OCR Interpretation


Cleveland morning leader. (Cleveland [Ohio]) 1854-1865, June 01, 1858, Image 1

Image and text provided by Ohio Historical Society, Columbus, OH

Persistent link: http://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83035143/1858-06-01/ed-1/seq-1/

What is OCR?


Thumbnail for

DAILY MORXLVG LEADER.
n SLU1HS U.LT. TIT WIIU.T A WEISI.T. ST
E GOWLES i CO
H Saprrw irt.
TERMS or DAILY AND TRI WEEKLY.
IburT.pT ww UJ rt.
'" rrw.toBUllutarilkm SVI
Tn-W.klT. ur rfl Si. ru.
" il4
Daily fair Im iku One Year, (tu par
neerit.
Terms or Weekly Leader.
t Ttas? pn?n'tar hare awWdcil that rdcUo tn lW
arBf tb- l-EADKR wwiid tM frtmc&ciii to it. pstrocts.u
B nrou T.fi- an ww, Kx-njinx t. nkn
the MrrTolK Trr of the WEKKLY I.t AI)f:iL U.-in-tl,nbm:riWUSk;
DOLLAK AMD KIKTY CENTS
rffir. til U.Np UX.LAKf jrni nwUi Tb-T also
VOrrtM Niwwiif; xcrnm- u crane:
tu awMs Sl.tMM M owpM $9 m
tt - II. W M - 4C
la - -m uhut M .
All toM d'lro-M. Fit ceu rtr will be rhs?r a
mrkcopr.to Ciutj, whfrt Um dim tt bb niimbtr w
wr.tT.rn. ob it. An extra cop) -.WwJ I UMiUiruit
111 1 IUs- Ul uww.
Invariably in Advance.
H7Tiom rarwardiurorden for mMrr.rtitft, wtLhmt
& .(Counsellors.
W. S. KERRU1SH
A TTORNEY AT LAW-NO. 62
. Supernal MrrcU CWrliiJ. ill to. apt tia 4
liKOOKS, BOAKDMAN & FUKD.
i ATTOkNI YS AT LAW. A'.ae b-iMiB;a, to
d vpr-nnr at.. CmtatMl, Obi.
I. W. UOOU. w. J. OAtHA3l. L.W.rOB
Kb
w
TILLIAMSON & RIDDLE, AT-
lUrlNalVH At LAW Okn Nn. MOTmnC
CIrTelaad- . S WILLIAMSON,
lin.'l A U Kll'lll-i:
CHARLES 0. BALDWIN.
lNO-SEI 1XD COliSELOR 1IL1W.
(ilir t &ivrt r . om t'ttr Batik . taalVd
3XLMK k AUSTIN, ATTORNEYS
Al LA. ObW ( wnnmitoii.
A I
X- Wairr-a, inuubuli Cuvnty, OUtm.
der3-d3I
HA VIS & MUELLER ATTOR-
NErs AND COLNSKLLOKS AT LAW. Lvaow
uil.'n.r lit-T tr
QPAULDIXG & PARSONS. ATTOR-
U NkYSATLA. OH--, YmTwmm A.W-, bMverxw
M. r PiUl.. i.e. rio
ry ft. C PAR-SONS. Catd Stale., CuuAWorr. aaal
insurance.
CHARTER OAK
LIFE HSURAXCE C0MfAT,
' HARTFORD. COS ft..
CHAETEK PERPETUAL, t JOOAK) CAPITAL,
WITH A VERY LAROK SURPLUS,
8crcy int?d Bjdrr the nwti and Bbprtwal at thm
CJaoptroiier oi pMhiir Aoront,M Um
OFFICER3 AKS DIRECTORS:
JAM l C. W ALKIFT. P-iJ-rt
JOHN L. BL'V t:. Vir- Hrhl'Dt.
SAMl'EL H U'HITC, Sermarr.
L U UlTkLkMAN (.eu lAt.ot.
DIRECTORS:
Dl-MEL PlCIUIP.
IltMWKiX liUOIMKT.
K D UlCStKJIfc)!.
JOHl L. Bl ME,
JJMX A bl TLt,
S
BF-kKSKOR. M. U . ConrmM FrntsictAS.
ROU-)K ft JKXXIXGS. Armit
ilaal)int5ts &t.
Matifw-tnrvraf ail kiiMlnof
SMALL MAi HINt KV. I.AIHS. MODELS,
iallint XIIU for Jcvtlrn and Ctatisti
IsEAL) AND OTHER rUEhr-LS &e.
Tl'RN'IXG 1KD riSISHIO GENERALLY.
U SulMtnor nrt, Aoiith liJikLim, 1 tk'tliri, O.
Stones, &r.
OSTANIETW O U LFR ESP EC 1
fit. If mtorm ihentizeiu of Cleveland no, rtcmitr
ttul he iiarud iMove suoe at No ST Pmsptklret
where Ue riU eU Stoe DiE AP VOR CASH, Mcviaf
d acRirtBicut uf tiie atet pt'emt
CLaia Panit Ctll uj to orlT Aim. ManvlV-tirvrctl
Tin, C'Wvr tufl 8o-t Into Ware, particular Attratioa
iiTen to H-U.uk and GUtfiiX.
J 6 rt iicsi vitBtiufuiuJi. All work vmrrmvletl.
or t-'1w
IJlumbing, etc.
ftTHE UNDESIGNED RES-p
f au and TM-!oltr.-'' oprtH-Q Or. pi
' n. -vl U ...at it . . . .
Pi
tVB.i..MWfui'iiri ,7.-7.
f ATT 1 a sua,
PRACTICAL IIOCSB AN ft HIP PLUMBER,
x , Park kw, bmrk r (M 1 rt Uue,
T MANUFACTURE AND KEEP
",Hw.Ma2"tT''' 1P",.D i.thl.l.rMCB
f Siio. to a:l u .? la.oi UU thu patra-
aaj Bun. Itt p iatli.
Jobb.re iu uk na.u.e aad duoalclL
rievrland Plnmlunt Werki.
ATWATCB IUX K. FOOT OF SL PKkiOH STSEKT
J. 11. Barnes Sc Co.,
'.PKHPTtlKTORS.
mnv. ATTENTION OF THOSE
1 MBd B u w tr. tb.
tUnt.r TSTnrk
.ntnikrrn wju.ks ol um .dot. MtaMukoeai
.dwirtWnfi- of
PLUMBIXfl WORKS,
winding M tains ap tt
RATHINO KOOKIS
Ilot "Water Fixtures and Fountains,
Tt,.nrnnriUnkc.UJnUBtM HU T.IJ
fc"Rftt FiaUlitd PlnmbiD! Sateriili,
tk. M arMet wk, eo-praa tkr chc
Fountains,
at oiffer.. a:xa ud pttttfva;
BATHING TUB
rf Wood.Ul Tnu Copr aod Ziac
Lead and Galvaniied Pipes,
tk. knt an4 UUS dktS
WAITER CLOSET FIXTURES,
run, Farm laM Filtera. Brmaa ui
t'l.ir-4 Csvks.
ij.ao kauli .-oiJli iot o-'ita: u t out
"""'STEAM UEATIXG APPARATUS.
! n,i..rr. H tii. Str.., fc., of tb. I-
iiiV-.al rthrir..: ( of pniicl ..ikM i-pt
FaTlJiTar atKott it inT.tl totheir fvnlitK. far mnt
. HOTKL. l)KLLl-N.iS. bHOl-i. SALOON..
BATHiNli SALfKSS.fc. .pc:lrclia.I. Oj ua
tb ar,i.lir.f ,
riuiubin? anil Steam WorL
PLUMBING AST) STEAM WORK.
PIXMBI5G AXD STEAM WORK
PLTJMBISQ AXD STEAM WORK.
PLUMBI5G AXD STEAM WORK.
riTJMBIXG AXD STEAM WORK.
pan b. vrocW of
BARNES k CO..
0USKTR1MMINGS, of every ties-
H
a f. .r Hw
rnpt- M"k"kaV N JLdITn.1 sap.ri.r at.
