OCR Interpretation


Brownlow's Knoxville Whig. [volume] (Knoxville, Tenn.) 1855-1861, September 22, 1860, Image 3

Image and text provided by University of Tennessee

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83045628/1860-09-22/ed-1/seq-3/

What is OCR?


Thumbnail for

1 .ataf tftA((
ICED. flU TRIBE :i3UA2&SI
CMAI3; D. YALC . CO.,
Mtifi3tBfir tad Dlrt in !
Jtsvr
u: i ' ( i
WATCHE. JETOT.RT AND SILVER WARE.
AT THE Of,r STP "F n M'f AT M. f g .
HAY HT1IF.H I .
Ol'fK.R HJ.1 JSALK AKW AT Hll.AM HH K 'r w 1 ; ;-a
l. ft Jaaraa. Ml Utaaa f-aaa ar af an aal .... -...., A
rnosrccTVTH
KWWILIE WHIG.
otMoo oo, lLLUuTnATID EDIT ON
t Winn. tovirt rcf( r.', asb
TIXN..$SKK STATE 10NI)8
-' rrtot it
! "
li rKra btonttb
AFltl-CA,
Iftti.tnifttt A ttaTci tit
irt ttnnnriu tnTirt t.H .
T ta Bar ira
l HHMk .- 4
h mfpvt) w tut
Hit Ik. m-.i t-k. ai4 1 tr vm
Ik Mik. a . k MatHMm W- tt
a itt itvk . kl a nmia nt
"Ml WHt ntTfit'f H(uv
f '. Hll J I rM i,4 pv f
air h't In-a M txMtlvox IXmi
', U:iantM4 It-. MM I") all at..,,
' tfr4 lit
ftN 1- w I hi r 4M M tr iitt
Hi' 4rt.Jtf mwI knnrtf m4 fu
U fwfMMt trt fi4 n Mf l)
inmhtr. 4tt44. mm k4, ) II nwj
H'-tfca. lit tn'. Milf H'Mfl- IU,
) i;...t
rumiM i r i r
t7i . 4 V k Vv. at kt v V
(Ul MTES OF TDE
iamt mtM .vt jr fji.vr.
if taa ta.aa. t ai fan-fa .
Ta aiUkVf af-cfa' 'a aa' aa) ulalu a
at AM. Cfwaa aa Jaaattf ft'rw at. ar,ka a mi l ...
a-.a.n. rawa M.
atf-raf-t' tt iA-rWt- kit- ; LZ
Itrf
IrrAtt,
1
1 - i
. it. atii rrt A to
t
3 LM m m
fwwoii rrisxi rr?ccvi f h
3 4 L J L I 1-
L I
It
,,, -"-J-"- rf'''
Trr., .."-
.fa. . . ai,..
' fct t4"T any ..:.
tk.-k' trr' . ".. !
'wn , r raaJ-aft aattaf of tVat
w ' T.kv aaA tf". k ark :
; ,,.p.-a, r4T!Aa kaf aaf, j
l ..... af t At tfcl.
.,,. J'Tic,..,f t.03
k, " k.lW
j .. aaar " ....... A1
l!.fV'"M ,r" ....... it.-
,.r.
.... -.t. .tr.a aa.r .. AVk-
t ft .... a- ta rr.. .a.ij,
, . i (iaa . a' --!!' TMa A
... ..a ri it', t . Ak mr , i AA
... fia raa-. ? V
" "
U r n ft-M ;
t K h'N ! Tte jw.it irl
f i ft f trme k , ft -
. t
I t ! ptt 'ti' ftt iii.-t'.
-; t.Mif ft4
r .; -1 itB'n-.' i. o.
, ; : -. -i ft ftffrti'-J
f .-,m..m In. --
if , I . i t . 1 1 J t ii' ( ' t '
i t. .ft M". - H f
. !! ftr, -.
- " fftT . fi-' ftr-vtK
fta--; 4. -1
. N -C:- r ft
-r fr- i : ! : w ft f1! ftft
. , r.- v- i. !-. JMt--?ff
, , . v. a-.rf-jfr i'4--t.
a s '.'ft- . i lF f f
- ,v - . 1- - '
a - - I iu $ r r tt-
Vis
-
P.-ajlfaj.
K TF PSKK VKIVKRKITY.
pw a
ft ltf w-Amm m tft ttttt
. v at iu
fV"-".'-
w . . ftftilft
liurint at U, I
FALL TRADE.
RI.MII HrW l.llK fttftat -Vftt.fttft
. . . a-, a, la- ffttP-T ": r f an-
. , , - - a.r - .A ak aiamaa1aatrt M-ar
V -, ' . . K ---a, "'a, a-a ar ' !k-l T 1
k- -a'- - a . f At .-A-J -. "'
, . - . -v. -a a. 'a A - 1 1 t v-a-aaa. a.aA -A
- v. '.-. . P ,-, avt a4,
. ta.fi-a -v---,. &- ) HH
( . v -k ,a- . i' ,-'--.-" aV V" - ,,
. . . ; t -
... v .ik.. ? -av-aat'l t "r4
f- n -a "-. k ...:. -
i .aa lT
.. "a. r-.l irl '"-
H 4-a-4Bmv r .t
- - ',-- :" -,- - - . 4 , iri-xxKa.t
t - - i
riBfCT IMPOUTAT10?
llftT
.1 a.a
ur r m it. i-fti -t-
, -r-
a -
. k, aj r. afcftr -M-aaaj , .v ,yfr
-'' a. "i-A .- K- ftfc-JV-aSu- , ravtjf."
P-a-k... k rfL T4rt -
7 l?.a
KOTICE.
ar K 1 tmaaf art a.rakf aaal aWal aa
B .A . --V-. .a, f.. a. aa ffw. .
k a ;. .
' - - . - . a. . -
AT AVCTIOX OF
JACK, BLOODED AND
; f !.. r,
ki.Atillr,
t.--a: t
Triif ik,
a r a. i at. o a rvitmil. tva
I ihkfiiai.ai.vK. !.....- a.; ...
- . aaa a- lWfl t a)..fl
' . '- . ati-4 fa J f".. a a i. a mAm. a -va I -1 Ii
t. - .-...a:' i .a a -fc af
. i. - " I-: " imi a. M.taa fa
.. .a7 . -w 4 tta va. ar. -mm af a a. a.
- . .a aal llf aaa Pi. k ' -- I-: aki a. 1a
CATAOOrE
j tt th tft
-: 1 a.1-- 41
l!A !-!-
T' AAA T ft
r -a4 ft
S.-uj- a A
-tS-aav- I 4
Aa .,
- t V
T-a I". ft i' -aa- A.;
- t f.l a'
H ' ft Aa " a-Al
' k-ai . Ik
, -- " t' a
J ft i. Ma ':
- - A -' afto - : - ta. I. aa aj 4k i-
lt.l1 AftftkA. ift4tka ftlAa-lfc.
... I i .-. ... t A. fc. -At -ar- ,
. f . tat
..aWta La t
a, kJ U- k,-..
- - .t4- an -
mi ta' I Aktaf I'
...
. 4 '-aa- ' t -
) -i A Ai-4i 'A- I f- '
.- .-!. t) i a ft-AK-
, at' 4 AC.-i. -
t .ui I. av4
a.. w aw.-' H 4t-
. t i i - - i-V A
I H A V A I A (
ft a At4.lt.
I AM A akkiAAA
awa :
. ; r- , aa 'f ;;
, i. .;t,..t
St. n4 Jli.il jl ?y
3 I 1 1 1 ill .!!
pnniu
WU II fill,
tit II I tt 111 A tft K
A t
GAY STKEET,
ft ftftft-fttrtt
hUII.Lh. II,!,NNhlu
ARE PREPARED TO
v fflK 10 IKS
T 3FIL j3l
at rurt? to
Commund Attention,
THUH t rrt
VAIUKD ASSORTMENT 0i"
Staple
DRY
and Func.v
dOOIIV
BOOTS AND
HATS AND
CLOTIinii.
J'X
a r r w a it i:.
UI'LEliSiVAKi;
ASP
GUOCEIUHS.
M1MF1CTI REUS 1CETS
r"R THJt ai r tr
GRANITE VILLE
Sheet iniTft. Shlrliiitrs
Ar.
1) K I la
I 4 S.
Kt
f H IM'r.i.l Uk !'
MINERAL SPiilKGS AND COAL.
iinti iit tit a iiinkk nr tii r
t-AV. f t aj l al I iiBi , t f. 44,y r( att l
. i- -Al AA laa-fk. a.- A lta-A.1 aA -V It.
M atk ' Alfa.' Ai a. t ' a
a..- f, , ; . Utaa-vm -. Aa- t - . ( .---..,
i;. t S : . i I -A ft . At i fH-ajtitaf '!. if A
. . - '-i-v .:.. ) ('- a. !n( ti'. j--' (' alav
ax ' lt. ! . at f-. t -f taaa.-. ar . Li a.
t . . .- i a a. i i-' -. U kfBI. Aa af ft t
.' - -.,-,.--. . --.- AX.' .At A;
,, . . I . a - i. t ka A ' . : . .- All
. ...-J,. tA..ra a.AWAt 4-ft..4 fr-f , i .
u. f. - 1 aft.A) lUaa-i. A Vk AVfwA t.-tt-at -k-l4k
. Mll a... i . .f Ba4t tt lHr 4k AfV . a4- A fk
.'a-. I , ,.'.1 Ifia Al kv ' 14. ' a. .a -ai I', IklJi
,-4 - - ' - ffVtt'J U - .ia. a4 kf a.-. I f
A a-:. - t Am, 1 At. Atik4 f 11. -
t. ' A-a. ft -ul; ii.- ,-
; -al N.ai, . k.-a. , j. 1
, -a 4- . V . j.
Tl At ; . - - a!
M a. -f I
a- , . a A- (. ;
f.a tf - k at. Wait
a-a-'-ta 4 t . Tt-
ft M
I ii N' f VI K !''
LAND AND TOWN LOTS
JJ
t lltlat a a laa. raa laataaaaaa) al
1.-- !- 4 H- ' -H " 1' "
a. .4- fl. , A! ,. . AT.-'lk
. 4 i f 1-4 Jt I '--.-' I
r ti. . ,f- it tf i.' t, -la
H ti -, -
f ! -- r.-i-:. -T ft --
Ii !! 4 ' 4
AVI 4 '4.A.i4..
