OCR Interpretation


Brownlow's Knoxville Whig. [volume] (Knoxville, Tenn.) 1855-1861, September 01, 1860, Image 4

Image and text provided by University of Tennessee

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83045628/1860-09-01/ed-1/seq-4/

What is OCR?


Thumbnail for

-- "'fr -- r-v-,a"j
a-e-r4t tfttMan
onwT MMSKosn j UK, M'tA'N K'S
a o p x d r o o it o a r.
, ' rilfN CHIC T tTfflK IFr Tnr "
Ag-no Cure.
t
itr
f
i
i
1; l
3f
Si
STor.mcu ditteds.
AND tiitllilU UUUIt!'
II 1 .JlMll'r IT'-""
Tin: XOliTltt
LIVER PILLS,
l - tt-Jt - . :i l'iS.iJeit ! '
; Tt ri 4 8 vH.KPKATH efUMACN PIT.
4 . t k,-1.-.
fan, 41 ACaaam4 4.ia5. laa-aa-a
1 .r . I., ttr -:
TI .?riO, ; p. . - . r ...
.a ! a. -a if.- a,. a - If "- . V
Ta -.. U.U lA (V - ?
I qtatitu or Livtr Constant,
DTSTFrsiA ANDvrcJt HKADAClflC.
ft ,iV;. . 4 .(.iwKiJUNI f- i ; bill
1 K- l W il '" r-' ,
! i M iMlnlO'. r I albino 1 V. r. T-
i 4 O Aitr:-1.
W If. rrMf -vi It n.'i -I .4
j ru)r
! -i4i.. .. :i.iib tii ii'.i' ,
' J - imlf-. ,
t- M .(-" rt j
! Hi- . 1i9it!, r. hfim'H' .
, . tt,rii. Ixrt.r - l M B.M MW"?"! .
' 4vi ji ettHvt 1 . .' j- ;
1HRRK SOtT EIt
- . -av a a..Ma--. 4 rfc-a,
f, f WMJ In tJT kalf-
7
v .a - ifctuW' TH . s
4a- aaa r r-w.a t 1
- M.a.aw.Ja .-(( IM A. -
Symptom of a Diswrd Llvft.
i i."v'a-4, fr-.. ;--r i si.--a a.a u &.a J
Ittr . Riillx nKotllM. 1 U Imu rxx-m nt
tU . vr oM 1mm M rr
r.ixln .. ft tr-.Ut -mifrJ n ltt
J kl !!' it ltfW Mrt4MIr 0 CHlHf
i rw-Mfunw tt.l liilt.i H lUir ntl.K!, tMl
! rtvtyH ( t -tBBiH :
4 Jinw I'J'il'sm titiUor'.
I 1 -.3
1
1 1
I ci.AOtric-rtw.
,4 Tw-w
4 n i-f
X
! r.1 litlwm .tr v .. . ' TK.- V '!. tl.- -
S. U4 Mii fS
H vq li T
W
; ---- " u TTr - Vkfl ? tORtABLIi THAM ,., , ,;uti, , ..f.
: f
.5 :
.1'
i
.1 ;
6
I ;
a
3ft cl Sulphur Springs.
t!oRK tOlXTT, UlClMk
,-. ti m.m --
---f 4v( tnr Uhtt I' 44
. uTZZ -.- , i
V- jjii pi a -..'' (-
;:: ;
.".-.'
i r --ja
T r t m tit
ninM tN1T Mtrv
- - ' . ki : -
: -4, .i -- wi.i
. . . M .w - a at
4 j rO' " ; -' - T
- -r -- t- - ' .' -
...la f . I V- til-
' tr na4 - "
DBY OOOD&.
1 a " -4i-if W - aft
... Vr ra'4av t M1at - 4j
r (
I a A ftr 11 A rf AMaT. !.
.... lnum.M
Y 1 I 1TK
j;im:i
. I.
4. t f tai-f-IH1 A. .r
4 - f f
'. .taai La. M -v, a
iHti.a. niiiixa ink 4'.
. .- prvl !u V aa ! aa! Uw,4 '
JiVf rtf .
., MT" lt'i.Tl'( jr-ala j
. . . v. as-, a jl riAa .
i r., kiKKi a mi.
