OCR Interpretation


Brownlow's Knoxville Whig. [volume] (Knoxville, Tenn.) 1855-1861, October 06, 1860, Image 1

Image and text provided by University of Tennessee

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83045628/1860-10-06/ed-1/seq-1/

What is OCR?


Thumbnail for

Win
6.
B
4.4.pj44fc -A.p.,.
ON t.UAUI HUT ' AMUltlOANR.-
tihxih-two dollars, ctviriaiilt ik ad va acta
j:T A 1 U il S U A PHI L. ISJIS.
KNOXylLLlV'TtSNNKSSGi; SATURDAY MORNING, OCTOHMlt 0 1800.
VOLUME XXH.-NUMnfiR 10
a ' ' " .i. -.- t J; ,
vl
MX
"a
WO
af
It '
ma.
tma
fa,
a
Akp
ram
31
it
or
So
Cf
00
I
If
k
m i k.a ta-
o
Ttl.
A
panncr & Miller,
. ." it WHO
, lp.aap.llt. Tamm.
.mm- aaOi
am
. r v. - .-a ,
pp..,..- -
V" " jn w m n
... --l
.a-Mf
, V- aBaarajB.
T CRKITHAM
J.
A .apart. fa!
. , t iiTftn a At Iftrtrn
" . nHntv. mikao.
:. 1 .
i; - a ... a 1 1 r a.
ka.i't.lr. Tbbbh
Hovn ro,
..
. . . . , 4 T.at.
(- r- a '
. B -
. .. i i ..w I ,iki t
' j. . -i- r...a t ' p-K at a.
' . , ... (-..-' I
GVOKUK I.IVIOSTOK.
CUSE&. SIGN PAINTER
,:tin bs rfm ,
.,.. I ti.(.i aaatlaaj.l
aa t krf k,
i - - M ii i i, ?i H
. i uuiri .
OT TAllUOa.
V. 1 KH
It Ml lM
il
ja B Rl'ip af tt.vt
JONES i fO.,
!l p. ! i: I Il4l.pl- IX
frTri ABA IatrvJf Dr i.aa4..
ran n i rim. rnuon lilt.
rKNTISTKV
ti. r. .
t t K P N t L L,
. ' V a f . ......
a,- .-
-1 1. KAI
U. ana aWl aarf -
O. H. CHALKLEY.
. E A T H V K D E A L K B.
ir .-p f... p a W 'V -
Kit M O X (I 1Mt.lHlk,
a i
i- .
al.
THOMAS J bAOBY
abkir a opjTjiiua mtiittlT
I. -a ect arara 1ti at I M.a.aa.
a ,
!i ami- . . lu
1
a.aar I P.Pl? I riaaaaa.
UK.KI.i lltllllTIM TO ajf
l I ;
- Ak.- Ii
PHOTOGRAPHS,
AMBEOTVrKS, Ar .
i.kl a! a uin'i ! r 1 1 I 'M
i ii. i l i: vs
?ui:r rE9Totftfiic tAiurtr.
I'M
il a
i I Ut tl.lkl.Ml IMUUlNIKI
a.a f ibi l.M llatpaa, ...i rvaaaa.
FKOTOUKAFHS OF A5TS1ZE,
t I 11 I fc ?i(i.
- -.-i-M p. a .a a. r, ta rw
V - . . ..-,p-p f'- . . p pi". fr-B. pa...: la
iik:r t-U.rTIM.lt fHH IMTIIT
r . ,, i.-.,,.iK -a a. ..n.-t,.Ba
. . . . :r . i. -oi i.,rp( tp4..
I I
.ft . n
FOR SALE
aK V
-:tk f-. A
luiiviceii,
n .. rem .fhrts Er
- 1 !-'l-il-.V! -. A--1 r4kt-t
CUANGk.
R.M.MPHERSOM&CO.
r..r,- iM.
"! Mli0 M Lit(UI.Tr,
V .; 17 L.K t
A I M t, V .
1 I 1 1. ffl !RM 111 Ht Ht Hl
A - . T- -:t -ii. - f r
- 1 ) i a. j m J
- r::H!f aohiculturai
'J iRAA-NtilllHitncafll;( T
I 4 v -. ! , AX-li l-l itS'i
... .. it .-. a. ,'l U'- I . I k I i ; W
Kit rLIIKtl. 4 M f a, fc M t Sift,
i i - 4 1 i . ' r i- .
ft
4.' -4
MACHIfitMY.
f ft4T It I n (V R . H t I. TIIK
: I- ?.... ..... k
i. . -1 art ; aw ' . - m 1 - ua
J -a- 14 lAT-AI
OVKIi(XAT
, vi i k fii ir, im, ritTriA.
.....
i .. .-. i.-apa IVa
I , ' f.-.i .I--: t.aiipvi fV..
- I . I- apl
. . . - ... m .a. IB fpp1
: - h. dam
- ,'urn v'i4aiaJ
- i i.. r;, .
. V .n i a
. ... i.p, ..',.: ...1
.: - . a X ..
. , ;. .. ... r- l .
- -I - .-I. ' -i-
i -. . .aa a. .p. .
MIM.
.- .. fa
k"' I It I MILHT
; -a . ' rA4t i-1
1 ' t"p m tu4!4
V ' ' - f- a4 l:-
1 It
I
' 1 t It I
I 1 ,
'(Ml 4Amt4f ft Ml
K
M f U4 fti
" ,r 1
'' ' "",uu" ,
. ,
- 1 -' aa . p
i. .at
!rJ Ml.)
f. a- 4 4 .. T" ; mm i i . aBi5BMKiaW '
fl! J" or' m It
ff r :i a ataal I - 4A. 1 1 A
4 ao i-iin f" ' r at
410. 0 1 laak'aaoii f- 441
i- k ft 4 1
- t4V- l49l
- 1 u a .
a- . - , aa. . Ttmmi
cB Ml aa
H AA PUIHMRnr IRvAVKIt
A. fa-am mrftMT.
( IV-' .?n rtmwiil JMat
Aaat.tUa, TMk
- - . , - , - , - j , . ,.
W. G. M ADOO,
iTTOBnlT AT UH.-W, mmm (tTtVT hT.TT.
W'W- r tFimi;..t,M .,
PH MANIjKT. I
Mkmi tMi-'.M-mwiaifftH j m
iikiMp, rmm 4 raw aa
af Mia f
t TS. avwaa. war. a
" a. kaaaa. la, I
a " '-
a a- nn i tt-av-. aa taa a af
Ah i u :
m: t 'V,a kf aak. ata-ainaa, ;
KK1.SII AUKIVAI.
tl T KKriilt a. t-w ! a .0f
IRtri! a"l.
I ! HIMI V rTa,
KIWI M at rt: rarMfaip,
I aiir-a. . av
C At T. AM) (IE TITEK!
Ctiiit isi ilwa iTtiH.Ja. rKaK j
t.i.i'ii i
a piparlal pp p p,f
1 H V i 1 H ! :
.-I -c VMkT - airVm t J-
M. It. U VllEeNKClr
aa
WILLIAM W WRIGHT tX).
S I I. K (. O O D S.
i
.It.
kk fMK.
nitpRi.v lapimf itu MiTinkua
imiiiii iititi'ut K.itntn.TN
lapaaaa. I- V 1 . R l
M turn II rllM t -
Hl.l ' I aa! p'.a t t a- '.Vai.
