OCR Interpretation


Deseret evening news. [volume] (Great Salt Lake City [Utah]) 1867-1920, October 12, 1910, Last Edition, Image 4

Image and text provided by University of Utah, Marriott Library

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83045555/1910-10-12/ed-1/seq-4/

What is OCR?


Thumbnail for 4

r 1b itJWli i lj jJIIt tJ Ji1 it t 1I 4ttJw YA <
Ii ml Ti7 nm1H w y > rIt7Ji7 1 < 1j11i 1r1fT ffn2if11ii jJ 9
1 < 1 iT 3 j t < orsrr t1 lirrff b tii N fftf k iIJc
j ii R1 ml r i
f a j IWUIj i < ri f f1 f I J iW i f < J q 1ir r ll f 1J PPSi 1 1 l f I I J i > j JfVIfti < t Ii < ihrqi jIir < if I I
t t1 i j v1 i j jsiLli llt i < I1 VT I if1 < < 1 v
itt lMbI < t t1Iz 1 c jESEThEml NtiiG Illi WStNBS l lrjQBBlL ili2 tOJO M
TiiaA > = > rr
f
ploStroetatiSalt LftkcCltyUJtah
Whitney liirslness Marine
In i Advance1
Mnll pcrjear i
vUy Carrier pcryenr if
fiemlvVnckly per year r
Saturday1 per year
r Af11 i business 1communlcatl
ondfhll remittances
Tim orfiinT jtmvB
City Utat
Correcpondrriconml othorifcndlntt m
terfor rmbllcMloni nbunltlnbil address
to tho EDITOn
r 11 vRviniiviv nTv YO
rFrnnlilln IrVAcoriFliitIronVniIIillr
ikbPaEfeAiWIVolfjgacucltyinulMli
I iEmVr lil7fioposf6ffMir61rSnirfin
i < > lu niiyKc condiclawCi matter inocordli
j > itqActipfpoaprfBH Atirchu3ii > 7a
ii < i 1 i M i i j
ISAlrifiAicBiGYTYt g VpOT l fil3 <
f9W3N2Kxpic V
TJiolAnjiirjcail ciilpriHaSrtlicra
fj P HSBWif I < r i Kl
ylilcjyifmwniJ
bljng Js snrHVcaffl d j jii fmii Kp BtYot
cprn rsijn > ioiieni > riglii visible i
cyerybolyiV lii ftijjuVHprfsbi ltJi ji <
VopeVi i nil tyiin m ucji i f i sjltjj ft parr o
gnidn < 5fiputj iliaif riihiinlrcd dlffercy
vvhero rKalniijcrrt fcnn niid
j eiiJincotj HJfijltliPlr yjctinis ill I
l pen pnpigh
iSiir j n5F0isiii iiJMfiP
l hlcji t HeWvicj oggjin i jiy sf laugh
tp tboysVof7niljrg inrRJopenly
jppsedlnnil operaTed
conccnjrrjciiiiand tjitflifiW3I sS
iOncflfplSbbtliltJjoihpJm
oJtiipintjrgajfirbingjia KW
JmgTntoliiail iunbie fiVi iJHh
oirpugjilnryilKiCityH ir
OKs troy I jig R j i ids ii f Hi UH I ii ess iii lulei
hpjprp tectlhgjwingspfjth
liyifoc c iitmtVnb3yfy
pTiigpvnrnmeiii > <
EvsnjfNeviitm jiasemictcdjfawHVfor
Blffi v iiBamljififrKffiScnsV viljiitllono
jtho jglimbierSjiliav1 jipllllicjrjjfnrpweij
j mcpllngSj it ii ibeeji V8aIdtliat
YvOTO tiijnp tjMijj NQyitTiVViiThJj
sa ing jmaj jjiitY ViSil
liEyeryllj
Xm ficnni < rulPv
OTi fitift iofiUiSniatt HlsgRni
Jjliti otislauglft yBrlyjlOvaiitl MjBnton
fprccsuppnllhpj ujjiiiX
rnfbehUfVoffHPP
t iempvpjffqnfTpiibl I qpos1flqnscycr fihri
i > re itqjThJiij rooKycfls
ifot yj p n fis ivarl silfornTis it iwris
ojSa pye LyJgVstljojjBrpniijwarT ibe
o fJlgtityindfdnrkncs
Icpjfuniljyjrtuei fpitlial posscsslonpf
thp Iiisiltutlons1 JosialiiisKeiifop Ithp
X mojmjBlieieflv oj s ian jlmti 1 jjtjw
yuijfftruth > iuiftiJ iWHJij JJjwtiJnSswpHiiBq
JuFd ivlpwsentitffijfpfcc
ll fj arlfn ssliavKSi
p niHl t SUiK uj 8iliP
i7iflde Bio jyic6amVr
fulfsdajMT itvyandsfinV
yi li ffillcfsenjtnciitK ButitU la
onjyltempornrjlyy v
f rC2 r mI
p1 v ppgvAiViacK
Qo sliuBhciB jliiftjijB lijl X < l
i tpiifjiLftri SwIs tsi ififlnLWfi
Sevprt jwniiifjyiiurejiif TtoJIxiJlJBcoiirj
iig 7S iSh KmeHti ylli 8lalul
l1r fnmrit mis nie itvjlli
vcjvi7 j jV c rin 4
iNqjniaralinpurtuilt trutlijlvvuiii
fedji HVJiaio fthasYiVieritiwiit
i siVi T Vr1 < =
