OCR Interpretation


Evening public ledger. [volume] (Philadelphia [Pa.]) 1914-1942, November 04, 1922, Night Extra, Image 14

Image and text provided by Penn State University Libraries; University Park, PA

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83045211/1922-11-04/ed-1/seq-14/

What is OCR?


Thumbnail for 14

vv
WW-
s?..: . 7 4 i iii. vl"
!&
??' "x----
U-V
; i
SflFW!
j&leXV'M
RV
&m
IHl'f
r-f
Kwa
SlWOirlt'
J " .Us
LU'
Jtc
h
h
ir
Ft iVi
fey
;&Mv 14
$usy Saturday for Independent Grid Elevens
PUSH LASSIES
tMP II I I I I ww Ills M I m I I l
RLHUI lUIVfVIIIOlLL
v
Soccer Team Frem
ijgtA Abroad Will Play Philadel-
r pnia r. u. tieven
MANY OTHER TILTS ON CARD
riilln ."
Iff.
Stet.nuglillti
Redenrs. ,
Klrktmrtek
Mcftu1nn"
Fullirinn
co il l'etuie- i
rltfhl fulllm 'U . Kelt ,
Iff! fullhiu'it I'luiim
tlK t li.ilfl.Mi'k Velnmi'
iftihT linlfluii 1. . Vtnl
left lntrin'l '"'
nutsl.. rlht II il mi
Iml.lf rlsl" tlnrrls
nlrr turn iit-il lllfi,r,l
IniM,!" lift l Iridium '
vM-'il- -'l .I'.nr
Jelin W.ililern
tlV.ll1 III
IteuMnti
Jloenoj
SfcClhre
AuJre r
Hoferc-
A linlf-hiindn
tunic game
:i I c
III!
the snei cr schedule this iiflrtiiiMHi I t
despite tln fin-t tlllll till' Ilst'".'ll !.-
trlet litis icfuse.l :iutlieiit for In',
Kninc, tliu b.jf match en thl nfti i'i. mi'
program i tin clnh it t the Phillies' i
Hall Park between tin- Plilhnblphi i 1
C, of tli" Aieei iiran l.ravue, .md ili'i
Dirk Kerr ladles mkiw team if
l'reeett. Fnglaud. i
'I'll!' M (T llllltlll i lint ll.e I'lll
ncnt i'f llltrrr-t nil lln pre.l'Ulu. I'm'
1'efere tin" -'lllli' .1 trill) tfilln tciili-
i-entliijr ill l.nc'nntl vlll im"r uu from
till geii'Tnl, eflhcs el' tin' l' 't't-- h.ni'.i
itnilt-llllll Fist, 111. 'I'lll' tin III 1 Mllll iv .,,,'
Helen 'tahci. llilcti Mum-. Kim l.uit.
i-nd lvnili.-riue llievxu. while tin- Li.-
Jili gills will I"' r(''ieetit"il b) Nellie'
Walker, I lllli1 l'nii-, .Jennie ll.irii :.' !
riereiirr II.ilntn.
The f.iir i-itii v, Iim-e lici'ii in th!
clt yfer tlif lnst four ilt- iitnl have bei-n i
M'erkiltc out .it tlin mill pnru. 1 ln
nre In tin li'"-t nf I'l'iulltleii Mini will
Mirpri-x- tlii' fan- lij tln'lr I'lcwr t'lu-
bitlnn. Will"' In th. Mitmii. tin
vlinve -t'tciiiriM in i ulit ieiiti-t. imif
'which lut
two (li'f i'
lu't'll
liim.
v en tw
in r.iti-
.1-
:iw
vi.l
Iliver.
A hunk lenn'tt in.il tl.is-i.i.'.ni; ;t'
ah'i en tin' ineKi'iim for till- alli't'iineu.
1111(1 till' Ml'-' Will I ll.C-fllll'l' tin' Mi
ters iifter tin1 satiic te tnkc In nil' auiIi
them.
Tin A'licd A"-ei In tien liti- hm'u-uI ti.
rail off :in of it- an'- tin" utter i.
nml nil the inati'li" will lie planl ii'
mt m licii'ili'. Snini1 nnierti m K"i:i''
rre en tin lnent for ih fl-leti n I n'l
111 be jilnM1!! iircenllns te Sfcrctan
Dick I'an'iil.
IVY A. C. PRIMED
wn;
Meet Wlssahcken
Eleven This
Afternoon
The 1 ) Athletic Cb 1,'s i ' ,i'
eleven, wh'eu lias been gei'ig .ilenall
M'lisen without a defeat, vlll meet Wis Wis
ahickeu this afrn'iiemi nt WissU.
''Jiicken avenue and the 1'. I! It.
Wissnhickeii f .i ii- wen- li-.ippeiiiti
last week when the l'l'.ine Tueis failed
te put lu .in app.-arai'if. b.:t Manugei
Yeung is centidellt time wi'l be no
Hich efciitietid, during
tic
-up
lemaitnler I
I
of the reason. TI. line
Wlf-Hlilcki'n
1 . -
s.-.,ru-
J I, ill's ,
nrews '
muukJi
'I JT1,
.si.'ns
Mri-,U I,
ti '71 III
i ; ,. i .
T. -. -
I1(S
.r i
Cnrtcr .
llawnpar
I'urtln
I'arrell
Hoe.1
Turpln
S. Jenes
Nem in
J. Jenes .
t.n
"ft KUl-
-.tf i
iju -..
nil nu
r i,-'.t T i
iu iri-rli k.
p'l Iin.rni
t..ht In i i
lut biuk
INDOOR POLO TONIGHT
Becend City Troop Meets Troop A
in west HMiaeeipnia
The indoor pole team of th" S md
Citv Tioep. Pennsl,inia Nutleicil
(iminl, will pl.i) the A Troop team m
tiight In flic armen. '1 hut -s-tenii
Street and Lalienter .ni'inie.
The Second fit) Troop, led In Lieu-
tenniir Kiiisler, wen the wt i Immpion Immpien
ship last M-iir and nlrejdv ha scored
two victories.
Today's Soccer Gameu
And Where Played
IN I I.IlX VTInNAI .t P' It
Dick K r I-.Tl s , , f t,. ,r, '
colt, t.nK 'nt i I'hi .i.l.-.iihi-i r , 1 1 ,',
Ainerlciin I iuu- I'hU.i I- Inhl.i Hull
fcrnnil .unl Iltiiuliul.il Ntrc:-
!'-H.
in nl
I'i-..
vi i . 1 1 : i j r.i: vi. t i
t n,si- ui isinvsti.-i rii
(
s
Wi'ii l"i
nl-il'tl I li- V .. irs
Ciitivrt i ''-- '1
KllUOl"l Hi I'lllHjtll' vv i v ,. .
Thlrti Iftli in il Oui . n l.ii"
VA ariil i h nt Kin' i. I'. I'-i n
Ituili.j l.i i. M ul Welfeinl. n -jhnr
Ink-ten
Kills!' HIV SnN- s;;ri tu 1!
Hllrf-in i'
Tl"n ntr, .
(entenni.,
fleW fctn." I
i .a 0 ni i T'i-M r id i
nt Puriini . se, ei. il mil
ii:i IVI DIVISION
v I,
... -I
I
I
j ml I
Al 1
WInsli nml-iK
VVmnini .in 1
lH'I'lilll 11 I
i. s.jr,siiiiie )l,u I,
'r t
Ull II lU'" I lit H'lfMl
Krl" uviiU'
I'elcihiiit " nt s
Vnruli tr,-
C'tei"! ' VV il ill
1, sine III,,.
anl
urt l)iiiiii.iti mil v alie
linn utr'i-ii
JJlKMnn ..lr hi ,it Tli'rt
Uth iiinl lU.'l Htrwn
sivtli V.'anl. Twentj
wust l'un.A -rtusr nivme.v
Aulei i
Callow Ini
AklHn
nt Dunkirk.
