OCR Interpretation


Der Deutsche correspondent. [volume] (Baltimore, Md.) 1841-1918, January 13, 1858, Image 1

Image and text provided by University of Maryland, College Park, MD

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83045081/1858-01-13/ed-1/seq-1/

What is OCR?


Thumbnail for

luhr,juug.
g ' 0 v « , «
All > cheil- H l ufll) alj am.
ffsiM >u, !4»«>l« »«,
v Hasten.Ertäitunn u.Heiserieit.
.»rt «>i«Il!, «!a«., >
7 . »r»2«I. »>«. IW.I
»' «». H. ». „Ach trag« «,to
.. .V,.i. t.-.»i a»«-ii« Hiit-
IB.
V!»!? Kt,tci>an>>!«e«!iw»idu»ii drff«ld,ii In
«,»«, Vi«i« »»» «ii»M« «ädrin»
i«/ t«»tiii tt> gayr« ha» »r»ri«l, »aß ««
»-'Milch «ult Cl»cnsch»t!,n jur ?!
!,» » »«»»«im, dl«s„ »,?»»."
«bt» «,t«HI, M. »r
. tzrri Ä.B. iN 0 »II,» ovo Utti»
»«ich, Irmai» ,!i» Vorschctn
ia«i. >«ch Ii«»" suns-ai,d.iwa»i>K Dollar« sur
ii»r tilas»«l»w!!>.!i !>»« »'> «>>"' Ich»««'" ttr
laltu«« e»n« d!«'i!i! !" >l<» »»'« ',«'»» '!»
M»I«I»!I itt«,auch«i»."
Huilbräune,
, Vlit dtt'i.!» Ich, l>«i üS.'Nti^ilua
»a» !>,»« !i>Ül>,t !S- s-i>'d!i 'U-' >»? 00« «,uch.
-all,» Hattdiäun, v°l- «ruSln!»'« »iu drr sint>rr
»-,!»-». «I,»», g»»r ?->uo«rschast:« «.«„» wl«,»
»,« «,,Itz s-»rn? »ei«l»lch«tit »u «ch»»«« ««»«»»si«-
lis M«»I,l» »»!»««»
H?r-A«o« t«, dbi> 3a , Ichiitbl ».»
». Manual I»«i
bail« «in, Witch,
»rl> l» Hats« niib «lis drll »S-i.
»NI, Uli» N'rLtkjxr iilt valb, «achic «ich
««I'M». »«-
' i<nftbrulitg?k!t ode, Auitzedruiisz, und
„Zhr »tis?/-uV, s,«r>ch!"
I» O«»,.'«», «r
e,k >,»»«« »««',>«
«» -tsr» Il,iißt»»,a?!llt,i> !kl,ii »al.
Hi»k»i <a,i» , Laiit«,»«
6 v M«»i>iy st'?. t> . vo» Mo»«»,
»»»««», V «'». '
»1,'1«1d».... und t't
101ch,,, S'anktv i?»!ch< a» »«, «u«,«b,Ui»s I'tdi» «dir
I« Hit»»»» «clq-r, i! -iw, i-r,ulltUiii »11» '
löii Viu ,aiit> Snich!< »»«»»»'««>«»-«»««»
all'W >' d-,
5.->>«lil«I»v»,de» a« »'»«» »»«ch
«tu-» ü li. !i:?.I. 4:.'!«»««!> «,s»»I»«
AusZtchrnnfi.
»I»h,r Iva' ,üch »«., «tt'il»«
isi!!-!. w«!ch»l, »>! i» -- '» !-> u«»^
»»!? »"cht s«l>» «-»lch,» ,-w«I»I »-»
' - UN« »II» F>- ilö«!!>'d«l>
'Z»,. . I«.I.
.i'
«koaati !<iN» «i.St« »chiSr.ich,» ?»->xi«»k!« v°» <Iul
d«HMNg »llitt'U ?' -U« ÜU, >'««UlI>ch«II
- d, ! .!<>->.
i' P.IMN s"N< Gut« s»»>»HI. wie t»»,«
~!»! sv'«r«M«. al« ~>!»«,.
»U«til ft, I? VSil Idkt« U«d NINUt Bch
~«t» ««fii»» «.II Sa»».!l»!» li,» H-ch-chl«»«
»t-»..-, w »«» ««» »,"i»!l,
»sd «»« sei», «--reu «« ««» »«» gib,» ZiUgiit» «»,
kw A-ri,l«»K«ii ftiui! »«.!>» »s««»schaft-n>
VvU-drll'dl-i »«dg«,.
Nhex's Neiuiauugö Hillen.
»I! B!ff,Mastk. S-k -NÜ Ä!,dU«!> find
««>«" »>« >'»>
»„ t)!.-j.i-d!i«i« U/u>.!.i Ist. j» «ri«us««' „Dmch un,a».
ilt«
r,» »«fitziit «ilaic ia VortriffNch«,«! N« «,I-od»IIch'«
t!t<U»!n,n itdrrlrei;'« uu» daß K« a«t titspti-tol« «itsi
»Ii Acht«»6 iMI, V ,<!> „-wtnll-v. «I, «lfabr-
l!»d!r!ch> «!nili»>i><«,» aorr »<w«II>« io »,, Kur.
ghre »«?»>>' r> r«r» »I, kedcn«.
sdaiiak,.. -.'l -'s »« Htndrrr.iss, »-««irr
i-In!!,?.' d Pt'il vnd
ki. I-i'bti, »!t -au!«» «üa°c °tt», ivrlch, Vi!dft!««uiili
.»» »I, ia«t«a«»'^t«»«'k«'i«
iä»it,ch« vkl,»i »,r dr«i«ii »«schfeilchü!»
