OCR Interpretation


Evening public ledger. [volume] (Philadelphia [Pa.]) 1914-1942, January 31, 1922, Final, Image 9

Image and text provided by Penn State University Libraries; University Park, PA

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83045211/1922-01-31/ed-1/seq-9/

What is OCR?


Thumbnail for 9

iT .
PI "(
r y
KA1
1T5T j-
rn
V
f l'
F
. . i.r"e
EVENING PUBLIC! TDGEIlr-PHlLADlOLPHlA TUESDAY, JANUAKl" 81, 1022
r
i.
l7ST GOSSIP ABOUT PEOPLE
Nancy IPyilna Tails of Several Postponed Parties Due
te the Weather One, Dance Turned Inte a '
Heuse Parly Other Bit$ of Interest
Wiiii.i; tin1 weiiiin-f. my iiiiniiing,
un IiinI ritiII Hnliii'ilitj. Hnnilny
.ml iritrnlu, I 'HI iH'KmiiwiIrc It
uni imt rnny t K' Nteimil in. Ami
i.v'crnl iKfl! ""'I ""I ?"' "tin linil
r ' I... (nln tle.lti. ti ml ,,,.., oil
lime
() 110 Ml H.V I'lt, """' ILnilUMItW
llie pjirlil'H M'lllMIU I'M lr riiiiiinmy iiik'ii.
tlie
Tlie
lllllllll VI IIU'I .IIUII-. ,,' nv ,' ,"
lime alvi'ii ii InifTe-t Milimu; lit tliclr Iieiiiu
,1 luii'Miell iiM'inn', In (lii'Mluil 11.11,
iiostneiiPil tlml imft iiii'II ii.i Hntur.
the CIiiii'Icm Htanlcy llertnnx,
.1.1 niiti
""." . i. I.,..,., r..i. 1...1
Willi rn' "' ."'.", ,. '
.li.iHilcr. KIIbhIii'IIi .Innilmni IWrtnii.
J'eMpniii'il "'"I ''V,lt nn,il 1'rhlny 11I3I1I
" Tlir-Vlint in NYtlnrilK however, find
their imrh (H win n tlnnw for l.nun
si-iiri mill tlie florin wns se llurcp
thnt n'lm "f tin- Riii'titii wi're fnrml te
HIOIllI I In nK'lit wltli ti"'"!.
I hniril, ten. t lint l.nwn. tin- Ktiert
f hminr. nml miiiii' elhiTi weic nl ii
ii n ! r in Hi. D.mIiN licfen- tin iliuice.
nml Ihnl when tlnw sliirtril liravi'lv out
h , "ti iintmiHibllr for ('lii-tlinit Hill thrir
meter -tiilli'il I" Piiornieii.s snow drifts
nml limy wni' eltllgi'il t 8''1 "'" et tin
,.r He In evening slippers nml pnrt.y
delhi'M, "(ticy maile thrlr wny tlirmigli
thn llb.7,iinl le Ihi' ni'art'xt niil'mnl sin sin
lien, wliMi Imppi-iUMl te bv Radner, and
bnrk te Ht. lhivlils.
Wlii'llii-r thi-y ever Ret te the ilmiec
or net 1 (Hil ml lirnr. lull J d'lhepc
they did, for H'' WWlierllls nl,v
elvn tin- most wonderful piirtli-". lis liny
one known who linn ever liren tlicie.
Thev linvn un InVnl lien-e for partiei.
Yeu'wih'mIht I lie levelv ten ijiid Miee
Ihev Biiw for Jlw. Wi-tlii-rlll'M -liter.
(JlnilvH TVlnlli-r. when she eaine out.
(Sln.l'ys nml Mi". MH.t .... nlireml
unvelliiK and me new In AlRieii.
Mnrv Hteul, the attrnrtlve iliiURliler
of Dr.' nnd Mrs. (JenrSe Stout nml Mr.
WrtherlirH nlwi in I'l.mjni: out
year, se I fiippe-e the Well.erlllH ui
rive her a party out tlieie. loe. Hie
t-ii nit, I,,.,-., vitf.li mi nltraitlve fain-
llv: flintlle. nped-nine or nlieilt. tl nl, ,
U the eldest . tlirll riii" "l"', ll1""
nml Isahel. They are auoraeu- u..u
tee sweet teRCthcr.
TUP, storm Ue.pt a numher of people
ThMiy from tlie MnrniiiK MuMeale.
... .. .:..ii ..u it... i.iieilnled norfermers.
Uie. ll n " ,,"; ",, ,.,ill,.r i
('Inrrme iiiienin aim " """:';',
were le have lieen tne iiiumih. hi i .. .
Ynrilall explained that ew Iiik te Mr.
WhUehlll's lllnes and the ilelay In the
nrrlval of Mr. Heliinuller's lient there
would he ii elmiiRc of nitlsl-. N Mr.
Km-liiiiixKy. vlnlliilM. and Ml-i Heli'im
Mnrsh gnve a me-t deliBhtful reeitnl.
Seme Main Liners were there, lnw
m..u llm. Wlnsnr. .Ir.. In n lintiilseine
"" . ..:, I...,
which
fur
rn:it mil Drewn veiveu inn.
wns very iM'ciuuiiip. au ."-. .."h""
Cliiireliniiin wns wenrhiR a sninrt pray
Fall 1 rimmed with Riay lur. She Is net
n Main I.iner. nor this winter Is she tu
Client nut I Till, but lins nn apartment nt
tlie (Hailstone. Mrs. William rani.
O'Neill wu.s there and Mrs. .I0I111 Scott
vas another one of Mrs. I.ipiilneetl s
Ciicsls, I !ul there were many empt
seats throiiKlieul the ballroom, testifying
te the fact that the snow bad Uep.t ninny
Mib'-cilbers at home.
TT 1 1 AH pretty well clenieir off In town
iiiew. -i unite a iiiimlinr ej persons
v.epl ilaxlni!" jctenlay aflerunen and
will K" lid iifleiiioen. for it is the last
hanrr 10 pny one's ohllc.itlens ns te
inlN. -nice .la'nuiir.v will lie ever tenlclit
nml f'W enrrj their ilnjs into Feb
ruiirj Mr IJenry 'I'lieker and Mrs. Tem
A-lilen leeelvi'd at Mi's. Tucker's heii.
1Ss I'lne slteet, .M'sterday and till
nl'le-iiiien Mrs. Clifferd Lewis will have
1 he last of her Tuesday atlernoen, and
Mr-. Wll'lnm Woodward Arnelt will
ie. eiie nfter .", o'clecK. Mr. Wi!l!nm
'I in ler and her daughter. Mrs. Charlie
Willing, will aNe be at home this after after
nenn, anil I here ale sevcial ethers.
