OCR Interpretation


Brownlow's Knoxville Whig. [volume] (Knoxville, Tenn.) 1855-1861, June 02, 1860, Image 1

Image and text provided by University of Tennessee

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83045628/1860-06-02/ed-1/seq-1/

What is OCR?


Thumbnail for

---v,v-r . -' - tv.rUr. - v:. ?iaar. A. - .-t. .a Ot-ya. -y '-l" .o: Ik.. r.a Ti" ua riftr, ry-av4r aa .vr-,-..n- "-ra
WH
i '
i ;
i !
THM3-TWO DOLLAR Iff VABLABLT lit ALVASCB
KSTAlUiISIIMD. AriUU. 183S.
RNpXVItiLB, TtiNNESSKK SiVtURDAY. MOlWIXd. JUNE 2, 1800.
AMitrr noni; uN ouauh hut ami:iiicjanh. ! T
1
KlSfVS fAKIiS.
II a
a I
n i t if
I ... -
faU vriu s HiKMS i CO.
t i r a M- i
- ,. l Itilrn 1st flaib'.ev '
ft ir . - - j
M rutk i
. . .. ... J
N'.DAS L- COLCMAN.
VRJ-'
J . Ill l. I V r, I I I a . 1
.- fc' M r raj- t-rt Ttr --
. v ; tuvata-..
!
TrRJIER A CO,
Mirit Ffy ry b4i
m V KEM ON H AM
" M -h V
' " B
" n hon lino.
aOt-OBKRT t
B.. iMMI Ce- ; fc V,
t ilB.at .
B
iin: to IMS express
C v M P
fc. t f T
A N V.
vibrm and
I rrairm
I . ir.. - -.ii IS
ll'
k. tuaf tab'i
4
FAinOANKS'
S a i Wmhoiiif,
A D Rr.KKR
; rv n ! - r, i v. 1
I'lll lltil-r i
. a ! a.-
PIANO FORTES.
a m. oat-kv a. o.
l i,kM KK IN-,
.... 4 a- . WOYJV
i W I
f ' 1
tam r- -a.
Jl.
CI.fTFFIY I03VJR 4: CO
B IV.'
- ak -Jalw 1. .
4 !
t il vi.r..
R. M. DEARDEN,
Tit til.
-- a a. aw -a '
iiiK ,EBllrv
; ' 1 i
A
I I M.-titf, Hj.iaard
(a.
m
Law l artsk rs hip
M lt J. kk UkiDkRH at
JI11':
r .1 a'
bva -
-1 t
; -I .
.1
'( '-r a--'
-a t
at tu"! " - a iw - -1 t
a b-b . t.tl ) k ! fl ('.
l aa '-a b' M -
i '-" .a I a IkBi fa-
a . f av 'a. a tf a ;u b ' t' -
J J Mil"' hi
t at afa t ajBj '
WILLIAM KNAOE L CO..
VM kto Mil IBL riUl FORTE,
, ' -' ' - ra - ra r
a4 -l iu.i.Mi . It.ajiBva.
KM ABB & CO..
1 1 ' ' ... i.r. "ft ,r f !.
3
a ti 4 '
f .4 ftu
-k Bt ta : I
ar
fia
a. A
ji j 4-a. lMii'a
' I . -. 1 . a I a.
I 4 I ft iFkl
:. U t- - Cr aV
ai aT af aa nib
I . . a.r. . a a i. . a a tl
ia 4aa'.
I .aft r..A (,..
faafavaxa aaal arbat..
t -Bk..
fla laTi al a
atvat,t . If
t'aaa. 4ft. ti..a- i J ' J
a -.
H. M K I) H C L U
' . m; M. - Jr
' V a.aaf l.r iar aai
M ' . . ' 1
k - ar. a. . - ft I
i .4 1; lM raW 4a 1
' , fcaavtmMkk k fc4 '
c f (
' I kaw Ta- .
- ' l.rt I- a H 1) i
(-. 4 a ;
! ' 1 I - a 'r H a",r j
a ,) i . i :
lb aVfti il ' ta
it.
i.
i r i,i
"I.I.I- TT
WEtflfJKR.
''''" a- ! Ill
' t r
II a t k.
an a, at a aa,
titmiif,
B. ml.
11. 1
I .' !..j V
V
--.'.,.' I :. 4
' i. . ...,
a a . a 1 t-t.
1. I. , .. mtm
I-'.'
0'
'"'I 1: . MlV.a-11 IAN
, a- l,..a. a mt ,a,.
1 tra
..'l. 1, .
4 aa. . al it,,
a-a a . a..,,,
i . .,a .
" .a .i,o.a
'' taa tk M .4 .
' a. u .
O.
.. a. 1.
' " ' I, aarataa
aa tW'HM
HUM KR iVCO,,
WkMntlt ti ftetalt
trwr. Art Oftahtitt MmMRta,
Aaa-est, Kuan fata. TuBeara.
r.
a a .
11)1.' YiHV llllMVli ll
nt.a ' ... a rata
a 1 1 t' I t- ..raani 'Of an atrl.
thirl - . S.r mm tra
a. .-a-. -a ,. iw .1 rM
a- HraW m ayra ia. . -a yiil
Wl-!rtnmll. bM
' f..,4.a a. -a a-t. aaa
Th U if l4 ii MArku
4 4
I t-'Hr rti M mm
9t
1 ! lL " H ' " "-- ftt9 BWWl. 1
tut k ;
Citj Ball (tun. Crtf f frtabU bH. j
.,,.! h,i
l l
rjs a . f,,f,
!? 4 M aia r k I Ma-BiBi
-..t -41 aa-(
ft. 1 ; (M K
ak w- n rM
C. M. SEACO,
.a k
. a 4'aX.
S
;YX ALL KlNi- MK t.OO.H
- --B)t
St 1
a ra- t"r f
i ra-l a) .f
a aal - H
III r
f
i r
I- ".t . .a rB W Kh t . ta ,
lliba mm 4 J ib
MANHOOD
MOW I.OAT. NuN HKTfIIVO.
t i -?" '
i . - - -m a ii
ait..' a k.-,a-n--.,Ui
ta
a. tt f b a, '--
- -t.r t
'.- kl ra
i .ax i a
r n
t -
'I ibb.'- ,-ataT -ax.
a-a4 l i - ki
... .k.rf .
I. a
Av I al av f -4aaai -a4 t l)
Mj l Jl axakf- '-., p
t U'ii r 11 1 1 1 .
a '4 a
VI P tj T
Xj JIl isj xd
a ai I,
IS KNOX COUN TY TEHNRSSFE.
'j-HIS J J5i n 1 1I K ltd l
',- r' ' a a W T
..- - k. 1.
.- - - Ik- jr- t a : hb
a. . ' k-ai (i If
t ft.-. - inttnl. - r ' ' 9 4t
(.. -t I :-t 1 V ,1 fk " .
a . -r t.. If t . . .
U4 B8LTI!a
1.1. Z,- Mi hikkk-s
O aat t aa. wa" hal . -
( m . i
A
T. C. ( II.WU K,
MIBCIUHT T A I LO tt.
r. T alar it,
a b t.aaar
i
II Ji r Hl i l i; r H III fW
--4 at I
mH': v - .tar' i. ' !
OVERCOATS
I V.W KK.
l ll.nl. H R.
1K
a a - ( av(iv. I lav'fei
fr.r tr.p "f jl f'tartka
art b; ft - - ka-V i?
! ai .4- ft
ftVlft -aj a) f a". t laa (i4 f-laava V
f a.
Pkl-.to I I k - n. MkB,
. t - t.aat k - !j.
A- if :-a - ;- k . fw a. .t
' 4 ' I'M l -( af i.ti I A -l, a-UaWft 4
a-... ba-kk4( a. ' ftaty - i aW 4
rn j t ai
.-, UaVa a
ak.. I M a t.a.i I ia. 1. arf
SHOIMAKfHs WAKTtU
1W iJ.s. i,l h. :Mri o Mb.NT TO
... a . 4a -v r-. aa vv aab
aaa (- r
"tai aaj
I
I aT '
aa 4
V lk( BBkBaV
TEMPLE At J-ODOfnH,
1 1 1 r a t a i La.
HMIII ILt.a., nl,
w .
rnk.1
J L alt J Ii C WTNSTOI..
XI 1 f lAaBI -
AMIftkXt IRMUHr. M H tin
ag ff A
rVM Il k t . 4 .
I -a I. Ua ..: It , V.,a'rl- I a. 44
1 -at a v'-fl
I.
J II
I
Danner & Miller,
flali k Jiibrra And Jrvrfir.
.i . rsr 1 1 (. i,ii j
lii.tl, HmiiiiIi, 1.BBI,
1 ' rl l l il..-l . . I i. . IIAM
k . I!1 M.l 'HM-Kl
1 L . r, .ftirla
JtH al rt t .
- -a- -
J at-
f tHa1il
rHKATHAM
II i C
- - ' l" I- !" ha. than, a , ..
llbfiikA.i tritiira at.il la.iri.rt
' I't rta. att. tllilka, wlkta,
lH i Id u . J f a t 1 1 . ,
L.tl.tit l'tl'. it'
Cra.- rf '..it, ..... a.tk rt...aa.
r !l I. ka.BaUka f rata.