»<««!,nsch-ü < lote» I'idivo»« ft« „«üusltchi
s?r>ii>sdiw«ti>, so st.id !>« doch j,lii>di>t!««
»it x,r!n«»i »«ti« U, stchir?» >i>»
lii?°,«o«.it''^^..'«?-? i>r ltichi iw,li»«d»t» /«»»
»a ii,r«lu s,»'!.'>s!"!ch flut, io «»« sl->r,l vo» aiir
«,laS» dk, «chivl'chlit!. S'r «,°>»>ll«a!inb-l-ir!ail-
Hat. v«ich-allik «lausn- wä»,» fil »Ich«
»0» Siasuertt t-kiäti i!«, i?»>!j« «In, so Y-», eieuui»«
sud U-«n sn hob-' ~-?«'r"!!I»-n ««Ich, alle» V.r.
t«ch!»er unsajrl»,«« v.,»>il-i>. Bt,I« >«r»»ir.tg«»d»
a-littlch- ui>l, Ä<r>>! d-o,» thre Äane» »a,n
d.a um ».- -.Mltd.r dl-Zlivül-Bltchl.'l
Mltt-! tu b«i!l!,>l.. wayrrnd Änd»,« «tr dt«
«uschlcklen da» «ein«
»r»»a,ai. ..»ei.i,ttch »i«I zu wi«d-,hcrilrUuu» «rtsir
»,!>lai»t>ii und litd-ndr- b,llr««ieil.
dl« u«lri! x!»a.ii.!iu Agrutr» lteseri, «It Derüitüzrii
»«so«» limirliar.schiii Alü-snach. welcher «.»-
«üisim««» 'l.drauch« liiid U-uzmjj, Ihrer Kurl«
»»« d»a joljimtlU! ,! -o»!S>ll«« «nüialti
«erSopsu », G!U-u.Äraii«V<lli», R»eu«all«u>ut,
«tiasieisa«! ch"^«r"nl'
I-11l ot» ZIl»»5«nitl. D»,ch »ilUlgüN« de««lul<»
»!id d>« Hvfi,«i« »U,ir«i sit s-rurr «lii,
«raulh!>«tu, »«» «i>»fi'
?>«»>-,»??»" ««» «tlS«'«'» de« Vi"-
»e», U«»»i>«u!!ii d-, ?ed!i u«» Nt.rn,. ««cht und a»-
»«er d-rarli«! »eiche io» II»,»- «mtraft«.
l,tt ZuS-Zli!,, !,>» «ö-per« od-r »0» »,» Hwtr-siffr»
j«t»!r znnitio»«» hnrüh««.
ltaß» «ich d,!chi »°» gr HStldler» Sil
«,ie».» r IM, »:« dr'.!N »'nri»«u
i?u v>r«l!ch>» »r»d.< pralle diauiben dle
trSe HNI>- »" i» si-" 'b st, soXIt» ?« us»r-
Präpariti Dr. I. ö. BVt»,
»7«i»lch»«ui i» «.-»?-«, iZ^tt..
XSowse» » «0» » ».«!»« « ,si»» » «,»-
»,«. »»» » »»Ich I« »-->»«», »,»
Uoll»»>»?> ». »»d S H»iii> >»
Kl,tue», »u» >lk!,atl l/0» Hiil»li,l» wtt Aediitii,
lS«»IIlt.!S IF.P.S-.I
fjl. e: Rr.'l i. Vinestraßc, Phiiadripdici.
« I» » » eaq li »l
Geketni? Kruukveitea 1
»,rso«-» »«lUrlil Sritiech!», »lr au üi»»«»>,
ti-uitr»««!«-' »«'de», I",,t?» »obi «i>»», «ch so,l,ich »»
»Ich,li WI»»»». Ich «.,«,»!«" ->»< Itch e, e »«» r».
»,?»>« Hellüiiq s.'!'» ««S »Ii Kr»»I««II »och so
,«»«, Y-I.
«11, Äla»«» !-ao« «ch »ei»- «»>«! s » «»,,«.
I»««,>lspl,!'N dle>-i «laisivoiKka,«.
»»Ilm «"im ausfiidrtnl« ?,»,!« s«,»l
Ä«»«» vt-r«ichail. »«« «I, so »<l?«Ill M »...-d.'U. da?
-!U»i->chl »» ü.>,e»-»» durch»,!» «e.-l »-»
Mi'«», . , -, . ,
Zur StoN» ,ur juntti Leutt l
»liche »««ch >iti?,r «.»ii!.-»« Iu«l»»sü»»r» sich «I,
«ol.e» uli. «U5-»,t», Scheiche,
j»lt»»l»,«,l'äch!u!t!lch»äch«. «ch«l»d»'„
»«»lllche «Ii«,»',«"»»»«,>!> U»«»"I».
,»tt u«»,»»»ch »,d'»«üt«i,»ru», wo «!,°.!»
»ch »»u «,«-!«>»' >«>««1. »"N «>' »""t «»wia.
tu»«»,, -lla» slch e» «eSellt. Ich »a»e
»iiude?«« I" 'S,-, i üb-tt» «S«!u»»t»!t ,ur,i««is>>d.l.
Iro,»r»> si« »or-1» ««> - «irre» »»Illel odm Ers»l« -»
''7"'«,».>.. .«.»Uch.» «-
Ichw«,»«». >oi-!, ia»?«lll«'"» «-»>,, I» »e,
w,t»il«,» »I<I»'«->!» U»fti,chl»ar,»ll,
»«, «i-s-II«»» ««»«»»»«"»II
, ». ü»„aeV-»e ich. «»I«, «lirfich,,»«, «,u»».
'ch Sl/It'lfirMSschltlni
,«,»» , ..../-.il«,', >-?-«. »'«ich »«!
- zr .-> - .«»»ilw.
»tS!.«'», «!»!>«»! »te Vs^ii»...»«
i.,?, .1«t t» «lt«'°- ' "st. da e« «--»«-»» °»e,
k/nt», l>. -!»» »!«»!I, sch«e„!o«. Nuch
" «"i-l-i»»., »" »" '«- "

Der Deutsche Correspondent.
