OCR Interpretation


Der Deutsche correspondent. [volume] (Baltimore, Md.) 1841-1918, January 19, 1858, Image 1

Image and text provided by University of Maryland, College Park, MD

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83045081/1858-01-19/ed-1/seq-1/

What is OCR?


Thumbnail for

d.Ä. L^hrgattg.
g" " K v'« »° «
/s 'x i»« sch««U>« Hill»»« do»
4«pen Erkältung u.Leiserktti
> -> a«ss ,
5 dl, Ä-Sit. I
«. » » Ä»«'--»lch i-ag« «tü,
" »u ia»«ii HkU
,«!,«» Hl»«,
? »z «>.».« s>°r!» »ud FamUi« sii»»d
»? !!;>«» «0 Hayn I-t daß »«
V >x,ü«ltch jul! ,ll« ««.
' A t u.sir «.-Olli»!»»
s H«k»A A. MsiII«« d«Ä MI,«,
«-« ' Ichtttdi! „Sch «ad« Mr«a
,>> ».uitbiitsa« «ich «-»««<»»«a
-«,ii! ,ch»«s° la»,«««dia«ch», et»«««
. -«»«ud.» »»» '» »all«,«« fü'd,«»«».
. ,«>iwUch. »Mi,»-, ---Ich» I-»»'« »»« T->-,»e!«
!, S-ü e-t!?»' <>'»«' t»l>s-il«d.,wirii,l« V-Sar« 112««
> «»Ksti b«> «>»«' Ichtt»«»»«»
«bli« di >-'« »d», >»t"!d ««»««»
/ jkoichhusien. Grlppt.
Oplitis!« » d, d»i« 7. »«»«> >»»»>
«>«i:d»« Ä?r«l
j»l,l lljt-üilüo?» b>tr><s« ich, da> B»l<I>d»lIai«
.». «i», W!l»I lz, wi!chl«-»>r til« Hmu»l «IM ««»ch
>.,!»« Hal»b?äa«c u«d v'>lA«rli»Httl«u d«r Kladi,
°i>» Zd«-k AMirschafi!« vütl« »iß»,
. ,-?«» ,«schäl'« ««»««pfe»-
«in« st »«> »>» V«-i Ich'lid» »«,
SchV-l'/liai «»ippi> weich! «ich !, ««.
<.« sc ?aut ich.tt-, Zch »t«t« ««>»>
>.l>och vis« Lrsol», ii« >ch!»dlich a«! o»s«n«
Äd>-u Swkballa« dus»cht«. »«« "«»
fi« >i»d«ki««!» «ch».lk, !«> Hals« u«d «af dr» »«i!>
~., uat vkiitjji« ->i«. «Io« halb« «iaschll «acht« «ich
?<?» «UUjwt» find »ich»«»«!,
.>!. i«»dl.» »«» t!« »che», «»che vir lauili,
ivir yaitil» vkd Ah?« Vtld!
~ :in siif d<» ««««» Mause»
oder Aulzehrung. und
Lüklsvyrenschwindsucht.
!»<«.«'»»> ch'it»«, K» . »lii i. «id«, «IN«
'M»in H«r» l .
«-ich» Ä ukbaiiam °««t »i«l Ä!u,d«> ai.«
d!«s« «!»«»». «! ö-!l W-Yrt-t '-» Ii >«d«»Ii!chl»
»»' »»l»wds««»l »«st«» ««»
lvcüch»> ,vühr<l«ö ktt ichi«« vittjil Jahr«
: eis,r »«tili«« Hai.
Hl»»»«.P-«td, «auf««»«.
« S !->->«..!. t'i U!°"
«l ilahei«-» P«>»>» hud> ich »ichid
-.r>!<-!-», w>>« <?"»> »i«ich
I. iiAi t!i >u«'iti?>!!>« voa ii»>chtl>tt«it u»d liadoaa, »«>
..ich?»-">.>»>. > v»!>h« a» i i Sniijiheuu« >-«««!>, odt«
. Htii-.-.» lnt/'
«Vi. ,uu»!«d«ch,r »»a««»«Ipt»»»»lt«>
>!«i«»lllitt>., i,u«!» dir Rd-«»i«i,ti>dSi» Weedt» »v» »««
»ltlsitt,.»w«kdt« «W»«»«» »iikch
«'!>.,« , - >««»,» «liktuuzrs,ew»»».
V!ii»zehrung.
»,,»«.« »k>'«<, t» s« »ttl«i>->«» I« «ikah»
<>»«, Äau«. hci, tiiiilz, wr.« «iiirdi»«» »«»schlich«
4«s«t»»isr-!chr; -"k siw« Dolch«» ,-«>»»«» «»
xch V»«»««««.
U,!« >i»u t ... »«««chtichtll»». »««
.««lUl'a gkltt»:«. >.«!-! st« all« «u« «rdtli'ltchkli
Cc!,t»tii»t Uichi l »»jltch Ssfttir« toi-uiku. vi« »riitri«
dl. ',«« <,,i.i>ch »s« hi«e. wiich«»
»i, u." d,«r in-M- «t«e» Bits«« «Ii M"-M«diti»
>l-»s»»i ».l. j.la« «lii« t«w-»I, vi, i»h««
«.ich »i Hi.'i !-<>,« dilsk«, «a«! -s watn« «««>-
,«» «.i. Is »l>ch slchl sau, I»'«astl«, alt» f«iht».
«iU.i. ii. lü l?a Htts!t«i d«l«It ßch
,utl« und Hdchachi«»«
«h«ld», »»»«htidvdl»« "
stkiv>it«>t utchl, dt« Ihr
, -««.«cht hat». «» wird»°»«Ult«
»ist!» »l!.ijlui,cht» »h-«iw i« t«. w«l< d»cii«t
H aÄ s«tr« K«nu «!» usd h«« gib!« gtsgvi» «»«
.!«>«-- gutw Et«c»ichajii».
tz»!,<ld«tpht« <«ds»t.
Kitt's
lli« dt« Th««i« »ad M»d«»W ft»»
.>» «lii » ««»»"»' <«l»0»?t «« »ich« »«?«
.<»t »«ich«» »><t«tt
. i». l« »»'«je« »«» »««-
i,« »aß di«?t»i!>r»«'««»sch-s»
d-sip« »tiaji!-. Vvrtr-ffit-Zlrt« dt« »«wohtitichtt
udt'lttll«« ««» '»» ß> au? »MptiSzst »eis«
v!« i-ichtlirz a».-« Kt«s«l» Z-sw-eu. «i, «-ditfahe
i<« «nd itichi ab«? z-o«Ui« ia »« «tt«,
«-« risimd«!- iiizi-ljchatl«!! w««k» tl, »<d«ll«.
,l!,tz?«>td«, »orpn», lats»l»r« di«Hiutnuiff-seln»
zl>i. t-«!dlll»" sauli» Doc«: au« w-lchtMiM»»«»«
«.!«« u » sah?««, >ti»«s dt« fast«« ldikjnrütietie
ch-t« ,aillU«chl» »h»tt«'«tt «»-«°t »«'
»«» Ski- «iUk« «lsu«»«« SU» >läfit--->
>ti>iisrd d!iltu nicht »u«
,»sd»» Weqchar- uud ««.
K>a»i«->t-l!. ocichi du bt«ill«tschi<Uiqmt
!.t St«nichi« »-t«-. - O»o«hi fi«
v >l.i,t??l»»«ii, so ftud st« doch zlktchi«i!l«
ici,?'t.l->cn Soft» dt« «cht»««»»d h«fte «n»«i, wtich«
. ! «!!U»rU v«k»'l!««»« «« st>«>» A°>'
... «lud, iy stu»fi«l«ichl«>»,-»«h»«i ««»
. «!«it-- ,«,d so fiud'st«st»i»°» «S«
d«, «?did»chltl!. h«t«u»ullu»iv«t»u.