Y
).'H 44ti.r in tin. m.
. .! t - ;
- f. T 4 I - . ' '. v i ill
. I . i- p i: I -;--- - a v n - -f
' i. . - - 1.j-i a .e
r-tr u.f Afc t -i'J A.- m 4 ,
rtr -.v a Var i 4 44 f -Sif ! '
i. ar R-T ,ata. . 4 t-(t at '' .
- J 4 I41IMI .-m r .- 4
4- V I f 'r-4.-KWaV 1 a fttaxS t -
A VAIUAbLK Ah
ox" Sctlc-
I ;i At TMOf TO Afcf.t-. Oft ,
f - . . 1 : -' .Ja W W-4 4 t4a4 -fi "IHM. '.
Mi;. I4. Ol...!a4 t-4f ii,-. W' 4 tH '
.- va4.,U K tm Y.y K ti., '
j a ' 4.- 5 A--. 1 .4 :
wr ak - 4- 4, T Wi M a fci f-l, at.
v a ka' kit, ). Va , 4riVJ4 '4 'mi H t.'- 4
Wholesale Drug ttore.
(.1) hlfclRT, K4IH4II.I.4:, 1I.4I
j 11 : J i r k s 0 ,
." atla A J 4.
laaa i 4 i 4 t44 444a1
4) 4441 ! Ja ft f , '
. M M ltt Tfffc 4lTriTKl orpHi.
t al'Uat ai k-a t - I t . .- - ft
t.:i 1 tirm "il," t i I 1
a4 -- pr-Jb . I 4ai4 uri!
a tUf ' i W fcaw- .7ttb't I (
4t . -lf a I'Jt-.ai Jtt aa.-4.t.-i
1 . . t-yn.aaw V7nt-la P . J 4-v I '441 i
' . t- V. ( 4. (Mtlttta t. 4ft t- B- Jat t-- J if i
- t C? LAUl 0!L ! V9t . TAk-
; U i
r a- . fc 4
i ' A4t.a44al 4J JJ4i lafl, 44
JA' A
i .... HUMUi
j ' ! ' 4 - .
...
. - i .AMW14. kW lJfc 4Vk
... . Ja r
i.t. (V.fHR'lliV .HI I A 44.
J i jtl- lfc.-14a
fc-V 4 A
a
t
i.MV. rAHIt.1
A4J 4 1 IB
. . 4 laWt " iU t,
4 V. vS.ia-s 1 -i.' a44l-JI J .".;
a iaa UfV Ma.taA'aa- f 4 I -4a- -t al. ftaUj
V I
' .
-HtAA riNiKlTAKkl .tAtMI-;-
. 1 f f 4.
i-Mt M-4f LiK A4
- Li-" ift44V4l
A4iin(t 4 wr 4mW.
-1 - rM t.4j
t,t b-rA4-tt -in. 14VAWC4 Aaw 4'-
Sl aM lli4iMlM. 1-144 f -4aU M44
. trt 4xj J tV A h
ii""'"w HTBIIII w .aa
J k-.S I
iinMMal Niklli
k I rl-L or
.. Jiu itw f !
J
' - j
t III HID A Hit
: il'lui.U 4t ...
a 1TK a 1 mi 4.
If ALT DILI. llf
....
. v en i.riiLrii"
1, A LMISS' Yl 14 OKH
ir
; i 11 1 oil Den co' 1
r l.T MI Ml f t:
tin..' iisi iHoiti, 4r Aii. ia
.ll.bl -VI ,...W ,i(U IW -a. Il 1
- .. ... i-t.-i a,-ar.l-v. 4.,. it ai.ia
. .M 1 ... -fe-, a . i.. ttw at
. .... ii.ii i-ai. - ii. a.,:v ,ailMa ay luail
. . uy llna m 4a t4
4 a J-M r"
44 ' WIHK.
A
i irmi rm.T or BtmiTi.
- h -a. r-W arl 0a hula -a
. a 4 a- al U- at n.an awa aa 8 Miai,
. AA C HUSH
, M(il. or TIIIA VILI 1RI K CIU
' ' I444fttf A taaa) ta. 4 4 it t aU.
A- V AWAUA A Uj.
