OCR Interpretation


Brownlow's Knoxville Whig. [volume] (Knoxville, Tenn.) 1855-1861, July 14, 1860, Image 2

Image and text provided by University of Tennessee

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83045628/1860-07-14/ed-1/seq-2/

What is OCR?


Thumbnail for

.1
iMmWmm w miff im "iifww
i.v. H't wpv if? " .
.;..
I-
i.
.. ' a t
: ' '
- .. -s I
w t Is- Mt5, i tni t ti. -nil
Itt.Vr-vV irrt.. fH U t l'V Jri'-iiM .?fto
(UhT)ft, ncif u: tit. -jr
til fT TeM,
it t I . I . . ft - V
t n k rrr-.io KirK-
i,-'-m ttt f ""' " i '
t J ;!
Md. TA- kk (irWk tiM! AHtfW 'l i.. - !. tur rsilit llntf4 that . rj .vtiii
Jit:
,iT ! tV-i. ?jte. ; U 4 iXrr-Sir
mM to r rr, to bM
tott taUM a jtoM, 6 b) -
IIIBI
5
!
J
i
t, rr i"r wi-tto ' w t - --
itpH ' but'? f n.. -Tb ftb 1m k'
J- tn- v
1 -"-..
thrt tlunild t fTrf H lk H M l1 . . . ,
4
Jl. BU k( pfr-
S t4 ft '
vi Wii ' Jif fW klWf S9 tt
4 ' H. at. UtS' b.l -aa-afc
IHW Kt k ',9 ftpf'"
Ui ,Ufm -to to ... rt t
Wknu lw1!fU fcnt fm! I" m"" k'
WM
m .ti:kh.
?l Wr- w i"
if I1
T
r :i
'
f M
Wta
f
!" r"k
H.6trrte4 i'k frt4 lr. " T.!: T1 T.r!!.7.:n; .J, i ikf ktkW k t ' -
.- . -at;-.-.. a...;
I .k i Mixta U t A
U4rtn4ft t Ika eUr.
AS w I'ri -T"
r i if r n
put rt'.tt :
J O il N U K L u
r.invAun KVEUKTT
-M'IWH lr JV -A Stmt
.- .- rwr - - a ,
ta At ..
f.( t. '
H4 tlufc U M W
ff Bkj W W
.1... to Mt fMki t l f
'F'ofe-en aid oti.f'
Hi .f mKl'V
r. . .ii:
bt-iolihl " rv rrf.iw9 ,,,,, NrT,i,4 mr MM-J rll, i M tm t -. jjj-'-j ,. r. . - . .
ftr.hMr. By 1k twit 0 . btrr,wrtir 40W , . f rn., . ' il . - ' - ' T ;JC.T-
Htlef l rUtt. U kU Mit L .rH kt . r itk U t. It lk ffplnlen ?tof.T f hr fri-a-U. . 7,'; JJ . -f; chk.- . 1.,,,...
-kiU4l(,H.. II m fU k t k ti4 fcrM,lTl . kt Uii -Uim M r kt kiM .t..' . k ""- - - " J'TIt 1 , tfT ' '
.. k4 k iwUM'd It! ' 'f,atl-M t b i . ,. . , ..;... v.- r . - .
Hi hi bill ik k' jfl.- U w4 r n.-M.fU..d . tatM-lil. klh.r I tt aMtil uM l 41f wtflT Ifc kwr JT.''Jl.r!?- .- - '
H tlrff . T 'r)r ilk W, M I k4 il l - k to f fc, -,,, ,1,4. 4 , j m . Lf'XtL
T I
i
.1
v l
1
(1
x tf. W fc
.,tiMi,i, flirts frrtiA.
Kn. fc tk Vlc FrMfciit, tttrt k
my Khl kM rtwl: . H HrM
bm- Mr yx ts ., i fi' f !
kt riJ- t.f U k JIM U : . - -r - - " , w..,,,, wmiM k . Ml M f 'I " " Tl. . .i- 0r r. 7 M MM iwt br
firtk !rti, ' ". s Th
...Ill U4 kiM e Tr. r -mi't. ! 1h ?
J,, n" rp.-n..-. , Urth.r MnJ nw fcf fc?1 I Jl'?.l!ttZ"-"
,m 1 fJKrW J" !- !, j y ( ,t,-h:.r,h'Ptrilr.)"' ' . '.r'h- - , .. '' j
i iir " , .j ' ., . ii,. . tal. f'wy, W( ' I , ' t t.w..J :i- n - ' '
to lb t. 1 U,.mI4 j.!, j l kt i.b-.st J r- m, . . -
I U : wjtt,r o f.rwt w'l t'"-' Hif t'l nf Biut J J . --u .1'
; r - i r t
fiBiHl I"
v , - . , .
V. pt-H IV- jnwwr. mrorm j l,r.nii.rt .H ti.i'i J i '
k HixV iW
( "MimUl J.
Mtl 1 v-.,,. inn- tmn- If i4 r t iil-. k I rW oi nria-.orwt-. - ; nnrnwr m-.r-,.., -j - - - :
k . , ik.t .hit. b. f. Ik ih MMwrt klM tl! tS. . . ..j u...,i... '
Km, lb -Mt i i p ' - ht M ! n i;f pm BBMIoan, ti( nn '
rtr 1 ' .lft t:'l pt4. 4 tWo W-Hrnn h ;
m.I Th M.m. Ulkf M-k MNklr t fc4 pur. k-4 hr. tr-tn.
t j u. . -kit l.h . 4 iii rbtuWiira ii tt- 'K-l ,
lh "ran, U rrt!j ' ,tt ef lbl lVwfM f B, f j.ct1 to tKnri f kka oi erf l Irna mJ f4 to - i
Kh I .rra lk llotiM ia rk"u. a !' ! ....tBi uiMf t! bim-!!mi. a ui fur rti.tr t( U-lhln, a4 .it dh- :
iak. b44.aa4lfct , . 1 fc Han. r-a'W Is" ft-I, I H 4lapphtl4 kwlf. nkin,,. rf a.. !.. Hi.i.. oar tn.i-n,, (.
rtrtrt- M i44 tka !. mmA .w- VMM fWM ky f ky I U aMa - f T"T '- ; ?T " Ik. lll.i-i. I. , ' b ol.!ib. ia Ike I. ! Kyi..f s rt IM.h. a.J .r., .ii- ,
. IS.- .. .k- I T . k fV4 it a trtt truabl la kara fciat Tkaw W l-.ln ia i)i, 4 aaf bl inalt t ito J nn. Hi ui 'j. ,..:, tV. ..n't l
VM -cU k r,..fy a K- i , . t u4 4l. rt- 4 ,y .4 akTl k cl4 . k -M a. .a ,4lH , ' ' ' I'.U.. i in xko a.rt I , ia .k-
. I n. .b.l.ka I IL., WW Ika. U. aka f k t-. K - kaj kJk.- ba b 1 tl Z ZZ 1T7V.rn; Tr. to - - -
? u IT TtLIT ' -l t"" "Tt r.to: mTh, ; : u.': v u- 4..,:. to 4... . :i7.ir.-:;;; ;-"VT-;:;v.-t.."
4Uttax-l. aa4 4tW! , l-,,. ,,rT I o ki el ih aiKtol , . ...,. hB, lfc.. M u hnawMi. Lal wuU k.t ki Ij- . .... a .... ' ... . ,
il-if ll b4 . M..,... v.v, Tb. vV7- lYl It a fa aw M Ibtot V X ,r.m . ..... ? 1 " ZLIZ" V,'. . ' .!
.... i . 1..... .....ti
..... f
J W K . 1
I J.n 1
4kA M I'tat. '
lift ml.t lltr " rjiit fl I
J . v . H" -a
, A Ctti from Wb. Braieltoa, Jr. Eaq.
fy a'nt!a k hn .Ht lo a at-i .
! t.W.-'U I ! i'
i t a "-'f. aty I'-' y" '
abl'k I a-ofrt tn !r ' A
. lo ( t'a'H uf Ifca ar tai t 4
fair H.hm.-
ui.iibih a
ilW(PT
a . . . . a
i:. ii Ma? Tin. of Tii
. Jiv4hI
l;..-t Ik foy a
j r4'.iU a.aat fc rrtnmm
H
1 a. .. . .... ..adrr Ka, aaw, iv 1 u . .....i.. ih. m-.k. ya4 Fk W T afaa t. MWWWH' r" "
; I -af 4a. to .4aKW - ;. r.,v, a,k 5-k-to Wto, a- j "J;? & ,
. t "-. , i,,ir,i n- it .... t i v Li.ii j, afirfit.bu rrwai
. .y if a . n.irr .
alii
Yl t. t:-,a t-. U C-P.
... ... 1
.ptakri, W IWrthrra . ai . Tavrf totW to '"- ; I1-
I Tl'aaV.i Tl U-t t a- . it( .j,. t ...t,, aa4 ajr I ( - V.
t:. . . : V. Y ... .1 . . M...lalli
i j Mf.hu !a aa,i;."w. -a . " - r-- uj, ., ,.at . a erm aii w-a-...- , g 4 Ba vmia wapaa.