,.. .....1 11.... iiiinnnii
IN TIIi:si: da.s when llule -iiU aie
11,1 rini.r Utile lt 1. and sin li pla
th '!','- .! dells arc almost unknown, li
wns uiiher icfresliliiK te ke Inte a
fiif-nd'- heu-e recently and dl'-cover
mimII Kllimr sewing away busllv with
Dnllv all diessed up beautifully by her
sld"
New, I nlwnys Inul n we.iKnes for
dulls nn self nml used te die them a
Kicnl deal. In fuel, I learned hew- te
iinil.i' in) own chillies in this very way,
mi I ieiped In talk with l'llner and
caiil "Dues she need another dress"?
Tli.il niie she bus 011 is er pietty."
"Oh, ,.s." N d Kllner. np'd cicht.
"she need" mere all the nine: I lie styles
rhanu'cs. s,, much, eii knew "
NANCY WYN'.N'IC.
SOCIAL ACTIVITIES
Mi anil Mm .lames Ktan 'f iiluey
Rvenue i !ei manlewn and the Ilellevue Ilellevue
Sii.iifenl. will entertain In Hieir be at
the epeia en Tuesday evenli g l-Vbruarv
7 ,,inl at slippy, n, t li" fe , i iflervvaiil.
In lionei nf Miss Viralnl.i 1 leeKscliei .
ib'hiltanti ilaiiKlitci in .Mi and .Mitt.
I.eih.ud ll'iUschei. whole . iii;a(;empiit
In Mr lt.it, lay .MeCadden hii recentlv
been antcMineeil. Miss lecKcier will
nNe lie thv kuchI of hi I al a Hiiicheen
.,nd IiiIiIkc i i i i-l en Tupsilay, l-Vliiii-aiv
7 whn li MiN-t Anne Asliten, d.iiiRb
ler if Ur and .li 'I'lieinas H AkIiIeII.
of liedliaf Wvimewoed will Hive nl
hei lien,,. Mi- llenjatuln II Kealb. of
IHIl Walnut Hlieet, t-ntri l.ilned i i honei
of Sli-i Hi, l.Hehri at a tlie.itie pin ly
ItiM 1 1 lull t followed l,v sppper at IbP
ItiU I'nliiiii Tin, Ku.sts un In, led Mi--Dniuiln
I'.u, w-umj; Itedc'ets ls M
'"'Ma I' , ith. Miss 1'lnlr.i H'l s Miss
Klli n M. M . bnel. .Miss Until I' I. Kind
Mr ll,ii Nvlbeii. All llari'l.iv M, I'.hI
ilen 1 .lain,., t'hesleu. Ml l-'i it '.
Di.tvten In Willlniii Stteinl l I'nu
I. V, UN in I. ,' ,,M,1 J,. s!(. ,, .,
UIP'll
11-
Mi
aire,
Imin,
Illf'.l
,,l l
'Hit,
l 'lull S, wall, of 1,11 ,il, e
w ill t nleilalii al a ilinn.-i at li 1
n I'Yidiiv eveiune, .'eln'iai 'I
ll" See, ml Assemlilv, ui lioiiet
' ,; ld A II dial, ,,ii delni-
l.iUKlili 1 of In and .Mi 1 ,lw 111
l.hl.,11 I
1. ih. nn of ITI ! S'iiii, . .11,1
Mi
All
.11 i
' I', lethv I In 111 ill mi llrvill and
I. m Iv I'eiiltnt'v of lialtimei will
1 In lal ir 1 en 11 .,r ,i,., .... 1 . ...i
Will l
Ml i
1.11,1,,
H'MUll,
l'l ,,,
Ui. n I
r
1 1 ii,,
1 nl.'i I, inn ,1 as th,' . 1, si- ,,,
I inn I,- Im ',n lienuhu 1 x ii, im
dauKliiei of Mm Fi.im " S
H(. of ' Im, 1,0, ,ht ,,,, 1 --,,
II I" a'li ml th, a,,,,, 1 1 1,
-; aii ii(i i, . ,1 u ,1,,
fi. 1
" ' ll'OI e I III It nl
11,11
""'-' a' Hen 1,0 I'l nl., , ,
n
p.,,, ,. . ' " ' ' .vnss It, ..
r- 0 n 1, 1
01
V !,, in,
'!' ui,
1 itililnii.
mil
eitliall
Mi 111,1 xi, win, .
or
" ,,, in 1
I I' I. lilt I'V Ntl ,.
1 ' ' 111' J I I ,,v , t , ,il,.,r
II
Will
11 li,
II, at
41V, .1
1, 1 ui
uul 1, I
Mi
of
ll'
' ' n He, Im,. ,,,
Mi
1
I li-
1 , s
I'li.iili', I 1.1
I! i
.In-i 1
I Id,' aid
'"Hill Kiliti, 1,1:,
''4' ti li, ui, 111, 1, 1
"""-' man
"-L.',l '
"" I hi II 11 , IS
. will till,, pill, l'
' i'lMMt W'll in
nit' A Hi. In .I
Simula 1, l Mi
Thi
Ml
'."' mi 11.. 1 ii, 1 1 :, .
and .Mis i'Iihi,,,,
Hid
,M
I. v mail l.'sl
vftri
Ml I Mi
'ins .nine Tin I... i..
J in M
l'".Vuid
Mi
'shall S.eit. of liai'tin,,,
I uxliv and Al, .im,
1 Mi
llfliU
Mr
and Mis IJIIsfi.i ,, ,
tlllllL' It., lllu 1... ..
Ihrlr
li
mil
nf nun r" I'oretni
'.. ., .. J:'.V ".M M.,1", I'.i
II I.,.
I slflilnv
: " niiAM veil
te 'III, am wlll'l e
' ililPlllleil ti,,,
JVt'dillin; en Snlili'il'iv
lef"M,"f ",f J'";'"'''" HUK.-Iaimb
IM1 . m,V. '... '!.IM K. "f i'iMla
ii
l
'His Ml,
mcr l.ec
"ii nun son, .Ml J l.nll-
Mrn
Alexiuidi'i' ji. ''ex, jr, 0f aoes
Ntrrct, will rnlci'tnln t n amull
' Imt Iinnie thin venlnE l'
lioner trf hrr Kiiest. Miss .tanel Itlelmrds. ,
of Wnsh'mjten. Thn biipsIh will Include
he tlev. Dr. nml Mre. Cnrl K. (Irnnuner,
lr. und Mrs. IiOwIh '.leRlcr. Mr ami
Mih. Kninlt Wttril, Mr. anj Mrs. Whit
Well W. Cexa nml Mr. und Mrs. Charlci
Comly Nerrls, Jr.
