OCR Interpretation


Brownlow's Knoxville Whig. [volume] (Knoxville, Tenn.) 1855-1861, August 18, 1860, Image 1

Image and text provided by University of Tennessee

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83045628/1860-08-18/ed-1/seq-1/

What is OCR?


Thumbnail for

v , " " v ' ,-r - : ' - -; -- ' (4 : - v-; . ,.x v ..
J'fe L ;i xiy&i -'j v;A,nu mitt .t. .
4 ii- 11 ; ill iliJj e
J. f r
fli
li
it?
TIKSt-TWO DOLLARS, Iff VARIASUt X3T .UiVACC
TAM.ISHKl). 'AIMU L.
3 1
vo mj m i : x x 1 1. xumisk r s
a
-1
!
t Tr. t BA44)k
1 1
Lav.
1 .MViH.
ll.
b-. ; V
O WIHSTOM.
, . o s.tik a
tMa.
ft
i
jjjjjir & Miller,
,1 kxllv.
.1 Oil Ml 4
,iIHI.
rMttk
at k r.
r onvwuAM
i . . i
a . i ...
- - - .r-
4V
It.
i - f
HOUSE & SIGN PAINTER
nii ti p r r t a cm.
rt.a.a Mik I ia.4
4 kart
. j l
- Av ar. fi ftl iwjat. aa. A. .
( H A MIT..
IIDC HAS T
TAILOR,
; o !ii:
l,njii mitltiin ti l a t
- It
i (AM
ttr-
tar. ara :
ririiiV ins i ro
S Hi. ! !"lll '
:4 .ii i'krtMiM
rii ili rut rnni ma.
E . M . S A C O,
i
rtai. . i- a . r. t a a'
-J- -fA. 1
"- le1-t:.i;. A
If;--"
1210H S-HOKSHI
(h i:arrjH-i tin,
j r.- t
f FraSaliS !ja.
ti ;
a- ar. aa !-- 4.4
f:t (cur
'n
r i
M I4t: it.
, I- i
Di.SriSTUY
r. u. r i r i n i: l i ,
a.sl4-. w 4Y.Aa 1K -a . "
- aAaj'-Anf lA 4jrV- l U..
a,.,. M. aa , '
Jhm UA laaa
.T - - I "- ' t - f- I. U-.at
fc Aa- .nbvff 1.1 . -Uk-J at
t
.. ... . a;.. ( A at -).a aU. - t
- a- . wa M,ta''t(( J tAl 'A ! -
.m- A r rlf t. at 'a i I
t av -aaai vtirlt. 4 4- IW ii f"1
- , . r ate- 4 k 4jrtJ I . '
- - . .. - , i.a r-w- i- rfc v.
.'4 A-iVA lt.j t
ULKTT k WEUHiKE,
ki, tiMV a4''44A .
ltlk. 4 1. A U ltM(H .MM,
lt
. 4A . I -4 J'-'
: .m . jf ) aaiM ra
- "at ' " t t- "t '
. - 4, f-t : 4. J-r. ia.taa ratki a
I , ' 1-a
A't I A.- .-. -.
- ..t-r k t )--. "a
-a Axw I ATMl J jEaTi W A
ciiAVdi:.'
BEAROEN, R.
M.
I A ' J4 ,
Kov.o THK
tt rK.itoiT t
.- - i.,;-!. au av--a i aaj ,,aj
- .....f . -'r4 :u a O AkO "JlH 4A aVao.-ta-i
ai L a- t a.. A . art A, 1 -n - At 4,1 f aai
- - .!,' t -1 V fcl
.- ' IT aHft' iW
O. HlT CHALK LEY.
1. t t T II H K D K A L C It,
4yratf A a Aa a 'wy
K I II M u K U aiMAllkl.
.--i-f BlVei-. Attn A U-"
-a! It
lift I.L'jNIfJAS . COLKMAM.
IIHCKK 1 r t LXt AtKTt AtSlIO HI
t
A -. . i
. . .i.. .4 ;hl r.Mri a4 tlk
" - . . : -.1 . 4. t. I a p aa. a4--
. . .....'' aa,W
1 li "jMAS J. liAGMY.
',vt t ,,!!!! MAMttlAST,
, ' A'. l Ummm
..JW HUt tit
" klMMM I klHOTIII 111 mv
' . . .t
.! if A
" , ' v - . T ........ t . T f-fc .
. , , "' 4 ,. . , . f I -i..
' " . 't
i ,..".
J 1 141 Kl
I Htll lkl
r '!
IU '-'. A-
A.B
. A
-OAi.TiC
' 4 -I I I
" ' I lat
',T ' a4. t
i .
Ca,
. 4..
U .
' , -a
I a j
BaTtA. .
R. M. M'PHCnSON & CO.
VMHMWmwt MIA I
, , tV fta km k tft-BrriaB fri
mfc pw
, rtwi iikti Htvin urT
i I n HJNMt.
t l. 4 Mrlrt Mai Hi-M"I
c t M M rm .m wm It al9i kWl
:- Mat W -wh 4I ' Miff tt4
PHO TOC R A PH6,
AMCEOTYrKS. 0 . j (
T II. SMI I. i: Y'S
rT11C rHCTOOftAFKlC HAUIftX.
m f Law Mxt mm,
uiorooiii iii or aktUc,
lir.MloH IKtiN.mPHir ARTMT.
i 4:." Ill I -i Mh 4 1 - A .-to
. . . . ...
, i. -a a '
f ar
I-
- Kt?.i A.-mAffw Ait-alalv (twafeva
( U l J at V t 4 4vaa
in ttmconi.
a li
11AYMI..1 . CO.
c riHtNt.rnr Hftltttita.
VV a (M -)l..,T.
a.atlla, It.a.
V at ft aar4 aaua- ta aTta
W. C. M'ADOO,
ATTORNEY AT LAW,
Will rt
ILL ratACTKtt
IV'TMat
AH lOI
a
DM BINLKY.
.at t! tai Ir-av-frt-kt -4 iW .i-
if. W. a a a.rntkM
' a . r V . i a I ---
a'i. (-'.lift
-"-. AMI -M
At Kj
4 ll- -
FAIROANKS'
MaU M rtbBf ,
A D RCCKEfL
HiWi tc. r.-9lA'A.
orrtit TO TMK
41 a auatta. !ar4 . at a t t-f
uin. f a'a
MArlllKFHY.
rptir ai araiAttax. m a V l n Tin
r.aj. fc . Ai f fcf k 1
a i... a 1. .
Nirt.K.Ufll.t.l.k,
r K.T-ft' r4 At.-aa. f.amM H r Ar f 4 JMirf ef 4 t
J.--." It t:--- Va-H' aVA--i
trw t i a-nat v 4v Ma-t ynttaat 4 I'a
1 - ! 4 tVa-. i M tHm - aaAtJ (Wat Ma----.
- 4 -4.- fk.ata1 -4 (ha i a m.
4- 4 aa .n-ajfat f4 I -aV F4a, Hi laJt; Ctti lit)
,4 jv v 1 t --., - n
Tilli lOVHS EiPBESS
-M J .V X V.
ftMT
IllCAV I U HUNT rKH.M1l,
1 -a----- A. Aa . 4 -"An iat - -T -- -
-ata b-4a.am 4a-t atvaS 0 k k "
I .ra I aj fjkaw AkJaKf fr BV hl U 9 4i IN
a 4 ' aaka kt- aaasr- aa T t at-. 4 "aal t. aax
A . ,. I T- 4 AAkW rA. tM aal,a i4t 4: m ft4
..a..f-v IT' a Uaf . t 4B.a- Mb , AtJ
f i it, T - ' .
H lUM tt tt
4 aat-. aa
Jam M r?k AaC r
at at art. ay faaXA.
T )4 Ml Mill, J.sv.
OVi-HLOAif
fcF If.A VKR, MLOT, riR,
4 1 - -f -
t u.i r- r-A.A r ctt
(- . ytA"T 41 Aa 4yT V !t -VI. "f 44 ; 4 4a
I 1
lb. v rTAt -f f -ffc Va f-.l'aV! I
I J I ' ialat 4 - aa)( ayav. .awtttT ? " vi. avATA a.4
-!.f.' f iktM rtA.. at r-
k " 1 f J ta aal aoJ A a
- rar , I'l'J O
hinV' 1 1' nf 4r. Til
!. 4 i-a 'l-'t. H ! Mr I ,a
4 .. i c-.i.' i -. ..
i. : !A...a-w t.fxti'm- Vm
ia t Mil tu, V A.
fk4 At U THKHIFLUI
u ta-t at-i Cat 4 IU I A M
tat t! ttM 14
laaaA a- 4 a tVr a'w (M a. A-at f af 4aA arr- ) 4
ties -J-! ircr7 t fHiiiulH BftilfttM.
. ' aa4-fat atf arr b4 a4l aH4f -l
tvl m , i 4" -f . aarvaaa -l44 (, tv.i 4- 4 a4i
aia - : ajaaj -4- - -UT At -' aVaajkA u t
:.- at . m4 H'teri l.i H -At tAAl it -f
w ' . e t T44"fr( '"AA. 4-t 4aa .- 'f bar . LaA" t.ta
tf . t.al 1 4 -A.t u ,A .1 J' ASAV aW A,!-lA.kt.4-
1. -,' f. -.4a. lU kaatx. (tAkJrMt
Aa -1- I rt. I XAA-T AaA- iaaaM fraAA t A4
A aa. t ay, IS AX-lv: a l. aravH (AaV) AaWM tJ
a . A a aal .aaaf (M - AT al kaS VAaAM Ala1 at-Aaf
rt : r-u.
Uuk.aal ai p -4 f,T-Aa
ftK W tV I Hf II. NfM H . (M(i IU
Al (lM1Ull tir1M.
N K1T XMm TO THK tKiN MlM..
; ai.t-t 'J II tilalVAl (l.-H-WUM li,r f-alliH W
4A--' 4 -af kaaK Pf-wV4 aV, M h Iba,
. r y - Vr I a rb .af aAtll aUifc. atlf aMf
Ak-aot -41 I' t )-) fc (AAifl 4-!..-. 4. tlaAl
tttUJ Al f t. f-tAtft ft:i"1r - fAM h4-t ft- f thanr
A. i --.,.;-. ft. Matt ft VI
FRED. DURTZ.
AllTI'i I M (I t I t 11 1
C u M M 1 .-. . IDS X f U I' H A T.
AT ALU i!f V, Oav
C'A NCACK CAM BB CUHbl)
I- a w Jttt'tut
rptr !Aa ma iKHtu i iur thr
t. i rM kv t-4-im kuo - bii aw 144 Ifaauaaat
M ta J ai-i 1 a. l.t ft aftaUta U4.- ltti Ttl)
4 !) -i. t (1 t-kiWM M I A.tHa-
of aw:rf'u: iw 'tall lw ffaaa-4l 4 tM
! a-., i I.- a -- f-l t.. Ik I 4i -a ak i iiraira
a Mi III M !.. T.. l i !.
4 A k.vafca-a t. rr a,ij4 b it , iJlV l .
KUWI "pua.1- 11 t'--T 1l t! t.l '
W ( .ual ia M-. II a i -1 Rwr -H la
J I -4t HvaLlf. la i k MM H..
Aat. f.a Al ."t.1.al I-M Kt4 ,
Mk M ll. It tf4-a ai.lif Ikiia lli' I-'.
-.. m aH il.ia 44 ; A. a J A 4if.
