OCR Interpretation


Der Deutsche correspondent. [volume] (Baltimore, Md.) 1841-1918, January 05, 1858, Image 1

Image and text provided by University of Maryland, College Park, MD

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83045081/1858-01-05/ed-1/seq-1/

What is OCR?


Thumbnail for

ÄS Jahrgang.
L,/
Husten/Lrkältuns! U.Heiserkeit.
' - Aklsstild. Maff.. 1
».«»;. s„.
»?. S «.«»''-„lch »">««»II»
««-.«»»«. in sa«e».»a»»-«»«>»« H«l>.
!./ «,t!.'l,-„!«»«tch«»»al»«e>,«i>Huv-!>.
Pits»»ittt. «»>kp, u«» dt» testet!,«»,»
K»«->to!«e eine» Ikrlätlung sef-ab,«
K d'-! ha»,. 3»'- «irschto-Sruttbatsa» t».
V «.itlielSndtftlLiil-eadu»» diffild»« tv
Peart» NN» Kamill, «ihr,»»
»«!,»!e» I« gavre hat «,,,!«!. »a« ,«
,o»,«glt!l> «u!, itt«eusch°tik!i ,u» tv,.
»asdlua« diesi, Ke-tnlb,!!,« bisitzt."
F «d«« «»t«»». «I. V,.
-?Ä He»»!.B. M?»!!»? »onUtik,.
«.».. s»'e«i!> ..«ch »ab« K»»«»
5i «»ufidalta« s°r «'ich »n» «iliu sa
«tlt, schl -, sr> ta-zi g,»»««»!. al« «t,
»,«!-»-» -et»,»»-! und tÄ »aü« ISn N'dt«»'»,
>
t?« 1!, b,. su>is.und.,>-a«,i« v-lla». >ü»
R- d-,alit,». «»li--« d'i «>«» !>»»«-»>"' »"
M«it!t,llS,»rauch,«."
Halsbräune, Keuchhusi.n. Gnpve.
«??!»üsl<-t> <W"
t». »a,^'«»-A"-»
» . «».« s!.'' »"-t!«.S»«it.. Ich«,«,
H!»e««:« «,,l>r» -»««>»'». T«.. Ich'"»» >,«
sck'»atti^ne»«,'»»«»««»>»»«-
j Hch vt<l»
-,«! «n-a,vm unl.»..
«.,!.!.»»« -idrii! ?rn»i-Is-« »,»suchte. Dt, «,»,
l kld'rie drn Hatst suf den San
p°° ".I-I »» ->' -in- °->b. «.-.Z I -lch
«-iu«» '!»», «iet-iilli,» st«? »icht aN-i»
dt, ' -u.t dt. »'-ch'°l, taa„°
k'U,n S... «a» ;;d««-»»'
,'-!« !«» »>« a»»c» Mann,«
Engbrüstigkeit oder Autzehrnng, und
Liifkrvhrenschwii'.diucht.
«ziz -Ma » »»i>,'. ?->.. de» <. ?>»' lii.'»«
-,d, «.»»Mit «euitiew»..
?,» Ka?« ntt.» vi,.,.« i,a>i„
......
«t. r. «-«,!-». M.
-n d» od.»
«-ch ««Ä> Ä^»^«e»^«s«"'«»
, Äich'.ii i-!^,s ..«b'st,«»!.'»
Auszehrung.
S,»I>«» «»' j-«,i>faU« «°ch »ei" ,t»!>g,« Vit!.,!»,'
. z„is. iiii.l«, !ai>« aU,rb!»s« m-nschltche
'A. .»'» ...
mw'-«o.ijdi»».««'»»««.
L »it 0r V ye». otv «lt l
>,q, -»Ii, ,« sur,in. uue
/>üie»»«tlit »ich! b!s»e!w t'-iiüte». Sit
,Ä>ch ö.t.°. e«»-«? «°»
N» "w -tue» Verln.! .!! A"'M,U,i°
««idiatli Wir !<»iien seil» !cw»HI, wie Jh.,
«»schicklich»»!!, den« »-a dtis»» «.a»«
s.lbi! j-tSI-h. Ä!i! i»»l!dar!»it uud H-chachwi-g
O«la«>i0 Sheid?, »°« «d«!dii»tZ»."
»«»ivitsltt »ich!, di« 3d» Aye.»
iL- utbalsai- »ersech! i?a»i. S» wiidvo»«!»-»
«edi« l« d« d-'-"",
°-d -a. ftw. «7e,» u« uu. »-»st'»,- .-i.ugnit v°.
! weich» In dt. ?»sod«l!ch-ii
und »a? «?.°l f'"«
?!. -ö-i At-«iche« «<>:!».»«. idi, fiud sesa!» -
»s. Schi«»« au!' .Maitis tu »er «ur.
KU^WWSKSS
» nl . a«d »ü««». I-..-N »t- sau'-n °d«' ,»-ur!,!e«
tv»«» »a'ürUch!» Tb»»-»,!» °». «»b
.Älikt»! , »<II z.illNd«» uut !»Sf!ta«n
- !>l, illii,-' !'!cht iiur it,SMas«ll»päiiitchl<l.
g°»a«d. S ' Wi,» n.°!-au» sn» z,
WML»'v»i!«SS
VWÄ.'»..'UKK.NS!
l-a»e« »>»'
weich, NN« so yo»e
«v. dlütilie I»,tche alt,« Vee
«cw«? Sitil.i ju d'l'U^n.
«NiÄI.K-Ps-«'»»'»»-»»'.'»»'»?-?
8-«.» »??Är«». U,!«»,!'- U»"'d^!tS!-i..N---'
tasli eo» <>a!t»-
'/d N d-« «Vi!'««» t»e»'u fti l«'««' °«i-
W»WW
SSbWK'«'«««-
«.Nr,,»!»-»-^p.' »,h»i »tcht« 0->-
"»««".' Eii ,!.«>!'!> -tiich ItiNl
i'.s.°duli. »' -t-tt ««»«- s°-'«- "ie-
von Dr. I-L-A »e r
«».»»I»>, I« Sil» »». t»« «. D»«-
5.'. «-» « a '« «"t"- "b
* t!L»-iIS.!K.,W .