Mri. f'harlex (V.inh NeiiIh, ,lr. of
irnveifeiil. will entertain nt u hiikiII
enrd. pain nl her home en Tuesdn.
I-'clininry 7, In honor of Mrs. Kdwnrd c
Tatilnll and Atlsi MaiKaiet K. I'hiw I'hiw
leii. diiur(htr of Mr. and Mis. Jehn
I.Mif, Cliiwsen. of 201.", Walnut strret
whese eiiiHffrniriit hns recent Iv In en
announced te Mr. Henjnmln It lleffmnii
Mr. Hiid Mrs William V. WnUen. .Ir
of St. Martins. C'lipstntil Mill, will spend
Keliruary In ."?cv Orleun
Mr. nnd Mis Aithur Cehihati. of 7s in
Lincoln drive, Chestnut 1IIII. will on en
tertnln nt illnnci en Krldav eveiilnp,
Kcbrunry 10, nnd also en the fr.llewliiK
I'l'iluy. In honor of their (hitiRllter, Mis1"
Hetty Celnhan. before the nicctliiB of
Miss l.ockweod'a Ijinelnc Clnss at the
Philadelphia Cricket Cluli
Mr. nml Mm Wllhud (Iriilmm. of
Chestnut Mill, will entertain In hmmr of
thelr dnuahter. Miss Hnxnnnn iirnhn,,.
' at a box party thin cvcnlmt nt the Hel-
iry uiuns pcrterrijnnce of "Clarence."
nt tlie Uellevuc-Stiatferd. Their Riicsts
ylll be Miss !:. P.. Orab.un. Miss Clemen
.li;a MneUisiule, Miss Annette Hltlnner.
Mlsi Nancy Pennen. Mr. Helier Meed.
Air. Clinten i,onwell. Mr. Kdwnril
Ilalnsfci-il. Jr.. nnd Mr .1 Leslie
lledRer.i, .Ir
-l:nnr- i 'i""1 , S",p, ,,:,lwl" ' S.-Iietrttlc.
Mill Jneelii drlp. Chestnut Mill, aie
spending two months in !'lerlihi
Mr. nnd Mi W. S IMIIIiik, e'f 'J."i
,l, ,1 '""''J Stlncl, lleimantewn, leD
en Friday for Fleilil.i, h,, thp will
spend several month
Anienc the Riiests who will nltnnd
..V.... V ' V. "t-1 '" "e khpii ins ef.
..,ikMt "'f, llhvorlerd (Jelf Chil, 1V Mi
ford n. wt" MrCnndless, of Mnver-'
de.,, ,,V1lVf,f,'-'l. In bener of their
..?wiB,Vt1'' ,.A,,B"l. M"e (' MeC.indlcss.
MniiKncld H, lien
' mi .1111 Ilk MIMtl linilun .... .. '
1"
.lames
.ii)firnriti)ifiif m.,
Harry
CuiKllens and Mr '"hn'rlen
Cuyler
Mr
"lid AllH 'I'xllw..., V I,.-, 1
or school lane nnd Wishnhleken inenue '
neoeininnled by Minn Urace Itieh ar en
Mr Tbemaa 1). nielmnlHen. .Mr. ail
Mrs. Satmifl M. Clement. Jr., .Mr
Mia Jehn i;aBleiien will Iciivh en Ciid v
aelfPCl'Iiil,,0,t "C(,:-,'ml at tllf" Sfnvlew
Miss (lertiudi- l.lppliiLOtt Flo,-,,,,,.
daiiRbter of Mr. and .Mrs. Oeeinc Wills
Horten. of lmg H.irvey street. Herman
town, will be a debutante of next season
She will he pirscnted te wcli'ly t n
dance te be ttlven r.enie tlui" In Ve em
ber. MIm Jey I)rew-Hear, datiRliter of
.Mia J. Drew -Hear, of 10J Seuth lOluht
teentb street, e. ill ulse maU her debui
next winter at .1 tea te be Kiien lute In
November
Mrs. Jehn Aithur liieuu, of 71'1! I, in.
coin drle. I'liestuui I till. .iLCemn.inled
by Mrs Charles li Jetinlniis. will leave
today for Atlniitlc Clt. where thev will
spend a. fertnlRht
Mr and Mrs. William K. Adams, loin;
Spruce street, aie spending some ilinu
In Miami. Fla
Mrs llcerfie .'e. of I'liestnut illll
and Mrs William Fl rd are spendlns
Mime U1110 in Ital.v.
Miss Krancn WilRhl. dauRhtt of .Mr.
.mil Mrs William WrlKht. of ciKsinut.
Hurr. Melan, lias been entertalnlmr Miss
Mai.i Hohlnsen of l.entr Island, for a
few days
Miss Mil lied Ketteielf dailRhtfi of
Ml and Mis II 1! Keiitieir, of Wj 11 11
eele, will entelta'.n at bildKe en Wednes
day afternoon. I-Vlu 11.11 v x. in honor of
Miss Marjeile ICni. of W.Micete
a .. ---. ,m llll'll.'l IlIVIIII
Mr and Mrs .1. Wi
liner Huttei nurih.
of Chesluui Illll, an
nt Atlantli' City
at Hie Ainliissndei for
11 fortnight.
Mrs Jehn I! WitRins, of the llellevue llellevue
Siimferd. ami Mrs liln T, Itellcr, of
Merien. will le.iw. ibe iiilddl,. of Ken
tuary for .1 nip te Kleiid.i, wheie ihey
will be cutei tallied as the guesis of .Mi
and Mis. Olie Schauin for .1 few weeks
Mrs. WlgRliis who has been .speiullnu .1
few dn8 In New Yerk, will letuiu home
tedny.
Mr and Mis lieldsiuitii. who have
been speuilim; tlie wlnler al the lluiel
N'ermainlle. TI1I1 l-sl.ih and 1 besiuiit
stieets. are 01 1 iipyin!; th, ir ap 11 1 incut a I
Thirty -fourth and l!a,e hi 1 eels
Mr and Ml lleniy Ci.iuillV Sle
plun. nf IMiiki'lflphli. announce th"
inaul.iRe of llielr clauRhtei Heme Calh
urine, and It. 1I1I.1111 Sir.ilten Mc
AHIst, r of N'eW Yerk, en Mitiinlay. .Inn
u.irv '.'s in I'lilladelpliia
GERMANTOVN
AnueiiuceniPiit ban been made-of Hie
in.ii I i.iK" of .Miss Ida KHz. iti. 'lh l'uih
of "t West Ashiiiead place, (iriuiau (iriuiau
tewn, and Air I'liailcs .1 Weal., ,lr
alsu rf (ieimantew'ii. mi S.iluiilny, .la .
uary 1 1
Mr and .Mi.' 1 Isetteier of l.'.S U'.-i
lirlnaburst itieet, aie e, cjinyiiif,' ni'.ui
inentH at the lllt'iihelni. .Seventienih and
iJliuMiuil slitet:, for llm winter.
