OCR Interpretation


Brownlow's Knoxville Whig. (Knoxville, Tenn.) 1855-1861, March 10, 1860, Image 1

Image and text provided by University of Tennessee

Persistent link: http://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83045628/1860-03-10/ed-1/seq-1/

What is OCR?


Thumbnail for

f :
i.
;4 .5'--
A
KSTAIttlSIIKD; APU1L, 18:1S;1
VOLUME ;XXt-KUMBER ;52.
bvsixkss carji
ktk i C4J.tB
. v 1 r k T F tLT KKTl RXINO
1 "
Vflfcartft
1 :r;
Ik u-tlt ft4 ft
' . ft'. VT WV4A fft
. . ft I ft ft .
.!;" 1 u
:ft7TTv. !
: . .....
,r...-rr-ii O"-'
m j r m m t Pr I LillL
Mlf I" ' ' "
I I I 4,
Jftt.k IMftT,
ft t. 1TVMV
!.;Kx TO ?AT Tl TUK 1 li
COMMISSION 4:RrANT.
tihiiri. r.rfom.i. J
-
I W ft fc
-J W ift t-ft WM
i t . f-v Vl fftft-ftfti-fc .
ku m iWft f . ftWft ft'
t
tlftl
. ft ,- -
TJT H nA5fOT & BRO,
llftKRt. ALftU
T.
II .m I -. M ftT. . J' .
...
ftjfcft 1 4.-.ftBv7 . ft P
A F MATHER OO-
Wft..fklaiaftO,a. m Mat ItAilftM I as twit
14IOit ItJITM ittWII tmetl
AV.wAtvAusKKW'osHiSfti4ia:aonti.nofi3if
nrt r mt.
11
..l..rl.i"i"""--y "r"' ft) iftf"M ftmjft 1 i"1 '
. i ii I-., .UmW - tf RftftMH M IMttMIt
. '. . ..-.hft.ft' . rttKJKI. tSiirtftUti'
ttit.K-fLTi-t.4L 4N0 MutTVatTtaAt'lXlraiCLl
;mri.rxriTf mi ansa,
. a Vftftftr Itrapft. . 1 ftftBu
O'VK A ;VT? FR TU f. fl.T.
..... . ft..?. tv r tv .
. . r-1 ft. mm 1 1 . nft fti.
N-4
.: f -mmm t taftftft ft
riXETT At WElSiaEH.
4 ft.. i. tl ft-TftrC. Jiaft
rtr tmmm Mftftftrft. K.fttft. aJ
rmtmtm mm
lIvti'T.llli "! MllWI l
HATS, CAP ETC.,
7
W IWITf
THK ATTKVTIOV
. . i. it ft; 'iV4
.t .jl
.i... ft j tft ..ft. iftft. f'ft-.
. . H vM v..,p l. t . I. MftftiM ftift
I ..ib t. -M i .ft. ftl ft.ftift. 6.mmtm t ft'M. ft) ft
!... i. . 1 1.- tm mi b ft n i . ftan . . .a
ft- .-r. v9r
Pftftiftl. .1 r ftft1ft. JV fta-faa
I i n . ri.
ARLlHM KNT kaa Voaa
I .... r4
I V- ft.i.1 tav pfc-atftOjatv aiHia) IobT fiayl. 0j
' o m f- -a-o IWaOta
t. Tail wmm km .3HllJkCA4kf tkM a.
f " fa. Otr-I.
" '- - - 1 "apt ftftaYoaft kOft aWWaapaa"4.
i .. -. vniti iktwfciifii Aim
t- ...
1U- oev V1 I lot 4p.
T Bl. krU CoaMUraJ tMBaWA If V
Av. -
A. --t 4fa.( ( W opaxat, Waoattoa okw! afaaja, OkOjOj
tkW -k- 1 m.J tail Ilal ftJUH tat0 t44
IB1MS EIPBESS
CO 31 I -V X V.
tastrri. MnUTti, Matfirni Asi
onkri tipr ranrariVr.
1 IFAV XML!'i!IT KRKIOHTM.
ft 1 .. ftr two, a.t.4 t t J
.- twat, -M- It i. -V -.,. m4 tTaAl tiarltl oaf
iaa ift. avapi ft -0. j iittl af tat I aa-
4 .ffftpftr-vau a. iaiii.aaaa at A4
.) Vaaaw rua..ff akp-
41 A
r
r 4 KUtAi.
b ift ft. . 1..
A CABD.
i. UKr. .in HAT
f'j-n. priii aa al. rata a
ASSt.k-
t-
awrT.
l0
'tii.M nj Hfctltult,
i'"T at'kllltaa.
-.-f., ... ,1, ftitraift fti-
tm;l rftt.. t ft, ft i
. . .rm-r
-ftf
tp.'ftjlj Itoftift, ft ftftft...
----- . T
jp, . .1 .aft. ftftx.pi rmMm ftjjpftftfJftftalilftt
ft Ooa-i... ra-autkn .rMe... :
t-.aMpu '' . B'. tu. aa. t aft
P'leVft
" ! t.ftft" ft tfti ftft.lv iA ft Wft .
-.::.-. H..C-. ft.;., a. t I .
.- ft ft f.W ft aiftat.,
. - i pp p.p m.
lftW 4WI IM.. ft-
lftlMtM.1. M aMft ,
!..-ft W I
ft to. .
'i .) ml Vmmtm.
i'' f.t tft- a WWv.l iftfiiftip i .1.. ft. ft a.
' t- . 1 it a-ui. ftftft il..ii . ft., at ,
' ft l. IP.. lftJ I-, ftaiftft
tt akft a a avift.
: it
FAIR0AHK6'
Satlf Wbroboitc,
Jit
1t, t)MGllm,
mt. iu tas ratal oat
j ft..i ai tvivf
a.-r
t a tr !
L A It i
IT
T::! :'::r-
i-a t a t a. aiitai i
l .Si It II PrtllS'
. . ..... -
" " - 't.i pia ir pf :
' -- ... .t prftpaHftia t
1 ki:.i '.
HANO FORTE 8
" lUk a ft;
. . '.. CXji.-, J"l
1 1 i
- i T W pj T T .
. ' t..t
ft 1 . M
. ia p..
' . hft .4 ft-mi.4
ft. ft4 M
i-tH ftOftM
f
4 ftft ftTIMPftlt IP
ft..--4 .a .ft I r ftftt
.1"f ftlH. ft. 1.4- ft
r. ia.
4.M fr tpM.
ft rl .
' X I . ft
.I t. ft f'.
. Aft art
, U TOMPIilita At EUO.
'loN MF.liLU.KTS
an
m w a
a
u.
lt4
" 1 1 1 1.
tftiftftftta ft. kpfttli
.
. . . -ft. 4 tftft. lln flftftiftPft)
r. t..- ft. ; U. Vih i. A. .ft
ft. . ' ... r ftr" .ft
k. t . - ...ftftai ftfttft pat
f .'
V a..
'ftl .
jra.v, - ms'. tttt cmMi!5
IV ft 'V S 1 V . r i.
Vi ftft.w i.r.ilrK kw,... ftl
t'ft. ti- 4 1MnV,-ft f Uiftkt
Tvft ft e
4 Ift
Ift
rk. J MKftiln ..- ft. Ma .
aw I aftftft) Mk Waftcft, - -
ftiyiy"' f -: .ft
" -- .hi na aM m w ift,a. 1 tffti, iinii Ut-.ri
ft. in. . , 1 1 mt
LER fiOCt a. CO
rBOOF BlIUUXO, MAI!
v-
,rMWIkft4 4.k ... 4 ft. ft.
r i ft j m itH ftr
ft4 1 ftft. ft ft ft
cit tun I
ifti ftl Vi
ftft
LAW PARTT!liSihlP.
T. . R. RKUnft .V 4. W.ItC.Oftttt l
H-AVK
ftli.j (P' pf J
rJi' hTfti !
ftwftir. ftftftw n;ft . ii 1 1. wti.
( M K...FM4I. ft.4 tft. 'llftllftlft fltWi
4 kilV f) ft Ma ..it. Mr p .fti
ftrfn. ft. ft. . ft. pftM w ft
ft) - fti4f ftftfeftft Ift 11 C.ftlftft ft4 HftOkPH
ft 4 ft ft ftraftftftT ft Iftlipfc J ftftftftftftw
fti W4ft Ift. pftrtftftTft. "ft tftft fthft ft. HftM ft 11
ZT.S
ft. ftftiroMftft ft.
. . una.
. MiDikui
ftl I. Ikw, ftftt mm ftV w ft ftftr ftW
ft, ft' aa fti Hip I
Mtftnrrwrr, M. : .tftMftafti
XcKIXKST ft-Tca.
I a I ! 1IT1II.
ur.trv:ivS and gf.ni.kal
rotnif no MkHCHiiTfti
ftSft ftftftftft. ftftftftPf.
ft.ltftjft)ftC, Ttrttmtm.
yH ARK .NOW IX fiJECCII'T OF
I T ft- plftift 0. fti.nift. 4. !
ftiftjiftiftf i ft'ftiftft. wn Pftftjfttft
aj, rtKoX
-. .m t-. . t
fta. r '- vi. t ; tft ftftft aftftft.
ft.: T.f ft ?. .M ft n. . t ty . . vm4 lfrcftft ftfttft
H.k . . a .4 1 tt la klf.j K ft.
w 4ftft4 -!- Hft-ft4 W ft. a
rftft.. tliftftfMl. aw-4 ft4a rft. imm.