V.mt j aaj ititc'.ifat ll'r4 j imf tK. .Bt,,,a Tt a4i. Hu , ,k,mSU fort k- lotranlili rH-4
a. vm a raia-. at. an- lh., u B Kat.r U H r4 br tki j ..,,iH. t, l,rm an Pvtrr! Ti' n, o4
; -r IkMia pravkfartJr br j-. ..j ,., tSc fl. 4 k "i3. ; , ,;( .(4t.H Tb' ' -
-,t V !trrl ..! f ". ' 1,1,4 .i.k tj ik cutr-it I reai j if . ,Wv.a aKi to Tra-, aa4 k
. satT)fJ ,;v b.a.tt-a. i ,crfl k. ta ia ahpenff.4 thr tit. ,,t4 .4.1 am t t-..'ir ok- b. r
ttti.iwl I !a T.. Vl ia eia'B cruutid 4i- ( j,,4 tht ,arf,rnt
CoL Brdfr4 Delia!.
Kb. V I'tr..l4. a-f al.-
la ar . ' lb l-abaa!" k-fr ' k.y.a t r:-r.l rati :!. i.,i'!t
IVU, Ifl bira ,J Hawp" fciw'lf ., "ttrrl" tt. Irl, ft. 'b flr.t f'f-
( .,,, Tiii. Jan .'In, l'
f. Ira- a... : II a. i I ' ''""
f.rital I. . aCtflf. (hoifb r i bratt-
ilv a.'h h lb ajw., ef r t..kt-.a
,,r ntr. ta a J-i i' t. U (1 f t tri 4i
ka tkat I'iit'i.l kial4 t r" t I" a.irk.
a. 4 ).)v Tb bt Half
kr r..744 lb ba. 4 Ltar.
i:r4! ca4 fM - a
,4 ti 14
1
(a.vr4 lta1 K .j
lir.v.1 s.ri, 4 !, ik'-ui aa-r -f , fBfv aa4 aa a-ulil;a- aitiajc
tk.r ,!; Ib-a taf . l hhc ,rt I (i!V, nt.titVV. k Mrf-a-a" fanianleJ.
a-tit? rfl la h t...r t'
f llr t's -'fr4
aa4 -a4ll.- aaVtt.f 'If .1' f'iJ .t '.r
Mrr-i Vi. tVa r.w4 la Ua Ufcr tb1ir s Vaara M. ir., . Jr.. ,! Iar! ,i.,
a.,.,W, 4-M.I.-t. - ,HK4 M -iv. - I .H.,.,14 tat
" th ' , ; Tr. TUOI .iAM' 'a4r. lH.laf ' r ,, .'u .1 t!i. . ,j ,k.
'!?. ; ha-nt. tkai I Ika ! f bl. lh I -4 ...k J4f Mff i4r Va, T fin:,to...B (. b (.'..ait.-ul.. ! Iaa
tick a, t-et v
T,,-rMl. tS fop.tM."f 'r - r , . tiala t k't. al tk Naia. riJ 1
:,a.V -i,;.: to tb ! r4 1 ,,4 w, fa I a aKt4:af a4,4r. t.l '
a tit a ibr. -atM l . '- , ,4 .t,, ,.n;..f a tb ' Kr av. i 4
.1 l i.l aaK.i-l " ,i. ' k iMii.liw ;.. a'il
.a.t.a.a. .. 11. a i't
I fW.,i ..... l.r..a'n:ii. rh.aaa-.;.. ............. .
,,f, I .. . f t !! I. at il l. IB B-l '
jiul !' - ....t ..I r.r :. .! '" ' '!
ia lil ' ''"' 1 1 " "
arrliinf a ti liini''. '-"I ( T 1,' r
ra,4 l il'. I i. . a h.. - ' ' I
. -l !.a.WM.4 '! M' J I B".i-i.
!.- .: ii'. l-..f. a -frl.r.rt. .1 f..
i. i . !.! if; -."hi '. - "f 'ft'
in , , t ' I' ' " I . !
-, . .t.a.-a ..'. aa4 n ia
I
111. I t' M:l 1
. In -,J t. kjll !. I
l.lii f .W'l t
aiia'-..f
. .. . ...i it . i . ......
..aa. Trim, una I :i -.r r i - .
i t.',.r w, l l....'lav I l t.- l, 'a.ta nf '
.... ' . .t...n.i I'.rta i i.T.aii ! t.. h"
.. f.
4
man t-ia
.-a.:, M-at-m.
.,-l uif Nffrl )- ' "
.. J Jii-a"hf '': l
j i. .
aaaai.nla
i'.-ti-J. 'i la 1 tl I., lit
at i
jriiav
tt.
h.. II.' f i
. 1 m
I'
ll..
-. vf -'- i-" It'. .,. i (.a f .ra-1 a4 1K aat 4t .'Tl !ui- , n,,, iVI l"9f'l ao4 .Mfc-ta itiviV'"I " of tkt 4U t n milter hoar.
.ta! .k.4-4 tKat xi-v " -- rtKtW...!.-. ? Tkrokea , b ttoi'to "i l . fi.4 '4 I!. f rtlltbal V...J f lb
- m tie l!. oA . - - --I (, a,.!.. ... .a l."l "tl. W I h i, ,,.,.,, ,,, .
4" tMt r.. arv Warn aitait Hit! ' tr U . Ji.a:. W II JVi. U' 1 i .i. .k, .,in m.1 .mrt nt,-,.ii f fwr
i-a-l .'.
Ar. it r -' .'J' f '4'-
I
..f l!) i
.yvroatt art- r'4.
v . ... .. ..n ,!,.,.... I,., a..1 n., . ...t t:o.l-r.ta a Nr. Ii.if tw : ta .-ti;r tf I6 nwrir.
.1 . ra. . . IV.. . ..... i.t ak . Ii I..U ! fcr.ti. T ba
. . 1 . . jf.ir.iaaH.?. t1 trTt. t?i . .'af
S.:i - a awacufT ,. a.a4 to intaarty a4 t.l k. tfr. 4mI tKt VU. la lk t'.al
r.f " . raj-tvl ' ,...,.,. i ,:.. Na, U to ti-t ! ...-.ea 4 lha Jt. ". 4 tti , ,a. lb, bI !
.. a-i t-H. , ... at.fia.4 .. fa. .ta. .aa-aa namat Si w-a I a. il I't ar.4 ra-t V lra-iy . i il.U.i. l-a la a.
(nl Wh.- ab-j ltr. ;tl.,.i r.j..4 .
tntr.aia t-f lS 1 V, Itfji ?-r!fi
-. I ....... taa . . TO)- 1
. i a
m I.; T a. . ilfi. .4-
57 i-t-t lea.' T -
tr..
. il' rtf I.
a 1... i ;
T
0 E,r" Etui iet Lf
,w- ' .ir a. r.r
; to t ?'" . t f ' "'.rir.
.. T. R ' '- ' a art, l
V. ,. 14-ri.Tv:' T:;ja.j,'. "'l.
'ta U k ltar - t
r.amcia -ir f T- ro-g
i k r .-r.li.t' iSt
! ias I araa. t.a iat,
,- .p-.'.-' . . -I 'ifr. if---.v.'.atr
t-r i !' "'" toat.ii'-4
-. l..r 4 -.,. f I"".1'--'
!..m"i t to(ii t.;i.
: ..wha ,,:.;a-a ea iht !.
. 2'.-. i. ht.., laj. Jta -aa-a.
!. - t I -if ttm. -'
it.1" ' I' ' ' !'.'- J.k y
:Leasia. iaa I t p.i.
J'.at tr if.c . f i' a4 al IT
J f..r.
" HVJ il' U Jl'-. ar li J
:. a parts', .a.
a4 tUr
; IV. i - a m " - . - - " i .- . . - ' I -
...i t,.,aL . a a. O t. If. ti-t ! ... a tha Vrm-prrM.. 4 thl
l, i..a r ia'o-a-4 t"o- , v harJ4jr a.rol
. . lal i W. . a,..l. i . . ..
, a . . i ..a .-! yj a . ..... s . - - -. knwaraiaiii .
.... .1 a at. . . - ..a -. t ra.
I ... . Hit. laanraa. ia "ri .-aw.
lta.;r taat a4 mJ rtaha. ' ta. th .al !ie 8tttlllif ricloOrf.
' b'.4a "to .rJ.rtJ ilnii' if as-a-ttlbt p- j T, a (I ftoaj b!t?b IVteta.-rati' aatWir!,
'"' jta ..j Jer.. t avr..i'at.a ; 1Jw, iHiC,;;.. ,e J'aHjr : J
tfta . thy v(.t.-al imUtii a4 afcrrry i .il, a'aat rf'il I lb ' bl,
at. .k t acjraaJi. th.ia-!rl'a l k. p .i.,n!4r a. aatwfatrl, il a4'-P,-.
