OCR Interpretation


Brownlow's Knoxville Whig. [volume] (Knoxville, Tenn.) 1855-1861, September 29, 1860, Image 1

Image and text provided by University of Tennessee

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83045628/1860-09-29/ed-1/seq-1/

What is OCR?


Thumbnail for

i
i.
u -ii
I'll
V V
- blJWpTLOW, Mitt aatl Prfrtct.
ft , r.r-...
! PUT NONU ; ON' OU AttU H UT AM Kill CANS."
TBlMr-WO DOLLAR, iKVik Rf rt.Y IB AOVA9C
i STAliLISHIUX Al'lttL 1838..'
KNOXVlMi
VOLUME XXII. --XUMHEII 0
a: ax vAV-wv s:'i ; mar r r
ttatrtiK A
at Law
i u f
-
"pinner & Miller. .
. , n " mart '
.-.. .,
rt. t o t A
i , - '. "ft. aaal
.i. w rt it..
t nun
( . . a ' I ft t ..'
F
c- i,ovn t co..
on aj l i airn.
- ill
i- i.'Ko K 1 l IN OS TON.
kCUSE & SIGN PAIMTER
.a ASS TtrtK SKil.
. . " am
4 K
1
lit t -- r
r a-4.
,.. II WIT.
K C 1. N T TAILOR.
n i , i t n
Hit rw
T!;l!. JONES & U)..7T 4
v - til r ! I.
f itd) Iwr4i' Irj Co4ls ""-
. . .. v. . ... I ?H J't.""'."
,i.iiruii. rii,tHi ti.
I1KN TISTHY
H. r. n. runo clu
,ri taut i-iau .tut a at
IaM
t a-t Ir. aH -
a IV- l-al . tl. Ttk
' a. . - :t - ft., ft a a I P
a 1 1 1
...ft.,
a f - - aw-t- t I ft i-
..-a." - ftf.i-.la
-
OU rUAl tfl TY
. rl . VnAilkb i I
i. a IJ V U '. t V A 1. IJ K
1 '
- ta. . :-ra
M I
- t. ftit V-
t IH a I I I
n i 4 rr ft
a-
TliOlk-. j. KAuuV.
j.i.T a ii.itin mmioir
-.1 rf karaaa !'
,V I . t, ftVf
... . . . a.alt (r rtaaa.
ititixicift iitmiti.Pio nr
a.: a-. i'lai it -.-4 In
PHOTOGRAPHS.
AMBHOTYTES. Ae .
i.;i.r K't t!.i.ifi t c.i..r
: 11. s m 1 1 1; vs
:inr:m rK jtoprathic ali.i.xt.
j 1'inilliiirii.in tu iiiNMiR.
Ji t.ftih a tat L.ati Hataaa, ...I a-Ta.i
HClOUaA! IIS OP AKV
r rr ; f .
.!, .a.. V .fta-ta
- -. V Mafi tr am. an. a-., Ua.
1R1UT.
. w
MKMiR fHUKNtftaPHK
CHANGK-
M. MPHERSON & CO.
JI.M tl . B f II k TS,
I ' ft p" . .
kail till. Irta....
, .i'Hinit Titium ma
I . .......: . i : I
:irars aguicultukai
I M r f f f ; t ! IM PUTORI.
t mi MiRf 4t.MUI.(.
j - . -. - 1- i'lN. (aWjaa
- - v. H 4 a -. i- 4Vi.-.i.f '
. . - . a . : .l '
f. 1 1 i in km. ihn. n i .
.. ?; v . 'I'm :
- t - . .. '. - ft. u t . . .4. ... I a- a w 4.
.... ( '
M ACUIKEUy,
nr at tt mm h iiiini th.
. : rl.... .1 .. 1't.t I. r -'ti., ...
. J.... 'ft!. .-,4.l ...... V..'. aal. a
i t i ,.4.4 ! t tia. ' T t !i t.- .la.
ifia-tt Hteti.t,
Mrf at.. . 4444,.4 t- . .i ft..... f 'Via.
f. ..... ajat
.. , ia.ft 4... k. t-a ia f.-.alt a" i'a
. r..:t rr-ts r.l a. ff aa .1-. I. r
i . ka rt .t .4i4 a"to ... it. I t. ft
I ... ... Ma.' I tl ...a It.. . n. 14-.
n i .avil ra tXatt. T . lU axia
k Uill't
OV Eli COAT
,,i HI HtK.ril.uT, II . TW
.ft. a... .ft I
tt.-fcM kia
pta. CljaKilA.
4 Al.4f
-a . x1 aAa.aa. adk
, ! - . t- - -v. n
.If .4 -il fjV
CkakO
-l .a. .- Ma
Artiar 4Ua.r
. i .. .t
aa aai-aa- X (
j,,' k'lr --.1 -J
I . : pift - ada
4 It'll
-.if 4. . a
.
. a. 44aa.
Il .kl,. ., ( ,
Itt.liii I MI4.HT
It. tau ftv
- . 1
. ' - ' f
... va " i
' ii i r . ju. tt
l-t a
"i '
i. a. at i
I a.
i
: J i
. , U ? ?v "at eoWv Tat
f-j-iajar- -- --.
.. . . . - -t - -f i t -Vfttaka.i rama t Va
FOB SALE
.: 4!...r" .-, .t: l"! t4 .if
4 . - a .a 1 - ft aa
I ! I I t 9 I C I I I.
.... t ... . A ..-f a.-. E4.:
' ...-.
Tn. rrlTiiB kkoxvillb: whig
. ta ta . m tmHu j
P'. 41 ft-ftr..! f " Iftr . I
fW kKnt MiM
r V7"C. M'AOOO,
ATTOlAlir AT LAW,
V F pv lw-r Ht .
l-sm v- ! J , :
i .V . .. . ttM. - -
I KV.SIj AUHl V Xl-S.
v a r KKrKtvk ik.t.MMiii mr
r ar
IAtT. IX At.U ,,
a t i.iini. afti..v martli
) . r?k ' '
C.M.I. AT SIK THEM!
i'r.-...- .-u . u,i. u'ii tw
... IK..
t- a -.n.r.l !
1 ) I V i i O I !!
.W .- '
B uh. . . . i m... -M a - '' 1" '
,. .. VI r i.
p. Vti uosM
W it V IAM W. H hlOUT fc CO.
S I I, K ; O O D S.
Mil a.mia..
a a vH
a a a.a.
. -a a i.i.kik
Hlt.HI . IMrHtlTi.imTHmH
tatnivii iinmtir.ii uriiTit
vi . v. . . ii-i 1.1 k ..M- v r. .
ii... ..(! ,.i,.... ,r.a fn l -.
.... - . i,.i a Tiita I..
...at t,'
. : I. i H I IftiMlX i V.aft a-a. Imi.
n . . i . ,
ft... IS. a u . a
a i--- .-at. '.ft
Hw. ... t . a.a.ft.. .-..i"-a . : v .1. 1
.a o.. . v 1". ... I . !'.,,(
I- . f - XI a . . fca
a I ft r M.
ia
a K,Vi.lllt I
r--. 1 ... .
rvata ft '
(l.ta.1.
MTWINO MAC1UM
r xai.t. r r. r. MKi.Mit roRK f
i. -. .-ft-..
; ft-fa-i
H MM
. Hl ' : I - -a-ai
MAKnOOD
HOW I .WT, HUM HHTimll).
II Tl kt
t TMK ttTIRK. THIIT.
U..l.k.-.lltH,-
.ta, a a....a .-aft ..a . It-
". r a
a. at. ( - ' ' . - - 4 I -aa... ...uaffHtaa.
, I , . I-.. '1
j flltllArit .
T . ..a tar. '. ' -a ,m .ra. M a.1
.ii..'rii.i") trttlli
M a;attata ..- laara
Kt.m a- . k- aftt . ,) ..ataa t.
raj4 a . '' it. aa. ftnftk-
r.aa ta 4-.'
If..,-.i wti yl..". I t .... i.itt. ..-......a-i
It a .4 a---. . 4 ata
I . 1,,. i . - ... I .. Vr-r ! 'It
v aa fta 1 avt !W -- -4 a .ata ftka
T . a .UI aa . a a - a ft-- t.tai aw.
1 ..
i 1- r- rt.4
a- ft.a4.-ta ar
lat t tT t J
... k t
till
t I ar
THE .MAS HXPRHXS
( M I A X V.
k4T
Uart. Wftrrs9 ttitKr ia4
I 1 - - ,.k .. 4fr tkat.1 1
ij-aj Hav-ia
tr w. .aor-tai-r -3 - bin 1
- . i.' a4a Irt ' T -at. .4 t a ; at.t.
. , ..- -atata. . ka.....t . - ' 4--. r. .. j .4
f 0 .-- - .-- ' A l a " ' .t 4- !
.... aa,aK-a. - a. tt raaa aftaat ft. ta aaa
4t- l.t. .at. fa 4 , ftvaft.t.
U a ll.AT. aa W 11
.l..aal.
autrta. I- a.-rt
' ta. a i i. frvaj
t tn yi rt ... t
ftftUT! .ij-.a.. laaa
. . - .
,. t,r-rT) AC4 (Baliota U !!,
Lt Hal hu, a.
WM II BOSK A. Dr. A r WILLV
1!
,. Aaftvtnx tTtxn TH:J.r.Lttt
11 1.4 I II
(rxl a. I" -l
r ait it
(4k taw a- fa Tf- )(-..! ;J: a-
a M fV a ti aai ( af avtl
ft. - Va - - f-T if I 4 4 tVal.l a.-af i
. xaW tA --at., a,. a- a J ik-'V fl ' af H ..Ma (Mtl - taf
nrt - a- tvi.ti'. i t - a-a- t a- -a l-a. aV-.
au V : -.-i I Ka- . '-' ' "- " rr iav tT -
4ft, av 'v v aa r.j4'a- . taaagpa fliaaaf tVat
' t ;a t. j ' aaS 1 - -fi-ifm -Tajf
I J( a ... pill n i "W
4ar
a, . ,-
CASCtK CAN IlK CUJiKIJ
:i R a jm u
'r.r n if ia imiitii inn hie
i. ... i -.