. I. flft ftftft WWt f.y ft .11 a ft-".
m-mr ftftft HM-f.f ftftiaft. r- ... a
4 ftHftftftn
m !. I ft t KftM4i. Ift'ftr.4 mmmt
ftftli... .-1 MnftlMft. IhKtlW Plftftl.l.fti
tmA I'l.ftft.rft r.fttft. 4ftift.ft iftftft. ft
ft t: .fct ft. rw. rvp.'ftftf .ft i ft. ft i .M.ft las
V-fr y . .ft. ftftw .ift ft. a
ar ' t.ftift' .'.ft'fc-. aar. ft. ftaftftfafttft mt mm
ti. cf ra. .apto!
IMH A . .
HUM Ell & CO..'
WOMtpftftJa tftt Rpftall r
Cnem A4 f oaaiMi'Moixkuitt, (
aa a. . ftftatbafttUa. t i
VV'K AKK xTtT AltMNrt AU
- vo Oft)ooajl paalg aVaVtl 4MU-
w. I
ttBoT .4 oavo IftOBl
-- op-wna -ami. - n. , a. a faJ C'MaaV
, oapal ftVftftaHlt lro-t-4 oV kfprff two. oa. a
W 'broot of oom aftvoori ftv4 tr Tmir 0
H nan gVft-4ft-4M artia
at afc-r-T-ft ca p4rf9 tWI it ataW w
MO J Bt aa0j.ai .rtpa-ttl
oar tataAt W taacotw ot ajai nt j
.tt aat otMlW ? a4J ar oaf
Tkt Sttl ii kt Ui U BarVat,
t aKa fc Oft lk!.! llftDt. Ctoot Tmt4
ta4 t-at 94v 4M . ItfT tptT, atalai. aM (
foal . a-o F aju, lOaafwap 0 -aa oOVpfM.;
r- . ,.4 oH-avr rojo, kaaM fi
0-o.flt ifcn T il Yso fctvov; ra'ralk taV
r;. Waojaat tti ii a4 nroait.a rmmm ' ataJt. !-
f MoaMa. Wtrja. i04f. OV. X -. OpOM,
A . V I. 40.ov .mm t&t vott Im Mf ttmm
mjt mm Mil
itMa m o a ooa-mattmi mi mgf jh mm4 fK
m4 ft haaoMfaai ov ax OMfWft Itv-tftt M afM W lo ta
rL-r
8r raioj oj aJIjr Ptf "ft
a ftVatOJ tj y-pOitW twl If
T. C, CMAMI'l-,
HEBCniUT TAILOR,
atr rnrtr,
OtfftaaMa tha Lftauf Haaftft.
TfAs Jijrr cctxivKd nis sru-
I X - ft O aft ft, ftftftlftlKKA. ftftTB.
ft t I
ftft-aft. aa4 aft aft. ftm ftaft .Wftftja
ftM ii .aa It. ft. .a a 11 lift. ai.M ftftftft ftftftfj
ftl'.ftM ftft.ya ftTiftfta ft ft vara naiinl mm ft fti
Bftr. - IftliWU
DR. J1HES f. 5I IXT0SU.
It
4Wftn' ft ii ai'r.ftiift ftaftftKfaraa mt anfttlia
.... Mft. ..ft 14 n .ai mmmn
ttm4 mm mmt-m im. If
m-- - -. .
17. M. OEARDEM.
(.jftM wr ftftft ft i. ftra aj
T,NtVX TIIK f PKRIOUITy
IV oaf ta tmr. m 5 1 l-tftf HaiaiK!
f.Ut F U,V MoHtx4a AaAapftittairl fcitWI 4
iln. Mrttt, tlj)tar4 A ft,
a ... Be ftfth-fftr.a.ft aat 'ft ftwtft ftKi tft'Pft, ftpppip t
t fa pMaril!. fttftfta ft. i.ft. 1-4.4.1 p. I! iMfti.
ft oftft
-n it
to p
! 4 i, i-p-i .
I.IL1 IB DRESS L00D
. I.
I
ftp
H.lVK A rKr I-I.AISK r.Dli
Ka
.
Iftpft rftMpftaa. aliftJ, Cftft a pa at tMftt,
ji.. aiiftift- t .aicftanft t fftxa ! tft mr .
k.. aajftft .t4Hkh.
-. ft
ft.li ti Aft.
! !..
ftftitia aM.a. r
. v- a .
8 A. MYEkA.
lOKiu or Mtia AID atVOAD ITt4
an tt a. hi a t .
EKI tM,NTANTi.Y X HAXD
Wft. ...r.a.tt .-J Bial 4V44 tt .-k-ft. mt ftftft
ft.atr.trfft aa.tiBf . .. r. . SPftrtftaa trlatW p ftftft.
.mu. .ftft. rr.'t ...wtfta. Ita a. ftftata-
4 tv ift ftpllnf feft ftlil 1ft bta ft. ftitil all ft.... ftft4.4w
Pfttftra. l
.ftaUUftlji
MAKIIOOD.
UOW t0T, atOVV UttTORKB.
Imm u.airf. ta ft Mat tjft
f ' X T E X A T If K K. .
Tfftft4at.pt aaf) 6lVaJ - mt iZ
ftHiitwpriftft. ip ftft).ftJ a .
1 .ftftil fcftftMiif. y ftfpfiiftan. ftt I.m4-
' tuiMi.i wi-1-pft.a !avpft J ftft mut
ITT.J . nitttttn vn.
Amtkmt af Oar - ivftpft " ft
Tift p-ftUf pupftp. atitpia. ta Ifcif ' !. tf
i..cni at.. f la mmt u
rta.aipaiaaaa- a ftbift-'aarlr f
a..-..) - ii. . kaa! a.M Vft4rt .a. if-
; ftftr.ift. Vu.-ft. taatfftai'ftW il. ;
ua.i. -art .1 -p fft-tata ftftftt
Iftft!. t ftpifta ift .-I, PPftft P'P
I. .!' PPftft ftp.
' ffi- fl.K IXlt pill ft . i. ft Iwftft W ulpftftftft ftftftt
a. .. ..fti I. ftr ftttft. t-t4, aa tba to-
n.ft-ftftjf
ax, ft: f aat Ua aftalftjr Ortivesr a b-a . . . .
4. t
fITt 1m ft.fta.ltft fftttC-lk.
Hi j3l 1ST X.
jw kjvox county. TBir5ES8ia
'JMlirf FARM ' IS OX THE KOAO
J Irftdih t nl!ft 1- l .!.. If (ftttftaaftPl
tift aur -.aaa f a. u. f .,.. IwaM.att
a. i a
Vft-i---ft.M.4.p..ta(--.rf.
ftU-ftt.
. o wa aaa
.?;. '--'- "-.'.
tH-t fftc-- al saoMay. fi b. t-ft- aa
lulw l-i - ftlf a.pl mtm ft. J.ft.. au
laft. a Bt!Pl. ftftft tap fMMft ataaala ft. tftftPftl
ka . f-a.
ftfttftti t tl ttrtjt.l tHk
OUAT
BKLT19U.
4'
LL
AXD TMVR3K&6,
oft t iftft mt fft.ftlat ft. j. ft, fta. In.
t. kaWUbl.
KoxviLiK wilt:-
t trtU aMft ftjftaHt fe vo.
t MitftmiHMi tftii M t wn4
"frtft ojft. p . r
. M4llMdili(1l'ls
Ki ft ftk r 4 ' HMi-ftfCft-
fftftftft tot fthft ftfti-ftftf fafftft-ft-ft .- '
., Vft. ft tUafti K ft tftft ror" ftWfti
tftkft4. - . .W
"XT.
fttlslra?
t ft f 1 M
!
! ft
! I Hftft
ft ift
,
ftm mAft ftA ftBpftftftftfta kteftHi k--Jt-Afl.
ftftar 9ffTMff ftftftftyw t f'WftlrlT " W
ftiuJ fttftai ftfttftttiftpftM!, ft ftrf to tvftnfcf
M NnwnK aft ftw eWftWft Mnrw
- r,ftMt ft r.X4 AiMtft..lftiftlRft
ft Mail li t r Sft ftftft 1 1M.
luiftt. iftl ftl ftft i rftlft ftJft ftftl.?,
irlmwfttjNrftt i .-or. l ftftwi-
i-ai(i a -..- aftr-ftfttft, pan ftfrftrft
ftftft ft tuftiftij m ftftift ft. ..fti
' ATVKTiT, MiMM .'
I , Hm Uo of HrftftflUlitM tA
r.-uitet.m omrr r ptii.1 hi.
li tu tb4tik iU lit
li Aa. ! 0imti ttttt apMatflttW
VM ' ft. J IV.. ) . - V. " - - -
. i it . h iwrinj.. ft im t pxWT-i p.
-wiiMrtw turn t,ft.tt 9 4tQin&
) siU!l 1 rfM Ab.iiii.ft! fvrif.
