OCR Interpretation


Brownlow's Knoxville Whig. [volume] (Knoxville, Tenn.) 1855-1861, May 26, 1860, Image 3

Image and text provided by University of Tennessee

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83045628/1860-05-26/ed-1/seq-3/

What is OCR?


Thumbnail for

ft
HOWILLEWlliO.p
g
(IIJ BITES OF IHEflPEH!
girt
Aft-tv ; M
a. a-" " r 1 -----.
, ..u--ftwrft lh 4 dl!f
k '4 - - -
T -;. ' -" M.. -
wT"- ., .-j
aw-t rr 1 .
k, a. .-.- ' ttftiW'k a-" f fc r
4 ati! ft
..flat---! ltftft ftltUktwII.
ra
,-,. t Ift WMk
4,, .at - .'- ' at4r. E
- vf - 4 rm
vr a .... )
wr ml ..... ... It.
. l.r
a,-.---f
iM '
r . .a. war " fJ
' ,," ,W Tw;fct.
, . rr.r- IB .ttwtftr f 4
" - ., ,ww la tk. .. . 6 t4
'- : w
7,"-' ' " " u
.. ft I (ala 4t a 44
....4-1.., i:ai w -at
w- 'ti
t.t 1
t ww tw"
V .
at 1 - - r--"-w "-"''-" -ww
-j 1. . . '
I.-wKr-w Tk rMHwwjl
t- to M tka .
t.- i w k.wi rww"
wo 1 .1 VkTt lilt ,
:v. i-rk. an4 k fHM'k
w. ?w wi.i m4
,wkwi t"t toak kf. Ilk
4 . . t . . I V
t - . t. ' ' - '
fc . - ' " r - if ' '-'
' f' . !
w r-w
kl
-o w w.r ' '
;- - R i p.'.l :B
kw t- i J,t - ww-W.4 1 l k ).
.r " '','-. f-4
.,--.. a !"' ' '' ' -
. .-.-w: .. . J -a' -e t.-;h arm. ? Ikkk
tw r-i-;,t a w T
a ti r . - .
t-..w -.at t w - y . -.v aw
QllHwlfE iUCTIQll S1U1
E. B. HENHY,
A U C T ION I : 1Z U.
U-;i!.LIftti Jih-it.V k,
.iliM ltM.Mk.
.
'
?.
. I
OAT STREET
w. ft w asawH
a t . - I t
a--k 4.im
.. ri.EM)lDrOLLFXTIO.
a
6TATC ART. M4RBLB ASS
: u t sT (C r i s t j ,
IKK IIUIwIII lUI(tl(,
CS-ICEPILVE&rLA rtD WA&K
!. 'k-a w ------.
a. -wa
U I 4. tW C --w-wS II. V . fc-
v aft tr r -. - a' a a I at- af
' I wta-a r a i
t - ti xa- -
a-- .l
Ji , .4 a- ' -
t a..
k. 4w ft a I l
- r. - r. at i tWatl
-.-i
a k
..4.
w
a.--' V - a -t. a 4k. tr a--i
' 4
kr- -Tt-
tr iw
ft I t 'w . --.....: . .. f w WW.
aw-l -' f-.. a - :.!.'.... - .4
t.44wt4k aki klltLtmi
.. i- ' iw w..tl.w .
..- ft. W I u
k .- ... .l
-. k 1. .
-1
ftlH4tV4C A0 DUrOftlTK
lft or KUVIIL4-,
1 a tft
- w. : at - '
, 4FV- . - I a - a
a. t.t
- (
a a .4
J ft- -. i u ; aV - i, a at. t
ft ! "... , i (jtH
fa i aa rVaW a-a. . f
LA-Diius Fi!f k T snoiwi.
4 r
; V N f;i ?4 1 K R k CO'S
X 4av 4HOB tTklti
)- )i I Ut. I l 5 M . S C t.
L
A . J 1 O 1 1 O tJ . A Kit
a., av-.-- a . 4t-wk. aai Mjt aa-kftti b
ft . aa. -a aa... -
- fa 4k. 4t
- .TJ wktaai a44k a.'
'a ), -m tfc-at aa a ft
. a. ft. ft? ft aai at-.
faat tka ft wk-aft
Ml ) a-wftBl
!it ;i: 4 "
J I to
wiMoar CtUA&wi
VIL -wl- U.V li A Mr ri t
-.. , - - - a a Mbaatt MaJan
- . rk-kaai j i " a --w-ftta
a ft a ft a a -I Ml 4 fS,
Aac.a
iklt kllTiiOft 11 CAtoOUA.
'I nr. t !.,. A.t t llkj titit'ittl H
-1 '-- a-A ' a- HiaiaaH fcalat.
' " - - 4tv- l aa ft 4-'
- --- tk - -4 .- taa -a ft.-ia.a
, l t a'l ,. laafta a4,
ia. m (.a, a.y aaaat
1. :-i,wat tr a
kt.- . 4aa ft t--4 a .
fa : tf -..- rMa rft
- ft ft ikV I aft t a i
-.. , c'mtm-r a axif-kka, 1
-a 4S -f a a aa
4-a . i I 4. i. ,1 4 t a
t . la ar-' - " ,w 4
a-i wftti tb Bfc.t
- 4 rl 1 tfctrai ak V
kft W - ' aa.. t
,a . -ftafkt' '. lit (
r. ,t r, a. . 1 Pit,..!
- aj a .; ia 1 t 1 . , 1
i r..1 i . v.. tt
a at -m . I tt t t fc- A.
- tw--a- art a ;
ft - 't,r t.i t. . 'ta
ft-k iw.k . W 4 - t at ( a
i 4 n 1,
taa
a . a -w
OitHT AT KlILllMtl,.
a I 1 1 I ft . iM-y
Ij' J". Ml i'.t.VKI.L tt i'..U
it l -I . I. I
ft. l
fai--h44 I-.
t- at -(.i.
l aa 1 ft
-a
r.t4
... at.
!--- - c- f
e-if a t
a .-m a J a
l. a -. I wa'
. tk . a. 44a- taa fc . 1
U a. 44 i,-a ta- 4tr -
- - ' l-t, wan K.Bft
I -: . I 1 t 'i ..ww w 1 1 1 - .
. w-w w. I ...... w. n rw k-'.ft. a .-i
. Iwl
... k r niTH r 4 .
V t I i t 1.4.4 ik?
N K N. ill'. I1K.VKVL Ulf'K-
' t i . a- t.4-f - vrft J. at i..-i.
- . .4 ftii.4.awft, 4i atv" 'ft
- t t a a a- I avt -
' - ... j -4itii(. tat -
a. . r- t4ai i" Mala f
. -at t.a W-1 ft la -
-f.- 1 aa a- ,
1 ll 4.:at44w.4 4a I
"... "Tit-.-" ii.
.. .ww w. a. I.
wi.. J.a. - a I '
a ft kft ai
Ik. .
t. ii'li itfwk mm
I U Illlili4k,t 4 i
"
, j
-v Ii.ES ftALX
8. TOWN LOTS
a L v. :
O. !.;
rn iitv tiFi
-wiM .. '
I.
a J.
ti
ALSO:
ti
ta.
. 1. 1... . m i. .,. t
, ' ' - ' .... at at.
' ' .- ' - WW
. - w.iu ... rftjfti .r
- 4 wki. t.. ..- k at
t 4 k I
f ti-.. V 4r ti a a,..-.
" tl.K. A UK A FT I
5 " - . t t kwl.w kM ml
- - wa wwwtr-a
i. ww.w) .WS .- W.
ir.!-."' ---a
""IW". tw.w--.wtr,
' I titwU-wA.
1
: ! .
it
c
wi
E i
-. aft
K
" 4 I
S 5 " I
-5
t-
I!
1
i
at
a
N
C
fis
w
to
!!
U
II
fc
taa.
o
V J 1
w
- a
to t runt i rs of
-
y . a arm 4a J a fcaj
14 Ha.f lit ritj t4twk
ViVOPtN WAMK.
l.Mtt.h. Ml l t.V OF MTK-
J4 T t I a.j H t"-4ktw, lift
v ftTk. kwl - Mkw ft w.w. wt , 4 4. . at "kt
Mwww ww. . ww tw I w wwt 4w k . .4 Ikw kM4
I-.4. w t , 4 4. tikkk
QRMPI CRAdLks. CCYTIiKS AND
8.1 AT 11.
" Tk M X I'.LAl'Ls AND GKAlN
lj ....4
- feM 4V !
- --awwa. l-art 'fli-c?
k - ;aVj-.'--
a 't-w
t. . 4- UffwM TM
ra. ih aM a l-a-. ,
ft 4 kt4 IMtw !
- ATDIwERS.
1- I'N-' a tt..r;.Kn. A!
t - IU.MI HI iM
1 i V ( ..... .4. .w. 4W w Ikw kw. w4
kt ..-t'k
CARhlAGkB MAKERS
Ml.L HM A H LL I FLY
I tt kikrkklkt at k 4 a t wf ik. tf
IRON.
Or tiu: r t l invr-?. ani
f"- K M tVa $ 4T4F aa -4a
4 avriMh .-kim
4'ti H I t4,t.a !4tlt
A.-oKl MKNT or
a4-a fWaak
- a al .taw - a a-t .. If-t) faaj,- ft .
k ft iaai aaaW 4kT--ft4 a t
WOOL CAHLI!0.
IMIK S V li-
IMIK ST tit IUli, U H .VIXrt FI T
t .-... . I. w ft,.a. . . w. -w
a w. . ft a - ... - w. - -I y r-m . a
1 1 . I.- .w . -w 1 - w w-w. k. --a r wt
wft.w: U Rfw ft. w. .w w.w ik
, kf kw WW ia .
4- .-4
a -(
kl" ... k,. t ftw Jw
4 4 kk rmin iitdi tm. rttntikina
IIO 4(lMtlk44lia irvMk,
Hh tt 1 TtlK M K
a.n
l ( i 4t. . 14a WW I 4. a
a -t. . r - t -. w t a ' -a- a . .. . , - aa
' a - 4 - -ft-wft t ftk4 14 .- "a- a r !-
t- m. k..f-k--i. a -Baaa ft. - a t:la
ff vl l' f4ajtr.4fta.aja
k... 44. VtMI.-l "oAli
WALKER BROTHEBS,
AT
ll Hk.r. 01ft re A ( M UU.