Ä>r. Tu»'«»'« mc!»ti!>>tsev« !i>!i«i«e.
Ossice: Ar. t-i, Dinestrcche, Philadelphia.
«>zSl,!i»eachle»l
Setzeimt KrsnkSetten l
Kra«!»e-.!!> tiit.«. ,2,
«°ch s.
„. »,» s. BiottU!« »»»'-" »a»
NSÜiÄn?«
kett »nd v' a «tir durch Nawen
-ch,a«.'Ä,' -?» ,' ~», ti,. «« °a»,
b°//.!,äö.»e° «»,«->»-'! lu'»-»«-?«»".
~«,«»,, «adi». ~,,, «..«»itch», «,-
«»«»Se der -.»«»!!«..» Z«u «>iil««k',ft
?. »!üd!e« '» n»'-' "u, ei«« «'"«»-
>">" «ch «!,»!'><!'--«schi-l!» »--«
"'zÄi-'ü ..
VKK-te'N».
Der Deutsche Correspondent.
/s / und
chirurgische«
"Mtz. Institut.
M «c,rk»»i! t«r «»»«"
»«--««"« »««t.-iia«l«>»"''
.WM " » «.,«» «>>"«'-
is»,«« K»»«»»et>'«
«.-lch-n!>a«»»«lii!Nchi«».
' «,Ie»»s»t»« iSi.
S». «. «. «»ity Siiü <t !»«»» I«, »rl->»»nUch. »e«
-ixt?- Ssi»i,II»!„ siw»'",««!>»-» «i«!"'
,!« S»-i «»d »ri^.rt,« «<>-«, so/" "«iji'
i-ü .-> .!» schx.!l-!Zi> ««»«esw'Nch»« «r»»!»"«» «>.
»,!»-»!«»i dt?«'? t'tz! 'kd»» "»"»W« ?«»'»?».
»»>s«,»«s«»»»Se'«». ,«t>'»»tttl«
>.» ~ j« »«« :iz»«q » a»«r «.st»> ü?. «»
-».«dl« -ad ».-«eich! »°» -»>» «>rr>l-» »>«?«'-
"r«'"»'"!e, »et«»'»«'s-««» ,'».-->j, >ss»»!.!»!-t?»tl,
-./d'u !, t« t l-!-- «r» «im» k»»'- 5?.
»»,«?'«dt»Ä"»-!>
5, ? .7b '» ?a1 «-» ««». «r.» »it
v/»- i» z. 5,»t? l»«»« ei« ?.aj
-.1-t'üe d-' L»»»!«e'I,» «»^'i'll.'» ,»
»« !,!-»«»' >«» 1' «>>»'
ch«« .»-'"i-.
I-'' -»"r" '-!"«' »b"
-U...
ch,«!» >»»« «tt«"»- -- v- Ä!. -1Ä!
Ä«iqe« »«»
,««!->> ««i» »v e-W''--^'
«,.-«i>««»t
-""Stt'chiet FoigeÄi» '
SN v»«is<-ch,. «!--' ! t''"-»
KWsSMLZW
«'« >«"!»«
>«?. I» II." .. n-!«:»
««-,! »!. ««''.» , ..--
-).. »-' - ,'.j,. ... ~ >-!-. ~!
«» vs»M. .««0« «« '-«» «»
-»»!- «itch« i« L>«!o>s> ei»
>«»!, «siiech »- ?>- '-»>» «« « "
-u. .7^..' .-w.
-V.ÄÄ-'» 5-1
<r>».»-»--'««" ««««"55" Kch?Lr!..«"t-!
.!«I«Sl»t!St «WIM«!» it. - «I« «»-»'" »'«
ch^-ch..'.? «. !!»
ili! --it!««!--!!«« !-»d »-.»>" »-» -d i-iS
,»'«>»!!. k>?»« »»»«-!!
«'»'-'««
'
»'» .
M khs. !.,nd Wm.
'»»«v«« »«» sidU,Z'-i««.
'i'H» »--»!-»-.! «t» W »-!..»»--
«pottze'.'e.
M J'.rdinand Haisttieam?.^
t," H-ro?«'-»»'«'-!
Pod'tsrw hcstevs e«vsobi.^
ü«!- t»«!iLü>h«si>!!, Ä«ss«»'«t
' («-d'-'tU.tJ»
W' Thivdsr Eierok,
M ,e,>«?!isee ««»
lbtil ii«,
M Ccirl^Martz.
<S««.Ä.!Z>
Dr» H«»fv IS. Scott
Dr. Rhart,S W.
Nerzti, Wundärzte und Geburtichelftr,
I«i.z» l>t»te»> Na^l.«>»«.
Dr. Fr. Äartseker
da, 0i«- Ätiqull»»'«»'-
« ». ltilv. «ad» «?si>ii«'°!S,.
vtk!«e »kl» « d»«> M
Mo,«,»» »I« « !>»'. - «achoittig» »°« »"» Ud«.
! «U«.I». iSMti
W 0 hnuf. q «-Viranderun g.
Dr. «. Wtst
l» »«, II,«» stS»l?e« W.'k«!!«« »«»,'»»«» "» '"d"
" Nr. 19, Süd-Liberthfiraße.
,«Ilch« «»»«»«- ««» I»«b«!^i'«!^
«?»!..
»,x, M. kvienrr.
Ht».S»yathjsch,r Hi'tt,
»«. «. »»,»- »»»diri-c-»t.«u«
» "> i-» u°e
Dr. vandis
»i-ri-lt«-« »-i»tlla« »lia«»>. iit«e
"?.'»1-ich»°Ä''!"'>»--
~i «»».« »er!»«, d'» «>"!-» »«» »" B,»«i»I,t'«
««» »-»tich-ri l-I«'» P«Ü-«!-«. »««
<'««>» ü«».»«; e« "»»"
tel» »,'->! >».»'«« «i»l>»«!-!»«« >« »'>««».
