OCR Interpretation


The sun. (New York [N.Y.]) 1916-1920, October 16, 1916, Image 9

Image and text provided by The New York Public Library, Astor, Lenox and Tilden Foundation

Persistent link: http://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83030431/1916-10-16/ed-1/seq-9/

What is OCR?


Thumbnail for 9

J
THE SUN, MONDAY, OCTOBER 16, 1916.
9
LAT week s bond market.
Continual frai.t Eighth Page.
ttl-h- Low Clot. Net 1!M
V.Pt. eat. rot. Inf. Cli.lIljh.Low.
.ri rr (
aprpA.... M f -X 71 H M
II l.'rle " "
lerlrin... 11 MM JM -I M' 71
m 1'rlecrlt I) M M '? -I l
i, rr!,nu n' 71 H W-M ? 't
I III, I'M a IM IPS -fl'i 101 101
I I'ltr.C',i '' '' 'lS Ji M'4 1W
f den fivs..i.h' iiVf inf i im', 101
in !mr.lf IW S3 - M M) M
I I (Iranliv Mlo
MrrA ttl 1(6 IC -1 IMM I03M
IS (Irsnbr M "
-rAUd I1"" 19 lf ! IM IM
I fit.Norl'.t W ' MM- U lOJif 1
nu.twd'i n u i iM u
llia-Mnr Va'
iu .., "IM fiM HM - .M H
(i IMTnt'. M M MM
It Hud ,t Mn
fdi-SttprA 71 M ''(! 71 MM.
I! 1lul,Mal.. ! ' 'li I'M MM
I III C Chi J'"
M KIM KIM KIM M IM' IM
UIIIOaHHUNM S NM-li MM M
t IliOnlltMl (S M 1 -IM MM MM
II III lei rf it
tin MM "! "WM 4 M m
I in ("ALlii II 11 "I 4 M 01
It llllr-l Ci '3M 1M UM 4- Ji M (u
(7 IndStPfl . IM KIM 1M K4 I0IM
mi loirrb H T
rfjM UM lM MM H MM MM
H; Inter Wei
mlirtM'. J'M "!M -1 - M r:M
1 Inl Arrl St. ? 7 76 T M
1 titl.(!lN lit -"ii toe M
IntM Marine
ill lM lit 45M til MM
til lr.tI Murine
Hin-th....!!"!,' rM 1MM - Ji III
Ml IntMMirlne
ml m I.. MM "t :M-K tnt MM
4 lntri-erd.lCIH KIM I0IM lM "IM
in Inl l'per c
M M M MM l
1 lowaOn lit. UM MM "M IM 9 M
Ullo-aOnH. MM M 10 M IIM
I Jimcs F it O
it ! 01 tl 4- M OlM. MM
M Ki'Sorrx, nm o om M T mm
l KCPMMxiMM w? IMM iio.M tOM
I KCFIM.1 M
n .... JM ?i',' M i ts
I KnC'?oli.. M.M M MM H l MM
IKnClerli. M I H !i M M
: Kind Co If. M 14 II M UK
I Klni Co 4t
Id Mi MM MM -1 MM MM
t KCEMPM.IMM I01M IMV Jf WM 104
M Lit Sleel it
IKJ MM M - M I09M tTM
to; Lk Steel
iM 'M ' MM 41 0TM M
I UrlOMM.,10 102 Itl- 4 M IM 10OM
I Url nt
I stLrftK.niM 10I( l(il 4- M IMM IMM
I LMMSU1! tlM MM MM M M MM
II UAJlsuii osm oM MM MM MM
4 u$a it 7i...t:;M i:M i" 4- M u'H uM
li Lit UM...10 ioim K J I0J M IMM
l LIil fdx MM MM "!( mm MM
,i MNn4i..u:M ii:m n:M tu uim
I UN col tr
ioim ioim iosm 41M IMM im
14 Ut.N'41.... M I41J I4M M M t:M
M Utnhtn (.. 0IM 4 1 Hi S M MM
I Mnh4i.1. MM 1M MM M OlM
l Wei ret ei
r ReriM A ..III) 110 110 4M 151 IMM
1 MLS A Wex
it IMM IMM 104M io;m im
14 VAStl.t. .. 6J 44 COM -( MM SIM
JI JJSr S3 M
la MM '5M MM M HI OlM
to MoKaok s e; ;m cm : iH m
I JIKATof T
U 7I 71) T TIM 41
II MnKAT4. I7M ' ."M i TIM TOM
K HoKT Id, 4M ' 4IM 3'M 41
7 Morcon..loi',' miM 13IM , miM l)
II MI'ct Hclf !: 51 tl MM MM
19 MnfiC 1)
M Tr ctf. MM M MM IM MM MM
19 SIP cv li ctf
tiarapei .. MM &M UM - !i MM 17M
I MnPteucri. U 11 11 114 lili
TOSIPrmH
cf-wl MM MM 5 M MM
psii'iwi i m 4M ui'i "M o:m
Mf'PTr 1. 't ) 0 4- M V( M
4 NWtl.li 107 K7 107 M 1071, 101V(
I NllE!c H TIM 71M 53M '. 70M 71
Nitlnam l MM MM MM M M M
II .NalTulHi M HI 10, 'i 1(2 102 MM
II N V Air Hrkr
c? .. K4 KIM tn'M M IOIM HI
III ivr'iih. 114!. lUM 1 i'i M IITTI II0TI
liNYOniM' 'M M MM M"1 MM MM
JVVr.irt4 MM M "M M 3M mm
11 NYCen ran ' MM MM M MM MM
41 NWenlMi MM M 4i ! MM IM
19 NYri'-jtm, tz n n u it
II M'CIM.Iill 12 (1 M II
I .NYCi. M L
dfhK . 77M 7;M TiM-m I4 TM
i .ny n.s:),
re?, ... ;W 7M 7IM-1 T7.M MM
I Y Conneet.
lrcR'4V;. MM MM MM 100M I7H
1 t NVflaa El t
IMP !i..KJ ICS 1(S -- Jt' IMM HI
I NYfim El I,
M !' f)J 'J)J - ) 17 M!
1 1 .SYA NJ TH
' t 101M 151M 101M' M 101 I00M
1 T NY Ml.t II
rvf. in tl til M II' 110
I MOAU'li MM MM MM M 71
NYRrirn 7iM 7iM ;im tim tim
i:i x v R-i dl
J. .. . MM MM MM -IM MM MM
aiKVTrtiM'. MM MM f'JS MM 07M
II X V Wenlctl
A B014MI, 75',' 75M 7JM M Tl
i' XAW rTthMIt III 114 4 M 144 1IIM
.N A W 10-11
I4'( 14IH HM 4IM IHM in
' I X Y 11.13
IT CV It , , I17M I17M I57M -M 141 III
MXorAWlj. t4M f4' '4M II H
III NorPteM. . MM "'t MM M M MM
lOi XorPaeli... (7 tt; )( 17 M
U OnlPnwi".. (5M CM 'M 4 Ji MM M
I Or Cal 1st
f. . IK'J K5l tCSM 4 !! 102M 1WK
W tir!, file it (I iji; 5M-.M MM IIM
I OrW.hHP. A
?irre'lt. It n'i r; i,J tt ii
rir(la.,v 03'J fi o:,' i tl'j t,
li I'irl.tT:, irj ici up;
i niMmi rs' km,' iism M i"M loi'.
l'4htn:i i!i im ( io:m loon
447 Ptim (lit I'll" irjlf fJ H lV 10V(
i 1 I'i rn 4t DC loot," ino 03 IMM M
ipnrit jt, Mij ni mt mm
i i'fih('iikp
We it 162 m in 4 H ioim ioom
l I'ere Mnrref
'ur . ro rn :a 4st; j hh
II rinrllll7. t:;i( 7I :7J Jj llljj llllf
t I I oriiici st ioi kom ioi ioim isom
7 l'hl'. Co cv Jt
nil mm UM u oim m
Miwri:. . SSM' M MM 4 M MM M
II Till he pert liv
I Corp NJ Si Wlj Of; l Jf MW I'Ti
"ir ri'i i 'lj 415 i; tt'i ui,-
Rrte em It
reir . u 15 ts H M MM
ll I 1,1' Ulll-lfvi irui inn . 1.' iai ttL
II Hlo (! V rol
lrl 471," 7 7M 41M 07M M
1 Hprh.l'rn 101 101 log -1 II0M I07M
. It'Y,mrn toy; 10:1, iojij ioim IOIM
I m Jii a a 1
. 71 71 73 4 3l 71 ,51
'"-VtMl M.PJM KJ'J (2Ij li I01M MM
mi n. ,v( m m( i( ,i t
Rll-WKfdg. ) u I) 4J n)j tm
II Ml.ij-Km
IV57 . 71M UM MM 4IM MM 4SM
14 K Ke(t
J;1.7 " " m
II fH,A H I'll
IK? Id f h 71 ( 73!,' 7M 73), MM
4 HUf f,u.
IM ttlAHKrfiU
i 1t.l,"'Pl. 77 70 77 77 71
1 HI. A Sr 1
!ct. 1; J? y
17 mi, ,1 sr u
r,.d,w" " -IM I7M
ii ui, a nr i,
ferletfiwl. rl M M ISM
M!'r;VS,4 111 111 111 - in wtM
liJii."' mi ' "MiM H
iKAiV"tM " " H " "M
1 mImIAI.u. mm mm MX JH MM MH
. t,nw.
est,
MM
UM
I'M
16
1(1
.5.'
Rale. el.