Okaal.lloA 1 IV. Wl rfvtrt ta S
. , . , . - ? , !
two tktt 4Trl Poufai Avtrooia tkr
. . -
tkeir otao . ir tVo ko w vt :
il tkt iftpii, tl4 tkn ao4 tko litotkni ;
of ONataaj aa tkaoi aitkar Fkroai ,
r.UftwWoaor, H jhtHp aa, a
ft l ijk tftJ mi, a4 MvtTal.ra ii kl
i 4u", llxmjk Ih-macrat, J'aiJ i tka
UMl oka, i tlto roaVHftat aawoaiiti, oaa
' oatrawtaal , tti i Jorf fio-j to - rgl4
j (k wrartPra if IVoaajltaoU Haiti
: RffaWWaa of tka ?. J aaj Ckaao
' tckrail. Wf t'ftr td aaa tLal Uatiuo,
Mkna 04 Ki'iftMuJjSo ikrrw aot tkotr
0-atCO, tlkWVPO. anaftaj? tko !. f
-: For!, okai ttio kt4 it U tkr.r fowar to
fctra t.rtMoi Cjiroacr . X!aoo.
at4 a4 llnknt Hotel fat GftaLraat,
ati trt lUa. tWau 4oar Vf
r ant a (p4 elMtk 0fttinB aa to
ka? ertnkai4 eUrellT f tajtraiir to
' tko t'ftia Oft-k aaa at Ka4 1
Tko Cottoa Wimtaa A rata.
Tka MUIa ktrt fraai Okfa,
OOtB 0 K.'kr Ojmt. tko dfk aat'jrct "inf
Iliit.ile'pVla aorapo, ia Moorvo oa-
Lmwiwi, Ob a. r. Si. IKa.
Via fWaM !. Jlliftjb a alrftftv
fftr, a ttfttft!..- f lftM la apa, 04t aaa ta
talT4M0 ftVftftff -. aiftaa. r. a4 t tlftT
aiaa fmm mm4tmmsum liwaa ftTftftiaa. aaa
a iU aMtWHI Iku tftttrpfthaa. Al ftftftft
ina fv4 (ir.. atif4 Kvaa
J.ftftl'ft.ftt t; ItiM aaa i rlar Tho
art) Ma.rli k Pft4 U fatlfiraift tia aa
baa Vaaftj tWra, a aft fca4 a g4 ftWal
atraaftV. bij .a4 taraftal rH ta ra-a-,
aa aft'! k (aaa aa fra U ftftft
Hiiit a-4 ania k a if ! am. I
kft.4 a yftftr !.. tr lU n , aa , tta
44 aa aaat tft t I aa) aaW fft'ia
It nata itrftra. wlft( la 1 1 ftftft. la f -mJ P).
IL! uJ Jat Ur. a irara aftftalf iXft4af
tfc ftttftift t tram a. 4 btj )ivr
I Urt of tfe ra taMebt -ftjftaialft'l
ana ar a.'ft'lft'. I art. a ta tan tmt
aturnaihia. Tkftt ! arf4uaH lift a4at
ia tuar afpr. Tbc ft.ft.ft Kav4a Jana iifofta
ftxat trua Ift'tiftuft la Taanafta, ia aaaBa
airti Julia f'irtan:
T4 I mar kaav 1a tratii af ml! tfcia. Jraa
mmml4 ftfeiijft a hjr aawj. a awfjr mt tka
aftf av)UtMBI laal ftftcift
Mt aaa. i ifftni of kr eaaJart. ariiaa
rtval ka aaU ta J' ota kr t'oalf) rt t
pt. aaaM - it ta biaa. fl a oV
raa bat avatar- -
U jraa aa-a4 i. tftfti ftftftftr. fftUifttaf tttat
arltet aiftftat i, C-uaa mm har, aaaM ra
tka ftaif" af a lnal iarrat tar t' ana,
fi-t" iLa t ovhU arai kia. aa IcfftiaHl tVioVaaa.
Tvaf prftfW l tratfc.
I , Cobttkid by a XaJ .
, faaaaa Eaaaai.t W taa la UW
' ... tliaA ..t t. ftaal ftp. f ahav.f fftft ft fk aa
. a f aa prrt.ai b a-r ik, aVitttb, i4i
art pap! Ho tianiar1v font, tka aay aaa. '
tf fnaajrfif la tbt ta. . s-
Kttfi.fL7, ,. - ALaatft- ;
i Pur Haau i Tka tmU laaaitf t
i af lariMia 4aaiH m bat aa it It alaayt ?
1 la tka aaaa aftao paaaat, h Ctftaot tWly J
,rtMU .aJih-rftlaaraa tk.t Tata Ika i
to you, bi tbmfv.ro 1 vrtt that I am t&a ,
aoft, , ftvu ctm lowuwiaat tatraaira i
ft . . ft.. ... ' ..ft?
aaak aa atrragtb mi .aia4,oaaoa aa4
jaJ(f-aal, aaajaa; la tA be, lkarff-f,
U ro4iaaiblo fVfbTif ak. lai aay U
Maatly trato4 iwaf ak.a U aarr-rti kia
aatiariu aaatar im iatstlaet A lata
' -
Iff t.u.t tWTftHtiia ia Bftat praatlaa La Btoaaaau
f - ""-- ft
aUila aba to caaWatA pJi wtUfp. I aa.
opartfaHy uyg'-at that tka bttaltl aot
. . .ft . t i , .
ftl.arftftt'. iftft fwftft ml Am HUNpb trxftja vf t fftft.
. , . t j ,
tivi ii-f Bat tbarto U aa irriiitlo
fur lmttrt ca aaK knJliaal, fttteiMttaf
'tftttiai, aboao Wotyai4 raeo olftaia (ur
tkaa. rat t.ni miml ra .-a I Jf yaa ara a
jt
aiagla U4y, I bar aaaaobt bai yoaara
itBtiirfo, tMt, vittiMti. i Maf "o-i
aat), lxB irafrfal al pleuiaa. M
.0 tba favotif vt wt ai ar.
if toa
at 1 buiriitrJ UJy, 1 tat ifaaaiaBl tkai
. .
tMtr kaabanJ ia a mftmJmmM Aa. aa LUa4
.
aa4 aalbttk tbat ho arrll taktaffcaro at aay
49iratio vf jur mmttrttyt If kt tkall
Waal! liilra ia bao ioaiiaotWif aa4 -
. , . 1 t 11
Cltftatliib, art wa bauW li, 0U I . Witt ta
. . .:. . . .
' .. . t -,
ilna- Ml. lkirx'i liautHMl Urn-
f i V'riitftv Mr Krif lb man.
. "o i
, twr ef Coijtrm fior SoatSj f trulina, h)
ft. a,...!... It..." - -II
, etitca aftpw p.mpK tu. aiair
' ritapr if b4a,. bfiiciao, rtnlitiag mi
; i'jlaikia f Mla. fu mv4tmi ia kit UJ
! lf
,
j IM
Boaa af bio INaJJaoa. laa a.ao4
1 Biaa Oft ft. ft ftfftPP a ft" r-". "" .... w
-aii.
tu ill iy oa wawi w ! "a'-'")
i.1 li l.fiJ t.r. .i .u..k...J
t!!K
rft
llft 1 9
ra
Oft
H ft.
wnota mm umm twm npa - 1 - -" I 't ' r . , V
IVy wm t from aowio tkl iwtbtri j kt It-ay 4ik jrartil it la.disy to iotrr
ir.iftBiiL.,ura MarrttuJ j bkl atrifa and tko araault of tkl tffttliliv-
t,r Viriii-iia. Tkafi It tiwrt thai PiWL
C- i. ; . ' ft fftft . ft.
Ii wot tfk4 tluvi
bt 1 ftlobl JTfoWl
. I .. ... r . .
a ia a wiik 1 tti atraa, .4ieibf tktt U
SStJl Ibi aibWu U ta.armtk.1. -
I'ecij ut f ta liBitjaifttti.
U .. Tb fci h.f
r, . ?:t ftiai'wti ft U t-ft'
tif tH Vbi.'ol. Ail f fntwotvli til
tfc .ifT-MK, ! CtdimUaMj, l!ilf,
. . - . . . . 1 f I
fcM fWl. HMUm.Mp f
Ut4 tM lktrlM4 JMfe
wiruivrm nip n.n.Hii i.vvu . . . midi
'lM.Uimft!!i i .aT4
f.?.!!1 f.!V?lV J
.hUI U.4er-. i.. fr l.i nftai., !
"Tha first i!Ma'!- -i ttt aVi;
r lawk ttrt eoatAiiul mi4 t
tiirnt tiJ fci'ten, ritifjlH-jr. mk,
iwafptPt tU i4c of (U otWr !
ji.tftMici', apj gl. J ta lit rt ku.
brkftiU i grpltct la 4 IMJtt i!'(Hvl ea:
iifief, CuiJiW8 '. f te futi
Vrlfan to (V rat .!. Iff Jat
Hit.itkl 09 tlti aiafcj- lal. (S. tf.Mtji .
l)hl .. . . " -
The t C'. prtof tt pHf,tt
1 -Ift 'ft- . .
Uva it. tM latriU tkittaul hli
1 if .t 1(4 authtft. , A kvtiK UT k.
!art rttj lk aaaolm to ,iijr.
I (eli'ftvoot to ik.ck it r !,. ' ;
ioaViJ4 H M to
i1Jf lrl0 U Oflt I"
ry ' r ifj. ..... t . ,
inoa.. u u ftaawuot to i
puutul 1,'
u h 'la.
auto thai ti .
