OCR Interpretation


The Seattle post-intelligencer. [volume] (Seattle, Wash. Terr. [Wash.]) 1888-1914, October 09, 1888, Image 4

Image and text provided by Washington State Library; Olympia, WA

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83045604/1888-10-09/ed-1/seq-4/

What is OCR?


Thumbnail for

MJCUNRRNRY NEWS.
Hifbabfr Output of Saoho-
Br Mid Cooßty.
I' «stu WALLA MAX HUM
9p,R|M a* rr»*kjt*i C«w*y
S I; c««»o«» P't« A«
K y t A»—<r»t KaJlr«*4 Tr»}**H
■ i —toofcowfetk
■HHBSQKfiiniHsc. tlM*iKnF>4"*»s
I SSAS^I^RSTY
■ tr, Mrt ike «(•*! •* wiar. •»*■»
B P^*JJETAFC*.
■ V Hmtt*m. I l eitmrt, Cwrtwiairkao*. t!
A WtlftWl T<>- Mtcnrikf
Bißk«n)WaMpwl la fWMptlol fruna d(r- '
■ (tgiinr- «tf Wc'« ».i-i r«»aM* »«*i
Bb. jßU'Xtmtt,, ' *
■ fiw*l|AJa<kv>* '■."*••«
B fit iHtUr SJWMfI
I Zc*t* wan \fmpm
—* } l 2' '*f;
■ fc» B**n <-5aK
I Totcl
HI It* laM IMM HMI a«r-**v af many
EL'-BMHcrraeif* t>-at ewifcl km Km |«*" •
wh<m U-Mien it a-art*
Ottf feai*4r*A bmJ rljrti? ml-iiw
!<■*» <« * ffcnwfog I" ITs> rriln'T "'
K |» iar(««f irf. ««»«M«rjat •>>«! half *f Ik*
■ itniWiwra rtiKt <Jo*» thfMi munum «•■
K tow Mat Plow <A ttoitotol ,
K Wx-kwan Hi'Al-rt romj>l<!<-4 IV rail
■ . matt ux)>'r lur latai»r tfel» ire#*, tolll*
K§r3M »tu >» t/r w> »«*»>• i<it« « *"> »»*
■ §U vnU-r* Ut »k« «•■** ktt'UMu** aattlß*
K/ iai»!a> teh"" et thi» (■•)*<•■ win
B gf r* .a tu hHYrsc* j -a-' k . *la Sb«
lit' A KawUfß tlaiiiuad, "B
K" a <*';.
' ••»<»•«>" i>* lhvrtekow
BpvigijM )«;• bat*c«a i*aHi<- Uut HttrtuL
I WALLA WALLA.
| imwlrf ,«!•» A »«»l
I* ? «iw« w*u*. 'M.- Jo* n«w« «"i»
■ wa« b>if*iafl»aMl ta«t Wjflil. »iW tuatti of
Mre-fwaitt «•' »* lak*«t. Tk* mwlnl «faa4
K wal a <.t»»t>ttt«ti» rh«rv-)»r kn iwa *•
K . "OM B»!4r" »ii'l •** i>!m M-T t* •«!»« «»l
■ ttK •)'•!< 11 pr")< flj lo - l*mVr ys* and
I !ut " <«!»«/• *«■ lmj.ll
K la tlxi m»if up tfot, [,<w«pwt Irr.Ht
B' «M« B» rn'. »:i-a'l/ »K. !«'.
tMN; tint#, 'i t,',. Tbt* i* «i"» «»•.
■R ; ' MM la Um b«« i / uafk, nuiwA t.y r<in
U.« tin
tint hitim Own *«a«w>i tatnmtn l»|
F»»rt Wal'a W*l *
Tka praftvsiiiit'jr u^#/
p? MMM Iff «»B»ac« (or IntUhut • «,»«■
(Kmy hrt» k bui dlur. o tie ''*"-* lA* 41 w'j *
g ( jk<« la ffrtiiit. 1 ..ii wish «h* <w<u*at
WHn* beallM p'*«U to *h;J<-A
p.; pMkai'W. »a a Mil ••} izmi
S, Fr»uk *»» l. a «*!l^kiv»» f«aa» IsraMtr,
<f*» |, »l# UiUHty HtlWibf «.«'.! «!>•!
hL, pat aw( kwa um «lc r Hi» iuitm ~ n
fv' ImM t» a «»• rt rWn hr >.*4 uti
W. ■. Hl* UkiAl h*> l»«u (vallf 4-ail
p. »l«
" 1
I OLYMPIA
R«r|lw) - A
E flauw It»rw4 (•rn»r«l
Elf- 'Otrtrtk, <x-t ».. -The MxHi nfneirtn
gp arbu >. !.,>• i*tU far)f/u|rr4 l» Mr <■ I. fc*'t>
F, Mm. «*» Male mud *»> aati
Sv/. MlMh«<n •! awl!*'). a;t>! Ulr
KMMIni la a «»(- la <W l*ak pa.-t
mtth r.
««„ .. t: ■ j,- #. - i «i- .j
• »»» ! J) I|« » ' »<! U - »! f: I
Sr ■■Uy a..** t«t« *l> .«■!«»<» 4 Im= aabr aad
mw I* muter ptaudfa »!•» aai*.aapj*»*d
llfwM raiaala t*«*a dorla* lUr oiaht,
St.- —< nw)>i4 <•» B» rttvturr
Bs.'. WfcMl tk* MM#H *St«<-d !iw KmfM
Br.- ftKa* (ssrafaf bit !»••%. **w «t
rftftaa aruaardan aawlaf <m~ >».«.•...» i)•
OMM* irruifa* r.n-»'c4 ' <■ (*> <
B> ft** (M «•/' tad ba*a £,t .<) |.at ih«
Ki:' PXtW. |» Waring fe»
K'|MM "tooOtr" bad MM. n-n taUWt
Bgb - ll* fnUtv te fcMc.' lk« of bis at
«nsr>t-<j fcanfarj
MtAKIM WW.'*# »!.'»«*0
I Th* llfMCfetjf Hii»irofi«iiif( Hr*»r-r, in
•wi't. ■ .fa. w*♦ barm-d w. itn- *io«ad
aa wHb m>«t af iifrm-
Kg" MA «*». taj »** »»••*>. doga
fc'j- (MM aa'n a»4 avvarai tnuulr»d d<4la»
|i i|W<tt of M> i Tb« trrfai tw la almal
E IMNL »i»b a» lutarai»<* Tb* of die
#r» batikau'.'.
annu **»•.
K Ma Jafcn»ai waa thU aum> log flanJ tr.
Aw f*«t drills# :a ta® iimu.
? Mia* Anita Tart- li i« * ift- in* tram a
»tMt a>ta> k <»f iaauiSirv.
" If n Kmitia flood hu aeeattWd a I Vr»
% (hlpta Um alum «f Mr. T. (' V«a ffpp*
f a ■ »<*■"'. *«' !hi» «iu»ti
l«I h>»»« ».id n-a( u> ih »..ji
aai at in.
M». S ffefeaiaM,of M«k>«ro«9fr. w*»
£ Meat of «m u H K A • ft. Hi., u io
fe' tbfkf tobiiug »f :»» il« 'UI«T> »»
J."*, tt A U«K 11/ H. Ay> - le"
MK- V# -•« tUU It! foiai if !- ■ ' f «: ,1
IMMa Iri'onjuaa taen ia* utu •*» ii
*ll<t f!H. r Inifr t«ol:bU
hai. Ik-, afur • tv* n»nt« «■>
«a»»'«y tiiani-r Tlict #ili Im> i*«um»b4
at ffe# rarjj- t: |m -'HJtt 4af^.
Una T. If t a an.
to aiui <! tu< «••
» MM. Wfcti'i a!»oni lnialUdfl rr «■
i
tfi" 'vitt.fi»t «f iutiu 11. Ailt-u »n4 »;w li
K-U • aa4i<trl'' iti'kro
A i»K" rlfc* of Ihe l ura! i H 'pn'ilixn
.* Mb aill o li- Sil u>-ntarrj* n'.i '>t it? <
•aha ball H,.u W A is,,.
•aadiilattr f«." i.r.wiului allmi.r/, will
lx> thf i-rlx !).*! r rii* «■ cluH
•ill •uM>rn iii« .up wltii liti. t* Itwai
and Hauiiaul <hu
rrfttikMu County rsltoVkk«4.
f**#! !* - TH" trar kUn ro*tttv
-Miiia. i*li* «H*u*rmii>n **«ur<u< »h»»I3
»;'• . tatod Umt Mt»tt4Y>£ ti»k*t K.«r
•li'JH fn, P. *< |> F*t<\ Mhs
.*»»* II f!rtrk. Nt
Wimti t*NMM»rvr. ftv«i K l ;"»»a
MfesMif, W'« H, Mii!o».t
vii?, John & Viiiiu
01*1* if. J*Ut#c, i, J.
T«)Of, Jttnu* (I * l*i-V »i «■ j»
gunr.tt a «. r»« )>♦*< • ««*{ Um J
K. Umml* t'UU; M Ki)!i ; U<, l %
llii' hmijiti r <r» . i l». ivitit.
RJ' Kttit), J«*-> ; »M* Ml. M /.. UUttt '
• MB, I
TIIK rSKtI r.\MUi|ON.
tfc* Wttt«l lili'U* 1' 'V»st*l ll«rrl»vii
A«MSilw«» to lb# r»M}«
fe-J f *»'«», fM» ■« if <*s ;?m |**« m«fw
PM9KOI llHf p*»?.»• « *■* 5 JM -
; • tor H*rrU<»n, 4 t--> < ,• A «> ! i f.