CHOP 1869
r t a t p . k ti
AUK hTII.I. UK KIVlMi
.aia-nr. r4 an . w- -f rmi
BliCKMAIi & COX,
rl,. .ti .i. f u tl kultik,
AMBR0TYP18TS
aa
.IMIOTOIVIMPIIEHS.
faU. 'Ill A
it
k, atUtJt. ita-a art tA) .Ua Vk BBJ l. f"l tA '.
ft) AfrkvA ArVUfv4 af-rk-ajb ay 'M
,... rMb.ri'..t,(ri Wiw Iri .
CW ? h.t I.r i.t a-aa ,4 I hi fNM4ar a. ;
m' Lir- akryfelA MaTiatafaaMift-a, A-". (
' A
"). Aa) kvVatak' kta trk t SaUftkH,
ft , iaaar.-f ax4 !. t I -a. ft
1
"raawi T
1
UUKD STOKB
4 W Ul'rKKK Or'laEK TO TflK
a a Traot. a aa. -a-ar. a H.U.. S.k af f iat
-. ki 1 1 .ak. aaa. ir 1-Mi.ai.ae it.i.,a at I iaX
.tiitt . 1 awt.Ktw tiatat a a aaaa .
'm ar,
ta a.
a. ...i na sawtarar ata.
fi.ara B .rat,
basnat
ttaaa.,.
.iraa-.re.
it. a. iiuatta)
Htara,
atum Break
THE KNOXVltlE WlIKi
It mwMn .
BT Wtf. O BttpygfLOW.
tm. ( ft'tBti.
MiMtw tt tw ri4 ! IBM pM 1MB
Ml
tVJ k lr l ttl
VMS itt rW-ly a lk
f- Mm a-Ml ijtHl
fi.l " t Wrt M
'' U4 fH klrk Ik Mftl k MM
nt (!.. f;v tk t4 I4"
1. M r U f eH
t V),m t tt M
r-t m t it f
(h M 1 Mnfe n Hl
tJ " I ' tn tl 1 ' ft l
, a- l"--- la. WfiB.. wMim m n n
i nin it ka ker karwkik
Hi '
I in iituikHpxk w Wk aai lawkti
m t- mnt aMMi,a trn .
S HFik tn W kw 'kBi14.
rt. fk k kf fHla
- kipiit i fii bi Jiikw ani w kr'
kja . mim b i rikan na In caa kr
KMJ A IIAA II .
fttV 1 A 'aaliatm
t V 1 1. 1 . T I? t
tin mr. ji iaa.
. ,j...s-.-gfc-t - - r - T
PaDCSROtMOJ
NITIOHL fOXSTITlTIOML
I lXJVY.tOi I
IW fH
kioD t4T -iciftixoa
lUlhhlMT, MY lOib.
Ta C"i.a tw-l BtlU w tlt-b A.
M l'ryif hy t !. Mr Msl'r.o.
rKAfaa
O Itioa." a'H- iii.(irpi iaifBija
!i mr p .f ia FnpaMd vl Iba I. ry. uf
Om.hij-i."! , B' dafvti'Ht i rtrruiif,
wiKtv !-, baa tr kuBi!BiM la !
KM l tt.J "4t'jl t"B-."ra ?vo h . I.
k ,4 t.i u aa a : fi.r i in Itva
ia 'A i.ara. Iw . J iV'.trii.ia. j, in lt
? ilfrk llkt tt.tC WIU'4 It lrf
ki 1 r ihi ll di'l-t lv It In 4. "B J-til
bbimI mWi ara ia trt. tUr ia
a. k (4iBli it.'m i-l ibai ir.i.) ilni ba
yii.B tu u iiBr l WbxbI pl.-ra,
ki 1 !T..r. il Bllh S If anl!; t Brlilatfa
U ibvB ina tinkti; i .uf
bearta, ibi ir - a tt.tf dj a.m:i thin.
..wr 01 141 ha. it .aa j b ltd I mi. t.(i
I tb a 4M. Mial Ita Irtc luitln l B.
k'.-r-i iha f(- fit uf eltipr .ata tu l k
fciB.fi la lar jiaM" f h iifl.ii
I irb I.aa vi .iwi ed of aur'a
li J n-.i ihrsa. ami i ain t,.r II it
......1 O, Ifd. avaj the. Jii.w.ri
n . c"ii'w, auJ m ) 1 ut altiiniu.'-it
k an. ha In ji' j. flm l.i thia lisar, a-j
tl..i
ar f ,
4a'i. it fv
. ' '
fitl u.a) t ;i.u!'irf ia i auJ u m .-, !,
t-rrn aa . airBBi. .Mir Bixih.o... t..
. ;t" ii-i..i.ul ih la.'h
1 .. iin. ml, J. ih i O!0-i (ira
l .l i. " V .i .'III n-U-o'l'., ;i Il-I 'in
BI & i una Jani...i liit Vira ..i
lhl l t i.rllll ltl ll'.iru. IB II...
I. Li aii'i Jrl lit la,.'f i tr.l llj-.fl i,r
h. i'aa'r ihal it .) y .a.B.J a. .'iii
.'KBa'4 'B na Ba.iit air t .a u .III
a. I -ka l ll... lu r. I il... i.
11- tat d ibi.al "I lar. ta vhlr tl.r
B iij a aa. L -a t'.a d. mti .i... ..f
It. ia aa.o.t' j.i n.J i.., ih.f l.,f ifcf
f H'J,n 4.1 i-.r-r i rBB j B.tl .!
. j.i? he aliid 4 t thai f (IV.I h.a,
(tat l.ilWlllJn .'I '-I'll. 4l.t Btad.'u if
II. Vi t .I'd rj' '. 't ah.il la
Bur la a (. .Hi.nt 'ikw--, an4 Ik Ini.f.n;
i .i.i ntfi Ii. .-r ariw at. alt ad rn ilia1 rtia.r.
I.I .a.l.vll") k4 Bt'id Ilia wrfrt'B ..T
.. art .-!. J4 t. r lu I (tt.ufi-f t i.mi t I . '
'a 1. . ' " loa lia M.a'k h
tiai k lti. r far It r IrrriaiaB'a J-rinl.
tin Ma.Hi) lit.' ", H'.l aa it.a It
.lt t,I li.iii i a .1 in tur n. Pi
I'. -u. I. '"1 r.bt It.. I (In. tt.. . nl.d
Vla. ll. l. i..'i.l ll'l ul I'wwlrd. lald
.lh .1. I Brill ha, lln- fa HMO B .ff
lu l 1. 1 ia l u.u il- La na-f b t'.
