OCR Interpretation


The Sun and the New York herald. [volume] (New York [N.Y.]) 1920-1920, July 14, 1920, Image 10

Image and text provided by The New York Public Library, Astor, Lenox and Tilden Foundation

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83030273/1920-07-14/ed-1/seq-10/

What is OCR?


Thumbnail for 10

r. 'TVS "TJfWr''
THE SUN JiXD NEW tORK HKB.ATJ). WEDNESDAY, JOLT 14, 1220.
U5
i r t n . 1 A- 1 . 1 A ,1 71 f JIT T7 1 AT ... C 7 7 Jt O 7 i- V,iW.
ftcape, oon
-inc
irrnirnrun rrrrnuin
1U1U HlxTCU 1 ltiiixu
7Maa ?ulr Fszzfed
arf ft?r vc t irr ix
IS. "'X xs&rsmf. r-T amS5 Jrltu'
-tt VA v Xvm 7.-7 r"WS
l mem:
a ItVMMiM 7a4er4tr
7r.!f4t7 '
.a. f Hiit t (4nAb !ar Vitw jrv;bfeu imt urmsiwir ICt V TTi
H & Hwi, Hour U nuut it' KiHe at -jwste
JS7 14 U smur tvm,t r i. vatx. K K5r IS,M Ta
frutv.JM'c tit v.xr wo. V. ,. Tittt u rift-i Afjr Mi -v--
i -jir'" r lac7 fMxs ; "Kt. I "3r3nr trff i irrr Jsfes
li Vtt J. rrvt-j Oiu-r J5 TTYim--sr54 : Sfe
t TtaV5M x SW r jb : K. irwf t lirf - aasKSt it-T- isiwJJ
I-. fle "wlH 'A-ixj t , litrifi torwo. TrVritj saMrattsyr
C 'ri sa OJbt-forx ajiii iirr , K&4fvU UAt Vne'jrw t ins tet ;ri
jSvrft wtwf, aJ TrlS Cw jfe -lit. ( ttSi Jli-V.W
d.jr rri I- fcrf. 'jvxasttiArr; Tin Si4it jrrtwn jrft Jr
cf s MtAtr C at.'-S jirrflB 3a tiU aneSiy -r I I4H
ZiriJf.'t 'w -wiliS c! pt- Ti 5! TT C ,K"i4tor ii Ss ns
f--"Vt s r-ss uhxoku 7t-j T-ror X.t Sv XterwtE Smt 1
tAJi'kie tss Si if5S3f AIr 1m TeVUstxy t. trvn J
cc jivtit fx, t Kts : is. 4v-it 1 u; Suae tsts"
iivc Jtj SW iur i 'vp vf ' tfcvic ovtfi jr torn JiS'jrr t
Cs r-r It U yvkAht uz M , wmzx vrt vi tii Oaassj Ha
1.rx 4t.-v A met&jf tin run . vvf ifcc, t?jt.t S -rut lemzz H
t&irLii iwstn avorJBtt irWi Uac ijt ir'nr tit.? & -t irtr
A fPf4rtt tl wrau f irt 53:ff jHv rfrri Frlw
tcvwxijij jvsr. 5 i ten 'X i-i-' JivA. Sfes Jti445 iwM tr
tV- swt'a4jB((!. T ib? 3 . i ss-1 Ttt su.7 ncsnl ilzMxn.
ipttj ni ti eywr&tr irVjtri.S7 ; Z!tj swii t sritui osw to
uj! ft li. vt 3mst . Tvs askin x. ir iw't 7 vs.
Tti f.'ai. elx yt Tm jMiAis-x ' lisas Hv issZ Oattri T4t nH
03t7B4 trt 4i art Si -I ti it- . - , T , , sz
tSW OSt. 5 W U S545 ,!5
"I
. A. . 4! 44
ti 2 t 5 o tw UnvAatm, !t 's a?
thrt 5j TWT fowSfiK JtsKT
ttrirA 7S ra- 4 (imn S si
fi wain. yU fa ti Jirvarr tis t
A TlKlW Stall' Arif4-
TM Snr TWi Tit-VC Cfc 7t.T-lir j
Cs r .. It wait tiuU xJlj
1 i i-i Vjj - I
fc JJ &lr 'T!l w aBo e tit j
tsrn i.ftraf.-arx.i in &n ismrftft oi f'A
fsjr'xzxrjtity, vs tiU ttr Wf i 1
fAfJMitj tji iulmlxt'ci li ovt- j
irn 'JtA . I
EAS V, Va fctJt ttrsf.it xvynui.
cJI lousu-r m t H n mtvxb vtrr tin
S t3ur i,
C A! M to SS llHTJ.'! t tJbtU V
lAir'. t lV.v M 7fcu -
lf-AlttJt.il tt S In iw
KUMf I tO HTT.t 1 UjK OS JfT
t, fM i'-'J47 ll)f KfclT 6J U rjO
tn'Jx 7.faTJ.
avt Cii'iJtt' i S Wtxl twv eM-i. ..
t ja.5rt-fvix Si 7jvJhU. s4 ttrj
fa uf ta nrts k af -t t ytt-
ia On &tf.Xirs li ton juAm lnt
MinA r.r fjtrh.
, TAintxH to UlllH tt ttxsnrttz tsll
mxti r.r t'f vim ttn ;tu
atM t !!V of lK J Jt Jra
i7 J4M (A ( A zil 15W(M
ttit wti-Jj wtoi eve tt'jei oa ri-
at at, tt04.
!(-!- u lrt Ix&Alsji U rn-nn irj
Walt lJtisx tvrrn.
I hv.'t at tin tsatmizt jvr.iAB, its. li 4
ti4 r..J l a s'.i'n tir.vt Vt urtrj &l
l-A On fithu art 91.4r s 1 us I
Vrmtnn On ttnttf. tzt tsst)4 in u-
ft firjf.t (lrWt- lb r.xS. yvix ttfx
pa tint ern t.J ilzirtjtd.
IAFFE A2TD MAESHAIL TIED.
lyttial v Tub He J'nr Tw Hnni.
ATtAflTJC CIT7, JJ. J., JuJr 12 T&
day TTAfitA tlvt half war Wnt. tos fifth
i'oM in tfi roxatri tennamtrA of ti
Allxntle Cltr Ctaa Ooxrtax fitab
iAVA'mrn&A ot Imj AnfIa nj7td U
utrnttUjn ot Uxdtnbip for x britf
of x few hjra xa ti rtajjt cf'fcla -rte-tcry
of tfee iAfrin.iA gtm with Jxff
of Jfew yrk, but he dropp4 tn third
plac wfcn he I'M hU tirr in tit fifth
rowl to Kwmrd 6. Jxckacn &f I'bila
t!tph!i, itntwhil Uniyeraitr of I'taitsjU
ranU reranutirt. It wxt th iwrtjt
TCJUnUr of th toumxmtat. Jxatin; but
twtntr nvrea, n4 on of the nsct
brillixnt. JxeJuyn had th white aide of
x VttrsM itttw.. In which the Wtiteraer
followed the line of the IfcCutcheon
vxrixtlon. The Utter, for the aake of x
pawn, placed hla jixn far out of pUr.
xnd Jxckvn swept xcromt the boxrd with
I.u -jen'i rook, which he axcri&ced
prettllr xt the nineteenth torn. JUotkow.
kl hxd no defends xnd recisntd the
firft came tie hxd loat thui far.