PWI •-«! flrv "** ttif * * ' < i
CV. <r. *« f !•.■ j i ...»
IS**** **»* tf-" lr«l •. fcl V I \
r tbt « // . w. it
but - ,
|& MWoa «A 4 *■! , W 4l ' a-: i
H. I* fc#t*-rl ►«.;«. *W * ftl.a >• s ..
- |p pit "1 lh'* tt»i» «i $' «.
IN'
(Brf? •» ftmi4>f-.»» »'-•«** • « •■•
jfr® *w* «*,*><' *»• « i'l .-*■s
- »*» W t« ' . t -
<B*m3 Cili! n» p
«♦*'.» t* * »v*n » . ' • . . k - .
£ ttw> tit* U --i. . «
M tW& • !»*■ fit -*f tl.v '-
WHATCOM.
Rftitrvk*) Numxi* **♦*
Jt*f*fcK II
WM&n*m. f !>*«t M * > i t*<!
%Z""' '£§*•*,.intwt 1 * JMiWhw ».-< I?: t'it»?;<c*SK
■& |M 0» Nprf I*'- - -< li :!w
lMiir» iMMI *•-» «tf »» 4 M * -i
BSp fipMM* f.«»r * • •> ■<•' • i*< % ■■*
• #♦* «*4 **'■ *»♦* tlu «k- • V•• :• I%•■ •' '.* t*
•»* t
■pj. Hi»r (feat S4» «• *t **": w* %
| ' ***«*.•£» •/ v ;t> •• * '■*, * * :
feW t Hu I i *wj *
: Kt&l U' ' t•« • .•• r ■
tvi *i« • * fc
«6*« }* •"**'»
«•**» i" i
•fcfc t*f\k-6- • i it<? > ; '
villi I CV'i f »5 5 » -
. ii JM*r«n,
Ati'-iJ V'.. «.•■
lo«» oil fcb •.;• ■•* ■
f y>*-* -■- <»< • fi -
kit iti* •*••*-.
* !!•>«• in r<4M? #£l '■ -■
*FI ?«, >WU ft*. V, , **
twin r> »u; - j? J ?v- t tv j U
BPfeMiW* tud trta* ***** *. v-i |a\.
«h»u Ti- W it A « ■
WUttltA-U fc,- ..? ,I fc
W\.-vV'-,* : « V , ' .-.!
tfcr 40t|THit»i»»: *&>! te'uU . * -.*
KEfrtwr -.% ;t w ■ v.-. . . .
ifcri* *"*-■ »*. ".'»t r 1 "r.*' W *
ceestt ? v.O * ; - u
- . fvmim - M;
Tfco * ttftU ■*. : '-i i ' My, ;'•*•' - 1 ■
-firfca i • a
lb »*?:«
W' 4 -»
i»-
I
l*r |N» %• ▼;.i •
:
tolcr fU.-j .4 i v.., s
% «f*m4 }• v.. •
IVMMI'
Afc v.U'Vcm. <■ U«m l : ' "u
mo at lnr9*m. <rm »tw<)
- **
■ W. JL iaawlw kai»*»t;»T M* *+*•*-
trfi-r
; TV; MMTyM a» 4* *»««* I iaai*arjr
kM m( rv—4m»T IwrQK* mU a> Owt"
to MrttritMfrHl
Tk»m«>«r «•!» afW fcan
UN* •»! aarf »».«•• Thvwtor a*4
- rnnhw. it mt> ta« »wk a>«»«. a to*
I ialif <M *p\ ratofal a<«4ima *sl) »r
|
POffTTOWNUIID.
■li4g« fHaffi Ik* Ol4mi W»aa«i
- Tfct < Mlnkaat <kla»ii.
u > Pxrt T»tr«a*a, *lw. I- "TIoM «a.
' Osew." /»«»» I. (i- <-'S*«rr
"1 *aa« la «m** a tSaS*
, ia tke fWT-tmtXf vcixaa « try** 'A 0m
Z e <mme»nrm*M mtflm M taa Pwf.
* toißval *mtt»rrn niiwmt Mla «M Ikas
3 >a4i*F tmm tkrta ik> cm>«4 ate
I iM h# t»aa T*» akw** •• «•
> *>»»#* So* tw» i* 'iyy.
, few /«H«« »rt*3B> a*4 > «*waa «rt at tk«
hw «•*. b-> fa»«w a rfw**t a»4l a f»*a
! as*';! «J»1 li«*. la *«» tfc* tow* »» »w
--;• in» il*»s4*ai Mr (newt «««l»
* r-aasa ban »"»» af!«»a*<l Haw
* '.imp. nsßaacr ai»l P-»!?*r<.v« www tu*
7 obl* «h:w aMkmfkrelmai 1 f«t»»
* ! tk« trm mot :i P"r> «»4 a*
:!vt >**Mkbi ii<t«« mfmmmmf
fl aid «(Ummi t *** wttt U«( w tha«* tkt
gV>fj *itk a»a
'. Mr ;«l»*rle. • r'Wiioa rt Cat »*tw7
ff i^aawl a p?(«5«*#l a# K*»
J , ta*kr, w *i>4Ma* l*»*t To«oa*i»dL
» l*»V«tr *»f»fcal Iflftaa uk* (t»«
H vtrti f tusaaatra rftaf* fiara» < t;M
„ rttr. rliM *1 *> *»(«io* tjjagat eMwwt.
I tuVidariat>4tr
* (k»)t«t—»k!a Amtatia. Jatab** k*4*a
r fr im P*rt >i»»k*Ury f»r tk tier
1 Btaiua a»1 »!» turn' laten bona
>' «r»u> {«* am t !**». t* a. «r Attw
» Hum, f>«r t>43»Wa rl»«* Artltfd—#fc
- i.tra t VlrtiKit, jr»» teas f<-4ro to !■*>!
•■ *rb*tt T»- '>rp-a 1..r t S..Mi
■ 4a:a fr«o <"*9 U -*. i, »» lowl irnmbrt at
fa* "ma, rrtora '<k Kail, *r««a »•» Frat
ciano t<Hr I'urt Haiti" It to trtasra vttk iaai
> t»r Hi'iflm. (Ml H owmsH. »a r*t»ra
■ . vttt. ht«*W (fMW Part hta*»."T Tfc*
Otloa U <l/1 eat (rata Hia
'1 Uti* t#<, yiat***f.
" Hart Alkt la tft t* aaj traa
» !»*•"» t» Kt-J*.. K. «1< Vr la* Trf
TV Trn *.t> f«w ay to T»»-»a to l»t
* tbip K« if . aia*at l*l*a tor t*. K .to o-a.
TACOMA.
Artltal nt a #»Uhrai»d Datiaaal -
Aa#*ta»r Tm •imp.
• Ta< «». * --Th«• *rrt>*4 Iq «h»<
rti| i«»! laliir-lax •»»»* (<«»M.|rtr»ni »tw. tt
. !»»..»•* art !i»>tir. '«iS te- Witt waktr a rflr la
( '. rtalo euttrjuir* ;n ihlnrltj Tiw^e.
> pomHM. "t 'atit** <xw of (K' io aw IHM
• Mclwtivla a*W kwa n-rrli'lf Ia« MI li r*
I tit* ttlUf U> ».■»»• rat thumaiMl 4«! : anr worth
t "**' »*** - and tlw mm itf ihi» pxrvtn
\ i» I.IIBan Sori/in linwr Mus widow of
ftt-tWri. tA. if.wrr, ate *')•*♦« ti*l
a liwurea UN'I. a<tia* aa Mcni fc.r
b»t fc»»lamd. ytif*ihaa«< wlaiti
, ..a* . la Twwiwa A r "»»)«iitla«
Ho* ai*4 Kr* S. rV.n wh<t art /npw
i I/Itdwo, la Mr »«td lira » r. Uaidwlu of
i hrautn
f Tf>« l*iV !l»'»rri> * tf fl'mrt, Iraladtrt.
a»Hr»ii at tb' dwk yravrdat af«fMM
a!td :»d«» diarliar»fi»t a rar<o of
o»< t JBjr*' | a. i>f t« a
4 4*fU> » y, iu,tn mt mt-mim nt t>aa> Waak
( tntf.rju t'f r * A««w-failtHJ ««r* ym—mf- .ti
1 tilr filial# i'af K.trria tbla 111''f'1 'ir for
FalSa Ui aK«»4 flia a<»o*is«ittt»a of
titaf a«* latl.'-a !h.-rr »a Iba «th I oat
T«* atTR Mdrt i wiaraarfT
' T>.<- rir' uttaa <-nißßi'il»w of lite Krtho
ds»i i n(»«r*tl» wit li. j.jfltl a: U.» yfi «<i
1 ttttaw of Ttw Ta> tma |i»Tri, a(«o<nf>-4 Krr. ;
I Maa* r (sa*ar-;ai a*ais« aad aatt>ori»>d
U»? ..fa (*f two', of tb* . aak
it >tia>V>n for Bw pttrfow <-f |n*t«fiD»
!'r -ti ad fur tb» asrurtoi-a Otkir
..... ti»r,.»**!7 to w?in* «*i4 Ika
MtltMl ffvi'- i »a> Iranaartad.
NORTH YAKIMA.
Whf lh» llfMlrffUrfl# I'HIM I? *lli ft
t.'-n Mini Fnlh»«f**«n.