.li . l a. -4 J. 4 Kfc-a l-l a - 1 -".
ta., Ui.r- l 4ak- k A. 1uaaK Ai
kl.a.a4 teoa.iaa 1
4 .ai Ihl kikii. a I" k.
a, a 4 rli'iao Ik l- . t L a- ,
I ' h. 'r-l pT.a.tak4 K kfc.a.
1.4 .a. n. r -. 1 tk. Wall tank a4.4tlaiiw,
A , - ift ' la t.al-
Bl T. MA lOIII'A. I WOtlt I MICIIT
airtat aar lva-4 U oli. IluA a-'
....krt . .... ... " M a-. k u .,-J
Ml(iMMkil llcakaaiA b a-aaa at lj
MiktkfcBrBl 139 Mlla Mrrrl,
a imtfiv., A.:
I ra ri . .1 at-. ,a trlaa ftat AkB.
a la. ill J a) aaMi l k. A .
TMR CAjfLtsaT T tt
tutakl ari.a attk .. r.ka, ..4 ar Haaataakia
;. iakv.1 at ka au.ta.4. aaA K-41 44Haakk4IA
4.a . 4ria I
la- bu al ri-aat li ata ta a'4ka. aa4 4HA
Liaaa. ..alkkka a laat waa i
ik. n....i w ta. tt,a Aa r In a At a.Jt
rui g .aia W I fca.. I
aillU I. A'lXR,
kil-t iMua) tkaaaajia- ta A Am A kaakl.
CHAKOX
T . mi . a-
fiiE knoxviue mm
AT Wit, O. BttOWJlLOW.
4" , J--.-..-
tuiiw mi" - W xfci a i jl l . m
HMt l
mil r mii t wui
' ' '
t nv "
t II a it M t
M m t n
Cktl. ' K I i a4'lH v I-
I 11 1 lit- M t.lrS Ik MM Mtl.-M
l mi l M mmmwt mm-
K N 0 X V I I . I L I V 1 1 i J . J
Atl41, AttlT 1ft, IM.
D-.kCB.aiAA At AthaBA
Arta, Afk I"'" ,
I brra 4 a),a ika tnakfUr bt
Wiatin lb -t.rtaUtN4 of 1WI, Dua.!'.
aati Bt-Mbaridfa a -kt4)t M4r
In r i,. aar) VTfra..a
It., r lc. lit.' t- m -ir-t ia fu
Iau tV.fait Tb'T 4 tiin-.!, il lht r at!l at
ari f an lha a.lilar tl aittui tl tnr La- j
(-ft-''' ft-i-iitm. TUi a)Ua k:ra ail' ktt '
tola U:t tli f-at brariitfa iili tl '
Bit. k ar:.!p tr.o ail! Art tvi fr tk W-ti- .
gla.n. .-. 1I t.atj1at RarniUiai ! nt-
ra-uiw- IA. trrrkrJ part I ta tilt, r.-alk-li.
ni 1 t.-..f tbr raalll Thr M.Jt
km ti t .t' fill, (T.h. i (l lull, !
l,tt i. .t.iul-l a,ii krrr 1l.i f.tnrtr rttf
bl in N t B-.I-4 I .
1 .t I'll t' I l.r ' rtst 1-rt i..n i 1 !. wij -.T
? -'..rtj;.t il.r rik4.. . aad ilitir apa.kt-rt aii'l
t -. r l.k iil. !ia that xUrf . rl Ui.t
aii (; (Jf ' tt, f.ak cf ! ! l
br.l tia.-J kf-i.tarlir. t:a,,fit .) K.-ntt
t r. !,, L ka.'KS tprKl ia !! a'l "I
tk. m-iraia . ti-t "irT. r i.-l
f t -t-tt t ik Jt Jala fkil i.'ittifirk . in Itii- lirtrna
..l.i. I. Irt .ibaa-a-, i. lal.a lili-M4k
b. - a'.a , iti ft:. brar'.. ft Ifi l' t r' tl.
Ti Ta-.tia !-ri k l w rkH t-t:.- ia
tf b M 111 li ittll. l, wf it II t!'rj t.
t.ui i an i ..!.! c tt-a :r I.--I 1 r.p fat a
a.ti InUrtl la, iti'l fii Ikirn.Mrat.
'w l- k" ItllD Bt of t.i t t 1 1 "t
II . !ar. mJ Ikta tHl.rr.l atth h,h fl-tr
hal- i....U lit llil- v4-4 tirt f.4 W A.
r.nti.; kr-l ai; t-a i :. b. mt il.t 0 j-i ...
kl r-4.'i a-kti a.f . ...iu.1 I.- inr!t
fr .r a:...!. ri..-.i.J "t f . .fiir.... r-r
Vr Wt. ilii'Tf fj"rr.1 lha .4. ia a
J.rvfc i:f . i...af (rt limit kkttatit.a. tt.i-
llt I rut I B..I. - .! li" "41 I'.ltlt
IS I .- linfM w ! ,ik Hr'I. !!.t tr r-1
lill ak. In Ikr lk -kfUaiiaa li. i I
lti J Ui i ' If 1 I Aa i t I'tat g .1,1 u- (
tVA t-'-n-k r j.-. a. nt .i!n.:liklri.l.t r.. . a
li"-:! at.U I'lMij-.... : i; be (Ls'jf .i I .!
tii k.tk. ? li. if h f!f ,' ;kir v' It'ua-
frki.c trkk.4fa, If-l-nf. Wilt. kka.r ariu4 4 tk
Mint i. Aal I. ti'r a ! nl-, . i r- a
l4 .a kit aaarrt ..!. U (...a II la
tt aitiittf it;l.la ..'-: lt I tk-l k I
ck)'( t ! it I t ii(.ka B 'I a ! Ili i,-4.,
kh.i IT kt j-J i-ftrf ;
I r, ril ;.Atl .t.a ;a, f '.aH .
kk'i a t) .i-. ..a.tt hi. ll.ik 4-('P". It".: to
t!. li- :' aid IkI'M ha 4.-.uf..a1 biA
autc tliai- la ik -a rjj. Ur tk Jkikk t I. i t.l -
ru) -: ! ii.iii....a i Iit. t Hi.- beo
r 4x. aart. Ua raaA Ik. kliaamaata nftak
t). 0i ' ttnta ka rr- ar.', ll r'..'-.'44j
taa.a .A aao.l aa.rttaf'ka at to a "t
f u.i.-ij !';!!. II -i kja. t. t.M a f'" .( '.
rr. ii r b- ba .4.nt ")., -l I'bl.
i.f Wi ll !. U A at.! ii I ml.l i-.-li,
aU t .l' ttkrli r.k.4 ii!-(-. kifUl.t L.1I li
nii' a tii4c4 iiri..ia fct ., iicA.
aj , aufita..J lb. I.l'i!i 14-jio.14 la lb.
(mil ei r i -j.i' i n, ai. ?. vi.i..'.r ail ll.H
BiA. If k.t !. !.t )'.ui,.J Ulf Cr ill
Itfa- krr.ri !j'a Ya-vAt'A
t' .1 1., k t ittA4 .wit tfc.- A4a. ivA btwa
hiM ''f -a liir i !ia!4.t. II tit t tir 4U. : t
aui litij.t: Hit lei; fat In.a rc:.r;r.(ai.Al
li.i'i . li. ia mtia it' Bnira ..Mt d I
tiki :. t- .4 i. 1 iiAll y k't It tl J tll brtuta,
aa4 a .4 4r(.f acd .a t.i.iKj; faim i-a iraiir
at. 1 i ii! a Jitiitr O ir '4r a.Ii nvt
au'-. ia b fca 1. 'aa a.tttri i l ti-r
At.i('Uatr .a debatr
i'u. Ii-l.uu ba 1 ii tt tlra flit!? at a at
it. i ' 'ti.tr : j iiiibh bi, but k'iJ atirrrrl
tu i :;.;! tu.i be tU..uM tk. i
1jri ht'r. In 114 H.t.1 llikt ( "I- T..lr
f-i.'ril lr i. h l.r W li.liifrua t.'..i.J
UTnt'il!..!! iblik tb Jitijii-, ailW Ji-I.
l (iu j intl to rt fi f it to a ra. t'v! II n S.
i.f V:H;il , AU Vt ankf l, , 4!arntk-U
tba it .At ni . r ;!' i lb at I !l ktiiiM
b fcr.rd tti,i!,:.fiik i!j. n ir.tuujitl ih.t
La H binl if.r tl' rr,!tht aaii 1 ftr
bia.
r!.tri! t. Id tit. tr,4 tbt Cul T.'It
a a i Jti-icirt al b .iti, ? tl.r 4:rkf of tag
Clf l.iktbllt.B, tt.o uf at. ink aaa J ;'.. I. Ij
ittAl 4h4t kk. 'ta trulintii ! kta.1 hi.
A.'..l.tl.-kLA, A8t 'Wiiut-t k.rtatalr ...k A'l at
tr,' !r it. a Ai.a riA"t4) kia fiiuia
tj ut but, iocma Ibaa b' did, a pm m
rtt!.t Ail bi aj..fiiit!tiinl
Vt ti.n krailAwarka t braf t'm.faill.
CO.. 1 1 Ull'f uaJtrHtasut arAtt Wbitihwa
V I d tu hi' '-. inj( li taa- biia, autl
k4 ...d a.iii bin ia iU Lgiitdf Bat
it aii arel ulf tuiijl, d tbr Bi ll anil Cft rtlt
ti. krt aaa aitvaa-4 t7 tba diacanaian.
la ba.le, W. U. ttaoaai,.
Tt Jfetror,
Mbiib if.44rfi to our t.l u t.n laat
Tbi'it.tajf rruiaf A Ak Vfo, aa rulalil
at l.rtja aa-1 tifiU aat ai tba one alacb rr
ttr.i t irvai.4 u.b a ttaaantltm ia the .Vorib
rruriUtk. Vruaa all ao. vital (tur a ata
fa. I Ak!t, Akd rtlaj aot Ira it.) it UiA.t ItAtA
firtt .itiii d rba lb raaalktllalioa Sua Ilia.
... , i . , .t
tad Ib.av. fa.rd nariba.itily. nr., tba
r.u.
Alar Artiuma ik B.V.tfA, and Tlpl .ilt.l A oh!
lb.. .t.tr Meiab id I'rai .ior Tbr tunt.d af
lb. t tpli'viriii rtarti.d i.. al.-itittie tninaUa 1
ft.r.i.l, ami II..rI.r Ilia rl,,la,a .k,a
1 vra
pla'r n.aih .it!)' hr ta.lt-4 frrtaa Hi. a fii.l i a (Aa '. aiuf rff.fn Akaaua raA.a,
tftr ituKt iati-1 111. iti ltur aat tittbla al 4a .-a, ii. tr..-4ra art.. . tt ..., .
.. , ... .! I'tulnl ."'afra, kW Ai-u.'ai n.mt A 4a ii it
I.turiibkra. Ihr(gl, al .htkraird boar j
H.r Abut the btttitk-a it Apjrrtd loutiwrtBi a tpiuti ra a turn ttlUt tulmtivj tdMk.4-a t.a
tbrrr. hitpi 0;kM it lu lilt 1.44.. d d, in tit
t.ti-1 nor trtitth, ll kaiiM bikit I ita ahout
ftkftr-a aallra abala ttar beada t bat bar
Tta.l.ia tt all t 1-JBrl.Lurg ; y.t il -tataed
rati tif ciuf rMitb( aad Diuat bttt lirrn foa
tiihKAhly I ijjbar liaA foartA atrlrt. Thtt
eJ.'Hl4tiv8 it Bttdt by Wiiug Ikt ctnuat-A
fret. bATA tA tyAibAf t JW glllH ; AAl if
tb!f li arlkr tba Alr-UtA, tt tt aaora
tbA cpAAta4 hy tba MakaTtaktlfa at tka
AllrgbAAy aaoAAtajiiA.