. 1 tli. 44.
1 t...
' t.k- 4.
..-.- 1
I I-
a . 1.
I r
. M H .
It . k
t. I
.1
. ft.
ft "-. 1
, i- J VI I
I., 4' ...
! t..
. I. - - I I
tv... , l
ft I
J I '
J T k'.ai ft'- i. li'-ta
a j r " a ..I k.4 4.
K.T-.t n. r.r Ki.i Mb ii...,-, it .
At... ur it. ft, 1.4 4 It ft....'. .ak
t.t J k- kt.. I4.it a. b. V I. H.,,.
it n . a i t Ml- 'I...... Mi. r.
1-.-44 J.. . it
FAIROANKS'
Kcala ttartatiu..
A II KUCKKll
4J ""ft i vr A.; t i.'.'st4
fX ( --ta .
iirrr.ai to the
TtftvW aa; M 11.1 ftt... tt-r.-i If 1.4..... .1 I I.J
4, 1 a. . l.t: K ., ' ..! 4 ... :
j;AST Tl.N.tKlftt'r.r. ti Ut-OHOIA
AII.HilAO lllflllM ItLL Tltraab
I A
"t l at.Aa.av,
Fr m i -
V .. Ig .rf) i
- I i ti Ut ;
Atk.
, .m r ..A bl Rak.
4 rH4A-ar. Ha PmM
V 1 M A b Ut
W'tiaaj 4.-v4Mtxaaa I- V
4k.a..t.4i i ti ( tij.
V"""i
l-rlt
Ala.. 6 .a-t-a!" 6a I. It .4-1 k. ia.
-4 I .1' ttv-ia I" ,
rt 4."i.t4.,l . i'f
ki.-ktv. t-4 t. .
kttr. t.
tu - k a At.l ai a.
..ttartftf fVlt4 4r-W
. a a a A r a
1 t-t ll l S'VWI HkJu.
. a a: a t .
ho a a. a ia t-ata rm
Ht..Ut.ttrftW 'W"
;1 V.:,Vt.rI"u -f- r-4 i-ak-lr
kt - "-I " ','1,"'
k4k.lt..- 'I -tkMRTt. I '
. .
.llll 4f ...a--a. , ,
.Miai.aarfl
" ,
r. AiaVkL 12
- - tftft
at at a --.. ta w ......
BM. ... . ..... .4 Biiuiikp
flMla. l Jfr.f T r U a.k.lt. MaalaAaiaa j I , bt. at itiBiftaiai a -'
I .ar .ka, . a-a a a, ka. H 4. m.m t-a fttft.. fc. a j 1 ;u,ard ' H la AC ! A4f BaaiatfAl
- a paa k.aa.1 ft- -?-' ...ka ,U .8 laa. .AaaHW mMf Tbluk ftf
IT - -
JAMi.8 NIVKB CKMICNT
fl .(k at"'-' nrian a ft. ata. . a
'niL"' " vv t;'
tWWt a IVbMWt'.
tat it tH4.M kvar, vfcV Imritli) MaalMn
t-tt w -a ul tar r.t4 tp. 'tat ft4 Mxmi
HiWirnWlll w aba ISi V at w
r . ka ttftarat ! ft It. ftftftftar
k M'l i m wi( NM
SVtkaaa ft aftt.at fk I.
C-nt m4 rAaN k" artraa, WW M I
ftt.fc.a
Rataa af tttHMf-
nf K.rt ft" M" t"
aVi at mm . fa-t awta, T4in TV W Ml 1 V miaaTX-y i
) I ....
4 IWM
tit. ta.'irA. I
la. , a-4 'H'a. aaa aa ;
. . . .
araM... I i
T;;-TLl.r3T4 i
t.. a. vimi fc . t-a-.'M!v ifi a aaa aVara i
t-r aaw.ra.1 ia I . taaJ
" "" " " aaaaaaaa
a. a a ii 1ltlti
KtOX.ll.l-K. Tf t.
TI aKrrataitiaiia a. .
Ka Fu.ioa la Tbt4.
t . ; . . ;
i- ,.-1. .far. M l- Jk.-
.t .) ,..; i. V-.r ,kj Rm kianitga '
a nJ i .1 i.t ltc(, U an Ui it l-al :
J1. ! 1 a I'uxgtA aft, a a lt. Via
.i.v fc. ...a h-4nr lf ri raai.riar.
v 1 ' ' ;
f' h-4or. lr Jra! i.f rkararlar.
a li 1 1 r . t.i pi Li ni'i-! lilrlr fT'h.;j !F
Iota a iMmiLua tlal." !! i:'l rn-'tt a '
(.rakan.a rl ia aaan la IV. I'raaiai. r
T., . r ' "f ha Ti-fiiral Rr far4t Cm-
la, lira ai St 1 it. 1 inra'i"?(g a ltf.r.
T - !'!. lit .thing iHjlr.l a'uh th
li . ur. Oaa a!.-aal aat'af!r uajuaiu
ti.aa V .i.ti in " !;'.. Hail kl. ferrlaa."
Ii j.r'r'r'-; b a ',ih- P -, r.r L. 1 In "
limv ! r ( rma ae4 llif t-oJjanat .
! vit tiriiMt hay ) rut t Paag' .
!. m- ar,ih t It" til
T Ikt klaattaa-al ( atattiaal .
Nikl.rMi Itakal la T ..
1' 1 !i4ra4aft-4, pattH. 1 af i. liatj.41.
t r . i''trai i itnninn f trM. Hp
. . ! ii" t k.ai"!, aaj lttt- Iwn li.
4..,ti4 1 . .o. ti, r.i-on la rtit.iaMltlttiu f V t.y t
! mi Va,, n. s a-li )! o tUa l..-
1-1 , ,rat 1 in llt.ft N11. .al a'!f
. ,i-.r. ii 1 . t r.iitva tit. 1 ttaaift.a-ti rr. -tai -
,.( T . I. a,- r.aai-f 1 1) Ita. ft t.r I ljr
I . . .....i.j.la. la dtt lie a t lb. 1 ...
t i' tr a.jmiit.i.l'atj atikaaaat to fu
tn , ar,.!. !,' ai.tj-i.-K al MaiUb4
;:
-. h .mntitr n lit t Jttt.a iaal.
. ! .-. J.iha I Ur.klrt.W -iih Laa.
l-a .at- itaait. L.tarti aa lUal t-latft.'tu. Amii
ik.i ' if i .ft i.jti. .aatl l.t klif Dooila. aai
I... ti-t,. tfat'. '.S-rr 4a 't k.t(a d'-t-lar.
v. -r I'falrrrtat -..r kita ir t-!i f L.atain.
J.i If. lit Ki a
K. W.jH.li.iev ,
Tai. fl.nf
Taaa jj VA ia-.,
U I'uiM.f.
Na.rt.ft.!. tta-t td. I f,trr
A'l.r 7 cjiaanrj !.. jtltaV hatl t-.4
i RaS-twoa. ibar raatamaJl I llta (Va.a.
ti.ttj iv: latfii'.A'-r (.Httottd
i!t,.aii-
i:a--i vn.iar tl. ral
It a 1. .i Tai.
.l rati ;i. lutat I.
tif a tiiii r,.i!
Art
t ihrsr K'M ttaal iat, ill r.jr lo
in..-:
la..,t t- k
tka.r
lr. tna:atiu. iitt . ,at lkt l .;.
. t i trt. fit ltr rt MTI f-'X
,.i ia. ',!. rtf flu") ("ttaTant o
. l.rltattj lk V iflWl win 4i.
!
. - 1 .r- .
i.f .-:l
. I a . jt rftt . h.li.
1 k.rr.taai a.
itial.. frotai ih
1-4-..;.-: li.tft; ...I ef Ut I'j-tp.'. I "rttll-
! ..- ti.ty ,-raMa.l a , iii (bc.r aaj'.b.-trf.r. kraaaft
.4 ... lr1. a. t ll k. .a4rt4!4i- kvfUIC vll
!- a., .i.ft.ra- s .it. an l itit(f pal ta ar.
p. ft. ?kr.f t. J i krrniial (ttl j4ft. nf .
f ,v-.tllllfta Ctcft Jra.JT
! tiaitta a- itt?al ajtrfaa la tin. b.
i t r:r-iv.- . ui;ai.4air4j a4 tt.rri.4
a ;i : .V: In p.-,1j-j R.-:-k ir'lJt
(. K. aa !..ti,a i!.r, lajrt Hal rtra
k .k-i Wali.af a.U fata-) aliaa lli'T ia4
rtt; it, .-liftf rar, ttf IWr I athtral I awftviitta
Jaavs Crouttr as Jeka Beii
T t ! it. ae f ir'.a? lull -! krrr,
if-ian a J' . . "-t4t.rrr. i .1 l, 4ik'k.- a
I -kit -I i t-n '.,4,a. tiaia .,. .nrrr. -.1-
4 1 . , fra,- k W hi; a.i.nia-a:,na (miVi.
,.1 Mill fit" fl' l.rinjf tj-rjfrlT Itl lha rt t -
. if :-.n. I . ta tut tin-iri. j II Wft. . t,a
It, ut I .at. Iftata, a t.r, a a4 ItjjaiaT tf rrii,,
I'.riil.utl. Ih. nturrtilir rtr I'ra
t.vaa it. Iii. rb.iitfa h rraoir.ir.. Jtal. K
I (-La in tjri,l. add aaa ti rOHtii.lr!. bard
t t iti.l ba k.)-l 4(ttia fvr itan la 1.. I
arnuiiit-ra.l I ..I !lt.. i lllnaai r.,oatr
t il.aio!l!ir4 Itl at aa'tj a rtl that hi.