H<rgfu Vasixa, (*-* r- Lrtsrfrar ©*'
I w*+k ** huf# J?«4 « WfMft
AUr* tff
I . tfcr * «r» of HUftrfts f>y fX|*mod
i iajr ihr ttrlwripl** tl*rs/
lie*, 1M u*rif in t>o», «* if
•rill fu tit* «h * «»*►>*
«»! i« llw W4 U
in » t ? < f«r<«»ru *#f Yot/ffeeca
frorti K »lf» h?# «*N n»H f 4 ■
I wblrh n« «U»^ticr (ilbrt,
r : »wl ««.j»w 4,», + [ ,ii r
»: U'»s# UfW Th»r HrpuWitrftft* w««r«> ttatt*
r nmw tbrtf mu i v<Nti i«» glv*
H* n 11. A'Wbft »<rr» N«ft-)p of»
hH r*mri» frwot P.***Un thtrj *i>«i *©, Vut it
«!i nv«U»«k. Ou t|M» nrtiv«» of !h*
, down fr»Ui fr«i& Knit!**, the bfM'mioir *4
i t-im.-ft of e*« I }«rl«c», lto<^
*# of;
, »n lip bj tt»«< Korifa
, Vftk mm * mi. i <U mun
■ vrmt 'I jainiuU thr mmol nt Ihe politic*!
f o| Vftklmo nmntf
On Mr AlUti'i iietiW frx»m U»
thv lifiiqrjntf rooW n«it
unUii UwJr »»|h(tti«nt fh« «
4H»afc»tt, «>4 Xf AtSesi ft« 4 th«
t«» hftßMtr) ttf Jo (Mi
» lb# <.«}>(«!•>) by ftt « i-rhi* tfiulfi
tMk, *l Ht rofrfi# ti» ihr twtri*jrt
tle #»f rH#4 * »! Ihf »lftH<i t«n wry
Th# U»«4 i»ift}«-4 9*T*r§& jmlri
ottf •«<! • *UA»TI iddrtu* of
<>*»• i»y ll»«r rminaiift, Mr. j
w*t <•{ l-h fttu- *f»4i #iok|ii> f}e ftfl«J • **»•• in
V hftif »>/ K*f>«Wi< »a itiuX
rMifwl tit tl»r w.vfi a
1 to btm MMtfl !>«' |>Mhy «uct
. «M» *}* » « n »«-!>« u « V/., H -ji k Pruyh.
C<J»t f . UuUto* en 4 Col Wia F 9*rw»>
i '••'•• > • « . •< a:-
ffewi fiAf tfirr Mm *»« i Murt«oi ftwp
! *'t f; I. t of Win i t|
ii I»ft* a mni * I > the Ist*
♦. nr of C 4 'f»a #H»rtr n$ Vnkimft.
ftr«l »«fV#i»ftD e\rt thiKt
Uou J.i H.i ti %iku wjll t* i-a# immtl 4« it
' ffti« to«.»•;»
M; »<•»*, !:»• if ftOli MUUrr
, ft Hat. >*» »* tii o*#ft : k?.>4 ft I**** b*Xl of
, ■ Jrtti • »*?* nvwfji. wsfr it p
i »{ «,*$ If-am tftU ritT»V half t.«* n«M
!»«m U44of i»it» f»i #»ft >b asi
«».
Tb* «?<! i* »«r ■» ftft»'ir*»i
•«'! a «rlli #h»*r*!>
I . ftuf Ui« ?rg*rt•s***« wili t
ttt Vftkixttka
Tt*« •! »:fu t »wu hr»* dH»<vrav.
- Jtefgv L It. N"« |*rv AtiH«ir Tfwff
: «»<|}V 40 < Hi-" - Ofc t- v .ifK ja« », Whleh *t« *k««
, «NHI few tH»-
J '.fi.
Itrm* fi iin *i|«N(bt*r<
<>rt. & ~?h<* h prr»|* th«»
| vtfittlti 4»f t ba*?#rv«ik?l h«r*v*«tr4
»tvi • vs.i hf }'«.***;*
H»'t « * >t » w ' ! * «**•'* **!■»•* h IM\*
tUfttvil «s»l' r \ r . ;ht»Si;. «*)) in «| »*U
1 hit *u-\ »i r. Gtiß o« VltiMifnf,
Mf > 4«k, h«<i« f »uf >» *r
I>M bv|i* wblrfti - i t*o tofin t» tM
mt*. tM * ♦>? ?#♦*• i rdf • -t*s (Mfw
trblrli >m«Jn(IQSS • . ' »
' ; Tb- *o htw* « vr* t»i. k»-4 »U la } o#tsi
: i«4 >s*ti4 A <»l: to it»»- f*n?
IftitttM h-M -> i'l Ike «fi«<
.Mr U»uf<r Hrtimit rr«t«n. n| mw»«>
? h*4 • •«'!«••* * f»l»
wkn h *rvt« |U MrfnM rii#>
| n lrtk»f Jitji* tout IMT
lh* t«»«; t< ft- »»■•• i*. H« j | {■:• k*Mrs m* *f t'
I »fv M«tl* i Ibfrir i uni. TJ>' 1
■ • '-f •' r *' *U to • !»%'• •«• C»< - *u ; I!»»'
k'. iilni b*i t ►».*;>!f ft||e
fe five? tb«' ttk-.'iJ*?®!'*-*
'*»?!!>«•> MMi« ft» ®*«t o< lit
IX'
(4<>kj far 4j rewth*,
■ . «U>' *Mt •alp »c-ko< * V«rtffcrr;»
'I #U-i JVtt-M'i ilfc t » ,r*vl' J*»
'•' V&UjH Vrnifa *U rf t*|.Mu f A
iltfef it*», ##Mii*owto;r t«uV i«j-1 Ov** v «>fe
-•• i t'f *>+ '.* t»n*.-iwr\ »• -• 5
tV >'V*% *u4 |r* r*ii •><#
1 ; !/*».•« *"f -:.iirim *_/ tt» «t i
I** |l»- • Mihr
tfl,* -ti T* i ♦ faMTS Owr.#?:.*, f
K « .- jt* t ifv. !>--<» vf*. £%15 IjHA,#,
; f}r«.. *• (L#'«a » |CI fv*>j >*»
«N*H f'ltttf •»» a AU<i «4trt f € utv» *t
te?f t i»un« v iv •-&*>■■
\. « S J" R.R..
*.'«ji~SM>-r C?».
i.s?/rrrh *- h-..-m tiij -«.k on<*u>
\ if i> . ! \ -U ' &
\ I Jv
taM.
■ ;. ■ *t- ai. s?s*;. ' ft«» .
*■ ■ tiiv wr it* »»*"< -«f *r|s'j| ffH*
t • ,U%«. u
in i TVJ
* • ;-**%*» fu i» * &>#.*.)*■
► ( W *"■««}?H?V
* ta*-.v , i #«*-• :* »•* tW«I v\ ;■-*> It.
SlA9r * r?&! c-t. ** r»
* |*.«lp|i!T| &T# v *;t} »vt » K"?v ><tnl
_ * #?vsy* f *#IWSL
lit ; ?. t T*-*tJWu
» 7 V A*"f- Vv* «f--s ij'n-f: -s • i
r • - V.-. K,
. i 4 Ifr-'ajjfciiS:? >»V t «v.;-
k«-, >. . • - - • •- •
I* • i a fi. rt T *k- -V v
'Casiina ji*j lit r.ium' CA>^'.*.
FINANCE AND TRAOE.
Ke«»tT. O**. *.
Bk»p» laraila*. awi «<«a« ,
m at* kaa lil a< aaaa* TH* wtak«< It
WMktil* Caat*** *• »•
r lat**, A f*ar <k»«a pkianw »4 A»?k»
I wtlt«< tma Awwa Bam 4 aaaat Iwrf *m*T |
' »»■ 'ia« n. <mlf i« aaritaaa *w* tmt to
■ Jar it ik» «1m kwltHa*. w»t»» la a
' «MCW a( tka bk«M tor ffirta '
toat tka raoankML Tlaa trm
.«*:■» aM «bi»aa«at» awon'w
- aaafcto Tkiew*. ei-j
Pa-> a»4 #»«*«»« rmiU
B*3«DI« A»» WWVI M
«« « m »xmr* 9w
*M**3w>4*ae «»« pr-4ae» rw*l»«t «tk>.
■ ««t Ra«- <!•»» " laliaara p««»t
j)»na4 J» *a*» 30»
t tm: OJ<t*v* airl Pam«rall»—».
r | trim «Wi» ao<S kairta-s.
t r: toaa vtwarka F. Wattareaaa. ,
. .Sow, inn.'*!*.!*. It Ursm. i
I t'lana lm*», i mm: >4&arj. .
it', Ursa. tow,,
DM <w4.r«m W '•»». »>rt«rari4 l»,
i tt«»< Total taut* t mcw»t
tk* mnrtya »**' s*2 «►•*» rikorta, rv «a*k»
■ kras, IXarii !~~1 ts «rti H«w. »
> afti <■*«». * aa*a» rt«a. U **■>» l iam, I*6 :
i IM* «tt»r. * aadka «w •»»**. t** *al» a>!tk.
f i tD - <TM*a k* tmaef.Tt tade» bar
: It *aa*a »«rr»«l tret, »& raa-* raaa>«
«m«». i *rant* ba**», * k»«a and » kaU
' 11* an-lrw. • ! »>/**• k*a«, 3»»
Daw af«4M, I «»* >«f. 1 *»•» k-jaar- «•
tstb« a , #W rm** \mr4. # r#»*»
. lakklwr u»a»a prtaw aa-Wrtta*.
I /ma >twMr. « »*»iklV» aratMf, >a
ImtH 4ma, ktfta htom Ik kk(a keaf.
' kklt r'arrt » *»»• aim. W *»ar«
kiumsf* $6
? ISP M rm>>. 2«i »***4 +*&*»
1 < fcftfk. HHr Hi*f i «mjßrill'ft «l?k
«b«
t . Matlff K>d w*«i
tnrm ?*&t> !♦ '!»♦ a4iwf m
1 f<M:«nea p«<wl 4nsri4 r« * fit Urn,
* f A r«0#»«4 M Um».
I i 4 2fc l<W*,
: luiwi 2 M«. * V«>*.
2 tOM, UfMW 1 /i '««•»
4c»4rr»o<3 % u*m. * »r*Hn* * tu*a«
US F'iitfc 1 **"«*. Q
f > kartdr J"'| W»*v IU? Q wrtt J"k
im»>. * ti/M, M« IS tim Totm
tmam.
