OCR Interpretation


Richmond times-dispatch. [volume] (Richmond, Va.) 1914-current, November 26, 1916, Image 22

Image and text provided by Library of Virginia; Richmond, VA

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83045389/1916-11-26/ed-1/seq-22/

What is OCR?


Thumbnail for SIX

Lli
US"
-
wu Kirn unm
' HE 8 PROJECTED
.\I(! (<?>\ c: iiiiiciil Wil! llr ???
UtlUtl iuiail Monti tin*
Old *>in;;f I toil It*.
HIstdhk imh \ r s i;i \< !i r:i>
Kuuir Toll; !:t*s I'tlilH of I'lfM Sl'tik'"
iikmm ip \ i-:; ri!.:?.loiin I.c-nrr.
of N'orfn.'k, {'resilient of tee Mew
Hiviitv \ !;i(ion.
"" '? ? 1 '
\l ' "
Hi. I ? ,
' N < ' !'
Wl,iv>
sj: u..v,
Imi> 11
\ >?' mi::
Wu
! I 1 'i :i. ?. i ;
low a> t v
if.'1' that ill. , ? ? ,
' . i
!' H'l Otl! ?
i...li : ?
?? inililishuil Uy
' i> |<: <? si? I i. ,,r
\ " :.I l ? fi ??* I s;.
? > ii ?>tly sinitM ; hu i
' "1 ?' I- I? lilt !.
K: " no. .i f...
I ' l.-tl SlalOM
"?>' I.o.ii.l 1?
" ?
'? III "tv.li M. of
III ..'ii!
?viiit Coloiu'l 11 <>|.
- ???? iva.:.,,,.
?? 'Si' i : | .i sn i > ..,
' 'a ??.] '.- ? " -. si
' 1: li> mil.
? I . .lohn-M
t
? ?? ? < t'lfl
? ' ? I. ni
' ?' < I. !
.4 ! I.i 11. V
' ? > u .. 111. i
< lull . .1. I
Ji-ilnts .? i> . :. Tli r
' i ?.
Kivt- . h ~ mi'
t JU'i )? >1 ? ::a I li
I OUT' it*' fH'i I I ? . it
I ? ? : r ? ? lii' tv
? i?l\ I' I'll men I III ( - tI ill I'l'ltll-I.
Tip \ ? i: i II! |.| lilt I .li. :? ?.
h:in , .1 III ! .A iiltlll i "i o tli..
I'll:- ?? l..t i!s ?>;" 11.- \ ;. ?'... I ? SI .
I '? ' . i'? I"i iHi!;.al n. I li;t I it :s
? '!>!?( i !!> Mi i;. : ???? i.i la -? :i nl
M v ? Ii u': :I t ? ? ' : ; i?: ? Ik- 11 in-,
t ll |l t 11 l ul l- III lip. ' . I 'olotll-1
lloiii'tv . ' ? 1 ' ' ' '
N . ? i ' . . ? ? i . i ? ? ii 11? tlni
? 11 :??? , . i 1 ?
vldcivil, that Is ni.( within very olow '
IK . \ lllli t ' > ? i ? . . .1 .1 11IIlit ? ?
hl'l lit 111. ' . It' t lll'oiu: I)
wis it'll tit' < III! i: ? ? > runs if \ ??: \
! I i!l'. 11111 I . ? 11.1 - I?: :: I I I ?' ?
\ i loinui it. : i ? i. i . . ?. ii .; i.i ii>
1 .1 !. ' ill > .' .;I : .1 li; p 1.11 . .\
J- ' i'' 11 >: ? I li il" '.t> I ...I ? 111 I'll I . .1
ji \ <? t?? T ? I I): ??.... m
? Tli I ? I ? ? ,i .??. ... \ li
i ? ? " ' .? . . ? ' ? I i 'I pi ? i". I' V i'
11" ' I ii I ill'. Ml ' ti.i * i ill ! p:. I ? '! -
in : . .. . : t.: ??> in. "it oi \.. ...