, n ; . ..ij.J (pt.pi -ri4 fl
ap- t 1 1 4
' a.4 ... I M It I 1 Mrapa. ppv
9 X.a -V
p.pi m. ... pi rv i. a v.
f... . i w p.. -p- ap.p. p4
.4-vp I ' ' '- - p" l' 1
U ar.- ; P" p'i .wpj a .JW - liv' r
la . I'.. t i.vfkin r it i I ti.'
a p ( IV tp.. pt I p..
-. t. - aa I' -k X' I . Oaa U . a
-. --o
a - v.. a.iv. jw-i. p .p a.aa. i mi lv
Ijtipp.' .-. i a p a- I .. aa
, a. t- -. a- '! r.vfav A"-- 1
-.Ii f'..-- lip la iw.. a pppip..ia
. 1-1
If
Sf WIXH M HCIUSVS
LI. Itl.l. Ml ull a at o at O
.. fla. a- Id.
ta. f - ..---p-.Aral AA mi ... -
ta-1 i A ar' tk, - ((. la-l-
4 tr a-b ft - I t f 4
-1. .. 4 'al . t '
.a -rftft? HMci.ir Tt.
T f it 4 ft-aw .l, -a- v : uf-? If
MANHOOD
Km. mo a RviTuKin.
vp.a a a gapp aa
A i bti m
f ' "HI T
THK IITIRIC. TttKir. ,V , .
al
a1 I.ip aai r-. w p. tw.,i
t "k i inif.n.u a
a. aasfpaf i ap-l ipp tw .aapr i -pa.v---p a-il
ptaw php.1 la .aappil ra apa ia paap. p. app-ip--i.pp
.a W 4aw mp papr ltia aaia Ivaiia.
a. ua. pppdpraA i !. v vm. t-;. :- i
Ipy ,pjpt" appa... pi I ppwl lip aal -I. -a ..a
Ii ii- it irMpTa-- m a4-aaw ! la ... iai.il
iWa a'i pp.p.pmp 1 1 a., ppa . Pv ' p.x-j a m pa.
aip" . r t i .; u I ! r-p1l.
... tWftpp p. p. i .... pp .l a.pBipaja. I-
aaz rva W "PPP aril f.... a paa p l aip pp. I
v : p.j p- 1 pv t-"p. ratal pa Ik P. -i -f3
J B- p- .i kb M a-..pa.a
la'ilU J A LI '
al la -a taa l.ra
Tin: i u l m s t:ni
1 A X Y.;
aki .T
UioiffB. Wrklri, i.tlwTA aa4
tanlwri tpnA FmArAr.
Hk IVT A I LltlNT IMtlHIITk
p tp-J fa a.arai a. .ip.w p. pa .a aa-
m rah p- Irapp. Ja.P-:. pl .'i ia-a fap
11. ppv. fu- bppI IV -MP all pa lip 1 . a.pp.B
MH-iMrta..ippa I1 pdl-a. pm t,a.i.p.a
a )ar .at aapaaa. IW. a-a-a Jfafta ap
.aiM ..ppffhi .aartpl I a. pp. Ip. .a la . aa i B aa
p.aara-a . II- ap-l
a a i kkf. k t k.
fa imm
I - -pppppa. fpaa
T IV HI LHU. Ac.al
a, IrftT) A kid Ha,
Llallllll av, AT.
WM 11 ROSE Dr. A. WILM.
! II"
k AtMNiifMi t fimtit.i. r
m l-r ;- s. k. rv t vf 41,4 J 4 f !
ft Viv. mlt4 Amk'a -a tfat hafca ft- "
t .-.-riaai Ciaaa
- f ' t. I. l4:(i Wf jf mAr P 'ao4j
art A -a" -; - t - I - t . . - .a .k-J I -, .4j 'l
Afa.4a. r.. -, pv. - A - f-raj
oam A ia-.'- .v l fa.J.rT ft.am.krL am .( m
ni.il .i . - - - Aw 4? i t-imfa K- ti4I
! . V - a- W . -I!-. "4fra. a-.p,.-
aar4 -taa- JOa -ta iq Akfaai oiaWamJ I T
A a , faa- ft afk. a a.-ar4,-t. , , kj MBtf a M aaai
. A f ' t ;-. .ar -. tw t -i. 1 4-wl 4k4a afamft
4, 0 i,- I tT.-'W 0 -4 , fy4 J -ari
CANC-fcR CAlf I!E CURKD
I t ft I t Y
llr Rlll ftlr l l H
TIIK
-t. . tl.a- .aa. a, a. 1 T I aa
U- -'.l. M-..-.1 -ih-.U' -.- lr.a.-ar j. Ka-laVa-Ml
i-A.:A . 1 .. . S ."-!-'. i ii -ij '
T - -ar a r-ffv-f r ji. a. . f
kU kW-i, firm ' - ".a iMa-aaf J I pv 4-BO
l'" p-a i-i a, a ..-- t ,-. .i,c A 40 1 ir m. i
f - '. " ! V. I'u .a..a. t ! J M r i-l
(' t I f I) I l. .-Aia.i
a.-. -l..- A s aA4 -A IK (. H .
ftu 1 W . tl a, -..--. ml.am.-oa .a, .
ft - I ft a ftN., Mil
t art. : im V WI Afk. r-"r 4 ), lr
f- t , . Ui .l f .-: mj t ' f ;
A. 1 a. 4 A... a ( , ,1 tf ., ,W
a-:!, "i t a J . H i-t, -N la mt U:
, ),,, ( iv. w-a t 4 (, T..t-tt.nk,:i R?
Hi. , -a-wv . f, 4 ... I -
FAIRDANK6'
kfl Marrbiiar,
c ntrcKFH
rfi I'm, Mi
iili'fcki i (.. T ll kt
T- al. i.in Al apprpfa.-1-.--I - i ,. a. C I p r
. i - 1 1 '.I f - . I
k'.AtST TmilKhl-IK A (IWHOIA
II Itn III liai f BH.I. rkrssk
J k
t I. teal a.
.1 im ! a--r
.
. ... .i .. t -
.alp). Hp.
M.-..B.aa..f .
Ka.
- - ltw.1.
I l I.. puIipu .a a.
pB 1.1... B'.p.i t 1 1 I w...,IMi
..tlM rf
flp I l.ati.aw $. ' Ipb
- r- .-.I
A
-It-la
-kJa4l AJmA Oty
' kl- It 4MB I
1 iv.kAlf.
a .
U rr.Hf4V t hi. i
- r.-i. AMt, .
: tIL - i4k
ftAtil(.k,4ht4,
l-.t bAH. Aa4 kr .
' t- Atf . i
t ii i B i A' f:
lrJ fkXf AyatA
ft A K .
1 ft.fl . oft ft i 4Kr Mm
' Air. .1 fr' ' ' "'4.4Vktfrart 1if
'.'k'l-.o t-...v. t-.-l I-a-4 Mm ft f- 1 kAMlaty
i,. b. " . m -t.l . r-m ..r-J ltJ. -Ai I-
k, 4i.
rout ftfti . h
4 (MPU1K AllOltTJIKir OrRI
, get, Alt . I .... I ft -MA ttt4
fm ml ...
m U UW k.r -Vf-k, Ir-r
( T,,r-C. r4 .--Aa.
MarMlftK.'
ftftlllftO
ff'lll. kl IWBC T Hr tkiiklai Mark la
I J i.iip I. B aa pa4 bai n a P. 4 - lata If a.
,4 1 faa I. rait aa4 m. ib at... Ii a; tiaf
i. .i w ip.imi
au ..a
.
HIVK CKMKBT
klMl.a lirlHIl VAI.AAKA.lt IK.
IlllMl M. Ml, .a. kaa-l p.. "pi. al ! -b ia-pppa
C M
a v-r ir
--a-raB
k. M k-iH.trit iai.
