OCR Interpretation


Brownlow's Knoxville Whig. [volume] (Knoxville, Tenn.) 1855-1861, May 19, 1860, Image 1

Image and text provided by University of Tennessee

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83045628/1860-05-19/ed-1/seq-1/

What is OCR?


Thumbnail for

tf iVTSL3W, Editor anl Pl-or"
TtRMSt-tWO DOLIaAR IffTAMIABLY Uf ALVABCX
KKOXVILLKMNNKSBK SATUUDAY HOUSING, MAY ID, 1800.
VOLUME. XXI. -NOMIIKK 42
T11K KNOXVtLLE WHIG H.Hr, -mu
t hhmi oi. ' . ' tr ! 4 Mneiprf, lo tiwj ryelne!' H
8T WM. O fefiOWrtLOW. h liMHuJ ;4 tjbf rineipW J.
s . ; ' Hami t.f ibf ttiMM.'rati . iMrir, ttb
tvU.. M.!w.. ft. whe,, iba lVtoriiBfyfn.t.rfiba
M tltri!trmrnl l lb otU f tk ih ift inJ firifM, ta lht ixtif
N I fir from Dst'm, ti Srwatj. of Nw rUf Vit 4 kT N
0 "tH f lk !fo. D. V. Btoktj
In f--.L& f ft f !) fttfA lt
pul!i'tn i f:rwi.!'i' K8 ityit!
SWvgi t i f .'t J th
Hat Houao
'! i-5 3KM4i CO.I
I "
o It ttflSiit t f t. fit.
Hftt.ttinK, wt.
:i :t D firnr a pjt en trial
Kf'9 II lA'A ( 1 . - - ,'7 its.
v.M 1 M T) 1
Y"tk, UlkiW f4 tnn, h UfJ, h M(it fi if di'fUjtHl. l
! riat.iijf) Lata c h i J w'.th
la. lUlkia
Iii.k litt k k4 rslrn dirt itt fc-M lit
li'tijt. d tk mot litt e FJP'
lii bittMiffljf tfc.ia t yra lit
k, MTtrttlt, wn f uU bu, oi v
of Kti.
James U. Ilfiilmry, -5
IK I a. ir'wt fit (brcf4
ra ft -. rt ra..,H ia t.l '"' ""' "
S 1 COLVM4N.
Union Ciun?y,
SI Kf'irm : On it lt Vonjit of
nnrj-il If n midIi!'p(
"HinMWWMMKlMr. . lk.lh( Ii.itU-L Bliil bl lltl
! ' , tit- a l -a l v . '
iii.ii fiatflt e 4 lit MiiJ
I tUim -,,! I I.ra m,I ... ilhla tf. -r(H t'. (H-i.!ii ! i' to .'rt
, . r .. V
i
-1
m o!o!rJ i ifjjts actn Wljifir. a4 ki-M at ika Cuufl (I at JIinwJti!-. I ttn Vt,ttSi of t'.a mn cf a
it. the eihsr Urtrf. tha Dunatai itT i H rata Mat our rHa f" f f U-in,c drif.'.fM t thm ! fo r.a raio.- fcy .i
. . 1 i ........
- " e.t
t :;r;;;.K;i ; ; '"put nonb on ouaiu) hut amhiuoan m.? ,
"V
-a
aV
I a.
'rITJ TVHWER CO.
, . I.- . '.Itl'fKM
. . .. ;
i. i i i. i i ,
A - KKi'l'OS It NI
a)t.,',,
lonis r.pacss
,i i
a a IRt,' ..iav -X li
y
i
m r a
-.an'Hrta acd
r n I pr larr ;r
II
FAIR3ANKS'
A D KPOKVil
I.
1 1. A. t. ; . vT
PlATiO FORTES.
l
- It.
Hilt O .
n. 1. 1. t. t.9...:..
:lt: r r ei.y
UOOVEU . CO .
M .M I VCTI i:K.i'.S.
l i:ro.:i h!.
1 a ... -., 1.-. .
i I ... ....--I. . a, , -iai 4 . !taat
. . it t a. ' it. . a
ji wt.r.
R. M. DEARDEN,
i 'i M. at I,
" i a . I tt K -i 'K .". ii Is. i I
I i '. , a- -- - -
' . ' - - i . a- - , . , f
t! i. itat, Batnard t .,
i . '..a I!..".'. ala...'.ia .
a M.in a j. n pttPKNH I.
V v K .- ! T n T ii t.
- ' I . 'a a - a. . ya .- .
.' .a 'ia. f . .if .1 ..h.i.ia.
' .. , - a ft a. - a. '
, rf. .... ...a a ' . a X l
11
t-aaftl a, an
W- t.-a a
Ja
WILLIAM KNABE &. CO..
-. aafai'l - a
blV-uKb VUEL fUrHTI,
-a . a ,-. tr. a- iV-aa
III a 3 a...4M. a. taltlaa..
ViiLUAK ktbK ft CO
U l i. M. .ir. ,il l.au
.a. t..-..
it-. .
aui 1 a'.
. . al a l' .
- . fay I a
....... a l a,
K'.l.t II.
- i lu.;, li'.- a. I
-'lftia a..a . t.,
..VKU il A V K
a!.. St Ib.J-aa ffsrtvf.
'-. rfc v-s -
i -
fan - .far B j'
taUt) -a,- a. l
a , i :t I
... -aat a it. at --
tT. - If fa; at
f tla -V.a' aaana .
" ' - f
a. alt f
' b 1 1ST It Y
M C ) L L I,
I . it . ... al
. I,
- .i. ..
- a ll.r a .a
it ai a a t
xt-iO '.' "M'-'!iTAIU.i:
Hoi .a u ,, . ,
i III
" i.at.afc .i
i
l.i j V
r . .. .
U
"
Mal it HI
a -".. i-.rt .a - !'' taw I
ftt' Rr-l lt r kid li MarLrt.
- .-... -ii'.-ai ! -an taw i --
to v . 44fj , va, 4 f-. a. t ? ' : . t a 4
ft - 1 ? - t-'ttk . a, f,
9. : f t, w. a, a ..-av-r -a, atara
- - . , aT ,k a.v V f ra) 4aa
-a
-. rf ..-ftl a-t r aj4 I) 44k4 awaV
- 1 Kti - l.t rl) ht M TM
- - tt- V -tl-
-' m -ai.f(y t fi
... 4W --t aaaV. ft .- -a f aatav H
13i0H 'S.H3K3UJ
61 lb tarpri8 1 1 Jit.
"-v.-t li mk ( I t'li-i.. r. r 'f
C1:t . ijar. Ca: Br cf Fraaa'ta ttaaat.
. 1:.-
'k. ...
. T
l tt-- 't
v a
at, .
aiaaii at ft -. tlar k aarta,
h rt tt at tt. rr
c - aH Kt f. a
a .
"a let
E. M. SEACO.
(fcal, at
I. U
1 1 t . i;i'.a..i .
S'-1
' ALL KLM'S OK t;o)i'
l ; -aa Ba r. tat .! H aA
t .a ia
. b- a-a- .aa. 1
. aw , taa; LaH M
4
-. . . i . a I f I' fti aa at
r a t . T ..- a . - av.4- . a).
a . T at a- a, ,-a f I. I r-a-ft
fW f - ta- H..r ivd M 4- t -. t-d taV
MAMICOD
ttoa I na T. ta ii aa Hanaro talc it.
n f i: n 1 l u K
avl .4 .ai.i -a. vt a
ana, a. a.3
. a J
f
i..' aa la 1 ' - w V'
a-M. .a. a af
.1 aa K. a ai a.
aa j,
a-iat aiaai a... aV aa. ariaa aval
-a-. t.r a a " ' - a
, ft . a n..l ai a i tU
ii " P- ' . f M
-. I., all .
I ii aa J '
a. a-.t a r. .
