OCR Interpretation


Cleveland morning leader. [volume] (Cleveland [Ohio]) 1854-1865, June 07, 1858, Image 1

Image and text provided by Ohio History Connection, Columbus, OH

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83035143/1858-06-07/ed-1/seq-1/

What is OCR?


Thumbnail for

DAILY MORlsING LEADEE.
rVBLlxRC DAILY, TlT WUIlf VECSLV, BT
E GO W S.i CO .
M bapeMSr streeit.
TERMS OF DAJf-T-IxD TEI-WEEKLT.
DailT.awaek Bit rfm.
' ' year, lo aaail sobecnDers Aval
TnWMkJr.iitf wMk...t Ck cte
jear tiM
Daily far less Iku me Yftr, M (eats per
M walls.
Terms T Weekly Leader.
The Proprietor hare riaded tnat a rWwtiM in t
nrtre of the LK D a-M wrujta ta barn, txual U. lis plro, as
Wr il as tu lt,e.Meva; aud tiaa fiavta, rAorduuir, reduced
th ajcriit.n prv-e oi lb WEKelLY LEADER, t. iib
(4(Knirto()NK DoLLAtt AND FIFTY CT.NTS
per rear. sad Otted!. L A R Ur aix hmwlbs iMfkiM
o.-rerthe lotto eiur. iaurmcniuiciun:
rOtx, ftU-MN coi.ies...M f
U 17. On 50 "
ao " .tji
Alt to mm ad-lrea. Five ruu extra will be rhanr d o
achcopy, to Ciui, where th bum ot the satwrj'.Wr u
vnttaa no it- An ettrn cojf fcilowW t tit gatiatr a
(ft I itU N bin tT0Mbt.
Invariably in Advance.
fa -wPrruyo frwrH nr ocdr I or subscript ioa, without
-q -V tl .r-.' n -T rT r--." -. e Hi it n Iftl
tt'5 Counsellor
W . S . KERRVlSil,
A TTORNEY AT LAW NO. C2
XV SutH-niT Sir-et.CUr iaij. V- i. n? Im j
BROOKS, IJOAKDMaN & FOlTD'
ATTOKN E VS AT LAW. Atsater ttmldin;.. fuoe
or A inr P.. ctevciaul, Or.to.
U. w. .SOO.S. W-J o A itDM all . L.W. roa.
u-bG
WILLIAMSON & RIDDLE, AT.
U Toi.NEYSAl LAW. Oftc IS o. h0. buiervor-t
rieviaiMl. Ouio. S. WlLLMitMjN.
ian"I AG KlLH.i.E
CHARLES C. BALDWIN.
ATTUIHEY AMI COLXiELOB AT L1W.
5ALMER& AUSTIN, ATTORNEYS
At LAW , di mt ConuMtcia. iUi.k..
A SPEK, J. F., ATTORNEY AT LAW,
L Wtrru -J wmmIu1i Ciuty, Oltta. Olhcv, No. ft 1-
M:.i tee- rtreri. der-3-d31
BKAV1S & MUKLLKR ATTOK
NKlfS AND COUJiSCLLOKS AT LAW. lAmdU
QPAULDIiNG & FAIWUS, ATIUIV
O NKVSATLAW. Orfi', hmua' biuck, !uprvirt
& p riuLii.o. 1. 1 pamhi.
M''ter (Vmn,iVio"r in ('hi:,rtt tit,j-h4?
insurance.
C II ARTE 11 OAK
LIFE IXSCR1XCE COMPAXY,
HARTPOKD. COS .V.,
CHARTER TEBPErCAL. f.2OO,O00CAPITAU
VITH A VEKY LAIiGK SURPLUS.
ScareTj nvFdkdrrrtis-mrtffS td aopnml wt tte
bial ai ("ofliiociicji "
OFFICERS AND DIRECTORS:
JAMC WALKLVT. P-Tioit
JOHN L. Bl'Nt k. Vice PrtetdU
bAMTEL It WHITE. Secrwai.
L D. UlCkLRMAN'. - 1 A-t-t.
DIRECTORS:
AlFBFD JILL.
Job U it -C. .
John A. biTUS,
J0aH WBt'4TOM.
tiELSOH M. LLI&TSB.
DlMtL PH1U1N.
fcOsH 1 L Bl.l-lKtrT.
E. D Dick f km in,
JMK C W LfcLET.
8 B BERKSFOH, M. O , Cokclto Futjicu.
ilTaaljintsts &c.
it .
H .ilftf-lilTvr M ail Lltuls of
SM MACHI.NKKY. I.AlULs, MuDELS.
Eollin? Mill! fur Jrwcltn nod Dmlisli
S-EAt. AND tITHEU J"KL!.tS it.
Tl'HVIN'G ASH FIMSHIG :VNKHA LY.
Stoves,
7TSTANLE1' WWLDRESPECT
Vr lull innirM liMicttiitiu of ('iercianJ and Tifinitf
IU:it he kJv'opcBt-d aSrtre M.ivc at N 7 Prtertirtr
vnera ae iti am a &nxet CHEAP KOK CASH, ktavtag A
f .od MtfTMMtl n iit Liirst pjt!-mi
Chaio Hamps f.tt'-d uf i. ui.lrr A9o, MMtfacton?T ol
Tia. Cwror anU Mii Inw Mara. Poll tea lax atfaaiiUfc
im to mati isUtiaf
or Ih-tM"-
Plumbing, clt.
. ...U..UI. W UX' -U- U U K. U k
V H r r r SV r r
V:'6 NOTICE
SSTE TJNUEKS1GNED RES-iis
Cvt'J JL pectiuilv i a to. ins n.e lutit-itantu of -Cvi
zS'A aod and Tirt'nir, i hil he hiaoprnd faplre t4
J'i usinru at Ll- St C.air . r.rner i.f Bond HX . .-!.
r::ti. ! he u .re.'urrti to do FLL ll Rl NO in atl us 2:X
VvV .raorbeff.. Hm : ItaJ eierea Tsr? expeTn-nce in
C3 um. bow eoawf hiu U cxocuU work la ihc
fcy ao?: apnwed uinner. sV
J..; Aar iiAnitaLK f-irea oiKMWniDg hikv
ANTHONY F. STRATER. :K
. . u i
VWrxVVOr vS n rx O'
31. PATTIXSOS.
PBCTIAL HOUSE AND SHtP PLUMBER.
9 ark Kw bark af Oil Curt llaaac,
aa i a .1
T MANUFACTURE AND KEEP
1 poiihvh a h:d a r mlete assortment I 4"ipcr.
Lead awi l'oa B'tit-ins Tal. Manila, I'laiu auJ Fuc.
Cmua ai HaiM. Wsirr Clo9u-. ommnp L.ft fe Eorce
Paia; tH ;tar tw t d M-riittwn. Alw. L. aeieiaer H'j.
Pii-ot l'.alixa Suae kurtr, ail alio; bet riictet in Uui
liiie ofnus.ncw.
HriiM Itsd tM- twjty ream experieura in ttii nranrn
f m"Usr,ni, nnd m.-t ii tlte la-t f.-Uf v-ai e::iJ m
the 4ri&ratui !iou- in towii. 1 fe4uaile;i; wi e
tire bauf jcUoo lu all bu msrtarvi nc w.ui U.eir pair j-
Hrd rant. Tu'. Ciiett and BaMoi fitted ap ia tba
atr ami ro st a(ro'cd rtvle.
Or.Ws in tiie c.ly aud o uuiry prm;.tir atlDded
JoUine exccuicd wilii bevtaan aud uifitalrtu
ie;l--. 1-4
CIrveland riumbiu; Works.
AT WATER BI.OCK. FOOT OF SCPERIOR STREET
J. B. Barnes & Co.,
PKOPRlETORS.
THE ATTENTION OF THOSE
afciiM;a; u u tac a'r tram tu
Water Works
s.)rd tnlae rreai tact j.ica M tt aWra tillihaieat
PLCilBIXG WORKS,
im ialUr the filtin c p of
n a t n i n g noons.
Hot Water Fixtures and Fountains,
l-aotlh
Bt4 FinUhcd PiQinbin; Materials,
r doir tte Bod perfect work, ooAnainc their ca-
Fountains,
of d id e real sizea aojd Batumi;
BATHING TUB ,
Wood. liiacd Tmaet 0pf-r and Kiac;
Lea l and Galvanized Pipes,
tW hen utd latest imprnTed
W.4 TE K CLOSET FIXTURES,
DydraBt! lr tWIiu Ftltrrs Bra aad
inrln.liw thep:eut Soli CiosiQf CoikTeriW .otrnduc
d aadtilxblF rorusieDdei tor fo-hai;ili:) t pel twit oi
orttar.
STEAM HEATING APPARATUS,
FnrbeanarPweUiars, H -tvls. Siorcs, fcc , of tS latest
inpr.ved Kiad. n it up and wu ranted t fire iiljni.ft.