Baltimore, Dicustag» den S. Januar essss.
tt n 0 k a t u r L u.
aü dcUtschrrdcnde
?» »«lii« t-11-i, ««,»"->-r-. '« »e-»
«.. v««tsik» I» He»»». ? >/'
!?'»» s«tiilch - .« j.s i
»a»««'« ZÜili- ««» »wicht»?«'-'-'
N!I», w,e»»> »«iilttich «nxi'Mtzl .>! i-» eolletit?,.
Ueierse»»««»!' «'«acht.
U."""' - -.7
iE b y 0 l a t
««. !». »Z»,Ssriejjroii.. nei».'
> - 'II»
Z)heophilns B, Horwttz»
Gelacht» Anwalt,
R H « i>. - TÄ ?
Ädsvk a »,
«k. tt, in«-,!?-?»!!'-!!?. »s»s -'
fte'it«, «»'««»:« t« dli!.!».!
sowt» . »>sty?li« «vi.
m. lt. K. 'Carl-.
Atvo?at.
LeringtvN'. zweite Zchur unter Lt. Paulslrage,
«l?x.nder Wvlsf,
Advokat und Rechis-Anwalt.
vsfice Sir >». ..Üü'S.Vutldii,
?e i' »I°aS » a b i. ls>t< von KI. Vautjsr..
< ''ian Zü.i Ii in .1 l«I «0i e. tl d.
, Ä«U> ewitU,
Deutscher Advokat,
«I », »». l! .ri«i>t ° « i ra »«. ,
,«'sch.« «t, V>iii>. >l.
Kauf und Tau.» Ätet» L,:t»a«e. i.:!'--»,.
«!'»' >' «-i:».'z»
pünktlich d siin«t
Ä>tsph-I» tS W?M«k..
N»'ö?»a» rnd Recht« Anwalt.
»»»» »ritte »»?-»««.
.
«n.i^l«e,^>^
!« »«»lttle» !-m du -d.»« »«»'- :»
r-»e« «'> daU'M P--'!« >lst>-ir>?kN »-«-:».
?.,» Vvtlik»»» >» «« »^»ti;,»^!>»«»«!'«»
»chütt» -
Kich«rdwu Ä Vs j.
H t,»l ni! tib e r - Ä-Nvoris«
«uch, WeKer.sivfte u. s. K.
«tl«. K« !!»»-!» «. W,jt,»«i»il«
"üi, HNt»«Kltd«r» »»»>"t Lcst»«°i
t»d»k »»»N»Z'»«»»»'«!?»»>a.i!< «m>»stti>si.
Hk«»e«. S»«!., I«i», Pa.-Ks!'.!-?«.
''»-»-»«i»« «»><:>. h«. t,
Iii!,»?''!,.»«» Uearfs. toltilier ie,
«r. KZ». »«N>«l o'ift'..
»«»» I. ?u, i»»^»
'
Hu t -''und'al> pen -eschSft,
«tn» ft'ma altkn n---d /lundea a».
dav «r v.itt jttnlr Nei«c ac tu«u<tg.. hrt
ist und au ob PI >Ks »in und K »NkN-
aus-i-i« »at. w,tch>««»de« »udlilu» dtileu«
iÄ» HKedöerMi»-!!!-
Hk, «». li. cI ?»1 -«t»-«<
Aar SU MrKg?«.
D Uhren- u. Ahrma^?ial!enhüi'dle?
s«I» »''« «k. W.«.»'
«».» 'c'K.v-irtM-r't'., «»e«»»" »«-
~!l«z-. ». s. ». »». I» !
», »:V? i? ?--»».
« > !> '. j>x ij',
q,!I, jl«oct.. »i! «!» !
Grsße Pt-tiehcrads-Suu»l
»V> »d x?n,ei>l w««ig»» «I» »>,le!»-
l, >» dl»««» sta''! >» «??!«-
>«l» od!» »irloli ojse'l'l wo»»»« >t!> >a»°
«>i«u» »ei>st« Ii: »«<
Baitimvkt "tt-w Psi<!»> ! und
Gold- «. Suhls.?.':' ->!
7!N »i»I. -?!>«'.
»!i> Ichdze» >!!IV ev Nii- ««>,»
*"s»!l>se»'e? «it ßw«»«« klM. lt>»<
«>til> ws>" »«iostder »!ijl».
«->» lv P»»,»«t >!--> d-- z^rtip«!'».
»,, ». o. a, «»»!,-».
S>'!l»edir. -i>d »ie!>erda»<i -
«aM««».. <««»ki>
««- «-» «,»«-e- »>«'. r-, '-» ii'l»°
/»». ?>rl lre all, <,««,!>«- !->-' '«>»'
«,» »««elel-»<»llark»<». s»n>» lu ?,t..L-!i-!.. >6.!?
»»d «»ruck, is!rdb!ia'.'lt.
ÄiS- De» «ochste Srel« a>»t <u« «>i»i!S>
vampfsÄtssf»Ä«t
,-Üchei»
Ne»-SorZ und Hamburg.
»nie» »«Ilster Ma§z»>
«!» »«!»,, «»»»«> n«'«s >» dl,;»» 5«??»
" '„Kvrujiia" und ,Hum.nr>nill"
d"l>ltaia ia'.üowHtt'.i"-«,
o«r>-ii-»«" d--> l. I-nt»-« Adu», 1»»»-/»
«. if',!!> Dies, «chlste s'->d au, »«-
,°,g>aliilii". d.A-'b->s, ln-°!>x-»t cht« «»».
Vüi-ie»'«-« «w«e!»,»t. »»» »«" »de,, on ,
eu sich -r-i-reni' c-r !e,t>» !»ch< ix'iiüSle >o »>adr!»>!