1 a.
ilt,
IN RNOX COV.NTY TK'fJXESlS
'J O- I KM N 1IH. li'M.H
I . i , . I . I, ' a-,. . I .1.- I -a
t
K I a ' ta.. i .i a ... al . -) .a
a . a a8 . UH,a !. Ift
... ft a: -a., v.- -, . .a a- . a ft
, 4(.."... a'- ';. -. I'lH 'a'V-a
'-. I -.r -a. iV- t - " . . I . ' al I
-I.- .
.a... . . i . j ,
r
.-I t
Ctrd BatLTINO
4 I.L
4 V aati - al
;. si' mi-
a -J aa
r .t,taa
vn MAriiKT.
()
N t. M iM.r: ! ! V -
a it
I..
r ..' t- hit
' -Ta. ' I ft
!. m t atV al - of
I f ar W - fita.
a a r.l .1 ,4V ' C"lt P
1 ta a. ft
--- at- - t- ta, '-i
V --' l ' at aJt atf
-. . aa ,1a, J
4 - '
tk t . Oaa 4-"t kaMat '
av'- trar a . f.
Iraa t4--aW ft ttjk,
Pt-l Al a - I
-., ia.i ifc-jk :. -atMat vaiftaati k .
M Z BOH A 1ST TAX LOR,
oil at it t
I lnlta aaia l.iiaa ttaav.a.
'ym yf w
"v-ata 1 ' Itaa
.. i t , ,.! af
aw n . 1 . taa a
i.it aaal ' au-rt t at-t
a 1 Ca.aaaa, v. I
OVERCOATS
Oy WW YM. I'H.'il, ICR, I'K-
,... ... I.. " taa- fta". I.Hift
a In 1 a ,a-t t-iafa, is: !-
a 1 l I 11
1 . 1 . - . a a . .. .a .1
a-
.r
. Hll.,1 I I'.J
1 . a -. . .. J 1 . ... ii
."11 . aaaa
... fci a- a 4 I 1
a ,a'l.. .r. t. a. 4 (l
n. it I a.1 -4 . ... a. a-v rt
i. a -. .' .4 i.-a laa. a
...a., -v- ii . a-la tl a f.at
a... - rj ..a. . .a- m . aM
( l.la l .1 V'H..ft a. 4
i. fa V I oe l ' Kaa at
. i a - i
a-v-. -a i. a. I '. a
l. a 4 . I. -.. I I i-ti ".at .
h H O I- if A k W A M ED
f WU
g a- ta
l-.llt . . t V u rtlfltil tltM If)
'Ha. ia..l I' .fa II. aaaa ftraa i ar a i,- B
if Hlr .ft 'a.1 ..- l-a. aa. a - Ul am
I'lMl L M'l I I I
aaal a .' f f.aaj
1 1
r .
mu ' aa r ir,, .a. i .
mil,
TbMPLK V I.OLObRS.
lilt ri() i al Lav.
Htuii ii i.r, trati.
ear ' a I .
IHIi inai.r. la'lrll
k-LLETT 4. WKISIOKK.
ajir-iii.Ba,-ti Hut.r.i tra m
ii i , r tra, o aTK A t-uuna,
J ' J. aa '-at -aiiiiill JUi-tai-aa. tMU,
Ml. .aaaaaftl. Va.
IIWIV. MIK K.XTKN'-IVK
I r,.,iai. .... ai. a .a . m.t ft.
t . . ift a . .1- ' a-, ilf ftftia la.
iki iv ..ii
al .
.l.-rai ..... i i.t- 14.1 aatrM-r! aa I -aaa- .
. ...... . . . aa.a.M.a .A.i ..a. ....aa. ....la. I
M..al ...1. I laj.if.a, aarax, .a at.;.... ..
i... I.. : ,!. 11 a a-4 la ft aat a- Hit UH'kaal.J
a. i,.ii.a..ii'i.ni.ii tHi .
Mi
aal I.U
ai.kiau la-ar". M I a.- -V-a. a I- '
.iiaiaaJu iw ai at-ai .'in- -
aaa a ia a. a" ataa ., lil $mm I. ' I a. .ittaa, .
, '- tt
i ..a . a ia.4
j a a :t-l
J
la eV i. h c wimsroN.
u.Mi,. r. H... nr M.ici.. !
i tHiBttr ttainiHr al I IIAiaa !
a- , "V ' "Z v I
Jfa 1.T l..a Jr.rW avi, rial .Vnaf flax, J
Ltiaa.ai.s v. , .
1)!:UUi Hf.i) KM1M. Kin iltaN
a It . (a, a.. B. U-.n.a. aat' 1.al Mtt
i -. aft a ir. i..ia.t a 4.. h.aM- .,a Ma
,Wlal 1 l-f.fl.4 H. .i.l). a ral j
i.i t. aaixria
. , .
S fi,Afia4 aj -1 ta--(f Mr .
... .al ;r i-.a.-t at-J t - afya.t-t. If
. ! - a i- a., i, i f ": ;
4f- V a M. I t t tfj
t T, fat t .- ., i-ti- -aj.r T a, f
- j ..'. a. t- ""nt"
. - .t, ...
Av cfs Sarsaparilla.
1
Vj " S'iK K
l i M uf
( t W iM It
4 t
Uj too nwlv ty"
53
i noj Tft ivcm jrti"tin iir iw iwwwi.i
is aioajivt a MiMtatiHismii'
. iftM. wt ft. i v tiftfirtft awwa.
NO I I 1 1 I'll W I I I ( i
a N H V 1 1. 1 R. TKfl
Tt tana , m at t. taaa.
- ... .. - 'aV
i . .l i!tw A
r,-rirn i.l ua, dil'vaii fM'W Ttft'
m- wm artitrd lur i'ti JaJlJaJ ttn'tfiti-p,
a). Kit ana, u.p a4 ti.-a lid-!"ia at
Uf-'a lfi--I Irta a-atTirr ta aft j !,
ahd a.(Tailia'aM rn 'f-m rxitnaif
mil iaf tha AWlaadtia H at. aa4 bi-raib-ifj
alai'par of Va-liutifa, 1 faa
tt, .f ttiat 1 fi lt a i.'iinaiia l( )'!
t .in- I ipc, at j a lairj lo H'J tvniraJra
Sv i'iJ 1'ir-ai rakalarJ. i rri!f 1 1 at
that, ... a ... a b.a- il. h. r f
it a ia.ai that t iil ?u-.-h frrlsi Iwr
If). I tait ib.t woj iiM'ii!ad, but Lit a d-!-tiT.
in fcni H it K4 II Kaii-tf. ut
tM. '.n jl tfd aa, intl rrtrrit tba
ii p'aiu ba-t tiiii- l'-u r fjf tfl rrai. ta
r (H-rtuartit " alranfaia, and Ht l.-
!..( a al.a ! 1 baa Iaf, Lava a! ra
aiai.d lb tPM-iaiia. bal it baa r juiiad
la.i.(f iti piati .
I ( . I ib da', in Saturdt. ia V
II 'U-a f It (i rr-a, u '.., tbe I.ata B.t
in a.a.i.i lie a W 1 1 aa I i in tl.
r.bt iuir uf lb Cil 1 it a Br'fi'''al
Hiuilutf, aaJ aa '',;ai.:'j, (icitabd aa
nn i r ici art co .rii.i f r 1b-J
l.a.r ;ll-t f.ai J d- C ii--i y ll'lfi J a)
f.r ihr atpa-l n lb 9 h-'. ?i vHl brm
lb fi 8. it arj nr H.if-p'i 4 by lb -tfaavt
d illiijj fta-'a vi tba
II 1 i-l'ad ika l.j.aa.f'a r.a,.j.,
aurl ! l."l at u. (u'l la-h-h in lliat A-r-a
,.... .1-4 r I k-j- iltnrn. tak-r.
a tifiuk l i,.-aTjt.f auk M' .prtkff
J,.-niiit.i r, huMi i b.aa laad b a
,4 , nily-viaa, an. an tt..fai-,tai-
d Nr-) JJ IVbv, anxibj; tif lb ia
!. a. a id all iriir.