! i i.i 4 tjav-jaiii.t. nf tb , ,,4 iVat k kai a'- 'kR' .l' -
taaa" Ti a kaIi 'i"r('t t I !, I to ("in I kia- of a.-.atd b
n ! ! ; .. f lb aorat Mai f Abw iarr'r Ir it, 4 that 'f lU.t.J (I .-il4
a. ya-ry pxa :trt.a-4 ? tfc ; g v, t a rr,t ' S''f n1 ' ''
'tT-.air!.' t'.tb I'"1 iMiaa-if t.f I... t , TkS toft-flul fi'-'
r-iia'lx-n 1 -an aoosaa-lra : ,,,,, rlrr a-pctwl. n1 a ar 5a4 .1
l (; ti .uaaa 4!-saaj"iMata .ti4aarat! oal arvaa Iarath- .ith.r.iv
..f ': -ia. .- rj:'-ai'(aa 1" r-...a-ii I j (. ff w Vl Wf fc U " fcHtf !
i.'.-I .! a t.'.ia.r. tiy ata ti:l4 j ! tI, j.,jt.na-a f ar t a i sVl
. ,p4 f. .. i. :-t; -fcl Ji.ra L. Ik ; t, a.,. .r ,,Bt.tii ta. k b.? to l.lf.f; toyJ
Hi .i.a.a n. t ip. , :,.Mr , ,k I aia-a. A. ar ata
I..
... ir.a . riu ai
!! an j . a 1-. .
I nut ..1 W" I '
in, .r' ' ' '' "
Jk !,. ,. , ! ' " '
,:,- a a at .b.I . H'
t ; . t. M.a.ii-.
r"-l "l I ll f. ' ("V.' !'
I,.... !a.l ,i. R J - H . '
, ! 1 It. 'J' ' !! " "
t. 1 ' . ...a;' at l
t-V. au4 ....l'-..-t. .-fi-i' '
It a a : . 1 f
tl,.. ... ti ' !!-
ti:s I aii: '" I t
ka... . h r
:;au t'l t.
ka taa r. i la. ti. V:-.
' ;. M H
I l i V .'.'i l I ..?..!'
: . " t 4 f -
j ti. ..aiif.ii. I t t -.
I
. 1 ' 1 '
. A lla a.-? a
tur .il. j ..'"-'.: r -i
..a . . ....... ..:. l-ira.. I t. J II. .'- i
.!-. rat-. .
. .ii.f -I at . a ' I
... tl aJ
.... , ,i ... .,. ia .. 1..
!... . thf t f
.r i.ti .. ' r . 'r.i; ii .t.
.... ;. - ..! '!
..t !.... 1. ' 1 ' '
I, ..... r r..r
'J. ; -.1 ana ta.-na
P ... .'-,
. ..tin
-i -I. I lfc. '4 .-. J
, : :t l-t r a , a-
; tl If ..'.; "f
. ..t .Unall !' 5.'
( ff-a ...I . I. a
V. n a; asa a.. I i-.a
!"
J
. ..a.af t ta..fKTi .araeiaa a ;
I f.aa- ...
., . .... ..i - " I :aJ a af ai it -'
t.a .al l.-aa at-l-a.' J aa av-i-. a '
, .a, I ... aJ " I ai- 1 a '
.4 a".. I araa.1 If a a! ' laiata-.. II
I t b- at -a"a f- - '
Capita'-, a.. '
t.a af... 1 rcl t. l '
'.aaiaaiaVa aala I- -Va-taa r ... I : . - - .a
,a-HUM . I'l'H
i,..;i C'"' '-
tlair.alf. aaril. k..ial.
ar-.v .aj -y f. raafr : .ai". ' ' ' 1
...a, nhrl - aa 1.1 .jv i.". ' -..- -
at aaT 'f I1' a. a f - t . '
ta. a 4 : s '- I ' ' "
ta fl.H ' aaaaar. .f . ' T
4.aa-.. aai aauaa.i ! ..1' " ' ' ' '
. .... ...., 1 . ...ar a,.. Vi n. -at a- .a a : '
I. .....alVta.) V-. a ...a. 4 : !k .
Ti. a al 1 aaaa .a.".f afca. ya ?
aMl la. l f a !a.ai- n . aa: . a a
a 1 . ... ai ' ... .; r
4 aaf a . aaa'.ar ia-
i;:.i ,..arfta'.4T a . "l ' f 1
a a a-vtra " J.lt . W fc V ' a. .. '
aa..a laaaa.'
.. . . - . a aa - -
t.a aa'a Xliaaalaaa rraalaa llalaar.
taa aaa.1 r.l haa.. laa. a. a.t-r -- '' .
i r n 1 i' t t -a a.ntli ... V
i,t .r 'TK tit tt 'i iH',i.ii -.'
a, aa,iViaa ;t.i.1l H T
al U t.r..a "'..ia lar .- '
flaia'.
a .
a i tt. 11. i. .ir.
;r a Tw a
Ilk. a aa a fa, a rt n a .
irf.. ... 1 t ra a a . f : . .- , .
IIHU I. , at I. la ilHltlt. mitln
1 a . r -- '
rtlaat.lta.
f.aa.
I l II I - H I'll
a . . . (
t I a a 4 aa.. . . a
a:w -. a a
-.-a '. -a 1 - a -..
-. V. . 1 ,
a. r - I . .
i.-nraarn ar.TK I ..K
.rsraar. .-. r aa--.
Kllll la bfl .NKII r'K
la
r-- ' a
at rHt nr. air
a..rV'. tf
Rt Til.
a .ttftf am
r KtntTILlt
a "I M r. TII IT
K
; tl 1
h.ai.i ra a.t
i rr.afi-p"' ta' ;l ' '
i'a tal-l F.l, av'-ll'a t.i
pf'-1
!
V,
-'kti ti'-kaa '
in h al.aala . a.
aaaatv-a '
t.v .i), 'fc .
Jla a aatl A ...Jill ..af. .al
IK .. la t !
fit !i! Tsi'urXij 1
a.a
... aa l-
jin at i?11.."
lt. iaaalaa aaa t n-a fat that twr
f.a. ta. a. -!;.. art lb Iat.i4at a..ta ttft.
t.a.i:ral t a aaaat Haft . " a-itttraa t ,,.,., r par t
rr-'H at, ttait-f aa-aaa ika.fi I J ft to'rt ae
t,a a4f M"l" b.l !i '''
. ra . . . . ......
rrt. . sa4 a raaail -r pn aaan aa. a" -
: ... . .... ... .u r i.li. rr fa -at ... .a.
' i at - It ta.tt fvtH.YT.ti attL-ti to tra n aa. a t.rj t,-if;a.. ji.a.mit. ar.
i ia aa-afrr..-. Ik TM..r'lt i l. I a,,.raf a rcta- ta I a rMrar
r.l! I - - aaaaa. '
t.. a...... ttr Jaaa.ttta fiaa. M j
lt ff lf!a- pr. a !.a'rr li-.a .a it ,J.a
iaraf a.jaait" ta S -f "ba- ,v j:a
ta ..tan,). th aS..!i,,aa -f ttr .at.fa,
-tt. aHvataa la-f U !t I1 atri 1 ,.'
faaloffJia- intt-t !M Urt lit' trait tta a
If., aa'at-. 'at la-aa t a a ! f .iH! l ItllH
ata tf r Ht tt at.iaa. n t ait. !.
t.) " iBftlB,- aaa lit. rtaart r.r.a..a. t
l,k;i iA iVv S-'-Wa. i aia.il toa
tt. a H '
i ht c'" t.v. V -'Xtf a ,t .!-....
M,.iai! af 1I(. ?M -!' "- 11-" ' fl ff I'
i llat llt( taalt .lU"f.i .:r.t l' ?
Lai. a a al-. t;fia.i- rt.ata.aj -;ia.t'. M "'I a ra
tartar aa ' f;val i f;i i i
aaa.:ttant ! tH f ir.'V a .J 'V;'
; lllKifft' - a afc.-lJ-s.-aaa f'aa f
f.-H f It ta ttaip-'l.l. ttatl tltf law -.t'-
t. a. rata'., ia jr'-ii' - at itR.'r ...m 4 au-t
. ata'aati ) I-. .;t-t 4 i I i' -..' !. '
I v:.! (.. - !!.. tut
, a aia'f aaaaaaa-. a-
t! a i:alr k.
i haaaitl .. ..'t.a;ti a.aaU
1.-. ff I'-a- prr..S-. t
r':..t ., t . -
ii t. a .., i , , ; - ' " ' "
..,. .ft - i- ' -;'
j... . ,, i. ra.rf.'- ia tt. a.W-. am4
... J ,., J. uia . aat".B !.' : a-f .a.
aa . . . . ! ' ! -i "-'i ' !'- " "h ' 4
,. :. a. i, r ' '.