Im ait coU or )trttz, i h (
fMlKW Kf W.Hfn p !
em) to tnr )U la ifet, b J!rn-n er t
mm.W 3b-. ,l .V p .
ifil'i AND F Tv V R R . f
Ml ' tt (MtX ?
mm f- f f
j n t4 ,rf 4tlf W t(
KB
TOUR LUCK!
Hodges Davis &Co.'s
CiiNMiMlMTl.!' I Oil K V
.'"i K'u. . iii.iih i. .'7 I .
DwtW . -t. ..f ... v 1 i v f -
Klh 4l.af HKMK.
T ..;-. r. ft.'. .
i r-w , . .--( 1 - If"
J .t. .4 ' 1 V'ti "
1 I w .4 ... - I 4 1 -
I .. , I -
T I . 4 . . S I I"- 2
' : - ; -J ... i
! a. 4... . !!
I . ...i i r . f tin 4.tt"n I
.a I s-w H ,
OMPTH.50 5t W
CITY PLAN!
SSO.OOO!!
r o n i oa
Pita . Daila al a l a.
a . II K M i
I-.
- a
i -
r f H a. .
4 '
a aV '
1 l A I M I 4k AT A IAt
J aVi If tfj V- - f4aa aw ta
. 4W- f a
lat 1
aaf -k
ft
a ai.. ' m n
rw4 Kirr nr a t
J.'V1"-'41- t'isv- tif.
4, . i
tla4 v -. fj V -Car t M t
- ;i V -a ! C I '
-.yc4 t-t 4 1- :f !
-J. -.. .f I .
1 . . -. -a ift l. r w1 I
.. r a. r'-;. ? art. 4
C fK'Wlr iirir
I. I I.-'
a i I -t.
U--I'f'i
A -.
A 4 I I
'
i -."
- K--4. . . r4J ;.ii.ffcr 4s-l
f - tj ..'45 9 S.-li.$ ta tfea "
C4a
H ff f I I
ParsIOF.NTIAU tLtCTIOS,
)U4ill At It I
RICE. LULL & CO.,
MEMPHIS. TENN.
Aimi'iir. to Tin; soi tii.
nrvrma i. tmw ii.4Tri4 mt
1 a a.
hi. at. aim.
4UN1H 4I.444AMA,
Ill H 411 at MfcMMlla,
awn. a artaa,
i.iIm. aiir. i
U lav. a IMI..H
Dinct Ituporlutiuu
It-H
i; i: it o r k.
lillV D41II4 41 o o .
...
DJiT OOOD4 O KK KB ALLY.
riMMiMii v (iitr
1' O K C AH 11.
Mint. 14 I t a 4 .
4Mi4a. IM 4..ia nvt.
WOOL CAUDTNO j
rtftK At R4 m mm
Ul H 4X T t l-f4-1 - '
r 1 It iUial 4--4 '
1K At BM MINER IHVnU fit II l
"P4 "4 (A t-i tviiit
a.-) 4 44 f4Hft(
11. 44a- r 4 iMl KM! I Ha. Hftl'l I wu I
iM.vlL.Mi tt J t-Hl 4. i- H-4fta4 j
... t . a.. V: f.iM a. auiai a aut t
A4iU, . Ik44A i .OATH
AAATH.
.Mais I in., aau 4.HAIII 111.
aia.
J T TT.,.-
""-' "'"
.a.. ll. -1. ltoa.4..
.1 (
. . ' -
T-J 1MI
. . ... ... . n wwf-.'.OL.
I'lll KT 'All' Mirllllltl l-
J ,,ai.4iMwr.i -.ri a iaa w
. vu t:aa.'.a. I tuniil in. au .Ui A
a-i .-n a. -a a-aiaa Atfcla . -4 .1 at.. v'i
t:ar ai.a J a a 4 ml . 4 ' '"
...jn
A?- 'jmaaf-Wtl Mol
XHkV rrNO Afrd Y A INlStt
.)4 BI.A- . MAtO ITRiN MILL
i I. lillk AfrvtA rKatatftf :
1 t.'l4) AVa4t a. r
I. im'itairVi tuMi
l-a.a tHulj 4 at 444V tTHft.'