M«dtztntsch«a
F.» und
i > a. Ai'H e«
«e ii . lh' it««
Stich'» d.« -.-.iqllch«
Ä-»'
»i-S-ich» «S -
tt«,? I' -.«« .1
»»»»!«,»«-»- «-.'tri-,. - >»«>-,,-»» -lU
sSr s?b' lii
,I- ! «!iül i.» ! >!i. »5
» . l I»! t>>» xeide
I - t., » »' «k »>r
k'»!t
!ie < " '
Id« D»i!««e<>i »MI
>«»<>» »>> ''
t,r <?»-»-' 'Nch
»S» I»i» «»>»««'» »ich-
Iv»»»'», »>< "»>> . »oz
i, »:<
t .'j n «it
«. 'ii s, »»,it«>l'ch?-» "d
,«»»„ »°« «»« ce.euzi- »» »->
«.»»>» i» ««>»,.< » «r»e«
»tirpich ««»" »
»r«. »«.. ... -«I .4- .
,«» '» »« H «. «»'«» t-"
.»» »»>'«»-"
Unea». «?!»>»'», e-cyi > » » »>
sichi i-x,ch .« t» schlich!»«.»!^'»
,t>t« ««>»«» «>«>»! - - »-««.
I-'t» "» «'! » >,
,»i« ...
beachtet Ao'giNdt». bei
«.» »«ichc.«!»'-« «.»N».«
»»rch Mich»» » »»' "" " ' V.'. ..
. «.,»! '
».'Ad «r'l»
>,! «.?>«.» ... » «

. 6.«, ti> . -»
vr» »>,
d«« »'<»«» '>
«»" , ««' °
«->» ».
es. u ,
- K. i»!»< »»i >' "
! 7, -
-»»»«.'' ' luNKI Leute
»i »>«?<«».- «»!> «»:.''!>«'< SN»«'
!>«»» «d«e »»« «i»«""» .
«ts»ch«« »«M»i ««» »>lchi ».
i »»» » -«
?!!w»z so»>kS !!'< .> ..."
>'», p,»,»ch z.»»r» «i-> > »d!»
«« I? eim» »?? < »», ' »>«
.»,»«>;«««, »„» ,««««««--
» s, i». »»!> »'i> >»»«. «««.!.
«I» i'-l. - »»>«»
Zn! !, ?«"!?-> »»'i
.ist!« ü-i'-u »d« «»'!»
»«««Schi s.>r
»ei« «ttttis,K P»i »'« b.'»«« z^>.,,
-A »»»»« «»«.' i'. «>
kiitiiiietü! Is, »4U« .»
»«ch -- »e-«r
«r S» « ««i»»ft-!«w«» »'.»
it», fien-.-.- ->-d
»Sr» r!»e^ »!>..
»»>! »»»»er-»« Si'» >'<»
r-ch'«--i-«.-»-?
x.-i>s!»«i »? ??<!'«
»M«Uir« »», > - . <>.->!«!» «-ch '»»»»»»««'»> .< !>.»»«
I.« »»«,«» -«>.<»
,«/ Ktt»«seb>» kir VZi» »»» » Xh» 4»««-
»-«ets't'«! »i,:!« «»,.'!»-.!« ' >!» k-»
»r. !>. «.
.<§««» »«-«-.? '<< <i. >..,»-i!N»!»«I!r..!«-«»-.»rn
«4, «S
»«» ?»««<« «»»»» ««» 0i»,!.-.>-ZZ7.
«üs«, «« »«« Sit»-«
»!'»>»>' Ui» soiti»? d.
»-«»-» ve»i»!> i« t'dn S'it zi-a» «.» «i! »,r s'öe>>c,
v>> >»>»ch »->
!?!!»! »'!» »-!! «»»»l« »ül"« »e
»-«-«r«-r !>«»- »»l! t'
»i,«..» «?->,!.'» d-i»'»:« w «»!«"» «-»<>»»«,?.-»
Di»t 112 ck « Upl» t e? e.
Ferdinand Hassen-amp,
t»i«»»ül»»».», H«i>->«ir»a-!!r.)
»»,»«» o«»d»t» < pstttw» ».e-.'«!« »«»<«»>«.
s»r ö»t»Vlt «»> «'»>!,i.ijchl l-.e»'« dl»
i»,»« loiz>
V « kts L L » t.
»t» Birok.
M. »»«ich" Pk.si,
»<i«»»««»»ei.«--«»
Upsthe?«
Är
?D Tärl M a r tz,
De. Äjcvtt
Dr. Köchlivt
Reizte, Wundärzte und Giburwhelftr,
t»l, «l»d!!»-li<, »-»'«.'»Mk.,
>»««1.14 «it»» >
x>c. Ar. >ttarischer
lUI i»m Of«»' d»»«> »ach «>Si,il>t«fik-d!,
« », Ik«, «>>»-
Ofit l«.«> u « de»!
Ä!r:i!-!>» di« I» Uhr, Nachmittag« »o» I » NKI.
lB lZMtel
Wohnungt-Veränderung.
Vr. «. W.5
e» »»« m»» e»«»»'«« ««»---«»«
i»tzt t»
N,. 1», Süd-Libertysteaße,
u/«'ch -« Hrn.W^'
dl» d-eiltcht» Ält»!lsch>lft, »t-- !>!>, «st»««-. ied,»
«td'ie.
D«. W?.
tz»«z»»<,t>><icher N»«t.
»x. ». »»».
' V-ndi»
»«»oeiit»«?rd»e.««ittooü, i»i I«>« Ol>.»d
-t.,<dkr««s<il-D !i LSi ik !-!»e »-->>«
»!>' «-.»»«I?»., ««»itt/ld.ir «<«'»
,»,»«e>» r>«>!ie«»r. . . .