.ui, ih ktalrai loJoaiiK, ,
rfid bf tki tMioal It lk aoria i ;
lootioiu auwi ,!, aad liut ll IU i-fORf
tko. Uackic j af tka fatker of tko roco t
liav, tka .ihta tti kitor. tka ft.'lrj
; if owttiiotuft4 aar kao bora . autt t
ee-l. nor olJ ttt rotorH . ir4uu t
icj fpi'iti. kJL tko mtUti f tk,
tinoait m4 tko kp it. ila faiara Lt ,
kiOftiftbt iato jftOtt ia (k alUtaatiiM O
i of piaatiftiitia ckaiifii;! a4 tiafatteo kt
! tai Mia aBgr 4jpaUata. :,.
' . t ia oat mf aara.ft i mii, o
inift aithwr of tka ftrtW. fr 4kl'
ft arrara mt tfMiniitvM, kat aa rt
! $ti it a aa ia4otaMa fa4ltkt 1
. tkcif aftUrta tka biro kavl OMiat if
UooMotai ia rrtaii4iaf tko arwat J
aaeiukiaouuof pM9 '-. It aoa'f
: k ra U atliiA tkta fJMti'Hi kt I
' faprraixo to ia tko rappat tfftftW
; af tka pH&tr;i aitkakirk tko aaklto )
ka4 too ialtiW; kat mm pntfmmij mmm
' froo oi! ft)H.rfeii aa Ibrai , itauftia
: a I atk tka M'aita tkw a4 Jroaa. aJ
' tM.l.ag to rit aaotravantm . axk
ia tftti."! I mUMJr W lil MRJ1 '
aiaio, tkat tko ), af it, ftrfa4 at
aaaftapaatr taUkitHua af thtalataff qo.
4ia Hi. yny piJii, h
aerttaaai (Oliaf at tko iNttflk aa l to
. raar4 Iko tcvij( tptnl ml tUaaatoa
4tv .1ik, atriia tka Ovkrr kaa ka
pvxa 'l lo a.iiii( l lkaa afipurtaai
tMI i t ao4 aiatrr; ta(iul.
A fur kattafau lav 2 (iuu4 tko fl
trf kf tkfttr Ifrtff iffei a-aaalu. ikt
aartita aro au itpatiat tut a aviftvai
HtnttU far ottitiHt ta tintaaa at
tkai kat tot aarartrai, ttw tcaalta af okt.!
aaaf aa tuftif uaa la tko mommtiy.
A mm tk4ioaU-Hl af 4ko .otarattr a
Ut mi it Ij.ftftU aa4 aoxib .
: aHtftiaaaop, aa oa4 oa! atal 4a 4l .
iBiktaot faot, tkat 1 Ovafaiiia k
tiii rI!4 ! aaa of tktao artia ta at
i lert Miiii4l fr tho oitvOaf tbiii
' Mantrato at tko liiiei fti)a akitk, I
. iko aaeaawarf ktio nf ita contrcw..
fliiaaa Stat. a of tkat Ubhmi ira oioiatf
4
tsolemalf iwpraaa4 aitk tkaao tatX, -
aaatkar af caaii.aaa froia 4tAoroot ft
af tka rauatrf, aaxxif akaai vara aam
; tart of tka ttaaatvt Cvmpr, aa4 mt t'a.
irirta of f ra.tr d, rmemmttj aav.p4.
; ki4 il tka titf ttf Wftkt,ua a amUi-
HmUt oo 0raa fur atamaj 4B(ti
; akwk lk.f tiftkf Umm
' . It aaa tka laaaiattata afaWa af ik
I aia-ttiRjt, tkat iar4iati wap kal4 i
Uitea ta Of gattiaa a Coaaiilaiiftiaal L'ai
I artT," iiWia-tfti la oaraart "lUa I'aiuf
I U ('aaftUialiiio Mil tko ottitvotBaat 1
tkt Uaa." , t 1- . .
-T Maitioa Wta aaaurtiiaalf aaa,
Maet4 by tka apaatataiaat af 1 HWatn t
fc;a. if 0 CUMau44rO' okarRTal Hfc lk
jftBWtj aUraattoi af tka forty aa4 w'h
tba parparatiua of ia i44fai ta tka par
plo af tbo liiito) 8tla. - . i -
Wa oeai act atarc ja, MUa ri.Iai
b" Pf'rV,' tW WA WK1 a-!-,
. Ar . .
rtlf , tj,5f j, ..j, t!l ta,mt, tt n
. a. . . .
tlt, to pmaaJo aa to abaa.ua b'4ii
tal at-patiatwaa abiah tkty ara Dk'
' - J lawroaii taj priaivro, tun. W(
! . ... ..... i' . , kV!. i
.t. -j . . . . - . i
. w. ... jr"vr r.n. v. ?.
' TJipMiaT lift tba trm ml I ha MrkmitujA
;. ..7 -
i tatra ara acrrnQfiraa iBatiarva aaa
i - a a. . j j . : .. n a .
vyvii worajv w oj viwv- w ti
pfa4
p ppj wi.iii. v. p.viatvp tar ps.atMr
I . '.. '
: ..... . ...i.i;.. .i .:...
j ! pariorta ttt duty to tk4r ouaalry
t, , ka aonrt t tka diiailaaal riiat
; ao4nii tba rml fimagik uf tkia abut
'! 4apr'bt'"o, ;iu4Ufrraoo, or di.a.
! iTft '
tiUiaal aarfaro Tk ot J soar y ulio
ti ,eh 4,,, lW
alinoi lby ekoiol pii, Hat ib fil
fltttB!fb. tftat tba rialrt , ab aa
"py p-Mftitpfi at a8 tiatat, aaJ .riioti
'.jtlt" at tka Crraaai; t, 0o4illn ' .
a tttial (QfloaalUl aonioa af tka wbuir
- ''
: . 'jip . .
j If lk iarrftijftllm roulj mala,
ikfrt ta KBaoa tt bcliaf a h WuuI4 riall
il 4tKtriiiii tk ftt'tka(. at parti., ara
ho tuBiila;r4, littla laat (kai 1 wi Wa
tff tuUr aiil ba 4laa aat of Ikt tpkvra
at act. parilctpatiiHt ii tht omtiiij; l
tiuA ll btj Wlilr auvpeth of tbl
a,.ar.try Wilt bo faaaJ ta furaih a tottU
aoainbatioa ta tkw wti. Ku k r
i that fcaxdriativa wka baft twrl -iifiactd
j to tab i-l''i li rtb iWliiiot will aal
Iftft 1 Ir. aa llA t 1 A I La f l . tmJ m .1 Aft 1 ill at lal a ftaat .
""""" 7 -fr"?"-'
j ,,bpwI. drta but atiaot laly ta tbair ao
I ivaavrt au4 tko rit BuwUf jf ikrta
I . b'l'o'fa, bo purtapl lojuii tkiir
I",."""""' ia ""'"f awwr..a
fti.,ft ...4 Ik. .... ..r.n.iM ftf l.waft l.m.jii
!""""- ' . 7 .r.:- "rr'-
j ifiraa liinwir vi ibtwa iK BiOTv4t par'
! I. mk :.. a. frmi. Ika lia. of atftrak
if pij kf Wk lb party ooLttrai )U
at A. ... I A . i. a. - k. mm
I rorraer iftawpti, wv', wa aa
I I . I "a f.l l.ft. I
a.tjLt, ur fly A U.Vrtmtat la
i tk. ftaVaf tk, r.i tt. ; - . ui ti
-UlV Aii4Wiftoltil fV,
fetotkifiii . 11 f , wti44 aM
pirt-. b tcj ftei- ii tU
r-. .. U.. . 'a ft 1 i -.1-
pJrnjt-) H' . rP ,i Vfrli'M pI i4
tf e -iJ ?p U tbtW 1 rl,
. i MM iii . ilia tlfwtiik l tk avntfttrt d
a-.. ... .k. l.Lr .1 "... La
, "I. r"Klll .illlli ft WftW ftft. W W1M.IT
-daie A ftltiwal HMT4P.. .4
r.tt4 frjviwi hhh 11
.
, mwnn pa ftjttWMMI (4 it.
t.k.l1 ft.l.Mt. WS
. m MNith
, 4 rf j p.wSu.. f U
fallaa III &, 10ln-M Mdi4(Jait ,
uni of (cimUm vif, o4 t!am it
Ik ttilfair.f eftfc-C - of affftir. will
iit .ii th tmYf prt" vatirfi fca)i(
t to t M'tU'' ptpot if tfm.
' Ci Hi fopailta, rtat vita fcforfi-M A
SOS lafori ,. t0ff Hj MlapUl(iinal
of tlxlaii, fj-ot.ft-1 im Mai iiiiiaifln(
tk prnt !l;i'tiej tipplic, Ml fill
IfttrMal to tbi ' gTU CinitaJ.rji
lttf Nor bi nrt - Iwo-
UigWul ojii ,lWi;J.o kr-4
finra af lb ift I .'ton. ar traa hit of tka 1
raoakUo at k.-a and ra j kff Ltr of oar
r?oftetakfa-l, B15 ilk 4 aai-.t tt tka
aa44a rortaro of tko lattnaai o,Hi.tf.