I! !i:. I.- ? I ... "tl .1 >???.. trail ?:
i:i,ii i ...? i . ? it it ? - i, i? -.Iii.i ii...
I. ? . , . .! if! .lli ; ; 11 - >\ ? . ?
p . i. I I s I > \ ii in -It i:i
11 - ! . ? I . ? ? p. up .1 a Iiu ?
H I V. : . ' ? '.irt I ?: ? ii i i ? ?! : o 11 I <i
i. \ 1: . ? ? . ., i .. ? . . i
i ? )? . :
i: u.'i i \ i ? ii il ::: i :i r.
I il
I.i'. . v.
11
111 i
ia \
I- I
t .
I "i
I ' " 1 ? , 11 . ? . IV <M! Ill
. . ?! .
? i'l.r:ii< ?! all ,
I ? tl, ? |i: ii
uiii i',
' I.i it ? ?tli
I'll i. I.i -si it . ii - 1
? ? i. n t o j.l v;i I IP
:i'11'? up I a p. o. i
I ii . ;i - . . ,.i ii\ !
I . ? > t ' i I - I ' 11 ' I I 11 ill iSl l i. ;
. t .? i ? . ii n: I ni vi-l, .ii.ii
.; i i op. t .* t i'il a ; In' in
tt pi ot? i?! ? ii .. l-otli si.lt"
? ?I il: . p: i in* ..I v. a
? lli ! > ? I . I . ion:- t li . I t to*
i 1.1 p' rt " !U oi 1111< v 11 .-a :, . i. not Ik
II) nil. !'ii' tills . . as'in. |I
I '. 1'iai i ; .. ii i.t o tli.'
I Stat. I:. II..-V .--i I'tiil on
i ' ' I'ouil- 'i ii;?i . ? iii. l
i l ! ' t 11 Ml. ,1 I 111 ?/
? ?. . ? ii t ii i . toil n i
. .a . io i"?i- tut ii Slat.: i .i \ f n -
?. ; .ill l . p no row I ? i.i
i tl-,. i i ? ? .<; . 11v. i n
t. i i Ik. ti
is . . , . .! i i.iv
i . K.JiTi.' ' ? I I- ' :i'nl
?I MIPIil', . i . nil
. o I.. !. . p ? I
I
I
i-'
r
i'
M ? li
fori . ;>
'* i i.
;) \ In
oi lip
l
.? .. Il.llll I..
I ? I! 11 ?? ? |
, ? ? .11 : m 'i
* * . ? i" i ? i* :
.' ? ? i ? . ?
' ? t l\ si o\li ? ii -
I ?:. 1 <? J i ? ? ? ! ' ?.:
iv\ \w tli
?u - t
?gjl
I . 1.111
f - [; >?:'7T:-^;r M!MT3
;'' I:> '? . ? ?
* r?- ? .
. ? a .
Kir inl>>
ti> n 1.
? } ? .
.?< \
v r?il
1 ' ? } H ?!
? r!? it . ? *
1*11.1 ? ->i ? ? ;
V. ) ?i ^
in I..
. *?<;? "
* r|":?
? 11 ; f
In (iif ri i '
:i t h(*r
? i
Jr.* \" ? r
Jri pp?
lh* ??
vh h
rO??ol >y fj
I) f 1 ? fitt*.,
ft
' i i ?! IV i;. i, .
1 it and M" : I i Io
for an> |. i |
I v. ;t,,|, i i,.I in, ;
? ' ti I ii . * i.? i ii .
I!M7 Driroil I .Int i-i *? mi Kiclimuiitl Markrl.
ill * lot* illt anil i ?? V. : Ii. 'II |> [Kill
to lit. not. I
i "It i'?-inin-.-t Me i? ? ? ? i ? ? tt"
ll illi;s i ? 'i t ? > t i \ I tii li 11 <!>??-- i " <l"
: i; in \\ I ? Hiw l\ . n ? <1 I ' in' ' t i n i
i<.;; is til- iu'lly Wilt. It th.