Mr and .Mis I, l-'ieldlni; Hew. ,,i
ijSIS Slieimaii slicet. aie tecelvli.i; .01. .01.
Riatulalleiis uien Hie lilrtli of a sun
SnmiM 1 l.'slle I' elillni: Howe Mi Mi
llewc belei 1 her inarrlane, w 1- Mi
Allce Hlsle t'ee, of Itlvciten
n lllusliateil lei linn
tenliouse" was n, a en
en ' li. , mI
I'' I Illll v 1 v,
1:11
dl'K
Engaged
wxmmsa&mmsssssssa
1 1 1 1 "i
MIS.s I'.IC.MA l.liMN
(ir mi N'liiti i-'inii'iii hiii-rj.
ulintiu I'llKHgCIIH'Ilt Illll. t,1,"'"'l
lirt'ii iiiiiiiiiinrril l i,l'i1,"!V1V(l:
narlliuleiiiue, or i!(l Mfth l-lfllflli
ulifft
e. Of 11,'iinllteM Cnurl l da te Atl.intlu 1 ill, where hhe will im
no win t) lnaii'leil irtmnn,,.,., .. 'lhi irnnt nt lipi ninLhc Mrs ('harles
"' o'rleeli In the i:pleeepal I'liiitcb I " Thomsen, fei ,1 month at her heniu i
I'm 'leilfeiiicr. Ilryn Mawr. will be '" Chelsea. .
icila Watera.-. U.,J"ll,1.iSr.!'S..T,,Jt:.?" Up. I J. Hareld KI..Kl formerly of WchI !
of Warrenlen v XLt l"i""Iu"n: Vlillndelphlu, new of I, en Amrele.s, Calif., I
M'orena.lo: mi. ,-,'?: "Y.-"mill!:.(" Us Kiiendlnc 'a ferlnlirht nt Atlantic City
Koulse Swain. Mb Marv e ,, ,,f vi I ?,".,"!?. ucat r " 'l"a M,H' 'n,n,:!, C'
nt; .Mr. Frederick Vn n..i. t. '"""'"
MISS SALOME
tfMAym&Mmm&Siti i
Daughter or Mr. and .Mrs. W. II.
eighth street, u popular
last at the Kree Library, Vcinen Pnrlt,
by Dr. Maurice .1 llnbb, of tlie Unlvcr
illy of Pennsylvania. It was Riven
under the nimplees of the Slte nnd I telle
Society, of (lenniintewn.
WEST PHILADELPHIA
Mn. Alexander Kirlipntrlek, of '--?
Wehsier street, nnneuiiees the enKiiRe
invnt of her (luiiitnter Mildred te Ml. K
Itussell .Scnrs. of .Maihnll, HI.
Mis. William i: lllchards. of Hi"
.Hunilerland Atiai inn nts, went en S.itiu-
Colonel (Jhniles I' e t 'miner, who left
Philadelphia en Mf inlay for an extended
trtp tin euijli the W,-i will return te hla
lieme In Hryn Jlam about MiulIi 1
Mis Jelin Itellly and her daughter.
Miss Allele Iteillv, lime Just leturned
te their home In Mnntical, Canada, after
a slay of three weeks with Mrs Itellly's
inether. Mrs. 11. MaiiaRan, of K.niy K.niy
siienil and Chestnut siiccts.
SOUTH PHIUADELPHIA
Mr and Mi Alexander d Venhls
entri talned at a leoeptlen at their borne
en Sunday evenliiR i iinneunee the en
Kaeement of their ilium-liter, .Miss Klor Kler
enci! Kllzaljtii dn Venlils. te In Al
lien AileRre, of Cuba
Mr and Mrs Saimn I Kelnslein, of
TO.! Seuth Klftb sticel. aniieuiue Ine
'HK.iKcmcnt of their d.iutrhtrr, Sndl
Kelnslein. le Mr Charles II. Hiee r.r.Vd.
of this city .
Mr and Mis 11. mv ej of J73I
Seuth CleM-land iiMMiue. , nterlaliieii ui
a rCk.nptleu en Kiiday e nlnit of las'
Willi In honor of the Ural blithday 01
their son. Muster I'.ayiiiend A Levy.
.Mrs Levy will he rem' mhcied as Miss
Knthnrlne W. Themas
Ki lends of Mr. Idwaid C I)m,i. of
l.l.'J I'erler -ir. el. will lie nlnl le I1e.1t
he Is reeupei.iHUK from big lecent Illness
Mr i'ha'liM Lewis will r,iteiiain this
eenlnR at a 1 in lire and leccptieu in
1 lie i;plphau. Hall. Twiinh and .lacksen
streets In aid of III. Si Vinn nl de
I'aul Seilety
Mr .Iiiiiks Hunt, of -iil7 S11111I1 Ki.iuk
I111 stleet, lias left en 11 tilp te (i.r
many Mr nnd .Mis. Ilaiiv .1 ileilsball, who
icienlli iiiiived In Honolulu, aie iccelv
Inc coiiRralulatletiH upon the blub of a
daiiRht, r Itee Anna (leilsliall Mrs.
(iedi-hall will be ic.n lilbel-d as Msh
;il.alii'Hi DewiiIub. iliiushtir nf .Mr.
.lame .1 Diiwnlm;. of .':'.:: Seuth llan
creii sue, t
Kn lids of Mis lieeiRe W. li.nniil. e,"
JUL' .south IS'iniiiiRei at rec t wl I be kIiiu
le In ar slie Is iccupei.uiiiK ft "in hci n--ceni
lllnes."
Mim I'eRlna I'" r.Meiseu.
, 1'iiiiRel Sin el. w ill cut,
line I'elirunt'v I t- ui lioi'ei
f Jell I Sulllll
tain al her
,f .Mi Itay-
i, ml II IlillM'li. el
Natliiii I'a I lei
u 1, stM will Include A1I-.S Martaret I I
11, li MImh I'Mnn AIi'Deriiieii All-s ll.u
f, 1 'ieldmtlei AIIhs .Mm iv. 1 Walilpi.