Iwlsch-ii »«»-an!, de» s»'« «n,-' »e.
»«ivliawe o»d I»ü,n!ii!»i >i!« b'>i'!'dt»» fiiqe
li'i 'chneü ieAäb't. «!>> e»?ro!>«ir Srjii!» an »"?»!>
U-> de» Wüule iv de« !» ,-«>» l'-»s??'chktt. »>»
w »itse» S»»?'d.i »v>»l-e »eteii-e»! '^l»K?l.
»>!üi UN wtkd?ik>- btk itUUki.Ufa sHlif« t.
elnil i-de« «knai»«»« S!« o«» »a»-uir« üi-ed!,».
V°» ! B», v«
.S°»«sfta" «-V. I.
,H«»i«°>.li>" i> ! „?o»«!j!a" De,, I.
-Kassagwptt'st st'r 1>5...
«»»q-s-it»»!.
t!« Soiüt« - - U'.'ßatUtk - - - N'
,je d" - » ds. - - - ?u.L>'
s,w»»'nt!« - »s'i» Zwikchendt» - -
Um den jetzigen Bcldvkichcllt"
nisscn zu entsvrechm, sind die Freist jür Pas
sage in de? zweiten Sajüte unv im Zwischen
deck um Pü.W bilZi.'.tt gest.'llt rrie dt«l>er.
§u>o
Zweite
Zwtschknde-t ..... . .
»«»«.,«»»,»»«., Ii «>»sa»j»»«!a i» «<»»«»» du
Wechsr! »>uf
?r««?f«rt a> Mai«,
«taun»ei« »»»
.
ftel« ,u »e»es »1 S « I >.
«r. z»,
«»isch!« « zarlt«- 11, kizblsi»
t 0 cerl 1: ma ar? n.
Butter l
!,»<? O«atil»!,« »I«., <«>'»!» I ,i-„ vir.
ilt
Mc l
»;>i »i?<« »Ii«»-» Kch»e>»e.««ti <»«»<
»» l»«»I»«I Ik» <V»»tS II
«,t !L«< » u»«t> » «.,
I?bZ> N>. 7. tl>«»i»»c<S'«t!e.^
««ttsVtt« II ö>lt»en »<v»et»«'»al«
vi»,!« lihati», ««»,»« vtkruoj »et
«0 r« »^tI » »yz
Käs«. , ch
«ch'ut-läsi "i«t's-,»-« i'Yalle« oe» v»»r„ft
»tili,
Aiittkr^^!^
!>tbuirgu, »lo>.
Prunke:!« l i
sehr schöne breite L>nses
Lc-sti. ?agc-, ÄrteS »e.
frische »ull. Haringe.
neuen Limdurger i». »e.
>,<»,« »irte- «'I »itlt«? >»! '»,« »»I
<t,» »1i,«,» »°I»>«.
I'AH ?!»> lliü. »?',»->»?».
H '»il t t v »
da?->?.'»!» « !i«ü?
I, ~i B 0«« II lv-,
U? 7, <o'»»»r!«!l»«tk.
isku
T> »»hatt!« »e>> lernSAleil rl>fttll>i'i>i»e« ?>»-
.» z» «»»,», INI» »ead« ,«» a»»,!«.a»tle« 'liid
; ii!,.'il>a ,1 !' .'Ns»«tar!t->!"d!!!"'» <^r-
S-, «„'» »d» «» »o»»llA»->«t».
t«»e» «a»ch«il vuUtti». Ha »i!^^
-"«i» «» ->«»
X». KS. ,Io»».««II«»»Ii.
' snii»z'»?»?'Tä»iä?»e«-'n.
j, -"tii->'!v ?,'!»«»'l
vlUl'ie» Oiliier I«» Btcti u>>» Gchi»cln«
z»t»»-!/, - l?!ü»» i"i' «'.!» i,!g ,-i»>
I«». »l!ch>» »t» s«»I
?5v I'.K, ?ch! nie'.. » »'»«.ielt«
mrL»««d»«. 5. »^
q<scl»!lll»
L>ill»! - iu» P-r'aus de!
Äv »yeII
«.ooi? « !;«>'»d'llen
»i- «1 lii!,». «,«kurz,?. und Sch! 1 »>> 1'! '
»i,»,, -edatll, »et d N »
Äütllr!! buttert Butter!
<ii ?»« Ä i<! »?i Gült,» »Ii» Ii! ldi»., lUli-'tl >1
!Li"!»! bei «jo«»«»«» » »».,
ttlZ, >51,, 7.
«ttquvt'S Ehampaqu-e.
vi, U!ll»'l>t»>>c»i« ?»int<ll sü» !>>»». n
»ade« ii i« einm B°»»aid »tis« di>ot>«l!!> ib .in»? t^i
Quaeit Uii'. «inl« «» Hanl, u«» erditteii »a? !U> Hill.
,»»-» F. >!, «»au» » 4 K o.
< 0». 11. th»a' sldi. ?ck» vo« lo«da»»i>.
Orlnpe »euls«, «i»n»Ile„.
i« !!>t«i« »«« >IIII le>d>. sviaen »»ditt,«.
,s°». ««»Nsch,
i z 1 X »! s»,ii-»«kl>« 11. wii»>» srtlch "Kalt.« ».i
«v,»>>««,, V»-«..
iWiii «».lil.ioüida»»»'.
WetuseSltuye.
! S'i»?»tt,ti-i> vieschi,»'«, Go'lüi
<'-u»cp« -»>' !-»»'» tu» »i, iKüt, «od «'»'»«" "
, dZaaii ita»«»!»«». ««»<'»>«» -'lch- d.'d-r dniiut »«
titltasi. «'««..
vi?! «» «.etile Billint »Siii-e I
-r u«li»>»!'te'"
-!..., .... :N. ..» I- «<">'«"> «- «''««
H-« . !!! ' l ' e«.