I. h -r
4. A i-. -kA-
ll.- . .4 1 -ft- .-
'( ' '
! a- IV -..- ' -i
:a-. . - - -
, (, - a. aAa I.Atf - V.
t,,. ) kit ;-- - '
I.,.; - ... -
i at h -I - ! ' '
.v 1 a It Ak
l-.A. . J ta- L-J ka 4 a AA.-'-
iu-1
4-
,-4 i-.'.ii
a AA-
I4--A I
i-: an itfa. r4,
la k .. ta.
A ftujr
! : - . it ii
i- ft.
f ' -t - f ft v m
, V J Jl- aWata Aa.,4 C A I4(-
.-t. It..-. ;,f4 t.t-.' tt 1
, A 4 t.t a4 B 4"
t. ia. -f n.i .M I 4 ' a- "-k-'j.
. ...Ja .a kft -UUI AA f.k Hi.
i -t , ..." - . i,...-4- ,4 -av-l i a. I - .1 - .-I f
V. I-AA.. J.- I-.- - -
,. t t ... w.AHt-t. It i.i-'r..
") 1 1 I !"
iV-aA-' f" AA ft4-tl ft
... . ... ..a. a. ! I'
I. a:
a i M.I 4 '
CilAhCtkT IALI0A -ALCAliAtAkA
tt.ia af a Intra lraaa....t ai
- - a t
..t.aiiao.k" """'
t ... .-.a a -A- iaa. a"". att M a..
,,.(,.i ij,. ....aa. f. a.-i ai4 a I.- aii. ala I-
Ui. mu act klK ftu- Iaa. a... a aa"!
I i
It' . ' .a.-. t A kkaa.i I 44.1 t I A
IL ; 11 - ..it,i:4l..'i."ril t.a i.i tlal.Aaakllai,4a1 t. waalj
: . . . . ka 4. faaa aa. - a ...I AA.W aj.IT kt ' , 4" ,
. '.a .-lk k.at- --' ;a.f ua a 1.4 aa ij likf ( iaa aa4 a ,..4. t-AJ fl A1 " A-ataa , a v a -
t'XtTFP PTAT68,
, .... , - r . T
mhI m VtH Amh 0t
4 mkm twrtit m W -M m w4 fn
f ww,m mlmt f ftwmrfat 4
ftt Aiwr Wti H f wl A
4 4Vwtf -m4 M ftA tU M Ni m((m
94 r W ftf r .ilH, ft
(V Vf iHt1 Irioi, HftfjK
t r-M
tbt 4-4hki fti ft Mfrm 4
t - K lUCrt M
tfcat V l nil we t"tii W
-4 r-r m tw W -i 'i. ",- i. WW
fc-u M IU '-.J H--- Hi r-rfw. mi fit
ih " ttto I' p4 MW i-it-- W Um ft-HMt ft,
hp W krM t-tf-4. ftri fV tVWrftt -
M - fr H- t4- m rft W
j 1 I !-i fc W t ll t t t
AliHiaMalrwlitM.r-(il
I- it t tt t ' H It fVat:t I
1 i
, IV. prrm1 M t MK aOMS j
; rt--: ai at4 T-.a 4-fV-alMi ti.. at i Jaa II -
Tt t ar4 ai4 raal. m4
, it- r- aaii ! MMB '
j jt i: J T TI T-a.-.
, rpV0 l.aatlaa af kat4arM Kara. ;
5 IV-t ft ft -
d k
fttM. ft I' I
C31laAft .-ftf 1 Ol O
UUiulvlS OI lOi V
A a, ft-
ATTSItTIOn 1
t '
I '-!.-.. aa, hrr N ij. fwf4 tSk,a 4 ft-
-..t I- lSllh ft"l.-ij( ft"HV
al -T a.-,, I ,) .ur4MH,
"' r W 1 J .tftMi
. -v- fSft-w aft, tt -tWai Wrt.
IT-. lta--ft, ! .--- A4 ll-W -4
Jv i -ft ft-:. f
i MMft4 ;
. t taX a;.
ia- l lfW - T.
-t f . k
ft .1
-. . . rfTJft ftH9 w tlW (wn
-i i' '! - I'lH ! i
' V aaf (. ft -- Aft ftajAfftiAVj V , ttTAl II t"
' f ft- 1-a. k-t (tM i . -at
fc-,"'U , Wta-WktAftf-ai m H
t t A- I t t4
B ' a," p. 1 yata-aft AX-a. ll;ta'-k
' ir , h. . . - -.
F flUJ.
tk 4k 4k a 1 aaaa.
SCHOOL OIF M S D I C I K E
!
rt Tft t .rifrf ;rrr
fa(-aaVk4 ivi ftbtVM, I Aftl-'VAVa
rilllf. V laftTtWrftft
a4 -a ; o-AVa . TM ftV tWat ,
- -.. . Ak aVXI ar-rt Ul l.St Ul'. a fa- af
II m
,a.::ii a.r-aa. a HMa t.va aal
. ll-f H I. l-i-t,aatffaa A,--A t
T a Ilk, K a-AAAft ft ia - -AVa. A .. f
t a t i--a- AU ;-.AktA Aft Aa-A ft k-k-Al Atmr. t AlkAr '
l. '.!' U 4,'i AkAkaA tkAl-aaAT fUatVa ft -aft fti4 '
la ... f ... a,--, j
) - t - ' k (ftiS ItAtkl fal M7A tMaja tMAl-a-Af W AVas,
am, r a ..thai Vaaj-a, ttm ftakA -' a-- -X I a I V-s- .
( a. i. j A- . AV a A- ll fa ft t 4 AV A.
Iv.f fkafclf 1 OA'. --A-vattk fta- fya-a, tt T tnak A f ft H aa-taj
f i f-.T- K f -:!, 144 -3a ftm-a-- iA ta4 -Alt
t- 4'a4 aj 'AS- .at AAk'ft ft
. ' ft -I ft-.ata .-.XaAV - Mk . t M A frl '
1 - . t k a tAtfa, it- Akr ta-1j4-irJIA h a4r4 --' (
- i..-. . tw 4Aftaj if.-- .,.- .-I U kuU
- A-, fat --4k-f t,ft Akftl -, -atb
-V.-A. fjM fky4ljf A I -A kpVt-1 Aa- tJkAf ft j
p a a ift VAaA- .af AM- 144; la.kVvra. tf -A a ft a. r--
i '.a.-, akaA.Ml tt AAftAaa(. tkl t ta 4AkafMl fH .
ft i . . f . t u IL. IA u ..aki
. A.-A .A) rA-4T f-H- 4 Afttw- ... .-:
Val.l A UA !., AAk4, - - ... S
A AAA . .... . .j .. . I"
a, aAaa'.a-m f M - 1-
ftV t f ft S fta A-. -4 AtA a
a.rak t- -A AH i artt-t ,
i.ft.Attk, AA---A. Ift. 1-
NOT1CB TO TAX PATAU i
a-t. Pfftaai aaava katf aal aal A ta.lr .
lilt .a i --a. a., k- . a nt-J I (m- mp ;
-. -: .4 t.Ma.141 M II. a. ak. f..i . .
..i i.ai a... .ta. .- 'w a-'-klk. -aft. ,1
k. -m. .
-i !'.. VI M ali-.k al ffc-t a.n aa.f aai iI :
'- . .aa 4 a r '.a a. t kj
t I a f.Klf IT, i
m ra.ataa Aiv-.a.
I.COK OUT IIOTtL-K KKPtiHS
'I'llt. tlalr HafflJkat lla tarallait
I
4 l.atva) l ;i aa4 aa la. a t ft l.i '
at...it a. i. a aa fa aal;
a ttvl. k. a44 tat arl..t. aal. -l 1 i-l. -.W;
I l... k I a.rffajt aaraaat. I. awl..
- a.. .t.l;.if j. i. .al 4 It. n I a lf :
I- a fk .t. fk lkaj" il. -a '
'-.-. I l 'lik
t a l. '.-.ul n.fao; i.k. Aajt lil"
TRIO M ILLS
Hl: tw ftMAttalkft AAAAkrkr tftritftlft
I t ' V - ' I fct t----' aV-wt it
!. 4ia.f.4 Ati-k ftftaf tAk. 4 f!A tl. t A a M
a. . Art kta kt. At--V'i ft-ll- liW -t4J k",''!t
VALUAI3LK LATSD FOH BALK.
I iu i -.iMiufe.i urrra nn
4, ., a -U Ii, - .'-a-l -a-thAS. ' kttlM-1" faJ ("altAA
. i.. : i-. av r. -! S.-1-4 ki, fm-(WT kft rAtft.kA4t.4i
t;.. - ,! - ft ka'fV--.
If V. ; i a-- a 1 T-ftL-lil- Itvt IH 4 'A . tl
-I- t a- .kfv.t 4 mm A-k"-TA t 4 fklrtAW pi
. ft.-,
i- Ai AAtA
t liw
. - ' t 1 C ft 14) "at U
A tlXl A ! IkaaAftl
Ti .(iBO fiOT OUT!
, f Htrntm MtftVt laitlMl, fcAAAA- tll
A jft AW - ftAJtl M a Ua-Aax. - ta
H'WAfiAlf l tfkttt 4 AV-- A-- A
-aal AktHj -Ali A4 I Aai If At K-4
,..-A -ajjft . ft At .ft ft I
af-f 4 t'l" : fca- ftt t f I tt!-aia lW
ft A -A-
1 Hrii i t a
IPIOTtCE- ;
n lA-AA-A Aftf AA - AAft4lA
..... (4 -AA if-AklAil ft.
tftllAftl r ft lift lift ft
klvf A-.tAt.faAA -Aka-I
t k..; t- I ft t-VAt) Ml kaUaal Akt t fttT I t I 1
- t 4 t-At-A aft ftl
t .Af AV .MTk.-W kt
!. fttt rw. Ui- i
I' AAA ta) A A'ftAtkA A
tl f l ' M, .- tt -4 .V inrkiikw km F tAltroAtt . I lit
4 I ft A !4 tAkA I"4r4f. IUi- I takAAAA kktti lA-.l-IAkk
AA H . t A a1 ji-A 1'AAk A 'AT lAAAAA afakt'-l 4l ttaAvfl f BAtJ
It.