KKPxS OF SUPERIOR
1,000
7 mi. br
No. e SaperiM-1.
?xi
Tron and steel
. Aleut a ship
(Eljucational.
CLEVlLnil FESILB SETHHllT
S. N. SANFOKD. Pncjpl.
fTHIS INSTITUTION 18 IN SUC-
JL !'' borT.linb ami! ti lameOi.t r bad
uTol Mr. and -s Saoord. a.4 s lanre bad abb.
n -r...libi-a Mai rairaMal muwtrtl. ,
ok .a oi ;rj,r-rt. tb.
M a-Iui ofli. hisTtiaaaX (arrWr ftf iri l
?T a" . ' " 7 " . . " i Ik'
of all th
ttt tb ba bvill
." TV... , 1. .ulud. Mid 1 if
Mn bad lAeir aaMml.
o . 1 w-7 1- ..smjo. u. car..
WlilD""Jr7 n I.1HN. L L. D.. will
aboat
Prof.
HIS L ST i". V f "
.-.'.,1 naasivae. bu nla.nl. a on i(n i.-
- - - '. . . . k
'ZmS- rSAJF0ai, Clmbrsi, Ohio.'
Cleveland 1
E. Cowles & Co, Publishers
VOL. 12.
CLEVELAND,
-Office No. 54 Superior Street
TUESDAY MORNING,
-
Terns
JUNE 1, 1S5S.
o
NO. 131.
u
Cast
lb.
-
fjots, ops & .fun
EVERETT HAT. SOMETHING
orw. lj' aiU tutv. Call and Mour larw :ork uf
r- B UL'IIS k CO.. 2SSaaricTSt
T ADIES- RIDING HATS AND
-A 4 it AL .NTLI f i" a3r:tn- i.l opet. bt at
TJ B liCrfs A CO . JSSujeru. St
i i5i.WiUlL'l fi: fcUAS
Ar. wUiof bruii;tt'.
PEARL CASIMERE HAT.
1 w PEPIOR STkEET
CUh'
1LDKENS
FANCY til' MM Ell
Al
o rrr-a t- irtv. just o:.n.ed at
IMS
L HLNEOICT K SoN-v 7 j Snnrri'W St .
IJALM LEAF HATS White and
A- l.okwui, kTJ4rBjul Wt, a! v :inVilr aiJ rrl.nt.
Ii I . Hl"SEiltT A .SONS
N E W f J KM
SMITB CXJLklRtw
OTIS
LOXA .
LADkLCT,
Collins, Goodsell & Lindsier,
CP STAIUS,
UO 37 WATER STUZET.
MESSRS. COLLINS & LIXDSLET,
brm Coi.iaa k C . d -boitmI. mi JOliH U
LtfrOifcsLLL. of Ibt Lat br .'t Ktii.er k i j . d. itrd
tli.3 tb
EAT, CAP. FU t STSAW GOOD BCSDESS,
with fjj rrtviteT aUaa'fr hm.ior BdVreu in tbu
anartv( Hrnic .he s!v Hob ia the filv ei-iutvl iu
thtt Ur. we ale :.ai'lea" . hr cirmr W our em,r lime &:d
BttiilioB,lKat MrerAno..rut IiiiK. iceuuiBl a will lai j
coinie wil tbo KaKern market.
Wfiaili hayeat il liueva iitllawvtsint of tlie abcr
Gwud tui'Abte Hr tlie 4-aito, TAri ;ne tu tre. pin- bjm!
qmlitr turt)'te f.-r tne 'e;Tn' tiade. Ordera by Baatl
will rwiv prumi and cirnnl stt- n;ioa.
I bUOiJStLL B LLMALE1.
it.Sdkc3m
lOLNG MEN'S 8TVLK OF SILK
L MAIS Jos reteiad. Tle iMv;t;est atf.a mwvt
aOcrt d far Tinuic BS--U. At H UN TON'S,
r4 LaJer j ,Bon npue. t superior m.
STAIR & CO., ARE PRE
Spring
Fashions
OElfTLEMEX'S HATS
Tba qttlilr. atf and fiauh -ui oar
HATS
W(a wiuatt Bmpoed. ti-
1 8.1 8
Sprin
Style of
Hats
OPK.N E 1
SATURDAY. MARCH 6ih.
by
L. Benediet & Sous.
75 srprmnK st
Coal Dealers
VH. I. PBIt E. LZMt-SL t'CjlWrOKD. llAVfV MOftlML
PRICE, CRAWFORD & MORRIS,
ULceiKirto('RMFoi.l. PTIU R a ('O.v.IM.
ert ib Briar Hill. MiiMra kul- ridcm (.tBl,lr th
caxu. Oibcc, UMTr. HwiuPier, CMtelaitd.obw
KCrtKKNCLti :
T. P. Rmkdr, Caah'r Com'1 E B Ward Detroit.
HnA. ( iTel ;to. w !. e, Cltiro
J-dJi Potui, lrf 1 kafl'.iKarjcT ilro U, do
Catiwt-fv Cmerd.jr'arfterHMad), tuli'r 0- &B
Hut-t, Hufttw ll'i, uo ( bmk. N-w Yrk
H K Kaau, Cabr Mi.i $t kW.BtlcAer A. t., du
Ifts B-aat Detr.tft.-J.t krd. . Turui. i W.
A H Adjui.a, Carh'r sat e-;A. do
PfcA -.Detrtn.4 mbtd tlaB l"l
1 8 5 .
4y4tatVoal"Cottl.
H
AMM0NLSV1LLE, NEWBEii'
Tw I bwwt. S'no Vnn. Mlio'vilie ami Mb' van-
..icuf the tl I. nurk.t. rr Ai .y m .t T
tr, atlxiifltiaKil nn-.de:.itrl.i la anj panol lue
C'onJr Vftulh'Dnw -fPr Amcsn tk. Poblir
Scoare, will c pt-niHiT. tciiiMo ,
Al. An wr orl iMrUW. Bit-imiaoa. ui
O. SOOVILL
O.UJ
Coal, Cokt, Firt flay and Tire Eric t'.
The Hammondsvil'.e Wining Company
Are mu.CictDrua; CVt fro la lii.ir
r'flASaONDSYIUE STRIP YEIV COU.
Vh. ott?i B rmniwm Cna' m Oh .; TisWros lT
Gas, Strain, Smithing, or Domestic Coal.
From tb r at part, of til. " ., a u Iuai.T a)
Tkev ar ow al B-mjiuCM-tarif ir TrrwA Britk fr.iw
HAMMOXDSVllXE FIRE Cl.K,
Smipoid t. h eqaal IB .aallir lo lb. clbr.od "JcrM
Bk at rWroUnd mud Mlht bum a, wkoltaal. abd ia
.. . l .Til .T . njw ivt t nv
K S C M.H t.K. 5UI . Jl ' n . .,.t .
all
.,-. O kf K. H- Pit.
XfEWBEKRY LC.MP CO.VL. This
oniraUr.Trtarolo domcti ponw, a. "HI lor
BTm awl .muk w.cab tJ "I lb -jltF4 Aial
(O. tb CfU?-, . .. Hjrri b Ol.
Orutrt-1 I rill (ii mi r i - u i ' " . ---
bu b aid CoaloiiTr at o Pn .if in cm 01 (jo:ilit
.inch wUlbol fail to :.iat if llt a: .itk.1 of our Sa,
or attb. iuuoI liajiuni a Ham., ;a4, kJ(M
rtr ten n Kirrr-rt c.k P. Cul Pit.
COAL COAL.
TOW
IS
TIIK TIME TO GET IN
r WintT.upplj I "citi " .
f for suircsad Grmt.. wh.ch w r 3 ia
rrbM i. w . l r. - i" 1 ii--1. 1 i i " " ' -Ubrsll
AI!oTur.lr.rofHb. Po Offiro pr.-ji-tlT -iulrd
to. Mi.ii biul rj. Ob C.P .b hywani mt
C a P M- U. JimjeSuo LikcKri. t.