S» «Iklch« Zr« »>«> »«. ».ü»>» .«« »!«
»ei ledl« «nich» d»« St.«»« »«' V'»»li>«,«<>
f.«»«»-» ««d „»sich«-« s-«»'i! filii»«-»,
s«r»i -»»?»>« s« lild, »«« »» ~ »»<«
»«k« »»<«»'« >»
Battimore, Mittwocll», de« »«. I,»«««»»
/t «i I' 11 tt .1 I it l > li.
»I^, sproch» Aastakt»,
Ä. H. KalZwai».
'Sd »0 ta i,
»che.-PÄUiiS P!. Hvrwitz,
c > ich t t A n w a I t,
> ... "-> i, » . »c« h»»<«
»-!-., Ä> '« »«,».>
Äraft,
»>««»««tM-<
jii. C. Cmr.
at S^»n,
Advv?at,
I WincTbur unirrSi.Paulflraßc,
Alexander Wolff,
Adv ok>! l u ni' Rechts-A n w a l t,
Vsst,', I? .«,i.»-«ull»«,i««.'^
H>ct?r G H«ueru>ein.
Dmllch« Avvokal,
s>, « - »a g > i
»au> uad M!->» «,i>,a«e.
! »,0,1».i««.', ».?,«i. I- u i w>
'' !>>»,» K' Steinat,
-»h«vNU und K>kcht«^o-'Wall!
»», »»«. »i-lltr «>,»«-.
>' »»«»« »vlütrti« >
VdNu»,i»bi».
A. W. Richards»«
A i i - t ii k je i v e t " T w p 0 k i v B.
Tuch, WtßenßvKt u.;, w.
ch «,»I>«i»». N>«« > I » 11»
i« «»«» >'»i. . . .
uii, «et,, »»« v«»«» »ich r!»!«»«Z
„dl,-«,.„r»ii,u »»» «»»-scrll«,.
Trasatt,,,
?-!>'?!» ' I'iliii,?. i«. '
«, >«»» »,,«<
I ! i s«h? »,« „L»» j'»»
m. «Si»«rwald.
«M « t»Z Broadway. «SU
j!v>l>ii>i «Nl> A «-«. M»«»,..
Hu und apven-V^esÄdüft.^^
' tat' !»«Ich!« -r drs Pudlilu» !»!Ii»«
" " Su!« und rrill- B!t«!»un> isirt »««rflch»!.
'.5- Zshu Ä. Atz»»er«a»»i.
A»' X' V«» >^« -s I,« t >
. Nai.' su »Xrtzg» r,
yhtt« u N!M«U>'<talknht»t>t,e.
»»» Ar. U». ?-»-
»,e «».» >^">«.«'«»»»,'ß'>, «»««»>»«, »«<
v «>i?»s"' »°-i H' ». «»"« «. »> '»
?. U ü»» «t« !>,!« d,,'» »»'-
t?ff!'j>> eol»'»s «»l «>'.»»,«< »>»-!»
-1rr!,,»,«, s»üi»-!,'«!», SrNI,« «. I w- »
UwA.ch» «!-t '»>r»»,-r>!l!l"-!,»<>!»«!»!»"«
»»!!, p«-», »>>
Grsße Preisherabsetzung!
«s» «,»!«»,
».'li »NU.« lii« iu»l
UiNtmvr« "nnn
.! Bold u. Silber.^deidalti«'^abn?
»<». LSÜ. »ior«ft,s»..
«.» schöii-, -"id i°l,i«, D«»„
Ooitsidr» »>> »,!><rdal!i? »IM «i»,
«>'. ,a,'«aIII»i»»».'. »,»- »I-II «-Har»ft7«lii.
SW> »ia>i «»»»»>» I-Ich», «»» In «t. t«ji»s,a.
A»» ?Nirlri.Doll.rrl!«i'k,, Istti>it in ?t«.-Slki«r. Iti.'l'l
li» t>», «»»ft''»r»j» «I,» fi», G»tt »»»«»»».
<«ij,>l,lA.l
N r!»- 0 ? « H a
und ..Hamm')ula"
ikizltt», tapNaw Hoidl»-»»,
wridri r»« d<° ».Zi!»I»o» ba«durz aat lhr,,,»'!-
«ä«>H-n »-»1i!,,, VI,»« schiff« find a», »I,
»r«, «'»!», >,«»111,«. In wa?»d«»lr
v 5,!,«.>,!« «in ~t>-UIl »>'» MB To»«,» trdr«, un»
d >s,» s!» -i dir 1,p,» j«i» «roilal- >» Xa»,tr,
»a«i>! i> »»d d,r ÜII^II»»^«»
,>n<» i,d"t Mona,« r»» »!„ »!>d
R»ii «'»-L-'k' j Haiudurz.
.G-r»I«» »10». I, „Ha»«o,Ia" N°», I.
I' I ,/«»,»lsta" v'i, >,
für IBS7.
»Io« «im-Sorl, «°» H»«»»,». . .
li, - " l»> li, liaiüt, - - - ID
tlwljchind-il - I!> Zirisch,ndl« - - »2U>ti
tÄ" NB, Um den ietziftin Geldverhiilt»
niffi'N zu tittivrechln, sind dte Preis, fui Pas
s.u,i> in tn zweiten Caiüie und im Zwilch,n
deck um K5,lll) billiger »estelli wie di»ver.
Erste Äalüit ..... I!0ö
Zweite do 50
Zwischendeck .....
VA?««, 1, »,Kürzlich »» »,!