A U:rre aati rtlirieul w;re 01 eipenmt-e! w;rki-ea kepi
r.-vis'am ,c oa aatui, eiii wailoud to repaints aiadre-
FariKo ar attentma u, tunlrj tolAcir fanTjrie forfitTirjr
HOTELS. UWELLlNiS, bHOPS, SALOONS.
BATHING SALOONS, kcu a ptiu t ntanaer, attd oa
the most a.ie-ti&r n'ia.
l'luuiliinaud leaiu AVork
f LUMBINO AST) STEAM WORK.
TLUilBIXG AXD STEAM WORK.
rLCMCIXO AXD STEAM WORK.
PI.UMBIXU AXD STEAM WORK.
PLUMPING AXD STEAM WORK.
Cm b rocnml of I. B. B ABXES CO .
i.ul. .)
t)aroroarc.
f CARPENTERS TOOLS. Tbe !arg-
etaad a-A vr-r m :ke CitT .tr Hie hf
aa 11 K.RAYSOLDS. NJ g Sua wr St.
H
OL'SE TRIMMINGS, of every de-
Ttptaoa, vartctv ai nj ari-e lr ai br
api H K RAY.N'oLDS, No b Superior SI.
1,000
KEGS OF SUPERIOR
HAILS Of alt HX-S acd qiliUta, tor
H. HL MAVNcLltS.
No. fc Sucnor St.
RON AND STEEL. At out . hip
C;JufationaL
GlEVELiiB I FEMALE SES1NARI.
& S. SAKrORD, PrtBfipol.
THIS INSTITUTION IS IN SUO
eeorfat oiwr.u n under tae uanciiati -r ad ia
atnietioa 01 Mr. aad Mrs. Saa'ord. and a Urn and
cor? of arooaipiisaed aad snceesvtal laatioctiBra.
Tortin "a hit fi ir 1 t llir ir the
Tant res of a .Vi of t m hticrt order H oxeeUeaf
couinoad witta th ad-aata?e of a well ordered rarKiaa
taila. mi fully aeiievod Uua ttie Cleveluid Keraaie Sen
i aarr pr aeatt ltul uretaents whir-a few SemmirM-' ta ti a
iud ca eqa.!. and aooe can exrei. Tac baaiLU. tbe ooav
iin aad the urinea of ail Uw nraU-n of tbe tarn if
be carafaiir consulted- aod u.eir niacueri aad Uiaif amka
wtU he wairhad nnwitti aaodurac care.
Prof. KAMI KT. JOHN, L L D .will, BiioM W
1st of April, a-mvnaaca h valuable and faicnir laurre
cokmraaaof iaciaraaom Xataxal Piuloooky and Aatxoa-
-
For tatormataoat or admiaaioa A;tres
land
I '"'"'it
7?
(BSLO (RIP.
I mi
E. efcvics Co, PnLIisbers
VOL. 12.-
I: I . V h. I . A f 1 1.
iimpp . m nDenor Mrprri'
M , AY I iVI-r. J
" -nu;.. ,i.
-.f--f--r--r
j -jt
. 1 1 K r ' :' i-
V-
Hats, Caps &fnxs.
I EVERETT HAT. SOMETHING
1A new. nucaotl tjsir. CaM and s-e ctir .aifr siork of
Wlir and colored ai raw : 'r writ aad bor?.
it. b BL'l lS CO . 2SSupcriirSt.
LADIES' RIDINU HATS AND
AfNTLFlvS r'Mf aifcirtmt-i,iinjr nf-n us: si
B BL TTa ft CO . ?u-ri r bt
SlMJILIi tiMiEUE HATS.
L. BENEDICT & SONS
Arc Jl!n? a braututii
PEARL CASIMERE HAT.
Fir S'ttiiiuer ur.
1 hr-T a bO lll L- U Itilt A aVirf li.-nf tJ rit.i.kr.-.l,l. Dlu t
Cauuaere .-ilk H4U, ai
.J1 VPF.hlOK yTKFRT.
1UlLDKENi FANCY fcUlMMEK
) HA'lSla Ta-lt'!jr. jast ueed at
ai5 1. t;Ki:lii,:'- k sN. T" up.iw t
JALM LEAF HATS White aud
. Ci'torid. firiBud Bx. a tti.-Vait.' uJ rtjil.
-15 I.. Rl NKIM1T k o.S.
" E W FIRM.
SMITH COLUM
JOHX r. OOObiEXl..
LLOMaU k. L SUiLIl.
Collins, Goodsell &, LiuiLIey,
LP STAIPS,J
K0- 37 WATER STREET.
MESSRS. f.OLLINS & LINDSLRY,
ia f urm k C . distlviti. and AiH H i;
4;xii)bKLL. oi ti.f isu- ar n im' Kitip-r a: t j . ilvdd,
hituif rottwiiUltd uadr tbe aioveiinn atki,ill i-uu
tm'tetbe
HIT, CAP. FLE k STE1W liUOD BfSHESS,
with fur gTeutrr alvant than terct-fftie ofTru ta tki
aiirkcl. B- j2 1 !ie .tnir m tjij rity it ;i-ir in
tb uce. we ircon4wit, u t iviur 1: our tut: re iioie ai J
icui.ou. mm weraii oiitr kurti iii.itiL'ea.cais a wilt tulijr
V tli;t ltie at nil tiutfk a lull iiaArtui-nt 01' t i alve
f.OoJ-kUiL,o ;t.lt!.r,s...Q.Tr, v ia Mrl. pii.: ai.J
li.iiBty Miit.le l. rii'- VeT-rit tr.;t-. orders by ibkul
ill recti r r-u::;r; an-l earfial ;l-n:ia
"uLIjS. GOuELL m LINUS LEV.
OLNU MKS'S iSTiLE Ot SILK
H ATS Jus TrcitwJ. Tui Dt. ll:t Sttie err
0ier J lor youtis in
At ii:mu. '
!tr J. i.nj..T llu-e, INS t. mur S!
E
STAIR Ac CO., ARK PRE- r?
o pied U lunula th J'
prills' FaUicn
ton
U E STL E X E A' S HATS.
The quUt . t-tylc aud finii-h ot cur
II ATS
rejis usuj1 mtiii uae4. tnlilA
1 8 3 8 .
Spring Style of Hats
OPKKEU
SATURDAY, MARCH 6ih.
BY
L. Benedict & Sons.
Coal Pcaicvs
WM.
Pa ice.
13RICE, CRAWl'ORP & MORRIS,
L. (-urr,-i. rslo R KOlUl, PR ICE C IVa!
ers. tu bni llni. Mmera a---d C r.i ; e n . Cuul.l y tue
carzo. OAcr, ootr wcbt Hit. t u tofLd. iho.
KKFtlKENl-ES :
T. P. ILuuly. Cahr t:on'ii:. B. Ward Ttrwl.
Cirvcl'dKreo. k.lkrie, c iw :.
J.wtf.fi KerLiii. 'X"f't Baa-.li'-ui-t-t Ili-s t fit , d
"t.-i.o-ir.-e Cleverd iaik(-r Haadr. CaiVr n-iii
Hut h,-,Hu-hostli., do I fcaiJi "..rk
ll K Vu.-er, Cji'r Iihu lifti.:i. rWK-i;er k Co., d.i
Inv Battk.... . lUlt. J.t? R: irj T(H,to,C .
A H AlUaub, CasbY Sar'r-j A. Turier cu
Biuk IUtn4.. ct!il'd;ui 1-2
1 8 o 8 .
. C. PCADLETOS A CO.
KALKRS IN LEHIGH, LACK-
J ala, lint Itill, Clili-JWUk, i aid Nt-
C 01 Is.
Offiv Vo. S OTiaJt' Fzrtai pa. Yard ukm Surriui Street.
Voal" Coal-' Coal.
H
AMMONDSVILLE, NEWRER-
is L hiiK. a. St 1 to cn. Sa ine the aixl a: hot ruti-
a.t- tI t:i lesl rol ia njjk. an- jt.t t.y ate at bit
nre oa tUe Ooverauietu Pier, dcu criiiiU 4 .uj fn 01 tui;
Or-lernlni atlne lrur tw of lr. Aasev oa tae pub;ic
Squire, wi tl u-iniitir a teiaUcl lu
Aiao. A-eut lor lao cc ct-i;e IXirli irton Bttumiootu aid
am o. 1'. S'-ovn.i.
Cual, Coke, lire Clay aud Eire Crick!
The HammonfovU "Killing Company
Are t.atiafrtanic Ciki uoaa tLeir
WBllJiilNDsVILI.E STRIP VEIX" COAL.
The purest Biiaminout, ("oal in 1 H ; vtcidmr by axtaiyMi
tut -Ut.o vol buiji'tur! L unrated a"
Gas. Slcam, Smlthiog, or Domestic Coal.