I fcebl A I. li
tlamnel... uit
301 FetbAI,OJ, I7M
10 .IhllAl.rrf i ml I
IS SllellTAT SalolM KIM
ter 4a tau ia
SIS Sol'accrU.KSM 4M
23 olaccr It, nil is
191 SoPnc refit. It
80 I'ac 8 P
T Sol'ac 4a.,.. I(,M
r,t oiithRr It.. 153
744 Polty urn It. ?
.12 TennCoiiCo
Itrctfl ml (SM
0 TennCoallA
ntlfnU.,100
S Term R It A
si Lit. . .. uu
10 TertnAafltl,
4kt. . . .1001
42 luuirvH H5M I'SM
4 ThlrdAvrflt mm m
IS IhlrdAv d
... . :M
1 TI'eo.W4a. MM
; tsijwh, ii
IS l'Pac4t 1
SI UPac4ire. M
lin I l acrelu.. UM
II Ul'accrla.. VIM
50 I'nRKHKM. 10
3 l-SHItr.IU 70
14 tS Hub M..I'S
SDH Smlt M.110M I'O.M
103 t'SSIl af tt.. IOI), 119
7 US Htl af la
it ...... I0M 104)
31 UlahPwrll. MM fM
17 VaCaroUj,irtM II IM
31 Vn.l'ar U In to t
21 VaRTia . .. ins in;
4 VK).P U. M
tatali 2d 100
7 WabTur lit
flfa full rxl. 34
T W b Pit I Ter
Krlitlictf UJ
I veateru Elec
4a 133 103
St tYett MdU. ;n 4
31 Veat8h4a... 'IM tltj
I WrttShlar. M U
II Weatllu lltt tt'i MM
10 Weat UnU.,lvl 111
I Weatahoua
Klec cr Sa.lSlM "I
IS Weatghoua
note let I30M
I Yib A LE en
t. 7M 7IM
S Wln-Salnn
Ho bud It . M M
.Via UatU. ISI( 7.M
Pint. Net 101
Ing. Ch.lllili.low.
MM M MM TJM
7 41M fM M
C7M -1 73 M
KIM ,M I01M MM
K3M 4- M ioim too
MM 4- M 44 MM
l.'4M - ii K7M KJM
I'M MM 44M
toM 01 IM
MM M M MM
M im KIM io
7M 43M 74 MM
MM MM 4 2.M 131 M
oM KOM -l.M 10SM MM
MM MM -IM M 44M
MM
77M
MM
40
M
M
iiM
I'M
I'M
MM
ioom M ioom 4M
i'4'i 4 M 101 101
13 MM MM
mm 4 M
MM - M
M 41
I
14
IIM
M
:
?o
113
110M
4 M
M
M
7'
40
II
MM
M
UM
MM
IS
7
II
vi. M
2M
IM
MM
M
It
MM
MM
M
MM
44M
73
4 M IMM IOIM
IM IIIM IM
KIM 4 H IMM I4IM
104 tnM to','
M - M 4.M tlM
IMM M KIM IM
MM M 101 M
'IM MM MM
M M M 17
10) ii IM II
i3M - M II M
l.M - M SM H
ui 41
:iM
Ui 4 M
M - M
4M 4 ,M
lis
IMM I41M
71 71
I 17 M
M MM
KM MM
IM 10)
134 -I IIIM US
101 IOIM I00M
7IM M M
M 43 IS
MM 4IM 41
M
MM
Bond Salei.
I,att week, f 20. 780 O'lO,
Prcvlout week. ua 04 4.000.
Jan. I In dale. Sh4 4.4 VJU.O II (I.
Same ptrlod luli 1030.46 1.000.
Heller 10 ilara flat. ITazetempt.
INACTIVE BONDS.
RAILROADS
nid.Atked.
Atch TU T rone la Iraoe nf ljf
IMS I0t PXl
rtn R SI (lie l.t mc It rr ATIU.t J SI ,
Cal-A lat It llrf I..IC V,a arf A
1K1 t MM MM
ft k r a r it itt s t-iM2 101
Alabama Mid lit ltd c (t-lM. ..tlM 107M
Ilruntnlek A Vn Jt ltd 4-I3S. . M'i ..
Cliarlatn Se Sav lat t 7o lfM 1S1M ..
Saran Plur .V Wn lit f a-MS4.... llk't ..
do lat t 6a 1M4 l'i ..
Sll Sp O- A (I H K & Id rt Cld
4 1114 m'i ..
Cent Ohio norr lit con r 4Ma-tM0 M 101M
(Ihto Hirer It It lt (td a fct-irai.. I''t ..
Plttt Or A Tnl l.t I ci-:: W
lltiehut.' A Writ III r la -'.917.... !S ..
Iliiftaln 11 A P en t S 1CJ7 109'a ..
do ii'iit tut ar l'a I!i7 10? ..
Allecbeiir k Wn lt ctd a- 1 MM ..
Clrarrlilil SI lat ttd k 5.-IWJ. . li'4 ..
Ho. h A Pint lit g ea -11:1 1 104
do ion lat z f It.'J K'-i ..
Cent of il M A N die let c 5a 1M4.U03S
do Middle Oa A A div purrbjae
monejr ta-lM" I'W'i ..
dn MMdle dlv lit f tt-1514 tl(MH ..
Cent II It A llk f Ha ml Ja-nt Ms Vi
Am ll'l A Imp Co Ctd I IMl.... 10 1 104
Cent Vt lit mts eld it 4i-iaM hi
Chea A Ohio Hr 3) yr conr aeciired
J.-ISMII Mi, ii
do Coal II IIJ- lit in If tt 4 -WIS KS S3
do I'ralf Vai l.t e S.-1JH. . t !'2S
do II A A dlT M en c l- lH . t : tl
lir-ii.rlr llr lit eld i l.-llll S
Chi II A II Iowa dlr alnk fd l.-lilO S'i ..
do Knuthwialrrn tl l l2l . V?l ..
Chi A K I U S Mix A T Co i1fa
of dep S,'M ..
do I ! Mlf A T rtft of dep. . t '
do itamr-.! Mav, mil. . . .SO
do lillir T Ci of X Y rft of d.p. fS SIM
f'hl A lll'l Coal llr 1t Sa-WV. .. t SJ
Chi Ind A Loulir refdit t 5t ISI7 .. 100'i ..
do reMc a ' teriel "I"' 1917.... HH, M
CM I. S A- K lit ml 4',1-lWO. . .. MM
(Till Mil A St Paul fen mts 5 ,
lainda er II O'll due 2011 17 107'j
do im s 3i n-r II-19M t T l
do I hi A I.ake Sup rile c t -15.U. toil, .
do rid A M Hit dlv Sa-l.tS. I0".
d'i I'arro A M a.tiimM t 6a IITI, 110
do Wit A Mln dlv c Ca-tKI .... lOT'i ..
Wll A .Nor K U l.t ell 41,1-1331.... 101', ..
do It'lll lltd 44l-I31 102S
Clilcico A N VY ett 4l-1'41?:.... M
do mmp-d aa to ron rarmenl of
Prderal llieome tal t M IIM
do cen nita- S. atiNl aa to mn
la;m't of 1VI In tax IMT...tll3M II
do ilnklnc fund t-lt7 .. .. 119it .
do Ilea I'lm. V 111 ltd ll.n-l'.MT. H7U ICl'-i
do St P II lid T l.t ltd 4't-!W7 V7l
Tiv r.lk A Mo V ! mti .-l'JW...
Mil I. sh vwii it k o- is2i ii'itI m
do eit A Imp link fd c 6-l.1... I'W'i ..
do Aihland dli lt K 6a-IKU... 111'. ..
do Mlrlil;an dlv lit s i-l:i.,.. Ill
Sill Spar A X V l.t mt 41-1SI7 . 3 M'i
Chi Hk 111 A Pa-- It It Hankera
Truit eta ot dep ttpd Jul
IMS t 03
do Julr. I31S, and Jan, 1914 W D7
do rol tr It ler (-ll7 WH
Burllnrton Cedar Rapidt A North
con lit A Col tr e St-m:i..t lio ioim
fed It la Ka.Ua A SI A SI l-li-19:i. W ..
CM Okla A Gulf (en it Oa-llS.... W .,
do con r i'.Xii t ..
Keokuk A Iea Molnet lit r-19M... MM
( St P SI A Om con Ci-ISS) II7M 1HM
do con Oh refluifd to SMt Hl.
C St P A M lt a- .mi ll'i ..
Cbl Ter II A Soniheailerii II r lit
A n-f ml SO jt l-l!l,. . K 40
Cin Ham A Iinyion 2d r ('ui IM7. fl
do tit A ref lnt 4a-lSM f!0
do do 1d-:'.9 7SM ..
Cln llav A Iron Itt fid f SjIMI .1 40
Cleve Cln Chi A St L fen mlf St
aer 11-1903 li"", 1"!
PI I, l)iv lit col tr a- 4a-l9 . . mi, us
Sprlnfleld A Col dlr lat e 4t-!M0. II
White W Yll dlv lt f l-19H. t Wi 3'i
Cln Ind SI I. A Cln cm i-IIM.. 10SH m
Cln Sin r I' inn lt k St 1H'. . 1'12M ..
f ( C A Ind en ion Ii-I9in 111', ..
Ind lllmctii A Wn lit pf li-tl'l'). i
IVorla A Laaleni lit con 4-IM0, t '0 T2
do lin-!" I. IiO t ft 37
do Kniiure Tr ctl ol den ... .t rT
Colo Midland lly 1t e 4- 117 t 71, ll'i
rt Worth A I n city l.t c 61-19:1. lij lav,
Cond A Pan l()a lit II Ia--1M3 tW
N Y I.tck A VYn lit !h 1621 ina;
do rimatrurllon 5a- 19M IM', 101';
do lirinlnal A Imp 4-l!iJI, . s S'.'l,
Warren ltd l.t n f eld f 3',a-?l M M
Delanare A II lit I'i nn dlr "-l9l7.tl0.1 104S
do conv St rub rcta full pa.d and
Int from Oct 1, 1915 19J3 I0S
dn pari paid Hal 4101H .,
Rem A Siritofii in 7a-l'i2l ...4II2V. ..
lien A Hlo lirandi- Imp 6a-IJ2s .. S3 MM
Hlo lirende J110 1.1 Kid Sa-1931, . S7 W
riah ITentrnl lat aid f la-1317.... M
Delroll A Slack tt Hen e li-IM t SO S3
Did MIaU' A Xor Hr fin mst it
-mi 10c; ..