...i.i -f. '"''
i. --a a- - Pa ' . . m" ' ' "'
.. !.. .f ' : ii -aa4 t4
(j..,.,. . , ,r.. i r .f ' '
.at t - N--
I ,.. - a .,.....t.: tlia . -f t - -
.t , .,, ;..- ..at i 6A ' J " Ika
fa-At tS4-.'.r anuf.l f"'1
la -till til ar. ' . a,P 1 I. l-a I
ft, tr afra- ; . f. - -.. '
t a .aa.lra... Jaa P Whit..
ia' iaV aOia P "l
-J ii . ;.!'
a- , a.-a-- .i . II J '
J . a.v-a !..;. P '
taraa-f f i v: '
., It,-. ,aa , r j .1 ft. r."
; - k 1 tr..-if-,
t ).. It. i
t - w r n-i
? s i... t. m- r...
. i T p . x, i t .-a
i , (fl ... J aait Jiaaalalt 4
. y ! )..'..: i:.
t. : ..' ' V. a t 1.
kltttll,.H.Ifll -.a, . a ia '.. -aa,;.w
a... J .aM...v; k.!a..-;.a
.aa ii-llrt wa f.aa
ivl l.a.a . alt-Hal1 . 'air..:."' . f'i
t-. a... I ta. Iiaaataaa, .., aaaa.aaar a .
a., a-.aa. aa.aa.aa aa. a A. aa . at. tj. f laa
l-aaa'.
.- a.
BI1
f.i . 1 , il arl - Jl a -W ! " .ik I '
I ,f 'V- '-a." , ..- iaJ-a (-
. - t V I" . : - -f tor-f -v-.: bt,
- f-a .t ".- -Saa, at . 1 "Tl t
l. I. I.. '.rie-V'kL.,
WILLIAM W. VkHIOilT -t CO
I I. K i O () I S.
- Hl -i ri-W'iM fa - "
T k- f-.- - T"f 1
-J-a. ak. Tra- ' rXk. l'iH ' .-. I ' '
. , 1 a, iaraWL rw H-y- a- a l"W
aata w r - j v - I ,'!.
1'a
a-a:a i
tl 1"
. r
i t-
a-(- 1 a tta ft .'
. I Si'- 5. i-"-
f ..-. -f lt.lt !' -I,
I a, : a' la ! '-... I
W ( line If' -a Vr- .
.. P. l t V iftf! I.
; .11 P. ', t. . .'-s: fv. 'i
tl ,...! , . ! Il .r: P
. a '4-n
i fir. a Uf i
' - i ' !'
fl. f ! !; i:"Va
M Siaa. t?
a-V31t t . ...
fi-f I
t ... ..
! . V : .
! V
. Kf-
l 'a! S
t.a.
iT
aa.-,
a ... . f
.tar a a. t i aal . ala a li-a-
I at iliiuia, taal ta 1
. aa. fc.i.?w!aj bi'iiaia-
t..-. fi.fiatlt. ar.4 if lliaay aba. ;..
a4 ! Hi ; 4 tlt.ua tliauelr-a riratant
The l.tl- I.rxta. l4 all. 4. a'atral . 0..
.1 a:,, t.ravarry. ! ri:niti"".tt. :
.a 4
tUtu t lirsi
PpoaKia? at TaVX'Wt'
i i .. f 1 1. Nl
...r K
ali i lv
t t-.r ii ir ' f t- t'l.. . r
. . . l-t la. lta.. t--- tirt.
i . .. .(; er..t i't ; avuvatat. h:r
l-a. - a" ..B I'a- " jJ-rWl j-
li il It ill a "! tl t:t
t'l,' (- .t i if.atta tit mtctilra.
i:TII WBDI.MR. uiRcins
OFF AT COST.!
COME ONE! COME ALu!
riMlfKIIMlll ,1.llUlri M H
- , f . - f-iu 4 -rt . i
a, - a V t -at. -a- W 1'. 1
fa i yW- aka 1 arV-rr- a. I-"1
i a-i .j -al I 'I- T (- -a-ai-a Im'-'-' M '
t. . ! i .iav - : - '-.
)' --- aaaa.r ---.-. -- i.a rw a-) :
I . . -tV' t -r-ail f at - ' - 1
I. a . . i VkaaS. Ta R 'Oi ) l ' -a' " k- - a"
t a t . -attttVaP at ' t. . aaaja a- I .- .''
, "... 4 4MW-4 - il -.-,
t- ( .l U I -. '
FRE.Sf'O l'A IMI.NO
a mi T. I. TT. a.r .. 1 iw
.... fiaa.
TlIE
WASIIISGTCS
t fr- 1!
I rtaill'it m tutu
, SM ..a ... ..... . 4 la4. ,lllr.l k . fc.ltoa.
. i,.a,a..sr .r,.....a.', . . . w. ,.,........, tar i.iHia.i lfl.4. CrBaaaaai
1ak. iH-hrtir. ttortta. Iaaatra, rm'a. a.t.W ia n il, a i I t! .:....! B. ra.
....! ta.a.y .a f-lf
. . . .... I
1 I ta i.B.l.'ala.l a ia aaaaa' ...aa.a
a.... ..I a . .... aava ta Piiftl-a n " ..n aliaoa
.vtar th.4 Ha. taal oi fair ta . r.aeutr
al rtf vata
IM ava ti 1 I
i :. . . ,.t aa ; .;.; . a n
tat a.i- t'-a . .. ft I ' '
Ijfc.. ! ' 'J"
jtc'. otaf. -ttr-t'lr la Toa'-
Tha aajlaja-a t . Iit aaaa. ua a
la Mat. L l iutHfaaiti
r.O tl aiaia . pb r.tof.' !u
P'.-.ll.'.KTVaa I'Pai .ff "'fl l
lail i.il ! lilattit.a V,a1
'! J.-,
-t a-
Tb ffvn it," f f'.ar .tij-.r.' t' i.i'
..a aaajaala-i ! ti.U-toipIi.a 'i I-.--t--a. K .atlrma
...it ajr aat ) a kcaa ao4 I raLatai... aa.
t Bir..ii.'ti : of in. !. I ' fi .nl..'f P.-av .
:,t tii a n.-'. ri:.la. fc"' l: i 1 t ', a-Ua'a U ..-n
rl..aatl t,a' a ia-.a-r t..l" '. . V: -'j, !., 1 1 tai-ka.
!3a a -
I-. - .
. ..at
tar taaa.
1 . a Laaja I .
j a 'if M aH""'
t ..... -f a"
a :.f
a...- I la
ai (.
't.l -..
t I ' c" ' t ra... t-aaaitf. l.ataa llat. limaaha. NtaU 4 ia ftM ata.'tta. to to Itaa aal j .t h, , t., -i.-iC ' lV
(a jaraa-a. ap-'l. it--tf JaiT' : Wi.U.I' Ubu., Wart. I'..lli. Part, j (fi kl. til,,, (.,,.,, taua-an tV 1 f .,, I t I'ltd '
,- r,wV. ..ta, at . ta di.- : (. ! ' 'i. . . I.ya. 1 m-atHaH aaWana l-r J- Hn , Ihae art tt. f a. a ftf . that atw.vmaa! U(t.
I I . ra tay I'l.ia.aaa, V. llaaaa J-j. . i"'a a ',., I :,...,a r::g-g l-fl..., a.1 )
t a-tk'. . tt.a r..ft.l-.r : Mru-mk. t.fa ll.at.hili. Maaur : a.t.l. . lrn.:....t i.a a.;4 4al.a. Hat
t.a. I
a.i
ti-.a 4
.,' .t r
na.Oa-.atS'a- 1 P '11" '
. , lil'.f ...
I. a.i a ..'ai-ii .a:'- :
. 1. Uarta.bt a tlu. 4T.- .it. . t a. aattJ ta. . frn, ,.t.ara4i. e4 I".a . ."..' i ant
. ara.-taiaa.fal af Ur c44 I M.ll-.ra M.ta, l -t.. r.P. .'-ba.tKI.
7 a . .k M lartatl. . aSt-
.a.ra ta k-fat-r. aa arxar-a 4.aaa at fa r f
a.L tlaar K ja'tT'l t.ll ha .a-aiUS ara4 tur : " "". , " , I
M..y4;.)4tvar,:iai..ktar-' bi 'baa.U
,., wt 1 ft..- tW traJ Mlial ka-... ...tr4. , t.aar a4 l-t.f
aataT" "
j Baa-t. Aw..i I - ' ' :
i ja.llt arUlarlr4 .Krnaajtat. 1. .a '. f'-!
tatila' ar'aJWfiaM 'a4 UUau j
tauaarvti, 14 U.r pU-y at ttj aitiai lttt..J
t' a.rti. t..i V f " '' ,
Tk' ta.t thai
t.marl
1.. Illt'l,. 111 a. 11 Bit aa'r t.f tUf t
ttaX.. ta. t. l flit fft a'aatia- fiincaaa I B!i m t
1.1,1.1.! K. a Ilia- If ati-ina.l iu Utt?l. IV . I aa.J
...'......I. , I. .an '.'t Ii;-". t.-jU'l
I iiiai.a... at-n H'l'i
Vw.l t'l I. Cal I.