,
a mix, .u... ..
l.F. NOW I-II; " t I V ! Nm'K
' 4. 4 a arUllt AU ll-i-IKtl
CO 4l. - - -- I tr .
t-U . - ". 't t tf kvl -v f IUa .iM ta4j
fta. a v :.. m .-as ikw Im 44 -
. v a. t-. - 1 a v . vt.T
a
-Ma4ft. aftf1) -ft
aftjr 1 -LJ-r -
ftuT. a ft rr.
C -Ht( ftni rrraial'P li4.
4-4 - .
U N N 1 J AND HAT?,
'Titak lt ,alilw.4 )
WINDOW I 11 t D I I.
rtita a4i.ev
ITATIOIIAT, rtMK TIM BOlllU.
iiii It k
iittioriti, aituATKp,
kwftift- -..a.
(W kit k w-. i . 4 k. 1 !
r WTW.4H kt iHtH I. f't 41 ..
'.f w. . ...ftt .! n wt w. ft.
w m . w wi . 4 .r
ww . u kt tlftlt tsmillk
4 ft It 4 tt 4 M ft 4.
'IMIK l'M'i;t:.IONi M UWt: ON
I -. ft . tHMt -a a
- ft
.St:
a i .. .w. It-
ft.. I I. k I
1 ... w M - ... I .. .- . 4 . w
... t..llwMMt Iw.
awi wk I. rl-t4
ju a likkikirk
a w
M K I B N E V iT tO
Uutk.4L4 kkl. lltlll
t.Kwt'Ll:.- AM i.KXKKAL
I taittllll MK44CN4BT4,
ft. - . ... .ft B ..
'L ARK NO.. IN IU. LO T OF
If -)VMft atV-wft aaf tarft-4tf If- 4ftr I m
a.- ! t-ktak.i. . aM'i.( trf I t -Lari aa a 1 . fttaafat-a
fta 1 ( -ft a tat- k.-4
t-'. t.a--a, a .ftai.44 aw 4 r F4ft-flft a4a i
' t.ft -a-a 4 faatia tafttr ,
1 t 1
l-4-ft.aa a a
4ftr i - i
4 a-- a-
mm- lata- t -!- i
a4-ta aaf J ,
rVf -ft t (
30 REWARD !
1 AN AH At. t riiK ?3a
j t. It I 'I . .k' Nt 4 ikw I
I ianl' Vw t 4w tit aaa w
ANAUAV. ti THK ?3t" OF
wft.il
I 4lt-
ii- 1 kt la aiwwt 4 k-wt 1 Ml ka- u
aw, l.'t Mat. k-k kwlit laika ml
. 4ftk4 ft ia ri.. twMH 11 !. mm
t .. iw . Iir.ri Hi. M. fc4 w t k. h a 1 .
, , ,.(-,, . a. k. at w.4 t. ta. at. aa.. .kwil
a4 4 k.-fcwt.a
I al f ft '-. t4 - IfclUtf 4 - f
Cftt- a t." l-'ftfta f - 0-la-atf lata t4 l ;
4y a-4 t-4-4 ftftVlftft wmA 4 pm liaa ,
" 4, ! ft t
AXFS! AXKai
y F r.
F .-FVK1 MFFKHENT KI.M
f Ikr ara
a-f 4 tkav-ft
r 4 4t
I w- ...
FREMIUH WAOOH8.
f I AM I mix-. I F AT MV MHOF,
I I k. i,i. k. tan,lw, .1 li t I iihw I -i
j iCaa M.k a "I . Ikw 4rf f - wt 14 I
w tw . ."' 41 tiat)- wat at a 4
aaar-ww..tw r "4il "I
.... iw. ill ww4 a www a. a
BO UTIIS ft' MAP UFA CI V 4 -
AIIIL. 'i;OvitLT. I IHI I'LAH.
t I . i Hw4 a t a .. m tuwwi. at
..wa k ft w a 4 w. ww ik. at. w4 aa
.-.- Ltitkaa 4k iww. tw. w - a wt at
ww ft. aa kw iftwi . . a.t.ki.ani . k .4. 4
4:. ... .w.w ai. I it 4t!ka
KRROSFIIR,
OH COAL OIL. KY THE B All LIU
f aft a la 4V ftla..-aaa a! ffftftl
aft at - J ft- " ft wi...
Ayert Cherry PectoraL
1 n
kkkJ- iL ,, katka U MawiM. i tl wk ti4 4.4 t. iw artm rrkial. kw arf.i.M wa aiati '
Q. 1 k-ta rw fc. wa ww w. tkw a- wwit H at W wa wak-wwklaw kwwta ta mm k ww . rw akt; a. : 1. 1 fl
gf'' Vwk. kwli-lrliwikkHla t t iMkkwl HfW ill t ital wkait.t w r.taa k I I -4't .laAlrta
ttJfaw F JT ' ak . 4w -aw k k tka. .44 wkl kt ta'lHt tk k kl tkwtl ktll kl wafawawa 4 Wwwlw wwk kafra kk
Xpakjlarkk I. w hi lnw ... iw.vn.,.ikw. w f f "I ' tr"wt 4tw. t- w.4 kin, kl tkk . aaal faak i HI
. r n tawk-t h ta tautt- aai wkjwa-iak ik kwt C k i-K-t 4 rw- -4 -w w li4UU
. ta-tt awt kat r kkJITW.r kl
t' 1,1 ' 1 ' " "V --. it iWk.4w.l-. kt.wa a. tta -klik . - - n.- r. ,',"'" aaa-
J'" ' - . k. 4 laMk .kwt n uatta. n kk ( Jy Hi 5O.X . Al'Mlt. OF 1
, , lt, ' tMr.. wwtHlktl.lk.MHI MHl 4w,. ll I-"!'? k.4 kwtr. f,
JMi t. . A it ... - I .w ik OK tkw,., ,..nwT, ....k.t. tw.,M 'wt ihI -"-' 4 r"M?,r" " ! .4tia
I b..w.wl,.i.w.kIKtalll IH ..wrwllwl llwMHin,w.Wi4).MIMI " ".VTV. ' . "T' " . k I IH I
k-.-. i. w. 1.w-1.,h..wi.h Li'ht.jr. w-wit.r.rJi .
II K.iAKMim I. iww. wh kw- wa w kwlukd.liul.i.wjwrifk.i Mat i m wja .i iwivtn - ww nm ai w..i ,
..w aw. .w-k k,k.k - U. tl-r-l-. J 1 r 4 ll k.-.IS ... ..WW-k. k.. l.k.,J...,.wM ,
4..7:. . w,r.l.-..!.a ik wk. 4 CT..-. k t ku. a "T-?. "'.-"""''' "'""."TV-"? !
I f-7-i-
SllOlt tOlKT
FEMALE SCHOOL
'IM1R r!A FKrIOl, 433 WILL
M4 W mM tVr-t-- ! Ma I
aa taaauM! ta a-t to it k Vacfta) r vW
Mala a pa tatbW4 1
tl ai4 a H a t i rfami t ) a U at
r-ar ,
f araa. . tA aViWi wavi la M
avrajt . a a-rntHf a. a -
. - "
a auMaa in. aa
- ii -
! av Ma t a4 inia.
a t u4 1 if a aara RtillV
aa aj al halla
1 . '
,MteG M .
tnm ra J -a
alnaui m t-iiWaMMt,
"a- at lr ). a r t atowfc la aauaif
a . at. . v
. , . fc-(t 4fcw w. iUw ! 1 ..... 1, a
katea-iaat lu wnatwi twK aa aa
'' " a- al-wti
Wat awM wi w-w aak 4 , w .wjiaa aaw awwtp
w4 k - kMw ww .. nw..vw, www la
fU-r. 4 KkU44t a is --! -4
iMkUfCi AMIR). t tk-4l L$m.
faf M - . MM t '- l M ..
kN., -4 m i. k-4 - Ml U f H wMir
a.k tt.ki M tw4Hwt m jhitw
" . . . . . w 7
lb art i-Kra v4 tit
o. oi f U lkM
f, tt -M 4 j4HML mtl
ft-. - Awa ... 4tl. I -- lt v-tMtji
fl U ( aMitam IMf"M(--. Cft --tv a 1
. . r
Ik 4 i.w. k.W.M-k Hw
awitkl 4 l-t il. It tk. iM lanil Irl tt il
u.. J t-i.. k.ts-r. v.k,
tw rw)l i4 ft. J k-4. klw I..IM
w. w w w. aff kaawj kt awi wk ut favt at w
lkt
i iiaf kM'kk. 4, lw-4. w.
- y 1 ' 4V4SJ f ---- lw - a au a
fc- -4 i J 44- '4w
1 aa W a k-.a , f tat a? af a
t-t.k
' ' fmt W tnikM t 't -. ,- ua
w4 !( i4 Utrk4 llri. 4k. 4aK VajOakkt T -a .
Iv-kua Mam midV fr-wjakr. a . UM I
a.Mt -twaV . -f ktaaaa fttaa
fr- wtf ta ft ta hM bB4 -- 4-w, t prtrkw t r
akM k4 -a V a-lt t a-4ra .--ajaJV
-ay : k4j - 4.4-a tvak-aV b. aa-4 aka-aj m -
f laramavw
- tat katr.--. tt aa ..- f
Cm -aj a m -a - a twa A. -tj---f - f
4 !wfaa, Iw aBwwT a - ftaatM aaf tj.
1 kt lite k it4-.kl t'l .li . ..