ITrle It It !( con fin lien c 4a
III! VH . JI
do 50 r ci.iiv k 4i mt A-1953.... cs CM";
Clilrafo A Hrle lit c 5-19 , . 107 1M
Clite A Malionlnc Val l 5-19.U... 1"4
N.n i i.H k con f (la-iw ..
N Y L K A W Coal A It lat cur
rency fid 41-10:2 tioiu 101
N Y I. K A Y I)ncU A Imp lit
mtco fit coupon tm 1943 IM ,,
N Y A r.reenwood Lake fid f Sa
mull t 9'
N V Sui A Wn I.I ref if 0a 19J7... . W.'i
do iren c Sa 1940 TO 77
do Terminal l.t 11 5 1911 tlW.i lOITi
Mldld nl ,i J in mir ext at 0
1340-.
101'i
Wllkei A Knit lit fid K S IMS, . SIM
Kraniviiie ind in con fin f
.-U:j 140
Kramr A Ter II Itt con g 0 l51..t 93 101
. do l.t r.n r Ca-1912 t Si; ..
Ft Worth A Rio lir lat c la-l92S...t CM 70
uai iiouiion jicnu tat mfo ea
-Uli SI
Kl P SII1111 A Mali con liltir la-1933. 01'., 103
do Pac ext aterl ctd (a IMO MM .,
Kit llr Mini, Nor Dlv lit 4.-191. lilH ..
Mlllll L'llloll let f l-l23 tllsu trejti
Montana Cent lit fid c la-1937. .. 12.1'Z CIV,
do lit fid f 5 1937 109'i ,
Wlfliiar A UIoik Kill, lit f St-I'JM. 10H ..
(I fen Hay deli certa A t 70 77',i
(lulf A Hldp I lit ref A tr 6.-I9.V.', K'J ,,
Col A II'" Val lit eit t 4a 1941. K7S ..
Ill Cent eit lit K 3W-I3l MU SUM
do purchaitsl Hnea lat l'ji-1933. .. Ill,
do Cairo Hrldae g it-WM t M'i ..
dn IauIb dlr A term t Ilia 19G3. TIM 10
do Omaha dlr lit f la-IMl t T3M
do Ht I. dlr A term f 3a-lHl 170
do Mnrlurleld dlr lat f IHa-lSSl.t Tl S0
do SVettern Line lit I la 1131., II
Carbondale I I III I Ia-1M2 II
C SI L t N O Memphlt dlr Itt f
4a-IIH M'i I3H
Rt L pout ui ftn u uu..,., ,.
LltWH U (t-IMt (I
Mar 0U IM art l-SMf t Tt
MTMXMlttl -lM.,.,laW IMM
rtld. Aeited.
Ih V Pa rrn con it 4-to0.1 4 91i ..
Leh V Coal Co lit fuar f (n-ltJL.tlMH lOi'i 1
do lit 40 yr aid Int red to 4-1311 91
Long l.land lit con g 6a 1931.,.,.. 10SM .. I
do Itt con k 411931 MM I
no fen f 41 19M.. Kk M'i
do Perry I 4Mt 1922 S3 IW
do rieh tt 1.-1934 MM I7',i
X Y II A SI II lit con f r,i-H33....10li ..
I I It II X S II Itt con ftd St-1933.1 MM
1'Milavllle A Xaihrlllc St-1917,.,.tl09H 1104
do cidlnleral Iru.l it Ct 1911.... 103U ..
do I! II A Nllh tat -1919 107U ..
do Ionia Cln A Lex f IMa-1931. IOIM
do X C A Slob lit f e-1930 HI', ..
do do Sd r 6t 1910 10T 110954
do Pad A M dlr 50 yr 4.-1910.... Hi
do St lillli dlr Itt c 61-1921.... 1"IM
do do 2d f .1 l!"i0 t MM MM
All Knox A Xor ctd 1tt e Sa-1941. W
1 lender, Ilrdf lit ftd f U-1911 ..1107
mi a n it in in tar so )r ftd Di V" ioi i vi.'t
L A X A Mo A SI Itt E 4!,-194S.. I00'(, ,
L A N Co Mon joint 4t-1953 . . .1 TO 7'J'i
Xwp A O II Co fen fid e IMi-l!'43. !f', ..
Pa A All lit ftd f Ki-1921 I'""'; ..
So A Nth Ala eon fid f Sa-lUO, . 107M ..
do con coii mti! fid 00 yr 5a 191
not Pel Inc t exempt ....tlOl'i IW'i
Manitoba S W Colonlt 3t -19.11., 1102
Mlnne A St I.uula l.t 7. 11127.... 'lit US',
do lit coil f 5t-lil.1l. 1 SO U
Minn S Hie Mar A All Itt c 4a
1D2B- it. parment of Int fid 9714 W
Ml.t Cent lit mtr 4t-li9 91
Sli.avurl Kan A Tex I'nlon Tr Co
of N Y otfi of dep. f
do lit ,v rfdt mlf I.- ?i . ., .1 .',M J
Kan Cllr A Pac lit f lt-lin r,-,, ,.
Slier S A So lit ftd f 3t-19ll t 17 MM
Tex A Ok 10 jt lit ftd f 61-I0IJ..1 50 6714
Mo Pac cell H rr 4 sold on-19H., 52 ..
do llatikcra Tr Co ctla of dep
.. plain tl'.i (4
X Y Cent n It M yr Ift, enr deli
Imndt laiuv of 191S-19.13 113; IIIM
do con mlf Ii ler A -19M S3 S5M
N Y Cent A lludann It mlf i yr
dep 4a of 1913 tax et -1912... . 90'.,
Illtlle C M lit ftd f Si 19(9 MH ..
lleaeh Creek Itt fid 4a-193 9."."t ..
do Id ftd f 5t-P.16 10a ..
Carthaie A A lit ftd f 4-l9'l...,1 M l
llioiv ft Oa Itt ftd f 6a-19l2 10IU ..
N Y A Harlem f 3',a-3iX 11
X A Northern lit g 61 IIS IM ..
Pine Crick reilttered ptd 1912 . 117
Home W A Of con lat ext 3 coupon 1
Imnd currency 1121 I0.1i: 10i!
Home W A O T H lit ftd f St-llU.UIJ
Ilutland II II tit con f 4',a19ll ..t SS 93
OfM A L C lly lit ftd f 4i-194(.t SCi ..
Rutd Can lit ftd f 4a-l9l t 67
Ht Law A Ad lly lit f 5a-19M f M ,,
rtlca A niaek It fid f lt-19S 97M ..
Mahonlnx Coal II R Co let St 1931. lo-i
P A L R 2d r St aer A A B-19M....t1M
Pltll SIcK A V lit ctd 6a 1932 HSU ..
do 2d ftd a-1914 lll'tj ..
Michigan Central I. duo in4 ,,
do M yr deb 4t-l9U it (9!
M I' HI I, !i yp d.b 4i-1.31 ... TT 74
We.t Shore lit la fti-K4i . t 9IIi 93
Omr Tr Co nf N Y r. clfa for N
Y Cent Llnei Equip Truet of
1907
do erli J do Not 1, 1914 Iftd iMti
do aerlea K do Nor. 1, 1917 1W)(, ,.
do eeriti L do Nov 1. till .... 100V
do aerlea M do Nor 1, 1911 101 ..
do aerlea N do Nor I. 1920 101M ..
do aerlea P do Xor 1, 111 ., ,, i)l!
do lerl.t O do Xov 1, li ;, , ,, loit,
Ouarantr Tr Co nf X Y I'Jt rtft for
N Y C Llnei Kiulp Tr of 1910 ..
do lerlra (1 do Jan 1, 1V7 son ..
do aerlei H do Jan I. 1111 o; ,.
do arlet J do Jan 1. 1H9 9C tlOI'i
di aerlra K do Jan 1, 192 i4 film
do aerli t I. do .Ian 1. 11:1 vn, ..
do aerlea M do Jan 1, 1922 !i .
do neriea N do Jan I. 1923 9j', ..
da aerlei p di Jan I, 1134 M'i ..
do aerlea Q do Jan 1, . wv, ..
A tax ex 19.1.. . i.sTt
Xeir York Nw II. rrn A Hartford
ni n com deb 4. I94T so 12
do non mm deb 3', t 1931 im
do lx.ii.conr deb l 1933 . T7M SO
du rt'Iir deli clfa 34t 19V . ., Ri 03T,
do Cona llv non-conr 4. -19TO, ...1 791,
1I0 do non conv ileh la 1:04 ci,
do di non conr deb 4a 1913 ., ti"4
i'o do nun conr deb 4t 1956 0
do II A N Y Air Line lit 4. - 1933. vli ..
do Houiitnntc K con c ti-1917, 107 ..
do Naifituck Hit Co Ht 4l 19SI, MM ..
do N PA II fen lt-1942. . W'a ..
do N Y Weitc A II01 l.t intf 4',i
r I ctd Uu ex N Y')- 1916 73 76
do N II A Iierby en cr C.-ISIS.. lo'H ..
do New Knc H It con fta- 1913 104
do PruT Secur 50 yr deb It 1937 f 69 P.l4
do W A IVn K lly l.t 4',a I9IJ. v ..
Norfolk A Southern lit g S.- 1941 yi i)
Xi.rfolk A Wn K 11 cen t r..--t3) . inn; ijj
d.i Impror'li A Kit c f. -1931 1M' 1T3
do Xer. Hl,er lt E 6a "2! III. 1?)