MTHE KNOXViai ITIIIU
r - --
' ' fa tub. f ft akr (.
ftl in kittia-,
at r.-ti tlmlUi"
RatM ff MnHttlltf, ,
. . . " ... I
'?1"'!ft-",';,V,f
M6 .M at jaaa m M
ttan . i I n
a. wm ! I a
j j aa i a lit an li a :
m 'V S m 2 m
f m
It t l nn
mw tuff a aiaaait a 'a"""" wa
a -ti- Mawaa, i" W r taral
I tU'av i I
. a rxrr wJuTaTa-rjxn ?
,t,aiU-i.awatM'a i
K XOX V I I ll H W I I 1CJ
I .. t Ui.ua a. . . : 7. ."JZZ T . Iham wa U aVmwa Ikraaattoat. liaa, Jafc. j rt.ai
aaaajaiaaaBaipapaapaaapa '
... vT- ' - wir ; fvarKt aa4 !'.a.r i
II T K. TUSH i liov ll.r... ,o hn .p-r, h. tul. I" In,.
ITtanil, (M TAMK 4 , aa. a.v rat 4 m .p-l-bai-J . al ik tk
I -- nr.iaa il laati n In Iulliaia, in Si. Iv'l.a t
Taaraf K tirrifr of Dr KtrlA. ' roomM .tin ,iun,u UL Ik l.,nria.
T..a t 11 l V I, le'ri 'ittfai kti - : pi4 a r--lf u"l. ami in akb It
I :p. It Var)r. tf Htl'.i I'ait.
atat-fi i C'liaal tara, r1 1
rr K.flr tuJ-l tma aiH a4 '
a 't a vl tawItr k
i: 4 i. '. ( a!i A f a
M jii'lva
kan Inwt) turrt.
-M . an hM BrU. a..mi
nii
ripp-4 fr.r
frailir t n I .-a -p.tpak. Vat rkara frrjn-allr
lr ft. ! 1" a niittir-JfrTia!aJ Tii.
ti .i. t-l '".l. Bij, a kra t'r
I a a .,.. aKi.il Ira at rlit aaal ra lk
siT.if ri a?1 VK..P-I aar In fij-v an4 4iTiaft
llif.l i!rrii.,. ml larniat 'H- (T"
lla aai Vaa.rt or-lar-il ',4' 1" ',-i f
all !l lr ln.i, ia kia t.afa:a fl
Hin-a an 1 tri.-r mtr a.f akt arfa n r t
ti-' . I l tn,..l n.ti!-i-i'jli) all. h-ra-al
, !r f'i'a am al kjm ! a r.
Ic 'i T.y U-.IVI. ipMlfll Ika Irtprjr. a frian4 I til
I . In. rrnr"i Yoir-iM a4 WrawJ kl -".a
K..i, !;'( .t lil'li f..i) r.BlBa..ra
I i.. rlt kai Ika: Ik k ka t la-i ir
i ....... - ... V ii kr ..rfn4 hit ;
Hi l..r. trj.!. -I ! ka 'J' at ra.5 him
t Vlh.li t' Yir r T.a-at ki-rar r4
. ,. I il. ti-.i fi.ari4 '.il k4
, i , l.i t m. hf- rafaraa-l l j liffii.iill .a
fin.b k;a. a.BT liJ lrl faik
p.' ! I- .ri' aat II .1 ka .l, Na drtarlP-4
.Ii I' - I'.ip'k a4 -rpfral k 'I.Wf till a f t1!!
I".
i. k.vai I .t . r an (pt I 'nlli4rn
c .i ia ain b aw oj hm :.l
i.t a ;'.k a . p..Ii Tkaaa ara Ika
f.. t- . a k-iip- iSaia f'..n;! r-aa l..rG afti!
i.., ,n tsai T!r't lh1 ka a a.
r. nrit I . r,a'. a4 impi ! i. 4
ir'ii. ii UB-a-. Ika naHi.rt of KiaraliiB
rx:rr .nn.r-.ia. Ika trutk 4 1ki
,, Tin ii Ika maa Ln ., ami tha it -
tau!.p-i it tlx t.WKTlti' a r. ill Ui Mn.
taalina ip H-ai-kiertfltfa
,.r of ika aartitiaa af i'.r
flHAj.r
a p V If a i a
k.a a'f it
rA- A4 Nk t;t Ttft'-f tit
tA. ! ti'm
aai paar rrrifira Ma
J..IB, mt h a. f N... aa ta4
b 'a aarpt at.., tk r5r-aapatipa af
AfT
i ti aa I Mkm. a4 ka ivr ikal
ai.o M r v.t. I. . a tkr atjif4. faca l faa,
liua! a a.r- aaaUla li alj from a riiap
.4 iVr Ilial, k "ll ara aifti! I fit e.ir ta.
.fpfi-U I., li ra nnr f-ar j A4 it r"l
t.jf, a. r;-,rs.l in lb Afett'i" K",
Ik .1 La lift- il la rv'.r lhri ni t'i..r. I ia
a "s It (ff r-wlijaliiiti ajk'a mirtrtiiiir.
ka -.a a b'lr ar rr. ta
BH or liAeolA. Certaaa !
N . ..B.lt.-.r ruaa auar 4 -jiki Ikal anbar
..rL.rw .ia a .1! fc oaf Bail I-p-mi
r-i li. a4 l.rnl .0 in:faji.. rrrul !a 1
rir mt uliaript -J flrwaalli'it'lra, ua; .laf
it, aad (.trl.i.t Iti.l Itrr. k.uit 1-j.BiU ba "r ra
id, i.i, that- karw tkr lla. aa4 laat HWI
i ib im!; iai.Mala In lk Ifrll ako ): the
V-J .a i.l a i )- (fp.ia.ijT im n'a Hrai-a,
V.-ij ft-ia, tkv I'.iuilin Aia-k-jr fwf tka fiala,
:u :h. it 4 "i'p"8 ia Waal IraeraarB. baa
l.n-r .1 ! r!:l 'tr 1 In f'-.j. ltl M a Ika
aiaai;. .a ...laa. r, tki t;ti( .
- V .ib, jf l i.i. IIpfi... h-mi'. will m up.
oa Ikit Pl.B.t l tl Ika HN ,' tii ka b.
Iinra Hull lira, kian-tja aind oia aa.a- :
a-p r'... ip., f.t.f 1 1 (aa iji.tr ar lk H.i-pa
a'' K';.imi,ui n. 1 a ill ftjin adrr Ikr ;-
i... - .: . inn..' I
It, it . ft- - -I he- i 1m .a.art jtaia a-4a.l--.il. .q.J
a ii ...frr-l (Hi ooaiH. aa;al a flir4 .la-. .
!!( l.i k. ..JI 4-!:H Tltta lrl-rf k-
jf.BB.lli l' V llir ffafrrj
am: ti to It'll
l !'. .Ii ltl at!
I ir Prl! in I,. II,
I'l .ia tb: a.'Uii
.at. tUr .f-tstl cf
ita vomiaiia .
arr Uiilif a.iJa
i.f thrm la i T.-rt
aa 1 i i.-j i Bui.f i aiiiabim, I
a I ,. rl kv.1,. If,. 1 i r 1
r,r.f lnjrti N.rtp.iailk
jj r a l.u. ! t).r Hwr brio
;u .1 l-rrj.. I.'t. a. '
n-ij i.v-r i il.a (tkixk4 Ki-
Df? l.krl, a4 lull IO.nl f.'t lb BRBB.'.a .-
Tin - Iter- aiari.tj- hiAar;a-.aarraf aafty
I... i ... ...ia I r ii. B.-llii . o..t l'ri(ita -
. :t. Hn It. u.L..'i J il ai. l juut P.i I'lli -
i i.U. l.i J. .1 I., II. at IA ,!,. . l Irrt, Ui.tU.