I. -.. -). aAt1. Hll- 'I i I . I- ani4fcttm CA - .taaat: k
A. - tf raa .l.-tk.tt4 lit.. .-tt'Aa a - 4k U aat. kJ
1 1 ..- At i. a - a l. k. k. A m ... a ,. ,
'ft-ift 4t. ,-tck tat ai - aaft
m ak -r iaata-k. I -;hft
' -a. a- I jl
t- a ;v. a4 lAkAit - 4A-A. tUlia rfAt4
- k.aa-I ar- a-aa. c . Itf-fkf-lt. Ak ' ABaRfAk AT avaf AtAk-
t . . ti. .j ft. M . fttjij itjuAa-at-l -tt- fsi aa 1a .ta 4
f i- HH IMtiUAX,
a i 4 f t-A. flft AM-.fa Akt
NOtlCtS.
II- lt1
......4 1. f
AAA " 4ftA4llllaftAl - ftAAftffJAAtft
fb M-- l ii.-tt I H aatAiA i4 ft t-f .t-Ajtt. ak4
k. 4 I kt it kaal. -4 'AtA-ft M ftakVtAal, AAA ffcal I
li ' ta I - 1 lft A laf kt Au-tAtttAl. kt fttlkali4t. I aa
; '.. I 4 . I.t t-ft- ai ( faa1!. IAA AlAUlft -V tV
i- ,' 'I.asi a-a lavvit-ft fcaa) la tva4 I- ft tjirt-ift t'Av- trf
f '- . -kakjrktjr I tttctftt-t I ty-NAAlfAAi UtA
f. -A - AlAJtl ft -' i.Att irt--5. iAkAltt.,( IA. - t.t.p.
J. -.1 ..... ...aa aT la aa If.al.a4 f-B If. CT ..... 1 k .4 ft aa
I lit A 4 tf.44l a JaMakaaA, aa I tA ItV-t
(-'1.4 tl .i-AitM Kar Acb4 a-vk lkvftAA.lt A
tl-Aa Uft. k tfttf
tf .f . vt-!) kW-tftt ft fall' I ftAftaf4, .JA'at Iai. M lit
i ll 4) M fS '
tl -w-tk a fit' t a-
ll
. 4 ft ! Aa.l
g i ft KHI I IM Jt aaT '
I 4 .!, H l..1.tl I- ,W4f. ff
4a( cAAaa f . -
1ft - ftt. 4 ft .
4 AkU-i h.il 1 I taAt-a-HfAj tt-alk. M.a '
I ft T' i (1 tl. 'AtAAmkr tt.. .1. JatA-a-AAtAl M.-ktt ;. '
. f.At -.ti- j4 tta aMa " T--" - t kf t. .
. It fcl ll.. Ata-A-'' ;ftVl ft-aatia- Im mamfU Ift
tftft. A..J tVA kUia,- ftBAl't4-'' Ati ft a-ak;)'r.
aaattaaialTa-iAV. tAaanfAJ- t aft.ft'tA: ,
A ;; -a I . attaH ftftft aAkft a-a-A 4.AA I twi
a aa.i1
I.Atatk tT (Att I At I It At I -atllA 4.4 ttM U .
.. ma. it, a ti.l,fft W a4.it ui tfti 4-r4 lA'ftl. -1
ft .u t. i ,1,1, f a . t . ft-ft 4 &fSt4 af I 4 fttai-ft '
H lft.M t-4.t
! I
1
r . M. T at.naa. I A M
ll A ft! EM t Of lit AT MaftABtaiary.
A I- A -
I ft -.flAttf Mfc-t akavf ftktrljatka-a J
Jl Aa-atiAla Ak-t a-ll-A- kwrajat. I AftftUI
,,l-.a.-4 ir- I 4.f i4jraAi.Aal (ftt ll A AAakg
4. i Mt4 t., lltA- I I'-Al ftfttli fttttt AfttAftWIC Al"4
'.. la 4 Iht l-AAAiftA-l Tft'ft.klt---A ft llft.4.4A tkP
' . ,,, (.akt. (.OLft AMI .11-
I I " " ,Vakr aa AA-A a-kaf.
1 ll.kklkll ITtaaaa.
riinrr I " IUU t X. I-. Aaa J UI .mmi . L I II 1 I I I I I I ! l a ; uvltirvl"HliHlv.n.n,s... .iiiritt...,.k,l,k.,M.hfa a.am.ta.f tfia-wk,
NHIIrN 1 "-.iM',! I AA Jl I Ii Ii I A A I I I I I IJa ! "kaaa- f . W. M- m. ,.... laa. 4 j ; fc . ., p,, , . , . ... MM. X'
VlilULO) .M,,,.. HV-MVtP r . V .a.. V.llt.,,, a,.s ' la ' - F k.. a.k ... aa, u. 4 ; "- -1
' -!. fllkf . rAW a raM..v, , I .MHU..U. 1K a..-.. M..a ... IV. a ! ara-a : uLal.-a.lMrk.., rall,.. k.a . N.atak.
a..,,.. 1 'MI( rl.l mtalllt nrtHt lTI. .-a-. .rf "a a.. ; ' rH M!':l tT , Vaafaat a .a
' uv . iHl.. Ma. 4 l : I lalt f i ta " II aa),i.kaf wa N1 ; l i. l ... I i ' k-..ia .tv r. , -a
. if.i . t I , a. (4 t.t la aa.l.alkita .a,f.--i: .-.I .-?lia. 4 a laK.fa ana Valarf
CAPS. Yzlzr'-''-t . tr.kv;. Has Come! l--'.a-V--,-k. h
f ..- . . a. ,.f a a a " - j . ka.. ' - . .a -i. 4. . - 9' a a. . a a u a aaaaa akr arnar at. ft aa. ; I " A " "I r"' a - k
a-- ax-v
ma I 3' '
u irntc
mm a wild ixmiLs
Dr. Livingitono,
ktaia
StXTKKS TSAIi .4.V)r.V(r
WILDS OF SOUTH AKRir.A.
Ta Kart fcim la aX! ar a
I'liH a iwih. am fp-r. WftJ I HfH kl
a4 ). ia aa-at tvf t If
Hit. A III I fW. - .4tak4 iHar
7a,0(M) 0 O 1 I I: S
(taa va4 aw ma taa ) ar ka Ml
teai a) fa law awt KFaa
tnt i'ittoa ii.l t win
K IushrItv hv Agents.
T- aa-aa taa hrf at f anaalaai a vtH a aa44
f V- I -af-a apttf k) tM. a taaia V
aha r-. i -
ftiafl ttaa ' '
J. W. DRADLEY,
? I hi inti.
a arili f aria IMr.
rhiUilrirbi, ropnajlTanl.
ar
wiii:at.
en von: skkd.
, If fttMD iM.lf ITIORf
.11 - ' taw T- a--
' '-' T ' ' -."-
--- n. i t
But aWi-' .!" a-"'-'? IN .: -M--f
ftV.ajiM-tlaft -4 lft lkCir - ft'ftm--
v . ftv .f4-kt J H li.1 (Vr f-
fen 1 m'.mI IHwIa. tt-aa4 tl f- It- .fWi-"
Ifta ajjMlT A4 W fkraJ.'aW V ltMft-4 - VaAjt l4 !
ttr-a 0mrtm ( W.pi ft. t aatft
A 1.15 OF LA ND " '
IIKKnifta,! H TO ttKCMrK o
1 I-
atnal ' a
awl K i1. I"VV
. autWf
mI t t
a. f -a'-la- aa al fa .1 Ii.-
f.jH H ( iM tt
'1 ta
ha 1. k .4 ka. '
- lAa f u f Mtt HaTaa. V 4., nkr.
' -W J M-kAav m lb .sk J aVat . I IV- (
1 UI 1 IWirU:.l.4l'ir-l FtA-W -U-aftatttH. kfin
! V4 4a na ftM4raai - ft- f, , 4 f i
ftnata WVv V V VaAat t tattal At- I t . ft -VA f-.
j,: iv,, lutp,- .tmt-mi mtmt 4 u
, ta -V---av .t fAmaf al. 4 MtMnUaj "ft.
r-'- - tU V C "-.. tr !. . I B-v
! .-- r- ftm
, aVaV-Vr as Vt..if tAf tHAS aUAav. Aial ft r --afl !
t .- .t rt .ava v
; "-al ! O fm ! aVtlfca .4 tAw kJkflV4 asttki
:! r-A. Jk t. fa-aAt,
ftat-,1- U
C-al.
I
ta-'- in V.an i-f..tawaif I
1 - a.. . a. A a Va a. a
HOWARD ASSOCIATION.
rtlHPFLMIH
JaW-f-r jarj .k-vfa .- rtW .UJ AA-Aa-l
f i-x J - -4 I'a-Ata-T-i, AaaaaA( AfaA
' Fva- - Mai fty ..-;- 4'l.tmk-at-tt ajftaj aaaawkkf Aj.
tVr- A.' S,-ta ' taaa ftAal
W A'ttkAAl Wt- at I k tklf. kK fTHfa; ;. Kit'
'aa. ft A--A t;.'A-a-t l-atkl?l- 4- 4jk-aJ t-a,
ft'- U -f 1 T:v ta-a-l --- v Uaaa (. ) V H.-.a
I Al A A Alt I k. r -
klfartTai T aVa-AV tkayaf
T-ak- k4B -a. -- - A a-aw .
AvtaJ aa. ftfW Kftr
M r- ik,-,
ft. -4 -,--- 1 k . .at Unt
,-- Al ;1 kw t i -Tafii
ft-- tt Aar. A A ftAv'.A'A-t t ftrAft ft -ftlft AtfAaH PV4
ff AJAwftl.. -' ktt. If
ntTt al. ktttrir
IN8URANCK COMPANY.
A.i r K
. t.Kkt'V
MO. II at A 1.1. ITKKBT.
r
t
I .1 Yia C-aHtamf . ia aaaaaia.ia la
a. a -
.... f. . ' k. ..i . l j unit i
a . . . i i , . , ... . .
. I k U .u.lll.J . (U.I . f M . St
a. lb. faaa l-.l.ai4 V.. If:, fa.
aa...aif
I . ru a. 4-fa.? utaaUt a. ai aka taaa faa4
fa.. a. ; f- f. .-a
I'.- J .i( ... 4u,aaf t lat Mkl aa tTV-
I. " " ni. m anbj tt r tu- II. aaaaal . - a. .aa
kaa i. t-ka.1. a. f.-i ( A hn .at lttti.k)
HM tl.'t.k l-.i I. a. f.aliiia tnaa a.
a" I aj-wi -a tli. I ti..4 M.I..
