OCR Interpretation


Brownlow's Knoxville Whig. [volume] (Knoxville, Tenn.) 1855-1861, May 26, 1860, Image 1

Image and text provided by University of Tennessee

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83045628/1860-05-26/ed-1/seq-1/

What is OCR?


Thumbnail for

V Wf
"" W ill m
ft
- - '"" " -- -- ..'i'' ' 1 V" '' mt 1 '- 4-.- V a i-a. ' -fc"--.ic5i ui.-..il. rUC.-v4.j4. . i,'"- . .,.,-. ...
PUT NONE ON ; OUAIlD JUUT ' AMEHIUANH."
- - -.-j... ,
- IT 1 v .'--.-''--- - -
"KST.ViHJSllHU.-APHtk 1838.
OOXnLLEm
VOLUME XXf.XUMBEU 13
...
4 l4
fl ' tl 4 tl fUS
,v i It 1 '
I ......
I - ; , . '4:'
' P-fw ft W tM. j
. . 91 & i ' m. A J M
W IJtW t TiBO .
.. "' -
o.t Hu...nti t- -1.
tot iniK rpin :n
" ,t,,,u 11 " " " "
vi t A N V.
w " Fit
Ulfr. Wflrr. 'r' R
cr.!t 'nir..rrv
II
4 t . '
r i r i '
, i". Tit !-
J .
K ; h i !. '
FAIRCANKS'
tilt Wirtl i t
A B KCCKTIt
PIANO FORTES.
4. LV av t i .
T
Vl- i l.r KK IN.
' 4I4T
VL . A
4 " f
. .-Ii44
4
'
I. P. (a. M((44kL,
HODVVH
CO ,
:t. ;.
I i;: : ! .
-.. - J --. r (1-
' t. 4 4
t il NII.
R. M. OEARDEN,
, a T T - f at L4V A r , T '
...il.. iiii; ,.ii.,iT.
ana, aaj laiaa,, av A wa ..
fit. Mrast. Hita&N L ( a..
- a, 'Baa. .. Aj4tJ ft -ata . a aav;.
4c a. t -r , la- 4 P) (- ' a .n .
- . t. tK H ft i .
LAW P4KTHFR5IIIP
H a C a J. at . fa. a tin K
V I. f-MK'l 7 KM 1 ti i. X-
''.. 1 - u a " 44.. (W t- - 4k m4
' '- 4 J . ..4.-U 4 l4t.4M,.i4
' .w i, 4.4 ... -l .
."'l t-;-4 4J4 4 . It. .4f" - ' W (
. . .-j- . a ; 44 t 444
T 1
II
. W.4' 44.4 44 .
' -44- I 4
J--.44- 4. 4
-4 4W.I
I 4 ' ... ' 4 tt4U uk W 44.l4ia 'fcr.
-v .... N-.ll 4 a l.i
i i. a a !-4. . jp m a
- 4 a . ' 44.
WILLIAM KN ABE k CO..
a - - J atrial raf aT' fa
i.tVB lU Si IBI! PUUFltTI,
-- - - 4 -mi, a a.c.444 Hm
444 4" n.l.lu4. at Haltlaaaa-a.
WILLIAM K.IAni: at CO
-i -f , ... IM :.f ay,
a 1,1 1 pT f ;
- s.a.4 - kui
-- a ta-.a.
H . aj
1 . r
I . tr- I
- ' I a-
t -. - M 1
. ;
' 4Vtl ft
A '
tai 4- ft ;
u ( -r -
,, 4 !t.-- t ... f. H
' 1-aW-af
'.4.a.aW fH.p ".TA ' f
.14. la, J-.Pt. - Tf'H-al
4 f -Ih lv-f
4ti ' faftc '
IlIrIA AliU OLAHr,
: r Jin li I.
4 ,f f .irv.PT .
I Hi'.
-4T
.!
r.-.1 - - b
. ' , -- . at a.
. -ai r.4 u
H B- e ft't - r
, . ft -(b. Ml
f nr. t,aail :-
a i. a ' W4T-B i aat-f
, '.. 4 i I -4 ra--t
. ,-r-.-! 4 ft.
-f ' A !
I 4 ' -'-' Hi I
4. 1 . M
4 4
l ir.M
1 M a p.... 4 ft..
U- It I! i ; L
' 1 1 1 .
I. :
'-Ill' 4 , I . i . X .
XLi.
H Kill
K . " "- W M ' - '
' a - , ft w'il
... itf u
'' - f-r Hl .4
I t ta. e flf'i fe" ttl
1 f t .. t tf If l
- ! fta -4 lB
f - . at ta,.PMt1 I- t-el
- l. I taa fc- fia
' ' .-- tf
II v. . Itavr w4 at " a
"-i' lf
Xctt 3otaao
. -4 etmoe.t mAfctV . ,-:
,1.1.44. tk.MU 11 I.IPIlJ
At.Tlla0ft.a4 Mta,
James II. Ucnburv,
fiatt t ira. U , in.,;
Mil. - .
A V4 icr
ii om i:n & co..
w
K ARK NOW AHlUXil AL '
t r r i--f - f. UK U "r f
. . - i
Th it If tad (a Harkft.
ir.Mii .(4ii ar.i. 4, ,w..4V'4a
-v... Rl . I . 4 1 4.-IV. I.-4-
r ( 4 r-t -J,4 ll . 111. 'l 4
t - - i.-k'4 . ' 4. I.444M 41
i T -4.- r 4.. 4.4.-. 14 4l-
4 441.4 14 .... . ftp . !-
' I' r.., . . . V4..,
44. t :4 . v-44 44-Ai; i.jl 141 -1 4r.-
14- 4
m ii ..-..- .T t-a ' ftOMa,
4r. . -. 444la 'V' f 4r 4- 4 1 4-
l I 4 K4r 44 4. 44 . MR
a- a ' 4 , 44" rvnr. 4t4Mf 4(n4i ta
" 44.4 .! t. aa I- 4 1 laf'T It
C,j B.l 4 Catwr ut Frwkika ktrM,
V .'--" 4 iHi.r 4i
1 4 ' 4 l..f. i Hi H Nt III 4
$ v v . l ; J
4 ! a ,.i4T-a
A
C. TA. SEACO,
-V4,l f
I. 44. 4k
4 t 4 fl.4-44.
ATI 4 T . ..I aul .
OKI.I." Al.l. KINi'S OK tKMlD
4 1 4 '4j 4 - . r ' ' .4 44 II W
. 4 4.14 !. I . ' H4 4-"4
"
....4..b. t it.. .t 414 .
I. 44 4. 14 , -4'"4 4 t.v 44.4l'-- 4 44V4.K44.4
t 14. . 4- I -r '1. .1 .' 4 .l. r. 4.-t4(
f ' J4 m ' -V 'I' 4.4 4: fwt f.44. . 4 f
I-4IUI ti r. 44. ,4 BW44.4 4H. 444. 4
f - 4. 1 , I- r ' - 44br.'4 M4.4 " 1 X- 4444
. . . . 4V4.4. ..4 14 . i4.4 .4 taa
4i4 44-.
MAjinooo
HOW loaf. MltVY H4.4Tn.fn.
J4. 4-- 4. i 4. . -te4 f 04
T li K X A I I UK. f' - 1
l4-ai 44 -v ' W rjQ
.r . 4
- a-.
"
4M-4 4... . -4
f . t4 . I.
1 aV
tr- bS f4i4a tar aV- aV-a. ' - I
-t "r fa , (fi Va)aW )Wa ( I ' -
a. --4f -'''- 'ar r ft 1 a
VaA .-. -i afl 4 - ' -
.taB '--aP ap--.a. ' . -
t
irtJ t
)-4 -
MI'i It 4
4t . a ax; a, 4r--a lutui
I h a aVffa a. ( a . a.-..
r r
- t . 1 . T
ivr x
f4-a a4l.
IS K?JOX COtTV TfNKESSEF
rii! i'XKM 1 v iS 1IIK K'l
1 i-.j. fc -i . 'w .-..,. i it a., (..-.
1. 4- m f it .-..-a tw. car
,.ca ..-;.,..... . .. . -i .....
4 l -4
' " -4
I . ...
1 . - 4.M 1 4W.
4f , I
... 4.4 4-...-.
imil 4.J M44
a. 4
a .4.1 . . it.