: 00a kt bo tkat tk .ior abwk at akta to
Mar ail ap hi lha tvU4 aitvra, ao4
I rlnf glcJaaaa U?k 19 ft.vff g4 BUn't
(SffftiJo, a ill aikkifttJ ita kmJ fr m ).
tfttfT tkat tkt JtaOaTatiiftll f Aiawirta
aitlftaaa, iatkoa4 kf tko r'afltar tkat
iir.Ma tka iitacrit ml oar t Moa, aa4
O vafiuut af .U faCai't ta PJfli lk
rmiingef b. J ..'kal, aoJ ta fe-wftUUuh
!. filiialHiO uf ktftUhfal, j.l oo-
koaiirotat a4w.ftittTait.ift. af tk 4tit
a .4 kaaffita of tka Couftiiioiioa, aiU altf
k a!air4 il lk! BfXMeatna mot, ani
iii-sir tt Totintij ftktoio of f .ielj
- I.ktajf 01 ipoa t'l" 4tal!ii m f tki
' fftbti ef aaf"J'fcJ .!att ? tkit tkll
oaratHt aiU rrurr ittf falaa to aTt
afftrlija to naa aa ta par Bill, akaa
II kaa tht powrr ! forbid ibi d.-.ra-
in' 'A tiiu g!urioa briig of Bi.of
ftti.lftjn if fniaa, aiik ntk iafauiiai
' Iftrmati. eitjfttVfifijt afr'l4 tkl fttk of
lk. i ki.tv, aitk ach trfaa4 knaat mar
tnnj vr tka oaroor kafura tba, tka
rvBlral p-jiat of i rntnf bJ-fttu,, lk
f 1' t cf ftu auanf bratftrt af tka aaiitil
rh4 buwafiiif al iHt ak J tn!.
I.! all ajOft rtt-t ap"a tko iacrHikfo
f.l uf oar ml. .
tkocvaatry it a.u:l.t iata tataiioat
cf Oiteaiot. Tki Knt pt.ilioJ fa
Wiro enaiaajiaf ft tt ataa4tjr. IW k
ra lafartataj aitk rag tkat tHrcatr-a
tftft'Cal aatrttaKa ' Tka rl . f !
Miiaj eitiaMa ara lokiaj ) artk
a Haaaai'Ut, aaj aa afiaia aiiprtlicoatoB
. f iMUrWvrf, Aa-t jet thra k aj Jtafvr
i.MpeoJi)ttrr th Ui-p'i'!ia ak'u-h ka
at ia pftfti.no fcivt lt-4 rrrjifl, aal vliick
k i aaa ab4uai rmmf aravaal
We kia fnaeUti! oal tko rfcitf auna
al tk araaaot ajaatina, aa. tUia a?
War aUatvaif aauaa lual Humi a. ia
a t iftftt-Uaa aha ara .. oj; uMua
tka tftftbtrul af tk Otraotcat raa ka
a.fftty atroiii aiik tHa mtairftm rl cf
abil affatra -Tkv aaly m9y tv f arat
ih eaaatry fra tU tr k.a4 tt tka uriza.a.
i; a oart akvrao tvuiaioal priaoip! ihatt
W :
T reiaaro tkt alrt of tUf try frm
tko iiaaa of forty julittra, aJ it it
to tko ipaJal cttiaiial of tko 9?tai
io a Hick it ttiftto, aaj to tbo iaU4
atiHi cf tko jiJuitrt ;
. Ta raraara all aaotarr! fiaat tka
1U0 aa4 fiiikfol naeoiiiia af tka pntr'm
(a fif tka raoifiiiua wf faiiio U
Tt(l?iirto kal tipmni tka rwaart
af tko ooaotry by a0f4i rr.af-iiii to
a -afttl larvait aa t iaui-! ia
vHafiilil aitk tko yaral wctfara is4
r.jaitalii) to ail ;
To uaiataia pftaro.'a ftr a rpMiUf,
Mtf bolorabla rtl.ti. In ill latkm ;
- Ta aar4 aa4 raf irra tko aatirrmwy
f tit Iowa by ii Ui partial tt4 otrirt k.
rntaittntiua af tbo lover f U0tt4 k? tko
t'-r.iii(atloa .
T rapact tbo ri)(liUaii4 rortivaaa tba
I'tiioa tf tka Btaloa aa tko f ka) oarrt of
j rrht ppfO aid prap-aity, tad tit
tirvftt yaartatca at futort pia bd
VapriiM! - ' '
' Tt taack rooaalKatiifn, fratera'.ty al4
rtfUwrafta. at tba rt4 aatiaaal okari
lita by a kick tko Uai-ia ia ear ta bo
praaarorj. m tvanUia of praaiia) Met.
aiajftta tho poapia.
Lat Ik priaolpl I Uo H tko
braltt af tktaa aba pVira tttao4-Na to
ikaMpfftftH of tka party, aaJ M tketa M
taa tbaaa ptitata . Lfa ao vail ai tkair
paktia day. - -; ,'--v' .'
Ta piaanto tbil Btorftaaat, Baaaaarrt
tkoalJ bo adupto-J aitk aa littio 4lar aa
!. kla, trk aa aul alJ ai apprt
ally ta tU party 14 ort aeaira'!if
Inllarotja ei tki apptiactimj t-Wiim
aa4 IJi It MotiiJtira upora akata )ia
'ta rtiay la airrataallT aitiaeUrtf4.
. .lY. . . . .1 .
To tkin m4 o rnmoaa that 1 a.ara.
tt,a (a kwa4iat'fy iialj ia aaok tat.
Whtvk .bJI aaaiata tk tftttt af onkaJ.
lti tlli alult luaiftnuiia iJ" ....iL
tiem' itck fufat at tlufl taaVa it oaott
llfrtirat
" Tbit raefc of kr--a CiQt 'ull-tia liQ
feata boBilaatloa ttf lwo,rab4iiatl fc
ikt Frtaiiiraf t. i'uuiilliaif ta a.iu.iata a
Vl .l 11...M..1 . L 1 ...J f , .v ...
. .VP . ivmmmmmtmiji .V I "ft pfti.fiftrft) ttPfta ft iftvft
' moat ifatBrat anj tprutea ia p.Mia to-
ttufaj. at of wawb rao tia!!. a iaat,
ihtl Va a ti.Wa tf uiua athr iUio
thai tlat la ahitb ka ia ati.ia(rj ;
( That lk taa ctHii4aifa Iran tat k
; ltaia kbaU bt tabtaittcj ta tka txtn.id. r
itiulof itieaoral CfotoOftivi. ta ba aa
' amlU4 at Jt.liitf, at b timt that
ball bo Ut-ftigOftUi by ln .taUutiM fct
j CCalltt Ci'tatbltUt. kkh fsirk Cua-
I .....'" .1.. ii l. I., -i .
uilyo iUII be anpoairrd ta aic
ffjia lb anoit BiKitaf ml tba otifwaa
Hum trkiaaiiUed tail. eaadidatt f if
I'lftvaidnt m4 Viaa rratidaat. at tki
eaotlldaUt fiit k Cytitii'.Ual .'t ut
-rtf t " -
Tktt ibW inB.r.I Cimeoatfoa ikili
Foaaiit of 1 it-rraar-lUIUia) frvra earb
Stall, Bip-4 vf lb a. 0.9)1 aowbif af
tuataivara a it rtipfaaaiaia ta. tia ipw
Dtiatf of Cagr t , .. , .- . , t ,
Tkat tkii traropooUU.'!. if pack. i :ai
Io tkaoto aiir by tka IwitJ (Vooraiura,
llaolf, r b au. f-r iaot u i-i.ik
CoimUva, U it M ikt tbortiato uf tha
1 tMM tk 4..ta.y H? (nt v;i
A ptliitiO riltftt'b-ffi (l HwlftM.
Hi 4 bio fi.m, ox il,!n. rml4 totoife-
faiofft Ukll. fft ftf tU toil', tl4
)i ff cat n4 i!ii'iU or twlicW ef -
4ftaia. r . Tbo prvfh hf an avook NOftM, '
w rooir ititHaiftr aittiatpa f t, i f po.rf of tfi Mmft of Kro'nti
oKolirwy of tNnirtoMi, to IM i W, Ifci tk tho maI u
tf dmt tf tk.' kofHa, ajnU irafff ! i Uignpk trf tktMOtMYTaii a-nt.fti
opBl Otbff lotSMaiUrl,. if kattof . otftpift) j wkik rrt tk trosaina; ftor; a tka
U tel.- Uat ll IhO trlt ; (44 Wkfa; part. H -,.- hf r-tira
lt0J ,aj fyftal4 foMot i .1 Wtaa of k!pftffora t tt-0 (Vitatill-
Hfatoft U m.t i ititittIoK tot tk i tk.o, Mid if lk- OilijraUaii to irtio ik
(lf.;lfltiii itfttvaa, in jrnifttfri ; fMnt f faffirrvnu laj rvajraam.Mi
tk'T 9.3 IWftiowt ll iko pUa T0x-i, lMi to tka faftwfTftlto a that )
iko k4 Iko tttn itUillttw, kawfc k ? Oftfl traifiirtt hi?k y-Mtt.a i
(!eft0o ttrtl iv.ft.4 0t t4 tk . ulat t tk fofrwnl-
iivtn ra wdhi in ottjinat t it l aotoar
ti fowtuju'tioa rf CvRVtatri'it It niaMii.
