OCR Interpretation


Brownlow's Knoxville Whig. [volume] (Knoxville, Tenn.) 1855-1861, July 28, 1860, Image 2

Image and text provided by University of Tennessee

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83045628/1860-07-28/ed-1/seq-2/

What is OCR?


Thumbnail for

ti '
.;' i
' i'
f :
U
II
n
-.
...
i
I
- j r
t
;;,
i i ..
I?
I
'i
,1
'i
i'
mtmi ii :iii.Wiiwii
VV'YV(i 1 I H'iltf2
? 1
,r--k-s ott tTsTf
j... -Da --.-"(-ratr.
-... i .
t re f . j
j tea a I T T 4 It I i ,
V. . tkt t.ff. f 4 Bit..
,-..,n., j,
r .-' - Vi ttt
f .
Turn .tlV'P inft.l
,....-, 8l, 4,1.:. !
latiaa.tir.tM.aM k-t. -
.i ! ilVlltMi tirativa "t fax t. X' i
t ra'lj, oa tSab n-r- !
'it rcr4 t bit ! ik:i i;'ii.r.fcii; J
n, mtvI Vfc.i ilrt V U-t.'i a. itf-j.s
j ad.Y:4.', 'W 1 ' ka litS 1
r JKt in ti-ter T nk Wt T. n t
r !". i-.t tb wt !-M ft-r'f
in. v art a'i kf- a t s a a, sti'ti.'i
'.aaoHfaa. r a i tMfi win.!
r a-l'tia. k..-a tK I
tVBaatiav ,. t.. !
..iv.-t ,ty- !
. Tbt i. j
- f ,!,. !
. -'V. -!
r t'.fl jfar.
rc-i 0
I t;. tfji -!
.,.;-""fiii ia fi... j
1 . -t t faat-,. ifi a
a t r - tt . l-t
- tja -iKii a.-sb Jb j
I It' ll-f f'1. ' - 1:. !
,. . ti .w.t ... w.. -,4. !
i-j - a 4.- tl tstai e.,b aJta'tt up aa-1
. . ..,,. . . . , ...v . (-..... t.-, ...
:.h'.ui.i&mi hc:r tamai f.n j
j
t j
, '
0- ctfsaaiutl in I'ltftfiif W',i.c
' r tsivfti ktJ at -tU4. Utt
,r i: irC t a ibct a!tt j
ti.; bti'. tatfti r 4 a.U' ; M la aU Km !
tcaaa. T -i iJ.;.n. li :ai a!rt
ia :a :it ti a .
rtt a-.;. fi.nti-aL aal H (
w. 1.1 . t..i a ka,f 4tt. a
.rt Saara kttt l V. tt. it, a.4 ai ataa '
fa raJaaVa rr af. cUaf - afwdrr,
ra.- Ta i.i li- j
itt w MW II WttMbU 14 -t Jtk.tU
bit.. I
-.. I a4-. Ina ta Sf.n;t a la t -l
ij-X battrtta t.c C. s-a a4
- ' tra-aaJ aii.":tlitci V. tr ji; fit,sais i
, '.
I ' j
Ii a iMt J aaut W taa K!T i,aJ
waa.ta-. tai r t.arir t j
' re re. . bat :it. i
t -.- af
- ' -
- . v-. f ... .... tr . . . t .. i .J.. a
tca A. li stair, aal vt ' a .atit:
.-tr. .'4 ar .: k.-ct it
tt '. Xsnt..!, e-j i rt-a ii t - . -;
a i'JC-d
. f'.t.a uwr t'. I'ti.t i.lo tn if-n-i
WiaVina ba; '.ia-' a tirat t U tatr
. -rC4a I"' Cf J-I. Ti I ttmt
I . 1 BeUi tfcakU LvfcivlTt iea.seji4, 4 -.l,t 44,..-.-
WaV gra4t4 i.4 ;
al alii -"-, !
W rfiraAlft, . .
it. ,& 45 a4L-a, b4 tfct srmi
.jl taf aataar w f-f . at a 4iaaltia ef !
U Ctaaa. tS-v Uu raUa.roi 4t a4 pra- J
Ta'i ta Iba wme-ie;.' rri ru .-.
cf Ciaiar. j
i. Ii ".fcit tl - 4iii. a4 a:. a.
of L tai'a-
-. weal, t a Kiu mi4 - ;.r i..ti 4 ic
la iatr. aa4 Uaa t part..., ar.4 asir-t j
aaBaaa 4ki- . : ' ' a.'la t.m . .n.i a 1 '
a aL, tbay
t a 7 . as a . j a' av-a
at;, at t Ik fri-ir. aar.a.:...!.'!
nf Ua Uik, aaai 4j trdi vw ti U 1
. lb Wfitti. c4 !. ;
a i- !it 4v4 avavrit tb p4.c. ia. j
iaa. tb i t4ata1 ia-aa T.4U ja-in '.
- faa.tt 4 ta rBaer.
la fra4 tt lb C'..p It &- t I.t4 14..;
i:i.rr Sa II tbu-v farim i ai iat "t : it.. a
..! cai4, aeif it4 . Jal4 a Mitab aim
fc4:.i 'filaS I 'M al :tnrt H a bf k
' . xasr raal.it ! b-i! f-aat 14 acre U
ktav4 '. bmba'a and ( w
. av.ia 0'' j'if4 ip t-r-r "U-tt, i
a.wvi atr. O.f- -ar aift .r o mi.t
-isri.s,.t 1 tt ttT. &r rvr- :T4i9i.l
' i-Ji t !l IJ) r""- l Tl- b-f i-i.a-
. aa Lh'.i ta. t.t r iifSC'tni t.."
. lat't a tl ta.- .-T rt.ta t; t --ii-t.i :i
ir-t tt . if. c-t fit f I .rfjtl
. W " '".1. ;: ..; '. l-. uli'.t
- u. it.eg.' vaaaa 4 t2. :a'..-ii i...
r..'. a It d Ua rf.ii'..t '- iha a t-i
' Y:.:t T -. - .- ; .-. ll'. f- ...
-.f Irj fcii .a''., (.ta-. t. A -'tj
, :. .t vi ...li 4v :.-'-4, ti .f.ta 9t
. r.'.'m I't.ti.. . a .a tfaifti' t jAi
r.i . ;., t.t f-t.j.it ba t i-i.l. iau' rta
-r ..-.u..';t'4 U..D !t .01 p':a :-J
ft., .ui.ut, iirl B .1 a.tby. I
II.-
,.of -u Gof! ta Uit ta'Mia.a.ai ro n aartt. Ub tiildl.ng iiui't!. ill alii a IB (betb all firgrta. to lil-i. -. I aim . ( u
:::.n -.Vt b w.'b ti R. Wr Ta. ...-.kta ant tut kia tateta. i fuv4 ait l o adt.atra tr t'- t. .w..a
S;a. -.a k.t Sr. i
ri.a i-..vrr. I ati. a4 a fr-
M iiia...
' Pri-'ra'.u l.air
Tj I tf .1
v ' . fajL'vut.'..
. ! a a-.. a .iti
.. ...; . Jt I- i'.i i. a r .4
.c.-.u..! gif. I'f of I'.-
,4 . .teti'i'if s-t V.
-. .-ij aiw-a .?-.'--. 4 f. , f. i-.iiu T. -i
- vn-.iiai 4j ai'aw'a. and iaui
a i.4 vt aaati a i--4 -it um'
..'t i;ikl with 0rjy r4 m !:, a.4'
.1 aLac ia I 4ot li a4 aa at tU.t !
. . atiutaiaun ijt.'.ft. T tiatl aa t
I AtU lt .ji:' i a
ttanl.fl-
.1 -.rtf.... t
l .. I ...
ka
1 it
ri"tfK.ra. y at Crffufb ill.
Ika .'.ikfi.'. tatfii' Uititi.aj '
.rtr-tvi1 a.a '"-i.i i la' iea:4 l- liN
rrS'Hiia tii'jf v :H !. la...wta
- E 'l HI I I .' '-li41!'
t ...iu.a ia l-.'Di, 1 Hi tt !