Vfn .slfcil hwi-al. ..H h. ..I Ifiaa l- ai
lwa.i Hii'1 - I .-aa .a. .a l. r .. ra kf kf.
T'--i J I- I. A A I- I inK fak
.... . I! .. I.l
KAIUf WAIt!
A,v.t ka ft : ft r M4it. tjirrf
tWl a ll M AA. ItlkK-iiN A til
TALC ELI TeWS riaUfttTT FOI tALK.
ItV .IH1IK iPKi HKK Nr..
k At A At ti Itt -K- ! atr. t -AtH 4Vf ft. -a 1 lHa . - t1
tV l.-tft . mt t A A -4T Mil t'f- Aa.- -..a-t.f , att) k
ft - A . I f Aa At !) VAjl 1 l. tt-. A - Itt ft at -
iL ir-,t (,,' I : ;. Aft ,tl iM A it fc-"tl AVl
tt- a (.fV -J !. ((., l J-- r m l-il Mtt-t'k k4 -rra .
that li-- ftl.-n k- .Ail. tin kk 'w -Uv,
tt vft W4 A)!., tk-t . l.t.1 - f. 14 . 'i ajtf-,1 ., at.
lA-4 t. "- -. i-.ira lata, taa.t Wal V,." I aa
ftnua.'ii.t'fM.I'ki" i A) i in
t.lAt V4. , 4 -.-.
. oi
tOt tri IfllHT-hAtH IMaT..
. 1 l af-ak ft ial4r-4A. A Art--. - l. -1 n . ;t M r.
: i 1 u4 .. 4 f 1 ; s tttt- 4 l.s In
t AlnAVA ta ft f-v pT -H , ki tK tla- At' I k-
; a-ftf-f-f laTMk t-- tA 4 H.k4. -..1 T ft f - A r t.'
. I Va kktWAtk-1 .a kV-1 tt . . ! .-kt. f 1 i I ll.. I l U
1 4 ft .1 htx-ttU -ft . aift-jt IM Jl-t tAl 'kj Ati'-
I tf tJ ,,. 4, , a,aA-A .4 tv-A AAA at, .a A, ii,(f-4-f; .. k
. rtllha ktl-AaaU't t.k tl I ill I-
' A f-AaA --a- t-tl- 4 Ak fit. h a4M: ftO i af tk-t ft
tf a A ftll , f afA i ft-A..! .itf uaMaMtA tl 'IM Imi
.4 I AV-k-l th fllkaI Htl Hit V a. . k a
! ,.a W-m-M
-ft (art. ft. f J H illKI llmH
' . Ati ft I Ah T ft
in itr.ak.oi c ii iTi.-
ll V .-tv i lla t k Th. tlr ll 4 I N
V-rr.t all tlf ,J ,la1 U .4t-t.A4a..
j I f a tt
, tlkai.l.! 4rfJ
... (MfW kX .4 l II i .atm- Af iti ft- f 4 rjit.. '
tatrm I- 4 tlfl-h'llt r .4 ft -A I'fAtNt A I it.
a(aa4-v4 A-' A- 1 4 ati ! .
; t .. !4w(
iHla'A ft! i.- .-ttr H -taAtt tftar
kftft "taW fib Ik aaf ft-4tA4-r
141. It. I,w! -4 t-U. -I fVa't,! . -taav.) ta I" a4j. taa.
Hit.. Iff (ft Ah Tiki iaMiV-t .af II tat an At I t . alt. lat lit 14. a
' - a At--, A .ftvi't .4 i-i it-'r.i- - til ft- fit ti It
Itl'rf t ftams Jul. ka"ta n4 f k p4 At Ati AkHl kajt ta
t,kATkt, atf- a tt--ft A-AtV4a,, 4 Alt. tftA P UllfAAt ftk aB-l km
kavaj I
kA-j.tft 5j a I- ( AIM llt-t.
imft -A -al a
mrOBMATIuft WATK&
1Kkl.ll', I .HI ft. IMtlU ttfT Ilia
4 t..4k - K "I, la .i-.a .il ...fll) k I . ,4. Ik
l-4k m - J p.tl I. .. ai,4 ka a 4 laaa lH-a.l f.4i ala- .
k.ov.li, tt tii k. h II II- -a nii..l.,k t.ai. .4
a. .r-a,..illt H.r- ftat f..M.m II. I vt tvt L
.u..,ah..'ir. lawk -V. a. Aa.ta-a .ka
Uttaai. liH4ul.l..t.ll. aill.mafif.i4fa
I. I.H.i. laf ja... ka aik... .
V . V.
-H)' il (af (U.at, U
TEACiltH WANTED
rii.lK-MUAMIt VP DIUfcrT.talA ktlkM
i t a- .ataw faatal.. at.a .4 Ml taaa ri at
' 4-al i. tlla.'a.l I Iaa. i'.4... AAfaaa If ' Ma
' h I I kl IUI aal I A . AAA. a. tir.-aa.j
fitlialaaaa aJW
iiousea, mules, WAaoo?fit.
UMI THAAB ftltlA THRIB nla. Akp
I.
U.MI faltac af4.at. alf. a lit . k44 kl k.
hi I'.itat. aaa n a. a. i a a p . a ..a..,
I. la lautt, tltaj lit k. aA4 kl aai..ka aaaf at.
a a fiait
afk-AI ftftatraUla. Iaa
k ILtl 01 H I
f-.kM MfttM ta.HHK J , . a a . .k.aa..I lift T lif 1 l.i1t
rAkaf TSa- 4b aft. 3 . A aft (ft - 31 W IH -" - - " R J - " - - - - - -
fti c Uv u4l a. tram, aaawt at at Y larat a ' ti a, I . a . t m a k -a a a. tar -af. a aa a aa al am, a a ax ar a a aa aa.
: rr.u Rtff.tai.r-nr ri.tni n, iumoi stv ; I ::VJX4 'Tui t - HARD TlMKS NO MO HE w I Vi ft- ; V-.-T -AT
1 1 -a It. lai ..a.Mt .4 A'afakf ff krt. kak i u , ,h a ... a . a-i .i.ulait! Sll.aiaai... . IV Lltlt im kKtTlKVII It f HI i aa.i-.a,'i'rf "-ta". " Ik m -. jimmd t ti .. '
.. J .nl .p i '4 aa..a akJ ; . M .,. , ,t l.a I. 4 I ha b- kl l.n, .1 . l , , . ...i. I,. . 4.. a f. iaa aaa 1 i al at.. I" aa.l a.l"ll. aa. laai 1 ara a - ( . - , . .
l..i...J .W am t. araaa fr (1. . . .. , u.l I.l ... a Ik. . 11 ',,,! i-.i,ikl.-. 11 tukLatk ' ,t !,, aa aa"; " ' : a a... a. . 1 it- a- ' a -
atlaal aaf..va a.!... l faaaaara ; . .. ., ,s. .,., I II ... t.. t.li.1. a .4 u . ... . m ...,.nkfaat i II a f'" .-a k .a,-a 4 a- - - . . .
a n. 1 1. ...1. n M. . iai ... a... aa.aa. .. . .vf it . - . ! fl . ' - T-'-4 , 1 a. - I a 1 a f. a, i f.tk ft IIL. ' . . ' ' . , ..., . ....
t.l,,iH.i..f,-a.l.,..iaWk,Wha.' ......w,,,!.,,,,.,., . ..,ka.a t A l .v. Wkaa j a, ' I kr..Mafa tua. , , ' , L
T-.rt b-.r..nl.( ..WiiJiiilr.!.!.. kaiaU.a ..II h i..,i:..a 1 . " ' .'a, a. ' '"" ; 4-,aa. aaa taa aaa .. . .a . "
itt HumaifM a m , Ma.i , .. it i m k.t t mt k mih i a tt i it i. ! TO HINT. r- "' TJ,' , T.TZ
H Y K1IPH a in I MOLASaltal fir j..n .... ui ! t ... , I .l.aOltK OAK l1 Of tOktttk.j rt;H.a. tt tt A T A B t P"'" ?Ta " "' 'V v -.aa
1 AS ll'. aUUBSMI nUlttltllf . A M , ) ,,.,. a.,.,, ikiaaliaaal rai. .4. aa I Haaaa. . ik- ...at. itlala t-MaM r.k . -a
.(1lti:l.l I'NIAK k..U..a ... ,,-r ...tT -ftUt It fill ktt I '" ' f ' j a, I.aa lAafa AaWaa "2t--aHli. 1- ka aa.
,t .l..l .at. .a. ...a. . ilHllir IUI MT-.UU.. Ak .1. ttl. : tt. , .um Ut. aaat-afa .a aal it. a-... -a- 4 ,.,,. ra...4 .a4 , !,., aaa. a ai. ki. fa .- k-, ... -. a
' ta-a Uaa f,.aa 1 tt I A.. a W.i- I...... .......... ..-!. . . ,k. -,,.. 4 all l- tt.ta J JtU.aaaWtaaa-"" ; -.: 4a kata f. .a .-aa
f-" . k. Wl.k-t A t .-aaa... ...... H.ra.-. I .J rt .... j .w.-,1k.laa,!'-..-ai It. la,,. ,..aa-lkl , ' TJ! L.,u ,k?..a.4 iW.aa 'a--.. a
- . .a. . ... IW.1 1 1. u T. 1. ,. 1. 1 , . aa. a . a-a .a- kui . . . .. , , . -,. . . . . . . v t a I .. l , . a a . ' a - .... u
I x (. (-.
aali W Mlmail 1
MATTflKW MnCLUPIO.
tlllli 44rria 1 ltM
Mriufrtirrr of ftonaiy-M49 C:o-tbnr-
Honnur tmumim
l,f) ( M I.TMK ITTHTinior
)f l 04 Mrliftftt 4 ftl Wimf
S tlWlal'l lrya - 1 a .., .ft a r tv ft
.) W Kf tt'K at f.aa raVf ft ftf laVO - f iV.
ft t (-!-' ! f a- M ! (.
l M 1 ftaaatfr ' -'iT Jaa.- S" 5 fat
Uk a f Jiaaa laaa, t aa.H tMa .)
J . riiNKH a. r .