( ll. ll. tilil:- '
MOTOR CAR iNDUSTRY
Viii'.. I llstii I lirri- Million < jlt.s Krsis
l.-ri',l in I'm l >-?.!?? en t uimlrlrii,
% \ . Sl.f.t'.! I'er <ur.
i ? , .ii ! .. I !i u i. ??! t h. IClnln !
,\i ?. ? >i ? i' > {????;?' -; "ii tin*
? ;????? ? niit i mist ir iiiii.inn.fsi
\'. I:, . a ' ? ? i i 1 -' u I r . . 111 ? I it:-'
ii ii. : j . . i. ii:? i? ..f I hi tips; |i* taiuin'i 1
I \\ . I ill i.i motnlllnill, .lilll ill HI i. 11* '
IntiM-.st t>. Ill* orai.'lii'itkv |>iViii1iccIpj?.
I!, i ?? t? '* i.. !.. \>. ; i l'o\V ? < J" lif lllllu
? I t '. I?n u I ?? -
M >i ? ? i i'i; i<i?? r.il i?! : -1 \ .:M .
I . t I '1'!'I v !>?.'" I i r.? ' ?'! II I !?!??? ?. 11 >. ? 1
M?U"! rill-* in>\" : -t.-r.-il ll ?' i ? ;
I ' Ii.! - t ;? t . -? ilw.ltllll
\ i n nl a?- o-.viifi! in t'liilt -i Still* s I
> - . ? ' 'Hl.llilll.*
Avi'liUIi' ? 111>? l" ' -at. .* i
n ii)111h?? " r ..i ? * > i ..i i iii. i ? f i
\ in?T; ? .i' i Ii i u h a > > ? ??
!? .i|ii>iM i< ill i.t ;? I':. t.> I'i i.l ali-.?
? . .1 ? - .ii ; n . . . !i i ? i.. mii ' ? : ? I
|ll;i I ?? liiil-:
Iiiiii. ?? i" i'.;il ? t :i I ?? \n!i|. tint- '?? i
li. ?..! ? i In a III. 'Minlil if. t"
Ilui pf i . > ill ' I
\";tlll? lit' . :i rs f X|>UI't f <1 i ll I !? 1 ' SI i'i'.- |
OO" (Mill l
I'lllil -.i:nls in Iii- I i! 11 ? ? -|;i:e
Vliii" i 1 III' ? : ?.;; 11 :ilni 1 ill j ?! ?. \ f :?: ? "!
* (ml'' i' ' 111 f > iillli.IMH'.lliil*.
M ? ? t ? ? ?- i.i i Ifi-I ns'fil in i'? 1 . i'iT".'.'!
I ii: ?: i.'i' If.i: In*? ii.- i-?) . it l I ? n. ,
"I'll \;U ?! ,. i ,
'!?? ? :?.111-1: i! iim .1 i'i i;? ir.. ii inr. _'.*n
t :i ? Om.
lliokory mihI oihi>r tvooil<> iij-oi! iii ' J
. ? 1 ??! . O. t.'.f > Ml l.i.ai.l ?'. ' (
i1 I'.fs u-. >1 iii I:?! t. vi".'.?'.ii
,l ? t K. I- III I.l' !i.|- . - in i 'I I (..I'i
< ..liun-i iff!
? '<>?; "I 'In si- :tii.ii I i- ? > -. -t .fii ii. f
\ I' Jli li* ii..| .it , . . ? : 11 m|..
?: ? 11 ti r - . 11 . i n ? 11 i>ii. ,n : 'i;. , ..11? i_
.Vtuili.-r i,:" hi,-ii .in|il i, .? 11 in l;? in
1st I V :' " ;i I 11 \ illiltf I.V. 7nli.ni II
In" t hi- l ull. ?! Si ll. - !?.?? ?? . - .. i.. . ,
? ? \ f ? v l ot t \ .. I.t.;. ?