-j. ?». di. <?.
K. ?gttt mV»«danfen,
»»,»»!»« chn««»e« ««» »'« putii?»» i»
-e»'U» »«II»»«» sü«»«» »!«,?, lt«^Ausfri-t
«ch'.»>' <-,«<>-»
!,>> »?i i»»> ai li>»n»St,„iit, -t-e.uli Vu«»ayl»»!>
ich!!« «I», > «-. A »s«>- ««>
»,!> ..»<'t««ii>ri,>i »otp»» «°t weiße» ».!«>
s,?m °l.d »iu.«.. ... Har» ->"», »'«
»ttdus- tu Slilllchia-tliai-o-l», »l! iv.'sich,»«»^
«el>« >ü Ullilen, Zet» »t> e!t»stc» ««» tch!««,». «!,iil'l>
ealtri- --Ich' '» !°wed> '>«!"«.
»?,<«». «i?»r »-Z.»'»«-:»'»»!«h»«> W».»««»-
»e? f>:» d»ldu»>»t ,t»«,ls»ea.
Li, v-k»l«d°N« !"!« ».ch!«!,« »Ii,«»« >« »!
z» ».Sit» »,«,»>,«. dail iu i.»ie!»ach! ««>»!'
«ischSste« »14 Ut>?A«q,' ««»-5«
iAkMi»U!«»«»-l».' »deinalt,»»»»a's«,,»»«»« »»'
Ä,i>»««»,it iu,ilf>t-is. ...
!«-».tj.li«t,. ü- Ä'tlmar«»»«»,,,.
«. Arrci »> t,
Imporieur von französischen Weinen und
iLranniweinen,
Vr. »vl««u»..»! -.-.-»o«»,-«»,..
tz?t !«eei!>a«».l!» cil »iS>« '»»l- - . K »,ti>,!i ««» -r
tSei «««»»». »«4» >« 5 .»US«,' >«>«»i-l! »I»s»
?»> ?»?»-» ?»!«>»'«'
«w »'laii '<> «»
»r»fm d-?lich-»i'->», »«« Ii!»!» N?,-,lach» «'.»'» «>»'
»-I« R,«»I« '««». »i«» «-'i> »U"/-' »
«.
Vnm ui>d »Li Attto »on
Liqueuir.
!»»«»« UN» Nu«»
n». lZ>, W»ß. »»«»«»>>>».
iZl'i!» see«kl»« L«'i"d>» !lk» »e« Puiüt?» ii»>-
s-?p> »es«,» fük de« »Ii »i«e« «ulpeii» dai»»»>>" '
wie m» dle?»«t di, »»eben- An!i>»,,» »aide«
i?!r du.» »!! .»» e .i,sl„>»'
u»s<» ««»>» so» «-ise» «u» ZlM»'»- »»
»loetl»! ni!»-s«v>e»«»l i«i!». .. , .
vur«, r,?lb,N» «>» >?>«»< «- -«»>! «>»»»>«»»
»ia:ük:tr»il, >t)U»eri«
«'»llsen v»»la>-fl-. «!!de»«,rk»o!t»n ü -way'-!' wl» »!-
»vr'llillSafteS«» Sidiüju»?»« »le,ch,!i», «»»eu
.s» u>>l»r7»ichKtlt>i!i-«5-»t.««>!l »"!!>«>-!«"
»<!!-» „
"tr". llj4, SaratMstr^ßi.
«i«! „S« c /n ? ud el°tu»i-d!>a> w° wi»
Ii,«»»»»« et» »?» »e-Ä
7«k!?!»?»'l! w!!?. «al
sache«. «sj» I-de«'w
A n d s c u. V n rtz,
iB
H7hilad«t?hi« A-a!« Ate.
»i» ?« »»!«« de»»«»»«»»M«>I- ««-- a»Sl»«-V>r«>
V s.« »,»»>?«»>«»>- >»« 5-»'"^^^"'.'°'?"^
»»>» f-i.' SaZhau«d»?ii»
L-i,«,»»«» hi»»' »°S»°» Id««S°»e« fü
»«lii» »»,5« »o»t«, «lle«,»'»»-
»k» «bii,» „»sichert sei»> »-'? »rch
'««et »ee »»ei« »e» >i<!! ft'u,« feude?,«
,-l',N:il««s"ch«erl>>->!!!i!»!>»> »»drt»»«
>e» r»ctse« »t! i>»» !° 5-sN» i» »-r-.». -I»
>«« «»tiiel »> ,i»a,i»<« s<» ja l?e Uw
»re'se eiitsv»»»,.i> »« »«»!-> '»!' »'« >/»'»
««» «>ov- «»'»i !''> V»i»«t-«>!»'iU>'"
zi.i ,1« IZ 7>> ki» r -»es». «°»>!.» »I»ut
-«d «>! s<i>6«l>« »i» »->!' is
i-.cht >« »»«»» »->! t-i-l »I«. »» S«!.
i,,,. S-de- ->»ich«r >,« <td«!ü»>tt m»! >°L.
»»!»«»>'»> v!»t i!>» >-i.»
»'d'" « '» -"'«
»-» Sl»>, k«»-U?»«> '
- V- «. «»U»,
. u. Mechses /lilz.
VrcU^>crtt»g.
British Ävmmrretal Li!e Insurance Comp.
«»»irüiid»! "»Ii»»», ««uvlint
Pünktliche <s'l«dtii,?jt »ite» Bk»d>s»!iit»,!l>a
», «ule Diu»,»denai» P«II,». W» »«Ich, »>'»»»«',
ii»,«» iu» fi»»a»t,« »tstco. w!»il ili»and »ichl
tan«» »-»sich,w wt!l.
'">n'<r,?'eri»»»« »'.-».! ». S. - ~»>,-i,»l<t.
d» it'r,k»t!r wtt »,» De»^l>t»n
»..?.«<>, n . <i». ,-!'»II»ai>.