For. ti Dnmrfttic Dry Goods.
j ftt llfrti t ff-i .i;a'i
j i- H--ft. -it aj l.f, t Kl
! V T n-uCwi trH. t-4
itiiii
t'ARM FOK SALK
tiKaiiini !- iKi.i.itu my
. ..! vaji a?tll W - aa
a It, .tali VI
N'OTICK
t t. rKHiti i4ftf4 f i
J.- ftt. ra- w ftr- t-;l ta- UT
-1 . JtJr fr( - .- tt k I l-ajf
f I r f nlat W ) 1- - ' ' ''.. M - f -At-
(t- tt , M H I Ml 1.
- j-; w ; n axftM.
I, AN I) BAt,K.
t VmT K tf Imi r .rrrr4
I I - I- 'I 1- J
i -... t. la. ' 1 -1
;. o - - . -
l.rt - l' - t .lai'T ri)ft.a.ti-' " H - ttk
. - tt -t(N U 4ta. 1 f I tk t &ftl - 4 t ayjtt .m W
' ir r. li.- tf- Hi- f WWJ M MK IA ItfVi J tit
1 1 (.-.! v v, , -Jii.i M .it f r . ", ft
I860 !
KAIJ, Sl'IMMA''
fit; :H
f MK a.ttk-
( 1 l-a .4
W.a. p
tt -a. 4U.i
ft- t-f .4 t.-r4ifm,
tat.
i k - t.r t ir fAas
Ha. - )
C. l. -k-
;- , ft
it m t rii"HN
50 OOO ACHEH
C 1 1 4. A N
Fur silk.
I
i mum t ii. i ii ih t rum n
4-,r. tff l4AMJ, .AA V- V- J ft-B Jt I VMM. i
t 'L ail taaaff-kATk.lt -atti f J.4T
I h-4A A-t-- A . -.. Btt- 4 IA.- tAt
fa. l-a -a .. h t. i:.
a. at fit it.i . a: t.li
; '1 I - bal Ta-aa.. lu(ai l.-ir a. If4. aal
; IUV..I ttrtfaMVaiiM
t . 1 f . , v r ' ' a i.f a fil aa a., avaaatattayf
t . f-.-'-. I -laalaat I a a al t -4
- k 1 1. I M a-. if ia if .4 Af.-a.il. la
j fw. wl. - aa I aaat K - ' k.
; fi v a a H ickft
..-- I tJai-
- " '
itKlsU WIlEtl.
I .will It I H:l . ktl.altt aaltfc aal
Mill .irt. ,-. t w.
V J i'l-.i l.a N ii-
II A CON.
raaaa. fa.
k a Hf..'M"'
Jt U I 1 A..
ll'lirKtll, THK ItailH kc A r
11 II-. t .'at ..f J ..... a -. 4.v- I f.. f-ai.
v , t I if. L i t' - - .ii - - ..( I 4 a. .
I l.a i. .-.a)..-- . " ' n'l.i' a. - I K
l-.i Ml I lb- i
ii lil i. .-. I. f-.t.l-i f .a
-.-I. . .... a.l I'.'. I ft
l..tr-(i . I U'l t lh
I.4 I " !.a k' -
ta a a a; -II.. t a it f An.
-i ' . .' I
'a t-f. ...
t' k I .a k .4a .
Al kail tlllt. -
I III .4 It a (OI HI, Al Ml
A ft At'- t I l t.-' 1 rA altt fkf-tafakt 'ttft f AAS 1t" At. -
g .. J J i' a jy.l! ft. .ft Akk . .r .tt ( fti- t Sat- ' k I I A ; ;
ai ..: ij ' Jtm t,, ;!,, .tk4 -i-4- M til ;
J a.. (.,,1 a.ial-1 -t..Vltt V J - l i.t-Att t . f
- Uii" t-1 ;-(. i tk K.. AVl ft.- t4l-ft ia-kkStt i'- Akat-A J
t-l . t aa, . i . a. ,. if 1 1-4 aj A.- -t f . la tta AA' - ' tka- a .
AVraaO ' 11 t- 1 l At) Fl , i at (, rt. . tSk! fi-l.', ! -tt
la, A- '- slli - . ; W b A -ir kt at..--l J .' A (
,. tt. A f Aa4 He' IT - f kt t .aUfa a, ;a , a
l-rtM Mi k.l A ta.4.Mt ia.tn iw ft M vt
t t ' M -lit- ft. A. f a. 1 Jl- I l t .- - -
t. J I .. fl:; ft b. k- 4 4- Sjkk - Aft i ftaatta-
t ' ;i ;-- I-., kvaakaa ; 1 'f L ft At ri tt
a I A- t L -l I I h--A
ti-: Ah ;. ft: f A MI. i. I i lk M
(tii r k
I I ..A-'
ll.(Kkl MMHTAI l AH II I
i tl ll ir ll rft-
. .i t m. ik- i..
, f t t.it ti Ha., t .! t-A l! -
tti. It. .1 f V Fai- .
ti A; t aaka-ft t4" gl tl tAi .
ta..i A-el
Vt a,
I I
tm - I,
1 -! - a 1 .
tl IK. 11 li t
J 4 lk rt t 4H I
J - I atk -.4 ( arta..-!, -A.' A .. ra tt ).kf a-r , a .-'
l- Ha,,.
i-
Vt , !
t .tf I I"-. I.- i-1 a
a., kj ttA. r
I.
-.1. i t n
(All ft ati
ll . U - lit Ml
41 Hie.
11A'-
Ul
a a
ai-A- al-tatj l- atak ft At., At 1 1 .
ft: i itt .(
,-l Jl t t .:
I tt-A NtlM- .K ' -t- I It' - ft a
f aka O aaa, 4J
t ft - k -I. ' t -" t
41. I ft t. A I - f -
.i . i: i. i. . -i 1. i. tk. H. V
... . tt ' l.-ti - t ... ' .
--a atrafki
'!, f 1ilA
rt. 'A If AMI fA
i. k t a .i.a
r. K - i ti -. : '- r - . J-a ft 'A '
A, t- , ... I aaaW. A ' ... 4' V,lt,l,. t
t IK- tt. t4. ta At! -I .!- '4 ft Akala tk'
ttt .-t -t kaA atvaa -4 l-lail ft-v4 -v. tft Ait AUkkJki. tj lit
U I A- a l 'H. ( aA. - tf ft'tftl --
I ft-
. ft., ft.
ft l 1. I AlI'S ' Ai
(ill M fl . I HI ft Tf I Jftkkftarftaft.
. J,. ' .At. ft t,. ...I rl.f it ft I y f
r A k ll II v I -It I ft A 4 I' It-a-fa' lint ill
A Itt ' ft Itaat tt.ft.tl.1 aaaV I Akal .ftr AM - a f t ft
I fta-d Ij w A-lVtil .-. A--ft- I Attttiiatt 4 ( rti,
.It. IJ- I t. ft ftk.'l tlrtii I IL I --' A tt"-kalatt Itt Bit
. a .1 tl.A- t-ta-4 t - rtfi, lit r H a . Ad H ft l.t '-
I " H 4kA f ft.-ft-'Httt-l ''-' ftt I. 11 J a. itt
l, . - kl l.a tkf ' ' -i I -- At, .--ttl a-t.-.tl in
i. a il kl-hl- It". it.li Ih itirmt At. A
iH'at-l ti. i. ;t i-. i
-. ! ! II f. 1W4M F II PR M H --al, "4 -I
CUlHt.kY AL.
hi vmTir. Atf i44AiftAi uiAaT r
taf tt tAka4ftl HiA-aT af
. : .a:;".-:! -Jr lZ: rw.
l-.k k. .4 ,1 .i ..l ., It.- ILB.a-. .ai. 1. a. a-,4
f -Uii 4 . -1 , 11 a . k a.1 tt la. I ., Ik..
I ... I ..1. a I- aak 1. li. Ki.-a.ta. a km. lta,i. it .
H. ami k.,n-a 4 Ik- tf it 111a ih.....i,i i. k.
I. .I I in la- ka. . ti Hl.i Ml. '.Ik tkilf aa... .4
i.iTii..ii .i.i ia.-.. i t!ia.lMt.-.f .. t- a.i
. ILr .. i ...,t. 4 tl- aa ..i I.I.I -, I-. i a.!" .a.
I f 4 M .1 'I i i .. . - i . t. r . -. i " s
. i ll a K-Al
. i v a.ti.a i. i
fklfA.lir I ttl AT- ktllt .11 tf I.-
J . Maal. It-.a 4 a 11..1- al lk .a.4 ts-l,
l. a I. lat-. a IHI 1.. .1 1 Li .1 Im ,,.h,
I f,.a l ...!. a. ,4 II,. kl.li.a la Ik 1
1 a. ak.k a a. .a. 1 ll-l tk. ffa-kra . 4 A.. . f.r.4.
.111 I 'ft. .la kt IWra4 a a 'I amri.1 II iaa
I It-it lk.t f lfcl.a ta- iaa .4 Ian' a.ckt Ik
.atata. kaa.it .1. traatt, Ik. aal I ktta a.
Ik.wna ta ai-aki kata tka I ii' a-i I'-iafr. -4 It, aaa
it (a a. t.t. f.4 aaatt af laa IVn ll a I. k4
a.lla a iaa taaa. M.4.f f ifrtoAaf MIL al a'a4.
Mtaa at AW I ai satiaa at Ik. a. a. avU U. fev
j ta..
. Amati
i afaaa. ... A k Aaatukf; a aaWUfflt .
.I4 4.pi.aa. atl.HAU.rWk
K.U03KHK.
OH MV TMft fttttatkl. fltt
, an ataA .tt. A. at akolaatla a4 akkfl.
aata
IfB-mt IVr .-aa
(DR.cJOTT'S
An laariavi aa4 MaMU raaral; . af
rM r 0ra aM fcraa k faa
tat.tl la Hfflraaaajs, f k,yi, amltfl aaia.
'' r(rao4,afa afrXcara a am.k af tha)
fiUaartnf Majla'ala, i4. :
cirktLiTT. nwmwst irrrrmnn nr.
nTi.!, TirriA muhku. rnfnx
rTrnf CnTULA. MIT kf !, TTf.
Jr!l6rrS. llag iXijaptA.Ti. EH rC VJ4.
ri rrt?!t rwsiirKicta1 irrri.
rrriifT Hf ficnAtur. cuan'tc
bvaoaoim. rtiv x wiAtirrMi kia
HiTOTl0l ITFI CHICHI? .1. ,
rivnr ot the koguauo cr
Tltl 11(9. alt.