-a .11 ka llfi-ilil of tkrjia lruklii( l.i Il.a
.... . i.f ili. imn A it limit i.-i I ..r a
...ni.li. I- h.i.i llir in nr. ani lli.p litr
? ...-i.-i.ipL'. . "4 a ill.- iomui.i;, Irl it
... 1. I
- -m-b.b.
W H Maiotiila Card
Vk tt it'-M' Hj nc fr it.
' 1 t.-u ? ! ii.' .t.s Iaj f-,4 w Alt t r lit , W
lit , I . . aitjm. Ittf f d t-4 lNIl
: . l.mlA? ttt4 Ml W lit. At'l'tA fhr Hrilt.iD
j.- , t . am f.lBt.tii tit HXn lir ft "Trr
ji .i .-...ao-1 i.f rfft to ifiM . it itl
u ' S i! :- v-'.vrajr. ti.v I uuj I urtii,
wilt the t. .IT-Aib cAi4i J
fc Ajifj.v;(.i i Tm , f-
Kiofiyft ltWrrtT Til f 'ntjuAi a4 imtt
,4 f ,.(i;frut tjit rtrf.tot'ti(,r nf J ii-at H t( a
i.,r Jr fn4 ii.t llir lf iujlai Mr 4ri if.-
ll m (rtif Mr rlniioii 4frr ti fMin tvlf;
iy.i.i a I o it htt 4(4 ihuitiJ iJjiiu off, hotriiitg i
It a unJ-f.
lik1 t!4l f' 4rf. .f lh ftrr k
I I iM fl.At
, t.,
lit- I rM
A -. I -if t; ' ; tl
i.U . tir, im 111
f I), kft y .n-
ft ; I. m i in a
r;tl t'f ' Q j'''i,l'r I HHP Bt ltLl iO !.ATt ft
ittiiii l" Att t. II It f kUwU Eircl-Tm
Mit 111 4 mi lff'J'4 t'i ' '4i,
fk wAB-f J i.i rtiit krrMWk l th '
lr niiu tii.itit furiUfr r n Hun !
irofoi fwwr? r4. mtfrrrHj fa frTt.fiUi -
m. mMd mot k 4Vf ,
J'tJ fAm.-Hrf-tJ .( M4?
.fu ctt'-b fcft-'t') Vaur. lf.r;
I . 1 1 . . i. . u . . . u
mn if lrt.K-fiu ra wii-.iio. .
M Halua aaa rVM.B rfrpaaa.. -ua
lb Arrrkian4,f laalr-lll A 4 ma4a
aim a Jirf.l.l Ih lb Bp.4rr.uIJ0 B-ok, ao4
irl Uim kat "f .' ot lbl
,11-H.t.a iaM.luliaa. bih lb. taa-iilkm Ikal
ka iu willnlrtW frwi lb -OkVaat W
I .L.k- -.111 l If Ik llk
ivtBM M tifhl, thai la ftWri( (It nnf,
f!lk lAkrJ b tbcj art ut aniit
. tiutttr' vprli h IM4t lt lk ia
tfctt ) llr, ox I J A w vftif r1 tt4i1,
If th1' Wttl oogh, k lir ctirg
ItM ) Um-U 4.pl to twit
f Mm it bftw ! .;, dt4 rlaM
h4f mn.,, thra trn a4
hBHUra Ihrm.aoJ imMitli h .win atta-Jl-
tni ta Ih IV'nitlna -a Aa4 h4 ha
. iaaruiMiiM ili!it U.tf
wax, 14 ( H fv aiaaiioaaartag
" I
DiKHUlon At JoborOogh.
" ! ai SMii.ilamHiowf. f.a i..
Harvt... ... .
fraT. an4 ( laarn "n n "t'
tH at A. t aroltaa. MlaaH al aiabl. ia a
tv. im. a, in, ia tnrrjr tift-ll it I f-Tt-t
M tail awMl l( mur l IMI U Hn.H,
' !' af lira itiaaraul
aa. ka k-aa ' tmik lla TiPua4 ika tua Ji t C'itf..a
r 4ft.tL ki ' faa w. atrpirr., I.t-1 nr awliiai t rr-
tea lb i .rat al lia!vii.i.'r. aul it !! rr
a.ilfraall Traorp."a a?ivll milhdiaa ! .
! !. r. ( a tal ihr --pl ! W'-w ik.l lir
a-.i.t :a lip .ariva ap. f.wa.'
II -it a .il nut Iri a . lt.4t ! an. r .-n
kl. art,vl m 1.rt.,..i,:k 'l.ri ursl a ai.lr
lo llir i;:itti".r r,;iriiM' a iiti..ll i-t
Hal II- . i'.. I an I rrf.r.. I kim I" ttir
IVamiM rf rp..ig. smpmIj 1 i i.ni.inl
aa lat'ikc .1 al ftf.l. ir ' iori-l. rr J. i.i .'ti
!arl tin Vi' an gt. pl tint, liinitina
kirn .r ....r aMj a k.tt. 1l.-ri ar.4 Vn ti
..i. n k -t'l '"ti. '--a -I p- ai!!h w..-.. 'ia.r
IH rnataa Van r i i i ' I Ini! .! inr r. S i'l i
rral i rr.i.. a .1. ' I a . I k u'i- an! !!
p.i.k i.-i. f .
Vt k h I i jm. t i .r.A t a g'. t a V. ir
kr k.l lH. ; . ' l...iM ! .-r. . r..a-l I'.r
tm.-r. s li.l t r :hji i.!"ii..1.i. a .in:.
I .! l:-l' a ! mi T ' . a - r - . ? i
at !.. .--. v
l.f k-ar. .
In ki.i.
a !-
It.....
n
.ili a -i n !.
w . l'si I. a -1 ii
. r .... Jrlin;
.-,f I .t
B rn .,
J.-.-
p r.r i i .
! I k.
If ..!
m I i.i.p
! iWrM-raaff. tiTt 1 t trA".r.''
"-.if V .f. 4AA fm ' i (kt A-.r;f X't
r i
A-4I
.) ii tt4 fur iUi t I'm
1 ft, 41
A.. fr(
mu.h i.i.l'v'i l Im i t- ' iM-ff
ftA tI hrtflr
H ,tft TmA( r4to- . 1
. tr ' -a I .
U V, A
1 1 fliAAf ka,A W -HA
KilAW H.l.j4tA'-fti, Sj't
t. k -Tiavr !', rr . 0 f oi.r
tht ) A'tr ia Vhnh I h1 t
)A4 a?H ,ff Ntf -fA ark-t m ' tf r A
IHiNt f t if a AAm-r f IT-4-Oa
llt ccuiitt 1 fri tftA! rr ftk fUt 4
iftf J" '"At wrf-r "t't
(It
I. tlsrrf iri- ifffr ii'. (.1 b l';n.m!'4 til
,KrrMitm (i.r bii t ur p. (.-
fill. t L thr h intif Ii) It.
Vrrt rte'" .
W,r 4'
U ,1 1 U ! a a : a
John Brll Srwin
Sir. H'1 hArijisI .ih iMr 11 1 i 'fA'.'t.-,
.. f-v. ihfT" r b TttLft
a I' -tittif. At'-nttM thr .r ;ir.iig
mH. 1 Kf I Vr. It M - iA,,;m4 io (!!