TCLKOKAfHIC NAKKR9.
PkV rmiuimo ntnrw
H*s J'ftA*' :« O. H -if'iftft—
a><*4fftft. tm l+i** Nrfu 11 •a la
fed ikrfMT '»o .£ lm« fix?? <§• •«« •!»-
to U» U» +'t\*r%. *» Ijftfl#
Uwt«W|| </«u«#r JT ! j+ZP-yc UA
OifHw rf Wft-;,j«arv#ii. 3&e
♦Htfg IHiinifcift fn*. and llllni|l {§• i
l>t'* twttrr firtrn r*«i» fi
n* t>t« f#«f p«ftt a< bwir» 0W
»<i«f2jr flow <tf*SOo. fi
WW ft J ffft'V ft.
f'"Wara » fOUtftf t» bft«»4
lb# Rftftrkrt •■#«*. <-/•» K*-
3ft&« ><r . Btjrtwii. '«#*¥> <kr I
»•:*#. v4|96i:, i
&n*ts i
V f*«J fi
ti «*.
Mptfffin Bttfer fi hnrwr
»1 7 »... ,#1 91 *-• Dec M
li 71
Mir*Dwfff ft?** «hft4i»* l#trwMv !
fitrQft». fftu#-jr, ;7' *<•*•; fftj/ to rimlce. 2& \
K«r» *\ ftlttf* B34fr More .
rftut h. «t«re '
UK* yu« *H'R*SM»I MAftlKt.
K*» Vf«l, «,-Iff4ft-«rofl| ftt>4
fjiltrt,
tolfteft ofx«f;r»l fifto. »rf
point» hl|h#r, «a 4 t l?•*»-«! htfHjr ilwly
*t t *s*»r« j%»ofTlft(r Ci®j» fr
»r-- unf*\ ft« 4 epftftlefitur.
9«Wft Ufc.'Mf >'ft«*, »>Tt. lii irjf^
14 a&» v-v. IJ3
)«ri ftMiaa Hw rtron?
»4 «i **f« f»jr cttt-Kow
trifle 'iemer-d.
CBitif-yiiiwr.
{ ftrtft eftnler. 4w#K4e l r»
awi }S tt.
hftf w.
PrtfvU-'iM ittfldf ft' *3R|f IN
#fu-f * *" -••' • I' m .• TkliiS
OHAe «Ue«f ft»4 U» Wc T^e
mawf < i'MKHI w-*i ftt 9fr\r.
SEW VMS WKftftJ
«r* Vo*K, » ~Wtw*t
fn»J berftißi' neftk ft<»l feii «45
•t*«r|4lr 4 *«»*, tl JfJ v IM
t»« II 2BMM J*&. li it. May
• 41 24- i 3»».
cttAC*#o rruHs n « MAesxr
CtrMO, Ud I 'VIM4I OfdMNl »r»rAk
rft« ,r »i 111% bn«
*i«k, «»4 n>r«4fMi *4eiftfilljr At 11 o'tU*rk
i' mf 41 l*' f M«y «?« n«! «t |1 2*' # ,
•n«i «i It «ft*ft rto»iiix qß«>utom«
S.„ (1 I? 1 ,. Iter 4i HnyH 2B
4Jar9t~*ip»t*B; «ft»b t>, JStf*. %V 4 r,
4l l % r, Mftv
<N»t> Kft*y. Mr. !*•<■.
: *:-%<•, Mft- ,v>./,
Mft p U*>-Nomfftftl
Fork-Htc«<ly . *~h 115 LO, Sot. |l4 72»i.
fit«»
l4ird- Flrtn, r»*b 110 », Nor. |V 17* *, Drt*.
4* i-'a
rifiCAi* > LIT* «K.| KABKR7.
C'WI Ai» », Oct.
»>>w. mUvm li>- lower; Wrre*, 4««*» »&;
«t*cr*, |;t 2P#«; •todNf* «u4 M*f», f
«t» T<*ft- « ft!»te. li Hi Wcftrru
rM9»fft,t'i l l.v
Hoe*- l-.noc>; «k>w »?i4 I*V
lower: mixes. !■ iO. beftvy, 4«*<%
« ii Uftlt, fl >v •«•».
*bo* t»—M0I; «tvft4f; |3
<#• Wwitfß, ♦;>»*.; W i>**#, 42 7#f
; 4 40.
»* * yorb nwt RtrtiY.
S*t fo«t. firt, ft Th*r ftit*rk markrt
w»» fftirtjr ftrtlv#, but fhe ton# w%» Bawl
! tiitxiirb «»* ft n*-rftHf flmier
!**riti»je tbfto irtug the UHier
of t«»t Tttetf* *m- thcr
uftTeh «|* :U H'-nimu -* ftrwl MrfnCb
ifi*' tt«y, eo>i ft fwriort of ftrtiv
i»T f*»ll»»W«4 dailtt- A*. Tikt 1 rj<ww MH* ijUlAt
Mi! firttt *' *b*wi' lltv b*4 jwite «f t&e 4#f.
atsciiAftoß A*o *r,< rutttti.
N»* Yoft*- <>« t. *. Diaaer •»« o«lle«rr •:
rUmtM vfar* 4 ft* k tnmv tftvr^MOtil^
4'44*rtU *Unrti:nf*Mth**gv,4ull tmt
Htm at 4t «r\ for teo-«Jft> biii*. »j»4 |4 »
for 4oißftii4
wo&t*.
4« 'reai«?'4 t. «
4* • cjMapou; l+J Pacific b* i.'l
Am K*|.fe«3, . 110 V?' F t y<*lerre4.
». «o ViM ittr V.-rtL wt - rr-i
*en (MHbfm * iltu-iroo Imp 7'»
• »>nt»at r'ftctftc. ft> Vavtsratioo. 94
HnrttsiWß 144*4 Tr4i»«r« !it»'al..
MA Urka 4.Pa« »n. Maii ->
Ih'ti. 4» IL II i<**a-i! ns &&*+ ■
Kric . iv % K-rli l«w ,
Lak • fel>or» W k . 4 •«. Pft**f 64*,
14 tU. A Na»b . w'j r« taa faeiftr 3^',
*4lrh. Central 4 I'oWm nwtftc R.;',
MiMMH; t i'a > t >. :- **
K*n*. S. T« !- m 14>
?» Y. « . tfai 11**-% *»■»{««• I'niua t>>'*
HOT. iaiifiv iV-„
Si« N** «>»i RS;
Poifl t4t IVmj -* r .
? <>»-', * ~\T* \»-<l --Mr W«-Uiu/: >t»
tf.Mti {» jpmrfsjn' ft*. Ri* ». f/*>m
*;r has }v«N, (mw f* »s
*' i U w
• »*'• «i'S
a a '• r « • *• 'l » ii**i
<U9 1«* ■fn * X*\\*y f-&m- . N *n* 5*H;
(«ei Arci»**l Hv/*4*u.
Pwt i^di,>«r
P *.* T *w*n, <»ct
Jif <■» . *'» n « \ ;•'aria. tVjbHv
* 'ft. vr ft" - ■ i. >• '*>
i>:» H »-r \ li- thl**-
'iSiko m f.
: < b l« ! >* w r«ty Ho t«kt
I-*' i*t». #k
a •»,
slin i
« f*' H «V»a to ""itt
r^ ilt H-tia*"**
Nkir . Vk't. ».* UUT L
f * ■■-?- ■ s.• •.* r* ■» fn»tn
* \ -j-vf i. vh, r* h#
Jr. f'V s«f ;«|
«« r.*r ■'■■ *i r l >lr.■ w U cU'.*rt«lttC
:f to!*vi It - *t»4 Ito'.wi
»r^?iw' t .-f tr, i,r'» f j •*» »■» •. N»> htnoMi '
ft* *■'-■• * t' o-*W i» Yc-»Vr<
Mi . .' - t#r*l in Ifti*
ri 1
: o! •
; -fSS )1f: '0
.. • ' .-, £
s*■:s ■* "- - % *.-•-*.».• ■*_ A -*WT« »
i7> , *lv ■ Vk. "sj <iU .
■ v V><.~ a-!' ilWt *» if.. *&■ ftf
;.,.s --: A.•?*» *-' ; -AM,"? fcaii'v.
*4 -■ |t -, us*v, OS«, ids * *: r»v-£,
, %%•* r «fei. i»i'i
THE SEATTLE IWr.KTHXIOEKCEL. TPE3>AT« OCTOBEK »
BAER & BOARMAN
ASS THE LEADING
Real Estate Men
I OP*
SEATTLE.
WE DEAL ONLY IN GILT EDGE BUSINESS AND
RESIDENCE PROPERTY.
\o w Sid rat lauds bo«?ht by as and pat oa thr market
with thr (lonrir>b of tram pet* and brass baads. and offered
to the OI'LLIBLE TEXDERFOOT as "ebeiee residear-"
property orfatare **bßHiae« eeaterO Oar list iadßdes
oaly saeb property as i* aow ia deaiaad by bome-seekers
aad basiaess mea seekias ba*iae« loratioas.
REMEMBER
We ai*o o««t >n
COAL LAJTDS. WrtXAT LAJ« O*.
TIMBER LAJTDS. *A*W »A*«-
rAKM LAITOS.
CRANBERRT LATOS. »a«t
BUWrH GRAM LATTkV > AMfkV
i tin -■ . - ■■
-r MAN! x • ••
/sF- »v
. y ._„ * \
A iusfang Liniinenf a
'<* V oi ' •* # 'x&. ">
"%%.V
-^£r
t.%,\ / <&?-■>
w"
Oolfcett £z MoCallum,
SjMtcMOr) to Peler-on Cr ... Importer arwl Dcaier* in
GROCERIES AND PROVISIONS
Orders by Mail S >li<'ited.