Tkrth Mxrahxll xnd Jaffe of New York
won their gxn-.ei from .Veldlch of Cornell
nd Bhxrp of Pbllxdelphl. reipectlrelr,
auvl br virtue of Mlotkowckl'a defeat the
rnetropolJtxn eiperta rncored op into flrtt'
plxee, where tiny xre tied wltli totxli
ci iA to m each. The United mate
champion made quick work: of the col
Uflan'i French defence, winning In
twenty-two tnnvn. P.hxrp met x queec'a
bawn opening IrrefuUrlr xnd Jaffe, at-
Ihowth forced to nvne hU Vint worked
flu. 4ff'iaV wK-Vi vffcM1 -wt4 -w
after thirty-eight nvyvta. Kor the flrat
time the white piece won ererr came 1
to-dxr
i
pnt'ii rn it ti'vu itiiiiu i'I! I
Spttial lo Tin Htii iu Vrw Toax Hculd-
nr.AUisa. ra., July u,-rw mr itarw
dnba ara afttr Frank lirowtr. tin Ilai IleUi
of tiit Inttrnatlooal Ltaco. ho haa hit
twestr hcn rona and tatK'l .419 In aetto
'.-tout rarntt. ThT are tM Athlttlef,
Cuba, Cartfioala anil Clerclaotf, all of wtMn
had re?f!natlri bert m-tir to talk
with the IUadlA( offkiala. Th total ows
fn ara bolClos oat for th hlcbeat offer.
of rrar itoce, Jicciaimea
1 J lit J nr. n
4w
XPVXJ
J. H. Roffisr, CsMomiz.
caps, vnaca ruu i i kii uisjcs uwic
Widens Offer of
ITUt lir. tr-ijt !? Ivf t i t-
" - ' w ' -
irvt It two. ZL yUKAfOi uut m tf
rut. Km i lienr. Ht iwuarfi Strut rr- S0t n? a iatety-tS 2utdt vJ7"C
a tmvzitK wait v&. 4t Vt SitvH64iK)Mt' f 1S T"lri Ii; Aj
Jtr JSnji-r jsjil trwif isivna 'uwtt- mriifinxz irxt! n iTrt froert 4f
a aoK ra 'tirf m$mtKit HYl. Hit it nit to in it 5pw" ct-i
St timjjcraif tn 'jtn&t tin SnaitB. 4 X" , tr -war-tut te t. TTeWtrx Atx-xuslat.
it liijt 1K3. rial u i vexiUfax rvsaA. T. Sifct3tis t
!? it LA4t -T-r raawr ip "v itrt-w. 5st
,7, - suwt tti rf 31.it jr-fc sw-ei
tK if S !J li Ii iW n, fn-r
SUN AND HERALD
tctl'KOCCT, Jlr J3. "W'emlfcer
rrsrr 1 r-T- yx, r.. iter
to fJJut nr- "tem. J.I. 7 IIm ai;. irnznr. &NXCX
mtMJC Znitnr. X. Jw KJ7fc-r.
i TSW .... KVS 1 J'S l JtfA . I-I J-I ii-; 1-t 7-5
iw tih rv ; s r p, r1 -.t-.r wi 12-1 t-t
W Hr rrkiuM JJ J 7 J4, J J- J Zr J-S -l -S w i-
U Tin V . . V f 1 " rvun .... i-J -! J S-l 1-7
m injtf Is.iXi !MS t 4 i 4 -J i HtjklM 5-J S"- 2&-7 t-1 t-I
7 r7 . Trsr - ti-1 -l J-l t-l S-7
Inn nrvu& fin Sr5 V.v. Tnm. to a 5ut ti 4A, xast ra-u
f -jrilf T.j -Ait rtr !f : jrri. ia.qr iwts; -u
ar - i-riw 'nrcr. V ! ttOr a u a7a7f atr.
'rnnrtl Titft. 7. Ia is.
VrafV-' ICirr Ev MR
ff-l Oi4 Z. G. . 7?VSr. 7, "57 T.ynrrtj . i. Z,MAm, i. 'Art.
ijt)(,
Va)6 via. fWt rf fw
Oif. t! iH Kar 'fw
Ivira H'. 7Tt ITJSt. ti
74 jriti ii m ! : y
V7 Kair K Jit SIT
TS Xai ... 14 7 T'
S tKrfTl Jtt 7 4
W Rtci 147 7 7
Tin m it . 7U
w; Uarrs Cv-.rL. Id !! 1
ry.-? ytsjnirmtsn mill
t-.
7 I'
7'
1 7
, i
vrttawr trt4 t In vAt v.r 77' i
tf!4 II V.4r lt rUm4. iriu a
iir rr ikauti rit f rLanSr.
Jrar7 aK i -ar H fa.t on I t rsmte rj !x&. MiLaa tiMtt&t
VjtAjfrf. lxtrU ani a t. Wrttt- ti !. -ts 1 ts; tjestt tii,
t tif ivCr at On ttA. Krnxs ia-i Ui tsi. 77 Ha 1wtn4 itr 4
rsss. Vx-t irt t4ut-4 u3cst t. k-r! n it 7s t rtfanel at e
fvrtS ft. KrSrwl rttutvt at tbt tStrttth.
TrTraM-!. WI. Bwt Kl. m.
Orsnn-l. A. 7. Rrsr4 . 7. 7. B. Xr.lsUt, I Wlex; 4. 7. L TCifjir; I,
7. 1. E, Ial. 7. R- C rSKfc. . T O. Usn.
rf TIUHV KACE-eU at! a lc27 Isrtvci. 7!. I II I-S. H.VLV, vi'nt. nSat
) ta Tt'irr tXJtSAXl. Tor Hitt-7xi-rMt tzA vtniri, tM&texs. Off at v..
f tart rn. ytua txutBr. Itae
OtttjU. Crtnr. C. vr. Xjtrl. rsnr, Jf. I0r.
IsX I(ft. W. VP. t.. H. H " Tia. 3tn.Ui.
Vcn Wat IW " h l fiannt.
SV l!Jr Vlt 7 1 1 I- AO-7 .
iVJ7 Krfr J 1 2 1 r I Zttn ...
I'jrri Maf ai(T... V S I 1 J i Tamtr...
Srt . . . VW 17X441 EMtr - .
Oa YattX rvr,ut w i&7P5t5 .jtt-. rttr-r i-r.". --. t v uiya,
wj-Jj rj co tt-t wtJi- a&t InA fnstr 'nil at ti . Br tst la tt air
at tt tTrtk. ttrr v '' Wto a fnt an Icei&miw ? t txaot B'Mr Ktlhr
rlttt at On rsA. lnfnr Vttt XnAiy afttr xartsc n'.fl Vxrlt JJjKtr lata aefexiatiem.
iUrU Vl&rr f.lt tail. K-tr 74 to tittiat.