Kbal ATAA tbt lAAIk f ttii AiyltfTIOat
bAj, AB A aatrt t4 l tvltA-bl Wa b4tU
k (tut U rrt cvVMMiiliaMtoat; frc
Um from Um ila ! wk'no tt
4l44, (U voftjtarc Owl
ktfU of It frit U Ik rli is i
of 1h f , ? Mtbl M tt M Kr.
(a I; giaiUr tavtvort kr M. to
.!!, kr kta uka t f U trUi
till hl With bi timi vOtmtTti W
urt af lk rioaiUl k Attn
af lantaaA biota ot mfl It, kith
fU la Rant. Wk till Il4 taU -
Tit "li Ch." Cry.
A vt tria fcnrai), a Ffn4
4-f4 aa(bf, fcata, 1
taiucr.ii rnto, tf nlat diiu.toa'ttM
t tkc alliwM b iUKa la
tkt td.akak4i Ik mm ia all totmrt
taw't la ralAr)( ( f, tk
a-f trjr f f4rluia t rai4 attiut
lb Wki, kat lUI kttfUM ! aai, Tk
j taa n)ar4 tka r-r- Akvlitta.
; aptu p tuu r' at r"j. jr-
J H th akvl aauaaal, karmos a.
Hf nt ..4 SWait t, kaa U.ra
I tb Abulittoa a.M, Tba rrt la. 4
i ibaAia f .r Bait aol Er47rl,' Tki rtaMaw
' aad til aoat-r.rad m. b t a). Tba plata-
t tor ia ail tat rvi.nly aa tkat tbrrA la
; aa tartHIr ba. t f. i II. bariilj el lioug
, Ua, tba ta artiaa taattidatra, wf tba
attk (iik.J.tl, iliatrArltd and dead Aartr.
1 Lcuaanda af gad ksd ttc na mt. md
A.; iu Huib t'0, tbat tb raca ll baiarta
lU.i aavti i-iwoln. mai at IV II ta tba at.al
rami dt. and tba onlr Bntianat aaa. tbrjr
a lil i lor h.au '
Col. Orr LtUr.
Ili n JitlffA I. IM kf .H.iulb ('kti'lltlA. 14
pi-.."ring li i ti-i'!i. t., aii. I tlniik. . ottitt
tMlf t lital Jll llr dtrillitt IUIWI( ..
iLt 1 'KK.ilair, a iatiirj i f bia fti.a.la, aad
a. rl lha c!rik nf !tt. A .nrl-ti;.
ai;l I. ..lit. f iib.r Kk-fiira tha .n.;.' m ti-
a li.t- It. ll.ua i mit iu it. bta Irtlt r
It Mt ;.-r, krtilt lkii: bad l.f.a thr a..wiar
A I t "'"at it .L:.H. h.. r it- Itl: Ik l!;M Il4k Ita. n 4
cttUtnll H l Hi ihr MilftlBr k't un!
r-nr wir,fc .t th fallj Ihk- uthrt Wil d halntg
kt.tnu.tt ! l.ill(U and ah'i't I ttlail IJi.
t.i It'., kt art atid I. an. I'.- ik.'mifk - f
tl.r lull in. r. I ..fci.-fii-i ftall.ka In. I
. ti t;.l - ttn All t t.m..f ) I .11 i-l. -- . be f I k alt I
art.l...l .. t ..M. I ... It-. -r.. I t.-f Itl-- r
t .t ti.irt i-i' in t 1. 1 ll.r ftfi.f.i. .it if tirf a i-a
1 at-tti't ta-l-.il-k it. t-t l.nrti.t"" r.'ttM
tt.'ti t-r ii.atii.tatii.r fl i.r l.rrtbi.a ia tha
f.,....iH. aha klr nt ;.ii t-T 4 k.M. fit (i
Iti I .tftr In -itpr..tl 1ltiiii!iA. f-rt'l J..hil'..f
I I ii u-ik art am i !..!.. k k. r m i i . .
tfiit ttit . ft (i.. ii fl:.? IV. k.fc'lil. at..t !
I, i.' .4 til. ft;l. ilk . .alti .if tif Hif.- 1711-
II. i.i r.. lt I . na. . l i j lit. im a .-itr...i in
a .11. ..in a I i Una I ! aa.afif .-.4 I a.ll
a, t al l'i! tthfti tfi. r,"tt .a--li.l la.iir
lnln.iH inf i.rtt atkl -kill I If lit. d. i.lr-l.
lb .-..ii,. ah.ih . t-la tkl-.a a-l ki.t kftlii
lltAl 1 1 ulh a ii: ti.it A lt d liir tbr ikilf
of a-. Ii.r ii:i .ii I'i.I I'., k'a' i.!j. ni.lt
a,.i ! k, nk-;n mill a -.1
w '-li- 't ;ii.: d'k ik.
kit A-ntilal. laflliM
a t. k-r bwkur an i ia-
1.1
i kk.fc.-- v.i".. pa''rai.ti. t-r kaur 4. t.l
ro.. s i.,i,t.ii .nl i i.t.it': mi r-'it'.
! . -iitt.-t rr....tld ti. rtk'.tlkrl k It ) tm all, I
.at- r.t1- kikiif. at, ttu'.t yr 1-i.iid uJ
i :,. ti.f.a.
J.au L tia
1 . J .
II a a 1 1 it
an-! flltrf .
Some IraportABt Itnt-.
ta t. 4ktt 4-k tit iiar a'jl i- pftitu -tl
j ATtf. mi ir b"a4Bkrrt.l..t.t.k'tit-ftu;i.
i., .ti. Tur p.Hv k..a ta jkk..r art-rtf .all.-!
it bva ana Irv-u t:a u 1AM, ahi! khan
tj ar. Il.ii. a an till a-pt'O tba n.kiiii'y ' t
iit Jtitaia tii-- kti l.iA IUa k-itti tl
k.afk--- . 1 .kltlt- .ItJ.lil'Ji a t'.al 01 H t-;4
Ii'. in 1; .1 J-j t.iUit, lb alf aty!d pai'y
i..;va M t.l l.ktvki tttlali iljtr,- fkctft-'B f.r
lb-- I'rt .. 1.. Jiatk K I . it ab ! be a4A
BuUt u .1 J t i"' 1 t.-RI Vktl fiuT.n. I..I.
t'A.a t-fU I'.Ct'T. il' Bukbal.4lt.aBtI Prtf. 4-
aat .I.. .- ai! ka -aiat-bui.t,i ai.o. aod
a'! but thr !i!:rr i .N vtibttR Bi'O I' n I'
ktArbal.ia thai a fay bating la Ha kp.i ia:
tt.piag lha bikir. init rtatt, Aa-I tAl.tt cf tl.a
iinitii. .baaid I.Atr in, h a rrtard AA tbia
mi lb otlitr bif!. liir Aiy ii.i uf I'r
B.n'latt, bktB tt.lt. lit bikd iaiA'r .14 A-in. I.irrt
lr rAtd Jitt And a it As ;t- k i.ni. e' Nr
I .I n '--rr. lb., baa ail fctta elb-rra burii
l n!uiUil Lite- TVbii.r, flay, l!i rt.. u.
T.M- t, lt)tl. aad ttl!. ThraA fatu, ln..i -t
i,' i tHi ifloau. firt.Tr tbr liriii'Altir.t tu l
t! t att. td t1- tnif.ri t ftrc
rl'krtt tr.rr At lraal lb a ia t- Ui'n fafl !.- 1.4
t u
.a a -
Spree h of Mr. mil
T tl.f ti.'aiii.-t af olbrr ira'i.r, a g t
,Bir' i!; ('t.l ij-f.'n.f Pit Ilia L, dtiitrr.
ft kl Ht.aa t. rury a f! 1 1 Ibr grr4tat to j ii
l.i -rj.a , ba.in. !'' tbrgitlr.t upra. h f
I'ja r41ti, a jll tit I III t . tl li. ati'sa kkf tilt gTl-4.
t-t Bi io a tbr tsar f -r the I'rtaiJrut v V
kf.A trrry r a-i. r if unr paper .;! ria.1,
lain Kara nk.t iiia-kt.t't u-j-;tat tha g.t-..t
t; .in. t In rib in tbu ?'i-4 b. Whilr it. ia.
tin at OU ttr lint it rtitltplata, aad il. ilr.
f-ii'ruf bit rri nr4 i. ttiiiiiiphAtil. it nboitiiilA
It lo.'ty .-.ft it.tt.b.. ii.d tmA d.tflifit to tba
AUltril.iB I hi. IB. TuA galbtal litkl. dta but
aji.k a- a party cm, hot aa a higli-tfiir I
lerrr uf bit uainr .touth, nd ( tbi' ruiiir
; -.' i. u j !
Lock At Then.
I, f. Umiltr ta th.- aulbur of tl.r lluug'na
' tilkKurai at I li.rlrtK'B, aad Atavdrat atlth I ba
lar rrrr'itai. Ititt kaaritlgv Yatit rt lli.Htil.iU
' i-i. .1 luiiiiutur vukout cAaanity AA Krai
t ...'rA a.AiBji, a kn piaai-tt d Bkrrlb.t b.rt
Itka f i.ati kiM-n. Aad t4'C-tlt.d at Bi'llutt itrr,
i.t.J in t iii.gmk. Ajjaiaat tba luti.Aina i l
AlkntA-t. into lb. t kit., fWaaA. tAr IVaa'i.M-:i.-t
if ..-ikHtkA ltt; $ttierm ta hit
; aj tt' b ta Hal i . a-i. tt, Mr t utbliig aai 1 :
' "Ibla trt.iifii itf tbr I fB.lilatt.ni i f Al
: katikua it i oit.lt i..iiJ by ll.i.ar abutn I rtpn
j rrni ttu tbia kirk.Aati.u, .ta a4t-A'4k-ii,kANv a
i trrvHj A gintiml fnnf fttt f puctvi aafft,
' A -id 44 fcfcyatf ta I'l -J lAa k.B4.M'A
, Ai. na .V,4. 7Ay rljtel ta U, at tray, ua
.!.-.', a i-ratiaira la trBtitr aateiy aar'ttatkaj 4
i i tn ara .va A'luhim.
" I itiutur ia rririlatiug au.liA cnuiar.
r-iaawl. . .taf A-, a at.at, raJflt ar laaWwa a
1 ( . a.'t a.uia ; ftal emm mt alkv kaW.T'ai fck
i t4 .. r jtrtrUit im a,i mb-ca iIa ffvjret$ of
i ritii'tCAiit'a aaa' ttl&tv fufttrr.
" V.'a ara rtufLa'.-i m lb rinAlkB of lufaat
rkitmra WhAt a ihatl tintr du it lo art
tipitu Ki-iirraiik.,Ba jr. ili'im a, at. aau i.
I . ' ,.. ' ,.,.
- i. ... -. l . . l - t . A
J a kbitb br ktiiaif rd, likt Ibr oilaat
' rniii nf tb apriu.'iuj mJ, la Iba koik uf
Ibi. hour Aad at aark A Hart. tbaH ta-aaAltli
: tbr ari rut. f librrly prrjtrluiitly ttt oar tig a ,
.I,' ,w rtra MM-Sk-io rt Mia I.'...-., a
1 laa f 4u
I rla.ia it at thr riajbt rf my roattiturt.li,
it ia u.y uaa right, lu ailbbold aaarut fioat
tbia rircfttioBabtt rlaua la lb I'uBtliluliuB
kf Ai kauiaa " .