c srn tjynj trHillsnB
v
iilTfVn ni contrpversyniofe
irkULrtlii fdimnSjdyijhat fbcco n
iuslrtiijHiliriugiippilBhfngf Anufiir
Vt yiii Vifoitfn Uit wiiij
tplti > vUiyipihaiy V
< TiipifuasonJor llYlsfHjtluitjroylilencd
SHUpeVhftqniiHflmma AvilhiUi JT
iljvidiiaUfteo iagliicy 1qilts pwhVciiils
Th iavyof cvpiutlorTt8
Up iaren tTin thpltljread thatrcpnnocta
firp evcntsi rpf si ° y in in JnnlWi
1 d5Lnji SB AKl
v5jiro meTputtTi
V njfttfijsidp sjfnqtXrellpyeji bfc
iifthoSiiTl Vpswqriiforiffi
i i ija lip82
jutfyaVf
tt1S > > iu8 tiioliicirfmuiilii
fe S fe > 2tW
ElIni > l6JpI S <
Ky yfn nS t
oj nc onl inn l
Snj0n iuestlpnbping3tlioai
iupiitriiui Bcnprqijsj givert to Ml1
iioraiifViiiiUu Vnvijlyliig 1 Qv13
Noticp tiiUiijIB centsifiTherp iaTno piis
lliiClilTy pf UcfraudIng the Cits vyhcn
ijioicoit Is iXalculiitid dowriip vlG
cciJjscYcjijffftiic uien haiidirngthp
Oltylsimoneyjninjlcontractswerejiuitt
tfiiojivcry sbijlajbthpjioi ami liviestyi
ybVornot hiissrthp 15cpht8V Thcyaro
iibtiitlieru iiiercjy as nti ornunipnti
i jiiliyct CouiiKllmati FeVnutroiii jiaiV
Sfipittcnicrlty to ay thatfthe mine1l
w sPendfngVj Sti dlfi
Mi giKajljiftvl11 0 01
IjyhVnifllVtfjfliiMttpn is ofspeniilng tiio
fl mikS A o nntvlieKtllX iayori
na sachU otwl6mirjiy > yas I
Vi nchnViliJ Wstroiiga5s coucliins
ftfgiSulbetvvcen tvvp burdciis rivis IflnT
iiiSjaifthrtjlajvylUiig to fcUpiiVlictWeeri
Hwij jnViipn wh
iSli5terl yljflJ6Ujcnvliu
rf v6ouiVcilmtui llail vhp Is bPth anl
yipiVostnml > capablp councilman
jp9WfcdoutHhat thoXOIncllWns iibiiit
1ato
v v >
i1lTijmyewwhenthe last bbridlssuoivvas
t f j jjlt thatdld notdeter thd
jCinericaii councilman from taking
0effpnxi vTiierpijiny pieilgitiat liii
liSJAmerlciiicquncllman Is iindcrpbjrJ
i Hojjltoikeeii
Jtuvej sylii pppisitp jio lio nipVith
jljlpcc jii thoi coiiiictli of Htho bpRH of1
HfiViJJlls ileclafcd tjiVitVtr simpisnv
1 tlY noimVrnqt > hiwp i8efl4ih
i Id fimf tSTJ fnVpV commpn ln itho
wR fiij < > OP9 btil Jitjiatthtf yjiyk be
yifpnjilninireiiiai0
fwen lri ytitpVjyjjis madip iiijlvpyl
7 rijij ffiojf strV mi < i alithcO Vim
mes j y ltnsshpiwanjiefflrtiieuf fpA i
> ji tii pcjGVjvo IjiuVftijoj < wprk
p doneJfniivft TlifJ fAmeVican iiirTy
yiewisjaliloUiqf jnjmAoVvVofp foMthelr
feii lte V j
v
hat ho waii laik
jSj S nn > crav
JWqrkibcglnJjiojyj
vcpi iinil rstanilii j rj a t by
ff v S iiS yi jvater
S f j oi l
SWUyi S fe y n heS ahat
ylllVcl t aiyeraiina rljMro 1
hK v w
i
r c rvLi
jAndithls ilcmona > will v bo madettheHe
next1 year tor a Very edifyingBern
Moro
oiu aribhpr Ixmd fssuc inor
i wllllthciPbc borrWad provldodl6act
still couchesbetween the burdenw ir
J tlio pairty wllirbo iflish againfor I
i City campaign <
i Americanparty < men have thrc r
pc Jt JIst t J lllon Jit > Lth
m jlflJHcithoj11 JrM JI 1VII
i t lr I r ltC I Ilng < dl ir IO
ing wltli tho City Tb Ii ISfWhal thc
woulddO In tho i Ununy d fK theV < whl j
iGod forbid Hhouldgot hold ofitho i tJC c
llcea IORTUfiAr AND SPAIN
iiiifii have liecn the fli
to have recognized i tho new govcr 1J
nent of Iotjtueal If the t c
df tlio fep inlsh mlnlitcif In Lisbon up
the UcpubUcan offlealfl may bo ta kiin
That us luinlngjthe nn may evidence be direction legardcd of official of tho us recogrltlt u wind tn t
It Is tolcrablyjccrtal that Spain wot h
nt glvo offlclil recognition to the nc j