U. M. liAI(aaan
.at-a t,.a-i.va
.. .!. I ,-
Ka-.-a N'J'N
C 1 : lt) I', tart. ! ntt!.- falU P. to'" T '' "
r. !!..., hlau S-.tt-.tifTa .ail j . . ia(i
ti.tltir "J. jl . .,., S'atla .! I Jl '.-a t' ii. '
iaa.i nfi.Uat.ata! -!it lb' P'-it Ii J'M . I Uat aa lit.
iaa Patty f. r I9i I ?! r:' - anti". I ..a Vi.. . i i
a j ! att" r.t ar Pat' t a lai. !t I tt i....'iata4 ' .5 a ......a 1 .
ttl.a a .aa. i-'.a aa L-a a.ati. ll.'a-ai .It', - ata ant t.a I i.'-a.
'. at t.V I";! t.l t.a ft :a- I.'..- la. t a a al parfa'
.ta -..ti. I'ai.11 .a :! .' ( '-' , a;.. '.
to t : ra t han. !- .'.-fia tbn'i '
Ifcy. -ta tal I fatr"4 tta it i a
atl f.'t tli i'T.il f t aia (Oaf a.i
tta Mil! ta. I'laa . a-'" S :
f -'a tl Fi : :i a "t
...-. rra a aa i
i ara ..-aa ait .ar-ar....- tiSo ..r-.aa.aai
!... 1 1 !. .
..I -l- -i
f ?tr(iil ..'I t
'II
ta ia aiaaa-rati.
1 Ita.-I liaattaaittvr til vuj. ' ! IB t
t .t
am a.i ttarf iana t-Jiia aa.araarjjaa
a--r'a ta- lla a "laUli .l aaaa-a
a. laa .t. ibl 1U aaaliT P I
-, a. a
.aaaaa ft
t 4Hil
. Sa
' Jv.il .
Hi..'.!
, V.4.a-.'t.' .'. - ,
-..,.V,4 i. 4 tarlr tlr raw ay -a. 1 n ,)r , WtaVff A-TPTtiitT.
i a a . a !. ,a'...-aa'J Ii 4a. 1
.l a- .. . a. .4 ! lal Ula 1 ..-.a fr aiil 1 1 BIIUDMH; am a J - --. a'.
a .'..v. -f UaatS i.,...,.- -aw. ; lr, a PU, a. .1.4 aawtiila, I, a, l J M"'
U aai'Mt f'-.a.t tr r... k-aaatr, ai a-aja. aaa - 4 fc, lu iinturata IU1! "H Ibtf i
d . - . : . ...... . f i a ...ai a . .r nrpiMn : T' I -J - in : . I . It. la. . ...Ii k AITa 1
Jajar, a.d ..-al aaf ltrl. . . ( U.U..: 'il a a. ... .,. ...-I. tbal b brWlt. la. b-t p ".' i- . - b. Jfal... .1l
ar Ua.' uaT'-.'r rairm. - , . ..-.:.. a.t. .... ..J ..... lb puait .uuaittm. ap'at.ll I' ' .....
. a. -4 a., t ... I... : . aa a lla.... I t.aa.lltl. af . ... a.i . Iff a a aat . ana a-, a - . - . ...
... a k. r-T-l taaJlfilff'f'al taaO ' f" ' " " ' ...... frt 1 ,-..!! l-ailara al luril FfU'tr ....a,...,.
t- , , .k f.aaaniit a.. M.-l ! vc t--a -l - ' S. Wtta.Wa .-,-. .a- aa. a , f
at., a ail s aaar .tkaiaa" taa a't.
. . .. . 1 ll.ma "I I ... 1 I I' D it .Flia...a.a.aa.a"a. !
. W fa. I . al a.i" al. aV .M r.'. a)
.i iai ! Siaa H'l annrr ia.t j a. QIC a,BtaiB'0yaiTB.
T r M.-..H a,f ... hi I , ; J k ItvtaU. Ttvrfi.-'f.i .mil t!i Pr- !
la- t -I' Pfa? t'l lb fit -"I" a i : tg ''-. dU .It I" b i b I
' tajvatioo ! ill I.B.r. I'ai.'a.itt at
I,
tl
It-
; -Tat' f.-.i'l
I.raa.imtf. aa ; j
t . a i aa'
. I at a .1. J ia -t .
a ta. f.'l . th ' "
u!ar a; oa : t
It i.i att.ja-
, U i laf.
aa..l .f lit IT '
. .,!.. an t
a a r.la.
Ibt.
i -! !kti
' -. i
I t V
t-.n !
. I la- TJ. U
T tT taW V. n.
VatMM f .M aap-a aa a ', ..a,. 1 t .-. I if 4 '
k,v T" (taa-at a -aj 11U T ' '-art a. - w4 . V -i
;a bW.a JJ-Wti4r4 !. -toaaaaXto T 4 !-"Pah-
J ? I- Va-Tatoa - AaJ - laat ktaVi - a.". -l
11- aft. .fcaJ W that V'U kta a." W
l M bi''
AIR TIGHT
FRUT JIRS tM) f AS.
IMF t4P.i or i.ir
. Ja B Ibi-i . l k1 fivS-. T u-afc. TV t
,e k kak kv krtvs. - imi
I -a . T' " .
oi tfrr la.
i a-aj t - i. aj f- .
-. fci :- .-,.- . - -
: w an, aaifc,-.- -
- aaj. ' )-- -
IMPOT-ri'.D J.ITK5
r. , it . t r t ininMf
1
aoia
-l-l
.ft.
I..
il-
t la-4
aaXa-r aa'-a V r t .-
. a t. ..
i;)pf... la' f nT
...! U' i .U ."aliiia, --. .t.fcai
ka.i ' .'I . a.-.f- 'I !"-
. ,a a. wa-S .nr. ' 't.-a '.M kntai ta
.... t l,-.a-l It' .,. jr tral4 .lff: -'
Ta",! IB! La-a t'. a-'
-'at kf "
r
haa-l., .atf I h'' I ailao
a
It i-
t.f
aW ataa-ti.' ta I. aat
..- at4 I H.s ' -'. b. 4- a', tt aa
.. ia ft"! 'a." a a-a.'a" tl' a" - " )
1... a.t Ja 1-' I't'Hai "IvU. ' ' ' ' '
' .a! ( aaalayat t" tt.ia fcpaaa lia. a. I
. .. aa ti. Bwa-i-a- aal l'l ataa.'
.t ' f'S i..Ua ' a4 a ili I.
. . naB i . at '" .
. ac-, 4url'a-'. a'.a-ra d '
a,4 la4.arf U p.i.t.'.. a- ta.aa iu
., . .n ii' T. t fro-. ..!'.. t-.l u a .
..;.'.-..'-' t... at-aat ' ;
. ai.' iav t ; .T. t.ra tjt t.(.;ia Uliiirtil .H .
-a t" ta II'' 't.ra. f aB" t.alaija r. a"
aa .'"' .- ,.'af' f'.t
. .... . . aa. la lJ a -i ar- I 4a ni.B'1f4
a,.i, a-raaV -4 '""''" !' ,
.Irtaa. 1 fVa-'. u l ti' i..t. tat4 ,
U .'.r, a la aa. lit- It. B 4 t I ii '' if
. ..... t.lir" t"
. . -4;.-. tt ' afafa at-..
tlMl ki a a .
r..., J'-aaf B
i ' " - i t , (tir I it'U, tl aat a aaarf ( Irkaila at ua a
: y ittt da Sti-lit rrnay ta ! .r ll. tar-p-ft. la
t"1 1 aa J la.1ttBt.al api-.k t.4 lb' S 4a-atjtra
l a. a l t .aa.li"; .!
t'l (-.!. k'. Lair ai ttt4 a-lf i'
jij'r'i't ami ait'i '" f I
ta fa,.-....-.-, lit".' " tt'UT' l f.'f
..aar .V.ii it.4 !"a,t
f. ' -. .1 .a II. t J.at l.ai' .a. 4 U.f atra , j , , ..(k,,,: hit it aa 111. .c4'IV
M: a i aa. '. '.a t" k- ' !aft tt.. .a t , ( j lU 4a. V,tai t.a. fa. f, t !