(t iU U ooad4 liiiaita'!a 41 f
! tkl t4.1 f-trM MftJlhiftlt
. : . i.t .
wTai aniBPBft frwrifti VJ inv fw j
tat nvterivoit) toil it ;3, at arvb
akit ImJ ii tko aoMrrrta( aoia'wo of
ovoral Mtt 'joftv,a i for ai m
-i--t; 4 . .
or vporo iR'iifti3si& a otbi rat'J ta io i
tU to tScto4. '.M f okoie (J tka
MM rtati( it oilt adai' oo tirMoj. j
auia, aSaavt tka paMia ih kf astactiag '
aa)iiao iakaa a, at nipxil kj
tko r-4iirf..
"W"hrtkt it o!br priBi!a tli i a
tboto o ka aoi.rt4, t wall U O
tk Uoa'pOUiiOi . to . a)4roMa. 'Fta4- ;
fortia" kavt) friot.tft aipln4 ;
I a tbl tkiliirtr de?eri of rf 4tpti a,
! tkl ttej I frm i l- iwf4 with ,
l jf-, . i . . i. t r 1
av7.Tft nj prvjrfta, .i im ai mm
kiahcr ao4 anklt'T aim tkai tka roatori
tiwi f ftmei iiftl katmooj to 1 iiriJ J '
aa J Jiirc-l ttoantrj, anJ no flaiforiu ,
o'i'a ftP5rpUW to t fj iron ptU:ut tkai
J l-iiao Caaati4a, aai tko
j oiktwataf tko Uaa."-
! KH ettloaa., th tact that kt kwn
invt'cJ to U U arrf.irn j V a kt
jHrt'atft'l ont polk tf ablet) ia oar upla
aaPft Mt avavw j aft 1 pft
aariiuat asftili'ia. . It to
at'-na akttif ya !H larva tktt k,
ar ewitfuufli oat wbi-k, katr ibt
apprnrKitj tin&U mtv tarmioata,
taaf l4 to rictiXf k: a t la peaoo; to
1 brtol' 0vOaiMa f ' atriff, kol aot to a
ratrktia of fctrayea'f fj
. WAMI!t.TB, FaUdir; t, 13.
Taks J titteaJa. kif , OLttraaoa.
Wittiaai C Kit, V.
.Va.kiBtfa Hint, NT.
m::iai A Oralani. X 0..
ifar. M Fal ar, '.. .
Juka V. iaaa4f , .M i .
iitar Y. t?raaa4a. tl !
Alrfaa4t R. HftiJ. ri V .
J uki A It K?ka!!, Cl,
J-k Wkeolar, Vt , a
J. M jrriaua Uarria, Ufl .
Inrwia Caatltfftt, X. J .,
t'hartfa M. Or.ora4, U ,
Mar,h!l I WilJcr, M,
Jha IIOJ, Or,
TcawphX itof i-r. (Hi), ,
tViUna Tfapl. ILf
J-Aa Ptirkaia, Coaa ,
Joko A nif n-r, X C.
C. tT laktt, l'a ,
IL W Tkotaaaa. laJ ,
N Yf Sk lief, Aia,
(inorftja Itrii, X- X ,
W.UtataO li.'daaUa, Tao L
Vt'iUia L T'r, Iaa,
Jwfca Witaoo. lit ,
J.ra t Uaaaaa, Tai ,
Iv. J, Wkalurk, X V, ('..
Kai''i tiSMftoia.
("aiVnit. .Viaf. Wiij .V-r."4P -ia.
J 4Co Hsivtai.
fViftraaaa .Vnf. iaxr jrrmiim tat.
. -
. X.
Kr. PoaamgtoB it noma.
At a aoatta n "atrk. a Jfraay,
tko kwna ot Mi. potkot tVtiaiaua, a
fe ntalo-ja Hoce, tka WluOm,; Uo!jr
mnaftftatiia aaJ piikitio rn'u;nai aura
i.!ipi I, aoJ at ratftkr utr itivn of Hoctk
ar tara ta Ikcm '
nArrrvM, Aa olfort it ma bains aa4a
to t-f jai, ia aa afH b il.,'.(i m-a-'Tiif
rWairalt tf to lttiua, ia orJ-r
to tetntt tkit " J.(iiftia irao.jauiit t "
wkinh unrk-4 tbo rarfy 4j) of tko Ro.
pabjio, akiek kaa mM aa aaj!y iatpfroat
i a4 tka but to yaara by tka atatioa af
tko aitrrry 4)aua," aktreby tko ataat
aiwlabt ttooftoaa karo L itpajiiuJ. oa
' tka cma ka4 aadtr tka tmcui iaa of
- froptiivni," bb-J 00 trt ofke i4?r lk
tftatri'iaa- IfttaO of " 3uto Riabtt,' wkark
kao rraUc4 ta iKa aaatiiatiua of p'Jfx
mitf, tba oaaaeriBg of it. Kib aita
ta4 re!igift, injnr'um iattrrart'aa to
baaiorat tk4 ru-t fin tko abrdJioo af
i tko bln4 af rlanatrt - aoraaaa, aHkoat
I briafiaa, -aay 4orrBua4a) kaB4ia.
j Ao4 f Wf'ta, Tko 4iaiua af tkia
acniui af ktrrry kaa tkl ff ravitt4 oar
J Icgialatara ia tba rfalU of t'.nj;r I
t tara 4rtf tar to tkf riktauui 4tJ)tn
j rf tka iaoakaoioa tnjfakonof aiaa tr tba
' latwi tola iaiao4 frtna a4aa4:ria aa4
j raiaat aoatpaUtia aik tba paopr Ubaf
af Earupo; lhH'lur, .
j li'l'f, Tktl o oftofaiMM aitk,
aa4 aill trpo4 to tk rT..rt M ba.Ul ap
1 1 "Xatioaal l!iia pawy,' apa Hia piat
farm of tko L'ok; tk taaUoa aa4
i tka vaftraatoat of tha Wa, by giriag. it
J oar tat ta4 aa4itiJr4 aoppprt j a.a aiil
j aa arao oar tffwrtt autil itt priaatpittt aro
! rftio4 ltb fictory. '
- AWW, Tkat ia arOot taia affaet to
tka tarofaiair, rtaoa, aa 4a aarttby or.
aaalta ttldrt tiva btttt 14 tha I aaaf i
!' Njiwtii L'aku Clob of ibt etty of
Xeark.
tV-rVrftf, Tkat froat tM idar w n
; ladiata 04 tsaora tk tOraioa ttf 4uaa
tta aiatary "at 11 iua il tkititksal p4i-
tic" Wiiariaa tkat ita aikaaaat ikaa!4
' ta Ufk Li ibuaa ala ar iaiipftjLftlplf aaJ
diratjtty iatrftiaJ, aad rtp-ftfilljr rrlr
' iko 04rVir4to af " I'tolocilKa" aaA l'ra-
', kibliioa," ta tkat Vat toot 100 ruklib4,
; lr a r4roo af tka gnatraaoaa tky nay
' iHataiB kr acb ricieraaaa. .
' I'. TL.i il. I... .: . r
t pip'ij ipi. .at , naaat.irif mm
: Out. Cbat. 9 t)14a, gifa a tpriira uf
aUajala of Ibal btRti-loata 4 lilioo
J t'baipOtar ab'th aaiat tray Trpt
' tka fraitat; if bM tfai' J attar at r-a, tatt tf '
j .rjtpoa44 to by tka paopkr .a ail , Iko ;
. tiaiei oat4 aova taatara tkat ara rl CO4 '
i frl:a. akivb it tkt rt laoiatit fcr !
' tkt fWwitioi vf MNatioal t'aioo par-
i - Wk-ap, Tka aUaliaa af 01 Ooam-aT
tt ; il l . l ti 1
4 rtitfttfa M pfikat of tba Uaata ba
j tta iia4 a tvpiuia tiatar,
j aheffby tha tl kooao .oaoaarfalxf
' tbtoio of o diiiiagaiabri faiiWtit
j ua Lt . wUranraatitatl j aad Ant ttta
it-vvtaljct akiak pi. kjat U t-w--
I (it a, r.iH. tl4 .too andiaai MMipiaa
pi lb lioiiaWiaai . Mf4j of I8it aJ
al-'Mi-J ioaiaad tka anaiWa af -M N o
lftRva i, lali4.iA tooalatiaaa fa
otnj ptota-la. ? Aat0, ladlo
ry, , wkaraoa )lt U'o'""! gao
bi !UriSa-t OBjafaaajtal t Mo raa
lwUv t a! tbiaoftilt,t l fttujr.4 til
oaati
$ ftk iN,tk j.4 Satttk. Miof tki
t-rl Kiti m tWlifif f Ik lrt offi-t is ewl Mnt. li Otjto of ) ajao to
.i. . "TH. . .M..l ft ft . ' .
MM Of till NaatMt Port.'
aw-MiiBt f U. Wtilnik. !.-
hit Vimftd tt) (; M fctft--
fall tr Kf hit aWrio. V ()
" ' CofiOtntfooat Intoroat.
Tko toli,al latftTrst fiifl. froTi
tho &., Bftiad ko llao of Kpp
araiaiiTtft jtiemy Mfraino nailrr l n
. . - .. .A.-
. I M fciH tMiM4 a aeataatioa-
b ixuraat lot to aaot tat pot aont.
menrf fiftaaW, kat Ujpk K law
ebaAi-d ii ri: ii loo to all tttuf l
f ? Tko f-JUaian it tiiiuMii of ltt
Brat laioaa af tka ti4 to it Paa4 tkt S-ai to.