MtlltS
V A .,i Kc.i
I'lfty-eluhtli unl
A A I'.tfi.in
Hflgnti,
wusr
I'lll'. .V -Si:ri).VD DlVInln.V
Anaiirii 11 t stmiart
11 i' t stinurt I: . s .,
OllKl Hiul i i .lir ni"iiu"
Itasi l.nn-iil ni". nt I.Rrermueil
.si!' tlilr I
and W.-uiHit ii,'ft ,
Uelniir ' J I I.UHI.IV I Ifli
r.h-lq,il.M M(r,l't.
Xtll ! I
Westllli:liiU,- ' X 'l"n
I . '.' .-Ktn'ti
ml llinwti "tti'C .
Titmu
DIX I.stnN Ni'inili:AT sji Tli
KtnsliiKten ( enKierfitUiinal .,t
A ml I-uuiUn MiciH.
0rmBiiti'ii li x nt Ann
,Utll ami ffi'r. n trets
IVliunviiic
ii Twenty- i
A C . Ner ',
Wi'Ft JV'llll
urt-vn iituuiiii n, .- -.
neil Hnil llarlMcll stnniu
Kunfl-U at s'urlinhimm .,
CiiyuKiv a' runtl'JlJ Tiiitit)-n. nml anil
ItiiMlniritiin stieet
-sTIU!U DlVlhte.V NOItTUI.A-.r HIli llus
i (i s nf A nt (if-rlliu; .
IKt Wmniii'eluii,l sir.'!"
lUmbler A '" nt X I, tnr I
, l .fin
i t-.i.i"
liftii ni..i
Nlu'tlMWl I
front an 1 1
""in. I'lHiali in e- c
SKS;8J3,,ih. i...n.....i
I lllli
A. C
. u.i.ikuir Ilie 1 lli.'l
l,.".J..Tii....7 II nl l'lirrn A A
l.lluheu
Berku trtct"
FOUUTIt
PIVIS O.V NOIlTllVVK.sr
1 ION
si:c-t
HuLlciui II '
ut
l.l.lltllilUi'
Hunt
VA Kr ,1..V .T,
ItlKI'IVlS .It
IrUh I',
Nine-
V-VteMth nt 1 uniliiB.lMrli uvinu,-.
'i'..V.i.
iO?VI.V.,ieli
Aillna A A.. Uilelil-r utriet
"u2 AJ"!"" ''l
.rAtW
fillci ut Altre V
Ninth anJ Duu-
en uvvnuc
JKTH mviaisi.--uuiiiu.
r
.si:c.
!Hik(tklitk "t Ml Jehn' Oillui.lex
runt
i n
tr-i;t . , , ...
Mtvhull inivcm m 'ii"u ji . stain
V.-',
l H.'H,lll 1
I'ritiiktnr'l live-
and Pratt trrei
i '.-v."'. :...:.,.-'
'luriemlulr
um .ui,iii w -
BVND.V.Y QAM15
Uurrtu Mill, suty-tbird and
Sftl"
1 Mint, at Blxty-tnlrt
WK ;t. J a gmm w
mm&& ifmx ,. r
i SWSftSr.: Li?, K?rw Xs2ilflMlili3s??4 '...-,' ' aB.'ite.
UGHTNER. Hniebjck I . H 1 1 III! lllli ELLIOTT I
. M&sSf mT?Ta$Wim& W&m wP back
pnMWVGflnnnrc aiB9n i
i PI AV Gil Mm MtifsMMM fe
1 MB It 3 JB ! 'SVJu OT . .. .V'S"' . WV "' : .-"4R.:JiV -hi
IU1I UILULIIIUII ;;,!ff
Contest Will Be Played en ' Lssf $W? & '-A , -
Ironworkers' Field French vi ,i$t "T ubc OnATrPlll I T lllli I
: - v...y: .. . v. .t4 I II II I L. V II II I 1 mill I
at Quarterback fe J ? UUHILOVILLL WILL
ail TLirikA c rM s if iiai mrnniinn
; -s z1,;;ril;ll plat nuLMtMUKB
i .-t- iiti it ' ' Mi llflllAlli 1 H 71 III ftillf
", iM " . s -. 7'b... TV I lllli I 111 II II V UfillW I
. I7.lt - 1
I i-'.tI ii k
Vni' ill ' ! -f 1 (tfl.u '
It.'t Irp'i '-" r...'it l'i'(hn.n
, n !' 't I Ji'h' !:
I u i t .11 VJ' "'in I
. "j"s ' I I' " . HP
in i" , I- i '. i r '
V , . . '-4 r. LI. ' t '"
,.i l-j. c. 'i.f i.. -m
i ,. . ' ..... i,. . i 'i i
T i ' ..' i .'rl.'U rif'.'n 'iiuc
t et, .helme!! n's i I
i '.e "Il " i'.l s'.'U i. l'l I
. ,,ii',.'i i I- ' Ull t'e.t.'
n .!i for lli i eiil te,
li fl .Iteil foe'.b"'
i :a.n.t tiilbeite'i
,:i'f .111 1 Shell. in
.oil's i, chain
; imis' ,p tl-i IteriKen en lienv. ei Uei -'
l'n'd at Twelfth and I'.iM'tle st,.,.ts,
( '.ii'shol.e. Ul II.
Th i- "i tii- il
I,:.- '..s; ,.i
.,(, s I l'l l
s 1 i eii'ini! .
.me. s l I
,h si i-e'i i.ii- I"
f IU.i
.Hid foil'
ti I-' th
W.ll'ei' l'l
1'in .1 : :
.1 III lis- itc:i,
.'1 'l.
nl
me i si ., M-icri.
1 1" I I ll'" i "'I "l" I' "I'll,' '-l'l' -s I
l'l,- l'rT..st"'d Vi' .,. i.nk,'is .sml heb.
1 1 ..ml M Pi -'s .in . 'e two ii 'ii hil-.wiis.
Till- 5.U. ' t'i'i 'II ' l'l fnl'eui'l- i"
llldejn 'id ' t' e-.lut i I i ' 'IH ' e
hew IV'!l!i.e"l Sl'ld !!: V i "I ip.We
Mnu.'g.r ft'i.le,'l li.'.s n. uli nil i -I.
inii n i n's for t.ie ' -nt' i .te
llelt fsl.i, , '.et ne" Satiud.1) A I -
lellgl'lle'l if lleitin .: ut-g leiltll- 111'
iTi".l ih- game .nil 11 mil.f ih' ii"I'
in a s- ..ii trim
UNDEFEATED
EAMS MEET
MInnescta-V.'isc:
Dcci'js n
nsm Clash
S-Tcn Title
May
( ltua.e. i '.. M n"fi ai 'i
i ....(., 'vn r"',,r'll '1''1 'mile
fc l "i. WetP"l I "Ilt'I'iTi e i-'n'Vdls. wii.
i -isn .u Mlni.i't i I s tih m the must
li.ipertai.t c i.-'s- of t!.p ii 'v ii
We-i grid l ntis. uhi'" IlKnel-
Mid-
l.lM'ts
iiilhiestetn
Nu e'liT '
Ten t.tle 'ire
eti r. wl'l n
Ml', Ni IP' 1
mi. u..:v ..r;
ii iiii Ar'"
ti-id nuilnst
ii 1 vijiiiia
miles'. i-.Tc'iiig the P.lg
."hed'lletl In liana, bow -.aje
in lis nnu ,a' gine
in, fi' t-'juth Ui tin. xv In,
t e'er 'be M."Ng if Aggic-
i- P'tiil'i" v ill take tl."
Waba '.i ar I.nf.ivette.