kta'.. IH. i-H. t.-f.M a.t rt.'.ua .'1 .l.ki
Bn'itr.ii.U.'U, au-i aj lh k.Hi-a vt (, mJ
'u i.i'.a.e Ii. '.) ti. lati.r , lj 4
atiL U, u-m) iba jf.arl , I (j 'I '.'.Jet 11,
Bt. I ii tha f..c I U I lMr.1 .1
A.i. uii L't' ar. prr ll.a ih.l aa.-a,
tbat pi..ml') tu.) Hir turn.) un vn
plug: . ih.i (in .r..ii ,i ,-ur
B.ii., ll kj,a.s, u.d.t iba ir.-a
at xi.ra ad."l! ut B.jrM p.rifn.a
Olia lltliibbh lumi ara.1. a .('. i .f
il. wU baihr-r, ll ih amila .d a ;.fr-.r..f
lrira r.t U. H all uui d. lim-r ."if a... I
judirlki M.ititj Ih.l ovKi4iit Ul-f
0i ..I. a 41. 1 in l.r !' Jf, aid lhal Ih-ertiy
a .B.l lut bv a:.r.kirJ lha' ..i. drlj
tt... !-. t.t iht. ar..it l, a I ur
Ba a lt ll.' lla..B i,' i..jr, i.af
i O.r fi.i,, . ur l.r:f. n I .-ur lil .u.i-a
a;..n . h l.rd - i ritf.iu.ia i.f !;!j.r
I a, iii: wit Bud vilra -9 ... i I'.a'.l
t'.at ihitnul 'dna. jr Mi.) a .1 d in iia
vu.cr'a.lat B'tvauiMa, unlit a nj-a B..ild ia
j 'u.l. J l tl.r h.wi.-f i, J And i , t'.,
n..' ah.ll ba ail Ihr k'-'), thruutt Vhii.l
( u.'ii.iua . ci-ipt Ida rr.dmtr uf
tlio Juvrust 4 Jr-X tiy B aa diptid
mi
I h- l'rrd. lit raid ba riaa.ri d ta rilaaa
W. t.a ll-a li a rtrlH.a lta laMar ! a di.
Iluui.had t B'UiataB tra M'a"tlrt, BUo
. (.4 u..M ).a a.uiii.i.i iu iiif 0. an
i'a uf tba I utia lia rh.n a. a
dtltgaia I i ll.i. Ixtdji, and ll a.a a rri.ia
r i.-tit lu lha latiikrfaitoH that ba haa Bui
tttta kh'.e tv ba hrra
Tha Irllrr Ba r'ad aa f, II,. va
T" 'Ar .r..By Offiir . I km a a
ftuHni C"iu I i-aa f....,-
I 'tail la ll ta attih B'l'rifn.d frfrt
1 b.il u,).ii UOi'lia lit BI land I he t'.n
l. mt.. i. tu ahl.h n, a !(,. iMiHrd lur
I i .irwI.Hial ua ira. ma.ilrit. lha in', ir.t
i I Ihuae vh.i I atr eunbtltil llia.r J-iutrO
tl-Mi lu my aara, tuakr tt iinle i np..-aih;a
f..r ut lu irate ibe I'.-ofl lu ahi. h Ba are
at.. .Hr. ap. d ll t'.a ... rifi.-a atlrt i.d
hi vii llttlltidual c .f.i-t rua I ahutilil c r
t.iul) dur. pard M Bh.trarr luiht br na
rH'ul Hut I atai but al llb-l'l .i dti.l
Bilo the lutr-la-atr fl ttlhria, Ibe pmlull h
of villi b Vaa Baraitt. d p'l m la ihr
ko'iahda ul aba laurlaiaaca vnb uibrr
do.ira
fklirfin tbat juur drlirf rail'.na Bill
rirtt a HUN.I iu.irti.1 tntl irhiie up-. a the
BrBieirBl V rll ara trl thia at rat a-unitf, j
sod ant) ihr ui.etl eidral ..li. iik'tut. that !
lita f aua J.roatt.-r uoiua and ba. m.Kif '
Uiukly.t Ita ftn-'U' p.till'iiia. I Un Irate
lu ,att auaj had ) sarurltiae uf Ba
itit.ru. dratia In vitttrea a vi.a, j rudaitl
thd t'.lriotlC tratoli lit ihrlr lah.it.
tt lib tall MtkBi rrepral, koara. An-,
ai a- . ... .
a. v.w-iBtia
Caatratill.e rk, JJafl'a a.nratj, li-OJ
i,wjBI). stair4 ibat lh I'hair bad
just twntaid a drfai ll Ir" A dinia
I'tUbed lll'nd id iheCuurli'e'bra fad ibt
liMata, arf N- ak, aa AJbt I
ktawl. Mtf lOib. JM3. ,
Tu Ilm. MaiaAyira , t'rnult. :'
. t'eiata Gumrtafion )
Fttf f iaaiart g' I1" Caui.Uia.ia
(ll. Ugh uU, lh St Wv4 VBuBgB fif
t bWb jb.
WH C. llAM'tCK.
Mr. JuKb 8 L)it((. til r!imtlTi.
M ion ef firitiUf. IJf
! t bat "mp tcuutkii mUU lU 'ImyMt
Htftd ' ' Jifrii . r i'bn'J !
hit. lli'tf lHiBtf b u.ikitil b li
uLe ibt iitdil -ivji lh f t tt
ctl iii fb, ib wfiy nt ii aii'aUr,
H1 b) 01) eij aibki t rmt'le
ill U I Ittl yltilli la b Jilnri'l il
ti !) mili..B Hifh laa fvxri b
Ixi-t'ii . W lil h it m 1 aa rrrdil
ut bi kpvch, fia kirn Kitaa mt 'lit t
iba dr imintrtiu bth ai mala ra
lb urwiiMj at lla diliff J l haM
lili b (rlirlll lbl-UblMi iba l'"U
i'i'o. i aii-b lbf Iba np-'tifr ink
Niaka lb eiHirctiirii, td ilt ba aitl
iJ" i''4 .tatliilly
tvaiBlwl 4 Mf Mllnt-B. - ,
M-r,rlfIK.IIi.MroBjllftir
l..f.r4Mr.dl.. rrjmtl
Mr iMt-ll l - r-a. aad adJiaJ
in- . o-t., 1
t Lata r-al .ltvura in ao'Bii)itnwatiiK
Id lr..a W 4 Wk.lffa4ablBaaa..bi.
a J.a...,i,..a. I baaa l .iut b.r ar
u IVk . h a I - ... I.a.,bah.iiftj a u A m
IVTfaIW1lf TI J
xikaihl . Iji-fcl kbicb ait., barf ia
k tira .l lata ina atat 4 j .
Wt. I iarrTai.ll iaW' :. 14 tba
p'a'Ofiu aautd gitat kpj.'iuaa, fMMj.i
aa l..a( I
! I tab iffTtl ftr(.9r ia rHiBiaBlcai.ne
, Iht ttaaU l IB jrvcd"''a i-f the I'.r n
i aiic thai a.. p,iSqtvd jvJtda u, -a
' h.t aa eallrd tba baMM rli lha t
. niiwii T .rt atat anh tniif iMrdi.l..' j
'. Ihr .,k aidfd ailh aalira if t-l l.lii.(t.
and "f lariioatad thai' (iikwI n;i
t'h i;rr.t auauitaitt, aaid I i. . r av aa tl ta
B,i i !.,( im (yi.ao I a hi I I r .
IfriU I to '.'.aaol aa ia .. (it. at all I i
ial ad bi;hl raaj-rctab a had, i .r
tiita lha frrltti ad lha ...anr-.ua drf. ri
ti.ft f Ilia araiU-Htan Bilk 'i..m I ha I
ll.. l. a nfr tit ai aa l'h'rjin .
I.ia . j lul I ..ti' 1 .ar I hat ku." ram.'
1 rra. a. labia art f mr-N IB Biimrr. ap
tai., a-. I ia raalt I B.arr -it -
Viiauar j all Bill bud, vrnllrni ,.
Ih.l ail lhu. Bb . air ia taaTi.l 11' n, , 4
thta ba. I't.na'rtaiin.ial I'm "
aid toft lia diar.aB:rd ( ah.t . .if
Vwuitiiiiiaa did Uai mi. Iii ).i.j.. j
in ruinm
irarrmt. K, llr rh.- ba. dr in r il rf'l
l.t tlifrit.a a I j. . I b U.a i-.i ...
t' ...,,(!. r.. . f tl.r it 'r h... ',
! rl l.t i,i.t. I a., I ij . rit.' iii.. j
1 I.r
I
M I H t. ...l (I II III BI i I I1.
ril d.rt'l .... id Ihrcujii'i. I i it
i n an I anr nlfi."'!! ,tt ,.
k'l I r(i..l..l ..f fi. . , ih. t
.-i . Ttia! It l. l- I, il
1 1
(..in inn .l .J ilit'f ! n.'.yi t- u i
In: al I fin. i"aa, vthrr I It art
Tut v.ivktit crt I r tut ('.'tirar,
I II l. t' Ik t-t 1 lit (MI
tut t..r . litf i7 ur nil.,
J I. .ii t . ...I 1 1 .i..tiw.- , . . i.t,,- 1
Bid th.I. a. Ih rtc a.1.1 .flr. ..t
t ..ti. ia'...'..l I'mi i lun i l thr V ..i ,
la N it ttat V ttrtMi..i a..nl.?. t w-'
h. ra p!i' i..i'k- ! a I . n. .l il.l. . ' . 1
a d J- l.nd. rj).rtifi ... I u i. , i: ..n
Hrrkl .'IBr.tJ.Jrk .if r.!,r,;i0 t ill I I. a
lt..nkl .!.') agftui't ad ri..-rii... ! . . ,.
ai.d at.r !. l.r., iff i li.t t h ' )
Biaf nart ai.r, l.a - '. l t-iit..- ..-.jt.-.-v,
an I ihr ju-t t i.-bia i.t i hr J-. ,,. . .., i .
lt,a '.! la r.ial.il.iird. ad I ttr Ii
lii'Nt kjiKI ( .J 111 that .Jin... ..f
jailia, t'al.iai.'v and iiiu!it. al.i, Ii.