Canker
TSarkkam & t'on
ISwwn to hin.i HiUtUil
BAXKERS,
HAVE REMOVED TO TUfcin
..w ,! culivi BmLior 0. Mtuji-n a. i Iko
unn. R.r aixl Lirtit Hoov fr.. '
- .,",.r?".,.i"TO- rr ...ait.
rKUJin.'LN -
a it -w ivnviSDiKTl axlsBat
BJ MJiPBJ IN wuis - -' "
GULO.ttlLVEtt ai tN4.lv
tiAJi o. ES WAX-
Wuih COLLrX 1 iUNb l Ui4 voi tljiuui SbaUrt, WllA
TU r asti Bl uw ra'a.
efkkbncea:
J L Kientt. Em., Cuiur ErtKKlw if Baai . i .
Messrs.
Crp.lT a eruatj e, L.ab.T. i .
l"alT. H.-wru o saxer. M.,kAM. N. T.
" GfiaS..'tl.Bau.li, -.
u.iun a ria. Bmiin. N. T.
" H H a J. Ii.aiti.ii. t.aaTs N. T.
t' m A Sart-'ii . Uauken. Dur i'wirt. ,ow,w
Miakail a lUicf. Bai.1.1.. Mliwauko.. Wbt.
H..uia a G n-. B? isf. Chirv,-. IU
W L f Llttl . Banker.. barn . Mk.
- F.UiS Bw. k Co . Baak.r CibCibaaO. o.
V H Vni'-iam-aro . bick.r-, Pj:t.k.Pb
- V C Cum a raal.ra, Fn, Pa
Tb.rao PndM.m .C.iu.1 Mc ia Co. Bok, Btam-
WC 'tvanld.. f n . Caahier Aabar. Eaekui Bi.
U w . Loooatu. a lain ' " ' ' '
bum. Pi. i
La. . Pi.aUi.-st 'o;asa Co. luk.
litn.ll I i
CKTflano. Hairn -i. "
1T15DUT.
C. w. .T.KD.BT
A XT) ART & CO.
ul iHimi .11- Ez-
ana nd nl (un'.n Ilr.lt. a a. a.ioajt !;''" all
ib. bniblbal lii .lb Etall. IrrlbBf f1:"r.rJ7",t
ITS rmio. rr.nlMtloii.aibJ oa all arcMbM. point.
IbrOOKDOQ 111J5 1 1. u - - f
j. llerdiuan V to
11 Water gtnwt, Cleveland, Ohio.
DEALERS IN GOLl)ADSliiVr.n
Coix m in u.ut .,"'!
.. --a i ..i i,muiL i'i hwiion. ia tb. L n-.tr.
aiawaCbrdaand Earbp. from- au..4rd "
ArrtiUt-ir-lir LltITri ab-l Nei I cTk M-r.w 5tl
l.lf
Bc.ljIK.l.i -' j" HEHDM-.S A CO.
I aaaaiaBBabl
I
I . - -
I. W..tttI l lrrrnrii
(Engravers.
EUG AlNi
l.lTUOBBAPHIMi
r ' - ' . ,r.n irniin
"Rl fKSHoiAPrBVa
i-T;7i.nd. o
mTBRTTS a V. WOOD ENGRA-
A KP,No Wrlw rtrj COTB.I X o!""
Vtasraraatnais Cansh
bAoV I.T to TmLr liM ot mui Pbr. bbipa- AIM,
1., W.Vrp HaiblitirTbi4 Brrmrn to Nfw tk Dralt.
,.Ku?.bbt.b,T.h'l'b. ..th. Cm
im rw iTlarvsl. l ur Itnaatf BBT-
CITY & NEWS ITEMS:
TI E.-UIT UOBMMU, JI NK 1. IrvJS
PLAIN AND ORNAMENTAL PRINTING.
r7 PaAiaBGd Orna aeatal Pnaticeoi erry descrtptioa
dwM at tkc Priatinc E'ablthiarui ot tb Isidrr 0r,
OBtka latett lop-OTBdaud KotCiapid seaia pmaaa. iu lb
be :r - oa iun mmic: a&J ax j-.mLkh.t ruiM. Pat
OcBlBr alt eat i pBud to btu.A VJTfc. Everr drvcnt-ti-ia of
BiodjLX d-ar. eArciBliy fii-iA luoka. Levari, Jurca,
a.r Books, Rereifii BxLa. k ,kr.
The followinjf Tery beamiful Terst we
copy fxom the last oamUf of the Otto Ftrwur.
Tbey ait jest In time and tuoe?.
A Prophecy of June.
BY V. LOUISE YOUNG.
Tbey are pawiav; frooi the wood.
A l to mtt". and pic bJm Imwmobss
Waicb in iarry moiinad-.
1 lor aiaj UmmtUi'i brs boatwa.
Arii but rvwi viokla ldf.
A tb- lcjr rrM ot then rbn .
FrwlU eiUortss f Utead
J ob 1 Ctruuitf wiUi br raaes !
Jose ia coming ' for heboid
T"v rlrp i'u4 of wariun BLrm',
AimI wm burbtait BOova t irukl.
Atxt iV roul Urlicioui h a,
V. Mre um luT.M W ttoll brrt '
in 'lirepest aiiAde reKf ,
kitn ta trie likf-aiiif. katM,
J OBC M COaiBf WUA DM lOfwtJ
ThracboBt ib kx.( Bad lonely day
Tbroact tiw Biut of of taawd Hrh-BitoT
EbtlA prepares berbnai mty.
f reaba4 icara and hiTrmiiBi tandcf :
fcofU aw:la U diwasiT m-b.
Lik b BoacT whoa MiTer-clOBBB
Still repeat meb,duai)
J iibb u eoBa.Bc u br roaas I
Sprinr with all berippll- c obowera,
U Mil brr M rooms ae irrthiy Awrm
itA ber sVitfata irt ttovcra
Tbe tweet uuur Sprioft t Koing.
Far tbea well uvn. naaiaen
Tbourb icy trifn ao dutekly rltrtra.
Ieatea kaaiy jet will uy
J- u Cbaaui( wiib bcr rwca !
STEAMERS FOR EUROPE.
MACAU. FROM BOSTON
AFRICA, FROM EW YORK .
AMERICA. FROM BOaTilN .
ASIA, FROM .NEW YORK
ARAGO. FROM XEW YORk:
..JCKE 2
..JUNE 9
..JUNE 16
..JUNE 23
..JUNE 2ti
..JUNE 30
CANADA, FROM BOSTON
PERSIA, FROM NEW YORK...
..JULY 7
CiPiiZEO.TheAteAint.iff Peter Smith Tester-
u&y morning ran uu A tbOiitig bot in the llie
CApsizing it, adJ giving some half dozeo persoiu a
complete ud elTectaal dackiog. Fortunately Done
oi uem were drowned.
Snow W ixdowa.Iq ineAkiitr of Messrs. Tat-
lor t firiawold fthow windows a dy or two
Aince, we neglected to say that the iIlTer plat ng
ww done by Mr. S. B. Wood, the workmanthip of
wuicu snow mm to be muter of Lia basine.
Removal. J. T. Alston 1 Co.. btsh ion Abie bar-
bzrs and bkir-dresserB, hare fitted np the Atore
room in the American, recently occupied by H.
Seaman, and are prepared to wait apoo their old
coAtomenand aU new ones ho may fcivor them
ixouieir caaiom.
Fot SrPEBioB. The aleamer lliinola cleared
last night
The propeller Iron City, Cant. Turner, karea
to-oigbt She ia a staunch, good boat ; her officer!
are among the mot experienced iu vigors on that
line, and will alwayi be luand affable and accom
modating. The Iron City is one of the moat pop
ular boats on the lake.
Waoow Scales. Th utility of this elaua of
weighing nuxhinery is erery jmr becoming mora
. i I i..a theV DAT. hn r.mt rMf.r u
eyh witll M muoh KcuttcJ u S!DllUer Tlr.
ealleJ to this suTjecl I J" Ue nrcnKstancc that ST
Um Merchant, of oar city, hu hd a Iu-ge six tun
iron-lerer wa?on scale set op at his touadry be
tween BiTeraad Meadow streets, so accorale Iha'.a
test of five hundred pounds with sealed weights
showed no (perceptible TiriatioD. Mr. Tajlor
furenuuor Mr. Merchant's foundry, is of opinion
that the cost or the scale, (ISO, will be saved bj it
every year. The scale was made at the Keeler
Scale Works in CWehdid.