1 mi -.. -rJ -aa- tr) V
iwi r 41 H. 1-tiftttA.i f
i4 rri RroriK
4 HMlalaB OKtIM TO TUB
tl A4ff -A fi--a4j Wkia A litl al
a
rAft A a 4MM4A4 4i
rtaA a4.
l-JAf.
UxtwftfA.
4A. AAt
iv-TaBA
A-c. ft I ,
law,
laMrva.
Iaa w
4-MMM4
llteaaaw.
U- 4 fart.
IMI tllfT
t w 1 1 1 CrOT t DWtLU
. i.i 44 a
AlJ"i '
A ti l blaAMi
v : '
('I HCUImA H SAW M 1 I.f rS,
. . r MfttMI NttH rfU TI
II n 4.. nMMn vii.
im - t -rw!4 L1" !
4Ma Hi mwT
f 4 I rfV
K. T4'N. & YaV. I.. KV1.
BAT 'JUKI
U. S.j MAIL ROUTE.
ttj r fTfu MS T ltll
lil. ft i
a v-if :t x
Mini ir
l!:HtrW!
i .vt r v 1 1.
. ... w - m1 a.'1! ' F.;l
A 1 1 I )
! a V 1 M'M
t,UflVT 'V.
I f l"
V KIT. V
i
J..- ' 0a if tl
y. I", t- la '.- t.
THHOIVH IKtitcTt
-..-.... . 4.J tfVlII
WALKER BROTHERS.
i AT
nv jf Hta iuX'
nir .i.
14-r t C a-ta t-'-4 - 4V -J . -a -tj- ' - '
I It., . -I .U t-'aV tot.' f 4'ia t
t-4
I J "I. H M. i a ir,.'.
JDx-y Goods
Atv4 il, 44 ta
p. m:ts n ! ti i .c.
j !,M...' I'l -. .
sdow shades
J i . 1 1 a ii .
rtuntkut, i-na. rn.41 1101.11m.
! it: lt
KlfllOPkt, 4 O H T
! H-t. :t-l.
!
. j H ail . f- :i
: rt44i ar toftiVrf 4k a' a'K '
4a j . 4 AW.4 fr - 4-W
V 41 kit I
ii ninoio lOMrikt ikll Tki..ii ;
14 llfaala.
t f-4 fc4 4-tii V 4.4.4-I.
j .,-A uU
I ' " M U Hi If-I
a a. t 4, .
I - Al:. 4. .
f 4 4 At R4Jirfa4 4-4 rt4, 4ia
Wi t Aa; - aih (N.i. ti
i . friH At- 4.t
j frs-tfta Ala4-irV I 4
! PM4...4.t.Av
1 h ..i4. I -
I " A wAu.w" Otjl
, - ! iftt,, ,
" Life- lifa.
j 4 t .-ritfc,
! 4 4, ft. P4l A Oft , 'l . i fc r.f
j" Al tea. 1 .
j " " A 4-, .ii A l 4
I 41 - "ft 4U ..4 I .
- " IjO-l K'lf -4
! 1.H4 B U 41 I i' K.
IIYDIiAUMO " Ml NT MPM!
'HI n.Hwnmi .a a
; b.. ai. a- -' -'i'-i
' H rf-.-J aa, U .4 wall ....... i-!4.
ami -4 11 a. H a Haf a a a I f 4 nm .
...... an. a. ata.a arrtKlCT.
l Hll"Kf. 4 I"- I - "I IJI
r.Dnii. ill. .1 i III l-a.ia.i.4
. (1... Ii . , , , . ,..-4 i.p. ...i i. a.
J I- .... 1 ...te. t .mii... L ' rt- ' i' V
,. Il .j , u. . wra: l -.i. la 1 . 11
j kni.fi.ct I.. i -. i-.v. i... -i m .ii
I ai-ai i.'. fti.4 . awt 11 .-i.a ... 'ai.nilf a.-.
; f. -a Ml a. a b. .... I . t ,t. t.. ..r-!.'"- TWa.
(V ttatavl U iMft :t i tM'lMaa f. f .4 Nt-ftb.