.'S, i-Uch« uü«u »»--»»«»sbl-ls«!»«». va«t« «« »tcht
.-.««üiwasdtkSfllst, ««jch» «i»e so höh!«t'Zuu«
. Zd -i»t» s» hohe» «thnzilt?»rtt,t«, »«ich« -Sc»
tcrU«<i>aSr«i>i?ndi«i«il. Btil« hn»o,«a«>««i
«t-istlicht'«»tt« ih.l Ra««» »ai- h-?«-.« .
~n ,« dk» ?>i»U'.uu«««t°An dt«3u»!rlätNchs«tl
Püliil j« «-»t>u«ni, >»ih,«od «ud»» «ir di«
«!«chS!lo?s!d»i' ttidtr.cugu»« »ujch-iit«» da« «eis«
vt<> ,a, Wlkdkrhc?«-?.,»« «ei««
a»i »«it-vtl» Mtawsch-, d«>-!»M.
bi« uuitu AlitM«« lirftcu «it
.-ssovS »-tu«.. s»«kii--l-iichk« »Z«««ach, vrlch«r S»-
il!7-» Ä'b«!i»ch« ««»tt«»i->ts« Ihne KV««»
i?» deu jvl«-i>d«« Kt-Meit«« ».Ihjlti
Blr«0l>!aa«. telilii«-»<a»t?t!ti«. Ah»u«atit«»i>t.
do» «"»!>'»»»«
»j?i>«lz U«b«»«ll. ii«»kidauitcht«it. k«aul
Unti!!!»«llit d«: tötdi«»« u»d Och««?» das»»: iii?l>ttil!okt«l«il
iii?l>ttil!okt«l«il aU! Gtschivör« »od Haot
i. ailh«it«il n.iich« iidmh«t»d» Mldii» rrf»»d«ks
'i» "d». -S-t«.°d,l. D..°d «/.il,»n, d.»»l°ttt
.st ».trünisz d'» «»ft«»«» i-lti«» st« fttue« »«6,
»r-utheilw, «o» d«l>«° «a° »ich« »«»«uthii d-i» ft«
ilr-'ch«» «bi-ui»». »>« ~ «. »auth«it. ttkti
-»,r»«n?'d»» uud Sieiidartkit der »it»
lisr'tuLiiti dir ii-tir ««d M«ri»> «Dicht «»d ou
.ir« d«l-»t!«-K-al>IH°»tt «-ich« ,»» ti,«» k-tlraf!,'
>.s tjuSttZd« d<» Kcrp«r« od«- »s» dt» Hi,»l«»it«»
~.».« tjirruhr«
..ixt «Ach »icht ,o, «ru»»l«,iost» Httdttr» »U
.sdt,t»»>i'r«ltt.lpt»s«», »°u »«»«« stt «<h« Borth«»
to«ri««jl ?>»«« »ud »>h«t ««cht» »«
»«««. Si-»S»v,i> such »«in« a»d«r«« z-»«u. r-«lch,i»
,<r«i» atrMch,» «crth« od«, ihre» Hiiilräfi«, «it di«.
i.» »rrgltch«» »i«,«-i >i!i«i!. «ca»t» »«such«, »i«
Z.», Hui,«, dt, .< sä, ?. -ii»» «i-d st« foittl« ». -»d«
»!si» »hall,»,
P»tipa»t»t von D r. Z. it. Ä V i r.
»,d «»«!»t,t,<-»»-«»«« i« »ovl», im«,
»°»»s», iütoo»« » »!s«. S«üt»» » »-»-
«««. »»d »»»»« >i. t>«t» i« ««»tri,, »«»
!»?»«««» ». N-d,«r» «»» «»> ». <?«».« «
6lrl»t», «st Htudlrr» «it Vildi,».
«.»
«e »utillv s mi»l,i«is«k Anz«i>i
» riteti N».44, Vinestraße. Vhiludctpyta.
»lühi ,« »««cht«»!
«»Heime Krankhetteu l
»it»«rt«i «.schltchi», tl« »» ,«»«>««»
t-'t-». wi'U» vsht thu», sich so«»«ich »»
i° -«»>»» Äch «»rast»« «iu« sich«», »«» «»-
dt lall «>->» «-H »i-»««««»«it «ch s»
««!,« ««»»« « «?«««>
,^»t«lt,»-»!«!! »!-!«' «iasse
t «it«u »«»>»« «««> «e««> au»««dkh»»k Vr«xi» «ich«
«i-«schast. »°i- «t- so «hiUt „ »«dt», da»
Kol«» e»«S»lich stad. viili» VitttU ß»t
a»d t.ichl i» »«»««» »»» d»r»«»» frei»»«
Zu» Norlj sü« tuugc Leut«!
. sriihrr «»iriii«»» Su««»»si!»tr, »« di«
i, i. l° . G.d«»,>.,l!,ch«i>»,. «ch«.,»».,.
,ach«,ich. «,-»«»«-,»««»»»«». U»lt»>l'
!«,?»«» ««»»ch »«t« »» - »-'»» u,. »° Midl«s»
!t» «a« «r<°>i,>-»»"»' »">'« «>'»««» «»vr,
"u! >' ch ' - «>»-'" Ich «-».
i« s,tt.i'°«tsu«dhtit i°ra«««st»,t.
.?.'td»« -°r ~ «ittkl oh,« «rf»I» »,
«tt«« »ttlltchi» »«.
i°»i« «»«ptiÄchtich »«hl«' >» »et
»itdüch-« t-!-i-ti!»»» «»fr-cht»»»,-«».
«>»»tch« d«' »s»»>ich-« «t»I«»I««'«1t
.1. s ich, «»!«» «!»?ch»r«,l -t-er »rü^-
' >ch «>'wiiu»'-lchi»-» ,»w
. °°>«-t«».» >.).«. »«' ich ««f»«"«««-»
j nidft «»S»Lrbt«i-»«»!«!><«
' j«., K«tn>< !»tM »««d-'iH s«i«« Wl«dt«h»lir»»»,
, i.stl'r». oh!» ?>t »» «-»«-«»! dt« »<da»dt>-,«
Lrt «ich» >» '«i--« »«ich»)», »« -» od«,
»lsch-vrn k»»» «a!> II s«»» sch»en>»«. Such
AtZ,!» »>» .!>« »««»'»«», d«< »« «it t»« i, 1,1
ikt:s<s»iitt«Hktt Mkd »»ichch«»»,
»«. «,s. «,di«»
i« «i»el».. mttwtzivd «. Stt.
Der Deutsche Correspondent.
»'tilt kil'U.a, »il», «>
IM. ~ii>«li «t,a»thittl?
»»«ichil»!!»« «-Nlschv.ch««»
»Itli?>d»r»i« t«,
»,.H, G. »S!i»ü hl,»««« srShr« so« d«°>
»tdi»»«ii «k!»i «a»r«it»!iu ?!»?»-
qzstii« litt «k»t»»«tjh!r»«j t« »tdk», ser-t« «!»t«, dl,
i»»i!h«ti« «i»,«sbhttii. »et»« «l>» p», slni- .it, ».°»s«!l<>
!«»»> «,,«>» sch»».-'»««, »,d ««sähetich«» !t- »>>
d», ert-achs«» i dte» it! j»«t l«»i>ch »u?dth!ö««!. «>d«.-
«t» ,xgt!»»k.e»dsi<« th». Äi««»«»r»>, »iziljüv?«»-,
d»I I» i» dl» »«»tl» « Hl»«««» iidli Ft.>ai,!i
»«» t««it »the silha, Hai, «I« Vix-S«»»»»
!«,».« ««»»» »it «Süi'.-", «>«-»«!» s.,i «°ld
«.'»di« »»» dl,l>t»l»«« »öl» «tijitt» ij'chSi« »I,»I
ZI««««»«,»«««»» >».