Wwa ' . .WW W M. WW. W ... .... ft .IW",
k-..-4 m ftk. wrwtwtr.. V 4 ta w.l a tk- .
u Ik k-k.il t- Itftttw a
Lita na a t at" a . iVaaj taf tl,
ftk.4 t-.kk, tftr a J a M- t ftt . U-
.- w, a- ,) r-f atr f-a -. i. ft -i f4-ua M
t a t a at aata-a awarv t . fta4
- -a. ft K r- i rr a.
t-.i:tl .r.-a Aa-r k
OTiCR "
I U I I.L .aLLI. V vK ASH, AT Til K
I ' T Tl r a..!.. wtk 4 ra
a ... ... vkt Ma 'Ww. 1 I wj 4bmm4 ikl
t I i.,.tiMl...i. iiiw4aui'k.a
wk;! K.I4IW4 1W.K. tWH n an.
,.k..4 , ...fcw- Iftww . Ikw ww tftakw. I
.I w..M tk. .aww4 iw i ww ft k.w kft k Ik
t'-..w. kwl., w- ikw www ftw . M..I It w .
ii..wi., .w.illit ww. 11 tial IM
. ..- 4 wM J-.w Ii in. ' ti I, .ta... Bt
a -w w . a.-. . 14.4. I . ' - tt 4 - .
www. til tit C-liVI.4Vl I
ORKAT FASSFnOITR
AND FREIGHT ROUTE
TO
TIIK NORTH!
flK KuLKRs A.HU l Mi II t.T3
X ' (w
w 4 r4 Iw!. w
ft Iw. ft. I A .-t 1 ft w-. ), wi. ft.
ft wftl I ftl 4 11144 Hh.! . t W.k ta feat
-Tt.r'": ? &
a t . a! - 1 1. kwl 1 kskl ..4 Hm t. . .
,4::r.lw,rrJ-7:. ' ,
- a ta-a -aia-ii aii -v-4
ita'4rB-fiafPaai .ww wi t.-w-. a
i. . aa a- ? aa(w.w
iHaan ft - - ft ftt(.g ft- t.af. -a,
i. t-a Wv. - liait ll - t-tc mi
ft. 'Wa hit a-ft t-ts aa ftaift tVa-a
a4 H ft' ft -tBax. f atarfcata a- -- -aa 4 Ift
J t' ftft' ft . 4a4X -aa tAalftata - -aftft-CM ft it-
ft 4K wfta..a4.4tka a"r4 ft a t taa '-kajl aai J a ft
I - B4at.l t aa-ti, aa-k lawat IM --r-a
I - -a ft t g . ft. I rffft. 9aja ft fttwwkft
ft.-,-. . .-ftt-aa 4V.w "t
4 1 4-taft4 wU-aftA- ft. -. Is laa aftl
a4,.t tS , aJ-,-44 at4tt fta atf
tvta4ft4 ma --w- ta aft-a pfcra ft iaafti
fftva -4HM
4 fc Star ta
tt t ft w t M fiwtil tTaa-J t lf my Wt- wftataafta
i-kw-a t-a kii ttmir"'t Ufti-i4ia ) ft aa
I aa4-ft. altera ft., tftat 4t4 a 1 ft ift Aiaaat .It
ft fa k,tftrak Vf l4t4 .4 lanM-a
4tftf. 4 Itk w- aa N-aftatf .aiaat.
. I .r M kl i.tH la. 4 k..ia ...ftw " wk.
t Ik B.I..4 w. i.k www. B..-I .
j Ik ii r-i. k.'l 4 l.i.r.. tl-i tt f.tl,
aai. ttata Ww Tktft 44 Haaatllia. j
:;.-::-.-":."-;"..-: :zjtz'. n
4l- . r :
Ik lilt .- w.w.- - . . . ... 0
w
4-J
41.
III Ll uruilim. I
ii 'wt'tit. i j
tl I I 4. Ui) klkl. j
..II, 4.ww. I I fc..-f.i k T !
iiiif a-.-! tTntn arrk.7
VAl X Ur Xli-lV I Ufifil
.
FOE LOirOWl j
XTK-V M K IMHIIII UNI! lIMF.rr
T
M y r;i nit f t.a
.ki'
a
I Trj Yttw. M..-.alft
t tt4 T- ft .Baa 474 a ftft1 ft-k ft 4aM
wi(r ft a -ft-- -t-ft-t aa. aa tafttia ft,
ra-1 '- (a-a 4 ia.f I 454444--. aakft ft ft ft 'ft- mf
t 41k. 1. , ft rf aVwiC ftikl 4m i, m aft. 4 fc-- 4 ft 4a- t
!- I ataa- t I ..a ff-ata t,MB rait f Ift -atAta - .
? , aa.4 at ta4ta.tJ W .ft I afta aataaaa -- at
4441 ik I a- Ik. ft tat, tft-ft aitfta lt mw ft-a4
4- a la atVaaiai trAaay. aa-4 aatftat ft - 4
tit "fnt ft IMn a rt f- .
fill k r 4a ftrrfta-C 4 CO. t
4 4 r IM i i ft . t -. Iftta. j
44 4t tt- J. "Trr 4.. j
Aft-Ma, Fa -iaa4- J
II --4t f fta aai kft -ffja ara -- 1
llai ft (ww- aVtfta a4 at ll
' flllLlDELPflll STORE." ;
wV
pting Optning
tat
X-L o "t a,
KTO.. hlV. i
3 iiiiMItt V I a Hi ll A at ir
ft i iu.t w ii, w .iwft it or(i, 4, -
afttvHttftkft Wft a4 fcjft-Waa a a at -ail
ajt I 1 ft. fa-MI ail 44- l4ft , H al
jtiayaattia 4 - ft) t a 4-4 a-ft.-k4
FOR CUILDR-N.
a a a 4 ki i i ft all k I ftw. .at til ia tat
at l.ik aa ti. ka 4 aa't.a. wakkrft a
i w. i.w.ii wtaimii a t a. it tat a 4a.ia
tat m ia
a a law. taa at mat mt
Dllll OOODB,
T iftlftfft. . eta. WaUita. ffiaMft, ra4na-.
V,-,V. aMIl ftiM fti Iftft ItJM. tmm m ftftil
bt.tkf ftllaHkw0
tii a a a d a,
4raaa4 JattHi t.4 4 ft' ft I M-lt, atkw
t.ai i atrttt i it ar awt aaaf Um aa j akw
IWaa. ia tw tjatik
Iwtww1') f aa.
I ?4) t tvattta.
EXTRA 8 YB UP-
30 J
HALF blSLw ttVttl i;
',tt M M.tHliitBft 4 rti
a
1
40O BAFlft.
fttTiB t acciPBftTAi. rtacft.
I
AK C hlteW IS AOKfttT l-OR
al t.,.wk l.iall,i a 4wlal fkf.
nHt m.NH r.4 tilt m 4k. a--'- h.
Lftiii ka kB-trat-t kk-a- k- twat akan
k.k -ftVwwl-1 k.. mm ikr, a- Mtt -.
ata i -. k- ' .
FACMKUa A'-TIHTIOff,
f UAVB 41-ITI - t'HADLEU,
I -..ii wrakwk. a a rn- a-a k --
wT ka. Ikwl-t 4.1 wtw-awt Ik.- rat kwk... a4
4 rkw wriii jtfH f w taila
HAtLa
KEG KJiCEl VKI. lir nAlL
a t RQrire. - i n a - kii .
It 1 etiLI,' IVa CASH, AT
i I ... a.w. k .a-l. ' a a. aMMr IT &4. i T. 0 1
if I nMMMl.l)(bMl. M fc. ,
j a.-f at mm wM .' I . tt. " "f?.T.f ! , .
X a .v fl iw.-- liK4 f tilllKl.lKH ET Alt.
f I J? lA -!aHa ar. , Iwa !t aJ TO
. k. ... II " J kw4w.aa.at. ww.l , a. h-.wi k . h r.w. . j knttl tin ti itTIk ktlT'll I
-2'l"i7 rrJTwfii - a wv l-t w.t twvk. : L4lIKk .kwtri-Miiwnwikiw !
. . T ' .. - .Bk k.f1. wt k. kit. tl I MM, tkwt 1.1 WW- i I
... .t.rf klltil nk 4ll (Wl. w..wt . . . T t '
ik. i i . K - .a.- w. . w i w . ft. .i ... k-t-kW k. -. ........ IM .. k. i art., t
Iw ft a ft. I..W 4 k w , iwwti Ik" 4a k.w . wf i.w wft Ik aw ikw. Iw p. 4 j
i p-i-'i --r-k , I-. r -. 1 1 ia. ....a iiu iitiii .,..,.,, ivnrviuivp
i.,.i....i..i uittwiitkM "! .4... i ri.KASL CALL ANi l.X A MIX I.
mo
I 0 H R II T ?. II I tt 11, J A M K
t I tn Dmo, m Mt t..4 Wn at
l-v 4 Wf iv k 4nM W tin liM bt
X imallliliNK. v.
i)
vitMvinrK.UJK, ad it or
tfltiHM KM ft Wt trim - IM
a aaaanta. i
4s4 M. H M4iat at b ata-a 4 t.a aaa
aa aa' taa aw w ar ' a F"
- - - - - - - - a t.- .
r 4 "aa4 m p . . - ww- .
aa' WOm I wwfcr) w-i t I
kl . 4 www law tawa w4 ttux a- ikr 4
twww rw iwiki at laawwaaw art fc Wa fct tiiat
a iw iaa a44t fcaaMaj
. .1 II I I ! V I 1 1 1 1 A VI AllU U !
at. - - - - ,
f f tk- kwwwlw wl 9 Ulaw 4W 4 , a j
kU.1 M t a- J .MM flM-i (4
lrw i-iw. WU. w ta -N-rn tun rk4i.- t
teJk m ( mm,m na us Ha fl WW'S w
... . . . - . a . .
I aaja.vk-ai - a Bn 4atl M-Bl B H B
atewkte- . 1 lull IP
(b .tart wl.t-a.4V tU li-wl 4aa- ta
kv lt.t. .-4Wf Mfv I t-4iiam-ilMr tt
-f l- a)4f f W , fca. Cakaa iW .
. I
" W. ww-.,t-kw a i
n.( tumh
WN. CALViX A H-.KOl Ait
ft mi. ItaS. f, .i.llwt u4 Ikwik
IHtMkKt 11 HT. I U H 4. III T .