' 'I I " v .1 III.! I' I . ? | ? . I \ \
? ' ? ! i ::i. i : t.l
I I. ? Via. . S ll,. 1
fi \ .-it: III .iilial.il:ilit
'!' ii : i * ti i tli tiiniri-r ii ii. .?il show thai
tin '\> rti prk'O ?tt .>11 A nif i* i??:? ii i* a iy
' I''l .nil ill. .- I.. I |- t . - 1 I
? ?lit a i 'I'llili- i! i- . \ .i.it tii.it ti' - motor '
? ?' '? ll ? 'i lit I :? 1 ii will r.Mi !i . \ I'll I ,
' ?; I- : 111? ll III It II.: s R
PLANS OF REORGANIZATION ?
#
( Itliutfl i liiirlrs I IiIImi. rrcj. R
ilfiil. OiKliiifs I'ifit-f-\ t-riitt
? ?.'> I'laiis. y
til t- l-VM.' I. \ V Nov i ii.I,- i v.'. 'I II. g
alliioiiii' nt. ,1 i .m va lii/.ii I inn ..f IJ
h?' I'i- i. ? ?Ari'i .. .'.I...<?! i' :i' I'., linn ij
' v I'1 ' t'' ' '' -I'I M 'I* st i. ll ? i ^ |.i A
Ii i-. lit" hi . '.. ii'.iv. v. i ? 11 i f.
' 1" tti? i -I.? 11. i.iii. ? ..r i.I-? -.. i11
? I if ? ll ? li li.-\ ill ! iii;;||i li. il tin
. i-i li"i ? :?? I.. i ? i '"lon.-l I'hiirlis '
' 'il I'i' ' . ' 1.1 il li i.i ll . ll?I !i . \ . .-ill i v . in - J'
v.'lin sii wis i" iin |ircsl. r,
? ? ? ? . i? 11. tinliltli 1 :i' i in. iit foi j
:lif l>-ii. lit .d' iin.,-.- ihioi'i si. ii
i- ? ? i? ! ?
A ' ?? ? Mill..! ?'?'? ' .'I ?.:?!?> XV .1- , i {;
I'ffti ll I ill-" ? f I III! ?I ? ?: ... of I'l'f.-i- J
'lf!t' i"_s ? !.' I '? i I' i: ? In iiiiii i n f
': I ? ? i I i. 111 ??? ? ni' i. a 11 -1111111-1 \ 11..; It 9
?: - - !.. I ' i ? t i ? --lal-ll.-li.il 11 ? 11:. \ jj
i tlo ??? ill |t:i ll > i.- ? . .i.i ? I'll, i! tl \ 11 f
? ? ' '? i ainl II :i|.itin |.|-f.-1,--.-1? 9
? I.l ? i I to . W l u ll i. l l III I !' U-'ll I
I ? I I: ? ill.! a 11 ? I 11>. ? ? ?: i a 1 i. I .. i' us j
txisltK ss v. ill i'. : lam iii tli*- >iini" iiantis !
II in1) M a > . vi. ? -11: iil"iit ii u.l ^? 11 - '
.1 ii.it...?: i will i i ii i n i'i ii.-i "ilil.- t
1- tii.- 11 11: i lli > "f il-H."!l .111-1 I 'M- j
? ? i ? i.-ii
'? \\ I l-'ii-- . "ii'iin i ? i,.l muliii is--r f
: ?11 i llo V? 11 ; |io I ii i. - ll loll>: S
; . - 111 ? ??.?!? -? f\ :?'?* ? I ill* > W ll 11'll j
? : - I'ltarln'toi'iK'Hl ??ni si'lliiif; |ii>H- j
?I I li o. ' I
PRICES ON CARS ADVANCE
IS? >1.)?.?'(1! rrr? III til ? sir.v ocllinu !???
si.IIDH i > t r r l'iv|ii>i>lrtl (n Vn
? tiff \ ,ti tint ??.