Xotfolk A Wet tern Ity UM jr
enr . 19.12 in
dn 10-23 jear onv l',a.'.91, ,. 11
I'ld Cm A Ter lit ctd r &1 -1922, lOHi .,
Scioto V A N P. Itl ftd c 4a-9(.t 93 M
North I'ao Hy St Paul-Duluth dlr
fli-lW 1114 ..
A Dnliilh lat Cr-193! 107 ..
do ;, J.-UI7 inij
VYathlnclon I'ml Hr lit l 1911 , (3 171
North Pac Terml Co lit f a-1933 .. Ill 112'
Plclnc Ccait Co lit f 5-194 t4 17
Paducili A I'!'liO tat mlf a t (3
M ar 4t -1913 fi, .ei
Allefh Valley s-n fid B 4t -1!M2 t !', 97
llilrldere lh ctd f 3M1-1943 SI', ..
I'll It It II A lice Itt ctd 4t. ... 94W ..
Pl.ila Halt A Wi.h III f 41-1941 . . w
Pltti V A Cti Hy l.t ctd f 4a-1941. 91
Sllllhliry A Iewlitown lit c la-1534 91 ,.
I'tnniylt anta Co cid 3i,a col tr nr
.( a A 1937 t (54
do ftd 31, t nl clfa 1I-1MI. S3', S(l,
to ctd Jl-. tr ctft a C -I'M: . i, f?
do Cld 3'4t tr ctf. aer II 1911 Sl, sst;
do I" yr cr 4"r tr clf in i: i3j lip,
C A Plttt cin gtil e 4'it a A 1IM2., 1014
do do MTU a It 1912 11ll4
do do do do Inl red to 3',1 j7i, ..
do do 3Hi aerlea l. lii.'.l t l7-j
Krle A, P cm ftd c Sl,a aer Il-194ot to, SXL,
do do lerlea C 1910 t k'M SSU
0 Hap A Ind ex l.t e v -1911 ViU ..
Ohio Conelc l!y l.t ctd a f I.-19I3 t94M ,.
Plttt Yc.tll A Atll ll con 5t 1927 lull, ..
Tot Walhnnd Vjr A C lit ctd l!a
4 aerlea C-1942 M
P (' C A St L aer It cld-1912. . . IIM 1024
do aerlea C ftd 1942 101S ..
do lerlea II cld 4l 1943 K' ..
do aerlia i: cld 3M.--19I9 9..', ,.
do nrlea 1" fid g 4. -1933. .. 9j'4
do kerb t II i-on ctd C 4- 1157 9V, ..
do leriia J en ftd U.a-l, IWi ..
(Til Rt I. A Pllla con c t'- 19J2 . .1107', ..
Chi A Weat Mich lly 6a 1921. ... IJU ..
Clint A lvre Slariiurtli' c 6a- 19:3 .1101
do lit cm g 5 1939 71
do pt Huron dlv lt c 6t -1ST! . 4) 41
Philip It Co lit mtc :f jr if 1 -117 .. ill
At City lit itin cid l.-:v.i . ,.
Pitta RI.en A I, K lt c 5t-l940 IWi ..
St Jo A Hr Itlnnd l.t c la 1917 . t 73
St L A S P It It con it 4t--19'H.... 74
do SoiUliweitern dlr g .'1-1517.. 9I4 ,.
do Cent Tr ctfi niiitainlH'd . ... S2S ..
do Julr. 1914. and J A J 191". .. 7HM 7M
Kau C 1' S A SI H II cn i '- iiZi. I'r.'i, 1IU4
K C A M II A II Co lit ftd c 5a-
o
St L So 21 c la nc bond certa
1919 61 M
Orar'a Point Ter lit ftd g 5a-19l7..110i)
S T A Nor Pic lit ak fd c 6 a 1919. 101T4 ..
Allan Hlrm SO vr lt c 4i -1913. S3 S7M
Carolina Cent lit cou c la 1319,,,ts". ,,
lit Cent A Pin Ht f 6i-l'IS IWi ,,
do lit land crant eit c 5t 1930. Iiott, ,.
do cona C 6-I9l3 1102', ,,
lleorla A Ala lit con 5a 1911. ... tl"2
liil I'nr & Xor lit ftd I! 5a-19l.. .tlojt, .,
Sealoard A lloanokp ll 5a- 1926. ..TI02
Cent Puc 111 ref ctd 4 1913 i"', !lt,
do mlf E 3',a 1923 f i'J 1K)I,
ib. Tliroucll S I. l.t ctd C 11-1951 .. S6
(J.ll II A S A SI A II ext lit r 5a
-l'.'ll 10114
do 2d ml; fid exten 5a-1931,... M',i 10
Homton f'.ut' A Weal Tex tit ftd
f 5i redeemnbli' 1933 100
Holl.t A T C lit c 5i Int ftd -1937. .1IM
dn ten 4i IntPteit ftd-I92l M
Allttln A .Nor lit cld c 61-1941 .. lf tiw
Loiiliiani Weiliru lit 6e liJl . ..loin ,,
So Pic of Ch! lt eon cld c 5a-1917. 107ij ..
Soiltli I'ae Coait 1.1 CI I C 4119.17 95 94
SPUR Co lat ref lilt if 4I-1V.5. HOI, i
So llr St LollL dlr lit ltd 4a-I95l, S2V. S6
Ala Cilitial It l.t f r-!9( in:l,
A (ir So 111 con rec 3a a A -IM1.... 9S"4 PS
Atlanta A Cliarl A L lit mtc 30 yr
4(,t ler A-19II 91', 9IM
All A Yadkin lit ctd f 41-1949.. , 75
Caat Teim V A H dlr c 5 -1920, 1I0IIJ ..
(icorcla Mid Hy Co lit 5t- 1916 t 3S'V 60
(leorcla Pac lly lit c 6a -192: I(l', 107U
Knnxrlll" A ( lit C 6i-l'j:3 10S
.Moli A III rm pr lien c 5- 1915. .. l'2'i .
Hlilimi'nd A H deb 5t itniii(N.i -t'CT 10IM 10i;
Vllcll'la Mi l er H mtg 4 5 1921. 102'. ll'2'i
do do n r 1' 6.- 1"31 11041, .,
do do fill 5a 1 9 JI lnl4 ,,
Vlrclnla A So lit ctd 5a-3. .. 101'.,
do 111 con 51 ?eur 5t- 193S . . . S6 91
Wa.li Ohio A W Itt cy ctd 4t-I92l. 92 MH
Spokane 1 Hy lit mtc M r 5a 1353. 92
Terminal Aa nf S 1. l.t g 4!ia-193J, lOu'l 1001;
do lit con c 5a -1911 1101',, 104
do cen rifuiid ikf fd g 4b 1933 1st
Tent A Pac lly Loula dlr II L lat
,.-1931 19 1911
Weathfd M W A N Ity lit f St-HM ., IS
Tul A dido Cent Wcatern dlr lit f
5-ll'35 I00T,
do fell c 5119.1.' 9.1
Knnaoha A M lit aid 4,-1930. .. S2 mti,
Tol Pci A W lit 41-1917 f SIM 55
Tnl St I. A W pr lien c 3',4i -l923... Slty S3
do coll irutt ier A la-1317 2') 50
do I'lllon Tr Co ref lift of din,, 19 30
Toronto Ham A II lit g U-I944..,, SI
Vindiilla II II con s 4t aer A-1953,. ni; ,.
do cell 4i aer 111957 IO ,,
Vera Crux A I'arlAc lat mtf ftd
is i;s4 irr
Wabaih It It lat Hen equip a fdf t
5a-l921 ., M'i 13
do lit lieu 50 yr c (i rinl (i-lMI, T2
do Omaha dlr lit g 3Mi-194l.... TIM TIM
do Til A Chic dlv lit f 4i-19(l.. H, AH j
Wuba.li PIII Ter lly tit fen 4i-l954 II, t'J
do 2d f 41-1954 H
do Cuarinty Tr ctfa of dep '
Willi Trm lit mtE 40 yr ftd 41-1943 M K'i
We.t X V A Ptiiii lit g 51-1937.,,. 105
do Inc f 51-1913 t 17
tVlicellnf A Lake Krla Ry exten.
Inn A Imp f 5a-I9JO 1 M'i 99
SVImtim Salem Mo II Ry lit mtf
( 4.-H3Q IT M
OAR AND KTJ3CTRIC LIGHT.
Bid. Aajtad.
Atlantt O L lat Ia-1MT 101
lludann Co (laa Co lit $ ta-lMI..,. m IMM
IHtrolt Oa Ct) Ut raa f lo-Ull,., 1W
MllmikMtJlM Lt Ot lit 4a HIT.. t NU UU
J atamttt Om JM aa -SMi Utai ..
Did. Allied.
Edlfon Elee HI N T lit con c
61-lMJ 101 ..
Ik Queen. Kite L4fbt P 1st .
con f 6.-1930 IOOM ..
Patirioii A panalc O A Kl con
f tl-1949 1101H .,
Chic Om U I Coka lit fid g 5a
-1937 1102H
Con Gaa Co of Chic lat ttd f 5a
1934 lOOTa 10IM
Ind Nat (laa A Oil 30 yr ref Si-1934 .. M
Mutual rutl Oaa Co lit ftd f 5a
1MT 1100 ..
Byracme I.lfhtlnf Co lit E 5i-1951.11O0'i ..
do Lt A Pnw Co col tr f la
-19M IM
Trenton Oaa A Klec lat r 5a-lW.1IOlM ..
1,'lioa I! 1, A P lat I I I 5a-l930.. 100', ..
MISCELLANEOUS.
Ttld, Aaked.
im R 1 Co nf W Va lit Ia-ll20....1103
llontll Kllh deb llf imil 61-19.... 91V, V.',
I.kn Kerry Co of N Y Knitker-
liK-ker Tr Co Ctft Ilep for
lit com mlf Sa-IMI 11
Morrli A Co lit mlf a f 4Via-193-J. 92U l'2'4
N Y Dotk Co 50 yr lit f 4a-II31..,.1 71V 74
Nlifiri Filli Power Co lit mtf
5,-1333 tlOl'.i 101
Niagara lyakport A Ont Tower 50
yr lit mtf ft tax eirmpt
S' Y-1954 93
Ont Traiitmliilnn 40 yr lit inlc
f 5a-lM5 IS
MANCFACTURIXO AND INDL'ST. CORP.