KdMch i« «c» ri,n° T»«i»d«t
Ich-« »,»<it «»« »»z»s»>I«« «>'», ««»»
i-ltztl», s. !«schl!»,!i dt«, dl» «->! s«i
„«>><d-it«i> »»»-IKudtit «ieso»i» "tht'l.
,< t»«d »« »tcht d,»s tl»ieli«»sik s»ir »«»lttiaitq »<
i«t!>». ?!«»> «t»u üich! ti»«» «.hieuiq ii« «««
«,!» ,« »«p»tte«i-1 iwt» O««llltt», »» d,i Ll.>»iv-itli>
»..«i!U«t» »S h-tlt«»
!ch>ii»»«« «ea»th«tt !» Setl««» U«d glicht«»- t>'d '
»««»nnttsstmis, i«s «tl» fi!» r«j,.k«!lch.
,!til < »ti.jt. Ii». G«lti»t? »«t «>!«!»> :»t>t«»i>d>»«r»-
»«!«,» «nt, »tlchr, tr. S»k»i«»,t,»»e!t». »-'«»- r/a-t»
i« i» dt» ,<«!«» drei Äsvt«» itilt styr »«»«id.iit-i!««
a«si», »,d «? d-i «»»toeittit iii ali-iiSitSr«. rrd «ll
«,«» t^ü-t Taßt» il«h«i!I. K"« »as »rri'S
«K «etchr», «tcht«° »it« d'/« -«»»-, --»« ci«»,,- od««
«»» «da» -Ätwa «Ys »a!t«»i«i» ?ttich»j»< »»««
>ht!t» »«> »>» E> l> «>'it»»
die «.si«iS»i!ch >ü
«t>» «»»»tkM -i»«,«!»»!»
«t« »v««'«, dt« «»II q,«»ti<»:s >».t^»,»-,.«,»«»
.es» st« »»ä»dt.»,».«m»tchl«olc-ad-'i I't".
,« ieiw ««tch «»»e.»t.»lichi«-««»»»»«
>d»« ltopsi»« ~»«>» t»» s»v«-!- «Uißslttttl.d.» >»«>
»t» »!'. Ytrioetus-ii-ÄttiS.s«!».
.«»Mit« O«»st«»»»» tit« l!«t«> »-! «!»»«. ««WS» «i«"
,»taj»»» i« sti,t-tt-«»«i>ch».'!- «ti.»
»Mit«» 1», it»» ««»«»»It
«»,« »«! Ä»'»ti»>, WS«»«'- dt-' »<
Ich»»»!»»» »» ««>»»» «. s. >». Wtt»«»!, >i»r»t«t»»i
A»»ii>,i >otq«c,lt?jt!ch »>ttn
«t»«» M- »ud »us««» :ii«ih»e. Seide»..''«««» 'ki
kW«, «r-.i»i>chi-i<>«ai!i! od» «-ya»!ol.
!, «ei i<M»t!!«d-d« >«»!!.
»-it» t» S. I.t S.«»»ich st» fils» »!«!«,>. »'» «.»
.««»»ch«t »»d
»Icht »»Ich »ii?» k«ijch«» st'b »rSiie.
»»»di» de»t»«t ««»«», >»«'ch< -».,>»»<»»!»»-!-
i«,»«tst»»-tztu»<>»'»
et »»-»b,itchlß. ,
B-ttchiti Hoigmdtt de! ltUtlit!
Vit« vi««««», »tich«« -t.it!» v--i»».»-'»
t«-ik», »«» t« s!«d etltjist»»« iw.Z t«siiy!titl» A.»> W.stt,
'!«? «"».« «? „cht«»« »o» s.t».-i .
»ftd, »«rdiilt t«s»«rt ii«d «Ät« »>oßt» t<«
«»t-iitzi I-.,de.-> dc»vl»«!> a»«»-.
Mit«, ft»«» «»««l«» a»» dwit« dUch!i^'>»»«--"i?
»tt»,»» »» >» »»«>«»«». «» dt» «»«»»»»»«>>>» '»'-«t
»»»«««t»«lw»>»>tl. Ode» dt«»fia»!»ett jt>-,
t»I »« ,!»«,»»>»<>«» '
d-tinchllt-ir«» »t«s«t tdutzrhiltt .lt>.«t»
' dl« tch»»d««hllit<» «»««»«», d<. «
«»,!«?», «» d»»» Ut S-tai«, w
«»» »««««» Mi«»«««« «»» «»tsi-«t»»»i «»s »,«
tz»»<j»-»i. >»»'« »» t-ücht»Uch!'°« /d!t,!.«,,.b,,!<1>!„
>».«» »»,«««»» »»«««» «ii-ixtske». «...»««>»^ch->.
»!<«»,»»»<» »d» ~»t«ti>»rt»" >,t«d»it »ach »»!»
«««»». „« t». ».» dit«t» «»s^,«»»»-««
»«»»»witi« t» »>»>«>» Ta,,a «»»!« »>.« <»
t»»V»»tt»,»»- to« »ei »<«,»»«. IchtM. i«.
««»»tit»»W. «.»»«US »«» t.'««- -
5i.td«».»..,. -- »t« «in«-«»» ' »-»»»'--!>»-!.» ->1
>».?!«»>« »tz«t«>»»» »ti tk»»»»«I»« »»«it'»- S"»"
Kültge lktUkr
«»» »««««, «t» ~<»!»»'«» !->»«»
»«,«»,, »» «ttslUt» ».ti ,wij ,sj.» ,ls»h.
licht» w.««»?»t,l» >»e, i--« »>tiel»-> !-
iitst-chv» »jtch» w
»iitii«« »tid- !-«'!» »4 - "'V
,« »o»U« «» «»»Ii» ttiriti..',' «», »i-.s-ll .Ii .
»i» «ich «»di« viS»».« «,».»-xß«.
«« ch ,»«« d.i «i»t>«t» «i».«, d.»
>»-». »Nt» »» riitiitt ch..-,--.
«tStizrtH»» » , », Sil« .»«>> »t> >»»« «vi«,,.»
it»»ß«S»«i«i«littt. , . . . .^.
H. « ««ich»« d»»ch«t««-«">>-»- '»..» »»>«.'
ttr«i»?»tS S»tt!.-> it« «,«» .'» .-t. ..
«q, Is Üt»t»tlil ~i«i>«t, « »ii« d-e» ü-««-i
-.«»»tiZlrjiit».t»d,» d«it i»,»il.t»i»«»t jtchi«.t
«isÄ-I,X», LN>i-«Äziitzt litiii..,..»»
-»»ki-St»»»»lttsU Mut it»»»«».,
«t«» Ojidtttl»»» f»«t»»« «r-dit «« .-'s—
<ii»e» «ttl!», K tt,t»«tPt!»'«. üicht.Ä s»«S',.. .
A «»»»««»«ß- «»« KktttHt«!»-«. rd»? ---
«ttf»»»«»>»«!>,!» «>>»»«-. »-. . »-»» »!»'>«>
ÄMeLetm iß. «»«»»»»»«tt»l».«»>»»» »'>
jchli»i»ttii»»F»««!»
«isch»<» «t«i-»s->l.» >-'» «!
,«»»«»»» »4, »«i.tS.«- «».!-» »««"' ' dt,no.
tiiii «.li!»»!ii W»st»ttltl«!tt« »>-«" -- ' . -
»»tsprtcht »!t«» lud«»»»» et»» hittrrd«»»! ,
«k«l.»»««»«»» «»dt,«,»»»»».«'»-'.