:' l - .1 fu.ftittt bj If. r alia irrj fur
l.t,' Si.lino tla.nlr l aatl Wat., log taal k
, .' i h. .ah r.trtr na In itj..t, ka artt a.
. ...iii!.-14 A ii'Nt J-a.J in lhi n., kuJ
Itr . b.ia .r :".4..(( taalj kritacfct kim ta-
:'. k'id. r.f 1 k mitt rat i a,frT k ImwI jar!
,4 ..it il,a t-itip.f i.f i.ii i-f aar .Iraala.
.. a. 4 i.li ..,ft. 11 af Itia ra.Atg a .41 Wnl vf
I ..,....; J-, Brii !tk kjia h.a.l. Iird. !
l!f,t- .if I, .a IL .!! I4J0 fDt tb Pll.ir4 T
I t L.. a 'i ih '.it --I it ui.k lift .'I ii l.i'l in
I'l h i k.ui.- M ciiiHC fall, ini tfl btA nrt.
ftt..,b aa4 .... ra. for ftfcl, aad
..... it. i.ita.lfc. atittaiD a.U I. attar .hotrtaa
kp li.r 'eittiit rrfci j,- l:tira tlrhutjtt.nrir. f
ii.ao .ii. urtftd J' ij a tba Aairrtt.a
l!4. tl K- (.-ai i;a, ta o l.l. a. apaak.
r ff t'...i itaJi - -i.i Ii ..Hr. ia iha t'i.it4
t-t-4i.i, afaki, i, I a. trairj nf Tt'.r aa
Ji r l.t ti ilkAki.u., aa l 1. ti"" lit taaiiniata
fu. in I'r.k.dta, r . uf tba (real CaatTtTtv
iti.i.i t'o ! ' N.y, ba kl k4 Ika
i - ..iiji to (a to S'jtklitlii, aad oa tba cora.r
t.f IL. .ti.il, aa tatai4af akt, U kaarlsf
cf tin Hiiimii (iTATl.aaai 4aaaaoa bin
1.x- a at.ll.6cr. aad A boliiiDat.t, aad a bad
ii.. n nut ar.aorll.j pt 1l, eoafiliraf
. f lb a4irit u (j4ipl. 1
Jt.'ua 4 rt.r .rr aaiurKiii .1 j a Itttia, a btliful,
a kt i .i4, .ail a arrl.tt4 (nt4a fair a mi,
ant r-t.ii.tltr a ial.maa, r lrrinlaUng
J"u likiti t-Lai a fttriu.1 Think uf a
(.-(... . l.ail. it. iu ta taalltal, a til y m
A.. I ' Tl.mli i'f li'llr JrkinK aVti 4artta(
4ii ti.i. a i-'..' mattif ! 'Think of a aaaairc
. 1.4.4,111.14 1 .ii aa lfkm: ! jot, uf a nlaa'rattle
r ,. .. 1. ui4itttinn IbaitMiaTtitk a4y.Er. tka
.i..n4 11.141 f l.it rn.," h. 4ar, B g kftaaa
itta i. ,.iitt.ii. r.,1 l.atiiij IhrrlttkJ. ktratrath
I. 'a .-I. ..ia. aa 1 latkuta ftjull ti. I
Ligka ia tka
Ikiii ll.f .t tl. un. ami ftbil.lita. ttu.
(.i.it.tt f.ittlr ra atbfJ tka duat .Ue
,butk 'ri m lirr frt ! Tkikk af Ih. Uarard
.U,rm, ah.a taf.fd a l-oi.-HI al Ik
I tnana aad tar.. al.al tt4guat aatr I .Mia
4 . . . .
ta ti. rat ntlad ai lr aiiar.rt, aad
r , 1. 4. .. . .4.
Ijiu itntirioatiaa rarrimg ata. Taj i
Ubrrr ,b. fDiVari. altjk. .Ir, all..
. ... . . 4 . - .1.. l.iL.ft MftHIl
, ,, , , .
-tk. La latki art a it 14 .
. , tBnttwU, raAa, auk ,
j ,,,, .a .tOi aterf tnku-a
i t tA a pr. tar IX. V r 1 1 ,p p ft. -
T -k..a . of wa. 1 1 .
a .
ttf. T. T. Ifl Afcla-
lit, rtHortaUl?, tMfee MvtbotUM
Trallf ttmk, Vf
1 A !., U to rM4 fcmfc&rftif
t(fj iMtuait tcki,4 tit TFtiik U
P. f . Kt e tut ?r.rr A
li)tnif (At I tomfcrrsl of taal.. t
tre h( t.,l M.thiitil.t ntiir
fm'f ksmt'i? tn f"f nit St-1l
Hf WyMw. i.t iI4 turn torpfo
B aitH .-(-. --Ti?7 I l T'TTlr " 1 fH' f , ' -J II i-ti . 1
ftttr I onkrl! blbt ri!
.in ( r
TV ...... II m wi . b.. ta I...
" t r. ... 3 .- - m
H.mill Irtl'K la t - nr. ina
t ..i ik. ...
a'Mtr. jr a .?.' si.-f.J a, a
faaff ' IVfWa i( awfll "
" B tjn,p,-. ), f. ailrmaa j.f.'a tl
t. ..ii..-., .. tli. . . A
j anl."M'ic. uf ill. Ijait Hul aliat rtrM !!
uti.f.it 1.4-ui.ii la., for mr ati.1 rr.1r I
lar.i.;,, a li-.rtt III tic 'ft .! 1
. ., , a :r.t
it.!iahit ia im. 4 la .1. cia
I u iita Mi N'-rl f. i.lf , iit fitft. IVI
t ta ibi .
r r i . nit i!'Wff ' .!
Wm immwH ,K .3M,a,.r,, h , ,h, .. RT.
rr i.u flr. ahuailil .(il(a rulatnat
f i-.iMihe lr tl arrHi.a. !
uf m k. r,tla Wkiar aj-ail a rtta.
.a- t;i.4If-1 a. CI W'H fvff th V fHi.J . .1 . 'I; llra .
. , , ,
-r.i.1. a 111 itur i.tiii anil rrrttaarr.u lr
u;.,.rt ui .,,. in,.nol aitlr tl. iri.Kr
I ' ki t ..irr,niitim la lliia .-0'ilr aa.l Jilala.
l:.jl !lta .Ttfira JM :t!iira Urltt..iTa( I tltir.h
' J. ,. t I. II a a. 1. 1 i. l.a a) !h lial kf"..
.-).ti . ..:l- h tTt!tt a.aUha!,iijf a fft-itlf H
' - r f. ft . V..'Tli ta .. an lalt.irifC m.t
1 ti..i. r ! ..i.t.n,:!( ..i ii,aii a
a-ift l-i r.it.lt- ..titiara Mltt.li. iai.
t.. ; Ian: t.f ..f.b..it atiM-ufcing anttK-a, fi,ita
-. . .a .
a tt . 1, r' r,
tv I. ' t. t
a . I a -1 aitil.tt. a lM-tfiH't
rji I I- at... lr n "I ar. ft ttfiaj h.t mtt44- a.
i r -..i. ! t ai 1 1 mril trt ka iMIatj (11a r.nvtt lita
tkat f. Ii 'nr! ! t.1,,1 ,t.. ftirra 'h- arf..
fn.tit.. f-. ih" t-ln. K'.a toat-.V ra.iriarfaa
avi.t-.'.it lit f- i.4 atr.'a ta.f.1 l.rrl. Itr
i il'l-..r. .- A.wr.'a. a4 . :ti( ii. ilt.itt
it,4 l'it';t.k Ija r. tirt".-., la iw. taa-,j..f f a t-l
j i- 1 ,rte . ft -tri a k t iinti fa,...,. ft a .. a ai.
...t.. (. t. :.titi-h.i It. 1 - -a Wr aratt'l 1' At.
i. t:.t;4 . a It ullrr. Ii:! 4'i.rtnc li'
tr- Mtrr n- - V in K I. iiH.v'' a ..-..., intrti
ItiO fr-a u . tf t titititftt aHi-ltrt,' ar,t.!
liit-.,. (SiSlia la i.4..Ur !tr r f i.r
"J' a-.'- r f''
a -aatlla..i I"
la a - itktt . t!.4 t T 1 . Ic a !
a. i.v. ait.l ritaf.il pf.ti.Mlrf i.f !ii .ltitt.1 tl
ftitii.ii Ira. ..ptt.l!4.wi t,'..t4i-l ih Trnurft.
aa. ai-J lr i. .1 In ...it -I ai-'t-ti; t-.i-li-Ttrfl ft. a
t i n h' I' f'as ri !t -i in
a tf',
n :4v ih . I tr for I'f t' lrp- t n . w
Pi ! i i.f I
t l l -ri-f U- ' iaj tf. Vrir '-
M' ' t ia. ',? Ii it 4 c. I j-r- Vf -f
a-; mt . a" ii in a t : tq tHa.
i f fs r9 'f ii 4 f fn .- ivi a il
T.l; ! t'Hr, H"1 i t fe '' IT ll"
a. thtrv rmth frrH I ti. !;. r ft.
rt" -4i! tukra n.1v .4"af4 (Lf I. .t f
Au'kofi' n1 ifr-1 W'lrti if
Trrfcr (.' aHor,.g w Tv Jf .V.tnf lW :
a ftMe I tt-f 4-1 -f K'tifi, n.l Nt -
lr Iff Aa asattratlv . ii U f.r ll.aH.p
v Ti ;n fii.-,t Ii na i tr -t t. I tU-Mih
c.j t i f'f t ; uj, at. t t -jr' 1 l"ip. t.
Rrrr ui; pfa !. r 1.. f o .1 I ijl
.rtr 1Jp ' tlrr' . (fir ih
iUUiia rntVipr.: . faViii K U , .
, fcrt I a- q--,'Ut ! 'f .'!. m, t:o iH? r:rn
Ittwt tir r- i to ljr I r
pn .'T ilf filarial!, t . ).'!o fffrti.-
la-C 1 (V tt ti W ftrf if) Jt-yfll-' rr,T IkfTT
frK ak H
ra anl.: , .4 liAU-tt of
4i t i t fc. '''al i rri of U.