UrfcLMV'nrtt!;". II- Fralt Caie. Ill; dntrj Crttk, JIO; Catr Btal, Ji;
BtKt4 74. IW. L'Eflara, 'A. TttUnr Haai. Sr7, fjfzltz. .
Cnrs-J. IXrrx V.'. Luft; t, ZKvtft SiM&'n. p. 3. K. U. VSm; 4. O. A. ManfcaS;
S. K. C. HJUrttH-
-TA FOUfSTII RACE r-. Tien. I
OIU ti Mf: vterxA. VSi: tMri. IIf. Fw
Btttlr Jlaap. Pfl, 4:t4. Hfart cwS. Woo iB. PUot trtrisx. WJtstr,
. 7, 4. 17 aareiaia-rfijitlaJJ. Cnrsr. B. T. WLeO.'f. Jr. Tralatr, T. J.
.",J?' , .
Ifilvx. JIftTM. Wt-FP. et
4
I"
6
4
7
i'J( Tbify!ftors 117 1 7 1
M5 EicoAsrf.... I S
llMr) TTirlft 1 4 5 7S
174 Vnt'nA 107 2 J 7
S7S Twoi KsTatrt 117 7 8
) TV.Mlth II 7 4 5
(V, Kaafcffllr I2D 7 1 2
(V7j Ta Can 104 9 9
J
4
5
K iirerr o wi
7
u.'l.f iMm! ta kU t'lt CO
TheriStrttora waa ttt. and ferdnc a fat, paee a3 tie war. tad j4ttr left at tbt
ttd, ItsKth In Vf ect IfCr la th etrtv. 7SrSf, crowded back tarlr. aar4
rroowl Ln e auetth aed fifilfbed jcae-.tir. Thrift, badlr wrtron to the etrttcfc, ltd
t tU rt flewjr.t tired at the ecd. Tira l!cTaarart and Kxtkalr were la cit ijsar
tra a the ar. Tickllah tad a roech trip. Tra Can bad atast re. Ilecrr C. (jsU
to rnttitrr,
OrrHlit-Tfcr1ft. 2.
Brrauh4-Atadaz, 115; Captaia Aleeck, 91; PJfkwW. 11; CalTtetra. 110.
0rf-l. B. T XlUfln; 2. Qatryir -at!e; 2, O. W Foretsaa; 4. C. A. Stcuiaia.
S, U Waterbtifr, , II. H. tVatklaa; 7, J. J. Ilalleiibtek; , Aacot Stable: 9, Tbotaaa
M7rahaa.
71 TOTII RACB-MI .v1 a alxteeaUi.
' A 1:4 4-5. Prwt ttM.XT. Value to wit
tbrte-rtar-lda and ayward; claim
tun irirltt: ptare eaaUr. winner,
MRS. C X. MCRE. Tra!aT. C.
Ind. ll'rw. Wt. PP.B. H t
I7
Rertln
loe 6 1 4- 5
10 I 7 1'VilH 1
172 2 2 2tt t" 4
11 2 4 5 2 2
I'm 1 7 7 7 7
Fartnr ..
I1r-a-F.
liellttt ..
Coiirtll..
117
4-d
91
542
111
in-k Prince 95
Kockfrort. 110
ti is 15 s
8 a
1 3 4 8
554
Hett Tth H2H 7
Berlin rlw wl!b a nuh throuati the
wat rWnlr ntjr4 alosar In front, bat tirM In the final farfoir and bore out ella-Mlr.
I1rre-a-Fe-i made a detenr.!ned Wd a farlon from home, trot weakened In the clot-
wfr,r. b,t takan! when ealU4 00 an4
. ..t. . - m m
1.1 rc lrli!. Ilailaat wat ractnr under reetraint to me ttmcn ana 100 hm an orer a
tlf If h.fl IT ... r MfilMUfl.
OTrwel4rht Kt Tooth. 2m Fawjr.
P'rafhed EI Prtmo. 112. cure Booth,
0rr-l, Mr. C K Moore, 2. I', S. P,
M. Komblom, , Artnorja Stable, 7, W. C.
"79 SIXTH RACE Per twoear-lda
'" ii.ziyi.on. value la wtnntr. secern:
tvA Wen ridden otit llm tllr
Till. Owner, J. K. DAVIS. Trainer,
Irlei. Ilorte. Wt- PP. Kt. U. H
SM Dwab Girt. 112 1 I m 1'
ST.? floonlrer B'od. 115 7 7 ? 1U
574 Our Boou 115 2 3 3 3
Dour Girl Set a faat ftrty pace and staarend borne the winner. Sportlsc Blood
stMd a lonr drlvt and wor down Our Boots, was catchlnc Doufh Girl at end.
Bcratchtd-WaplU. 115; Fomova. 115; General Averatr. 115; Copper Daxsorj. 115.
Owners-1, J. E, DarU; 2, Bedstone Stall; I, L. WaUrtmrr.
f r1 nrtn
J
KSi KsUU,
SportsBsn, Paris Ymb Indj
3100,000 Beftd.
attft sw idi is in inwt aua-i au
w r.
.l tlM,Wk
2j227 J02TZ3
Has 4vr f
Ji 't, W5 jk iefct or ii rwnri
tut t itri" jiiy
ClUfiffl VMf iaf it six jft lino, in"Sto
t i Luw ISA yttrf jum ut 7 t
UMvt IX fx-'Jl ITtUir Suntun, &
IwiSr 1" Mia. Iinvjin. UiVMASut. uul
. S TCwi hnuio! CSc IT K JL
ti Tnt OU 51-a Xjt. . S-sn "B"
Vtrr u l&t taaiMe. K. l:rij ; v
Ti&uts IvUfjsrfVn in.. f MST7
X.m.t t Il.7 TRr if I.M
. T".i, sua jhj3t titrt-i
rrrt HvkM V IK Jtut'r ZsiXx lsr&
Ha&wa- t. twu. ias KxdT. &v;&
tc ursftoxx 2us SI txrt.rMcrt
ttf, H liv.1! Wtr SU rv aao4et
rriaieu lfl7-i r Tits Ytivlrtat 5t
rfjui vw .. fiLT!xn tiUc rti
RACING CHART
etmrt frsrk
1 1.: ;-Sir flJMXT. YaAu u tVjtt
- 7r - 'Aj a sptt. MUtJC 'nnir.tM:
rtM wrt Ku. jr. VraaT. t. t. a..
1 1' C'zrWr
J' 7 Jtss7-.
J Ha . .
I Xrtrs .
c owt-ri .
-I T-I .-1 S-7 -S
S-7 -l 7-7 -S 1-7
i-1 -l 4-1 J-7 7-j
7-J i-l 7-1 J-7 J-4
-I !! 7-t 5.J -l
VJ V J7-1 i-l
vi y-l t-l -j
JJ-1 S-i 15-1 H J-7
Ornx; rs
at 17 as! vat
Kalf Vfi 15 c v8 ailrr tsarlu ra4
rhtc. Wksw, Vt, c. 2. tr OsSto-EotU
Ojs-HU)i-Cl!t.I'UJSS
4-1 s-i 7-7 1-1 1-;
4-1 7-1 7-1 M 7-19
4-S 1-1 I-l l-t
-l -l 7-1 7-1
S-l -I S-l -l I-l
U 7-1. I15 a4e4- Ta3s to irtasyr,
thrrr-4j a4 cyard. tvirr&xton
l'mm' Twrerr 4-1 4-1 7-7 7-5 7-5
I Rk 4-1 S-l 4-1 -J7-10
4 7" I". JV1 15-1 1S-I t-1 1-1
7 4 tuyicnf....