?" ? x ! ? ?' If ? -1?:t mir i ? i rt ? ? .. r
' ' 1 'lit. I SI i ? ||; v I ilk. rt I i
< O'.llllf > ?? ..?!?! .4 llllK'l :i. ?? >i .,11
1'' I ' ?? ?' ?' *!l I' I'll . s i*i | I, ?. 1 ?# | 7 Ili.JtU If ,
1 I" I I I . . 1 II I-. | , .. , i 1 V. .I I
1 ? ' *'? N ,'l i\ ;,i|! <> slifiw hi .1
'1 ? ' ' ' >>? ?' '? N-'inti.- ,i 111. Mm- ? -
11V I
T!" !?>' ? ?" < -(?:? I III. I
' ' ?' ' I 11 ? < I ? . . ll( ! I 1H.:II|| .1 .| |< if -
; 1 K ? . -A.ui. <-.l. I? ? l. it,..
i oii:|kIu> is cuiiU-ti!|>lu thiu :?
l: ? T-;> " t?,I licit | , J,..
'X1 '? ^ 111'- MIU .ill , Hi,.,.......
U'.ti;- ? i: - M-I.v :il'?i\ .? .J.litM
? ?! II !,? ?? .? .1 i *1 ? i ,i,-.??
ItMii.i riij-nriliiu: wliiil
i ?? ? 'liiiii.i!? . , -i,J ,
' "'"K I <? oil. I its I? J I II.- I ,.| t ll. <? .III
?' > I: .\ !:i< hi I
?' ' ? ? -i v. I \ .,1 .| i i ..in iw
' i,;< ' 1 '? < lul l ll.-S <1. , :,! ... I,.,
Vol I ^iiOUKh uiono, jiimI Mi.i; tin
i i i ? ? t v. a i *111 * * 11111 i: 111 . | || ;
Ii<? c. iilt |.i| -ixsuroil thh'i
' ''???I' '"i i'l l.l I.. >.,)l.l |,t ;|
"u"' ?.?: I i:, ,lli l.l.ililllMlttJ .
: 1 ? 'i I'l i. - u :!! i.. ? , ?
'"in inn n ... ,(11 i,l( s
" *?' ? ' I '? ? i -???? ? I. Mi. K . -I
' :l' ? *??ini. 11. v in.iK, > ,,
Ii:il :i tm ili. i in-,,..,. |,, n... ,. , .1(
.I'"-'1 l.a-i hot lis,?!;!??
,\ I.!,??.?. \ . ; 11: 11. :, t. "ImH is <-jll
??I.I t ?.?. mu..i, ? i ;|
,!' IV l'< l.i ! ?
I ? i ? I * 11 f i;. ,l:i i: i I . ) t ,, ,?
!", 1 ...i ....i *it.
I" Ll L l \\ l|l |? ;,,|V ,. ,
KlVl.ll? hlU.IH.S ,
? ??. ? i!-.. ..ii,, ..,i
'?HI. .? : ? ...
? Mi l
' '. ' ' ,l V ?' " " ' '11.1 ll'. ? 11 | i, 11 - |, | , ,.
. . " ' ' 1 '< :i. ? i \ -i it..; ,
V. ? :???? ???-? ' iii.u ,,,,
ai or
...on i .. ,......,, i,
I ? * 1 I * Ill !
1 '??1 < i :.t I - ,. il J,,,,.
;V" , .... i, i
V'. ; " ??? i' ?>! , (>_
=?? ?'? i *? ?. I"' in., \
? ' "" ' "??" - '?"!? I. ;
' ..r ( v.. , .mi
Mud ?.?? -i-riiV,. F Iritiii ii ileal.
? ?> "t'-'r... : l.\ ,.v , , v .
''' t'VV1""' I...ll lit i\ h.i | ill}, i;,.
" ;? ?' ' - '?? "<' " TX ? i.- ...,
?' ? '1 i. ... i . hi,,.- ,| ,,
,'nl" ';,m' ??le?ia|>h :
,x ,},M ho wo vim*, iohsuii
w m
This
j.Mame-Plate
I mi iin ;:ir.oiiioiiiK' i- ,i!) vi)u
ni_-:-il ii> si'c when Inlying :i i ;? r
i t'oujilp t ll is up Willi our ni;;iu
j ail'! i|;?y srr\'.*??> it iik-hiis
S.\TIS!''ACTIO.\'.