MiioiiT'i Iaojj Foowbst We cut the fol
lowing description of Silas Merchants extetuive
iron works in this city, from the last nombor of
the Jaaoua. These works are on Meadow street,
and will amply repay a visit :
Until this visit, we had but a very feint ides of
the extent of the tiaaineiu carried on tn Hits estab
lishment, 't he stove and tin-ware rooms facing
Light-noose street, are filled with from two to
three hundred stoves of aU patterns, sizes, descrip
tions and prices, and tm-ware enoagn to supply
the who e Territory of Utah 'till Joe SmiUt's great
dav of resurrection.
Passing; trout the large and Beat snort menu ia
this building, and following the din o( iroa, steam
and fire, and loud and risgingToicts, we entated
the extensive furnace just at that most interesting
of momenta, when to workae- some ttfty ia
uomue, were busuy eogagad in casting a miscel-
Uoeous lot of job-work, Tarying; in size Irom a
three inch door latch to a nine feet pro pell
wheel, weighing some four thousand pouada. a.
we entered th s bvge and noisy stole, we were
forcibly remimied ol our infantile iaisginsry pictma
Of toe mleraai regiona. veTtia mil' a witu maca
on; faces, white rolune eves and gncninz teeth
were seen running to sod fro ia aU direction .
with long-handled ladles filled with glowing, aeetb
iii g. ana bailing Iron the long haudes, in their
rapid ani intricate niovemenia, looking like so
many " narrative appen dares' of the active, sport
ive den is. otwitnsiaaiuug ine strong orutoaox
ical tim e riven to the oicture i which was consid
e'ily heightened by the curling wreaths of black
em )ke. steam, and blue gaa, from damn flonr and
sand, an J the fl.Uing, wneveo, forked flame of the
furnace), every man Knew his duty, and was doing
it with all the activity sud energy of which he
was master. The whole work was ably superin
tended by theforrman, Mr. Taylor. We presume
there are not one hundred persona in tow who
have any eoncrption of the immense amount of
work turned out ia this furnace. One 60,
000 jib of supplying Chicago with water-pipes,
bail j ust been completed, and orders are now being
filled tor casting building piliars of various s.xes,
shapes and lengths : window sills and caps ; large
and small gas and water pipe', and gas retorts lor
this city; bracket, for uutaiuiag mantle; counter
railing fur ticket and banking offices a beautiful
nut era : stove-nlates and ail kinds of iron furni
ture ; propeller waeeia, screws, and snafu of vari
ous sizes aad patterns, and all the casting fur the
lam hoiue of Blisb. Uarlick, Co. manufactu
rer oi engines and all kinds of machinery.
Mr. Merchar.4 has made all the gas and water
pipes for Gak na, . Daboqne, Iowa ; and several
ofthelarg'-. t- . da m Indiana and Missouri. Of
his exact means, bat tew. if aay, have any know
ledge, but that his wealth is immense none can
doubt, as he was enabled during the late financial
pressure to continue his legitimate businets, and
at the same time erect, at aa expense ot fcld.GoO,
and pa; cash therefor, the preseut beautiful block
a the corner of River and Light House streets.
(AdvrmMveat
lf We call the atltntioa of the public, spUl
ly or those whose cyeaiglit b impairttl, to tb. Op
tical Institute, Xo. 38 Superior strert. N. H. Sol
omon son, Uie proprietor of that utablisbmeat has.
since he opened his Institute, woa goldea opinions
for hisvelf as well as lur his Periscopie Crystal.
That he is certain of selecting; for his customers
glasses which not .0)7 improve tb. visioa but also
rrengibea and mvigorai. the aiirror of the soul,
no one doubts who baa ever consulted him. His
great experience and long practice, aided by the
immense benefit of his Optometer, enables him
once to select with mathematical certainty and
ptecision the crystals which are needed, to the
complete and enure satisfaction of the applicant.
He also keeps on hand all kinds of optical instru
ments, telescopes, microscopes, Optra glasses, etc
etc., of a superior quality. diwlt
tBsrairrA Steittoi's chain of College
is now complete aad ia swecesaftu operstioa.
unowcoatpi
8co.ahip issued from the Crejand CoUeg. will
. be good ia Albany, BnOalo ana vnwage, ana nc
sers. P. R. BrcMcst 8os hats eharg.01
the Cleveland Writing Department.
cbSitf
STEAMERS FOR EUROPE. WATER LEVELS---LAKE ERIE.
in following tabular abstract embraces al! the
1; .. I i : : i . e ,i . i r ,
'3 "-'-"' c'ium". "i in. niontns ot June ana jaiv, tae water will uc found to be hi
role. This is called the a.ua variation of Icrcl, and is shown directlv 1-y the depth of water in
It is a ehanoe that occurs from the variati n of the seasons truhm the year, and is independent of the m-m.nl .'lo. . I t n i n.
occurs perWic4.7y, ami iu period is about one year. general rme and Call of the water. It
By takin? the measurements offaur of the most complete vears eiven in the tihle, where the ol.aerr .tinn. m, ?. . i . i ,
dm-rence of level between the highe and lowest month, is Ine foil and 87-100. T Hi. therefi urtTarT .
The snriace of the Lake has. however, . gnera, change of level, extend.no ikmt?Fi, flac!u'tious
extreme ranpe of seven (7) feet This mav be ealled. to diatimmish it from ?he sh.. X. Z. Zljf.J-"?. t, ! aaa n
lT,'"! Jl. l"!!''!:" "
cmWv rw 1
Takim nutrad of ain?I mpAmrpmni tTt
jir(S,W.Lr. (3) inched
1 he h.ghert month cf the hif heai known Tr,
was in xebrnarr. 119. a sti II lower u. - f ih.
ri.. . . . ... .. .
- t --
111 -lIl icaiwrvv VKIUJIU.ni an IS luJJrn einI an.li M n.il. A... 1
three (3) feet; but at Buffalo, .win, to the fo
ot (h) s.x feet. Un the aorthem shore of the last
(12) twelve feet abova the level of 1850.
jo compare trie water Kcgisters taken at LVtmiL r.l.n.l .n.l R.,(r.i :.i. .u -.l
fZ. .nce-.ntac.MK, of w, tn.
T!-,e euard lock at BuifaJo ha. its mitre sill amef.n l.iwiha 1 1 '.u .ioi..tn. v ,
to old obserrations with recent ones.
examination of this table will .bow that
The Cannes of it. fluctuations are me tero logical,
level cannot happen at stated times, and cannot be
rrom 1816 to 1819 there was a regnlar decline
1838 to 1841 . rernlar but rapid setUin away of
At this tune Lake Superior is reported to be f21
the flood of 1S38.
HtT ShTeoTd
tion for this aeaaon. wliich may be expected to culminate in June!
r liable statements that have come within my
. ..... .....
' 1 ' 8 " ""W "Uft
mam nf r.11 ttA .. . . ..a it
' wtu
was June, 1333. and the lowest that is Tcrified
k. : i l , .
1 ' "it, pernaps a ioos.
. -J , p in.i a i.i
of the cos, there is a of 5. rifen
named Lake there are onmisUki. e evidence,
im.suKat..e evidences
waters are driven toward, d.rferent ti.ru of the lake
s '
there is no good foundation for the tradition that
and nnles. the same scries of seasons occur nerin.i;-.n. .u r t. . .i v
predicted. periodically over the Lak, country, the change, of
thronjh a period of Ihnee Tears Fmm nil
the w.teraTthree t
two fprf tmn inrh k!. .u, i.:v.. . i
' a..Bu, -tci o.
Z?Z!:.r "
reach respecting the flurtuati
ions of the surface of
her than it is in Tl.m.. . l r i
th. eT.l r.frlu March' " Beneral
f each other.
thatof othera, it UK,o that the surface was
...
brevet in the secular changes, was
by meawureuioriU.