t reglmn hatother without lluropein having powers an i vvould IntimaUi fc i
owjf > uit Jt may I alsobo icgarded
i anjlndlcrttlon tilicpf ationff iejmbl
an tcnllniciit Tri tlIJ j c
1robably some day bpaln and 1orti
Sail mny conclude to come togeth cr
t ljir OHP republican government Ti
jgether they would make a rospectab
showing us U7420 MiuaioTnllC The arci of ot both which Is 1900 gi c
belong to bpitln and 36lSl to Portugn
it j Ib considerably i larger than Franc
Tho population In 1S7 0 was somowht t1
oVor pq q9owr which nearly dlvOjmll i
lions were credited to Portugal Ou
bide of Europe Portugal has colonlt
wenty tlmes as largo In area IIi tli
mother country L renzolIarIJUczIII
thoport of Kiwtern South Africa J Go l
ond Macno Portuguese Guhiei and th
beautiful j Koi Islands aru Veil placed tc
trade So Ft wotiTd serin that consollda
popular tlon H of government tlio two countries would bo tinder a goo V on
botlif I
1IIrokoto1I01IcY01bothc
1h jr slnco tho Popelii H9lf ilrowtth ii
lno 7ll tf tM1i0yi on the mar d
K l Ir Ii Jo vvatevor wa Jf1 mIj
tho west ofithat Jlne S shotild belongU
Spain and whatever waHfoundlItoth
casttshould befonBUojPortugaltho tw o
aiuntrles lmvo > 6een rivals During fh
last crntiirTcs they liave l l itc iiyii1J
t c f t tioiv nd i lf cn i h Qi i i
beginning of tho 14th century Spall <
i boasted j of ta population tot 22000000
SubMtquontly thllJ < dw Indledr iiiIi OMOOO
Tho causo iwns chtelly wanTvpvcr 111
l Bov erned cofonles AUiprcsent tbori
should be a favorable dpriortunlty sfo 1
lolnltig hands i and co oicratfoii undo
ii popular government But IsjlSpali
I preparodUo follow tho lead of ItsivTbst
trn nelghborf Tho Uvvo nations an
loscly related Both are desccndec
fiom Celtolberlc tribes i moro or les
mixed by Latin Vslgothlc 01 Jtooflsl
1 Tho language laws and man t
iTrts anl customaTor both ht o com
dowji wltlidltllolchanjfo from tho Ho
t
i miins
Theie have been many republics h
llibt hlutoy of thu world i r eibji
folo tho dai a of tho monarchy was h
cfreeco many respeetsfrcpubllcan jsovorul republics In nourished nnelen
Durliipj the mlddlo ages thefo vTen
llallan inds a republics lopubllc fTho vvas 1 foimcd UniredNctIier In 15SO l
1 < lOinMOtoto 1060England hiul 11 rap u b
Ic but recalled l aeposcd rWJ tc
tcapo Ctomwell tln dermany then
iavovbeon republican inBtltultona ii It Is
f o bo hoped tha th o Portuguesofro
r lUnHo will enjoy longer llfo thanlsomi
ilk Ha prcdecusors Imhlstory ii
i
d <
IllOlJliUM d Ol1 THU imUNKAltl
i
Community caro and ciiroj of drunk
i irJs IH tho subject of Hovcral nitlcljf
In Iho Survey In all piobablllty thlt
matter vlll demand gpncral uttentlor
bctorolonglho common method
t which consists of tho Imposition tofvii
fln < or tho commitment to prison for Or
longer rl charter peilod Is ciuhclj jri
adcquuto Veiy soWoin tho Judgo his
t limo to Investigate tho Individual cases
beforp him l and very ottcl1helslnf
ompiitcnt or utterly Indifferent to the
fleets ofthlH prescription Five dollars
i live da > s and his Judicial duty l 9
Tcrfonmd JICjhi nthli position of a
i loctor that should picsciibo the simc
imedy for every patient 1 without ref
renco to tho dlffoicnt causes of tho dls
OSO Now J York l nsn Hoard of Inebriety
c nndstlnp of tlvo members appointed
li y tho Stajor which have cntlro su
l lorvNlon of the problem of public In