Did. Ailed.
Conaol Tot, Co 50 yr f 4a-tlSl IIM ..
Gent Ilaklruc Co lit mtf IS yr to
M
den Klec Co deb f 3Ma-19l2 II 12',,
ilex Petro Co Ltd of Del lit lien
and ret conr 10 yr f 4a aer
A-1921 111' 1I
U S Red A ltct lit ikf fd 4.-1931.. IS 16' i
COAL AND IRON COMTANIKS.
IIM. Alked.
Ilutr A Sua Iron Co lit ik fd Si-1952 961, Iv
do 20 yr deb g 3i-1926. 93' M
font I C SI 'it 30 yr a f 3t-Ii23....e IH, ..
Cent Coal Ut fd ftd f Sa-1961.. ., 55
Crind It C A C lit c 61-1919 95
Jeff A Clramrtd C A I lit f 5a-1926 104
do 2d mtf E 5a-1924 91
Pleai Vy C lit f ike fd 5t-1921. ... II M
Roch A Pltti Co A Iron Co llrlretla
purchaae money 5a IM6 t M ..
Rt L It SI A Pac SO yr lit mlf
5t ilnnpeil-1953 IS M
Tenn ( A I It II fen 6i-19Sl 101
Calmbn Coal M C lit cld f 61-1922. I06Vi 106
Utah Fuel Co lit a f f St-1931.... 114
Victor P Co lit mtf ikf f I Sa-1951. .. 1I7M
Ya Iron C A C lit g 5i-19l9 Sl'i M'a
TKI.EOHAPn AND TKLCrHONB COS.
Slid Alked
Com Cable lit f 4t-SST T3 7S
Ketilnne Tel Co 111 5l -IMS 10U
Sjlet TAT lit ikf fd Sa 1911 100?,
tQiotitloal ten thin 110. 004).
WEEKLY CURB MARKET.
Net
. Clote. Clici,
INDUSTRIALS.
Kalei Illill. Lo
530 Aeolian netr...l si s. :i -f
:i Aetna Explot. ...t ll'i 'i'i 10S 4-M
loo Am Drill Syn....t 12 1- 12 M
7J00 Am tanmatra... i 23 M 22 23M 421,
I'.i Am Writ Paier 4 I I ',
CO Am nm Ml,- .. . IS H IS 5
;I0 Am Hrlt MIc pf 5-) ) 4S 42
So Hay Slate Uai . M M M ..
lil Ilutler Chem... .1 4'B 3', 4 M
:;1- Hut1ernrth Jud: TIMi M 2M
500 Hr Am Toll O 11 P 19 19
23i Cal Milphldr.. . I'M 1M HM 4- M
1973 Cnr LMht 2 4', 4 4 - ',
11) Carbon Sleel ...J 92', W 12', ,
4Vo Charcoal Iron,...t 7'a 7M ',
ITW Charcoal Iron pf . 7S T't 7M .
4IO0 Chevrolet Molora 19? 1S3 192 I
I4W Kniermn Phono. 9 hl, 9 M
l..w Palla Motor t 9M M
Mi Knlcral Siicxr... 7 Tt : ,
400 Fl'lnr HiHly t '0', 40 I04 ',
54 (iaiton Wll w I. t 51 17 i" M
lliw Oram Mutor Car, 9 t I
700 Hen Motort w tH2 Hi l.v) 4
41 Gen Mot pf w l.t 94 W 91 1
150 Uuantanamo Sur. 71 71 71
10) Cen A T C lit pf. ! M W
y H.iikell II Car. t ll'i 39 : -2'i
rt't) Havana Toh. . . SM 2M 7'a ..
IP.) Havana X pf CM 5'-, 6i M
fi) llavalian U Sui. 12 5v, SIS ..
v) Holly SUfar 43 44 atVs - M
si) Holly S'lcar pf .. 9'M 97 97 2
7't llupn Moliir.. . , 5",' 5ia Si, i,
1075 llutchlton Sue t 2M 2M 2"t 4- .
5175 Imp Car Chaa.rtj ;) 41 M .
fn Inier HubUr.. ..1',', 13 i:.' - 4
(,co joptin O s n-tj :o M fy 4
2U0 Katboillon llr pi. 13 3 9 J',
67lo Ke)ilone TAR in; 17M I7'i '.
lt)Kreaie. S S 1 1S' 13 111, I,
14173 Lake Torp lloat. It'; H'; 1P4 - t,
too I.ake T II 111 pf.. 12 10'4 1M 1'
sow Manhattan Trana M H ' ',
: Marconi nl Am.... 2S S'a SV, k,
1270O Maxim Munit....t IM ', M 4- S
3::o Marlln Arm, 42 3 1 42 4-7',
I. V Marlln Armt pf. X S3 M 4 9
.kO Mex Pet Exn... 194 U'i 19'; M
9CKO Mldvale Slcl t M K't IM
t44K Mitchell Motor... , i, (Ji, -4
15 Nova sootln s,,.tm is:', ..
II. 3 Paanhau Sui.. .. :4 27 :7i, ..
4") Peerlen T A M.. 21', 23', 23',
4 Poole Eniln. .. tlio ici 10 7
23.'.' Pullman Ventll. t 2M :'M -M M
1"i Pullman Yen pf t 5M 44 5
!7"0 purh "torei r. ioi, '. ioi; ..
Ton K A II Corp. 5 64, '4 ..
to Rrimblic M T.... 70 7'4 -:
4(o Sterlllic Ouni .. '; a, 1; .
4.o ipnnf field llody Ji (4 MS C14
1 Smith A T-rry pt lot; pit, ini4 1,
:ni Scrlppt lli.itli. ; 571, 62 67 4 IS
X" Seaboard S A M .', :)', .hi, 1,
3C70O sitbm Hon tl cfc l.14 3 IP, - 1,
3700 st Jo.epli 1a, t , 14 1', - 1,
MS Standard Mot J n, 7i 7', 1'4
2W Sleel Alloyt ,. t .IS 3i, Si4 ..
41 Siromlierf Carb, 3.1 3M 23 4
si.! Tea Co rt. 2.1'i ::i4 :.i s
:.'H T..ld Mdp.iard.. I S1 SI S2 - '
6b-i Triincle l" rt ctfa. 24 2 :', ',
1400 Pidleil Prom SI II - A
6I7W 1'nlie.l Motor. . .. ei; etM C7M J I',
iftm r s i.Mht ut, :t, :u ri.
ItOO ! s Sleamihlp...t T 6V CM ',
, 1 tine. I'll. ;a r.j ri H-i
631.VI Cnltitl All 1. 7 SIM 41 49', .
4' Culled Ino .... 5 4', 5
1'1 Wc.tcni Paclflc.t 174 13 17'; 2
loo We.t Pac pf ...J41 41 40 3
KIV1 White Motor. . . 57M 64', -1
77ii World cum ,t ctfa 1'4 1 11, ..
CoW ioiic Cnnientnt 6, 4M 4'. M
OILS,
1600 Alt Pet Ltd pr 11 C( C M 44
2330 Ilamett o A (i..I 2 2S 21. M
r.y en a Co o r,...j 16, ist4 im, .,
W-ll',,, II .1 Hi, ...111, 1: 1:1, I :
SHYI Cot (I A 0 pf,,,. 4 4M 4', ..
11130 Peilenl Oil I IM 1 ! I,
600 Hontlon Oil 14'4 MM KM IM
V. llllnoli Ple Line. 191 191 19.1 4
2".i Int Pit 10'. 10', lot, 1;
Htm Kenora Oil, a Pr M '4 M ,S
l'l Mel Pet 13'4 II', 15'
l'Vl Slldneat Oil. ...U 41 40 43
2V0) Sluikncee Hef..,. 5 4M 411 ..
HOW N V Okla Oil,, I 1A, 1 1 I,
13 New York Tr. ,21) ?0t 2y
26"f)llk1a Oil .. ..'t 12 10M fl 'i
23730 Okla Oil pf f, A 4- a
Okla P A It. ... 10 SM , -el,
979 Ohio Oil 341 30.1 311 4 33
15950 Omar O A (i ,.t 60 33 60
;nn Pan Am Pet pf.. 93', MM MM M
Too Penn C.naolene .. ', M ..
210 Prairie Oil A O. 434 410 414 4S
r.is Prairie Pipe LI..Si" Sto ; -
siH.i sipuipa i) A it.. 10 9; 9'; ..
7:al K..111.1.1 all OH .... I,', l'4 !, ,.
15170 Sluilalr Oil . ., 49 41!, 4', ,
5 Knutliern PI Li .215 21', ;i..
23 Solllb Penn Oil 3S3 3S3 3S5 21
3v5 Stillid Oil N J..IS2 670 677 3
til Sland Oil N Y..1I2 227 2S 5
t." I'mtcd 'iVest O...I 1A 1 1A M
19.W0 I'lah Pit a pr..t 45 41 43 43
11 lit) Vac G A O pr.... M A M ..
13inn Victoria Oil . IM 1A 1'. 4- A
inn Ventura 7M TM 7M n,
Wuvland Oil A ( 6 4, 41, ,
410O A II C Met, a pr , 37'i 13 25
l.V Atlinla tt 10'a 10 104 4- M
32'l AI..11 Wi lt 7 S V 14 H 16 -116
6jM Arlx Copflildt....t IM I'i 1, 'i
3svi Aluka Sllnea, . . .4 80 7' 7'
TOO Hulliy Colt IT T T
SI) Hlf Jim I'i 11; is -I II
Itm llenrer Con. ...141 I'I 10 -3
3-imo mc U'i(v cop,... 6i; r.i; 6U k
mo lllimhim Slliilic., 10S ' 9', -I'.