V -1. . !ai'i'f!''aig Uh-
4r4 t N'hi.r. .a.ci " Af n,, of lh
Jtffil,4:4a '.jft. .dM ",fif-h !.T.j:t. la Uv
rj rc.M wbT .u.fSf aai. r v'T f
tftj-tif T!. itt -r1 '-r in 1 fritAtj uf V'
- kt-..i;j( aa uju. b ftit ttSa .Sdia.bera
R-t'k nr-rn t. rj nt tittlf
Uiti ''.mi fK rt' t;h1-.ir ar.'l fii"h5 t"f Vr
ftrfc.i-rt.ApEf Ti.. tu u-hkv IW..
ftvl f ' r r 1 1 i,r . .;. j- i' :be
..ft'!,. TO V kd.t Oilf h ! t.irrt MM; f.
i..-".'ar (-' :ut . ! :"" i' H. .
fan I a-i- tn pit- lit f'h'i n j'ft t tuK m
tf 'M' t (. !u ajtf-a tr VMf f
..;. B AlIVatla tt (lit dlT fff lt
a.aJi' t. t ft "n i pit fm
in I. : Ui' :U Ki'ft ir
C ntci lUaj fca!.. 14 A '.in.
fMft mrntt-rn't 1. ! AlHr .. i
tbr :m v. .if.' ilt Nrrlr, AT 4 f Ifpf flV
til !". W -t
1 Tr M 'Biai-imi A ti rttn" . 1 1. - fi.iw -M-g
tr.f rt'rAt fr.ti Mi -N t. ti !hc tn
r. I: tin 4 i-i. AfS' . . A f ft'i .n-l'-a.1,4
. ;.( 'uil ktt'l Oir: t
" li.!T lir a4 t at l tin it ni-l
, r ' h at tr 1 A ' tp '
, k iaa .-' al J .
ttftrf.'4'airtj 1,-a i
f .'4 -A4,
A. 4 ..J-
..
tai.itjf rtr, 14 a
W'r ar -h ,i ttiai ii'lir ii..rfl4Mi-l ibal ia
CUftll; t !: r-,ft. rrt .UIti I l.t Hia : tt 4t t! :r.l,ia of
a raa u 4 y ti k i .rt ir-l uo-lrr tar CitfttiLiiuliua,
and uti4rr wiir i kinia t4 laa, t4i- a ui-ijttriii of
A.k.tiraa j-..l.. Mr ka.iy 4.... aot r.a.
i trttM lt ailwW "t lk foalbara klatb.
atltal. 1
Tmcey SocatliitaT Alaaa
tt araaiai4 at tba lurbaaraara af .a. k
a kvaraiBftj anil itntrla(i!i. ..iril a. Mr Yanr.y
wbtn hr ttarUrrtl In b iitrr'ti hrr Ih otb
er 4J that ba auald r.ol ttt-tvlr -tJtm ; tbal
ta araa aut Uta a4aata cf ta4 i.aJ tct
awa, bat woa:4 await ikatrltua f kn 5i .
ia atbir aardk, Ibal kf oo!l vail fu- a r4
t.. ga a lib kiu if bra k kUil.d ea lu " d
tltroaa " l.ian.la. hiick a f.llaat In4r, ak4
ku 4lrtrtui44.4 tu ( tu war oa a prmnpl alia,
aal a .it 1 f. ,r .it.ftl g ittio.r, a. ka loard,
iictl kul la aatl fur twArrr. Tit. rr-twd doa.
Out laak '.'. ii..r Hi al'ai a af lb rrowd
mnxfi 1'riaripl. ara far. far aba If yea
-rvV V.d.i., abj ant (.t atta4
v " ' , " ,, ,
tahi-tUr aloo r a.ih a a..ll...a al j.ar .iua?
tf ul ..riuaalj, ahu r tfaiculali d ua Vaa-
ii or at oil.r Sr.-aalt-r I41 1114. ul.ta. la.
d....lu,ll. Th arrant bur..l t'..-n. u ,.-
,. ,
a t ...aid ttbl, ..,.. anjllttug a. .vrr
hrfti.l li.tiu IU. i.i.e.lnl tbii.. tl.iaig'.ifiir.
af ItpMHH-ra.il. Woodaf if h tkoutibt a ia
kufti.Hllr a.lkjkt.h iut.U ,U Iw.giB. that
,. ," ,
hr, lit. i.ftWvi.UU lakir.j. aj-uid cda
aliinc if l.tAwtrlii af aia, Ic4, aad tparlttig
biui ta rnitte aloaf by Koi.tvlllr, aaanbiaar
ttnk kl. flu4ttr bl. h.t .mrl afai.tliaa ki. aa a
' I
Biati b aad erfbja.aai.iug at) bv4r kul kt a J
fali.nt kftrdtt, pi.vrol lite iaaagaralltja vf
a fttdi at ? If k did, ka ft far craaler
IMi tba. k. ki4.tui.k lit. aadiaaiM I ka. If
tra aa.ar gat baiuaat piaafrti iala BA till
Ih a!iaat Yaa il aa aacti a tkt.rch a.
Utal, ae ac tar ta di ac tbf daalb
W would balk, kirn alnui aa aack a atarsk
tj k.iiBg kritaia ( aar ktr (kAiaa a fa4
kaacJt af ta-rm.-kr ia ki eaaa-uU, kaaa
sapptng rairtit rv la l!a af diam, aid thai
atttt. kit rfuti! a autiuaJ attfttta.
y Jfatlbf a XUtr U ti Cutrl .
f t Ih Wwkj, f rwr, A 4 Wm i
. rwU tWMir . T. Lw
MS f U ftrat of ' It tMwif. l.t W i
hr tU ! th tJ laiiaa tka ,
Jtfrrtcm a III pnhllih tk eard, 14 j
... -. -' ; t
CtilMfUII, Hf 19. i a
la tk lit nttaitwt ef rnar ffr ftf HH
I . i . . , ii , . L . -
Ins auMi'l .k'pt la kU rwtii;c r rut
at' f hif ti Itta t((Btnn '' Taa
l a avk akv.iivr Mr. Itatt atta that aaaifa
trni ' l t ikr knadt4 ! laM taaf
ia viHita t Hi rtit'.tr.. '
I a ill nl latilr rata tit avilira. aairk
k.tian. I r I the tuanV 1 M ... ' lI. If ikiii r.a.
T . v in. u.ii i- . . . '
rati "ill nl.lfwm, at o.k fnn K filihh
a tlalrho-rt u tii. It '. aa l a d jviivt
a7t.rf ) im bala il.tlir .faal tntuifnf
In ili ir.r l.'m. ..ttiiHia. ..f tha
A lfa..a..f uf J.itf.uQ ail ft-.tftl
U iM.tia. an 4 Art, Tateman. jaaa. Vt M 1 1 .(
a aa a. ..rain i lb.. Ji-Imi liM antS til.
att
afra inrMril w Jaraa VYoitri. .r , a In a a.
I rlri Dial ill H.11.1 r V .!. a.. hail .it-.
fttaMlril t 'Ii. lalraftt f Jfttary VI 144 in tit
tutu al I'hi it-'. 1 ha firm tif l r . t I ran
alD.m ahi.h Mr aal V" !' II ata .rl-
Kr.. Ii . .rrtlr'f t- . Ka l.itain.a. nnl a.aal.
! I alt am, ...irl., k I t) , al I'uail.ri ti h-l
Irna Hi.rki,' anl Kt Jaiac H .Htit.. o rr-
quif-at al.r arartal rflri.r ! ft tattalit.
rtlna.a "f air an Via 4r!l. tb t.4 to
I Ha a ir.i 'ecr upt.a ' tii'if m.arrtt la i!.
aal. f.V.aaa, n tk aa.at. In l. nir!.; i
W I.fr!. k On. a a .atarlir lltaratrf
1 W a, tm af lli - ftrin, al pi all ii li..:tt-
ia. ri rr. $a,o i-ii i I ih l.tiaraal of tfr.
anl M- rl-'i, l a-ir.ti i !aat. Itw.iciil I.
-.ll...ii In ttm. Vr llr il h :!.ar (imftarta
Mil k U Mil r'iaril I.J lr BitHl. a-or'it
annra l'ia IMHi Tha ni..rtg?a rwa.
fcr Mr aa l ra hall fc i-. n ft f-
f.-rla l rithr h't rraifH ..r t!.a tf !.
I..IH I I .1. i t vua an l aiarr .ar..iri
,.n oKinit ar'l .. ll-. il c...iii. a.r
11; ..! i-kot .tr In a Sit lita ril Jof-a
ll.li. ! 141 !a. I Vt -..ijl'ii -...:-
1 k.t 1, ;,n i.lVf r.r !:' .il VAii-lft. 1,'W
1. I ( .iv in l-r.:? 4y i.i ..f " h'. .T '
I ll ..r ... n . ,.nr,. !.) tfttfll til Imtttlt-.ft i f
li.. I ., '.111-11:.! l.-.-t r.i 'r,i. mr r.a'
ia.4..I":iftl...t ft . '.., ...ttl-l-Titl r...-
n ...
W..
. 1. 1 ,i- I :,.ift t. ;i i.iftff in 11. r-1 .n f
!.: A I ti . li.l I r.i.a 1l.l H-l " f..-
t.r u'ltrr ,r. :.,: .t t.l 1 .r i. u. -r
, j, . . , .: . - f I : - fit . ..I .1
l j .. i.t 11 T I ' I
;'.r. iilid li .4' . Jtnll Ir .tt W'tTtaft
ii-.r
I '.
Split br ths Truth.
rr II V M Mm. . r H.a." '.
p'.l . t.. Is I" I l ; t-.a gun" '
1 I." 4tf- '.' .It'l I. a I I " . ' 1 1 t , f t,4
rtif '- ii. r I., i" .nt'ipra-.'f..