From the ere-jt paritvof TlieCke, it 1 tsptxriil'T ad 3
ad to the aiti'il -rtu.-e .H tr.-d, 4-;.
TLev arc uw aitni n aaul-u turn J Ittard Brick frani tli
HAJtMOXDSVILLK FUit CLAY,
Supposuj u, b quil in ishir to the celefcratrU "Jrrst
Vur nle At ctrrtljea uJ at aic, wkuli-ulc and re-
Mil.
fc. S PALMRB.SJft . 'JOTTT J. RorKAFr'LLOW,
Hnuyuuaui Obia.t biu Ai'm. C'it-.-c !in.J. O.
aucl, I liimf tP 't t.Wr.
XJEWDERRY LUMP COAL. This
Xl tu;eri:rariH-tf ! Bl i L'MlNOtS CCIAL. vbu-t u
pjniciaariT i-IaptedU oooiettc p -',--- aB ' 11
:riu iud h ue.cau Ia- bad ol lac u.ierkiKcd Aaanta
(ot tue Cooifanj.
Ordr L-r c.iv orf.rein?-a.le wi!ll ejeruted wr.h dta
aalti:, M-l Caa: df :ivtxe.l t ui ,cui ii lb cilr oi a unity
tmn wiiiBut Uill'a.tl kit stealer 01 oar 1ih-,
ocalutc fttoicof Gajiuid k Hummod, No. 3uSu: nr-u
MV ILL it WllLKLLR.
ort7 No hl Rir r- r s:id C k F t-i-j' pier.
COAL COAL.
VOW IS THE TIME TO GET IN
ll or Wiiiteruprd. We are daily reeeiT. atr'tB
d;d article ir Sit-vt?a .d nt-. wuicl e sell c $Ti 14
pt-rtaa. Parrien w raKiost wrin 1 do wrti 1; jrsra
j.am.L Ai1 Oiderrtrm-u-li lbr rot Oftr? nr..iini at-tt-ttdeil
to. A-e a4 Vara oa C- P- K. Ic i'leraud at
C- P li- IL. JlKueSboj.. Lfc.cs'ivc:
t-va T.lMV KY CO
13 ankers.
JMarkhaui & Co.
(S'irceim to Hnnew. Hill fc Co ,)
HAVE REMOVED TO THEIR
awai.d CdtBixxn" Bukntr G:fir, sif.3etJ mi tha
r-iwr ot K.ver and LtfM H --- .Ti . Alt rrtijij:'
BiOk-fc.aid ot u at- ar- a: : hoc wtio cjtrn 4 bui'u.c as ia
cut biaai, PKOMHlNkt aud oa ike n.ot LlBLhAi.
TEBM5.
We are tuiu( aid tolling LAND WARRANT at best
NEW YORK FXCHAVir Rju af aaJ !
t..LD. &ALVFK ad L'NCt MttLN 1 NOILS WAN
TED H-Ati rz mm eitea-ire correrporaJeare. are prepared to
uteCoLLLC 1 IuNm th. aud ad .iiug Sti.-a, mil a
tLaj airk aiau at tatoa.
UCBEMCS:
J L Freri:t, Fij..CaskirKrodwai Rik. N Y.
1' P. Huidt. Lmj . Cav- tirr 1 uut 1 Br. ba.it. .eielanj.
Aienrs. Carjnt.rk Veriuiir-. Baii-r. N Y.
urd It CO . Bu-iten. li "f N Y
C4irf. H.itrard a Si-aif r. Men k-ttU, X T.
" Grea k Scwell. Bn-ra, N. V.
tiarn k l't Bankf r. Y.
H H . J H 8um.,s. Hai.iiT. X Y.
l'o..k k Sui'tu . lU&m, DiB,np'Vt. lowi.
AWrsmit k l.n.ry. llm.keii. Mi wankce, Wis.
HoAmaii a. G -fce. Baakrs, t hlcitu. 111.
- W. L P Little nCo . Hanker. Njr.t', Mk.
FHi, r.rr k Co.. Biuk- rs. CicriuoaU. tt
W. H. iUism-k Co . Ilak' r. Pitie. U, pa
W C Cum k Co . t'taei, Fnt. Pa
TkeTuaPardM.ks ,Cautcx A. -Lean Oo. liuk. Bloorn
iur a. Ll
W c . B- rdsley . Fsq . CXtabier Aubara Excliaae Cui,
Auturn, N. Y
O. W Louaard. E4-. Cukjar Aolmra Ci'.y Buik. An
bom.N. Y , .
Neltoa BeardaVer, l , Pievkleot Cjnfa to. Bak,
Auburn, N- Y
Cievelaw!. Mrci K, lUS-afcX-d 1
Jo llrrdmau & Co.,
11 VAtcr Street, CleYeUnJ, Ohio.
DEALERS IN GOLD AND SILVER
Coin. Fo.eira aid Ifnoiir Ex-l.aute, V nrurreDl
Mobot, and LaaJ Warrania. A oi .iiut. m tbe Laiiad
taiya pfcwlDJ Europe, pntmviir Bilt..iri ta
AnuUicrltie Liveinuul and New k'ork Srw StaamsMp
Liu, b which Psceraa be acurrd citber to w imiii
Livervuoisatlkeaoertiswd rates. Tartarean iIhiU-k-Auraoirora
Li.TO"l U .Km Yrk. utlwc atd New Or
leans bv tkerexuiar liat-s cf aaiuf Pcaat Sitips. Alo,
trota Ha'rre. HaaiuuiT rMl Hrema to New Y u. Drl"
( imiMied ioTaa'wulil-Pirr!I"ro'lt1' una t!ooiiuiif
mi Laroae aiadGreat Brrtaiu sod IreLiad. or tuitticr jr
aAcuiarsaDbii attiia BaiiiiP? -Jul EfrianeeOTfireoi
ucaAaJapi.j H L HIA1 A N ft CO..
ol7dtf 11 Water ur;t.CleyeUad. O'no
t WHIT BAM
C W. STaXbakT
IVTHTTMAN, STANDART & CO.
rhau Ki.iiii.ntirKl. hijiiu
0.1. b1 wit fur.iw lral"l .1110.111 pTbie ai all
tb nripalpM. kn fc-utwii. Ifrlairtl. bctai.U, Fram e
Builbcrs & Vrc!)itccts.
BROOKS S. C. & E. W BUILD
EH8. Aiar ssvuUrtnrMa ol Doora. Bl:(la,
Biorkeuand al1 kinds ot b-j-(i-Sawiue aud Ooihic wonc
Partirularattea i m paid to Fitmv-Up Stores. Vct'TT ub
frr)non-a. aearOnire IlinrW. Cleveland, tl rr!0-eSI
pORLETT & CUBR0N
MAST.?
CITY & NEWS ITEMS
3IU.NOAT MOKMMi, JI NK IsAS
PLAIN AND ORNAMENTAL PRINTING.
"T" ptxtn am OmaiDenial Pnntiazof crcry dcri.io.
dnu. .t th Pnatihc K.'ublibiout of Ih. Ltu4r Odn.,
on ill. l&leat uupxored aoj KcstrspHl ream pmarf.inth
best atr . a shun nuilr.. a. J at re.MaMe ratca. Par
Uvular am-iilin paij to Kluia w.kb.. Tverf dtvmtio. 01
HindiiiC diar. espremlty Blaak B.ka, Ledawa, Juiua:,
Salt. Bock. liNmn oU ke
L i' For Ute City New., we Ui id page.
For llarket Exports aiij Uaiine Xews, see fourth
pace.
liin.iLD. One of the hands on bovd the pro
peller Indiana, via drowned at Dttruil a tbe
ael waa making her dock on Satarilay morning Ust.
He was standing on deck for the porpoae of heav
ing a lUie to shore, when he was seized with fi:
fell overboard, and before he could Le rescued, was
bevond resuscitation. We did not kam bis name
Fiklxem's Not UK. The members of tbe
Board of Engineers and Fort men are hereby noti
Bed to attend . special meeting on Monday evening
next, at 9 o'clock, at tbe City Hall. By order of
JiMtj Hill, Chief Engineer.
Dan'l Pkiti hard, Secretary.
CoisT or CoauoN fLtts, Ju.ik S. The Jury
in the Case? of Stanton and others against lira.
Tillman, after having been out 26 hours, retnrned
a verdict at 3 r. it., Saturday, ggainst the validity
of the will. A motion for a new trial, we under
stand, will Lc made to-day.
Pkksosal. Mra. Pexfikld. Agent of the
Hoau Jar the Fruruilni.Xtm York, arrived in this
city on Friday evening last, with some thirty cliil
dren. must of whom wera infanta. Some four or
five were left in this city or its vicinity, and the
balance of them go to western homes. Tbey stop
ped at tbe Bennett IIune while here, and left on
Saturday evening fur Oberiin there to spend the
Sabbath.