»Wechsel a«f
Pr«»!t»ri a. M»i»,
Miiiin»«,«, «»»
»Ii»,»
K-t« i« »«»«v »1« «.«.«-11,
I H s ü 6 6 l t 6 tu k tl 5 e !t
Burter!
i erlir, l„ualt>a» i>> ti« I«>rild Z'> t««„« >a«i Bit-
lli-sdur,» » id»^
«äse l
tön Klpi, tllli » I « E. ch « I l».-. « i I e ersi«
i. Uiilltjt!«« Verla»! sür <u < lit».. liSrrl» II »I«.,)
»-! N o»» »,« v 5 I «.,
«,»<» »>?-.,
l!u»ZI »lr, 71, «oalhlir,
l
t,> i t»" w Brrkitlf p
81. sdllrg u. «io,, Z)/oduk!kNb.iiidlt»
~», !!> ,!»! «01. »N » >»?>»>>.- «>««.»-
M«uec «cuukern ! l
s,hr schöne breite Linsru
Plkflt, Saqv, 'Ariet:c.
liotl. Höring,
neuen Limduraec ic. ».
' " « ordll « z < r « r s »..
,«,->5 <!>. lül. ??«»«,»I>,.
»,«», ,„i>« V„l
a«, »eil«»!«, «° ,»» «» ?!» » »
Vutter I
z.,!«! z» »> «i», >«!!,,ch ZI »««,,! ,i!«tiei
ka.,,»>1l il'oldiie«,» » »0,.
»I«. 7, ».„»lxe»«»»«.
»ad"la?i>«lisl MI««,»'»' Ä«« «I».
«...,'!>,« «do'< ttlo«vs°ll,
«, zl, «onlhftr
IttNl! v«d »loltsch, »ilix».
*'"'''" '" "» »^
> f»a«tn b«! H t u t lk., h tz,
(vde» *lr. Z7O. -S
Neue hoUaiidisch« Häriuae.
! «tt, »r« Schift' „Mti«iß»-P>" »^l»
! !s» V'»,?cki>«''Qu/ltt«/ «»» ,«I>f»l,l> »Ir otll.li««
>ur,»s. «tt,»ad»'. t r « u « 4 r
i 4d.-Nr^udwaii.
«'a «-,tt I ll,.Io>« i'i
»o,.i«ll>i «5?I«»,
Kr. 7,!, SoUlhll«.
«--VI, «alitiird'llrii
«» '.i v»t" d«Z-I2iia»«at, a.ich f,«!ch-« S>«-
«<!, - and Echwri,»?-«««,
,-,t««./««ball«« »et r
«utterl Butter! Butter!
«>»»!!» « ta »«» «» Il>, IS- »> »«» l««,l» I»
it.« »,u» Ve,?«»I »'!
«ltquot« «hampaguer.
«I, u»l«rii>chnrli» «z»>l,a sür »t«»,Sas»«iißto» 1«.
da»»' !>,«« ,to«» »toirald birilhiUlt« I»
Quai» »«d ii»l« »« Hast u»> irdltlk» »oravl »«!>
«r. 11. »di-dftd«, »ck, vsa »''«t.l'tst,.
" »-uls», «ru<i-ll,i>>
.» li,l„>i '»» »-!"»»' > !°<d->> "d»»I-»I
~o«, l«i,!i,ch!
s ? i«. »> >e. alctl? sr>!t „dallrl»,!
«,ordl«»»,r »«-«
Wktäj7y!i»ge.
«t!» „»»«»-> «Osch!«»!» «OU>« »X,
! ou» >»«»,,> >u> t>, Bu>> »ot »"
«»»I, ,»si««>!>> ray't »I>«,n« «»»
«o,dil»«'» «'.O»
s-Hj, «l»> »o»id-rd!!7
ÄUi>u< «t-n»» BlCltik >
« ilvlt ,ji»e /' ,!«
>!,»,»,>',ch>s »-<«» »'>« i> > dl» »! ?'-
ZÄk> .!»»-> ».litt st, !>' ' -»>«
«>»i .» Il>««e» -«» >»« ->>-'° *"»
W t tl Ul(t » « n>t 11,
Zu,«'»
-,lau», ich xil' «,"»>> Ui »r
A a»»,,»»."«,« »«» >">»-, ««>«.
! 5.11., «>I» »NU»,' a» »an» »al>,« „„«> O'lil' VN
w «ara-iin »I, v,r»q>iu,z
! ak»',ilbnn-» »>«« »>< i-iak»» »»d achi«»«» «<1»,,«
! i-lKi, --Ich' »i,r«i» Ioi«»«i >I»I<>». »>« »,>'»
! Su«,»d. «!al»i «»" d-»„« ,«»!!»!,>
. -, Audi«»««« «U <«l»i>t« 15 «I
-! st»»- »:ch,u «>»I»«U, »«» Ich l« ilstktrachl «n»i«
«>« U»i>ach» »,» O».
«»d, »Ii»
!-?»?i"e>r»^»?>««°,ma,«» »III'»
«. Aerciot,
von >ranjo>ischcn Wtinen und
, ', , >»> ,
«i,»»,»>»»«" wni>.« i» tu!»,-»»
«lii »'»»' ><»»
»«» »Ich«« /»«??si,ä»tlc>»,» »lit
<,> -Z» K»,»-- ,«I- »Mlg »«-> ,«I.!,»«»,i!
<«!»>1It!).ti!l.
»«chttlßhetu» 0. Vt»seZ
4 Fmn,v>!stie Wetlie und alle «,!«» von
LtqutMk,
!, II » !v a »
.1»sl,« I!ü>> d,s NU» dc>» »d«.
>,t» .', !!,„» iii?»!« Z«Ix»»» '-">«" i»' ,"
I»ud,ii wir Ii >« h«ir«>l »«> t»
»at «>- d--q «°» d<»
a>^.ar,.l.-lis' »azi, »«» «->«,- »ud »>,»< ii'>. »,»
affc.ttn und »°»!>i»«>tt Sab».
bl!t» »!I«d«»>» a« <>!»«,
«t»i» »li/»««? i»«, «>'»>>
«a»»i!ll„«> l»at«tii .'Kch I» , -«»riniUi» »>!>>»«,
«rill-n vnliilll«» «!lld<»i,!iu,.ri' >?!, dl>
Ü?<dt»,!>Nl,,» IiZI-!ch»'!l's »aS„i <»>-
«!.I call, A?»'»«'»! >"i 0 ?I>i>i«»?i»
l>!4, Saratogaftnißf,
I»isch<« Varl- ui» H»»!i?»»ro»,.