V M f.-.4.
p. .4
4 P.
4 -
f Mill i
l.L SlZ
tat ataa4 taf
y-.i
L)
SlZ:. A N li 'lIHi KSKx,
.m ar-B44t w t44 . . 4-
T "I 41.1.144
r nkw or.i.K
X aj Br-4aaaaa !-.(
N K W 1 ! I . K N S T I i V 1 1 ' I . N
fc.-414f f K 4lA'l
a 1 i'-a ).... .a lattaja a , r-ax-aaaa, a.
tattf f4ta .! aia4
l' tt tana..- t b4
-f-aa ,
aw r -r I f
J tJa. aaVava-'f
lB4ar ' 1.' 4- ft -- 4-.aT f-V
ft - . . V Bar 441 Hr l
U tla)- fa- awftaajajB tr a 31- ..aaa-JH
k at ai Ibr n.taaK.. IK . aaff 4-ae
. ala; aajT I. 4 , if m. I- . tw a tj t f
r .tf iwt f-aat aJ fh ., aa I avaa ' W
44 taaoaar tw OaaNaat artptaV ' : ra
f' If
T. C. UJ.iHPK.
MtliCRAST TAILOR.
OA T 4-Tb.FT, I
Olatit it. l.Mr II --,
jrsr iiKffn vi-:i srw
II
. o' aa; ., J w t.a,. t V av4 C-tv. ati, 1 flrf f
fr .. - j r i-l, ; .'.a.- ti . I . . k it 4
- : Kit ..,- v at i a ilk rll'ai r
OVERCOATS
p i;i; lai:
Ttt u al i4
1 it.;i. H it, I I.
, . . f
B A a
t.a. l t( 4tUi
h f ia tM4-fft -
f t-ll..' 4-t V' ! 4twta 11 4f 4-4 11
-.- .- h 4.a4 I
J" i aaavaa. : aaal aVtif4--41-
ii
,.u
fila- - '- Ip 1 ' I -Bal lajliaWfMt ttvc
a .-' 4 fs- A. tvita.r- I a-i-4 rie- l p taa) '
A ! i a.- Cat I a - I a4. . - aaa a, t f.J.a -.1-
' :().. '' aV I, ia IK . k
r' att tfrfraTf-a I: f t r , 4 a..4-4r -
k- -V ty .ta faaat -!tH4rlt .. 4tf
t.-r ;.- t w0 .sktir4 f , -pal-, ! a-4
V . 1 j . -aaat-tl V. ..,. t . t ttal aa.
til,' al ft I
ta. 1 A I
-;: IA liava. ; I. fa-4tl4.fr
ELiUIMAKKl WAKT.l)
Wll.t. i.fVK I'M I I.MY MT.M TO
j ' ,4.- k . ... Ih. t at... a
t '.' ..w-144.1 -4
I'.Vill 11 I Bill.
. a - 4 . a 4 4a
I - ' 4-
a r ...1,1
1 1 1 r ) al Law.
Kt)I VII-LK. Till.
If 4 t
aiit rmnt. l'
KL.LKTT WKISIOKB.
1 f. i y 1 H' at a Hni.it4i a s' aLK. ia
4
lltia, mf. IB ITHIW ooimii,
.s. M. !
Rtahtaaaavtf, Va. !
i:v
A.IN'f M A I'K KXTKNSIVK .
...i. i.. .-.4-n4t4il boAii'i
P..,. ...a .4. ...w -. ,-w.,
s, t.4 ,m,x a -vjwi ax--
( , t r-4 -4.-wfP-w,-.4,.fc44rU
u auirt t 1 ...'in .4ij .-j.-..... :
h . a..ow at .B44at4rta.a- twrataf t
I,, i,,.,,,,,-,,...!.
l n.4. 4 "r ' - ;
.4 ia 't. t t . W '.mt... B.i A.-ef 4.
i at i l- . mm. a4 na a--- to 14 w
a r .i... T
J L 4k J. ll. a WI5BTOK
a 4M 4.TI . .f lt til.t lMH
r i. 4.4.-4. .rr ... .... , -
if a-t ttaiTl uw., -n fit a I At 1
ta. t
"" a -B., i
rt.itir
t'Mliari Ta
I) ARM) It. HKI'-KtMiM, KITOHKM
M44 naina r.4rti4P fatf 414. -.a uer-. iua 'j-a
I..i.4 t ait.i a a--"r4. rittv, aa
T'nw.i . p-.i.. 4-. aia.f. aa fc4.a
Hta t iaT.M.
a .rlt . JB f at.tn.
Ay git's S-trsapaarillwU
THK KNUXV1UE WniO
at wk. a. BRowirLotr.
It ItKIM -
run Iknw4 wfe h r. 4 tf
ft, . twit 4 t kkh u tf km
4 itV
!!! in
4
.'
HM
t f
IS
f
MOT I (
; to r M prtfc4 mv Po t
.
KNOXVIU.i: AVI! 10.
- isimiLtiit, tiw
ATrnv. MA , Ml.
EJitor' CorrppocdPC.
Hi ri ., Mj U, l n
TV .Irl'fllr.. f lh m-l p, 1' f
Jr4rr Jt fxtn ti t Kn p, f.r
X-utbri l.r, .at) nllur. fr l.ir
loa TI I'Wiiinl of h Ufi I f iff
I i fr V.Linc.iia rv i n
.pint. . t our likfl W fctrr til"
farlory to.ntrM ir tmrrjin lctn)'n.
larky at4 MiaauaM; loJ i arftta'taruo
ii:r-fy, tikfli to erar, t ir. I. ca'ry
liiri-f-ia a 1. 4 tbi44 If, lb4'a, a. J.i B4t
Mr. j. tbf c.xiwlry aiib iba CMniiluti ihal
I ul..a It. k, ' ajiil t lt crrj iba
lfi-tija iatii ibp Hji4, abrra lUil'.
thm ar Jpij4-J.y V-Ur lba ibp f
an; man l.ki'y ! u 'at tr at c -intrai 'b
turn
Vf-'rf m4rniof i avmairtiri'-i tun
ic; ia t"tri-nl. 4 piIibb4 all U-l
t:bt, ai:4 1. Iria Hi. ipiajf f'a..iig 1! jn
la f t4a Tbp.it4t.tity at tail ib.t baa
fa'lra ia thai t.M ia I nm-'iw, a l o(
tba a!r-a'i l att.l f aoJ ibp ri'j, anl
B. far brarj f. .Ill, bap il--B I., a
1 T
pit - jfc o t-fin-4 I am.-o l.i Jj4fiy
af tbf Btfprla afp c.iupir-t' 4 tbr-Tk'r J,
4t4 abpfp lb. rp a-p 4 .aa fraJta, ll.4-.41r
rr.t u S.t.p O44 l.'bprtt .irapl. iba a
l' i. tr..!B ruth t i'.i-b anl. f ur at J fcr.
l-pl ..f ilrpis. t'lii -f 'i lb r-flia'4 la
S-. b II l i lit.rl. lb. 4T.IPT i alti.
4--p. r. ao.i b -al t -J lt ffniat
K U-r ! t..'Ua la 4 u-P 1 -Pai.l 4, It
ra. pt tb luiaitafp .al vf bca 1 l.p
4'-r. Jbp b"p frui4 tfce ill'.'.-a kf'c n-.t
trr.r--il, aaJ It Ii frar. i i i . a 1 .1. at tiau a'P
ba Ik-fb J"0p Iv tt." iiiuriuf Tpb i.ii
r l are Ut"J l. awl. r. anj abrp id.y
rr oTcrfl aJ, 4viJ-ul n.Ji urcar, 1.! a
f.-a' fui pbara.-tr !
ltii!ti..ta b' ara B3n.iaa ati. e4 i-l
4f t.ti')ity Mao nf the b-a;!li'i; a;.
apt"! ibal ajn hrr tli-i lb
l'''''1 tr4 r-atla pa'.dd tbtuUab lb t a!', tbe nurficf i.. J 1- tt.r.p cmapl
'r-rt Thr city ia. buarfrf. ia.t-rutiaf , paie-.-", ba 4 l.titu. tali J I t ttu'rtu
,'
tieee lb i.trmfurli-ta id Pltf fMlii'Bda, tuaat miri.aat'e Abiatl ULMtl)
od bu-tupaai. t4Hiaai: . Tka.k-r
. j !. . vi.tl la tf fcijtc uh lUlutuurtt t r r
n r. -t' ti art I tir?l. cr"ttt j:-fvU
ktiii ilt) -'ttfivi up to I bijr Jt
pd. 10 rlrabl S.uibrra a!ti lb.: Ka-
lav ll .uap ta ibr b-l io be tny --ij'itrl,
or.Utl), paotin!, lit j -r 'prit -r, Mi C.lc.
am, ia Bltpii'irp l tna iiip-'., Ir- d. aril,
I :p c uiufurtal'lt , ti.d cbar" ni-lifati-.
li - Kut.a II -J-. . al.tia 1 a;u ' p?i"g
i4 . 4.-.4I.4 aa iba Sr Nicb .li, i'i .Nf a
,'!, l.n I. ia lite Inb-al plair I ran
(T'.ve luaaiio.' I am i -l a l.-u pt
ll. U Jjr mjr t f4 fcy fttijr JfrrM of
rr -i TU l!a' II:ni !'
lh Li J j uf trf of Uj Twin i'i li -C(iof-t
ftl-d r aittVf it uit.i rf rij "'
the -U'ttr9 IDtQ i,f lUHltlnt'" J l)t
. rf i it rlt hii I) IQ UraUii, ftuwl
r.ijM rr. fir, it i tLiir IMMrM to
4 . I t' ) ft '" '"'1 " t f
t 1 l.rj :f d ilf ll Of a, t Vtr n umiruli
IU tla- a r Lll. ' -f, tlt Malt fi t It
kb tlavt tlir ur litttlirr vU ir tcaJ
l.j f Wrairra BBI Kiaibrra dr.l.M. I
Ji o-H a. li.ia ftnu eWi-A 4.a.draiiwti.,
f..r tbry ie n a ttbural dit io,, 14 ftaulig
I p 14 ""I Wot. .