Miils for Like Si rtsioi. We are iuformed
that Sheldon McKnight, of Detroit, has secured .
contract with the Post OXce Department for carry
ing the mails from Cleveland and Detroit to Supe
rior and intermediate points, on the steamer Illinois
and t'je propellers Genetal Taylor and Mineral
R.x li. It seems that all the better and swifter ves
sels, including the North Star aud Iron City, who
have heretofore carried these mails for nothing or
at merely nominal rates, have been ignored in the
letting of the contract.
Police Coprt, Jvx 5. Fourteen eases were
disposed of on Saturday morning, a follows : In
toxication S ; disturbance 1 ; grand larceny 3 ; as
sault and battery I ; visiting aud residing in bouses
oT ill-fame 7. Total 14.
Bridget Al'Q'aadeand Anne Gallagher, st aling
$101 in money, were ordered to give bail in tbe
sum of five hundred dollars to appear at the next
term of the Common Pleas.
George Bunirs, charged with stcalingeigbty dol
lar from a drutikea man, was discharged.
Amus.hex -a. Tbe Bloadio VarlinetliTroupe
continue at the Theater foornihts longer.
The Morris Bros., Pell and Trowbridge' Min
strels open at the Melodeon to night It is need
Ijss tojaay that they are unapproached and unap
proachable. Adoxis, the Wizird, at the Gray's, attracted 1
goai house on Saturday night, and gave unlimited
satisfaction. Ills illusions are really wonderful,
while hi.' stage presents a very imposing appear
aunca. lie continues to exhibit through the whole
of the present week.
Arrival or the Xorthesx Light. The
propeller Northern Light, Cap t Johi SparLDiNO,
arrived at ber dock on Saturday at about four
o'clock p. x. She brought down one hundred and
seventy tons of copper, mostly from Portage Lake;
about 60 bbls. of fish, and the engine and other ma.
machinery belonging to the M City of Superior."
The Nortbe rn Light left Superior on Monday night
hut stopped at Bayiield in tho tveuiug, and got
to Ontonagon about 1 1 o'clock the same eight.
Arrived at Eagle Harbor at seven o'clock Tnesday
morning at Copper IJarbor at eleven, and at
Portage Lake the same evening. She here took on
the machinery, Ac, of the " City of Superior."
Shu arrived at Portage Entry at II o'clock that
night, and left at 3 o'clock, p. m., Wednesday got
to iiartinette at 7 p. H., to the Sault at 9 a. .,
Tuuisuay. and left at 12. She was detained in
Lake Huron all day Friday by a thick fog, and did
not arrive at Detroit until Saturday morning. She
has been detained altogether two days by tbe fogs
on this trip. A very great deal of lain has lallen
in the upper country.
The Northern Light met the Schooner Ballard in
the Sault river, bound up ; three veraels were lying
at Marquette loading wi.h iron, aud two bound
down had just left The propeller Indiana arrived
at Marquette as the Northern Lifhtkft. A nun.-1
ber of vessels were met in Lake Superior bound
np. The Illinois was at the Sault, and the Iron
City in the Sault Biver both bound np.
The following is a detail of the cargo of the
Northern Light
1 bkla. i (. a c
1 itit id, t opper. KMLg aiia to 11 aiu... uarrvi
Zn kbla.
UNCUS 1U.
da Pa.abie do
do risa.ua do
do tale Koral Xiao
9 maaaea
of
16 bUa
2 SMfcaea
S maaaea
Jd boi.
i IU91 Iba.
IHr'.d.
:ix Iba. do Ceatxal Hit, to Haase; a lie
s' Toaa Isu. to Haoaa. Garrrtaoa A Co.
3 Buxea aod 1 Bale Fara, do
lu bbta. FUk do
t Boxea aadao d
I do Heater a McBride.
bb'a.Fiak, do
The Liverpool Trade. CapL Pierce, who is
now in the city, has received a despatch from Mon
treal, stating that Ibe bark Chieftain, brigouack
Hawk, and schr. J. H. Harmon, k-fl that port on
iloodAv night. Tbey are probably now ploughing
their wav through salt water.
The bark C. J. Kershaw left Cleveland for this
port on Thursday night, and was looked for here
last evening. She took on at that place 20 tons of
oil cake, and 10,000 (ret black walnut lumber, aod
will complete her cargo with staves, either here or
at New Baltimore. It was Capt. Pierce's intention
to buy live or ten thousand ba. of Michigan wheat
to ship in the Kershaw, but he has given up that
idea, as be cannot obtain it at each prices as he can
afford to pay.
The bark H. E. Howe is now at Cbatlilm taking
on black waloul lumber. She will take on there as
much as she can carry over tbe bar at the mouth of
the river, aod will then fill up with stares at lhis
port or Ne Baltimore. These two vessels are the
tost of Capt. Pierce's Liverpool sect. Dilrvti Tri
bune, Sdlurd.y.
The Barqce Great West. - The barque Great
West which was wrecked last fall at bleeping
Bear Bay, has finally been got off, and was towed
down the river yesterday, by the tug Oswejro, on
ber way to Cleveland, where sue will undergo re
pair. It will be remem'uered that the Great West
together with the schooner Kyle Spang'er, went
ashore in Sleeping Bear Bay, during the terrible
storm in November last, and "were both abandoned
to tbe L'nderwiitera. Some time sine Capt. B.
i'lll, of Un9alo, contracted to get then aS, and with
Ibe schooner C. J. Marshall, and two of Palmer's
steam pumps, proceeded to the sceoe of the wrecks.
The vessels were found deeply imbedded in the
sand, and a leas energetic penon than Capt, UUI,
woald have tailed in tbe work. But the task of
getting tbem off has finally been accomplished,
and considering their condition, in an unpreceden
ted short spare of time. Tbe Teasels wera both
fully laden with wheat. Tbe Great West, was in
sured for 812,000, principally in the Norto West
ern. Detroit Adt.
The " Great West," arrived here on Friday eve
ning last, and is now lying in tbe old river bed
nearly submerged. She will be again raised, and
net repairing.comaience ia a few daya.d
MORNING LEADER.
WARREN CORRESPONDENCE.
Two pleasant days—Corn planting—Thunder
storm—Hon. D. Wilmot—Man killed—Courts
—Murder trial—Trial for false imprisonment
—Codification of ordinances—their operation,
and mode of enforcing them—Scenes in a
Police Court.
WARREN, June 3, 1858.
Editor Leader : We have had two days of
sunshine, but the sky is again overcast with
black heavy clouds, and lliere seems to be a full
head gathering for another deluge. There is
no Wauswortu or Mcriak about this town, and
we have no means of telling the exact depth of
water which fell during tbe month of May, in
this region; but all are willing to say tliat the
fall of rain ha been unprecedented, and wholly
beyond the experience of that ubiquitous indi
vidual, 1 1'ie oldest inhabitant." On Saturday
and Monday hut rain poured down in sheets
and torrent. .On Thursday we were visited
by severe thunder. At five o'clock on Monday
morning the dwelling house of O. II. Patch, a
worthy citizen of this town, was struck; but
no great damage was doue. In the south part
of Trumbull county, and north part of Maiio
ningcounty, a great amount of damage wasdone
to timber.
The fanner have been active fur the two
past pleasant days in getting in their corn, and
most of the crop will be planted before another
rain can stop them. The fields that were plant
ed in May between showers is now up, and is
lojking and doing well.
Hun. 1). Wilmot, of Towanda, Pa., has been
paying a visit of a week or two, to bis father,
Randall Wilmot, who lives in LWelta, ia this
county. He looks well looks as if he might be
able to make a bard fight yet against the slave
power of the country. He occupies a Common
Pleas Judgeship in the District composed of
Bradford, Tioga and , in Pennsylvanie,
and we hare no doubt is an able and impartial
Jurist. Tbe Legislature of his Slate undertook
to legislate him out of office, last winter; but
meanness was not mean enough to accomplish
the nefarious deed. He yet stand in his place
of honor a speaking, acting witness agaiust the
slavery propaganda of the nation. Mr. Wilmot
pasied through your city on Monday lost to his
home in Pennsylvania.
Elijah Judson, a resident of Draceville. was
killed this morning near the Uraceville station,
on the track of the C. fc M. K. R. Mr. Judson
was going Weston the track from Warren, and
arrived at the Eracevile Station a few moments
bo-fore the E press Train, where he waited tu.til
that train bad passed. A Gravel Train had
been run on to the switch to permit the Ex
press Train to piss, and as so. n as the latter
train passed up the track Mr. Judson followed
after on the track, supposing that be was theu
free from danger. Soon the Gravel Train com
menced backing and run over Judson, killing
him instantly. '1 he persons on the train saw
the man on the track before he was struck, and
every exertion possible was made tost p it, but
of no avail, the train beiug too near him be
fore ne was discovered. Air. Judson was deaf
aud could not hear the noise.
He was a worthy citizen, a good neigrolior.
and friend. He leaves a large family who were
dependent upon his labor for support. He was
much respected and is sincerely mourned Ly all
wnokneur rum.