«ii» «»» d»N!A SU Sttlüüt ?k»tr silt
I»«i» >..»>»»4«. Kkitit». v-lsi.»«-
«,«<»qri«t o,»--«». rsinli»»«.« «eiiinu^'-t^ü-t..
U« « O, »»«tch jtt«-il po-tsstttt ».t.ti
»— »» «tu»!«« e«>»
it» R»iid«t »q«»l«t rths't.i- »»« ,>«»,»>
»etdÄt«. «» il.
V«»^I«»«.^it«,»»».»»»»»>»> > -«»' " '
,»»t»»nch« b«n»>tsct>, «!»»f»Sit»«»« »>'«'« -
tAchiil Vltnz»«ssi»»i». »». K « »:»!«'<
'M»t.<W«i..t k«-> «tidetick,..,. «^,.»«oi».»»iti
Ht. KchUtschd «SsttziiSi»
W kt» «il,». Äw. Tuspti'l,
««. »sx «»»»-«»»«-.«tza,»
.»»«<. »»« »»»»>,>,»!»«» ckSl->»t »«t «!!<!-»>»»'
«, de» .»«l» Ki«»it»
»ts HO. Snjttt iovit »e« «eihrtti,
u«Ä°»l» «,.te»t. »ild jo»,i».«.d'..»i.ch« '-.tot.
«»«» «ildlli !-»« Ä«tt ««»»» »»» «».»'«
«s,M» »»««serti»», »-» »« h?«,.«»
ftijch« Si,d«»«-i!»«'« «II »»e»,»--»s-ii, i."ch!>!' c>>
««di,»««««» «iisch«». l»!t ,
M,. «i>tl«,u»><i »««tsch.l Vr»d»i«t>, lovi« l.» t »>.
.i7ik-e »«' '»
D e « tsch « « Pothek?
M Ferdinand Hassencamp
Mi. vanos-rKra,
„«tNittli d«« Ha«»»«»»«»«' i
«»,,« .»s»«-.it«tl»dl^i><'t»«ir!cht-ti «cois.i. -°«-d
„«.»Ii di» «ilhtlk» K»d!ir»t> «.!>»»» ««ds-hit»
ich»- »ttjtPt« »»d «ltl»t»!lch- - uft«»«t t»« d.« »Ii
»»»Mlchst. »«d «wil«»h»kt!»i <d«t> »r« »«»<«
,«.d« t«.t»t .
Dsutsch« «p»»H»lic!t,
HU »v, Th«obvr »ero»,
M. >»»«,« «i«t»»ds,r »»d »«'.'.
t»»»t» «»« ««» lthit.it«- «-«tLoAii, »»--<!»-
<?s«« «NsShüSi!
IM »,»
t» « tlr l M »It rK,
D». Hevr» S. Gc»t<
»«»
«Vi». Ghatle« W Röchtiu«.
Ae»jie. Wundärzt» und Geburtthelse«,
SU. »?t, <,s»dl»«s», »ah« «o»,h»» ,
<«r,.»!6t»t«> S-,»!«°.«.«rt
Dr. Kr 7 «artscher
h», ~,«« Oftlti «ert««t «ach »i i» q-it» « , » »
j», »St», ««»«vt°»»»'t>chi.
Offt»«-«!»»,«»»
M-,-«»t dt» » tlhr, - «ach-itiag» ,o» » » »»«.,
i«u«.tS.UMt,>
Wohnung »-Veränderung.
Dr. Ä. Wiß
l» »«» >»««» t»«»«»«» «oh»»»« -»»,«»»,«» »»d «»»»'
Nr. kit, Süd-Liberivstraßr.
,l»t,ch«« «««««» »»« »o«d»> »»>«,«
»«' «-tu- wk.lh«» «°«d» w dtt »»tili .«,»»«
,ch ehr« »el>«auu,«» aii «ich au Hru. W'U ««Hof. «»
du drutscht» «-siltschast, «- ad»>,
"'v». «N. «Sttiitt,
G»«»»»attzt<cht» Ns,k.
»». ». ««,»- «,»»««>»<
«, »«» »—» Uli« tickch««!»»» >»«« l
rr. LavdtS
»i««i» »«« »»ttlt»« »«>«»»». »«» t«t»i Gtsii«,
».„ «>«»« »«.««»«tu t» ll,» tt sti-t t-uz-tl i»'r«it«
«»«»«, »»stich«« »>ed. «' t»I s«i»« Vchtl t» d«,
G»lit»rrch?', odrrhtl» ».»»«Ilk., »»«ttttld«» ,««>»
»a»d<«>»ch ,t» «»»alt
des lid«« »crtchi« »«» «t««t« »»d »«, v-re,»t«ir»
Gtsate» ««» kit««s Vitt««»«, »aß
,«ti! >,»»,,««,<!» so ,«»«»?«« sti», »»» „ i» >e»r»
»«»it t» de« «»ft drrs-lte» »» stll««».
ButtlMTuc, Dienstag, den SV. LtNMttr
Äd 0 ukalul ».
/>,.« Nr««,!.»»
" '
jsut« «i>.^lil«-'u«» ilcht
A,..> siiU» Lumich i »Ud-> «olliitl?»
' Kalk«»».
Ä d v s t a t,
-.-
«, z«, D<-S«?!»<i>or». »»°!t»>r«ch«>it'
>!S «»»
?tz«e.phi!us!K. H»rwitz
Ä'tichliÄnwalt,
« h i,» «tr-ft.
Ä d v « t a r,
M. «> »«,,«»»»»»,»«, »ich« »«W »»<»»»!> »«<>l<
« !» «»» liig»t>»k'
lttLk«sqts»«»F »«»
p.«i. » siSjtU,».
m. C. A. Call.
Lls
»?«>utsch»r^<^dvor,i<,
Veti.lt,!vn., unter Ti/Mutptaße.
?. i! xaader EAolff,
Advokat und Nccht < - Anwalt
Oinc» Str I». „d!aw->vut!dl»>,»/'
«,., vg«° -Io - lj«- »SN ?auit!tv
«Äao.N.lS-» >t> a ><>» »i»
Porter Sa»»-rwew.
Deutsche,
' -«„»vtidtr ...
«<«,. «od M<"> »«>««!--
G. Ä-".nak,
»»votat und «echit «ii»a>i
»«>, »<»« «u.» »k««»t
»«.-<»» » ««»«»«.
»o«»5, u - 5 ,
Wefilt«» Ähtnu - Ha!l^ Dr? - Gov^-idtoeU
»»altm IIS» «»»«»
j«»l1 »tll!» o-'laril« t»!-««
««ia v,!u«tp«llj. Ich,«u«k U«s->» »»» I!«t««» Kkoftt,
tU«l«>» «»»a,kdr ich »t«> «««Usch'» Sucke.
i</> stll t't Ä> »-»>» »>« Pak». ->»»!ij-t,t»,
.»«»s» voü««« Ä.tt.«!^e«i»»'»«' »t« t«»i
»«t »„ iusl-.i Sl.! !i>«u »ts-i»»» a««»!>«»« ?»».!» dl»
Kk.tft«, »Ad u»s» >t>!U>-»d« dkk»»«isq>t!.n»«
,>m«ll«, dl» tu vr«. k««-»s^»«
H,« « i»»ld'd
»tliiu.V i» «»«M. ». »»«»> M»>>»kd k»»u-,
. N , »»is«»« Pi«. »st
»«««-»»»>
W. MchardssvS To.,
Äinfv,«»»,-
»!i!tz s.W.