U ir a at-', Iba! B F. Italtntl, tkalbrr tup
purler uf Urn biandgc.atiJ Ibrirbt uu. of Iba
" taat ntvU" uf tbt SiBtb, offered tbt fulluat.
lag rt4Vkitui.ua ta tbA attAAt. bvU UgitlA-
lUtt AA UtA A IHiCt.
4 tVaAtaanaf, Tbat art bra oppoAAkl la lUry
ta kay fori tad color, aad ta ar tf V.4
tbrta A!tO rREC-iOlta. tttraAA -- tUtt
lAraajtaal (laa $ AtruVtyt.
k A-,-iW That ara ara aannttd to ikt
,an.ifu uf Bl.nrr ti frva farrlltirita, tatl Ia
(ktar of lb aawtM S atita4'eal a4
af'f nh ta mtrtat It to V liatiU
Hka klf k it 4M at wf Uit k tk loral
T I
tj, timmnti? fl!d " Tobalaf jb,trti4B!f "
kkk Ci. (Tail 4fact4 ia all k j
(prankaa iT4an, for ar fat, Wk ,
tka DaaHKrat atarabata adapts.
btrfc bat hrnbr ap tbaif . maat ha !
baat tififA tbam, Akd thAlr Irif ai4tnr j j
). p lb Ja4ia ni dan; h, 4tNry !
.tit .... alt tba. bar aald a.A aaak.a
.... at.rvr, pi.M.. . r" i
aaiara of , tltar taai aa bp 4
alotlt:
I m4 aWart aa aara ataaa .
A T l ia Mara llpat
ljaaia Aair. '
Tuf fartbar partit-uUrt, lat tba fiUowIai
4w nihfaa b rtad, aa4 Uid btfwra Ua o
aaa lf will aiorlaaj i4 ppi- i-
la tbaaa dushU rtd, jaauititiral, tvra-to.t
0aKV.
. atttarr rain raa tta-taM -t i
Tb laa.l.tmL.a Sa4 alt l. ef th 1
t'""l Kuta., .ia ara aat l.al iu.m-ii- j
rulila, aball bat a tba aaata tartA wit bia tha
aid t artita. a aiAtwhaf ariihia th l ai
t.d Sutta, tiikklUia aigbtb irtia af tha
Art prapArkUitr ta tba aiiaiutiun at Mia.aari
tula tba I aluri, ajiptuttd M.r.l tttli, ItiJ.
Ai--4j ati4t raaaarkf -aat an.'A Ma r-'iaryiir at-f
kaakirrrrAtftaa t jr tVAtrrrar k-A ktiarti aa lit
.V.a'.AaaW Jrrtvrntt. at ttryumfj
Lkfan a iaSO. raatai.iaiv rmiU4 tba C'-aa'i aa
4AA Aakara.ra. u Aat aar t-1- .'araW awaTA'tt t a-.1
laraf, rt Attag At Hia ta tar aad m.aakay
A- atr met faf-yiaiU;! At'A.i-i w' atv 7Wrk'".-r
Ar aar ' arWJ tt lr.aai, ial la
.k'r rMaVa lAit.-l yinye.-.'ij' y. at 'aa'aa aad
r.'fcA r '4k. a kfl l' ik'i'..'rtk 14 trir ua a
aat. AAt a fa itt f Aa-iraa'.a lit" it- 'ki-
af .S.'ba Vrti4"-tt r.a' aA.r --i-r!a --..4-,'ikiar-l
aai' AT t..ka. ' kft la ftl'IH r a-a ta fi' '4
a"a frftr t-r rtykf'ti4 k At- A n... a A,i,r AJt.tt.ii
k-tr rt. a-' a' M-ttrk t; 4 Jki'-I. ai.4? .
i.'-ik;, tijfiu!-', ft-t i . .... .t'.'i.k.ii-f
u'j.i. a
ktfkt. T itta tm ' t.. i.Mti r trrf.a
"I liakflk.il. TUAl I irtitkni-a' I-.if a
nh Ami ti. t. 111.1; ti.. 1 .-..prr iii.-n "f
'I'
a b.t ric.Mt! lit j... .tttli. .ii ni it.. I uii.-i
aa.l.r ih.. I .rti.- iti.-n. a- .L -.i 1 r.
I. "i -an I ti I- i-!. t;.Bf ti' I "t . ! ji.tl t k
ka I -liii..ikt r,.it. , r.f:tf d"t--i.' .l4t.fr
a h (-b art b I 1 . ii.'-r. ..I Iba.'-kinit. ait I i-i.ilr
tti lr.4-ura Alt I arii.. 4 ft-ki.tHi.. 1 I.. Ua 1-. I'.r
1 fir.itiiittk. ..1.. I a 1 at. ta.-. 1 1 'nj.i.tf .:
, ..t...;rtv.tr.l . w tjI . it-l 14 ' t-1 i - 1 f-i .1
ii ti ii, ; tt . I tt. . a '... er-i y 1 . ...f -14
...-.a-' 't- - 4 , :t . :.ik.
I i-itl t-'l'.'i.kM.f it' T l-.-ritk n! A 4.7
.r.'..-.ia- 4 a. 1 c''4ifi . 4- ln.k.1 1 jl .f-
.i.'-t..a .1 ' ...iitta t." tt a, ti. i. a I' i ti
Ikt fi-ii il -ii, il t.... ..I i;. ji..j.-ii lit,
a i .i 1 .-ii t-i y -i 1 ;-f - t . i' . il. 1 - r :i. n 1
i-t.ti .1 I t at . .111 l'f I I 11 . .-I .-i a - . " -
4 tj.
. ' i
; Ti..
1 1 th.t a . . I
t.t fttl
itTlif
I.
I laitl-fT kill an-l tt b
t iitit.aiit.n-- r.i 'ia-l
.If I .. t.f lAki ni4
lit I bt
. f1 I I "t
ti it ...a It... . .f It'.a
axart't tb.a a ii'atiiiiiini t
t ti-ra
Tin- r
1 I I - It . I .
.Bl Ir.- nUl.i.
. I'
tl
r--
.k.,i, .,tt- iti.itf-! :t. -ti.r,-, d. r t.l
l! I.
i ri, Iu a Ibr m rt-ii i. I fmra 1 1 niata . t
..ll..ai p.a--r i-ia tui ..! ii.. it.k'fr.tt,
J.t-. ttu. a Af. Ik. it alia." III. tl.. n -r t. at . t -k'tf-'nral.
b,4 ( ti I'-n I If 'i, ..let tt; n
-lit;. pi-. 44 4r, : III a k 'rta pi-lti ra: krt.1 r. -
' if. -a-l, in at . tir.i.ii. r ail.t trl. baa :ia.
.'t d . i .ri I I bill tl.A p"Iki f 4 firttt if.
i'.f l ttr ill" a V.tr -.ti.i; .. I It Jllr'n.
.rit-r. aliri.bi-f aiatrty "i a 1 1 rralitll a-.l 1 1
t.! ar -tu.1 I'll i t.ii..l,, iia K-i.-- N !. a. -bk
a t dita. nil -nor Ib.ik .-t.r t1.. f.tt -a . f
Jita . tb.a rl.inra'trr "nirip uf '
I... v-a.aoit'lib r I" 4 pi," .jtla Bill aurrly "t
ii. 1 1 a u ut a 1 1 fd i ti t . it-tiVkdii.l ,l tat a.
tt prt.'t .ti'..- -tt i It- ii.pt.i.ir ntrik"
i.i-iil H.-i.'-t t '-4 ta.i, an j til .i.tt :.!
I .. r ttAf p.. hi ;pif tir.itt) in pi .i. I -t, ri r--
fii 1 ta ti. T-. tii'H .. ' -T.H4 ia ; j.it. i!
ijiti tut latt. adiuilitd I t All, thtt af ar a
. rir.titry aha., bata .uiar-d t-i I'A'ikB aat
l-r-.fiiie a St4l. n-i ii u.,!lii,i..i. j:ra.t
a taat 1 thA rt.4t a n b e .u' I pitv-'i! t In :i
h"itr iNii.t' .iiii .tr t-i .nii-.', rt at
!', . lat tuk) tit, a.', iif 1:1, ilk llA A4kal-.j;a
..ill aad pirakiirt.
iitai.t rana 4J ar. ttan.ut a -rr a at
mituTi.t atrrtt aa rtatiarii i 'at
ana r..tii.r' 1
I p. -a t'j. U.t'n lir.i 4.4'st'.. a uf .t iiin-r-
.rr. lu.if 1 u it . irtr. I ut a I..-.
u 14 . Irtr. Tut
.'fit- tr j,"4lf x il
'f t'r Ji.-i.
1 lo t': 1 '..I;.-
.4,- jr.-j..,'
..4 it,.-. 4 ia raj ut fcf IA.4 ik. : ut
t.t 4 . ri a '.t r-i...."!, tr it 'ti ', Ir,'
f 'wat' a , ' 1' .'.'.t it t.V.7 ra.-t r-'r -a ku;.
iV.-iB4 va f. ,-krr i-"4 i'-l! 1 4rktaA..'i .4 4-lJ t. ai-
iii 'ia.t ialt !' I ' ttpio a Ifo ting tf ii ..-t
quatiiT ailb Hit fif-.B.iJ Malta, trtibi al ti i.
'r.4iint,f a rii .t. jnt of l.a l.oauti.'4 r
J't liltblttt.f 4-f lla-M ''
Itttiitiii 't t i. iri-acr mi i!i.A4'.
Mt'i'ttti' r.awiiri.1 tn rit rto.it tr
ut iMtn linn ia .-.ii
"f -ia!!r. in l'i a.rr a jtrri..,! ..f j.--il
a g.i ilin tl.-tfii-b'i.it Ibr 1'ittnirt t:a Ir t.t,. -.atr..,la
ar.. ki. ri.t n of htiih p.rt;.., .a- 'i
A I lir. Wr't.lar. fit", au1 otbr.t .t l.i . i
Apttn ,-Attri' th(4 -jna-tjiia kbarr it ftiii'il tt
atii la h .ia In-aii t.A. Ak-I bf-. lb. lr-.
Ap.f.l ff nnr lo-ttl il.tr,. fturt i! a atr
A-ta-'t aat aad- tk. ,-, :r..f ,.f ft .. ? f'.t
Trry-'-rt i4-4ff.'.. r. atf -aiaif 4 4-: . ib.
t'ttattttati. a
Tbr hi. Ir nal.ttn r. f t. 1 iit tVi- a 1 I.
k'tlkl.kt. Blld ftil Jiirllr. t laitl.r I It 4- 4 liil- l'-
tt . t" thi. trtk. -J.ir uf tt-rtil.,r 1 ..ra- an r -4-If.a
Fff itif iba .j.ia.tit.n tif kl.iti-rt in th.
ltrr.tari.4 aaa tilt 1 ur-on tb. j r nr'pl-. i f
i.ur rt.flui.. n.11 1 l.Uirr.. who .i.tt...tt,lt-l a
tuna and a ani. in rrulaling t nr .-a 11 111
al tiktmaA. tlar A4inA -rrtat laiiii.tuit tir u pna
rifdi a of bin .aa ai.tt rt ti-.. ut atuli utii.. il.a
and uphold, oar tabfla rrpnhif-Ait tti--a
prtki-ipti kuit.d I-, ai! T-rriifHrt kud ti a'l
tlinra, and aa l.r-.ti J .-ind rbda.iltg a. cli ru!