M. D. STONE
MOTOR CO,
!S<>7-!? W'rsi ISroad Sirccl.
?luiiirv;ii'(l liOCO.
usir.amCTp.'at > ik.?<rracnxs9E!? i uu^^ani
Daan
Insert
^ tf'lro ?,
Basils.
fil
HEADQUARTERS
My!e .Makers i.
Radiator
(overs
?fxray & Davis
Starters
Shock
Absorbers
Demountable
Wheels
Tool Boxes
Radiators
Everything
for the Car
For Automobile Accessories,
Tires, Tubes. Oils, Greases;
:-\'orvth i ng* Need ed
Cor the Car.
GOODYEAR SERVICE STATION
Goodyear Tires, Tubes
and Accessories
We carry one of the largest
I stocks of Supplies and Tires in
the South.
lie sure to call and see our
goods and /ret our prices before
you buy.
Kaehler Accessories Co.
705 West Broad Street.
i: Phone Mad. 539 Free Servitc
j For Your Wants. To All.
Standard
Speedometers
White Star
Oil and Grease
Tire
Carriers
Lamps
Ford Delivery
Bodies
Ford
Specialties
Wind
Shields
Tire
Chains
Everything
for the Car
?I? I?- i liai'Ki'S, a si|u:mv ?toal siiul as
|lln"!. si i \ ii i- as Il Is rtina!? I> pus
?i hh- '!? Si1 rr," saiil A. 1*\ Knolilm Ii.
ui aihli ??<sinv, !?*-' of tin- l "oh'
'oinpiitix "Vim, sis .si?r\l?*v moil ???
t It ?? ("nil- lniMlli'SS, tilllSt ass'tnili" lint
r i>.-i>?hi i 1>i'?.!> of ili'ii .'el iui: thai Uini.
? ?i' mm \ ii V..ii :u ? ? l)ii?- to I'.i :i mm ??
. limit si'i \ i? uinli-i' inn* of tlf h?>st ? '
1,1'nivn jh'cv jiv In-atls in I *??? ma tin fa? -
? Mfitc,; w?*t'lil .
? I ait tali>.iit: ms! ??> li.s > i |i liimv
I'm a ii i'ihi n ? i >? ).* a lirtiiiiti- | ?? > I i <* \ of tin
? \?lo < "oniptiiiy. for whit-li wvj ivsju-i-'
in In-Ill j mi I ? ? |n.|i:I!?1 <?. a ml if \ oil ito
ui x . nt asaimi' III.it ri-spulia hil
it>. nnv. is tin* I tun" for ;.nii to s:i-t out
.?! tl'i ? ? i v.i ii;:a t ion I: vim I'l l>iT tin
? misiri ? i.- tin- ? '??li,'s hi-sl ft h int. ? Jul
In- iih',' ; tli nluti'!\ In- tri'ati'il .1 .-'till
PLANT'S CAPACITY TAXED
\f-.i 11 uiui* ill' Ujiiiii l*i"odui"t> * oin|i:?i?.?
In ? lt-\rlnltd Will Soon
llr lOnliirK'fii
? ! .i :\ i :i.\.\ i ?. ?? i! 111 v.i\i-ii.t.. i
'?'I,. i . t phtiil iti'V(>li-?l to .to- manii
i.i. ti.i.- i f autoini/liili |iariin n pi-11 iii
i *|i-\?? ia :;il. that of i In- Maim t't mliwt s
i '..nspa t ? * . ca liufai.t tifvl - ol I i.i : ? It
i Iii- -pi in? K-aI"- ln-si i'ijij. >i if ? ????