CIA PROMT STREET. P. O. BOX 114.
jwbw—www——————ww—wb—iiw i n ■■ —jw mmmmmmmwmmmmmmmmam
ZFTTIROSriTTTIRIE:
Off* 'rill-; IIEHT 9IJAI.ITV.
You can bay the murt of, for tiie least money, at
O. W. Lynch & Go's,
117 Commercial Street, Seattle.
MIT mi .sale.
( |5 THE C O?miARY, OrR OMBftASCCI AGENCY mT&rXJSSB WAP XEYER MOR?
* * «*ti* factory. It has constantly kept i*u-e with the growth and pcoapcsity of SemSt,c.
and the pr«*|**cta for the future were never brighter. Wt rvprem-ut eleven iustimiu-*
<-ofnpante»» amon* which may be tornnd the o!o»*t and ;n the worlii. We eon flu*
•mnclvcf t« 1 legitimate insurance bn*;ii*-*s exriusivvly, giving that alone oar *tne<
jvrwmal attention We have recently a<i<le<l to our lint she Ix»rclot2 A «Mirauetr, with •
• apitai of Hf»,OuCA«O. This w the oidnit iusaraaee compaoy la the worid.
Parties reuniting HMnmum, either Fire, Marine. fife or A» will flnd ft to thcti
a»t?aa:a»c u> ca.* ou us at war pffice la the rouciii buikLv#, From meet. 1
JAMES A. CAREY & CO.
IN SURAN C E.
S. O. cSs CO,
Jobber* ia Impartm! ud Domestic
Wines find liquors,
Yetlcr Leary Block, Front >*reet,
. delivered. SEATTLE, W. T.
M -T-» "=>
T) — — - ca
r=i -c=»
P f~_ ' P
=f ra
O jr?~ oa
* -§|_ S
CX> S'
r- - »
r\>
C 3
C=l - CO
T . rra
cy
k3 §| ||-
O C3"D C/ 3 5E5
xj 3 S_
C»* C~> cb OS
O cn
p m. rs=—
® SS °2 sr
CO —a
to =*_ jsi '
CO co
• - era
E2
<ro
S" "' CU>
; —v.
£=
K=a
—3 c^a
f .
- r - w . r —*
M fapJ CO C">
M ag 1
*3 J =5? j?s
50 [ ;=ii
2 GO Jj§ *rri
3 C 5 S
»M ---, 1C [IT
HI w ~ /
a -n ss -
£ O <=*> s. i
*■ • —<T"3
;" V'"}
""' » rx2
"CJ §L ~
52 - ii 3
' CTD SP H
rn <>» -5.
*—3
t ~ ? c —:> 55 •
■""* ; * « CP
- CO ir '**
- • t " cw>
£ p? £
53 I -
™ | I §5
§-*• j% \ r»io \v,
PRACTICAL BOGKBIJtOER,
f > FXJ* XCJJESL &*-4 VSk B»**OX HA3ff!'-
I -*'- ?"■' -'■■ r » w '* •-•*•'' *-*•• '*rm:
.—, *cfcr* i -*J".«;<4. f*?*V
* &pc 4% IMi *•©«.# IW M.
! FOR SALE.
Two lots on Second
street; a fine location.
Tliree lots on Front
street, right in business
center.
Three lots on Fourth
street; flue lscition.
A good improved farm,
eight miles from the post
o&ce.
100 acres of bottom land
on W -lite river, 12 milo3
from to~» n.
ICO acre - in West Seat
tle.
Two business lots on
Ccrumerci.il street.
Some ch ice property on
Jack-on Street Cable roai.
DEF.\F,R i DlNilo.\,
I '
' foPwnd^lferttKW.T.
Virginia Slret-t Tax Notice.
i . . ;;; ;, r
• ■' - i ? fpofl-s <* *■:»t ■ •■•>
' few ¥i ft l
CROSS & CO.,
UNDERTAKERS.
ill %<si D- iv fn'*k,
ci iafc.
BIRD A DOKJfBACH.
ARCHITECTH
' Knott Wart- Kr*pm * j
K. C". Bt'HNH.
4 acamsrr -aooak » ax» ».*.kssy
A ktork. toemtr fttm t aoJ Cafcw*
- «Oaa«». ■
' Washington Savings Bant
liKwry-waOrf Tt*k»tla« T<-rr,'i"rtai «*«■
KJI Urv*. In: Daar ta Tmums*.
SciUit. W. T.
CAPITAL, -___ - $40,000.
OFFICERS:
i m w dsaimhu. r™* 4 *™'
I (, BHUW'itV Tka-fWwMeaJ
H. *. ttttfeajUL taaSter
1 itzatl EutligßK-sJss fisnett.
dnn ca ail J*rt» «J
( IsauM »•. Jva »si«»n»i
A<rv«M»«i ■terrbaaM. »aa»Ja.-ttu~.7*a.^i
t tetfndaala «oi.«-Stwl ,
' IV Saa* wta be for lit*
* (k<s of fjw> •• ■'
MKt rwc-isyc* f?vw* T fc»So l iort
I tnt»r*at ai:«w»d from the third
day of •very month.
' lnt*>»»««m>aend days are Jan
uart Ist and JuJy Ist.
£\ mm -1 autr Ik b«4> ia frtwn «kf
wm« Iti nx-wi orvirr or eapreaa.
f i .!■ •*»;: koeis will be rrtunnri as re
* M.iorj JuaaolonstaiestaSratreaaaoaSie
iuut a»wKT. ! s. p. r***T.
rw.--et I V« Fjvsisteat
A r\ it»
Flail SOB SATIONAL ME
. Or SEATTLE.
vH\"! UKN I'AU BUWK.
* r»rr v*t» -n; foslh:>;x act rx>
| I* em L -jf . te*s»fe* aoc** b«
' to aty wt M SJ>» rsltoi S*»te»
[ »K -! Swrvw. sow; <r «f B«WI aa>?
■amut j —i «r <vru ; .-*sm tia^cflw.
eettoaraK pests
IdoVw. 5. U- .-. : -« 5 J-J t !toc»
Parts. IV Re*hw-S,iSJ FrtTv*.
rtwtitA v. .i- V«a A fa.
S«-» T <*i- acraf"? of Bast,k cf CaJiK-rsia
!.Tsi«W. foaMMCi-iai Suk.
Scctaa. >vf> k Yairani Ba~i.
prv-'wnrft. F--W V» T>*'
SfiEIMIS NATIONAL ELM
United StatH DtjsiiSory.
$«:*! Ui.zm
rw; s lo fyrotan as 4 cseteflglft
lUws TcwHurnc aac i»
. LSTT£3fcS <j9 C2H>I?.
f BLAYXI pj
SAFE DEPOSIT AND TRCST CO.
Faid-sp Ctpdi&l. *IOO.OOO.
Pa*-* oa «tTtsr>
m;V» defi«nt bnue%.
B**-r iret pm*'n am storage.
-* KrtKtgfcsV k«aa.
KRKI.) WAUf>>
THE
FIRST MTIOML BIU
OF SEATTLE,
Seattle. Waekiagton Territory
Piid-up Capita!. $I 50,000.
, UMJItUr W. HAKU.s, J. tJIMJUOitLu*
hni4«it. Cashier.
Genera.' hauiinjf fcaa»i»#*i transacted.
Sight and telegraphic exchange payahl*
ia all the principal citSea of the fuitaf
Utalea and rnfnp»
SAVINGS DEPARTMENT
07 IBS
GUARANTEE
Mux UB mm tfipisi,
Ywler-Leary Block. If ill Street.
Oppoaite Commercial.
SEATI LE, - - WASH.TER.
(Incorporated l«ft7.)
pECEIVE DEPOSITS IS AN Y AMOrNT>
I k from «»ne dollar upward*. ar*! aikm iu
tercrt thereon. Sloniey bpou iiu
i>rv>ve4 farm aud city real ? *iate.
■CARD or DiaE.'Toxa:
LKIGn S. J. HOT PtmMen?
! DR. T. T. MINOR Vice President
f£f)W. B. IK>WMSi# TMMircr
• aXORiiK H. HRILBRON ?*e» retan
r» \V!h s < l WTVK. ' 1> It .WVW
Dexter Horfcon & Co..
13A. XKK I is,
Incorporated lvT.
CAPITAL, $200,000.
W. A Urc
i Vie* rrtsi-ieat A. A. V*:
Manager. J P. 11-vr
B. K. Ba:.u -
W I*:HT JAS'OK AXD TKi 'AiRAPH
m 'ras.v - :» N- « \-ck. Chi **tt. fct
Panl, @aa PrafK iiM*o, P»rt-au*i ani
(H>lut» 'n Orefuu aud Br:»s»
OoiamHa.
W<hi B; -of oa Tjondkm, «va
abteelaewfcereia f*«rorpe.
CoU*h BKk at ail po.n T s on fuvor
, Maeda.mcki> rec«Jv-
NOTICE OF SCHOOL ELECTION.
N r OTICK T> nKBETJY « n'FX Til *T OS
N*'-. ?>r r-. I" ■ *: *?f.»u?4**
I |*a« i i«'.. . u-1 *tr-. -
%ud < l», !u > ''' -4 I'Wrlf N«».
> on« ,i„ m th* * it •■ of >. #iUe. K'»»c cumny.
Wi»biß|!«>u Trt itory, n p h**>i ehflwo
will W b 5»1 f»-r fh*? «■ * «■'l»#u of ftv«-; ;
i % hoyl ''-T biftrict No.
I, vit Two l*»r .v v «tr, two far two yr*f*
j »n4 owe I** l it■> * **?*->. a* > f>»- ?h«> *-
tj >u of ft ncrfc'k ■ • -** f. r t'i« f jrrn-
Thv will «iWt'U *t oi»<r (l> r.». •!: i
iOßtinae trprt »{l| «cvftt (?) |i. m.
