OCR Interpretation


The sun. [volume] (New York [N.Y.]) 1916-1920, November 05, 1916, SECTION 3, Image 24

Image and text provided by The New York Public Library, Astor, Lenox and Tilden Foundation

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83030431/1916-11-05/ed-1/seq-24/

What is OCR?


Thumbnail for 2

THE SUN,. SUNDAY, NOVEMBER 5, 1910.
NOTES OF SOCIETY-WEDDINGS AND RECEPTIONS
GENERAL
"'i
.t
Will h 'in .
;tretched
'ConMllvtlu;
'IT'S to lit i
iniisliu. If
W. .1. fit,'. tip
in-.', i -ii
,ic 11 '.i.-. ) in
I'. U.-' J'oll.t i
n.'ithi'i s ilus !.
r, rtt 'i'iii'iiv
!! SHellt'l Ik's.'
the M lv
1' ,.l,ltl
r.K
. 1 i-'ji..
H oe, " no-.- v.
)n;nt. N '!. N. V
i
clef, h if I'l I SC. ".Ill Coil.-.
AI i
.I('l'f.tf i'-tt; TlMVU'i 11(1 U'llutt.
Lieut. i!!d.t: ' i, i:.tHcii'l to 1 i' i
H, Mi I'lill) ylVllll!" IV ll.l'lshhi nf I'.r
Atl.Titlc fk-i"J, m which In- l j iv"
us eliu'!.ili. li mi Ki-nliiu iil iron
Yitlf Ii lulu and nlle.-. yi ,i i.r '.inl'
111 Klll'llpi I'Hl ml tit Tnlu'i Vln
lo-flciil i-'oiiiiiiKr, Ipre. fiom .i'Ii h
1YMM fmivjll.itcil in t:t I. Ill i .. l
tWO J CUT llK.I'IMftl f IMIi '
t-tatnlit mink et. .,i S (
Church, Stay rutin .-(umii'
Thi ie i,is i thin ,.'
of promln nt N v Vi . , 1 1 i i
lie J.vs. il,i' coll i il '!
ill l.uiKl.i- . I i- .mi m'.i , "
world'-, ir it Wlii. ivw u ' ' ' I .
thrjiif:li i .1 t;, jf.iM us." M..' ! .!
Iibine of li.ti A :' d a
WOllIU l$l ..; Ui oiiili 1
the hum tv uiiiiii' ' oiiii : i; i i...i
of .John J y .mil "l,l.il!ii ." .
Wlllolt Ulil.u'at t'H' IMIIiHK of ''il'. . -
third mid Tlili'ii .i'iiiii lli nine's " i ti r
VIl .shir uf T.ltll .lotll. 1 tin
(IIVll ltll. .J ,1 iT'l Hill" '.'-.smi!. N'niv
theim, will li- iiiiilluj nun uplov. nf
ii' nii-niber uf the itfitt,tii I'.uiiU. .
Atlitiisl . i-uiit I n-. Iilln: 'is. it d lu
horn In K s TPiit'-.oili.h :. -I loi
one of tiii- iiMil-iii i.,u tin ,it' jtn-t i" -
Inif Oomii'i iril ,it lliii not t n-.-i -! .::
of I'lflli -ill inn! SlM -third -n t.
Commercial bulldlm;' have Uu .11-
Co it i 'CI-
vudlHi, T'lliij-fnuilli -:ik. .'M Mt.
Belmont liai hfhl mi Imip' !- ilii"i iii.ui
others In that Hon.
Ml. I'l'-vl MjIiIkiv. Ii 1. s i
tomo fiom Tuiithltl. T.cin.. wltli In f
tlititjclitcr. Hi'' Mfs- Uulimr-u. ulll
f6 to rv juv huiis.. t.i lliiut Nliiity
l.vtli stint. HiK-ii' i.iil.v In .lami.tri'
.will 1 ii;lebritMl iln' wtudluu t lie
dausUtot- .Ml Kutliuiim lirtN-: I t.ilil
.TOIl. to Kli'lla.'d Shlllli Kimili't. :i .-oil
of itr. hiiiI ivr. Mi'veri-iis llmiiui ainl
a ijriliiil-'iiii of tlio Into .ImVo .1. Uiw-.
renctf S'nlt. ' Sinlllitiiivn. I.. I., unit
title c ity.
II r. and .'..i'. .ii.iin I:. lni'M'1. ui.u
catno from NVH'ii'irt l.it wtul!. Ii.im
jtonti t Mu liii-i'iiiolvr. Whlto Sul
phur Spl '.tr. W. Vn.. wivrc ihty
will iiMii.11,1 lor 10IU1 iline. Mv. mid
Sin. Jtiiics !' P. I.uilcr hnn i.ihi'ii
, liothdj iu if !r old ln.:i:o '.ti His:
Thirty-. If n .ir-i't. niilch tly In d
not "m-ii;iI fur n..'..u! j-hi. Mr.
and .Ml--. A. I. 15. I'rutl will W lit
11 40 l'ir' . v,.ue fur tho winter. .Mr.
and Mst.. WlliUun I'lidciU'I; S'tilTurd.
who ia 'i-t-il thr aUiiiiiii-r In Om iiuliMi.
Conn,, 'i.-vi (Voldi'd nut tu tipcn tliHir
honii- in Km! Si:Vfnty-nlntli strict,
but tlurlv ill, wlnti'f will !c .it the
Vli::i. .Mr. and Mi. WIIII.1111 li.
Tlnxiili 1 ! ii.tvo rfturiH'd fnun Aider, J
thHt fii'intiv place In VunKi'i". and
lire l. if St t:::li frc thr wlntrr. '
M. .Ml .Ml '. William li. U'.i'ii. who1
vi;-f "() .ii uroairr jurt '. r'v: nini-
llicr III ! 1 I.. 1.. 1 .lr l.lllrn 'iij' t'li i
wln'itr t'.i' 'iiu-.' : W. .Mn'Nrlll liuilc
wald, Tin' latii r nmv .u llnirl.ni1
wlirir iii'i ranshior. .Mi Marl" Lmiln
Jtmlcu Al.l. y;.n r vntty nmrrii'd tu
Ucut. l win ivrrlii-.. '.Mrs. Dloli was
formerly Miv. .lii'm Jmoii Aitor. .Mr.
and .Mil', f. iivi-f iii'u I,. :iili-ii!i. tiavu
lft Ncuimr in- II urn lCis-'Iity-nlntli
Btivi-t. aid il.-. and ills V. .M. V.
Ilolfni.tn ui; i l at Tii.ci!o I'urSs. ilr.
l.uuii! 'I'. 1 1 y ' and in . tirntlu'i. Sldi
l?y Jinn'.'' 'ii wi'io in Hoiiilianiiiton
for t.1' uuiiner and afttTwaril nt
to-(iillfiirnlii. ir.uiiK-.l in tliu I'.u-ly
pnrt of laf' .!: in ".'!' l-'iith . -iiin'.
Mr. fliid .Mih. .lam".- lov,'ll I'titn'iiii
of licit ii,. !., jcalii i.if tn. winti-r
In Xi'w Vo: l;. and tliy nvuttiy icind
tilt Jifiiw' .ir .", Wist l''iitiy-i'l','htii
ntn-et. ilrs. i;uiui. t,.'u-i.i 1 tliiiNjilu uf
WnHldntiiti. 1. .. w:,; I ii for t'u win
ter u: til" New WYrfiiiii, .,n,l Mr. and
iln. Henry V.i.iiiini 1'oor. iiL'i i liv
ing In SiMfi' !! M'i't.t; years, will
hp at ITS K.i- l..-.-'.itk't'i ruvt.
Mr. an.i Mi-'. Ar :,tiin i. . ui.u
huvo been idrlitt'"' V. 1 the socl .i Ill
lit TJar Ilar'uui . 'In- inn-Inn w.h
mudri llfo at Sltiho f'dstU in Si-oliand
Jmpi-llil'. Imvn r'Mv.iitiy .iniuin-d
through iniivlni-i- .-ludow liruul; In
Tnox, which t fir -uitii' iars u,i i.fii
the country pi.i.'p of Sicik'i'- SiiDtti-r
of Hav.uuiii.il. (;,t. Th.H plai n wuh hull:
tnoro than twenty yeiis .iyo hy thn
late Anron Phi'lpi .StoUi-h. wlm ivi 1:
up after helnr fevcifly Injiiied whit
rldliiK In the wouiIh mi hU i'..tnlc. .Mr.
Stokes irteiwaid iuilt 111 .N'mutun,
Conn. Mr, and Mrs. 1 .irneuln. who an
Intrmlueititf to society their ilatishtor.
Miss' Marnmet I'arni'Ule. tliln winter.
will make S!i'ilnw Itii.ul, ihei:' Minn
'mer honii
Mr. JldBiJi -w iliiifK-.il ilur.iiiiHH
which rank lu the imtruiiae of ,u.