Hr.
..-.t tl
II, r . ' I - - t:nj 111 T '
a4 .''' l I it"' . II ll an l :i.t i' !
fc
Hkirit - -at. - ..... . ! .1 . 1 1 i -
I'l . l'M"'i U 4 o It. tr.-T . ' 'ttar:.- I . .
l.-.i it. It 4.4n..4r , I . f Ut hr. .it4 rt? i.f
ih t ! I Ii.it!... t... . .... fir V ir .a .1 k,t
ilia - ' ft " A1"" ' 'a'
,a -kt f ."' I rtl-t lli'-i pia-rft t.in
Ihr ill . .1 , ,. -i . . ..n ta.141 t.-t ,4f ttf It . a ,m r
a ftiira I . 4 .it til tmiil tl fi-r .!
a r ft.- ! --I !!-. .a i f-i.tr n: 44w.if. f Itiatr
fl-4t. ll m.nit "f It (tftrti atil:. if ka -11
in li-,.l, t at .i Ii, r't. llt.io ia 4-vi.a
ti.... " I' -i , I" ri... ! intfttii Ir,ii1i .1
on 'ij..ta lfcm..-rii. t' i.tl.ifTn, ,.r atijt-
it '
' --taa
Bel1. v Diurvioni!t
TV B -r akiniM, - -'.Ait- ,-i -.r4l tlftl
-UMlttj, m a i' i m B!. w 'f h tal
If-,..., ioi1, pfTaArii f.tr tl. pr kf.
aArt..! h' e4 if ..' ri
r c,. ( n Nr ai"-ili T ti."'-
1 J-l w!l1 tlliivf t ;
tli in.rAn--
i. TSJ bA U .
af fjrai f V., (j ,f
t ?.! t wf tl At
. i ?1 of Iharr
nil tii'ii.i;j wf itiA "u;
lt4. i f.r th i!l
ih9i -r u-r w.-'jl I n V
a .trt!.' . ui--V rj. Van
.,, i-ffr.;! ' 1 ."''
1-a.HHiU liari't la ). f ft f
fa I'-
AH
.1 j!
.n. In I
tprd. 't t,r . At2-! i-, i
nih " f o '
ttl J''''Kaa- t
.! . n f -f :!i
The ftDrctn iaftt.U of Ti-riei
U t( r v 'Ri lr t ti" '.i-i.,. rift . ti ' I'-H A 4
.ti.fi I htkt lh liwi. An. h . n . ir n rl t)iA
. di. 4-kT !) p'tti -M .tAt tia T-t-Ifl
J i IM !," J uf I'l Ii .l-ll. -ft t U'i I
t im fini-t uiiki-.t i ! t.'trta lUi-ir .ntl
It . r i ! tul, " - ar . , iQaj I f -r '
f 4t'f I-f ll I'rf, ltu ;H i.,rj -!, h. k.-Hft-.tff
t k,lb TK.4. lf t AH' AH I Af .
r .'ij-f4rtl'Hf ii--t'k . t '.I. A'l i l- f. iLr
5, h 1 . . " ivrT i- ti ..! ; If - mi a,i hp.n 11
I I i Hi it U.r i I i:. I A i- il ( t'A III :u 'if
vft n ! I hi 1 . r . ; t ! t . n .( , .4. r
..Ik. - V ,1 . t: .: ! . II . lk'lM !
i ll.i.. i I !! ' " 1 l i ' a A.l
ri$ ! ..i it ! i.ii'fj :iri '1.. t)iaii
ill iif i i.'.'-t.
Auothri Lt Oat !
ll It.l.Trit.ttv.l it'll. r ll "n lr'1 It
iiab i.l.a la Ultm,:. 1u -trl;uii til a :i,rh
fttC titt! pll' lir t:ltrUttliD :
1 ir.ailt ri.t 1 4. I"'
lit ta Mia ll it -il I. 1. ,t.i it.-.
1 aatt.u. I ..I ari-k tu .tiar.br. '.Kit irra.J
Mr 1 It.i itft-ta 1.1 Ilia, .ittrl It; kla I..I f'T tin.
it.iti4i tli.it Mali.- I'ii4j .htiiil.t h al
tar..! . nll tlattla ia ...Mia t.f til. rl ipar. ha.
!m Ih i,f.4-ut ru ., 1 Mat auth rtr. ih
hlirl thil h in laior uf a dtaattlatma
,,f iu. I'm. 40 tl Lit,. , la i. l. - U.I
Tbt. 1. ft.n.pl. a Kali ' t.ia b. 11I-
tM-rJ ati .at b f alitarnl. Ii opptkt fi.
a.oa ia at.rt .litji. and fi-rra It roair Hp,
aa4 kbl-l. op V.U41 r a. Ih ',a.l-r t.f tba
pr.i, and Birclinri.l.a a. li...r lyilluia.al
la lb k.lii.k trai.lii of Ittaanlon I
riorida fur BrU !
Tba TalUb.ft'f fi.tHrt, ff IH. I lib lalt ,
j ' t r it. lit. ft.liti. iUl; barring iol.liigri.t a
, irm I litrtda :
' l-t . u t I'i.i t. - Hr. ktar,..r . U.I
f--' 1
1 rirrrk au4 Jiaa am aaminHrr i a. I.lr-. i,.r
( for ., , Utna, . , Nur ,t,n
4,4,0 baa itprnr-.i tb taittmi in ftftl r .1 ir I
1 la tt. Ka. " Vl.i 1 p.x.r Vmi' V. ' Hr. k .
i "' b.i d.iti-4 I.ttl H.....U, but ..
aba .ilpa fliHn .i. (fik'tt. 1 ! Ink!, ar
,a,, ' ,, , w 1 1 1 1 J .. l .me.
! .. J.,k 1I10 liinul ktiii-i 1 hr t.iiil,i.
' tba Mtat. u Ittiig .jllii-. an ) Itfi.a
"; ia. .....j .r-i.iUi,..g. ira.i.
I at laal krftr4 tli.lr ia.tr4B4rn an4 lb
. v- M ahoav maay a ir iV.r
i tka ritkular horr,g-i Tl.i. Ink, gtt. lb
j Mi ! Btn-f. atlhoal a duMl.t " & aturb
' Ba'atngbam '
Hon. Jam.. OatAraa.
A .uatlrraaa of li.gk ,ott(i.a lofuran .
roatnapurarj tkai ta a maal IBtariUa- aitb
Mr. l.aihr.r, tkal irl'aia catiikaiiftally
aUtad thai ka o.ld BM tai pttrrl Mt
BrKkaariA-a, ew.itia . aa aaUM aa aaaM A
4ittg aal ia li a.Wf'ata Ltmntm Un aat
ry laAalUgcal taaa kaa tbat Mr. Oalhrta
ia rigbt, aad Ikai tk laatitaVU (atta)iftat't
af Valor Fliix-kiktMdga a aaatluUf rtU ka 14
tragika Ulm-fla ii ail (ka tV-aa .Stataa, aad
Ik)), Ika ealjr aabdidata tk4
ttaad. toy aarib) tha t a 44tataiMi
trm Uaela ta laa traakta
; 4, '.- - - -r t.;-. .-iij.
A HtrCrseri fight .
hmm.u Ork, the tog VM torn. n4 fctw
y4 bi (k til til toNl t
. ,
,,TW ""ay -!. M kti.w
awowt. k-! fat a
rtr.
af.fj aaau.
i ua a-anfc ai a.a.j.
U'ii . Hara aaaMjr,
I traaw. a.ia a. anta,
j aair,
riiartta, ltiaa.a .aawra.
. Jbat( IwfWIni
taal riataia IMtaia
1 aaa tawt. biaaac-rvanrta,
at ala tt -a. . - n.aT.
R aia. aaltiaaa aaanTt,
aiajH.r.iV A. 4,.
J n.k.avaa TaaVaut.ai an.
Wt""'Nv wa. -aat,
..-W. a. I t..tv
ia:ti... i.ra.a ..taola.
aal.'l-. R . n.Mi'T
ft.
Wia,
-raaa. .
!-..
"aaf.
Tl-waaat,
)
H
;
"
J
f?
J aw.r.
Tja.iar.
T.:artaa.
.. it,
t.aa.
.
nh.ta.
Man
Ulna .,
laaiaaaa, Jl.rt.aji-r I
aeaa.a, Uat..a raalf,
li.f. 1
pvatte triAKisti
Tn. a.-. r."t4 will a-Mr.a fk.lr MV v rtttu at-at
It. t"i-aiaw.a aaft. ta III- . It-Aa. .a-l
r
M i--a: . M , r vi-r I
a .tt'aaaa llaoaat ataalf. tlftaaft.. 1
a.;'- ,t.r T .t -
a, ,-t.:.i . - .
W aaai.u-tf ..'a'T.1.
J.. . I-, ,I
l...t, a.. V , I
r. i',-... .1 1. "II
a ... ' -ti : aj I 1 . 1 - I
ts..-a t.i. a., a Ma.. - M
I . .. I ... al l it... - I'
M a.r I ... T-.. . - H
Irl ..!, '. a.t..avf, ' T
l...Jr. I. sft. - It., it.tar, . -t I.
II. .... VU.i.l..wr'fti";. " I
a. t ... aUfataaft,
. I... 1. -,. !a, - J
I-a I' . T i T " i
f. . t..,..t a.tlil. t
.j 1 I t.i W. I. la, t
A a ithta.
Jm Lulu-Mi K
Dednrk. Wttkiitv tn4 Bnttoa
I. r A (. Wj'i.n a, Bri. li ;if i " Yrry
-a iir n J.',-. friMi,, Jr Ik .rtgUa !.-
lrr. .-'V.;.i (!." -1 Cntta) )H
j.'- M t i ! r rn i ' it fr'r
f ,q:l i nil i- a,h'-.. ' . ' '. i
t f
: V,fl'.a)Q J-m t U . lfc-AJ-i.. k a !