S-I 10-1 I0-I 4-1 7-1
Haiwlt 7-1 7-2 2-1 t-i 1-7
J'toaoo.... 10-1 17-1 17-1 S-l 5-7
7 Kav 5-1 S-I 9-2 -5 4-5
1 7ynr..... IM .72-1 12-1 S-l S-2
C4UittU.,. TO-l 25-1 73-1 S-I 4-1
Ttoe, 0:242-5, 0:474-5, lr!4, 12 7-5,
rr. VAjrj; trotwt. 1200: fWrd. I1C0. Tor
t-if. Off flrat break at 432. Start gryd:
b. (.. 6, br Jta Oaffner Aotolee. Oweer,
Heare.
. rin. J&cker. Crn.HIarn.Cloae.PIaoelJ.
i mtiner... t-l -J ja-o a-s 1.7
IM 2 Tnrr.tr... 4-1 S-l 9-2 7-S' 1-2
2H H Fator -l 10-1 g-i M e-5
4 4 Bande. .. e-S -S 4-5 1-2
5 Biaton... 20-1 20-1 20-1 10-1 S-l
i n uanasan. zn-i z't-i 20-1 jn. s-l
I 7 ZmUn.. 70-1 20-1 20-1 8-1 4.1
7 JahRBon. 20-1 20-1 15-1 Ol 7-1
laet fsrlocr and waa Inat tra to win. Farour
ott with torn iaurftrenee aa Vvmx bor
2i Cwrrcellef, 2.
103, Tleer rv. 100; CbaSeca-er. If).
Randolph; 2, N. rnvt; 4. P. Consellr, 5.
Pair. . W. A Paraona,
Maldn. Hla furlenc. Time, 1;15, Purat, i
atcono. van: tnira. sivi. tir. i :m. Kurt
Tlnner. b. f.. 2. br Great Britain Blak I
M. Brady. I
Fin. Jocktr.
r. 0en.Hbrh.ClOM.Plac. So.
J5-1 15-1 10-1 7-5
... 1-2 1-1 1-4
1 m Auibrost,
W ! Barrett..
S 1 Faode.... 5-2 4-1 4-1 7-:
moiner man
ATLANTIC YACHTS
m mj aft m. v
SbTr'r
ct 2 us ia ?
Si Sar 3w Si jfcaeribrt Ci5 cmM-
eri rvjpt tucrjcS. rveutetsr vut O-
aiiwojai nrT t3fia u&
' "..nf-f fT'' '
. . -
Jiaa ate -cm-scsi jcnalt f7'
Tit ZiAr-.7
7iiAn-iT . : , :
'l'f 2 'l2a 5 fc:ir,
n-!i so.iV 15. st frtiMr A-'iw
Smt run iur t:- ZXwa 7iT
nnBr. H.t- lm "
Una. Tn Zfrarer 1 T a
Jl JCarm II t I IS
" nr Tjp " f II. i
-f4iiK& " . t :rn.:r i :rct7-i is
JOr .. 4 7l! I -l 1 j
FTAiTT. 7 51 -l JDiilE.
71b. O 5ht. .... Tnetts
"3 3CIX3.
Kwiw. 7 A- as?! J W 7 IS
rf.i.ufTie; 1 '-OjCTE2. TJ
sat
i a
I !
.'."11
KAjrafCA? CI-L6S. THIZi. DtllMOS
VT t lT a OJCTiAC Mii J.Tu
&a Ova. 2. vr. Chi-
li ?i 5Ei;
Oi-n' rnzn w. SnL Ca. ICS. i
21 : ti
ZKPES 0FZ5S TO-DAY.
laill list lr-l FlfM la rtr
Erttt.
7 StSe E,;re Car tn-ri t: Tc.i-
t a if nrfs fw ti
si- wnsitsi inttzstcs lira tftncva.
Tin tir-c oj ttt rvx. xB
tf Safci -rr trtB Si.
Ts fextcr Jl rI-trt CK7 Htii
xaiK Is " se t4 iix.JJtj tysn
trt zxsnA trrtrzAfi.'- to atxrt TJT
Avixefet. Dr. Citric, Jttl Halfr.
face x4 Jf xtsrxKH. Btclc ctrrr
. j -4.. ,0 tfi ' r
it
tittr i irin b ti fxrettit. Kti Hxi-
lr a ftosMtr 5r ill jw-i t-vi tf
t rsJ to fi-t btal fr airf rwtlTt
i rli SI in i-xr t Tiixt
S nu lat It Artt2eax era ICtoitr
x is t x trrlii rSt ir Fxtw.
Dr. Clxrfc. -tvti bxa Jul TtVsrzM irsa
Kosttir. 'M jfamilftw lit j-AOii
ratarallat trOl klT cp sclr H"
7y7iE.l1 tM Aaitcioaj 111. T7 triej .
nmt Kjlct )Wax. Irr two-7ar-eii;
T"M i a Vail rvrVrLft:
lila. Hr i-i Hvrx
4t ClaJ4tr - J 477 r W
7M r ICS 5 "RaTaa. .. 150
54 -tafrutsr. n VA Tir - 117
JU 7!IaatJ . KA 77T ra4a Star. MCj
?nvxl Tnnt-Zixtxlnct
uvU tn astVe'
tsr ttrw-7xr-
wr. 72, rJ-.-. 1
lat JWrrra V 'Ki tK Cart . I !
rraarfTVrar ife'Wlr fnKla. .. Ul
VT-.
K7 rU(u. lli 1 Alias... V ,
C7 Ei. .11'-
7ittr7 rju-?t Kattaaa IHtattgt H-!..
O-ij f tfcrte-rear-oica ess sjnrarc
W J
eti SariociJ;
Ii.ex. Ilwte. TaiOx. Hon -
Va" IUatsOs- 1C"7 V(t Bwssd KS43 FI
V& Fwrrer ! SO TaSteaafrH. 1H
777 Ctar Ss'r 111 ' !- f-Or . I77
471 Oil Btcd 57! 1 (rS E l
42 KhiOyM.. Vr, B Daietrll. 1
Eaitrlal. II l1' ruevetra 117
ISO Xaj. Parte. Yn (tW) War Xxak.. 124
tl' fJnletwSe. .. If'
reetrtSi Po-oeTbe Edirt CKr lUxdlcap;
tire-rar-ctdJ asd eyward; o&t rrJ
a&4 a fsrtces:
Indtn. Hsrae. Wt-I. Kws. Wt
I7i3i Ac.. Ill '4JTi Ut. CUrt... lit
ji Jd Hatter- 11 tlM Bsane.. .. 124
(517 TfaWraKet. Ill
Wn-Tr wtittt Dr. Ctar Uxhitt a
j-sa!!7 ef fire wwsada.