:lftty, nest to opera at the ileiropoii
tan, will he renamed tnis sea'on und
will b: held a fur iil.iny yearn In the
srawl lullrooni uf tlie Waldo: f..n
lorla. The dates for the tv scy'.cn
will be IHcrniufr -1. 11. IS and -'S. the
last dutc heliiK Thursday in I'hrlrtmaH
week. Kor 'he ioIIowIiib tiionth the
dotes will l,e .T.umaiy s. I J. ".' and
JfadiiiK ait.tiiH tioai tlie .Ictro,ioH
tan 'Oiicr.i will mhik-, and tlieu will l.e
heard alju Mume of the noted In-trii.
mentalis's umv n II. .s h.i.'.ij.
One of the e,iriict ooneei jor a
rhuritahle lilllio.e vil; . lflvin oil
the nfternoou m Nuverneer HT In the
Plu7Ji hallroom. uiiiU r tm ai-.pli'es
., Of the Ooe Ye Xexte Thymic Su . ty,
which mii.. I'liuiiilcd in ivsr,. (, r.
tlHtn will I"' Jlnie. I.eylnsU.i, (iLiiki;
MIkh l.uellle tjollett". I0M11. and lnK
(Sraveure, Imr.Muri".
The vu kn: auw nwnt- .1 ."ii Icm,.
nt IS Leroy itrie: la iile'.i .uc chili,
for hoy and u( In.t mitluii, and
it li tV.UHK to lll.lhe o.lil .'U..-nn ui
them. itotlarM line .wv.-i ,.ic I ; . . t . I ,..
MUently and tiaie n,e al-u rtiuv
chihHii', all of hIiIi'h .leiiv: ; t'.,ic
inueh iiniuovui fie w'.a 'huod,
Mrn. ApsiI l"nii u v.u ine-iiicnt of
the ,ROc''y. Mls Annette l! lardiii'iii
vlco-prc'iien', Un Miiti.1.1 I'uhtcr
treamner ami Mini liinlly .N'onle sre-lelnry-
tnoi , the l etlve iiiciulici
M-C ills, ri.i'lhl.ll IFeiiiy. .fB
I-mr.i I'li'lley, .M.. t ilurx iiv! Ann
strnji',', Mi,. N.-,s"ii I'., li'ii r. Mi-,
Hvejyn W'u'i. Mi s il : n.ilui. Mi,
ITenry S.i'ieiii.. ik j ,j Vui.i -;,
Mm. Meltne 1,1 liixst'in, M'-h 11. 1!
Tlrundlao and ilisr. Ihii;:,,- s. oti
Mrp. Oliver lulli.. .Mi" liuinoi, Ivnu
Hell, Mt,r. fieuruc )i.n.,i mid ui in
women inolilillelll in 'is lei j u hi, l ull
.dilute the i-NfiiutlMi 1 ommllli c of
the Advertitfiiifiil Diuiee for the hene
iTU.'. thl,ijni,- Hill Settlement arc
MISS JAKIH
SUCKLE.V
1 1 t'letliu pi. He
t.ihiliii'tll ui 11
Hi III W 'liter M',,1-' ,11
ll: rlair ( I ic n
run 11 ' ' tui i:it.'i 1
tlld i- 1 .it I I" I in
spoil'-.' fiun i ll sid, ". The piuifi'd;
will Ik, IIIllUil ever ti, the sMtttcnii nt. 1
Mhl'-a Iiiih rei-enjly a,Un ,1 1 n'u luiil.l' '
liiK tu li lieiniii i:-:-; u 1-1-1 t Sity
"lulllll stirel.
Tin re wIM li- .... ui line c-tlim til -Vvi-xlutis
ii.triidtii.iil d'.irinii t 'e er
nliii. and prlrvi will It 1,11', ml fur the
I'VH' costutneM lu tin . 1 i v rtln'iiieiit ,
(Ulllpetitillll. .", I .ill" ,,li...,, l
pl ly tur datii'lns.
ill-, ilorilun Kiui lid", I- 1 e.'ci Inn
uoplh alimiM lor lleUcts. ullLli will I
t t,i '. Tlc'e may l,e teiervi'd liv
' ! leplli'ie at ItPlnel.iniier .'Til:'.
AlllUU'.' lIlOM lilt- I'l-llll III til' ll.lll'
0: Mis. Uti ( 1. il' iiftili
'Urn;.. ilr. i.i"ituc I". i:,.l,.i. ,lr ili-
iArth'r Sett Urn- 1. Ml-. Knos.1
l"lin il. . l-'ri'ii'-i-. I-. Itu, ii.i. ilr.
.John It Drew;, ilrt,. ithur Murray
'Dddta. ili-s. li."I ! l I:iime ill-".
I W. Awrell II iirhii.in. itrH. Vliu-eut
JAitur. ill"'. I.ewl-i Ni'iiu. .Mrs. I'liartcM
1 Aliehinclo-i'. Mr-, ijeorue ('. I'hilh.
.If., ill'". .1. Turner Attvtinir, .Mrs.
Wlltl.uu K. t'alKleioht. il". IM..n l.
ildlu-H.'i. .Mis. lirifi.u II. Ii'i ill.-.
1'er.y It I'jne. .Mr... S't'i Mlllll.e.i.
.Mrs. Thomas Ml. ".tic .uid Air-. I'inirle--I.
I ..iv rein','.
GENERAL NOTES OF SOCIETY.
I. VUl'W.. J". i, ut M s
l . I. u i' l.- ..' IS Wis-. S,
"tit.-'l? '.i -in.:. .11 I Kin i.d
m I'li.l.i li'lplil.i . 11 ii..iol'i Vt 16 .Mt"
i I'Mna It. Slcppaiii r. dment, of Mr. iiil
il.s Wjlte- ,N Stiiipir.ii-. Tile 'e,l
llill 'ill Ilk.' "iii'i' ..I t ', lii 1, ,ui
Mi.nfuid, ..ml ti K nur- ii-':i li - ne
I fur in I It) tic t!iv. I if. l'.e'M, ix.
I 'I in ii'iil"irou 11 '.hi. A (li tut V .
Yuunu. Bll! Pi- ,!.i :. i-' .11111, ami Iim- ."
in- New Vurl: Iranus, Ituutt H:rn i
s.il'ic. IMwaM SUi'Mc.-. ('Pucn.-i- Wimp-
iHlaui. l.i-wls II. Yiihmk und l.u 1 due
I Voiuis. !ll .tnionv l .'i uiri , who
will .il-u Pi lude li.jt I'r,, i!i.:.in uf Until'
..ou-. iljti'li .Me i,'i,'i of i'l"Vul.iin3. the
."IdVi. lifi l'ii ih. Miii,''.. mil I.i'iec-'
Steppu In . : ItUh.nd S-tll"r, l.".l i.tTH'
' Hid Huir i., iy uf I'.i.l id tin
T" . Vuil; I'l. Atisr. 1:1111 1:1 .
Hid ills. Alii:,. Hi .1:. (Mil Ik.
.111,1111, t'.ie lirldcai.il N. tSe utlii-.-" Wc'ia;
ill-K '1-. 'le LulH'lilielin. Mlf I'linilulle
J'l'il'tni.ii , Ml 1 1 1 Ui.i.'ii.i.i. ill-s
Kanny li.iiim. M.'. It, Mini .Mm-ns and
Ml I'Muu.i,,. : icni.e'Ii uf l'hll.1ili ilil.i.
'I in 'iliip.'s slsli r-' Il-l. V.'. ills. I.i'sei
Sl'-pp.i .'lit-r. Will In" ni.itiuii uf hnte:.
A lilltiioer of N 'V.I- diiii'tx will 30
IM't'tH t'ilil.lll. lp'l..l i'l- Kldlllllf lid
; . 'iptiMi
U -- il. In. Meyer., u ill ,i '..'. of .Ml'..
.Hid till. Il.i'iy ileyii uf Js., (Vntii.r
1 i'.i.; Wit', n'.ll ! iii.u-iiiil li ..Mir. nee
, W. Stem of ID West Nliietletii stn et mi
J Pi'ie'iiber I. Tin I'.-ie'ilony '(ill 1.,. ;ii
11" llll.-i'.ililoli alii Ii l,o perfuiilii'd
i'. tin' IP. Hr .i'iai.' iiilMian I r ,
1; t- fallowed l,- ,i icivptlmi and I'iii'i
ic
ui It. .no i ii M,, I'l i.n. .-eauii.
' il.iuuiilci nf .lujii'iili -iieni.tn uf ,;ii Vi.t
S.-eiil Hixtn itit-it. -.v 1 1 1 l.e iivurieil at
Lie lllla-i' ivlt.iii tu Mr. loi ltnli"rl lllll". !