Nkftt.ia 1 Bf-otrira tka partiaa itntoa in kit fu-f ft b-b thftt In J
trartinji ! baa aviary pmy tvaly A . 11ho brat kaoaa, tra ry aaauii-f tkat
lvt inirrftftt B to te4 19 pr c-t , i tLan tiitw i-f 1 ,iaj tt iu I tt rnUiBinj
tkt tima 13 bo a-.r.lifl ta fKatr-t, aa4 : ci.T in I prrtt'mttt ti- taitd ny ta ia
ta ppt DBoa tka luta or at bar ariaa fiif-il V ia wh aileiyao t,i th?m.
af ftWtH. j An4 tk fkyftififtfra aht eSe.t J tKrn
Haptiaa 2 prfirhlnm tkit tko rata af ft ' turt karv aaly " I ab a -tirx-ti ,a laavia
ft rtt kJ! cotinoei tks rate in ia tka BnMi a4vrt"aiita ef Dr. U .
tht aWaftO of cinitrirU talk aootrkry, : f. MaLIV, alikk ceeart 10 too WJris
nr fct tnr atirr irticlo thti borruai-d
mtiftftf
hoctmi S -ivt4a tkat pftroat fT'"f
fva tk aama Buy buy oatta, bilU,
I'itJ vr atkrr acoinUf, tuaJa kit aaia, at
Brut f di-r :tnt n,l to cirtf.'i tea
pr e)t ; ' I iT tfcc f b Ja sit
tkt titoa hf fr kf mtJa ta bar ia
IfftTppt ct a j trfiDoni ha t jrTTf thar
aa, aj nfeatcr rata ikavt bo iria tkrefr
tkaa ta prr eiot tiiaauaai, iitetaiia,' tka
iittr?t that bo tr nty arantt!at t'ltra
cn Bp ti tka imj if pa"flnt t r'4 oa :
Ao4 it i forikirr ptiri tti tkat oil uf,
bill, tftied, r utkir aacaariy for aaoay
afitutiotoJ avcariia-i la tko fjrrg
protiatj.-vt, b.ll b a laa'i u twar tuwa
tb.a .ii pr cmt pr aoaaia, uaU-.t '!
of tk int. fi-.l ftr-rj tl be p.il Op tl
tkt tioi'i t f fnymtat ahait b eno
14 ia tha JU-.osi aa ukta."
t'rvti.ia I pmvi4co that Kicia laaatao
runy at m tij tbm tn p: (eat shall but)
ufa:!j toSIi-ot any isUreM, bb4 if faiJ,
nuj e rritrr4 by tin. fifty pajiaj,
k tirirt, cr4iitra ia
itwti a S prvfiJaa Uat r-oraon pap.
ekifttajf ij(ii at 1 f rtr ratoaf 4jeouat
t!.a l jKr tt , ejuauo iatrrr.it aa-
tdtattiateJ or t afja-naUt. ei3it eU-
Itcttha liauaat W a.w-!;a ha pr
mva , BuiiiTft a.ift1 vt i! . pftarj . p. 1
4ta aarxkaaiaa: tkat a aata ia aitia to ao ;
O-iJ- , ;
S ti ia S prorij't tkat 0X't, Lt , '
nu ts t.i (a a 1J ftHait oat k?ar m ir ttiaa
ii prr p!H. iifft lftjlitaa tht a-llitioa- ;
a) taara4 ift0a!fjial?4 ia tka 4iaont
taka uti. 11 bi la a iuUalta uf th
a -t that loa per tea pt aaaa bo
imd tu tka euauai, or aay leap asjolut,
cicrdiBj; ait far ecu I akail f''j aiooa
Ij tka ctiitractt btra botTMarr aa4
IlbJrf
SfHi'o T makaa violation of tkt art
ia4irub)a aa aaa. latataaara. anabto '
lc tkaa l 0, nr if tka aira ijiatvat
. r liiaanaat tv nntr. ia tka full lauaat
-. illrftiij tlfp ; prjtijl that a eva
trict it 1 til. th li ciaipltt the uf
fvuet t aiufh a 0 at aal riiNtiQt ;
.km it tk dvj af tkt Cirrau Ju l;,
la ait fara vhrr it ait acpar trvm
lr.U al U a or rfvij, tkat 4b la ka
beal i.Utr4, ta afiract the A'ttary
0orral ti rj'O'neifa f roca!wn , ar
if tka I fti-! ar froraa ia a cuurt af'
Clucry, the Cierk. aal Maator ia r
Oair4 to aMiff tbt Circait Ju Il', ia
! Court, t tko offraaa, aba
ah a tt
tit aiannrr, ifbtlbiakt tfc prv.f atiflsa
lBi, ftiirect pruatrcatiaa ta bo aiaUo; Jd
lia of tkt iVara aro ia 1 liko ataaaar
rairv4 Ij b ttify tk t' reait Jale
iScotioa 9 prut4 tkat tka l ak3
tak affect front nj after S.plnb?r 1st,
4-4.5H
,Htiaa '1 nj atvcatiftii. ataiiaa; it law
fa I to raw ilcbt rn-aic i by borra:n
i tanaay at 10 pvr i"r.t : bst rfpoiaJ?y prt
id-a agaiart tki?4 fistir thai d pr
- rral fcir any tiaUliiy f nt orsibt;aa; in
: BHa-y iuanni.
TWa protavi. la vtiia trat alrtek.
' aa aat.
A iiir jTCIi 'a ii te'joa t..A.k tu
ttriri oat.
Sactiua 4 wa atrtckfa aat lotira.
A aot bar awa4aftai taska it lawai
: t 4raot "orlrrot, tVal traOftaetir pa
1 poiByiiftTrtptioaattratta-txaeJiej;
. tea par aant , taiiaiattas alauva tka tato
5 a iaiarafti aai4 papar taay aaar aa a part
: af ouok par raat t aa4 tbtt ao liarro
! than bo atfry to aatboriir ah lt
! OaaaU; prvtiioJ that ail Q4i raraitai
br-raaJ tk ftaij ! per cal. aluil bo
' aaiaafala aa4 tka paraa ao raeftHfiog
: akail k guifey 4 a ftaMcitafaatir ; prai
i fj4 ta-'Bry um4 aa4f tki tt tkail b
gia tit too US. tw.f a tai.U prop
, riy, froat aeb-tl'ila krpt by tka paraua
ipaaitit;, ta ba a aora a, aata aay aaaaioa
; af tin prrmava) abkH bo paaiakabto at 1
! Oft'iaJtaaaaar A'tftAr J jZaa-r.
, Aftor BaohiiiaTooUla Iliuiola.
Ur. Morna, ef lUtai eoa of tka IViaijUa
Vtaioftvrkla ia IWrraaB, affr4 tm tkl
! Iita ai tka Ifitb tnat , raantatioa ral-
; hi,. 9alk tVcrat.ry rf tha Uteri a la
! tapurt all tka facto ivlatira ta Ika Wi of
' Air. Vim, lait Marakai of tka Xonkari
i that rift uf liuaula. aJaftl aa tJ tka ILuaa
pi4 to k 1'iiuwt VttrB-y. Mr. Mjt-
! tit riaa nfnttJ ba.nkf fti)ti .a ?a!:iaj
aa tkt PiTa-atfir tltotral Im cpa of
: tka batlata, pat tt mmm, . taoaajaaattitaa,
A.. mmmmmU-X wak tka taraaval atvi aa
' ... . r f li -.. i... 1.. I -
, piHaiiaciip rav.. w-- tmu. p ai-
, liu.ii; au4 laa aa la tko a4i i4 uf Mr.
Covb tha I'vatataat? at IMji. Tbrao
. Tka lata Marfkai; Mis fiao, ia aaJ
u4 la bo aoiaaHtr, aad 4ba Ckt-aito j
iWi-a-iaf , Mr. 0-Ji a) apop-J 1 tanuao j
kiadi of raftriity. Th Mtara, osa-Btotr-d
ilk tkt tipnirilawei aad rH.j
aaia 1a lllia-i,' 'w. tkitw tko - ratirt
hiok evrraad ikf 1'raftidffftl ia bia 00-liol-
- Ala, , Marria ia aockiot( kt off 1
rik Tti af rxraj ik'O, Wkaitko r
.p'Hia't ara tntie ta bia rraHIu'i.n wa ay
baik fct kowtk'.a kaura tkaa or4reariiy
tapaUWo itt tka ortina af tko k) 4 ut tht
futaraastbt. Tk Ul-i-aMa 04kt alt!
fco tufwttatjj it p4vUt i, bat aa UtK,
aaa iktt U M-rrit ko aaoJo tfc ttata
bMit, ' kt will a4 pra.;i lh puliy to
atcpa H tk attor ba prot4 to tka
bt..a. C-iruliaa baa baon tba iraaa
b tk f o ttaaktBjfftoa, aalr tka a4
iat4ta4i.M af lr lUokiiiio, old two
ajuakaaUb etfoc4B iko B,k o4
bUjkbla tha lailisiiaaa-ti ti M itrftja4
ftabio.AVt4f f VA -i
r c : i
K H
Kitllj XT
'RiRt A- RAIfllKT.