.uU.o la t ji f J . I a i-t.fff L4' d
f..-r
. T t" a ( 'i it t.O' 1 t
.- tt.-.i aaiii'.af tat T
. tnaji .5.;f ii.
i-t'u'.i.i'et af C.i
- - 'p: w f: l 'n
.rwitiifi-twiH'tna t-f aa t
i-t af it G.aw. vi.a,i 44aaua.y4 tti
il "til 4 ftTtJ...."-.
w!4 tbe .-loej tbi rajert
n V. Wbu iU a rax-W
vv.V4WUit ra MKt'.oaat
iaafaa.fM.ttt I ii;.' faai bfbatVf 44 144
' tb-' a f.--r I t y. ; lb. V i ; arr-t ,4 vaii
iw InHt'.V.Wi a fc-tfca j
feM km. But
f tAa W las?, B WW8ar!4 -
Site, it .VJ .-"- 'tfH tVjfc
vd. L
- 4V. j-
i tf
ft t
t a taI
:V
t . ' . . .
i i 4u!B;t'td
f 4;rat.
i lt lb c'm", lS wr $tio U lit
t ll,f l.y f n.-lii ;,n Vitt.fl4 btt
'-"' "; - -
J
u I
f.t fft-.p mkl "r !- ef tft li't-1.. !
r--r. .spv I ifil'f; h.rH!f bll
U.e.!.. tt IfH.k.a, ,t la.- I
rn, tb. I-,.!, Ifc, l.vw.ia. lb. i V '!
? up
!4 "r 4nabir b-r-
t.irt Ul'lf.1 aaia fuli" :w rpavi u
'Hk. I!it l th '-.it ai La ur
4.4., !bw rf ttrtt. a4 aU wb t
r w .. --.ki?
i.m t Jvi'i rrr i-r!.ig in !S t . jh-: t
IH trt t l'.wil.:l: I'll n! V'Ut Hrl.fr
Ht '.r4;-l ulUiJt a Ma tv aS4 bt f t.
if"n rifr. IMS f x ! 't li :
t.,a,. rail, .jJk. VV . .,,,., , ,
i. l . W. kTa atM
av. v tku b.
t.t Sun tt Aa: 1 . .. i-.x.-f.
.. IW ii. -k. eUar c-:4 t.
at vu4 -. tH.ttt.-tal.- .' B'l-f
T: 4vt f.4lTrni-itil of fMj
; am -( il ti. t- a .hrf 1. j.;.t -ti
b k Vt ':V'd lIlM.ltlC.' I'tHi.tll !l IttJ j
tb K..-. aaa a... 4i,r alt if- i
' ajtw t aa la 4- i: rr.TT
tf ' tr.t tt t''4 bfa
t - o. n I. i ffi. I t.l 1I.1W.1M' ht '
a. .n.i l i t-n. I i.i ci.w .a'7 J
".4t' :a t f v ' ia ia i''nari .oa,
urn fcav it.. Cf Kh.al ai.-t.
rk lar t t$( ir Vratkia tb(r a. . j
aatJaa f a?T tate wr k4 Itias. i
.1... ..j.l..;.aU.i 1
:'!iu'4t lad J.-viM;. ft !
' k,jm4 a 4
i aVi a: oa'.. rtfatlv'td tt fciiai a
i.t wa. il c:.vt ac
'"i -r - -
t.aa a.li.? ot' Watat. t t-..jr b
b a.!'7 f f-i4 iU tWtf.i.t ci oo.l j
H-ptt. a- .
. t..4 l. Si.t wa 4-f jjh--
'? a arjii tati-a. i
! ,m laal.f ! fcclfta a4 rartt l'aa, .a :
is kaart a-' tfc-i t.U -,1m A C.t.a.it ft . '
! - i ". '
. . ........ is.-t.A.' ll V
t.i-w.t-. . ...v.-. . . , ,
t,uwa.'a.t 6.gi asj tb iptiit of tSk, i
a- aea tb4;r''a apoa tte.rarT ctvai- '
1 aitMi I waa.'-a.
, . . . . ' , . '
"".,..., .... ,
L .
till"! fc.-
MM : rr.u
La.
a-.IV4 iait-a.io4.aa4aati a.t.fcaaa. ,
ra vtT'.tiut bare 'ienbr.i rt.r ;
-t ' b. ( a !
" ' " '
.J n vt; -i i(lhjf i Ti- tiRji '
r . fuaa.,, :.. I".,, ta..t K Mr-. MlNrt l
1
ftiaw 4!aij-k-i C4b fti. Ivftifb. !
I 1 fe II. WatJit rTr t Ui4rtvfi St
fea4 .rv ti ieWa. t.i...-o t
" '
Miu 4
tt4y entailer- baiKl
.fn -,af. riiaatM Ct.a.
a8t ma asy la b Uqfa lialt.a,
t-
ft., t ia.. .r 4tiiva4l aaaid u, ta !..
j.1Virf,t f tWaaa4. it-4 t.4 Ha:r. '
a - . . ' .
; if tjartsl... tifj ia a wf jftal ITi
1J.j,st, .4 t,.,,tt , ,, lf.m.rr4. .
lU ,w .i.. ( tta fi!i..-.a - i
alH Bl, 1..4 ki. fcaaa, 4 b !
.jij .;.-aJ(, ,ir. -- tb bbU-b..
l.tf(t)t e4 'tbaBa.i 'b '..). tt,r ,
vtf ,ljKB,,: i.af.4 ia.jf-at.. .ii , ailit' '
. l,,,,:!,,. !. .a W. ,, ak.ta l!i
ta of t. i4'.tit4r Vla, a-r.rr W (
l..nr ai-
I3
i !
call. J.a fca,t.a tl at . ' :uv t! b,
Ua. If O.ua-.'i-a'l tt fuluia W Kiici . iill CifJ
Btlt t.u:a lit ll aa jrcai,U jtnitaaa
'a iiti ttiik'tt ol !.!-tnriJ ba ii a tali
l4 let lot... r-a aod u a'..i bit
i a a.ua L; ci a l' a- Li.-1. an J jt Ihi
i'j' l-. t-ajat li (.ilir s'j tb I'taittf-t-.i
v 1 rrf t bt "M-t
V.'i ,in finlt .rj, ' iat ft- t iM I
r.i fa( bf.fl-i, a f.ai.c ti.f.al of .f
; . ,tti-. t - K ilo-..) n4 i'. a.'i'ni
i I'd.,: I ... rtt HnUi'ia lsir.
l.:il I avl Sitl'. oa.'.; :lf ar-a- l al ...
t." '.iitaat' fa.i u.' u. ti twi I tliillwa.
ti ...ft.!- a. tt . iit ft 'ttrtf-.l;o .f ti '
w i?' ' i i.f l.:t i f r;'r.f 'i';Jn.'l l b a
i. .ivi. i . ta Ifce in ur .-f ..uf ta jiri.a
tl i t4-i la ita.-a tlit' laia ta litt. ur lit
...... ' lLa i wJ 4.'i.la.a .1 s u.tiri.
jeuf.l B.I18, u! ICEJ l i-ti. a.' a;nt by
iuaatiit b ji.4 ip a fan Mitaia
' II w - . .
iv, mf,fi-4 ca bn-.ttg t ,mt ptcoiiD.bt j
fi,y.,. gti up ia !?.a liaHotte aii4 Uia4
lit !(!. .4 Sbfcl ar ut.it.l U ri
1 1-4 t4 it. in I W r,,tu.K
I.,i...n U.
I H t.nf4 ti.i C
Ml ir.Mit.. art- hitcbt BB4
r.j..a.w.4 i- ibi o.H -'., aa4 lbl It
,.A. a .ti. . taii itr 4mcte al
i . .i . il ft-.t
a..b a.c.oB .4i : ll-irapiy ea, (pit
r 4
I be t'- H.aa4.a ail tlilavaa ea.4 routuri
atiuLptcO M ctnab bp aua a(k.t war
We aa.arcd bna ibat b.a oai-r aul4 lai U
' .li.. -..! Ir au'1!
' . r '
c Ua - i!id "-a' t: aa- a'l
.. laH.tajl t '- tli. ai'i ;-."'
ti'1i.l tf. j l utt4 f.t-t.rl It., if a ..
i v'. "t'l I'l.tll'll lb-it I'll 11'. i j
i..a? !ttiivU-t. e4 tiiai !-
a. I. i
I '-Hi
I' ! -
i i. . r I. aa'.i luf t a iiu KB'.
r it . pl a t..,
P. f.itaa. Baatara.a4 ..-.4 .i.it4 Bi.r
effi, b-.it af aa Urft ins aa 1 1 t.iei.
e it l fai...Urr4i 1 1 1 a.ll. ai-a. i.
fj. Is. --- u4!k--.4 f.iat l.iii li
ie ai'e Di '.ni..l. Ini-i'igbia tJillwtu
n-4 ..i4 -i-f ia ar.tl b.'i
' '
- i ' "
lata Mitt.-.- kiaa a.iiia. tu atar ta ac.