, ,>.j
«, ».» »«»
».»?c>U5»
O. iitug^waid,
»> i ° !I d
Hal ' und Äappen' Gtlchaft
~l«l fttnm a!l«n Uüd kur>t!!! »i-kmt? !
lüt -. >./» sliun Atis« Sstz Diuisch! ,»d »sruch>t!l»?t
>S aud es od.Ägriiaa«!.-« sio Hut- L«t
»«schüft-ugil-,! »al >,dc» Vi-blik-A b-Kru»
«S>Pfil«U- . .
i>«d ««St »et»««« du» »«Ich »««> ,
M Ä. Al«d?ermatiib,
»t« r««i««!?»,.
i Mt-iÄ.i Z ! Ä». « l
»z?»u MetzGtr«
Utzi.u- u.
«»iÄilti »iL »»» «»- W, O«». l
«»««.. »«« «». «u«»»«« t« !
i» «^t»t»»« tG. As»»i i» «» .»»
t.- <»««»,«i»»». kch«««i, ««»
Mi!,«« «»U»« »»» »4«»« Ut» »»»itlU«. thn.!» ,
I.'iüii «,»»>->»»«»> !
i»ri»ji«t«>Ä»>!»l>t<i«», j.j
WtS-ichn »»» »«Ld«, t»,»»«.,« »»«-
t»1t« »««, »?»M>» .
Ä, »K» VretSherabsetzvngl
«»' 5a »>eo»»»l »>»
Q»stltät U t« »>'!« r «ta>» ««o,t.
odr« «>t«» »ss««I«i -s »rdt» ts ta<>»
Va»timorr '°ono pnv/' Goldftdee und
Gold- u. SMr-Federhaltt^Fuörik
lKiiliim»«-»'»?»-
«i« süi»« W»I»-jsl»«i'v-iUu »»» ««»»« Wie«»
»»»«it««,
«oii>s-d»r «it fil»??,»!» Btdrrh»-«-! «! ü» »><!!
top" «»thstd«, bti
». »»« syarpft«»»«
»tch» b«s i» Är. Zdtt jg ötssche».
«»- «>««« läk
»»i jawi, ti> >!t«^
H?» döch«/xn>« r-lt» silk vsl»
vampftchifffahrt
Nev-Aork und Hamburg.
»!.' ~i»IÜ -»'«!-. »/,,» » >» >til,«l
«!>««».» «.I,k»i>d«i>-I»!i»i»!ich>It« »t«
i»»tjS«» V»»t>jad, <chrs«iisch«tt,
„Borussia" «nv „Hammonta
»,?i«,!stlihl!t», »apit-tn Hrydt««»»,
«««dt» »>,« d-« !, Ä»»t»°» H-«diii- au, I?-,»««,!
«iii»t«»n »sshiltn bizl»»«» S'is« Ejl»' A«d aus dt«
forasaUta»«. d-Il« x.'-ti« «u walskrdtchtr
p-ctt«'i-l« ,ltUi«»d«»l t'o» ZuiioTo»»»» t'd«», uu»
da»«» fich rooh»u» d«< i,»>>» !«>i, Wouatr tu Hahr!«»
«»,land »ad ««« »l»,« dl«
WWN»--> i^^ub^!-!-,'»,,. «-»ipttch!-. »t'd
,» dt,s,» A-ltr«t>« iiaiüt« »l^uti^b ,«7d«ükN.
«wi» tt-e» Monat» Zt«r u,« v i«»urz«r?!dtrt.
Do» Zlr«» «oit l Vo» H-ii-du««.
Wor»sfia" »io«. > ~?a»«i>»>a ttto»,, »
'»»«»«oiila ' ««,, l-1 , «orilsfta" L>, »
Passagierprelfe fm 1857.
ttm dii» Gildverhält
nissen »u entsprechen, sind die Preist für Pas
safte in der zweiten Eajüte und im Zwischen
deck um ?S.ott billig:» gestellt wie bisher.
Erste Tajüte tioo
Zweite do 6b
swifchendeck ..... ül)
« »ad I«»chl ij« »ttlchiitjliich ,s l»z««l«t!I »il
Gd» Bis» » tt!>ndt»«»t
»«tttr» dt» »,S«t
> ~ > !«»^-S»t,-i«-r-S»^»rt
Wechsel auf
«««»is«rt « IR,i»
Via»«»»!« »»»
»t«»,I!
ßet«,»«»»'» »« G. «». «S,«i.
»l«. »S «<urt»iq>«
««ischr, »t,rle»-».Zijtdch«
Li?? ellkwullren
Butter I
«ili! «»» Kai» G»« » « « » tI»,
ttüc Q^Siitai,» «< it« i«tists Zb »t«, i tu« lettt
«Sse l
t»u <tt»<« »ilttchir «, ch.l»d, «t»s« «tßt.
»rLtit»! ,ru> S«,»»is s» «<» t»»-tth >t »>» >
»,l Bi,«d»r«h »
I«»» vlsten »«tliti,,, »<»>n»it»«.t».,i«
' i» o r»! tl » M s »I« ,
>x>i, ««'. 7i>. »out»»,.
Käs-.
vch«<l»,»«>. «»« ,oldi» «,»«»«» »»» d,r»a»s«
«uü-r^
r-. «»? »>«»,» »»«I» cht» , !t»««i» »«
«««. t,u« wxl»»s »jt «o««,,«d «> To
ln vu r^Pkod^kttnhäM«e
»?»j«. «ch»ti»n?>> »ojt»«» «rZchte« ,«.
I«!. pt.ii>.lZ.> ii« 1. «,-s>»,!ttiiir. Z»«it»,
Ate»er Grüukeru! l
s<h« schöne breite Lins»«
Httsle, Sago, Gries»«.
frische Holl. Haringe,
neuen Limburg« >e. »».
«t.»., ->«t.'io»i»«!i «»» billtz» ,««<»»» »«>
<lo«dt!»il«l «»»,
<lr»», »o»t»r»t,.
«»»»»,«» »«» «rrt«»?«« >« «ou di.»!» »»«
z»»«!.toch«» P. lii t ? » » » » t» » «,
>1«tl^! M«, v.'»»-»«»a«».
«u««er i
I' Vt» ° cht»' ) ,««
V
tü!> Osch,-«tnrn al««n Btv«-Wbi«krv.
voiir» «rhaiil» »o» trrah«»«» B«»lll5>«»rr» »«»
s«,ei»»r «>»,d> u»d »>a», -o» »»»»«»äd»«, alt«
p«aulol«,»t--a»d «ardl-u» Whi»lry'», La« «ir
tau, dt» «i 1,0 '« ?. i»o » t> so», to»«i>II»»»t»
<!>!»> »I, «ouidite
»«»«» «aß<d«>- »»»an», P.irt»«»,
> ,»aa »st itih«isch- Hl»i«a, «l»idtir,rr U!>l> «ch»«>,..
Z »,,< j«»t. Qua«»-' t« >» oß«« und «>,!»-, »->
H t »«,»,
»ti. !in. ««lirt.Gavl'.i»«!.
«i« ha»"!, w»«, »litl »»>». M-ht »ud r«l, rrhti
«,« i°>tch-, i»it jlhr btiltji »lrtaii«» tS»U!» R-chj»
?«,«««» dtl ch «dt ra« » »I«»'».
Steu« yoUaiidische Häriuae.
«Sit d«« «Schift« „Misslisippi" tu» «otterda»
»st«««» l»t« »,n««e»lu»t
»>»d ««»sthi'a «i« di-s»«»,»
»»s ttM ll G W? >.
Wi U«. «S.-»roadvav.
~ «a« ««scha!!« Vftrslch«!
«t» doe,!i«lich'« «'l't,l - ,u«
«r, TU, «out»«!.,
««cht. ch>u<l>!>rl!,«„»»
-» »»d !.» «ai.< t.ft-
?ttdnn"«>«»»'»'l'
ivutte,! ivatter! Bntter!