I Tic imhv ! fol '.iv.'ii tj i re-
i ption
.Mis. i:Uwaiil il. ItniK.iaiil ,,f i;.ihi
Nlliety'tlilnl -1-,','t will ule a hiiuki
and ilai.ie at the Klu.i '.iniun ,.n ...
Kinlisr s for .Mas Vivhrne Kranleh,
who'e eiic.meiiicnt to her urn. Kdwiird
lieniKe IturKliaid, was recently an.
NuiiiiTd, ilim Krauleii Is the danuli'
Irr of ilr. and Mis. 1'imiiU Kranleh of
Si: West Nlii't -seoi.nil "lie'el. .Mr.
llurshiiid l ii Hiiili'.u o' lii'oriie Mil.
rel.
ill uiul ills. li. Knnl K'..u of . UVt
i:w:.'y'ixtli flie HPin"tui'i' Mi en-
JlU'inr: ! u! Hull ilnollli". Ml-
I'liinll.i IC'.ilu. to lMit.ir I., ll'llprli:. No
iliii- h.1- Ii '"ti -ti l .i iln nulilii's. i
Atitl'iltlici UK'! I '.l.i- In n 'uitile Iij Mf,
ind ,'Irs. .liilia I' S. hun'Wr rif iim l!iviii-l
side InlVe uf Ihe I IISHKi tnent ,,f llloll'
dulUhKt, Wilis il.lllMlit I 'illlil 11 Schu f
"lee, to li 'lilse I". Ill,-, : Xu il i'l,. 1 i,i
lu'eii -el lu t,ie ((uddiim j
I o rn ui I iili.oU'i i III, nil h.i- li.ir iii, ii1
l ill', and illi. .lulin Weli'lui' Uur-lutt-
ui' 3 ! ' ItlVi I'.i.lc I)-;e uf tin: ki-i
,;,r.. 'hli-lit of lllitl ila'i'iiti i , illsc II, ten '
ll. li'llioi,, to Alve - lI'Mii r Men
Mr. aid ill rli-iih A. ,.utni of J
llusi l'.'vt:1 Sim' ruiiiiiiiii's 'he eimiirf. i
inc. i. f .lu : da vliier. M,', ili'lVn
I'.ipll'e I ' tilt i , I,, I.'iUT'Ul. ' Cml ll.'.
Atl' liittlie K ell innl I, 'cut. .ln.i.
li'ini i 'mi lull. I", I'. S. ,. uluise n .i H -
in,' i lias Jin Ic . n .illinium , ,, w! I,,.
in. in led l.iti I'll.' month. .Mis i Klein Is i
ill, i il milliter uf Mr. anil ,M -, Samuel
ICIe'n of il" SI. .S'li'.iul'is ntiiie. l.luul.J
I 'ui: llnllle '' - .I'lulieil ui ilAnlln ivhciv'
l.e Mill I, lit" h.i 1,1 lil 'liter a lulif
ll.lll Vllll'llll.
i
ile ai
VV .V..
I III" ' K..I,
'K'li., hi
M". ml
' Mi- l.e.
I t" l' IV'
1 'OlU
..I ai .- ,1'iai I-'. .mi,, ti f
I"
ciy-'iis -ti.i.1 uu .iirn. ipn a
t ir. lit n Ha ir ilrntuhtei . .M.
Uil.i I., l.i il inn I.ee., sop of
.Mil. la 1,1,1. ,:i I.I I' i, l'hlc.,1!
Willi Is in I. , I. mess UI llli- I It',
i ii e.tMMli Ii n, I'.iiinne llel
let I' t. He .ti.,, .
.1 the I Ml-
A s ' 'i w Viiik
i iiiveisii
Mela Tan
' .niJ a
' ! '"nip
an ll tu l of i tic Xutti
ill and Alt
Itillus Offenbach nf -Jl
.u. ' ': ' jF 1' ,1 1 1 s Jiiiusji .iii'i ii s. a. 1 M r ..i.jn of :t
1 'i' inl.iHt .i ' 1 t . 1 . jf f I..I 1 '.,11 I'rltt' I'jiat n.Hhiis'.i.
1 1,. ,1,1. 11 1 a j
.. 11. 'I 1 M l''1 ti l.t I.1, II j , .tw I I i r 11 01, a 11 1 i.' t t.i 1. mi ureal 1
, , , ... ' I'l I' 'I ii !.'( .' 5 rJT 9 J ri:. 1 I "ins ii' in' lie nispln- of .illlhn
.1.1 .1. ail. (lFr:) , ,.,,,, . v J 5fF gL J f' m. J N II .. III.' Stj.n W I.I .-..n.ilorllliil
, in .'iir.ii.iii'.- ii- it Uf 1 I .. (...., , , ...I, ,.. i..,.i
ill, ituil M- Ixriiet f.'l.'ilHvf. M f- J' llk . Hlf f feH " 3 "" ''il.i.'sd.n In J ! I urc room of
V"."-. KUhlj.slstli lre anmun C ... ' flHk, i1 i 1 il.mhiittnii iViiKiV.itluii.il Ounvli.
eniiiwi.ii.'V. or ih .r iliUuHi". m, , W .Wm f M m is. at MU'iit.v H HI." e.u'ii ..r IS
iiiiin r.-iti-r-ere. v. luiB.i- .1. n. Wmf $ k fi ;MF rJH ( m " ur"' t,w
.li. Nil il.ite hu i.ei , Ki ' HAH M (iZ -jV 1 ' I'll:",'. .Mrs Aith i.- II l.ii'lue. ::!'l
Mi. V'.'ni i. ii Scot; Sil!i.M-i-..,r I r .
Si MlilV'sKih rfticet will sn- e .
tloa uu Nmeinliei s: it tl, I'lai ii '
Irudii. eh rdauphtet. ilin i'a j r -(.,!;'
Tae S Hi I hern Soeixtj , ' .V-
will Kit, e lt Hist cittcrt.ilii'ii in
season, :i Snw.iitee Kit', ei In
f tt.c lifilrl Ah .. Ti'iir '.i
nlr t. It 'ill' lii uinlf tlie im-. -.
il'. S'. i up It Tti-I.cr. Mi- It-
il).,. Mi". i!eo. jc It i,i i
ill,. A. W. M,i .(""il. .h.. ilif. i:. i; .
Wil-o . il.. William It. r.in.i'
Walter I., il.-t'.iikle. Mr. I i.i ,
1'u.iles iii-i. lu'l.in It Itatiy. .l - '
I' i, S.I J'Hlli'. .Il . ill-i. l.iMtlr.i
,.. .Mix II. tti jiulai'd Itlic. ills I
il. l n,re, .Mis. Stiia,i i. ttllitKim...
William I". .MeiViilc. Mrs- It-res'
mi. us. ill. Tlitoiluii II. I'sle;, il-'
W IJ. :::' n. Mi 4. .1 .. .. .(,. i
il I. It-Uil, li. ills. .Illllltl, I'.llkel. il
W. i ..p.iid, ilr-. Alhcil .M is.
ill's. .1. Mil!!' r Wotiil. .Mr-. A. il.u .
t'ltr. ills II. f i'i, I. .Mrs t'lia:' It
Iti-Kervllle, ilr.'. St flair lldl- r I
.Mi". .1, Im It.iiniuitili I'.iee
Tin- I'e-t I'.ulliiineni ndl ;... ,
't IlliC'V on IVtdt; .it ,1c llul
ii'Aip '-. 'Ie cniei'''iit. .. .
txtii'- !!' h.i.e "liasje if in. ,,- .
K i nit It i 'ivilrnein, ilrr A'i.t
IVKaintr. llt Introduce for dis.-ussloa
' in subj". t "T e lia'j 'f a n I..
I'l' jpc Schools."
' -
ill '. iiti.rne .1. i', mi, i.tcslUt . ' i
'I' I'Vd .nlioii, Mii i .on'. o'i! it . i :ur
,1 e,,t f el title oil Tlllll'llll nfUllllMHI lit
the llcUl sior. Tile pitvldeiit of etch
'in, atlllliitei' nidi i'ie fc.i '.ii.'i' i -iii I
In iJi "ii'm ('ai'-i it.,!!. il im, ic .
te .mil t. iiKMitl.eis .if i ,.,ki: I . ,!
i'";ur a'e uruoii.l i-,iint,' 1 ., . '.
t ii'. 'I'.i" lonfi'iui t' ir ihi- im ,,.,k)
lit 'll.lllfMI'J l! prilll'"'!! t.f I i",.,. l'fll
1 1 t. -ei ' -1 iin!,i:t(t
I' ' I'l' ..ell. M: Uf 111.' lullle M. ...
l'l A'. I.. nit', a .i und )a:t'- vil'l
! ' 'ii the n'tt- ii- of Noveiiiei 13
She luiihou'ii u' tlie llhsi-l'-i i, i,
il,.. Is iliyi;ilt!j -ii i in iii, nrier fivi
'.iitiici lor tfa !!! ihei a hiiiii'...li
i ou.ieiilt',. in ti... , , j( .ti,
'..if ("iitfoii. Mrs. Alhoii Uiiliiitla Winl. .
iliiiruij.i of the nii rt.-i iiaieiii. will have
,,. 'il(t ,, :,s unii'.rs .Ml'i. I'linil,
MUert Mini:, .Mr- .l.-r.n l.ij. i il
.luh.i I.K itr.vi.u. Si, s,. Cdwatil
Oiimln.fiaiit a:"l ills Jun i.o.'.