6750 IIikiIIi tt 13 1) II -I
I22O0 Iln.tnn A Slmt.ttioo II 41 -11
7.mo II C A . r I ctf. T'i T'i TU ,
1120 ltlilte New York . IM 1'; I'i S
7'V ltiiTTnl.i Sllnei. ... 1 1 1
SHOO Cal A Jer IV 1'a 1 1110 -Ml
2000 Cal A Jlont 1 W 61 66 -t
lll Col Th (i, pr ..tt SO 77 T'i -l
loot) Ca.hboy t S R I
HWCulnera t 5'4 51, di; ',;
MOt Calpdunla t 60 54 61 ..
12200 Canada Copper.. 1 13-16 1 9 10 IM ..
5I"0 Ccno dc Pino..,. 39"i 34 3S 1
loiwi Cryilil Copper.... IS IM I 516 41.16
21(73 Cunt Arlaona IM lsi 1 U U ..
1273 Com CnplKT M.... !'. 2s. 2 '.
700 Con Xer Utah... . 9 2! "3: "13 ..
Ml) Col Mlnei 1 43 63 65
9mo Con Hoineiteiil,.., ' M 9 14 ,.
76) Creimn Con (I ... 0M 6"i 6T,
Vtm Dnr LA ft MAD, 9 T'i ST. 414.
29601) liiimlee A C, a pr, 2M I'i IM .
100 Kacle A llluo II.. 1 IM IS 47-16
54273 P.nima Copper.. .It 34 5V4 2'. .
4175 Plrit Nat Copjier. I'i 4 4i; ';
I'M rnrluni Ind . .tt 23 Sl'.i !IM IM
smi'dold Hill t;3 22 2.1 41
senn liold Ccni t ei 60 ' 1 2
5135 Hold Mercer tt M "1 'j
II31IS linen Jlmwlcr.. 1 ! .1'; 3 13 16 43 16
316.10 fluid M C. IT...U 50 60 51 -5
9V1I llllizly P II SI...t 60 65 60 45
hvv.) He. la Mining.. -.6 IMS 5i 5 11-16 1;
SIVl Homo Solllid 64 IU 6S 4- M
Kmi Hull Copper W (VI 50 6.1 7
HVi Indi'iiend laid.. .41 15 II 13 ,.
6.1) Inter Mile M II 1 II 4 4
212S Iron Hloiiuin....tl II Id 1 914 1 11.10 41 16
72570 Inipl X C, proa. Ill ll-ll IM i'i 4- '
1V lln, lluller II! 12 12 4 2
Slimojpr V K. nroi..,2 1 11 1 13-11 IM -M
IA.V) jprome victor...,! a'a s- ,
7ll Jmilbo Kit 143 M 3k 1
117'. I Kcwinaa tt 144 II 14 434
ISO Kerr Lake IM 4U 4'i ..
4:111 Inililiua l'on..,,1 43 40 41 I
1S3O0 Mary (I M 1914 14 I H it
IMil Maaon Valley 54 41 I ,,
MM McKlnler Dr...t II 60 60
UAO Macma Copper... II 17M lili
lias Mojara -rung.,..! tx r
I at a K
The Underwriters having withdrawn for their personal investment a large part
of this issue, we offer the unsold portion ot
$3,000,000
of the Capital Stock of the
Southern Oil & Transport Corporation
at $8.00 per share
Capital Stock $20,000,000 PAR OF SHARES $10 Issued Capital $11,650,000
DIRECTORS
The following gentlemen have consented to become members of the Board of Directors:
JOHN F. WALLACE,
Clmlrmnii nf (lie Hoard of
M'eitlnfhouip, Church, Kerr A Co.
COL. JOHN M. DENNY,
of tha firm of
Win, Denny A Brother.
Shipbuilder!, Dumbarton, Scotland.
A. D. EDWARDS,
Capllallit and Manufacturer, Klfln, III.
J. P. BELL,
New York, Hanker.
E. N. BROWN,
formerly frei. Nat, llallwnya of .Mexico,
CHAS. H. RATHBONE,
Capllallat, Director ftcottlah Mlxican
Oil Co.
CHAS. F. de GANAHL,
Priwldent Tamplco Navigation Co,
Slaiurlnc Ulreetnr Hcottlih
Slulcan Oil Co.
COMPANIES ACQUIRED
In exchange for $8,650,000 of its own capital stock the Corporation has acquired and owns outright
the entire outstanding capital stocks (except directors' qualifying snares, and interests as noted) of the
following companies: t
Scottish Mexican Oil Company, Ltd.
owning oil rights on approximately 46 square miles of pet
roliferous territory in the oil fields tributary to Tampion,
Mexico, with contracts on hand for the delivery of 7,200,000
bnrrcls of oil.
Tampico Navigation Company
owning land terminals and operating a substantial fleet of
ve.scK carrying on a business of transporting oil from the
wells to the seaboard.
Fuel Oil Distribution Corporation
operating one tank vessel from Tampico to Gulf Ports.
Tank-Ship Building Corporation
with shipyards situated at Newburgh, N. Y., pn the Hudson
River, with yards planned for the purpose of building cargo
oil-carrying steamers of 65,000 barrels capacity each, and
oil tank barges of standardized design, of which a number
have already been built, and with contracts on hand for
building tank steamers of above-mentioned capacity.
Tal-Vez Oil Company
A 60f'c interest through ownership of all the share except
Directors' of the Scottish-Mexican Oil Company. The Tnl
Vez Company has a production of about 10,000 barrels of
oil a day.
Producers' Terminal Corporation
(a 60C'r interest) owning valuable loading terminals at the
Port of Tampico on which there is at present in courre of
construction storage capacity of 220,000 barrels with ft load
ing capacity calculated at 4,000 barrels an hour.
,TA(f convtrsion has been carried out in its entirety in the case of the Scottish-Mexican Oil Company, the Producers'
Tormina Corporation and the Fuel Oil Distribution Corporation, and in the case of the Tampico Navigation Company and
the Tank-Ship Building Corporation to the extent of considerably over jott. SuBcient stock has been placed in the hands
of trustees to acquire the balance.
PRESENT SITUATION OF THE COMPANY.
The Southern Oil & Transport Corporation is now in control of
(1)A Urga prcient production of oil 10,000 bbtt. a day which can readily be increased.
S3) A." normou rejenraj territory 46 square milei all in the petroliferout zone, for future luppliea.
(3) River traniport from the well to the aea.
(4) Port and river terminal!, tank farms and wharfage facilities.
(5) Ocean traniport.
(6) Shipyards planned for buildinf tank ships of 65.000 bbls. capacity and barges of standardized detiZn.
The present issue of $3,000,000 has been underwritten and this provides ample funds to ennble the
Company to push its plans into effect rapidly.
EARNINGS
The Southern Oil & Transport Corporation plans to increiibe its production to 25,000 bbls. of oil r day nnd mnrket it.
The estimated cost of oil delivered at Atlantic ports by its own ship? is 40.07 cents per bbl. Estimated annual profits, bas
ing sal(M of the fuel oil at $1 per bbl. at Atlantic ports and relatively low prices for refined products arc:
3,650,000 bbls. fuel oil 50.95 cents per bbl. profit. .$1,858,545
3,650,000 bbls. refined products 1.10 per bbl. profit . 4,015,000
Local sales 180,000
$6,053,945
This would equal 51.90 per cent, on the $11,650 ,000 of is,ucd capital. To allow for contintrcncics, however, the manage
ment estimates profits when the prcent plans are fullv completed cqunl to 40 per cent
These profits arc i not based on the present highly favorable prices for fuel oil .$2.10 per bbl. but nt SI per bbl., a price
that may be termed basic, as at that level it will displace coal at S3 a fon-and this means a t table market practical wltW
i.'-'nnn ?LlMr"f J?,h,,s?n Hunt,y stato that thcy bclievc th,a company will have no difficulty in maintaining a production of
Books to receive applications for shares at $8 per share will be opened MONDAY, OCTOBER 16th 1910
at the offices of the undersigned and will be closed without notice. ' '
The rir,ht is reserved to reject any or all applications or to allot less than the amount applied for
A. H. MARTENS & CO.
61 Broadway, New York
TORONTO DETROIT
Bn.l Hank llulldlnf ,)im. aw-i-.. ,.., .,
Application will be made at once to list the stock of the Southern Oil & Transport Cornoration on th
Baltimore and Pittsburgh Stock Exchanges and the New York Curb.
CHICAGO
llarrla Truit llultdlnc
MM Moot O MIMS..U M
4
t ?i
40
IS
i'.
7fi
15'i
n
JT
01
lb
n
4'
1
7
1".
U
4.1
H
:i
41
lt
1
15
IS
r,
It
'.s
i'i
fi
S.ilit. II nth. Unv, Clo
Marih t: II 10 1"
i:mm Mother i.iip. . i: Ji ?' w
: Mliipt nl Ant .'t 2'i :'t
moo Monitor Silipr :s
Jiflo Npw rtah Ilnif . 1'
o Npw Ilntlttik'T '
SI.M S Y A llotid It M I.',
J iroi Nrry Mlnpt It 'i
) NorMi Ililtlp Htvj
:t' Nlinitlna- .'4
VA) o.it Cold Kpv irt U
M1M (ll. Knim.i 1 .tt W
Tort Con Con.