Bwdr r.a cim. ai.d t-..B.iiiuii. ..I ...r
laU.rln. haa a. I. mtila t' .lln.l t t.tt rl'il.-i
t.i iHr I !'-! l.r. in ai'ttkiit ' a it 'fa
fi ii . t uni ii, r.i al'iia ' i-li. , I'l-ur. .1 i
it.. !. Ir.Li.j.i.I l jr ndr ,.r il.a o.'tt
u..in d. it a. r, ',M,..'r I ur i;riiaral BrMalr,
B id aB' I ' b r.-' ; ..I litter' I.. ..'ir.
a.lti a ii i.ur j kch' " I'li-I j' . d
ill. .t. J
I hair. Ml 'rl rnt ail I Air Iii-... r
a...., a -tut luiiiri i .il I.) nif, wi.i. !i
ll U rrr-'ivr4, I a til Hirr, Bill r. l
kindnria.hr ttii. p. in a a till ..I, aid vrlata
a ,. r li! kiii llaiigr, Bitti iliral.ic.r
I) u'.i ll-. I I a r', .1 ohj-. I. aad Bi.t
l,i. ll.al a'B litem auKa'aaird, anh lha
Ui.4 lira a;. I .dj-i'la ll.r.aarlrr.
ll r, r .-a'd 1.1 lllr u . Ir la lsi h !. J
am... .a l.i lr r . i, .1.1 lid ! aa rr
bi it flf a.tit-uu. rd an I It aj.a n cviat J alt I
ad JlJ Bilk ihr .a tir ..id.il.'f aud I'.a
ka ..a ar.4nnu.ir aa tt r i nrtiai.i Uiaur
irh li.ie jij, rai l., ,.. J (l.itdi
ll -i. :
U-m-'r. Thai rkrb Siaieaha'l ba rn.
ll' rd I. H' .ua til i bit ! f .Ira la II .a
. ..n.i. .it a. i la rl.ol.it. I aiita, and iB.t
v. it dri. iiii..u aha. I datrrittttin I', a utaa
lie i in Bliloh ita 9tttl ali.it I..' i
J;..J-I, li.al in ball,. Iin l..r l'ri
d ul and u-a I'la-idr-m, hall H a .hll b
l.lli 0 until I i.r rait.lid.tr u "luliali d .ball
ti v.uira a 11..J ill) uf all ll.. ..i.. vl ,
that lha aau.lidata I .if I'r-aidrttt kliail hit
brrl btlhttrd f-'t d arlrrlrj. and tlli ll
thr b lida'a f. ica i'l. ai h iil
A drlra'a Irunt Trunraa4 rn..irt d I t
knu Bhvlrirt ii Baa atdrraiiud it. l ita
t. a.HBt..B afaa ths u.aj ii ihs ribt lo
tri.i.ltal h k.ua id lha tuliio'ily
Ml lir.'.ka, t.f ,aa Vu'f, aaij that
a thru a J-kl.d lu ha k .Iba .lltrlailj ul
aruliutrul un ihr .iui..lin uf lha iaal rra
ulullun, hr iu,.ad ihal tha tut be lakru
on the plalL.tm and lha t.a. loin. o
1 ha fil Baa put lay Ihr 1'rraidrnl and
dri'laltd utiiiniu,,u-l a l . ted, amid lu Jih
fit! hu.aatt aud l latiar
A di!t;ale Iruu. - k'krj for a
diti.i tai id ihr tfita.tiua i v.a vh.dl)
irj,r.ud l.t ihruBliitf lata the hand, ul a
u.aj trill of rath dertiiiiq lha tij. ht to
t..l lite fuie uf lha ah..U dili jjaii..o
haoti Ui.n bad a Hi; hi In rBl hi. uvo
k.iia llta a. ualiiiiruia had ..'iii hun hrra
I . riprrra l.i. ..pun.... end Ihnra Ua (
Laid ih.l a w-j .rin uf s b.l.at.il .a had a j
r . It 1 to dviriuiiua ibe rot id ibe ahule
delritaii.il. vhrta lha btJr aHiinliii(
H..11. had ao drtf rautat-tl ; B'H itihriai.a.
lie Mid Ihrre Vt-ra aeraral delrailtma
bia vniuh Vrrait.it ttuauiuiua. ; .ib, a
thlnht tm f.tf tloaatutl. auiut fur Hrll, and j
B.M.a fur It-tie, aad r.ch aia a ab-aild be
Brroallted to caal fala itidltl.lltal pfafrr
atBoea. Ua ibrralufa abrd a dlil.to uf
lha reamlulloB, IB a drr ihal the .bbb-
tiita tiiifbl peat dunuu'ly npua that furl
vhitb relate a la if.e puver uf a auajority
to drierittiua ibt futa.
Mr Clark (if lit. ll war perbapa ba)
frevtuptBwa Ttr uie tuallauipl la address
Ihia Budieatea, vhra I are I atn tanoand
d by aa itiMh laletil lal I vaa iaearai t
ed bf att sr uf oar aunatitaaots h ia
tut a, aad I atoit beta autrsBimaUd at lo
tat waa, and taprejdiaa4 aitstavnl aat
ataa ; bat I rpfatm I -tuttbiaj af tktA
tvrttf.ajrraay bieb aaata A Soaj ArA
i'rrtideal viib a cleaa rrovrd 1 aat aal-,
ieM tbl vara are tat ei irate Iff Walt a'
jrUaavtAir aiitl etfvtiM a f rtaA. itiil, hi
! tB(tl4 W IB)t (Sm.litl,.!., ttl.f t fhl
Mf tb tn(lun who Is. dJrcM.
"niQ ffr ! th JKiB.f f ait
jufti) in BOnttvt atlnny.
! Mr JVivlletim, nl HiUCt'''
idj Nij , en I ii)jln hiw it )
'"ibUl I ifliit, , irnrl la
' ff w.rfd, tj . inbrir
' 4tiW im(tii,ni ft VM rj (wj
; ' eMtatit ibm ,m ftHidi( irm.
t toiini ibt bn-tin uf (hi tVnirBlina
( b f.ptrd, in J tt, ifi,Hi
'' b alf hntir ih .ii..nt
mi laa vtrr riau, atiJrrtiBiiK
bat iK airs f thir nailan r,
hall tlrtmina ia what mo! tr tuannrr
iba (Hff h -ii uf iK.a Hlula b!l la
Mli-)vii l.i ll la btxlf ; i r vhailirr ihia
b -' a hiU hM nudarikr i d rlaif
I II' ifamr.1 ilrl.pi-,.n hum Ihtl (Kill
J ba d.a I ai.d-t.i.nd l.i tbr Mpii..a
1 Ul.t Li Ika r..lmfl. I,,,,,,. kh
ll.rB.uaa. abnbar aa.h Si.i, rh.ll daa.da
!Ma.cl.iarr,.taB.,rIJ,,0H,.a
far
n iiira, vi .'iarnD'ia t a
baaa c'ia ai rutina t.i ur .I'Miii na,
a W ',afrn....a lb. alul (tn .
j i-l and Upili.l 1. th .an
a. iaBa ba - .J w 4i . I a
"H'rnW WTrprni B B'HO k.flUB. J
1 hr.1 ihiBa: that af.ark lu ,t ntB nl
tuiuii ill In 4f, i. ii. rrp..rt ( 'ir I ini
; ii.iMni na liu.limui, aaid hata l.n
'.... ilium, in il. Ipr .i iO. lli.i ataaha!!
il -ft i.oa f lha vld pari; tilt ha
tich
r.ar.- rxara a f di tra It e-'i r l t.n.
ni't .na Kf n.'.i'll I .r -ta kai'.t it
It mi, Sta'e bad la'm'rd lur. aim I.,
Ihr laitttrat aijirMi uf a a. ah I wm'd
f i'l,. ih in. it uu'i .na O h.-rati-.'
than thai t am bv. a ! Irani.. -Urd and
ll ia itrt fi-ht f,.r it, i. V.irtrr'.li it .'...na
hrra i hi. i..iti..; and aaat lu f . i i' in
li.r jtoatar rtt a luij fuj .( aa, ,r ,. n
i ... .
Vir
11. r
ria'u l.t iUr.i'..: wj twia and aiuin'j
Ur J
thia l...'uti..B. ltir.rf.ar.
t: ...., aa a .r, in tin uf . .rn .u
I. i ui . , ..ii. .! ai'it -it. id a ..... II'. . tit
cm l ... . T ta an k 'l -, l-.J i.t ..- ; ! ' e in.fi .
r I" a a 'I. a ' 1 rl ;4. .., llia-k
c . t i - i" M i !y I if l.i ; . rf i rn a J I
!! -I ir.'i .n r in ..it .il 6', and 'tt'r..
air i, l.t 'f .it ..ur tttan, Iti a i!:i.i n
." . I- I ltif ihrr .a... hit nut ,f
I I. ... i : i . .f 1 1, a t. , I . .,iai n ihr.
t If llt.-rr a. a I at - til r trim mru 1 1
a I. . i:i.. and f.nt?'rna am Irf .m .
in.tt a', I it.uiaan fir anithrr !,a f ir
t .'I i:.. Ifflf. f illrlan'li ,,!.. I
k ,i i r it a. ham . aa it ia. It, n.ih;.
r.
i he r.itrtl d-.an.
ii mf b." S..II I i
and I'..
I
rar'i u
riir all i m ..,.y aih I i a
I a n a l i .H It. d I . .) th.'
.li.iii, i . a. iiii m, 1. 1 ,,f tha
Irl'. I '.l' '-ll
'trip 'l
H.i. l.
M..
k . 1
Krl
''il
Mr , i,r ,.f M
I i ,i rlli..,, Uii..n (
I h i!-. b in r
ilia o,.n.i irrkii ..i
. r J'. gii
A" tt'. ti i. .(
i'.a ..r in in
B .1 i h - a'l 'H
lt( ..I t'.l.tl l.ill.
..! i: . .i- :
t' ... l ta. . : .
I .1-. .1 ' '. 'a - It. if hr .tt.
B ' t-t't-fl.tr. ih it Ih-'.
l ll.lr:,I B Ufrt'll Itl" fit'
I i I1 ' r ai r Ui-.l. I i.l. i
i ! ... j: . r a - ' t I'-. a
tv.- .., -i ,u ,t
i 1 . . . t a I tt I I - I. "Ir
I . 1 : it I' -i. II -. I II
hi a tin u a..)
fia-'i"r ha I r
1.1 H.r 1
I r. . ,
.... i .