l oxlrntlon IUiti Commlsloner of Charl
ies and Collections i slltliif with It e x
jniclo Vho himid cannot be put into
iperatlon until approved by thij Uoud
e j i n cinf Apixirtloninent but
hj Xcw Yoflc Evening Post t a > 8 it
as seemed practical humane and
cmiomlcal to Umoinoi Hiighcs and
Javof ttii > nor In brief this plan pro
Ides tntpcrvlslon ot probation ot tho
low oi occasional oftondei Field olll
crs aio uiovldcd who sh ill also act as
parole ofllclsils nr thoo ltJtIIi
llschnrgpd fiinn the fnim eolony as
veil us probation officers for thoso
laciil < In theh charge Ik9jot couvt
Now York nlBO < has a vvork arm nnd
h6 pltal such ao havo been In use In
own and Massachusetts r and In some
counlrleijhoreUlrunlcudK ore
oielgn IUrtrl i 111
such Institutions
I riated sclolitlflcallyIn
hey can bo sogicsatcd nnd treated scp
rately Noncriminal offendcis may IJI
cnttostho liospltal tho vicious to tho
f ami Women can Im treated rllrnl
if iom Iho men Ijiicourafilng results
iavo liecn qntalnrd throURh pioper su
iorvIslonHan abundanra of outdoor
cirk vlth frceh air baths and proper
rcatncnt by oxpcrls
Jr o Pinothofla that obtained In tho
I nil aio c being dl caided ns upclcss
> 9causo of thp Inercano of knowledge
InstiOB Insnip persons nro taken caro
t it and given a treatment dlffoicnl from
hat which was thn lulo foniierly so
J ho victims of chink aro beginning to bo
lid objects of a moro rational treatt
nrnt than that ptovlded by the din
nnl law
It Is ns ad comment on our clvHlza
lon that It 1ms a problem of 1 thlnklnd
o grapple with ltls humiliating to
r lIe tiul thn fact th l t1 drunltemicsBls
fI10 C1II uviee3 ofChrlfliJm countries
Imost unkjiovvn1 among i ho bafbiri
J mis OndlsiivlLges lilissflll1 morVhu
l nlllatlngi t Jclm6witi ti tS sr vi 1
to h
>
I ltl1 i tl tl r i
I I A jll
id > if t 1
J < =
r IX
J flcamlng froni > their supcrlor bVethn
toTthelf moral nnd physical fi ioj g1
1 TheieffacUvetreatnienVof Inebriates j
I t a iproblonif Indecdr Jo 1 tho correct sol i
Jtlonofjwhlchnoearneit man OIMWO m
1
1 Jan canrfeeii Indifferent f t
A phtliaopher < lsUoo nptoibo A g
easy
II
ThijSncxtTiilnfrJto beFngrlch a po I
relation i I
JL1ven anopenfaccdi watch will bo i
vvntcKlng
i
j Only forthp toothless Isthere pah I
tcss dentistry I
thpColonel favor alino of nl
ships tojifars I
Ilono plits tho lid on gambling > Ha
LakoHnkes It off f i
Thp Portuguese do not scorn to cat I
for Stanuel labor
A litgIMr Is u small main no ma
tcr how big he Isi
hort Weight seems Uo lo tho Ion
suit of some coil dealers
Tho nutomobllq doesnt mako a h
with the mail whom Ithlts
Thi heaviest load a iivjji ever ha
to cajrj I tho veight of lycars
How can posterity lmo claims 101
u or vio on posterity when UIsnt
i Tho man who Is read out of n part
generally Is at the head offhls class7
Sooner or iater tho constant klckc
stubs his toe It la thp law of com
pcnsitlon
Because > nn undying lovo cannot hi
killed Is no Reason for neglecting ant
mistreating It
AVfiorinn ofllcer IH running for ofjlc
ajtaln heMl very apt notto borunhim
after law tbreakwsj
Ifforest fkcjs jage at Rainy nlvvr
iwhat Is thclo to pr vcnt tiem fron
i aging atsSllliwatcrf d 1
i Hllswlser forjajflrl to marry fiJi
ilfi fiJI
afdstlc with ttigood temperamont fr Incomo than onowlth at
ilenry < OstcrmanslIUIe red book