IttilH Tin. fittkif -tjB.trat ar-ia daitDtui-
Butr.l tl-t'rr..4'n4 rt '.tayrata . '-y-4-4ri4
t-k.41 Ay tA' f' . 'k--t.iy. 4
BAtiflcAtiktn Jtlet-tiaj ia Htw XuIvaH.
I'ur4u4ut I41 aa at iAitg-.iattil tf liir t'otiaii
lllllfilkl I III. tti k4flT i.f Jtltilt.iii t-iiliiili.a
latfo And 1 1.1 It it l.tttir Itii-rl I nar aat It'll lit
. M iib.t aa f-tlui.tty, aha lib in.tatil. ( r
t tLe .ri..a of ratifying tba kkitB4Bina of
lk.il and tttrtll, at rndidt.t f. r liir 1'rr.t.
dm. y aa4 VKt-Hrraidi a. y uf br I aitrd
Mala.
Thr Mtatieir a r.llrJ In oidrr by Maj
J. M Mrrk.aa abia tuuttfu lira. Tb.iruti
arat bura t-haiituaa. Ua tuflfm al l-r.
KUrkhura. Dr. Vtio. I Bttdrfer aaa it.i.tl'd
V att aa aat ratary of th liirfing ; tud i-a
kautiua uf U-J. J. M bierk, tb Baui.l ut I".
Ubtitna aud H. tlmaa, kiatj., arar ai.a addrd
ttgkitaUkia wf ab maattatr kaaiag thu
bvn rtTtt trd, a aaattoa ataa ktiidt by ( id il.
T. liik, that tbt rSairu.B aj.jn.:at a eattaiaib
trr to draft ra.jil-ttiunt riprrtai.a uf tbt vrnlt
lurn la of lha tBertlait in rrgaid W lb anoti
nttiua -f Hi-1 1 aad Atrr.it. Tbt tbairttiaa
tbta pruitaadrd ta baua. tba Iflioatog gtatia
Aira Col H T D.ik,bUi i .Vrk, W T
W;UiBt4, rit. Kf bartl firliliaf. h k ara,
W ui liratrllitti, jr , H'm M Bia tftirtl. Iaaa
Halt, hs, kl.i.r. f r.u. b. K.vj , Ab-t It) fald
atlt, Thu. at. Nl.bt, aad dko. lalla'll, bj,
kttrr rrtiring Irar aaiatttra. rrp.irlrd lb.' M
lukliig rt.iiulif Qk. ahirb tn ra. rit.l ailb
AJiplauta, aad aaaaiatttit.iy adu plrd
iVrafk-W, thai at kurdiallr tkdtvta Iba
ueiolliiHt atf Jib IVril, uf TrBB , Ak l bJ
a aid brtt, uf Van , aa th randiiUlea ul
lb 1'iiBttitaltkiital I tiM'k par IT fur t'raatdrat
aod Vita fratidaat uf Ibr l'ild Mat., be.
lit t lag tbtlk lu
ba Bit a af wiad.i-B. .-tk4a
t.g.. AitA tf Ubrral tit and
.Bit ; klTB bAt, phl
aad at-iltAttiAB.h
taBlltlB! A.alimBQlt
aad faithful,'' "ka lot tk Ckiftj, r4.t Iba
Cunalitauoa, aaai trill. Ia th Ikktia aad aa.
df tba CAAAtltatttAA, aa-JAtCA tbA UvA
JfaatJaaV, TUt A t ltA.AtU CtUlaAA, AA
AAAaaaiR l'kt tka ttttioat AArti ( Ar
faus try bib .Vwbb aa4 &4ib, UtAvag at
bty 4a ta rtvolatioA, aatl btlvrtt tbaat aa.
' anwihy kf lha tappurt e Ua AtrvtaaA aaa.
Bit: 4 that at Will da All Ift AAT batTkf Ag
AtAatatt4k ntiiaaat to Aai.ar tka BpArit
f tlarulnjp ith kUk aat caaaary n am4
tfi aar .trti;t a toa aaa aait4
Itaa4,
Araafewf . v fnl! a(fwa Jka 0r
j BfiaatT Vtmftl.
ilim. T. A. A (Im, W a-iih ail
y aw aj -sua Hfraakttr m Vnrw.
I aur
-l'a;a fat if ak af f.toa : hi ti.t K !
'' Jwk In aar,Wn ta i
fair aaat im raaraatar w4 t j
!. n.,4 r!ti., of
sa'lrt to Ariitr 'Aiatlaa ta gtva j
b fitll d Eraratt tirbat a l.rtrr t tkaa i
rraaidanUal rkn.
"a't'J. tbsl WA 'orJ.!. Au-ltrraa tha af. ;
nit . -a.l Ant! ,h t.Tai,r. tba am-i af J.t j
V l)4df. k a a taaat f atr..ptl: kn oar , a-t-M ail. t.oi.m.nl 4 tar aiiit m'r-tl-bt
I tbia diaUi. t. j ,, t,., anfit-adia Trr,I.r.ivl Uilnrr
A jkaar'rliil aad Alor,iaaj. adifrtaa arba ! ,,,0it,, raa-lar ura.aai rw.ri at'rt.r
d.lirrrrd bi h H:iu Tf.ik A. B Jti-fjna. : i1uKat4krr t U a aaat kiai tbat f t.aMratat,
whith wat fnllad hf aatrlbar frttta Til i n.rk iuar'karnt ia tt. ap raialr -vr
Nthrld ta hil aaaai aMa tad twp-aaiaa tttr ,rm,4,r. ,nj ,.t ff aJ,
; aiti. in. taut arta k.4-1. it.r nr. ..
h-ar.af tha Ki..a..tlA Wk.f. aad Ki-Ootafaar
; Bibfc, tjt t'Uio , bi oiij to id.ja.iiH:a
! Akl tbA latrar a ef th boar, tbaa (allit
tii ant ixea4, j
i Ua anna. UK partiag ljautfil '
j V. lai-A.'-at A-i. t a-vtrttitn. )
i Wa. Rft.ana, al.ig Sa'irtBil. j
' A I
8parh f BarUABtiO H. Hill, DUtT4 i
At JBArca. Uk, tflBA aOth. 1830 i
W ,. , ... a, . a.l. aaaaa 1
iK' rtl4'' A4J A,a4r Taa Atlf aajaart I
. . , , , a i . . :.
P. - . . . - ... -k" -
ait.tirg t..4T. T.i -ninati'aniBl
aiib'fil mr k t r r.,ant. I r-tr ta
t.t. . . 1 ,. t ...... r . . r, .a a.-t - tat a-a ittittt. ;
anrta-ar .H,:l aat A irg.r.t.d at. rrar I
dant ra.f.,i.ttg lo tt.i.an.l tt ttAait-r r.i.a ;
in tk. f ,t,..-. I aaa .t.i.i.. -aii lo ,t bw
' ' ' 1 .
t k frvi, it it 1: I Wfri- I .! mi 1 .ir.tt tn oa:i
t tr
bilia. U tt' t tiirt"' a I ai-r.b tit-j-. tk. ana
t a-ki ait aa'tl.-t ia. ma 'uuk ii tt. 4. t al.at
aatk-tt-bt -t .lit iu tln4 . aii. ata i.r i.fi that
(. .nil i ti. a ri.i tiaait.ittkia t-r l ; k--r Jl
I aiiaf I
ai.hr i
i if. I r.,;-. I r.-.; . I'-l' t t',
friAfida Wh.-Brt.-afi tt
rtiturrronf iralt a. iba .
r rtr.r- It if Amau- aa. -li;,
.irnril'-t k-i lii'i.' f..r m.r
. ,Ui. up pi-it,, li.ta, it -t .
.' 1- . ki r! l.n - i I . t -
tt-tagaa . f I-
1. imn I U
b tn I )-
f- ,-b- at '
tuv in .'.r'.
A ' I irf
l;.tt mt- I
at it.', ii
. Ibf
at I
tt rkltr- 1v r-
a i . a d In ii'-
r.
a i)
T y
J In.-n I '
i. .a w. a .i -a
I t t -t 4i
II-
-a -l
f t -
tar.
i.1k-.t i
I
i. t .1.- W1: j
i.t tt if t ! v
I':, f.-r tk .,
tri t . a
a "t i;,! i ..
i. i! rt-.im tiiir !
1 1 a b .. b ti t -fi
I a:..':
U :. : k't .il :
I ! I i u.f l. " l
1.4k '.f - I I '
I. t '. !. I. I
1 1
fat Atf' 4"
;- Uti al t I ;
. ' i i '.f pr
I : m il A
1 Atnr jrtiJ
li A- ! "l-tiatl.T
U f f- .it iTfi, ft f
at . - A (Slii"
5nit., -r ua:., k-
'-'. .u .-; :rf l . 1. '
. I ( ''.(...- ht )r m tj .r
i. ii.tfl
In . -i-tp.
It.. ", i
t
1 If A
".IM f
it !, a
f. 4..r . . tl -
it -I ...
i. ,1 ll
t.. I.
; r :44 fh
-:,-",fi' i-rfif .Uf 1 b.'
V -. V .1''. a I rt i, .r- "; t -
.; SA'. l-r.- .'a'.- ' 4
T wt.-l 11 t-.b t vnttr
, ii.r !.!! t '" l W.l.rr
.y 44-4, ?
1 -.ft. J n r . ft fr-
vni r fi-k hit '.
1 r t it 1.4- i, am ar u
;- J4( . a-
....-I'i-.i .4 'nilr,
V1 ttA ;:. f .1 p
A'-t- I 'Of if V?-
: " 4.f.i var ' ak
i.f ,1 4- Kj .at. fc4v' irfV
r
t gtt tJA-'h.'. -.fal lftla'4 H f
:rl! J' !i,t t'-i4 (' lb II-
-v " W A I t l
,, l ! ill ita'j t.l"'t lr
c It t l.-e h u-i f nJ-
mn ivr fc Wr e--.il to
in t'.-aN--
fii '- '
ktma .: .i.'-- '
k...t If -i,;
.t.n ,
t.l!t t '
f IkCa.M ti kl
' r . - i
t in-. . .
1 1, p..,. ;
Ir.-kB. I ; t
$ t. ' ..
1 I'.f. .
,," .
rwV."
A kJ'Jg..'
litn.
i .atti it . .
a-it iut.4.i-t i .
ttaiul 'T Tt l.i
l.l.l. aai i'
I l'x lari ui ti arat.d ) :
t ' t
I'ri.tA. " i ti. f'4.'H -fl Pr'T,V-' ff tbt
t ., - -' 4-t ff rt -y l..-T:tkaaut
aad tl it ttu . '.' atvi't p.it-r A--! July of
lb ti.lt t a; : il if tbr I' f - i Mi..'-- It a AA
niailr lur !! - f it's t-t-i n ."tt b i.-tb 'g rlar
KktO Ail .1 . .rrk li-pl.t urut wflha '.tjrtJ''
kit-lit r..u b .v r n .A-in:.. r a- ..pt, y i. j -, til iu-t-.
fprrtAlif .t l..t.-t -..-t-iit t-au . r A'r ui-.'j.
in;, and ri-",.rr y r!:.'-.' utlr-i i r .ti 'O or
j a. ra. tfij i j a g a tf ,ai t At-
fraakly lo ur gal.rr 1 j-ri-ltk tti-ik. t :,rtr--rr
r a. . .t -tt ir ikr pr k, tr k-r-.. t it
t-tttll l " i . r ' k ii it..-.. k' t-o. nr
it 4.,rtaariut' hr ,'. -t i- th.t T' "..
a i n Af ttt a i;' i. t'.a rrlrta f r-ir-y
ai ir.f, lo ii i a .tr.- a T'.i r. li .r - ! t-.a.-y
v;f tktry ki a, ui .tt -i, ttrri i U.u ill Lr
iui-4!ird ht i'a fl'fi'ta 1. , Ac 1 i' .i:rac.kar
tuaar lathi .- f-r-tt fo ki -t" rrnt -tiir. ,f
t.n rrtat &-i I pr - ' . i f i.e . -. tro H't
BikD tk'itrr.i .ii'itt !,. no Pthrr rl;a Itia lo
ritalru-'t, aai tbat f.irn of ; a-a-ii-r-l itt
t. lit BtkkAt KtH a J cb a..'. I t-ti.'t'T
i-iirri-ihft tr.'