Tb tl' a a in a-aa( r. Salu)r lt. al
a uct J Ua i-iiarrrjiajta. a..a d'-
t.r4 lot. ial Ilia ai"J J.wht'j
.if i. b Tin) dy llair trkia-.
a i.i a 1 ibau a..i atd fft.r ibr.r
at.i.'i. iiuan'ft in I ko tuidat d caaa
In A--i. H 'if irf R rfni4tifa
i .a tkt th tba fa-.. I at a d.l ca,
a- I an -brr and fl'-tmt Ihifjf ht
br.r ai.d fan a. it aa It ,. Tan.
fare I- aa ,l't tit-ria-fod aaant JM.t.
a..l I." d I'VattuS c4.aahl tba rM-it
a r a
O a'i 1'iiiia, a Nia a uf lairatf, ti.uiaj(f
a'.d alr.uiu -wfvaaa
11 f . u!ftiiuu at a.hirjii' a a
U't lai'V ra;- f ti. j -f. !-tit bp-'! ifb a
a' J tit - - h'.l.jrra I t.. lh 'iai.iaot
dan ijil.i i. rt ara i aar lh y a.i ta
t r.iuvi n a., i tt lair ad
In r- t 1 I ul UiIK U III lb liftll
ut i.i i i..,h'.'ii. , jui r I 1 1. il.'ttaa
aa ra 't l nrtjar, a Uii-rr.li'r ..!! afwcl
aj.t ii -I I .mibi'i aau.a tu in aa a b-iita',
aabibiu. p a papar ait'n.jj f.iiib lua l-wat-a
and w s a-ri . ar.4 lit a i,tbrn ataadin
r lUi.j, j;. bin a d'u II di-.itid
i it.-r, abd I i.'lbitai te furaiab ui p.ix
I ap r. and 1 - aid f him a id. r
tn a i,-. t 1. u.r in b ctljf 'ur tnt lia
pa .ti' i'r rf"p. aad 1 pale bun 1 1 a
nit b..i I.ji.- im beard athctiiai .-I iv.t
II aa .'t , J
). Lii-'Mi, f'.t I'laaua mer la
( -.a t .-.,,. i.i tit i air air- (ga.i. f- -
I ...1 ..f tb ff. .-tl ' ftiaa.M0 fl-'lll ttia fytifi
p, ...i.-.f ag a.irtt trtkaT J ia a . val m r a-a
. J.i tn a p.i t...-t ta. ai4 ni. .4.
M ti t., irava, . VVl l ina.Ui.
tin a.1 Htil). I nt'itidtid aarrttr ia lb
I!. I i,f tl a ll-u. and baard a aaran 0
Inn. liif Ttttia. II IHrrK'Ktujf, tha
I (,!. In. lia la a r.itualaiil Mtbii'tiat,
awilaai-ry tt -a,niii ti.aa, aa fti-li aa a pi.ma !
and drafted l.hri-Uaa. It ia far f m - ll.' piriaitl "Ut ttaa, to ftl lb N-Bata
lib ir -Oau iipiliitt, lb Orb b piaa.'brd i l i"'t"-i atilb aa au l.aaoa at ttu ibnu
i.i bvur. tr..to ibr ti, " Whal aball it " I prianm, at . a oi.a bur ia adraafe
pr fi it.iii il b .in iba trbwlr! ttori j t- tba baitle I put a aat ott-r tha
ai. l l-iiaaj 1 1. i.ai, aoul f " Iir l ad a .-ry pak. r, hrt I r mid ara him, and n
tu. audi.ar, auuitrriii)l Out Iraa than Hi' tu rffrt apiia Ib.titaa, aa bt) trflliot'd
f-ur ih.iatd, aad t bia ii?a rwaatra- ' n a a-al tea li't ia lrm jf I'atia, bjb-
Ird e pari of the fll.U and ifaliriira
Mr imkiott ru.bl.a llaurt t'lat tr
uiuib, iu bia u.ak. luaooer, fart- and aa
tl' a lia lrl!a ut that lie ia all J.-ara uf
Th jtil and ai! aharLiOa! t"pi.' lu te
are It. bitakirjj; up f iha Char!aloO
I' et Ml-n tba h. id'hjf uf teo i.pp.injj
('-..utroiioua by ibe I..i urn't ma at
lliltuu.iie and uo al Kichiiioti'l, and ibe
euuanpurtit Hireling uf I an ulbrr Cuufen
U.'Ui at IOIiiQi.re and f'bli-af.i The
d.lijii'ta lata tuaiiy of llirm rtlururd
fcna fruiji t't.arlvatuu. ruuaa adhrrlnir
tu
and irin.r rti-tniui.cti. iK.aifLa anl bia
p.rtlua Ibe C"' I" uiw, Jlui baBBO
organ. td-'u Mpuu lAiulra.ta Dtiaaitlr,
.... , . ,
Bad calia biut Iba) r.jvi.ller Aoariraiy
. i.-
caudlJaie, auj lUiaae wh.i auppuilad bliu
a:. W.lk.n.r K..aatalutil a a.ilii.na Tl.a
. ' . . "
rtl.rjcw u.e uituuecy aua traea
cuf ll. DaU'ar party at ( bail -at. o,
auJ Iti-J an BffBia W a.art al IJln.
tu ua -ritit aa lb reprcaetttaiif ra uf II
M arrarf, lai aetba aprata adbrate
... a
o a dpftata aaadidet, beat va uaurp-
a , W .
iaj M fa leliiiit of a l'euryjll 3fttu4
ofcta otiaa, and tbe B.iiber wfibr
- Uf' i,hl,(,M r-
ar farjf r( tm PW, tbej dftiiraDOf
w.1lrb9iftfcaftatt4aad '.H.rl.
lia at!.u in
in immi-taa tPB toy witi jit ini
tiafi'JVoja at ftaitinatiro. withoa
a at'Bat'. 1 tavr tnaal t aamia ll-
tU- iM.t.at la tkia Bttt, bat I rt'lrt-it '
atlf, 1 bfltra, !iairf, at tB f"U-
lattlaa IVwo.'iata aaf, it Oaa tat liar j
at t rttra that aanla St.naa Jth, I
t ftbirdt .f m'H-h ilf ti fur lb P. I
, , ... , . . ft
p.il.l'. aa ram! iilaia, ali'ivi; I ka I" ( Haiis '
r , , l ... I j ,
t'aaii lia l ai.twtapa, an l iha)
tba ai"f tin; I'naraaliiia
Id ! uUi"' lln-n marl
tl a Sih Ja, and I tu I
i I ISn iMi to tviiHinatr hi-n atilhinii '
fit ui v I'ut lfct arfi-Jrta, ailiJ cun-liiuta
it Bi'ca IViMur-tB'' t'f tke S-iltli,"
ot i' a lb.. M'tiiiat t-ratina tu iha Ifth, .
'
la HKliti,.4. and Ka-jr mti t f'lih a
t -n'lurii. ti-'lint, aa tbatr ftiaaiiia aat bia,
imI a'l tba r tm-t y'lii'ftit IK-fuo
r rt i.' c.n J.J.'ca in tie fi. l.l, rat b rir;
'".
.1 i.