I a.. 11 .'.t-4, in a W!i!uti.ii p j or
ju.t ipi oi d, tbat tUu CuTi.il.' lutt.tia
tii.j? Cvi'iimilpp I I.fititfia lo lubl new
and .laming riidt ur.. ul c.ti upln.a !
Mr I'libttr fi'.mJrlf. iiruiru br .Si't .1
,Vm.A, Io b au b.rtip.t ui.u, .a brl..i4
1 .. 4 .1 j . . 1 . I .
ll.P t ..i-aii lie ll.e day 11. ne tpM.iit,
ai.d pTotcd ibat L'll" ll.lrl) aud i.'ily
li.'U.iid dnll.r. ... eiptul'd Io n
iu tarrjitu' tl a Ki'ti!1"'' lit'! tbrnub tb
II .u-p ! Wi t.dull Ir.ii.p4 M at a. ii ui
a tlil, t in) L.d b-'w pjid fur a ij:lp ..to,
bub aaa u be fe iiutar.4-.r n. (jo'o-
Hi lit pall. ua.;p.
Uf a a ia In lituht iu-
ten.Hirae ai u lh i.ia-j(t.y tun. j, rtti4
.4 UW.UJ l.i.J.ra..l I'ublic Faita.
..... I
'i t , i.J .
"- v t.o.'.ou.'-..
J.11111L.' til I I. , '. ijf tbe l.fiiilliib IUl.
, 4 , .. ,.
and It liiottltp mat jJaf'ian.B ia-
. ., . ... a
ivittar auu ttie utaat.. an. a to tounv
,. , . i, .
ppi.l..i..a .b lwu.u.iur. ..abi lo
, ... , ,. , .. . .
! aM-kat ibi tix'Ury foaa4 tt oraj J Tba
T iiutlio vuybl lokoua a bo ibe i
..i.). ...i i,t k n., Lu ibe e..riunt
I " r
. . . I . . I . ....I tt .4..4.-4I . . 1 . I f ; a V .
r, aba
I aOBHUIC'IB 4J .-4 - wiw. ww
I 4'
.. , ,
tvdd ibiii tU" Ibrjf w - -o--
tl i, fl p infaa jet, kbil tr4y t
..... 4 a .....
racelta trlltet trfivt i aauaaca i.
th.y ii Ipl.'. tut b ihtj J
Crrtaibly ,b. Ctti.U. .Ul .! re.t
jM PUbotit alleitipg unit fuftb.f ittfof-
VtitiifU.
It ia rraiirkill l-ct, thai c Datuo-
rjMii Wj ilirff fcmf
TW Tr forthr, tni ido.1l it l lt4
title CJnr!HM ll eflfl J I'll thtf
jmtitj D this IVnwmi rtKn(t
- t t.li jt f V.WbbV Is if, l4
.! ittor Unlit tb Ifrh.l f lt J
d.y - Tky tw TI, Wfii lad fr-
ftM, a4 rjtfi r.M fifty
,fcfvoiJ li.Ha M tf-ftij ih.il tin .'
for kmhI hi ..!..!. rriJinrf !
tt.f-IMrtfi.nWi llrl Ttv.
aa.ivi!ird i4 anearlnliaaii Ma.?-r :
fwta.ft fnaif itt torn 4ft.000.t'fM W !
(4i At vti llSM IipIi Ilia of
ibjit b 4 la tba flartia fr
! jtM4 Allaiaf, H lb rifflf! i
i b at fcaiHi I 1'ba.a laty f-t of
aar 0..rrlif. t..H fro tba Va t4 '
rrl f4tMrt if Mint rittiii.tl Vf4-
4. ! tb aa4 a4 lltb b--attk atraat
; 4f V.btrift4,4i aifl tnka ibfia aiih a
if,; fra vf aarjirtaa. la Jf bry n-
p(al atr n.a rrn tjpaT nr ptr,
lj r- -itna ibaaa to 4t iouit-a, an I
Ibiy ai 1 b .rtt to r..d'r It in t I Ulp
, .
I Vp won ra bra .it n.plfii 414.
'
A.ra. pii.i: r.fa. iWSUtf .-,4
t4. bn. flt.aa .f Japan. T. car fal
t.ff a4 ai4lt4tt ati4 atr-jaf f. Tf,
I.. . ir.,.. J.... 1 444 llir ri, n.
bf lb war, Inn! b ruu.84 mt lo iff
It i.i tboiu. li t J.j aorap rll.jU.H. tatiu't
abfii titt y B lii'alli'.l, lint tba oi4i.p.
be di-itib'rl.-4 aiiti b rt . t l !
W tJ lta.14 -ii.ow
. . .
lMkt-r'a CorrapuJonce.
H aai!44Tua. II.; 11-4. I .iJ
I I v l- a p'tihi; h.y Imif and .tiro
ln.n fi r thf ), al Ira"' i pari, to la
J,.!fiv4 nf tl.p ri.i.l. l'...4ititTf H,
1 1 rr i',n;4 ill buoiii j! .ml l.p pi r-j
ba! . 1. pi i 'ii ! Ilcbauaa. I' p alr.I.ec
i'! 11' -M intlii 1 J'a'a ta l.ib n! n
ail 1f p--iii. B, an4 4--f iba I'.i'l
il 'la.Htiing p4frupii.i. ff ibi. m ail
inan,. .tia of all i.tbrr A4:i.iai.irat-4aa
M.irt -f 1 04 an. i n(tl4!t i.'tri.iptiiq!
batp li'fi ii.alt' bi"l..rp tbf Cirtiwlilpp
a!aiu.if l.urp arp gnf bno a. ia
a. 4.tbp4 1. fi at'al r I t ismia
bi.aM.; it ui Up f irtrO ibal lorapljll
u4 .rfbrr ' nt 1 tUy ia Ot-ijjriaa, ..-luii'y
rp.ii- I, it. i,rtft fnu lire lu lea lb"U
.i4.J J..!iara fur ibpir Ti-.a ta faf.-f al Iba
K"):ii-b K.b.m Kill, cbptibp4 Adiana-
tatra;i..o Bira-ure. Tbr- in'rlBal i'p
ti..a arpra carri-4 om tbr.ub tl,p " J'.-fk
' M.lr--oi-t," ah4 Ibp H.x.k. tf Up
14 ." !.. -1.. Ill ..L I ... .. XI
i:.ii.,4"ai.r.-.Ui........r,,
itWAitr, baia Ivr 8 Itri'-ra I lip t 4 it. t. 1
l.r, i;d i(,tin tbp fa.ta, abub in .Jaa
H i... a:il all p.n.i' lo li .. 1 h ttonrT
a. di4iribtilvd tt.n.ujili W tH't ll. an J a
Ma lira nl Ol.i.i, r, ik i'i tba i
4'U. Alipa'. i St. p, ia t'.- iil l'"n'. 4.
WiM tti, tba j.nti nf 4-Midrpl. dipa
the cbrek., ali . h mi ca-bJ I j tt..
mk. and aria ..I .J.rj, ux-frs ., that
Ayi ffsri l t C I Ui'tAM iNktaaa
il ihr'Htb .i Ut.d, Ie CvtuI
ei vj -tL ! li triit;. i ly tiik
ali r;iMrr-!l.. lib lit I HA SAH
autl til rffrrrAa. U U4,0 tttu.i w J fuf
twin
aalp at. lmj. fin ub tbe Dart of tb .
,v.,d,at.M ...i ,b P4ra.B.. -a.
n.,,r bra.4 of betur: It .U .kc k tba
b"U c . ontrT !
Likpha-B ..4biae, I re M.aoaa.aud
iilbrr aretel S.Kiptipjt tbpj bad .'',
mjiAa anal i.Mwii l bitk ibej aadr-
' '
ativa p.i h i
.4 ...-41 . . I I . I' V ...1 1 1 I . . M 4.4 III.