T..e Allien, a. i'i'.:,-! ion Sim leiv, Mi-
l.t'Hii-ii i. in: p'csi.i.iii. -v ii: iuim it I
'i .'il find iu.'. nt Tli'iiiila., al'It".1
" ll' thi li.ill oo-i' if Hie I'laia it ... I r '
ih 'alrinansli'-i i.i illi .IiiimN II.".
I , . n.
'.I I'l 1,1,1) till' Mje,,U ,','. II. Its
.-"ii with a larye ieieii!.,n ami Inn, a
fi 11 owed hj imiidi , liie-eul hi Mli pine
e)iet Hup a ,,,,i ,,f dull Hiker. ,i.
lllll H'.elVOil. and W.lt il'Slsled In thu
tillii'i is .ill. I nl-u .Mi Linn Ahai haiiell.
Alts. Wlulfieil linipcr I'miiey and Mr. 1
and Ml- I'lnc-I T fart-r
I'iji t ne iiiu-tit uf us "din .iimit.i!
I'li.d Hie Nntlonil SiKlet I'.uiiuti..
W'oille.. f niell.l 1111 Kl ,t t.inl
paitj on thn afiitniMii of No t nilicr I.",
at the llulel ileAlpin. Auition In IiIk-.
Ih't liutidtrd, 1'lni.Uile .mil euchre nia
he played, mill lliere will be a prlt-tt tr,'r ,
each, table.
The No. ember bulletin of the ,NV
Yorl; Ilrownlna Society uniiotuii cf the
club's second IlleellllC for Weill)ed,-iy
iifK I liuiin at " Iln oVIikU. The htcnii'v
precrainnii- ulll l- in ih.irse of ii:,,
I "l.i i a I. ' 'el.nii n
Mi .1 'thu Km in.- i,', ne ih !k;,.-.
! tii'iuoiiiiw uf tie Linn. W hli iliil, at
i, mil. hi'. hi I'ullu ed bj iiitdt. ll will
lie .11 HIT Villi,'. I V-: TJlt slie. t
Her W'lil.b' f ifi'il siller, nhlch liejlis
on Weiliicsilay m I lie Asiur sulie o the
W'.ilihef. . Ill limu iiat. iirn inenil'i rs
this jear. I'lvut b.-rlij, , mi, hie, II c
hillidieil ni'.ii ihlt will be piajtil. The
aaa'.es lll be followed by tet. T'.e
(Inii Mil) hive a the dHta.ii I In i i.
..ei an, I i; liuaUtasl hi Miiuli.
.Milictv.i I "lull. ill-. .Mar Milt,. .i, -
Null ill Mlll'llt llMil I llilll III 'l.i II, ,, 11.
il'.y it lie Wal, lui I'-Asiui l.i. I. rivaid
tin ic war an enlei taliiim in will h in.
I'lLileii .i mecllnu' by tint pieshlini ie.
."Iii'lideil In by I". ,a l.'c ilr s.il.ir. I'mi'iil
iletieial of Spain. aul .n -nlilt'i"m on
.-,'i'iilf'i all by I'li.u'.i i:i ii l,.iin,i,
Spanish soii'js by I urn i"u',,. Villa ri'.m.
tall, on I'.lil'inl I'luili !.. Ht (In Iij
.M'lie. Ilelle ile liieer.i in mlilic bj
ll ' l!"V. Wlle''i W lilies a. i, I ll Spanish
ii ,n " ie Tin laii I!. t isle Mii IPir.i'c
liiieiei Hail u.u Hi" clialiiuar of the
Is ills. Jennie ll Slater of music and
il..- Cdward Unit. in llll.iin- of Hie
In1 'a n.
aploil .11 'I lllindlic i lief Mloivel ,
ia- l'I,,i on Mouda'j in Iln I'loie'siuiuil
Worn in I ."in lie's c'liliinoins, 1 1 ". !
III undue. . b the le!iui..'s seenllil v. n-
j b. In jl I ' llel booth at 111" lea Kilt '.1 coin
iiiu baza .1 mi I ii . elllber i. s and Mi-
Silt, Hi V. ns'l'tc'l ; "f "iiiuii iliei
en, I tae iiiaiiinnti o' icrii sliu.ei I. cc .
linn and nui'li . Mis Lillian snu ,i
ilcTulloch, Mls I'litiiccs j'l,,i ,!,, am)
ills- llitiiktln Mtl'onut II. The 1,,-ikiic
will have ll literary diy lo.niunnn-1
II
r ".( tu '''n'i , , .1
O.l 'I' .'.ll i ,(ptl v ,lt-..i,
fill t,le i lie 1 1 III Ihe ,1 ui I . , e
f '. pill 'I :'r if l.liell.
Tlie Soi.etj- for the Aid of M i..l
f iilic villi stve a ihnuei ai ' .c I: it
Cnrlton on N'mrniler I; fur to- l il
S hi. ipn In :ii H'lntUiii of leu eii fr
l ie or.iiili! itlott. 1 1-. Si iilii,p I- lli"
tuiliiilet and diicelm oi Ihe I'li'.iin.s
lliilIM' f.i it, 1,11(1 Iiefi-etiv,.. f ttic INwt
i Militate Hospital Tie ill'lli.' lll Ii,"
full in,, I b ,, iIthc, i, . I'oici'ds cf
whlen iii ;,t iiM-il fUi eMeiiilnm in.
S-ii:nip. ,oin William lliiiiinin I'.la'k
'id i. his Ii. (i.illatti. .,r , haii'iiien uf
Hie illmiir lonuiiillee aed .Mi- .Vathiiniel
Alesninler and Mid. ijcoikc K lM-ip, r
of the il.nue comnilll, e.
lie ,.l of 1 -; 1 of lluiltel I itlli km
vtll luv iln ithlillcrsarv liiiHh.uli on
J'eiviiiU-r '' .il ilitt Hotel .-i.ivm .Mrs.
W. Sinn.,- of t Wet II tit .'tret. h
the i hal: man .if tap l.in. h'.'ii enm.iilttec.
1 a T. I." W'ulil -ntellal.ieil tin.
member- uf the l-'lmlrn i"ii, i;c rinb jts.
tuilay afieinoon v.ltli i.-o .u ho ',me,
I'bueiiiini! .tvcmiii. iiiirliii- the nftn.
nuuii tli, ie i,is a in, 1. 1, -,i iirufi.i't me.
.Mrs. l.e Wnld l the club''. lt.
llelll
ills TuOOIIl- il.l.tlll III "oil i .
ileum, s a -ei' r Weil,,, hI.k i'V. dm;
lllle P. t,r the Kiltie S'lltl- I'llielllK I 'Itlb
Ills niut.tr at the 1 1, ,i . I ilaje-tic The
dales .ne l-dcmim t, ,u m,ir I" ind
IVbru'ii; 1 1. M ir. ii j i .,ii,i April-1 1
A Hallim dance w;,. shcii Ii,i the
Texas I'hibof New Von; at the I'laa on
'I'm-'laj. Tlie in,-!, I, -m -ilr- , -l.it .
Ic'l-coll S'vlfi. who lui.l Im- i absent for
ii yiar uiul lias jut icinrneil. ,ts as.
lUtcl bj suer:tl nicuibei-i and ulfk-er-i
I Hi, , l ib. In PitliiiK ill.- lieoiiii Kliby
Smith. .Mis rltester Abxaud,,, . .s.
Il.illl,- il. Ini.ililn, Mis Vusiin I-". Han
null, ilr-. Ib.'inh mil Wall. All . I.ee
'lllthels, ills I'l.itiris l'ali., Mr-,
W. W. 'II ailton. ill- It W l. te and
iln Anna il I, i,
Sncili"! Halloween paiti .t kipii
tje-terday afieruoon for tlie illclilunn
; Women in New Voi K of which ilr-.
Maiik. Lyman Ot.s Is picsldem It ni,
tneii by ihs. i". I i'i ill, mien ami .Mrs.
i" N I'rltlciiiku The i ntci iiilniucnt
, 1'iul the fiiiiii of a luiieheoii sencil ill
uniill lahlcs. de. mail d ulth autiium
bu is uiul eh; js.mlln nmiiis. .mil .it :is
I ' iiiie lu-i"ii a Khc i ami a v Itch hcic rs.
curled Into the assembly bj .1. W si.it.