«U«ai> «iad-t» «»lire für i«»i».. ILo«r«h,tl
(ti§? «Tr, s !i°»is!?tchrat«
«i»G«a«Gtttzt,ot'sThampa«n»r.
»,,! °«l«r,r>ch»kl<l» B«r«t«s stti hiir.«as^ii»»o«»«,
ttet« «>».» «o.isih d>t>>» dnUhat!« BieiLA til
Wi-l.- Hau» ««»»rttit«, da:«a> L»i>
t«S«l F. », «raai, » » «». ...
H«. t». ««a-itdi, lt«, »o» tlo»»«:^it«,
t, ii.wN! W i
iii-tisch- Z»-«sch«-»I i->.
! , , i. i, lr. lr>i» c,chait«»Zel
Udrdiiv««-
iSd») ?tr.lui,?i»tard«i.
Wtt»fe«lwgz.
«--ichUt.---
Jurors »?s tb»z» st» die «t>t! »Zd «!<chi»«it drr
«-rs»t«re» r«rs.h!«i! i°lchi dahn «ch«»» ««»
t,ttt->!. «o,»iivgit »tS»
"W, di». tl». k»«b-?dSr.
«Ilit«« Mew«>
! i-u UTtrlteichitct. il«>cl- seidru !>«< Wi t>
, ««ttßkch»» ««>«t »«» A»ts V.k» »r
-' W>-.'.!ui.'.!K«t'»'<i!r »ilii,«»
I Uchi ,s?sä« !'.. i» :-««-» „ch -»» «Ur» «<-.
! di» V. Sittt'W -:«h» » I - «.
MW Roed r>«c«-. »ah« «-»«»t»t»»r^.
I «c»i, i»»ot.llr>, Mrlni / ?
! K -»» »i i »i
K U. Wii!«a»«haitsttU,
' ts
Äk»««-i»-u d-S's» dailtrud für »««»lthtrizr» 6vid.il«.
! nU»t«iÄ «tr hirr-uitd!! <r«rdr-l!:«!il-iAi,u «echr»,
' tch d-«!«tl!-b f>'r!t!>ähr«?it «!»! ju-ir »v»i?cht--»
! «tt!« I«»»rt»rt«» «»»«»»,«»» ».»»»»«-
! »ud i«!s«itidru' aed«r,«ok,-. rolhir o,«»er «-«»«.
l tri»- i«-d Ulike. -a H?u» hatni k-ird« ««li>« !N?«-
«t°d»»» >» Alil>i»!aki° «urarillrl «ir dl« Vrrfich«-«»,
«id-ii t» <t,«ü-», !>«>» !»r rrtiche» «Zd Schi«!«» ««tl.« „
««Ich- i» «>««'» sosoht tt»»«>!!, «»« !--! «
i «»t-vd, >.»l. 5-, »«>«.-, lo»fthti ««tul-i».
i i!t»«d? I« »ir
> UM. »och»» »«««'>--. »at ich t» Ä»irtea»t «-Ii«»
- >»--Mdt»S«li«ul »«ichtsti» »>» llhi«,chn «»» H»!-
! «KzM<r,li«r d»?ei» «diulull»vi«oklo»i«!t««», »:d
,» vt»»d, »«Z. s°o°»> »>l «"tau/ wi« »>>»<»«!-!'«, d»
I «,»»«S»frt»«»»«tt,u,u»ch«»u.
! «-ttm-'»h«its«»<
«. Aerctot,
von französischen Wetm» u«d
Branntweinen.
««. SL, H..llt»<>»-, nav« «ur»tozj»Kii..
«it t«»t»'»«»'d di-»«»«» »cr«.'« »°» ««<»«» »>id .
I«.» w«»»t», ««Ich« i» «»rii»«,c O!»«e,.
«t» «itrtllnUäiisei ari»ri> r» i- i?i.«
Ott«»-,« si-ldl», a« o»,««» »°ttl.!»,«ch«», «'»
tt-!l,«»--»chrrtl«l», da»»>«>» ,»»-'!>ichi «litt«»»,»»
,« »«. /»»de» .«-», dt«!, --
<«>ri,tS.tS
« «cchtestheiu- u. S»»sel-«gew«,
Uitösifche Weine und allk Setcu so»
Liqmurr.
»N»«I an» ««,».
«». >j«Z>, w« S - »> o«d»r d K «.
U>-i«-x «itdrli» ».'«und«» u»d «.ül sj>»»!i!!!« 2»«--
«,,pt »>ft«»» su« tk» »i»orr>z,» Üi-ioru» d-,I«»d, «r
-l«»i«u »Ii »?» t,t«r«U
A?/i« uvd «°»plitlrt »ad«»,
Lu.ch z« ?>a»! Iri-ach.'r Elutäu?^»^»
«!flchÄ^lS»a^lst^lldr' " »t«« »I'!«» 1!« Schll «aar,
i-rliili««», soud«r» a»ch ~I ».?oedr»Uich tiUt,r»
«<«ts«i! orrtaufr», «i-dlr»trlj»slri> «,w.,? vir dir
dv>U!<Uvost«ll«» Atoll,«»»««». Tl,icht> "j
»och a»f «»Irr «tichdiltt«»» »»ort«««»!««»
»ritt Qiaittol
134, Saratogastraße,
,»isch«a Varl- u-i» H-i«»-d»'ai«
ittdhadmi' «i« »or,ü,iich«» !tla» löriu «ud l»»St»r
««ItiaieSr» »o«s«»«« to»»<», «cr sich «och drr »r
-«Ahltchlrtt dir io-Uistrdru t» -Urs Salrrwüdr rrl,-
s.ch«°, u. zzai tz.
iZ». iS'il'iloodard»«»»«, «.»
I»e, Ott«» 4!» »»ar«i?»al>.
!yi»tl,»>elphia Pal» «l<»
V V
/t,/dp»it!>»«l»h>» »al« Str. str »<i«hou«»rfi»t,
tt«.»»d »a» halt« » lb»alio»«i! s»r?ri»-t »«.
j»»«» «lis »»ftlcht rihuttr» wir», »it«« kt«i»> »rhibir«
!«» «rrisr» »ri rt»«r s» ,r»I«» »»»sumv««-» i» »rßr«. «t»
»«, «ettli! i- "»»»<"» nid,»
«cht «ldi» I» Hoq'» ««» Match«» »oftrl» ««»> »» »«l.
l»»«. S«»» «niltl »ltch«r »v, ?»,«»«» »tcht ,»I.
k««r« »rfrtidt-t, «««» „» >»« »«I»
«rS«c-tta»r». »>« «aar«, »«id.» »ach «ilr, rh-ttr,
k» ««»«lolnisrlt »ittesret «!ß»e»»»n« »«ich di,
«»I-VM« ,«««4». wird» »«»Mich
«». »».»»»Ii»«»». »«« Do »,kt«i.«t««»« »Ld
I« d» »« »t »,« «. «««»»
/cuer-Verstch.. n Äechset-Üttj
H «d?rsl ck eeuttg.
British Commerciai Lue Insurance 6 uch
Itach R-ti:»!,«», »!.,»l»r,t»,->« I»»« d«.
«<ilUsi,i.sl folge»!-! ,
I) »I«»tch«rhl>l«>i-i ti«^»a^ut^
U„h«» und >l!u»»knii itch »».ituch »i«r sltri!.
WirtMttt'» a-i
Kvu i V - u t, d >» «- > >
»«»»»«»I »». >»««»«»» ,»i» » , ««,»»!, tl,
»t»dt«i!> »Z». D 1»,.. Sil» t«-j'»»-ch
Iii!».- ? p !l ?> « > I > . »-»«»,»«
"»t» .1 »»'!- ich» .?»'