. . . 4 .... t- 1
Urr,
Mu.'p,ii
B
itiuut4 iati tbeaa
urccu, ft. .vl -WCJilri.! ! Fnf o
Itakuk ia ff-r uf V. i fot Ij.O'', wntj it
n (iti, ftui i tiafi.ti rjru44t-nly th tl
U mkt 'ilf tli Hnk, BUtl ft) lt CMU
rit.Dj( ll--'k- ftf-1 Jcit.ftBii.il of Liu)
t . trb.f i 4ttN t- If .Utdi iUl it
tu Vi- cA l mimtm ' ll Jf fttwlb
,
tt u.( I.! far ,(HU .. f4ii-r vf t
f pnriftlv leJ. U kivft tulloii foa
tcl aititl V Baa, ba Iatl(r4 tbat il
.44 LlnCusm L aod ibi all
il.st ruald be (t ul of biiM Tbrtsa are
ui.lj a la uf aiauy 0-1414 litat till euiiia
u l.l.l al.ro tba Ciu-iMp' ppr: ii
priiiird li.fl ate drawn by Wendell,
on lb. Bank, iti fa. uf ti.rtrl.al aieio-
brra uf Coarraa, 4ireully lad by bailie.
n j p.id pnmii.il. b tba Ii.uk. bet
Wrud-ll dci-Ji.iad lulling lb tiatuiitl.t
. , 4. 1
a Lai ibe. t.,uri tt ft, tof iiiaiauo.',
b- di. m nee on tbe liaak for lol'O, i.a lha
Jutb ..f Jaor, lo fatttf af H. A-
,Smirk, to I anutber ia favor of tb aaai
dinnu.lnd Cuaacittr, fuf l,lUt), tttt lb
iili id Jub, llloH, and hr.u eujuicd ,
t ae'frr tMA, ub. o- J .Naata
ba iid U a a MtmUruf (.'oojra.
. 44'. . . t
yrtt tiatpp.' l tit o a-aql a li.l ti.a
' aa.-.,, ... tu,. A ...-., l ..-, .'
,, , t- 11.14.
iu.u.i...imi.4
fd. ib.l tli'.ti tr lb 4.a.f y1 caaea tb
., ... i .. 4 t.i..
t oui-iiiie. watiteo, a. ue uuuoaiuuu t.iaitt
. . ...J . ...:. 1L....
i 10 .a Vau.e4.a .unpuuiiwi i."
. . ... t ; l t. 4 N;, 1. .
o.tfe... ia .bwli .S A iu i. ih.
... . ... 1 .... ...
-' Hauniig, Let bim tiplain, tad luf
, ibta tan.o.a b. la rleota to lb ttaa uf
i ' .
iy c.luit.i. I am out un.uk.i ia mhi
' I v.w--
1' ....
! , . a .a . j t; 1
j I ilr.I p- f"-utii tb iWwt4., abub
j 1 b.r aeea auh toy ova j; 1-4 Ibrat
i . r -.. ;..'. I k.. ti.nb
twae. aia attt em u. unii .w-
; iriMMiioM, ..iv. a".,-.. a 7,-UO,
j U tb. M.. l-U .. W..4l A.i
it. un, , gtHinrttafia vita r. m-f
Iti cottptiluatiU bU kuw liia. M ota.
4f lb DJtl laiaaial piwf a U
fof lk frpiM, it ! la fi.H ? Frt lth I
ie4 In iU44(m4 KMi di(i1 (',
ifcH l 4rt eat drift a M'rt'M f'tt
I.0U0, tftnwafc lb ft lJ.nl,
Hnt iKtlvMt,; (riMU'tl.'n nh
biw rnteh tif !)nl. lit f i J ant
Mtirt.ta Ikt fiui f tfcl (?
mJ CixnniiiiMi !
ThT it 8infili.til prttlittt
"" "-,' Km MilW
bf" t'wuatiUe, tr in VUrrr,
d"r' ltH.ak
of 0,0 '",l"fl." " f'"
,0 K"ir fra.aHH.K, froia
w nJll'. IU.a.Af,an4 th.l l y
ira. .in
of Ca:taa t
....
"' f y'
ULIi Ivr a liaa'a Iht. a.la!
.fw4iu.a wuvM not K.r. bca railed ap ia
U Itt4y, but ft lb fr ibal.b a
li la (It. kirb wal4 Irx) ta
frfcr iaer.4ira, 4 whiMi parti
'Wp. Ibay aa4a a4aiaaiaaa
blab aaataiaa4 bf laatiaxtar. ' Hal,
.l.l.f lhiaa.m...-r.tia.,i l xrtaf
I..
.....
4 11. 444 IHT4 114 4441 44 4W I 444 4 Tf . 4444
' '""" r""7-" '"
alfj.afe af Ik Ira.lra, r,d b.a rfOiir-
4 aulbwael tfrrxfi la iIiphi, aa 40 atl
. ... , . .... 1..,.. , 1 ., 4 t
I br a farmit. .Irif.a a th llant "
I. 1
iba Mrtf.Hl . a. ibr. pr .ab a
lbraf, lynT, Jallt-rwaa, i n.Trapt
in" aul ul lii-ii, aa ara tba W.-ti-r.
,,f iK. t.rt. a .it i ia . ..I a k..,U.-.
A -I. 1. 1 . 41 . I 1
a 4H4i'r4.r i 4jh aaiil la i.J. Itoaplfia,
' '
taa Ic-lar. .,.a wljibt a. areit ab la
ni ina Hell, . la raiarai tfat I-auwi-ralia
party
t-4
ta S4.tar.U1. I v.. ia lb. 1I.444444. i4
ihili auaia Wltb i.r flaus). The Hat
t a.,a tMHi.B.t.oua tak. -lt. a... tba ,., J I waul laabat th.t .,l-.it.a pb-l;-
ttl lliaat frarlbp tlck-t "ill Iiaa4 tbain nr. It 4.;it of Ibi. f i.oin-J poatP.t. in - ftr
.4al N.rtbpq Saa. I ba Ia4a4.4prata .a lha im.!! latitat I'ai.ia pariy t r o
ill aumtoala li.yl. at Jiaiu-a , a4
a.tia a ipb tu aa.p laB4-wp, tbaf atrat
aa J.ibaaua fuf tbe Vtpa I'rm !
liat tb. f fp-p.lPra ara b'il ap-'B a pint
t g a -'ppfala II k-t at Ktflbm..u l. a. i
Jvtf i'aata ta Milling ta tak lha rap,
ti.'kala, ur ptpB ibrra, i)l parry iba
pli-cli.ia tnla tbt llm-. aad Ibff Kr.'I
1. Uu-.i In aia .
Tb raal .'t.Mllvcra T.eifi.' K4ilra4
I'.'ll 1. b" ia4 let pa- ('.iarp-4 this Ji-ainB,
B pf"pTi4lu.) all ot ! id.lW.O'l ' fjr tla
poaiplpii.ia III. l.-a4 la h M'CI ir;l.-a
a'li.rt.-r t'.ata tK.a tba .V.rfthpr. (.a-, .4
1 K i 14 ta iptu ia Mt'tigi'iit a lt.1lr4.4J
Mr frwo ia uf lb. 11 ai ar tiaturria, Jiiitaai.bpil aan. J .ba I! ii, 0 Tbp
. J ia f -4i .pitit., i.4 lb at.- k la ' ? (.I 'bptrt. J II. baa braa b.ot. ll.J
. 1 4 -I,. p.. .u 1. ffualrt f.-r a ut.rirr of a c-nturt We
a w u.i .a .Mi'iua i i r4u.4 lb
ra-i.-4b.ra tf it .-,.ul.i ba tut at i per
. . .. ..
tP(ll( , ,B4,rit, bat It I. r.Mlfc tlvaltrr.
I h'.ij aiinibvr rtBvta JPteiJ.y .1
ti,e , .pn,!, by bp Cbapla.a, .M a Mitfk-
inn it ( fr..a llii; a.jfla, " Tina t
a faiii.'ul p.'- a"4 B..'ltl:j tf ail aa
r-(.i.ii,.u, bt I liri.i Jpu4 r.ata iui . iL
B., d I .!, .Illtlll." TbP J.vU!P
i i. Ii ul loi, ai.jupot if J l i j i.r
Hi.', aul th. aaiipBi ! li-T uj al
t i.n.4- -...ii.p 3'1,,7 "tir.i '(..lit
, lit Japil'-P K li!apy la t j-p. ti d t.
arrtp t ai -a . ar.d Bill be rci4 4 al tl.
J1
N at t V ard. li ta .vi.vl f ac'ioi aa ti.aal. r
, 0f a.tfb;;aa. Tb.fe ar.Tliu natil.r,
uj t riil 17 t t t
r (.,r!J j,, Juu t una Mi
. ( ,
I uuiaa
it I uu
gi.l I br!if IM rihir Uc-k. iuu
. (if lUoHMt'W.