.!.! opvU'ji. keA a lirong aai iiry
i lJ,-t-rtorr an-aieja-f iBr . twi a
. Ibe XakOijirj' 14 tU aa, ef la.tUt ld.r,
ii4 -tUi rwt iVaair aa I4f.a4 lha i-
; t frai af tha If Jt, that Ba4rat tta4 T!ar,
! J J. J.-!? l?Kti
i y 'hiae beetieer ta p,-at,rtt;
Fieair. aad h.t be
i. ....... in In-
pmiaatb rtiig
a a.u) ti.-c I j
IT" " "Mi taiTBuii ia I'm. itiuiui 1 1
' Tt twiei forty,
ferth frwrV foflHf f the Dmoflr.iil
I Rj. kirh krt iti-rjHTl4 t mrm tt
Ihinj la !tith, aiuthtr it Iht S"rlfc.
Tfeti tWlr-ll, lti t llit
ik Hlr ?.uli I Sjt. it fi !
i fTii Mtt4 t'UBRiott-h twhft it for 'oo-
f.((.m, mi n o lUnu Ni-HH of !.m !
ritirr l hf vf lit it ' ll iiikr
V:h lv (1 B'Sf l lb l"-tc:t cf -tt' f-- :
nl tin'if miM in illicit f'
r I . tS" mr I tc finK ivl ne t
i tif 1 tm-s-'Tt.il ii- . jrt;'.i
n! Iss 4tit0 frf lrf 41 jlr i -
A, miit Ike fiatl:tl.v . (l il.eir l-t.i
if thrkiicsatsi ,-(,.... nf
r.i. .,f'.i. r SotttK. hi. . r.1. nf ,.,.!., a4 j
' l
MaffH.-tu.aw a r.--w .
i
. ... . . . .
1 1 IU. If ft- Jilt - I
A llt ft h ltl. ,ott.
ir rtMan-v. ' 1-
k ,!",
" i--.-l- ..V .a .t, .. j
ti aii-uef ik .i if j
j U UV irl I.. Ir iUel- ltl llw t ar i
l i''"'"' Htm !. la., baiaaiatb j
( 4 4 Ha IM 4tU8ril t attmta of Hru .f
tMt liar. i' r4;i'B a4 tjiti-Ja-
.., aa4 a Tu -. lb ki; b.j ap
J ir-wr!.!? -..i.(.i. I ia tb a t
a..
;
?''"')..(.. V. !-..: -a .-. Ti. s. i.
fc-ta JU:..-.-. -1 I-... 4t. tHfi.
" e-w.a.;....
' ' " H' '
ilbt l r A.-' at.4 la. ;." "
"111. Tvr.JMI.',.fJ lb
.1
i.4 u.i
r
:! ( f. x I !
I-'
r-ft-.
MltV ( I fciTI
k'""' "' C
tor : -rri -r af iiMi. fiua l.t - :
baa ft tea r t4 !.! na b rt tltw ;
I:'- tiltfl-r ll ' 1 U t:' !
ln'.u.rf.'t Ct'fci -ii---e ft-'- '
,!: t 1 ni
; !": it -li t..i
"- htvaea..l alt tb-
" !" aS -- f-
1 a 4.:-.-.at
!. M l-ac.i.i ? fcrtWI
ea.i-fc
'k an iK-.j.
' lt.l l-4 ti ! i-r ?
t
,,ta '-: f " : ' '
i-aw
l..!r
: u i m
4 t-i 't .bL. f if .: if.f.ii
34 fci
.t r.i Ia4 pt nt.i-isj 1i.l l.u1 a-
-.- rai'i.'.t tiSfti 13 tic.i 01 drf.l ll.il
1 .a J u ii.. n. 1 4t ' (:.... J "t
I ... . '
I itM. iifft. rl ia rr l-"b, 1 mtai.1 mi p
- - 1 -p -r ,
Hiitiii.it
r1-. -.-"-' "'' ;
tl st.4 .tf, ...l r.n t.j n; 12 ti. ta j
a.a'ott .tV,fc.ir IH !,! k- .fc. i
i. ......... , ...
U .li. a. fAl tl.T nil . Ill OO . IC.31 T
- --r-
efctaI fblrj iiit4 !t aam.rt '
Tii. t:e ttmr af lb rour.t of il.( ;
. j
1 u HLfte TftT as I i LP raortt on .
.,.flM.-. :.r .t. ,k a
-
a . . . .al. 1...
M.ft) .1.4.-1.. r,t-. 4., w .
!! tvif"l- l i.' atttt5 i-a t.
b. a. .!' '.a ..?f4 i'!i ririn .i-tti.
.i;. '1 aur ,.i .t.-i,.. .Una art.
, ...
I nn-t rtn rf - ' ;
Jit;:, r I iHrpt. t if 'i
b fa. f
rV l rafthajritr el A 4rikr '.ia!
it-seir. Q It .J 4,o w r. r.ft,cr
i!-t ba iMg ar .iort. ahi! cat-ia. .
a . I - .4.
aa; t lt Tf- l1--
aivar ia ikt Uac.a af Iiali i
-Iw I- a rr - r-f - 1
IbtjM I.-., at a f.t-a aaa aa t.aa ka4t
l. ii, aaia a t far aa-.!' ta
Wai :fpfa awrt -ftaV - I--.
T - I i t aa .
Javba ikli cni Lha Sowih.
.4 asana T . a sf . ;," b.ii..'t
ail &; ws lb --I'it l.aa u -t -.!...
fc l-ii.. a rtSf-B a.t,ff. .fl.,,.r
la a.rftt a4 m .itil-ta ka r.-b ai, J.aa
tU, 4b 4'.ti-la-.. .. faitfi' 1 r
4b rr.a..la. .. WVe br t i'.i I 1.
''-i l t' 11 ' ''- "
'' '-'i ffti-iUial !?"- H"" ' !l " "
a4 Va4f k.ia . .'1:
talt W Ua a bi it f t.i...' ' Juk a l;
..rJ. lint ait Mint IU .1 ...rjii"i. i'tt tUr
ttb 4 'Jaii, --i lia jm.'i t,j. - .it. I.
CaUbratcu titL.ink.ii. u..fW'ca air. uaiUr
difci.iatl-aa, Js-a. tail., ia it. -u '.
ti Vb-w-iai. t..4 .'-. I.'ii-ia.fcif l-
IS.i il
- t.l. Oa tua a l-t''i ro-intfv, aa
aMa ta Uu 4 i. jwt pt .ir if. ' s i.-n
ihal lm.li Ao fti' tu .il ra '.ui v.-z t ii. -ti
I4..-I iHr-f- tt.. .a..'af fifiti.i.i '.t.f , 11.
air It ia 11. I tfcrt. lj..al..io t li 1 1 . ( a liii
pr. -i. Hi. t mii Li. t'l' l ti ' V t
.i.;- M't f?fral l-.-.a :'.bir l. 1. 1 . It
i.. ftttimii 1k. tji. !... i i..' fciifiti.i
.! ,t..li a .l-.ill ri.iiltua t' t'f- i.rnt.'l f -.
or.i li-jf tSt if-tift .f . i.a . c..ti l. - It., it
lit. t ill l.'.uk.l I. r ill ... iltt tl.'t
i.-i . 'i:liuu? ... i. aa icj la h4i! . -tiMI:.;
Itry at. tl ri-iit. tour i.i tic i 'Mtv ar.4 fb
ficui.t r.- i'!..'. It. raff.ii.f .mi tin a-...-..
r.it.ca. 1 i-t .'.t lq ii
tifcal o4 . ' -fcfi'l-.u. a i'aa.1
iai.ail-tr Ui.itit.t!
u.t'utia t ai.i.
ca.u il4 i.ai'c w iUi.i .ft. :n n j.f...
littg; aa4 rtiait.i.itiiig . iuiti..'tu I . iir-l.t ;
, ,HtHl, a(.iat uatira a4 tt.nrt;.t tb-li
r!t.i ii: but. tu aulail nt oa '. . .mull.
all tt' ? .uilia.a 4.ri)l.I- f'ljl
t 14 art . w f.r,at t.-r ...
, an. . nfy. fn. . -ur-' - yi..
.aa; a. .. .a -r.'f.a :t f f.
J -.'-;'' " '
laaVi-t- auj i t jtis ... j-
' - a'' ' '" ' ,
t- t It bf ptuil lu .ral.tf : aeit tt I an
r , ' . . .... .. i
, n hi i ..f Irt i iif)" ll at ati... tliat
( tt1. ,.Jt - , B ei.kr. ea4 Hi ready ta
.ar.it;. ..tea. oti.-.a r aii, if I outl
Ifl.tt iba .t.:.ff ar t . eff aa la li.a fit.4.
lni.tk. u -4v ta tk. rv-l au'itl . i i...it. ii
ti. j iooi'a H4 iiiti.tllalitil. I i I at I.a'.
atiaa a. aar.ttl C lual pfottM! b.iu.. .nt kii.iii
.-tt paifllt. - fM lata af lltllti'-i -lit.