-rail. - I 'ta ... ;..a tl-'- i .!; ; .. .aa
a M ... Kta 4r.M,a. , fit it df l)f RholOtt.
i V ri-rt't to-UJin lli-.l I.- ..-lilt laB'trna j 1)( wor (.,.a,il.U.M
A B'VClliftr. JiOJTta j -r1 I,,, ati-.i. a m atr M.lwtaaa, ant , laa '.' h pt.l-1
I ft. I... latt. aftt-r a bti'l lllat-s W b.t
lu- II
f . (aartot: -aiilat- aMa.
du.. . i a it... rwtm awiiaafitia t t'T ..fl' a-
, a alia. Ik l-t.ia , trfM', .-
rat l'"' a- ; aaW A aJJ raff. ! V. .aav.a f
5 i tka ,.r, lT-i.a.;'4 a J.t.at I'l tnaiTti. - frum
nut i..i.cai.a . ta'Uiaaaaiaa
I . ... ... Hi' KlliII.U l.!taa! aat
a ltlft - i I ' I'lit
hit!, acid t. a 4
aaa4r a t..k da
raj'txttai ttralMr rltitkif
Ifa.Bl ! 5I. ta..ti)n f-
raltin Lua tiai'..--. an I
mar t.l It. Itfauaa la',, P ti't
lair IT! .' ll.T. a-tt It ; '! 11 f 1' a f ! t
. t, a.1.1 .1.(3- a-.. aa n I t!.ai..
tr.i...,. I a 1 11 tay a .-ra-a! Hint
,.t. ful W() (.-.I I'.'IH.I'J I' '"
a.lli ii.. i....,ai. tu-l -ii, ill n I ai.i-lff.
lat kl 1-1 fil-r t.l'i 1 tt a .a (l lail 1
I ...-ia t'.ltt.'l tatr -aa.! li"f " !'""' ft
-!-. a
. Pa"-
..all
t-tfl
I.
1-1
i-tt trt
ti. liai.
i .i . t -
:.tla-
14 f a
al
.btttUTil.aa. )... kllar
tk. u liia t.m af-y)t-a.r f n '"? 1
Ba4inta.lt. Ii-.tr a.t ki a:.'-- ut .U la. f M:
li.a.i-'lr I.. ..,,'.'! tU ..... . Jl a). '. k S '' 1
a,,.,ilr TL I ...a- r. li A- a I .f. I I
aniita-i ,t a a a lt"t l"' ' ''' tat4 t .. t
a;.!.i .,ut I.: ' "' T.'.f Mt i....l4i.a I"- k
, .... i : I .. .. r
.all. la i I ! I all ..aK St ... tiai. i.i
Ht .1 'a
f..t .a t,...,'!
. 4
H' ' ' l-"f ' ' '
a' -i tat:'.i. .' 'i-'
Bliar.a- i.f I t'. .-.
a.i h.I i. Bt.a4illa'.i.4
I a at'- ti...-' .' ttafa 4 l.t lit
II a (a !.. r .4 ill IM tB.i. f atT.
'. -I a t rt .at a la ' taa - 'i .
a,; .l, a a.i 'a ' Ui' a j
at t I ) .11. :
'Ilia
..II
IV
t. a.t. t'iv'". I'' '.til'
tlnl t-.v air. at'tai-l
ol Ik PaWa a
fvO u,'J.' I'ata l l.'.tl lit
lof-'Bt tnljt.iii i. i..'
irv.a.l .t. .f J
!
. .rrtafi ft'..'! I I't j
i . i! .il- t a.at.
4fia .a. h. hail '
l.ia 1 Ui. aortal .
i.iir I ;n4 If
,r I i.. j. 4k. t
a lit n.'l toa
l I'm-! rt T-wal il- a..a.liii.a4 ! an.at ailt rir.V
nl J....... TV I nr ..If-i (".
j Vaa-jv.'; It a
.....,a . f ' !b.
I taatt..'.... lata
-. ,' I'V. i .alt :
a I, . llfittta
,,ii! ;- at; ! .'lial al "" ! po
' ru,t .iitil l'.i UUi.aaii.., ai Mlaa-B. lb
.a-la.iUI.Itl l ! t 'If ft.allltal-l'Ul. ' " Ja4
; it. B'!a' U a
Ti Mfy-i ' .l'rWaa f A'Va f.-7 .
11.. a, a. a. Via ill. K .1 la-T It! tl.'i B ItllUt
t (aaai'l... 'a f a pi aaaaltl It ,' 'It" la T iT I
. au.a.ara.1 Ka.iaaiilr. Bt.!4 ft-pt ffi'l.y
i ....... i.a t a trilina iBir -t-a!et;irii'. .4 thea ajr.aalait Hi .1 Ha .4t h
i. ..I I,. ia.tuu..l Itn.li.tiian llu la.u bt,.a. a.tlltl BB-I '-. ''4 1 '' '.
J V; la"'
Hit. ra- at rut I .'pla'ar i aatl'- t
. a . . . .1. . a.......al ' .1 . I
tmu'e .a! .i.f fiat rtaat anatrifi H'f aa-. aaa-.-. r in. . a.'-
. a . .... I. ...-..'a... I ...lla. al....aaa B Bt'lBfVa a. ..... ...
,..,'-1-1.1 MttHBtr 4 tb mi f t,a ,s ...ii. taailj ; t.. . ...l.t
'.'.! f ir ti.r itI M,,,.(t !(" ii I '" P.i'irii" a. aa4 ' .,Ut l'
a I. ;i a rua.i'ai.ui (.tali. t.-.a t vtilt a.j.j.ralaa ati'4 ba..
. i laa aail ri't'lt aatHttiffl ma tau
l i a iiiia . . ; I't ' tattii
.! iij. -..ti ,'. a Iv-i.'t. .p.. h
W.f-la. t aitaail la w .a Iffy t
Sarlrt rafvat-aa av tr-!.ia4 4'-t aral.it
I .. i a t .'T a a tai .. -la VJ.1 ' ia .--
1 .... V-.'S I' !-i'.' Tl. a
i S I. i t aall-i I' a a n a i'ii t ; .
tra i.iaji 1,. tea jn..'a t'a- It.
al -! tiaila aUtrai ti.a ' ' Ptl lar
la.'tt ll'Rl ' Na' B 'TC ",? '-. I' - '--a
I :.. I. a- a-.'rr a.-, i.t 'lia.t.a.- Ii- 'T.a . a. T .- t
. .!li t'ar.''". w. at '.' '.' '' t "''
tiB.l.i tin r- wht. B rl' r.-tal I -t at.
pi t'l ' ' l.r aai'.-l an.. I -'i:'U. !'
iRal Dl.iat.ir ' a-.! -aa.' It 1 Tlaaiil. ' ''
j,ttK ' " 't , ' 'i.il Ut
.1 ;. taut '.Via. tnrfrr Pa4 TifTl.a
Hi -tt.l lai.nl. i a. a t l.t p tifct-- laa . in.. Vartk
I'aruii-t a f..! ... a . 1
; . !!'
ta V ? ,f "?
tUVa-V, ' I U
Sa .n r ; ; t ?
-a
" -a aVa a-'
P.
t aa .aa r aa .
. . .a. L aafc -a- a
. , a a t
.T atita it-nn a
it join .1. n iwuif Ks,
tatt ajsf.tr. H 'lHial. fi
'I'lIK TtaPli.r. a M I.Ota 11111...
I at ara. laM. . aat r-
t . al aa a .-ait a mm aa j- al 1 a.a I ...
I a . -a ...... -aa aaaaa.
it. l:-.a(i'l.
l-'t.a , l.tl a.a. aawa aa-1 kairf faala a.
I a a., a -
I , t. .. . ; a.. .Ti.- a.' -.a. I aaaa. a J . a a
ki -..t aa . . ai' .a. ia f. a aaraa a al. . a at. a ' '
fc a . -ai'-.v aa ata laiaa .talk. :! a .
a-a-al .1.1 f.
.la.l a.t.1 it I" . C t ' 7
; ..t t. itf aa-.ta V a a .
..... .a-aVa.Va. a. J-la-a.L
tuva 1 a aaaa. I. ft "a "a a,!-- a'tl ra a. .
I .!
. a -
n;:ata,at
Yt.a ft il-v-.'tl . f lit iiT.i t rt.(
II kt-ai'l ' ,. ,P ra- !.4
ttt.at . ra.tv.ai-a liaal 4. aat
tM . OH- Itl'ala I
J.-ttaaa.. TiiU (fa.,.aujaH - ;n uu-'.i.
r Jratta t' I'rt . a-., ort-a it Is I
a!lH tat l- IkjtUflB. .',
in tt. . L: . i Ii ... alal a. a. at a 4.1 . . . '.-
tau a .;t.,a.-T.' J 5a a-t V
ar i.. tlT-M in I atta-'tf. .t.
.!ai .. rat N- ara .aaaj-rr
la.
r-" It
,.tl. ti a . aaaa k ft-a. - -a. -ai
aU iaa tt -.. aia.1 .' . a T a a a ,
....... m. Hranmnr.
, w --a- at a..' '
. ill art..(--a la
'll. ....! 1BI Ihr
l 111 V, J. ; Jaaa
:. V rt ta I !-
IVf. .It a f . y. Ti ,
tat a iaialii artSjl '
J .111-. ..H Al kaaaa ,iaa"4 i
p. ll' ', Ti .ta Maa Jlft-. (a-a- . '
at., a. tl'- . 1 a- a-a.4 llrv. k .ft t ! r a-.
tliy I "it.n.'i, I. tta'iiii
Tttat tilt OK : HtU
.a4 aa-l Baaaaaaa. aa. 4 ata. . t-
l.(
I I i
V.t
It la. .' !
i'r.la a. : al. 14U
lai
t I' JatillV -alal.a
44 f at'.- tiai.a i-i
i ai4 a if.-"lv
r.aa.lr, ; -"Pia"' -I r.i
ilt- k la traraik t piii ti' till."
i MM. y.. ..p.r.lr, ptir.fc4 unlU'ioia., ii: "r . a .,t ,1.. t!it mtt aat l.t dkoantj
rtii l.fta Ir.itt. , f vmn .vittaaaa. rit.:!ti' ' 4 l-a a Irijj ; f Ul . n4 Baa M' t l.y waa i!.4, k at I
. . a ' . , . a . . . 1 ...... I .. . a... ..