..lb. r
-.u .o awtt-alaar'j, ftjattrr j;i.'t. -, i
tt i-a-ita, M a Slare-t'o'l i9, f.r tba
1 1 1 titi'iii-a ! In tba trunllnia, pur IVi
MI,ii. i.0 t'l'i C'innl"i il Kan-
kul ia I'-aUinjif, a 1 ut f.ulb a thii.l
li'lrt, ajHi'a lb H'pub!'-ia fill hv
b.i . I hijfi, and pit f,.nh a -- 'h
ll, kr', lliUi-h tbi" art-mid ia J..:i if
ti n t". nam il la, ivi, ibat li.a j..!.ti
ral atraa l la tw pramd attth -ar raadl
Jaif f lb" bilrat nffi.t aritbin tba jfl
of lb i-nc pa-ujib" Hut a) ha I tbia
l. I. ! die ia ! i' -, Li aa I bo aim and
ti. i f u.. i an l-.i. n, I am It ' at.!" , icq
t. ( ...Ji c i uic
i h Itai'iimnra I i I'.Hitf uii,i, atlarh
vi ni ill) arti f Ij O.JIt. , ia I La a !r"
.r.llf iMvtea ara rnttiini iht
I;. .-'tj tj iui tiaia. Hiiiiniuri i ti!'-Hi.-
a raj i l'v, and aa tria' y aa I. it twin a
la n etifvp I at Itirouitt'a Ifiirl.
o fita) iia jibi r i a fn.ai wvnpia l at lb
Jia'.aj II ' 1 1 huhi.Mi daa...i J-n
ljjj,H..n r't, d:ban.J A uii-rn r. n,
tt.i l.ini Wb'aa, aud a, d.nsr Irm -ra'.
a-a luil uf h j" aa J bJnii llit I' tl
It il l.a aim.-i 'Olij f- tf tin I at
hit l!i-J Will d , i-r arh 1 tbrjl '. I II tt.
ttr, v Ui.n rati til', i-r avra film ai
as-ft if .jt.ii.n N'.rih t'r"'ii ta f .r
d lal.a'u -1 nnra la f..r II. II K"
tu kj f.i( r I 'ntl'lid'n V ia f..r
IUta Virginia la f it Itcarrt ifcr- irlb
ta'a, a. a pwl IM. I-r 'i.-
l. id f)it - t.i) a aj.r tV... ..f lb.
d..-al. f r to r, Sia'. awib nd
..aib, a' fr H .v..l.. W .bail tlj an J
i' " IK' "'.
am ti t ti.r-ia.1ul. t ai.l thin
Lava no
r pti i atf iu'it f iba a. i ii we iao
I'll li. pnbiana ar lull uf CiWiS-tiUl-
ibiy III! u- a'!, 'hl lb? haiid-tlTl'i'v '
(o tb aaii that 1. iahiatur'a r.u
onJrd ai'dil.ai hi kinyl'i'u i tii' in
ttw banja if lbs t'hu ai l'u'it.-iii 'H
ll.rt aa ill link their can ni'uii'iaii.,
au.l sun int . lukrl, bilirviu ll at
j.oi-a. .a aa it 1. 1 a thvtrgiaap til
ti.f tb i' .'- ut lH-r-H 'i 'J', Bl
( fcailii'- n, aad riultinly prwlana that
the I'ra-.vlir.t luaViii ai.d ill ditidib
.a. I iO.y oi I. n..L. tarj ia -rn vrut
1 I.b d' pwlllll d llatiii u of tli IVttf
ii. utlc laiika, tii ) It C lb,il-jiti.l -! put
tjiit'a In t, tatij bi.td .(f.i-r, .ti4 e-t
dan ati J al r'a ij In j"n any pufT tbit
i ..i.iaa a nj'vi 1 be ' al alurri-aut
i I liviuucrary ia dtjiii-)i-J -mi vat Lja
an) li-p'cl Twr Uui.baBBO--Bnd thr I'm.
i. -iaia tbnialtf courada that all l 1-at
I . tbi Ul aaa pal IT
Tba Waaiiiunlno aprrk aaauaoovd n
iiuid), thai J.ff. I 'i' la, 0f MiaaOajippi.
iu drtrlxa uf bla alatrry la.Juliuot, aud
iu ibr pit vale i ir !. , iu.-!u Jiuj iha Uu
trlt. It tlaa Hi-il out that l.n W"tj!d .laUah
tr ltiittNa Lit bi rfiuid, and bia j'til
tr irntaiy d aatrlBia The taauti f
lap Mm IttH i.i ihu fa. a Ha ap.ike
b.-ur aud ll re uuarlrra, and t thai In
prub iiiiiird a yJlJorllilBI rul-fy up thf
..IJ obip piity droi.nflet.j rjuiirr rve-
arriirutj doalrd irfralim and en-
d.ir.ed Iha aplit al th. ( ba.let.. iVm-
a. ut h.bI Jkaria ...ill tank aaa uieUiuin
apiakrr ia lb Tiuinait Ixnialalurrj, lie
ia au otrrtated iau an ord aaiy tuBB--
with a bd roina InuUa, ilia audot-
at.ivd. mil rtpljta bitti iu few day, atcd
will dtiiuutiab him. vault i errtaltily But
haid lo du.
1 brre waa a full Heoale. tad Brntirt
liei.utd lo Ibe diat-uio of iba ra
aruK latere-., ihoutrh it tra j4 trail pe
kea. Klidell. wbu baioa lutf Ua, at ebM
. . . .
by, aa kept all ib it me ia luvtioa Ilia
r.. . aa,.a.ia.aavBaia aaJ aa.l.'M ai alt tbuao
r .. 0.i.. 0.ii... I ul. il .1.1 ..
, . . I, u Oa, Oai, ..I
Uuiaiaita Craulf 0d, ia Ma fjief 4rf-
poatluti, l.a eiren a We aB4 fuaon-
Btoff lothicU aUi.b lia latas4i ibU
Ibt.ar uul Bi lUB bitter Klurta Mpo DvU lhl, Tr,tt9 I ,0,.r4 with a
iiM, mi ii.iii ui. inn .g u.ui., 'Mill .ti, lunttJ lur time , 4, u . .i i : . .. . . t. . : lig. imi I.J iiliar.aad i-i
... a ii i I uo opted i ta tii(, vik a iMtmainoT, Uliil eucvraaiui trt arvxnn -.- r- .
I..ul. rifliti' I r.Uly in Irool uf bi, Tbera atrre, up .h lb. fl,r af the (Va rl.lurJ by tba tbairaieu lo Ua, .ppr th, elueliu uf Mr I'vdk, -bj thai ra- . i''"u! tl " J"'ur c"
ab. atiiv that l.u did imlftlkie tluw vro.i,, Aaa..W prt.ia remark, arta.4 the iu.iaii..a, aufl.rad a Jn- ".T rtvuir- Ltae. wbue t 4
Thel,o ,rof bit remark t a biatuiical .,!iii eu iba prwa. and tl.o Uurrlber ' W baa uB uutavB ff J. R All, Jm. Iri.tw 4-jfaal, i. Ii, biry o actual j "jjlj.,
-io. of .b. uucaii... ufelatery. li. ,., Ui Wl, I A .l' . -' :,r:kV.3JS
Tfc Tmo. Ul.t.i il
i W a p "!'' J iiig
I. . .. ... -
thia M'.eff. ami ra. )tfd in idt in (
it.. a a....l.l Tk.- ....
v"i; F w aNi " "
I.. ; ..
if oi ua la tlt KrttinK.
W. 0. La'M,w.
SJitor'a Corrapwl"rr
CITiaii(. Mj l--o
I tfifntra In iha r .t iiiiii)i.l l nl.n ;
.1 . I I ' . .1
V"HI''H' 'l WT MHil'H in 1 111
, , . .
'"J f,M, 1',,',r fvf ,k "
acuta I, lrfl aWut tioa tba I'acna
aa J ia lb atlraoia .N'..ilhft . Ilia Iha
laiMt hnJa i,f mm air aaa i.hii.1 in
. , , .. .