But I d't r -i !r".ti . 4 4 f-4 K-I-.
i-rti tti-H b i ! -. in i r I tbt. k rt-k t ..
Ir t; .. ff i . -;; ''! . t. t t it"! t a .
'laai-ti -t'.i ,f ,-r nii !, ti...-1'.t r-r. i.r r i . -i
tb ri;,
arttr -t
i.. Th drwak-t A p
itti- it-. t.:i.'.'.t tltt. tb. it. -
, .li
urr 1 . t
; t.n-. rtj i jt!.! ar tiftv--.: t
... AhV t I.tVf (..jtr-t la ti. M.
, it- .i 4 .t J iri!tnt H'lt! 'y rr l-.-r
j-tt'41 i.t'r...! jrriiiTft ft" tl '.
-k.-i fr.'i 1 t ' i.'i-a tti4t -Uti '1 t
t ' ar. ! t'.ir:v ,t--j.--nd'ni tir-..a am-
I'. I- njtfU tbia .If-t'.:: -btt
4 at.-.t I , .rt. tna! l rl- 'l ir
ft 111 ih.t '
And llirr"
i UUfn 1
dtataiiii 1 1 t
ttir r-. J
av.-rr .1' I.t '
ai'i-a-Mt :
alatirt lit -. mr 1 nr-t'-i i-t S.ita i-r.--.nna
ait it lli.ir I'. u i'i- tf.rrrtT tn Aitririir
a, It. it, it . i-'.itl it at Ttir iltvr at-M.vil
Ua i. f-c 1 hriaf.-rr. if thr Lrp! tturr
r.ra'a ao ita ti-l rftih'l.14 -iwa k altv.rr
1. ta. In I'd ll ar aii. .4 th prti.!.., Ibi
rum lutlun i. irrr.iAlai.ir Tbia i fit bun 1-
, aifik Arfctniittit of !lat4lt ffliAnt I raniift
dtatt, bttikiitr I lit. Aft tl'.t al r.-rrrtl
' Matary 1. tl.c ria-tnr t.f l.ri lk lit
' a ho uii.in.l'r gvr biau itoniini-'O kt-rr It.
lira. I ul tbt b. id. Akl thr B.h uf t!t . out
tba fatal r.1 Iba af. aflrrwarl. kit I. Jtpbrt
liir iti4-ltr nl I'tii.if n nnd lin-rrrd Itn4an .
trvnii'i'- b r. .t Tbr fit -t d rrrt t ..l.lr;
m diiir. biit n.-k b cbrr 111 kaibnrii. than iba
litt. and it i B"l I r mr to nnrt t-tt t: an.
ktvia id ri'hi-. llr hn-attiaat. end ihrr 1 'v
; t t BU l-iioffl Af l4-lii kbll'b Ufkl At litttHi.t
I tn II. a tar tti.
! Tb alatr, tbk-a, l yri.-rv Tb fui' it a.il
, aaada by A-.,.. ..-v. t: I bad un'y bur-.
baa fuf my ntlr or r.gbt tit any bakiaa alatr,
I auul.l ! .t- hit hi til tbt -ta ar" down.
Mate ur4,pv, .y Jilf .ra fTwru vlbtr arafttiy.
Hut la Ibr but ik it. arr. Ut au la-ut
Ibr aai vaki, p. Ai r.bta ulr kitd li jua-l "i
' tk bia A.at j-tr rrrjr4,),i- nd fat tbil ihr mj.
' ir will b -TA-ukAtUr, aad taraty tW iia kUkaaA
t bt BUI Irt ptatabtd I tidtkJ tf gutrrk
i ku.Bl iar av. art Aar. ttrui ri-; -r yv
I Itt'lkvA 1 yAaaaW-i. utnaf laar.t ' -irt..
i But tt '. I tti tint aow uVntaa l of t"a.
1 gtaaa a 111V1' ict'lr, Itv -Bii tht lai Aa ta.r
1 iiua tlaad, kutar.tr ! tb kaaaaa U.I.. ar
, anfft 11 at Ijr our j-ruti- luta. It ta (uiru.
' uitat la bt.a..iir .lai nl4'rrk4l, iKtctiinu bat
'. aatpi piuir-iivu uadrr tb 1.4..::.. itf v.
j piBti.iaJ 1 la a luruirr a.-tal444, I rapt-tlnad
lata ll U aafR. Wat at kra.rat tft atatc thr '
' ,-rwi-ral fact, mat at btt tnidaital ba.i fttk 1
a.tiaa tur atattal aui tatkMBBi aaalBk. m A",aa ata
i a aat AlVaabb, ia t btt bt aaan. At tt-Tf i
' wat irna-ad by tba argaAie axt ) Ital
It At f
y, a Ar !
tArB i
m tbl
. ha anid tf art bar aa&t-vaiu taaa klrtMdy,
I k ianat m tb iMtaraj atrd duly a tAtltara
. ki.al la tHt
Wt aauat to ttt apoa It, 4 rat, Vataat tbl
right kd vlalp battt kor 44. aad thry "
kba Atuty artkia ta g-A aMtrAd .f ta I
kaMkA..At. Ht-Mk,'.! It A trtBAtph arf
Ika daarial. Aitaad kaa tbia dka-lrts Al l4k !
ill Ajy tk mB ---trto-f t .
a i i k.: .i ..... a ;
tatUua baa aaaatvi by ktaJ -4gt4tA4k-k ta
aatttiao -a j -a.--. J-A'--- ,
at IA AAA KaaaaA k4i tkkraa ttu.
" t. ..nalial i
ativa aaa aaptritaaa rtt-t
VkWk AAA t.ftfilAAt tor tAA pr4rtV aaa4AAA J
-WWUr iVl
tto yiilrg.
.TT I. aai.
lAASaiAAt A Ada! tbA tA-Mif aa A44ST pn
tirt tad Ajy-raMiW - bt bTttoyaia
aAiaAur At lavaat .....ail, T . -am ,
Akk a tar la-A AAd M totaAtT- I1K A 4tli tA t
AtAUtAg totr AA tAtAA A4t4 lp4kr,A4 rtAalkAV
ly kaa W a wttry Tkoa, to T1, Caw
rrwaaarlr4 flf .ti U Ua. a f
pot a itn rnqat itntioaai pfoTWU. Taf (bat
and jtt ftr that dr, lhal t
lalKHiI. a(! (, rf -CT-JW.t ai-)na of
KM. llow. tt baaJart t k a
.fj', aat taab a J7 to a
aaj asr rt Ua, a it war t;
cin.fi aat 't nAat aaaid aa-ar bar baa vr
fad faraaar a-.tb LaK af 7tJ. a ad ni4
I of raaa fruia ita dn MfuaHirr f!i-liva '
ra th'-nglt lk a.l ri.ai.. kra naa .f-
h ,atit, bnir Atttia mar tb traf ... af !h
lt.,M-a.a. tba In. 4a-a 4,f a.ad aat-alAtT.
kf.tir.at l at'rr.t. al.ra;r tlio itj..i.
,f ,f th.t a-nmnt rad..
I hat a K ia raaaaaa .ana.!, i abaar tba
. rrtrkaa of IV graal baad ag thnabt tai taa
la.-c.d en At t!.a trat tujt'.i., a( Lua ara-
,tm, lat thta i-iaaaaa.
TV. ai' Iruitr it. fir a,im .'i.'.! w t-
a iit tar Awt rf a-J; v. a, ura ita trirrrnfb
. .... U 1. I T- ...... . L.
,-i -a tat- if. a a -a r - tit i irt 'i.nai'i
a t aia'aA it '.'rtia', at a. Mat bat. a tA4ta,at
ak-t kw l rsa ta twi thinga
" " "iwaa vaa fcrn.--.pi4 wj aur t
. . I,..M ltaakaaa.1
' ai4gM t ta rfra it, at t ra-
,i,ti v. pit . -i.iatrr, ,.titl 'H 4j wiw-i,
! k l t ma praaarft t"t t'.a-J '7 ut t'u Urn- 1
1 'latbaAt. I
, la. s k, tt .t
,h. , ,h, J,.,, d.a, rth.h.t
....... ,h. T,rr.ior.. T.:. ,a at I:.-.-- f
II ta tiakairaa ta aar ata rwA aarnaart ir. I
a!at-T in lha Trrrtlor.a T'la it A r;.-n f
1 nat' ,hr th-a to f t-, -i, ir1 rjt..',r,
i-i.-- abijb ... J.oT . an I la- miA, al. t, b't
, iil n .1 rlir. i.
til n .1 rB4.li.ra a, --a. i.l in. TMlt
kir-t.tf.B, Ak-I rri j r.j' r il
a gf t.frtt.-'-it - --r-y.
:b. n4' t.
. ra-..f--i.nt it
ut f- ba, ik fa i
' ,.ft rTB lo.' aa-i
i'r 1. .nw. Il
. tf
ir w-
'i r ft the r--'
.la-It i.f Tif t.t.
i li it i 1! l dibit t (r..(.
. Ill- k r vr. j t.f tka fa, . "f t
, ti.tr f-K t Will ti.ra
h .tr'kta . l.'O.a:,!. tt at tbi
1 Pi 1 '..l.U'l. --I.a'i.
4 '
n k-.-- .t-i t -a t .
itl tti'ta tt.a ... " tl
n-t r-kt rtll ti .li
'.i.. :..-i., t f fit- a.
I .r
a -
tin. u. -in 1 r i;.:.t-. ..f .r.
b--r it c, ... t. . ,i,f t ,,
t I .a -a.l:th tair I i-h..