FHOCEKDf ItGS
of 1 II 1
MTIOML CONSTITi TIO.ML
, ( fcMl,S ;
caiiit4.
jj, n.ppo,, . r,aot It aoia, t.3cfed
tbe l..ll..BiUk-a. n luieauoiebt
.'.-.-iV. Tbat rarh .late ahall a. w
....
K..IHI44I. .,4444 Ihll,. M fm U.I .1 4 1 4. l.lP
v ... ... .
the rieal'lrope lit thr I HtJ tt , anil
on u n.rii fur Yff rittuVikt i i I il .
lKCoittilu lbreupii brmwiij u th
i it in aul U4'ii tua a-ra imn. ine a.nBioa-
li.'U. thua lo I -..de, and Ikal alter tba
tiiat thie luli'i:., tba oixdid.t". bittsg
Ilia Ivor.! ua i.Ut r d" ot. ua Pa. h aoo
rraatta biM4 .bail ba dn.p( P.l, and tbe
b.lurf u..i..d a..lila r.Baidatai .bait ba
. v
' da') vln:ti ty ft tmij itiljr l Ilt6
Loi
luibt ! v.irot.
. v .
1U ! luUri lftl i ?i4ir fiirw
itMitAai.iafki.l-i tli-il hv h4 in,C i-m
ti, ui f 4b tiUMit mum -ftriuJa
aud atjnt kiiM4tf4 atnaaa. of Ne J-ra.-j;
a 4u.a aadtoteatly ..Id to bar acea lbs
eim4Hia), aaetaatala on4 aaaapatrta e-f
.M.tlt.oa, J.HveBMa .a4 Moarua ; itn. ho
bad uar aboaod f.aait. tia ..r aeutiotial
iant lo aaerr biui Iron, but Lit ul tba
I uUtu 4Vd tba Cottaxilullua, and ba
pI.miI nail, as ke bad a4onl ia tba parly
dit. til lk i-pliabiiit, 4f4te4 t i all po-
ti..-. af iti. ui..4uu4i a-oanir. He there-
lnrr uu.iil Hial lit llos Leal, t'ttodit.
! .V. Jeraey. ba 4.dare4 an b.m.itary
iti 1'iaxiJaol ttt li.ia t!tBf euiioB
la-iaeat at tuts taeitiioo
I a L
laa I'feaident tb.a prpaBtp. la Ikt
auli-tiee the feleiao 'w 1'te-a.leol, aba
wait te.-ied anb peeateatbuetaeat
Mr. lieeoB, 4l '.iBBvltania, aal j :
Mf I'reeUral aod t',l04B f tbe t'o
etiuati'-l a tab la aaeab a ia4ii4at
,,4uut,, ,J .,4 HUr be bk4 aa Iba
. .....m. aipua uf lb 4itltoo frota
4. I 44'. . 4
ruiijifin n aaa i cim a.re, ir, t
"ut -lib lb fipaet.iiaa that a l..d .a
Ii.tt'ittel Btr iitHrtrtUtil Work l 4.. tbaa
'l'iii.i.ti.i ..otlidal. for tbe 1'rr.i
.1 , ..i .k. r,i.,l vi.l.. I ,k. it
'. . . .. . .
,r. mat ar aooai to taittai. a great
.1.. ...,..-.1 .,4. f trni. I
i - - i - r i j
A"4, .if, balber wa era aaera-lttl lo day
. f .
-. ww
aeiitaty, 1 ftf una tab.
It ta ba aider-
atowd, iba vkea ikt party td aurtakall
, iriutuit.. II al! Iflattipk apoit at. a.
t ra 1 . 1 1 t.
, - Urv4tfi.-.i IIT"--- j
- 4 4 . . .
.... f. . .......al.m 1 1 kt.BI BAP t la 4
But 4 1BT B'4HlBa40w 1 laaa, tir, iat4
4H.liaaJ f aio pany etvara-ie
jM bwat af -taa, atib.ro.va
1 1 j; r JJ..L . . ... ...
. fin. aeam .ijim j aaa au -eiw ta ra.
k k -il of lb. ktf -Mf.ia uf tk
tL?.
wu (i4 4,,,
4,r., I .a litat kwtrr oaaa
a tb .BtP4eatl of lay itat-aariaa, 1
trttt fcln, ataa W tta lltalf eaa
oVOait fetatfafa). A if! I iai
brS air. 4 iih ta bc!a laart awalUen
attbia itb bat t?e eSiajc, aaJ thai
i a fUuft fuf lit CuBatitativa sj ibt
laiiM.. ApfM '
I tea k'4 lava, air, t ttiMarb mlih
ial. at4 that 1 taf iuf (bat brttaa.
aiuaa arat'tbaat abieb 1 ahnali wmh ta
t aert4 i4 aotwata tba tnanaik vf
wuat a.tnoUo Coat taettia Uat,
w tr. itttit 'J a'oi;f aaj
Try ffi!.ii poelHa. V? a iff imtf4
a ftj at aaa-aa a paly abiM tnw
at4i it M taarvalbaaaaatrf fraat Ur.b
T.fa pf Iba a.aii-i I? tba Laiia aa4
tba CoBMitai.ua a tla Nurtb a4 oa lb
H.,ah fApfWoaf ) Xa, ir. ia t4f
lli.t ... intutbi a-tt, (afcirHHt
ba a a. rt .rrin aa4 p-rUat . al .r
j t) w ,Vl -G vmt ftmilum a a
j party, and, ia ijfjfr la 4- ib.t, wp lius!i
i 4fn.ia aa4 an4rfel rpi-ly,
ff.tn miaat liioll otr-apl'l t iua
aja rtt aa4 forwiJabl. nrnaatialioai
k it I W 4aloJ4aattajr la appa
la taa amia catapi'ma. l hat I thf
Ufaltilia mwbtad L. ia b iba U.ruhlir.Q
tM . h, ft, on f,ol),.r
j li ia awa fi. at4at at ayt la tba
. ' taaitaaa4Hy taa lat fBiro.a4i
' h bla alt. alt .pf lb ..jiTa.-f laa I ai.
; IP'I ?tal, to i.r a :t. n ua t u
. 4 . '.'
irtti'afih ir.fir i.-jit-;
.aiurr I tl r prt a
StfuMl I laftnli'ta ai v 44m 1.
: oata aiagia qitt.tuM. aht--a ia.-Jfaa a.,h
; Hi-ra -f Ira tbaa ll. I4l.f.tuiiiin
' anj mraain 1, !a ('(Wtitativn wf iba
. .... .
' "l-4 Ml. anj Ib.l j!-.tt"n ia tin ;
wiirtKar t.r a .1 tb iVoit ..f lb. I'oi
: tf4 'Uta, andar lha 1'nt.atituti.ta. ba. r.r
baa exit a ritfhl la iffiaa la if yan u, tk
ti-t iH arff ta Iba 1 1 ITi'Mt .
ii'v?.i a aiN ?t.:4 .inir imiwiv"
t. , r, , .. 1
tl.14 .1 a!l. I lttjiHlar J Wb4l I m. ai
hj , Mf ,,,,,,,, ;, lf)i ,i..l a.
(bi ,,! d.Sut'y f ') b
til. 1 f .... I -
1 a iariatii)(. U ("fa tr ftn lai'i . . iilo.
I-4MI "i'ttat, a la. p'allwu. 01
I : . 4. I I I I . . . : . . . 4
iciuviiie. wuu'u .i.aii iaara oui n
ia li.ia iliatractitiif Q j'.li'.n I At.
rvtHVvl; ana 1 l'at ib.t tal' fa wa p
p i t a .'."tmjiiii.- : ,r tha purp t o!
1 ) int. a uoiui uti -ti ! a rt-i.l.i .'j !.if
thr lr44a,ia'-t a-. I i-p I'r.-ai I.11. t a
aknqM pttbrr la p ni( f '..bthi! -n, r
t.jr a it'kvel C-m4i4nti at j.iat 1 f. th
purp'f, .4-!lra 1 rial aaaii..i ibo I v.
B'1-i tb.!. ..oi! 1 a. int-p4-i.- i tl.r
fapfp!iip I mrl Hi l'i I mlri Ut , an i
tHf ratorf,,ntn.t ,f tha Ua. fVu 'ai';
jir i.r ar..i!a..!4, I- - I
,(, ,.vM,,,i4(a pf l... .V.j if ir . ii I
I.' I ta Ui4 m taa labia. II Ib -ubt a
ba i 4ttrittt tiiut I ' evua.t 44 l tbe
cbirartcr, .laajin a-..i (lint, rl lie i t--l'r,k'jll.ii
etatr!..BPO ar!i batp b a tin i
lit.iiiii ia pi-tiiP4-ti..a a;?b tb- a-i'innfi n
U bat faribpf f- p aii.i ti. 4" of that
1,, ki,.',n.i j. 1;... i, ...... I.. I.