Mn W-- or in Kntrttt. n4 ft
t ro ft .-Mtjrr irnm thrli fr vitrAv.
IUa (i.t-wnjr. TiiM )rt(r ft.MtmA. .a our
kAAf At tli tm.r. runuttiA.a -art of Mr
Hrti a fTAor4. a 4 U..w tb-l b tfe
r f 5.o. niut aa Uc hv trft
mo a a t t4Arr4t tin (-'!' i
M h ftifty -"'A AAlH II. !. kl 44-MA AttfrlT
Ail tH ri'Mblf K vA;ot I ftA4'f Ih- f
tAHrikUkdAi it I tit.. lu rrt j.r, m
WiAtrtl I m mtt ti.rA'l1' ; ! I'T-gmf-l
l'. tir-A.uti'iA of I ttn t : 4tr4(i r.
iatm.'k bfa riAAi ta4!U f..!" - ih '-
J,lr ft tK VI.Ui tf t ft
lfA.ttlA'.A U t4.il- ?'' ft' 1 ,.' -!. ti thr
ffltfiM trlt,K 1 At J-rrpA'A-.t l-r AlUt- .
TAitU'U rAftk.' pp-ii'-tMr 4T.oit nit
Id I ln irlA '.Altf t l thkttgt
im lb"- mfrfaluMi i h I t-i it a. t a. r ruai I,
1. it 1 ! ft j;i 'iAtt r r , 1 X ) .1 t !- ij-a
tn' Iiajo tt.- Tin-i it-g ifnT
Rkl ,.J.?:f4H1 l f'1 ?iklrn rf,!iA(.itt I A't
ftfll llH-li l IMAt-ir rohAlltk-'tHAAl itW it-altrtWH
1ft ,.tP ('!!' tl I lie t Aj frit y . v fUl.Jt. 1 A aI
ti i! i.ii ' t t iii- ii .h -m A4-.M I r i
t 1 h . t li ' ' ' n t i :t i n .
ftt (,,!!' rv irrrnuiti4fi i.ia-HA'A
I lha, l. fr.lA f' I "I 'ti nWAf tIIKla turrit
ifriti f (a t m - .ivAfi'-i ,4itskR i-'t a miir
itT til ft i.i Ii ij; Mir l.'ifti;!..- 4!1 l I. A 4 1 J
imt'4 nf 1'tf I f 'Ik rtiinrft bi"' A'lf t llATA
ta(l id IS- poJ.It.Al mi Ai'lTt f (hiAr
mk vrk I'l t?At,ii.'ft A fr tut Ike ll ui
Lfviik it: ' t Hi. .n I- i!rn- li -. iH
4 id l . -! ' -J !l ' ''. ' t
j ri'l m: h a J..-! nf 4 n:i!'i nf ..Him.
4j",M 1 ' til "H I 4 . r. -a ,IMA
II a-ii t Ate nu ri um-jf in JAl:.I.(t
Anf 4k i til ."A li II A lit .1 U4r ( I ? ! I t lit U "
tt.J n4-l iK-Iti.. i .r ('Ai fEt t I .
tvttiiui inR4i a ttlnn- l" . rtt lAHW;
t a i-r il t-l-r il i lrrtttHi(t ri th ir-
ri,MAt h-WtAf l uf ft Ft. Hi AflAitti Al a:LaW
m A
A Yancey r!ihood Correct!
"VV I. Uu'f tftm Jll t 'Ul.r J'AiliA u o l!
III. II IL 1 it tlH U tl.: . 'tf, Ui-U
' liir : f t li fu rUju i.i lt.it, hh ttir
t t t-.r x. I., kri J.ir hit! 4 n 1 K. i f U tu . . m -
g!4 A rfl tL I.TAii lW -A ail A f jl!l- fft !i)A4
yi .f thai Ua J -4'h' i miwp itU'iua
nu' .1 Na ii a m ft r u o.lrr ' TUi i- nw -py
4 lit1, fr mt f'Akiiithi'. (n rml hni i ft.
futiri-Utiuft iti It ull. T?i ii' Hi h 4u
Ati.li'.u, miI ti Aijuit' J . h rr'iiuti n, Aft !
1 AjAtl 4l It - liJ AHrll fttfcH Tt"..A i4 I!-
P.-.j tint 11. ti a M"t m it Hiu li-il
hort, t O.e lrA.t iI ft i0,tnliwU tu b'
4.mu rouuir uf Triujr, At'-r Ai Jk, whi Ii
limJ.Alf-.l lUr ft'.llou l. lliAl AUt. HcU ."RB
, ti-i. Al.i )rl. klirn Va. CiiuuftAtrij
UiH lH.- -h,A-i, lite tUr k kilit til; nti.
lUiOrAr tff flitierti t i li J l-ul,
ftfl t itijijif.l linJi I'.-Pg timr. , In i biui
lLnt a- a rkfAkf liurA ft I.- 1 1
A kl inp tlimrli l.ini W i.flrn mral
wiili pii.il.lr m irrirt .n I in(lr .)iri. Iul
a bair irrratlv i-tiiur (ii aitb nk9 Qmrr'-ril
.i. lr...H J'f?. 1..UI1I) . Hiu in ki. iiufy
aatipit'li', lint f-:r.'ifrafr Itn 4ar lal kri'k.
a'4 .:ia knuir tu iliunrr, m r.tnr, in ur
' ! fa.ll itt uk i.fi.ra, a nunll kiitl of mMrtar
Jmt, iunri"t. i! f..r a iint of rlolhrr, a ilk Ibe
iiit.iuirbti nf tli lait; VT iut.nl, if lir-
loo, tuaar tli.l .mt abn ar rati Our Aula
f..r B.ib aUJ K.ttt.t .4 .1 l.. a tU.
. . , , " . ,
il ab-.ll I..I our ,r.,f. .ti.II ha firf blM-
Ikft 10 ka huar.r.4 ot,ua Ib JatJ. a-ktrarof
lk tad l:- thai ugli Oiy rnari kr
Ikroanh ail lb tcralful i akra fl Ifcil lllw
an4 tbai. ak.a Ika 4rm af hu lila U araaa4
p, aba ma Uk hr tsbl la (fc maatWal af
tb tlr.tl
ti m Jgilfi'it fSirt ttf tit rwift.
()T fnmict well- (kat 1 tf
j hki fur dir-fl'-mf, l.i H llit tti to
If meftl mnli.l, Ua 11 l. !
j rtfrj ulw" Mt, tiw l'rl of tb
j fart j ri4 la H i.f 4'il. 1kt tm-
j ,. ik. Pt, ,.B,.i I. ...t. of no-
I ! hiw Ut.i " ttt ht w b rnnnli4.
J l,.rrlU ) . b la .a life 4.ralH al
thia antir r-l..a a-la, ami ariihoot him rt
; ,t mm liMc (a Tnr Thj rJ1 hfia
lo Mu-uhi. autl Kn.ilU!r. ta aiak UJ,n
.pra. taa. blaaiftf aal taa aT far aj wialaara
aaaioaia. a4 than a.itllaa llww4l ft
mIm of kit rwarriai f.f mt'tm'tn iaru.
calat.rw4 Wt..hla ltaf t
t.tk Uia ahjarla of I ha aaHf, mi i fai-
, ... ..a., jBti.