The Court of Common Pleas is now in ses
sion in Mahoning coonty, Judge Potter pre
siding. There is no business ot general ;i.t:r-
eft before it ; and but little of imiiortaiice to any
one save the lawyers engaged.
the Court of Ummvo fleas for Trumbull
county will commence tbe Summer Term on
the 14th of June. Judge Potter of New Lis
bon is to preside. The trial of the most gen
eral interest will be that of Thomss McWhin
ney, indicted, in connection with his brother
Robeit, for the munier of their father. The
trial will commence on the second or third day
of the term. Robert was Iritd at the Match
tenn and convicted of manslaughter only, aud
was sentenced by JuJge Hoffman to 10 years
the full term of the law. G. M. Tuttle and J.
F. Casper, ate counsel for the prisoner. There
is a cose in that Court which involves the letrsii-
ty of certain ordinances passed by our village
Council, which will also be of general interest.
It is the case of r rank Feck rs. Jno. n . Brooks,
Marshal, brought for an alleged false imprison
men'. in arresting and confining the plaintiff
under an execution to collect a fine. The same
point has been determined on three ditlerent oc
casions by Judge Brown, of the Probate Court,
against the legality of the ordinance, aud much
filing and talk has been bad respecting it.
The question will now be raised on a demurrer
to the answer, filed by the Marshal, which is a
justification under the ordinances. From the
temper and feeling of the Mayor and Council as
sssr: .ra wt
the argument and determine the question so far
as this Court is concerned at the coming term.
The question has a beginning as most
questions of the kind have bad before it in the
over anxiety of certain self-important officials to
do something grander, more important and efti
cient than what had ever been done by those
who had preceded them. Aft r our present
Mayor came into office last year, a committee
was appointed to codify our laws, in feeble imi
tation of larger municipalities. A layman was
nut supposed callable of doing such a work, and
a lawyer was selected a sort of protege of the
Mayor, the gentleman whom ''Outsider" desig
nated as the nian with tbe 44 Napoleonic head."
He was set to work old ordinances were over
hauled, new ones concocted by the score, be
cause tbe old ones were found wofuliy ineffi
cient, and finally a grand repealing ordinance
waa passed, which occupied two columns or
thereabouts, of our village pa)iers, which swept
away at one fell swoop the entire rubbish
which emanated from the best brains of our
City Fathers for twenty-three years, and so
impetuous was tbe avalanche that many ordi
nances were retiealed that should nut have
been, such aa ordinances levying taxes, laying
out streets, etc. After tbe whole had beeu
completed, the volume was printed al a large
expense, and now we have printed laws and
are dignified by the title of CUy. One of these
wise laws was called an Ordinance to facili
tate the collection of fines," and it provides
that when a fine is assessed the liar or shall
forthwith issue an execution commanding the
Marshal ta collect such fine and costs, and if no
property can be found, that be take the defend
ant to jail, there to remain until the fine and
costs are paid; but no provisiou is made to im
prison any offender as a penalty unless it
ahotild be brought about under the execution,
and then it would be perpetual.
Well, antler this new code our dignified
Mayor set to work to suppress all disorder and
to make ours model town. Soon Patrick U'
Flinn got boozy on strychnine whisky bought
and drank within view of his Honor's Orhce,
and became noisy. A policeman made him a
prisoner and away be goes to his Honor, where
witnesses are sworn, examined and cross exam
ined by tbe Mayor, and Patrick is found truiltv
of being in a bod state for a sober citizen, and
is fined. Patrick can't pay, and ia executed
and sent to jail, where be remains until some
of bis lnenda go and pay hue and costs.
Presently alone cornea Teddy O'Brvan. a
cousin ot Patrick, who is full of the patriotism
oi "swate Ireland" and bursting with true filial
affection, and ha exclaims, " Where is the
d d d a I who sent my cousin to
jail V . The police man ia at his elbow and
away be marched to tie Mayor a office, where
bit Honor gravely write the indictment caarg
in rr TVrl.ta vith n.tnie Iwrrfai. ..l..
language in an indecent naannerun the aUwA,"
and be takes the same course of his cotum anl
is marched off to jail nndrr execution, wiker he
is left to his own reflections, and to study, of h,e
van, uww w uie pr ui.ute language in a oecent
manner. In this casa the Mayor, in describing
the offense, had failed tu get it cither under a
"cneral statute, or (he ordinance, aud the Pre
bole Judge liberated him on application unor
habeas coipus. Such has been the operation
of the new laws and our efficient Mayor, since
their adoption.
Not Ion' since a poor Irishwoman called her
neighbor Irishwoman iVuor, and away went
the offended party to the Mayor, who drew an
atHJavit charging the first one with Tiolatin
tho public peace against an ordinance designed
to preserve it. Out goes the Marshal with the
warrant and arrests the poor creature and orin.'s
her before his Honor aud she is arraigned with
all the solemnity of the capital trial. The Court
acta as prosecutor, lawyer and juJt-e and the
woman is convicted and lined Jo,00. Tbe officer
is ordered to keep her in euatody and as speed
ily as possible the Mayor issues his execution
to collect the fine and costs. The farce of this
transaction can be fully appreciated when it is
known that the poor woman never could com
mand more money than would serve to buy the
scantiest provisions for herself and child, and
never had any property but two or three old
chairs and a rickety bedtcad with perhaps a
straw bed and a few articles of covering. The
form is gone through and she is taken under
the closest watch aud finally lodged in jail.
One poor but decent man was found in a buc-
gy merely w riue nome as a lator, and while
riding alonjr. a boy pursued by tbe police, jum
ed on and was earned away, and the driver and
the passenger were arrested and convicted of
the enormous offense of abusing a police ofBcer
and both were fined, and the poor man not be
ing able to pay his fine of 86,00, was excutrd
into jail where lie was suffered to remain for
several weeks among criminals and felons.
The evil b xame so great as to attract the at
tention of some of our humane lawyers, ho,
when stimulated with fees are willing always
to enter the lists for the oppressed, began to
examine the question, and the result have been
the proceeding before the Probate Court, aud
the snit in question, and is to be hoped that
there will be a correction of the evil and that
our Mayor and Council will come within the
line of their legitimate power and there remain.
Tto one will object to a law which will punish
in jail for a violation of the peace and food or
der of the town or its citizens, provided that
that shall be the penalty and lie reasonable
say from one to thirty days at the discretion of
the Mayor. '
Truly, Warren has a Mayor and Policemen
whose efficiency and modest dignity are worthy
of circulation. Yours,
JUNIUS, Jr.
Storks Storms Storhs. June is follow
ing in the footsteps of May, and it still raineth
every day. Hurricanes also continue to abound.
Friday last many of the beautiful shade-trees in
Columbus wera uprooted or broken off by a se
vere storm and gale; at Delaware similar inju
ries were sustained; at Ashley two or three
buildings wera unroofed, and in the vicinity
thousand of forest trees were prostrated as if
play things in the bands of a giant; and at
Mansfield the chimney stack of an iron foun
dry was partially toppled over. It was the
third tornado at Mansfield within a few weeks
The great floods seem to be prevalent this
aeawn mainly in the regions of the Lakes and
the valley of the Mississippi and its tributaries
We see no complaint of excessive wet weather
in central or eastern New York, New England,
or Pennsylvania east of the Mountains.
Dentistry.
UEMOVAU
B. F. ROBINSON' HAS RE
TlOTtHi hl D nlji 1 Ilia re ta him rt-t.ia-r-cr Ka
Viceol &t , iuur lwr N..nb ith M k" Cburcii. wre M
I U OJr?T tO atll l ltCaUX ykUUJaS. LasT klAy lAJh-
Kvelai.'l. il:irrh 'jv. ltio mhCttf
DR. E- 0. BURGER, DENTIST.
Roosus No. lli Superior Street, over S. C. WhiUac fc Co. 'a
ALL OPERATIONS WAKHANTCD. -3
TOOTH MANUFACTORY
General Ofiice and Laboratory
No. 190 lake et.. Cleveland, 0.
I.TIPROVEnEXT IJf DE!tTISTKV,
PATENTED BY S. 1. WCICUT, 1. D.
D. POLLOCK, M. L. WRIGUT,
AUGUST II, 1S57.
ARE MANUFACTURING
Partial Sets, Half SeU and Whole Sett
or
rORCELAIV TEETH.
Ui-ilttrJ:
Ut. -1MPLIC1TT On pi- cm cbeaiicatlj tin. led mall
lU lilJt, Alti Ol thai attUC tMtM oi D3tnal.
JA, rx)LIUl r Y 1 IxmI c.tnnici ua; utcU idatat hcrtwlfta
IW Wnniet t tier OWD lbr:ahlta I uU (MliiUtlOal
aiixtsseU comfort mul mtuit cvrr aflrr.