J .n- Ua ;...n I,:. :t.f f..r ti.l- I'-1 i .
((i,T . a rkalf4jij, . i I r a. i 11..-4
.fu: ' - . f-! 'f ! . m ,.: . tw-iii .n
1 . j Ji r i ajH-1 hfi!!- i. ' A - i n ? -U U la
A I S - -I.- fc.l :ik I- a.
r I. I W i ... (.i ;!..' t I.f a, , -.J Jl'i
. ' 'r. 'an -f u..-"' J...- H -t 'i
a-.ni !?'.;-n - j -t 1 Sit
I . . -In ' i. ,,t",Ii . i a W 4. !! , r i
..V ft - - t ".J C ! 'I,.!! .:vi t.
,. . Ua iu.l ;f.-l I 1 ?!.r ft r. p. I f
v . a . ? :. I'..'iv, . t..n I
!.'.- : I.. I 1 I hrrrtt .
if
t. I. i n.rt 4, -it thrr- ar r.a foaj
... J 1. ta i'tat ujtj.ar tt.ti.t.p. h t.
t.(..' ,( t...-..k lata r4 - - 8 ll"'
If.. 4 f 1 ll - i,i s.r: iKa NrU'.a Ol'ir-I !v.
I r;- t t- ft. I i . iini liltr. I'.a.t , . 41 -11
.t It -rr than QAT lb.jtj.ll
Xniglttt of l Ooldfta Circle.
Tiia ttta "' r-tprtri tarn i tba rrpn-
.ani.ltrp. i.f th'i aqraa.f .'!" tvi m.iainf
jxt . t:. tiirr i.,1 ak aal a k i I rtc. itti!
ti.. 1 :-a lilt'. ..i:i.r:!l l,i uo.t m . ... I j
4Vl4.-4.-t . nr-l lb:r ari' la alt m n;.
a:. 1 4 t ifc r Jf-ttt . I r a .
,. f'.-.a'.ar' I' thru : tat.t,-!," tl
,,i-i!.i l Ibr lfititkra trmi-' ! r It.
Sttutli'-rn b-rl," Ai'irT th fbnf f t!:a
li..nai.nil a bt kToiiftjht put Mrt kaari 's
far tbt Pr tsilar.ri. !rt all ron .rnat.ir. aSa
kai. ) i.itt-4 !'!. tjtir a)i-p 'ha-t..a nf
tfi.tr til-)..-!- aa4t Atmi. tjtii! iNm at otf-r.
r hat. b.til.a I tit organ l.it -u ailtlotiatij,
a t'tt a In. i.tl rr 4-r a. tk,'a-.r. kaoa
t:.. I. sit itni. . a d .1. an l a ittirl of
ttt i t. tVji-i'i pii i i-i liit k'k itt
4;t.. . tt,! tit.! hat barn rr-.itr tta-1 latw aa
H .,..t.ft t-f t;-r er.lr.
ii l :f ?r.-a ua 1,4 tuar h tni.i il.a liftliir-
uf I .itoi 1. s ! ip bt. -It g ip tb;
l.ttii tttnal. .t tf 1 tr -rat a.n maa Ir.-ia b.
I.i ; ttv ll.'.t tlr ! Iir.ltrr.l aim b ill Sill.
1 -at i t-ft i'l!' t .:-i-'.i ir .-i-i.rn Tr. itl-..
aa4r li.r ftt.-rra uf lb Amrrn a t" .aftlita
li.., a Urihrr tit 4 1 luftu .. la V inhft Ii-tatl.
a, , it, :li;pg t't ) -:r an'ttbar t?r4i.nt4t-.s.n
t t tat'-a-l lrtfti br:. .n ftp !:itai of lltraa b,.r
i.r S .t.. aaJ fl,i.t tLr,i l.t dtilh, ii
..or niu-.tt at,! .-.uattit. i4lur lk ra at b
t:i l .trill 4,; 1 ji-.mt...t! la nii.r W(tr4-,
it t't ta ..l t'f I ..!'.'. I tl.
,k..u:!i 11 ii.t , 44 4fc'rHti.: ut ia-U a tDi.i.a of
1. , 1' -!,. t .11 I 4-lan.i'ti. In u t'f "' '".talb, 1
, ..1 ti.. I nUt-i ."t.tri, K.!t' tlitm 10 Di.rt :
.,,: c.J 1,. ! tm tch't lL t-a.tl14.
I .,!, I at tt tiait.g'tta Hr. air our "
Inn. .,t.. ri" tuti'rr ab 1 thri n.ai itfT. a.
a - -
Mr Bell and lit Veto Fowar
Ttr t'ttr. itrttli l.-r l,ttlnt. tli.tr 4. T Vit'..!!,..
It 11 e . I .fit. lli'i.iifttH lit.- .ft.litrt .r I 'll c
V .a:r't.r..tll a l!'- ai.tt.lrTjtH aa-t -l.ltl
r, , ; . . 1 i.-l iti a I- 1 It TI 1 .itjr 44 i-i-.' t citartrti
.. j !lt ii. t. 1' .tr.l a ,l!t l .ita.ri Vr II
Mi. I ... .1 1 I fV-;..- !.., ,1 a Irtw-r t.i
l.i.ar-. H It tt,, Vt.ln:;;r 1 furmrr arm.
I.rr 11! t ttf.r. ... rtti 1 tilr iilt.tUtttP rrt.it.i i.f
.- a-ktag lor in'nr itt.t i.'u. and la r i ra.
.alftttl A t't.rf It'tlft il:i. w.i! I r.:i anil
t itrat jti.l al tbT. t:,ar '
uimtt. .k.pl. ih, 1 ."..
W M Hiak, k.4 ' Ni-- I arril a -.
ft,.i.iilr.l a'lil 4r. Ut-lfaai !. (..-Mlftii . p o
ii.its an l I kooa ibtl pii .auf t.!nil.
aa4 nit.it-f . .tatiTtJ 1 4ttn-pti4-r.,, !, a,iull
Irli, ait la pA.at -i b.T t'"lg ' .-. abtti , b : l.g
1101,1 iniiialii.iri.il.; l u.aaivii, I ku. a
au.4, that ba rtgarit ta I t.iMpr4ii.r nia.i..
urt.ttl ik-'tii a. tin i uv44n 1!tt .i.i-.ia- iu
bt t. .4 ta tUrtn, Au tt a t rtj ti t ouceral.
' tlr Bt il ha. ariet Jt Ur4 lb it itt
ki. t.piuifio lb latki fwaar liai4 ba aa.4
Of: 1 attar 44it.i'4t-lnuti4iul law. t. pa. 4
hi t 4.u4rA it fc bai t tu.t tba -ait pear,
n .bttitlit tt a.ai witk nat b ru.r ra aai ;
gi.At rautloa, aad (rH.k al oaa t.iua A. ta .
tb.upiuiua. f .a. Ta.vluf atHa ta at-
tr.l I ata aura taat ab.arinr ba da.,t
ttir I Bti.tt ta d.agar ftfttut ib pa agr of a '
lia, a tiatb.r rwariilaiioaAl nr muMftitr, bt
ti.. I aabaaiUtiHgir PA.rcii. tbr lain titaar.
! Hi. Jri4ftt4t4a to tba I alua, ii .tj wat ta
01, abiMiid b a .ufk.lrol giKuaat wpafta
Iht. 'it.jftH 1 ll.tjtiug tital tin l.r I I t irt uk.
il.ii.n tin. Iirtirr til m-l l.o rrtr ird ii
f.ni at lt4irtii.iT., I ant t
I oa: vllb raaftrrt. '
Kuan U Kama. i
Cituaioa in li53. .
J .It u I'. Urrck:nt.ikr. ,1. , ;r i al Fraak' ,
tun in lhtuiir, :i, ib.t - i
' 1 a ta-pra.aa l.tilpa fr.int Oaorgta, fmai !
AUI.atA, ISira rjtuilh (artilia. rVoai VI, .fa- I
.tppi, aatl ta kpaak of tratlirr .Svattipra Mvaiva,
pat Ibal lb raprpit.al lb. If titt. I Ural. 1
4ii, ft.y Ib.t tbrf d.i But g.i .a lr Ba Ibair '
uaMtitaBt, aatl lb dt. lar that tkai ar j
ra.!. a. aa atuaial Ittt a a. para i oig.mn- j
ttoa. ' j
Who ata tkai I Lai a kava lb.tr a. ma. ;
i ( . f tbt ar a4 ka.rt.T rp(H.rlc. j
ia aad all, cf Joo. C Hrrkiart4g, ia lvi
j Wa 4a a a bajartra lka Aiaba, liavrgta, t
; aad Kiatviaa ppl ka ar kaaa taaaf iW a j
i Mtrata aiataauauoa.
j Alabama bA ta-lca id Joa a a dtiaawa
MfiftiaiUftta, aa4 b will aatrr ritrttl ta ll
ra)aa k.r ftatatMUaa4 rakt ba la'ftiiTaal
wukoal tT4t4T to tka Cabaa. U kaaar
arka lb aaa dtaargABtAcri w.ra ta 1.14 -
SitM-klat-rdg Maaaa ta fc.fta ka'.ara tkurn la
M paaaiblj k dvaa la 'a. LaH kava Uatf
MaU. tVa)1 tataMirai( ttaF
-1, .
&lBr'ftft4 tUcitr'i tuk ! Satt
Cartilaa.
t-Si t. .im of. M iUKk Kaafc
t. Haut ) C'tkMf. H A T Of .. i
Ptawtlaat ,
. iW T tariaxi, J
rri H. T. r"lrt. MarT. Or. t. f
f . E.-g-r. M- V'.aV. O. f. ara,aJ . j
arl f 4reaVf M Fa', II. tt .f !. j
IT. K. Tmkaf. t F .mii, R. T y.-Ad-a, !