Mir ki tit
j V .i n, M tt,--. Hl t f....ni - ;
I a ? I t -4V4 H a4T-4wa,ti-g t- f S .
h -w tlaa aM-a; rriM .t--kki t . aja
-ai Ilia 4W aiaaaikak-. a ft a aa f a tat t a -af f .
a W-- f la-a. . akfat'-f .i - -4Vki4 i'm, . aft
a Mkat W Kavtf -- aa w-iaart-a k
artay kMla--i I lb a 4a ia k,
kjaa U- .a kta' ka t it a .4f J
mt a vii, W k- b a t t4l mkm. i
m itv i (!- ta -ka, ii. r-4 4 J. . ;
a. - a r - at W - a-) .la.r '- - a4 ik -- j
4(. - avU a tfta M ftarhaV - ,
. 1 1 t tw t it, 44411 aa
WMftW. .
. r. w . w. w .
rot IT MtRt VIL4.K.
4 litk.! 4 tit tl, Ii i lirill- tl-4 f.
T 4 ...ft. i.i. . i4 ftl 4.4 J4WWW. ft 11.4
I t a4 a- . a-4tii fcft aaaaa a A tt aa aa
da ' ---! a-t-iw a axara ft f.'-r-rt taa m .--- ft
fta ! I -4 ti tV fav ,jw .lid mI-i1 tl
v fbaff ia -k Mwh. aa ft - 4, ll4 b ft .
ft a- K laH -. fu . .44 Ta. --- M .
4.- aft,. aV ia ta f a-tw- Awiaa -- . a
C Jt-aVM t fta a J t a. a-aaaj f aa s
UJ a --k-a t far . 4 4
k . 4 w- r 4 -. . .. .ft. . a.
Bt .w'ikit..fwk'lik.kti-iw.i.''wn..t j
lia.iwl I. atka...iw v . w ft. ikw - V-r wt ftw j
WW. Iftvw . M .1.. kw w.w. w Ik . k k. y..-a-r 1
ai i a 4iwiiiwwiiiiii.w aa ww t..i.
k t tka '.I Iw.. wt wk- I kwawl I-..I t. I
kJ k.rj.w . Ik. kw rtk . -I . II.
' t aa.w 4 kMkwtkwl Ik. alfl
k- ... iftw t 1 1 II 4t k w aa ail I k.ft-ia, -
F"4 HI tk rtii'll k aj
.! 4- I-, t". 41
lutu arat Bt4,. j
BV lit T l K o F A l I, j
. B K .4 1 ft. kw.w w rvwrl. al tk. fw- wft j
tw - -,. l i 4r.- v tf - ta;
W. II I, . I "
J-4v It .al ta I a-a ' 4 U aft M -Mta-Ml . ftr-lf
, f flt ir4 t. ri k. at awftS tk-4i't a 1
0k M la--4 B4affas rf-- k4 4
flawa -a I4m iw IW k-tt -4
f l-ifik a- ftaaratl a -- f 1 "tm Laval
ft-t 4l kwva ia I. fta aa a k-t-a-t' at-ai ,
aHtBtl 4a-r ia ft-fHta al I -- 1 - a,a--A
Pwaria-. 4 tftr lata t4Wt ta MM aa -
(a -"-iyt- k-y ktaaa l-mri a a ra
-a-raa- k-y . f a4j4r- - - fc ti-.a f
Wif t--. aaT- t-H'M, HI mm .... -xa a :
M-a.r4 Ha !. M.Mt.
a p' TftafJ r n III W -i '
- - - . .ww----- - J
MTOVM AND OKA TICS
I tl t a ti'. a.4 iw.aww. . uft .4" (
ft. 4 t aaf ftOft tbaaata'r -4 Ian a ft--ft yntivtl 1
ft tat t I
fkftr fta 4i 4 ftftttftwft 'a tftr tmf l M !
M -4 Mi ft4 it- W-a, 4i ft aMt-aX ai- a- ,
-t ta a Cw4ttW a- a ft .itfta fcl a-ft )
ajaw . a0Oai.
HilWIlS A VH KK4ri. MlVHIUI.
11 VK 11! K I'uLlXiA i.Mi WA-
Hltlftfl ! ft I .t - f aftlk a-rf i- a 4
4 4k4aat tfttra r tAv- trifaaj- It l a4waaa .
1 ft liwivt-ftra pm aft- ft - f
fti.aa I .4wftk4t. ift H 4 ( llikftHrtftti
T a.aftiftf 4fttarlaa.
Al4a-. 4.
TW ta ft H .t Tt. --ta f. 4 4 at Hft k 4
n t-t w. w.lr k. a.-aia . k . ft . k . N
.... t .... rm I ..4 tit k- ft4 ' k. w. ..
. 4k ft) II. l-li I a
t k t rltl.1 1 4 a w 4 illll 4C4tiaax.
'imik M-iijM'r of wash in ;
4rkl ia.t4kt.ti4i Mkiihw. !
k- Iwlt i. A. .ww I aak Jr. .tlft.t taa Ika aftwia, j
ki.lia..t kw.
M,. ja(i. ) aataaiit
-- ---
iLlintlUltlOIHIID.
I F VOI? II. WK AN V M
ILK TO
I 1...1, ui . . n. iwwwi 4 n,
I. . t.a -. -ik fta4 una lak ktal. aJt a, a j
a I .a kw.ft.ttiwi at tk M rkk
."..? 4.H w a4a"tr. j
rwt K i-wiaAcraaa. ,
li sr KM KIVLl. i'li'Ka. t'KOW
( 1114 i.4r4 mwl liw I) k4.4wt. -M ,
wf k. I U all ww. t . . tw ka.wwk rrf
iw1: T 4 klkklk.
TOR BALK
'IMIK miSTHIBKU NOW OFFKlt
1 4r ala ftta r4ft H'- -. kftafttvVal ft ft Ift
I ft Ml ka 4a.
-V af t ftttftt ft ftaatxa af
lla Aa- mi -ta'ta-'ia. !-
Ft- Mt-wt la m4 kata-rx-! fca tftma ftftt 4aaliv
I-, a ft ftftavi4 -WKa-. . Wf-ftvfttai 4- Uata
ft la'twit a tiM t au . 4 ft - - l a -.
ftttt a- ta--ia mpimtnjm, aft ft aaa fttfta a-aaf.
ftitlt Ift tfttft rli-aaft.
I Aba - mmrm at fWi a. wm a itlft Iftft
.ta'f al- ft . 4) Wtwwk-ft MaMfta-ttaat, ttr.
! mi fta aaVf 4ft
Irk w
4 Mia a tutriit.
A 8UWAB ftCO,
Hkafattla flailrrt la Para Rr lariat. I
: . . .
tH.llltS I 4 II, kkll ftMNktl klftJkltBV,
tiAT iTiitr, RaoiaiLta. vm
IlKK.-oXit WANI1MJ I't'BK LU
J Wt a l l fta4ifaft tftta H-wftt 14r tl
fa ftar ftaift Hk-at Itrat, fta ftttl a Iftaaj,
twt4a 4 vacaitaa H k( t4u ift Inapt a ) a
lu.Wi la tft 14ftka 4 ift Ittwcata ;
SaaaiLi. ajaf 1 1 144.
f ftftftttftftAftftatal ml 4f ;?., I atT4 ttaa I fta
44aagftll aaiaa4 H- L ifttaarai 44 tt mm
' '
w.
t.lai a
t.Jat4a
4 tw '4 4
I -
.4
It
I "
It
It
I kktkt
U k rw
4) kairtll
t kwtlri
t a tva
t iarta
t kw.l.M
t kttrwa
t lav.
tk kilt
a 14..
taa k 4t
ft I
4kat
- - ia.
w .t
rwk.i.
t- atr
4 I .iw.
Jotia JV.?.""
ltnit
Bftwtlk-ka
4? w w
'IMIK
1 fttt
IIOMK IXsL'KAXCK L1M
T. ftta T-i . nan .ti- ft 4 I ana
ft Iaat I r a k.ia).t4 aak Ik . t
mu ka wt lit.. k a walk. I) a at
t .. wa 4 I wk 4tftw.,t ww. wrta-
rair W-k laiia 14 4 buliw i
Ika klM .B'w Ift. iM Iw. I. wwap'l ki U tf
. rkkat taatraat ta Ma ll al ft. a pi aaf .
a.l t ku i a
jwaria.kitt 4 OMum, tttk.iik.. fwaa.t
4,.w4 Hw ;
kk Baa. law.'-1 Owatart - ki t .4 mmm tfc
4. i aw wl kM4 taa. m t.k iwlkt- ift t-aaika
rat ti 4 lnaa tt. aa ta ai 4t k
Ik aaa n4 ttatat. k a a fa. a ilk Ika aa af
kftik .k. I , ii.iim , mbhi ka. la, tta,
t-kt klkt. 'a 4 ttat. tw. I . Jot. KM. . 414.
tal 4w tft kkkk. kM. at 41, I4lt t4 tl 4 tka
ftawt ft mtm ttaa a I ift ft a kt tk H.at. laa
Mftkw t-ttaaaif k ka tarft, j'ljawl
ttkyt ta ttnifiiiiJa
iVyc Ague QirCa
a-.
. . t ....w . . ..Mw. ft. ... . (. .ww ww . W ' nw
Ibwiaiawa 4.4
katt 4 kwi i
I BOOTS fiflD SHOES
?A it
J. S. VA11 6ILDEB& GO'S
KKOXTILLS. TESKtSSKT.
C0UKTE7 IIEECIIAKT3
. ....... i . t
LOW PR 10E0
".
Mnnuihcturor's Fluuro.
U rwt eon "rrtM cr- inv tl.
AT VAN Oil.UHR CO'B
At
" ' " "
KNOaVILLE, teitw.