, 4ll S ' 1st (.AM f. , 4a44 444 t 1 4tl ftH 4 -t W
I fa- l.J4'J.4 aaaa4-
! FAH Jaf TO liKNT POlt ISiia
jnM(C lRkKftf ICIIHKA
: I t.'M W- l-,4't' I-,.! 1 T Hi ( -4 -aH
j aU-t .4U tU a . t . Tiitl l. t - h 4t 4) 4t4 I
k-4 tMl Pf4'41 .4 AlU-kl'lla. ftxK 1A
t i! at m-ti If t tU-l A Hi Artikatl Hi UiUa4-t Itift
1 faul (( t V4ll.lj 14. Mt.iaa a(Mr
I vlv i.Uf.
1 9.. a ita a.
1 riata.at.
Passmore Brothem,
I jaa.'taaia. 4. MUaa A Paataraa t
DRC!UitfTH AN DCUEilUTS.
) AAA tfA m l
UH, AtI01CfW. CHUKtlJ. ?AlaHl
j MtA. tri vmfRRiruisf.
rAov AarirLR.lv. mrc tc.
i Rf4TSRUir t4T AT.
kUlVlLLii, TRIIIIISIK.
KaatATBt, A4R aV44Al
l, V!I4.IE I .... II 4
j . a, r. M4K'I1II4 INII
j Mtllll I
; riofk. Wfilii"- Jriilr)
'' llttlLB WAII AR9 fAK'.T 4O0C
i J : i ti. it. J
n. VI w(r tti tlit
dnitli-l turir xh'i'f If J-m.t"i. T.
.l.lo In . rn trolly ffe't ! "Pl"r''
ft ! ' f" ih
iI.wkm, If. tk pf.tw fM f -
!!.. Ti f-t 'f It I -)"- ll .' IH!Mt'f
lii t i 'i.'i rh. nn4t t-.ivl, t)-l
irHrff-l im)M Ull ! )',
f ,.rt w 4 rrt lil(f-
lk,r.' I.. It"!', "! jfw Jipi t .
,,i-.ltii.tiltil t tl. k. i.l.ii ! IIJ
tf h fWi..iM if itiit
f.-T J.f4-Mem IU !l WM, J lif i!t (l4
Im It MiMMtMt fwful r HfJrit la m:tcr
imok yMn. M tvlr.i I lb
H .a ita -
-w tfcwt. y
pi. a a4M4 aaaa
a (. b-r i frvlatwail h lralf f fcHi It.la
lrvarartiva adiia aif riM aaaviMli a
rtacnviiiaJ fi-.'iUl)iliy; a.iaa..a-W
I a a tvit r( .'.yli'.i:. ' if a i.(.i,.ii-t 4
a?! -ipt . '....I r,H I l.iilJl ! I'.a
M-.'.f fr .'lU la II
ff I'l'l trt 1 ' fl" i . Ml t-t ih! . I-. n
I j f.t IP I'll w t' r .1 ..... t t.t I '
I.ti, 'r)-i t I'l.i Il. Ir.Wl ' -f P'-iL.t
n4 ru t I air . 1 I I.:, ! r. il t
!.-'. j.a ') il -h ; '.. ( '
i . 4, i-t i.n i.i'l m i.. i r . :
. ; : n ii '.i...
Ml. . li-
V . S t i. I h-.'l .. f
;!(.... .. . !
. H.- .;;..(
c t i 1 i lrtv
f 'r-
'I'-. & -4 I-'
' 111 i.
. It i
i
-r f
I M.
CI.OTII INC!
CLOTHIHG 1 CLOTHING
Jtfrl . .4( 4.l 44M.-T I1 1
i
f. T. O'KEEFE'S
it i Kmc . 1.,, ,
A'.
M4 M4INir 4 kat 4.1a A .
t . I I a ft .. . I - a,
ll . I.
;. ,r n ,. i ft.
4 ' - aa. .. - 1 ! v.. (
I ... I -I 4" I-' ' "4
. . .1. a , Hit i 1 ' t w
h livl - ' 4 -i t 1-
-;.. - a , . 1 - T i tit
f ;, .. t . , V ' i
. I I. . IV ".(, .. f . i ftf.ii
. .. i - it r- f '
DOY'G CLOTHING :
f'-u - (T 't. 4j S .ft
44 k tt . , I-.... ft 11 ! . 4 ! .yt, J fc.'
,i 'ti t n -., 4. 44 1. t
th I t 4Ji
4 I - k,
, t . , .