: I 4 .4. fi.,H M.i.l lr,4 .-..i.nlrt fci: . :Ilii
" - I .
.r 1,14 M.t, and tba in.o h---.! .-.
cear ar4 ub Bl4iikr4bia. Bith.-m a .lain
ur bi'inli It Ui-4C.tiprira by u:t tn!-
pt ..f'ii'i! nppB-Bt Wuh tu 'i a ti. . ti
mv a iit n pUll-.r.u. lie t ' "1
thrni.'h li'p a 4pIh l.-f if tbp i".ni4!i u
1 1.. a a. it ia, and 4f lb I ei"i a. r.- a J
ii din-able. II .bmefvie i-.uil -v un
rr444 f rf 4Uy, aud ij p --il i- f-..a
i. r the app li il.Ti i.t w' a (' .iiuu . n
N.u u'l.a'i n.
Mr N t Vn4(4-!-. if O'iiv- '!
the lu L biuc aiupr..J;ii4'i.t I., i'p i-- ' ii
Is .a, 4iniio(j out ad alter tbe wjfd ie
a-'!c, and iutT t nij
ICfJi.), Th.l lh. J.I.
4TI..L4 !r, .1
Slta 1.44 r.-.,.rl4.sl.l t.. ...r. .,nl .1(14 - f
- I '
(hrlr aattibpT ti.wtiit ata a l'pn'r4l t'.'r.i
unllr., ad ll .t each prrp-m i.u norm.
bated 4i bilu t.i ibat I '..in...t . s llij
I'l. Ill . pllil.lll ..." Ill iripk'..t ..i
Mr llttria, J M., ufl .-t. .: i: t t ' l e
Bii.and r-tixxi ta df!:in.r t. . !'.: a ! b
v4ti'a l the t'anPoti.Mt I t 'b pp- p-!
lion be bad lainxitted ( lite app4int
ib of a Nutui'tatibtt C wiiill.iiij tie-
.11 PUcb B I' ilOlbUli v." 44 i I. Iii T tPW i f
bN i r ir ptatf mu tt'-'-.rti d, a. I dj M l
4 -air a platbrti. h hrre are .!.!-i:i!..t
Iroa i.M4r or tap fv.tra, I ..a'J lu.th.r
r-''k. ovt Bi fpprpate4, bj are u m
'"'' 4 at.l ba bare In m..' f.n
r.ir tin rpj io. U., I linn, at ulj ii .t
4. 44..,..l..k 1.4 ... .k.l , . .....
' 4 ' V.f, -1 . " - 4 . . . 4 ..-.
...
-pp-n am. ) w J"' t
ii-ku.i. 1 ( I rni4 oitii it' ciiuh, b wq j Trin iaj.ii tivpa
. .. tl.ja ! . . I.
pffptfr, nJ tu tK u.i t4i cihM
. . I a I .
. 4 .1,. I ........ 1 f . .... r.. b... I . . m . ...
-1 1- - """ . ... v -4. -
-' ran4i4.'ra fit iVr.idcat a-.J 1.4
l'rri4fBf .
M' Ureaef. of lVnaa-lr.nii b-.p I
' '.adiu.: ad the r--la'i t l Mr 8bp-
t". l4 n tl brio- reaj. .lated H al be
" u'd protect: bit motioa aitb tba rivaia
. thai lie a. 4e.ir.ia. .f rati in,; tbp .:.
vf bi di.trti'l t.i tni. S .r, an I 1. I to
.U fcy .tal tu n.il.n 1 ti.i.mntli -a
Ha Ibee.lwra pr-.ip.-p4 aa aattdui-il :
1 hat abvall ini:acii4llf .wfJ to
B. Hiia.i raudiila p lor I'ltai.tpnt and
Vice I'rpaideol, aitbout the lutericalioa
v i"J t .taa.m4.
' . Mr H'ala..it, f Miaataaippt, th.-i-bt the
' lwl f-wraa lo poi-u ta ai.k b.-t
l-'ily." ll a.mld iberrfote prvp-raa tbat
taatJfa to ptiAPP-i lo ballvt at Ua
-cltk lo ntoirow. Al! w. ami i. I., i
belief ir-ia.inat.4 aitb faub .-(bi-r brfre
f " pf'Hiaetl la i4Idpm IV.tra br I
i lira bar h4t ad hmm abuama M taa
1 btt-rll ait4 ilaaaa.iba.elia baa be a
bu.ti.,' aa tbat 1 tb .ofbl abea I
iriilpdiu liilliutufal B..0 d li t- a-t'. r-
-
. lata 1. t a... IT kl ki.t.l ..I a. -.aa I ! , r a
t tf t"a Kat lu.-btrr Io
j at'eofdaiie aitb ihi aVter-tmatniti. I pai4
I b.U U.t mht tu tka M-.eku-tta dvl-
I'tall .o, and a boblrr Ml til .. 1 bate
' " l.'fly. We il.o o"tp td
r t'ft lha ctcitioi; ..pt. f toe d.f,
at.4 I fvuaj thai Ih.dr iea. era ti.y
Tiraa a4 tbat tny tee rr Ibrtr ti. it.
t 1 ..... J ..4 1 . ...... I w.M........
- . .. .
.et4a u- All w- ..le4 .4 ike.
t uioft . It ta. an I tb-i 1. 'Ualllutl.'B But
' Ibe Iaa I iber, l..ra Me I., tb eoa
. rlu i B tl.tt Be h .q'l r.-miln f .f tittle
......... . I.. ..... -M -.11 a.
i p-u4'i ...jno. ., .... ... w... Vw
i WU 4 .
I 111 iM br W o oprl
Uf tb. B-..r,l.. North. S,-;h t-!.,r
- :--: - f
i " l, lo J ir arlegilen l.pr tu
fxr
. . t.
fotoj aa ordla
fy.alr
k 4444, I
d.lV 11 na tin B .lh
iug wub aadaa
aa4 er at-tro bar
til b auak aa ea-aat tint la) arraataaia la-
finely baa ituliiiatlot-t, biok, kjr ta-
atttfi.., bv fee. tpt-ljr i--
t4. Lrt tb eal-jpel of pUif aat ba
tfefa to aolii.lile. Ve'. " W
ar.-4 44 oia.-aaa. -. Wall. 11 lb
Uoa ba fat, aatt let tb eaoja.l.taa
ai4ji ittajMibj, 4 rpitl lbl
vaat aa prJforat, if feeh U lb ill of
tba ('vrttretttiott. Iataii(:fcataitilt
la etvat lelhaf mi SnaaM, lid beavai
ta
l
, ba tv-fii l4 bi rnKi. j
oa ta a--lfK,Ba tn baiii(C ft rrwi- !
t ln4 hh. 'rrMJat itt ' I
Kr 7 f.a4 U irl..vi-l. ,
iaral Ish CoiiiU aaM: Mr rW ;
laal ta4 faUa BMia I bae r.a arb
laticbt la lb qaMOuo a. frrl4 fif i
M a-aniifAfaiine t I fin foaradKa !
Jfifp!r ba ( b.o ia.p--wi ,th '
b iaifrtat .if a i:i(r la a r.a.t
jtj. ffl Ibal I bra takaa afa ;
.flf iba Ubu of arrparia
iiirilr;J n U lha b.rittuaiuua I
fiiacylUaiihlerl L btf rt-4 !
j fiber . tx.utifanj at C'ii.r!eH..a-lai,t- !
j ar, oa fur ll.. rrrataatUa aaaitct"
hiUj. ln ara abuan aa uxintl at
j Itarbur a4 aaotbar IW .
h Nttiv4ii Uaioawaaaaa b fw I
i r.4 ta Apflaal. rW, Uwa Jt t. :
; tfiia a4 Retttof ito'n'i'.ai .f ",
'( y,i, nut ia ft..f of fiRUtiihj ij( fi vn
iba Trrhi, naJ iW. jtbr far-r tf
( hrr,r a t lh-m ..gM4-r ) I t
1 1 J. 4"f t. Hr.m atnnlj , witlint;
ba, n4of Iba f"hti fjiji .o, and n
.(ima ! a'tHtaardr Li!ur J
i'u ll.a 'NratailJo'anoA.a'Mla " al .,411.
u ,kl at t'biiiaia, 1 ia;-rl tba
j tltaa Law f Cirt.at, rf. ia if
ffpfl.lltf ti;l,( nl i hij Ii ti. tv
..f, ,a fu4 .j-fu.L:. i-in J tb-.
ri rtl. to.a li Hirbiti il
vstftira, aruTnj i, lt.il ia tl.all Lata
...
ttiv pr'.t ?. J. ai.-i .i.J t-h-a
tar.J ,iat',r' 1 1 if
fi.ii!.4i..H4 ui li f'i!. J -'':. 4 .
it t. arJ 1'. i"ni4i.i uni- r t', b . .ni!