1. 1 nt I r 14 tMM. f tti lt-M
I.lltll( frt.1-. tt 14 - kklfta .k-. ttlak W
- - --w-- . - - w-(a ' a -.-
j. - w - '
4tlCa Tf ' rt
I- -. H-- VjW
I Ul ft "
ft A 1,4.4 ar b - - - - -
I W4VJ-
I. III k- - -
t4wta-a-. i.--w
imiiiiiiMni. r .iw
- kw l .
kk4 (aaarai t.1 r aa
At
V A IS C I Jl-)I1 V
BOOT " SHOE STORE.
oerif a? ant. tT ar uriut, a 4a at. '
a.iTtn 't'l i
ctOTlllNU! ;
CLOTHIHG I CL0TH1HG I
I I " . t4 kaWf aw tttatrttf ,
P. T.
PltDIBKR't tftkrirlH.
. f'VlC! I rVT c . ft If
r.. r.l.l.r,.! J IX
' PK k 4 t tl 4k. 1 . , ti. .
o f :
ft i. a Mat ft tat-ttj v a
k kfva a lift iftt-i t
mom .im
r ..tr. ktw-k t k
Ptft
a acli'ti - laaam rt
T -.l t4..
kwta l l-a4
i4 tl tat-a tm-' '
tff K.4 a. .) fta ftta-aa ! rj 1.
t, t-a l wrft ftl ft twaBwaVa 4-4 IUi
ft fta.ttaaaA 4 t bataalu ?-. 4ft
MVS CLOTHING:
l-wk Cllk i.-t.aalk Mk tl't .'w4 fiwlra
i'k a ..f M..t H'Iim Cttk Jwln
aarliwk wikw. 4 lr ww 4 . I. 4 wftw
4. www. Ituftfc, Itwl.fta tl k. trar Kft. 4at 4
Tr t
1 1.. t ..t'4 t.t ttf4, trill 4.4 Ii
ft-ww .4 Hal tw.w--w. IT. ftw. -4 I tail an. Tta.
""""" ---.
M.a-.lat.
4V...' a-kkwlkt. V w
aawlllat ttak.. I t-ft. tk. 4.
abwr k i w 4 I. a.w.1 f.n.1
Mwll Hat. rki-w. Ii
kkirik lftrwr. Iw-wftw. I itra, laJk.n ka ft.
Ukl (ft 4wtt .wl akM, 4.V. tk.
FlRIMil.C GOODS.
Hwrwftl-w. .. t I -. Iw. tklrl. I at ..lT
I la. a. I M.i.nk. I'. liark ml' Ik. u . 41) I
ft 1 ati 1.4 ai'i. a.4 I a wa .
lil U'l a..ftw Hal H-w. k. . 4.
...N U. kWk I l.4lk Ilk. NUtl.t' j
rw-.,... a.ai' ftttrk. t .14 ..1 a kit.
N www-. I..
iitw4 a ift. n T"ii aarttraCftT a.if.
at g... a at aaiawltt .ilwt
I ..w.w)i ..I k. ftiMlkt wt ftrw-ft . .mi 1 w 4
a.w'a n. k 4. l-Uni-f. af ttwrk T'.- li w w.l
4w.ftw.aa kali 'l T nklklk
VALUABLft
F O It HAL K.
fci I OFFKR FOR .
I I lllll. alalwl . Ik kti
SALK MI IIFSI.
atwiitU 4 Kft
t. .
twit,
H Ih, aaaart 4tH. Iftiftftatg aaft
tftta. ar 44 -..'' -ta4 ifta b -at fta ft
! a) tti k-s a. .! at aft ft a
lha I t li-a i ft aaa , 4Wt a l-a IMtf ftrrift. Wa
4Wlf tft .'t T'ftt- ff. ra', rs Itaft a4 I
latta. '
Tftaf- 14 ar ft-44 f-t4 tifti in ta ftf
tit tft tatav
la. tft Mi rtiwa. Wrallra ifta it.Ttittl.-ft. ia f M.
4 , I tft- t ftJ .tttt.f ia aaytftf ta 4 l ftia4
afcy-AltatfttBa ft .tfiatl - j IkHHUt.
Tta-a aattf 4sfttaft fttalitftc ft4a, 4ft U Ift
aU -aft.
Mill Property.
14 .. Mf M PwjMwr.. iw.. t Ik awitiHt
twaiaa Vi. kw aM ll I ataaat a 4i a 1'iwwk.
a 't ata 14 '.. I. iM. a rttr.4 It U w twft
kkiwk.k4.-ifaat -I tk. at aa .mill 4U,
w4 tk. 4 f 4 a, 4 ktw
Ik. u. ira I. kf k-tftr km kit, k.4 ft. Iw
tt. ftai ,a ftii a t.ttvwwf kwlik a
t.i Im m 14a . w aa)
tka tka I -mm tka Mm a. klfW Ik tkf ta
Mtat 9 ai tka 4-wrli-w a taii.i I ankaaaal. aa
4k .wwitw. 4 itt . 1 44aikk ta Ik aal-w.
ft . it ik. !. V 4 k ftttt". kt I ta 4ww.iav.iwt t
an at.40 " '4uk.it.
A VALUADLft FARM
For StwXlo-
f AM At rilORI-EU TO bKLL,
J, a 4-t Iti at, Ika It 4 14. m tSaiait
ki.tka lal rwaal)-. w. twiMtwt aaa ikrw.
kiMwt 4 a, vkiik kt awi. ww mi Mi Mwr. .
lk wm at Ik. twiuika mi kk. k.4 I 4a aaa alar
li ait 4 k.4 lWftrt ,4 k-.ll.w'if lawwi, .a. f a
Ul. ft., tat tar wj !( a. U. ilk a Wfti 4."
kat 4klk aa IB U. al ikk lakftw, t l .4
a.ittf tt r raven
44 4 i aaa. . -?. 4 tnat ttnaa.
Laa, iwai -TAtta.
.WMIOLALE AND HI.TAIL
f ff a).awrk Ca,aai a 4 4wmH la
ituk at ika tktf avk I at i, ftw k 4 da. 14
at aaH I iw a. a . fmj aw aaat.
I af I.ikaiat. ) awk 4k
U.4
taa. I.alkatft lattui thl 4na i a Hall I titH turn
mat ttna aai aiatas at ftwkiiai ftatt
atlat (aa aaka t.t.ta ka ! kkaa aai44.k
a4 Ikr all 4 ft t a i it. t 4 ftakaiaa , l.t
aiaaika ft kl a 4 .M -444 awt al ia
rtaa lafaaiMa aaa Lki a i 4 aaaa 1ft, 4
ttf M. -AKui uuouxu rua"
ijyU-wwa.taaft,
OKEEFE
I - -mw ' . - .
rrocac-nAUiaa OFATTnTr.
EoYereijrn. Jr.
'I'lllf liHfKtM fi)ir.l AN1
1 f-Nf a arai a4 f ft km j
tuitnt. , aj af t It. 4, kii , 1
a, ark aa4 j 4la rHi. lllaaM4.,
f-Wt
a.ata.
inl'twi a.a'';l H,a rarrkwa, aa4 -M k-a. "al
aaawrt rf aw waari.a tuft wfaa i (4tv k'va mt
twiatl. iw4 .wa n.ti wtw-waraaa t-i.ua
wf kwwwwM iata taw itHfa. n w w a a wat
a ! t ta tae V ki . K H - H lr !
Iwwwa4 ft rnwf i f.ft4rfwwt tw k v'ata. t .
t w k t f-M ww4at y wwtw'f4 kHawat. aw
.. Hak kwlMat t-Mj-r,mt-f
kark, k . Joka , kwtowawc aw
(Iwa a atari (wi I, atwa aM ,
T rwt) ...kXl tt f w WWW-wm. trtlk rwrtwa wt tw
f " M ,.aUws atwMTt rk kw-Mw-
hlMplwakw,i.M,lMwwl
19 X kMI H IM I- ' l r 1 Ma.
"Younrr Albioa.''
ar-ar HH..I ....... .... .. .
aajaai.aa ' ... i. www i ...hi
a a w ..... . . ...... ... t u
3. I kww4)k.B4twMntiw ktl . tw.M t iLa
w i i Ikl. wt .4-k.l-U. k H wiaai. at ail laiai.
wrwwiiwi.w7.wi .WW wtww.N1 WwW H It
...U4,rfw. wtk a.. w-Wwt. kkw-k kM,
PlPlHill K.
kw4 V, t--wt l.w 4.m 1.-. ttw,-k-w,
twkawt.4 laitkw al Wmatkwk.. iKitiktli
r...zkVv.r,',T.:.J;.-r.-wr:.' I
taa w k tit lawa-wi 41.4.4 kw . 4 Mlkk i
-T -Ti r k. Ma,
k'l "I Taala ta Ii J.ft-4. kktw f(ww..i .rital
t...w4 k,k.k ak. ir-. k.4. !
'tt :rJL .t. wL. -w, tw. ..-w-k-t !
4t laatt kwt ta-w. tkw aww.f k-t ft k-, aa4 ia
i.aak ta wi w ww. ak.tw rr-www.ai .4 at
w4 I 1441 k l kM B".
f rMnaiit -
triK ka fl-aa at Ik. . 441. M . Iiktt rf Ik a-k
fc.wi I a4 iwwt at J i-wia .-4 Wwww 4 ta ha I
la.. 4 at II. anw.4w f t tr-w. w a ..twv tka faf
ta I iiwi ia www. . ' .
t.w.l iwa vttl k w.w wi -kwjl
w- 4atwf kit ww ..tt
Mm w. wtataw4 at ft an tw. .
..... ..4
k
m a kwiakt.
PHEMiUM JACKS.
"BLACK PHINCEt jr.M
ANDREW JACKSON."
i
kk-aakk
tk ... w.l ii mm at
k aw. i w wwa. T ..afT'T
Hi. i a.4 .at..! a -. t J
J. w,l.w. ft
f - "1 l T " ' f I . I 'J If
'ti lwlki tk ' wa ,. "l? Ij
. w.ww ft ww U. i r 11' I 1
w.i.., .ww i.. 1 11
li.w.Ma.CMlbiMiw,tkftti aa
Ifc l.l.'l r wW ...ww.
fci
...litki4 4lVwkMWia4INtftlw. p
an wl ik ttwra
I. .kl atliara, H.W VIM k
IWlt.
mtii i.w
PRS-lIUtf
t'WW twm tit fewwa tt,
A Biiw aNiiaaaa-a.t Ik-aa aaat 4 a4ft
I" a U-a-- kt i)wwai. Car H 4 T 4 a a
ik.wMia.M
..""L,.,,..,:,v
r II aaaaaa) aa 11 tjw.'f-
MaaVTa. -Ml. Wa w.