Hi ()rUil Urnt i.( Un l.nh n
i I HAHMI-l AUUAK ITII W TH AT A
1 0 M ' WiHAMKHf I UK MAlK
t--ii,a uill . I . . v ..ITIUk lluvi',
lTll r II TIIK lhaH Ul V V KUB
i ll. . urilHKlA a If Will i Ii Itl.Ml l.T IH
I.I i (Nil I'l.tli: Ti) A liltrfUllKI: AM)
lit Si.UII H rW AliM 'if II.IKa
Tltfi fc'l.ahlil tlj TIIK lii"TU U k'lf IN
ll WM.iKT
Ilili. tn III III H TKl h MIA !
'liiVrT K -IT AM Ii lO 1HK M Vr At..
I.IJlS.IiiS H vil I i a I. IN Till. V,.
' IT Knu 1IIIM... Ml k TluAU I Alii V
I k MAAA l M M. IH'N VI. IIKH
I W k Kit ll IT If I II lit I l In
A-l"l tl V! ill it' IHti -Hl.l. A.M.K -I 1IVJ
MITTrH ur MAIr.r A I.I. l KK HI r.
iiIi M AIK. : (Mi IT I LHV Ik
HIM THAI A r. i V Mni'k Icll k H .
K Hit; Will I.Vil M t H fc ."M VI I. !t:l.
-ill rilkUN IlkAkT. IN.aimt I . H t
l-l It 1H k K N ktlNU tilth t HI UA'II. 1l
vi m miiKH. ash a r Tnr. ntuHin m'
,..r Ii lM. !; AMMi. I'tlNt HtTHi
i Tti'A ti H IKI.I ll'iT VT. 1 UK IN1.
'ruk " ti. IMh A KKiLI 1in
TM II "k All lli.r.N Ml Aim UUuHIII
Tlik .-.it III H Mh HIIHV IIA
.H.V TikIN I r AMI Kk oMal.MH.Ii IN
l!K l-t I.KI "lKI la- M..au..airr .iitaa
. Mt .aarrr) INIIKU Till. NAMk "1
I.I, i. Ik Hi IN.tUI ,ant rill UNi:ti"i, '
lliu. kl.kllNU I I tl Kl U ul.1. lll.l.A
IiAi.N III. iiIIIHI ijil kMTIi'N.) WIUI.
lint 11 1Uk fiiil I i'l.KN S.a! i I'lU A-
t.u r nu iNin i ni k. v wuii.. i. t;.
I.A I I til - S. - r k I i-l A I ii k K NO
IMK T.i I N VU'iK III r HI l t.i..k T
HI !.!.- I
I,
t. I . .w"kV.
. .1 ..Hllfe
Frminj to Adfatit;
t ,
I ii .i .- i .. -.
n 'i.a ir f
K' tt I t ri-i.A im .
k- k t' - ? "! f ' ' '1 MTi t A . Sf !! - f
f. -v - - If'ir-n i'it . ii t'.' ( i ! -',
J ; I. I I k IIIM Vif.il OI i IrklUI -U i '
r . - M..itt ill l il. - iaiii (.iv i.r
rrfi'f irtA .. r! t !l T V. K THM HMi
i til Nt.M:!' lM.Hnn !(.. K
it t. at- riAjja' t ' j-i-r hrvl Tu -
, a- 4 r f- r rpki'T. I .j.h fki
.i3-..iti f t e t b7-4l!ff?ft ti -'Vl r ttar,nin
ir ! fh ii t.At kA- hif F'aiwm ,n
PPQCl.iSi cjkftAb'A Of !-" 1-4 tlljf. ill if
H0 , l . f tiklit). f H h-Ai fi-l fti'l
n!f-U i.!' Tiitlf An I M ' a J .
If) 4if A ,.- Via! l '.
Ati J A 41 n it. i pii. i t fcrr r. j: ir
rfb-t- it, liifiii - I o--, r-n i ft tt '' -ft i h ia;'-
vti ; fl (! tr-l ?rr p1-'- o
hfn.' I-- In a l -uf lit:'ri "k'
' u I.' t 1 4 i ft . ! i A t.i . I Lit!',; At
tr .i;M-rl' ia- m.rr .f.tiv . Ant r
wMi' -Sft i t"nt'-k'- fA'rr t l-.i';-
' fc"n kl 1 t'A'; .1 t -ri'.' Atjj ti f -4 I
.f-illl'M'-f il I !.(' . J ' H .'il -l - ilh
' tt4 - ti f l . t ( A -t far r tAA'i "1 rvt- p
- ' Hiw'." l i'f ! i
J-AAIU-. ha .r ii. ,'-rt v'-i ur !.-. ;?tf .1.
vft .tl pru )m tiic, Aai-t :t oiti 't i r -
a1 ft r S-a.-.tr. t
))Ht LA)1 J A
inH .Uoim lo t.ir.r
WillikiA 5. Bilbo
TV rrG".A.J, iAt hrA-J. J iij K a- V. ; t -
III '.fc -4ft ! 4 fl At NAh -Ii. 1ft I" " . I
;:f Auti trr if a liffffr -.tnpA j-j a-.;. -
1 t ttif C tftf if oft f lA Oi-' t 1 I t. 1tl At -tV
ri p )ti,i.':iltfin -b.l g-.ft-trr? It IhAvik.
""' tijf i t rtAi-tr a-td U !.! a lt t-f
Aj p i ' -m-A-.t f r f "h- r - kr" r-unt I tS
I'-tai . at.:.i a O r.t.-r
It I t4.U --in tfU ti t him tin- t.t Ajii- ii.t.i
lr Hv.'ult'A ill ' t ArutttfA. IA tU k A. a it f-tari.in-iS
f4 tt' mt tlA m rlitt M. II .;irl
A;rl:-I -I ll.t I - mpl I lit . Aa- ftl' A-t Tt -t 1 '"f
nf tit-A't t4ti t .at i t Troii -a kiui n kr im h
4 B.4f iiit-Ttt. t-4-:-, itttA -ry i4frr t kit. -a .
wit I )- I! it ft AU tr.Al a U;4 k ,l!t
II. ii t-i In! u ; i niAi Ap-JA.n,. in J -.:-
.tu-i v
Aftri ..t
.'hiii. -j l - r -f . aaj
-A't ft!,.. UI'Ia tip tlaA tll.'l i
t turn ! a. - i -il iu ' a.h
ln:.itj tl A A:, t
'. -1.1 tMI' AA'.
il .-r 1 atxAiti?t
It i ll Ift )- i'. ll.l
i. '
r-t ! t!.i !iAtr a i,u
:!.,:f,
N,. I. HI. !
III. 11 . ..lit -.!. I. -11-r al 'fr l.iif
a ,' 1. 111- 1. nt. I, t!i4 liiit.ii ..i-.-..
r iiii.ituliri. nf" t'aii.itnt t.i f!."k.'
Ml!
t ii
i I. .p-l , tl.
il.fi. t.i.-1 1.
t.. .IM.I.i Ii.
.If.' l int J.ilill I'v ii. I.r' In 1 11. r
ititr.pi.- .a... .1 r;vak. aa.l lia .:i
' raf ll 1 Hi ' I a ..itl.r. pa tan-..
Nicliuliun anJ 5thrUuJ.
I r V N.. i,. .!.... I.ri I li.l'b tl-
n llilu. n. k . lililil; liai.iij. ,na-.y,pf
A
.mi!
l.i.tip. II ml. th.' t.iti'itii. y tla rri lir nn
i.-l ..iiiliM.Bf. t w.ii, a.ll. a hp. lorai.ili.
I tr. Nripi.Et p lii.lr i I l . ha aa. .I..ar,
,'.,lii N. ilirrlaiitl Link till ilan-l ll I 'Ul Ii
it.tiii.iiit a'l.r a t.liit.u liml mi ll Ii-im a i.li
Intl.. rll ba. 1 im i-i ir- 1 ana. Tlir i tti-
It'it. ..I Ibil 11 k. 111 llir r.iitttlv. ka arnt
nil wtmilirif H l .inl laitbl u.in h.