; luwiireiiiouuj,
August, 1S19. But there
, .
.P".'Tf "4f ": ' J?
of. .71 V , yuwago. on u j-un
of a general elevation in remoter time, of at
lean,
least
. .
and iZZTZl". , ,, .u
."mcn Bouhl be taken into account in comparing
the Lake rue. . jears.and the.' falls seven
ww . i. , . .
' n" for" T". and from
... .
t le year 1S07; but Lake Erie is nearly up to
bout (8) ,ight irhe. beUiw ,hrt
FruDably not yi attained Us greater .leva.
ABSTRACT
ABSTRACT Of Water Levels for Lake Erie, all measurements reduced to an expression of the depth of water on the Mitre Sill of the Guard Lock of the Erie
ABSTRACT Of Water Levels for Lake Erie, all measurements reduced to an expression of the depth of water on the Mitre Sill of the Guard Lock of the Erie Canal, (enlarged) at Buffalo, New York.
ana nm or lies Mourn rs rta-r ami
VKAR.
,iu. Vb Ma Ai.'i ,11 lbuc Jcr AtoT S-p Oet
1 to 17x
IM
it; j
r.a
....I
VSu i.i lsii
1-
-
In
1M
1MI
W.I
IMS
1-U
115
1-1S
1-19
LowiiM w
l.r
1-J
tt-a
1
1J5
l-i
l-J!
1'W
I.T
I- X)
IKU
1BJ2
1-33
i-ua
iki;
.. ..
mi
a a..
....! 9 T I
SKfi I ifTl t
ut a. ii u.ii u 4 iii u is
Hi'h'al wi
ler.
I-W
1M0
!
j.
; IS 0- B
Ibi
S 41 a bl
a U t
I
1K1I
lblt
i-a
..
IK i
l4J
1W
7 is it:
S i- .
:
S II!
, I ....
ST ... ! a 71
c - ii; ill s at
H I
Si I ....
A-ifc .fV
: sr.
1-S4
1-W
i-f.:
, ....!ui.j:1i..is, fcl .W
nianacoTH 1
PLACE
or i
RiilfaTo.
! ,ClvtiaJ(
U-t- fcCtevelBcd
.; I.'lr;ta aad.
. ItVtT It.
I tUtlTuB El IB.
'M!tfl.:u.
. Mttsi; -
' Ki. It OetriHl.
.tiKlB a Ort ftClev
l liiibrfBOUld,
"'I
.... DntTilo.
-rtn Stofw.
K.'iCleveiBBJ.
...i S-T.h Shrf.
...JiNartii 8ttur.
.... Cie ;.., BJ.
. . . .C'.eweixuA
...tlCBBBxia
'l a it bU-CL
tmir
...j'Hiaok Hack.
tr.ti.
...'fClVelBOyJ.
rum Mm ni
I huh nri. r
i,ti Ultra.; luWtt BOtat 3 ( H. bli.w lean A. W'lworth.
vili n-ii.r; i. w,5t p..r,t : M to rar'i'-t !1iw IiOpJ Abai Maicte-tt
lUiiMttWe aa Ii5 Jm lJKillKtra, Mr Ht: ragjart.
! .:i.ai--i' kriatCaiUt.. f
'i ct r:-i :c a . lilhan, O H o-ht b, S W Uiaria. -li-ama
aa tr-3i-.ttB iiiicrr't Rrpo t. 1 ' . . ,
, Veryda.BtiMi; bbqu. i--e 3 Joel-Col IlBorjr Whitfiw.
Js-riil aerjre 2 rri lu iBchosbalow Juna, Kfc-A wlhvortfc
' oo d. 3frC 3 do du ds da
; i. Iwor. Viiiau Haibor Aetat.'
lib. L tbm. ml ' uibri
Wuitijo tt Clercl'J ,
zA'm
ii in Luturirti, .Atiaa3lriea.t.
. .wbMliil Jua al t ev..aod aoj of Anrat M Bla, k Tl.irli .b we.l ti krliaf wa-
t b..iB to wbil. QbM lieotb. C iMTbta. tiibMn xi. Caaai, A. . Htbaa.
I
Dwrmt.
1 W KifFiM. trMTTtrl of AdiHI
si
H.iiniu.A fe Ha A .w
S6 R9ls r
! r ihc' fiuta lU)2 krBl
l,MaB(Aidiiy anfiiniraaaaia
u
SUicfcum'i
Uo
Ii
i Detroit.
C. Wa.iM-MTT.I. N Fillaoarr
m : wii t'.t-
OUSEliVlvMS AND BEMA&kg.
otaw to Bar. tww-B Ttry bujo. Mrariy BBttai tu 1-3L
.u-t'-.r-ta ,, low fir f.-et btilow J -iw. In
:"Knpidlr A !-:ikT,pfMB,a it-lmBi.t t DcWift Chnloa.
j riTu ' UlFB f1 blw Jj;w, KvAut.zj Carter
rt.Ii, o.d rtiHl. a HlU Otd prsapMB StBlBBMBt to J. likMrbtOsB.
ti,. mpontwl hr Id arti ler. use i locKra t-k.w ir7. i.t! &iat batow Job. US.
it--, 7riaAri.4.ByoM BCM ler BB KtTQiuL tail IBM frrB law to hoUsV
j; rrpfi.ttd tiv nia artilcnio t-c u low m laid
IVrry kw; Bi-d lalaisd biT-repota as low a w LVWitt Clinton, Mr. SanibnL
1 a! b ! o.w lisl.i m -priii; are-,, n rr-d b-f a I.ilra t m I-Im-! Witt CUul--B.
a t l iww Tt4,t)i,i spnirsrOaeB.iirsMl bra LbIcb (aUsiJWilt i lmitxi.
j .iBBot 1 1 t 2iBC i..ff-r IM,, in inirtr aaiirM bv a LakcCai-iaiB t.Vttt Cuatoa.
I-Uaeoi J1j:.iMJw atvnrij iBi.nwr-C.tl WkllkOaT. USA. Cat Doatikl
ifi spnHr S ft snd in AiijriiL i n im-.Iu.v Ju ,lr3rV A LBitw.Dr H'kUsrBUaC- Mx aantord.
,VUe-ridliUa:aiMi ao (xmimorHi to ilw-Alt xo Cartar
I Jl'J? -1 u,TJl; u trou "punW to bsra bean low ia Bvalh of
Fcrtjruar.-S W HiriiM, A-Jmbo Carter.
rvtrrr-wrhrrp rrCtM low
H. jw.rlrl at nainc Ob i. arWB.Hr.ior LarMan. rf Caiund-i
mmw J , lt3r Lan J.luuun, A CBTtBT. .
Eri. Canal.
- , Bbrfc R(rB
l ue ita&uKuarnrw ait Ri-wk s.ar-k .
kKkM.
far tha
of Maf .
uu at Um
M ilo 10
ir-4iily tepta'r Hurtwa- A4"Cit-
do
a.-.LrnMDU id MTTrlTWi'SiT.e'r"
do
iiazla aatAraBa-iiW inca'aB waaibcr.
-7zU
OUR CHARLEY.
From Titan.
at
Tiv. vnri ana. we Darted from oar Charter.
bound ior Uie East the blithest, brightest, bra
vest lad that ever drew breath- 1, who have
been bis mother, as he says, these fourteen
years, have a right to boast of him; but all our
island knows him. lie was but just sixteen up
on the night of the great storm, when I and all
of ns thought in our hearts that w. snouid nev
er live to see another day; the whol. Atlantic
raging; at our feet, and the south-west wino, in j
iti unbroken fwv. Dourine upon our low-moled
cottage Uie ibt opponent, nve a few mist-
less ships, that it hail met lor a uiousauu m.m.