Hint. I. .liner president of tin mih a ij of
1 it ii' i lean Al.mi, i,i , is.
'Me other uiTieei". nf 'he .Miehn'an
Wo lien an ills .1 .1 lilisll .Mis, W. ij.
1 ll.iiullloa. Mis. i 'I.i relict I'ult, i ion, Mr-.
I'lauli i: Hutililiif. Mi- II. i iluselc.
lilis. .lolin i". Weadocli, Mrs II. T. Til
' liil.-iui. ills. 1". L. Ill'.ulle). iln. A. i.
I Wenlull, ills. II. A fu-i-ltl. .Mis. rteorRc
1!. i'alikill and .Mr-, lbibeit ), Inmr-
sell. The club's tlrsi M' of .llunel
dallies uiii lie Klvcn in ciiiiin , lion with
the M'lhUa i .Men's Society on Nom in.
her
The ll.illoMcen dance at Ihe lb, I, I St.
Ai.ilnuv. under the uiiiimiiiiiieiii or ihs.
Iniell, li.iil inaiiv iioii'l fiatilies, ami ulth
the jclliiw ii ,tl blai 1, heaildres-e- worn
lu thi men .mil wuiiic i was pletiiK sinic
St ipciilliic confcltl in national mini's
V a- lined lu i In- dam In:; and inl.lcH were
Ills. II .1: fill Ills III il I'.llll Junes Hume
led i III, anple- and unldci puinpkln.i
lolled on Ihe Hunt, Theic w,i- eshllil
Huii dam Inu iIuiIiik Hie , vi tiliij.;
k ' t'liliiiii. nuisiiiil and diinc. the'
III st of Hie sdtsun. will be nil en on Mil. ,
niilii'- in Hie Ii il ii iiiiin of tin I ;n.. i'al . i
ton hv the llicthmeii Smi.-u, iii:'. 1
.1 lutes I Link I .Mm linn r. I'liuiibi' amii
ir, -lib nl. li'ieiiln. i', II u l. r Kip ,,n I
Alls. Slui'in ll.'iliich. .Mis. .Inlni I'. ,,f.
Int. Mil' Will t.i 1 1 1 S' hueiii, Mi , ;,. '
.(id Masiiti, Mrs. W. nils I'lcibn
"UU Mi's ll lis.' S lllllcla'l, i, ,
dead Mrs llaii, Itapiiail, ihs- .1.
Uu, ami ills li.iiui'l il Ti a,
Tin musical piiim-aniine fnllowlint Hie
I'ici-tiiiKS of tho president, will Include
vocal inmiherH by iirn. L. Unas, lioiiabl
l-,i "lit. 1 to. , . ....
M .11 ' IC I'pil-eJ i .1 , 1 I IS
ll i i: 'i .1 tin, l: ,i Jin, n '. ii-
. M - M ,',.,. i i.L.. . .,n,i .M.
- i li-. . '1 he ' it., In. tin e II b,
ltuis l,,"i'i net i Ii and ll. ru a ii-kiiii
.- i.M'i ! it, .it tit, pl.iao.
A. tlie WiiMurf-Aiitiir.a vleld.t af- J
I 11. mill Hie il.lire W'oiiipii s ("Inh r l
V, . ttfu li.l.l Hi tiunthlj tin ti'ia .
ill Linn-, K!ta!s'tb iHtltuii. Hip
.iiilb.T of VI, W IshliiS iioo'i mid
I 'The (iiul't-s lii'.' ie, scle'tui.s
! ",, 1 -: wo i.' -In .' II, iliUs'ici .it
tie l.uc ,,.,j,. s t f LP wo.ili Me.
Thru i'ioii' ihe Sij,,' ,, ... . ti
,iiti.lers u." tlie lt.iunliit l.- oi Hi, 'i,i-',-Ul'
Ik'Milatioli ale ittlere-teil .1 the
tttnlnir ntimtiil coiifeipnc ' be "ield
at Albany on Thu:day and IMdny :
Theie wd! U' much wnial activity a'. '
Albanj. eoii,!l b tlie Ituffalo , hap
tel. Ulllill Ir nuptan lillit ill'.- ,l"hl. .Mil
Id llitrtoii uf tliat el; ,n tin . oi; .oun
tui presldt n-t :i.i i. f,'.- tin- N'.tiiuii.i!
S'H It'l.C
I I black .ind illlle ball will be j. . . , i ,
i tit the HotPt Alnr mi S.iturda tvelnu-
limit i Hi- tiali oiiitfic uf ilr-. I . ken
' Itaiiibcraer, Mrs ilinile-l. I'.ornh, lan r.
itlf. Abraie Kll.'as. Mi" 1:.,:,, , ;ln,bl
, Ml-. I.uiil, ill'iib"! ilr-. Iteiic.ll 'l .1
' lireellll. ill . .!. II lile.'lll.llt Mi
, I'tiotl i iiiK-o ii'n ti Mi t't'Mii'ibr
kuh.il Mr Ml'l 1 1
S Ma ,. Mi- Mi"
I'l "del '. I. N'.ilitnii,
la.ll. Ml . . .l ilul
I i. 1 llMCllbel., . M'
1 1 ,rai i S.tl.i . Mis
u ill Walt, i
. .Mitil.'..tb nl All'
Mi-. Slmnitiii N'ci-.-,
i , li-. lt -. Mji'iii
i ll.m .. K- ills
. .lai !, lull Mi -Alt-.
I N Sc liniati.
.III it . i S, lui, 111
Mi
.1.
,tlt Sihtt 'ii tu. M
Ala.. . N'
Mi ,11. ill . l iel I Sli 1 11
ii la ,-tt in. .Mr '. !. UI. ha
.lec Stiaii', il:- i tst'H
I'elcV Str.lll-, J. IJiej
ilr. I'raiik n.'e! ill..
All- IMiJT-,
. Smith. M' -.
Sn-.itls, t '. ,
r W Stl.lllM. j
ilnrllll Voael i
ill-. I'eliV M. W.llbtllC. ill" I'.llllc
Wis,, ills. Victor liuin.belrf and olln r .
Ii l ll b- tor the bt'lH'tlt t'f th'' lllll 1'iiltl
' Soli ibuiiil of I'eisona! ,','in',
In. Nk.iol.i- iiuil. ij Hull, . ;n i -
dent of I'oliimtna Timerslly, I- to de
( lkei tlie np.'lilnc a lilrcs' of the bn..iar
which the I'litber- of ileic.. In ihaim
o tlie new Tietuli ihapd the IUII..C.
tie Notre I'.niie. at Mm n.in.'siile Hike'
iiuil Ulth street, announce will bcmii ,
-on Noeiubct is i tin baseiiit-nt oft
tlie chapel. Th" ba. i.i, ' il: eonltnue
lor a ('; and liv pi occeib- will Pel
ii-ul I" i-sl'l if nimtb tun; the (liiir.'bj
jwlitib will oi tain a -Itiui. und died ,
, alti the mie at t.innilf s. Tram ,
Menu'cr- of the, cuiiick k itlun and
Trench wcnien Uu uruli'iut Hie iiij .ne
vutl. in; ti pictiioti' Iln -u f iln
tail '.tblili will bu' allium. ,.ijni'
t'c.itiin- a special piiiiii-auiiip each
einidiv.' Willi well linumi nrlisl- tak in;
part. The .Mm nlir.'slile Talbollc Tlub, an
ul )iaiil:'.iitab,ii of jotinii men limit In il to
the chapel, will line a booth in the'
form of a coiiutiy store.
Tlie Yolliur Women's Ho. pita! liulM !'
' ai ramsliisT a dalive nt tlie I'laa oil I'e-'
v-C'llber TJ. It Will be the Klllbl's auuii.il
elitel lallirlcnt fir the belletlt of Its pill
liiuihiop.c woi I.. Mrs W, inh" ' I'lill-bp-
is the prcs-nli-iil of Iln' ,un,,n,.'. ition.
'Iliu llaaihai Thllhai nmnie Soclct .
' Mrs. Keietl Mi'tmes Itijmu nniili'it.
i Mill bck'lh lt sc.isun on N'oicmbei I'i il
I lile Waldorf--tulla ""ne club will luu
I !! iniish il iiioinliii's Uu- wlntei, ami ai
I Hie tltst ills.-.bu d in i'l "liuf
ileiuliils nl the AlllPtle I'lllc. ill'
Kiithei Itli' A. M .,1 tin pri -I, l.ni. wi'l h ivc
li ii'ieptlun und dame k'Pcn fm Hum mi
Siiliitiley at the W, ibbii f-As'oi i.i
' Tor tae Pencil! of Ihe Sum Wold
S matni'limi a ni '..lui' and ine iiiiisuui
will In k'lcn at tlie I'hr'.a on p.'. cu.li, i
,i. It will be In din ne of .Mrs I'liar'es
liPuinle kellc.