1'itu J rrotp
li IV'iprion I. ,Ui
?. Hound Mould
l.".n lliirhpttpr Minptt CI
Il.ty llpri'itlrt t
Sri"' llr, font
S5.il Sllill IIIM Hit
l'm st Midi ino tt
T3M San Toi
4-.i stand Mlf I-.1.I
Iinol sitiivit t
i:"i Sllirr I'nk . . U
BvooTinn (ini Hi
i.vi) Ti.inmv llurnt of
I6.'rf) Toni Mli llrlmonlf
Ufi Tilnlil-mnini: tl fl
ioi Toni j.uh Mtnlnc . S'a
on Toiti'i'ili Kxirn.... "lt
HliTrl lliilllon 5 HI
IVi.1 Tipdillinl.p ... 1,
J.V.I Tit k lllltliPt . ,t O
I'.I I'lah M. lal. 1
l.co rmiMl Virdo Kx! r
IH.'.' I lit t. ,1 Ka.lI'MI l'a
WI V S ('"! Mil" tt I'I
WTO rniiy Hold iin .
l"!i.1 Willp (.'iln ...,t IT
ivi rod con t :r
I.I11 Wlillo (lakt . t Ti
'.iirt Wi lilauf. r sll t 11
J"! iio nrnn i'"nt . i,
I'O1) uken M !( 4(
StO Yuki 11 li M .. . S'i
llONDK.
$.Vvi (Vrro do I' f .. UT'i
tVs.H 1 'iiv of I' w I t Vt
Sv.i tv.,1.11 OH t
n:.) I'mdi'n A Co n Cttin'i
V.rt C..11 Arlr ! .. t II
nnn Mldialo SIpi I r.i t "iij
in.,1 1',.,,p 1; M Ha t j.at
IllOa) lint (!or (!iv w l.tl'Ht,
'jTVIO Sim lair Oil r. - Ht
isvno sniiia-ri Him .it in:'.
Weilprn l'-io fi.. kl'.
Odd loll trnllttnl tSilll
111 IIIHklli lirt l llH lltf,H ailtia
iliari-t nri dUii'cird.'d. i-tit
tiHin t, iilii'ii' a tPii ilurp 1 i 111 1
N't
Chn.
- S
; 1
- '1
ti
- s
-A ,
I'.
S
ri
14
r.i
ij
''.
61
i ( r. in
El
t
j:',
St,
ii
S'i
41
ft
I'i
11
1'.
41
!;
JT'.
"11
i
J'i
41
Ct
1
11
!'
II
-1
-1
J-'(
4!
4
-!!
J. I.
- II
I ',
ii?i;
1"1',
W,
41
Sti.
I'll
o0T,
Ml,
115' ,
Mi.
oi'lita a aluri'
of lit. than 100
il Slaixliird Oil
I la llsv.l.
UT'I
(t4
ltd',
10la
41
PS
IM.
I(Mi
HT
to;
M'i
.
-1
4 It
4 'i
RAILROAD NEWS.
I'rpllniln.irjr rarnlnn nf railrnula for Hip
nm .fk of Oi'toliir Indicatp palna In crntt
Ku1110wh.1t imiillpr I tin n Uu- r.illna in tlio
linirlli v.pp of Spiii.nii.r. Inn on a Irvol
-illi tlio airraco cnln iliuwii for tlio lour
urtka nl lliat monili Coniiilptp fluri'i lor
tin. flrat ick nf Hip mirri'iit month, mitinl'
Inc to loadiiu rpporti of Hip vailoin 00111
panlca, 1I1011I1I iliow f.nni In roit niiproat
mallnir Ihom rpionloil In Hip ii,i wppu nf
Si'iilPinla-r. So fur W pr run. of thp mlli acp
hut Iippii rpportpd
Aiicint prota farnlnirt an fir rrporlPd In.
dlpnip n rain nf in ppr i-rnl. otpr Aiicual.
PH. Thpto earning nip 1i.ip. on rpporlt
tliloli Inoliidp nlimii Tt ppr irnl nf the nillp
hip of Hip Ihrpp ilnlni'lt In (iintldprinx irp
llmlliary tipckly lltuipt nr iriitrinlipr II lll
lio well lo note Dial tlio inmliliiod rpporlt nl
all Important rn.vli In .Spiitrmbir. Ulf., ahownl
an Inprraip nf r, il't. a mllo In emu inniparpd
nllh Spptpmlipr, wn, but a iIpitpiiip of 091
compared llli S plcuilirr, mis. and an In.
cnaio of itl loinpjipil uli SpplPinlipr,
lili:. Similar (ltiie lor Aiumt, 11115, ilioHi'd
nil liii'lej.p In ail'. for flial iiiitnlh nf 1
11 iiiIIp at rouip.irid with Aiuiitt. I'jii, Imi :i
ilpirean- of 4 I'i n null- in 1 oiiipaipii uh ,u
Hint, mill, and a ilPireaw nf JI"', ai oomparpil
wlih Au.ii.l. 191'.'. Similar litmvt lor July.
r9IJ, iliowrd 11 ilriri'.i-o In em.a 11 1 oiiP ihiril
f IT, a mlln at lompared Willi July, lull,
wlilln (nr Jump. 191 A. Ilw ri' waa ahnun a lip.
tri aio In uriita nf ino ihlidi ol IT. u mile na
(omiiari'd with Jiiiip, Kill,
I'nilril Mlnlra (All IlLtrli 1.1,
ArtiiitHli' Iiiiti'iip
milP.KP of In srnat
rnjila irpnrlinj mrr Ui;
rrrind for Hip la'riiid piiiml
Kirat Wei ll of Oi'lola-r 1'i.l.Vi 12 I'i
Fourth wi'pk nf Sipl.. , ii.td: lout
Third week nl Sppt . ., i.ji; u jrj
i,.'iiiid wri'k of Krid ,, in.t'ij ( 10;
r'lrit Wf'k nf Kppt.,, , li,7: 1 7
Month of Auiuit 1'.'j:vj nn
Monili of July :ti,:.si 11 1
lo tb lollawimr labia ar tuamaristd r.
Philadelphia, Oct. 16, 1916.
We take great pleasure in announcing that
Mr. Carl M. Bauer
has this day been admitted to general partnership in our firm.
NEWHALL, CHURCHMAN C& CO.
Investment Bunkers
US IIHO.MIIVAY
NKW VU1UC CITV
STOCK K.NCIIANOK IlLno.
l'llILADKLl'IHA
porlt of all Important Amprtran alpam rail
wajt-iomiiauipt now opir.illn a total ,f
apl'roximauly ro. mllpt of road. Tlio
nillo avpra.-p" la nlnam,.,! by dlndlnr tolal
rarnmea tiy mini mllp.np.
total oim:hatino nnvr.NfK
., , Juno. Mar. April Mnr. IVli, J.in
Mi.o avpp .H.jjj n..:u7 li.:.- 11 .i h.k.i u u
lilt I '-.IIM uht
? Benjamin Franklin sa)'s: ?
"Half the truth is cj
Half the truth is cften m great
isi i, n o it o ; ;n (
li'li, p e . jn; 7 i: s
l"IX p i'. . ii 7 li- i: !
in:, p. i'... :i i :io sua
:i i w
is i :i
1 1 j I'm
17 il i.) 1 j 1
n i
OIT.RATINO JNCOMK OK NKT A ITCH I
TANKS. I
lii"' May. April. Mar IVli .t.ni
Mil,' mi'r !: IM tnj , u
lneroa.o uwr '
ll.'.. i o . r.i 3 r;( (ic
1511. i o. . KS lO'.'.l I Uil 11! 5 l.,i ', 1
1I3. i. c... Jo lit (tj Ml -, 4 l,..i I
ui:, n. c.hi ;.t i bin ssi 37 r?:
Kaatrrn Illalrlrt.
Aeirrpralo ini'irn.p
nillpam-of iticii'.t
roada reporlin.- nrr I'di
IVnod lor I lie iwrlml nprio I
rirtt wnk of O'lnlipr.. 4i.pi lift.
Kourth wpi'k ol Spiv. . a,.,k, ic 7fp
Thlnl wpplt ol s-pl i..;,t. t; j,
spcoud week of Srp.,.. , 17'"'
Kirtl week of Sppt r, '.v, 4 ,r, I
Monlh nf Aiumt vin V i'i
M011II1 of July r;.icv Hi ""c
I.'.VSTIIIIN 1IIST1IICT mii.i: AVI.ItAl!rH.
TOTAL OI'KIIATINO KKVKNI'K
Juno Mav April M.ir IVli .1.111
Mllr aver.. l.'.Svl IS.S70 IJ.l!i :.jm t.'.iw
lili rp.ii' over
I91.V 11. c. . 19 a It 51 1 ?7 1 .1.1 ; v 0
vii. il ,...:; .I'M i-ji wn ,ni2 ;i t
19IJ, p. o... It J III PI 1 I'I JUt 1 ',
I'ji:, p r.. Sl.ii .11:' .117 o s.i; vr, .
NKT AITKlt TANKS.
Jiiiip. May. April Mar. IVli J.,n
Mllo avpr. H-iJ I7il I'.ll J.vi in .-
lncroaiM. over
111'., p 0.. KI5 43 I 914 r.f, tl.-, IU1
mil, p i'... m. 4 isfi 75 1 Mi, f.::i i :
1913, i I'... II 4 M'I 77V kin f7 5 .3
i;m:. p. ,'... in' mm :7.3 i'j i
"iiiilliprn HMrlil.
Ararczalo IniT.-.ttp
tutleafp of 111 ir".
roadt riportlui: mrrlMO
Ppnod for the p( nod. pernil
Firil wri'U nf Oi'lidn r... I0.nl.' t ;"t
I'.uirlh week of Sep! ... 17,:.ll In?,
Tlilrd wppk of SpPi 17 tit UW'i
Si'i'ioid weik of p'lpt .... 17.MI 11 't
Kirtt week nl M'llt 1T.WI ii".
Mouth nl Aua-iiit X'.VIo M ",
Mnnlh nf July 3'i,...i
SOI'TIIKIIN IHSTItHT MIMI AVKIIA(U.