, but k.'A- av k a fi n.-t i
. . it
;.' ..t . t -
. .(- Ut.- tl. I
Tr ... ' r '
t tt
. ' - ..4ti fca.t Jfhl. a 'l-rl
;? y Ui? Trrir.fii Lir-T(i(1 r-
i - . t J. f&tj ef tt I -f4-rfI 'jbrTt.ii4;
. : Id ti aikA j
ra ut 1 aiir:a'l! t " a I h 4. i. j
-u.I hit t t--nr i!ri tl.r.r. ! ! . V- - j
a a
. . r- a- '. t:.- r .! . . i '.-
, is l-,tak;tiii".;.'- tlt'tj- ar I 'n
.j . tti - - .hntr lo hi- ..-t-re.jaj T, tint ;.. a'.
i -.i.t it- l rtt-vier risi". t .. i
,. J.t Ita .it hi i t p..-trr kk-t.f tf.r
I ,' ' t it '.tit':r 'hi l' t 't.',l I t.
t . M" tti. not -!tttrr' at.a and d--- ill t1?'
t- ti.'-a -k.ii.t t Att-i .tikft.ir tt i -a-itiaad
I'-.', t ti. licft, UtV tittif. I. I ll. I ill-
t :4... -! k-u ' k. j , ii l;.r laSi r . i In
k I i- r.n'. .- mr A ! w vr' a-,,-tl
I, irM,-r-Mi', t4t. t, Lttl'tt . )'
. rc ilr. t on a ba. i. tru,--!. t .r i-.a
.i t i t .i '.'. iff !, n arrr a- W
i' !.' i '. a r . i '. '4 lu li.c -put 4
H. . in t. "j. r .Jt'----V- V o."i
. it. raa' a Kaf
tt 4 t - l I
.- , I !! '. Ian t.4t4-1t'.ut. kktd t 1 1-a
. .la: 1.1k kw. Ukictt L abi. ..lAkir
f.t t.l tbia d-.JT "t apti'k rati i .it, an!
ti j J.t,. i- tr. 4 k rt All A.A Ik I . I .. . t
At
In
uat-ira i t il i-ti-al.wa I r.- - .1
!..! a ta -4 nut. ttt kt.i'r fuatfioaa. aat
t.. oiift i,Ck..t.B4h taa bt-a a U.id. a bat.
a - t i-.v. '.-a d. I u-'t i ail wtr r a;!.. llr c ti
.t -, R.bu it. Rt-ptiMU 48. -nAafai'y. so ! ,f
t-r .- a ntn "f--rh rt tins A P I in t
i.u.-, kb'-si. aUota U a'bria, rrtid iB tn
.. n ! . ai .1 b it Ait.'ak'.b.-r ta.k ar wb art,
lii.ti.t.n i?'..;b.j A. iiv'-ijin r.'3'.h:A
jt.- 'ik I iiav : v ya Jifrr-'iJ tt.t t b at ar ir.
i. ai i mitt 4t4uuat, diffr. Bit!iilda
tin l-rlb -r jtnltr io aar. I '.taar a-ir-. b aa.
lit ' 41 A .--illii bkt '.t i LitJ! ! T J iBf.
,;. ! t tl ba b.' 1 If.-. tp tu'un- lit a .a
V. i a . -.'-I l afi-n tb;r dtot'. tui tt
I' jilt ta a.itt avaniiaat. Ib-t waa f N. iitb-ra
l. r.i.irrats br brtra tit-Tit.i, a.J iur litat
d... I'll. in thryc.ir 'r Dftgia T u- . ur
t..u 1 be uB th j "abo dr-r-vrd tb.-'j. rtiiar
t: 'i u t(r. IVailat
Tt ivar.a 14 If a utrrowed duaa Ut Mr
aWli .54 Mr. Btaxitrar.iis. Va.ts p--T't
ar.l iin-orta i a Bit j4rt l;it rir. !.. o of aiiii !
attrr-f 'htt- tan ttuiiM rtti,.t .Tt.-;.ti.t at
f r tbt ikm.iH-t alttritr-t aad -rater
;.r t --. l-ir tt.Btry. I ba. ri itn a-d ib.t
.,- -i a, it . twttr arntr.t .i , .ta .a ..ua t
at, i I ibiib. uoj.-.i-i !. rl in.tai.ga; ,a a t!
S:i"..r tkrt -kt-uth.Ti tus. I-t ka ttial, ii!
I iii.k totatar T "B V B-r kr-jr ir.
but I ata i"y (wit-it tbat tba h -. poif-y
tt.r! tbt v,t pau-fiiAt r4Hi-r rt tv a a (ku.irt
j! u I a..,
'. rrt U' . 0 ut " t. ia,
'-.a- i-r B-. tt !..- r.-iy
43 4 'tr; Ti:.
art .3 ptjutt.a iit-Qta. taut yta iiaira to en
I ul h '.i.tb.t tbr arvpittrunt) ahtrk
Mr
t. ktl-t' '.f AltlUf, ia. at tilii .wbr
Tj. J b:t--a jritird iar a tti',,
l-M Smr pr tr-1 tu'j.'b fr-r ' ! :...
I uc Inl Bh'. f--r ajytrtf. if tgr Br- .
' g-i, t a thr ;iiki!i.ra. t-:d that rrr aai
ft., I a ill im I b'.ui a. it b i t Iba
... No i--ur ait!) tut belt
ftr.Vt j-Utf aia rtfiat net dSk th;l
b 11:4 p.''-!" " tar t.. .uatii-tti..,
a. ..I
b I..
.- I .
ft.- i
pint!
Mr
4-
II
l uiftl. atj tft L.at T lan-at boa t
r, it;. t'-f .,..talt.-ii, a.i aatt i.aa i-a
a m i
b. i
lull.
A- L.
rt.wr
rt -n-, a,. n.A.I .'u t - bi- rr.-f r . IT
.'r.1 .bat!. Ibt-B b ta I bit p! t'f .rm n.u.t
if bit rrrwr.l ua t,k-ti4. It kita-a t-r.kg
j bktivirta tttd atrtAf-lk tk bite. lo tUiA
I, bt trllik tti IU hi' A l tta AC. tJitjai.,
k l lu tb rrt-ttr I. l.t
Mr -ifut" . ti'.u
it .t
IU'1 a
!.!. K I a'-a:
4-
t tuki.h tailtt.kAl t klfi.bt.
,. . i:-l u l ii 1 ttivrm
-.t .:.-.-, ':!
...h Ml Br'
.riir ij Bunt.
IS;, ki.t: rut v.i.i.ir. !lr Jit
ct pr.-p-
4k.lt.-lU .
Itl. I bat I iBt.ta.4 kaa at j-f trrr la arx'
ai.trtT la ta I .rriturara.
b
i 1 bal ll.r Trri.lutMtt L...tMlur
baa a A
an- i rr.r
i ibalkialti. kiBi.-r, it ia lb July of
tut liftartiiuaat to art v'.rrt jartvprrtT I liktvrr
a.fi-t tUktr-i I abtutitr aat-t-.ary
Tbr.t al I Urr ihAkt.id l.rv.)u ailiun t, aaii
r it. r tbr abul gmakd of j.ui-r aad duly.
A'u.ut tb h da. of Jitur. Ik-". Mr w-..
ant. ff r Vork, aAcrrtl Hi failtiamg at aa
aattni'mrut W tit l'aaitrw4aMA4 kkraataira ta
tba fvtavatr ;
'S-ihn tlttriy ar iaadiuAt-iry arrtitudr,
uib'tni-r tbta ty eoatictttia ffi tr.tu. aha'.i
krr W tdlAare4 tti attbarot' raid Ttrrril. nca
tf I Lb akkl bt atrirrA." Tbia I taa 0
kVAt r.titiaik. Jo&a Bell Atc4 aa, avad that,
i du r-ad ktadtr 4ri'A, Hit b.'.l iva.'.:iJ5 ul Litt
J laliuritk
Uu tut a baa d.r. Mr Brrrirn bt kTrt
aiaa -a-trun -.Mn-tg., ubi rt-tl lb Attn. "tag
kaMBkilBttBl:
iint a la aball bt pattaai ialarrariag
a au tba pritBaa-y tkia-AaAt ( tha aaai. a.r
taiaititthiBg vr piktuUttag Antitava BAAtptary.''
tbia a aa avgaikal Ata Aai tar Mtrt i tjn it
Jvida rt.tt r.ittru ya, aad thaa dar4-4 tbt
ar '.ntd trOtak-BBt-VB AA tb pkatlut-a
ti lha lib ttf Mar. kf tba aai taa aaar. Wr.
t. .,, rvt U.,.l.-J .-A tA. IVaaaa' al
v.. k. au M.aa '
a -rrl uaaA, aad Mr. ! 4,rrd tht !-
lu. 4uudi.r-rt to tbt tat b-ii ' ' ;
rtf'waa, that A4tbikg twraiA tHkatkittai ,
Abali b raitaidt-rrd t a., ta prrrAkt Bay tra.
HWiiki lfialatar -
pa-tta; Bkt A I4a
A AtkT a Bar rax rr Iter tba prtHv. !. f tbat
ngb,"af p-rriy ' rr7 ' ib Bay
k Kara at but Aa kmraflar, t4at4kr-atia
ttt tba fa-ktittaMtta aad Ua uf' tha I'a tad
Hi.., kal4 ta. totr--4rl hak aard T--
katta Kara ar ar arrtAitar, caaMnaApr4.
. a i ..a. .... t- . .
I,, ib t iau.tliata Mt latt tt it. t a f, a
. WaJd to. a taart-dtrad hato kard Tra.
raory -r. laattt AbA kratkr Ikt ptoatrA ;
rtA rr davrlar-kg. kiA Ata ttt
t U. dart-1 tti t A. AT to f'-
Sir. I kat It AfaA aralk4-4l tktt tKOatrA
V-ct
, . . . . ....
ta lb .a attBtriaa Tt Halt 4 at ad aval, that
. " ,r . C a....J
-.a. r------
arbaa aa-BAttn tat taa a-t-r btarttata Af tbA
--- . - - -t -
fAt Ha, PA-tt AtkAAtta, AAA atttto araAalaBaal
AAAA tl. U TJ lA-r AAA
aa Ua. kaakb. Mr UK TAtt tdbrt, bB ,
tot, fiJ"
AA A-to. I '' Tbtirm '
AA AA4JA k taV Varb- tTA ptl4kr-A
tfr !-. fafiui ia. tiiM Wr T'!: it
A ! aa .i.,a -yU fkrAk
at oaf
ii, A r-'ilf-.-, r( a-ia.aa, aatt iM?. a
a. ( ! .'rrt Afi:rtl, !r -.-, r. .
2-M.d ttr at ii; ai r doff 4t-. f 'a-f .r a i-. .--
jk4 in t!.arf a Vk 4aatrT. ar -tr.i.tr
ag t-i it. irAtr if
Bit aa Ut fh da. af Ja'jr. ii',0. in b
p'-k-r .3 a H.aata. Jlr. Saii aka a r---'3
4-i,, Ar araartirig ua fi;t ra .
fcatl, lak taa toa.-, it ...ai aa ! 'i--ka ' .
k. arrft'aatA u t bia t.ti a a!a-.--T '
Aaii. A battar arpsaiaai b. a..,-
in I" ia dafaa of aiafarj Ha pr- . -I.,1.!
by t'i laaa f a.lTt-t, a-t of f.n-i ,
a r ii "1--41, at-oral. v--ai a!--! r.f k. '
I ' . ttttf alt iC ttit .--' Ik) gat aa
fr'.ri -ttrnagfjiira aad prn. t dot. a a
a f'f ia l h-at hrart i-i r-rj t.
kaluTB ba Tata. agAtaal ttr Bn. r -fVm.-lf
kir -ck ii ng bk b-aaaaa .f;....
I k- ( ran l fiaa-t ta ail -.ka i.fa of J-t9
flrr'li.nr !,
i ii ia Mr fi't; it ana-dr tb ba aiai'-r
an a., tt la. tha Mr. hiaar ( aad i.
pi-r.r-ji r.t:
f. .,ka-1l aatk, I ariai aa bf '
g'aarki varaa ikbam taking j four --.-..a
r'-kd ao aaib, taat 1t..r ia kr.'k tig ik .
V.'r a rrtord iavtv.. tv-at a.-.ri la.. I
t.rr i:i,! i,o itA g-uag .Ia l AS i' -
errata -tii(..4 a tka.-.. a tl g1"'
1 i3; .ii .. a.; ! .'tan p.ttf-a.okA I t.
trara. "hn i tr , aav tara i aa a-k t :
'.o .lit a aaraab tuiMtt. txt-ar u'i'-ms
th, 8!.jU. aal rlialaa laaa aoka it..,.