..j . -I a. i .it. l. r ..f i.ii., -it.'
r J'-af ar - t,. n th-. ..nit
1 ' ''
I. . I. a Its 'hr r,f- lt..f-t r f ' I r . I
' 1 1, r i I ,ji ' I .ii ,,f 1 1. 1. f r j 1' i. in lit ii.
t ' ni . ii a Ii. Lu rii pr i : . . (a . i
I , it." ..ni, iitit tr.t.ta ttni.i, M r '.-i
.:;.-t ii i. 'tu.ti.-'it lhat pr it'.." ii in t
t pir.. i.lr.J a i;tarn Jklla tu it 1. I i 'IT, ii
ii ... t1 r : i v. il.rr in iMit .1. i. L-a'i ..I,
r- -1 d lit '.I.J .'.-- aj.ilil ih.l k -r tu ! ,1
a ' u.l . rii 'i i.r 'uii.-r t I ;i a r u' 11 11 I 'im
i i.l; 11. (.ul I in t It 41 .mr a. iril ..I f i
Im .1 - and ani.ui i id tl .' It .It. .jr I U
b".! I r I Ita in. i jt t'r ll-r luannrr in VI. i Ii
It- .1 al.. .1, ,l ,-t II. ,.B, .,
Ur 4 I tit! ti.-air, li.al M. .1, ,u: .r
Ilia ll' a an It; , .. cunli'lt'l brl ria lha
nri. t" ,nr i .ii n a I p' t- ihal tra
ul i'. . in I
t'.t- aatua a
lift
Wll
p r. ..i.i il .t
.(I'll .il crnrr.aaif, Ihal pra
Jib .ill hn"ao'ira I'.mrrBil -a
I,,. . III!
a u'd 111 wtar abida in aavb drlrj n
n
Ai.d .ill. .-ii. ii tbrrr ntaj be b dm-i i f
a. i.i, ..ml tu i!, 1. ua'i n Ir -in "klaaaa
r'-ijarit, f..r ii,.knit. a. tu ih.- j.rticol.r
o.iididala ara ah.il aapa-trt. I d i n i aup
p .-r I r a ni I'm if. lli. i thtl dilrk'i.'t
aj u! J a i ai. 1 1, ina lit a a I ra'.u-.il h. rl
Up a iba tin I .-I ih uai.i.ui-f , tut it
a. tt i; it I ni .u u.-n, in a Iraia u .1 "pi"',
in a rpirii ..I t p' -ili'ti. au.l t'-.n i.ia'lv.ii,
11 ta. ul I d. irfn.iuri ii,. to u .lli.r -ha
tul'a nf Ihrf tit i r 1 1 ) f.ill Irl lha f..1s
tr.ih.1 itr .. j-iii, and niiu.t f h
hft l itiUa... J ra tt -t thr .-U
i't ul i. i'iiNiH miua ruttipririit i,t 1
d. tiUi..r iha u-rUra and u, Ih rrn '
Iht H.a.dvt-a a-, t.i hr parti, u 'f Hia.t I .r '
at' .ii. Ihr, ,h . I raal ibeir than ta
II.:. I i.tif rnlK.n '
I.i.i oinhi, i.-i tri ll. rr rf M.rjlai'd
tu. t t'-ktoi l.t r, and il-'ti l. d tbat ia Ilia '
in. tie til o.am.i. ihnr oa iu l-'i.a e-m
in.'i.ia ihr) at- ui I n .t a.uarlhrr lha fi.i.-a :
ul iba it.inurii a hut. ihal aal HI if ia Ihal I
niaiiif, .. rn anr rn.rttabla ap'tit frtttrh j
at i a t.i and . turrit It. rh.iii-i.iii. u, .11
ar vrr.i al.litio ihal rrf cart i-f lha'
r- 1 .
.k'a khuald ba braird, aud the kentimrol
ui iita arbuie peujile iii.m.J La aiprraerd
k(rl.aa,
I itrrtif.rre, in thia liirht. ibe ctntaalittn
bate tiulv la aiaB.idrr if it bat But briirr '
!.! lu lha bruthrilv treiina t-f aarb '
tit Ir4.-4l1.ra tit drrid . 1 bia iurat,.B f,.r
Hit u.ariira. rrl)irt; ujata the tart ibol
I li- r Ii u al i. a hafr. nut soiaa krrr bttaad
tu the c.uit laila i.l ai.f maa 1 hre hafa
o-.intt haia lor
Uialnal etralereBr-a la a '
apint uf baroiuur. a,t aa I.i reauh tba t
I. ..11. .a ol ina auan aba .bad b b.-.t (b!a ;
I 1. 1 hrar tba alaadard tai title (iral I'unail '
U'l'.t.al p.rl, Is tiniorf, aad la hu.i
fr.., p..ver the n.riiipt e.ao vba bara a..
litirf had ptiaaa-aaitMi ul iba efarh-BfBt. '
Iki. a.a the aptnt lhat M11.I.J t tui 1
einuiuiilre la ad...tinK thi. rreolalitrn, a.,d ,
va liu-t thia citBfefiiii.n will tenia II
Air J artrtdtte, oi Mia.i.ippi, ei I th.l
lha iajerllu brtura lbs Vi.BVreil.in
aimply tbia: vhrlbrr llta deb taiiuoa ihatl
f ill, thia (juivalii.n fur ihrUi-rlrra, ur
bulbar thtt (.'traftrliiia aball tall la il f.r
lhu Tki rrp-iri ul the L'.uBiuiiica pro
p atea In lrke it olltl, lat the drlniratioa
Aa Ihr ( iBfroiiuii pn.hahljf an.lrralHtHl
Iba qaeatiua fiall. I vulj rait tba pra.
tittut (fOerlliia.
Mr. ,Hir,kraJ, of N C . aai J ba b.tprd
ibal tbrra Bnuld ka a e.g be beta; ba
IraMed ikallbia araa a rafai..a uf iba
frea tad autaraiga pupb af Iba failed
Sfeiaa
: Mr. Partridge, a MtWlWi-pl, ttstied
ikal ba wvaild fjtibdrtv kia aall fuf Ibt
prtbtaia jariiHi. I order tktt ibt
tda.a frues Nortb ftrvltat, autthj bt
Arard.
All. WoTctasd, g J. aI eajrv j
H'a'y ! tHitiajaal iriiH iS ftaiitojta
fmm W.)UaJ, f Mf pMfr) ttcf.t ia
ta thr u.ki fl tpliiMiUa. I m tt-
bat dkiil b BBao'Binr in car
bIJrfiB tr, mJ ktoo io tb VutiAjf ri ;
IB Billt p,,B alx.m BOkfiail bl V't
"lad brM Iba pp!a bf tb liiid
Nan fiif tbir rii6lbrt, tad thkl b
ill ba rknwt 1 htmut ( qlita
tbir uf tba V'i'' ' 1 fia'f f'f iba
f'if jfif 1 fur rprrMia( iba
Mhtimrm i.r ! f-..i.n in ilia ImiJ
PUIM, bi rj W h'l il lain LUffttf lo
khB artnait to cir.rraa I'. at .
h Us? ail tu an MiiafM af aa
tuij akll,i:i J
Tu IMu.trata : Vrh ia milUJ f.i
Ibitlj B.a .,.!-, Ih. .(, ,.f S ,r,b (V
..ImaiaaMt M i lfl ..!; end tb m I. a
oar., I tliNib, ba ra.t aa a an.. or
It B.., i aw a) Vl.t tfpt'trti lt I ha -
Iran Ni. MMriM that iba Nnli Car
utia aVU,ati.. ahudt l ba wilhaff to lot
! miy Ma I M.th t irai I tf(,ra
I rj mp thia r..in; woull j .,
5,r . M.bi..d- ah -..hi (Jub.
, a.,,f 1 Uf I aaT b-t a-h
, aiaiim lr.a ra-ii 4.'r!-t a r.irrj
n rat bia ti fur (. . b paM.
' .-p, fa.l .S lh Cr-lina ca-U La
a,.-, f, O.a II. ( '1, and 6 ..tr. f.