1 't»U J ftl aUif, W T.. t»if 2. lw.
i TT. 5I!N«'?».
J M FKIVK.
WM. !!. HI *.»**>«
r»|r t - of • *4 !».•?- r - '
M. A lla *THoayx, G«ik uf fftii -
Eiiflbl Steel Hails
1 FOB SALE.
> To ftrriTi" p»r !4t»p
r./v on to 4*x-<et r « iml.
3CO tons 33-ft. Rails, wc'gh 40
re>:- nor yard.
SCO tois 30-ft. Rail?, weifeh SO
ibs. ptir yard.
» BALFOUR, GUTHRIE & CO.,
Tacom#. W. T.
> 5294 ACRES
. ;T» B< $a;J
In Small (Quantities.
th«» ?■ if J iltmiiTi t t"*•*■?*? }« i *t
IRW«i.I *«> tjftffr «!■»-* i.| t»v«*
r*T. PrJ • -Mk 1* *
» ' ■ C>4 Wr#* <*{ tit-k ;
" will bn * -ki Mi l'Uvk% iA tram J& wrrt
lo •ffw. will Mr
•ftswl. isl J**' Xi><-'it
» i- • • ' «
.in* 'ri'*, **i •: of ptiiW If »v«
* soft, %iS& y.-*■. jpsw*''"'''»'•' MlV<aj jtff.
j*or at; "X it «i v -" *» 4 '**, ♦
f f*£• *. ft3Sti ft
-i J. 1% • ?\ »-! t *M 4I r t'-f IA Hlft- v f *"f£
u *.!♦' i*A -* * fit ui |l| v* «
VAmtimmi.g c.
! ' .
st?-! *S" t£:f .-•**: s a: *.• «
Ui - !L U*-v...»v SY, 34-r. i-. «*,
J£t:- - A* ?. »
GKOROK II BLAKE.
! «trt>«srr ATLAW-MOMli**»»
imWKIW.
V. P. CAKKOI.U
t TTORSTT AW 0 COCsMttU>* AT
A mm. &■**•» 17 tad l». n»*!a mti*
' '**■ f*™** tn^t
j. 9. ouim' t i. unuw
Patli-wm * (}!«#»«.
% Avn coi mtu-iwiT-
A 1»». IHB**, m i*TO** ttr. ffi. OVT«r
VtU HM > *<** !& * l
ISAAC M. HAU,
iTfossiT ast d cors#EU£* ai
.\ Law, dnj€<U)r ia CIUMMW. Piwbw '*
AteimKy. •r.l fnttfte. tfom t,
p»«t (a;' ilea. o»al»*. MUI feattte,
0 T. i'.Tfi«Biufi»»n frr*.
JUHX O. JAJHCKK.
VrmJEXEY. sotakt ASD STKVKT
or. Wii! the I niwd !«•««
!*b<3 '>9ter. footed iattmd.
UKt dtfrrsJol Ttaober ima<i cmae* a »1*- -
»j;T. v*tlrr« AJdjr«a Fali»t-.ty.
■v a \.- focniT, W. T.
I.J. UCHTKXBKKU
Tale of a» fVut»ylTa«la Bar.)
AT LAW—BOOMS 1 AS»
V. a. I'bhmi Bl.yt. Sw»tl>.
BSXUY K. IXKLMIS,
t rr >aXEY AT UW-USXIT Buoct.
."\ ivner of rrrat ud OoianUa «mn,
Ht - . ;■ riX-lOS, Ktsat MCIHIM,
e. a. un.
Mcnrulc. Carr Ar Prmton,
* TIOEXEYS AND COCSSELIOBS AT
.\ l»w (>£?■•<•: *1 Ijutm-jer. Moon: Ver
o,m au.i ScatUe. dvottte vSicr, Trtw
1 .arr jti'tiw
«. K. NICHOLS.
4 TTUKNEV AT-L.AW, NORTH TAKI
. V roa. *>' T
w, t.. xcaus. 2 joh* s. c«oc*itt.
n kwun jfe cßocKsrrr.
VTOMXETS-AT-UW-OmCE TRIKD
fii«* Ycal. r-Leajr taiiJittg; rotaa* *1
k**mnag '' t.aaii omoe.
ItICHAKU OSHOIiN".
AT LAW.
* K.».n is r aad n, SW Ycaler block.
RBKN SMITH,
A TTORNHT AT LAW. f. 3. COMSIIr
. V Sii«n-tas4 N carT PuMie. Pi;w hbii
noag •■! «i*J «">i. VxMUtftre box KS. feat
•i». W. Y.
WOOll & OSBOKNK.
1 TTORSEY-S AND COCVBKUAB» AT
.V iaw. liw.wt firm to !a:>.l Uttra
c- la::-? t.'K«3 i |«.>ba!« mailira CQly-
R. -n* • * .i T. Cttiou
UK. VA XXIF.H.AB 301*1%
| f0» : 'PiTKL-T, FORMERLY OF iJB
I 1 ".Va?i.iuri-a *sn*t. IViKm!, Ma.**a
<• '!>, i*;*, ial aia-l.ti.KS to !*«ni
• : * -i-ea ai:<3 Th'>*« rtycrtitt*
• -n*,: L ■ .j: or <aiT"ftuie fr-jo nifii»fnau
Ct> iMd eapccially
- rail* «arw in] day or r.iffhu «'•»:>
mi>»tou (nv- Irtatmsrat fire f>-?
o t« V ro wi> trmo * to 10 a cv W«Su.»-
- K -t«. Kennr B1«mIe. •»w«fc.
M DR. < H *)B9LKY
/ * IVBB !»Pr> IAL ATTKNTION TO DL$-
I t rt«r« of w«n<irn aud AiWren.
r\p«-.-nrjf «-<•'' ,'ntntt. 506 JmmcM street, j
between Fif ai>d six*h ttreens sseattle. '
I>K. FT"H. COK,
T>m> IAN A SIMEON. K'MIM !7.
1 Ltyi'.iui* 1 biock. fwae- s; 1 a:; I
« o.aaiWa » itfl*. <»! see h<»n-= 10 to 11. 2
to 4 an*i nisrtetA. T-4-ivh >oe I IT*.
C. K. M. D.
t BftOMISAL OC&GEON XSD GYSI
a'V twiujan.
TACOMA, \T T
l>r. Everett G. Johnn>n,
ANJ> fURGEOX. OiTfCE,
I new Ye#!e* Mod* M!li Kfoei R=>om»
rj aad «>. Uiiit! Soor. Take the elevator.
>&& Niurh ftr» et, comer of
Jamev Sqpedaltie*-~ Ws^a^cof women,
rectal ois* a#e». »k-D
1 Cfc«e# of rtipcnre aal dltea#es of
KTVTon"
»• \f ET \PH Y sic! AX " OR A DTATE OF
nal r*CifX»c« roi*«t»>ty «»f ll
i !h:»! «. undstte ff Wa>ter*i "il«»aite"
i'aln riity of Peaa*}lvan!a. A! 1 4tic**f«
; wafet. cbnmie 'i"i**a*« a *pertalty. IHw
supetit for l>r. W. if. Ruvlttd i Ea«t la<lia
t.'atarru EeajcVv. CHftee hotira. ito 1j au<! .
; to a. CfHMnHatiwi free. IJOUU Front
W. T.
DK. GEO. KKICH,
/ y A CRIST. LARYNO«OCOPBT,
' ■ havittjr refwrned fn»ai tin trip to me
East aii-1 Eur-'}«e, will be phmaed to
hi* former pttivw and otht ra his
service*, at hi?k formeroftee, in the Yea.er-
Leary Bloek. battle, W. T. c*jr
?KT Pi>t:rth a»>d Marian. jv!7dw •
Uli. H. U. LONGAKKH,
f> K inrAT* OF TIIK CXIYKHMTY OF
V.I mftkeft • of
Hviim.-* of the eye, e«r wad thr**A. Tr*;fti»
chronic maA fkia diawftaen. K<r- ,
aw# cwnct r, tstnon ulcer* with<»«tt .
;w;a nr of Uie knife.
Offi< v. < wrn. r ThiM cud Cherry strvetft.
H"iiw. TO. to 4 fx m.
UK. «. KlfifiK*
Oculist and Aurist.
R*x»a;« 12 fti:-! ft,
t"ni«vn Front BTri"« *.
T. T. M. I>. 3 L B. a.
ORB. MIXOR& DAWSON
pHYSICIASd AND S•" EG KOKsi
omm IS* OTKKA HOVf-E RLOIK.
Telephones: OCee, So. SJJ; I>r. Minors
■yw'h'm '.-. No.
H.J. IIOI.M K:-C.>irTK
I>ll Y>;n\N AN lJ .-rK<, E* >N-OFF!< E
X * LUm w. s >u4 i.u.l« .tit,.; ■ n
street n.
Uft»*e Hoars: 10.30 to Hi ft. tt*.; 2to 4,
ftitd 7Toy ji »h. Tv!» yhonc So.
*\ ft. «StA5SO|l, M. I>. i. S«l>vos, *. D.
I>r»*. Shannon A: Hhaxuu>n,
I yIIYSJCiANS AN!> SCRiiEOJiS—OFFK'E
I rnioa Murk, from timt fs<*tr,
rw« lU. OMfe oyww ftt oil boar*.
D£ b.. i:. SHAWe
V>HTSi< J\N ANl> SfßlilOX. OFFICE.
1 ('• U>utftl !>ii»eiu corner *« •!
« olaa»h;ft *«T**e«» Reftldewee, M7T* :; \
«*r»-wt '/IB« tNrtiTtSlo 10 30 ft. m., . »«.
and 7to 4 1« m. t.l.