I'lta i'4.fatei( ti tvf tiiat fiftf.lbt itt . itatnit
naifjflt. lllWIaal tl.ia a i (j (,. a In. li
i Ntvr taiotfr-ui. Ibfa ul rttti nti.tnr. If
. a c iff Ik !4..;b bt uia.i. t.i. .mr ii'll-ila Ui
aeiaiBj; it eaaara imiitif ; ., u a
' i-t 4'r aji'.f tl a. luatta i an4 aei . riwi
4 hath tu yiM4 ataif aa 4ra
I thia, J -I'd J4 -lft't brine "tr Sartbrra
bftihcrB la !' f jtt l4 Ctillilalilc
I fPiatM, ai4 II Ikry rtrtit. ..
I lt ad fcir.i. , Bf atid hirntr I.I a. ?r.
- ...it, ai.J lit tt'.ni itifl.f i lo oa: ear
.)-. Hut I 4tal it will Bvti-r tftiaa to
j it,fc, f,,,,.
i ,i ja coaBtaet s apea tbia nua. t,
. Ut, Bnj u . Ika4 taag( i.ef, Mre
j fV.f Mpfaaa th tra a4 eM.e4 .4aa1a
ef a hraea ia4 basalt S-aab-ra aata-
jj wtsi4 net MpriM htmtf ta llioug-
, 1bW '
'f!l '- ajiat,kb!
i ai'ff, ivav aara an-i f , m .a. ,
. .......
fjirita Jf.. a nut.! laaaina aa-ary, a eat
0 tk i il3, itrr,
qitlr4 bv I'uitrd Piitu ftnnt Mlti, ki j
tMtto 4 H rt H VW4 IWM. -
r, fctrb, cl.n4, .M1 b. W M ,
I !
Pll, rOlf, 6l!f, Mn1f, MM. IfukKM.
Una, Vr-. Tul in4 SibM!i
urikt frth utitf fot4 ki k-ii- j
i tit r t.i. int.. RintM. ini ihii nhio't in !
wm-I. it. frHi It Uki ibi M- j
!': j
u Itii itjiWMil tlif iH,-tio-"l,l ',
Iw (wwi'Srt t tbnt p. if kf a ! ,
irart, htd th -it. ff a flti W "
ifrr ta ' jif.TW4 ,
ttit t l(ll t MirrtJ ti -f kat pnl j
irrit"ij. '.'b 4 l lrnttcnl ni j
ml p'-flfilinn, 4 'h raniUtaitvMf ft- '
;! '-.' 'ri" lr?H't' I - -
Karti tl til lrH ..f tb I TuHl t'.i.M d.'TAl?
-.e.-wh( H-.,..,V U ba. ' , ' t!"' . .i '""
a4bba att ai bava 4vmatrat4. i ff!f Sn")SrK :(-.!'-. 14 lilimorf. !..
It M 4Wk-I ai wnnp4, 4 tMt t 1 TJ '. C. !'9tU. J nr t),oa4.
h t'! -nrViirirT. f f a ,ia h kn Wl d J iUlhal.l tUoKb "" Tn-:. t. n.l i !
hl I e i raa.l kil'.l fcft tbt flt t . ?ry tt w "' '
k ,ia,. ftf .,imi! .VT. I t tb - ! Ianirl "". "i m"
f.ri.t, uf mci Si I- ft f.it4. at ri- -I i.-ti lu t . m. a )i st-iiii
.Vu V ",. .m UK I bo Hrj'rt. j f)i".- IHw't ?' il.P I'..UB,.B
!! r.4 u'r, h.r l'r -i-r ' ' 5 t" Tk' 14 ( II.' l"-lfl
lit K.Mllifkv ' '"l" lHt l-4 liri. 9-n-'f Infl-M
a. - . a.. a. 1 . a .. - I t
o,H vi,ilJ., K.n. N,..,le fc.il
,u,f m.MhJ. H, ,'.. 4 V- !
,?l)lv,Mt r(,f ;. .ra,n ta. p-.l.ti- :
rl Jfii... v -'u. dt-lf.-l fr Pit., j
1 (n b. n ,h'Vit :SiMr iHttal'4 la i,"'
i K.. . Vl. I.'..,., :aMr iati--l'4 la fV! '
i lb f-r-Bli. ; n, .,!l. I-I"H. ' I b S. r.tr.,
! I I K. r, . .. I . . t . t I ; , K rfrar.i.
4 a lbb.4 tat ffU .1-Jrai ftti J
j. .,.iM,t ,t. lM bow it
9V j1( ,rk n,,; fV,,t ..fJ of hl, prui,sr. i
i IJt lt -.bi at.-'ct, h i fc'.ni'Jf,
uj ,,, c(mkt Saial' -o.! t
, M h It " a.bee !.4 '
j lo .jn r li -..f! tf lb TurTtnt . Ir '
J, ,,,, ,, ,:M1 , !.. fW, .br-l
i . .,i.M M a, , i l.-4 4b ' T t.-
i.r'i. ""i.w. - ......... .-
k Vr ,TrA .:i r-t K:i I.
,:. 1. ,B. Btbv,',. - ..-.aaitl 1
, , j,, fc ,..f i.,,,ti.. 1.1 mi.,
i i -n (V- .V....-M of th;
jkKMMKl JtM II' (T.'DM i
Tha Ifat'fKln'5 of Dfniiety
S rTrf a A i-t tip a J"
. .-ti:l ttf-i a.-.! '.
ta jin I" ;i
ft
ho rfi. in of p.ja i lie II ! ifif 'i
P!.f 4 a I Mi.' T"
'b ". r.4 t i't M" f-"i' .
IW KM tfHi, 114 l!, ' !t-l.f 1 f.ol.
;ll.f4 M I Ha at'-:. r I'lTn-r.-y. r-
: ffo.ii .1 10 far f.'ni
! I--'- '' 'i-' P '''
I ftfi.ui; li. t.'llt, it
I fit f;. a I i'i
r.'r.-.riii-a. .-:n
-.it. a4 I .it'll , i"
I hf l T..tiRi f 1 i! -f a! .l,-., rlr i'.i ji 8 '
.,-..:,...- . w.." .wr ...,.
; t.;w i f I waatttat'i'A. M a f .'.;&, a .'.a
' Ittl-i'. tt.tr. .. IB ii ! tt!t l lb
ti dtiij
I t P'l Jf. !(
r. f tb Hr.4 f.dr.
of I jIim-I .. .1 tf pt 'lf''t ia .i tbl
t: -rij Ij i't'..' i .' f, i,.' lna !iaf..L
a, a ... I. b. tittm.,. t,f tr
' " . , . . . .,
vf b I a -ta. lb ii t:.' a ' tt ta vm-
v. . - ,
-".j .... r- -
b .14 U.a !. afivtl .lbia via l ti.a
: r. . ..... ft . v.i.. fa,
I .I.i f I l't-', v. - ,
a t .a.J t tt. i.tari t ts..
1 ri -- - ... at.. d iV- n.u-( aa tir r.
a ti'rrtn a 7 . - - -
j fJ- f ?taM Prlwa. aaj Sl.t
- - r . . .......
I . Al I'eM' aa a aa4-Va fia W al W M af
,v,,.-. ..... rt- ,
j am artrr n..c i.a -t r""""
t rat Ita jtr .4r H--t 4h aajjW art"
' . tttit W i..r, l b.n- f..lt(l.t M
i t j- . i a t'l.t'. t...
ewtuj.l, 4 it.s'nariv
ft ff , V b Vft M - - taltlak iW , 4
tisa.-tcl it f-t ainrd. Iti4 i i!-rJ, la tiU
it
tiM a.AfUH . a t t r Ui W ! rwhl
44r
! r a a.n.rtrr ef a ttatury r". t ha a !
tm--.-a.k.. 4-...IB ftt taar (c .
! tl'ata, at.k W h .aoatr'"' atf at:U ;
t jaii;a"e ff iai'jatciat Ta a '
la ia of 4b f laiaa. arat la b 8 tit-
lata. T Wa Ww, . fr ttw yaaaa aa
...... . . .
alart bj ol U !!, In trl hiiataaif af fW
... ,
f !I rbnr a I rv-frt.iu frrr; aa.l t
! r-t tT'l.;. i r.-. Ht.i..i s. 4rira!l J'-
hMt- I . i 1 : Jlv.f.-!"..' t r..t, h.if Ihf ttev
- tv r i'-f ab- fufi. , atic tu
iLr b-.irfn.l'ii.fl'' -f it t f ti'til'it
to ! alif a. e ua nat.l.i l'a.i.r'..a Tin
? Ott!t.U..I ttri ',. U.I I
I'tf ..ifb-Ml tif!'u:! aa I.. l-id "!! V). ,j.f.t
.-' t'le V .(...aa! I-'-jr.-l ..