A i u.u it y In blue and em m u j. u t n ,11
vihi it on 'laiirsil.ij ., I'll rnumi t t i'i
c - 1 1 1 '11 1 I nf Mis'. 1 1 1 ,1 tt.'r 11 .lelltll-.in tv
We. I Klcih street TI i.i - ,.e ii ti
.etlts and t.ie ir, .'ce.s Iliiln lilt . ml
p.tltj Will III Used 111 lei, I'll' liimlii u'
the New "il'iis in thn I, mie ,ui ni
liar., in r, to lie held at the Walilutf on lie.
rciubei " The curd pin will h under
Tic Art So, iel l "mil. 1 1, nt wluc.i ill'-.
I ' irlstonlin ilaik- Im im 'lib lit. will
, its nr.-l musteil and ilamc of the
. ..-.t.. i...
as,,!, t'o r-t, ,oi iiitA . , , , i i i . 1 1 in inv
i i ',.m of the Intel Astor
M". iiuil .Mrs I Alan I'rsiiinc. wa i utie
"tiitly iiiaiibsl in llol Trlnllv I'lmich.
, 'I iv-l,i, at jti; West I'tulli st cct
i" lllej ictiiru I'm n tin ir ui'hll.n:
lp Mi l. Ilr-Miic iis .Miss All.'e IjoiiIsi
W "i :alimiiin, il.iuahlVr of CnaiU- Ali'cl
' ,1 ihlimlnn ot l.o-: Aniiele-. I'al I ut
t I o this ell.
hi. linn ictiiiii from t'ie :,,,' a
" iillnis I' lp .Mr ami .Mr- An liluald
I" i.ncdy I'otc. .will ma:.,' thei. : ei.e at
', l i Watl.orth .neiiije iii - fl..s was
it,- IM.ia Heulett S wdil, .. ilaiichtei
"f Hie Itf, llelllj "own-end S.-llfiiler,
alio uftl. Intel atl t'le m.nr,.isr w'aleli
w.i' ci'lt'liratcil Pi' :ne intli. ilr.il ..r St.
."'ill'l the tl:e Ml. t'.lie- I- 1 I. 'i!,
o! All .tii'l ii.-. Punt, l'- W t'ole-
M s. I'Msai W'nt. he tti ,.' t. ,1
Ve-t Illlil tl"i'ic will b.n, i ei r iec c.
Mrs Helen Wl- if I'a i-hipc W.
I Wlll ll, l!l- .lllltel. '
iii- .limm- Wallace ,1c is - i ,t.
Iij It',' unit li.-r. Mi-. IMward Villi if..c
Il.u nmn o' I .'ii ItH.islilc Ibijc
Mr a.i.t .Mis. IMward Welits.i ten
ll.Ue rciiinteil to their lllllll,,. .".n5 Wt -t
ls3d "treet. fiom I'm,' 11.11. N V.. w'ncio
t c. Sl" lt tae -ilimile' a, nl ca ! fall
l - I. .III-.' ll,lb-on s l..:.llC '.ICI
M--'. It'ibeit Wjlle l.jle. of the i'.ar-
' 1 V .ti ,, t,t k ,. t ,,n, s,.(etltj.
", "i. el
BROOKLYN SOCIAL NOTES.
WITH uemb,'i ...u,,. delinue
Ida n- i-eaarilniK i,ic ilelnilautcs.
T.i" Ili-i one to I" intioiliiwd in
lit ..! ., m: . .s. .Mai l,, lbitn-y,
I u it. r of i.. ., it' ilrt. lit, bald Mar-'
till" ll'ilxj of lis .Mien ,mc -lletl. Wlltt
' '" be pi, -l ilted I Tip - I i) ilfti'l'lli
N"eil.lti
ili-s II nt llopli.,1-, i.ii,vl,i.. nf ir.
nml iln. Sitnitiel I'ltrter llnpki.is. will
be 'li:i..,lu. ,.. l,. suea-ty Wnilucsila)
,lt. l ll'i'j'l. N.'V, llilict- l".l. n l ie .mil, i nt
her parents. !i", t'li'imi, .,, ne
I Iln., uf Ihe !ali I ilebul.iule jiailie- of
I lu- waller ' .11 ti. I'i. tl.iii,,. which .Mr.
iittl ill-, .lint- ilinl, ne Shaw nf 2.1
ib.i.lji in,, r;. phee .ut p, 1.11 Tudaj
i'V' 'i a--, I'i i .lib, r fr ill, 'f il'iui: i
It, M" - Ale naii. s at', .,! ;h. llelu.
I'.i-n . Tin dupe will be to,,,', ,, by
. il.aiici lui lb 'uii.uii," and an Cii'lal
i it ,i:. ..f ..
All', .-.'lllllal It".,, I Mi,,, i v.ll ai"
into Tluii, I.i, afleiju,,,. . It,
I"1 U'l, 1,1 latloipli , liei' niece, it'-.-lltleti
Ward, m bir li"liic, I'i IIcii-iii
t'lml. ill-.- Wind I- tile liaintllter nf
ill- IMuiu C iiitiiKtun Ward cf 11
I i llileu plH' i .
M . -' i: Inn uT.i.ct. ikiinalir ut Hr.
ami M - llenr) Lew. ii'ltilei. c.' 1n
Tl'Spi.l I'.ilU We-t, , d: be pl-ceillcd
mi Mmiiln a fte noon, Jiiii.,i'. i.
Wt'lllletolaJ', i i," elllbel "c .- : ne
time -e rot- the ilebin ot ah.- ll,em.
mi' ft afts). diuialu i ill. and iliu,
Thon.'t- Yotitii, i'iiiii- of is :i W'a-li-itiitioii
avcntie. Tin atietn ton icccptii'ti
at .Mi'. .Hid .Mrs fiafu' home wIM be
lulluw".! by a diiitiei aid ihi.r., pa t ty
l'r Hi" ic, chip,; part
imk numbers of the fan In - are
10 witness the ninrriiice W .Miss I'evll a
lluasicr (laiii'iiiei i t ,rs. Walter Shun
Itiewslcl of T."l .lil.lleni.i-l -licet, to
W.Ptlil II. Italdwb on W v Inc. day
at Ici ll'ioli. .Nine llliii i' I... and tin' a few
uid faiuilj f i lend' Inn. be. i hidden In
the li , pt "ii 'in i ' follow ll 'ft
u b" i 'mule t et e.iiitiij- ai I n'i I.i -I
Mi Italilwlit I- the -mi uf ills. I '.li'i
ni;, uf in T.tst Tfl- lentil s'lei't, .Man
h.'lt.il. aiel the I. Willi. rn II. lialil.
s In. .Ir, at one time pri -blent of the
I ."lii; I-I.iikI Kalll-i'.nl He Is a H;iiiiid
man. Tint brides t.ithci. n! tin time uf
his death thin' jcats ako. was vie
pivshk'tit of tin Itnii'lil, ii Tat A'.-i'L'l.i-llmi.
.Ml-s s'.iia HcLoni;, d.uulitci of ill.
nml Alls .llllius licLutu of lll"i Albcr
iitarle rinid. I'l.llbil'h, will In conic the
In Id,- of I'.lill li'Mm; K'.ll",;;: of Vn di.
met. n. 1 1 i'.. on Wciliiisday iieiilta; In
Ml Siuls' rtiuivb, Tlalbiish The i:,.,
ill'. lilllelle I i.i I licit Mill pi'rl'ul 'U the
,l"lil'in atnl the le.'cjil tin will b" III '.d
al the I'hntcau tin Tai.. A ibiiiier n,i.
mt i fur ihe In Id, il parlv at the Hotel
llll'S, 1 1 In I i-v ,'llf 1 1 ji .
The ullile's all, 'lid. .at- a',' lu tie AI'-.
lie.ilt'e kiilllkc. Ml Ncll.l l.iluen au
I Ii lint. Miss ilaijiiile Mm, in. Ml-- I-'liu.
I'l i'i' i lltnlil.-Oll, Ml-- lilaile- ,l, ion at.'l
Ml-s Helen Ihtilsinaii Her two little
nlc,,.-. ili'n limb liin, lev ami Ml-i
Adi Ic ilnllei will act as llnwei uhls.
.Mr. kdluci; is the sun nf id an
Mis rillllle- I. I. I loci; of W.lshillBtoll
i I'. Ill- loolher, liobill ll. k'clloiiir,
iiill 'iio ,is besi man and iln u.-hei-alc
o be licii k'e k'lllllkc. I'.llll kill lev,
Allied lb, bun. Al ti k't'lli'.'i.' and How-
aid I 'actiu ul i 'Im Inn. it!