. ,, .111
,.tf'-r I u.o af-iat J au!
..t a-nb rairr-a- u ;b fir., at
tar,.', bail I - if y lVt it :U
,t t ir.tv! ).. r (it t b a. i
r.rt l ! m-4 ra.' t il 14 twu 4.rr.'.i
n...v.-.l .1 1: .
li-r I i.w 'it. 4 : I ..l-i. utlRi a lut.itl
. 4 .
rib., ramar 1 1 inf, ni ,! -n
awtb, tb.l a .t .a out r,f fi.a bdr.
MT 1.4 ) ti "a lute n j n-J i,f i-a :
,., .!,.. y ,i un-j ia &k but, ir. 1 un lr
at.. 1 tU-a Uu.iiUt u4 .paf j
4 r . 1 .1
in u;4i.-i, 1, i.ur L.iiiiO, !', i-i - 1
lite, jii..ial an.J t. '3-iv. a.j ad.u- ut
bu. i in.' pr.'i.ui an 1 aai.rpiH. I
tlni.k ii,t wiii Ur- j.!a( ira pwjH f r a
l'st"'i pr'j 11 mnl op-.n ?'"
1 hr I'.-nrrta f tha l'nit.4 4--fjip. t . ia
il, ..tp ti ,'-.; (be j'l I il. ;.4tt.ea:
Ii i'..rjf' !i--iii, ...I tKp rt "i i7-j l'i
l ive iLpiu aX'P i'iri 1 hat I. .. a. V-i
"4 by, ir, f i w.i io t a-- i. L.j ;e of
t 'bri'liaiia .! u: t-4 -itt,ih a t)f-i fn.
d-4 m ibi-'k I a-.-.jli t a a :.tia!.pi "
r 4 pptn-a " f.r ta p'ar. k N.i ' I
'ti llalf 11..B ba' ia 1 ui. in ma it !.
a t ii.TP ail t o 0-.1 TJ t, ..t L- irr -
mi. a t '.'.i .-4 i. i it. cjt.-.irjc:iva- Af
pia lP j
Mr r'-. of Mi'-iiri, iVal
t 1 pj ., It. n tu I hair anafi-p4 tbt
lh -irU'gaituit If4.ttt fplaa tn .1 thp
Jj. c wi ib. bdUitua, aa4 iisa.re4 4uti
14.P
T'..' 4 inn uo.?pifot rrffif I i:h
direi.!f. app'aa--., ao j tb 4!r.'a:i. n
l r.-!H-p I'd Ui tl.p Sp-rfPtaTTPa 4-k aai
prr-4-aiel tb-.r rre.lr:i-Ja Tba t batr-
til 4 a .il tllu 4' Irwrati U). A JJ N-iL'B,
a l.-af.i .-ach;.. t:ft''i I . . t .'(,
B :.: b a"i.
li.-t.pri! i,.
' J ;r-a! iU'b!...P,
4t! I" lil! f Ill
J li
it pr.. p- r l i." mat Id t!i- ('. it rr'i in f r
ibe i iri .rdsitary kairj apprr4np4 ol tba
a... Ir .ia tcia T'Jiue L i n
j4rt ,' had ni-t.t.' a l. iat i;
B't.r 5)1.1 ..a! bi- b. -rdu.:ii li ;
ll.'tiry '"ia V4 c!- !- i t:rii--i,r .: I- -I'ti'fl
S'tir. "id it a-!l K' p"-4-irpl
lie baa mu-t tii. ii u-ij ,;t lu ti
in.'iX4rua '.p!.b-o j
Mr 4-aiit.r. vi .iu-. -n, tb-u fu
-...pd Hp .iJ t' 4! :.p j.kp 14 l!;.
Ir pre-pi.tafi.;. .f a Jta' ah i.'li 1.1 ! 3
v.tp.rid'i.n f, rib la.t T.r by po'irt'
c .1 dpttn4jro. Tb .jiiiia . aa
l.r. riu t- bo p!.tl'.(4u, aud ba Bou'd -.v
to tbte Pt.oi.p. li J't t:i4l t:.e l.-.U4. J.I.-p-4!
i."i l . J i l .r a-i 1 l'.l'.c aii .-l
ad- ptjiT but j .tf tr :i Tb J ;. f
M -uri w.-ivi ti l "t-p ' r-'i in t a
ti.; t,V'u.-tttiti...a in l U- I in. a, aa J ,:h
ru.i. ..up ti m u'.d i-r au a.y utatipf to
ti..- j .i't.ea! plan !ivr at lt.i
i:.! .o 111' - i4 in t i'l i aid to
ir. ma'tpr. r.-utitiij :,t lb-? rut'..? a-flfa'p.
bjt ihia ii44T.li ,a i-l rl.tl'.rm an dt.i
C'avt-4 lii-'ufa ibe e.'U-r Tb
P-f
e- ii.icd iiicu uierp baiabav4, u
oi.ly t.- t-at-U titer. Aa, I. r i
lUtd
Can ' ,
abat wa t! I ib.-ibi'i r..t
lit! i
T.ap. uotbinj; "J II wa il b' "f.a
ha, l.t.a a pi.e el fall p'r M 1 4 . i
.. 1.. I.. ...1... .. "1 I. ... 4..S. . ..' K.
4K.4J4 .IIWW4.. 4 WW. 44
'
inj; cw t4 f. "Viw V'i
Ii
ihc Cunt .? 1 t-t frt! ll-?
. a. . . I .I . .1
ct ot ihi rMil n vpTcni h tl.ijltwi t&. a tftt dc.uu?? I- a Tifa
nf li.rm ; tut uk9 tho 1 ti.ut4iifi? r -iih .Wl ba-i
4 ;htf L'i; -Ua aui ;:k th, t WfuOlli " : -
km,: !h fl r. fftl rrt-fr I itb 4,Tt ..
p!an-r, ai. : I ari-P. lr ITriJ-t?. tXy
il, p.rp.-e A app-u. Jiitf tba atoti.44.at'
tba tf.bil -u.au abo h ta )itat .j-iidt.-.
Apiaa'J I'b S:tle uf .Mry 'J- .
b-ro to J.jf. .ir. pr.-par.-4 U a..k at:
. iaaiim M, h. at. I ..rti.'d. ir. tt c iAr
jaip-r-. frin Ibe 4i!l4-tpt S'a;ra ul Ibnj
;it I aioa. and aba bclu art ix&
Itute ta near at haaj an-, at tiiu t.JM ...
U .tie lo .gt-v u. .u.-ii a piitifurttt
t sat -ba'l ti'.vp .-on 6 Um- u ibia
eoumry. . pi :--) Mr I'fpn'J.-ut,
rollp-ri t.... t.lk4 ab -ut p:f:.a--
II I lor t gtoai 4ril to aay B-tj, ijt
lubttct vd pUiU.r.n-, if I Nat n'l.ta M
,.p, n,j uy , bttt, ir, lor ti jm.;!, k!4li.t
aa.aiitn I,' rpfrt-enl
tbe 4. ni.rt4 a.
ih.ap a nh al.om I am a-i.trd bor-, l
a.y. air. tbat a hn. lb rji-l--Sn.-!iraf
wit tfi-ua u'atpd tbia I ' lOvai.iioti appear-
ft
..1 a. .... . I a 1 . r I ,1 rt 1 , at flJ LA. .4 al 1
thai aaa '!aif -rti. pn.ntli f.-f llin Mt' .
' Maryland lui'iin.. appl.o-p ) Ira-tar-.!
' aa ibe mt, and i!i te ti )t D t'lf 4U
f.iiat We aiat men abeei.ad ap..-
, I ,...niuU"U a. 4 Iba ieea.Ka t It
Utt i.':. tv aot a. attest i
' pl.tf.rti. bre v.pi 'ajiar) a.t l.r a t-hf
i.ul.. S'.jt if M.it'aul ia f rn'i'.tJ -w
4 I
rr..a-r- .
Vr. I'n-idrat, ... br at a v 'M
Imp 4tlbt -thai i- imt i.t4-l WVf.