TV' atmr I.
f t .i .1 -i. 'ft aii. I fr...t. J l i itl I' -Iri. t.wjt
-. t.u-1 Ih-" fl-fii-t .'..i .( I., ft f.aiit"-fc
. t. i ra. at! v:,.,i ,nts f T;a;..i-!
t..t' , i.tt t-i f... a n..-.! A ."'"Hit
(iifcu J"!.' 0.ii.t'i!,it:l "i'l I-rim, aii
i'i-. :i .ra (' lor i!i !t"i.V-ti tf.b. ta.aia!
tuittlitt I'tofia" ttoctrvrt !t, ll Bfi
r t -, !tf p i .-t r u! 1 i '.; io .' ii.ir.it id.j uH.
iiii 4 :l ir iinul r. ..4 t " tl Hfu-. a. ii:,'
ail.,!ial fk' iJ I ' !. ..iir'i'.l fU. !
x'nr faiart T ta -. tt- ni 'ii-t iHri i
I ' l!.,. ..flV ItraBi't Tl'! B-.1 ..at l-.'i i.t
p.'i i rr ufi 11 !i in. ir i. i., tifij .1 ii
. 1 1'.. ii . i f (i.iit.i n i .i. ui! pln.iilii -
t'tii I t il- !il;r:,.t a-.'ft1 it.'!c 1't.nt.l' li'f.
I .i.irs'1 t mill. .I'lislr a I ! l("l..".l
U'l tlilallii. I. lit i .1 li l.i.TTII- I'll I'a.nd
M.ir. ..l , ' V't i fcti l-i.i'iill
lui , u."'lu. a i rt. "i;- a. Nad I.u4 ail
Ib.tita, hr I-tti I in' lb -..pnlat
Ifativ i of fiur .Nat'. 'Hal .gltur. Ltta.
Sua: Ii 'a. '.guard., an I rt.f;..t... fwla. bate
lint, t cit I.. ti.t iix'.-an ra, la trpeet li
bi'ir o.t l t. t In !i:tlt la fata-r ol
t'U), aid bid morata
4t'ih tail vit P.wirvy a e-ttr ra
an, boi tta ie tb pi"Jt at'tl a' -'?
lb t'a cm. Whas tb Raar ai.taci ta lhe;r
i -... J raaba. aa4 II.II Jf-a li'ira brsih
Ii ti.nit lb. II 'a bl f.ji.H., and f. ri
tb.l It' !tirtlTij aralb of la .fftudi.l
t.u 1. aibi-p ap . r.'U pliab Ibrir 4r-
klm.l.unt S
Art.kt.nd Imp, Ucbm of O.iub
,.aarJ( .?... .v.
a . aa tl- a. i. t
tttantir cf a Mr Wttcot, tu Haiailiaa Ca y,
... raar ata. ftl.d d '-.ttvlctd. .at,
l itl'l 1-1 tt. I.e bLBfi li- t."k a ptti m
ti, Miijii'iut. '-..til, nl u.gf-ibrie anli i-
n ..ihn. I ri.br luil .a lki. .lit .l....it ..
,.- tt,.). I... t... A ..V-vr
" , , . ,. , ,
,.,.J,l...IU,ll!M,l..f It ibll pprf,
,.i.i t..'b s, laluiiiiii'a' na lhat 0aaa
. . . . .. i i
rrafltliit B ta!l.l.t ......... aaiam, an.,
aii cititti. t.p f.i.trallv tt liinitd II
ntrr In Mbrr, aiMulbrr lafaiwalk'U vattiiittr
..hind rf llwilar ilBPitll, BHt Gt.tcffi.tr
' " . i -
h.i da a renttiailioa apt lb. aalbttti.tt-i cf
Mi a an, o4 ..f4iBfiy 5ire. nini iki
Liiktv, af Ihit rlty, rrpaittJ ta tt-b!sr
' " " ' ' r ,(
Coaaly. ait fbarnre tt-al-lb ttipe, :
aadatlblb. fibaiitT af Iba Uanty. aaare
Bpoa)aahiiaa4U4ia bl. y?-4 tilth aia
.Haa,4tH ahi.dta. pat
fclnUtm. t4UMvaB U4,4 kU to
lhaMjU4rthia t.ty. ai h Ripremi
r . t .. ... f.. . . . . a. ill .
w
t "
tvwiTa n io Bti eattB ib vafnaaiBarf aa w.t. au
am h a .Barter " V '
i ii urn m i ;
i. . . at t. . . . ..... . - - If ..
. i - I a rpaaaaam f tarn. ? .t..... .
.'u ...... ... ' a i.a.
qia, ni. a-atn i lOTfja.......
lTif Di1a Ikkrt U M m"? H 3'Jt
pplh, i tlii iH'k it it tk
(kut I? itiacj i; wk in lkH M tf
l mrt '
Itl Cf (ttt' ErtKf t-rit.
la t4T in tU'f n.-!ilin
KMIHrt, tti iuUmiH vf K fMf
tf f Itf ir T fcai.gtl Wl3t
,i, bB itliMflJ.
..J H-II ..nil . I ti iKnn balk, hf -
144 ika Hfii!if krf U, ii ihU
hf r ltf W do. Hat U Iki fl f
Ck-.
fillwofl.
4Sil
l.W
Mt
4 v ?5
41. j
fci.414
S ll
4-S.J.-4
2-i s4
(4 u:
II M
4.y.il
Arkii
Ih:ii
situ
.4
J:.
H.sal
14 M2
7?.J
JJ.il
Si.
: . i ".
44 744
.i t.ii
M lit
!.'
Kp(. ly
l.ti!iitt
Mryl4
Vikim-I
M taohri
? cr tk t'rtlna
Imhui
T
fl..ll 1 1 a .1 . - 1.,.. . T . u.
U ... M 1 . : ... V 4,.r,. ,M
I f." I4la-i, -! --t ft,!..
t..f A-MlV..,. .' . 11 'nn-la- b-t.
15.'. blhiH ....1 ..-. t-...l' it
b iatl 4-if i.i .1... -.1 I "I
t.i
n f.f t
li I 1!
Ci1 ;f ti-jr
fV ll
I nn,. i. t
bt I- Ii-!r,i..',, ml l; 11
l t li. .'..-. :-
j..i
Firtt LnUi't
b'.y ; i t.'i f' .lit-. t1
tt I ..i. !: :l n. I I .( f
.v.,
'
'-bi' i ' ' :f !.Mt
t a- a a i; . tti r . r :
; .. .lt"t,r v . ,.tt.. . ,.u..Mf a,,-
I a
i( H-t.l
f t it f. i I
.. .. i t.
1 ; 4 t , 1
-f . tS. . :
t-.'-t, ittt t tvt t
1 ! , fml r.lir.-f.
11 1 K', n ;
f : u.t I .
I 1 I.- . . a '. I" 1
... t .
r .-. f . I..- I
! ' .! ' 'bal t'l T ' ! 1 4. -1 I...I.
1ni-l. A ii lt.tl.fl-.W 1 -- f at i- -
0.4': u. .0 t-'-ttt, itn wi jj'!: ji
v;t- iitiua I'crt f 4't,i' Jit'iii w
f 4 1 ' a .
ii. f
.J i.i. .- t s I'L'i. 1 :
..!! t'sif ffi.-t . ;., ! r i-: t-I t'.-a
lftU.tl '.tf b ft flt;li (-'tlillUil rf':.tlt. .
la ( i.t ta 1 ) !. ill I uHi,.- .
f v '.it V( tt
if. I r I-'. -1 .t -h
! -t;,. !., t v.,,.:-
itr .n...!
. ll.. f!
' rr ; . U .
c,.. . I-., - T.a .
t w, f. . ! a it n.-i t (.'-. l al r-fj
.a. l.t V 'ti. 1 n '.. r.'tii ..;, la
"'-a-- s,. ... ... ..........
. tv I... u ut lite a l l t.f.o r 1 ,j, .i irliilgii4
. a 14a- u.fcl i f 1 kii.li.' t-'ia..
! a t,j in I - tut 1-1 . a. ii4fi .g n,'4U'.i
! ai.w.,.. .4. .1 h r.u. t I
, lata',. - .a iU .4 .Jn. k -tit . -j
, iii..t, mniii-v ..t...0ij n
t qnti v. .w a.w, i . ,-n.i..
; hi aiaa ia BMacrU (Thin tkaa Itat
t( irttikti 4rii.i t... . ttar ai. t
. - . . . , .
1 jiart4rJ tu t-4 lift nrti4Yt4M ;
, i.irtii.W i!.a t:ita i aia neauriaaa 11
, r... k I,iV-.li.a. I
t . . l . j a. i . . .
mt bib w i.r - w
; i4 a ta aft,r Ml Iht W mi n
: klj .. j 4.4 Itl lea aa ihal Ibct
- " "
. e,.,,, . .!, .trl.,. .Ulai
.. Iar a .t..ai i-ait iMm I br..B
-I a a.t arj,. . ..-.. rh. v. i-r. a.