M ..a 1 -i t l
tl )4 ; . . -a !.. ; 1 . I vl ih'i
t f (4 1 HU
Utaf I'
ll 144. J
l al l kt bt. U
JN1 I C N 'S
I I II ;i I 44 II I .1 II U U U II
4J;i t4 . a a i -in -f U g' iiiMi
I n tsi M ---,4 1 . Ii i -ii t.i. i- 4
l-t MU 41 1 . ft"" aai.l I4.!-t4
4Mh: ' ll .l II 4 I
rK;nl f IVavlfk I . ... 111, '4 A 4 -
..t-. ti.-4.tft ttiMk. '! if. 4t I A;Ji'.-..4
t u....l 1-. ih I I-.1IM
4j4 f ' ' A1 ( all il 14.
I l.r Itui i r.tll It - t
M nt A 4 "V4i.;t.a C -4
mill
V A 1 U A U 1 K PAHM
AiiR 4AI A
I , !B. t-m a.- 14-1 rfa4 C'tMi. tllfW a04 ftvaat .f
I Cl a,iA-4 1.4-411 ftail ( Al 4lM l I'ilJ t (t4a i4 ti.
ta.-an -av o 4--,a-'41-ii 1 -ana .a r- I .. mm ,
M. 4- f A 14 A-" 1 I 44m t. liltiit -.rt fv
ftaxa-itaaf f ra-t4.Al 4 4' 4 M in r4
4.atM U.4 lr4 a 4tl I.U 4-ariail. tl.4 h?Iac ar 4
jf.a,v -,.'ai4A( 4iUn,.' b-atft. itaurai 4 -' tai,
ui -Aa L, -tm ft.- IW Ua:ftt.- ft aft -a tka t--tiU.44 4 .
0 f mod VjaX T -4aaap4 U A fti t ikat tb ftlM
4M t Anat tL -4 l4 .4)1 o tfta ft
ft ttl.ktfy ) 4 Htlt I t.-, Tjl !t4 .W-aiatt :
Ul A a.- i .if. 1 arJ ..ft- &umy IWa
aUrta A"44.HA4a 4.411a. fttU W av-W 44 f ;laftlia U4t44) a
I a.4a l 4 !
jil. 4,ltta ta AA-Wr4itti.
C-"- fl t4 I-i-avtmaa
r,-..Wt( f BAH AWT
P A n K & H I C L E Y , "
Mt1T rtM 1MK4.k. or RUKEU
r. 4JlUcA4itt.lM4rS ftmfti tMh
i a4 tl-ll4 4 -444 Avf Aa4arB4 1 Ua f-41
tt.i- i tl'Mit4 A mi ; ft .4.4 4)11 U
I -4.444 lMal 4aTKt tA l 4)ar4 144 '
4 Ui- a 44 ii. 1 A(H1. 4A- (irt ftJ tnM f iajf -
1I14.-W in ftaa t-Maaaaa A taA rtiMta iii'tll al itta
A) af tl Ma 4i Ok 4aal fttw H a)r I A 4W
l4l.aa t uta t' 4A fta a-al 1 aa I ? A -?- ilic- i
A.-a 4-1 Mkm iti .Lri. J
4inU- l4li ran'4. iftA4 ftM taa Iaif4 Afit-i4-. i4 as- f
i.lO- ilwW4J j
WM Ml..,.K:B 1
UV ailaaH ttwr, iHnlk Am, .
a.ta '
Jt r I 11 a a r n.,
t.K. ...... .. ....lb ...a . ..J i
fefrtm aa4 a -4--4i i4a.(. a 1
Fonitn ami pou.kUo pijr Qooda. '
Aif A 4 til 4.1a,
Aa4
ka4 rivattai at yiaai hiW.
Aa" .i-a i .vati. yi.w w
4 4-t iMa Aau n.j. katuai
1 lain. kalHAkaa atnaA, a4 I ftw- !
m turn, auwam Ho. liwf.iaai j
awtrHKH N4IIIH1IKK
Mil l., moiwiT, rimctbAH air i
U ad 4Aa w-a. al Uka w V.. .i . j
i.i.ua iw aa a. "A a, la lft .H aA a. K.