? i ;i til omnhi stiiin,.i'i' ??
pta.it Is i iiii!" iiilili! io-.i to tins i:iphll>
?; i .1 v. 11 ? ?- aiil omul.ill- iiioi au'n p.uts
ii-.i-imI: ? ittrinu ilisti i l. .mil lirlnns
("ti* vi-la ml i lit ii li ii fn i 'I it t*i r ilniuy ii \nl
.tun nf lui^iitfss v li'n-li niaUi-s ii Ho
lit i|i- ? .ilitHtiiz ma ii ti I in I lit ? i of I1-'' 1 "*
'I'I ?? ? Iniihiini; is of iiii- iati->t t>|n
.?I -i.-i-i ami In-- U i oust fill l ion. iii -
st;;tii-il i.i v.ivi* iii-t-fi'i t lttilit.t.;- :n?l
in ii 11 It f ii I .mil saniiai? \t nrk iiiit ? on
liitii.as I: ns*s lloi.i spiii ? of .:n.ilUi?
- I list i'i* f.-i-l. ami r.iws llti- ? i ?ii 11 ? t ii v ;i
v i|:ii?n- .Moai-itx ii tit >i > tiiui-s ?; i i-a I
iliiin rii.it of '.In* I'hiiiuo plant
C \ i it with tilts 11 i-imi'ihIhiis i-i. i i-a si
.-. naiity. thr iMiorillott:. sal'.- I 11II
liisi'r' pi'oniisi's lo tax tin iii'W iitalit
i.i tlii lift limit ItHtn tl i itaj tin lifst
\\ iii>f-l starts. stud plans a: i" a'fi":i"l\ nn
iti : isay lot .lit I'tilill'Ki.'liUMil o! this til'V
l-latil. aihltliotiiil I.nut lunina lni"ti
.it !-."ii w liii-li wilt t:i .an of ? ? i?it i-n? -
?i!.?" .-il ? \ |i:i tisioit
T'ii | ? s? i it.-l i?l** of a ii 11 ft > t hoi spritis:
|. ;i f-In ai inus lli.il at- si.-!f lulirhutiiiu
|.as Iom-ii iuitois.'il I.; tin- It-ailing -sini
in-vt ill i>vi*r tin- ?-iiitnliv as t ii ?* mity
Wii> t-1 : ??? nil" I"ll"iii-llt sluing i > I-1 1.1.1
. i ?. 11 i r.i | ens) I'iltii :: iiml liaii Insi-rl
i hi- milt it 11 ? i f t'11 t i ott initio ti.il
i i? 111 ji that has an .nhlition.il I'lhri
? ? a i Iim I i-a t it
Answering Our
A oorlain gcntlomoii < a 11 *? ?l. in
s|ift?riotl our naylij-'iit Storagu
;tnii sorvico station and thou
! '"Mt:i rived :
"I VMHtlil willingly (ui>" .~?Or
fin- what you art* nllri-ii>n nt
A
Day
Ii would pay YOl' also t-?
in vent ilate.
Standard Motor Co., Inc.
7 H? Mast (irat'i* Slroet.
iiTl ill il ? 11rBTnrrii r~i rrn imTrvwicM.-tf
HllltlllllllllUlllSllUllHriillllHHUlllillllll
The next time you mo
ihis name plate on a car.
atop i he owner ami ask
aim if he is satisfied with
his purchase. Our satisfied
viwners are our host adver
\ iseinent.
B. A.Blenner
'20 17 \\ esl Hroml Street.
35insn?i
THE CAR OF EXCLUSIVE
STYLE AND DISTINCTION
"A
If yon mint to
net sin
idea of (lie
trrouth of
Kline Cjirs
I : I.-if ..ii.' |.v.. |
t:\ ? ?. i^;i I tuji ; I; ' l\ I .i N 1 '
In i..wi . Wlij (?
It i :i i- t Itii I< I. I .V!; <' s
':. ? ? 111 ? 1111 > ? i ynii ;uv ?!<.?! i!'.
> ! <sin? ?l. ymi will i
ki.lMI < " A It jiiui 1:1 r.- 'il I
WjitV ll MMIll Is
Miiinj: on in
your home
town miller
\our nw 11 ryos
$lli)G.CO at 'erctory
?*? / T? - </>*T>
A i; ? W ! ?!>?