Alius Kathrvn W'lilmile and .Mips K.uIi-
1 , 11 Nenell. Al, llfii liniff. Alt Simen
1. nice All lt.i.iileliih I'miiiiT, of Cam
den: All l.e.sile 1; Hill nnd Mr ami
Ml lieeiKi Al-lliw .lid M and Alls
1 mi s Ale, d.v All Jeseph I' fleyle.
Hi, noted vIe'iiiifI and s.na, 1 will , n
i, 1 lain Ihe ;:ir si.
Allhs I'liyllls S.iiimi. el 1,105 1'iiHiiiine
ne, 1 tnieiialiied 1 he lplia I'hapiir
of rlie Till lelt. 1 I'm Soieill.v at In 1
I 1 . , ,i Vv. 11I111J A nn ' Ham oil
shower was nlvcn te Ml- I ..imIkpi i'Iiip
111:111 w llewc , UK. i 'in-11' 10 All. Jacl
II lUfildci ,iii rti, nil.. .nil tniii, 1 "
The KC'siH wtiv Ah i lln-ild K Hum 1
el I'lil -Hill Kh . .Mil- In I, n '' I'lial
li.tiii. Alihs .Mild ,.l i-iilt; en Al 1 H 1 1, K
Klnml. Allf. Il.nelil I leliiie.. .Mi-l-'ianK
l.,e. Airs. Valhan'.-I I'ail.ei Mi
Tliemaa h'ranu. Alia .Ieh, lib (iilnnii'i
All.ss llstell, Weed. Alls Walter Stun'
and Aim Ab 1 line 1 Tiawqeit
FiTANKFORO
11 I, II.. nil, y ill, I
1 .Mis Ml
il.iilll
of 'I'll, Uei I, hi S 1
lb aillev fatlici Al
Visitmi;
I' .1. Flviin
I'll WaK, Inn; siippi
Alls J HeiliiiK.s. of Aiintl wltrei
l hei.ti'HH 0,1 Tliinwl.iy aflet
i!i, in, 111'., 1 - of I" ' I 'i 1 11I14I1 1 1 1
mil dn ,i , lid'
A nillsl, .lie ami , im e was ,,
. rlilnv eveniiiu. Jauiiiiiv JT, in .V.--S'
11. ill. I ikfunl .iv, niie alievc S"
llv,
III
nlilv
II. 1-
11 ., i. 1 1 n t' , 1 1, ;n"lll of Ki.tnl, f,,i
'1 1 Ann 1 1'' 'li ! '""1 '''be ilf.iii
I I'e-I
V.I S III
chin Ke "I Mi ''In in
intpieMlliiK i" .sic il pi-UK
Willi, In u
am , 11- pi ' -Hill
ns llm K
j, lil, ll . I'll Al 'I .VI 1141.1
. . lis S,.ll HI" .
.Miss II. KIM- jmiuI'i
Ixin.'ii .li.. 1, inn Ml
ii'te Mi. II 11 1 v
T'i 'in., is Al, ' I
II M ,
I -iss , Mi ,'
cd Ah Je-' !
An .nit; Urns
WinnalH .M
Vl llel
"V ild
l'l' - III
s .Mai.
H. .
Ii U nils'
Miss lb I' 11 I
I Willieltn. Alius
lit ne I. til" ami
S 1 1'lint' Alh'ti
I 1 ml. I 1 1 .it i'1"'
his r.iniilv 01
1 11 Hii'd.iN sii." I an
1,1 al In ll'-dlll I "III.
1 diim 1
, Oil I Illll
I S iclcl v
4 , v, nlnt:
.1 mil. H nn
of l.'miiKf.
a' 11 I
u of the
V ill ll"
I, I ".(I,-
mm .nl
II K Hi"
will b-
lil
ill
1 1
si e
I, '. e, al III
,M' lie ;ivin I oil ,"
,1', mini illll1 le, 1 I I ii.it
Hi Wuniell A i" 'I
1,11 I
CXPLORERFAILS IN QUEST
MacMillan Thwartetl in Attempt te
Cirr.nmnnvigate Baffin's Land
Wi 1.1 si'l, .Mi'., Jan "I 1 I'.v A
' li, mi l li. M.ii'Milh I his Ai,
I , mi , 1 1 1 i,,ii luivc falle I 1 h I'm v
an I lb 1 la S'rail. ,it- U" "f wliu h
v, i!, 1 e nn essarv I" m uninav ic.ile
II , Min's I. nn, I, as platiueil
un s-ane lui" b-' ' '''' '''' '"" '" "' "
i.twa iindc dale of ,vi i.iIm i I'. Iiisi
1I111I l n M1II1111 was -in-niliiiti ihe win
ter al N.iuw iltn. ci'iliiv null's, muili of
rape I till set and lillll lalili's seiilli of
I'uiv and llecla Strait Tin il
is null a -hell ill' linn c be.veml lln
pi'ini icnlicd bv thi' i'ilercr en Auc
11-I irfi. wlien lie wilt word lhitth-
Imiii'd In ten iIiijh in pasfi tlie htrnll,
vvlib'li lui.s nt'vrr been uavl'lisl.
HEULINGS
I'h ii I, v .M.i i
HetilluKs. .Ir.. of HUH Seuth I'nrf.i
member of the jeuiiccr set
JEWS GET $500,000
IN 2 DAYS OF DRIVE
Lit's Team Still in Lead as Half-
way Mark Is Passed,
Luncheon Hears
Amri'ii'an-.leulsli JEellef Appeal ,nl ,nl
lecllens repeiled today ntnelint le S'iOO.
(100. This w-iis nniieiinced after Hie
uneheen in the Ile-e finrden of tin- IM.
levue-Stratferil, wheue tenni cupi. in
met for Instructions.
The train icperlliiR Hie lar.'csi -u'i-si'rlptlmiH
nbl. iIiiimI v.'i'i ea'itiili" I l
i.laeeb I). I.i. It. total wns S",s, ii.
f)ther leant luaMiis notable himuI
'weie: Cnpinlii Justin Alluuin and l.cm
I el rrieilman. S11.ISI,: Caplain Mis
; Harry SnelleiiburR. SI',S'JS ; ('iipImii
Harry (I. Sundlieim, Sll.Sd. and Cap
tain IrviiiR H. Kesshi'lm, $771.
There weie 11 uuiilbei' of rellei 1. ui
tlml were laiRer than Hint of Mr. Ite--.
helm, but his achievement i nelnbl"
because he is an lnlnii ter nt the What
Ien Scheel and his collections weie en
liiely from siiulenl of the l'nivci'ii
of I'ennsylvanbi.