. lib air ti.ttiy !t.iti.. 4i tl " tur a, i, an I
( aaaa. ol U liiHa, C trt.a'.'i a.ut ..-. i,.
Ir.i.-I.ia aa. li .u.i-.la'c I Pa a I'Al.t
a.rli.i.aal ata' a-.lt t I . ; .. '
,U ak I ra- ' .fl In IP" 1
a. . ai. . t k 'i'i i t Vr f i t'KBt-ar i B,,,us a .!'! -ti.r r'avrk like ha k.B'.a.-a-
k4 a.!rt,a.ti. J IS. I. I U.-l :St-.t .to va
, t-l'lallT .. I a,.,. u, t I a( j avaa. ..m ,t r,,,.- J ' t'l 1 it '. a 1 1. .
.! .1 l!i t ... ... f' ' 1 ' '-I'i'i I "f'iW. . .,r t . bi4 a; -(. k f rnt --n ,h I
in 4 l.."4 ! t yr B.i.".n.ti at i r-.ttf jr-t. I M hl. W(M .. kj;;,,. raaa-aa' ad I ti.a-
t - aal N i . - aa
t . a I .a.aiaaiaa.
a. jj. .
t ...a. t .-aaaaa.
t.,a t... aaaaa
I rak .1. haaa
t.a 1 aa.J vlaaa.
at . . aa ta -at. Il-aaa a
ta-aa' - i...a.trt'l..ai'
ar a.a -at t. - ... I- .- -. a----
t v-.'tat a a .'a -
V a-k V 1
Itl.t 'J.' I'
a A3 tha' faf-
Haauka. la' - '
kl Uli ST'.a.
I aaf..aj ' .
a laraaaaa a.
a'a. ui l"a J .,
aa ". a a6
1
aa., , .
1.. fa
1 . a
a-- . . tt l-a. Va
r..
'1
raa. ,4i .
a . , ba 4f
M ata'
t ! t
I- ata
i .
'b.fcV.. ! . Jaia .4 ri, Br
w4ayi,ta f ai I. aaaaa. aiaoafta.14
, "far. rlt - ..tfa-ai-a- a aawfdlra. tlia
: i
. a
, .lr.
j t.a 'i-t
flit'. I.il'8 !
a.aaaJ IB! iOltll "
a
anli a i l attaatloa. ai.4 aaaltir pr..-
rta.fii.iiii kt llTftfa" t" f't J i ,Hn4 f "i -. Il t-ifll. 0til mat all tla.
i .at P-iitlit f !',a a It I . . .. l i i jai. nt uw o .1 .fl ; . ..-,r t' tfanit ..' n.f aitli th( an'r
.t . ... ' ,. . . " ....... lha .... ...irLtaQ . I.1MI .it
.it.... ...i i.r-..aa., i' il t .i ii.. . ..il.. l.t .uriiaarn ai. a. att.' . .a "."-" ; : y
Malt tuaV (
, Iaa4 t .
.a.-.h. art t( ! ,1.,1
1
n ya at umik .
ta laatii'ia -
... .la
- a !! . " '
4. ' ."v . a. ' a aa
4 a . - a
-
j W Ifh aklt .!im.arlr4 -i'l tl4 fr.-ttijl.
put. ti aairaa1 t-. i tiitrma tun una
tlltalllatUn atlTTUta OH M Oft H
at a a '
-1 1 r- t . .Ullll
t I. a... tt a"
(.tat aLtlt
-' " - - :. !... aim ...,.lyr. -4 tltf ii.kt.l4.at.ia
. .!" ra."-k l"la-ita.l.'ia-l l4tilianra j -., ,ty.ftri la. aaaa ral tl.t ir I"" ou ( ,lv , , fit.-t laaitaa- W c l. In t'v ailU-
rail In t-V tan P-t , J.'.t i tji tfrr-t fit J ,. . , , .i4i: f lb !" ' ' j , ,. , .,.. ',Bt a 1.11. fW'll.tK, an.!
i I.- t a.t 'i,r i . i. i : iu .-'i ." t I .ia.... tm-.p .114 uiiui., ainia ata..r . a m, a' '-( a."r-r T -a.- ., ...... , ...
Ja r..,l.lil. 'a....... fff t.i tlia... rL L-'ia.atii flat PtaUlh Bl .I4 la 1 Itnlt.
aaat Taa-aa-a
. -a- a aaaya a
bauu. I b,. i .1 IU t. m k..l '.'
Tu.l. I'... aaaa...... . a. aha a aaL.14.1. mH .at- ' , . . . . . .. . .... ... .. .
.an a. afa Ik- , .aiaatara. aa .aaaaa'.aaW a "4 - )J . t.. s - . . . .a... .1 . I
' a.'a. I., aata. k.a.. UlMava.4... T aa.... . I . cd U I , -Ma -
.(a.4'-
y.L.f l-.taa.ia.ia .4 tlr I aittu p-ly bI b ,,t;kai
a .ti .1,1.4 l. It. pi la. lpa bh4 tatje-- t . i,.,.
aaaa aa. . fff taar tllvaa. U'laliiU talal P.Ul Blt .'I4 lay
U HaBair.lt alill aa..rftf tu Auti-
.im-W-iia ia . atBar'attJ!
Pi.rtt Ikr rathf bnatl rt-til a f pr i iflin ui
1 . A i.t ...ayalion l;m drm-itiat. at. 1 to
ft Tola tat ItogU4.
ua. -IV al liar- a.
I I .
1 nrl
' i.. t,.anr-. ' 'I 'I'. ' ... - .
fia. a t.a ha a! I t Jf ' M"" ' ' . ' 1
.t.aa . , l.a.. ! II" "Bit
... .1 ,!!!.-''. ' "ibaart"
. pi--- t h.t . ..auptiaa.a
k ' ir-,'.')I N'rH i' .1': I.'K ti'. Iaa. 4
a- la. 'a' Ul' tt-rn'M al IB- ttt-Ul
...a ta. a i ia. j'- l-att fi 1'i.tiif a. au4 1
. V V t Ivat .
t .1 rttn k'tn
,aT!.4. Jaratra.'''
f ii.a. Kuta aw- n
: .i iota.ri' fb.a yaV I'v 't4
ui-.
D.rtttrLiitg l4olttifil Hitiag
1 l r .. l ti. .i ,a...... til, i I 4-4 tal B MB- j
O'lataUal itf la . IB B-if taa . 44 taJirBikJ
if ihr t .in !'. . a d'Hirbitv ff
., i t . .jVtr ii 'l Ir t.l ! ,uA it j
r. i a.- -i.li il.-ia.ib a rytaitt, Ue party I
I i -t. ,k a.arai:.a u4t .ball Mlf. 'ball al
. i ... .a al.. ......... 4 r ft t.t a.
bat If....,l. 1 " ' !M V. I k
j !aU 1, to aprsia A..a! r ,.!t r-,. aktt lir. It.,
! .-iij vl tl fc , pjliti ttrr, 4iif
4 1. liw j J I It t ti' aaait-alV- .IIIIW. taa .
a ... . ..... r. ..
( It IB IJ.I, IB' W P.' al"" ia-aa-1.... !..
i liar ,-r. ta 'r l I'i . 'luraa t-l k'. uMr
ul. thai rei ih.l altt aw 4 aynipitky wlit- l ' 4i-
initait-4 rH'trta P.. irttit- ittraii.-t 11 im-
IIBt aa tOtaaa rl.T ll! -I ! a i ilil.l
I t.ia.i.hir tar..! rt .-I tha ritr 1to rfJl HI
t at lailia" i) j-lf. .,n..iri-Bra- i. a aj.as a i
41 .il
, ' - a
.M ai I of p.b tvt r-a-msa. at !"-
I ' PI fa" Tv'l 1 'ik 4IWBS
t T' a' ."..
a .. - a..
la "S tauQ-.bira faaMu Is a.; iiia.it t4 I ma. i
I til. la. i i lr l i h ri.'.rt I., !i. .: l.tat t.t. JT ta ia . Ia.tr.. I .. Una..