A. T. !: J llraat, I!rk f
Hat. C. W.Haf, J ftatt. t. t T. knT. I
iaM, Ala. JavU. !
j A uf lk kiAi or Bl arc mm-
! Ig t)l cir'Viati? 1 X X'. TnSf, Tt b i
j ". a toaitar of iataraat to '. -'." t
! . . , .
fa.a- aa ah.t ic-.tut .-I K'. It.-
atir oti.n l-i i'(, a aa- ffa(
. ( I ;i.;(..iit.a Rnf y 'kt t
' ' ' .
ont!. an J jisi! !il-a( taal i:','x':nfJ n '
t HIT. 'Uc f Mliilf tfl Ja.iftf. f t tfc-rrna',f Of '
Ik 1st ,-.fi 1"'
irl i.5;t.i.,ir-i, .....
lil il f-f. kan. t ....
I.-..
Ipa.a . ,
.It wf iif I"
' , T"r,a .nl
r. .:llKft ar-nr b
a 1,-t-t r,a j
i . t. i t'tiJ A I
-f v.
,..k
ftp.lal i-ni ! !li
x.a .it 1.. Mt.ir. ,
r - Mi a '
t.t An J J
,r- t rt pwa
at i v ,it khwa
-a-
fl A ;...$ -ka' f ''1 A
i C-n S i (,.. , i. li-f i aj. '
. .- tr
1 in, aa
n . a.,P
r . 'ft
.".ft-. ? :
! !' -
0 '
r -I t. '
i . ,, ,ir--
. t:-l
I -
Tt f I til
: ' i In- .
i 4 '
.1 K:
i 14
f.-f
ri ti 11.
I It A.I
til.
UH- 1
. r .af th.
I Ii tiMrl.V f.HKf. U llrl ,Oi' Tiir A
.!,.IL l'V. !i.ir fvN lit .V.lf'F.
H IT WiLI. "! I '' f Tii'K M'l.raV
rin; r ik" thi: t !., r.iv f ;;r.
i.it:HR"W IT Vt.til.rt V.C.-'I.T '
. Hi. ri.Ai K Til A I.KKf.likkt l
' 1 i.rtltri . AitU 'f ri.;k
Tit r. Kt.at. V r- rtlr. - '. IJ ! V.JT !V
i H a i'.':-nT--t iti-i t, ft n. i r
!;.; !" v I ; . "I ' :'. Tf f. o n F'iR
,. 1T KF.iirtM'KTt' T ii K SI X T A ,-H-ft-l
u I: VI T it'af. !" iii-NV-I'K!-
ul T1: '" '. - 11 ' 1 v- r:'N M. ' i.T V
ii. - v 1:. r!iTV
ih i:F.n ! ir r-'T ir ' !.! r
- ;lf AfHFhS I'l r.Mili -fu 4.
nT'h ut- -t.4ii.Tv ail ti ir. T.;b
ni!i- .-irr . im1 ir iv. tv
Mf4 TM T HKi'.W Mi rs f ""i llv ry
v.."TIF tt.irr vf.NT r. -.li.L F ta! r
Hr a., Tl.FK a !M Vkr IN.tTiiHT Tlife
MlTliK'JtV j!!'. i.lK lOlklX'.E Ti
At if .ti ilkii. Al Af Till I' ii't'Mt t.
KT Ff t"1' I.";.. Tlf fivt IKrrt)
rr :x t r r w p.--'!-! rvTKTK. 1 ..r-
tl T.V 1 1.-" I T' A Uf- tii.l I i .
ii'i ii;r- in t.-r,UNMi Mr.'Ati)i";;'rii
.' ! :K ii'. J i KV VI K1 M .N il f
ln r kf ' v i.r'iMMfv,: in
Ilk API ! r. ! Ir- H , T'l
Mr Vaoa.j I M'-.K T H (i NA4K -F
i.r.vttif: ..ii otitu .""ii iir.:ft :..
.liit kikl'r.i. 1 P .fHIrt fi.lt.-
jins t i r. nT'i: it r-r. . ft.?
iii.i. T'i?: Mr' TMr.!: I., r F A Tt A -
UNI. tM' ! F i L " t.rii. i.tt.
t.ATfuBS AM .""T V TTSMF I ! '. K. Vrt
1 .mi. in :L:.;t. hm i -;.;r-r
KM : Y
i jt .t'r ft rt-trt. A t .
W I. . VN' LV
T . Til V 4W4, it HI t ft
Mr. Yinr ia XaoxtiH.
Tl-a brftttk.nr .lg Yatir ptt t ktrt
tilrti tt.i VS in. L Y.'i.ii. oa i ar
artb. tu at ike '.bra. i.m k. au i t!:'. ; ".
i-la. aa f 4. t Mr. Vaa it 1 'kr i.ti
ho JjUa II t ro.i i, hi. 'tt at br tf-,4-ftt.ri
At Lt -i .Mil., a ta a -t 't.. gi. r i
It tl.r gruiirii tiiat lb linjft-r.irj .'t fta-
-.ft rtr rot I" I r hM-l t.-;r.Bil ; f. r .
ItraBta I :r. 1 1 Hr 1. lb tl S.t3-..k4 4j .ta-
nr.rt a ft.t V ij kit I.- r. r: -, ii-
.tr ll.r ,i (.-. .ttiil. .. ba, tr.-. -. ! -p. a pa'-.:
r. It. till" p-ft. t . (Illlttt r. " 4 .' . . ff
.'V I .1. ' !' ft I-" ' ' -'a
' N.r bl ,1 ill til ( Vt:1 ! rft
anl ,-i'tillt i.; a '.u.11. tl r . '. t t - 1
.Ia1.rrf.4a. lU pr.a vf Ti-r :.- ! t-ift-.,
.t.lt.lr. l!. -'t- '
. a.(nr;.i l:r.44l
EXTRACTS
Jtakl -.atf mt Ikl I tataa bh4
A fttaat laata'a A aa.fal(ft a.4llltf
,tr. ldafrj" .UraiBaik lm b.
f '..aa itft f.a ... rfa,t4i k- it,
ll i. 4,mraii'.l ri .i,.riti4la,p liltl 'lift' -i
.fill aad t' f-pi1rri al t. .-.taiH atji ! ; :.. ! : , ,i: i .-,-ar-pra.raiiB
Bi lb d.-.tk tttfain. ! p-.-l.t- (!.:... Ft- r4 r .-. ... j p.t...H
.1 u4 .-ia! attlag jaiftwi. U u.4 b. l..a4 n ,a tua i.,. 'r. 't b' i . tt Ha
.ling aatk lUiiti-to lb prttm.il.ft-1 ft.: 4 ...ui - J,J n, lh iJ.::. . u rg.. a IhU
b.riM. Carrikfa aa-i ku !!. rraara a.4 .it Net of : :" '-' ' JM
rt ait!. aaraaat ta tair .Ml Krr tsa 4t- tk .. ir-fr t t Mr F -a-a , a t'fratftcra't
4alK. af (ba t'a.aa aad tka dtrtvi,va af U'.r .t Arana.fca4Vo . atta k.ta ta tka
CfttataaTAk'T, tjaa laa SjaUtrta tuvrauw I feat ...- kkj li-k-Ukt...-. 5tiAt.:..n p.tn
an avir.U trdianag U fuHii.-o"a4 bta ta 'tr aa i.rvaM . a aitlrcwafj.
I tVr.id app!. u thif faav.CB aa4 af-.-A- . ami Xt'.Vir f l.x atata - oa ! t ,aal F.r
ea iata4.4 k kiaFI dttlwa.i.'a. ata" , IkiTt.T J.i t.iwt bet Dt.t Vim Ii bad tba
.a Htlvx .k .At.-it, aA Atak. Matta J .-.. lft aiWa WMAa. af kia aaa
fa Vl'aii lb '-.." -.4 4 Jrouurtr t f ' l. Vif lfo.T a l f-.J liA. a Bta.
,u. I. ti.i:-a .4 1 It I 4tt4in, At .a aal..-;. ' aktieifi I i U ,b 4- ...;:ii a.ur
lUpait, ' ' 4-'Vj d t . 4,-tf va .f M, , (k.,.uf it e ...l'tt : --i . ' ra:"
a. .a .a-wr ar Uritia " fKtrfrnK ri f.r 1 n -fat Vt c o'r f--. !ipf " t
.'V it tta. rifttia AU-aaua .graa
Ib'akttig 4fta4..j4.-fta a.'.., aa4 larl rtiai
i-b t.tbrr ia Ibair ki-Ali!,'; It, tat tun tt.a.
...4.,-. kitlii'i artit-h aaul l rp.iti.l muiB.t
.t..r.... km, . ... tk. . I . tf. ..... 4 uPk.,1 .
. , . . . .
f t 4,., 4..44n ft . - -
rt.. .1,.-1. ...1.1.J ;.ik...,..a,i.ia,.
' li.a HuuilirtB l.r.ta., .4 ... rfftt -. i
:u'f.'P.. I! !i a n.mtiiaimB a.r lb. par-
.. t 1 t...lo.. a.4l att4.
i4 aabP.ia kaa un akk biaU iwrkli
. ., I i. ..... fti.i. r.' faklf-
4 1141. ft at.. . - . i
I ai-a
at fa far ararfti k-.rar.
a..tai ...al ia .tu. .'a4
. ... .. tVWfaaa
ll ii anl a tt-ta-
...ioa i.f tatri. uaiiraif ttt.ali (tir lb. ra-
T.. ..I liitjir cumatan aroaga, tt.tr lb -
.. l.t ijft. 1.1. ft .4 . . , D ft..
t a ft.-
K ri
pAtu-
ta
a J ..t.i. rt a.4 liJl lil HtwIIUl.Bl, at
aa'i- '""i" r4 k'ct-.ufM af tkn. abj
ta fB it fi 4 IktaW tiva roaiirrva4
.... -4. .i .. .. i. ,k. . I
.tfttttaarj, . 1 .tfti'-ya ftrfwaa. 441144.1 t. ,.t aptfttta
bu b aii ifca waikar. Ataa at
a ttiaa ibai aiald iu cvu iaa orpn altar
aftf k a44 aad tkrt kaS4 bitittjii ta u
- . ... .-. .1
tkiaiaa. It ta kaaiitaiioa ta caaiaaA tUt
aoki. tpintad IVraa af tka rVaatA kava
rystkaa laarr ftftklt(UaM aa W rlT Ct.ury,
4 bvaa tta (tt.twaaktat am B4.a, tit ua
. ttapiT.-iita, bat Wotttt tk,T ! tkt
eaaiArj iaieteata anaU ka af4 1
u taoi.ttoB af tka ttttft. Tay akra.