4 94wka wtw-4 fttatw ka4-ar
akft ra. : i 4a It.- V law .wi ritar
Imv pki-a liaain lark ? man
OkBaaa i ii T 4T
- ii4 i4. i a Ma-!, af v-f
! Wf . I a kaa ta ay-4 1 ajr a.H a a-ra aa-1
-i im. ataW KatiwPra 4 -na Ua4-V
. .(vaaat v Nk a: r t-krAi ( g-. m '4 4iSM hM
-J l i.B-fa.i W 'a a4 aii-wj fa a .ak.-tk.kr wkf
ia- ra M aia. f a t. JwaaaaaH fr m -ta
ba 'wit.a4ir- laaa - ta ra-
aa-aaaa m Ik m ata-4 a iMkwt at . ' t j
iUw- fe ftt kkarfaMk, it, (! ia U, a. , . a;'
4 -at ft! alia -ikaV -a " ' t it k I
i a (tkiff hi 4t-J t a a .-
kj a-atkr i aV-aa , t at a- tl-
aa-Vf Wa tM 4 -tft44 I (laa al aaf t -- j
4 J atfakHf j
' ft-, kf-aaa Jk 1 1 r4JaBarta t tW fa i t j
fM. 4 law ftitMaaa.twft.aft4 a tl--ai-w4 . j
1 kaM Mat - In m a1 tlt:- I J,a.
ifta f a-aaWa M u -
af-0 J a Viff
tux axir Tfiae-i.KR our.
t r Y; f
I w.
7
I mi e r m in: tt rr, k 1 1 wor Lr an
I
k fta -rvlw. A4a t i,k 4.t,4 iait-i iaat 4-f ai
-a ft- tl-wM a. -. Kft ft. o a
-4 M
a 44.4 fai -ia; twa.lavv l"fta if -a-
tt m ft . m' m r lp' a I ft fat- a a4
W 1 ti tti tfcr fPt- w-avft -, 4.r.
! .-; lla4- Wd ( VM-! T--ki - H.a fta 4W
A was I k-,1 Jm , . U4ww a at I t -e .-t w aa
- a wth - a ft. l!.- 1 H -
a-raf ft4v 4kfa f J a tikrif - trm'.' f
Ila.-aj4w-4a 1ta4 4 ft 01 Bt "-
I tl xi4t -ftnft--l ft ml -.
a al' -Sa 4ib -4 4 ftaftll ft-t t mf. tfiftft
fl -4i-nit r1 trJ
I - ta-kfi al aft' mmi tftla-ftftl ft4wafftaj m,.- a4
B a ft
ti rt iWr ft -aaftfk'a fti.i4-4 . a4 a. -' ta
- , ;-' t
f T l 1a ataaal
to
roa i8a
rU rONTINl'K TO MANtTAC-
II TCik w w,l.t;.4
HIICH4-4T raft 1
ai alt tft la M iwlw. a-ai -I 1 ilk mm4 t.-k
.. w. .(wftrw m.I a tk .k l t It. it, Ufmrnm
'. tk.
4 riaar raaati aa.
tlimn tl Vlat.lSIt ! .ft. awk t. wkia Ikaat
w. Iw .ft-.t at aw. l-a.k-l a ft . ft-w li k.
7:?L?lm:yr.:X
at. 4 tMA,.a ifea-ft kftkl a.a4 aau 9 kl t ft
k-i iJ a-tt
- .H tft . -4 t- tar ft r 1-44 T
tavtt-ai Mki 4 I aa-at la. . ... ....
tat a -, itia at-ak-tka,w4. ft
ft .i tha taa ttl ao-ra tt4 ffc-a- ft
l. Nk.--riii4at1 ft 4
UI4
'
I
fttf11-ft i-i
NEW IMPROVEMENTS
U' K MOST KwM'Kl'm.LLV
a 1 1 tftaaM-wH-ft a1 Iw44-a. Mtltaaa, vtft
ara I ar I t-44akr.4 tft a-aA a a , l atja- 4-r
I aaa. aft tf r,r t-a -at i l - l Nrftift
14 --. mmM a i. tra( aa aft.4ta -
atftaftva 44 a fta a rw rat la 4' tal
aa , -! 4.h 4 At aJ ftHa aj raaa H.ft
4a 4- I , 4-r afta It !-. It- aa.ayt a I tfta
Tt f aa ar W-ci ft .to iftal t f aWa 4 ft
lail-w. . i ft aa tw. 4. tft I wi ww. r.
tr fta 1 ftw4a ml iwaiiw t a a a a.1 ay.
1 mm i .fti .. ....I aac lw4 ftw p. at a
aif ta tai titta aiti it at 4 wiawt
laittawl anaiw ki a. ft . i..a m t
kak4 ftkwatfk tit ti ...a. .t.ilta ki a aaifta
kit ifta! Baft a a ta kali a
T J antta.
4a at Ika at a tkaal fta.
4t w tat Can a ra It an, kw, 4 ar
ft. 1 4 14414 Miaj lal tat.rtaa
aaat an '. 4.
fttBtBTlia ft.,
RIHTKH-" A COMMISSION MaR-
T lUlttt ftta kta kk-a Ik t. 4 ttaa fta
i fttt Ltkcwatwk. 14. r.ti tin t
w4 I lw a, mi 1 ww.. a.,,, wwt aa4a rwH.
lal ,..airt. attaaaaattata a HI 4t4 kaw
wa ft.at k .aiaial iar aaat a? tt4 w. va 4 kft.wwft i
aaa. I l.i ki, k an It I a wfta k. aa
, aak .! 1 1
UTDRAUUO CR-LtBT IMt
'Vlll, fUlWCJilUKK- HAVING
I r-takt-4 at taa I4ri ia ftttwat fttrkt kaj
ft-ai tu i t in i. kkMiuiiaa tatt.
ka at ptat a a, alia . a fa
w4 ijkk.-4 , aw4it4 y" , ,
" " riLJt-. . - '
"f AD AT KIOHMOND,8AIDTO
O. ''tKCHALKLST
LEATUKU DSAL-Iw,
, t44B4Br.ai.iia ftw4w4w-w . .
t t. t ataaaasa. t4. .
I a ta tt, atttt ft iifft64aa'w .
; ariftiaaaB-ar-tk44aatBaiB
! J6-
la)U-kllMiFi4a t.Watl-llK4 mt Ik- k 1-aa.i l. kftM, I kft. 4. 4 , TOTS BT THI THOITSASD
Itakla wfwMa.l k Ik Vat tka raw-, a a , tmn m kw 4 a.a ka na ! lyt v It.
It, lata .taa k4M . na k ai t ia aa 4l ata www,- taaawi aaaaAlkf ' - ' . - . .......
-..a. I. ia, a.ik.t it fca a a- aaa. 4 a... t . fa.fca .kak I M ft . tt a. wk ! -W " '
t.k.i.,kt..k.att-t Tk. r.. al 4.,aia w-at ik kk. atf af t. : ? t--a. -. la-aa. -.- -4
aftUlH aaka . way. a nawtt la t. ' iw.aa attw. itl kw aaa k- I tww.!;. . najaraan tai, it ia aa aa
aawt. rat tiik ..... I .ku. .., 4. ka. lk -wl . rwM4 1 4 kr kf a all aai kkaa.i.kt
k ak II afck.al I'ta -a. 4 4 w aw . I f a ft 11.1 CIQAKS AND TOBACCO
aatk la kay Btatk't 4 a kl4 k. ft. Ikw. Ik.l ' - .... : a
k.w. kt irkwl wan w m.rftwl la. tr, Ifta. 4. ! DISSOLUTION. j aja -laaiat k-ktw. -at aa. 4i-4t4 -a aai at
rw.4 I k ia 4. .ww 4 . . 4 im 1 ....... .ft . u.ft , nj n I ii lica I tvft Cwr.it k4 fta-, T awe
..I, ik. ..iftkw. .1 w. iw w. ..t, ,arw -wi kw. 'IMIK PAKTNkitSlilF IlKrtLTVV- ! tawa. i .... 4 Ckaa. - a-a w
4 wlt it ftvpta, w .t.wa Ik. tkM-t.t ll I r-lt lHla kwia.1 akii4 aa ' MUSICAL IHSTRUHKK TS.
B-ft-a - Ikr kaaa. ta aita.ii.f war. I- 4 4. mmm w - kit II U 4 kfct 4 ... taa fawtaf I .Lwi-..!..
aika 1if kUtk. III. tt.l 4. II -..a- ti l4niiil akt 444 twk. aat laa kra mm aaw I www, t. "
taa l-wta t-k- a at ika rt tm k. a.ti .wl k-w . - tk 4. a a.ataa.4 ka ik. t.a : tn tkia ... J ia. r fta. .a .-,..,
i - Aycrxos . ajii comttsarov !
' CATID.
! ti i6t rtiuat 14 pmum,
'P If K ftfJmf HK! I! A V K i
J -4 a k"- 4 r'.-M v r tV
l 1 a wr tut a an ta
a3
' t'-
-Hrat M Mat aarvai Vawl at
: Iratwat iko navi n.w v ww waii.i h, j
; '-wr Nwjwfwt M larat aa wtaaf j
a ' aaa Aaa antwttKt, Uft m
. 'w v . wv rw .wi nwaa al aavtr laws
- -T awiinarw
J-n wk K www la m aa'na. .wa k; IW
. t tl t taWtall kktt.t kwn.i,
IwNfflM. Ttaaati.
a'il. . f t I II Mm.
(- twr. a C rk-a r -t.