"JACK" FROST BLOWS IN
FROM THE SUNNY SOUTH
Fermer Frankford High Star Is in
Alabama Grid Squad
lie I ni- rsitv nf Al.ihnm i f' ml
s in iin '.'id, - .i lern i rankti
.a"
-rd
Iligli ll.nl gn .'. 11 I'll' ptrs.iii of
Willi, mi ' I u I.' I'i"-' a It nm
I'rust's 1 eme ' .- Ilel i i,si,,irg. II,
attend' d I'lMiikfeid High tin four
Mars lie took ,i ritilei t,,r tl.i Seuth
niter bis gi.iiluatinn Irmn the Puni, er
-i In. nl ami is nnu in lu
ihlid ceiiige
1' IWll Vl.ll-
) ea r
He plavid fiMitimii for
Ah a supl iiinni" 1 . ti ii d
en the te.ini ,-iiid in n d us
t'ir a I'i'iili
II slll,s(Htl
guard all iLmngli 1H17.
lu tlie In ,t Ve'ir I n tell lielge-
luade
lilm a le.'til.ir at tl .- benli and h
I mi-
i I. lined in tills c.ip.ii ii until
l,e Wlls
I gradti.iteil in luin
I l'rni w.is ilw.ivs M the', tighi
1 :inil It is l et - uprisina t. lu ,n nl
'1 g.
Illlll
-unl
I mar.iii.
' fn'ii li
I Fi..
; g'inl
I b lg'
t Is II
Ml 111
.11
il i ellege i 1
I'M I
I Ig MleW.
Ills su'k-s.
st. nut
He
'- V
iZ sIV
is the
t i-t
I fiel tw
i si ides I
I im II I
17" l minds ami
m in
B-r-r
r-r-r!
MUffiiWlWlOiMI
MACK" FltUST
Yep. he's with in. and he pla fur
AIeImim against Frnii today. Jack
i m fenMr Ttmattn hwi atar
'Kins r i
I'-'ii.iii i.' fc-
"-S..V J
T. - .
M'r'MT'r-v utthtti TisTvrcwti ntrtrinwT.Titft'i eAinmi'Atr,!
J!JVJttll.l..jr JTUrHJlV) JUJCilWJIiX -JTJ3LXJJArX!iiijrja.X-rtL DAlUAVAli
QUARTET OF YELLOWJACKET STARS I
-.I it.- i. 1 1 iuii iiiii ih il ivi Hil I
"' ;l,1"':-h!'!. WS niwMiWl U 111-111 I lj,1cei1 Highway Eleven Is i
l - I'U il -
f:i; FnR SnilTH PH A cTZl1JZr
Contest at Shetzline Park This
Afternoon Should Be a
Humdinger
O'NEILL LEADS THE SAINTS
" "Il I'llil.ld' 'lihi.i i.ii'
I'M! t! .s .ifli-llli.i.ll llli
Menica's ..'(.(, si. .!ilili hn
ii I i the jridiieii tlii
.'Is
lis oppe-
plnii.' Sr.
llllde 1 ,'im I
sia-nll. '1 !,
' game will be phi)
l'l, mil .-iiid Ilig!.'C
!!l" Seuth IMl.ls
stli.ni ti'l in- t'..i I
l, lit
Sheuli .c Fail-. '
. the Inline '
Mlltlt will be
sl- l'l'
Th"
' .lllli!'
V.ival Ii.1l-
J 1'
lie
l-.el
in.;
vhicli
rctieii anil tile
.s p'.iniuii.' le
till' -pieci bat.
pmade snniii en I5rn.ul
Meirl stree- pi-. in te tin
Tlie Saints . ill pline a
st'-iit I rum
guile
st.eu'i b.n K
lie'd ;
O'Neill,
unst tnen le'al i.vnls. -I
fetiti'T fiitbn'ic lli't'.i M'lai
i-i-'fifL. will lead li'- teal i "-1
lu mid.
..ml will I." , lid h Itnl
c
ig.
i-pifiill) et M,i -ers'ii.rg ".It'." I.migl
nm lirelli, r nt the f,tmls Tei.inu
Letichri t. e,' ;
l'r.i!i" Deiii.in
lill'stl"
tfill'e.
with
and
tl llllel-1
I'e.r.
.'.I'le.
Ti" .s., ih I'Liliies vnl!r the) ha
st fr ,,m enent .nut ale en te inereii
'hi ll-
p' "stipe
r
acli fi'.u l") I" 's
bei n
.1
tiling his men faitnl l en n w
pin.s nil .s liijuir. a-"1
m fn.nuVii Hut. and "Hi"k" Iletidr.'i.
win,. i 'iiritiiig 'iuii plnjiiii. en the uilit
wing r.ieusei, iiuiniratieii last v,k. wi I
lie 'n the ipitni . at tenter mid l''ir ml.
ict ci : l.i v
sefl I.' I - , , ' v '..,'.,
,,! -'.' lack.. .M.xv..ll
vn,', -..t l''t cu-ir.' ' i.' f;h-'?
-nimi- ri.ter. I,"'"1
Vii ni "U-tlt rfiiAnl , 1 in1
k..r- . i IBM U klc 1' IU'
, , ,, rislit.n.l . 'tr
Iiii . iiiivrterliai 1: ,
I , ,;! .ft hilfl'i" '-- J I- ,"-' r'M1
,,- -l.'ni li.ilfbicl !"J ""'
Mi i. fu'lb-i ''( ' ' '
s, i . , ,s -i .ik fui II' r Ir.ti W l-i f.r
I . r Mti'i ' t.r Wilsen I . " '" ' '
- i.m i , t ir Wliltt.u, i i .,' I
. , , l.iil-t s f,n IM'l ''
BARRETT DRILLING LEFT
TO USE AGAINST WHITE
Redhead Working Hard for Beut at
Olympia
U.-.ililng t li.i t viiterv "in fl.nliv
Whit,, ill" flileage vet, mu Meinlav
night ut Ilie Olympia will put luin li.uk
in"th..llglitwelglit pillule us the mil
lender for tlie ciewn. I'.nbbv l.ni-iiti.
fl'.tien Heights knockout artist, x ester
dm opened wide the spud thlettle ,u
his tialniiig nt .Tiiiiiii) Deiiglieii) s Iiid-
i ii i Park camp.
Following bis senraiieiml vien-rv
eM'i- .lue Tiplil. lllllK'tl has ng.lilliil
his nlil.tillie i-ellfldelice.
Twe fentherxv eight fl nl- 'Viil 'ki-li
m tlie senil-linal. .lehnn) Hiewn, if
Fugi.ilid, ineeiing I'l'.uikie f itiwa , nf
faiudeii. In th" ether i iglit-muiiil inn-
ter.U I'ddie Ihlupsev will -in iT
with Saiuiui ItciTi Ituililv Itiiliidi'iiu
will plash with Siiiniii) Hi wttt unit Al
(ierihni xx III etihailge plllieliis with
Jack I.estei
NATIVITY GRIDDERS TO
PLAY NAVY YARD TEAM
Steve Bennett's Charges Are Full of
Fight
NatlMll - li. ,' lb t i.
Monre , "ft en'' . '" n
llliMlim fim, ' Ktil.Kew...
VVl-.ll . 1- I sllulil IllH ' 111
Ii xv'.nvir eiittr . .. jlutlir
Vliuiln ''ft miiii'l . llMi-..
Il.il i,i. i i Ifcht '. In- . . . Mm i '
I'.iiindns iUC mil . 1,;'"'',,,1
vhiuti iiunri' i "in M -i,''-
v;r lefi Ic.irtiftik aVff'ri.in
,; Jut I ii hi Ii ilil.uk li iri-
)u.(i fulllM' x Ma. 1 1. n
Due of the biggest g.ilues ,,f lhe
Nullvitv toetlall sikcdi.M will be de-
',. . ;,,, ...lern 7, the , hill eh-
dded this utter. en. en tm , uinl-
men's 111 hi at Ilelgrade mid Ontario
stic'ts, Tin' iiplewiiers will tulse en
lhe !' ' N'ntiil II"siital. i liainpleils
et the I . S. Nnv) Vaid nt League
IhIiiihI.
TlifNavv nrd bevn have defealeil tlie
Legan Iteillackets nun tin! tlie Seuth
Phillies nml Mount Air). Steve lien-
in it. who new Im chaige of Natlvltv,
has planned several games with
mi-State oleiciis win; win appear it c
Niitlvtty'K Held in the near future.
rHK job, V,HsAWS,Jtt!?l!i0J.;"RJM
.l't .-.,h' He'P W"n,' ,M,urani
!