«lii« „W « ti, « ud «" «IUI!-,Ich«'», wo »I- »»,
N-»yi>t><>» ,>0 iZlii« »iln >oi!l>>j,i
v,ll!air»i» °o?sl»,a «in»,n. flch »>!ch »>-
«i.ih»ih«!tt »>7 W'lvludc» I« i,l!>» ?aic,lai>», „w
«lii „!?» »->««, I'I»> «a,al«,a»,a»> aii>-
" ' B n b »e u. V a r h,
»»
>'!ä' «a'»l°«a»,.
Phtla»«l»tzta Vale »l«.
,» »» >»>»< >»«< um,»«» ««1,. »»» »«»f'i s,n-
V I I«, »Ir» iu»sit»dl» »«» »a» »«» »wti»'«
t>,i>l, »li »ach<». kri!» »!» »>!!<»
1,1,« »»» «,> a» »I°»I sS, I» ?I»I.
His'lj-» I»7!> Gl«, fi» «»»«II», »»»ho« »r-«»«!»,»
AI, »>» »>fta«»i« »»,,j«dl«. 8-, r »,», »ß-
Nchk »!dn » H««»» «»d t»l!,I!?>»». »„ «»1-
!»»«> z<»n «?illi>. »»lii«, »l» «»»»»»rr Nlchl »vi.
„««N! »,s,«»»i«I, »I?» ,orii«i>ni?»«,»»«»»«« »<I»
»>, «aar,» wer»,» »ach »>,» »«'II-,
§,r «Ia»I iolnis',! «,»->,« v«e,»u»«,». »»ich »I,
»«»'vfl>„ «!»»ch«. «,'»» »»»Mich »„»,,«.
H»» »». »«»»»>«». ««I »«, IUI»
O»,»?i I» »,»«»n«i,« «i«,»i«»» », »«II»« !
/etter-sjflslch - li. '!iu chsi!^!ltj.
ttebkiiS sZk"'rn^'g.
British Eoumiercial lusuiance Comp.
Ä>e,ir»Nid«t - tS»»ilni
.
IS. H' « 1,", .». i?arl«»!>r»t'
Sruttnd,' t^-ii'
«I»«0!I <,. »'< ?«»«<"!»».
Uticemieu's litsi<>c,at.:cc«'S»i««s iHi«.
v«»,r -i» »,? »ort. v?l!ii.'ii «>«'»',
bulf - und Se: 0i! d ' t, u <
««it»« »»'t»» -> - <
tz-it«» »r,».«. « !!
»<»»» »»». 'j'S« »^1!«».^
v?rfich::u«j« Kr«'!» . . ' etkzefsi^»
!t'm»rt» . ni
lMtrjlil.li! i ->« i. S»!-?„rt, «rl«
Feuer- u. Murine-> V rsiiHel uug.
Eijmlatis,:
jteutr-Tierflchkruua." ÄesrUjch^f«.
Charter auf immer.
»lr. Tv, »alii»»,«> 1.
DI, «atNmor« - G'irlllchefl' »e?fichirl
und Ml> i>! 11 »>»,» v«r >ll K otrr «r
- aatrl
Howard
- »'ir: «tch-".':l - ,r.! 1.»,, ',ft
in Valtiirio/c.
l,lk Direktoren«
HaM«« Ä. V»»«». »!>»« ?> p»»Zi,<
L. P».tL. r.
M«ch.Ga«iugii>
sliN d,rt li.Utt>nore/'>
Mnr,»»,
<t»«i. »
Ä,. «>1 «,
zs«I» tl!-,-»» !^!»!
W. «t. «chuiidt,
LWT ««,»«».
der Ojeun-Huckelc- und
Compagnie
»°!» a > i
Va I, - > 111 >ür dt! >r
tkake«: A Beuj-»<
», »I »»»^l4,
«/»!>?»">>I«I!>-» j «ia!, « ,! i,«».« I
««»»»»»It., qi«ls
«Ii»,«», I «a,s<!»-»»,<^
»»» «iih-i». «t !,
tt«»a» » >»r«ri>. I >'t»-
»,,50'« >ar»«i j
Vtlki«!, >«^>l,»»il».,
«»tarat»« 1
»»,I>»It.lo»!»«!>»->»» »> .»< »
««»-«»»», »?,«««-«>»»,.
radackt-ZabNt von Äilhetm
Srr ilßli.j'tchl,«'! i->» »«Ich?,! li, s«u ~«,» ß«. j
»«II»,»»«»», «r M, «ai,i»«,i- ,st>»«' »dar,,«- «»»
Nj!,iftrat« »!»>»»«, a»b »«iisi-r,!! s,i« >,
?«I! »cÄs«!» !
»r»ß »,»»<«»«« S»»ih«,t«, » '...»iiiii «»k'<
I»t«U
> Friedrich d«r Grope und seiri Hof.
Bs» I »» utldach
Der König und der Freund.