Vl.isNl" '
«». ~ »a,»«e»»>.
Ktreu,««'» .zu;eißUiS.
Gdutb-und d--Straße
«<»«,,»» »« . lUI'. 1 ti,«c»»iii!' »-«
<d:«>!>i<»i»» «>ti» ''.'4
i <> tciez, i^.
?„!«.?» ? a,^.
. »e.»>:,. '??».»
- ! -t.'l.. «.1.,..-!^
« >?l»s,». »»'. L. :'.',i
KI»«. hl«»,
«-»««« S.'ZUIi«
»!«». »iZI-iit-.'ft?. ir,>>»!>,
l«««.I-» .!.»»»!««. «ri»!»Ä».
s«z«' ..crsg?^!h<>
e?«I»tl«e». !. a«i er«,l -«! testet«
s»«i» so?t!!,»itlzi«!»,-» «<«»» »te »>«»«>».
Äo»»«. V»«ßi'»i.
t«»»zic I »-S ii»«l,»a»t, »,»,
Keiler- u >,.' -
tdijuiliUile
jßeiier»^erftct,ir«l?gS'Oesettsch,»st.
Charter aus immer.
Ofste«, «1,. ls, »oiitttll»»«!.
Dt« Vati!«.'»« ..Eqniladl^.HisMcha^
' Direktoren:
Howard
u«t«Aee««ch eru^^».Äei«tlickaf«
Ba l t 0 r e.^
Die :
»«I. W. . .»» ,
Sa»?« . Z. Ä^!»I>»»ilZ!
»»»iil! N. »q«li>». VUK. ». xa«t«.
<-!§, Z. H:rli.-n WIZ!.,»«'. «,I».
..5 Äauk
sim der,, Baltimore,")
«« W. s,-»t°»
s,-»t°»
der i-7d !"'ld-Veförderung«.!
Compagnie
»btiadelxhla.
'>' ! v i -«suzuii?.
(5 istrnt Schi« übtn -Da?nvfschis»>.
»Ii« »112 «a!«!»»'»», »»»« '''»ch Januar I» d
«z,««'»", „ «, »»»riia» M'ik
»!,« „»iltl»!ore ~ : » lii>B
Sa»«iiro», > I vpril Ik!>«
7aff'>s'-Prcist!
«ie.-«,e
lu
Passaqe.Schkine
»SN «Nl« Halivtriäli'ii !'ch>ard'< »n» de» Kidiset,
üver odige t« ie» dUI Piltlin.
Wechsel
ovl «,»IW. H««-o-»i>, fi»«s?wrl> «->1»,
«Sri,«'»-, vit»I««'l. uat
112»»,,,» <iu «,i!v! un « v« » » eil»» a luech V«ft.
schritt naH allen T>eul^chl>:Nd'e.
W,«i° s',«i»er wru>,»»»« fiÄ »i
I ?>»-»«I»!»l»r,l!
<«,»> ««UI»«»,.
Artcdrted «ad setu Hof.
Also eine Robe mii u. ein
Stoffkletd. sagte Herr Pricker feierlich. Ich
würde dafür sein, die Nobe von blauem
! Sammet zu wählen, welche« Blondinen sehr
! gut siebt und einen HlmmelSschein über ihr
ganzes Wesen ausbreitet.
Nehmen wir also himmelblau, sagte die
> Millionärin, und da,u eine Schleppe von
! Siibcrdroeat. Was da« Kleid zu dein Hof
fette anbetrifft, so hat mir mein Vater etnen
sehr schönen Stoff geschenkt, aus Sammet
und Gold gewirkt, wie man ihn allein in In
dien zu wiiken versiebt.
Wir weiden also eine durchau» würdige
und noble Toilette haben, sagte Herr Piicker,
und ich dars tagen daß die Gräfin Rhedern
dei ihrem Erscheinen bii Hose dem Hause
Pticker Ehre machen wird.
U >v ich zn,"ifl- nicht, das, Ihre Arbeit wie
dnum auch meinem gräflichen Hause Ehre
machen wird, rief der Graf lachend, nur mus
sei! Sie sich verpflichten, mein lieber Meister,
tn acht Tagen fertig zu werden.
In vier Tagen, wenn eS setn muß. sagte
Herr Pricker. indem er gravitätisch da« lange
ge!'>- L .-.'.in „ü i-elch.« ihm jrine
grau rarriichte, unv »ch dei Dame nah''te.
Die Anordnung und G.irnirung ude-i. Ss
ga?z Ihrem Geschmack und Ihrer
jtchi, tagte diise. nur verlieht es sich von selbst,
daß das Kleid nach dem neuesten franzosischin
Schnitt gemach! werde.
Herr P,lcker zog da« Maß, welche» er eben
um die schlaiile Taille de» Araalein» gelegt
haüe, mit einem heftigen Ruck ziuück und
blickte sie entsitzt an.
Aach dem sianzösische» Schnitt sollen Ihre
K -t. - g .na ht werde» ? fragte er rauh.
Nun, ich deme. d.ev sich das vvn selbst ver
stedt. s..gle die gräfliche Äraut lachend, jrein
anständigtr und votiiiviner Schneider wird
doch nach dem veralteten deutschen Schnitt
atbeiten. Ach, e» wäre köstlich, bei Hofe mit
tein wetien, mtt gatbeln besetzten Rocke und
ter Cirlouche darüber zu erscheinen. Nein,
metn lieber, Sie machen mir das enganschlie
Bende, französische Leibchen, vorne mit der
langen Schiitppe, spitz und ttef auSgeichnii
ien. die engen Aermtl bis zum Ellenbogen
reichend und hier mit reichte Spitzengarniiur
versehen, dazu dtn Reifrock, kurz, eine Ztobe.
ganz »ach der französischen Mode.
Herr Piicker faltete entschlossen da» May
zusammen und legte e» auf den Tisch hin.
Diese Robe wird nicht i» meinem Hause
gemacht sagte er bestimmt.