3a I L' Kl 1 V 1 ii .Uif k- iMlm sad Teeth ar imper
vious lo ibe a c it on oi anjr ku-wu clieiiucal weni; tienc im
iiM-e ur tit-au, ,.roo at;mwi ihm cr ruaive aua udsratriv r
.rcT.;ttouM the utiHiUi c jmmom lu olU untm wui k.. aod
utuer a non uUaoii s.
4i U. tOLoli-bj-tslit, ItT-ly, aad a good tsnUaliua of
i we.
S B Aur method of prodaring seta of ArtiSnal Teeth
buai.caUj uuiicd in omrt i.iec, liuat will aot po Lae ortlciU
i tins vt'rfsuiJ aoooulerteit ol true t.jreliuii
fAl HON AG t in r Anl. leJk, we have tnsrteaj ft,t
Hu.-flred vd .vroi Ctues. 4i IAlr sauaubor, ttyUt-mJiz sra
hum iivk-aL& piara l t.Ul fat w.-rli. In tne Ut am
ticutiaai bate fiven tf.tir Uva,:m mr to it MLrpuf Uy ,
nJ tv vri ii 4ti ot.urf raje wiiera our tenna Unvm b t. a
cnrD.Led it-tt ai. iawcaMwUcn laeta aate laeui iaai4 hr
in, re bee ia i Uiiiit4iaci'ii
1 klulS Arrurdijc U isaatajaXure t Um caM.aad sjivea
AYMLA 1. Cponthe receipt of th anlor, or on deliv
ery. eHruiu wiia t id Hi. la cam avaxtiv titeir plile ia j.ar1
lat raeut.
dlAK A NTT . Sj tiMfartitm ; prorilad th term of pay
jent uit Special liijcUuaftaive b a cuciited with.
FcrMMa wkistiAur luiorauAi loo, rcicrevu WLl fc glVaaa to
tiao ib C'sTAUtii ue at our wurk.
We rretor to:.f..r uj-iiil ku oob after the extnrrtirie
the i-aiuihi Ueiu-sji w-i u 1(n- t-uua;li Us latervcaa lt-imc-mu
ILeeKtravc lax and ihu apurauiun.
1 a our pniroaa. aiui UisJata vtlw deire to brtaie surh, we
w.li kav lltat ourrvLUKfaM-Q'a are "tru ih Jt w as aiwi
wt.laj.f.? Aiiemtrrwdomait mt Uttk Med, JatiUaVsK tor.f
witaiH u ua) auia uasj au liaau sat lave LAasCIM .
TO THK DENTAL PHOKESSIOX.
Tboae of jou tavor4J; to thia ettierpftM, will at
arraiirrnirt will uo, try which iutpirvjucs mit be Ukta
oi jour pa' leui r;e, am arttcuLat,ur. model, ate,
itofwarO j tou Ly Kxprnw. uad ithouldalay retamt J
tilted wit ft rearfcfiL mt'caxncy U Ihe blUna; and .riM-nia
Uiur axailat. W mui aaoaiaua Uiouk work to urdac oa
iaaa.ii,.l. terana.
Tcslimouiali tad Eefcreocei.
have oLaerveJ with anf laieratit forth taattwo yean,
atpova bivtltod ot i:oUuciai AriiaH'ii Twtii,aUad belie va
atalenitUiU uf Uu Lircu sax correct.
T. GARLIC I
I have rnTvirated with car, fur the last threa years
tbe atsove tuelhod ol auk.iiir aud a Lip ; in; Artitkrial lee. h
i j Ui Laba-ra-oiy oi Ir. Wruht, aud ataota at. aai ta
jf wititcoundeuccibat his fian lathe best U one,
aod fculifelj aucceaaJat whea u.aie under bis obrenraiMi
I t. aueonty of lu a hwaii M licnlA work over gold or a
tiuJ ot mc Ua 1 1 is' pLaie, rataout txt qoeiinol. aud the auta
aeat lu Dr. Wrubl'a t ijtui-4X ol tu un Tiber of caan wiser
hi wo; a haa takrotbe plireoj .iid plate, is tro Much
oi this woik an ao.d plate had bcea luroiaei tv tit b at
iWnllts ih i lie coautry 1 aui ikot CoftveraaBi wn h Ute site
r!sot Corccaaia wok the aa. da of other taa ir.
w'nfhl. H. A. ACivLLY, M
use rro. m urcerj v,lVTJ. jiea. CotMSfO.
I.a P Rh&Iaa,
Prof J. p Kmlaad,
PtuC a. B. Hum.
Ed. Butf Mac.Jormai.
a .W. kK-harvi,
PrecUakhcU.
M jaraaora.
Kx Mavor l astW,
11 L. Wbttaaa.
U. T. Sturteut,
J.K.CUJM
JM. B Havins Learned that peranne claiaamr to io this
Work, atxi ia tiuavraamclaiBiiDtT ta b oar areola fur be
aaiae, we will -ay taiaplo ihtadal wa liave ao aareaiax m
uw U. S. A ,who baveaayrictttfriiai the above pcdeuios t
tu b rbim.acd ia b.we raaa it l either am uui lucesaeM,
or aa irapoaita f an iinuokiljoo. let tt work naou aciuo;
it aa liui loc'wsil, we will u dae tin at: cud to that.
aU. L WltluHT. M O.
septa Actuat j lor the Cuoipajiy.
DOCTOR HALL1WELL, DENTIST
and Graduate 01 the Cleveland MetllcalCo..ee. coo
tUiues to supply th Was of leetb, wtttch never chaiafe
color or decay, without spncei or wire of any descnptioa.
which ao penorilv resstubl oaJure that Ute practud ev
ot a Dentist could not defect. No exti action ol roots, or a ty
puntul operatiocs: at th folkmioc cJaarge: A ainf k
tooib, f I fuit setu irom $3U upward.
Dr. 11 haruvr aaade ajrrauc rneut he ta prvparsd ard will
inacrt lull astls of true frcelaia Teta, natenlad bj Dr.
Lo'n.u; (ee oetwone of the pree )
Dcatai kooai over thuciuii'i Dmr Star. Pabti
ntinrn. nn:dw
Dentistry. Miscellaneous.
i --.11,
" "r Bufntngr: f luid :,ZZ
Wr SpiriU iml J'lifird' tloadrS. "
MercUnts BlocK 'ft Kin '..CrrwtW, O.
, S. fOR5l!to)0..
J OOK AT THS 1HI IHI
TO THOSE WHO WISH TO. MAKE
. , uiir WIOT1D S-. . . .
- . . u iJV,K T'Hir Ttenta.
llettaa, hat IM.re.ioo k. ueibTTCi ,,. X.
PKlCssrOB PERSONS PrRXJSHlNU THEIR OW3
OOODS.
C'lttiuf and MSkibC DooMc Brva-t Fnk Pm fn c...
Ka.Ua.orrr cruiser Cat t lain lo t i"do!e
l.ii;i. l'.!,"'lrt " and inauuui
.V'.rJ. Ta lT .. -aaku. .ad uuC
CLOTHES CLEANED, PKESSEU. REPAIRED to
... J SOU TALL. ' '
" w I'--ClairS.ree4.abOT.Fn.
tr.S,,.e,7,..rosdY,-
wysrori..ur ail t.n,la, Ihsm oara ri eS .3
aice raa wilfioat rsr.
Ailc ssif bBMOU SUWM1.J
u .ita arueapoaera and at fair
my-jiL'ju,
A' V -JPJ
AND E5AMELED GRATES.
L MARVIX n q-ptttjt Tn
frou,ihujL-,il i V. - w"a jurtroreirod rreatt
aaeota oi ' " irss auu Met a-aon
ENAMELED CRATES,
Manufactured Exprutiu for its Market, and
narranted to give perfect satisfaction.
iT.i ! i V4 H,,us" uinihiM! Arti,-:cj, aad baa ,
IhSt In. War.n'', 1 "
M,l i.,.k ' f" SICsT ASH HILL Mi
MJLaJ.al aaiesale or retail, lurcaan "
At Prices to Suit the Times '-
A l klbua ol JOBBINU. HOO. IMJ. K AV E TROUOH
Ssh"kTk6uT? "M -""""' - una
t ue u o: Ibe pu,ldiu! ia inthe cl,eei,Cof the atrini "
wTIi kmSuiia'UM ""'""""""""J aa :r,.aa aod
mr ,ai . W. L. MARVIN.
Vonr Lln ! : - IV.II!.L .
i-iin xaiiiiiu- i&iaousiiiiieni.
On the Puilu Souare, one door North of Ken-
Atifs Store.
TASCOTT & HOPKINS -ARE
J- .ilarl lo d,. Ho.ia. m.ti. C.rnare ami Or.ame.tal
V
I. , 7 -a. Atarbiw P.perriansiut. c
Unlera
THE HEW CASKET.
iu tW tta-lt.. b.rra, aod la hlfl,!, ur.,iioe,.l.,l, ,l"'I'"irk
KXLuVX"'1''1 " AluUtes'sia
I be C AK k r sua aofuie elgour nnil unoleaaaat ao.
uVMlb,LU "!.' '-"" They uSrSXtcTf
HI. """'"""l". '"-"" ..leruwMa. A aaoa
il.r illicit mil. b uea t.aitru tln.