Aildrcses were uui'le al the lunrlnym
h Samuel S. Kid ami Jules Mn-t
baiiiu. piesiilelil of ll.e Slan'ei Coin
1 1:1 its .
Mr. FeN i.rseil the ."lews ,. I Mill 1 -delphla
te make 11 uci ! of the drive
"Times 111:1 be I11111I ami nieuev mm
be iIrIiI," he said, "bill no beiier u-e
could he I'eiiiid for money than thai in
which thi fund will be pui
Mr. .Mtistlinum aNe iiiceil Ri-ncresitv
and I'lillnisia' 111 in Hie drive
The Federation of .lewih Chniili"
nnil oilier crRiini'.atieps liere nml lemler
anieiiR tl.t .lev. Nli hitsinc-s and iiro iire iiro
fessieual men arc co-eperiiiiiic te mnki
the SI, HUH. 0(111 drive a sin
The drive lit'sau yesterday . and wi'l
ennlluue until l-'ebl illll V I!
MURATORE RESTS EASILY.
Tener Expected te Leave Hospital in
Ten Day3
New Vel l. .Inn. .11. 1 Nv i' 1
l.licleu Mlllllterc. leldlm; ii f 1,
(TiciRe Opera Company, v.ln, nml r.
Weill an operation for nppi i.di, ills ve
letd.iv, spent a 1 0j.1fnr1.1bl" ihIh ainl
wa- test ui"; ca-ilv leilav In plivsp uin-'
icpei led.
I'.lirillR 1 oiupllciltieils he will be
' te li ,n e Hie hospital in i n d-iv - 11
Sl . I i
1102 CKECTNUT
LADIES' DEPARTMENT
NZ
LV nnd untisual
fabrir.i.
",N,
Til fWm
tiff m
mil ll
I
' j n iir !iu.u
" if" m7W' .
mHm
.
MACKEY DID NOT ATTEND
Reorganization Commission Miffed
at Hl3 Abssncc
llarilslnii's, .Inn. .'II Hairy A.
.Machev. I'hnliimin of Hie W'erhtnen's
('oillpensiitleii Heard, ttih seheililleil le
nmieiir hefen, Ihp Coiniiilsslen for the
lUeorKiiiilzntlen of the Stntn devenltnelit
jnml explain the weiI;Iiirs of his depart
ment at 1 1 e riei'it.
Itp fnlleil te aiinenr and iiii'iiibers of
'the tntiiniivstnii lieraine miffed Werd
J was uMit Me. Maclcy's ellire that lie
, need net uppear tedn. bill when the
1'eiiituisslnii w miled mm in iln' ruiiin'
due lieliee Will he - ill .
NAME C.S. PUBLISHING HEAD
Charles E. Jarvls, Clerk of Mether
Church, New Business Manager
Iteslmi. .Ian. 'M - I I'.v A. IM- The
Cliii-luiii S- lenie Moiiller leilnj an an
lieiiliei'i' I lie elei'llell b the illrerler-' ,,f
tile mnthei i linn Ii of Chill les V, .Inrvi.
fermerlv of Les AliRe!e. Calif , lis hul
ne innmiKi'i of the ('hri"tinn Si'leure
I'tlllli-lihiR Seeiet. lie ml oils Jehn
It Wills.
Mr Jnnh Iiii been In k of the
xsBargainsm
IN DKKSS GOODS
( innr In Tomorrow, rilnriin
l.vrr.l ttilnic hi llur Stere Knlilftil
:ill-ln Milk Trlciilrttri ulalii )c
nml f.inrji JI4.IIII .il.
BO -In. Mfrrluinl Tiillnr JCI 'ri
I'rrmli irrsri .!.- nl. J
,11. In. llniD-Ui-lBlit ll- CI ng
Weel Mrmn M.tlll Mil. kJJ-v1'
10-In. S.mrt M,,, llrst SI. 35
( elnrsi nine St. All
.Ml -In. Silk llnllibii M.OI) gg 25
.iihif
iin-ln. I'nre silk linniirlril 62i ((
I'lMiRi-e. V M n r' ,UU
Nev England Woolen Ce.
7?l S. Ith St.
H
Open
I tenlnc '111 'll rlt!i
III 7
'rnwrirwft W'j uvre
r
Small
BEST
m ' ,-j' w' i' v ' nr V ' '
- kRlW
I -T iirJ
I . V T ,
I
Summer Dresses Special
Andersen (iinuhunt (etujliams I'rmn
s
19e75
an
O'
' e J v
I in ported Dotted
Svv ss
'29.50
OrKMinlies I'rem
s15.00l'p
Wr lake your order in any color and size ler
Ginghams, Dolled Swiis drtssei at special
prices lJii month
... rf. iti ! ., .fl, .. ,ffi ifti - .1. i. . .!
rrgyrnYvi:v
tt
c.
the VALIANT
many important
V Vt
Mi ra $
"l IN
room or bedroom which have a special ap.
peat te the discriminating purchaser. Th
prices arc surprisingly moderate for pieces
of such sound beauty of design and masterly
construction. Seme arc faithful reproduc
tions of the distinctive English periods.
DRAPEKIKS CURTAINS
INTERIOR DECORATION
VALIANT SERV5CE JS CORDIAL
VALIANT PRICES ARE MODERATE
" Ita
cjmr v agg
81.
IL&$
STREET
Rdrnicnls for I-ulir-s .uul M
isspe in
SUITS AND
N'a .SprniK Stv r, nf I lutlrlerfirld nf
1 w srd, I Irn rs ni-'l t nierl'i llnir cenbnril
in , te fnliriin nnrl nierlrU.
TAILORED WAISTS
'.i im our
I I'.rrnt'ii .
te your
inr.VFure.
CAPES
no or p'sil ( ntuel , llnir Mid L'.iiv-i.h
i- un una1 in .lv!- rftul miwl ntlrflctivr.
WOOL HOSIERY
I'linnrtntien. el S' 'it'll Weel., L. nil(
Weel 1111 ( nmrl'a I It 11 m belli plpin ,itit clex
nr t'M tnnuiiK in. V. einhti uitahle for every
nreil
SPRING HATS
11.
I llllerel
inekern
from in
nieilri ilr
best
St I
B(LKS
STREET
1102 CHESTNUT
mother rhureli for four years Mrs
Kiln W. He.iR, of Teledo, O nod
Diinean Simliilr. of (IIiikrew. Hcetland
were appointed iiMiclnte rdllers ' tin
ehiirrh iilbli'-nliells.