Ca'. 1 ACT bl4 .1 -Jit air
.. . . a ..
a,m pu-u a a-rj k-i Va dat-.a-aj , v
,Mrl,j , , ai tv ..:.., Ibaa-J--.-.
0f thia taar-ra bar Aaa t . oi.
art. cat !.c Ctutaa r,.;:, aa l -h Larsx
f .a.t....t ..i . -wt .. . ..ara.
aarv ost IA' .a.' aab.taa.,- 1
-.;.- 1 aa aaaeao' Fit tha ama.i t
riT. jj il-i. IA4-. a a rat ata aSar
, an
I
ai tat K-paM.raa. aJ .aat at
...'..- JijI-vi ; ;..ilJe. 1
;tr Tv :-.r (j. trior I taa 2 grcr: .
, ar. u I1!, r.'-r iii !ar yaa-' . t.a-a t r
i a-a-i 1 a. i i.r i ii. t. . t ao tar.y
i !,. ti, ant-i. t L'r4 asr:'lgt U.i
I -.. J'i t-ii l.-r tiij t. vail ;'. ai
I t.t f- '! !'r J J -..-.-.. :!y -j. i.aa .- .
4i lira that it-at .11 tr-sni-f tf .t ! a-.J
rt-i tn fii- r-..-::b ! ia t. biho. Ik j -'-i
all a.;. f ' V. 1 I.;!.' t-r lai i
.. j, . i r r-i 'i.. f-'j -.ji '.. "
', 4t-- ... it ! it la k.tff r.t '.
I :.-.: tut f..t''.-f 4 .fad t,,-... ivarj. t
41 1 'r.e I 'it- .'1 vitlt. Ik. ig. b a -
4.1 !: i..-l : .B..-. S u'.
' I-i in . fi..'. .i..ii. art 'v-Ait.tfci. a"r
lb. ,
and M- i
, . ,
14-
I V
. xtli
m.,t
.'a A- tat '--
' lit a4T,
I
i.- r . 4 a? A-k'
t',. . . --i - - i: a., t
a-f i t . t- tr Aif ' .i i. v fa"--'
i .( ,ira a tuitn .j '.. ' - a "...
r .r aaa '.- E-tfy ataa i- r
U- b. . . t-. 3.7 s.u; n'.,.'i
.. a
r-i ,' 'J. if I'll ..A a.. 'I. , .a-", i
llua...r .- tti .'M ' ? r " .' i
tA fn'1 tf IfaA'At. ..'. lli. . . 14"-'
.tf ',... .g. 4tW -,'t U--.4 U' b-it 444 fc.-i." t
b iiii't f af '' .. i -t-Al a;4.a-. -
jtt.'it j. -1 - i .-.. I '.! v ii. f a
ii! 11' ! t.f.! rt. . , Jr., . '
At. - u. i-r'ttr-r r,.----. r fi
r,v. i. 4 at la.. kb i- .Dl.t -aka't-
Mr iirx- .ii. i,: s-uu'b t'-r...ja. r.
F.r. o-i-i'-c t..'. 4-uat ...t iti.-3 a-
tktayBAt'aii U:-A1 B-uaaa'i ii. V ill J t
'.- t
t j. :t iiat .iri't r-tui aif-iiiy
iii .'.iv' '4- ttit.. tr-ii- .-. a - s.
.-J,; t. a : .-t...k N. i, - -to
a. . k't t kik . i- . a a !! ,' i
p.- I. j in. ti lt ui.ar ha.p,:a4 f -.:.4 .
. .. k.'i.i. a-. . t ... .it aa a-- 9 IaiC ctLt-tu
a . ..via . t i- t M: t.ti n 4 tittii r-w--.1
ant l' 8-t !- ..'-; .1 ri'.u .t a..ii
S.f. f ijt-j ti"1 --ri atrera f -
I tTariairal tut air '.rot. Tfcrrrf -r- .
b-.r t r '.-- I...IAA a. 4.,.a..kAAr k.-t 1. ,
a.., iovi-.iw a.ttUri aittti irn, f.
in . Ira j.:.:rit ...-TA-aiuti. tt li.rt i..... ...
r ' bav rta-, f -trd .it tlv. t.tftVt..
V.. BrU bta . .'d r nut b- b -
ii --j-rrcai. t:. tfii liir r j Jilry . ; g- -tt.tiu.t
.!..." I: a.l ial p.... b,
bad Uttu Jo :a brii f.-r Uiid.:. t.- r
kl ft ,-tn.tS ABd t.. paT3-li'
l il..ii., wwAkd t.kl. tr -aiitJurT'. at.i.ir .
4'. I'4..a.t. .
iar l.t t.j uf Mr B g. i? -
r.pi.A a pr-'.-r.!. i-n:t tr '.ro-.a. aa 1
tic K.-pTb. raa p-rty. Tba . - -il't
ki'iir.-iifB a-iit Ak-rrkAt W Jr i
Ui 'f.i. -r : i' bitaii.'ia rrt.T
Aft..a. aa tut gri.aul a ar .- n-.t L -
riiipt f-t::.4 4ta- atati-i a.-lki Ik'm a. o- .
t ttti.t If r ataadiag. Jut i B'il ka hi. .
'-a -1 ' k. b B4 atrt t: iu.:
ti.tr-; a bra art ttc.trd. !, .ir ,
aarr. tn vhn i.t,:,..., a.l.'t a' an or" Vc..
aad - r. tt ti.tar terra : t
wiM , aa i ya iaail a, ea'i-rrt ;a tr
aad Ajutt as kiii.U0jx. Vat A.-.- i
from Uta atal ia Ua AtatU U.r i. tail t'.
ty. Vi- Crott ;b g ..'..a, ttu a- . I.
uavcra !i Jta bit aaa: aar tha aast rtrAto
iatt p a.-t tt- SrtekAAi.dja a ha
!u tb . huor At or -adKAvUi.a, raa-t
kiitii'ivl Mr iw.i ' iiAor aavt a a ,i a-c-w
..f j-i.f.-. . ai.vi.'.i l. fvt yu'4 lo bis. -f
Out icr4titadt aa t tat lr cf ta!:-r. .
ti drtt a a rtoa hita. bA-r i.n-i
hv a IA tor.tk -.c4ka-k, bat t kakV BAtt.
Irarnrd hf a tu ai44vd s tr,avda.
Aja-.i. Mr Uvi: araa u '.a ke.J IiV.
roa'tl'it-u wat riid ahi.'t yi - .
ia inr kUktaal ItrtaJcrarr f.'.a yasrr ' K't.'
fir f a, 'irait. ' iit Mat tc-a.tkitkt at';..
yvu am Cyt-j lay.riikti hCtT itti gt .
a'. ) .. i uil ut t ttt .-K-rBtaa;. . .
uAh. r it 1 tt-.. d.tut tb-a. wio tt;-.
ai.taa, ara ara antra aalkkaal a.-id cata f-antr
lUt i,'., rtui.. Mr B.'-ikiiaa aa ttl
y-1 f -.-4.'j- tftr. Ti'. aaajoriy b.,
tga..! j.tu-. .1. h at ut i,i tu. -. r
.i an! aar :j par ik-1: gia fritaca. .
taut atiiKirt tutl .' Vk'A Na'.ioaai IB y;...
a ,in. :A'. ysiu .-Afctrrt in TtJ. Yu art
Hit . at. 4 ear a 4 .igU ai. tai.-.-.; ka i. .
l..n is t it .jj :jc B;'., jab Bii:., i -ijat
't. aa-a.-t a Art y-Kt ar-afca 3 ut tj i r
Il Mr. It4a.bk aaA b.a fr.tula aira tat ta.
ta tir b.tt, tbt dtrtti ut ta aHtltr
Auit b 44 il It It... .lit krl' lk-....tltv i -
AriuitBiti. ytr tv n..aa auvht r.if bit u..r
ktutr tk tk T.u.i.'ttt liiitMty la aat bi
ip j Attaaa taa fi Atbal-
U.t it aar iartxAtkiidg tt.ta.tt .an.
tH hr Mr ttt:'-, tbr va tat a t-ta.'
Bum III Ok W ijtt'..' rtat . -jajr-Ut.ivti.rt
a A arta A.taafkt of th-a k,-.t I
rrn-Kir-tifltiy al ttt ra-rrtioa tad i.t tiit Cff
t,-rat i4ij-.u iiin i ut a.l ;i taiA-ii -'v a - a
yi. aad aita tf I it.u tt.
ki atf-uij aur A trt-at. '. friaa ta an t
ci t I't otorrvr? TH traa-ti . a t-- t
tbt m-m, b. mag I ttr. lAuufik. 1; M ttrtr t
U drar ta. AVatkU. U iTiiK.r. ba. bi -raatr
a-a irorrupt. aad bat decnttd If. -. .
try ta tot ..t, aby a-b.aid yo aAi;. '
prikp-iAlt tt a-iti at i.a b a . v : .
ViMt. tbta a t. -' kaaA paf.T kaa lAr '-tt I "
lu luuauy a-fBtki," taa b t-uta '
trmt b.l AfrtiA, aad -i.AAd, 4 -tu -!
raj vd .lj t ut 10 b r.i-'rj in "
bart r. p
M 4ka4r.krB. I .rp-k fWtor Ulttr- i. I
togr-.' IIj" Aoug -mi aa tacr ulmk.
to It liar Hi u BUkBra,, aad A.a . t -tikUatt,
ai'kvat akabta.a,; yk.r rrtri.:. f
Jtott b:i thry tats, a ad .,'. i.
1. try 4ju.atw bat at yon iaoa--r t a
a ab a tbty ba.a, it U ra.'lta yasir ktvu t
rta ad gel yoar taiaa lr k-t kaa. ..
yar. .n, caaag-ng aMgvg ata ..
", ''' ', -''-
AUk--a4t tail I -a-i a atrttiag to L tba
aga.ttT baa artr t14 to trtarahua tka bt,.-
aata.u, atiua ta a.iaa ,i ftt -.
Ar A atavea p.I,-r-.iai jaatul aa-4 a-
VwA k.'ra A.iA la aba- yattr ark-jSr-fr t--.--
. - . ta . . . . t. . . Btiitk tuia i
raatt at tt.it aaa r .
-ii .l.. k.l.. ..j.i. tAta. aWtaaa-fBT a .
an aaia a a .
eabai-aitr a dft tt
Ta..
tall y tA ta , ,
A4t AAta yt av awa- r,
.'""
A m'Z
k-f . Jg. '
MaAt a 4 J lie. A b'Atk.-
aVtrtp-aaA m rat V."l I -
AAA Itrvtta a a uaa a..
aairk !
tnt ktrirk
4 ill )A baad agkik Ika ; -
Bt. kaaav a4 AAAAt
AAaMt 44.94 -.taa tk 4ai
t - - . .v M,, Wl
toaajT,. w tttt-A P asaai mr-
il I
Mka ? WiU-r AA4Aak4At -
' . . 4 . . . . . . . .
' I" "J
l b, -tA
Ut I tbkj ttVaA Ag
I AakA A1kkAAt AA TAt ntAAaA BA mimavm.
ArtatA. t Aat Aaa raw
TZ'rn
ka jUtT
Al -.
J
4
1
. ?
t .
t
i'-r
". 4
i
1 .
i ' ;
f
4-,
in
li'
. I
K
t .
i
1
- (
- , .!)--

xml | txt