«'-II" -,»?l
- «. »i«.«»!-,/,
«»tS.I» »dssi!. i»r,l O,r,:i
-«!!<>«» Ä.i»t«sr» . »,»<>» 'ich»!!':,'
Hcstu» !»-y,«». t «
Än>»<» !>. S?de« t<««» -l HUd
D«.
Eljililntiss!
Fkner-stittficherungK Srstilfchss«
Hartenaus imem e.
Hvward
U««s«»Ä«rfich«eu''züuTk---tisch -zf. '
ta^B^l t i m o
«»S.'li
d.« »«tßte» viloltithk-«! »<i ~»t
K«I W«»«»ri»Si l>urs,»»-.,i» Bch ««>!>«. »« «>-,
«?s»«- «-» l»»rjjU« ljlrt -« «»,-i.itt.-
.?««!>'
ti)it Dlttitvl.'ki;
ch»» »i i
S«?«» Z«t>s» Se»»,tch
»VUH. V«t»riZ l Th?r»^
TÄkl Hoff«»»» 56>'i «». «»
HI. ? !-?tr.»
5 ' - '»
Veech.GastUtz» Ätaut »
jim Gebäude der „Bank si Baltimore.")
»ohn i.. tttri
k.'dritL!. z»»»W««»S»
der Oi<a»Kackeie. und Geld esörder».«!,»'
veompagnik
Liverpool und Philadelphia-
lkzmpagni^
Etsern« Schrauben-Dampfschiffe.
It>» »sVitt,«ort. S«»t. S>, krttch. 7. »^.«
!! v'«.'s>',»lr.»! Män",!»«
»laojs.'-o I'ffr»», t.Kpkit IS.^l»
Passagt-Prrise:
t, ItalllI» Hlrn„.«»I»i!, Z 75 »iw, ;??>.
Sl!«rag, ,«ii>schttitllch kro»fl.») sill, st!i.
Perionen-Btsorderunit
Passage-Scheine
''Wechsel
sch«tu ooch ullea Th«ll«n Dtutlchlaiid'«,
Mg«« nihirir u» un,i^>^d-
Vir. t? 7, S«oadt:«v )!iio,v»t>, »tri
DauipffchitNulN»
Brimen und über
U»>r/ tlupl. t?>l«t,re,
s-h.ia Mtil»«« um >2 Udr ?e« ik>>« «l« »e.id
Vit««», sotgt
"«ort« Sl^e"-v ieaii>>!<i« e»> »t
«i<s« 11-«ptt«lsi<fi->d »il«»i» 'ur di- r-„s<igi'k.!,t.
förd«r»»g «rdaal u°d ml! 7 »,it<rd!chl,.i ««ld.ilui-5,,!
»nsih«» »tu «'sah.-«!»- «« '»> >s aus Ilde-., D-lMpsre
»t« r»siZjte«'»r>is- fiud;
Erste Eajitte . . . ?8O
Zweite Eajüie , , ?bl>
Drille Eajü'e . . M
«M,chtt«ttlich v°L>:»vd - «« vl.d
our «t»,
»>. tldrrsuei
sS?-.S.tZV?!«> «<>lt,?ic.
Hr!?tr!ch Großsand
i
«tilit stsii inergische Keeli r>ilunt.«it sich
in demAngestchi der jungen Gräfin Rbedern
«in Ausdruck tieser Güte umspielte den ei
was großen abernicht übel geformten Mund
und an» den dunklen Augen, die nichi
,chuch!-rn gesenkt, sondern ruhig und fest ans
die Mnigssainllie hingewandt waren, sprach
so viel Geist Kühnheit und Letdenschast. daß
man wohl sah, dies sei kein gewöhnliches
Weid, sondern eine starke, feurige und >nt
schlössen! Frau, welche Muth genug desnß.
> dl>» Schicksal heraaSzusorderii. »rd et sich
i »öchi.sensalis nach ihrem eigenen Will,« zu
forme» und zu molietn,
Ader die stolze und herrschsüchtige Königin
! Sophie Dorothea fühlte sich unangenehm
deruhrt von diesen gerade auf ste gerichteten
' ernsten Blicken der Gräfin, Sie würde, wenn
die G.ästn zitternd und mit nkdergeschlage
nen Augen, ganz zerschmettert von dem un
! geheuirn Gewicht der unerhörten, königlichen
i Gnade sich ihr genähert hätte, vielleicht ge
i neigt gewesen fein, thr den Mangel an Ge
! burr und Herkommen gnädigst zu verzeihen
j und den Makel einer namenlosen Herkunst
i zu vergessen, aber diese ruhigt. ernste u. un
! gezwungene Haltung dee neucieirten Gräfii?
i empörte sie und machte ihr stolzes, leicht ge
! reizte« B'.ut höher aufwallen. Zudim fühlte
fie sich beleidigt durch di? glanzvolle, prach'
i tige Toilette der Äiafin. Di« silberdurch
! wirkte lange Mantelschleppc, weiche mit grr
! ß?a Brillantagraff'N an ihren Schultern
festig«, zur Erde niederwalli« war von kost
barerem und seltenerem Stnff alt selbst die
Rod" der Königin, das Diät em, da» Eollier
i und dt. Brae.lktS von Brillanten durften fp
l »ar nitt dem Schmuck der Königin «wallst
! rcn und dieser große ungeheuere Fächer, den
die iüräfin halb geöffnet in der Hand hielt,
war von echt chinesischer Arbiil und veiziert
mit so unvergleichlicher Elfenbeinschnitzerei
und künstlicher Maleret, daß die Königin
bel dem Anblick diese» kostbaren und sellenen
Kunstwerkes, dem sie kein ähnliche» an die
Seite zu stell:« haue, fast eine Art Neid em
pfand.
Sle erwiederte daher dte chierbietlue und
nach allen Regeln de? Etiquette ausgksuhrte
dreimalige Verneiguüg der Gräfin Rheden,
mit rtnkm kurzen, raschen Kopfnetgen, wäh
rend die Königin Elisabeth Christine, welche
neben ihr saß, Mit einem huldvollen Lächel»
sie begrüßte. Der König, welcher die Wölk,
gewährte, die sich auf der Gttrn seiner M»t-
«er zusammenzog und Heren Ursprung er sehr
! gui etkannle, der König fand Ergötzen an
dieser pikanten Siene, es amuiirte thu, die
! tl önigin-Mutter, welche sich so Udhaft sür die
l Ausnahme der Grattn Rheder» verwandt
> hatte, jetzt dieselbe so hart und schroff em
! Pfangen zu sehen, er wollte seine königliche
! Nutte, ein wenig necken mit ihrer so schnell
verdampfte» Nrigung süi die namenlose
! Giafin. welche kein andere» Anrecht auf die
z Gunst dkl Hose zu erscheinen hatte, als die
! Schuldenlast ihre» gräsiichen Gemahls und
! ihre Millionen.
Er begrüßte daher die jungt Graft» mit
gnädigen und gütevollen Worte», und sich
dann an die Königin-Matter wendend, sagte
»s halbleise - In de» Tbat, Majestät, Tie
thaten sehr wohl, die Gräfin Rh:dern an un
sern Hos zu laden. Sie wird eine ganz be
sondere Zierde desselben abgeben.
Ja, eine ganz btsvndt Zterdi, wiederhol!»