FUth P-CIalta; for ttT-r rar-cta
ttA cpward, one tslXe at trm'r jtxi:
ttio. Hsrt. Wt- It-Oz. Hre. Wt
41 tn&Oo ID BarBenl
(475) S5nisr Hffl. Ill 171 -f SJci 11
510 Ar Bcr . 1. I Tattle 1
IfyJ WarfO'V" 111. 1 fosnrlatd... 114
47S War Club.. 117"(2W) Tiir Eiet. IttJ
471 Cad llti 117' 'Dcrcaa ltf
419 FraaitJia.- U
gijth Vjs For Gi&itt twj rear oSd;
nrt f-rVortt:
laArx. Hrt. Wt IcOx. Hon. Wt
475 DoCrC Ill- 174 RoSo Ill
Razeoraj... 114. 521 Bep 114
451 KaobUt.... II! 472 Wa'pnaarse. 114
Vdrase.. 114 475' Beaxos Ill
512 Jets. EeSe 111; Flambetu... Ill
Iyrttar IX. 114 C-jelTh 114
!' EteraKr.. .. lHf Ten lee Ill
etnrtr Flrtt III ITS Jobs- OXen. 114
jai Osr-iiAr, . . 114- SIS' Ttarna 114
251' HardCwet. 114' 4W Mxodr 114
512 ret :2 BrJm 114
IV." Gea-AWrt 114
Fire poend apprentice aSowasea daised.
WeaUr clear; track sood.
kki.lt iNvrrrD to bow ditsbix.
PHILADELPHIA. J!r 11 Jack Keilr.
Atneriea'e et-TUct AxoiAm. baa receired a
ifndti bnttatloo from the Maror of Bt
Catfctrlnee. Oct. to partHpate la tee Roral
Canadian Hester. Jslr 20-21, and oeet Bob
Dlbbie. tbt Canadian cxmz,irjn. acaln tn
aenlor tistlea 77 larltatloa canve aa a rt
arralt cf Kellra brarerr In harina; rearaed
Dibble alter the latur fell out cf bit boat
(s th rtcest race with KeUr oa the Schorl
kin P.leer Keilr eaid ta-cltht that be wcrcld
Ilk to ruet Dibble axalo. but cannot rsaka
the trip, aa be expecta to be on bit way 10
Antwerp br that usw. Keur wia corsptte in
the Olrmpie final at WorceaUr, Jslr 22-24.
and la the favorite to reprteeat the Vnlud
Btatet la alnd actdla.
EXTBT FOB LXDIA.W CIXB TITLE.
Prettdtnt Fred W. P.oblea. A. A. U. eharn
pConablp OBBliUe, ha received th Uneet
rrsrsttr of estrie of recent years for th
Indian ctab ewinclrx event cf th national
mnnattle ebaxr.otoeahlst. sebtdaled at th
Twtntr-thlrd Street Branch T. L C. A
Thertdar evtr.icx. July 22. Xational and
Metropolitan charnptona; J. tUr MxCbrad
hndj the Hat with bis dob mate. Bar
Dutther, from tbt X. T. A. C . P. J. Borlt.
Entr Xobi Lreeom; Alei WDon. Jr., An
ehor A. C; I. Tanvjtkl. National Torn'
Vereln, aad U others, maWec the most a-'
lect field ever competlsf for titles la this
event I
JOIlXSTOX LEADS GOLFERS. 1
W. v.. Johnatoa yttUrity won first prlxe
at th reraiar montnir rntmoerr cr toor
1 nxnvect of the Golf Club cf th Canadian
ICIob of Xew Tork over the Wrkaxrl Clnb
links. Johns ton retarned a card of 90, 14
i. Second DTix went to IL W. Otrlnn.
whoa card read 92, 1 77. Dr. J. SklU.n.
who went around In 71. was tied with w.
C. McCatclMon for third plae. Sktlien was
allowed x handicap ot 19 strokes aad ICo
CtrtcbMai 1 stroke.
o war, rmas
U1PU 1 WUTQ A
Ait V-l
aij- DA5TXL.
.
J '-JJ-t"S. atsawc iaasit
"5Ta-r Standi. tsesus&t
auaar St ai bswdt:
. , . ...
J'Sic vtxiz paz. nC ttot iru
rst2 r2sL
nit (Hi licirt tc
-. "! sarr xzi- samr
Aaiiuim ia Jilf jiaa Set-
wot rasac snm Cta po
ti mr die i jcB i J?ai
k
- 3niJ7TL
li Tnrjfzt paid x
Kaltn ti x jcncMt. irzz aziStni
rjsnr joiJMufdt ruis -u i rr
75723 TT-rfhit - yd.
C5ab !iK Srit7 Lwif S. Stxrfdird
; ftr ti SatrAlisciJ cip r2 iasrr ra
I '
j if tt 1: U i ritnir tf
!. . . ... .. . .
jjEi i& uan 25 zzn tzzen za stzlz
5ea a xii Jar cosTterku. jj f.
th- ttt -t-w- ?r- i traa w r
It tu oil iiKb tisy itrarf SSsn t3 -wtfci j 1 swearf. Xnw .t5m te ttar 7s . yrwt raat -T-jtUr- ta"ri nni Urns
x tor t EiijiiSii tl J xa A2 Airfs tsa xrl siic lie t." clrt tt rs sui aotatiia -
tse zmacov anna ce it Fto Aiicmiloc cisuir r irii 'rr !
Sl if . rvtrit! chxsxt yerzr.inta m3
tsiersitiiisal 75 rixiiys.
Perixpi -re ire rwra IrirxriS
J Airx Cp Ii cecotra! Tie
i sai W sxt kse iicts to zztoinrt ct ti
VTiy rvx cs li rii i- t3 Atricx?
ON WATCH VICTOR IN
IROQUOIS HANDICAP
i I
Beats Field of Sprinters, In -
rlnJ'mo P,7v JcWv
elntftn Bi7y CeHy.
Br HETRT V. KI.C.
X IttXTrijr dxjr tiA7'-
It
d trick: T-.-Jir .ft,,.
Cor. trxtit 7ltrtUr xfurxwes. x-S - C -
x aT&rtt saia3 ta frcct Srt.-xl
ef li irissert lbaivi bCc lprcrrr.:
oTr ti Tiv. ."Tr b -
rrerr eo c: ti rirtora tu irtH ptarrf !
try tie rxsk xaf 2. I Vrr xti 5rtrea bj Lot XcDtxM. to
Ocrxe 1ST. Lcffi tirt-Txr- aUti'r "T1 1 trt . Kxke.
0 V.atiLh tto ti Irvrv Ui-i?
. w -.- v.-v -
. .... '"r-:. -
l-i-iirr ti rtwvzni 11
--'- -- s- "V
Carrrte 112 34i te V.1
rJ rxoe xsa panel ti i-lf a
-r-h xnl x ixlf xitxd cf Sitr. irilrfs
y)BT
Snrr ixa drelo-d ia!a a flrat --' :
aprlster He
rxs x rmxrkxble race.