M W llii"l lldej f. - uu'liti. er
Mi ' ! ,ii, ' the , it. TI,,,. M , .
1 1 mi i e " Ii n ,11 a , w t Pi
i i.i i u'll i ' Low i ' 'I no. I. a 1 1 bson,
TI Hi 'd.i. ivciiiln., Ncit'inbcr It,, m
IPistir en Ml fllb-nn I ic sun nf Mr
Tenuis
1 ! IMBtwooJ Iletoiined rhuieii,
.MI'S I.Mnitio II. I'.airrld'je, daiiKhfr of
ilr. and ills, i.'-iarles K. I'lunitlilKe. "HI
lie inatrii'il to I'li'deri . l'.u r.snorlli
TliuiKliiy eveiilni, N'oeinbor "3. The
leeltloll will be hei In tlie lioaic of the
ia 'ilc's parents, 14 U l'lfty-jcveiith btrect.
ilr.-. Claude ll. Ithdsall will he her
'hterr m.itrun of honor, and Mil's
He.itilie ii. IMuinihlKC 1 to lie thn nulla
of honar The hi lileftiialiln will be Mlt
I'athiirlne t 'owcnhoveii, illiv I'.ially lira
eon and ill il.irjurie lilchciJ-un. and
tcrnlee K.unswoith will act im llowcr
ulil. in ..i'iiiuii (Mtli ..Master IIourhiou
Itirdsall us page.
Harry il. Itaub wih be the best man.
and clu-iti for usher-! are I'liarbi K.
1'iimitlil.e. Jr., riiude ItlrdtJll. Ilointr
Lei ami Iivlin; NoriL'.
WHITE SULPHUR SPRINGS.
W'uiTt Sri.ptf i Si'tnvn-i. W V.i..
N"i. 4. ilt. IMwIti raiMiii- of Npw
oiU UiaiiaRed a vpij ni-ccsslul e.itet
t.uutnenl on Thursday e iilts;, at which
ne.nly K10 was cdkcteil for tlie Atuci !
t an Ambjl.nio'j seivlce in Trance, .ind
'. tl " followhiR evenhic the blind sol.
ilic'i, of Train e tccclved a siib'tat.tial
cuntr nut, on from tlie flreenhtit r colony
1'irminh illns Amy (iiaiit of New York.
.ho pretviitMl an operatic tfiltal of
"Trancesci da Ithnlul."
I Ian y S. Itl.icl; rcturiifd to New Ye .
this week In Ills private car Itr.'-i'.'.
upon nliica h caxe reetnl diiincis and
Inn he-ire during hl sta-.
.Mr i nd ilrs. Cciry r.e.miii' '.im
troin Ntwuolt Mil.- week to sm nd seme
time .it the Iln enbrle.-. when the will irard'-l nf Hi" s'e, c inple' 'iv.
take the out". .Mr. and 'Mm. .l imes , the lllllmeiit u l ie 1-te '! itlc P
I'..omi I'ottci luie aim co.ue fte tic it man s pie-iii i "it. ' ''I'll" Yo-,; hv .1-, et'
njial aiituuiii vis." til. Itelaiuiit ii.ie.wi.t ,e .,011 ,-,, ' te JVoi'el I"
bien ,-eontliv- ciions 'he ileslieuy Hilltu U,i.v ',. ass.iiiicd '..lh ce Hi nk
-..tulitcl slt..,.lln airJ tijliu M biu ,'uf- ,,, ,,,,, .... U.M11 ,,m,ij r.l
ll' lcnt .'nine to make ,. the famous . " ,.,7,,,,, ... ,,.., -a... u
I-. mill don ltrmswlek ttrv - fr'-Ml I ' ''hinan tiyai t w .,. t . in
which lids coiner of the woild Is frind
.Mrs. John A. I.o-jan of S'cu Vo-i. Pa
"otnc heic for tlie .me und a leu an. in:
this week iiii .Mr- William lia . ' t
Tarpons, who has i.lai, a i.'tt.nc i a
nioiitli.
Mr. anil .Mr- t 'oril.u dt IVM l'.,shvy;t
luotnt'id down ft i mi ti.elt l.enus e-'ale
tn spi ltd SOU'." thn, at the tilct'l'br'.e. .
ills, .tus, ph i: liiiwott'i and .Mis. Lam.
lire imwoitn h., ie i take tn
cme. and nthcis hit,' Im
,1,1.. Mi
nil iln.'. Ida. Al,i:.i... ill
- Ikt'liti
T.nrdcn. ilrs. Hei r
,-i'iie il. i 'Ne,;i ,,,,,1 i
ill" Ihikei ,.. 1 1 Ni i,
T.n . ill- Aillan i iln
ii. ai. iii. ami ih. i;
and ill-. Nslsnii lb, i,
Tlewn, I'll
;i itn, ..iiiviitei,
il- t 'In, I'll. f
ihs .1 .... Aj.
i '. .- iilHl. Ml
mi
il .. tieoMi
Ai .. lil'UW
1 iihir.in an I All s
Neiv Vmli, ,,i i Alt
an I ill- Itlehaid '
Stevens and Mis.
no I e Mrvpp
.1-11, I'i I t. II" b i'. Ml
ilr ti 1 ilrs lilL-.n
.1 ,ri.i!. . at uu a lt-.e
ll a r ; tu p. naili , , ne
r. ire-
e. . I 1 a
all.e
1.1 I J
ATLANTIC CITY.
A-..mi.' I'm, No i .Atlantic
fit), wlili h ofteis ih" i:ip.it'i i- sea.
-mile ilini'ii- at al; m,- o," the yenr.
"I lull.' alinieii,. Pi N.u.i'uber.
It.ithltii: ciintimies' jnud mni, the nr.
thai nf winter, while outdoor sports
of all kinds are at their b"-t ;u this
time.
Two line s,,if lourfe.- wluc.i rnmparp
fuvornbly will any lu tlie country aie
Ii ens) scud nf th" Itoardwall, nml
hotels, while :,,e yil.htiln. w.tK.l.s me
l.,ly with r ui-1 iifr an I r.. '.las all
Ihi'iiuh the fall stasiiii.
Tlie Itii.niln.illi is .una, a ,lsl:i;',,t to
ImIuIs. The IiIr pei., win, h jm fr
the ecfnii still have their n.iml and
orchestral conceits, as w, 11 as ,, titer
iimu-ttnent fcututca wli.cli in, lude fie
li etu nani es. i no rim i.ai , neacn oftera
.... ..... .-, . .,.,,r.- ,vi IIIV-C-
whn like lirtrsehach ild n,-; and many
of Hip new, onicrs of this nmpth tin:
t'lliiclnr alori; their saddle und drl.
ills lioi.'p.
Autoniobllinr i in it- l,.t a; ii,',
ni" of ihe .-nr and IHantle Tin- offer!
the lliif : roaiN i the wnbl for miv.
The tlieu ilrcuiv liiii: aid era's
ti -alt nie.i.itm, innliii-: tu the main
hind ha- been Mii'l,iee, ,u Hat It r
lU.il lo a paved ti. sticci, while n
line nr. 'littn.!, from tl'e Lone
pun end of Abseciip islaiiil. on which
Atiatit.. fit r. -I, to Sep-.sts Tom:,
letup' the way directly to I lie !oi,ir
slict li nf line rends
"f c,ns,',Ucl',,-e o'l the
in evi ry ip-oi 1
l iner New Jpr.
H-y t oast.
Atlantic T li boast. tn.it
lvn-
htieun of hotels mi the lloardw all; and
on t-iile avci.iio- leailiuf din-it''' to tlie
be nil .lie the Illlct resort lintels u, the
woi Id. The 1. 1 i,l il 1 hoii-c- ,n, hil"
the Tiielsci. i, mils, Ti.ilen li.ill. Ho. in.
hills, AliiiiboluUKli'It;, tiheni. .i - i.i
Mielbiei' ti" Miami, -i rhmb" ,
W. It-. lit,
TRY JAPANESE CLASSIC.
iishlnulon s,, no re F'lnver. Tto
. dllee Titur rn Tin- Neil Week.
Ill tl a llcw bill . 1 111. W a III,.-! .i ;
SilU.ll'o Till IT-. I ic si.iilel ol l,.e fin.
s II. W lib i) Uu, I at th. I 'onil'ii..
Tip' urc, Al, nidi ei. .liiu. Nm ember
I-, a play I'rt'iii 'In .l.ip.itn - will h., (i,
it' lilcii,,itl"n III tin- i'.i. nit! I' j- ',
"li'lS'tlilo," . c o t ic Jilpilof-C ,' ,--
-' s, writdii h 'I'.iknia Ijiuiitit cai .y In !
I .e ,'ii;hteenili i eiitiil , . Tito Hall-la. ,
I. '11 Is by W.'llualU' "ll lb is'lnrt and
Ai bur 11. il 'i.'.