J.hn.i
ii - He tnsliur
Ji hniif.i oft rr.J Itiiiui-ll
tliu I . ' : e k den-fin
I"' --si I lift i: i rit .Murr'-nn
MailUi i r. -in- . . At. T.m ti
l.i-nc . 'Klit ifi'Hi'ii Mnck'.ny'e
lln'k il.-ht l .'tl. Nenenme
ipinisi.t-, !..-ht-nil . ' " I. inch
.lehtisr i mntti -1 ar. (-etwals
I none i"ft In. ii'ihk (-"f.ill
Klr'iln Itsltt h iltl.uk I'.n-k.y
Jini". . :ul'.l.-"!c . Nemzk
sSul.s.'u.s fur i'ii it. illlp 1. In. n-
'. nml l't. i'i I.ti ii 'or Itnl'ii. sutim,
Kurt. 1 ti 'C. sii,h M?Mn I'.if'"" -
i' Wu .- ' i.t.lr,. ' Ci'i.ni. n IIei.il
lie.tini- II I. vi ii-iu l'.'-m .u i.iur-
The Aunt. ("in l.'gieti i Icen, of
fea'e-i.lle, will ilivnle I lelineslini-g is
iillermen nml battle the i,ig mi'mii-Iiiiii
ell vn en I'n.ml fi.-ld. Tin. t.lne.t,.
,. . . i , , ,,
Ili.-liway e'ei.-n Is n roml.inatieii of e-
ell.
L.
;je sui'- tieni Sw.irtliiiiere. F. miii
1 ii kin-Hi mi'! Itiiekncll, -unl t tier
up is i i,c strongest sinic i!n hac
Inn
1 1 en ei'fcam '(.
Tin' l the
s.ime team
ili.it
.'IW-Ie-l
te t eiisiiiiiiiK hen mil
he!
I lie
IIOII-
Wnrkcts te :i I,,- new in the op, ning
enuii-st nf the M'lisnn,
t -in fef.ill is hack n ilte lii.c-up
fei Helmcsb'irg and hN letiiin should
hej, (eisidei.ib! This is the lnst home
affair for th" llulmcsluii" team fet sev .
till weeks, .is (he) j r, n ... at f.inslio f.inslie f.inslio
he, ki-n mi S-itiiidin and th"ii take
oil ih n giea est ri'il. ih Frmikfeid
Yd'ewitickets.. Siitiinlii, NeM'mhci' 1'!,
en I'.roe m's Field.
TENDLER EASY WINNER
IN MENDELSOHN BOUT
Lew
Hammers Opponent Dasnite
Broken Bene in Hand
Milwaukee. Wis.. n . -I - Lew-
Tend. i Pliilndelp i eiithiii'v. gave
.lehiiuv Mi iiilelsiihn, the leial Le; . a
bnd In.ii.ng in tm tniimls bsf uigiit.
aliheiigii larrving en tin,, battle with
hi-iiki a I mie in his lett hand.
Ilie injur). sn tamed as Tiiidlerl
c'iiiiiis in th" tliinl leiiud. caiiseil the'
Int'ii ii pull his Ih, s and pus- n t
vveuueii u i rli'iutie. te lull liis op- ,,,in , , ,,i;.,-i,e. Other valuable
peii, i' t, sleep when Mendelsehn stag- pries n-ive l i piesinlid In the inei .
fc""i"l n. th" ling, dn.i'd f i ein n , iiuii' .j I Miikfnid.
l-iiiii, el ih,- beginning of the reund: i;w ,s .-,c b, en miangeil l,,r . w iv
ml iriishiiiigiiism hissnii's in a help-j,j.n , ,he.we,'k. wlildi -tai-C'I liiu.ii
""- "'"""""' 1,1 .ml will .nine lu it el Welti....
Ni pin r w.is tie exhibition of both ,m , nwmlr I.",, liierge II, Pntti
tight, I- t'mt t'" i ewd was ceiistint'v sun v i'i b-ititri en subjects et mluct
leeimg ainl l;,',rec I I.Mllllll.lli W.I.S t,, !, , -incut of l'l llllktelll. and en
fei'nd te xx ,ii ii Ixith liglilers time and ' Siit'iiilc; . Vevunlier 11. a cer meiiv
iig.iii te disjda) n.ie imgilistlc wines, i v ,n , ., ln u,;,i, tM. nmtiKa'.'c ,,i
I'm' i.l.isinnii i.tcaui" engaged in .1 the Am Tii an l.":ieii heu-e will hn
viriial bat tl with iIil' teferee dining ' ,,n, , ,,,,,,1 ..,,.,u icjnii lug. 'n,,.
leiii.iis. .l.tiining that the Milwaukee .-r.iiikfeKl faineni flub is exhibit im;
bm v is doing the stalling and that his mM mum.,, phntngiuphs in the main
mini . .miii nor cikh up long enough te ,, ,,f the Free Lihrarv and a tent
milk'. Ins blows cflcTJV". 'has en nn'lnl nil I'lMiikfeid iimmiuc
leth lighiiis pmved ine bnuv lius-in wluiji all mnkis of miteiiinbil, . will
suiitlv. Teiidbi. however, if be btekeihe ie',ieiisiintid liy aiiloiuebile dcileis
hi- lui'i'l in 'be sciniiil round, as lie jn nml ibutit I'l'i'tildnnl.
.in in.. .it nm .hew liny ill effpftM ,iir the pagd.'it ut the "I," ib m m
ef H in tl, eti'li, when, upon the1, I i,,n ii-iei-es m th lilldge -tin I
bolster.. us iMHiule of till crowd, lie' i nr liirils, Illlll) S. I'm ncinaii will
ilieM- I"iiilesi,iiu .iiniind tin' ring with . spi.il, m beb.ilt ,n' the piopleei' I'i. ml.
sliinp iiglus uiil lifts te the head nii'l i ni. n wi'l Tlieiui- f reiybinn. A
nil lint kiiiicked bun ein when the lull
Tied
i'"iii'l mid hgi.t.
AMATEURS LINING UP
FOR PHILA. TOURNEY
Score
of Entries Already
in for
Lecal Crmmplenslilp '
Ai'liiiiigh iilti) bllitlks for the I'hll
nilelphi i amatciir boxing tournament le
be luin en the nights of November '-'1
.unl :M nl tlie Oivmpia nave been out'
for niilv two i.i,, s, alieady mere than
ii s, in f the iniingsters have mi-
iiieiimed tlii i r intentions te vjing for
the silver lining eiip-i, einbleinatic of
local i lntliipielisblps.
The tournament, which is te lie gev
I lied In A. A. I . lilies, will he sillier
vistii under tlie auspices ei tun iiiiimt
Cit.x Athletic Association, a newlv or-
gnulnl club, winch tilaiiH te bolster
"llliltlltr beXlllg III I Mlilnilelpllill.
M , (f t(i ,.111nI,1(JIW f nM
,,,,,. mv . ,, jirofesslemil, preb-
i,v hecause of the Iiick of miuiti'iir
eonipetitien. new tnlent will be devel-
eped in the dilferent classes, iiipmlui
flvvviiglits, liaiitamwelghta, feather-
weight, lightweights, welterweight,
mlddleweiglitN and lunvvweights.
Hntr.v lilaiiks for tlie Philadelphia
i bnuinleiisliiiis can be nineurcd in the
I Sports Department
Snorts Depnrtiaent of tlie I'.vkmne
Puu.K' LtiiKin;, A. A. V, Heuduiiar
tcrs, lfi" Nertli Fiftccntli street:
v Temmy e.xnuey.. ., rseiitn riiirn
itmt, and Harry MrUratb, ISHfl Jteuth
- ?". Cecil street.
Program of Events '
Fer Opening of "L"
11 A. M. Tlip etTicinl raw en
Hiistli'ten "itrfnce line left Ontf
tcf veitil nml ltmwcrctt lioule lieule
vn rd.
lli'UI A. M.Dwllpntlen of mtr
fnrp line In front of ltnstlcten lira
house.