seems destined to bo as famous a
Llttfo Red tRIdtnglIood
I llJ
forent fires iv III give ithc scj
eritlflo foresters a chance tomako two
treesi fiire grow vviiero only one grow bo1
killed At VnshlngtonlAPaa his wlfcfi ipot > > mpanvhuiband nakc bpcausc
ofjlilm ho ulalmcd she x was fondor of It than
Ingj Tho the twp bell llremcn from chnrgeil tho tower with steal 1
pollco iheadiiujrters merely Intondecl
Uoflnlfein little toll from the city
If Uncle Sam ever undertakes1 tc
clraluthotfltynmVulands of tho various
states ho will find th9i cxpcnfo j the
greatest tdr1Iri oil his tieasury lio has
over known and that In tho end ho
himself Xodoubt will tho be awntnped new nationalism will
jet oral tie welfare ma ile to rlausij stand of pat1 tho on Constitu tho gen
tion which can readily be inadoj to
mcuiuull things to all men
c
I nmicumpellcd owing to stress o of
circumstances to embark sold ICIng
picmler0t Manuel 1 Portugnl1 nn autograph This lotterUo Is tho royal the
clfciiiuloimtlon for Owing to circum
f stances over which I havo not icon
1 ffY
Some of 7 tho dplegatps to thoAmef
1 Ican federation conference at Peat
1 flc declare that tho conditions In that
city nrpi worse than In any city they
havoivisited Presumably they have
not seen Salt Luke under American
i t
rule
St Louis may bo i7wljutlt suc
cqedod In first getting Colonel RooseJ
i
rit Ji
f as an ntti action at an aviators
meet It was thcro IIP made his first
iicroplano flight Hcnccfoith ho can
liavo an engagement in his own terms
ill any fair i lj the country
I <
TAhSi WKIKHTS AND 1MUU1SV
Omaha Boo
It Is quite piobablo th it falso
ivelghts and measures have placed a
much laiger pan I iio Ibis problem ot
t lit hlghcostofllvlng than Ih iaoplo
enerally have understood A Hrs tI
iclenllflc uhcatlng has been Imposed
in the purchaser In divers lines of
iriuld and been dono ho sMllfulIy as
lo defy detection 4blit nt last It has
alien under tl oCYcJfJC tliu publlu
hrough aleit officials hero and there
ind must now fight for Its pxlstenco
This subtle scheme to sulndlc peo
Ille has had numerouu latnllleatlotis
It ban been verv hard to deal with
PaUio bottoms falso sides In buckets
mil measures calo i clghts plugged
lth cork nnd covered over with black
MIX Ilxcd scales thpsooie only a tow
if tho wnjs In which thin nefarious
iiislncss has been carried on In omo
aaes pniplujen havo been In on tho
onsplracy and have been well paid In I
ommlsslons The high prices of com
nodltlcs havo been burdensome
eno ghblitlf people were getting
khnt they realty boughtand paid for
t would not bo HO bad The trouble
mn been thcv wero pajlng rxprbltant
irlcoi wid often receiving under
veights and measures not In all cases
or cournp but In loo piany So I
ns tho records are extant It will not do
or anybody to becomo nupnrsenal
t Ivo of criticism ot those methods Tho
rcoplo have stood them rather Paj
lentlv i Do not blame them nowIf thoyf
j
ovolt i
I1IrIJl >
1IrIJl riiNs ron W Ir
S hlltCJ lI
Tluro Is mllltarjvmoanmglln L thoj
ablnels agreement tollndorsoi jtha j
I uggestlon ofthorchlofvlofiBtaff thntj
n concentratlonlof1IforcesBhall > boJpfl
ectodiln ilawaUiundertho con 11l rt d II
Ot a brlgadlprgenerni and > that
HnwallJshaU1nccord Il1gh 5 bo ipado n >
illltarj dlstrlctiotfthetdoparlmcnt of
allfornla Tho > Hawallannslands It