I..r.. I'vntfai Mi Aa 4mi.M4.rH a mt4m 4 AKf va
A a.ajaia,ai a,Kaa aaa I11I1 aaf
lr) t A.alM
coin, hcluhg & wmmmmmm-
f
AM'
II ft I P V I I E I E:.,ST,r.:Ti i -It
U L Li u A L Ij aUrjrriJi;:-"w"::-r: ; -
i.o. 49 GAY STREET,
hMlUILLi:, tkwksski:.
!N i:Ki MIT K riixii-I.KTK
.Mi;nvi:Nr-' r
latin and Maple
II 111 I. OH II V
SMIL!. l tlll.N A .CTI0S,
BOOTS AND SHOES,
Xj o tx t la o r
IT'lnciiris'S. :
II ATS m. CATS.
BOHHETS ItiD
STRIW
GrOO
CLOTH IK.,
!
ii i:i:su !ki:,
CnOCEHlEG,
I.VKUV DNIKU AIUICI.K NKCES
SASIY T A
rOHPLETE TRIDE STCfKJ
W JIICII 1 II KY iH"ER
TO MEKCIIAXTS
At
THE SAMK (IU0DS
CAM k
ri'RC RAKED rROM KA8TIRM
J0UUKR8
KhoAVULB, Mr SI. HiV
.. ..
j fbarna. ii.laiif
tw aVDa f Hu'tl r-4i w. J
Vi ftt W hff-a
i-a, M-.y M -a'. "r;
MtMiwt. V fi-M-i 4 ; -
r-4
, War lMi- V .( -vfc : t a
Il ia r-- t ' - . t
' - i-a.4. v -ay W 1 1
ft- tat i . 1 -..m t rt . t
1 ..-w t - V ..-
k t W aa-l-4- - a.. . I ( . V
V r I a- AfrW
;
a4 C lAM
4a;.
. I'.
t " '
II...
4 i-
-tw. -mm h--; -H - I-
' : M .Mi ttaa( -l . .
J ,1 N ' t -" " .
4 t- I !a U a? .
4
at ..t 4-( , K. ' . I J '
u t t- i - " . i t
t -i 1 " "a I' I -kx.
'- I f . ., a - - 1 --
M i Ay
It
I Jt -f If tl 11
k i.
41 , '
Tl-lvfft 4 14...
at- l-f
l.aafcii-' !- I.:".
u -
1- r,
J - .h J 1
Foil. la.
A v : - ..... .
. -
f
V . S
. : I i I l.
i. . i.
."" 4 t
-a ft
. - i
I ak tvl a
i -U f -- j
'1.4
.W- --I -
A r til IK 441 4( .4 ll'Ullll,
.l f-r ! P:Jir :
!A m i: imcam: kit iaic,
A II
tit tin i.
J IM 14 I IL,
i't, 4m. Ij..- a, ..;. .' --..
.... lata m.f itlsil.
If J. Hn.a.ll 44 aaaaaT.
I '. I! I'll I 4 . l-
T44K NVir HllaT WMHKH4
0-MMMT4 M iVU M
. at I '!
a. -.1 -4
IK ft '- , L k I ' I TI
1
14 t. 4-fc t4 4 if. V 4 K W !. i
-a,l.!. ft 9 ' I".'. ft "4
4 H - Ha- 4i T ; t -.. V 1 - . . - a.
..- H -1 - "I fa, t..4 j . U -
fltr a,l 1 t!a-tlV .. -(- V- ! ' ' -
14.1 ! ' ; . ' ' - . " ' - '
AT l 4 s -ll-f V 4 : t
TO MERCHANTS m..l HlFfcliS
riHlk. 4-MA.tT llll4Mlt 4 lift-II. Ill
44- I. ' l a- .. ' I a
Xttl a-av, ft t r-M A- I
t.laft !. . 4J1 ,4.l -( 1 .J
CUI t.-avM l' I ! 14' I " 4. t.
4 'lit -.4-U f . wJ kl V T4 4H.'i
I a ftaa
I
.4. V.
lal
' I
i!
1 ii-..
: . . 4
1 . 1
I 1: 1 4 t I
i
4 .i.
I. ...
1. , .
.- I
i j i't j t
j-i.!;-4
i i f j
i p "! . ; 1 . 1
m:i? 1 t ( i .v. 1 i.
14 I I . . I I ' I 1 I I
I w a.
lauaaa.