? y.?n . mini
\! ? 1 ' 1
I ii'.!!' . H<. 'I'I
>. I I!?! Ol
\ i: i ?: ? i ? ? ? i
I:???*<p| '
I'.j ,, i- . . . ,? Iirilllf
? .t -; ;i ? t ? i t! 11? ? 11 - ? I \ < ? ? i t !iiMI
. ? 1 ? i IuiikIi ? >1 ? I? ? 1 i t: til "tii
.. ; 11?* nil I- I :i -t .t> Sfl
il1': nut > tt i' \ ?? it
? ?it W ?? .t . < hi In r i vi tin
I it ?! .1 . ? :
si'i'.M) % <?t :t '.!<> \ 1a vi Vimi' \ M> V
I :t ? I ? in l *\ ii 11,.' l lit**!* i. ? n ? i i m t l'n i i
i 'lit i ; \ i i; ii i\ i n tin.
luiiiVruok UuiulHtot* hitil llv?V-i?sil
? i-r Tiiur
KLmit
Mm i ii iiiii i.i:\ \ tin.
INE CAR CORPORATION
i'ln?m isoi i.i;\ \ tin t:i7?.
, IJCTLT F7L?.'.UPJJ/Jlil It WMgaWI
Most Automobile O ccidents Are Due
to Weakness oi' Air-Filled f ires
/ You hiv howlinv; merrily nlon.y; ;it ;i nice clip wlmn, "HANI I!" jtops
a I in? and your c;:r is .-i raddl? 11:4 a i< 1??smashed against a telegraph
pole or turned over in the dii'ch. II you are lu< Ky 1 licni arc no facilities.
I'erhaps only :! !"? ?\\ i-.ni bruise:- or cuis ??r ;i hone or 1 wo luoUen Hue
your car is ;i wreck. Thai'1- the stor\ of most of the automobile acci
dents. Such uci'idcitis will p.oi happen if your tins arc tilled v.i'h
KSSKXKAY is n compound
that is impervious <> waheat
and cold. It rides smooth a:
air smoother win 10 lie- roads
1 i'c I'ou^h. uneven, rutty It is the
i <; ? ! t ir?'-savcj\ doubling their
last in - now < 1.
10,000 i/J.iies on One Set oi fires
Without a Puncture or Blowout
is ill-- usual ivsmIf >>'. K i;v . \
<>i usi' sli'mM t?iv?* Iruin 1 .?? 1
111:1 rk Ih?- lit? ? ? 1" 1 m I;]! ' :
U now os' S('<'? Ji IIS 1
a r<* proltaMy I:nim. ?!.
^oo'l K.~SKN K X Y 1 how it
111 ?
:n:
10 1
A gents W an ted
W. w :i n< 11 out! i <-|ti ? ' .ii i\ <
n . i \ ill.--1 ri.-t ? ?? ??! I II:" N
Wr it.- .1 1?111 1 ? !"??! ? ??11- i>f!i ? < I ? ? 1
1 ili.i \ still npi n
1111-: i-:ssi:nk \> cuomm 1- <i
r. ISl ilrli'ii hi Stri-i'i. < liii*:iu<>. 111.
-IUCM ?nC7A-'^^rijkM 1 0?".
iU' t ^1 Vf > I .11 II"" 1 ?' .?
?>" milt . and all without troulik- sti? h
???" KS.-CXK \1 will ! t !-'OK YKAKS
!?<?. i'. t un; ilor I'lVK VKAItS Th.
n't . : ov. . 1. ?? , - I'lUA K in ^ (U I;
I.oral 1) i--i lilillt ol'N,
lie.irico-Essep.kay Co,
?Jill llel \ iilere Slrerl. I{ icli tttoiul. Va,
rhtuic 1 {>iii?l<11pli .">01.
it nc..jagemwB i ?????? ? i n ? ?
mm
Otanoara
of the World
.y:
s1 m
si'
Dcriiioristration by
Aypointinerifc-o
c-Cei.j-L>ndolpk46)

xml | txt