,,i
tan twetr IrrTi. bhi ti Wr, '
VTbnz. a7rxiiteied o fee- tie rsa ixzse
in. rxa orer hlj opjoceatx. BOJr KelJr
rxs x rl trxse race. too. bot t'lt
welirit. 122 ZKrt&U. told in deadlr tale
xsd he faltered la tie flsxl fcrscctr.
Scsse rxeesei oec!xrJ Oa 'Wxtch't
race wxs x rererxxL He wu beaten
off is hla Ixsl Hart, brrt tixl wxa be
casae Joeiey Barrett rot hia Isls x
pocicel aoos after ti atari xzd sexsed
Lira xbosl sr.tfl tie race wx o-rer. For
Shi bid ride tie i'jc'mj extse prettr
eke to totios hla Job with Mr. Left.
Max Hlrsch. iia trtiser. wxa bitter
a boat it xsd wxrsed hbs tixt x repeti
tion of it W03M exese thes to srrer
rtlatlosx.
Thanderrtorm acored an exr vlctorr
In the Speculation Handicap, tie fextare
of tie card. He took tie track, xt tie
rtxrt and won breextsc Eteendorf wxa
ecocd xnd Thrift third. Etaeadorf ran
well He rot pocketed xnd baaped
aboat is the res up tie bxekatretch xnd
enteric tie fccrntatretch wax trallisx ill
field. When strxishtesed ost he trot a
pocitlos next the rail xnd aped xfter the
leaden, He sained with ererr jasp
and jot cp in time to bext Thrift by x
head.
The biaTreal ra-pria of the meeUnc
came in the final eirent, when Arnold
Rothatein'f Spcrtinrf Blood wax beaten.
He wxi xt the prohibltlre odds of 1 to. 4.
DoJSh Girl, belosslnr to Joseph E.
. ,. , . . .... I
Dav', conildered to hXTe little or no
chance of rucceaa, wxt the TVrtor. She
wxi a 15 to 1 chance xt one ten in the
bettisr in a three hers race. Douifi
Girl went to the front xt the (tart raced
Sporting Blood and Our Boots dixxy In
the flrrt half mile and then stxreered
hose half x lecfth ahead of the fa
vorite. With the rank xnd file It wxa x pops
lxr Tlctorr. Aa Dourh Girl rped home
a be received a ronnd of cheers turuxllr
accorded s champion.
THETUEF.
RACING AT
EMPIRE CITY TRACK
LOCATED BEIHEEX T0XSE7U AXD MT. 1TBX0N
BEGINS TO-DAY
$6,48 EMPIRE CITY HANDICAP j jSJ ?rT0.wrUr1wip
AXD THREE OTHER BK1LLIAXT E1TWTS. FIRST RACE AT 7:20 T. M.
SPECIAL RACE TRAINS leavt Harlem Division, Grand Central Terminal, lrta
and 1:4 P. M. Rervlar tralna to ML Vtrotm. 113 A. It. 17 JO. l-jo. 775 p. it.
All trains stop at I25U St. Also via Lerlnrton and Jtrom Ave. Sobwar, or West
Farms Sabway to Mott Are., trxnsferrts- to Jerome An. Sabwar. or sth and 9th
Art. "L." to Jerome Ave. Sabwar and thenc by trolley from Woodlawn Statloa.
GRAXP STAXD. IXMi lADITS. tLfS. Inrladmc War Tat.
ivew oiaoiz at
AJH CU4 nWC
f?JH V ffff .FI Iff I
.
sa
wl
tst: ia2r tlas mr, is
Treaty itsta2 lie Jaeios
. , . ....
pcirit tf iiatrwc Si cat s Jtts J
IH-M'l't " TaSt
cues jtsj. a
a IIM-M 4H
StrtT H 3ijan Pari ta
iu2S -tii jietwi ttS 1s i
al is i icni. TTJcwas tb piT-
fsotxisi i: the
rls -rii
izsa -a-oi ssfTssfcf. titst u
f:r : rids. ASii STisoettfs! SMSli&ii
Bill this csf ciiEUPS
i. Ciisx la t ecciiier! tz vuziZe&i
" -
siTissaJ ecoewrL Jr. is4iirf caSrfj
Lrf
C (is
-.
- . .
mlcx is co. Tie ?mao AjaccaTjes
ixs z fsxd rScitcifj- rz to binSe
tot - j - j - -n ... j
its
cf tt STxn xsd cxr
x i7rir cxtjb of xffxi ii &r !
deftnee zf li fxsasct rx.-ir-r trsp&r i
rw Tori: Tacsl Ccb.
1 3-YEAR-OLD GELDING
, PACES IN 2.-061-4
, Rifle Grenade Sets New Mark
! TnWn
crf Toledo Meeting.
t&uzjo. onx Jztr 11. A Trsrtfi
ncorf far tir-j-er-&4 7afr tii-
t w cjt juas
;. s. rs,
j Ri-. GrtT-Je cc ti tirw-ywoM
i Trj ta atnjrit it li fat 1
I "M5 ??- 7xrMr cf a rTii
KJsr 'V4"t:u. alio rmi br itr &ai-
': p.J -f-f ,
.of ti Txrern Stxk- at Sorti RxaltlL
'hiTi - r ta t ?it i-iti tilrf io-r
.
Ia a7 J ti 2-H bft Drirer
Hrd.wl
t-rowa sa x OM-assci ac icgnuj
est xbo ti iexi
uiauj a-xri ro ie -sacs 3
'-i'- itx.wii3 Chxre Red ca-
tsrtd the 2 :tT trot, althocsn ta tie
stretch Tcmj- Todd can "sp witi x
rsth asd tclc tie tilrd beat.
Tie a. Tiiarlta:
27 PACE. PTB5E I1J.
Calcarr Eari. cb.a-.b7 Sari. Jr.
iTaaa) 1 1 1
Fcxy A., eh. is-, br Tb 5eartier
m-r-.tTI 7 7 2
Cnr Hal. fr. I-. br Hal B.
fTsccaa) - 2 12
Eettr Blaxkleck. tr. c, br Kut-
Vsl (Valecae) 4 S 4
J. C l as Dr. B-nTt ttarttd.
Tt. 2Ci. 2-fMH. IrX-'i.
THE TECtntSEH 2 17 TROT. STAKE K.Vfi.
Kliar Waste, b. b-. br General Watla
ntcDoca) I 1 7
All Aabhnck. b. br AaiSrook
fEdsax) 18!
A!a Dcemaa. b. c. br JtJc
Eroek Otarphr) 2 4 2
G-oJ3 Bsm-. th. ct. tr Dlmtrca
F-r iFtsket) S
WIM WIM. EHxa IXH-n. CHo Wattt,
Ora Tttral Palo. Edarar Worthy.
IiwortbT. KeKS-aer etarud.
Ttea. 2 MX. 2-JOMt.
2:C7 TROT. PCTSSE UXC
Ciarlle Bex. t. g-. try Becnaaoa
OtsTptr) 1
Tomer Todd. b. I- br Todd Mack
fEriklat) 2
Zc-siloUe. bn.. try Zccabn OCcDoo-
ald) 4
Joh Osr. b.t., br Gsr Axworthr
(Etcrtl 2
Ttoe. 2.-0SH. 2.-05U. 2 W,.