Mehreie Stunden blieb der König In ern
ster Berathung mit seinen Vertrauten einge
schlossen, dann als sie ibn verlassen Halle»,
beries er Jordan zu sich und ihm mlt von
j isterung verklärtem Angesicht entgegen
! geheid. reichte er dem Freunde seine betten
! Hände dar,
Run, Jordan, freue Dich mit mir! Die
! .je! der tragen Ruhe ist voiuber, und e«
»ci-d endlich Leben und Bewegung in diese
j rrstige und knarrende Maschine der Staa
te» kommen. Du nannlest mich Vit einen
inbnen Adler! Je»! wollen wlr sehe», od
! meine Flügel die Kraft haben, mich zu küh
! nen Thaten empor zu tragm und ob Mkine
! Zäuge- jchais genua sind, diesem ftinUlchen
i Doppeladler einige seiner best-n Federn aus
jurupsen.
v!h, meine Ahnungen werde» sich also er.
füllen, ries Joidan. gegen Oestreich richlel
iich der erste kühne Wasscngang meine» Kö
nigs'.
Ja, gegen Oestreich, gegen diesen stolze»
Widersacher, der mit midiichkm und eiser.
süchtigem Auge j'de» meiner Schritte über
wacht, gijiiii Östreich, dem ,S b.liebl, Peeu»
M als einen »ntcrlhanigen Vasallen be-
Ilacht.n zu wollen, gegen Oestreich, dessen
Kaiser es sciner Wurde hielt, metneni
Vater die Hand zur Begrüßung darzureichen
und ihm einen Sessel anzubieten. Ah, jetzt
weide ich e» sei», welcher Oestreich die Hand
reiweigen u> ei au« setner behaglichen Ruhe
ausschnckt.
Aber auch für Sie, mein König, wird es
verbi t sein mit der Ruthe, vorbet mit der hei
ligen Oichtermuse, mit de» Siudten u,.'tan
sien, ier Liebling Apollos wird sich in
eine» Cohn de« Mar« umwandeln, und wir
Aste werbe» trauernd dem Enteilende» nach
jcheeue» u. »ichiS sur thu thun können, selbst
nicht einmal mit unserer Brust lh» schützen
gegen G-sahr u»b Tod,
Weg ml! den trüben Gedanken, lliktil
Fleni d, ries der König mit etnei» strahle il
den Lachein. Der Tod erwartet un« Alle,
, und wenn er mich in der Schleich' aussuchen
sollte, »»», so falle ich auf dem Belle der
Ehre und meine Freunde und mein Volk und
die Geschichle werden mlch nicht vergessen.
Das ist auch ein Trost und eine Hoffnung !
lind dann, mein Freund, Du weiß« et, ich
glaube und baue auf diese« große, erhabene
und unfaßbare Wesen, welche« die Wellen
regi, rt, ich giaube an Gott und lege mein
Geschick getrost In feine Hand. Die Kugel,
welche mich irissen soll, kommt von Gott, u.
wenn sie mich nicht auf dem Schlachtfelde
trist!, so könnte sie mich in meinem Zimmer,
von mörderischer Hand gezielt, erreichen, und
da» wäre «in minder ehrenvoller und rübm
l-cher Tod. Ich muß aber etwa« Große»,
Hnlschetdendes und RuhmwürdtgeS thun,
damit mein Volk mich liebe», damit das
ganze Publikum Zutrauen zu mir fassen u.
mir vertrauen kann, E« ist nicht genug, Kö
nig zu sein durch Erbfolge und Geburt, man
muß auch durch sei»e Thaten verdienen e« zu
sein. Diese» Schlesien bietet mir dazu dte
schönste Gelegenheit dckr, und zwar unter
Umständen, die eine feste und solide Basis
meine» Ruhm» begründen können.
Ah, ich sehe es wohl, seufzte Jordan, >«
genügt Hw. Majestät nicht an der Liebe Ih
rer llntirihanen, nicht an der begeisterungs
vollen und ergebenen Zältltchlctt Ihrer
,i>eu»! i. Hin Anreie« ig e», wa» sie be
gelnen, der Ruhm ist e«, dem Sie nachstre
ben.
Ja, Du hast Recht, rief Friedrich lächelnd,
dleses glänzende Phantom, genannt Ruhm,
erscheint mtr alle Tage. Ich weih, daß e»
»ine Thorheitist, aber eine Thorheit, von der
man sich schwer losmacht, wenn man einmal
von ihr besessen »i. Redt mtr also nicht von
Hefabren. nicht von Strapazen und Sorgen,
wa» tsi diese« Alle« Im Vergleich mit d«m
Rahm. Hr Ist etne so tolle Leidenschaft, daß
ich nicht begreisen kann, daß sie nicht Jider
inaun den Kopf verdreht.
O Majestät, Taufenden hat diesk Leiden
schaft niehi blos den Kcps verdreht, sondern
auch den Kops gekostet, sagte Jordan trau
rig, Das Schlachisetv tst freilich da« goldne
Buch der Heiden, aber nur mit Blut werden
thre Name» ia demseibe» verzeichnet.
(!cs ist wahr, sagte der Konig sinnend, ein
Schlachtfeld ist ein traurige« Bild für einen
Poetin und Philosophen. Wäre ich nicht ai«
Hülst geboren, so wurde ich nur Philosoph
sein wollen. Nun aber muß Jedermann in
der Welt sein Handwerk treiben, und ich ge
denke »ichis halb zu thun. Ich liebe den
Krieg um de« Ruhme» willen. Beklage mich
also nicht, mein Fieund, daß diese Zage der
Muße, de, Frieden« und der heiteren Freu
den vorubrr sind, daß ich im Felde stehen
mu>,', wahrend Du Dich mit Hoiaz amusirst,
den Paujania« siudirzt und mit Anaknon
jubeiit und lachst. Ich beneide Dich nicht,
Met» F-aund, denn mir wlnkt ctn hohe», ein
l»uhlenres Ziel, da» ist der Ruhm. Meine
Jugend, das Feier der Leidenschaften, die Be
gierde nach Ruvm, selbst, um Dir nichi« zu
»eihehlen, die Neugierde und endlich «in ge
heimer, unwiderstehlicher Trieb haben mich j
dieser santtcn Ruhe meine« Lebe«« entrissen,
und das glühende Verlangen, meinen Nam. a
in den Zeitungen und künftig auch tn den
Büchern der beschichte zu lesen, treibt mich
hinaus aus den Kampsplatz Dort will ich !