J:le T. M.-Stnrt of I'ninkfenl
ItlHterlcnl iiiK'!tiit from Knmkfenl
nvi'iuti' anil Worrell mrcct. Ofilchil
review Iiik kIiiikI til -1(1:17 Frntikfenl
tiveinie.
!l P. M. Dedlentleii of Frnnk
fnnl llleviited nml formal trntifer
from the City, which built it, te
the 1'. It. T.. the operator.
:t::m 1. M. Flrnt train cnrry
liiK etlli'lal party leaves Uriilfte street
teiniliial. Steps iniule nt AlleRhetiy
luentie "latlen nml Yerli-D'itiphln
vtntlen for ceinnninity cci'ciie.
Frankford "L" Is
Te Be Opened Today
f entlntiril from I'llcr One
In TTie pai.ule. He wai the fit st over ever
eer for the new highway. Henry
Wmlilj. wl.n wii the lli"t I'estliiiiNter
of l'l-.uiKl'iHil. nppeareil llilliii,' with
I ins di-n. ilili lie ami sailille mi;;. IK'
WHS lOIIOWI'll e. .1 lull lj Ol Illi-ll n-P-
ti'vi'iiiiiii; the I'rce iwn'ty et rinii.-i
ford, wfilch evtiilillli(il liiiuiy of the in- i
diwhliw In and iibnut that section of
l'hllailelpliia. Ameiig them appeared
the Walten lii'ethris, who curried
the tli"t -I'l'd corn fiein riaukferd le
Htherri en their linclc. Pack heri"
i .!iiiwed tlie stninge inctheiN of ti.ni"
Itnittliii: liiiiili'ic' iicr the ieiijjIi f i nil-, i
l-'.im.nis 'a,','nii hi Line
Tim f.uiietiM t'um'Megn wmseii wa
i ieptci iitnl. Tin fameiH ll.ililel llniiiie
' was liern ic-t up the read from Trunk- '
luiil in IT."..", He triiwleil te the West i
i in one of Hie ' oileste;;!! wagons I or
iiian cart these wtijeiii were the
l.n"l kliniir of the i eminvrcial life of the
Natien. Thi'lt luniv piiiivih tops
blared the wa te tliu tuleplered Went
in d.i.vs Kniie Ii).
Then enme tlie period of the Ameri
can Itcwiliitien. (Iretips upiieared in
the para.li' represent ili'i the Itritish for
iiglin: paniis which hwept the leitutiy
niiiml iihein for feed iliiritiB the'bltter
winteis of th" MriiKKh' for American
fieiiliilil Allan .Mel.atie, one of tlie
most leiii'inric lijjiin s el the Aini'iican
Ann), often eni'iitinlerrd them In his
sklriuielies .Hound l'hilaileltihfa. Ik1 and
us men were m the precession.
"Was-lihigteii" te Alarch Acain
In ITs'.l lieneriil Washiimten iiassnl
through I'lMiikfeid nil his way te his in
i niigiirallen lie and his escort were
'shown in til" pageant. Maltha Wash
ingten I illewi'd tli, general b) touch,
l'.ut three of the pageant showed
I he e i ti run ;e lis t ev sled liein IVJO
te Issll r'nrrini-eii luiil l.i.e.eiii. nun e
( elnfiii't.ilile iitnl i mini' linnils i.f i-inwies
came te tlii i bus) , -enter. Old fne (ii-
Kinis appeiiitsi jinppeti wuu i"iiiiiei-
inn Lets with old riunuler.l names en
lllelll.
horse
In
chine
Stage coat lies ami finally the
car e.iiue into jepularit).
the last .''tige mini gees hy ma-
Miulei'ii iii'id-iniiking iiiacliinei)
lile lied, legetin 1
tilid new I) pes nil'
with hie) clis of old
liieileiu and oiil-ef-
date illltnmnhilcs.
Till pii-ccs-in'i was i ein-1
nu nlli (.in ienl llti.it . As the
tin p.ist i leted that of ill
led 1,
roll of
lilt lit i
pencil. Pletless, Ih,. link lii'twi'i'll
I past and in
.cut. calls en ) ltiukieiil te
ice in age. i'liinkfiird ie-
lollew lielli
-ITi,ll,s, nil -, I il K in i iui;i-ss. iirjs,.,). nut)
, .,..,. 1111,1ui,.J' i.i-i, i,,..,. ..1,. I,-,.
i .rr... :.. .. ... I............ !.... .. r I
fcie.it. I liev aie ltijigien. f eintmillilv
pult. rim lnl isiu l.thirntieii. Mu
Indtlsli), Thtift and Phliatithiepy,
Olllcial Kvcrcisi-.s Later
Al I! .'Ill o'clock the e'.liL'inl deilii'.ilien
sen in s , i ! take pie" at the 15ridge
I street ,iir bain., lldii-) S. iieinemmi
will spt'iil. in Inh.ilf nf the pc iple et
Fiankfeid. :is i ill Themas f icigliten.
A ri lii'eseiiialitM of Ilie ti.nisil de-
I paitlllellt will pi'i'illt Ilie ilcv.lteil Hue
in the .Ml,),"'. lle Will I lletl luin It
, i mm- te Mi Mi'ti ii.
' Minute in I'.mgciiK ills haw, hern made
with leganl in th- aitual npening of
tiie ',." M.ner Moeie will pn.s iwe
' liutteiis, wbicii will lenuect the cur
lenls n cil I i drive Ilie ciri. along the
mils. Fven "I" siainiiien is,huiii
with niiuiiiig ami man) ariisiic ills
pla.v s ai'i
he seen In the .teie
vvimlev s.
Tli" fills' pnpiiliit) mutest is ablins
te th" cv( lli lueilt of the festivities,
"Mi-s l't. ml. fcid" will 1 lewned ivitn
peuii ami cei I'lnmiv en Sin unl. i', : 1 1 i -
l.oetl II'M. Sin' WlM al e leilive a pi j.
of s", ill ti ,.isi. The ii tcii-nllig tin
li i highisf iinniber et votes will li.
I i "si in. I with a valuable di.iiiien I
I I 1 i IlKt.
i It.ilui's te Have a Pirade
i ... . ... ...
. i in.hi u it ill .1... muni ..I rim I i ..,.: .
find li.ibli s i-i mil driss parade
I nu' .-mil inn i niilpletc in i'i' i -
tm will .i. Ill i.stinlf.il (,, tlie iiiettie.,
I
kiii itntive of lini.-te- JwhiIiil'.
wlin is HI, will pri'-eiit the e, i.itnl
lire ii, tlie Miiviii, win, will thin i n ti i
it ever te Mr. Mitten.
.Mlutlle ail.ilijelueiits have belli ln.iile I
wilh l-i'glllll I,, tlie Ul'tlllll llpi'llillg uf I
lhe "L." Majer Mneie will pi i,, '
buttons, which will ceiiiiei I tin i'lll-!
lent, ii-id te dine the cats nleiig the)
Hills
Head) for First T,ip j
'Ilie tn -t ellwand tiaiu will iiium at'
.'i situ o'clock, m-ikltig tlie first step at Al- ,
leglu It) avenue, wheiea u-i eptlnii will be ,
held b) the North Kensington IIiimucss I
Mell's A(ichillnli. The seeninl Mep
will be at lb" Verk-Il iiiphin street
sintlnii, with tiie Kensington lluaid of
Trade in charge of tlie eveicisis. i
. I The ellicim pmt) will make n i'ni ,
. I lilp, Ih" tiaiu moving from the Final;, i
fold eleviiteil at l rout mid Arch
slriets te tlie loop lilt') till'. Market SI l eel
silbwi) mid 1 hence le Sixt.v -ninth
street and '.'1111111
Tlie eillchil train will lie in dung', ef:
Instiuctciir,- II. Kcely, (ilillt) Walnut
strict, nii'l f. Hiiney, 117 Holilnseii
stiect.
Moternian - I. Williams, L-I, 1 I.S
IMgevvoed tnen.
t'lilldlli'lei O. (lit, ll-'-M. l,"i Xeitli
Shtv -second si red.