Abiira fiat a alimlat pa'B -a , lj anj i r
Ij . f v)taniMiiv.a Atf lit are ma
aaT uf lb S'at na vf tba tiaitnnj l fcH
Iha "II -lni!l t.t(jriilii.tia And atiU
l .y (iiru, filrrt tram and rtcr J b at
b'n rii'it Urn acaai.i4 Wi our j.i.b-ra
Iha II.hI. la n..- eruajed ', lUrra-i.t,
f.u'iiaio, ll.iaiij l -aa, ii!i.,ar, Mat
l!if, I'ntjw, laru, and Naii -tial "ha
l.i,...a-ta dr'iyaiiuu, ' tauibt-tibg fvi t J ,
i ' al I a a) Kulaart
It a eratirji'ijt Inida ir tbit lba
laia (ii-t. .-almna. (af t g Ir-'ii trj
I. i. . f tl l'i v! tarj, r artuaiad Ij
t.nr r. r,i in f uiji, ti l tl.c im i rp.iit
I Im limn J!it Siia, aa .'t (.-J
b tba at Biff'ir.j; tf tit di'iri'ati f
lat ai.lii. baa iia prfrt tf j ktti all ra
tt 111 r t i ia-T.J lo tl 4 tt iivi Irraii 'ta ul
lb ciiibiu.iti a'ixi.1, in t . i. ttlsf. ft a
ti'rru l l-ctH.M'ia." j I tajtard iba ewwtr-t
f.rf tba ni.iui.n' aa rri.d tit. a to
0" l tatn 1 : 1 1 L and Hut T(1 Tba
!tal-a ,.l Tro'aai-., uba !t a'.'a. M
rilot. I. M ,-.iUfi, N J. iTjr, atid iK.'a-
a-arr, hue d.-.larl f.-r I'r I! Jul;
Mia.kry f tba , Mtaia'ppi ia tvr
Ii. M, Tii n, Kntluikt, and N'r" V'ia,
art- f r II iaal ii Mtxi liunlla ia dm
Ai l Inaraa tLinj.
lto trill b at ipiiart!, tn aphl tin
ri-i.-n Tba d!vt fi all I'nn a
ti.it Tiny n-ni l i a t . I'tii -n, tu
p' lint !i I'oUntu u i .n, and tu iw -mt
ill-- I. wian.rRi (r. ut l handa if !
'!-. parura, rooalanily ivv;. I in
u.ai ti g BiT-.-r. a.i.vaj ,pa n Th-y i--n
a a hilt i f ci.iritatit itrn, i. r. -. !
'mi tl'al claa f futrra, bw etid. i.l
c-iiMttulr a Urn o.a;uliy if tb Amm
ran i..,.p' 1 bay r fi!l t With rnibn
a'a. u. tu l it l aaioniat.in; .i ai-r r
o-'i fi I. ft ib'T arr i-f ..! Thy at
ac'intf uilrr.iBnditirly ib't ara iif
that il- rraf tha ajbol r-.aatiy b up
un iSi-in. and lhat tba pr.l.' rrirjab'r
ar lu ikit. tu ih-tr -i ini. aa tbe Ut t p
ul" ll.i' c it.i'ry tba la-t rrfuj: from ti e
ptBip uf au uraliiird aud Italll'd baud
i.' r.'1'h..ta
1 hr I'untrt.ti tt wra'le la rd-r at
t .."r'-k t.i ly, by linn Jnl J
firr..Ml i, ia tba U'g ediut-a fvruirr
Ii tvcujii l by iba Ktral rrc-dtrriia ,
t t..r b It - Ud.ati-aa ! iba l.'ui'rd
.V.in I i irrrnmf nt, aud aiaa purrbaard U t
a Tid'-lal C.-u't llm SnB"..r Kalu
df.if Mariliiil. ttiadu pvia-Uftl tppli'.a
1 I . n l.i .Ia vt. IUcmam vi f .r it, ed La .
griniid it t.a.lit ami rbirtlaliy. r i f
ebar,., an I p n i.rdi-r to ibal rfln-t
up n ihr V S jrahII t."ifd llr.a
a tba unit tirtu.-ua a. I vt bia a i.i'i.-'ii
ti n. at 4 Mi plvtuptad wtlt ul b.uiiii; la
ti ! it,'li. party
n-- .ItMtaJt MiCAftr, r.ifMr of'
'1 St i I.i u'a Cbari l, i ff. trd up a p'ty
rr, in the i pu-i.i, abt. h, Lx ap r.ipitai.
lie a and ei.-ifif I., I ha ntr brard
rt-illi-d Mr rtiltanri-a lhi-n pmpnerd
li. T lll r,.d N, T-fV, f rtiail't at",
until a pmiiaiH'iit i r.iuintti. n rtf'tt
rd, and upua U'iii.j tha aland, ba read a
api-r.'h that t,.0. lute dm bnr-.r Iu any
uian in America. H ia a tall, an ..
Ifj, tiiau, a prarful apvakrr, and baa a
rmlia an Jih, auir.
A tummitu-a tA una fr-tn each Sale
' tra app.iii.trd to rrp irl ofli.-rra f.tr the
prrwanant ot:tiit.ii.tn nf lh t'onran-
: ti.. a, ar.d in iird'-r t i at'ra ihom lima t.i d.i
ibtir mk. ll.a f'..enua a! ..ui m d tu
. ., I.,. ,i.l,,l, ,,! during
lBctrrr eoneraed ia Ami-nea. 1 be I'bair-
Wo ,,f ,h, ('.loartitiuo rea.l a dep. trh,
kavinu lhal the drlr.aU. friu li.iStiai
?,ad Ua) 4Uiad b a Uailr.-J.l art idrlit,
ilnd ani.lrl.1
, i, , v
"
J'C t-Kri-r la
Mui w.iuld bw bar in tba
JuUe hart.
The ataud for lie preaidi
. hne lb paiptl bUnbI, uluub anabK him
, ( .lBima4 a fail i ul tba lion
Oa eaek aide, aad b..e Iba range vf pw
j facing tba potp.it . are han.la.itne pUltureu
( fvt iba
! ucaU
three raj
rie. Tb
t ,
( trj fppropriala and Abota Ua
. .a a i .f ika airaaiiliair iJhi?r 1 a la-aaa Bi Lad
' M ' aai.li. ,I01. Kui-t
j ,... .. ..a. I, a Ua, .iilal J
af If. T lT"1,'l Su,M ff !
faulivlf la .awa, JRf umwii sj
1 iiilwi, oa aaif p-IUs, aredwoiilej
0tUIUl !.. i.. i. .a..i 'Lt' aa- i i k taa"1 Ikal 4 al autre fa . ,.-.., r . r.. . .' .- .
' ltir..otf kout Iha ail ara i-ma .1. 1 t.i t!ia;r auk hiu atiif kla riiii'l. f. aa aaa.iaiafaa. .... ... r-'anii. o r i p- . . i. G.ri f .
i . ' . . , - . . , ,t,r.lifti,i aaia-a maa ta a inc; j v .. j fi-'art iat.-a h a
. ' ulii l C.taftt, ailj tha b-ma. of mtr. Aluuutt ftrrj ia Vi'Liuia baa dunn aivl, k.ara-.a. ilrrra aaaata t aaial prut- ! "J ' ' '" '
.n Haiti. ! , . r " ....l i. . '.v.; ,., I ., , , . ' U'.-, lHai in- HaaaiarraV. .a ra. ba, ra-a- f '' ."-"a-i r I t:. !,.
a ' - - r . 1
. . w a I ...
Vie TreaidcBU ltd diatiBKai.b.d iba aauae .era H aa-iaritiea. i aad MWra ive.f a. Mlo-f : ft, rVl. . w
.f lh. Ua-au-.. I. froo. taf ! l- - iM .C.- J Aa lb fiaaraaiiuw Kara kl . 1' Z uJ!T
4eMtli.a. uf tha llaaw ara I .-" '; i ':'Z:7"wJL.La i- ik -I. .WkavJ tra b. ral.k4-4
f. t. im, fad ,.; J.M 4laf ij
iha i prtl ., b( ni anWriUra t
- -
ih .. n-f k.ti i J,i i., .ih.Pi .
.. . L .... .. I .
. ....
i p'wi fit;tt vi'. wiiwiiiftr I 7tiif in til
! r. . '
'
f ai'ar tbia ttaia a aa ai,-t.
jr tt' it. V.n'twtiom.
B"Ulbfn i:i1rta.
Our eUiartia, iu . . ,.f tVa 8 .dtli'm
' it. t 1 III !
'-f - ' - " " - " ' - "
' i . . i
i """" U-a. Hwun-iax
iini! an rdtfaii n, aiu-lj-in'j M'Ji
: r:id L,' r f visit j. ,' f tl.