I -rr, la.t,4M, M..i.r;it l l.tr. T.t-
I ?'.t. r1-1 ftuK. I al I1.. ii.cnal I ia.
( ,Ur,( nf gltt .iwr w, ,.f
ilr, pUal '-M Vt mx,U J
; tif.;anj nr n b'C fien p ir- u j it
i U bLc.b4 Ir t4 fti Litir It
' . ,
I t JUf, ,
! Itt ITaa I kia
1)1. V x tiki.
B'aaUIa, CtMli Co , Taa-,-atr U'k
T m . J 1 1 a. r.avia
Si tarrttf; Jr I aui arapiiltal f.f.ai ts
: n.i-i pa-w.i w ib .4,.--t pt.a
j f- pr-rttttfiam r't"'r it in trT ai !
!"... , , ,
p- tjafk 4t a aa4 Baal ft..
,tu titvil t brtf I. .- t-.i'i !,(.t;t cf
rtrM IBVf ptl ll 'Pi, 1. ! .J ', i-..t I
Iri.-t li erf bti on t. j i I "I if f r'T
.r'rtl. ei4 t Ittl ai4. i.'. .'tlt-ia t ir ....
tl.v ''iaa ,kx u. t. liiitiub lh .ultima af
3 -.t j-.'l
Ml .. a. K ... it ti- at'.', ff-l .' IV!
i . Miyn i .1 'i r. t..-t I... t.ft.'.! a. ii.
1 ,. : ..t In I'' in'. li " h-H a I't !ti i
.. a::bi 4f..if4 a -' .it li. fri4 '-l-l,
mi t,itfa. it ef a I .14 l'i a bi.ti.t. I a.iat.at-
, 11.4 B-.ll aii k 1.
i.. a r. r. aniartia. J
I I u'l. ."-I a tr-l t . a i . I. ?(... aj;
a.t.4 I. .'..fctt-.-lif i i. . . . i.t'.Vt . at...... I
u rre"tMBt fc. ii. fit ni'.nili aj,3
hr 1 1-.. I I. it uiitl. r 1':. 5t ti'.i t tart.
an 4 h.a i.il b-t a a.-ci l..r..ni a.ai t, at 4
la ...... p. fic.tlf . u.,i. a4 ,-.i,rd I. la-.
a Utlil, tl U'l .
J..a I' ( tiaaea, !.
i t Icttili
l m... .
r. , .. . , .',
It... .1 .'I, lit It
, .. t, 't ,,.!,! ,; tl.
tl... I.!,'i ) I- i ih.
.(-!- . ti ru Wo
I 'U . J'
t.l It t?J - at.
I V. ;f I " .it' ti Uir
ti ll i U il ilrtfMt 4-t l'1
... iii.it.r .t I.1
f : ' II fa l'i-1 '..'t( (till W.r r
Vtvth amn- i't ! fu'Viii' iet l
. 'ta l. :rt..t i 1 OS- t th bU.t
H.rj-ui.!. it' ftirrr ' ..Ti,i .i ra.Qf fv c
in ,1 ..i.'ttil'isn, It- i4 ! 1 ie tUl ..ir fit hi .rf
r)fi Uli .irllt.'i H i t drli-l tu
t.ifira' ff t'l ... i.b i.,, w4ti.'li -in t fcl
i .rattfta t.f th.- t ti i ...- -a I .l'jr Rirn.i-t !
of tb t , 'Hoi . . --..i 1 ,., at I it
a t t-.B!i miff til t.t Brat ..'l.--.t a.
1' r 111 t H; . ii-ui n.r.t t-. ! T ! i K-. r 'i.. attitif
r ii f. Vt t.t' imj't.-tid ;' :'y amltr hi
Ir.-'.ICirU', c t I an " - .uitd. A f'"
rui'itht Tt I .! .... ..t atl aai .
tt it eit-in It 1 int:a(i't it J' i!"lu.l4 lb da- :
t,i l Ibtt i.n r I
Tbr t,K..r rt i il il.ttav'lf "tare m.-vub't', '
ind II prtitjtni.l.t r ..ru lba -(f Iru'tr oa.
Srifiil. 4.1.16 tt. Pita.
Vi tf'-r ..rh TiMtJ, ttnl,
'
- - -
Fehtiral lUmi.
IttiL i.a InxM i. I'll .at at aaia lor-
l t. iiai'tt ol I'.na .It. it k tirtB ittreaJy ,
ZJZVX WV.
aaliue work . Urnaalt aa A ftaal tall
F
a. tie a Biretiag bal ktas tailed at Liana!
p u i,., . .lB,1M,
i,,. ftf if,, ,,, i.i a , V.-i. m4i' a oprtHk l
a n.fft.n t in lif" lourt r-iHati, Vi , hi tba
-' " I'-Htl-v
i , W- ' '. b.a.aiaa t-f
J.t bMM. lln af i-,-it tt raJiui Ur i.-f
nUti,, w, ,,., .ti,tM Ul,Ulll-
,ir, u- lit. 11.11 a4 Ktrrrll licbrl
1
. Wialltat SrltT,! - Al Ik Hravkr.
riJei, niipB wrtlitip bttt 4lundt ata ill
at Ua.bia.ioii, I Sift tlt4. alba, krd lalkHj
fftWIC k.i II .tll ,,
an.liifia am. I kara ba raa.iuJu.1 i,f th.-
ptw4tslnh ef 84 atgtx H. are ia...
tk-Oijb awt ertaa, unti Ikreagh tbe
wtttl. ef imr Smbra elut.
J,, U.Oja, ftt-..la of t.il 4 twm
ftatu aartana taaiia. ia lliitwii. ba.4 a bai;-.
ea ataat.aj, rt fUtw,. ra tb. tilbiaia.,
'C, 'Ml mZZZ
.juikaftiaaioaia.
Aa lattaaaaa ftall aa4 CU mitW;.!
. . . .. . . . .a U ......... tv' . J . .
aaavaaag -w a. -t n.tK.vtri .'0..k.
lTvL
J aa-at aaf t we nniitm pfffMn.a
i a . . .ikIi a,i-a. irtttaif af f liata.
j .-fj . - r. . .-
i . . -
'r - -
. ru. tHtn tt ik f.jiit f cv. j
JJ W MMfIW HI"! I'f1'1'"'1' "l
fB.hrli" t i,M pff-f. M .f H4 ki to
!'. v f I mimW.'' . i
mu-4 r tilr l hl I" !-..-..'
ami AtriiKic !., !! f' ""t K '' "
lo tM PKiif l! '! rtialiaux f t ti'i "
lb wifMt b t rir'ra!'fi r.".Bn'4
(ttal Mr fMiHJ. 'h t,k- '" '
j1.4 l i.-t1f'i !"
tagi'H 4 4iili:otth'! A '. .4'ji.
la i-O' i it ' !' lb
I Btll af4 l.r"t4t ifi - r't a t'.'t fie I
of " t Diua fl'U rr4.-a." !' " '""f
wooh II w fc Intra; f ), w1r i'l
4-lif kl l IK (lorrtMM evi f H bcr a
ftm ar tiUatt.
Tbi fral af Lia--Ui ia4 t"
rtiKi a af-il at Utfrotan. W !-
i inir. ". 'i W bM4 f a
et'ntr tf lb ' b it. 4 ia V.ijnu
ri Mt.llC KIKIIti,
U-V I'
I I- clr ' I w ! ?t" . t lv 1
lir.
j i.;Htl',lYHM,
i v -n, i -oi-:
' n t.
j .t - r
I i.rii'r,
! iM'V V - f ,f"- T.
j linlM t f
i i taaU t. 1 if .
Jrl. . -
. i A I .. wr
lii4.t ri . a
- h
-I.
I
lLn ft I- .
Ol ll t
ttf. ....-
I.
'1 it.
iw f
i
7 !
-1 1
rr
tr 1
r ailraitlij lrfiiii lf'rii
.1
I If) ..! UII K !-. tl ill 'I
1 1
vr tt n 1 1,1 v i .1 ii 1 1
I'M I'.I'H
r.- : ! ! , ;I l -it '
Ml M .(! .i-. ... . .
J
Tfc 4fr
I MM
t-y- (. tK" f r'-- a"
-! ' t if -!- t. -a ki-- - . a S j
I.' b (-. ' f t I - - ' r .... -
ia .1 1'- - : f a--. f ..
I ;- tj Wa. ! ' ' (" ' )
tM -t- r-eV4 1-4 aa S 1 - .'.
b. K . ,f 'aaata mat-1 - - .-.. i 4- v.-
f - a ajata-na t . . I t t ti f
aft .fttyrl 4- I- Mka-f4 f .. -a4 a I
1 'i- aJ- .. - - . r
a 4 i V J
Il ' Ifc t.i'k ir. ; f ' - a .
r4-jafa a.f t4-.-aaJ t- . - t a.vJ .