2 (
1 2
4 1
2 3
3 4
THREE-TEAIt-OLD PACE. PERSE. tl.Wl
Rifle Grenade, b. I, br Etlwta CMc-
Docald) 1
Jane Forbea, br. I.. iy J. Forbes
1 2
tTlIM
Trarsoeafe,
fvaJetithw) .. 5
r. c. br Tracsfaat
iS'joketl X 3 x
mu marsar, s. x.. try i-nace texo 1
csar OlcJiaboa-Whlte) 4 4 4;
ErUbeUa alio ttarted. i
Ttee. 20U.
KESSEL5.
EXCEPT 10HAL, LITTEB POLICE PEFPIES
Sir from Klnc of Spala'a kenaela: daxa
br doable champion. Fells. Mrs. HACK, car
of J&fca Mcrrar. 147 West 51th at. Clrtl 740.
FIXE aet of boll pops. 8 wstka eld. for aalt
ROBERT ATKINS. 722 Wert Ad.
THETU1P.
s
tter Sirs J. O. Lxr far u B " "iLSE?? "tSf: rXTST 5" S
' . . .1 - - ' - ( , , -M 4. sex Cioowr atiomai aiarc Ear inr taex ii- Lxic famta? :l? :
ixcwru i
I121227 2iiSE533 xsati ffiraqgrog at 3a
C Tvraz pw xnf et Ternme OtttiCAtoe Oi a& air laaicu. lemHi
-r ewta. - u mwe siaai Gufs or Starfiix s. lis ramaia ,
!-! xmaraJ 3w O aaaftr ma ' SssSrit: trrx Team im Cr
a: TrtB jastiiijaee. Saancufi C rbtfx.11. 72 2uscr fii2i wit e
. . . ,
ja-arc rti. rsst Cste tsHk.
: ann itcetkik sjw wnm
SliT JX ItaL 3tJ
t I.
ROD AND
EJS3 "SMTEB JS rCCil.
T F... rtr
xyt. rJt it rJt iU
12 . 1 si 2i t
til zs im it
rr.i, i tsa lit tsxt
itx -nst c ia r:
s ts.1 st urn tv:
lirstw pt 4rSl iiwa4iitS Iwotra
Srw b Btnepcs r.
. .
irr it tame ai r caritem. I21 asjy'
5iSi teoci 5 IniSKa Sic 7iraKr H
asasi firtai? srKireta la rra-yt. E na-2r
tctJ- ftt5i tt ..Wit EjS. jaraaS7 Jo77
ImatCT. tufr o-cCtc
A t7t fnra Tas Off 3tengAraiji. j
r.,.T-r- ut IP rar r-w I
xiTrSiSS-t?!
-p-cua s; .mat Ijui-Mt arr JtS-
S "if,rL? P1"1 B2'
a a
: -rsa caa fta. net iSSTit ajrf
. . . v '
tmz. Tat ll.it St ti a S-'
j a jajt i Ttrrnrem aai Q-jttc Caa-"
lata. Itsu nwTirifSS -tr liacon H
JrW. Ti Uit St a artel s -
I i sir i-in7T- i.-.- -r ti
f i ,,,, ,x.
? w. rttsaf a ns laii ce ;rta aai trtn:
j Jteitrti. 7 in a fatens 7gg ajit a
HOD A5D GU5.
I"
OCEAN GOING STEAMERS
"Lmta"and"Zoraya"
han CxsanSt JL!L txA n-t a.7 J S
International Yacht Races
Ctrl trttiJ .vz ait aa i-rart. IAkHI ts
carrr I Irrttrt ts Jtr onliit 7
VtMKfKn. 7VJ iw tat as tl taac,
nL4. Tti. aK3-4:S r 7C4 E&tsn
Cx?LFmAMcrcT. CiL Wrr. kA re?
- i-w,. Swt .-mn.t Jit Ctac. E.t Store wsct Sit iet j 5Mr
SiTO TIE YAGHT RAGES'
MOTOR BOAT ROBERT P.
to Charter.
Captain CUS POUNC,
seta c. .i. a- n
Fa. Ttt 2774 Sjtt. TeL 12 Ker.
To the YACHT RACES
ra3X THE B-tTTEKT CN" SPEEDT EOA"
HELEN
EVEST RACE DAT. I A It
TICKETS, $5.00
Sfrtsbmz xaS Stznwieint ce Seal.
CAPT. BEBG.
To the YACHT RACES
PEERLESS or AMPHION
To charter at Hamraer's Dock,
SHEEPSHEAD BAT.
BATTERY LANDING
tTT.IA leans evcrr
Saturday Afternoon at 1 P. H.
Far L25 Sac tatt; S53, 7 A. M, H14
Tses, WtdU Ttcr" Sea Baa and lAxz.
Ca F. SCHWAKTZltAN.
Ftrtt Day U tbe Taefct Eaees ran lAJs.
aaw Ao DUCKTISB.
SHAMROCK -
leaves S2epiSad Da2r
aa.. res- T A- It.
Oape. PLAGE.
9eeial Nttlfr VO TKIT Tib TTTTRSDAT
fy J Int. ilcL'.u,rt dork.
CrB trals- Scsdar. 5 -71 trai. Hea Wrtitt-
1AJ SEA BA&S rACCirr SATTEUAT.
Str. EVELYN ZlZ
Ca. J. MAKTITf . Sieeptbead Bar.
Win at r fUMcr an Than, aad Satariar.
nxxs nsHccn.
Sea Pigeon "
in. eacr 10 A. It. Sra. I
M Sh?a&ead Bar.
Cagt. FRANK BACVAJ4.
LEAVES
S A. K.
ererr Car.
HA104XR-8 DOCK
i&a EiacxHaa
FRA7TK HAUMETt
SELHADA
12. tsc halt
Pondar J9. DaCr. exe.
Sloe aad Fri, giM fnra
EOrtr Wavt. Trttjmt. Fare
CARHAX t PE7TT0X.
Leavta Wreck Lead Stattoe
dallr eat Man. X Frl. t:43
train. Stradar. j IS.
Case- JAKE RATH IX AN.
TO THE BACES.
UNCABA learea Ttartdar foot Waahlt
too at-. Jerser Cltr. 2 A. ILt Pier 1. a R.IL.
7 15 A. M. Tare 1S.CO. Cape. Chrlrirwa.
IXCKE nSHLXG. It A. M.
WISDOM
Leans Dcsn a Hotel Dock.
Eheepthead Bar. Alto charter
far racst races, cast BOB.
IDA
FLCKE FLCKE FLCBJt
Iravss Etailrs. Cararale. 7 A. M.
Txrars-. Sat. Sta. Cart. BOLLAK.
Blisnill leaves foot 11th 8T Hobokaa.
PALAUln J0; Pltr 1. CJUt. J.O. 7:15.
TBa- Ttrars.. Sat. Sea. Capt. Ed BALETTL
Rose R.II
Fl.ntE AXD SEA BAS.
In. Casanre 7 A. ii. Dallr.
5 30 Sunday. DICK PEREOX.