Wie? fragte die Orgueltn erstaunt. Sie
wollen nich! >ür mich arbeiten ?
Mit Vergnügen, aber nicht nach dem frn».
zöüsehen Schnitt. Da» wäre eine Ver höh
nung Mltne» Hause» und meiner Ahlten. St»
waren alle deutsche Männer und nur nach
dcuischem Schniu haben sie ihre Meisierwerk.
geiieiert. Ich bin ccr Sohn meiner Batee
bleibe der deutschen Stttc und dem deut
schen Schnitt getreu.
Aber bedenken Sie, sagte der Graf Rhe
dern, daß diese Weigerung Ihnen unendli
che» Schaden zufügt. Sie verlieren dadurch
nicht blos die Kundschaft meiner zukünftigen
Gemahlt», sondern auch die aller übrigen
Damen de» Hofes, denn Niemand wird mihr
bet Ihnen arbeiten lassen, wenn Ste sich nicht
einschließen, der neuen französischen Mode zu
dienen.
Niemand wird mehr bei mir arbeiten las
se», da haben Sie recht, sagte Herr Pricker,
und indem er an'» Fenster lrai und mtl er
hobenem Arm hinüber deutete nach dem
Hause des französtichen Schneider», fuhr er
fort! sehen Ste da alle diese Equipagen.
Einst standen sie vor meiner Thuie und ich
kleidete alle diese hoben Herrschaften. Ein
Wink von mir wüide genügen, um sie Alle
wieder zu mir zuruekzurufen, ich dürfte nur
zu ihnen sagen! ich will dem Geiste meiner
Väier unireu werden, ich will den Schwur
der Ergebenveit brechen, welchen ich dem iio
»ig Friedrich Wilhelm dem Ersten, dem deut
schen Manne, dargebracht, ich will die alle
brave deutsche Sitte abichwören und dem
Zettgeist gehorchen, der das Einheimische ver
eichiel und da» Ausländische allein hochschätzt.
Ich will mir französische Gesellen ballen und
nach sianzösischcrMode arbeiten lassen. Wenn
ich jo spräche,so würden alle dieje Equipagen,
weiche jetzt da drüben halten, zu mir herüber
rollen und Niemand würde mehr daran den
ken, b.t Pelijsier arbeiten zu lassen, denn de»
Name Prickcr ist berühmt genug, um die
Wageichaale diese« unbekannten Schneideis
hoch >;> die Höhe fliegen zu machen, wenn er
seinen Namen in die andere Wageschaale le
gen will. Aber ich will da» nicht. Ich Halle
ras Schicksal diese» Franzosen in meiner
Hand, ein Wink von mir und er isi ein rui
»irter Mann, ich könnte ihn stuizen, abe, tch
will e» nicht. Mag er leben zur Schmach ier
deutschen, welche in undankbarem Selbstvir
gesien stch abwenden von den ehrwurcigen
Gebrauchen ihre« Vateilandes und in elen
der Kriecherei dem neuen Zeitgeist huldige».
Ich werde meinen Prinzipien geireei bleiben
und sterben, wie ich gelebt habe, ein deutscher
Mann und ein deulscher Schnetder.
Der Graf bot seiner Verlobten den Arm
und tagte lachend : ich danke Ihnen für Ihre
wundervolle R?te, die mi: indessen immer
noch nicht bewttien hat, daß ei» deutschet
Schneider nicht auch zugleich ein ausging
ter Narr sein kann. Und wa« Ihr Deutsch
thum anbetrifft, so vergessen Sie, dast Fried
rich Wilhelm nicht mehr lebt, um sich über
solche Vornlrtheil zu freuen, daß aber uiisei
junger König französisch spricht, sich franzö
fisch llktdet unv an feinem Hofe mehr Fran
zosen als Deutsche zu finden sind, kommen
Sie, liebe Earoiine, wir wollen zu Heun Pe
lisiier gehen. E»wtrd ntchl so albeen je»».
Ihre Kunk-ichafi autzujchlagen. Leben Ste
wohl, Herr Pllcker.
Und mit einer spöttischen Verbeugung
führte der Graf feine Maut hinweg, gltvlge
von Madame Pricker, die sich in demüthigen
Entschuldigungen über die Hai«siarr>t,keil
ihre« Gallen erjchvpste.
Herr Pricker blieb allein. Groß und siolz
autgeiichtet stand er in der Mille des Ge
mache» und blickte mit einem titumphirenden
Lachein zu den Bildern seiner Ahnen em
por.
Ihr könnt mit mir zufrieden sein, flüsterte
er, Ich habe Eurem Geist etn neues Opfer
dargebracht, tch habe wiederum metn Hau«
g-retiiigl von dem fremden, austandticheu
Wejkii. Mein Hau« ist etn deullche« u. wird
es bleiben immerdar.
Und wie er io >prach. erhob sich in dem »»-
stoßenden Zimmer der volle, schmetternde Ge
lang seiner Tochter, welche eben mit Ouanz,
d-m Llebltng de« Kontg«, eine italienische
Arie ttnstudtile.
die schone Anna unv Pur Pncker rannte wie
rasend im Zimmer aus und ab und h elt »ch
Uc Ohren «u, um nicht die Schande leim«
Haufe« zu hören und verwünschte sich selber,
daß el so schwach gewesen, diese« Unwesen in
er e^»!orrespon!jenl.
tägliche und wöchentliche Zeitung,
Friedrich Äkaitte,
Süd-Osi-Äcke von Baltimore- und Vavstr,
s s I^t»« l! !», »L ».
a»»I«ül,llik
,i»t» 1,1.» »««Sl.tl sc» <«.«», >« «»,».«,«»>»«
,»«»I»,.
Kr,!« ?'l!t,ti!.»!<».!«»«»««»»ch««.'