, a twtba a. ka a4. i af vlir batA.
!V.ir,4aiVka 1. .tataa,
--' at-..'ftTa'-j...P- .- t,a"ta.t- - 11 aai ...... m..,-
8.1s., ia, i..,,, n,,. .;t4atw g,jkr
atnarfctvvt vg.r,, T.-. 1 i-f.
.ri "V." ?': f
r.m t. t . ,.na la
I.I. 1..rr iLni..i. i.
W. , e.Ja-.i of !;.. R..fcm-1
JTir,,,. . ...,r f,, ,f y. i,
a Pt, , a! ,) JUcamoai
S.;;fcM ta v.,it. f tk. at. kr
th,t To aavant iia-.ln . iba ah.Ii'a wi-h
a-ir'iH, tt nt,.B aa.rti ,i ;, ht
.!htl l.g,, 7 -a .... ..4n.
t-r - f.ra.-ir-!,';ij n .
f.-o! .f.on. ' a j,,., A.a rt .-S, ,5..,.
C-rt. T.ti. In V r to ; '.tri,
'' 1 r '1' :
I'ji Irl.r i.. - a . 'r
V"-. .i;.a Uf 1,1
V4... t.t :. . i ', r. ..?.-. ..f t!-.l
! ' ' ' ''-'"1 ? ' -
...... ,
T'i ; v i.r
' ' l'a'T.It-
... . . H1li.ll- 1 - -a ?f
:. i ' -r- -r --iar...tf. taat
1. S.i-. 'T v 11 '-.a e..ttsita4
i , , .ti.. Saa ta.tta aal
iriiMtiv'uf...4,il TT
MiUfi r w inn '
4 .ml.t .
'.- t l . T
a.i-T'h. t . ,
a t 4, . . t
t; . -. 1. ' ' r 1 - v-ir f an a ' r. a
-k V a ri aar .j tar-
.; . ia -t At I .:!,,' ..
1 Aa . ..: ai J 9 i. "... .1 aft t r
. ..( v. aa.'-i.
I
1' t
(
t. -
it
. a ' ; I a
t1!: ai'i IS v
th ,f a'l
J- f" . . - '
- -A i .1 t ,
i Uf J
-B. .:. I !L:
t --a -.v -I -
. I .1 i
. .a.i,r. f
'9 1 ajaa.
H'lt A .,r ri
A - tti-: - i'.
, u: l -
; 4 '-
faf-.T !-.. al t4.
i i-wf Vk - : ,
TttA. i: '
t . I I
n -.-1 r i
-i.k... (B
.. ! tr-
l' 4.- t I
u
k a -
T'r.i
t.-.;
) :
a .J--k.
r r.4ga.itf
rw :
.r !
' .4 I
l-i,..
r - 'atj.a i.
'-. :-i.t
t t- t a
a ..
, . .-. a .
t'.fT - ta
c- .
.: S
f .'4
t . . i. . li r r, 1 i. a! rf
.via-t '.. t.t. tt.
v ...rci & protti-rta
x'.l.-a o r'.r r afrtiarji.
a I
a
t a 1
. , . f tftr .C?ict -
It a a A a . . "I j . ; tg I r.
, ..-a a - .' ,fl Ii-. ; ri . ( ' .tbl.t lrr.
... fr -,i Jv i. Ill '-.:. ai.f t'.a f. -.1 fa
fhar. i' b -f !';'j - r -ft tai'k Ut l.iat V4. iha
!l.n,t '. V. m. L V-A '-J
r -j , r . . ,, i -4 I . . ".a '.
arntiaai tt. Taai..j.
TV r inntt "?' 1 Kf m? r-a ir-, t.r ar.a
il.tr-.o rv- lb 1 .'itittfi. '.ia r
r4t-T.- I . ft t 4.-.' ..trr ...ft 't- ...
1 .-a .- :-t . - - ' ' :' " '
f,. r.a" r-- J.-r--i. -. -ifl...-. . ' fA -a,
. , - - a - . ..). . A
- -..I . g- n-t A. .r fca.j. ii:n.-t.-t t..f
rl.,... .a , ir.At- .i:-. tt.a
.-1 ,
1
H ' . '- ' ,. '?.-t. " -Bt.. a4 -a -l-r ,. 4a-
-ia- i .'.r I r-i't. - rat. 1 v- .-7--.r -. a-
.ftSoaa 2'a-r.a; ... ..1 , - -1. '. t. avf
l :.u. -i.-'T r- -...-1 .1 , t-t . ,f '.h--.r
i- ; t, a, a"..l 4- " !a a'.' b tf
Yt . F 4. .-- -- -.'" . r . . ta
il,..."! -ti aii..'-.r a. c,..r .. ro c ia-
Iti.ti-r 4. uitf ftli..-.
Uili,.! ' i f. 1
4. P.- I l; ' - 1
X ft-. 1 : v -
I.-.--.-, ... t t . .x ft I
T-r . .. .. .:
'I It- a
- .1 a
a-.ai-
'-tJl 'br k-
- rlrr. -fta tf.
"1 !
,. -.it . ? .a '. Nj-. 'ba
1 . . - .1 r' '--:. ta ib
. - ... f .. T Y P.
" .t ft f..-r lo-.-atft. f .4
: rt - ra l.t ,-. 4. " je I 4trt Vr.a b
'. U t ti - 4 jt ' ; 'r..ti in il Pt..
,- . , . -..f .. in ..-i.r
TT - f !. 1: '-'! a - . , 1 k
.. ' i - ml Hi:.; .ra. ba rVl)itT
j.ri:l ' i . I ...-..'.". a, tail k.ta
tit i ti-t -. .jt-j .jT.TraiJiT tkal
Tr :. r-.-io-f- .J'ti aairjlt
; ,. t . .ft ; . 4. 1 - y .-iii. tf t tiita-
v , ,)., - t , 1 4,1 ikr rarTa Pr
- .tu i ta.it a 1.4 .;. 4ttk.r-. t.-k-f-t-.
c f. . , . : . .. ti pr. ituitft . aa
. r .-. .r 'r Vji.t. ti.tVitin.
. ! t--- 1 f rt4.:t-rt rtf tal..;!
, . .ir- . iff 1 .fit- ftt.aaift.Ta
Vit '! iatf f t ru ftCV 1 tPk.a. V-a
. . Li 4 . ; .- - - a -.. r. -iiiif-, itr
.tt-iit.. r..-t t-Mti . t
, ..,.. n,..,a :..a J l4
t i.i, a b atWIf. f lk (
. ., a - tr . ft ' tf-ta. a.
.... !, ft!.
kk aa. .
! . i
ft , 1
l.-fttl !
4-.1A ft4 ar
V. a
.
ta
Mr Taare? Pfrioi.Al Cok,.-,:
ft
.44
-ftC..
a. ' '
Mr '
I"! t ,-
atart .
lai
Jlftl-T
-. tri
i.-.l' :-
.i.-a :i
I
. t . .
r .. 1
. . r . a,ii. :
4.' ., ll Ii It
t - !3
ir Ii
trtk'M-
.- lia
t b-t.l. r.
Aft.-....:
i! l.t'. ta.
tu '.-'ka
.1 M.ot'ih
4' 4 44"
. t
. ,i ;
' Kba a..-t.fc4tt
' J tn ..! .
' tbr , ufiH rr--t.'t "
V.i.
V a4..T t--".. tba t
. a. a g at : kaaa. i.
. i tl t a hit -tft:i. rrf.
I ' .1 . . ...ftr-l I
rt .rj.l ! !T " n ft...! ait-.f
, ...I-.,.... ll la ri a :kiTtwriail ft tba
i Kiituki' Wfajii. li ta; t4 an b
. l'a- Ui " r' " ;, '
fY.rnJ it put bn!... t
1 Bjiffbl Ptl.ltrrt.ur.. H-.t i
I
l.fti. W ... a
ftii'tta abt k
: H- .. .
j at an I kaaa ka k ..anai.!i pa-ui! A
I fttVi U-A kJ bJ .- l 14 -u. . lt;l
a ail,..--. ,H lu.. ! !
ft - . '4 ..
. tit i. i a.-
; M- V tt. rv ki.a"f " -u
a
' ia 1,.4,n tt.. ' itj- t f "" F
mt th. aa, aa. utkil.l. i 4'J
..... ft. .ft 1 . ft. 4.1. .8 a...-.
g f 'ft a. a ia , - a. .- - -
avt llt ff.ur.ig. t . i- I to.'- ' :a
: ar.'ira k rr in .ii''..f t '
raw.'. I k.M a-tf f4.
t' art.i la
tad hi
awa, Itl
t - .a ... .kam ttvi 4 ta)i,ta maa , aat
ra.p- . f. ... n k
t ka kk a
i av. I T"i avaa a :
titfta4 l.aa, tba ttftt-
.. af Ltrtatl t'i a.'Sa tBC
laiiUf rUl t Alt a jail tkaa !ik MMt-k
Mg kata.r fafaagr. ax sMixi atHvaal t a,
at bj-ftier. bat WMi, at MTai'iaaa. k.
kkll'A. pviKaMa ig4 rftta-ird, kj kktl .tl
tbat r ata tt ka ir.-vt4 aa gaa...
Ua kaa t.T4 a tka . af jiaaiaa;
kiat M a tt, t 4trattaif attaattii i
A4-k4ta aaiia.
6'ii
7
4 r
1 ,

xml | txt