, IIJIIMV (IP JIISIC
Tomorrow Evening at 8: 15
IN OM.Y rilMi.ni "I "
Thhfts AfihI f. HH'iif'" Ml" li'
!''. 'AV. "PERJURY"
IAIIM .'1 I't . ,
lllr 2-l'rtrt iimnh Nr l.lin ntnni
6-'Ac'rf'f" VAUDEVILLE 6
DANCE deDANCELANnj
20TII & MONTGOMERY U (
DANCING!
SPECIAL
TWO ORCHESTRAS I
TONIGHT
I
FRED BAUER VALE
ATI! nv
.ml III-
mill UN I
G Sercnaderi I 9 melodieui (.bapi I
9 Melodieui Cb
Dancing tuaay ana jawraay nignu
I r'
PALAIS dc AMOUR
I
12TH A CHESTNUT
liMimrriiH Melt! minirsii w snnlil
11,1111 liic 1 Mtl.i nun ""niiirii i
-
METROPOLITAN,,,,;;," ,";,', ;;
Mae Desmond in "Twin Beds"
I n -nl.' lit Mux "'1 Mini..
1206 Walnut St.
I'mUs Many Sales Louise Sixlcm
DRESS VALUES
I 'pill-i; ne
Jersey
,$12.50
With Cape
lp
Peire! Twill
Tricelines
TalTetas
Afttrnoen and Kveninej
Dresses
$25 & $35
-y ri 7
J A TVT !
..un. ADUI All i Ii IN AH1.III' IIIIS
BKAHON 111 --IA-' liHI'.ATI'sr -N.jl.a
?s.
1
VJ-JiN 1
I822CliKSTXUTSTRHKT
Galleries there are
sets for the dining
rx luiivc nnd drprnri-
TOP COATS
1, nrUnone l,i 0111
Ml (abrit .ready Ir
C.u.t'
wear
lint'
in
new
eritjinnl
ready.
llpe.
Price!
I H WWN'I THRATIins
" '.I I' I ' I "III HUIIT
ST. OPERA HOUSE
THtWOfllD'S
nest
DAI LY MATS AT 2 15 - EVES AT 8 15
THE M35T tKTRA'MJD'tMD till tVIR OUCUD TO PPilA,
UMntD incMiniNT ppier I Tr taatJT J-ruNNiKT
i nri kuitukian pippmurr I A"T IN VA iDtVILLE
JOilN CHARLW
6r
Afi
AMtHICAi l6:se li
i
OPtSAi 6A TONL
lvCHUCKLtS0rW2i'.
u
AND
OTHER STAR ACTS l!SI
'AM CHUBERT E- 'sx;,' 50e te JZ.50
S. J Mai, Temar., litil Stall, $1.50
7i'vt mil. ni.ni:
imiiii a.s.svai. I'ltuitrr tm
GREENWICH VILLAGE FOLLIES
III i in ll ; - i, ri lll.lt
i -. is i in; in sr mi vn i ,
i,n r,
in 1 1 r.
III- 1 I f HI X.IIJSS
I.I . I v I, , . . i
TI
I His, lltl'M. I M( IS .nil.
i minus i i. mimkis
I.IIKIIII.N
'""ll I 1 llllill 11 II I VI s
I lift li 'ip 01.1 il.nl tin tiillesiim, ,,f i.
liiiri inip.ir,,. trl,a fr . ),, f ,
lilfr irv mrril nil ilrillliili, , ,u, li,
JOHN GALSWORTHY S
THE SKIN GAME
WALNUT
""' ", .,'" 'V fi",r'l'l' mill, iilun f
ii'ierril 'linn for tlilnc ,,r wnrlh i,li,
lh?"n ."!!,," l.hM,rr '," ""' '" """!lt ""
Special Mat. Tomer., 50c le 51
ADELPHI
Last 5 Eves.
Last Pep. Mat. Thurs
' $1.50
KaNe for,i irnnalnlns !rfernr.incf
(NEXT WEEK BEg8ja
cc
surtiw.? yi "aie.Kv
00
SAT MAT 1.50
WILLIAM
j
GARRICK
All It VI
illll" .
WELCOME
STRANGER
With GEORGE SIDNEY
BROAD Lasl 5 Evs. ,' ;''
BILLIE BURK
The INTIMATE STRANGERS
v I I I K
mu.i.s n
-I VI- I II I.-'
I.I.I.Nt.l' ! I' ,
The Irish Players
The White-Headed Bey
FORREST THEATRT?
VI. I I ' V VM. s V ,
4TH DIG WFEK '
D. W. Griffith Presents
GARRICK EXTRA
Friday A ftn., Feb. 3
Season's BIGGEST EVENT
ANNUAL ACTORS'
FUND BENEFIT
I
Willi Philn. & New Yerk S'ars
Four New One-Act Plays
Society's Fashion Fete
Sperlj of the World
SEATS NOW
i I V
lc I en H II I A I s -, '-" 'J
j Philadelphia Operatic Society fi
3 un- vuiviia Live imiitini'anici re
I., lull ANN st u ( ,
i i , i', . . t si i i, , m , r -
I I, k. Is I. - -,
r7
r?l
hi
Tomorrow Afternoon nl 4
Philadelphia Orchestra
.slICMND CMlLDRhN'S CONCtRl
l I M Vis ll I I.I 1 N .,i i,
I lilt llll s IN N', l( K, ,,
Mil Ml Ml I I ill! MNl.l I
1 ll I I III"..
1
Idl
ft
iS
'J
I ri,l ill 'in
il unl i'
i-n
PHILADELPHIA OHCKESTHA
I l I.I Nl V I I l V ,,
-I III M VNN.
I II in
A
!3IS
aaft-
, it, V, nl .V
Illll liMimii
..B.F.KEITH'S
iiiu ir.
11,1 III! V III I If
HM I ll'Uivi
MRS. IRENE CASTLE 5
V 1(1 VltllllN 1MI llll III 'l M, a
IN III'" llM ' 5
Ole-OLSEN & JOIINSON-Chir 3
i i . i , i i ii, , ,. , S
"OUMMIfb" ilh hrnrit Weed 1
rtftt a h
mm hmv
CHESTNUT
(SUIB&ieRi'B'
tjB i VPV Vaudeville
,j DAILY MATS AT 2 15-EVES AT 8 15 ILJ
, LYRIC 838$ rl, fa
La.1" tirt Hoiiwe'hIA I linrlfitii Ami....