...iif lirir if I tii-vii kdJ .f c.iur Lrrc. 1
i,iri hvmM hii. lr I'll Urrr :
- pa
Kinu I11111 ur l.r Mm.. -Ol ttir 1 Mk
i-f ilia frwul m.th ot S. .irti,li,.r. ar rarrira.1
a l.ltfr fioiu Tiii'ii, ia t.raioiftr vuuitl,
abl'll I. plat 4 ,H (lieiiil.rr J.I aaj is p.pl
aifirkr.l aik. briHn larafif.r 4ft r.rm-
lug t tiii it .r !. ilr milr. hi R.ilapail ' Thai
Iritrr 1 ubtattit a l it uf u(,.oiii.Ma ft.r put
lir niiariklao t'f Maaat ."-aal'l, l iana, ,laf-k.j--in
noil l.t'irtt. fib K!r it.i. an ika ttall
and tiiarrtl tlifcrl A tkr lil of rlra .
. ninlm.nl. rlulr li. f .lr ur .a r.' rail .r
uul i, ar Jot ia it uantiaiaaii la 1.1
rif liirm.
1 hi ika aama ttai, a a rn aiir4 a Iritar fn.m
U ." I ail.. a.t, am ira 1mm W ira l .im
l.ua, at.nul th. ar.ti.l Ibr hiuhib. rA,imtliiii:
arm, a nh ..Br i. ika. ti t kiart.taa loi
Vn.l. 1., or Mall rTTlri. Thr-v war ka I..O
kn.jr in s4aaiii( tka l.-rat af Ilia tk.o.
muu li krl, tu aura. I In Ikrlr raarra itntir. I
fill wf Hmoil Himi A'o fall llir al
t.aii.m t-f r.m.. .HKk rai.r,,, ,u, ....
llrtiii (iallf, tu Ik larg a!a of . altia
t.l iturk a.tn.n4 la uar aar k) t ai Mi
,j ihia tilr Tkt ala I to ruiaiia.a
' in ,loridt, Itlk af Iktuhar, tk k of
aar K,l.r. iHtW.io Ptlr. .Mk. fair Umaafl.,
aar mdt rant of Ika limit ,.f oar mj,
M ho 4wf ,uKj, w f
fkia, lint iH ka ft." A baa fa aat
la tka fkir Oruattl aa4 oianiiat tkit ttkor-k.
4 ll it all 4 Ikaa lb a4rrlimat
pisraarrt It a rfctrlf M of Hat, Vara.
aa4 Jki kl, le..ta4 witk grbat tat, 4 fai4
fi t Ut iia ta catk
Gov. Johnxm CwTicUd (rf Flehot4-
ta a f fk ia Kaah.llla, lul auk, i.tsa
J" "Ua4 Hmtm f ba aiu.1 arlitht
J aV Ibalhaf ft!a frm
Ika frf lr f ha aaar-raa .J-
'I'-atlaf llta,.iBIi(.,t mi la t atit .Stk. .
Tau lirajta fetia tiiUm WtI lh lPni(rar
la alBH-f up ua Br,Mi4 -Iff-1, la t;,a , Ji r f
X,aliilli. r.l'fif Oial )lr. Bat) m rrt t
nl l tha rtMtf ia ihrxugd l
It ail, lie li fLltf4 bioiIf l laa'aru
! a-tanMi.! ratvm f I'mi ttrrt aurJ uf
-a aia'i'ii:airM 4 ii K f.iffj VUTJin
tBta I. f.n.,, .a Ui.f aa IMI UaaU mat ut
..il. j . . .
wl.k oikrr d.,,..,,-, a.ht, U,
ar, a.l .u r .r.a iar. Mur ana tie j
fr1 l ' i"-iia lia Atala, ilvaa ar aua :
""''H " Araafciaw1t (. .
Mr I til tlrttc I Vi tht hcaala ia lT.
wilrintit l. h.'m tain: anl, . u tl m auiU wt 1.
""". I'j Ik- folluaiag rlwi-f Wing
r.,ti.
S.H9 - U.t.ra. BradUaj-T. Hratrhar,
llcok-li. Ilruir Kri- !.K M-tk.t Mu r
", ii,, iaorar,. i .irr
j M,I ftaifrnna
' Hriltrm II.. r. alio A .,U.a.,a
B4rrll H.nhaw. II. .!, r..rt, ll il,
I i.j.i.I ( iwi. i.f .HJhiih . I'.ija.ii
U'fl"' Fatraa. n..Mrii Hr t'ni.n. lira.
. 4'it k. II-rra kaaarr. Vt a, W Oaikirl.
j .iiatr. MaulMB, Mitrkii. Wmaa,
VI"'-
; K -.ru ..I H.j .. R.ay-r. ..f A tia !.,.
,... .am !.. nf WiUr,,. Wki.! tr. n.l'i.m.
, ! I ar'n W i.ii-r. ait4 pk-r Ha.kaiau
j . .-
8Mtor ih4U AR l-U.
Tix- Sr IrrUAnA CVu
an or 'ii...li.t
f.rt a m k
lir kin-i'lvT 'V aat jttitffkil,
rt 4tt ka4 in ht rr i r "i tti.t.,
ffwn h rh AAirft ft fc.il. Alntf :
W it. r-rl n Vr Jl.-i H'l. fthtH Lata
t-Ml !! Wtlftl I'l Twft'Arol htM, tarA'- t
I MttrtAiD toft..!. ftl t- a" aai
(. I I rtAAAf kU'n ll'il! I'-f WlT Tr,ri
ft at bivr )A'1 r44i fhft lrAo4 Arr1. tn
w.th liira f-.f A4tft Ia mA vpmi aa tAAfmilftftl
i dnifi.iit' ft m C. W l"At4. k f4jA hlft
i.i r im AliV, K wJ 4ui k i t . 1 her! hGX
in U- AiMi.'.i. Itt ft '1..--.M th.Ai h- it
!AI"t a J th f t'.ihi th1-fTi..rt : T.'lf
1 li a a a lt 'fi ir yl;lt ht tt prttA
r.j.tv- mliU h r.r (" mrt n-t f ft rhr-
lr l r t wr r oAT Arik l
lit A A .!!.' r It t g. i lh h Arfc of ( Al4
M)A A -TtWr?1 ait-l UfllllR 4Ak4 'if Hi Haft.)
Ufa- t' r ai1 tH H4TA4 l' At-i'-at
,t .i f I ,4 tinit-A i.f trurirt
Tit ia a .-. a ef f m t t t"nq; ti t
..f J. . i-Atu il.it V. .ii.Ifi - a i'.'
i i.rv.n Mr ll--.. V ' h r
.f :n i ' hfl-t,i c ktruiA i.,n ' k
I Ufa - t';1- ' A l.i t t ' A
It. flt'4 Alff At-ill t l.ttl .' Vk Ay! If
-. I J?lM W-?; bikA !ty fAfil'B r
tr . rfe-lv tft . ft lA.KH'f, t ; Umt
i f - r W . a I,- tv h a m-i'l
Li ! it iLr b -i- AF 44,4 tAAwt tbflttAt
n m ! ti i r is aaii1. rn liwx it.-
Tii.lL, :f lir f)o A-i t iHI t !.k,' tl '
'Uat !it ii a lit!'.- t, -fti tufTr
li-J K'! a rvr (,) ttr Iftl J 4 bVAB A
a f i? h , . 1 --.'-. Art-i I i 4i t A'r- ti
i A m a ini ai! t tka1, f.'n'i'i' Uf
r a Art' S -:i i Ink " Ajrrr. ' 1 1 F".t.rr I
i,rri '' ' r I t irft-ft t! -ti th
II- i . - a i -.-.a ! J .h.i n.r iL! ih .ar
tiiMt, - I t. 4.' .i4fn .t rrtn?''