! 4B 4 0 1 a I
' .'IT :ll T J'nl kl I f 4 ll 0, I (f f
, Ur ! lih)it, ihirr m yr.t lbrlrr
oo .'ur krt, and ..ur fl'ala la lai.f and
' 'If r pl.tlttrd
,m .pj,. krl l I ka.a'f. tba Nr
..-a d- trati.Ht that II ia .m'j a anfjir'a.
ami.ti that 11 ..f 8T ii n ,1 ff V- '
ahall durratina tbat hrr h-.l- a tta aha'l
ba raal aa a a'.it. aad in a.i nthrr ),
rrtaataaa di-'na'B uf that tta'a ara att. n
c. d l'u that arriirii ,, .mr trn d .
tri -ta. a-. I ia) hafa t i y a..rr il l ri."a
in it.ran ia'r-a that ara nrr'W irlm
rd b rtl.iar, di-tri.-ta la ll lalr uf
Na Y-rk la tKrrf ant rarttStmaui'iB
la iba . Ia lb. ra ana A1"'" m.'h in
I' a'' la I'. at ihr tuanfitr in Bhi.h th
k. in ii-. hi a ..f I Ira u.a n ab-uid br t-f rar n
ir. ii ji ii i In. fi rofT tt Lai titiij ba iir..rn
n.j'iat i1 .ii ih.i' Thraa it. : Autrr
i fi ff m..tpla f a-'ito, an I I rinmil
iainth.ua. Tlr ia n i d.iE -tt';r ab..i'
It . a t itaf hafrBa,!,, aBntni ua Via pf lha
N irih t .r.d ua d- iralioo ariii h .at
ll. ii- ahail lrr itna An 1 i ! r"J
nun ..f tha trn hand in bn f i'a I t utr,
a. I'h.ir.H.n trf lha! Jrl'n .ii. and "at
1'i.t h w.n. a Ii hafa hi. f ta c.t t- r
ti.li ur l ir that i.tan. I ajtil t' 'ipr-a' a
t In. lift aa Bei: a. to thr ' 't- r I t. r
ri i h i. t ?.'i'u iro atv.-i! '' t It ia
j.-t aa r-y , r ihr S'ala . f at Y.r l.t
.a, thai ("arrtucrn r ita f .r ; h tr.an
and ri.M.irrn k t r aua o l rf man
W hji . . uprl !, iui:i jri'T ..f an d-,rir
l.i to aub.uil I., lha f.tta ul It- ruaj .r
1 1 i. a.. that it ii I t bn pr-ir. n- I lHt
thr tai.i n j Ii ! miifnamai "t-'f I t
atd-t lha miii..r'a Thrt ita t y ..r ihry
tu., tt, wae.fitt.-t a. Hat ahra art
ha. i ilia ji .tr. -r ni ..ar hand. i -a, ih.l
la aihal ahall h" d mr, wHj ah o d B
atniid lhat f iBr. I ihrrrf r, h -pa
tha ji M tit i.t th r-a iii'i.tn tri-i h a.i
a urn ird aa lhat ri - h S'ata mar f aa
It tk-.ra, and i.tt ba r.i up.-JIrJ t t tie
aa a anil, h-cauta lha n. j ir", n. if aj
d-irrmiot
I will want'tin an.ithrr thintr; tupp -a
an, iiaia drtri;i.to ia in.truelcd t-t f -la
a. a niii; T ajtt 'tt am tlij ra w b'r
1' - n .Vi.ir. it thr, ti.Uia thr-ir irt
kirut-ii .na ihrf i:,a. anii-a aval ta ihnr
c iiatitu-nta ki h um 11 il thru, h-.-ar
t ..lira a J.-lt-jf 1I4 n..t ae!ric J by a an
arnii io ul Ilia H'ir. l-ji hv hi. ini tird:
a"- . .i am ur i, -a, hi .i.'r. 1 l.im i, f ir
I r ...ii,b parli.'il'ar prr.n, .k al! th-j ba
!i Bad lha p.iBt-f i.i c utij.rl him i i a ,ia
a. thrf at,, and n,4 aa hia c..ti.'.".l ' la
.1 irr What (if 1 i.f ih dit uf f .nni;
i. ttii (in, of trrrn rn a a'a l'i'
l! Ba ', a uttrutj l. rii,; rt.j I.-, I. I il I. j
a anion lhat fir.a-r. la tr tut frr chu -a
and a.. ttinu ot-hpalal m ft i.ur J
I tl,err.'..r b- pr ihr rru iii. wil b o
a ii rctl.il th.t iia npiat uia of f Jr. a
mm in tba l'm;r - can be rt'i
a.d up l i- II r . ba hi. iaituadtaia t- f
rra. rifai'ra ai.iii tit- i -r
Mr $ rkf r ta. of Sw Tfa I runra
to auarnd thr rax-'u. i tn ia rr.'ar i lu lha
manarr of Votm;, ao that It til a. I read aa
I-Jtl, Tbat tbr .K-:r;fa ia tbia
Cunt ruitoa aUad eaob ba anlilJeJ til oua
oi "
Tbat frill fif atrrj man in lha dm.
fruit. m a rtjilil to bia ladnnJaal futa, aa
ha ihinka bawl
Mr J .ban, nf Pann.t'f mi I m.ia
In antrsd pr..t idinf lhat lb J. Ir.-aica
linn raih di.UKl aba I ba ei.u; h d to uaa
fu'a
Air Strrrna n.HtM , Ira.l mr
aiurttd'tiritt mat bfl mia. j.prrba'.d, d, ih.l
a .'.irdl'lat tha other jvtn f ih rra ..
!ntl., r.'b Jaia'a ta anmla-l to aa BaT
f ulra a-t tl baa K'aoloral f.ra
Atr. Cn-'ta, id lk-larir I froald
aa to ti a trulWataa ffuia IVniiavlf ania,
lb. I if BMt aJ .pt bia r..p.a.iua( (Via
frara, arhii b baa bat una 0 Mi.-r.-ti.tial
di.trict. aj.iuld ba drcrif ad uf lao .ic.
Air
la f
Slafeaa IloV Vutlld ta baft
.
Mr Cunrirta I arnntJ h.ra it th.t .
rrety niaa la thia V tar ratios a hue Id have !
tha tiatbi to fata for ihr ataa c( bia Uwi.. '
!Al.p iauaa J
! Mr Kill, of Oa t Irn.l lha P.ui :
fanliun frill a A ba prHMpiiata ia tha
aj, DltuS of atarediuentt. brat va fall io
arr -r. I we vaa uf thecumati'lie vhu h ;
a . pled the rt-a-dljlh.a Bo" uudi-r Jia- '
oaMitrti. la atuu Slatra, ina uvn Tor In-
.a. .-.a.i.- a. ... ..
.'."i r, inn. ara I U qnrBtBe trtittt aa.'B
I . nrftra.ional ai.lrirl Hupp-ava afirr !
eottaallaii oa I boat IV.) dalaatalaa khould '
1 . ..i
leatalaa should '
Uiaaatraa aa lo the prraaa fur vhotu ikry ,
ahuald raat ibrir t.tlea: ibea thrf a.,ulJ '
ba an toira at all frutai ibal di.lrWl (
Th-fa are mber Siaiaa vhi.b bate tec I
aiu.ilar dt-nblf drla-tali..Ba In nlrreace !
lo tat ova daVk-tli,. I lake lltiawca.n,.
lu eat. Ibal pti-t lo tha airetiac af iba !
i merlin,' of the Coumittea, tbat del;v
HuU bed JelrtoHBt-d aa a Mtattrr td tina.
taiitrota, lbs! uar thairB.an abi-abj at-
tht t.ilaullha deirjtaiiua II aaib J
.anititna at trant aa. aal If I hrra '
r va oiae dtancl. Iba d.lriraitae Irinat
vbivb But a;tacd, ba vaa alnt lo '
prtk f .r tbe-B I tratild aUbt bl tba )
I...1.. 1 ... . 1
iaa..iiKiB wan atiupitq PJ Ise e-Mtttuilira I
fr tba ankt of eaaafeateaoa, aad aol fu f
lha parpaet a adavtaaa a ajtaortif aaiKr
tbr aMMlrtat ul ft atajdnif, bt skat tkt
abairaaaa of aaok daieafattua Bitatkl av
b.hi are iba tt af tba State aeeurdtaa; ta
tba attaaer ia abiab lb) dtlrtUt bad
ayrtvfd ataaaajr Ikaaraelrt
I take It fna A-faatad tkal fa taV Vsrd
ittU trill Aa (avd bt aaj ateJaajattna
aA a furee ta aaaa la. gift ft ttft ftiav
ba abvaa sol la ftta, atn a.H Ikiak,
and tba aoatatiitaa did t4 ibiab. ibal aat
Mb tAisf imii WtidMi TbataauuM
VOLUMK
la jrii takoin.? bib' b d'I-prt
iibw.bnw 1 cm aMrttiixd, ih.raia avrf ttt
lSjti dk.ra r, fraBl toy TttTka
b icira lrif(.B diAirrol jintf.n.
fM. !!,'.(,, a U J ai p. th. t .fa
fftni4 (iKi; b UHi, hj 11 i ctT'fa-
fry l. caJf4 trr IkKfifiUr f t b-1
di! riiM taaui he if th- (I .r
ct wni -ar 11 aoani k
b m -!- r.g.
i.p'ivn of Inn', aaj 11 ia pari I .
ofcfiala that dim.-ali thai liia r,t i-i rt
aa raimrira PT ih a- BiiBHI'a ft ,i
Hlatra taa thraadtlrf alaa l.rrh diking,
i sad ait.e , d tbatda of ftir.
j capita la ttvi lo ba iii-itaiid f ,r oa
t amirutil lui(ia ha f-.nrv Q i'U-rl'r.,
, .S iaaontia.J wt bat tan Ma, and 1
' lh...k it bl thai .hm!dl .rra b.,a
, and in ah. I mano.f that Ta ab.!l b an-
.a'ird, sad 1 plrda nijwlf t- that
' ai..e that BO loji-ti-a jhall ba d to
mi imiL.,i. al.u Ln.,. 1 .n f ,1 I
thir.a a .aril eaa rf "nl of tbaduoft
t,r tha f ha .KHa.ittM, tMk tb
' itrr,re.iii baaa iiUJ mfjm il
r(,ilh-. . b.l ta,r, M.b r Ml
ro, ,iU . r ,h, d.,,r10.