(iiianl -II. Stead. i:-l:!tl, lit Key.
stone nvi line, I'ppi'i D.nby.
Tins la-si regulat iralu fiem llrldge
stleet, Fraiikfei'd, touieri'ovv iiieriiltiic
will start at ft:01!j o'clock. Tim crew
Mtrterman- r Meiipy, 13,2, f U?
""""'- - Tl -vatiT
WJ t
. vm rT7Ttrxjxrx j iww
'Uvr T JUi.ju.ay.ii J.V--
"L" OPENING IS
FOR LAST OF
, i
Scion of Noted Family Will Ba Paid Special Hener by Parad-
f i J
ers til vranfifera
PJf''.; I, ' , . &' J J3k V
Blv AbBBhI $-V s afc rWM '' 'pSWnnUMKiffKffnfnnfwfvtxw '
i iHi" imJfSk iaHWi F!SH"lli
mk'mmmmsmmm
f'V. 1 J hiBBBafr "'" ' ''" '3
-ma
Tliiuiias Ueeiestir Worrell, eldest
imitliiiiniis usldciit of Frankford,
lulls the iiiinpletlotlef the rlexatcd.
The WniTcll risldeiiee Is mere than
100 )cais old
Theiiiiis Wei'ceslei' AVeircll, et
Tin eny Mieet. rrmikferd. was ein
the distltigttislit'il guests at the cere
monies ted.i) whli h celebrated the
opening of the Fratikfeid "l."
One iliiieu of the parade feimcd
in front of Mr. Worrell's home and
salute with Hags te the old
of the sll-ei'ict M'tcrmf of the Civil
Win in'isi tuteil an ael.iiewhiigineut of
the I e; 1 1 the people of I'r.n l.terd
bear for th last ;eiieuitinli of the
laiiieiis Weirell line.
Mr. Werrells great -gKHt-givu'l-Kic.it-giamlf.itiier,
Itichat'd Worrell,
nunc from Iliiglaiul with his wife mid
son. The) settled 111 what is
new
tilled
I ninkleiil. nut at tlie time was
Dxfiild. The home wliicli they built
was in I. Hi r ) cnr. eiilmged and hecame
known ns i he .loll) l'esi.
I'e-1 chaises tiiieliiig en the Kristel
I "I'" iep pen ai u
loll)" for a
I change of horses
I'he pest iciiiained
't.ltlillil,
until Lite in the iiim tei nth
Icclituti. when it wits tein down te
malt" inelii ler mere uieUiii ilwelllngs. tiauspoitatieii structure.
Sl gi'iiei.ilieiiM of the Wet roll family "Perhaps I shall jet iew tlie dedica
will' bin n .mil raifed in tills old home, v lien of tlie I'latikfenl aeieplaiie line."
fetidin tm .1. Dampmiiii, INnT,
UP.)
fiem
, liic)b 1. stieer.
'IV.. I. ..tit 1. . ...i t
Tii guanl
, ., in- si-i,-, nu
leMia men.
The til s-t ; mill fiem ilie Sixl) -ninlli
Stl i-t Tctinlnnl for riaukfeiil leliini
I row will start at d.."L"i A. M. The
i (lew Will lie :
lis,
Moiermau I .
Klgewoed tieel.
feiuluetrir .1.
Leeds .stleet.
Williams
f i is well.
i:-i.
i:- in. tiiii;
Ul STLETO. UMC
OPENED BY MAYOR
i
I'i Ills .-ulili, -s hs ii.eiuilig al 1 5il-1 1,' -te'i
marking the opening of III" high
speid siiilncc llli" th"ie. tiie Mti)ii
th"l".
te the
llllili
,il cMelisieiis
line 'i . al-
I lean ' one of the tl.lljsi, plan-"
I he
lull. re
IV Majer lejiucis wiih . ,c ,., u,.lc
of P.u-tl"t"n and vi.-mitv uiimi th-
KK.it iidviuicc iiinl lias In en made te- ,
w .ii ! the solution of lle'ir ii"iispeiia-
tien pieblein." lie siinl. "Like the1
Frankl'eid L. the I5useteii line wa-
te, unl upon tlie .Ma.Mii-s ilimisiip when
lie eiileriil, etlli-e. lie ieseil tlllll It.
'should be spctdil) n.listi icicd and put
'in ojieiatien, anil llnmigli tin1 cicig)
.md ability of Iiincm: Twining tint
ceiisiimmalimi lias been uncled ai the
lllodeiMle Ces!, fill" Ollsll'lletlull and
equipment. 1 f S."iti",tMH.
"Tlie .igiccinent Willi lle 11 1 id
Timisit fnlnpaii) linv. 1 iiablcs us tn
op, n die lead s( t ii.it the pieph el
Illislhtell who ilc-llc te cull r tlie citv,
illlll these fiem elsi'wlule v he de-lie
1 te 1 eme le lliihtleteu, ma) have s 1, , ,1)
acce.s, one wav or thv oilier, for 11
ineile.-atc tare. Tlie savings in m-t in
the cir rider ami ilie nr In ; nt tiun
i"llUllll'll in t'.tvcl Ilie nf -Hill iin-
puri.11110 tw te 111. 11k an pu h 111 i'i'
' iiistetj of niral Phlladelilii.i
Cengi-iitul.ite'. l'.ii-tlfl. 11
, M e heartily unigriitul.itc the pen
Iple of Itiiillctnu. nml new- -t mil f -
toward 1 li 11 1 dm when luitlier i.xtni
I sjens nf the line mi) be liimle. even
I if it Is 111 ce-'iir) llilir P,isrletefi slu
lieieme the litib of n, ir.iiispui 1,111, ,11
s)slei. III lllli Illse. nil- oil 1)1111'
section of Philadelphia will be luiil'
up iiiiiI joined te the Kiel lii ail of
lhe clt).
"We me steadil) .uining our intc.--eiiing
fin-in land into building Ini-,
iiid while we iippi.'i bin- th farun r and
expect te iiulil him for 1, im 1 .m-uis, th,
g'ewth of tin' clt. iiiiuiei lie Lull ciL-
"Il is only a matter of tifne when
this delightful siibuili will itself biininr
11 1 elite: of iiiuiii' ipal lite. It is mi ad
iiuiiiblx situated that one in.iv well pre
d'n t through it a, union of the eon-
itlili'tive fetcc of the lllt Alili'Ili 111
1 in, wiiich is Philadelphia, with the
liii Aiii'i'icau mcliei elts. whl h js New
V ei,,,
J-M.iv the new
iiiaiigiliiilcd. be th"
inei easing pregr's
sei v Ice 111 s d.tv
fenrmini r of an
anil h.tpiiiues.s of
till' people.
Mercliaiit Praises
.Mil 1 111
Kern Hedge, who spoke as tlie repre
sentative of tlie Tecum Mmiiif.ictuiiTs'
Association, asset led that lhe Thirl)
filth Ward, which the new line senes,
has 1111 area one mid u half limes the
men of Manhattan. v
Adequate titinspoiiaiieii ami an
aileijuatc waicr sumil) ine ihc two
lieienslUes, lie said, that will luilke
possible It tiemeildiilis feiwitlil spurt
in tli.it section. He tliiinii.il M11.101
Moere for Ills efforts ami pialsnl the
eneigv ami vision of Tliuma, li. Mitten,
pKhl.lei.l of tlie P. It. T.
Mr. Iledge led the light te lei ate tlie
Sesipil-felltennilil site ill tlie north
last and lie nferred te the exposition
prejcit in Id addii'ss.