MStww . Ta
NIOMkT iVptVil T i T ta W V Hllttl
j ARRlKf ASD ."ING LK. 1.1
iltnlMlll ll.l iL illl.ll
Cka It. ttk -w via -. aak ttgrat
r-ww.i iw... .1 r...i y ..
iri uttiiii. 1 sir4, lr
'w. ' . law 1 w
t.1 j
awt a4
1 aw'n
it. iiam.Mkkiia.Mw.. w ik. c.i
; a ktrfw. aat k . .1. -w. 4 ww.
- ---
. .Mtw : a. t 44t-aa. M kw ,ral-tw.
. www. w wwl .itoikw. k. atvwwtiawra M
ri". I I wwltr If I Mtk. wwM. rttwl Btrlt ta
,ww at kt.M! w...-, .t,
.krw q.t.wi. ik t ti.a .ttt iwt, t l-t.
kw I .) lw Vw.wi.i4
wkw. wwa-. .wa,t.w, -
i.t ll tl-iwi t. ,,
rr.--'rr.r; ln "r:
' "Iwa) aa . w V. Jfw kwww.i
'--r'T ' ":.
I wwwwwww
. . . w www. w w M
FRESH ARRIVALS.
w k w Hwiuviawi mi
f f IWfWwwt :
l k.ri awarwk :
k-tat -4 Bk t.)w.
la 4... ywrtawM a. ;
tt 44 Iwiifw. awWl.
IHit liafnal Orkwaat
I. tw rk (.-.
kw f . WWW-.
H r 5 W4
ll 'w,. --.
. ir a k-t Iwk. 'k J J
Jfr, fat .... tww.tw) wtw.
1- rwttt T ;w-w;
IK - w wt 411 4w.
Iwv B)wJwa a.
i -t Mrf-i r-tntw. ,
4 4.. iwrw,
I 'llfw
t kj a aifaaar.w a i
. aorrMKaia kiT alii rtrfoar.
I ,. ...urr v.. a. ...
amvrttKa tr auirirmi
I ' ' ' . .
.-il..-ww..H,.,. m, i-4
: t-wal t-i "-'
1 ' a w.kwkwr al .www-w ai m
J .ww.iw fc- k-w. I a -twi'4 .-wfw. I. Ik li-,l
r-w.w r-.w. . w wl
; tw. I. iw. it.. ....w - t-a.t . ...
ii" -Ik-wta-h -ww. w - - "... I-
: l ""- -kw..l T, .4wl. wtw. wk
j . In -... 4a.l.. Ikt !, Kaw.awfc
j M '
' t
i tWl a ft
4 4t.ti . w . .... .t
I... w. k. wtt
tiw. iw... ...rt i a, f-.-kw.
- 1a.i-k. .
i I... 4. w .wt a. -I
k wf. Bii1 lt 1 .f k. .
ai .a. k aa..wl aarta.i la,
will
m I
Nt n4.
a j,,,
j RAY & XKXwtEOY.
TC IHVi; jr-T Oi'K.E!i, IV
' f f U a 4 k.4 - 'a M it IV J
i at- k-av i.af tW ff. ti , as i
: W.J m .J at . f
ff i mii v a tT i k a
! .. M atf - - WJi ilj- la f -a-ax. Ica
J , . s . m-, i b at ? i.t a c- ' '
f -a. -J a va a i. M a W4i -. t . a--a
t f I 4 ? f arfkaff mtr i . ai i h Ii a a
' 4 m c ktara .' ajv atait a w -taaaf
i:v GOODS
THI
CPaiSC THAOE OF
1 8 J O.
I AM IHII.Y RKVKIVIN'O. M-
j 4.1T k w k. th I kft a( aal wwh aar
.-a l.
-J. - i 1 c . txia-tKtft f s w -a -J aa I
. a4k -4Bat af lla a vl a-r-' - f
i aR4aa w ata r -ja i iiwaR aw 414 w - " t a
Ha -' rtataft a- r riant i.:-, aa !
I (a- ti l w-.a Mv ft ! t f --a a. a. vl trala
) 4 aar aa 5 4.1 a-aa-tlx F ft ft. Lav- -- tw
, 4414 -f I 4ra fttaai fttH' It -aft I
1 f - B-rwT. iwM4TWl ftu kavwa ttat ftftaaaav-Jw. .
. tll 9 -.W L-kk Utfea.lt .aaft. f4f 4air - -: .
a um ' aan-a fl-ir lm -4 I Mta. -;'.
9,1ft ft i a ti i aaa V a 4
I .J j -- ' 1 ti M.tatit - r t; , ..t4a.Ba ta
m t it- -f ita-kktff H--k riw-tt-ta-j. - 4 fiwi L -
at V-aiaa-ttt 1 a4 taair 4Vt. Fa-'J -4 mm ta.
a-1 Mi "f VafkaXkr Vaj . i..v-a 1 Ma'"1 ,
raj a Ifc - 1 .ia kwit -a. 4 a ' rta-.a f tiaaf
twl ..la. T-. CMJ www 4.-W w I wtft. 4.
I fc.-w ... t ... 4wwf-.ft. wwk wl lit)..- tw4
.. a ,wi -I. w(t lt lft4k. . . . .wi
i. ik .pi
.i. ., w, . ...I,.. u w . .sti tt: -4 tikt
lft.r-4a-ll.aw
4,,r,,. ":T"
riaall 4r ai4rt ..4 4.al Nttti.
ir.M-ticii'. rt,
O. tka IVaaW t4. tw. mnmm . fm 4 ft .
'Mil." TAHI.I.-IMKXT baa twa
BaJgw ktal l.wi ftl. at kw kw w I
itVa tart
fa4i ( ftr-taa
F- tk Ma a-J
f(.uM iMDUil ftf r
H-Aftaki. tAa. naaBaarft
wwrfa I a a aaa Caatr litaaawx ATI!
j T-aapfwaa fat r4a ri
; lr-a 4.aa t aii4- fr4 1rM If) -T ft
a-t-t A-atyrrtf-lt-
' t.. w - af lW aaafci)a---ai aar4 a a ft
ta tttwtl aV-- al a I aracfthiiaftaat t- Lfta Via
It I i'l ftt
4 u U41tl.
ISO REWARD
I) AN V
1 1 -) r'
VWAV. ON TUK -7th D VT ,
-Ttatva-t Wtt 4n (Ifta tm Utfrn. (
-ltM -k.klf.t.1.1' Iti a 411 P.
1, '! 1' l'41-w t 4-t :;. fta ft 14ft j
a)..f f . kf wa--.- a a a fta a ar-r fta iHt
aa- waa ft 'tt t kal y taufta
ta aa aaa4i taatic ar- ftaa-l a4-a fta - t
a4kf tVaaaft.ft-Maa araaal ft r
1 -..i.. . . . .-. .,- - wa-, -.
.T. "TtXZLTt ...tr.r
t ! wt I 1 akw. .wtk W k w. r-valt 9 II
rta a ftk- aaa . aa 4' w " w m -t Ik aktta.
4 441 ta 4ftl ta wi la w--w kia
aaa- k i n
awi X t tt Iwatn frw4.
I ir-.tuiiM. k-w. ..w- .1
FOUR TRACTS
ft ftictit or Ute
FOR SALE.
t J.I. WITHIN HALF . MILK OF
I.!. WITHIN HALF . MILK OF
tt. ..l.f tw. -kk. ..w4.i t Haw ... a.. iH
.- -k rww kwa.k. ! I
l.,.i.a4wii 4.i.,ki r. M w4
ikil rw, Ih t .1 ..n 1.4 ..1 iw:ww.l.kf
1 ... a. at -W a . . w. i.ww wrra ww .
ikr ..... ik. ...a tww va 1 4. 1 ka
. . w. l.itmlwktft. ftftf . ft -. ft. W, ftw.
..4 .krwaawawtiifta
rwi iai. k ft, ka wt 1 a tti t.-
at. it. 11'), a aMt tMktt t-'.awa.w.
at t.niuk 4. a k k a k.
."i it
23003 ACHES
r t lal.
I wi?ii to $ki.l i hiktv thil-
I 4 NO A ft i 1 4 0. t !- 4
j ,v , k.J, . .! f k-at -. kklwf k.
I.- 1 ... w -4 a !--. w. www .h-4
.'k.i'tklli''f IKtlirl tit.ikalnt
I .1 ik. 4 wt ftk- aaiaa kr kl ta ft! l
! I a i.w ft .. Iw.lt.4 rV ft t
lLlu.uriwWl 1V4 lawM't 14 ara. aaft
kia a w a Ik. Iwa .r. w. ..1 . a tmm Wat 4a
ai w-.w.. I. I Ml I -at wt w.kt a.wt af
ww. -4 a. ikkbak. ik ! at k-i
at .at 1 II iln a 11 au .1 Mutfcxlk
I aa tk-aaa t afti .4. aa .k, I tftw iwf t ia4
1 1 1-1 1. (via. kat. kaa t ia a nail -l
TiVEDM ttnitte
TAttKa UUl.SK
asd a t a a a h 1 1 it,
TaafWf Hft a I a I irf
I fta", ftlai- ft . aaaa ft
lwftftfttft ftf to
HWIial-aaiattaan
: ?!
aw.it if
I ....
hi ka a am.
mm -ana,
JAft. aaaa. Ta
FITIH1.N, J0ES i
III
nrtlfa as Haatf-k Drj Uc-J.
sat ut at tt tftit milt.
aW a-a ft w rt- ta-t k aak.
rati. taat-paiA, raaxat-a ahia.
mm 1 1 1 i
"aoUTUBRSf AORICULTURAI.
larLtwIIElT MAUrUTlEI,
MJK SUBftSi.'R'BKR!.. HAVING
I a. a tt kk ftta (:4rl t'k BeltJH4.
kftVakt kt ik tli la ll Haw 4 kk lMI mm
at, a aratvaat a awk.kw.14r. ait ka
AatatCw-riaA- larAaaaftTft,
r. T-atrt kk a.aajiaaa. -aawk-t
ftw 1 1 .if I ift t fair4t. a aft
tatalM. Wkt-w-il k.ki.aa. ft.aaa. kl
t r - j iw tat ka - a4 t-ai.kt 4tt.
t4 a tta at a ta a a ..iiwt a 1 11 na,
a, twat a ktaa a a-4 fcaftr a hat atftaa t
Trtisrii iKtrnjvi.wTijft
4-i.tftaaarftrt at-w.-. t
war at a. w i trtal
ra taaa ayww.