Th. darkness and the noise were hideous; but,
worse still, the pauses, when the powers ol air
seemed to be gathering strength tor suae mors
tremendous elTort, and wiiea th. lightning
showed for ao instant th. long Una of white
and shuddering eiifl. and th. black mass ot
waters rising in wrath, to overwhelm it. We
women wei all op, and in the parlor, the sup-per-tabl.
was yet spread then, at which, four
hours before, w. had sat, and laughed, and
eaten, listening to the rising tempest, not
without a eeltish sort of comfort, God forgive
as ! to think that w. were safe and warm on
land.
There is a strange difference, observable un
der all circumstances, between hours, whatever
tbey mar be, devoted to wakefulness, and those
given to rest, uetween iweive ocioca, ior in
stance, to the lady ol fashion, and three o'clock,
if she happen to be awakened at such a time;
and between ten and on. to persons who liv.
domestic, quiet lives, like ourselves; quite sport
from the contrast which the g:-yety and bright
ness of the one, and the loneliness and dark
ness which th. other, must of course present,
they seem periods of two separate existences,
on. of which is not without a certain terror for
as. Whenever I have chanced to be ealled np
at night, from illness in th. house or other
cause, although I soon get my brain in order for
working purposes, I am a ion time earning to
mtsell ; the business that I have been in such
times set to do has always appeared, in a meas
nre, weird like, the familiar places unnatural,
and mv friends themselves what the Scotch call
"uncanny " I think most people will feel what
I mean. On this nigt.t of the tempest w. were
all eieeeaivelr terrified. It was Ion? before the
candles eouUi be lit, (the wind got in so every
where,) and when that was done, we were Uie
more lriubtened with looking at each others'
faces. Foot Janet bat fourteen tnen wira
ber brown hair hanging about her ahouldersAnd
her larpe eyes starting out of their bed. Her
bert thirteen Terr pale, with his mouth set in
an artificial smile. Door little fellow, while Bis
teeth chattered with uorT-ir. Small Alice, in
fits of tears and screamm?. so as to be heard
even through that tempest, and both the maids
pictures of sbjeet terror, rresentry, wnuetn.
house was rocking to and fro lik. a tree, in
rushed Master Charley, dressed, and with bis
Gleosarry cap on.
" -i ow, girls, ensa n, - woo wiu snui uie
tropt duor after me '"
"flood heavens, Charley, I exclaimed, 'yoa
are surely not mad enough to venture out ia
such a night as tnu:
"ies, mother, 1 am; wny not
MI. neh b bigbt a. tbla.
Wba tb. tml wtod did sbUj Sua lb. Iims.
PatJiaair."-.
" W. read it, yon know, the other night I am
going after Jesmea i-iraeo. lay lor, was ia
or she will be drowned else. I am certain that
this soring tide, with such a gale to help it,will
mors than teach their cottage, aad th. old man
can never carry her away withont help."
lie spoke of toe bedrmaen wile 01 a saperaa
nuated fisherman, who, in defiance of the warn
ings of his companions, had sit np his old boat
by way of a house, in the corner of th. nay, just
above high water mark.
Directly Charley mentioned this, we knew
at once the danger to which this aged couple
must already be exposed, for it wanted but an
hoar or so to full tide-, but the dangers of a res
en. were not less.
"Remember, Charles," eiied I, " that thee,
three children have nobody to look to for pro
tection in the world, save yon."
"Oh, Tea," laiiehad he, taily, " there's Her
bert; sint there. Herbert! Besides which, you
will not get rid of me so easily ; you will as.
ajnin anon, bearing the lovely I'hatbe in my
aims.
' A tremendous e:ah, occasioned ly the flying
open of the hall dix.r. and its being jammed
tgaiust the wall by the blast, announced the
boy's departure. Then we li-lt deserted in
deed. Tits two maids were blown down in the
passive, in their attempt to abut tao door
again, and the rush of wind into aU Darts of the
houss became so violent, that I was in momen
tary expectation of its lifting the roof off. Our
only cumforl seemed to be gazing at the light
house. Ve ha' been lnsiue it but a few days
before, and it was in a manner cheering to know
that there were living bciuga there then engag
ed in their usual occupation, and even counter
acting to some extent the awful effects of the
storm. Ia the meantime, walking edgeways, as
he afterwards affirmed, in order to offer as little
eesiatence to the wind as Doasible and absolute
ly feeling his way, foot by foot, our Charley had
reached the pith tiiat wiuds down to the beach.
Here, away from the trees, and in the open
air, it waa not so pitchy dark, and the gusts
being dead against him, only nailed bim to the
cliff, without danecr of sweeping him off from
it, which, had it changed to a point or two
more westward, it would have dun. at ouce,
like a knife. The tumult belo him sounded
so near and awful, that he seemed to be de-
seenainz into the sea; a sup, a false turn.
sprain or the hand or ankle, would now nave
been certain death to him. There was a lii?ht
still buminz in bs wooden hut, however,
which iruuled hi 1 aright, and gave him spirit
for it told Dim that ne was not too late, lie
found the old man sitting by his wile, with
whom he had lully made up his mind to die,
since he could not save her. He had attempted
to do so, how ever, for th. poor woman was
nartW dressed, and had been lilted on to a cbair.
bhe was trying, as Charles entered the hut, to
DersuaJa her husband to leave her to her fate;
. 1 . . - . j: dl.l. 7, . 1
out, since 11 is your time to uie, uiruc, c.iu
the old man, I seem to have bred in tuis
world Ions' eiaoupb."
' So two yowie; lovers, charceal-buming tn
death together after th. French fashion, were
ever half so noble a spectacle as that of this
ancient couple. There was no donbt whatever
about the reality of their nereism. for the "pray
of the still-rising tide had slnlady begnn to
patter against thei' refuge, surf they knew that
the end most be very near indeed. Charles
and the old man toe ether had to wade Tery
deep before they got poor Phrebe to the foofnf
the path, np which, with such a burden, they
were suite unable to make their way. But our
Charley wis not the only sngel abroad that
night; the two coast-guard men had also be
thonght them of the perilous situation of ths
Taylors, and had come from the station with
lanterns, to see what could be done for them.
Tbey dared not, on such a night ae this how
ever, take the shortest way, whieli lay across
the Down, and had been much delayed, so that
the light in the little room wss quenched, aad
the hut itself far oat to sea, when they arrived;
hot tbey were m time to assist ia brineing
Pnebe np the cliff. We heard nothing of them
smtil the party were in the litUe ball, aad at the
all sale.
(To be Continued.)
3t)0tcl5.
leoS.
BIRCH HOCSE I ..
i For Pfmanfiit h4 Traniir ist
BOARDERS.
. Ku. . WlTbK STIiitT,
jirM: CLt Vj:v. AN r. OHIO.
wOliDALK. HULSE, tolumbai. Ukiu.
VTEWLY FINISHED AND FUR-
Xs M.hd abd op.d to lb. pabliein Jl.i:iber. li-Sli-
rl.b-liM.li.lt a. .a. Un. oo our part lomk. Hi. GiHJD
ALE HuLM-;wb.lidiroi b. ln..ir and ,.ioirMr..t
tb t aotibl af tb. d...
JAMES A BAHl l 1.
IrbZU.
J. w. COLLI ta. l-Topntir.
AT ANHATTAN HOTEL Nos. 3,
If I I ..d . rnr ir-t, al door trora Brvadw-r,
H'lri. hA,l. Krail hria.KrwrrKliw.
. II ibKib.. law. I ew.iiut H t .llrb.
Uw I.....O. H K. .r.
le500s-.
DE LAINE3 AT
nrM-vard. u itil tai.dui
AYLOB, OBlbWtiU) a u
5
iltisrcllcmcoiis.