hua appeara aro totbecomo somp
t11 iJI I1l 0r1o i B11 t h 1 ell 1 91II C II
noynljaeon I JJIclOc
i
I 1 WJlJ9 r P ttg <
I ChlCBsn tecordHcrnlc1I 1
i J i 111 r tiJ1 ttidi iru ffiilnf G
fa nl siri t lJoi p 1lod itI
It1li tF i
J Y i f i
t IJlli1vJMllIiI
riflfosnlze 1i ho PoHugueso Reptfbl
miaitotrcntswUh3ltTheyare oro
mat nnarchyand utter Incomrrctenc o
uggraatedjby dishonest grcedtfchnrn g
d r1 1 Wyerpmentlof jPortUg l
Id g T rV1 > cufii They Jfrobab
Tvv voStJnjimostfhnyVclianBothiTgttJ
iWr RJPrpvomenljiprovldedttiroTchanj
t i4renllySMcil fedTand uliacked 1W1l 1
< VPnahlylltrdhgipiibilor THpntirheri
rhcrevIaiwomnsrnellttI6iIangerttlii I
layioatrnoycrwlllilcllberatplyJigh I
JAWKd s co mf or tMol t hVj f o rceiTjo CreliC =
V Vtfnl9frBiictroK he1iSakbiftritli J
jmonarohlcaljjirlnclpe Tho vjfari 1
WPll 1 tjiiebd6f Euroiroilspencctrar
fUllt W5dfIf arrcpubllcatifB6vprr
MntotIhpn atiindfpritrIyl mpi ca ii
rcstprqorderSatidlnsplfp the1 Ipeppl
y Ithij ho pqtrari d S cq li nd en ce Jtj co rta I h I fl
jtI pIve itlio3Hlijcerp7ijiyjiipalhj > nii di
MiUldKloCiehllglitcncdilrulcrsIan
rdlplpmatlslfisfi gI r
0 j
il HJ j Ijbiiili irtl c l r f ij ifr i i
IOAlrl iiiiiedspoct
j g rfillnVp badiiv trljirl rJol fii 0 1
TJfcrpylwVisjuhV7iivfifll > TjfuniiBcen
iithoKlrlsVtcollego the otherrrdttyit
iWlutl > ltJn
i ThfyihadafKrlevancoiagaliistJ6neq d I
thejrtcnclier8TJimrithcyJvysrStryIni
Id 11 n flic jitofgjyC the ir llbritu treat I
tlcn r patlm ra j Amerlcum
t Thift Vi8frceifitu1r ViiwniTini ilius dp I
< lareil tpihlsfcbnstltirenlirthatMfpilstnp t
a JdrcmloIti11
C > TJiatfnqttiViifestlbnVrepllClttir i
camiydiBiiji1ia1iuBerVhntVy6ivvqnttc
l < ittf vJlHiiWhether lip Is < ii > fJqnahi
iWashlngtpiriStaiv
lMnytitffimffiHicit8tfmfas
cdvltheiuiiow Htudcnti Hq Hvasillti tlu
ilassfijr j7tj > < s
i Ccrtarnlniy4boy Wliatroi11 J
yHp5told8ni6Tvlieir left libnipinol
dj8BJ7icihInri IrVandiltvvlslii t6l8ei
jiiryssiiTMA faKUicaiio BuffaioKx
ie andcrjjiiid5iut thecprdianij nof
fe vThatr > yhVthisqnly tljlngiitpidohe
snli i ltjVyjisltleVlJby jalcsglryiii i
srifcpryJcleiinrtmcnt w
linutjthoTlilstdrian sirof thpday > lia < lni
ell me II t t 11 rln glnllIlc pcppldjvvllli
I cl trlJ lqni ftJie tory CIilmBo Til
bujiiei TV S
1 Ai fgbodiiiany ipebplc Betpri > ffjils
tonrtlilvyhplnfritAvvqrtlr thoj ro injithey i
tdkenipVIsiildf tliOicynlcallHoclploglstJ
J iYcsircpllediUlio eminentrastronp
Jmeff urs aigppd HIilngTrnrimanylpf
usiithat ljWJaro notlobliged toj get i
abSirdfithlsl vhlrlliig plaiietronianpay
nt6HbaslBU WpahlnBtonJStar i
S PlCt rII1lIsls W nltI1
< d
H Samson was carrying awaj tho gates
of Onza
tlf youjfellowi have any rurlosltyilto
know whntria wideopen town jlooks
Ilkp he said to tho gibers on theout
sldc heieHJjour chince
But tlieyjtook Kampon for a1 strong i
arm mannndtfled for their llcs 7CN
CHgOTrlbune
Showj me ono > ot the e old robber
castles oftho nhlnc commanded tho
tourist k
<
Robber castles echoed the purzlcd
guide Does thp gentleman mean l i a
Washington Herald
garage Y1i hJ
Mrs i Lapsllngjwas ethlbltlns rJ10y7i
hairbrush to the caller r
Its the lbesh one T 1ersaw sho
said Ilbousht It from aWomaniped
lor tho t othcr day1 The brlstlei inro
long a11d1 nrm jou Cei and they l go
right down to the frolics nt the root ot
thoibalr Chicago Tribune
Two menvwero In court today each