.. a a..a. j a ..w.
WW a. . a . Matt. a. " .
ttr a w ft . w . . . . . w.- t .
Matk.Bi ai aaiai a
DR. M'LANE'S
cixesurci
LIVER PILLS,
Hepatitis or Liver CxrpUunt,
DYJFEMTA AKI3 SICX H?
Sjrmptorni of a Di va.sxi Livfr.
P A IV ra tt ri;ht 1, Bu lrr th ijp of
th nt, wtrr -,a w,rnHvr tiMactimt
tiM sain M in f.Se Irft uA: i'u ra'tr .t
rrf Me to ! itwr !e't twd ; .ninimtt
W M Wltf W kV.,tl
thriiArr an.i w.mM.IM .
, www, kixi k-'Tw-onv-t tn'.sfm t. r
rKturwintn m 'rt am. TKi vwj i
tf!Cie4 ttK Int. of ip-t-!i" nd k r.
; tK bowl ill t rrrtt;, trm-' rrj-i
! ITrtfVt !; tit !v-i it '.-...bi'd
. . . ,
i " " "T ror-.if ina k trt,
, ...
hI. fww, tVW-.MW.lwtwi.wt w .V . k w.
P"'": ""P'' .Xi4... tT-
Wfiw'ioa w ' b.i ptf. TarT !4 fM
wwk- . .... I.i.l. 1. -w --WW , ww
Wr'i,M... irmry , r .rv
MBaVi klirh MlnfJ IrrrUIT)" ff ht!rt
t h;r, -vk -.,s, u ,
bm 4rmt. A tfff, trf rwn;h :l
at . awiw.l.r.. r,.,t f- t-k
- - - - r -
t -krlftCM W J JS!TtT, wf HW tri-
K kta tact kra coid or b'rrj-t, ind h tnm.
ttftrna rJ a nrr.-litw tr it'ian bf aijn i
lita wrir-t k-T I'); in. ti..TJt? nr it a.
! ted t.V f rri. aronU b hrnrfi to hun,
i fijt K Mil trtrrr'.r umrtxn ti Jofirit;
i r '-i;K to Trf i. I- f r, St? d.rui'ifr-
IWfrwt.!-. Sirv-Til S rn-.r-rrr-k
lh dllTktr. fewf B- hja '--iTl
l!-rr ftw rrf 'h-m twj-.ei. f-t -!:;
f ;h (y-ri, f:rr lui r..-r. h
Utu Co bjTC ba CJ"ra.:y dftrj- i
AGUE AND FEVER.
Dt. MTtk' Llt PsU.4. I Ctttl nt
. r , v.-- .. .
pt(jrtie of tM Bwf hr yt tm. . N.
. rTir ta:"i4r-;c 'is c ra. pn
ar afu-r air,; Qnikf. Vt i
,fl who aft kJtK:rd krilil v i
tbta 4 fill tUlL
Aii.-na 3 orir t
- ... r . . ,
f t-ttt tair,; rniikf. ( kOil a,.
C4J 1X1 g-TC
FLEMING EK.OS
4 4 4 .1.1 a I a 4,
I 4- taw' w tint i
I W 4. V lat4
Tt a
4wv t M k.w.4 a aft a, i ft. w wrt m
tmm Ct t4 taa; aa ka -4 a- t la." ww.
wa at ka a kwiaa
a-
AM
THE
ECONOMIST:
i I 4-f n-Mf.-w:-. k-! .--. w. w.ft.i.: 4
W-w.
..-4 iw f . I-V."i
4 I w 4 : - r . -4 . ' 4 .1
II ?.!-."
rtara. I.. a-ial a-a f Uaa-.t aj a 'a ; -al
''- Th A. a) u ,J.? taakl.Tws -HI mmw .
aa-a --frft a ara) v -- --r - - JT . - '- a
-4 II a4jft4 .: r4 mm. ar ava 1 4r l"M-f
at .ftM .-ft-. aj 4i4T aj ai 4ay ' ' '
C aj--. t -V - l .-
i4 . . - ft f - 7 .. a ai bj - -aaaa wA
tf aj-kka T r-w,v--, f fi.i
k . k liva anaa f w4vjt-x tt--4 "!
a. aa kvkwM Htv ifta a-4 4 ft-'I'-' -
Tnsrx coixsa
7.
! 5 5 ? . i V
' iw . a ' - i ww
j . ' i -I 4 I M
X, f. ' jC ; l I -
' . Jl--f a
J Lt-5. i-JL
.-wi-i, ii37 rZ r
X
Tv) aaaa 4mr" vh:-- 'la mi
I !.l-Tw ftf- - - aai tS
ftl. a a I wttaaaaaa - " alar C--- - ft
11 ar . aftaiii? In-, ft J t -.. - nj a;.,c.4Ma44ft-ta
ia ttraar Tta ! T4 ft 2-v "-- a44a
Ira -- -1 d. ' 4V , al) aa aft a Uatf a
l-4a a tt Tt arf-a
f--.- a-' ft a a-ar-ft aa
i-kk-aac a - PUft- - Tit- t p-.
a .- 4- t ? a -- wavv c taa ta
ft4 ta a"-krt t-ta --! awa-av-o
taA.-'.tata tf-fti a r ftvaia 4 lft
II - "" Cft -
a' a- iaa' if 4 w-'--Wft yrfta-aft'
Caa:rr --4an a.-iM-4
;Qt rfcif
avt U J-t---
IMPORTANT NEWS !
fITlZENS HOMILIE
1
1 asd vicisity
MI-AKKI L " f I 11 a
GREAT EASTERN!
lOHN 1
ft w4 trva k
RI'MKI'I HAS JtT
k iat tW -ft'iaat. mw4 ! ----
i at mti tivac-ja a-r kikatti ft mm '--
t aa - mt -Hri -t I - a-- t ta r.
ftafaaaft a T --Tft, ftf ftftfc(4 tft ara---
ftvJ a4kl irftft crajtftl -ft 4ft i - a---, aft f-
Wftt Vl 4i
j 3 - rA'w-T'
' U - li. i !-. 4 jrta-k ftf Ik
I w) a V I
ia 4. -tawl - f-ww fc ww j I .w-ra rVw-
ii. tatwiMirf.jwtMMtkjitrkktkt
m)m .4 .
rRS3BRVKS. TICKLES, fta.
It Jtiit iratntllw-kt .1 Inkk ai.
tV ftu tw.aa. ra. tmm ki-a-a. fars ; :.
. f.r ka M--k.ftrt at. .4. r. . 4
tw awka akr. In , .. wj T ail k
: P . a.a ft. tft-
4., aw k nft a a.rkt r-- wf. 4. 1 ikil
I Ikk ial!lakl4a.awl
t. taa a- !-. aaa.. t a ta a kka aaa)
j i4i. fiat
t im 4 Bra a tm. iin'iktra . trtkt.
W 44 k .ti 1 1 1 l'W-4 wtw-i rik r "4
! ak ft k.,w.k ka. a, B twaa. Ifta, I aaa a4
? aia w. a aa. ta.w watar.
. wtft" " "
14 fta-ft fta. ftr.
.ika. 4-- ftf - Caa
, li kkt UVt twtit . - t.a
ki kni4lWttftftil kw V I .4 44
j ftwrtlMwll.alktl.ft 4 4 Ii 4
j wft,af arlw. w.Mt
i rw. 44ft. i 44 Ur-nr. ... . 4 TV- Iti 144
; kr. l'wia.k-4ka4 kw. I a
' ta'44, a 4a ftwaaaj taa B ai fa
i STttMtB V
' J.aji4i
1 4 ftftrf - aH ta arwf k ft. BkarT.
j w 4m 4 1 a a;, ftk 44k. ttiiw- t a
44 44t k 4ft t M"i la ta a t-a t
- - a.4 awwl w-wwawkl a
. fttt ! naa. r ..i ra..
' ct . i t, a-iwa .t - a
a.Tf , ftaat-ft a 4 . Iwaiifta
t-kaaa. lftf - ft
; BAKKRY iD -UkXIUZ m.M- I
raaarf l t.aaihatai a
1 tmmmm I
M a. .4 tt kaa ai .aaaa. a a a
kittk wk tft . laia
WJ k ..kl i nta kaialk at
a a.m. ..
.at mi a a -B
ta., aa at a fta. at
i a r i aaK. tl 1 a 4 ia tk4
' aw k ataitl ka acaa fti a - aa aaaa
f ttw44
t- 4 ftll4 tl.
ft tka. ia. a
BumiAi. CAxTa.
.tjiiaBtt.i"-aaj
.,t, ( --a . .
km
jpUK I'NDKRSiGNKn K K K F 8
lu t.itia-- t wf ktaiiaa -at aft. I
twit- - 1 a. ftaa t---4 aa tama-w. a-a
w If .ia I - I -- tat BtM Iwa llrkw-l ,s.
a. a4 imaaa aaaitf ami I a 4a a ft4t
CwkkawwiHr'
W--. W-, mm Iwwt-wft 1
a a ift
ikkianail
a attaaa.
H. H. MAYNE3 CO.,
44 4ft T IV III
I. aji4 T-rt-w4a af Sttprtaa,
yev 41 ftv-wv Itaiur,
. naaiBl tiwiiaatalt
asHviitk. tftir
4V yMa4ftiaalhw44tr-a 4 1
prm vac-, Tk.
Iwiaa k aa akwt ikw
I BBl 4 W .-
it... ta 4w kw. .
mhi fty ii.ni - i.
y a wi) i i-ailii ta i0A m Cmtrnt IW
tftaa aj .a k--4. aa iVWm 'a
(W tfW -W Vktavf - .
t--
- J iftwl a mm aaan.a.
F
t
ft IL aratkw3i i sv.
ll"
r .
-4 wtf
-U- v - "tk--tt .
."iWw-kft,"-..-
4 -1

xml | txt