It v..a..i be dinrd. an. tbat f-t .,
t-a.t a fi. ii.i ' .1 J.atiu.t l4 itToaioi
" .1 . - .J....-al ItitllM kia
imiranrH i. , ---- -s.--
1 l.k.4 4lk4J k.U If te t-tafi Hf !4T
i Ukea .? k!J a
eoeiatry ll a4to4at ia
40t4( ta li.ta Mela af tbifti
la lb if iitt'ttow t'ltKHt rajr ,
. to Ct uli'itta I
II. I . "
le lit ilancrr
W at b.r ta t jt-H-Bj 1'
. - 1
at ealra r Uk car rpekttalap. io-f r-
laia k tar lb old bip af ltara baj
1 ttrirted IfPta tta Ira aafe--t atataaata
j I" ..!- iivaj,it wa t-aea rm
4, I V; bicb W M Mr ewtvua Jt J,
' ad la raUiaUtalh. bacelbal Ue belut
f tu la tfea f.tra. U ! W oa
4 Ittaaaa to lk ppr tbi ettaatrf, 1
ay, faaatia, a V baUefa, 1A4 a-iaa
, ai lb tuia uf Wjl4 Ik.l twjti4
repadi-t lU llalfotvit bat. IM .Ctt-t-ilo,
j lion. (App!ir ) So,, lit. fnui tb
j tliitiBaWjbtwJ - tbat bar. Wa pfp
wnuH 3 lb r-n.;jrii. of ifca Sta of
Wrjaf, a ... p.f.raj, ta a .pint of
eAfi.rr..m.e, ms . j jji i.n.a
w .m hr. for tb Pry f r.p ,4,.-
lina a!t a'tr.ina. lotb vr!h sj ?.lB?b
TW gwj m,,f roMti,a!.,,l
n4 a.t.ua.! aa ia tba '. na m m.
i!,f Jt,-uti, aaj .ra a4 tt U i:it.-i.i
dmH ia lh c, 4 wh'h .ba.) u
b thai erj hi-h i r 1 .j tU
ti VJ b6 -t a jp,:ietiiB j.r
ataf-4 at; b fr'4 to lf. ma
a ah N.r't'ro acaiin.fi at. W r l
as-m i tv,A4rTi'ir cif.m, ..I
My, a k-ri t., iryairH lb- iir.r.ma
Crt bt ih f ait.J ?u;ea, n4 a. drei
mi ir . tn4 as oiiyht a - i
aa-i tWnia ti oor eotiia'fiN
Af j'- Wnt. ..!, ,M(, fMri U'it.1
., K ?it ,f M.ry'aa i ia r. 4
arnt .-nl. !, . f.,r ttn.a.
) I t ait-inj t rr.,m at-"' v. ':
.(, h f,j ,n i.,,H,i;1 i.,f
bTf!brn, .nr. .,,1 r:,.otb. n-i I ji .at.
i fr-a tha ialat.a lh.1 ba
br ba v'4a that .hli ba
aM praot . Bian aabiia
lr.&f 1 Bian a:t.i.kl a .Wt .m
.k.. .' . .
4mu. u4 ;. th, .i.,, .t.cf. ba
n;ja iwr-f- i,a couiitr. h
Coiititry
p. -r . 1 1, 1 :
.; t r. ,-,
r. 4'i I a'
c-vi.r . . I
V,,t ' .
r.l mi (j
tr
iiit-i-
r
I ' -
ay f a r Jt 1-1 tJ, .4 .j .o.
f ira., -i ,a . -..i l. in . d
t
lb-: I"' a".rii:n t, tat f om. ; i.'a
.a' J au';ft . jlaif r u u a try iVar
a I lli r'pre---o,-:'4 the ;.4 !
,,f t',,--r -'n, is ! f.ii-ii-'vst J,t ; t j b
met J j it Iy.r l. ai:. Lj r-.. -4 -.a: 1
ib ti.. ni4t i'4.;'i..rnt ci-'aebt 1 ;r.-4
v.-it. u oX ti.p '?:, in 1 1 a ; 'ai.''tn.
A'Vr .-aasiia l-u!.lo :,. n a jp'-rx,
xi ba I r ..ti4u!!;.J aith c. i f N .:'.':
Car-.M.na, :.! lby li (rrft .-. i'l i i
m'h lii.i: ; 0 t mi y tb.' ae il. a. I
r'l'f.t:u, bat tirf'J m a ! . f Ijrki
lTfy !!ui:'.t t.4t iht-r- a .ui-i b- ,11 j I
en'ty ia git .r the ?.--u; h j 'tft.'.r- a
r'l'f-m tbat tbrp" tuii...ra i,.' T.:rt
r .'.! .'.ti l i;j-.a, w.th-b! rcif j :.i th
.-f.iin if joatiry ij aLico !l.py fr
That p,-,:? r.u a. t. rcr ri -;f :-.p 1 1 - r 3
f .a't Ja-u.f , linrai li u-;a
JjJ.U4 j I hi, (!:. jjb, i'-rt K--'-l
-. 'tj. tr.m I .i.aoa, in a Tru3ep, 1:
U u tu! t' 1 1 f f tbe I'iaa O'-bar
i '.Ux--,"i ;-.u! , t b. fc.pn aa-a I,
b it tlpy are tha rrr?T.tH4e tf a -la-
,,,,,. pr!:
f l!. i t. ' u p:tr 1 ?
pr t..v w t'.e aaj. f,.-t
, 01 ij'i bit-"0 r t -.- iW
V.'.- mtni Slip a . j,
::.! llarn-iuS, ili irii Ui Ijf
Ii.o a
We t-:a4 t!i pa'iiat ll-rj i'uj. but
r. iw tLaUHHi: bia 4ri.i.aol (,:tic --rf,co
I itc c--jfctrj, a pr 4"4!- l w .i-:Vt.
Wp ih-d trit-i G'D.rai Ty..r. ci:,'4.j:a
b(: p. n -. knoaa to tt &.Ji:ry, es-
, ric. i. acd b le 1 c ei Ui rii lan' -,c
t.ry. V, 3 Vint 13141 C.f B.i!.iirT
. fPn. a of ", ! N V' I .;t
s ri. 4
i) ivetirica
ij, to I:
t. tbe
I aj .' ;i Njr b, '. t t t ba
..ut.t t.: ta-.u-a :f 4or eumji .a v.-i:rj.
n i aULj-jl; y. ii aiiji cf p Lut t i
T-'l ntit uI'r qj re rat ir.te cUu.Ujtp4,
j -t B40-' ij li eUia-.a tj t:i U-M..S1
t i, lUe bT3 at Iupa r.
Jr. vet"P r '-J4'rtcy jrt thr:r a:r.5
b ' i, acj ll Ltj : i J.. .
4. i,i'.r ' i ry nny l tbt. a : - .
; h 'j'f i n n I iia'p pr. p-.-e i I u- !
t.i i.4. ti 1 t I' t"':rf c!Ji-ra cf ij--. r:
li t: 3'i. ii jt .a i tb 'n!.m ra abicft
I ! t dac t B-.-uii ii Ki t,v.odpet of
rj vta, j far a lie tc'a t,f lhl ?Ut
a t .- 'O.-prn- J
!! n Krtx4 I'rv ',., 1 1 tbe N York
d. ;. .ii :i, .a. i : Mr. rre.ieit Iba
ii'.. u4-' j.i if tt ja-".!- t!. 4!ia..T of :n
1 1 i f..rui, rTco lo t f.tfal!.;..-
in iiilid i. ia prwo xti'e 3 1 .cf.r:--Btv
I lhi!i I may br prx:i'.e-i to .ay,
t' r ti.irty-dve JeU.tee, and fr tbair
th r'rt'.p ai-errtarr-a arrctv :.ua apoa
tb. ti -r fj.'iti ibe f-'tal t.f fW Vur
ub one b'art aoi oee fo'ire, tbat ISey
bti. r-!- !t..l l. alt lS:. t jov'nt.ja lo
pif-riit U-- f !a..' -ru; ai lie I " o-;.:
;-f I-- I ...: I S:.va Aff !isJ A
uvi Sr.'M isj is ea:' rcrj-'nt
i i1.' 'in Apfi.t.t. o its:
. .i: .i t ." rr. if i bj ;re P'n.! '.:rd
iub:(inp if tbe laaj, !'.;
3it cnl Hi Irrtbr-s, fcoa is lJ .N 'rtx,
I 4-t .Ud tt Bt-4t 1 fVf"
ai i i - '
- -. V 4B. a . a aja. ,-va K. ' .h a. "! aVtw
; W
- t at t'
; Per.r-VB arv AV - "A PaT aa aaav ar-. - - - -
,'
;
'-'
i
1 r
'
' -
,
p
1
' :
IT
: ! t'wi
, a.-C aeiBftat"- .
. pv? , ..
-. . . al 9 bj aUa:V I1M " ' "
at . 1 kJCaat-.l al . al IFw. V
. eel yoaf he.rty aaatr 2?
aeatJtbby iboa. .ko-t T
Th.a .a ibaJJ ,J U
"Tk... s" VttTfT"
a,,, W aba ara ia lW f
.a4 i- f.ve f lb. 0i
uuo. Vt.rua jwk v
b t"1-1 m a "t.
tba
k IB' 4 BT aa praa-w .
1-l-Jal" ' 'KI.T 1JI,K
U'k nut. a. ,, te
t.-fcti.au, i
7r
' ' A.
la
f f

xml | txt