1 r:.
--.-4-
i Virl . ...
la! 1.
! I -,
li,
I I
1 .M
i A4 lha 4n4fta4 i trwaat rv TS ..a 9-,-t4 ;
; A-afti rft'lviaTtiin. ,4 an : . ;
j 4aWtlA VM.a,l fiiMMA h .wf-4tl -- I ial- V .'
, H -rl. 4i4Ua. V ya--i t.. t ft . -a t -r.-, i4 l '
1 A t44 iliatl, T l -a I -i. U' It -, .
j ft ta I 1; .-. A M - v V ' a
1 A-a4 a tiwtiv.-. 4 ijt, ( r. a -.t - '
1 tU 4, ,.j I .(, p.-t-.f t .. '4 - -V 1 4 4 4.4
j t" Hi 4' t I in 1 ' u ' : i---v-l I - t -
j 4 1.1 It V t f( fc v t i: r ,
4ft., h 44. I, HA !, t4' aa4 fft 4t tlM.
I1 4i t I nn i -, i
( "r ( .... 4. -
If t Ua. i:,-t, I T. ,, 4,,, I, ..... ...j
lA 1t' ftl i'fcl. l a a M ISiMV-
kMffr A.-4IH A4iA K A Aa. .1
Aftfttf Ccift.rat i
Trine luipvrjAl CLuu-4in
rtiwi.
tC lkHa4 4l'il
fl'U! WIHB Bll IIITIIftRTl aacw
1 auat b in. 1mm a J 4aa t-M- 1.
r pa aau aa'f aall. baaa nlr.vJta 4.
a a aa. i tV taw a.a4n rta, h. 4 44 S
III' IUT4 aau.! .4 . - a I4 4
awa ka .lrwj fc-fc-4 aaaa, n I afiiam
" j HA4ubv4.V .J. lajv,
AasAtjr . iAiniaJ 44 av-Mrt 4 ,
CAKDLB WICK. "
riiwiia rmei. m ..ki,v ai
JakaaA A 44 aVtliaaA.' A 44'
' T
i .1 -4 M ajtVkvft 5- y
TUB BMT TfTRtSilKTl OUT.
' '"I -1 '
U v.
r
.-4
3
i '-.
win1"; v
TV
iir ri i r ii ?ji
-1 it
I IHtll l I I- a.
!4l -Aaa,
-!..( r -a.
kr 4
a- I a.
mmmi n r i i iir4ii'
i" ft
4
I - l Ft-
'K- . a. 4aJ A - (
ra-a m
M ya'4T': a
Vi im y tt- .-
I 4,r t ' I- ' -
Il -V- i M ! tJfla.' W
.: ft
it It; b" - lt !r.'
K -4ty MVC i -ap--. ' f
Hardware
VaJ '
'I
iik limilh i..i "li
I: l. ...a
a y. a ..---... L "' '
BCaUL CA-X- i
,.I,K 4 4UTaH.4l.a.l4 K,A.I" 4U1-
I Mal --'- ' ." "
.......
Mlawl A I -A - "
am u . . :; - '
4 t-.ii.---. .a a.
11. a. i.
aia.4axi
OUU likLUNO
J A H, !
' 4- kaa -a.
A 94 TM4Cav4
-akaJ I -ea... ai. k."
RkTNKD acrt"'
itmi. Portia aari4i row.
1)1 4,4
V" A..a k . art J
AM. A - .. i ,..a ...
I
.4 . "
Aycr's C:ttV.:V..- 7
na sit t . pjrc.n r .
Aver's Cherry P ::.
. 0...
I
r-. ' -
DH. J. C. -
A-t .(( NOKI-KN 141 M i i r'
V a
IhiOI i .4'-Ji::' i-
r A M 1 1. 1 u l - -' l
' : 1 , I ! V 1 ' -
Ilk 14 K 44 lk.l A,
l 4 44 4 T 414 ai.l. HI'1
- i I
JOHN B. Rliihi-1 J
II IIH4KIII. !'''
4. -
; i.a. J(ti.-
,V .
la
H . I. a. - ' 1
.-. . . K
Y U . I . 41 A V, I -
V -a a- .. . - - t
an.a ' '- l'"
, J I I A
r I
I

xml | txt