Ii.n il u tii a ahara th. .a i In ru Sia
, ..tit. i
dfaU kf, Iha Jubu I.rutru aTa.paihii.-ra
; bara b!d tmH9i orr thir brda, da
i iftinii-; tfia in.tittM..n ,.f elaa. rj. Wi
. data Mrdit-al CMf in Ku'Vrt.i 1 1. Ait
fl"l, I barU'lua. arhtii, Mifbta,
. lanaTi'!, L-raiegt.-a, N O.bana, aed
' al .:br fi.itita, i'h at ib f '. 1 1 - at. I
a Itat.i-' t. iha atujiot. uccci'.rr l
pol him thr-aa'h iib I- n. r and tradt,
s and lit lura biia nut a 1 hjajitaa at. J a
il4'e
We baa Hrb'VMft nj I.atr li-Jart
ti.fnit in our Cu!l.yi, ';-j.l t.i a'J our
di-maai''. And baa a ui rta
t...al.d ducaia)i.4 ea l in . W bj
ai t edui-iitauar in .lalUtrn t'iirc
! Why Unt apu J enr thi.uv.ij I at hot a ? '
rii iit .n S, ih i. n m
'an i I f tbrir oaa i i! . .1 Lfui!,
of Mr liaia. and Iw. as a i a tba ia .
tn'u'ioa cf aUrrrj Wt.t- ( .'a tr ara
t " pi aid and emif trt " t - jf i n. tr-ira,
oilw alar nr.t our i7n u l a i. i.e!
If inland Iu jitirci! t-ur ir if aliv'Ua,
l l ua o.i it io raary a t-Lt
' mana'arture at the S ntit
L'l IIB
impurt d'm-l'y fr'-til hur -f In V itrrrn
l'vr; in lbi al-nr, rin .pt-rat
tn tbr ..f- tx$ of .N .rt!.. ia Ai. ..itia
. I..
ii. Aad lu'taad uf fl .iiaj uur .'x-UBlry
i'b Niactbem Jiiurnala Itt oi ptr nlar
cur r an p. ri. id. tula.
ExtrmTgBiic la ureai
Mn ,.f art a , ati i iioa uf pt iin,
a.-a-k tj iu-u! I the taabi .a vf lb tin:." I -Ih.
ir ou p-M-ina! prrn'iiri'a l!-" y
U'akr laakiuuibi ir n-, i ' aad dnl - !i
tt t.. br their i- r U trtbrr li i . r
yt piT-i't .f art., irf
j;.i in cm. tu in Jr-a T'le n. a: lh-j
t'i ti ., ia l.. Lint fi'biri in N r .r.-i
I tiai ih ? kn ahil the M'e i, l 'l?, f r
f aJ a-l i.bi.'Ua rrati'i'., treat .t! a, ra
ita nur atimii drtwitia Aa lnf'aa
triiirr, ! nrrii crlab'tiy Im aai-l. r- n
ibii auf-jfOt !
'I he brt p.aaa.b'a iepf..M yit ran
ttiak' by y.iU' drtaa ta Ij luaka li i pir
atu ii..pr.'-io at al', ba i t.tr.i- ,.x
ua iuiii r.a!, ai-d a't.pa, at.ii't .'a- p-'-a.
Hi!i:T. I'xl il bo.vi.ufa tr bl't'J 13 l'ia
peu-ra' . iri-i, an Itcla-m Ij tr:Si-ttary
itijl p..pi eaiin -t Uit afi.r a-i:'U y.ia
S.t ti'il uf i-bitl.a ya wr Thry
mi! nulj ti UI U.i.-l lti. ) !'l I -. Wrli,
Bud ' iilua7 dra.a b" '.um.-' f "
Cur ihaveti.titu.-ta ar. Ij i tT-il
i
that t'.i aiiaB ran kn a, ia (im d. fO-.t!
a.'.', aad iu tbraa li r of aurpinjt
tjKi.y, hat a no ' bn-inr-a la by hut
dm.! Th culy di .ti ty thai can b
ma !r. wiih apy d.nr.f rrari't( ly
in-p. Muj: lh d.taa uf j; ill', l.ica
lali. am uu-day i. ia r. fttrr. t ibmr
auiA Tint la n (.riirtil ru'e t.-ut
Ita rtm plion, are ara I. I't; and iu lb
j.i-tif'rai, pira.'Oa drr-amc etirataaiiily
ll, ar baiikmpta, atil k ma l', aid
r. -..i. tii (Uvir lue uf lai'iii,; abjic ;:
r i .atiB-ant I'rrtnu rvfiCKiua uf
Irtrtr wcillb, fi-t-l lhat othrra knew it,
ani iiy nr l nut u (.' iw t w'th th i ti
.1...
j
C.kti County.
At pa' ii oesn) lb ct'iaraa .f
t'.-rka e-UMlr, bi Id el tha r.itirl b.maa- ia
Ni.ap.ari wa lb Tib Jbi vf Mil, ,
ii U ii.ii i'.iuty ,wtrl day, lur i li pu' p mi
i f app.-itaiiait a.ir auiiat't drleain tu
atli nd ib tVaaeaticH U be bi id at
tiriH-i.raill, learf, on tba .tiib Hut. ta
ircl x.aia aailah! banaatl U ba pta.-ad
Uu tbe bvlactiKal fur tba tra I cjor.e-
ihaal iliatncl f Taaarama.a
li.Mal iliatncl f Teaaaiaa
T S Uurnaaa waa callrtl to ibe ehaii
au l W. il8w) we apjHtaiod vvre-
T- S Uurn WB4 callrif to the eHiii
wr i at itiiitfii tat-vaaa ua w v t n.'f t
aaniaa id awuta autUble pertKio U atlead
. i .... . -
Mi, (',ai4i,
W ho allar a lew oaoiaeaU aUaaM re
"ca tha aoe ul litMk.lB
, l"or l Joe.pl. Uarkay, T. ti. ti-r-
, lt.au, Uatd V. Htuk.ly, W. U. Krauts
i J .h-t C.tuarau, W. K. baatlk. Wn Ja. k.
j l Mibi., N. U. Si.kalt. Mutrt.
'ca tha aa 4 Ike Mk.lu n.-
i llaiiaall, A. du.t, li V. Allta, S. il
, Ihi. Allan, J M. llw'y, W U
waivai, . . . v ii 11 v.., m ... ii a j i. a.
. lUtiio.Tbi.niaaCalua, Juttatha. H tU
ai.d Willi ta MoSfa, and tbcta BtiBK
I eu h aa 1 a i'ti tauaaacai aw -f
fttmtmivf jl, 4 rWtab aa a
. .anL.LI ....II Lia an ba aJaaed a BOtl ika
Eaauaal, a.1 ia la. rail lk" ""
-a-4 i. r-3
Tfur wvk otket- au'labia prtu
i M t raauoa I
" .. ' i.tk.i l-.l.i.. ia.
A.1 i. ile). KttBliA L) IB! fkl ahakal ka AAiaBtt. fraMltaf MU KlU HMI aVA li LfJ dUJK X 1 " '
Mr ,,pfc,J lk oJ.. c t,
Hlriia. a4 a a4 a e.trrvatif I'ai
1 . .. ...
' uttlt tnrt t,'t a lrrtf rvanoea
' l.i.Mk it. l'ftll.. M.ftk 'm I L .Si ...I i
!. H I Ur lf thM SnfiatT
...
I'r J W Tburi.la.ra-. Or R J Carr.
! l4 A tt.ra anpi laUj a ivam.ll-
; a4 faag ar.r app. taUJ f p- am-il- i n -a m m wn ia inw o
! t-i drift raalari(i, aaJ rjft tba i 8-!fcr C-.tjvffi'.i.ii, It t'J iu iti-fc-1
limn r,f mnatiU n-raui a delajral-a tA im.if4, ( ir-rr i ,', :i f ,- e-jnij
lli t'.ii,'i..n I l'a! !a'a'i wiony ' li prT, i
romnnli. a ! Wrrar and la
' "" 'T ,r i "P f"ll"i"i
f lUll'l"" .