imklng a > directly opposite chaigo
against l hiji wife
I What weroi theV1
Ono wanted aidlvprce because his
wife waslso r told to him nnd i the other
because hlsxwlfexwas too hotifoi him
Hnltlmore American
Do Bump Did that prlvatodetectivo
jpn De engaged Jump discover Yes that anything I had money
t tin
Mr MUrniv In liable from long con
flnpnicnt to a sick bed f k 11W ibis
eaisand Flints listened nil thit planobangln a iii
pnrlor ho demanded gl irlng at Ills
w Ife Her first steps Phats she doln i
vviilkln nn tho kaj board Uppln
eottrt Magazine f
Mrs Dicker Has jour daughter got
used to home slnco he graduated 1
Mrs DockT NorPho beha > es llko an I
pxptpsldent homalfrom Huropc Hm
per s Bazar J <
i Do t ou foiglvo C join enemlesV
I Irv to replied Senator Sorghum
T cant exactly forgive them hutJ
do my best to p hthlJpiJIJ n position
whoro I cnn Hjmpathlzp with thom
Washington jStiir
You told me HiJims was m hil but
would be nt Illicit lnn few minutes
said the rillet Ive waited nearlv a
quartet of nn hour Will > ou ltl Il
l IL me what IK detaining hlriIr
Hes bullonln of Mrs IIvjainH now
prown up the back If vou must know
snapped tho domestic Chicago Trib
une YL
itihoino You eant sec my husband he Is not
OJ Hut iiiMMMin I want to co him the
lnrt v ay
Well If tints the way vou want to
p o him voiid bettei sit right them on
Jh stens until he comes fiom Ihq < lull
Houston Post
a hC > f lJ
u
Tl
S it t 1 1
=
Y i l Hnth l e 1
> iTi SIty ti t8 fi 6iej
i > > I
rji l lljcl 1i lii
r 1 r fffi i1 1i l 60vet 0
i i
fsffi ll iist Itt oii s
1 f
tni l O l J en iva t tIi e
f ic T
Vi iffi i3ittsii83J8JHic1ies I
tii w t oksriln X aiz
t
i d w 1 ti ug lf
l 1 11f
rnl j i
L = 5
Ulf
i JIHiJ u W i dhl
1 1 r I
I r t I4fM5tH > jp ttf t nit
t
l1i it 1i0LL i r v it
II
BKJIBJK y
fe i
r w W
j = co p i r
SALTOOHEAillR E 3IUl1l1jtcr j I
7 Ct C
j I SBKorNSt ONIGUT
I + t Aiidrutiniilw elttr j
I
j iiMatlheesWednesday tridi8aturday
i WaKonha 1KernDeriCoiPrcsints 1
1 c
i rr > w
I u l 1
d i U
t P
j tq tM fn li tHh dvcr trll 0
Ci I tI
Jiiw
J iIr1 e l 0ib12og 4oo S < iI6 m JJ
I 3IaUn < tIIJf2ii1 tOO H
Imporlant iII atiii at flue of
I curlaln I 7 i J x ji
I IRoS8l hl
1 i < JN 0
f
i fF I i
I t BII i f
1 HOli < nu l aQ
1 U Alili NEXT WBKK J
V iNi
sl
oj ltSiIa ofjSc tS illoglns
I r lildtVaLMOInm
lrlccI1 Ivcnln1 c
t toZOO
Is 1tIli zllo Uro
r i
1 i 9 llli NI Ib r
i 0 = j
j rrONlOllT
j I t lli fi0 j
I i nlDT l nf3ID I
UUIU1 IiU lV I T I
i =
I EycnThf grlc s C 75 1
c 1 IltIC prr caGu lind O I
CG c
lI etLWltrMU i 11I IDJInqp
H
J = =
I zit t fi
U 1
I
i lFfmJ
i 1JRJtIE FR J
I Maliibertaify I qSloli iEycry
i ovonlngiS15 t
DnCIDVAUDEtmc
lUSS rnNNIEIDu m lJ
rh Orlsnrti sixkn ITt m iij
VlanRlnntnllcliIdwurls
I FrciqDnprcz
TIiHnlcIoyornTrlo
tuoo iiuidjliucor Apnice Dolrnpnt
t 6rphVuhTMqtionpicturoBi i
OrptieiimIOrchcatraiV
i iMatlricoj jprlccs lCciS3ctiCOci 0 Wsht
iprlceiiffic60cric J
SIiW mf fji t
r = ift t 1 jM J i I
1111 FREDERICKJIOOnIiHTOCJ
COlIPAY
Prcseiitlng vthonjtllltary iMclodramh
I e iil djC ss N Jise
ri Ni nTfo T i i
IA TtNWruu nSPAY + IQ 5c n
< < v > A m
Da ieJsj iTh ftier
t f f i E e
TdNTGHT MhtliKe Saturilnji anil
cvvedncMiayj
NCUnTISIUSICL I
TIIKALlENCtmTlSMUSICAti
r rriCOMEDVcor
pfferilwiiMerryrl estlvhli
> imtiiJ i TiM12i w
NeW
fA H f
L J4 f 4i JX iscn c
= =
IrfC m R
IhdJpJioni37i71 u n n1 57