1 . ; s, V r - a, . - -
. .1 Mt ' ' 1
. ai.. : fct .
it
t ' f. (w f 1
V... ? . . v . .
fj; f t . I..- . J tl.- .
t I 1 m. ... i. 1!
- . Mr -r- . . . -..
f '".. . t :
r.-. -. ' 1. i t.. I
tf untr t iiuMnM i ii ih in it .
a :.. . i a a. i' I I. 4t ii...
eel VWa I It V t f
aaa , ta. ' m iv. a o - - 4 1
f " "
k. l .': .,. if
th- n . - .
IIMlki 1rMt" a '
l I. 4'r (.."'-. -a -.,
a - . i,r J - bat ,w t "at It -4 ' - '.!
. i la f f
V k) a, 4 . at, 1. T 1 : t' - a tr - ' t. a -
J -a . " -ti" f -t J... a:- - ".: ! i 1
, i th, . .. ; . -
, Hat t r ja..L,. f;..,t IJ wt-.. -ftj.-i
(fit- t'. tn "r-" ' I'"
a ' a t - 1 I - t
fr;" & ' T - ( r- . J
94 Ti.f . a. aa.. a . I : -aa - m
kVfb-W p atai a: v t.t att M I i l i f
Vt . L ! I I . n l -
fVlll Tl! K -a . J at- J ftn- . ; atr
faj t ar V f f -4 ; " V- ; a aa ?
t aa - - '
Xa. ' 't- I1 f ' - ;.-?- a .
J. a. . .ra-. . r I j. t IU T - -i U -4 ' i
t. : iTi ..-; -r.a ii ai 4 - i ( - fc '
t .f . -all kg at'l'a rt ft-if it -,- a.
.- I t-i a) - t ft I l a, .r i . t ".a . - H 4 lat I
4 w .- r, r ! -a .- t. li
1 n-iv .(
fas -4M i tM - M'-W l-W ri i W tla W-a --
t--aa I M H b 1
J;-I
t -Vw..f. .
ftt atfa'-taV
; 4 , -'rtH.VN eaaa -ai : IT - i
ft -sr1 -aa."."-. 4 r - -Aa -
m4 mm 1 1 - ( 4' -.-.
tt fa,T a traaaj w ..-- a .-I ' K L -tt-"
4H - ai 1 - -H Htf..'- a . - i T - . - I aV
. t. fa-f 44- Vt eaw
(btftar taiwaj. ! ' ( ..In aw 1 S- .(,.. t-
-Ji ft-. .1 .-a t lb ta-.,.. V- .- , . . I.
tft - Jtft. j ' r
f'raja, f ft. f?w-v--a JI V w l - 4
M i J i f fc'-t ftav a t t .a .-
i u i iaf i .f. i
tWa. Ta-t I I If wt ttka V - -, l V ffaa.-H ht-Vt?
fa.4 1 t aI kW ItA 4i. r . k r 1 !
. . . a . a a - a, a v . ' .
.;. r.-a J.i4i r-ttaHi
... r ..a ! ! t-m . : ' St tk a
hff auia ali f -I Mfrnt"wf -iia iw;
-v. A r. '. I a f '. S,
jall a l r -..Va a
t tua t-uri a 1 i-i Ka : 1 1 - a . 1 . 11 r-
t . .- I- H C tv t I . ... . Ul "... - . .'
arffa ifaa,Taa- i--'-
I .t I- -1 . ' . a. -- t' ' - tt. . . a
M4 a. .t'MT. v.. . 1- - .i.. 1
ai iVff .i..fc. i r. itiij ..-...'ti .fi .'vi -
1. ratti -t . - ! .1 !
4a 4911 I w.aa .aiaa.
. a ... alfl.
. a
. r t. :
' -W .
. t ' fc I - hi"
. ,. . ti. 4 I 4 .a-t
a r . ' 1 4 .1
b - H- i ....
a.i li ' - -4
p. 4 - k' , Na i
tb a M a c! .-. - iv- - i
(V.t ,v th . i
t ..;
Vaatr !-.., !. 1 ia I
,-. ! , Ifc ' !,. -IH -..' t 4T
ft I f laMIX l .tafk ra4-.ria - "1 4JHM4 -kl 4 - 4 (I
.! (ft-t tadka v i - ..- ; s a r j
n j- au it f -.--' -f . 1
't. a - -m ja aia r.t..i u 4 c a
- "
lftc a lta. j. t i t- : i
.M a m ta -j a?i- - - i -jj i at - ''t.f, V am
A a"--- aT.-lai - - a -a '.- .
;( -n fa ! ' s -' ' ' - " '- '
a- . aa -a i ' - ' ' "
M ..A., 't -TB. -k . J -4r
.i. I . ... a- aait- ! f t - r f 4 T ' r
a-f it --tav ba '" I'- 4.l I
Ot. Xr. l-.aa-. P t- I H V b. '
VACT RUMlit-a OJMfcV
r-ta. hi IH 4 -H f"k- I A., "i t a , -J-t
f AM atft la ta ) '.Illl Hi k . - 1
tlb
r afa.4
VACT WlTMlii.a TWO.
T Itif-a rw ., h . . i-.-. -- .t -.. .a -aa
i. ..I . i : . -f -1 a. . ...
t a Ii . -. .-... . .-. t.
rtcr NfM. mi riiaa t
1Uii I la- av ' - '
, .- a. .1 ...I. r ;
f.L.-- -a. a
-a a. a a
a ' a
fd .,. ' .i.f
j ll.ilM J f- .
afbra !
a i a-. IV"- .' . l
I.tti
tlaCbO TI4 A trill Iff.
M.ff.'a a ruia. a.l..tt -.. Hi in.
.4-1 - f a. t.V.-.al .ai t.-. I. ..! . -t is
a rHJ.- la-.- a i..l . . . .. 4 f a -I
i.. ...it. fct..-.k -a ...... ... ik- ....
!arMt.M..'..a.l.'l WKl.1... as,.
, , i. ta I a . i- t.i k -t.- .u- ... .. V. .1
i ft... ar. (. .itl ... f -I 44tJ If" l '
aitra ItlUU-l. l..ia M a.I.Hfa .l k.
kai to, t t..!ili.i l.f l
... .: i i' a ...a a tf
4II4.ML4.VU IimH4 III atT4M
r
'.tMt a'ad..I.'U iC t 'f H a".!
. .i ..b. ; . . utfn.
raa.
ia.ta tv
I . a
. Kii a t Itaa4 at a -4 . t-
,la.V.i r,r;
I . ai I ai.iT ai. - I a ' i iii.a
W rr r f ff . tVt'.. t . -J t a..i
..(Ufaitllti'ata It!"....! It'll
vk Ii.rt4-r..-tnlkalli. :4 .. . Ih-
B-... at.
alll i.t k r-ftf-lia B it. lli ' V a t'.a
tl U."l; lll-.t.t.t. M-.n, a T a, kli I 1 lu 1 I
t -U-t J Iaa.' a-a..lV. ..,l.il.t
DANIilUOOK
I.' V J .4 I 1 V .
BkrlmatiMiV..- 4 Mt tt
..,.aM,. 1 4Ut I 4tttlil.
' Aa44Bfte t u .si.. t
.i..ia tMT ar.ir ' 'V",
I laiiaaa am at-a T,rt : ' j a
t ..M ra at-- V' STT,
- aa-. " - -T- .n. Ba.
JXal ib rV. i. ta.ata.i ka.a l .
v. -a tkr-a r-V , tZT1a4tk'tXk
t-i.r'4.a---
v t.ia it -
'rX
,tik.ii aat.
V-Bt
'
tlmlai aa-taa -
" . "B2 'Wra-i i
- . . . . .m,
a a 4 i a U ki
. . . . .. . u .i .
4 4 a k-4 Bk
tJ-atW-BVak-,
a.- w
-' i Ij. la, Wvai'i
. .a .-ta. aa ia en I n w I a
t rtlliwaaa---" - M
4vaeaaT4M4 . ' A w."''aV .C - fc
mutt rats nvo k i
arrfTlir i
. i
4
tr I
p-f r'n . ... ! ( 1.5: i. '
r W ' t f-. s Tl'-I'' f
I 0 - V 1 l tl . I .
f .V I tl - K 1 v If. i It
H W 4 .r l'f l-l'-l - I :d -
t rif i i
n Kl . f Hi' . r- .
trrib- 1 u I a. . ...
it'4i r mr - i t tar
rl rB ! t i . -
-It .'TX I -t !" J , ' '.
itltUMI tlIMI ! eso- t '
I . -v C- rt i i a ' :'
a- ii i iw j
r J f f l -) -r-.