Ciee aud. Juoea 'a; mhiw u Vrtm t
TO CAPITALISTS.
T"IIE COMMISSIONERS of Cuval
'a CwuaCy a Hi. om iUe lotli i Ju... ..t i- Z. i
Kmeea Ueoaiajtd dollara of th Booda of saad Coaatr
''le ta IrV J.
Kitio ti
rv Mai in I
tln tj...suad dsxl'sra .f tkw tw.i. -
pav .Me in lo,; -- vmww.
PiAeeu th.
tid Rmu's are ie.rpd by urtvf af the powers coaterred
he ir.ri,P.,no!TeiuI-,iTe TauiAiHi lo!lan, to
rectw" Court Hoax for takl
The am
f tixahtc propertv iu thecountv. oa tho Dn-
phcaieoi 1-61. w aofnetbir. uver thinran n ull
art : the ley forc -uBfy pnrr-j x (excluive ol t
buj line and road purposes J wua l! anils.
Iious of dol
th lew tor
TtiOM Wishing la, IUTL ai .l Hv t.nWK.
,u th fluaoci lietKuJni aof Ute courtly, are inviue. ta caul
at mis ott.ee. By oruei ol the bard
.w o WILLIAM rCLLElt, Clerk.
Umc of the Commiaioiiers oi (j uvah. Co.,
Clevebiad. Uay IK Ute.
myI2,dt;elO, '
DYING KCU.XOMV hOR 1JAK-b-rv.
BASSKTTHAlUDVC.arrwatdesi.ler.iaw
eioreasiy for lUrters benli'. Which can he bourht tm
la'5s wr amall qu-utitres, at firty per cent lets thaa touch
purcha-e mi ether Oye in Uie conairv B-4ti that voa
have to pay $1 tor you caa ret i he unw ihed tor 4ft y cenls
auu rotuither jor the sauie Quanta r. Yon cua ret aay
Matledftirrw, frrBl shuia tO sVTUWB ljttd Sod rt
black, audiive the beat sail tact t hi tocul.o:ei. In war
kwpea catuial jpearaore. 'or ule w boimle aj-3
iUiailbv Wa. .fc. AVBlSH. iMSuortinf at.
aa li.d.t'S henbvnr authorized Areat.
I foaa i h Aibaay Muruiof Kzpreas.)
A GREAT STOYE!
Twa Barrel, ar Flaar Bakea la 1 J Haara.
WITH 43 P0UXD3 OF COAL.
VESTERDAY. WANDS & KIN
-A- Nll'l'TT. corner of iJreva sou Beaver street, baked
U,. TWO UAKhK La of Wtar Juiiaa 'oar. IN
1 LLVE HutHS, with Eociy-Thre Kotwds ot Co&U ia
STEWARTS COOKING STOVES
The are wa- raade al o'clock in the an mi nr. and wa
Dot toacued d trtunheuay, und when wa were an tbetWre
la-t eveaiug ibe i. re was atrotir etaoorh t bake tor throe or
oar aours. Mca a atove as this is reaily
A GREAT "INSTITUTION,"
and can do aa much work ai some of the baker's oewn ia
ourcur. fhe bread ts to lie rive-ti to the ooor 04 Ike city.
la a week or too dava toara ta to be another baking,
EXPKEoSLY FOR THE LADIES
of which dM aotice will be give a.
THE STEWART STOVES
'UR SALE BY
JOHN LStiEHSOLL 4 f'O .
ajyl tr So. Superior St.
ba.
1
a
'PHESE MACHINES CAN BEIOB-
A titued at MaitUFaCTOsiT Htieis With a knowledr
fr workin at tua rooms ol" the euliscnber, where wa rcs
pxrttuilv lavite the pnbttc to call at.d eramtae theta ia
practical npe atloo, wUh the new HEIU rooT.and where
1. asd.autaesover other machme lor faniy u cane
IKM better Lh desenbe-jo paper. The decided prefer-
eitce f lvea t eaa machia by the that rtve theia an e
aaaiaa ion aod all thai hiva ih-ra tn ue .ihouid toduce
Uioee that foal interevstl tn Sewinr Mariiiitas to bear iq
Mtad that ia, to aacaine isc-ieahified a' that is nertjed
tor familf uae, iu-b aa hmui;. railierin;, kn. AU orders
or eaqairtea, ) iBer or ntherwu, will meet with prompt
aiteu'ioa bv J r. mhu.'w, aui, .Hcirsaeoa uiu.-,
TI Suiitor St..;ieveliad. Ohio, heud for at.'iiruhtf
-'l a re is bu one Ma. hin aw V at t WH EEL-
ER 4. WLLAONL"-Jaaie Meto, ol the A ate n. a la
stitut attt:dim IW
HORSES & CONDITION POWDERS.
TTAS TOUR HORSE GOT
AS TOUR HORSE GOT A
11
cold, and does he Cmrti Give him UewdntPiif
NttHUks' ABA HI AN CONDITION POWDtkS.
I he Hk1 bound, aiad won hts hair lay rmnjlkl Uiv
kim)HRV A R A 11 AM rOWmTlCf POWDERS.
Doat he have an A"peiit 10 eat atiTthioc ' (iive Si 01 sum
of M)hRl' ARABIAN COSblMoN PjW DEB..
Do von think enourtiot rnur Horsand C ttlle lotrive Hvn
Sfm'eihtnr whea anvthic? aits thra F Do yoa want th
het meal ictne in tbe wt.rld to give then t If so, ret toine
of NOKKIV CELEBRATED ARABIAN CONDITION
POWDER.
Tbey are denlediytn heat Medicine there it, ar ever
wss used Call on our A rent. E. PALMER 4 t:o.,Cleve.
land, got a cirruLar, buy a paper of th Powders, and try
them. T. ee pjwilen are I sale by Draarfisu u.1 Mer
ehaau thr turnout th whole country, aiao. lor al wtaoi
sale and retail bv tl proprietor at Chamn Fails, Cuya
ajarv Co.. Oa. to wlaoaB ait anion mum be aiiJreaed.
O O. MORRUi, Propatotor.
AtsoOerperal A rent for the most nopal ar Fmirr Msdi
cin n tbe world, which 1 Dr K. L SOULS k CO '8
ORIENTAL SOVERlOBi BALM PILL, which ax for
al m every town in tit wbot country. Call ta our
gants and ret a cm jlar kltdUt Pliia.
njyhJ.uim.lsV
"7S! Ciair.lr.. be J LiiL T T l f . f
a .ui.,,., o, a 1 aui Vto",ViZ
THATC HER, HURT & CO.. PRO
J- Jlr. oi HW PateatTma. B kin, aad Wlwia'a
Jleneu. Ull. Clerriawl, Ola... li " J"c
AS THIS IS THE AGE OF IM-
-- pruT renaw . the suberriber takes bicu-
SoVanl'..". ,? ' P'Ped to ,u,h'.?JSS
"f""liem'""l'""!Ct',l' nsha. m: to aavlnina
rrf Jwsi ft 4500 each, beartric iaterert at tho rat
citile aad laierert Layahi,. iu tie r,ty of New York.
l Here are ao claims iniott the county which they have
aot lit aaua, to Due n Dfiiu-n'ii !. '
ot
of
aud
a
k
(j)
of
and
at
M-rartand
a
No
Dentistry. Miscellaneous. Dry Goods.
FOR THE
isss.
...... "... . " "J'..K
tJizy hoods f .'-mi
TOP AlTWHtlS til' PUK-
.tiM-toitK II.WIMiBCE X'
vM A 4-twi-i. ' '
. M J
'if iniw ;
"i'iL-.:i, ,
XaU&rtieOMERS SH L riNO
l, ,l.CONNE TION WlVri5 '" '"' Hi
IW PlAIM A9 rA-NCICi " i in 1
AttlujUt)ESA.l i.iiAtiniS'. ' - ..-..
, ' "' '" .l-af.,. ... .. .
HO0SS -FL1RNISH1NG :H0DDS
OUfl STOCK IS COMI LETE.
JLinen sOamask.... ,2'; "
. 1iti,a Oil -
n d
WORSTi:'.
A T
IASKS '
Great LBarsains,
i.Ti:
"Wwii".,!)
VTi ,dl ,im;
DRAPERY,
IN
LACE,
musli;:.
ASD
TAMBOUR,
SOMK VFRY CHEAP t:oon
CLOTHS ASIJ CASS1MERE3.
SILK WARP CASilMERETTd,
LADIES' CLOTHS,
ASD SILK VESTT5.63.
Embroideics
T OTJDlTiTIHTr
1
AT GREATLY REDUCED PRICES.