Nuinmer
sein Haus kommen zu lassen und seiner Toch>
j >er Nese unseltgen Musikltunden bewilligt z»
j haben.
j Ich habe dem l'vsen Feind mein eigene«
! H?r< »erschlossen, über mcine Kinder
! wird er Arwait baden, rits Hr. Prtckcr g inz
Er wirb sie losreißen von
meinem Hirzen und sie werden nicht meine
Wege wandeln wollen.
Drinnen trillerte Anna Pricker mit silber-
Heller Slimme ihre italienische Arie weiter
und dann hörte man ihren entzückten <Ne
sangmetfter Biavo! Vravo! rufen.
! Ste morden mich, sie lioß.'n mir einen
j Lolch tn'S Herz! murmclie Htrr Prlckir, tn
! dem er ganz erschöpst aus ctnen Siuh! sank
! und seln H.iupl aa die desselben zu
ruckwars, wobei der iietse, llrine eingezwängte
Zops von der Siuhll.dne emporgediucki, wie
ein grol.eS AuSrusungSzeiche» Über srinem
bleichen, zitternden Haupte schwebte.
Drinnen in d,r andern Stube war jetzt
Äll sst !l; Änna sa»a Nicht iiilhi, man horte
die Ai'schltdSwouc t!.'liZ t?>hrir». der seine
verliifi, kann ott>ie!e üch vic Thür
»u tun ' ! n '"»lcker, und seine
Tochter trat um l'i tz.»v.» ottgen u.ld hcch
ic.hlN Wangen Herrin.
Vater, sagte >ie mein gtuhrndsire
Wtinl l> soll sich endlich eiMen. Dieter edle,
ltebc 57. l nz ba!>s i»i> au»gcwlitl, der, da
Graun aus Vti vl d»s itonig« mit dir Com.
rosilton einer Lp.r lcichasitgl ilt, mrinen
Resanguniirrichl übeii.euiiuni hat, dieser
ltibe Luarz e» mir aui>g>wiikt deiß ich
in dein nachsnn Hv> ~iil »ngr» werde.
I i acht Tagen t-hri der jtonig zurück, dann
witd ein Hrs Ltvnjiti ariaaglit w»roen und
ich, mein P»il?. ich <>tne giuck>.lige Toch.
»-. a' cudei >.u- lletiie»>>che Ärie
singen.
üi'tft»un» >e>,,.>
I!e. Ili i. i t,> i
»l» Ha»llle»l««
l. Ic Helden dt r !>i teos u : to 11.
Bet »vt!. »öchm'd«,-"uchvuneler,
Wahrsagerin Mlle.
i'i „ " Viich«.
s"»»»-« »'»lüruii«. »«tu.ch «o ,», Ach
iet!» seibti lii I-gen uut, I« l<io, <tUt>ll>l> >»!»>ll
Geschichte ">>o. Wuivtngtvn'«
»„»<>>. Mi< ,-j iijeno'i o Wa>y«,jl»ii'4.
p»Ii« in eli«.-oll» g-^liil^
"Uiao .t)«tse,
Ai. i«, 4tkfi-K»^t:»,zraS»,
ftt»«» sskiie»,« »,l
»Illu»- dj, »i,etin, -i tu» »i
neu-eingerichiete Suchdtndcr-t
i». wcft - ».is.i» - ts'?ai,,
».,lii,t dal unt eii.ii
teidron lSsslll» u»t>
«achl » iueuus da« k» «» ,»»<
«in ti ise le» it!. »»» den >,
ltidiin via»»»»,»,«, K!,„„.x».
Nile Leien Luch- uud ?r»j»» «».
dau,»v«si un!> I-onell liesi i!,'.
««ss'WilAüsj»- «»d VI«»!. . Hit iet« »»k,Gj
?'»: sie»»
«US,'.«.- N. < «Umid»,
- - -^.:.kiv„G,
«.»!.!?- '«»».»«ich.
< ortttbuch. trsljztt«, t? tirti
s> «u Z! '»ielnc«,
°-n »!"I
»/^-l'ti^7d,eiu^u!^'^!?
»!,»-, « «-ich,cht. ,„,
>u. «»».
«»« »<» ->.?» «II »e? !j.'ne,»>,->»>,,
>' «"»
«»»«-a1,,»,
u" »«.!,1N.:.-..,».»,
H. Si,,ttlalij«„ »d-SIr»ll, z«„
a».!.!>z ' '
z j»»''»-«i-iu« «»,
U» Hüj,»,e»»« i
»it itllat»« »» .»,'..
Die,-- »L-,1 «aeilur»,»,»
- ?!>«-». >l>ti«»»y».
H «»I is ued tf le> i < « v« » »aI« » » » , ~ ,
««I«»»II. 'l >-.. . D»
u't. LetHe«
< Zcki.inti» it. ii, xnt rs,
«<»ittl!iche, ..j, >
»!>.'!> ich ,-»,»«»..-» „
i euilch, "unx "
<«!»»' -' >llf,
Äti Hi.
Nr. öS. N.-Gapstr.
e>»'l'ne» «Ia»!,»»at!!i!ch
s-aenai «u» «?5ni»«Ii«»»'!, r.«»,
weidilchi i>«ai>llldel,i» »,^>
«I> «.aeienloat» »°« I«d». , Z
«rill-ema-!,'« '«u^e.
VI, »!,«> Zu, /
»-an! «„ Illii«.!»!, Zrtto,, "
s>»i>.>»< Mulll./<ti,>>„,, »7. °

s.
wmxMkH sdR&tfBURS ,
»A!i.9 fe WESELir J-feri£2,
t'witlantd by
#ra£ « »• i ifc h«3i n « ,
6 £ Uef»»f •( itaUiMtirs * Say **.r*»n
«a.
fna« 1 C«st» per w»«fe. F«y*S»l* u th»
itnteri; p*r Aiavn 112 '.W. !■
S4VABX*.
»?«»kiy p*?*i vt.CB pti Asaxn.
'(eiatis ei AiTtrtla!a([ ta«d*rut».

xml | txt