TOTAL OI'KKATINli IIIIVKNCK
Jiiiip May April Mar 1'pli Jul
Mllo nrpr J''i Il.c: tJ7 11,011 1971 U'-i
Iinreato over
iii. 11 e 11 s m: :i s :t i u
lull, p ! . 1.T1 is: :h ::, 11:1
nits. i a... is a ins 117 t . :':
191:. p. . i2 is 1 111 11; 11: :. 1
ni:t .utkk tasks.
June May Anril Mar KpIi Jan
I Mil aver IM 1317 Kit". 13.11 Kit i:i
Inoreaio nrr
1911, i c. , , u, 1 Ml 7 39 a ill Hi tl :
1911. l. C... TOO ai r, bin 32 1 71 0 30 ft
1311, i. i'. BS M0 79 J 3JI 31. n Tit
uu, p. c... u 1 u i w.i tit 11 :
PERMANENT investments for
your surplus funds require the
strictest and most searching invest!,
paiion, itut money should not he
idle during the period of inquiry
and indecision.
This Companv's interest-bearing
Certif.catei tf Deftsit, psyahie on
demand or at a fixed date, offer an
attractive medium for the employ
ment of temporarily idle funds.
5-, l.i.i.i'.ii.,iiMr
Franliliji lYttfl Company
Cir.v Ink (''uit 46 all Mtrct
f ,1ji- Oi.it 1 Ibu Monufur ht,, H'klm.
g l,unti, 0i,t, 51.0 J ulton St., II kiwi.
Wetlern lll.trlil.
Aitri''it
llllIl'.UI' n(
mailt reiinrliii.'
IVi iiul lor ihe period
I'll -t wei'lt o( (I. teller . il.ii'i
K l'l w t'i I, of v-:.
r. ond wtrk III hi'pl I'S stj
'riiini wi-ii. nr , pi V'.t,
I'mirth wei k nl Sept . . : ."1
Mnniii nf Mi.'un.. "1 :.;
Mnnlh nl July i;i 710
WK.-TKKN DISTIill-T MILK AV
TOTAL lil'KUATINii liKVK
June Maj . April M.ir
r . !''- f '12 I
Mllo a
Im M'w mi r
I Ml. i. 1' . It ii
CIS. i o. . 11 7
l'H3. i i' .. I.' t
ll'i:. 11. r . I-!'.'
ittl
ri (
11 1
u 1
.-13
lliere
Ml nro.
iner 1911
pi nod
17 1)1
U K.
i:9-,
1 J
IM ti
Il ("V
it t
KIl.MiKS.
M'K.
IVli Jm
llil I7.'.'.i
. .-!' I- 2 ir, 1
NKT aV'TKU TANKS
is 2
It t
In
11 1
3 :
1::
Jiiiip Mtv Ap-il Mnr I'pb Jan
Miio avpr t2 t:at 1:72 1191 ii7i
liu'it' m npr
rn:., p e . jii si 7 r.i.i 411 n: i 1
1911, p I' 31 11 v I f) 1 3,! li ht 3 ;l '1
I'.'U, p i' .. i'7 0 fjn Jt 1 41 7 It t t
191:, l 1 ,. 37l! 10 3 33 1 "II 19 7 llV
Dei rraiii
V. I'.n rll Mnry Urmia . ('. r,
V Ilverlt M,ir li.is m'i oili i Itio i(it
nf pii'iuli'iil nf tile Natl1111.1l Clvlii l'Vil
I'liiilon, left viic.iiit liy the deuth of
Hi'tli Low, He will serve only Until th
.niiiiinl iiipi'tlnu of the nrgmiliatlon on
January S3,
Republic of Panama
5rS Jfjc,,,.rr',.s"!-,n'-' Ihlrt) Trar
(.old llonilt 1I110 Noipiniipr I, luti.
CAI.I.KIi IliiMis,
Nntli'o It hereti Ki,,.i , .urnrdtnro Willi
tlii. tiri.t,,f iiip ri, in.i.niiir.. u,d i by tli"
I epiild c id I'anama n. I I,,. Knriiiort I. ,,,'t
I rust Ci.mpan, a, m,.,,,, N,.v ( mnT.
j Iruttivt, ilantl N.,., ,i.r a. mi I thai I .',
ft'll-'wi'iR.fi' wuml s,lk,-i S,,V, fnlrty
Wr (.old li.mdv .p.,,.,! sm,,,M.r ... 1 , V
Vn'V .'" f",r ri-le Him ai prleo i
Id.'', and a.viui'd tn,.r,..t in i,n il.i o I f
Mich redemption, t K,M.rl., h nearly it "lay
Ijo. all limn,. now In u. i,iku Himl. i '
,'J :.'.'! :'M ,J'" i-.i iwi.1
'H :a un in .1 J , '
mi :;iji r,n tori ij.,T m
ll'l a. I hil l II III Mir !',
cj .it.-. M
II. .IVI Mil l.s, i,,7 ,,
1;'" "Ji "v
i; " i ic ivn inoi
'ii M-'4 im?"
1.4. )'. ;" '-'l" I'-'l 1911.
.-.;! v" i.'4i 1071 -jn.1,
,', UU" H'7s JIUS
V!!l r'i1. '"' r',w,'-,V1"''1 "iri'ii.'i tli ZiU Slnklnit
le M urh,'.'l.,',rl''","f ar.-r.iial Hi.
It, ... ' I ' "" '.'f.r' ' " ri'deinpilon. ny Tlio
..p'k'i ', V' "- Mrei'i Now
.r.e, ,,i ,l.i,""i ""1"1"- I"' I 1" in.in and
.irier whi.'li .i.iiii ih,. i,..i,,, . ii-.,,,,, ah i
i.,r ,.,., ...,mh,,k. m" p 'i,,',1,',,
-i".w,llr.,,,,;,,!i,,,r,,,-4',''"'; ,-,-u' 1,1 '""""
IllKrAHMKItsjiMN ANDTItfM-co.M-
IVI1.1.IA.M .NKI.mi.S i ,i imm K.
New V.,rk .vn;,Mwr in. miu.''''"-
n ."",: "IMIl.t-t IIIMI'IM'
Call for lln eiiii ,,r r ,, .irrilu
Mone, I',.. ivr (ml, , Il..,.
,, Killed ,li,iin.ir .', unit.
v' .:'..- '.-.vr.. ,r-
IV III, I,A ...
Tliiti i,.i a,'
17 190 .,,,,.
.Mimiy I'h j'er Cm
ll'l iiiJI.im l on p ,
der.it niij ;u ,. ,.
iimv Trun c.inip.ii i
Krixdwii. li ,rin
Vl'IK l l. up.'ll n,. i
i 'i. J.inuiirv i. r. ,
l''iit hi, i i'.i'. I,,,,
lit Honda dat- 1 .1 ,i
Snl.a .Vi.j, mm,.!,,
luihe.
iimiNKt i
o: vii
i'i. 1 p .
1.
lit a
' .t.,i
' 'i,'.
of
n. ,
,..iv :
. i. t..
Ill I .-Ji.
If III..
'Pi ' mury
o WurtUnao
1. 'II : n,
ii li ' I rp
' f til Hilar
Tk I(r,
Npw
"lilt
l l
(i l'n
r I fin
ipll.lf
I ' h In
I ' ..i jn r
I'K.N NrtYlA AM (IIMI'WV ;p..
l.uw (if loot
Tlie l.aloii , ,.f ,..r',' !,, i. ,i m ,.r
III, I'emia, n .nil., i ',,iui , in .; i j ,, I,,, N,
'f I3"l 'l .UllllllK . JI. '.'I. U" I) I ,: -
I"' ''' r,in I I,. ui, I,,., , mitur,,
..tPlill.er I.I. 11111. u'i, , , .,, 'ir!
llil, Ilea lit ttP.I , v r . , r
utid net M't Iirrtpii ri it fu, . .,. ,
paid upon pppiimti.,ii t uu, um, 0 o( tl,
Ulld'TalKlied
UIKAIUI TIU'ST (i'v Troi'pp,
I'I ' . i.l I'll
IIIVIIIKMIs V.in:sr.
i:i.i:ciiiic ihimi sii-iiiii i
i'i:i.i'i.i;iu:ii mu k in;
lllP IPKiilar ii nut pr
lie lid I , 1 'j ', 1 i
si, li ,.r i:i,i:,- n.i, i,
'(JMI'ASt Ii n I ii d.
vpini'er i. iu. to p- . i, i
lilt) I'lOhi, ,i( ti ih, p. , . ' '
il M I K VI
I II
Ml Ml l
1 I II'IC
1 i ' "ii unit
' i ','firip.l
M' IN" siiahi:
I'.I' jImo .No
'ip ord ut
l
rpiure
Ki.Kci mc ihimi wn siiahi: co.
ru.M.MO.S .-Tin K illii sii Ml 30
Npw N il. , i t.. . , , 1 j
I'll- rKii'ir iin",ilj .1 i, iP, of to
i.'' I vl ..nl nn Ih.. '.nil. n Stupk nf
III. IIi'TIII. IMNII Mi Mlvltl COM
l'N lit Im ii l :r I p. i), llr O'-lulvr
in riK. to ii ".'.li .1 '.-ra r.f ir r i at the
i ,i'P of Imallii'i t I, .,I pi II I 'il
II M I HN'-I.s rptnry
int: mum m ui i: n 1 ciuic
ItAII t . I 11.11 1 I OMI-wv.
No So liroiiit m Sen 'i. 4 111,
Sl.VH -I.IHIITII u'i. I I Alt iV)KMi
Th rPKu'.u i ir , .1 nl ,. on
and imp Im r vpt ',n up1 " ' eiiiip.ui'
Prpfprri-d Cipltnl Sl,k u, i h' paid on Hp
tot'rr II, Dili, lo nil iti khold it of rrrord
at th rioa of Inlaltitpl nit It I Iwr SO, I91ii,
Chpeka will I niallPd to ttwkholdpri thit
have fllad pinnanint dlvi IpihI or r ut
UU tfflee. J. V. KOQAHTV, tiacretarr.
I,

xml | txt