mtr dee Lvrbeerlranze verdienen, die sogar !
ein König nicht von selbst in seiner Wiege i
und aus leinein Throne sindet, sondern dte er
sich ais Mensch u. alt Held erkämpfen muß.
lind die ein» strahlend und sur alle Zeiten
die Stirne meine« Helden, dlt Sttrne fried
lich'« des Einzigen umkränzen werden, rief
Zordan mit Thränen t» den Augen. O, tch
sehe sur Euch eine glanzende,'ruhmstrahlende
Zukunft vor mtr. Mag setn, daß tch dann
ntchl mehr bin. Aber, wo auch miin Geist,
unc wenn ichlhnrn gegenüberstehe, mein
König, suhle tch, da» der Geist unsterblich tst.
wo auch mein Geist dann weilen mag,
immer wird er in seinem edelsten und göttli
chen Theil bei meinem König u. bei m»lnem
Herrn ikin, und ob todt oder irbendig, werde
ich immer bei Ihnen seln, Sle zu lieven als !
meine» Freund, Sie zu verehren ai« meinen j
Heren, Sie zu bewundern als den einzig be
gabte» von gotiitchem Feuer durchglühten
Genius.
O rede nicht vom Sterben, ri«s der König
und tri» bl«nnend>r Blick ward jetzt von ei- !
»er fansien Ruyrung umichleteel. Nein, mein
Freund, redc nicht vom Sterben. Ich bedars
deiner, und tch meine, die wahre Freund
sch.esl muvie so sia>l sein, das« sie selbst den
Tod überwindet. Wir, mein Jordan, wir
du, seil einander nicht verlassen, denn wtr ge- j
hören zu einander, und »s wäre wahrlich l
giaasam vvn Dir, mich eine« Besitze« zu de
rauben, desse» die armen Konige sich so selten
luhmen dursc», mich tn Dir eine« treuen tl.
wahrhaften Freunde« zu beraube». New,
tägliche und wöchentliche Zeitung,
Friedrich Raiue,
«üd-Osl'Ecle von Baltimore- und Gavslr.,
IZittiaio»». M».
»»>1« » veiit« »IX «4ch», >4hld,l .4 dl« ll»,I.
p»» it4>»»»»« >». tS«»»»4 iahi»4», t» au «ach
adfi»l-«le.«i »«ts!ild»io-4icit ZI,««». Nach «t.»
wa,t« »t'd da« »alt s«« <» Ut», 1« «>«.»»« ,»dt».-
»»i'dtlt.
du»,«. -»»> »«« ?-?- >» s,»«i« :«»>»«'.
Nitunncr I I
Jordan, Du wirst mir nicht sterben u. wenn
! ich auch tn den Krieg gehe, so werde ich doch
, auch Oir nicht sterben, so werde ich doch auch
dort Deiner bedürfen. Du sollst mein Cicero
sein, wo es die Vertheidigung der
keit meiner Sache anbetrifft, ich werde Dein
Cäsar sein, was die glückliche und siegreiche
! Ausführung derselben anbelangt,
Jordan war keiner Antwort mächtig; et
arblilete und kämpfte in seinen Zügen, und
indem er leise und traurig sein Haupt schüt
, ielte, rollten zwei große lhrancn lungjam
! über seine Wengen bin.
Ler König betrachtete ihn inii zärtlichen,
> aber auch zugleich mit angstvollen Blicken,
fr sab sehr wohi diese Uesen fieberhaften
Purpurflecken, diese Rosen de« Grabe», wel
che aufden eingefallen, n. durchsichtigen Wan
den feine» freunde» standen, ersah, daß seine
! la ilich jchmächee und zusammenge
fallener Achten, e, Hörle den Äihein, welche«
lieiß und keuchend aus sUner Brust hervor
ging.
/lu/,tngen.
i l/ult't k>«r At'jiiUitik.
»i« »!»,«. rruchliolli« »,«>>!«»»>>»
H cid e n de r Ney o l u No a,
«it.
Bei W. A. Schmidt.
Nr. 25,'),'.-Gaystr.
I i« <!»Uk
A',ft-,iüyNtkßras«.
»» »,l»üi«» «»» ..» »»t »»r»t,
> Ui«. «>»«»>
»ttz. «.
! Äc / Buchhandluu«.
«>»,»ni, « »-,:<, »?,« I.itlc» »««»i f»i»
«,d. »>«,'/,'>.
sI > 11, « U»«>rs«l-I,U> < »-» »<»,«»a«I »»» B»
>tl»«
?<>>«da»« «>«t„ pd!.iilall,»ir »Ii«»,
» »o»!i «rd.
». 5 > asi, » »'k»!Uk«l,«,d»ilch,«t»»^
H »'«!>>!>, !>!»>is>t<s <>-Pio»ili »oz Z t»,
«!> »>.«,">» ,l »^>,l»!.
»a!,».,« »».
»»u^s^ i,l».-.-»- eli» „s,,^
>tUlillu'!'!ls,illi!»
f»r dir
Staate».
ks>ci>»N»i» >!>»,!,.
Ägem in Baltimore:
«»>>
z» her tlafik >«
sd-n >!»' l!d".

&*iW, T .£ •?.•■ ■.r v:k«S-«fc»lUiy,!
wAitr t» WXULY etrv.f,
i'wf/iti-Vi U hjf
fr r*>A*r I *h Knl m«,
y i,J UrHsi t* e»hi«t«r. Ih Cay Sii.ttt
R&«iI» <» * e, U <t.
fe'ii*. I p«i . f«y&eU I. <
td.r.l«r«, )>«r 4 >,»£'. p*y«»i« la
• 4
}•♦[; of ?*t litasii-S.

xml | txt