' "' 'i m k- 1 imiHjf in
' ' ' t'i f f")i Ur 'I 1' - ,
I - -.t ..j 1 ,,
1 IN "DOG LOVE'
lnmiwiMiinwiwimimiMfc,,,,,,,,,,,,,, 1
II. N V
I'l V l n 1 ' 'VV I It A. VV VI
HI" 'V. I'l .', .- ,w
A - H
FRANK McINTYRE
i j ' ' ' i -
UIIIIilUIIIIIIIUIII'IIIIIIIHO'llllllllllllllllllllllllltJIlliiiiH,,,;,!
ORPHEUM
-' !
ORPHEUM PLAYERS in
THE HIGH COST OF L0VElCAS1N0 "" ftfflCffi wTlK
Direct ttrn Klnimjr (Nittitmnv nf Arr
! i in i m ii
'Mji'iin'm MAtiKirr . V'M
11 A Af TO II P. M f. mH
Anniverenry Weel "'IH
IMI'UMV. ifi(iAM ' ' JjB
Aiiinrsini rx-L. vH
VICTOR hA M
HERBEin,fl
I l' 'I' ijnviMi'T'iU AfrivW TIB
"i ktnii.v f(Ar - VBl
"tu Hi.-'in.v IKf 5 -ik
v i :t ;'e. 7 - (i .-, ' " dH
$3mJ$& '' "'Hi'i"""1 I'rrxf itti '
fUWALLACE -1
TsrflfN i ii i.i'i: in P.
, ' I II I.Ki: in
T'RENT FREE"
- I mull'iti
r ,, .v f ATI UK
BUSTER KEATON
in I'lti i-l-1 i s r TIO.V
"Till- fi ( i;
USUAL PRICES PREVAIL
DAILY 35c, 50c
EVENINGS 50c, 75c
Saturdays & Holiday, Evg. Price
II III v I
' ItKl.T
MUST I1MK T
I'OI'l I.Alt IMtK KS
A MIGHTY PICTURE
1 ' I. I I i t. i . i;
Horsemen
ePthc ApocelypSc
ii 'fit- ,
i'l' I ' ' 1 V It ST
I I I. ' -if UIU5t
RUDOLPH VALENTINO
1 VwVyv v,,VMTT?",n!
OUR PRICES
Daily. .Tic, eik'
Evenins, r,()c, 7,"5C
lime of Prestftitatien
II e0, 1.31. J 30, S.30 7.30, 9.30
JtB
1 ri 1
;v
Brecd and Chestnut
1 1 :30. 1 :30, 3:30, 5 -.10, 7:30, 9i30
1 , ,n . 1,
BETTYC0MPS0N
1 1 ui.
"THE LAW AND
THE WOMAN"
1. 1 ,. , . ,. . .. ' i
" , ' 1 1.1 I'vrt'ir'..
'THE WOMAN IN THE CASE"
COMMENCING
THIS SATURDAY
CECIL B. DE MILLE'S
"SATURDAY NIGHT"
, 1 1 1 1 . 1 ,. 1 . .
N' , 1 ' I.i,
...'KH" V ' I , I ,. -v.
Pa 1 At 1. '- 1 .. , m.k, ,
virlfrV. '"v 11 . 1, '1 ... 1.
BERT LYTELL.' '-.:!
A R f A n I A ' ttttnPi
JACK HOLT ',;!',
VlfTORf A" " ' miKEt
' ' I" .M,
"A Connecticut Yankee"
ni
1 i i " 1 1 in 1 111 ii 1 1 M II I
CA?rreL:,.'vv.1 ,?', rTZ
POLA NEGRI " ''Vendetta"
nrrrMT TTm 1 vt vi.ui.r
ftCUn I . "." ' 1 m ": In
'' " '' ' N I ll yy A 1 I
GLOBE
II "I I'l '- ,' V, ,. j. .
i " " ' . MiM'bm
"FLIRTATION" '; y ai
BROADVAY' ' ' "V,w,,
"THE WOMAN IN HIS HOUSE'"'
Ki ji. n i ti 5 W a m
aaiiHffivia VJ fjnira
GOMPAIiY
mi luiuMii m I'i'i u nethi;
Itru ( ikI P'miI r trrcii,
ENTIRE Vr'EEK
BEGINNING FEB. 27
(i r,iiiiijs anil Sal. Matinee
ltl i'l moll" -'.i ip I'lncleiir
P Nillrn 1 11,0. Helllrii 1 .lllllttlt,,
I'rlk.is ,-i VMI'iinlr M"iuui hiiiiii.
In ii ii lux iiiit, lln- Irv, fl ,,r tln
Vlilllenli.l
Mill!!. "'ii'. I'lH'li'ii 'I i,iipnr.
iniifl; Iiiii." M ii n I i 'I ui,enr.
,iii,,".i, K"-n Hiii-ii I , Im, Muslim
llill.l.llliill ''"' l,r,l lilili-iiinii
I, in .nn. I", "' -Ii'Iihxiii, .Iiihi'iiIi
-ilivvai. II ' li'ilrniiM,' , miij
niliHre ,.h,i-..,,, I', ,li,,,, trtii'in
, enilti, im
Scaien Sale Jan. Zi la I cb. !
,1 VV 'lll llll,' I M'M III, fci,t s,
,. isiill I'rni- .'II ..( Ml Mi, j.jj
S!l "ll. SI J. ll. Ml) Ml
ALDINE "": S si
II VI nlilli'i ui -Inn Hltr 1 pt m
llll. Illi. ill l 'll -I HI NT iull
i i it in 1 1 in ii
I N( I l sl I elllDUMl
REX BEACH'S
THE IRON TRAIL"
CREATORE
(,u,l I iiiiilmlnr f tlif Alilltir Orrhxitrji
Viuiiii'iilril In III rii'iri, sue C'rmteri
I uiiilei ts il lift 1 I ft mill ll ;ti,
llll. I I NMI VIAN US l"..UTH
BEN TURPIN
in HRIGIIT EYES'
DUMONT'S K"' k Anrii-nv.Biu
MhI ln IVnl Ht.. 'illl
EMMETT WELCH Minstrel W
Nalirr- HQY IH'Q.'T' IN Al' i
r,'
mVnil,ii in a, n 9
4iiiiSiSMalmKBf
'
vi1
4
1
.1,
i
' Ml
i
'i.i
'"ii
f
t
m
1
si
I
bV1
I
V-"
'''irtAAV'
W.'r'iJ
u
iJ)'
i,-r-iuLitUJAI
u v,rfi.'j
''' immmmt
) .
I " i inSitlMiW1
.. . , tf,, w-v:
'" Ji1 -T-HIIIIH

xml | txt