' tf a ta' o.nu.rl drim.iiia ih m-.rj- a 1
niik..f of aaanar; l if thai ytalw
Tha 1 WjbI ih9h, tb.l th, a,h,,,
1 .n Jif ,.,. .,.,,. ,., ,(,
V
d.ai'ra'i. b ul lha V- nit'..n. atiil ba
u!d ut.irrta that if il ia th draiiro of
th dtff-rrnt dlr:aii .na, k' It qn !...('!
ll ia. tu urr-rra.; iba n.hi. f th hia .r
lir. thai a aiiatpia j.r.jt'.aat ana. Ifal lu lha
ir-..al ..u tfv.u.d Ur aaihcirttl .jauinit.a
tb'l
Air Vaia.n, nf .'I aaiaaij pi II-r :a
tha- fir .!. that mrria thn ra-a
.M'. .ata 1 Kitt aar ra.ir !i prn
-i. I tu ra. Iu!i. m m riiTntf. a iba lvru
lu ; it h I ha b ;, iu.aj '1-d it
Mr U.I. , n (f M a'.a-i, p i..; I
Bft ba frrrit.irrrj t.i rr.d mt ri!u"..a
Taa frr-idrnt ra.-lu'.n ia .rTrei
bj lha g"!l" ia'i Irjiu i'j'k, aui.b
I. y t't ba f d
Mr .v'ru. uf .War V ,rk IcI! up
.117 CIVarfU'?. Mr. Ur-r k. of NW Vjrk,
t j rrrnt ti ain-.-t. i tinl
Mr !r.,ka. ,f ;' V-rk It war
1. r r ttirant 1. I ... tT j'ti miliar, till bit" Itr.a,
lli. i a niaj .niv . f lha dr'riiHia ah-m
c.a'ca ao tu.'itibrr of tha u.i;nr It
c-iDl..r u hi. n J'ai Jit! tptni.tn t iba ai l
of tha uiaj ritj. Ana r'fi-e'.i.m of itial
kio j iji-o iii bJ-nt"aa atua;ni.ir.f d ar
h aoit-ta anj o.ia uf its ..ub-"a
irrrat trji.ii--a Tba ij-a waa tbat f'm
fiialaa rrrrarolr J by thr ararral iaira-
ti.ioa lh-r. prearnl. o-'ui t dcld ihr ja
tl "i
and
f.r tha'uirlfr-a tavjaa bar tt.tti
t-iy
-ra riprdtti..a!t i!,a tr. '
T. miua c.niij Jia- bara that J i:y f..r
tha.it ; and III trd-r thai 1 0.at i J Ji-.ti.-
t lb.; 1
lu'iriit.m.i
Jrlrj-aiiuo, kitaioat th an.
rtrfl.'otliiU
tha
lt Olir-ii 1.1
fi..m L . Irt naa aaj tj b: a that N
Yi t i'h thinj S'a true b-r, (ar
lr -i drirt aioiBja ihal lha ataj irtj abaii
r-t-.tr-.r tha nno ir-.tr, Ina Itit a-.-h ci-'o-Vrr
tnnrrfj l liberty ! rta (vt ahjja bo
j.i'aaiak
Th- f't'a nf Na? York aba" ba saat ia
ihia I'.KHrnti.m an j tt ahall b-f l.r A, H,
ur (.. ao..rdin tt tha Bi ! uf ri, b trp.a
arntaltrr fur each Cuntfrraaiuoal dtatrijt.
N lhai ibr tiaaa uf tb Vu-uruiura
aa anl a I l-a 1'inrrmi.a sij ba earria i
, at, I .ir-irr in brha.t , f my cii-rai je
fi.rtatia.j Ut t.f-.r a J.utia.i aa lei
!,. :
' Pr ni Jr I irikt raoh ni rapr'rntj
.bail h rsii-ir-i tat ,:'r I.r Sria
rV.tt.-ra at laria., aa i that rao!. ii..ir cl
il.-h-tratn ahal ! rotitlr J t,i i.e Ka to
t.a ;irn ba tb rht i nn ot tha State
liaS-if aii--ii' or bt tba lulratea aa iba $lal
Jriral'.t aha.i dilrnu nr."
Mr Wata.o uf Miaa I , frr a proaiao
tot it.rrt loatrc (ullf t,iairauf tba roca
tu tick aa I and. ratarj J 'hem. and I h"
Iin it Mart i th ea of 13a ooo-
itiiti.iti It la aa f..i..a. :
1't.tti.J.d. Vbal a t J!ijaf aha'! ba
drptifrd of hi injiridtta! -ia Bith.iut
bi. nxiMiit" Thia I kana; Will mrt tba
tiraa id a a atarabeliat.at; tu; .ri'.t cf
thia bdja ka il iktct tfta tiaar of ibr coat
antra ll aiht
Mr 11.11, uf Gl ! d.t ajt iab tha
, optniua ! CO furl b ihal 'be auaadiueat
kit lha iaatltaaa frout Aliaaiaaippt airrta
etratia tba aaaa athaa lSm ara lam J -I
ifiira frnua a dtatrici. I tm! anrai
lo lha g-uilruiaa that b hi!l tn i j.'j it
a i a. to protidu ibal la a.i rt-a khall mora
ittaa una futa ba gia bji aaf cvegrc.
atunai drirfati m.
Alt Waikiia It haf klrradr hrra da
' ri Ifd that if any rlee'iiral a . t i. rrprv-.
aanicd bt m.tra lhao n.- p.-r-uo but una
' b ral lur racb rlrvU-ral ftrte
r. frrr B rt . biiiI tinr tor rarh
aalor
I ha l'r-.ilnt The itriiaal raaaoJatioa
rorrra ihal f r, and
Mr K-cka il. of Cinnrx-tivut I triab
In inatra whatbrr ll la lolrodrd. aiirrr a
Stair I rrpmaaniad inttf ib pert, lhat lha
ditaara'aa pven ahall jui the ante of
lha a-hobr ,iaiat.i ah.ch ah Bua.'d ba
lltilJrd rr aba full rrprr.it 1"
Tha l'ra d-'ut Aaoutdiui- i-i iba -
rdtitrea) rack Siata vul b- eo-.itird to ita
full rlrcl -f-al tola i h .nt rxftrroce to
iba aawba-r of dtrlrcatoa frrart.t
tbia
.ur amaeut, oi ,H.iu:i 1 oiler
raanJafwifL
K.-aadfrd, Tbit in lal'i.ttiar f-.r l'r-
" tea rraatdrBt, th j n-lt nf drl !
auatea fiota earb Jlata ahall ba cr'tr J and !
lha dt l.-vaia Iruui each rln.'lutal ti.rlri.il1
"all soever tor bi eaa ole,
hara aaf Skkta atxra n it
". lha tne'rwaa f the 3.ir r)rl.-tt,,a '
lalr bit uvo Slate. I ,.Bt. R J lhat I
it vi ad. pt tl reatdattua atadr ioLr r. j
., I k - j. .. I
.ara. 'vr, im rw a a. iat. iirata t?a .
rapraaai-aitaa Baaa, aHSiaMi'i'.aa vul ap'ia ,
la' 1. -l..-i. . '
tp " "ara. a imnri -a reiamaniao arra.
P
It nl f.ite, and vhera there ta ao rrj-re !
ea.lali.B. il frill vol file.
Mr Rh. Vrll, of P.ina If iba Uf
plutiita ia dtntla-ned aa ii.!a..n.. i...,ia .
In K'a Irt Sttia that ia bol partial rrp
ra,aird bare, tha 11A1 1.. lha aula .d
tba vhole State, tban il ua -bt a-t In ba !
al.i ird bf the Curee-M-a tl trma ki '
a,. i,t k mh r bara rrpiraru' taT I
a Slate, should tsal their t.wn tolee, aad !
..t tba taa af lha ?ita at Ur..
n bare t Piatt eatliied io a larjn rrnre- ;
sretkih o ia rrpratarblcd bj btt vna uj (
ivo laJir idaala, Ur onht tut la be pre- j
Saitied to oa-l tba tut lor Ibt b da '
. r . r. ... .
fjiete taa laet ul IBS Itt'l a..a a
at a K-itre to aeadiai! a full reprot4a
ik.b, ottchi la prex-Ja ia ibt f h taa
lu ta ara rrnni taaMajt Ita vhWa
tHtto.
If thtl ia Ua rtt pott ar ita rra
sjattti. I think Ii tanwst aoi ta araf.L
Ml ilarp7, Tk I Wii
aro-ajsa it ben a lha reanlattoa thia
aa raaW, That tttk SUte ba t0lii!t4
la at tjaaj 4iffu Ia Ihia CoAtaatiaft
tt tb hafa leaeKjr aad Kearva,Uli'ea
U Ctg'a4t tadatb-al tack daJagatA At
taiitht-d to kata tuia
Tba aivfava vf IAA raiiraaA hum !Ct
XXI.-NUMI3EK Ii.
j Yot. e .m p,. (, am ft-win-l,
j bi! ic 1. offrei jr,,o to lh
J r. !ji..,o f tba n .), Mr
j fa.;al.,i, i b,f i t(., jy. , j
j Kr i. t., i t,, (BTtTi a e.a a.