M Kxitok U va kn)4 th. ik
pokhi wil jai aano ft?t nftvira
to tk aifftvatarftft f ),ior.f(
Uttpf ar Jtffta4. fi".y (M ttK
attr-korit a)J hata aaftt-iftftj Ikriv .
(auiia Ii lk kviaWof the a aoawt
ko' lif raioi, i kava vA
' 1 OOO'ttk of cmkMatK-a) a
! r-ti)onrrs. at timea. at of uwuiwn
wiuk pbtftioiaft ikl Tl" l'!t(ri a'T
uKn.i.tW to jji ff puh!(i'Ki trrtm 'k
id? RMitira vku-h j,roi6ptH th rrj
to t.ich thy rLlj lo '. fr"! .r
rt laf irm.iinn . ibe crc liki.iij '.f
iko hi'fM'lail l( aHia tk ntka rfa
i prfftt? ftws of tkff faet thai any J;-
fii0 rrh 11 tr''a'ar or pfMOTiptBiiJ
j Jat far f.;ti-t ti OiftifieiA, whI
i dWrtr.ftr! to th ffli a.V 4-
i tka Irttar a'tft n!l ko lf K zrrrM
. k lh ("tTytt'r vt S jnlil.ij.J h i
; prif'wa to k.ra ) k a m:nhf of -, f.
' i-i
uainz ;
'' T1 pruwvoV. j'-i.ttU-i 1 1 It'iiif-iner ! ii
ajiO-fnauity l Tarrf rSftMa r
ft.ifta ap ia la you'-m Ta: 'j-cii . a
a. v..rt m'iUt ta rna-i. f 1 rw-icat
fVt ftnM i.tf'l h:-mmmlt, mhit .t
Tft v-aa tkia.4 aa. a uil tt : :'..
JfO'.C k l. 11)1 .. ftUf .a'i Hll"; :!.1
'!! I trr'B af. r. lj4 a!., ft"" aot.
fiaa" Muni ta b fmtemm 4 1; tinj( :a Ik -.r
-7in;'. ax I ft.:nf arrtr-t j. tutaa .t fcauaa
Wf tkt toMie. '
!kraLr IV. iV.'i.
Mt Htvs a: I Jj b -t ka- a
tSit i eer a Mn!ey Bit I auprrt
tkt ka u a pr liula of fitt-ft-: I Mi;.-.i
C -'.'trr, Mu ; ir, tkat kal.. t km
tiutfi tleoii it .ia"ft tberf, aal p?rt.pt
tfoitmm i mi tut I Uelarn J ia t "ai t'-i-Kro
in lt t an.1 t-l, tad mr eci!lmo
-ra Ira Ca:.!i, Ab.t Clirlr, if Xrw
Ytf, M.1iatel, ST r.r, (bjw vf
Xw Y'j'k.) kal tcoii4 ikd ebkir af
irra (lima year bafvira bmi. If ka k4
(frafJiatrJ lirri 'IS tr '44, ke ij;ht
ka ray aicaa'ora ta kit J'pJiat, as'i I
Ki CbiMt oai MrCiTitoci;', bat lot I'ftf
kcr'a. It U iiAp-tnJA mtt I'sLrSi
furv - aai'ftt ai -a''f l aa th " ei
ftV-naa, a " ay tr rt.,itirj tri"'A
tk Mtt m-h-J til tht tirvf fiv. T ift. I
1 i,:3 mi; 8
. b.jo. Tka en
1 tkftt tk f L w kaa 1
erruaoata ra4 lte a u:
aa4 taay tranoktiaa at tka ami. rnt af a
Lati-t t'p''Bk
Ii a-j i.j.iato.a, tbi Dr Mvi'i'y i. aa
uaiftfv iitaa, ia aiy cwntaani'y. ijartilii
ly bk "f c i eta oa atlty l .k J.ii ;o.
aty capabia mt aiaaen-t aay eneaa IK"
aek of a, I aprt. wa -Miapjftp-1 tk?
Ylrgiail raJ, ooiy t?!i I w-.all txc'ft
Brvaa. I 1)3 But tkiok tkat Bruwa a-ai J
arr tut acus4 any toaa of raiorftir. -kva
obaraater ar asta ako k4 ax keta)
ly rf-o .
Vol ar at lu..rty to 10 tb". i'tter :a
aay way ya ckouta.
Vrry ualy jaura,
KA1K. II. IlAatLIOt
Frank A Riwj, M D.
NT Tth si, ?!.
I(ll !!: Taar latur -f t-f-jninr
aa-J IV f taey'i a--v.-f -atf kjf?
taa tu Lit: 4.
I oer.-r h-'iri aeb 1 porftrin t 5Fn
Iry. I ktvaw uvlkini --t tint, iy r 1 4
lie aj.! be i itupopur, ai-lh. ai b
tip-jpotl, aal itriKa tttf I baiiari th-t
aaiaa ai liaaairica aai Ckiiit aro fff'J
' Tkcra u itxh.i ta kaftarf Hi".!j,
who kJit.'tift-'ft to .aTf li'iafnctft, wbj kj
fjrgrj y 8 4 in la prt. f h ry5:T.' I
taaay iattrra -.vfiearaiax bi a fewa 4'r
tal part of the momin.rj.
I pmaoaae tkW. J. Maa!y kaarraBl
aaadl. Tour Iro'j,
WlLL-ttO Pt.S1,
S7 E litr?ft
IL R Ifnoir. M I
I. 8 V.i' af at liberty tn rata kk
' im i'f I bo Uv a h.'t b.t pvrra ika
talrfft uf tk Tivfafial 13 i piS.ij.
w. r.
Tba Prraldastial Vota of .$0
Tk autratf'at tkai Frotant aarrt4 a
atajoT'ty oif th! .-Hipiiar tyia ia lj ', 1
io iairioa!y c:roa!frJ ti tkttiriibt lit
; pat'tcaa. a I t jak alua fkowa to k .
ia r rri, kt qui irfafra'!? b,?i','J Wo
. ktra tkiftt;fitTO pivp.r-4 tba tWeaiB? !
akuw tNiU, or at b etvuo ta ao atai.",
. bo ravaitrd tc tkaa caf-skri Ji ika
! m4? a.ol'y rac
' Tkt f.'J.i.aio tab? it a rnrrrct r-i'-etfot
.f tba tiMM c5i io 1"5 IVfftf
4ai i
' MtiBft
' M. itajtioara
f r akftftl... .
! .ft.l-1 t.
BV tftiaur
' C4Mftll
r ni
;
l'J.'f
s-j.:v
.w
t,'"'t
l .:
to M-t
S-fOtTTU
4
Kn.-Tt
int.eiu
t
fli?tt
..
it.
tt.tu
; 7j
iW.All
tl.OrtT
t:,;tj
i s i -t
;.SIH
tt:.i-t
tr i7
ti i;l
t.i'W
4-t.Mt
tat
Si
4.
1
It
4
4
Jlr?l
l.f.M
2.61-
?t lerk .. t:t --'I
i 1 Jr.. Ct t'.
1 Ift-!r.,...
: .' ....
: ia iftv
; t:!!..-! .,
j Viifto
1 tar xoftwa
l..
t CftfTdia ...
Mf ..-
ft !7i
-. ill
iT.Ill
l.ttejl
S("..t
4' ft)
m i m
1-1
it
I
H
! Virg ai
N
Corviiaa v,X
4i:
i Cr"ua,
Ba Laj'aiftfai-a
,
: .I.k.-.""
ti
Aoa
S4.1
v.Ta
t,t!?
4.
a s.'t
6 it
.
HU
1.-1
fJt
tAftft
UftJ
! t
4ii,ri.
4i.lV4
Vt4
-t
74, eu
;-M-4
j Mi?!.
.4fk.
T .aft. ftftft
t 01 taj ft-rt " .
ttwart
Ttaa . -
:i,iVJ J!i;.ti Jill.iU
Miaeaanta aad Itr. Wera aot ad
otiMrd- rVaioat oH4 o.4 aa kata a
tajunty ta tha fYoo Stat, ki f te bi:
l,50,ji!, bad k aaaibiattd a avaaiut
kia Waf l.l'l. ovoa ia tk atattt
wktoA fata bia 4fcr airat ftftai .ia, kio
awitf at oaty 8'., ahila lk Stataa
ahik ftro Mr 'liacbaoki tbrir f
vo. ge biaj ft oiajonty of ItJA.-Wp'.
If-i tvrraapaaJfit of tka liiaaaL
pkia Wff, tpaaiiott raiia.rcial
3rtriaa tkaia, a!-'' kera
iradato 1'UlaJ.fpk n aaa-..tard
bttftaa. -Ktrtk i- f
kaa kjet iirk aVraat taiiaa of aaL
,,. vawtkaaaaaip. 1 ka wfaa t-ria
i!j i aa ftahaafta a4. rai iaia aa !
ban prrrana lajwktro, tor bat m(
Xa Etti'ai'J, it io auw otara aaiaJi
taatrA Vtk4-r .ttlf. Or baataj, ra (rH-
oL aa ao ta fatt taari akaa
m i : u
t
1 f.
I
r.
W
t
t
i;
I
A.
51
i
ill
I
1 i:
;l 5
4 k
r-

xml | txt