TILYTCIIKK, BURT & CO.. PRO-
M pne:ors 01 Mown a nieni 1 "p d ru, -isu -y-V,
tail (WaVr. ia LuBwer. 1 imber. te.iai;Ve
llorw it aUab, Ccf lidiMl, Oluu, 1 -U Oi C-C.C---
WcalsnDOKBess fao'lties f recarTiB and abiBptna; L-m-
rver. S:st, H-ii rtMaU !rwi,Uiifrlatoi.., BmMina:
Hera vv artrtrlfor ail K'nos, ouxmiw u - w -
BtrrsB wnnaui cbtv--. . . .
ic BuLaBaU altcusiedto with pftB9ptnf ami at na
S T O I E S
AXD ESAllELED GRATE3
Tr L. MARVIN. NO. 9TTJBLIC
. StCAHK. (Soma . id) bs jq.i riod Ircab
fiM. inn - w tMf 111. iarr.it .ui SA ovt
ENAMELED CRATE,
Ew bro-lnlif to thi. Sirk t. II. alwbrak.eb. 03 haod tb.
t'-i w a,,j uu.1 anDrored atrln ul t'ookl.ltr au
oti.er t.nJi o: Bl oV CS
ajrasrtwres! Erprcxify for im Muriel, ssi
Hsrrentcd ta gut ptrjut satujacuam.
u. .Im , Miii.ii 1, .b-ki.i... with an .MnrtBbMt of
W.iuu.b War. bad Hutu. F irbiJbnii ArtKlem. ad .at oil
Shit I r.- tt.ro. all 01 a.cb bl CT AND WILL BK
bOLl). bt a.bnml w nuii, Im. ea
At Price3 to Suit tae Times !
Ail kind, of JObBlNU. R(K)ll.M). EAVETROCGH
ilG.kr .a. , doo. m ta. avaa work siimii.. naT. and
on MUJKi Jsu, It i.
u. proof o. tb bnddtnel. Wtbsclbrwins-of tb atnsg.'
imiciill li -jor. umttiasin. .Uuer. al Jwobl and
i-l
an n.ruas L.3til u jwra uiuctiasiDvt
F 8 Buck a Motsrt joo wawca. iww ww, a
lo $75 each. . owrxJ
C? A.
FOWEKsS Merchant Tailor.
Oe ia Buak St.. udw ta. Waldli,
Raepa oonswaatij -w
.ua Bfho. i-isrk .rf Ci"taa. Caaaim'r ana bbuocs,
cb ae wiU oaBJLB wb-ibUab bw-. ipptwrn Btt.
New Paifltin Establislimeiit,
On lie Puilk Square, eiw door Xortk of Kutr
tail blore.
rn.ispf.TT TTOFKINS ARK
AV.dlodorlo... tuxa. Can. rl Onuwttl
fni.ui-ls"btiuol tt 'oula . Maib ;. XS.'ilkS'
Ordrr. wiiriiMl. aur.lr
THE KW CASKET
4 S THIS IS THE AGE OF IM-
1 .awJ rsrABMadUa. tUr aubsjr.nbwT Ua:s Vseas
u-t m mtiAi ait Ii m b iriutu u luran. b enure
Bm BrtMur lte trrt kiux um mpenwr t aanuf
.wtrr if.-1 Jim uitnstlocei. It vt buiHri at n alac tar a, axailt
. a iT . ueai aall la K bar la I W iXTtSZaJSMilLriSB . Wei:i m tUWbk
a-ut'e iBttuiiAC Lh eu.ua IcueUi ol u. A-ull ieastl.
newnbesd witlioato. ... ,
Trie C ,b5CfcrbnuuBfthrrKtni aal iropltr-aant a-rMsaraM-sn
o Ua oUi aty in 1 CuBtaa. Tiatf are - i!y
air-tutUt, aodarascr ligiu -JwcaurBOiaB: I iraaa.n
tl tat, ar tm irvC IB in u mretsa iburi
.1 .w .wm i. nneli abNi tn rajttsra CltlcS
peraurw U-a? fr,ai. bimi wkweuny to QMcwre awrtainf
tne aivrTo linei.wui natl it aitkCB taeir it,r Uf cBiinia;
atwl sr-'--lf'xUsdB.'rw..a. wbcm llwry w. noaj VW7
aif-itio rBB. DAI'. W UwU,l wrii.T,
t'ire awl. Jtjbwbj -m,M. r n.
Kb. ar Krwtt.
TO CAFlTALim.
THE COMMISSIONERS of
J ttasiKB CoBBVty W lit, UB I
tt Jm Beat, IM Btwrad
to 1
J-ill
thrmBK-4 aoltara af Ibb Boftsi. tt mud Coaaty,
Fnta lti .id souats.f the Boads of said Cnarr,
rVrnT.mil'"b' dsuasi ii Ska Boaaiof said Ceassy,
T!fwi ihoo'osd dolUus of tk. B-iads of Had Cesaly,
llr' avion, ar wmmm .i,,n , -" r . - - - - --
. t .. I . ,iii. uKcrll M .B .TI Or 'IK I .IT-1 .11 1 -lUl' 1
mi In. .. of bi, ta FbbTbMT li 1W7, wbi-k b
be cxxnJvd ia tba nKii-. of a Court H.os lor aaid
1 . ' , ... .mm mm..
of wren pir rrnt per aiiaom. b..abl.se-iii annually pnA-
n.le bud UrUitrm VbTbtnc totbOCHTw iw
Tbcra br. bo claim, aaioat lb. roost waica uarv bars
aot 'h rrarta ui pay .morx-arnialiob.
Tb as. "int ti uibbl nn. i th. eatr- ' P"
plica:, ji lro7, a Birartliii o.or Oiinr'ia stolon. odo-(-.
til lvyfirirr.intrpiirbs..tctnat.ofta. nj Bir
brulllbs wd rid rrwp.l waa 1H
Th.iiiijiiul.iiirr. and drsi lur i.rthw ibfonbMloa
s. to tl.. irial romlitl i f lb rooatr, an anlrd ID ebl
at UtlbJrbcfc. Hf latubr. ot tb. tkata
MIL LlM rrLLEtLCteik.
OtV of lb 0n-7-
I'M.,
mv-WtjelS, isa
(WTjar. of Caynnrs Ca., 1
Maf U, kis.
ViYINO
KCONOMY 10R UAPa-
1
Iwr. B ASF.TT HAiB DIE. r arjrunr.n
- - mmr Rimira aiarai. w.k-m vm wrHi.-
a,r. e rrull ,out. M bitf per .- Um. tba. r. caa
n iri-hai. aa ntn.r dje in ll rn rMl TM
nr. to par 1 ... eaa Ik. USM Slaid tar nt IT CM.
uJ,0'Uiliv.l lie lb. lam. quaaUlJV on cab .til anj
... . r.,,,, -u fr- ai llrbt shad, to nrtrw. .had. .o lt
inc. kp . bblaial apoc
ror il. Vj bolml. bar
at.i.11 nr
K AMR1J8H 18aii.iw at.
,ll.djf$
Hesularij arubansnl Aaeoa.
rONSOLIDATlON of W
K. Adsma
COS LIV SKY
nan Ink Om.. kbr. r.o tb "oca f brt fnast
Low fb-.n-r o Ik. IbW"" V
iiui lb. urmj buiinw. uadw uw trbl of W. St.
S. K-'t'siirtsuss. H M Carrrasniw.
Mas Uvk, ts-stiw:tw Ml
W. K. aiuas,
.: 18 5 8 . .;;
FOR THE
tyring lrade.
ER KEllL & CO,
Are now oSering aa Extensire
Assortment of
uki' Goons !.
SUITED TO THE SEt!OV. TO WHICH THY
INVITE THE ATTFNTTON OP PUb7
CMAstKi having Bkk
BOUGHT FOR
CASH.
OCR CUSTOMERS WILL FIND
BARGAINS
IN CONNECTION WITH
VEIP .7.V0 MsJEGJAT
STIPES
A COMPLLTE ASSOBTMENT
DRESS SILKS
IN PLAIN AND FANCIES.
BIaAXIL S11aLS
ALL URADES AND QUALITIES.
HOUSE FURNISHING GOODS
OUB STOCK IS COMPL'.TK.
Linen Damasks,
.A'apkins,
JLineti Sheetings,
and
WORSTED DAMASKS
AT -
Great Bargains,
DRAPERY,
IN
LACE,
MVSLIX,
AND
TAMBOVR,
SOMK VERT CHEAP (WOm
CLOTHS AS I CASSIiLERES.
SILK WARP CASHMERETT3,
LADIES' CLOTHS,
AND SILK VESTETG3.