"What the Sesipil-feulcniiial ha.
luedeil fiem lli" licglniilng," he as
scried, "is 11 iiiaslcrlul leader wlih the
'
I
1
I
.abllil) t" Inspire cniimleiic. with the
1 feat less ic.-ehe te ueciiiiiplbh tl mi
und the ability te evuiidc or crush
oppesllloll the llietlli'tll it siiuwcl ilh
1
lien
"1 have net said this bcluic, hut I
new wish te hn before ,vei, m, nun
coiivli'lleii, and that Is Unit if Mi, .Mil
ten could have lii'i'iiMiKiiiml te iiiuici-
lllKe nm insK we weuiu liuv
an exiiesitiun wlilcl
aateunded the world und
nare uecn a nicctaa and wliicli would
- ' ' - , t
PROUD DAY
WORRELL LINE
I lie infcM'iil ineiiilitr of the family being
the last. -
The piesent .Air. Worrell is Irani;
ford's nJes.t continuous resident. He
was ll(,rii in the el.l Worrell liomestead
in Frankford en March I'll, 1S4L After
' alteiiiling the old Frankford school-
Iieiise. lie took some additional tutoring
" i and became n teacher In tlie public
of schools of the city. Fer the last twenty
)ears Mr. Worrell lias neen rereu.
Hut his interest in Frankford and his
(leslie te aid have net waned and lie has
become one of tlie lnding figures of the
community. He has been a great booster
A... .1... t'M....l C....I "1." iitwl ffntnv hn
tine ami a ,n i'M mum.,,., ..., iv.., ---heim-steiiil
! wn, able te ebseive the fruits of Ids and
,tl llllts I-llllll
"It iilc.iscs me," s.tjs Mr. 'Worrell,
"in ic.ilie tlcit tlie Frniikferd '1 has
ii last become a reality, ami net iust u
lifeless mass of iien and steel. I have
watched tiie eieitien of the roadway
with l.cfii interest mid have become se
liituli intciestcil lu the uilicess of the
iimlettaklng that lr almost seems unit
ih" dedication is a lite ever tlie com
pletien el a wink of mine.
"Il will ptme a great Imen te tlie ad
vancement of riaukferd. this 'I,.' and
iitieflier step forward. 1 Ihcd in I rank-
ten! at tin time ihat the lir-t telegiaph
: wire was inn along rrmikferd loud, and
I am a ple.ised el.l ma u te be able te
' witness tin. cnnwiletieti et this iriritit
l.aie Inong
te our (it),
lit great credit and bemfits
Would Develop Distil, i
Mir. Miitiu lias demons! rated in Ins
lile's vvmk tlie value et co-epi latien.
lie lias Iiisj.in'd I'enhdeiKte. mid ceuti-
ilcme ln'gel-i co-epeiatloii, mid with it
,-, ihnU.s an, iiissihle."
Mr. Hiid','1' leneluiled ,v vuggesiiug
ilevelepmeiit of Penii) pin k Park which
li" said is piaclically uiisurpns.cd in
iiaiui.il b .iuii mid tacility ter devel
opment, luipieleuicnt el its eleven
bundled act". nwnits the iltivlng
fene of doing things te permit the al
most immediate acieiiiplishmeni f n
gti'iil i itie piejei t.
Five of the ilili.,t U'sln, nis of ;n-.
lli'ien took part lu the ceiemenles
nil. .ning the new speed line. Thcv
aie .Inlin P.iddlc. nluel.v.s, i,.
old. a letiied bank el'iilal; Samuel c,
S'.UM'.i, , f.n'iner el nine Itiwil..,..,.'
i .. t. :. ,.i .i . :
V" ' " ''-ei, -nu. ,i(. us ,ii: .I,,,,,
(V It l.lll't.l'fli II in l.n. tii. t .
..f,.,,,;-.,.,,, Va, : WiuVim '.iZ.
t-m, pn sd, nt el the Smuertnn J,,,.
mieiiictir A-snekitien, .Mll r;j,, j'lli
light) vr.irs old. nuulu-tei of tlie fnt
t'mii ir.lln that iver eiiteicil !ttt,,.
tot,, lie al.e .! (eadii, ler f t u.
Haul tlllll cilitcl Ilie Ii.mIi ,,r Piesideut
r.'iicijin
jln fiein Phil.iili'liilii.i ti, ,nV
Ynik
I'll" lin.sliiai.s pullee ulli, eis .Hid
nelle) news weie ,,ii,( f,,,. n ., ,.,.
ml 'eniiiiiliee lieaddl In- Mis'. i:llim(
L. Sieiiudi iiud .Mi-. Ma'ry Op.
'Hie llustlptnu '-oiiitnit'lee 11'n lmM
.lehll S. Stevens, Lewis II. Fundi
I I'll '. Heet. It. II. Twining, v'
.1. Ileffmau tun! the Hev. William .l"
McMllheil. AlpKlii.ite liiemeiitlKs '(
the occasion vvcrc piesent. d te ih
Miner and Mr. Mitten.
ine line tmvii was im.ir.l 1,
bin. I; te
blink V llli ltiiiti i 11 -r 11,1,1 ll,,,.t
I Mi) telegiapli pule
. . . .- k j.
nml
llsui"s Iniil.e
wnie gev sfKimiei t,
'1'in- new lliistleleu
I'laiikferd iiveniie mid
1 nits, out Ox fi ml incline
mid lIleiK,. te Hlistlcten.
tile tunning legion.
line st.in, ut
Alletl s,et.
I" fiistet mmi
lapping 11 lei -
KENSINGTON ALSO
WILL CELEliliATE
t
'l.i- KnisiiiBteii Iieaid of Tr.de ,,
which Themas f. Harblsnn i, pni.
dent, will held i ei 'monies nt the (uk.
Ijniiplilii suets stalieii. Tliei will in.
chub (eiiimi.iiit) singing and b,
III1IMI .
.Ma.ver Moeie will an lie nt u. s..
timi at -1 o'clock mid will ieW,' a
slmii mldiess. A salute will he ..,. n
y dlppltiB the cnleis en luiun ,,f ,:.,.
buildings and the factor) wlu.,,s iu
blew. The siutleu liu been dn or ited
wilh aiitiimn leaves ami bimnei ,
The nu iiihcrs of the Ki usiiifctm lietrd
of 'I'liide iiicliiile William Hindi,,.,,,,
......,. , .,... niriiui s, , niin I'lll), sj
hue.
.-siuiii"i HeinilClllier. Miuuiel (,,,i
i it llnniresl), William Steeti,
Wtihlreii ami Itehut McNivll
I. Idib
A. L.
GROWTH OP DISTRICT
IS GIVEN IMPETUS
Tlie effect th" Hew Husth'e,, Mr.
fine l,ne will have in, ttif lieiis,
was slclehed at i, l, hen,, a, ,1.
,......,,, titiiis, ine,e v,a
or Moere
.nut I linliins I,, .lilleil wen
gill sis ,
.s-Oci,.
I"" llli'ein .M.llillfnetuie
.I
tien.
The M.ner. the ,,,,..1.1. in of t. n
I. . and oilier ell) and ceinnv .
I '"III I Wi'llt lii 1 1 im t-iiutnni nt t- ' i
i.rtH,. in p, v 'T'uix , r
Later tlav metered b, Fianl.feu n
view the lustiul al pagr.int "'""" l"
K.in l)d,e. ,' ,i. MnnufiiL't,,,,.,.'
Wee, it Ien. presul,,! , . ,.,,,
.nil Int. ei , ,,e M1V(). ,,,," J'
Milieu, who M,e'.,. M,., ,,,, ' j
1 '" '',"'lls ''!" Iiiipiiivem.ni" I
the 'I .icon, ,,,. I Il.,'. ,n ,),.,, ,?,,'"
.. '; V ."' ,f ' '' te 1011.000 in
I'hil.idelidiia's iiiinu ntbin u .. .... .V
if ,...,,,,,1,1,1.... ;.,'.! . '..', "n " "'""it
,,.,.. ,a ..,,..11... I''':""'' ".IMM
' "I -II i' 1 I f
.1. i ....,e,r,l llj V. p,, ,,
,, '" ",fM i"' """ 1 l.V"Vlr
Oeige urged linp.eveiuents , .
'iiiiiciisi nun wen i iiei-in i i.. .ti .ii..
ntllll...