I ai'l-ratavl r..,lti'i'. ,.ft .: ,ni
j t?9". aki-h ha fUp-.nr
; ,n j , ,n(0r it f:..f.r-a ia 'V J
i ta !hr? r'ai?j i., ('
I
kj.i lir a i
-n lofi; 3 f! s
i f ixi t,mi rnilin. t ii J thr ,
ji,.r
a Bin p!" aiikv'a'i'.a, an.) 1
i ma that it d iltilil 1 f,r lit rf-
. ial i-n J awandnaat r-a-ff aabtr t
tad ?o ih Cnrcar: opt, a liia ajb-
ret
Ir j,rii-, .f Vfjri: I W
i ff,r a r-a..:t; wJ,,sh I ll.ia'i
j tba ira.,i. u.B.iiWr v ap -.-
j op B tai. aiibet. and b-g .aa t r-a J
u
' r-... J tt... -i . .
! d,!,.. .i.'a 1 ai iba a .a .f hi.
' f. h dia . vt taa b. mn
b k.Uarr-i bf iha dWta aoit H u
'Ue.1; ..h.iith.r.b. trMi!,-,ff.
Wu., ,re.. twh of 4 ;-,
rtali L anU'ra l to j:.a-ba.t' a a tta '
Air ttia. Ik M:lituiaixct
, airot U. 0.
Mr. K.aaa.:, .1
'
9a
Oatt I 01 if a it
r!r-.s i-a. ;i.U pi t of lir rr o jU n
whicii ..Kl I I" tba driey ..a :
.-i the ;i 1 n:i t,f ihr S ita wirr ',:
i but pam. .. rrpraaaniad It ta wr.o
ta prio.-.pn. Is tba ca ov a hiatal T-t.iia-1
tu aU'tia rapraaatMa, bt oolj
few hart ip;i-raj, tirra ta aa ixpropr -if
in thj ckal tba aota of tha
twia aitt la tba a a of a d rT:t
jt opiu.on, it Wil! erea'-a k d.icn 'r ;s
d-ci jiti bir aa j fr wbiu ljeii aha!!
b-.-'.nt 'in ca'y pr .frtr nvj of r-p
t'lu'iiim 1 a ly bat. 04 isif . daat, ap-ja
iha.j-t al : .S-ivia haa But ahaa
lularaat rn .U,S t) t ' Op IU rrprnarnta
t,.fi, lli ia oj toprjana'.r ia ai. !,'
fit mo fir iiaiao-', m raatiuaT tba ,ia
jf tita!i ur tartiij (urs. it (kit ;a
o.-t djnt, a niattaaliwa i.;!t poaa.oir ba
inaJo 17 a baibri:, .a favci, of lha Co
trt.tiu3-
.'ir ijjj 0. j( V rVa bara k.ralr
j i pk-aed k r-javii-ioo tbat ra:b J'-kfa a'.a.l
hia luioj f '.ra a it .J rcid.iaj W
iauiri rotaa
Air llrx-iswru frili tbr ra rrp
raau:J b..fe bj lodir l ia...
A!r II ;:. t-r i -Tun a..tUi ut
fjur f.jt, bat kb haa bat or r pr ?9.
tk'.irr bera. "o,aba!l H4 br bj; oat
fjlr ?
Air R-'.b,.:: I Lfjr u 117 tbat he
b ta bara Ijj; iprarauiir9 u.raotj ia
f-ra ut4, ai t'ry us, ul thr naregxri
IjoaiDj UieO. Ua,y('ilr j
i a 4iri.ua jieai: w: .Mr. iwciac.: an
B ita,rtrtito. Tba aUuaaJ.a.nt of Mr.
(jjc.ia art rri ti, id taaa tai rao
liliu.a ta attrail ai tptad.
Mr A! .ranrao. ' Sri, Caru-'iat V
anj iiii, ,n ot T J t c-tot a 11 :'r.3
Nr Vj.it. '!r. lt.-o,) aaais to bara
uoja'ai j.t-1 utj aa eaic; agar iii'i
rfdaa;t..jo ay bia ata'.a. I'-rta.a j ba
did not har aty ra -uar'c, for I aiprrna.j
. di. la.uied jj au "i lotry.co. 1 rfer
r- i to ILa Suaij of Naa Ini at in l!iaa
trkua, Ucur) aba ia C-a'pi9-i 3a 13 ill
('..a"u;ua f taram ait-rra, ai toarefota
farci.it"i a Si e r.n: vr.aoa ,'r tua
Soi j.:o, U toa-..a.-i, vJarad tba
. H rrrjlaiuj :
i.r.'.-, Trsa: tb Coaaaaiiu i.iw
p:o.-cci to ota lor a Mad. data for l'r-a
tdc it . lk.a L'a.-a-J ;.ai". .d if 0j
Doiaiuaitja ba atija ia larva haJionua.
tba xraua raci:aj tba 'oat a an bar
of f..-:-a o.l It lh:rj b.' A t.i a.i ba) irvp-pe-1,
aud ao wo. u.'opr'n toa Ioit 03
erarj tbird bai.t. iibiU a eaaa.iir ba
nj u,3icd bjr a uatjj.'itj of ail iba f otra
Oaat.
ar-, a a r.
Oa utM iU AI
r.
-, f l:aiari.
La reav-4.., a aria ,'a-d o.a taa ub .
Air. I)o,-.T, of .Y ar lor I, aaofad thil
thr C tarcaii o Boar p--aad to bau .4 t r
a taudioaia fur fra.daat of tba l"ui:l
6raaca, aai coaUaa to bauioi aaui a aaa
J,.l;a at-tJl ba au,ar.. d.
Tba usottoo Waa arrai tu.
Iba r.aa;jat rv'oitaatatd tba aaricoa
dtfirtaiioaa lo Mciu.l tovatbar prior t
ca.tiO tti:r fotaa, aad ba praparad la b
. Ia anButaa.
; Oa wottoa tba Trt atdralapp-aatad Mr.
Rrvnt. of Saw Yark, Air. K-Kavad, u(
C-aor;ucat, Mr. Wauoa, of Mutaikrippi,
aad Mr. l'wkatt, af Kaatuckf , aa lei -ra
Mr 6aaa aatad paraiiaauun to a
the .Maf'iaui driir:iv rat.ra hx if-
taa ntiaatas to avaaait. Bath are ante eotse
wauortBiaia- frith raad W tka raao
iut'-a ..f Al: Guar! a
Mr aoarnru, of Aiiaaa-eiKa, aaid ba araa
tba mlt Aaitml hare frod tbat Sutr,
and aa b aia hrra bf prvi, ka aanrtd
lo ba eseuard trota fotio;.
Tba Coafaaiioai ai kr4 ralaacj la (.
. raae hi. a, bet iba I'tavaidrat dec;di lhat
i lha iiaaiiaotaa asaat ka k oarad w aava bis
, , piraaara.
1 ba t. oa f an ti a Ihaa proarvaded Ij bai-
. )4 fuf aassiuUla for kaa.daal ad the
i Laitasl StaJaa.
The V bait a. a a af tba ra-rpaeiif a Jalrf a-
, tiuoa ia aaavttetstag tha va vf tartr
. drieiCatMBe Baa da appropriate raiaaria,
vbuk tit appaar bri( ia fuii.
r.kir nuaf
.....
B
I
'i
IT
i i I
4 .
j ;
. ; ;
1
" ' -- - - -
iv,Tw r -, I -
toaaaaar. '- -
, r' t m .- .
.-.
'ar
taaaa
aaw . - .
ta -
. u
1 iu
J-- "J
' VI k rUV
"'aitTri i"
i -
t
I
ko.ra.. .. '
.T
- t -
t
li -
4
ia.,, !
- i
iS --
.
...-.'-.
ti4j
I:-:,:-.:: - :
ii r
an
... . - . ....i
.i aa ftrll.tva
,
Ot 1
ta kaktraa aaka aaat -. -. . IM
..a a a.a. t.a . ir
at.a ava aak mt f.aa .aauta'aa r - - aaa.
ti a-l.a mt (aaaa
rka J liana lit.,,,
MearS larxaat . ..
rt
M
J mm twtaa ...
C a . . - --
Mi I twaa
Vaa A Vkeriair -- a.-
U
1
5a eaoetdeaa hattaf rvaaifad a mt-
by vf ibA va-t eaa.
SBCOtB sVAM.
Tha Caaraaiwa ibaai prasssiaj U
SaMaaavd haviaA.
Wfcaft tba Rtat t Trr-riaU waa asHad,
Sir. 8 as sera, af Vtrgtaia, atatatd tkat
ibt Wtrto kUad ta ka slatr-raaf lav
I ;
i T
r
t
i- '
I
i
a
fMaklrtrajpaAjajljABJtil
1T

xml | txt