AND
WHITE GOODS,
ALL STYLES AMD QUALITIES,
PRINTS,
FREXCn,
ENGLISH,
AND
AMERICAS'.
Merchants will find it greatly
to their advantage to examine
our Stock. We offer great in
ducements to
CASH BUYERS.
II. D. KLLD ALL, & Co.,
125 Superior street, 2 Public Square.
e f. n m, .i w t -.if n. i iy n.v
ENGLISH 1MADDKK PRINTS.
Coohned stylea ICoelikh MsOder Calicos, the beat
v lt aud qi
Hues ever ottered in thru ctty, at otw altilhoar.
,01 received .
ALDWIX ft CO
VRENCH CALICO BORDERING
A. Rich Vmlimna b "ranch B.r.lTinc for tntu hv
lay 25
J. BALDWIN 4 CO.
PARASOLS. MANUFACTURED
LXfresai Um usaud warraaieil m erry rr;N t ooea
eu tbtaot nimf. aiiilS. E I DALDWINa Co.
ELEGANT DRESS SILKS.-Latest
Jeeirns ot Paris 1 rem SiJ ks. Paauu I'owpadotai ail ks.
Iraaieiirg atika, Vouliard Mika.
I BALDWIN 4 TO
QUAKER IiOUl8,
1. J caiaea a few eases aaaes oi Whi
J LSI' KE-
o Whiw and L..lird Skaa.ia
a. ciL r i a co.
V5 superior street.
BENGAL HATS. Drab Plaid Hats
for Sprioc acd tMiiuner sx
. BCTTS 4 CO.
Ball 25
25 Superior Street.
ER0CK
PRINTS Just received.
TAYLOR. GK1SWOLD a CO.
LACE AND MUSLIN DRAPERIES.
TO BE CLOSED OUT.
E. I. Baldwin & Co.,
TNTENDING TO RELINQUISH
A. this bnim h ot tr ole will otfer on and if.er Wa'DNEy
iJAi, mai iaio, ttu ir aai tr suck o
EMBROIDERED CURTALS,
at a reduction rf nearly M per cent from asni) price.
raWrtolestu btayrrkaa well as raioihea wnl nou thiBDex
ceiieot oppoittiAUty tooleUuatireut Barr urm in thaernoda.
K. I- BALDWIN K CO
FANCY SILKS-Very cheap at 50
eta., per yard
P MU.iiAS 4 BOOT
Drags.
WHY WILl, YOU fclLAKE ?
TT W hen there is a ht RE REMEDY Lhat will CKR
TAl IC1. Y cure voa!
UK, IT FELK'SCEI EBRATED AGUE PIT.LS aar
never failed 01 carTMr ih Fever and Aua whea and ac-
cordi'tc to the directiona. Thev aie Pu Iv Vetbi, aad
are ti.e uniy ale, sure and effectiaai rtsaeOT M tit XX.V
dMjw, aud will cerutinlir enVct a cire. Trv thB.
Thoojand have beea cur. d he Item. Fnc Auris per box
or five lor $1 sent Ly .Uml or Lui-oaa to any part of th
coujtiy on trcrijf of tsuB-:f . Iiihey fail to vur, Bave f
rainniacd. Ail onirs aiut ba addii-rs-d o
O. G. aN (l Hit IS. Chacnu Kaila, ruy Co. O
Ti o oeJy AciU iwr lue WesUra Stafm
mv14:dlm:wm IK2 ivl
SOAP Low's Brown Winder and
Hooey Soap. C.eavur' Gif-renae. Musk and Hoaay
Soap wainiried reDUiM-lor sale by
f-b' K. W. SArKRIDEH
RUSHES A line assortment ot
Hair aoaCiouk Bruahee- ai, Teeth um.iiea ot Inarr
bjue. Bullaio Hora aao oaaaJaU Waul, t'.'raala l.y
feta E. W. SACKKinKa
LUBIN'S EXTRACTS A full aa
aoruneos )nat received, t rotlMT wita agraai waaip
ierl'uwera arid loiiet art la-lea al
le.l E. W. SACKRIDER.
a, r. n.
HEALTH WILL, IN ALL CASES
lillt-w the use of Raile-ay's R R. Ketoediea. T ft era
uom so atcJi ardiwaae. so weulc, teetiwt. or en pp tad
wna paia or iDbrnitiea, but that Kadway I Ready Hehef,
RcasovaiiDaT Resolvent, or Reclatora, as 1 ne tvalur Mi tho
diM-axf iway r-M"u. i ill o,u a. tj aad rupid iv cure.
T!ie reiwefiies conmst ot Mawiwav a Keaur Keiiei. Kan
aj' Renovaiicr Reaoiveut, Kaiway R-:ulator. k-ach
these rcmedie pae4eaM pectal curative rower ever
certaAU dL.-ea:se. Y H there are oiber dtseaeen, waereia
their combiued Kedicioat pruparties ar required; and
wnen iiiust uvea, u aiser is sumsjieiu me ace Hit-w" wiait
in ibeoueased or dvin; body to sutai their aaliew, th
paiieut will live am) be nauired to aalih.
rain, JC. H fteiier.
Acute Diaeawe, K. R Hnmt,
InisiuBBiaiory biM-asra, Keiif ai.d KfrjUtnr?,
Maianous l.s imt.
nwiawi auu aa uiakiuas,
ki-iwl avnd K'rultiin,
HeisoeaUiBtt Reaoivent.
Rencrvittiiur Kesuivent,
Rt-isovatiiar, Reaoivent.
RosotTttitt an.! KeruUttara,
Reituvatiiag Retaolveat,
Roorvcitt, Relief, ifralatcr.
Ready Reiiot and B emulators.
t'onretive Dist-ae,
Scrotulua Diaaea,
Cbruaitc Duaaes
Svptiili'.ic Liaeaea,
Ciot.tuttoiAai Due tea.
Sun Diseases,
Nervous IXsea,
IuJlcUous Diaeuaea,
COWTTTTIONAL DISEASES.
Mnv diatuaaea that alfoct hunatuity are Uib-ritcd s heir
loonia from tbo divaited bodies ol sitkly Mrea. Scroidfa.
CosMBspUon, hvpniiis aiid its are anioitf lh awt com-
Btoa 01 const 11 mil nai uiseasea. rw, sua aoa bow
naanv are tie ration the aeeda of these diseases mav have.
been extanli-ed iu I lie vttm. corruptinc lh bloudR n
VtT'i Rx.iavTiNO Rjiaoi-s KST ttl raiiraio iroea th
bodie 01 tbe alBicleJ every paitir.e of diseaeed dpsasua,
ill Um veiats wuh now, pure aud healthy biood.
CHILDREN'S DISEASES.
JUbWaT's Rrov.nso Rksolveit should ho hauled a
breuiaff hv every toot tier, turash.Kii the bnd, wikm
taieut sj tn pt r J wu h sawea. H n niora aw-- Tlu p bresA
ino out (ItiusearU) aie cv.denca ot ueae transtniiled
rrcra the Darent srock. A hw dona ot the Reovatiho
fcXsOLVCHT will emdicat evenr veatize ot the di'eav, aad
insor th caiid a sound and heuUJay body .
atBLB.
IRK Radwav Bmdy Keftef tor Headarhe, wheth
or ireTTooe; Rnunatiai. raralTs. Luniwro, Uout
Nearabna, Tooihactte, SH Px. Foyers, Nwoiii-n Jotnta
Kidoev Complain la, hcailet Fever. Pains around ihe Liver
Pieurisv, Meanlea, Hrartixiru. and Paics of aa kinds.
Rdwa,'a Rady Relief will, m n lew mianiea, changw
Bttaaraes you euiicr to jovsof presmr.
H H L Radwav Reno-aUiw Resolvent, forth car
chrouic diaeasoa uh as ScrJiulous and Syphilitic Com.
rlaint. Conumi,trvnnnd ichor anectronaoi the Lunea and.
Throat, iiadnration and Falareeuieats of parti. Eruptive
othor diseases of lh Skin, Node. Turners, Ulcere. Dy
peoaia. and ail other diaae axuing Uwm an uupur ataXa
th B ood.
u R H Km war a Rem ritrvTi will enre, ertectaTfT s
tlilv. Cotrveoeaa. ladirestion. ludaniinatiiin of 1
lh
Boweis, Dvt TWa, Liver Complaint, Diseases of tow
Kidneva. FemasConiDaiuts.SnaaU Pux.revern
Measle. 4c , 4c. WnTvr the system U out of order,
dot of Radway'a Barrators will restore kt lo suiamf.
female should he v about them
R M ft. alaaaeUie are sold by Drarrivta ererywhera,
a. RADWAY4CO.
GAYLORD ft CO.. ho W. FIS&, Arrays. Clrfw
144, Ohio, th- .A
'ii.
ni!-ii
i.-ii
"l;-.lj,,
:-!.,-.
"
i J 1
'I -

xml | txt