J:'a "?'i ..I ta ltl (niita.1 (an4i4a:a. l tlav .a a.r !. P
I'at fi.tt Tt.-.T;ti (aarhi Inn lr.t. B oa! v.Kb. rt.:!ti' "Cil , lj i f Uj . n4 a M' I l.y waa ii.a.4, k a. ,,,, Bv),, aa. H itnatarattt. Ill r;ai,.ttt b, !
u ff.. ii.Tf...... i.'t av wu'b ' Jiu4 j luaitiiliir 4ott, .. riflrisp oi,r lma and tohur .- .uat aiataataaaii. at.4 Irr.4m I" -l tkeir l.tart aWrtBtf lla. Vittr af tto I
Nouta. fo thr laa"Brt rf th .ariittrtljf P'tl frrt ul "ur acic .'.-pulira; a!",ul ! . f" va mi r ),t,Btcn iiKarlta-lVniafa it." a t afiawr. I
t'tt tu ?' i tit tant'al-a --. n '..il .a'.4 a;, . aa . taaat lki-.'ni. t
il a..ul.i It a n. Mt P.-! ' t t 'ai- P, inc. rait
aajitt 4 lira.
Ian ri.ra ir P.. .4.4 a lit Bulaa J. b M
yl!...l ' tk il lla I'a.i.aa. tl all aaat to' I'I-.
I i.r "..!' I'M - ta ' ' r tl t-l a. .aa rrni : tt a aa -aaast -aa4 111 It' ...t ; B I arN
tai. .. P. .t.l f i.i.- ."li til" tl..- l, i i' ,n i ui-at I t .ta.i -ata mai.a-aa -aaata aa-a-t aata aa-aa aaat a ata a ,ir t ataaaajaiv4 "
... ... ..a' aa -aa ..anal aaMn....-'.-. a -a aa. aaaa aa ." aa- a-
f,,f t ...,M la. la.- I. I..-4 !..- I !.: " V . a- u.- a-y ai '. a-.," aa it , "
1.1 t ' . . r .. a. i ; la, Itairi. ..'. IT.ntr. fitt" i a.... h. u. I.I...J Wnni a t n aaaa,.rw4
a.-ltalii. B-I t u...u I... at-a- in I'..: tr4 aUti j ta-.-.a-laat v n....t . ....fa aa-l.. KNOXVILLK
.... . ..i... ... -"t ' aa4it. ai aat aaa4 aaaa aayaa-aa afat. k aa
alUJ II k.r Hm tal i. 1 '"t l'l' BIMKt ' 4a.aa.Ba,. - i It I T k! 1 I k f l V 1 1 1 W I t 1 1 '
ilia, ... I ili.tl i rl4.lUPt.Wt,. -t.MH (I I I I, .tj I Jl 1 1. . U U L , t I ' ,U '
I ....-.' a. ma-at I'H' far.4 l.t..H-r.f. XXl'.CiT ' " "J.Ta. 'vM K at la H 111 t B t 1I I. V a.,-Wa. I .
Ill laataarU If I -ft:. Ab-I I U.taaaarkt! t UHt ; " U " " tarn . a , a4ll-all.a.4aa4taa.-'ii' ''
a tin 1. a.i a t' t ii,,, .ail.lal J I't U.ata.1.1. lai - a j 4t a taa. M-Mt aaaaa -ar -aa ka-a U taa .aaaa .
ll.U Ha I i,.I"'M ' ' "I; i Mllnt;ntlrl.ttl IlilHIltPtl lia-a. aaa-aa... T 1 -I ' -'
lain, atli tit Mi -fa-tl .i.j..r.t lii N,,.. . , iitatirtaiatmiMtl' l" 0t. j ,. , a a 44 a a--aa-aa "
IMst tt. tl. tatata tlili VaOvtiiiaa. I aal .a. K'tl la tk. Hail.l In .taat .a. j t. r wn rnWTP.1
a i .-ra nsai.a.., aat tV-aiai Beat., i t v-al aani J J J at 11 UA I a-
..a, I J atlajkiitl. l llll IH
li.taa.a Ai.tiat.i, fmi i.iit. Th; " i.ilH, UtR trnT HOI Pa.i tantaattt . tllf-tli.ia
ait b..b tr...it.li.n .l"i. .'t Ita lha ' TUt mm J aa, tmt . -a rtaraa.. '"..--'
Of t iruti ill .Ii-. ! .tlil t aatiiiit'.i, Ua t latari- l rtt k.pakljt .a PlrtJU. t kaa .a 11 aat ."" '
lt. ttitil rfl Ht.au n4 aaai.itaio. a klata 1 lwa.li.m. X Wfcaaa. '- -" I 'y'lkfc,'?tt1j :a u.a.uHaia -
.Ha.-. ... ... k...aaa a.4 kJ.I.I.- a- ll a :- I- Ht - aTi ZL UU. ai V,
akaiiratllhat it i. aril aarllij .4 iti r Jait4t. ; a aa A V la. . It a aa. ar-Jataa a a-aanr Mktk I taat aka, -- v"""'. ia. i V .
a bi.k it a,i,.,v. 5 ..,.wa.-
. I faaa lata la. kaat ...a. ,, a. ! Bk!J!Tltl-a .a tailaa -
lla tiKiilai to taalnltllB . area.lll it'll, " " . . w 1 aT .TTTi. ."i iZ I .-, aial -. tv.: kaa aw. ti n"-1 "'
...... ,..... ra., a-..,-.. M.a.a-.an .im ftllaaaf irtaatt ,-.... a. . . -r. . .... .. ... ... a.. .....
rtiB.ir.li.il. BR far llat. tataatr 1 aan prt.-w ... - iaHt aaa . fta a.., a -l 4 .
Bar lajll .ata lfal.n . s I - -
tha aa.at kaa aa a-aaa ana !) if. a i.'-aa.aa . , . . t,,. . lia '.'.-
a!raAW'aa-la-tl!ua..( I t avba Tv4,.a4 ft v 1 raw a
l altatia. aba.lf tk 4 ii.V ("irtl tiatf Ml- . " ma I'.o n titiii.i, t.. t p.'Pa .aaaaa . ' r - -at n.U a a a at I t4lf. I ' 'eV,..aa v.' " '
I'.iat ia l.ltla-aaa-al,f?Tt4a;ll Paaiiaataa
a 1 "TO tt4 t tat I UB Bali' IB L.tlatlh k.
y-B Ott..T'4 IM l..lria. ' tkia tl-a'rvtJT
' aa. .... .
lal al
a... aa a. 1 -
ti.r i l l Itt'i.', Jvlaat i, Palp Ot-ti l H -' .
u4 lal I Ml lap llBlat f Mtatttaat. Bill fca..l.
m .ill rBak'.a'lil to lb rl aa4a.fai.itnf
', f4 t." ''b I1- ' 'Iintla llialinamil
I 4l1ii.lt, tfall..
-k - -a
. f--ata . i'ixt?k.a-I U.a.ar a.Ua
a.i-t'iitaia' lb. .aat. af
Ika4lk ff Pi.rl'
ran rVu-air.at. to ygaB.r.l krv'Laf pf h
, ti...nitc4 tmpniij Sujio'uoi,. If llitJ la
titc ftollt ; aal of hl $t.
rnaff nii a. ntt 4 i'. r-f liB'" a4 iri'i
maiaa-lf . ar fcavt fitaiilaa i t.ur fsfrfliit It
th ana Mttia .B aa4 rBlrta-ni ail' uut laijItiBi
alia.n. t a at.M tia 1 hat , la II )aal, f.'t lb t'ira.
Bay. U tikt t t.t taa.r lba Ikraa ftmrtk. aa?
Bi.w i u-vi inUra-aUj l tb rittil a4
MiklB ilijj ia ib .riakl'i ,?"pi ika
. a I
-I aa-t-aa,
..a. i . 1
I
ti, 4.51 al wliivk tnli. av4aa4 .kvla.-tt ' 9a'l'i ' Aau Tatata 'my. win ..-
.. .a. . a. ... a. t ..1,1-. . laa I, Il.r . draaa Uaa baaja ia BlJaatlaa Mi nt a, kjjlar- '
1 '" 1 ... "fra;ai au.a, ... -a..- , ----- - . a- - , . -1 aa. ..auu '
. If . I... .1. . .1 1 i.a.r fcuiaa. il.a lua 4'.B !l ItaU.a. t.tt tit BvUfl . 4 ' 1 " ,
,, .1 W J -a a. j ... ... ... ,. - - . - -
Li. rr.rl ariil. aitHskinf 4"atti.liaaiita .oJ tial bh4 k.ar.
st.l-a
la aa Bfaaa V l4
t ta
. It
'oVUt fllXTISO
!. TI4laK
a ,-. ta lA
nt'iit
SUSDHItS
at t tllllb. blil'f '
tat, I" ... ;. .'
.. .... . t aal'.'
aa.tat.at
TMI M
r.. '?
f "
to
i Vj
r
r.i'"
at-ra
f
ar i.
i.
if f-:l
,f laa '
.!
rata 1
'
; . a
fv
ara 1 '
f.. a aWl
ta
ja a
,avta
r
Tkarai
f.f at
a
. wl t
1
a ..a.
s aaa.1 M
" .-, fa-
. F . rfa
If
-. -
a t
fa J:
(al
r
a J
ra-
'JK
r r:
1 V
-at
I ;
O
- .. -a- Hr- -
5 Tf4iis'u !.:
svr,
1 1
V - -at f 4f

xml | txt