. w I ' 6 C -.!!.' I.- I-J ll '
ta-t ! ' M - -
ts ri Hun f Utt V-t "i r ' ' '
t vjt n al Mt f v
, , a v n . n
itrH- 4? . '
(itf. rmmitif ii '
.. I k w .'. !' --
w f. m fit. fi f " 1
-rtw 'J t I !lr- " r t - r 1 '
r 9 ..- --t f i; -!- 1 f f,it.- !
U1 h K 'W r'1
k- . , t . ' ' 5 ) ' "
I ! ' ! f -ft-.-.- rr ) - - f v.
l'l- 111" I!IV"' l- V
l.l -l M " . r4 -..li.tf - r
t Hi 11 ft-' f 4 V - 1 "
t.t -Mti; ? 1 -i
h.'T" ; , f. r 1 ' I' '
nut' mt di"!' jt imii'ii.
.' I 1. 1 - f . ' t ' .';.!-;
') I -ti.-t t J . I' itj- t' w f , " ' " ' ' '
t.. u :. .-i 't. c . ' - .i.''
t f'f t li 1 - I "l i.. ' '
utih-rl fii'."''' i ;-
I. t' ' - f 'I - l ' ' '
B rOC HOMJKMn-
..... 1 r t -i
XIMIMi
t tt r. 1 a 1
1 -.-..
tt v. a a 1 a 1. . a a ttit
h r n ij s n t st:
ft
ax. ,, aa .a., - a I..
irr"
- -IW- ' I
ta A 1
i4Hii;t.n.i'.
i ?
1 1.1. ati,. ii a 1 .. f Ft. i - r
. 1 . ' .
tOU NALl-'t VihV LOW.
1ft 1 1 t. fa t . 1 f I r l,Ol a t a r
.(.--.-. 4 '
-. a . a. 1 - I " a-.
, .. i J H t : .! a.
lUtMit ok w.mti:.
M I I, I T A H i C L t. K U i'
I N. i-
! a
j ' I 1
V f
J . it .i : '
-t-a V -y. i ft'
H -ii. i.i a .t
.v r .
'..; (
tav'-aata ik.t V Ik i t. A ? M la - 4V?.
44 aw U -
.. M'.T,,4V f f f - f M -a. - ;
i ' y !" '
af ft -La I' 7-r- f aw i vi (:: i.
ta. ( -X
I.l i-.n f . - .- ; T la - I ' -
fa-. 2a.. U f art-i-W. c i '
1 . a i-. 3 B. & 9 ' - f -
I- t t ftVaaarf 3aMaa" I ' (' ' 4
. 1 .fft.f' i-'a i
in -.-la? ftar, !V f R b h 'VI
ft. i 4b Mk to . I A ifV I' i T-r k f u - a
I a v -Haft tWAt av .'- T ,.
u i. t, 2aac f r-ttx k - "i. i. .
ft ft-rtftf 41 JX A4 aai- t f- I' f i fv.J
tr HC 3ft - . tl -tar . ttv . ft- ha tjt
iv ;iaa aa-x f j ; . i i r,i. r-t..Mtt
4a waaj auJ a"tw taa.hll - tJ -tf .tmv m fw
-?.- i4 toaai axr aaa -aki
(' . . aaurut-- : 'ta-1. t
l.ru, -tW lfti.. H i -
....... .- - -
TOP Bl'GGIES Ton SALK
AT A HAI.O A IN
Tf !... Tf -"'-..' ifc- . ' " 1 -
..ft at.rt I ... fY.- c Mf - a ... ' . . '
. : w-ft.K. -f a I'- t . I . n
,'. it.- G4. -I - ff f
i . ..-'a t, a. af.fc. I p t-.. . i ' f
. a. i 'U U t
4 ll 4 ika - El" k a.T
p
teaa. a ci-aa a .
. a- ta.aaa taa-i "x
CLSC GRrOORT & CO,
cuts rum
AMBROSIAL OIL,
.- .a.ia .'f- a. a . Ir.a?
1 ,- .. '. ai1.. -V a .-,.-.
. f-4 '
r
it . -
fta.lll T &. r r.
OH iH.ALK
a:
III. t-a- : - -
a. ' - .r. -
..i . ra aU.a - ra t h C l
t .1
roil ISA LK.
V 'I 'a . V I '
ft t ! Tr
1 4.r tfta-f-Ba r j'.k.fT,,, a
t
i -af ate 4 v-f.Ja i a b
a fa th A . - I i tta-, a
A4 I trvr b.f fca i ft
I ne X e ia ftt H' 'A a, "
ft f jw ; alf at I
iitft I f tft X. ftlaari aWM r
a4 etrf a
T - 'ja- 1 41 .
atftW 4 ft 41 ftttlk.' - 4t , v j
'..ii a i -.' ' k n t b. J 'ft-.' i w
Am t ( . - , ;r ' . ti I A 5. ft ." tft. 'k, 1
I a. r.t Va A'
rOVSTY AND C ITT iii! 3
rj-B i. a .
t. a. 4 in a kttt'ititt
. 1 hi.
---
1 A
v.
J V4
. V
H I
t- tti'at.l. t'." I : - t
TO STCVKIIOl bFiiS
.l'lia MH.ttit a." l.t.
I .... awtft.. ' ..-t-' 1
Kt a.
t. i.r .
h. ..... It ..... . f
, . ..- it. a
I t
a .
TRIO aV f 1 1 0,
K N ) X V IILU TtNKESSl
riiaa' "ait.i.- " a w !
I . t i. .",aiiJ'.- .
ti -i -
. . ... ... a . v . - . -
f ! a . a! ..-I
a :i. . ..:. .
a a-. t n
I. -a 1 J.-fl-1-i
....... .
a k.4t a
roi SALT
Iltlttit 4.4Ht.: HI 14411
It l. ;t w
a
ti .
a a..--
. i
E A3 r TkilaNbSlaK
V K M L K j , S T I T I T fe
a..'
tl'UE
rat, TM l-
. 'I NC
I a I 4. --- -
l. I .f..
a.,-.-. aj..i
lal.lal "
. a. t' ' '"''' '
' 1 ff r
. "-
.a-.-.-.- I
,i,t.fitf
. ......I t I j. -' ...
-. . a f a M t. ...,..(.1?..-
.lil -ra
AHiWk1' BKLfltS
j '1'
. I
ii I t it " '
4 . ti 1 1 -. - -
l4a Caaa-Jkitf Kv-f.-
i "- - 1-t1.
" .- taiH avail ara-ie -4
itit aaaaa 4a T
aa4 rf.tl
artaai- i
wat
, J.-
. . . .. k Ala la. wa a .ta. - ' J'-a.
a. a... - a - la. .. .'J'
. m-i
a,
-,.--
- t
1 Z ii. --r. r"-J" Ztl
.aia aafwtal 4ratft " t... .. ,(f,fHJf'i-i
L-it.fcat rT'- -w-jatikfta tti.a..a
MP? WINS !
" fVt"lf- I . .
'Iff! ...
!'("
! f !.- I J - .
... I-
t - .' '
f. - f.isv
HI I M h -,,-
. ,. - . .!..
!.. If. I
I I H H
1 Ufl' 1 ! I
1 '
tl t r - . 1
J. o. Van Gi'.dor.
t a,, i--a
T j v .t f
;r Jj
V i ..; Tl-- r.
L a ...Mtti -.
. -
Jt.-a - I" i -i.ir
ii v "t
1 'u. .l aa... f..
M.aa M a... v. ..n a..
Mfa r.f-.a.fi 11. f-
. ua i. aau -w -. ;
; iial x. a-Bl.-.
It.rs I v.t . I ,
. tf . .'w i a ,' '
1 .1.. . . . f i: '
. m t v -a 't. y
! 4
f -
I i
a . ii ti rr. I- rt
,.r i
tTff
. W. 1. V ..- .
I .... - -a, r I
..-.! I... a . - .
-' afe-i -I - - -.
... - I - -. : f .
. a '..-
taT a.trKt.
- A a. '
: h. -
4
I
t
i
E.
' :
f
V
'
N . i
ti i
1
J. If 4- ltk..
at -a
.v.utn v.i.:uu .
v i i. k r, o
l.v oh:..
J. ttlliia . N 1' III K '
... . t tall, -i 1
t
J.. .
. ... t.i i-. . 1,.
.
- , . ,.
k 4.1. I -.fl
4rfta-
lt-4B , r t
yy A f "f4'f
4rtAE. 4aC4P .- t,
; -t..4aaH,A-H. ft1- ". v 4 a . 5
,r - - ..WrJ j. larff-
..4 .ai-.-.
1 i.

xml | txt