*. L. *. o. scia i» ;
iV WIIJiAKD
I >H Vslf I AN* \N i > *rfct»K< l
I }\at :n * RUm k, Front itiwt Ofti
v v, " , v ;t to 4|, m. ftn4 7to »t». m.
DK. A.. C. U U.UAMH,
pHTSIf'IA!? \Nl> a<raci£t>N—WiftMrft
1 ly *wrgK«t?i '* n sc. !-m"» M >
t. v*ta No. Fruut *tre**t.
, n r
-Mr. oni M r*». HI. «l • Ca#t ie,
I fX * IJIK» A Nl> TEA' * HKKS - ( HRIw
I I v.; . n •?. , Mftiift: HfftJmji N.>. '.j
stiect, b-twera
Tfrfton,
H-VK Kit, MUOKK At CO..
v l *e» OF fcXTOßDrt—*#»OMe ;
r. '-.; »v R"v-*cft'-t« of tc
*ii) la !.''■•» city ©! riwwttfo w JCiiig
•«Wity.
FiSHKIi «V CI.AHK,
\ • T
« \ J MlO Ocrl'icti tti
11. SI'KINMAN,
4 BH-HITTiT -r.-'K.* 4.KEIMU ? LOCK
V ftfOKT 4U4 Mar.au
WKI/'H At
.iNEgaa. cqxwt .isd J-AN;
CAUIINRR .%c HOOO,
f«v:: «ct> v:-:v~, F - : ,, tm<
V- ■- . »• ais.i :<. t'.. ..,. i,. „i.
'.. 4 _ <
*-" " ' "•*• i ». *. omvtjs. j
eCI.'HHV Ac OWKN'H. '
* U • 5 * '•* HJtWV* fvr ftO?
** '■ ■-' Ti iHWicr Hoiptft:, Jmm** tc,
?,*" *'■ ' "J.*T
ABI SCS, BESISAIIO 4 CO.
Civil *»i MUUd £s?imri &itl
thpw wi; % twrrt e w.
On: »!.. - - - WO^jc
<*i" ,fs^-
pvH6 ******* i>f^
ftrn :v ft. .-' va-I.V * *r'
It-aki Vif • y»'i-i *T
* ik. w t yji,..
the oreat
tturscontinemtal rbute.
Northern Pacific
RAILROAD.
rt* ma
C»<ca<* DItWM. CM
platad. Mmilnz " U. Short-
Mi. B*at u<i Qmlokwt.
I'SSS. Srs jar^s
*.! d t,. all prantß-nt P« n«
Km* and tM-JMil ThfOßf'i FB.lman
bravtr.r Bamb Cara Seaarra
tioaa ran to *ee«r«d In advanoa.
Ta tut ImK rt.wn^:
Be (airfal and On not «"»' » n»«ake,
bat he sure to take Ule
Men Pacific Railreai
And see that too- ticket read« via. thia
Sue. s*. Paal or Minaeapoli* to avoid
changes and serious delay, occasioned by
other roatea.
Throujfl .'migrant Sleepier Cars ran oo
reanlar erpresa tralus foil !en*th of Uw
line. Berths free. Lowest rate*, quick,#
timft
feeaeeal IWtee af tba f oaipany, sa. t Wasfc
tactaa *t~ Portia*!, Oecraa.
A. P. CHARLTON. As»'t DM. RAM. Aft.
No. * Wasiicjt.M St, PORTLAND. Or.
W R ?PESCF.R,
Ticket Ajeat, Seattle. » barf.
A. CHILBEP.FI,
Ticket Arrnt. S«!!>.
0. K. & N. CO.'S
STEAMERS
WILL LEA VK SEATTLE CITT DOCK
daily. except ,-nuidaTs, for TacoH-a at
3a. m_, 12» p 83. aj 1 3 p. a. Bnt..;i}»
at* a. m. and J p. =».
For Victoria—Daily, ex»rpt Sanday. at
Il:Ua. m.
For OiympJa—Dally at J p. n.
T'xxkini at Intermediate poiuta on aE
smtM.
STEAMER G. £ STAHB
Lnrn PeattJe at 9 V r tn. Monday,
Weduclav a-..-i Friday. (Stram?r Friday
•lijrbt fru n geaitle pnirreAi from Whaicom
to »emai!iai'*». Keturuir.f, (raves What
< ora Sunday at 7 a. ta.) Arrises *f What
com at to p. m. Tm-stisr. Thursday and !<at
nrriav. Returning. !. ares Wba'cotn at Ip.
m. Tu?«!av, Tunnx-lar and Sooday. Ar
rive. at !<var«te ahoat 1 a. ta Wednesday,
Frida* and *»ti»day.
•Arrive* a* iteat!at 9 p. sp.
Xufli E --co i»-r lands at «R recilar
UiKlinicJ eicii-t ual Marlwr, Laeonneraad
ViJal*"-
W. H. HOI.COMB, SeaL Manager.
C. W. ?uj*rtnteadeat
A. U MAXWELL,
• real Pa»s. and Ticket Aflenv.
J. K. POLLEY, Local Ae-st,
CRy Dock.
t Vutll»% bile Shore & tasters
fciihvuy Company.
OX AVI) AFTER* J PLY 2TT, IBHL AlO>
sntll further notice, trains will run
as follow*:
TO tiILM vy X*T> ISIKMIEW4TI FOISTS.
Lvc *+' ante AS 39 m n, «rr Gilatto l iXJD m
Lvetattle B3:4& p in, irr Gilman 7 15 p m
Rtnirniu^—
Lr»; Oilman A3i» p in. ®rr
».v»» Gilmiui lfc;'4)4!s. arr p m
ro asmonuii intk*XKI>IATE r«»cym
Lt Startir By .4) & m. *r tfnohorai*h 12 W> a
R«t«irnin<—
I * "i<oh<sni!nl»
T© SMITH'S COTE, «O«Kp tWIVATXV, MTIK
-5* rx»K,VESLas XSITH.
battle B7 .3©a ir» and 1:45 p m.
Itrmrmhs—
LemvM Keith B*:30 a m *fi«l *2 i"> p m. arrlT
inir at Hi 15 a m and t> m.
"A" «lai!y. "B" d«Qf ex<*pt nundaj.
Traiua muwrt a: oilman with s»ta*e* for
Fall* ci:y. limiinlihi Falln and Hop
Ranch, an l at Yt-sl«*r with ateamer for
: point* on Ijikc Waahincton
M. K. W. J. JENNINGS,
Train General Taaa. Agent.
W R. TITOBNKU.. Ma>-a?er.
DAY BOAT.
Fut Steamer
W. K. MERWIN, 1
Imvei Ywfcr'i wharf far
Whatoom
At 7 a. m., tout-hing at Clinton. Holme*
harbor, Couf-evhie, Ctaalidy,
tAzniami Btanchard's. every Tuealav
AIM! Friday.
freight or r»-t« *** apply at W J
S. « T Oa'» Y* tier* wharf. frZ* t j
Washington Strambcat Traaspw .
liiliitn Cfopaiv.
CARRYING THE D. S. 2d A IT
SEATTLE-POET TOWHSEKP BOUTE
wKAKE;.- A KDKK>OS • 'R FDITH WILI
rtia dai'? brtwii-o mil p,>-i
rawuae*!,!- arm*-ta::,. a i i> Sp'o.fcmrti
itMt " Cwl ! Port • :i-l pop
Lfi«!k*w. & 'imiitftf—L«**ve PertTowittr-u
daily (except tituiday. at 9:10 a. in.
SE4TTLE-WBATCOM lOGTS.
~ ki* - r W ; I, a.. «. >•*:.; .
'lay. T*tm».!»> tint Thurwlay at "J i>.
touHmi# at Clinton. Oak Har
N»r.r*aala<ly. la'«mupr.A wj*ortr*. Gtie n:--»
Saiuieh. Fairhavva, Moihim a«»i 8r
mmnat. ti* I IMITIN—I /:-AV< ■* WHSTCON MOB >
lays. W<*im-dda*9 ami Fridays at i p. m.
SE*TTLE-SKIGIT 8l?ER ROUTS.
rrt.-amtrr i ity of W*vea Saatlle fir
--*a<lt aul w*y v*>ru M. -> Jay.
' twaday a <1 ► riU*/ monUnrn, rettn
*>jw* aiu-rxta?** da* %.
For freight ma ' at romr*
oy • «£foe on V#r»i' r* Wharf.*
H. JAC IC.*»«>X. U«'t Manager
GQI'JMOtA I PUGET SOUKS
RAILROAD.
Tim© Table, Taking Effect
Sunday, May 27, (888.
Train? arrive *>. ; It.ru »«4';|q u till
km;
_. . LMW. Anin
N *<-»,)>, «LT:.J W»TI _ .. ___
>u ■ • mioadi ( .«p.» ,
i j.u-1 way «ta f " flPa. m ?JVp. ra |<
Jf""' • . roll 00 pto ?
%4iL
T J. MfJ.NKR, B^yr l ,nlmfctt I
STEAMER TIEETWOQD. ~ j
FAJT TIME FOR
Seattle, Ta<- na. . '-a. ilcXeil'i
l**au>l a»«'i rjjj m(4a.
SUMMER TIME TABLE:
SOISI, .DAILY. EX TFL BAT' KJ>AVS
U-are Otympfa. &-Man
* " =» atr .
!*•*«• IJM --i .A. a
Arrive fcatt, ll.aoae
MWKN'IJffi:
Lrsre 9ean.:«- i• : > "rflDpjr
Arrive T# l •' A m>ta• s » .!y t> ** i
l*-a» • T'tt .» .. <9 > fl
AirtreOtrnf.:*. ft '.«i;'?a ; * « 3*> H«r
Ocly boat r.ji irf» oo wiaoiya I
J ' -T : Ar -i»
W"■W II IL - --MM- --
JAPAN BAZAAE."