Ta 10H kats; aSfna a4 t.Sa k'vri, M&
Um trrliicf Iar7(f IM kW rratanm,
a1 af tka b-.f h tkatt ml; t4
Tkf parta f llummaAa 1 . iHrt
y-apr a'lMf af raa aa for K
aaiara4 aiik It, tmaajrltaM a' 4a
piaMaj af vitaj mmtf. aal a f
' a taViata l4.M at . , . W
( fraaartvakla taaa. la .l raaa af
aala aafjiliT (flaaa .. klaraU tt I, It
9Vt ra Haliakfmlla fMiaratinaT lirntf(
ka a? k 4 rararA, fc tka vkala ktaMT
af Mint. tiik airw Rfl yraSfVi, kapf r.
4 flllf faattlafTaU. aaa4 vvtll. aaaa.
lkt H (aatlaa. ra44 - lnaj af atraaatk,
t:h ( a;l Aiaaaailtaa frr aftlaa ui
fkaar'sl Mrai. tiaa4:a) WU ! aa
At a rtii4 rmatki aa4 farrl faataraa
It aaa a nanar a4 axbaf.itat.
awf a f aat Hal aartail M t ftttfif
i a4tu. ar-a.. .f Maa a.r kma t af f aaaaa
r kf i ana H.ffn Mm. 4 a. 'a aal. k
aaiiMa 'ttaalir- a tv. aa
a aat-tfxa a aaaatat Iff. aika. All lata
aa.a, aral.a, .fa-. fkaaM I
R. B. LOCKE & CO .
Genpral Ag-"uts.
sa nitfftifW t . a
a k-fc. ka a a laa laalla at- tlaa
i rt'af f
KrAliLlSfJI M IS 1-r
flfBPIIfiflS!
NEtt'MAS Cr.O. CONS,
nALTIMCni:. nv..
kt A V 1 A C I I B t t i f T Ii I
imii bi.k aura in u hoahm
Iron Frame Piano Fortes
ft tl tt Pi tf At ! A
tfcCXT.t-ii -J.
la H. . U "ft a. J-
r- c. :j j. . i-. t- - -a t i
ItVaS. -t-ft ta, f (,.. t( ;,ae 4 A ikt tk
ra
a t t-a -
a : I
,,., - ,. a.,. , . t ,
ltf- af f, r . a.aa ;( ja fl
CAMP HOUSE.
. t. K t. I T f. t v r.
v ii ji it or Kts
-- v tj ft . a-a.f l at4 tt . a t'. Pk
- V t -a I ' Ml-A f la a- - -! . g-v 4 ft- aj-a
4 -kj - f-- t . , : '-I ' ' k-- jTM'-5f atk 4 H
a. A,t S ta- H, aM t''f!
j fttat V tl.I. IKt'int Of Tlllt jArttl-
i I I a. taw. laxfaaa a. .I aa a-)J (art.
j Ma . .ti ; h taaf i i aa"ala . . ar(aai af
atv t t. f a. ia4 aa. ai a I v a Mr. f lkai.f
j ... . , " uttaf i.at... aa.. laraMar a..
...
- i , - a ; r.a.- ;. i 4? kt.
1 alTala al aa . . k .a tka
af..lM ii ,L..i-' ..t.
1 J.-i.-l II Hi. i lf. (..
1 au.irf jai ..... .. f . n-a
PIANO FORTES.
I
: iitv kii i iiru. ri rrtrati v.
i.l at t Hall. . . a ... ; n
. , . a,.- k.a... y .a
I.,..,.,, a. ac J
'.,...., .. I,..,, , i..:... at.- laari aa4
. ,.v , , .... ,.a. af.-.. a. II"-
i m-f . -. .. .... . -i fa i!
t:. I: I-' ...4 !
5 -
l.AMAII HOV5K.
!f a..T I .m M j
liMiSU'.l Ti:StfE
; 'I'Mku I
I ih
Mku i a i ttaii.xt.it ii ii k until
i . i II -.. I liitt ajfcaf
.s.
c. 1 H.4 ii. . . .. r a-l a waa 4 p
a. I -a. Ik I. .I .
-.11 '
Il..kjf-.N A k!tli
I! K M O T A L
1J. K A 11 N
Ha H
tltat
Hft 1(. ft O t' IK) fta-.Uft
a kf . f..it a- t. .-- JaaaaAt. W "(
ft a A r 4 'ft I ItUf II -)Aa. attarmy ftaa mill
. (a, I . . . -.a 4 , . ! t 4 'A ft AkA aW-ft iV-8--
t s ; ftlAa-la. Ati If I ' N.A .-. p. . - ,
' ,fc ; .( .. , . kAft aAH -f- - f. -AltV riAAL A f-alak.
; ., ., .-114... tvtt.ft r -.k. I '.f --
at rt.:- trt at 'A- t A-.- AW ' If fta-TA t -- A-
lfc-:.l M mia. tt:. 4 ft Mj W A ! li-r All. iri-mwA faP--
1 ft . 1. :
It. ft. k-Ii Ni - ft -ft M III vft -f
It .. . 4 a , aj (. .a I ' 1 - Ka--t) k.J -4, - -J fa lb.
. I'.l - af-Aka. 4-1 At' It tfa- I a" t a . ' ft - ' !.
I a i . Aaa-I 4 f "- - '.' - '-
, l-T AktlvAk i t-th A."" 1' 1 t a--.
t-mrktV (A .: (a ! Y ft U A .tk.AtkAtI - -I tk-
h Mi a r ul-
ft. f,.f ac V i- tf
l,fc.Al: KKAI)!! KKAD!!1
.-. : -. Jt-' -
M- ftftf t J ft i It
(f trtfa im - - f fcftl-
.44 I k kt l- ( l- 1 ft -aft V kAaa-J-AkaaA-At' A-I
-.1 tkt. . I rr .!. B -kt A it.- . !a-..a A-Ta. :.
tf i . I .- aft A' A ft fli. 1 l tri- ft1 --- "'
,1 . u Ml t ft a I ft A Ul lt tf I "A1 " B i i 1 tt .
ft illft' tft-ft " IkaAkWfcAk- ' A ft-;?- N-At; F t- aa
H ttkkJlH4( 'I I ft--AA Aa t- " -. . "
V-O't - I
A ft. ftt- af r
.V 4-t;.
A I ft At A kf ' -
ftalATAt ftAkAA ftAftft Ka-1 ft f-t -'- ft
,kA - At .4 t kt' ftk-at-. U ! - I (At - A - t '
t tka, .a. I At kxtat-t I ft ft I till! I
k- t A Aft-A'li
; ft -4 . I - -''- i ft
mml. haal . Mf -Ati f I A ft-. ! - it I ' tt.tS
lk--ft. m
aafa I I IM
. r41(.i fct1..,i 4 IN t",..' Ir k 1 l A..:.
j tf - J - p. . -k .
' tl li 1 t "
j
Ti.' '' . -i t j 1 - i ,
I .
4 -- akt 1 IA . t A I t. kt I kk-ti,' t ftlatt 4 A 1
j ,...., .4 i ,f u . a I v ' " "i - A.-.--
j t; .. J 1 v;ii A -li"
i ... ta,i ,(-t Vkftf.r-ir - lu- 4 h -
ftt. it A. lw -ftlMIVa K-.. A I 4 hi '.U".
N t . .A AH-
a-,AI IwW-'-ii J lNWUt X 4
0(t THt k co!ifAcroa
i .mrr 1 n. mrK. ft mow -I
tf v ala k.. Alia U-ai B-T B,
I ,,,,,1, anak a.a-. I kaf. a la. aa
at- a .1 ia all Lf. lat f..t.i of .4 aaV -a
j p. JVk 4k.Xfa'H
-
t . a. ittAitlAta.'R I . . la. laa t ftafta
j A Ok III, aaf I ak-ll taaa. -a
r a II ...raa a aa. a. t aaa t.a-a-a '
l ilt a k i. i ii S Tkat kvtvaa a. k-a aak. i .,
.k.tt k . . 1.-1 .lk a a lain, aad .At fat .4 La?
ait.l ... .Ilka-, air .4 .aa a . I a a..ak latkaa. a
i.. lk.t ik a.a ka,k.fc.a talk. aaM W k.il
aj - aa, aa t aaaah. I a itfc f . a au4 ataaalt.l A,.a l.aa
It .iaunt 4 aaAkilati. t-afcl h-(-- .f
fta.i n-'. aaa k' ...). I.taa. a m ' -'
ka .kal k. k. kaal aalta a- r aa aa- l.a kt tka
a... a ai Law 4 a ... . ffaaaa a fa a
ffa tia, aa4 M tk.kl k. tka 4a4 a laa Baa-fAVa. akaa
a4.A-.k.aaaa,l"kft"A.4 aaatai aaa.
.Ml .1 . ta fia a-f af. a-kk AkaH pa ak
4ttaaaA a alU aaaa. tkaa aat aa. aaraaA. aa. ta
amamrftk aa a.mmkal jaa MtmtJM mt4 la Akft l)ktaAftft Aftt faamftvfta IkftAAAaA ftAk
S '.Ma.aTr-. akaa kar. ak .-, . Aaa t,
.1. a., . .al, kk. ta .4 ta A-laav a. .a -a a. ka
taa tt al.T.A - aa aaa W Uka A a a. af a. k.fa
ap . aa talt akkrk la. a a. kk. aaaa. kvta aA
a. aa aakaattaav Aaaaa. It, lata
..a, i ntaf imtiu,k.
aa trait. ta-aa ! r14
J. A. Eayl, .Agent.
' tTi r or rm ciii
' O ka ,a InawaMa-. raMa. aa ffia f -4 i . -
1 "' a.rwifcf.4 If IM lawa f a. f fruM
THiiaa- af b- rVdnitMa a mt ll
vul a fini.a Haatttl Tkaaaaa4
Dallf,a4m.t
al
Wft .l-fa'ka -.riBf aatna
lMl.bialiifA la.t:l a
fajM iatk Vak .rf a-r. aa4
mlaklkfl a
to4,n At.0fa 4
fa tar. taaa at
. fl Ufa)
t' TBI I a
a) --ja
...a-ai o w.6
1 iat
ta.aaj Al.tak M
lanfMa l4.la
l.4l ta.aa
ki..ai r
m,.3ra Jt a
A W .-
v.ao
j: .4- a
a. I" A5
V . 1 a. U A
...;,. to.U
1J. i tVa.
l .