"The hnuslns iirnbleiu u i1P,jp' (1
'mid, "nml In IIMy te remain no for
ii ceii! Idernble time In the future, but
in thli illy. titili'PH new arrnH arc mnile
n va liable for heiisllitc by the cxtenMnii
I f transportation, of water supply, nml
, of newrw. il will net he Ionic' before
iiieimmh iit-vi'ioiniii-eL en tinjt uirKP Benit'
j J, ? KWifc m. n7rSS!i
uteiiient te some of you, but 1 nm
assured en the best of nutlmrlty that
( operation iniiKier.s wi.iiki preccni in
' tunny plncrs were It r.nxtilble te pre-
I euro water titid newer cotiiiectieoit.
without which the house, could net tm
! sold and pettld net be used for living
i,ll mfi-B.
Mr. Dedge Mverely, prltldsted the
pervlee given by the Frankford, llolmM llelmM
burg, and Tnreny Street Hallway, and
said It should be abandoned altogether
ir taken ever by the 1. It. T. Coin Cein
iinny. It would be even better, In-
..'..l.l It l.n .ll tt...,M 1...,. I, -t...ll.i
, riiiili i, no ."J ""nm 1,1,,, 11, irilUllll
tlie line and lease it te the 1 It. T.
Slremiei. Water Need .
Anether pri-.'iliig hitinitinu in Titcenv
he went en, arises from the water miii
ply there, which i.s given by n privite
teuipany. It hut net kept pace with
the growth of the district, he added,
nml should be taken ever by tlie city.
"The present conditions work n seri
ous hardship," said Mr. Dedge, "and a
very definite mennce te Mint Industrial
district, as several large tires huve
iKirne witness, net te the inadequacy of
the supply, hut practically te Its non
existence. These timtitifactiirers are
paying full city taxes and arc net get
ting the protection they nre entitled te
receive."
Eliminate Unsightly Overhead
Structures, and Stairways
' te Sidewalks
The stations of the Frankford "I."
are a decided departure from tlie prac
tice of ether elevated railwajp,
The unsightly buildings, which en
ether HtntcturcH extend out ever the.
highway, with their tairxvays land
ing en narrow and crowded sidewnlU.
m-c cllminntid. Marly in tlie work el
Ilie Transit Hciurtmcnt, studies wWc'
developed for buildings containing the
..tainvnys. public facilities and span
fur tin- sale of tickets a ml the handling
of I rn tlie. nml these plans when laid
before the Art Jury secured its hrail)
ipprexal.
Sites were acquired by ceiidi'innatl"ii
proceeding, authorized by Councils,
and plans prepared for the building-
The nbsciii I tin operating ngrccment
at this stage of tlie work imposed a
handball en the designers, as they were
unable te determine whether the npei
ntnr would c.nllept fares and control thn
iiievemi nl of passengers nu the ground
limn- or en the platform level. The
plans vvcrc drawn te serve cither Jiicth
ul of control us far as possible.
litilttllngs Are Fireproof
Tlie btiildlllKs are constructed of
fireproof nmlriinls and nre of pleasing
types f atchltectural design. Wltli
one cvcptieii lOitiiodexi they nre lo
cated en street corners. This location
made it possible le liux-e at least two
nitraiisti en the street level, ami af
forded th" maximum nmeiiui of light,
besides giving the greatest degree of vm
ibilliv of tlie interior et tiie buildings
from lhe street.
The station platforms are of ic-en-ferced
leiicietc, supported en lnttb"
ii-iij-cs. Cen-trui ti m joints arc placed
in the slabs ever each tranvcrse glrdii
(e prevent cracking: tin. pliitlerm aie
ceiine. led te the buildings by u (eveie.l
passageviny. and are twelve feet wide
iiir some distance en either side of tli
passage, und then nariew down te tm
feet width nt tlie ends. Prevision ha
been made for the future const rin timi
of eight -feel wide platform eitensietis
In uccoiiiiuedatc tcii-i.ir trains, ."mi)
leet long,
The platform loefs are gemtnliv of
weed and slag, hut in a tevv cases of
asbestos, Mippnttcd en steel fraiueweik.
mid are can led by steep pests with can
tllevr 'inns. These pests tiie attailinl
In the outside plntfeim girders with
cress frames betwren the glideis te re
st the evcrltirning moment.
Shelter for Passengers
'Ilie nl.it f.n ill's are inclesed b) n steel
plate tailing with cast-Iren pests al
lili Iiid In I lie te'i Utilise of th support
ing gilders, except nt Church street and
Ortliodex-.Mai'gaiel t-ttects, where a
M'i'i pli using effci t lias been elitnliud
b) tlie use of a re-enforced ceiieiele
I ailing. Tlie -pace between the top of
the ratlin", mid tin- l.ittlic stmt under
the l oef is closed with wil'" ghlcd steel
sash, and tiirni-hcs protection te p.i
n'ligers iii time of storm.
The Millien building ul F.tldg" stieel
iniit.iius the etriccs of tlie operating staff
besides a lecKiitlen room, locker room
.unl acciiiiiiiuidiitieus for tlie trainmen
i A cetisld. table aiiieunt of sp,,(e Is
nvailalilc mi the gieiiml fleer et this
building for business purposes.
A ii('cesnry feature of an tlev.itcd
,i.iuuii) is a .varil vvnere tiie mis can
lie sierttl Wlieu out OI service. llispeen'Ui
i leaned and repaltcd, or ttalns in.uie
up. Te meet this neiil the plm el
ginuiid lying between .llridge strict.
Pciiii strict, f lieltetihtiiu avcuii" and
Itiistleten avenue vva ac(iilrcd by eon
I. iiiiiatien, Tlie i-ite was giaded: re
miiiliiu walls ami abutment for th
ii.u'k iiiiincctleus built; drains l.ii'i:
p.nltig and curbing laid; mid the rntlri
plot ineleseil by a steel picket fence
!()( Cars May He Mured
lr is the plan of tlie operating i"ui
'inn in uinl:,, nil of the major lepain
lu It- shops nt Sixty-ninth and Markd
sti eels, and the ilty made tlie company
a iiNi pa) inert as one of the condi
tions of die npciiiiini; lease, out !
wliiih il was te add le Its existing shept
sin li ailillileiiiil bulldltiRH und tools in
iuu v be ri quired te tube cure of the city
owned cits,
Tlie jard Iris two ttack- along
illldge Hicet thnl miincct tlie liei
Hack with tint elevated structure, ami
switches f i nm thi'si) tiaeks fellIKCt t'1
the twelve sldingh that nie provided for
"linage of cnls, and le il loop tracij
tluit affords in less te tl,.. north end "'
the shop, Tiack span' is prevldtd f"
the t image of lim cars.
Power ler mevina cars is supill'l
ibfeiigh it Hue of conductor mil I hat '1
held lu porcelain Insulator.! parallel l
the tiiick nml In suspended bj east-Iren
brm kefs bulled te the tie. In th"
Insj tien simp power is supplied
Ihiiuigli I'eilyblc i ennis.'lluiis, us it i
nuessai) fe,- tlie safety of tlie work
men that there he no run cut u cii't
ccepl when tlicy me te be moved, Tlii
cetidin ter mil in the .vanl Is (eveicd
wilh Ill'lV llisllliitieii for the piotcctiell
of the .vaiihueii, Lh'i'tric lamps uuiiini
nl en steel poles fiiiulsh light for nlsbl
i.pciaihiii.
Airaiigciiieuls ler Car Iiispitfb'ii
Il was lleci'Ssiuj, however, te pin
Mile fiielllties ut llrliltif street .Mil1
for the inspection (it the clirs lit sllHi'l
nciinds between urns, and le milk1' ,
iiiliier uilJiisliiii'iitK and icpalrs, 'In
meet tills need an tuspcctlnn hulldltii.'
was ceiiKtriictcd along Penn str-el, '"
feet In length by 11 HH In jritlfltr .
L STAINS ARE
MODE IK DESIGN
I (.,"
JV ..&&,.
&..
Ri ,
iV V-
&ft$tfli
iin
i jje.
ii., ',. .
rf-v,,
tfJiX:
l"-'A'i'
:te'iiaiJa
. J t v
! VS.ll-4.fi l'l. . . Hr. i
MBdkffM-
.. .mvf.LrM.iy.,i

xml | txt