Dopi'te Dorothea, welche jetzt schon dahin j
gekommen war, die ruhige, würdige und un-
g,»wling?ne Haltung der Gräfin von M>
dcrn als unreischkmi und respektwidrig z.i
ltstruchlen und fest entschlossen war, diese
Eindiinglingin zu strafen. Sie heftete daher
ihre stolzen Blicke, wahrend sie die Worte de»
Königs mir ein,m spöttischen,
fast ?träch:l!chen AuSdrack aus die Gräfin,
und sie mit jenem schaifen, prüfenden und
ruhigen Augz betrachtend, wie nur die Für
sten eS i>ch erlauben dürfen, sagte sie» Welch
eine seltsame und abenteuerltche Schleppe
Sie da tragen, Gräfin.
ES ist indische» gaditkat, «iu.iet.iilt die
Gräfin vollkommen ruhig, mein Vater steht
mit einigen großen holländischen Häusern
in HandelSverbiudungkn und durch eines
derselben bekam il diesen seltenen S'off, wel
cher die Ehre hat, die Aufmerksamkeit Ew,
Majestät zu erregen.
Sopbia Dorothea war errathet vor Swa.».'
und Entsetzen. Diese k>rum aus dem Staub
und der Nledrigk-ii hervorgegangtnc Grafin
halte die Unverschümtheit, sich Ihrer Vergan
genheit nicht »u schämen, sie nicht mit einem
undurch'. tingilchen Schleier zu verhüllen, sie
wagte t». in dieser glänzenden G-sellschafl,
in Gegenwart zweier Königinnen von ren
Ha»d,l»ve,b!i,d.'Ng<'n ihre« Vaier» zu spre
chen, wahrend die Königin die G.'oßm>nh
hatte haben wollen, dielen Makel ihrer Ge
burt mit ewigem Vergessen und Schwei,,«»
Ah, sag't die Kcnigin-Mutter letzt taut,
Sie tragen da einen HandelS-Arittet Jbr>z
Vater». Dte» ist in der Thal eine sehr sinn
reiche und bkistieme Art die Handell-Arttkel
Ihre» Vaters anzupreisen, und wenn w«r
tunfiighi» di,'Tvilrlie der Gräfin Nhedtin
ansehen, so werden wir und der ganze Hof
sogleich wissen, welches der neueste Artikel
ist, womit Ihr Valer, der H«rr Orguelin,
bandelt.
Ei» kaum unterdrücktes Lachen der Da-
Ml» und Herren de» Hose» welche die Woilc
d,i Königin geHort hatten, war der Lohn die«
sei grausamen TcherzeS. Aller Austen richte
ten ilch mit spo.tcndlM Ausdruck auf die
Gräfin h>». deren Gmiabl zitternd und to
desbleich an ihre, Seite stand und nicht den
Muth hatte, seine Bltcke vom Boten zu er
heben.
Nur die jung. Grafin Rheder« blieb roU
kcmmen ruhig, vollkommen undefaiigen.
Cw. Majeslät verzeihen, sagt? sie mit voi.
ltr klarer Glimme, wenn ich Ihnen zu wi
dersprechen wage. Das Vcschäst meines Da
tcre ist zu bekanm, al» daß man annehmen
dürfte, e? sei Jemandem unbekannt, womit
er handelt.
Nun. riei die Äoniat,» zornig, womit ha»'
dtll denn Ihr Vater
Die Gräfin verneigte sich »ej und eh>.
suechlsdckl. Majeslät. sagte sie. mein Baiir
handelt beständig mit Verstand. mit Wüide,
Großmuth und Bescheidenheit.
Die Augen der Acnigi» schössen Blißc.
Eine K'ämerSiochttl wagte e». der Konisiin
tine Zurechtweisung zu geben, sie hatte den >
Muih. ihr zu trotzen und ihrem Zoia Hohn
zu sperchen.
Sophie Dorothea elchtete sich »n der gan- !
zca Majestät ihre, Königiwürdc empor; sie
"war im Begriff, diese hochmüchige, ..neuge.
dvrene' Grasin mit dem gavz-n Hohn tdrer !
V-rachtung zu zerschmettern, ste haue schon
den Mund geöffnet zu einer jener saiUstischtit
und sanglauten Bemerkungen, welche um io
surchibarer U7d zermalmender wirken, wen»
sie von königlichen Lippen gesprochen werden,
ser dzulsiM^^orrespondknii
! tägliche und wöchenlttche Ztikuitg,
j Kriedrich Ätaiu «»
Küd'Ost-Ecke von Valttmore- und Gayfte.,
: w/ii» i!t?» »«»»ttxi i.««-,.i>-»!^»I»».
! tip«dt«t,
Pni» t^i^«»»l.ii!^.!,tlt.,^^»i^...>ii«ttS»chtr.
Nummer
weil dann keine Genugthuung und »ein« Zu
rechtweisung möglich ü!. Ader der König sa^
dal aufsteigende Ä<wit er auf der Stirn sei
ner königlichen D.'uliir, und er wollte der.' M
Autdruch desselben zuvorkommen
iSo't,l«!w« !->>»» >
Die iiatei Repiibük.
I I e »eI d e n de? Re ? s»u»t vu.
»ns«»«r V««t ü!i«»<ich
Dr, » »,..
»I?, ?üd.«>>?r»r»x?«t>.
IMsilZ,»« >», »alll»°r« Md.
j
Bei W. Si. Schmidt.
Dt, l»a,?«ala«di »«» x-r Äah». ».UV
».ll litrui <I>«I«,
4) eise.
lichtete Luchdiuderc!
s»d '^»d
Ml. «>««'
ÜÄ. St.
Lcutschr
» h«. >« ? «..' d?» n^i S?>efG.
k. Alf.'««»»»«?««'« s«»'l.- »»«.'
l «tschicht» d:.- . . -tZ.
p:r S!» 1.
-
Stiz,'«!'» . .. «Z «s>, p!?,
», e>. ««»gl:-!!» kdlillalilch!' vtl^,,j
i» ÄS»»» ««. k »>
». «»laslt'« k chuloiia« drr »«»«?"! «rd»k,chr«ii»H,
I« Z» <2?i:>!,!.) >li«
». »>«p«'» Vhrlk'il«« ..?».»>»»«» »»» Z D»,
«,»»>>l !<. kZ'.UV.
» «»lS l!?; >ß»«t l-» vi« T,sa»«»« »,«
».-t a«aii. !-!>>?-»»,>n «>»?. v»
«,a»i»! »!.-.!> irr, --I-, d!b«r.»»»5»«.
I»r»l,li>ilch« lSiotc,tll«! uit »,.! >rvl?n!sch»stll^z
Äin neMr Plan,
?r? s-id > .ii yt u -d?S^ti^«
t»r «sch««k«
,«»»«« »>>s,>i,»i» °«> dt,
/lUilluentjWel'
f»r dt«
«tLerrilligten Ttaater.
haitllng v«t«> r«dg. >U!»»,/ch«
!sf« itlichl» ?'»«».
Kii-uIlS'!«« vnd s>d-i«,»ri Vo't?> «»it »li'd«».
S.'»»sl«.i-t-Il ktr. ZO. .. -mtlr..«»».^»t.
Slaent in Lalitmork!
Hr,«. N «»nitZ, «-r».>»«,sir»s!c. «,.KA.
».«„?<>l».ti«»ttaili, Sdo»»«,,«^»
i«?« l"i'in'e »»«»V"i«f»'t''<^>',.ll'!z»««^'

- , , ~ .
t •' S•' ■: ,'. ■ •*' : *d SB 1 12;
» - iJS,t h hiWn. Lt t '.rn,
r. . » V.(i by
«t t t *tmr i*ki PM <m Im * ,
« -v.«»« «i »tUiiM»r« at A»y «tr«»u
a 4.
f',Mt i j,«« v*ik, j.c,»a»i. u ii>>
S.U.l*,»; «•kilMl t' I.M, ».k»«tki» I*
«»"*#Wy n»j»t -A ~e«> p»r A«k*«a.
'i'Mcss »i

xml | txt