t TOUGAS5
01 ie iavMaUnees Saturday
MnEi Fif3KEsBEs3TihA V
tEAH II
KLES H A
Ij itS1 Jli E j H riA
lrcscntcrhhth 3
YI LLIA 1IiGI lIS9I P qj
Mntln < ijIonlllcWc
l vnlnlscicMlIndjc
iNejU jiyccitjjHE BAltUIEUi H
Y
0
ri 1HI QJI < ii
O
irG I d il 1
<
I I I t11 1 tll 1
pileanl towarcl isiinplicity1 tnwtil
i I oj h f
l i1iUI JsYill i
ifmonti I
1 fbU1r
t 1
finerrIDhiriir i
F tJf 1
i isA gcn tlciiiaiil Etxl cd6iitcr
Vgarnicnl mij licfiuuini i iigji
l jyH jSfi lqIDln H i hh6
I Srnciityiiv ihisiclqjfcliingK iltiiis ij
sisiiitS ifpr 1 Xwrimn3tivcii
iiatil mricjIcKhy Ncw ifYorjfsi 1
j1 tK if ffitaijors ff I
K tf l r15Jto 35ii i
1 = = f2i i
iJ n j j mE lru R llt if j
I dl j IU J t 1 I j
3W J I
I 36IrA1INlST 1
LM t < I
t
wJ > 4 Mir >
1 V iiti 1 1nri
r f i If 1r I f
< c t 1 li
0 Ji T
I
1
I j I 1J J
lNl Y Jm Jnaejlen I
t 1 ur t 5 h >
gi fi kf ai 9 6i ci ik iiIif Xif iqtlU
w 19 n 1I r j n p Ql Jlrw qEH 911 1I Q
IJjhthGJ Q ml1 Cni inlll 9 t fJm c 1
Q ltcl jxc1
r 15 1qlJJ y
l I1HW 811W 1l
1 i t IUiiJiIj g
I3nipiiitSuilsjr the y i
I ailii ijca yi8iPXit
Q11Ifl1tifY litt5Tim
rlilii C cost 110
1 >
1Il orcthnll 08t8
ii ili l Sj ii
liii i iif hj iiofci
cb ilf H ie i il1f
llli rfiGJJY
0
If ashes slate amltcliukcrs produced as1 much heat
as clban coal which thejr dont = our five kinds of coal
S t tiM no > bettor than tho other kinds which they arc
i 1our Warmest Friends
A r fl r f riis
iEIIasiS Woodruff L eD Nophi Ij r orris
Hobor S Shoots W S 5Voodruff
Morris
Goo Q
rforf Mi 7 So Temple
rj i
= c
I fUO S n EEjjH Waiet c Rrhts j
iAND iOPENmC OFCA El iACT l ANDSt
KljDj jinftHp OCnV 27
1J
ir m
I SXcHrlyplO qob iiercg iihrt ff r ClcOlllr l l 5
ih tcm 100 thrown i > pen forcMtryfnt SVrInKlUlli1i neiVrlUl < rcptllIInhql
i OLtnlleiv27iV al ii j i iVvljjJi9yKiiilrntuucVonj > BtV slcccs cnl
I IlillcWipVlciytyofirlKlii itciHr tt11 Illl
SSyeirtowirsconllsijoVif iiiiillVvoTiilli cIIIlInc
f Til II li1 chll 11 IPfI lI I I l r II I tl IIIll 0 olrIJ nIIIlnlIpIrl o
inC SIIiOIl1I1 l1IalnlllnlllIenuStno c
li ISlicIDihtlljll i f 1 p lj1 c4i I I VirIu iicrlcli mfir
IIS UIIIwrIXI t a lj IIL1J1CI I1 r t 1111 111Ild I i 1 1 9 ho uOt 1I1
or I IJlnIIh It1I miI mr lhll 10IItmll1l UlII
nllcJIofI IIrlHI IlhlflpuJI1IIII ir J
TTn1 HlnDBtt S THI jyttCI
l i ii Nncff l itI m I lApi lypjffolilb jiiiiiLress
jf a mo iir te T lBinntIs o
O 1 j f 1i ti1WJf 6X il I 1
UDUloU Y U NU
m
Jht IF r o 1
i BI1 I
1
n c > r
Js tRef1amn 9 Jle r Beaufjf < I
Bc it g fth Jig6 t 9falr j
l dlQffCB y SY W j1S f
RtnlBS IVh
m Y Il ed I m te1sy m the
e J b c us ft caiu flibK rY i1
arirfts tir cs isl 01117 so hvi 5 11 j I
ffdert < ioji l t yi ihdJh trrl
T1ieRC 1 Eiim s l w I rl d t and
eye tiQglry < uj paY 5 l g 0 I Ot for
other lamJs youmaYi getcmortexpel1sive
d coatl risb fYOllClnnoiW get ra J5 tter r
Ilgntj a Jli wprlced Ri1r < gv
strongiurnJjle shndc holdcrhldsthe c
sliiidef 11mr nHuu iiTljl i s i gtlls
Jlc 5 r h d Bc qce i
Q C g Y ri l aJ Q t
u Draltrs E ryhtrtll nol al lurlll I dtsci1pI1
rt A i rtseC olt
C n Ii ni OitIiy
l t lnCam lIidf
of l 9JmJt
o L e 1
A 1i
i TheG REATiUNJJOADj
J fj31G i Ni s LE i
c 1
1 OFiF liIiAND WIN
t
TER1tMElfOHMTDISE
1 i
1 t9nt JJ Y V fyd ii tf
r
I
fReiI sas 1
i
D4r flln tr i
j
I k J tijt OEe l i i
r j 5 h I
t hJQ rWll i J1 IJ Q I
LL i w J
i t 1ij 1 I
I I
I lIn E f 1 I i I
JtJ s J hJUt J
I

xml | txt