Embroideics
BROWN .'SHEETINGS:
ATORKATLY J1FULCEU PiUt EA .
AND
AVIIITE GOODS,
ALL STYLES AND QUALITIES,
PRINTS,
FRETC1T. ' ... ,
ENGLISH, - . ,
- . AND
AMERICA2T.
Merchants will find it greatly
to their advantage ; to examine
our Stock. We -offer great in
ducements to "
CASH BUYERS.
II. D. SEaVDAIsI. & Co.."
125 Superior strset, 2 Public Square."
fPDDf a nw 4H.L T.a-,. i .
- r. i y .-I n ' Jtt II. -af 'fn JT
,.N (J Llt'li MADDER PK1NTS.
CwDBOi atlBB EariiamS M rasaatatz .a,
Vira UDd quuh lea ever oileied in ? hia rilw at .ju sh.ihn.
re-wed mr R J. BALDWIN fc CO
i?HEXCn CALICO BOR'nXRTKfV
JL Kictt r'BUtMHB Vrauch Bs-nls-nur for h.
Jj"rMirTIllll
CBIMi B tew sTBstaa Beurc Ol W.W aHi t 'lofardSlLi
o jac in nr.
bjj 5 Mipenor Strrtt.
B
tNGAL HATS. Drab Plaid
lor Spring, brd Smonbar bl
BUTTS k CO.
25 Superior Strwit,
FROCK PRINTS Just received
. w.U TATLOK. OHlSWOLUa CO
A.CE AND MUSLIN DRAPERIES.
TO BB CLOSED OUT.
E. I. Baldwiu Sc Co..
INTENDING TO RELTNQCTSTI .
X Ibi.hraoi-BOttTiJ.will.SrTOBWidaf.m WkBMEa-
tlA.,a.Aa ISfc J. win nw.
EMBROIDERED CVRTAZSS, . ..
ridiilawll"'mlii '
or ...1 ........ mm m.t. um1IM.ll UOU IbiB ID 91-
C.11W npfortuoMir Uioliaaba Uit aUn nil tMa. Sbbda.
FANCr SLLKS
rta., pssr ard
-Very cheap at 50
- HORtlN k BOOT.
Drugs.
w
U.Y WILi. 1'OU SHAivK .'
Wbn th.. u SC BE KEMEDT ttuu mil ur-av.
TAIKI.V ciir to!
DH, U. FKl K a ICLERKii r. u r r .
rM.cr UiUd 01 CLii.ru 11 uver abd Agum when od ac--.,.!....
iu in..!tmii.ia. Tiler ais Pn rlf Ve.lablrj, and
bre th. onlr rareand St-'luat rt-aaeOT bir IB. bllolr.
ilir.M. aud will u.n.tb.T .tt-t car.. Try Uwrbv-
boaaand. brwe bctra cur-u OT M-ena. rimm . -
or bv. lor $i-act L Mirl or Ex ,re to biiT tori ot taw
eMalltblirfXIDlv.-inj. ' i' .- , .
fetunued. .Vli order ma.-l rj adl,rjd o (
. aOKbia. LawuMfwi",- r"".v. .
Ti m A. iot lur ib. w e.ura ststbS.
vrU dtm-wtei - il . .
CJOAP Low's Rrowa Windsor
and
kj i
u.. Soao. IVeari.!'. lilT.wnn M ubS bbU nobor
So.r-iur.mea icbuuw-fcv-l.br s,rKBm,.
I cuy
BRUiSUKd A fine assortment ot
IU r .on C . xh Brush.; Jla.,TB.lk Bniil.i OI IrotT
S jo.. BiuuiioHorbal buui4l i tf,r.r. :
rW - " -J--- "
LUBIN'S EXTRACTS A full as
wruiit )bat rJnrd. I rTaa acrba vkmsr
Uli.r, awd loti.tbttarlbt
11. R. R.
H
EALTII WILL. IN ALL CASUS
Ow B BzcK Of dtssMu-. auwtiaa., lueDitj, or CTyp h
wiit paia or intim
iimilit a. lm w: it-iiway ncu; nvim,
:vrt. Mf aKvaiDUtaanu aa :b a;at-j;a ta UkB
Ma saiiwlinsr
B. wtil T'M'Kiy assu
COwaUtL Oi itA.lB.av'i Ki-mIi HvlHff, Rvi-
'. UerMBliiiE k4?aMW.-, Kaaiway Htjtfia.or. .aca.
mt ti-BBB tcB-ailisM buBsjBsjwsrptKMfa CBrntiie powera wr-r
tBir fawavl ll-s.l WsWlCIIsBi (rTOpertl-M BTB rsjir-sj ; BlMa
baa tlttt iiJ.U inr.a''iniLKu. - "VJ-
B-iimt wiii live BB? i
l OS) ntMAJrssu kW llldllll.
bV K. lUtierf.
ram,
A vit DitBBes.
InltaeBrUiBiurT DtawaaBB.
Aljauinoua 1J kWuhca,
VBCtraU lltHwWw, "'
Scniaio LhaKasca,
j'fcronts; VimfW) 1"
SvfMllU' IO UtSttLS,,
t orm.vmTTjrii UiaeaBta,
Sa m Uiaeeviwa.
Nerrwia LriatwMsi.
R. K. Keiwr,
Kaittif bmI Kat.atcw
K o ' u I Biul Kcs-Tj:ura.
iietaai aoti kcsraiatora,
Knuov. nits Iwauiv-nt,
- RtTTl-wtllwf rraaTat-,.
fc.-wvaiiuar, KesulTeii,
U swatwwr.t aad Kwaaa-fBTS, j
BeB..TuU:na" ktwoirent,
KMtrrut. UwUet. rrWalawBTt.
K-aU" JaeiMl aad kUiBiua-B.
w ih-,1 .rfs--t rVinnTiltT are vBhrnte BS liwir
imurt. tY..-as im i fiir-niaii txM.,iea oi n.a'T mm. Scro'U a.
Cot-wBipticB. STptuit.af.fi ITita are tmv iw
da. saif r-n-iri"'!-iiras.. -. M - crB aoc how
naor f-'Beralton the arrda atlrew rfcj- bwvw
been i eaiauM-f.ed i b : be t u-db, com. un ih -looai ho-
tkbUisMO. lb atiajeiti eai7 l-.Ur.BQ d saatpuBiU,
ul bit lae Ttiutwitn new, p-u .-.
CHILDREN WSBASKa. ,
BAPWATS Hr..'OV-.TI'0 N gSOL-EWT S.l..llld be rlBlIfkd BB
a L,.jen.a: bv ererr ra.i-n. wb
inlands au a tBicu-a wiio rea, Huaiors, stc. 1 be at hiacit.
aT,ai the paxeat aiuc-- A Iw ot uie ReuvaTIK
ReUOLvCrfT will era.l.ma twtrr aBauaw BataVa ar mm
: B.B.B. 1 - -
m m a) -JW.zt&w' 9mm4f RaHf fW neoiftrti, rlHk
ItTclx oTBerrwoa; RttvjBm-uam. rarT-M, Lumcatrn,
Neural' ii. Ttwh-he, 9-wail Por. F-wssra. swol Jvrnt
KialMk-viBiiiU, W--.J i Fbt. Pw'h arnuw. 'be Idr
PfVisT. Mr-del't. HranhTjrB, mm Pai. e f a.i knwi.
IU.iaT't Rea-tly RoSifi will, m b isw BUAaiBB. ckwBf
Uie muer.ea yon smfl.-rto jur-of bJ .
H. K- H K-a.wBT' Htwwiwatiii Rto.T:t, wrft rwra
rariieateB-w- wn aa rdm't'. 'T-.- V V T
tBBV-,i'-w4UiB .vthar actisjBol 'he a,al
,d1riiw.f da-.--- frt- .EiJBBtBi.
BSir.WVB H rFlVH rVn- V
JLlfif CZZml. dSruaw-UbBj, I.. ot um
''Vfi? are bomI bf -"'f"J?rTb'
.wr nnn B CO- BOet V. yif&wi. b'-. C-

xml | txt