I
dar-a.. la tva-nt ar"t aff.r-a erf
il.ltH.i-i...i. na t laaait.
-.''n aUrnai ; ai4.
Itr-a. lua (ua.ait,na
.. aa
jva.J,a. TIjI aa . I .ftr Mtnla.al mlal.
in lural a( ia ta rai naail; t aw4
a a in i:.a:. fc. i.iff itat il la a aw.-au j.i
a. .... a. , d.,1,,1, ,J ia..i.ri;. i., M
11 Tr aur '!.ta . Iia La. .a a4 avl out
.Vaa-. Tbat a a.1 a'l frin.!
aaftan. tt. a..4ra la a. I -a I- I a.-f Ma-
a a'r-i.a t lia aait l a aaaa atii .'''
a- Na-a. .a .S-ut. t,j ILaat, a !--at
a. t ma-'la a int-i'ita :i.a -Kaa't. a af la
f.t .-ri i,f thtft n'ii'J::j.
Tl.a aS.it r ur.ari:t.u-iji ij'p.i!
T! l'.!".iinsj (nrrao. aiij eb(ia-T 4,1--.:.
In lb ( it.t.. r.aiiiia i
lit ! !. t - 0 W Hail'aat a oi A. V
I'i,.trr Jl -A-:l II v t
H -- I.im. . (T i . aa,
! a J i.a f i i-e
a Jiii. !'i- inr
t'tS la .a- r ii.m
7tn trr.a I!. a kar
tun - H J I nr
''a J.ian II. i-li
li. !. M aab
I'ti I'-tit R.acil
U : r a ,n.J th.ll I c.ipl
Pr.t. 'ji:. h fu.tiiah. Jt i ihe Kooatilie
Wkt; f r r b!icai..-i
! V Vaaii Ch'a
A. Mcl'iTEtTIK, Sais'y.
Tho 8toab-up at Charira ton
Tb iVawQ PJUM ( 'iil''i'.'va, v( i l;v.'y
tu-itinj, fr UBwia tb a.fJ-1 nit, i t tL iu
at i oil i vh uf the A'i.uit.i-i.-ali n f-iti-'H, uf
ei :.'liU d .ippia-lll JU lit the Bv.Oirja.li-al uf
S.n .t.ir II .1. !.a It .iff
. ' I . I
'fl..- tl." hAL.r. .ii lata In I t,i 1,1
r dciii dclarujiaed Bawdy, ihtl
ll,a pm ia nhia prritoB 'ii.ut par;. aaa
baa eauard al. la.' S-ii uiiya! C'a:iraiaia
eauu.'l .-i! ij ix ii' uiuai-rd fur rraa
i i.ty aa tH c.bi i-ita uf a Xil.it.i
I- iuiratii C'Wtaail'.a. V tt-ed tv.
irT i inij in ravi'i fr tbt .'hiiikj!' .
i. i.nMj t-!'-r-U.UJ man u.Mit (oa
av... a'ic'.iut il lac-!miii U bia wni.ee
nr :
" Vt'i aha!! a at attcea: tphal p'riui a,
:.at tuihn in ij. wuat rirty aititty
in, atiat an aulirfHi. I 'd aul a aati-Ut
ari! ui!'. re! Jivtu.ra l- thai p'ln. b
fii-a . ir ib.'ii'-e w.u.J b) ttla.-.-av rad
t'i . h. .fci.i p.r'ii..i, w'.j cat B it ft
lii'-r p.tty ta-'f fwr ;h i"ji.iry
I. Ml ii.i Uivi.Ji.4 Iw: aw.ar tl.tt
I .'. n t be ruivd ci -r cT-Uu;!.l.
li'. pttti -'pai uran. tt.a I'iiiiiJiipa
-f Friday. pjb:..a'.i:a lb.: loiluWiO
Ir. u V Mi l.ia :
i i.u fivikuiri.i it r ;a i l the
t'haii -i.a titiaei.-i -i iuc:r.ra Jbe
iittj u I' uiai, bj lb A Jti.uia'ra'iua
ii. ! iliauntuuia', ta i:iai..'a;ncd h at
taff'-j II ia Ij b pa.i .!.ed far djitit
tia,Kt. Uat-iBf i bia u-d ibr r :-,Ba i U
of a iubj iiity, br ia priLt'cai'y 1'ie oioj:-
dat ll-ptcb 'C -. l.d t I Bt-lt I.1JI
Niii iba dcle.u.tivalion ni iN a.iae and
bia trirnUe a.-t t.i Jai-'T. . li.it W..I
Di ver at a ij. o btui.
' .SwUtbria iK'Ui'a ;entl ra aa I Up
trai utali'ia are . ltlik.'"J lui t'i !
I 'i.u v-u: Kia I.i a .bib 1.1 i'-.i.lun r l.'l
J tir, in t.fvirr in iit p .i'tni opiui .u uoie
liiipiiaie MratiBj.ii ai-. Iw l h.'i ia
ibe ''jtb In rabttle . i. t; and aa
a.iili.-a ia lu br- prp -red aak-n j N.rthra
I' b. ra;a tj fi-e r.t iu aaj a.m-l iSe
Brdtrant !iv ai fc.;". Ji.. I'. !..' aa
a-r.-iit If.e t'lauiui-iii!- In n. t.i c u
t.i;pl Bui a.J r of Cu-tii
etltrea
B'U. IH parliality aua tnj.ait i ,
rtirahrre i t.rtrd. :
Tti Ma.-a bu 't d.liv-a'iva late,
brail dfi..rj:i-d fcv tha 4:b.-a b dd-is
and a dvp paa.a ia plainna: : ' p-t ajji'v
rie U tta'd, and, tbia faiii., Nymi-ar. of
,e V. rk, ia ti. U t.d. .Nei'ha f .1 ;
will aid Ihr I'lUi-HiaL wbi pti-r
I'uualaa at unit ia UkiBi( bttu vr U'.idy.
jf k u aiauwbfrid. tbry ai.l ana hla
fi! l a u h a aj p. al to l'n" b ii
aa ai.l ba tv-uruibried f ir a cvutury
Tb ec-iiiul.t tt.it take I a! ut a
Ki-pubUraa Tha b jur fut cw:uprj t.iee
paa-J (Wrter
-liirio the baliaitiua to dty. iKiap'ta
rcenvrd I.'-'J e-ura, a majority of tha
b..W tiecnaral r.r.rK of tba failed
'. . i . a. . e a.i-r v. k
IVaaaua-raloau JiaLala I. a Nui, a.1 IVb
. ,r. a u.t u r- inn a. u. u ... ., .a j ,r ktfi
eraii.ia ba er ahowa c j n! atreatk .
liturtll dblatntnie the a -ailr-.atl.i, but
laltiVe lioieo. in lil, and tbt
n ,ur iiytckM rrvirvi
j.nly ia Ciariaoati, Ihiilaa pro-vpily
.i L-l. V: jr...-. ...ll I.
trlrgraphri lo hit frieoJ to witb lriw hia
name, a ba dveuird li bat jvnt that tbe
ai!I uf a tvaurtty of tbf rprvo!i.i;tv-
,rf ih. oarty. aaauUd i IWiotul
,e.li,a., tboaid ar,aU- Hut htaeov-ii-.
; fcr ,huTi bal mlt of ro 4ip.-iti. to
treat Ma. with th.aa. iiuttiaujf La
t.,1 uf I H.IHJ of iba rpr, tvraii.
; di-p!a.
ikai
),-d Ua that wrcaaiua)
I -.1 lJ.uia.iaJra.tLaB
a. ill r wa v. - a
' il o Wab.aKk-) aV-r, ta air of tb lis
rpaible i
tertb.ilta UfUia iba
p" w-..w 1
. CutttrtMioa rafttfd, fr in
. tail La aesrti ail bar iba fdal.taTtBl uf
ia.J n '"h"
I K'.: TZSffi
! ciM' Ttaa. tho teat-ad.-
: .. br bulb wfara. V ara wt euxa. '
Ww,fi .Wit
ni a a a a It - W .a A Aaai Bat a AY li B1 " " ' B . m m
14 W
!. nt.. i k fmr. .ifc.at
ol.'iii.t' r.:fj. ft ht IriJn?!!