-.. a
I-1
... ?.ai
I I-
! .a. I a
-a i
i
a
I k
5 P: I 3-
.---f C'.ai
I...-'.. 1--4-
a--.-... a. .a
a a tan.
Itaj "3
ICaTfJ
. -
r io t Jt
, !
..! r- aa
avaa) J.
kaaaa X
J-ufte 1 1 aa
la a
ja.aw
Jk aai
AaB U
ia J-V
Ai.-n i-!-.
kia .
akua la.w
t.a1k! taaU
a- .aa ak-taa
tl.uaa aa -
Vaaj li.va
. -a . a
Sv r".a
J... X H'k
-akf la kai
!- 4 I '
li-..a !,.
. aa
I i at a.
l I fA At
Xt.ajkt 1 2 wa?
aa i i..fc a-M lail --
aaal 4i-a-f.
J-r, T ( (if .i kaala, fr
r' r (.n..J Nv-fal.
Hutffvl l-,.t a -wka (! fW ..at
R -fc-.f r ft ,.!. t Jm. .f
a-. a.naJ -
! A i m ' aw. t aaa rf
f-im aatia I r 't
llauliif K-a-aa, I aaa 4
a.n. I w.aiat
C.K-J aia TMfrai k A-a aa-i
af; ra-l ?t r'.
t?ai.v aw 1. t far faal
1 iAw 4 ft r- f. -kr 1 . --
ita-Vtat-t ftfM-
, ftAV Ta, m ,
Ta-atl 'a
. ra n.f
' kv 4 fttftft)wffvt. Mia
' talk ' h 4a"i fct .
I m . .at y aw-. v rt-tat , ajctp;
, f-tft .a..--t
f -ta. .( I tfti . ft rt aktHit a-
aaa.t )".
fMaU- '-af ".V ftvaMffta-Al a-t-f
M-htft. ,
j ftla 4 I -, t1- k-1ff '1 , ft-AMty
! Akfa 0Q.i ial-a7ra(.
' I M U h fT 't-M -.;
' H'lkMl f-"'l
j fcha ar-l Ma t-' afJil J-
f tyl. fX , BkVaA.1 -aaaPa
f- ).--
V- UfcT r "aaa-f UV
? M ft : A.i m i.
I 3. 'i-a I -f. Hj-- alt J i
t ",.(.. A a k.
ryWa- 8 ' -. -Vai AttatAtW
j k. a-i ' - ft
"- ari - -- art- aal 'A1f ' "
k!
I if.- A.'-a,.-- UjJL-ak. alAl.h IV. Waft
1-. i ' . i .
' Vv .. -AAl't --. tii I1
1 ft r i -a,.'1 ' ,
' ft a... J a ItaA.ft t ft f r
I t- - - - V I .
, 11 , M - 1. af - 1- J T .l
ft f.i 4 .a- '.' a i
Km ft-a " - - 4
t T,
' 1" !.- JV ar4 H. .
' l M aaai
i !-H 'j Ra.iv W
( ( I
i.-..i-.f..'
I, 4k J
' t , A .ta- ' V at k4.-
Ki
ft- Vrtt
i tli4 fc
UJ t . fc..ft
f t
a,.-.. U.
ftT-a ft Hm4'l l
'- .'a.f-. . LAa, Oftft KMkS ft a
.'t't ftkink ... V IltV
: tat-avt -k Ivl
4AV a..- r Ikt-! V-w Aa-tFlAt-tt
.4 -v.- Ilf ri-
Jl A-tA ifc- Oft ftU-l.
i-. M rft m) ,. VuW-
-I ftJ-fai f1 ft, HTifaT 1
.-r- fVptaaft -ftA-wft ft'-' -V.
.!--'
4V aAMf-ft ItetttoMAXft ft-lk fn-
& ' -.
i A .. i 1 II T fta-ftrl 1 aaftft
a UFl-fA
ft .4.- ta 4 -kkaat M ftft EaA a-- -
Mtaai. !a - Mrft
J-- aaAt. ftkAkft 4 tA) Ai-t-VV
.ft -t fAfft.
' . IW.ft tftf A ATAra-
.A 4T.
3ft. 'a. ft aftatftr JT ft-,
N- 1 V.
tAtP Fvf-) BavflL kf t ft-kjtftt
ft" At. --a trft
.w. itkft -f 1 -rt..
ft. 4
-4 M ak ftv-M-.ft -i C-Wt " .
Uaf.aaata tl'kaaa.
Awak M .a a - a
. ta.a Mlr.4ati kvk l'..l
a l.-.k
Je tkji .a a.nlaaaa kaak Stra-k.
k. a
a r aa ai.Ra Bank a-.k.
k.a t .
alalia aaat kajah ai k a.
1 .
a a.. a- taltlkf fkark a- .
a .
a. .aar.. 1 alk AV..A k .
k-a t
aaa 'Xfaa FaaA vrk
1 a.
a aa rai. l.ik kv.k. k
1
a 4 ITtfiak kaak at
I k
fvara T ai-a Pkah f . k
t .-
a. . ir Ha4M Aaaj t.
k I -
i U.ara k t l-1 l.aa-aia-a aaf
T ii i arvi -. a .
alakara I a.' 4 f aa X -aaltaa.
ya.. ..k k 1
. Ivav.af.. tafarfsta.
liala-aa i'aM
-
: al
niiurriM
ft ATA f ta- A
fti.li v -.-- r - ',
.. t. a AV4kAVt-4 AtM 4a TT
.At ml smi.i aia.1 -t 4am. 4
AkAa-At at-.-.. .A -aj. It AAAk, Ta-A rUomJ
.4, rs.4.t.a V-IJ
Ail "At?," 4ktrA-Aftt 4ft !- aaat- ttii- i 4
A. .a-,, a tAtAtAl k-t-l ft tft- ft" - kA-fttt eft
I.tk .ft 4V
' t I Aaail. A - a,- -ft ft' '-.A-- A
TV- fj-ajfaaal -.AA a-aA -ftt
aa o, bt A AtaAr-a A-d -V aa ftj Ak tl
t A 1
latl-.
.ftJatfta ftD tf.ft AAvaJkaa 4 AM "A'm, I
t At llU-i A. rfV.
Tl. HA Ik ai-iVA, JftT J
H.arr--ft- -.
Ia.r-kf i ftAk.TV-Aft. M Hc..
V - -mW a 1
I. ,-tkar ft-.-kAVmtkl K ?k ft-a- ?-- Jkaft
1 r"-Ak,-. t t a)tkat. tM ft- AV L arlA-f tAAItlAt 41 U
; AV-ft rkk-tt ft Avrtai rw. - Ik arr-tk--
a. t 1-kvV 4aAM mtU 'ftftl t-f A ItAft '--
f tV4 Ak- ft AMV- A-k--.lAA .4J tft I --- I . am
UAik. Mi.-. r.i-Ai
. -t.i AJ
rs tjA-rti f f ? ' -
aj..i; jkUft '
- K- cta.f'fk Aftkl fftat ft .S, '.-:-
" r k t i tti ItftrH. t.l to tlf .lV .4 '.-f .
ft.i.t ft .4 . 'tk- rijatT--a-.ft 4 ll -.-.
l ta... Iw-t4 ..-A . 4.1iaAl - a
-A. A -
. t;- '
. 4A A kv'
Af? .a..-ttA--. tkAt -1 Ik" I .
. ac- X ! "fts
tart -t .i A - I, tl 'A; Ak-kJkW' ft ak
. m: 4 l --- 1 -f
ll.a t.l lll J 1 al-'. - 1
I e-A A Aftljaaa J 'ft, li (
. il 4 I --A4aAvAk.A ' '
. :Tft U
ft--
ft.'
:M m i
i:
fta-r im ii
HITII !!. Tlftft AlAAArtl--ftr
..f 3Sl 1 - A- " " " '
, ft -rft lf4 ftA k h alfA4kik4k A u4
a . . . UlVtM IlKkiiH-1 '
I A,
-.a, at ill- ' I .'-Aa 1 -- ---
ta I" r"'4 Akf .V A-l-a.llift -A 4 AJ ft- 4
ftWAafA AW-. A - I I-
, . - AA ft- ---' T" :- -
. .-tfk-Jk hV4..k lb Tk. r""
-.,.-. ... aA A .airf. k.aAft-1 V- H - A 'l
ft. , .1-4. -4 VA .-. atAi4 H It II I" - t-- ---
,1. r,. ,t . a-i ft- -.M t.l"k f A " '" " '
fA Aj tf. -vtti I A ; I If ft H A fttt-l I Al"- ,1 ft'
..Aa. Aitt nU. IftlMA ll4ft Mftlft-AVt I
t It. II .4 IA -ft V-kfta f at ! Ati aa
rk. " . ft -It fthkl a k
jKAfftft. fk'lH ftb ;a hJ -
Aa 1 l-t.kl.
ATTEr-TION.
ft ta -A. Ik.. . a 4 W A !"--
. t,a.ft ft. mXm t .-- ftt Aaf. --. -
U,.,,.,... r - tt aa rAA-,-r'a.A --!- ." -
tl tv- N r,:mw m ta - -t:i
J t i l I.
a.. . la Tata ;a
j
oricr
j
I
i
j
a. rHkBa'a
irOK ALK.
,( .4 B.tRltAl.!
rt.
a.. , tla'ttiaiaa. na
-11., laatta af iai "aa i
, ka't.-.t-. Il.-t-ka . .aMaa-a
vlv4-.'U.alliaal f a. aaak. fc
k a. .ia ta fkaa a aa.a a.
. -.1 .. a'-' 4
tiaf a kka tvaa. A. Uk aafaaaa.
.il fata a r.i-a.a a a 1 r
rlt a a a. a
at kaultaa. ta kanaaa. . A at.aka.fa
a. a aal k aaaM a. taa laakfia aa4
.aaa I. ka amaaa aafca a aVaa Aakaf af aka aa
a4 anaauaaw aiaaata. at AAatnala, kkja kaa ..at
a a k aaa A fax a aaaB
)ai.AIl ft A ftftaVAVT.
roa AALB- a.
t nikikttAkB -. r.!ir-t.
.Ilia. ian4 at kata-Aaja fj-
Klfkv-kaj
DA. tt.