Importer* «*.* * hif uj| fetter*
Fina Japanese Goods,
ail* Hr*uU, I. Orr«*~ *T2? , Mi<
Curia*. Tfe< fh«.M .« «rtiek» all «t
tl»f I'm*** Mier«,
f lTOfcfrng* r.r+-> TirM Vy>' tVam »?
WA CHONG & CO..
CHINA TEA STORE.
4 1.1. K!N"DS Of TZA t>:s«.T ROM
. * < ■..!■*. IHf MM! ukl («**, f wa , tJI
top •#» round liw, «••.!»>», »nk h«r.*
* ■ ...•:«».<•] /■>:*■.«. *,*,-»< *<",
a (*raw fMat ....J ",
10. C. &itORiV C£ CO., '
I VfJtTU* •*.
j r»Bt nt <>, ;», f» 4» a!n ».
S.BAIT2*E& CO.
Oft i 1..- ..ti. la I,U. fe «jjs:
i '»f Ri.»» r. tatAM.
- *»*• i"WrI»U »'<••«!.>«». »
•* *t «1. TlnxUii Ha.?.
4M««» Vaitim K uk»(tea U*t.
W Uttf
** Krma M 4 •fkHUof».
U> U>m an<l lM3*g t
» tmr* *|>r«« n « »|a* Kt ,»H. ar . '
'•» e«r« *j~vXai;« JHUI* Ciui riewr, i
, Pacific Coast Seamsbip Ci 1
The •r-*an»*fcipa UMaTILLa and jjtw.
will leaT* the Ornta D.»k at tke r *V
FOR SAN FRANCISCO.
Via Port T
r;" Q - - - £
ALASKA ROUTE.
The »te«mid>tjw Acer,a »nd ..
, Seattle tor Wnnde,
nrher Ataskan pom u MVnra:
Oet^a^s^.
nw A neon
For frel»S»t or paa«ip. «;.p!y Ulkt .
iatrUa A IH«etS.nwS Kaitnij
* >V. B. SPENCER, A-f»t
n vtUuix,
l->get J nr .. P r a ft
Canadian Pacific
JEUL ilway.
THE TUCB
TRJWSCOffTWEMTAI ROtfTl
bbtwcxn
IBS PACIFIC AND THE ATLifTIt
itv E nuEXT brn
1 Bne»t in the world.- • ■ '•.utotLmiS
oaa slt«»T>ii»e Car». haeia
in« and bath roosas; C*
| Ctaaa MNM Cam. with ~ -v
Berth* (or boMer*®f
and the mfet modern »ttlr at dae ETMLLS "
Its Wniu* Cars and Met#),
Ne<t quality of fi«d i-j uuliuUtad maatt,
. at reaaona! !' ratea
, The Variety and Grandear el --ram,
aUv»f It* line is nneqtuHd. and ts theS
tail, of track, train aerrlre. etc.. h.^ih X
' omitt.-d that, ran atld «•> t!w
Camft rt of it* jiatn.ns. All in »*Tlr jBFISn
the best aa« 1 r.»t terrteahla Uae of trttS
irhetc-r tor (.Tijinev. w j.;, *»a«a VtM
I Pl.rt'a:;.), Tacvwna. battle. V:,t„Ha and*!
Pacific Coast sad W r.::r>e*. 'hi
neapoii*. tft- Pant, chiraeo, tic LmCIBB
•a-lorooto. Mantr, »i, ihsitoi. Ne«T5
and all Eastern Cities
Throaak Tickets are Imed ta aR Prtaektf
Palat, la the Paired «utes <aaad»~ "
aed Karape at Lsaest bin.
For detail* d in(<<rmati«a apply to Um W
uW i:g ageiits of the rinu t'*ny:
C. «. M<Oißb,
( Wa*hi.i>.-<na A. " >rtl*Bd.oi
K. W Mo,iN> H,at!le. W t
K.K.EU ;.- i aeoa-a, W. T.
D F- MHA'.v.
District Freight and Pa»<en«rr A rest,
Viuuama It
Correspondence -esp. <-ifn'lv >r,MfiML
Caaafliai Pacific MaTijatia Ci
(uarrsb.)
STEAMER
1» lt E >1 I E H
BOC7TD SOUTH.
LXtV(- lkw-l— .^
Vasieontet. Mondai Towv«-t«t. T3antor
A Thursday inm & M.rnday < *Va
rownsend, Monday Seattle.. Friday a|
ATh lira "ay 11 pn rne~iay .00,»
.Icattle, Tuesday »n<! Tacn-n. Friday at
Friday Wan. Tuesday liaM
BOUXD KOHTM.
-.i A«>r.-«
Ist oma. Tnesilay «l sttle, rat«iay tat
Friday Spin Friday Sii)*«
<eat!ie, Wetlcesilay Tovusrod, at.insh
A Sawrday tan & Saturday..»<iea»
Mtwwwjwi. ffedti'sl'. Vancnoeer,
& Saturday 10 a m .lai <fe satdy »;» p%
DAYS t>F DEPAP-TI KK FROM ȣinH
tfedneydari aud Sa'urdaya
DAYS OF AKltrVAl. A r SEATTia
Tnewlays »ud Fridays.
JOHN" t. o !!KiKN", Master.
F. J. CH!'RCH, A;itt »t seattlt
Joh!« larryo. Ma»rr.«' P. N ra. lit
STEAMER W. F. MUNROE,
(CarrySwf C. K Mail,)
Lcarea H< *ttV for £itr.niß«t», MakSMv
)iai7*Ti;k ami
I>iiUy, «x«e|it Sunday.
For fr* !cbt or pottage oa heart
or at YcaSrr wharf.
a U. BROWVFIjriJ). ManaSK
r.rn«.t f.wti Ag>'i'r -Vattie.
PACIFIC MVIEITIES (OM\I
THE STEAMER
Skagit Chief
T EAVES HAJtRPtOTOif A SMTTH'
I A « :.v : t r -H.» J
at rsifiton. list ady, M*amv*lL lat.'caiwar,
Kri«ia.- Hafh»»r a»«i IU-dj Hardvr er&f
Suudav a:i ! Tbtinnlay.
For trvtrht or mt*~* m>fij on ' oard ntrmm*
er, or to U AKn!NtiT< »N A I i 11,
HEN'RV H A "I.VY. Hm
TO SAN FRANCISCO, CAL
*r war or TRJI
Sito Pacifis Csjajj'i
LINES.
THE MT. SHASTA ROUTE.
Quickvr in lima than any ot hut roala b»
t«RI
Seattle and San Frsncissa.
UUTI SEATTLE UATLT AT 4 P. K.
AiUUVt IS RAN FRAfiCWCO, 7 «0 A. M.
tkTM|li Tla» r«riy-Utrkt H»»rv
rheUraii'l ac.ttuc ruutrof the PatiflcCoML
PULLMAN BNFFI7 SLEfcPEIi
Tonrl«t Can
Tor
<« ra a?ta« he«i to c x^rrw*! raiaa
For UckKU and other ral? cm
A.c«iuurna. i
Ticket Ap-a. W. 1.
K • <*•£&>•
Attist. Gen. Frei*bt »n<i I'm A<e»t
H. K-'Khub. !4*nat"r.
SIEniKIUUIHBM
J EAVES msn.KM'M WHARF FOIT TIR
l -> cwna, Olyst • .a « ricridkuia n J
a. ra. every Ji>uaay. aa i lrt»
lay.
Rptnrtiln?, leaves ghitea, his 8k- - .m,
at 7a. ta. at .-»aft>
HfrtiT.
PtlliET SOUND SHUHE 8.1
TlmeT#bte, Taking Effect
Sunday, May 27,1333.
A.-r'f*.
r*™jn» 4.*. m.m. Tl#*«
lUN ina rnix,;',, 1 2 f. .■*«*.
-'u* k Jum ;mix'd | I4 J X
i< .<bi.-it.wiu. tiwii. I*, fc H. f«. I'of*.
«uc *r.il th«- F.<ul
•COBBWU wtu, S. P. R. R. for J :muL
I. A. X ADZ AO. :.jm
_G--n*r*l Freight Kiul Pwim. n*>*f AifflA
T J. MiLsirn
I SPIiEI
& CO. '3
PRIVATE DIKPEMSART,
318 Cnmraart'.tl atrvet. - or**
Julwii, Seattle. W. T.
il' fhrou-c l> *■«« . ~| j|K>" *a4 W'jXl
■ 38
LO-T Srr\. ■ • m.U
ln-li- tj, Kll «K.t- .t v. a -ty, ■» IOW
* H#"ftr-V »■».
• ■ ■ v - * i.' >•, Jm,
Jae, W<«h». « :a W xn-n «il Kjw»>
u-m»' W-r* v .
ful Id!;. -5 i»f v-v ,i I] y
USISAHI Ji : «*->> •
f. rntm*, Vmtfaarf te. Mrl rtm*\ » t<-,
ly Rji-J «*M > i •_red. so JJiM
i yito, sm>t lu>.,. f«t<> «W u
INIAW *lffcttaEflfc. dfeMhrff**
lEI IOCS {*£,' ■ •'; *%>
jUffWur#. v- -- t KiaimC-iMt
fOßlfi ifcN •** «»
> y
tUtifc. Kh:-» •'*■«: ;*r r>;if »# £j»
VtelzL th« *j»>a ->v«* ?»,«} #-: ta»«-
t# -f *'3 - rinse *>w&«ativ. * <ti r
IM<i!«-a|«d Isa ... » .*25
*t i
• -
f h sir*** y MP
o V\-i» a -.HV- ,- . C*-. C r-}* '*w
. f i y m
«»•*:>'* M:i«» o« .if taw C i
1
-rw»M»«o«iiU. to »!«it m* gt«|
; ' ■> ■ ■ '
<ia«<nrftrj ' -
tt—rwtira !r«

xml | txt