. .
wBatr, m 11a ctiiiin. .1
1 c 'I acffd t;
. : , .
On tba wtktr r.ia I. tua a
r I f?i "r
tn 'r.'. t.
f th aacHa m ftir o
. '"a.
: mh:'
. ;'ia ji ia t.-e ta tr. rj 'ii!f s
faif d.iw to pr-ii I'.a
If 1 t liJi't III! I'l'H ..f
inj imi I I .1
iI.hi.i. u nvibl.c it itiia .rf.
i.W k... .,r ... . a,-.
t la nir'-, a eaii-- cari.aca
tha 'atn a!
I'm-i:ra:i3
i Kla'Jt! Cu'Bn. ff I
, yrtf Ifn'-'t' '. ri!'-c:;
. bra ) o-'th ii "r.-are-'
m-.a-
; aaaifBa t ba r-apna; t-t C ? o'
, , , , . i " . i
; a i l taat. Inn. 'tout !?6rr i
J-vt.
av than
t-a ab-..a ra. ar."'
i - a..a . -
i)t Ui.NLn yt A . 0.
lan'fi''d praas ak- tt?r wa 'j a t !.i;!a
t.t:e rt.ji m Ohi), Knej ky Iciitoar
L'nB ua "I ar.;:.iria. Jii'i, hat M cna
ihr m.mt 2 t ). y fa:t i f A .rat j
a i i n aa il toui.I'j r. ! tka
M u-:ia. f iaf tha M - I: an n .t oo
tl 1 i I t . IIVr f K-:M. itf .
li.- . hnt an I
s !-rs:ur ; t2 H n, li
ft N r;i. I ariiaia to tctv ut th
!i;a: .-.." f Ko!'U-iT T " i, -1 Jy-t:-rr
uf l.iui-i d.i tv.-t at:.a t I,' t-a:j
' jr f;er na. Abaiire-i taut
! a.- l.'aiaiJi bnd 0 France. c-i lfc
h-t f"r4'-.t nf th I'tl;'- I i""laU i i
til rt -i-'i a .ts.i'.iwi and a t"!f ns p-u'.
nf th 1 A baoJrd yAa.-ati f.a tir.-: i -!
' ' pr.ttrami laoa, r.t
j 'Im kT "a "!
i io otlitir ae!, B!d w.'h b:a t,-t
, mosrafeha, ;t v-i-taiu.?,; a .?.?! I ai.2i-l
; CPOtt tr-.l! i':."t, A'i.'r't i'ti Friija,
' thelhfaa f . 1 -;.' L- fj f !.;. i' J.
!. fen a jei-a ar" ihs lii.i 1 i:l--t
t'ff tw a tt hti p ft of th Un.'it.t
L-Df ire, aaa . i '. . p aj: cut Lt.- a;j so
! apse ta :.e 'J ; atra.'! w'.' -. '.
I a -e i - -.- i -
' C:' a.
'
d'edy-.ira i-j - r - . i
papra ia i r - ' i -
ut hi,-, ii ; . ', . -
U.i 'laji-.a I ' .
t C iln-1 " - "' - T
t i !jo ba-a ; i l-vtiU lie t't -.f
t i.tory. e find t!.t t-i t f-'utu; wh-i
pjarl Laa b-ran a ijiici io:- i rn-.r-t-.i
.- .. '.a ;hi.t tt a, - t:.
; ptii.'w : t. r d tai.l a. X. ; any
if - f wijl. ba e aicdaisea ti ctk': i
A t-arji::! aa; lezc. wf r '.? hi
tba Ucakijexe5ST iif. Tftt-
Tt I'a.;aiioT TtiT Im
1 nil Aa Inj-aat papt i - -ja;t ii.
cU.'US Oi' w i 4.C! . 1, l'l.?'j'.-
Tioia, f r t I'rea.Jr.. , n:.z fr-nj
'be tC't'il (..' I ti oji- ct-j li i. ii t;,r
lO.iriti aa -id-, ..,-' ai l'adilal
a 'ti; Kpi. raw -wr iKtic r:.- tHa
h. a, pr!-a Clia. , b-S I' t'
r .I.,) jT.ij.'U'. lit. I ' tat
l'rea.;iar-4!0a-i !- T.l.:h f ' a
i.i.' r.-.iaom Sru. 1j.c r .. -
1 be ;ettiI " lul'iXrr . w u.J
o afvn,ji!ii- ( app.
t u
Cna ani ib" cf .altnvm P
I LlM l
S.uad F alaUve t . k I. "
The R.pibean pip--ra ut t,'. ftrr: by
teii-.f,; tb;i Srtaua i t j 1 t1. isit:! f
i:a naiila'a ri. A ' i.i.ad
App ra l'rtej. o .Rva if B3HiaUd h
t,.i jrr'y i nir'l Aad lnsa3'.l-d
liniri ft', v
'triy-MAtxi'
ir.i!i.a C -rrrep
t .u i.lBa'l
litC!e, b.a t i Kii--a. i-i.
i aa. .tar li. Iirnjcra4.J ft; ar
al i"r.-,-ul, Oi""", baa iiiiad bti'jr- ie
t'jtie ..-s.rt.i:u tb: tTandeli eft v'a
fire th'i?r.'J dvila t fc fS t'te Fr-ih
v it inn'(i in w. ,.,-.--. .-..
lirr
K"i! y, tie c srr!!. ii l! .' A. --.in,
do ! .,s.l ta."... l'.i af t j :"tl
a! u l fitut"j rJ;h it bt Uei
pl-d br Weu-Jr!! 1 c'"tirt lh-. p-r-rU,
and tbair lj aiiiori U ba . euiua
it :
A l!iti r:rv I i'.'K' Take aban !snt
tf itt lb "p" air f, at'rei:
j-yw: atarri eiieil gir,
hea uo tetra.eed by fa' aai artiai.'U
proptkuoa, auatl . ta'.e If y.t
are ia lu d-antty, or .-an a." 'tr.
bl ptarth hi!b aod thr .-ttih t'- nd
Uitde; kitaraiie, frvJ-u. a.k rare C 'tr-
ra aw bim wraa .w-a-
B I .a A k.
DuLtertliea rtiirMirii-iii'"ii
,0"'r '1
Ivmr a .mi ij .-i ir y a r
a w.h and motber, ao uih the Krtt.r
U vasn aei'b rmr aki'ien Atieod to
dW".' .,.. MiJ;i.t.
- Vt .! -.
ot eb
r ., . e i a
' fcl
. -
. y ' it
' faTS.'ll l t,'l'""'r:'V,w
. r. . raii' ai .. . ......
; ' O-l'J rJJ a "
, M, a t.te uf iba uvW !
j avtaa a.taor Mrttara. W be. lr. I otu
; oaiiad. a ad lte ttwt
Ktn iiiav Wbiiei!- iVaur lVt
aahisiaT.
atH'tt
era
bc
' fV laOMjIaaOia, o aatfef takrtt
llaai ai!a kl kit O-mettlOkf a) HI U
j - , . .
. tba f-iot, rtt ia '
Mr ltttt: sit.i.i
L. aaauavaa M- lTtWa B Biie4 l
aaaaa 0.4 Uaua ajtwa ao4 aa d s VH
J!taitf fkftka, - 1tlfc-
he m oak cUt i U headaul ta Tof
... - Tla ao aMMttwow) ta o
i Ut Haaaaa aa UdaMfiUbK ai far
. . a m v . ?
oa. P""." " w
if. J I. k.ma A J ,k. atftaOLa-t
'f flaarart
i
i
i' :
i
(V
awwif
Wfri---airiP a,
aawT.y
-1:

xml | txt