Su-aii tilasp' I. .iii.,i.ii., wirei ,n
i it or I'l i;; ii ., ,,, ti.,- ivn-
t ucii 1' and ut n ia .a a teure iLatna '
on Hie bill cnlicii troll. ili, irlrlex"
Lawtcnie Lanu't'i f the Wnshlnptor
Square riajti-t, has a sMtir- in
'tiln sociftl I'Otniitlen' call"' "Ani:iit
I Wny Out." T'ic fouith M- hi n,(
I new hill. Is a European ei ni." ,t
'Altruli-ni." ran.'I.iteil frota t. e i'l?
limn! of Kiul Cttlltisef hj Inji:iw
I'. Gluref.
ABOUT "Tlffi YELLOW JACKET,
The
HUtnr.t
of I'M.
nii'c,,1
riny.
T.ven thone ji.ui.iiou-! t'ia,oi)
who have Inteiv.ti'i',,.. followed i,.
American nireer ei "T'r.r Veliow
.laijUnt" may learn with fomc .vton .
inent(that almost every dty !n d
rnp has In tin 11 npplatiiJui i's o-
I'aroftilly iirciialcd produutlon of t,,
1 jilny mid that It Inn heen neti.d ii 1
(iennaii, Uiis'l.iii, i-fivtdl.sii, Sjum,.!
I'ollsli mid ilartyar lnnguHReii. f0i
pla.VM of AtjieHcan authorship ti
piesenti a record tiiiexiitiiplc.il
nlille the mrililp of worldwltl" appro
lutloii e.mnot hrlRhten the drsrer 0i
our own ofUn exprr.sed tipprct atiei,
iicM Novcinber's rettitn of this
iisiinl oiU to New York, the t.. u.
its inception, Ih ceitaiu to (nd iitnonj
ihe Con Theutro atidlences muny p:
ons luudciitly ilissphihltnc UMa
, their own infallibility and endm m
In-? not tn wear too luaiilfehtly the stf'
coniplactnt air of those who ht
been vocally wIbq hefore the. t.vert
The Huropeaii cycle lysan with
performance in London at the liiil.i
jot York's Theatre March 2i, lfn
J There as hctc Ilcnrlmo produced t' 1
play, which ran continuously nr ,
than nim hundred mid fifty tiiitht , fc
lowed hy a tour of the mere Important
cltleji throiiKhoiit Uteat Hrltrjln im
Ireland. .Max ttclnhardt, n ho run t -pl,y
lu London, arranged t itl lie p
ilnio tu Jdiice. It for the Kumm'ir.'iMi 1
Tlieatre. Ilerlln. nail the llrf pej
formanee wiih lilivn there D'r.rmV
III. I9U. rreentatlons of the r'
followed In Munich, Hanover. Colour.
Ilainliul'K. Utlessehlorf and olher On
man cities. Vienna ?aw n first p
lottnance nt tho Court Tlicitte e.
Marcli 2S. 1'iHi, and Uudapcst ou Ap,
IS, IHkl. Next that ultru-tnodt rti.
Institution, ttw Independent Theutrt
Moscow, made a really corspous pro
tlttctlon, which Ms iranMeried niiuf
lurntly to the Ma;e of the i"ei
Theatre In 1'etrosrinl. I'ruduetlons .
' Warsaw and III t'opcntiuiscn wr
imadtt iPtrln.: May. I'M 5. And tvi i
I "3, T.Mti. tho Hiizelton-nonrUiio mi
hud an Inti eduction to the Spe'ish
inihllc at the Tc.it r ik l.i I'i u'
, The event wast coi!.u)eie,l of . ,i, i
cance -tittlcient to enKst th -m.',
, lltetaiy Inleiitx of Seiior Jin lot 1
avetite, poet and man of I'ttei - v
i provided, nrcordliiK to autl.o.'in c
leport. U trill' pnetlu ll'lapta.bili i i ii
HnzeltonV dialogue. The t., ,
' was n replica uf that tooti i"
I in the fort Tlieatre, Mr. u,
j Cobtirn Iiiimii-: p-rinlttt''! nine, n
i be iniul" troiii 1. e.t s o. t ',i -
1 Bill ptopertli -
I'd- SPIlil.-il PI '.lil'tan It ' '
11 It'll.' onoi-v-llMitl lis ill" i;.u '
o lit. And w'.'li the e.s'ti ption
l'ari-. wheie a iiroiliietloii tuadi t
f'oinedie des Champ.- Klj sccm was fr ,
trated b tli" outi'imlt itf tl" ,
there lellialll Hull' no frcsl Ileitis ,11''"
,111111 win Id to ic coilTieieil. I'
t.ie pecullav i.itetcst iT.tiichhis; '
li..'t. r uf "The Yellow JaiUcl ' - 1
ll's-s 1(1 !(- Il-sil,.-i ll ,,lllliii a".-'-. j
I tllllll Its, C.II I.V ICIsMlllUe-l OI Home in
, ns bt'in timid the stle.'.t of pel
' .strife, h.ivlim hod its liilt'.ul !" i"
nnee one election eve four year
I at a liuitinee in the I'ttltuu 't''n
lit uus'uiH' of 'even new p:as
! tented ou i fateful Monday, tino
i .. .. ..... . ...i.i
I illl'-l IK'Oll l'. villi, i t. "in ..,-v...,
Icleu
IPs
Si, 1, io IllillvC (t I 1(1,11 Ui (lie a -
mice of all the ncwiniapur er'.tic
n a decision happy for the n"'. i...
and for tlie overwheltueil uln; rr
crs a wcicnie I'Ott or in-si a i
tiiuse bm'i ii symhruii.il ,,.
Yellov. .Iaeet." tl.e o-itv
liat'cil to I'l.illeusc l,p f'i:i
, titatti liisiectlon. alotiiit. .tv
The '.atn llcliiy 11, Harris nr..
owned the rluht.s ot t rodart:. i
Yellow Jacket." and theie
inured li Williuni I luvrl". .Ii . t i
estnte. Kdstar Selwyu antl oi.
llarrli then cotistltutcil t' i,
Mutt Is iv Selwyu, Inc. io: too i
lion of tlie play. Tlie rehearsa' '
pled more than elcht weeks', u
which time t.ie pi'iy w.ib not on
tic ally recot!stiin..eil Inn re:i "
well. Ah an HiFtatl' e, one of tl
linpoltaiit (hiiiaitei- in tl.e i"
version, t'u- bi''id.'l, did not up',
the lint manuscript at all Se
formal dresr' re'icaieals were
winch were lin.ied vauoiiK man-
i Theie saSf -J
lav.lt ne a cleat t"" '
the jturtllnu- ni tlie nr'.'-al -ft '
uititrustftil of the r.ul'.'.i. .i
icprcrented by the Th nee '
rironounced the wctU 'lope'esr
The prcil'i'-t i ti, -Ji't ' .r
t'ltn mid there aba 'ki.i"1 '
been for A. L. Tv, tiuer,
.-"lit, nr; tioin ''." v'l.n.i-ii of
managers, plcd-.-e,, il.- .i.tluci
'Ill'lli tO SIC tl.f i,l) !. pout. j
, full .it'll. 11 I. '.' '," "I ' te
1 !'!s 'tin i"a a! r...,' !" T, - u:
I Me. Kr'.i!ii.'eT- linn h .
I licec ll"nt,ti'..(.l ' i ''!.. ' '
1 "TUc 1 elluw Jav.ni'. ,
alone I- icspai.si' '.e ;'.i
j saw the k ivl.jiit.i ai.il
i that he n i c.v.'d ( fed
nicity a:. ii bcnetlcoiT
The n cept'on of t'..t
pit"llt.itiu!l is now t:p
I I'tldeic'd p'a reVicAi ,
o.it of their wioititi"
t i enthiTsa.-in w'.i
111 V, Wolds 1 iln .' -
',luii'.
I'.e in - .
lac I'ulti.'t 'I'he.ili
i lo.ir of tin pi-.!
the , "li-'iipo s i lei- - . i
Tine Aits tr.ci iit..n.. .1
( li i.-e the right tl't iil S '
tl. Inc. Wli.r. ,'.-
'fol.c iluv, 11 ilr and M,
a s.ltlsl.ictuiy (ill', -. J.,!1
t.oii and nil in (Cs-urie-i
prt-eMed .t i ,it,ii,hv at
im two j c irs and w'.t 1 1
siiiis. T',c fun! 1 n ii
niiii .lice pel l,n in iiK' s r H
at'.'" ai'" basi .1 Lp," f .
I . 1 !,.- - . : N' w "i !
. 1 ,111.11., 1 1 p '
bi'.'l sill!'.
I'.i ''ills, t
tho s!.i -t.c. ., t ' ,
appeals to -em mental 1
9
I
i
If

xml | txt