GEORGIEM.
lvs. Marraya. Wrtck Lead,
dally eac 2lon.x Tatt. 8 41
traln.SunJ -IS. M. Murray.
Tf HID Leaves Sheepsheae Bay dat'j,
tJJVlAKl A. V.. Son.. 7 30. GCS KAU
VT1U not t flthrni Thortday or Satorday.
Tbhlax aad tee the Yarht Ram Tbanday.
effort 11 i '-irtr
LEATHER Boat Ostblons, all kotths. S.V. ft
Aray Hip Bobber BocU. 1293. Army tents.
YACHT RACES. Cabin cnilatr -Itiwk" for
charter. 10 to 15 persons; capacity 73.
rhon 732 Mldwood.
AMERICA dattr 8, Stm. 7. Sat. 1 P. M.
Wflltmxn Shtepahtad Bar. J. Mlchart.
, KLONDIKE doee not aan until fsrthr no.
tlo. Capt P. PERSSOX. .
jm uuugoLcr
CnSirr "ji
, W-n' tMHik ?lJmT.t IT.
3 13lC 3 Sii SLIGHT JO.
.sat. ttet Stairjjt J jva ut
tfefr TTirrrniTig X Si 3k jnc iC ix
itr u7 Zinc Sir 4u Tarnnu, tor
: rat 3xrrv.r IraiCuci ibsc r; i -at
GUN NEWS
HOK JTiT t TO XtT
OoaiiurC iiftiritt Ztatrj!
- ?-. xiL rit jlk. ?j ax k
rxr 4 ra 1 -an -j
laa i - 3t mc t.ss 1
ta m :;n 1: t. Jk in
v at si-2i ; 113
if-rr st ta : ri as :
5aiiiirf saut. Tic iarlais wrirc tori
T & lart xrt ni x--rl ut laid lt r
ut . -nrr
&&juf Xncr jfier 3lv4-
Tf-r.' " - . 1TI
Tiii." lacat a. rtl&w iv SI ifiaa):
aji ! lit juoccm paJiBTT Curv irr
aj a ean te aa: si Jt-mi n Say
-tSst ixrini !t r Ztwu-aaj Cnrt
ajt Bim liltud. Ttx "Tsaur TtnJ ttt
TJraienaxs e nx?r Krj Jwe aai
tsnSn a: H Sraa a. wraii fj iSI
Swiaaj- i3.ur 1 vmCt at a f
7- fT1!? .a-2 . "c. ""t.
-Incasa 1 2wn e tthet annua- -rn
irj- Inn.'. 53nac &s tinrt aoit y.t J. rtc
- attu ar-f'
. .- rfrrrJ' "r
rt Sx aa3 i-n Knt- icu iy tM sot
i-rf atatt. -TSittr Taj c-x j-joai
5
Scout Bsit'" t rr-asJ; ?. F?S;tt. 3ur.
, TSE FEggTSiQS.
EOD ASK GU5
To the Races $10
"Yankee Doodle II."
luanf 73EW" Ewek. 5TM7iiSrxt
7 A. M. a ra ax fctyslai 3.
."3 T? 7af3rr rtrfacei sa 41
tirfcra ;r rait on iSt tan.
$10.00 EACH RACE
International Yacbt Races
View Them at dose Ram re
From YACHT PRISCILLA
LEAVES BATTEST- L-l.VT.rV7 7 41 AJt
CX SATS KACX3 AHS KELT?
CaTt EVSWD Si Q,;t ryt.
I 1 O tbe I AUM 1 KALU UAL I
OX THITRSDAT SATCEXAT. mSTAT
Inxns cci t of Oma AttL i J
A. 1L TVcteta 2St4. Rtntrre it 1'-
vxare 11-9 ear:v, ,-Tti. Oeoer !". 'if
EA BASS XOTT EO1G GOOD.
PIDI I ni i A ll.itt U.-ratar.
nlilALlJfl ar 4A- St, Sbrrstl
PRISCILLA
WILL XCT K7JX WEDXZ
CUT. EXGLAXD.
at.
TO CHARTER FOR YACHT RACES
-Tilt, al Steaa Tacit. aSrvvi IM
taMtzstrt. 15 sSes to sea. Cax fSrv
yachts arccsf ertirv ewirve- A41m .
S OCEAN COITRT. MANHATTAN EE.VCB.
Tel. Camrr Itlaad Pit-
TO THE YACHT RACES.
The Sflsr asaElary yacbt -Deatkbey" 'nxttt
Stabler FSer. CaxarsVe. A. It TtcidaJ
aal Satsriar. Catadr M. wffi KS ts
for eccsfen. Fare 15.01. Ttt 7237 Casa-tH-
ROSE I.
Vna Jean at ISO A. M. Tbsraiay IrKJ
Wert SUh St. fcr a flaifat tztt aal s ts
see the Tacit Race. Cajc JCI- .
BASS, BIACK SCX. LONG BExXCS
aflal 1 1 caji. LOTI3 HAKMB.
BAS3 AXD BL4.CKFI5B 7 A- X. STNDAt.
Lean Sieereaeai w
daCy txetct Mtnfay I AJt
Catt- ARCHT EXT.-KNO-
Weakfiih, Fluke, Lafayettes.
TeL 2211 Ben Harber.
CH.V5. yOEHREX. G e Creek JarnaVa lay
MMEUfiES.
Flake at Saady Hek-
Lvs. E. 1721 St. 7 A -
Wrf. TeL 1I7S Mo-sxtH. Cart. .4- LT0S5-
Leaves F- R- dock. WrJ Lea t
exHy. ec Mce. aad Fit iO
train. Scalar S-SS trals.
r.-.t rtvaDEflS WtLSN
ALERT
TV L. CARVAN
FISHING TACKLE rcc
ALL
KINDS
CHEAT
pw. f' V
3. H. REIT, 309 3d Av- nr. 73d St. T C.
wtTKB-FLrKE F1XKE
P. BELN10NT J:m
TTITITE TJ1XG5- for
Flak aad weakflth. Wrt-e er pwo J
vciVhTcast. COT DAYI3. See.ftrd.L L
ol VII D I K Flak and weaxr.ts Paraei.
ULTMrlH cccsxsodatlees. Ttt War-all
iai. Cant. BILL MAP.CLET. bearjw - t
TROUT FISU1XG-7 miles, excerpt rt-taal
wtil stocked, tood accorsinodatlcu -a-"
dayV HETRTYILLE HOUSE. K'-T-
vU:t. Macro v..-. ' -
TLCKE nSTHNC 11 A. M. D.ULT
. -...mal Ives sneejuneaa y
ADMIRAL T3Q. cast, charlh:
DUANE
Mans Carartle inn 1st I
A. M. Caot. M. iywLOg:
lave Canarvle etvrj cay A.
M ROKTIKR I TTN". L
SAPPHO
' Muivi rLAOX POINT. - V-M.
IANW I L TtarV Sa' Br c fa
V I Leans Exytlde IW1 J A
Josepnme m. cuy cart eskt
R. C LUNDY liS. '
Yankee Defied PlVklfr
Si w 7i 2rt iniw if ui i.t

xml | txt