STRE.l,TI!f;MG fORCIfL
A.D BI.O "
TH4 '.P. t-7 '.
y flt rfl..l.aa "
4TJ ,i'a,g . . , r . ... M i -
t K f l.tf3L
ft. "J 7 J . JT
: ( i) f,i.t"- , V "" T. V
V,'t 17 H... . a'.r; J
T fv t .- a.4
fm f :.vti a 'I i
Aj: ..,,(.4
t kr -k ' '. f A i
t AT-
f f A Aft
A t
ATrtA --"T , v f tw
tfTMf"MH:,7 i-Tfty:ft JAct ,
rft-sa tkt 41 i-4-- tf . ;-.- -Akkt
AV.t ta"Ha-a mt .m f' -a' A) ." f ' I 4 ,T SI AtTaft.,.
l. fi- - . . it--' n - f f -- k J A I ttavAM
Af i!k-
F , -at ? - - ' rt-a-.' i-iit ".
-a' A i- -:.- V H-AETf r..
, . -a. . j- t - f r -- Ak-S
t . -4 .. .. J i''Aft.
ft
f .,, ;,- J 4 a a f . M aK ,J
t-f -ttj ft. naf .j a . t f. faM .i..--. 4B
At 4 ;ka-aa-V ' ' .a aft - f 1
n i - - F
4tttft At l .-, (af Htkf I )4atl Sft.
ftaftfttft ' '-f- -- f Aaar t - ' - J J, ajantka4T m4t
, ft,.. 44 At g - a ...4 . - -a" - -a Vt - 4T
A-" f ' f 1 AkAt g
ft 4 A ft. . k. A : t ,- ;.I 4 . -a -,r "
, I . t'm -mf- ? , - r f. - a at Ta a v-.at, f''. "kAakAka
4 Aft ! ft- ' .. ' . .f at. r-l -"A" t-v 4
Aa fca I f-i-i - f- . ' Bat. - . i - --? --tA-
tt, tiaajf - ' (-at.-- --- f a 1 ! t
ftt -At -aat;.. a- - a - Af- " ' - ' 4 - Avf- 1' aft' .AJ
tA At. a at -a-. - '-; pa- - --4k J ataka - 4j-aJ
WftKbt fctr -.-) : ' ---- 4 .-'.
IV Okat'taf . r-'" ft4 Ak.aaM
' - -r '- aa
T. ti ! aVAAai
ajl ! tf. . 'i- -a.-..
- tt aW ftatm.
5, : f TaAftft
-. . ft tKA-A
a..- ia ft
tf
1 4 -tf tb
a - . ! -t t f AV
T a . ,. T
' 1- . I---' p.
ka- At 4.- 4 A" - A a---! a
I- I fa- - ' 4 A - - i a. C f
-! aT ! .t-a iy-t
AtA- ' AAA 4
I
- aa Akta
AmftA
i. - a :
f..k,t.. . - ,
i. v -J-.
(k . Af-ft AT 4 - S 9m f AA-
-a-lA K I" ' -- LftAAftk
, V A.- .fa ( ! a - 4
r ' ' . . a - - . - ; , -
a- a - aaamvaa," (A
.- f- . -a. . ..- 1 ft
i - . - - Aktk
, i r-- aa
- : . u
: h : a1
... .j i.i,.. '
U (.- i l - f - T Af AAmAAf
. 1- A tA-,'
k J 1 A . "a yfi..'j. T-Akka
f-a a- aafT-af. - aV
ft'" a, c; f-
;;---
ft. a r--At.-VA.'.
I W ' t I' a.
I aa -fa' .
J v
-j . ( A t
M K S
ttlPIIIIM(l!lMll III! rt
atltii ' , a-.. i: a ai .rs- aT aaa
ui- -a a-r
SOOT ' i" "a fa SI K L" P.
. VI - i ..ft. -. TV.
al4k a-varl. fa -li-a. . ' i . a4k.
aa r ii- ran. i-aw - . . .'.a.a- ' . a- . . aa
4 i ? I . v! -; .. i . i ra fa - --ya aa.
f, f. I -. - - I ' . a; t j a.
. a ial fVa. 1 . ' ' - " ' .
.aa ..II IllO.ni
ft ft hftAf K A it
.v ft aatk- mf
IHI TH 4 I.
-ft . - ft ft VI I- A I T Fill fc t
' I RK. -r.. i - mm
! tk-akk- -f IAA-i.aCA. 4V-- I --
li.a l ' T -ka. AV . - ' ' r"' - At.,
j AF- AAft - T ' Sat f 1 . ft f ? trtAAr
1 r. --.V. t " - A - 'a WaAft
t4aVAMftT - At ft --Atm
a A UtrMTftTVl
r rMr rn r'a i : : t sr.- r
f) A ft AV. - aa-aA a m- a- ib- afc'. kft
. -v? r I -.-.- --.--i - -f A-?1 5 -fa
J Aft ST-MA l-f tW:IA ft- -IKmrn .--T U At fcrftf AaAftR ftvAft
VaatJ- A
X a fg'a.l av-a-a.k-- At ! "f Y 1- aft
t... ava ff r.c t f I iv ft AliLft r-a- "At
fttvA f -i, A4- Aktl AtAkAt -. laaHka, A 141 A 4 F Kt U
tin In- -
Viiol -Mft or rm-'.
tt A k r-Wa- : "ft ' f--' ak-T trfk.AA.Ai
- tK -Akala ft ftV - -;"- - fta'-a AV1 AT" aft
' ft-"- J . ai- ft It AA.i. AAA lfftltA
tak-AftA
t.rlpAc l tka BtftAftalft mm WIaaas rkftallft.
AtrnJ v--a-a - ajat-jfttt - h -- - 1-aAWAI
, ar-. . -aa-i -:-!.-. i:ajfclr t'.'' V.-T
Rxr. tn ' : i-s a . - - : rT ttii.
rftifAA UkAVrfcA Ift ft) 1 1 ATM. W-f t ftnAM
l-atm) - ' t T Taaa At O 4 ftft AAA
' AftAkT A - tf; V S . . aa t ftf A 4 ' ft-ft
! t,atre- iai aaa k-4 fr jt-
AtAfAlAV, ftAtr t , ttVaA ta- t at Ak f t lftrl, a.AAtAl
--. . -,- .a - , ' . .4 ,-. , fJkal -a-.I '.--. -
ftfft aaa (tft - I Aft I ft ft Aft Aft ' N A'4ft-
.aa. t a-- -tk-at f ' . --kft AT AV 4 A---tA--
---ail-'t. A 4f fana, Ka ff - a I W - a" al Akt
aAfCkVaaa k -- i. t
.-ij S I kj f,ra "B- lat ''"' W .
Prli-ltMlHk. . I ; A-l-r tit . X. T.
rHM ft, lk. A ) 4 (-U P-A- PoiAlft.
AT
I-At ft. I K AAAV.
Atftfta I - 1 Vat -
Inf.- - r " I- -.
-J toa at kft--at
-- 4 a t-A-
..A. ai-HU. - - ft j.--' -4A - ;
-, 'At 't - - ft a ft Al akta f . 4 S AA -
t kki-Atiaaii 4 u i r'. e -i t---.-kf
kfatV-'- ..- i'i -lk 'aa. ; ft' ,f '-a -ft -I-Aa.4.1
- a! fv-:- -wrt-rft ft- A A A ft-ki. -.
. IF- '-,a,'i " . . A "AA -Ak 4 ftkttAI
ft . Jak - ' - .3t-. ' a4k- At A
ftl A-t a. AkAk -. ' AkC-aA- AAA 'T-
ft f - .
I : nivr i tt 1 r ;
Jl W V) at Ak t -
t- a! -- t ' j
i !-! --Uft.lAsAfi -t-k-.
a , -tv kftVr Ata4 - J A
rv Tt -J . AmA.
4. A'
CIUNCKTaT 5ALF3.
.4ftH lOUf Tlftoniltl.
A A ' - k A- ft ftiatAW ft
af .. 1 t A ftt A
i a . i i m Af
4 - ft-ft) .-- 4ft a)-
r - - . - -4 -
- ft v ' ft
, A a,., aa. , 1 ftft
f n t..
t . a A: ,
ft " t ' -
ft 1. -
a A ' I
f ,-aJ
IM, lOlKI IT K Alll.llLh
, ! .-- A. , kt.-- "A Vt At Aft)
.a V ' a . A.-. !- .'- t.' a I I
T . . A- . i - "-
r . . -a a -4 . -a, la.
it r-
4U . ft
. f ftk.t.
yp A -AM
" Nkt
J..." . ' Akaia, Iff
.,M- A'-a --
! .4. . . - 'fl ft S-,- .(t av-aamfa
..' - I -fc 4 '-. -- AX. ftmft
I A-.'V ' " ' A AVftml
iS. akt '"i. - I
; I a - I I S- k-
a (ak4 4H
IIOLICN iOLt lftOkft:
Ii i ot iri
Nm !. -4kAAit
w "it ' :
l.'.r .:
Itt Awftoka - -i AV
tftft AV .f..AA V' - '
t T Ilk- til. a a . ' a- "
k- a ft-,, 'i -' a
Til ft UM K.I
. t.jT
itj t. t
4 t-.
k.ha In a a-Tra a. a-.a a
vla, a .aa. aa.-aaa. ' " "
a-al a-' ' - ' Jt
a 4-a4. .a a. -.u. -,a . a aaa a-ia"
ai.a .ka akt tai-a ;;1 ai-a, aaaa
aa.t a. aaa.ka law , -V. -
- l.a fauam kaikraa 4a "2 ilrl. m
a-jfa-a
"'l
' 144
K. B MARTIS
(tt TcftHAA-ftftk
..
ftAftft, AI.AklOftft Ak Ca-.
iwrarmmt A
Ilk. 9mmr Aft
air. AWAasft. VAt-aA artm-'ft..'-.
AtAWLft. a. kft AaOftACM ktAftft-ftft.
ltttS lt CftAktttl-1 AnraaAfl,
arta4Wttaa, I-. .
laljtft
--ft.
.' I 'l i L O ak'.
fcra : a . !- iaa. '
- Ik. . a a. a la. - I-.I a .ii a
if atkkaA.
It tiAJi v 4 tt
AaaV
aJVkflrkkM,ll.ytAaaaa
. r ' '-:
it3feBIBi- SJtia)ta
a---- -S A,4-toaf1vaV

xml | txt