Th DtnRion Spirit.
t. n. -.i- -a 4 ?ta,.Aottt rfa hr
' Ii i-rt" i. -' ti n n' -f
.if.!,-, k I t i ii rif A-.vr i li k rj rft
' 5 4 A Ktii '
n a tl"" ap.t.t iJ Hi frr- tV' .rA-l-1
-.f-r l it a- r,ftir O'ljri of t-iR
i t'.rT 4 :' ! 4 F ! lit Ij-tftf
lIkJ.
fi-a 1
fit
A A a f
V. , Aa . ,i J t t .Tf b II , a AT
tlt v ll 1 rt!i'- ur1 Vf -:t-t jATTtncJ
tHti ,- .t-'ii prf ii i orr if T h At a
l'ta.'r'. -a' p iutf "ifir) A-r'..t( t'i
.llir I fr f- rf a- a- ttf A . .offll -a' T-'tC
-k.. . ..Hi-'-. 4 p -r fi" ?
A t-i i .i t ' ar An f I aT trt thft
V AT-'fl'-r I'm a a -4ni f'u-
a'kt't. Aft I t'l:-1 Mill f!l. If 1 t. tho,lr-ta
1- . f - . p -t . " .V r ptt'i t'tri .(f!r
tj A l " : r - h It 4 t b
i4-r' i:" A-n: Prf t 5 -nf ! it
I 'f tU l.'.f (' p II ' .l't-l. AU i tA tlk-AU .'.-
.. ,1, 4t-.-'.t aw t.i. li ;:.l'J'J .trg-Att: ifattta. tft
ii S-.u.H. l".r cur ; r. a's n-Ar ttta
(i.t, r i!ltf a4 it 'T.i
ftar ni.ii
Ik r afl. Ha. arla-J a !
S ll i. Ht k n-i tiir-
.1.
.rn iu !.'
A Bifckiarii Jfft) Foreigner.
Th- A i I. A O ' ri- i faru.r. n flfr- krfiri
pj"r -tJ. . ahf i A i.AAIltM A'.iHI AkhfAS I
a -rtg'i iMore latitp ft:ift -r
t'H"t. . p'tl 1 WA bA,A rIAf
. . i pT-'li 1 lif ' f AT rrtt -4 Tif Artt-
l. i i it r! t;i AAtMr ri.k: 'tft . f l.-.trr.
I- n-pc
.4 t.".- i t ktrrl,
; r 1. i t ti
tit p i' - -h ' .1.
'. , .1
.1 Jra.
,-. 1 ir hf
.r l.iri;lfr.
.11'
: 01 1 .
ii, t 1.1 ii..uitpl . i..iiai
.. - i.i. hi. f ! i.Af 1 U v I.....
I'.
I
,,. r .. ; . h ... - ( tN- hi . ml. I ar
a ...11 '. 111 -)
t'.
I11..U i:.. i 1
ku.iii 1; I 1
. a . .A-V ill fSn p.li tva
1 .f. t Uia ... Ki - Bl IV ipt B till lull
-i; j - r T I, irr ...I 1-p.xil 1.1
l'i.' I - -1 S . i . a .f a -..-l a-..,.
hi-iii m ( .1 I-i.t 1 1 ... i-'i r 1. if 1 1 111
ir W "'I -
I.KI..I r
B.p.a t 11 n
EttforJ pf lit Eft mur !.
H, ll..-it Ii nil j ' -.ii.ii ki-ua inriii. u4
'I.I liir 1 ..niinii lli- ir. j; 11 -n..ii I.m .ilu
Itiiui .1 ,-l ir ti-. U tit-.. ..I tu. lir I-'.
Una ..ii. . I.ii- iiii4 I-.' ..-:.l..' i!v t -- ..
t.'ilii au4 i'l 11 i.i- a a .-.1 11.1.4 I J . il Ilia gi-u-i,.t.
n- 1I1.1 1 ..in., ai ir 11
ju-ig.- 111. .1 i' I.l. .( aati v. .1. ti-. auii I 1
luc i i.i .-. i ...i ,nl i-r ...t- iii.p -t tlirtr
a4vatt - .1 hi ..I.- Ii'.,. Vtfl
"I aa. ii.ua. ir4 a.i.i iiii ii rT . tn.i baa t.r
ll.i.tii-.l Ibr 1 .lail.iim tl nmril -
Ik. IL iip.i.pa.iv iUl id a, a a irf-iaiCf
Jailt
jezm I", li.ffift' . l4 l!ll. at. I lir ip ttiB
i bullrr. i pva4.tpil. k. Ik Hrrmlriu
1 ' I i bi. am lit ta.OI l Iih IritiM. .,
I, Uui, Bi'wt4aU ir.1 lb. b.riiiiaai lM.li
j filirl. a. lb a Itauliai, .a.lru IB bi. bauJ, ami
i mi I'.i fc tka fil.... h i.l th .i.ifh.iilrr '
! u.k Baa tlir pup.iit,f vl iiM .' -I
rnaua, ..f N. V.m ia ln, m l k 11 a up
iiruitirul kit Hiri kritr: lye.
I uui.ps i ll ati narr an t-, lb CpHI
- .uIuiimB 1.1 ti..li. a.m i.r t.i marlrflB arnb
, lb. i! )vi I al .Ui.rv, .Uui r 14 ih 4,Ttv
t I'll I I Klil IllliU.'V
1 h a., tkr l"Kinj; la l..a, cif t. V
1 ....-, J f I - .li B-.f H . H
lirai a. Blt'lif. rir. itfl. IiaI il... .Lalv
j 1. 1. r.iJ t'lHt Inn "ili ) (I'lrniiy.- a Rrark.
1 riiriti,. in li.ial li. ki 1 1 a i.i tint LuiiaiB.
i t.i I it ia p.. tatbrr Ibaa Is.Jla. .ball nc
i irp-ail. I krltri Ikal l.iar..ia u a Btira t.a
i hiiiuii an 4 baliuaal aj ibaa Uu.ia,
1 If. --Jw. y'li.pf, a fajkiaa.
j If-. rti . fur-aril a Toiir4 SWii
I h.li.l.., uil 11 ia Ijiui ul ik. ilc. Hub cf
ll. It r . . h .. . . I ..
, ..4U fc, fc,itw( i. apm
ci.vtpaa a4 a Uta.k Krwulria., aparii a . -
liiraal flaltKm, a4 bj a a M.im.il lulu, b
aa tut a 4olupi.a af th I m.
Ail ft. ,
itAair.
Tk I k' t 9- KAarprr aa of Ik Br. ko
riAca aU Laa ikti ijr. ia .l;biA.
K.lk.r Uaa tabmit tv 4'fta- a kirn k
ui a.a...ia iao tk tkrtioa af
Hiaak aaiU(M r(iJak) a.kold.ra. ;
. , . . . . . . .
m. Iai piiiai. tfi L.1K1.1 -. --a
brl ri!cd l"uia, a4 4f It 4uaa abual
Ikmr kM la, ban in koa anil ipi l t A j
Ka rla "A -AWmm
Tbl tisnnil ill aaJ it
III ftiairr ( Hra knrMj aaf I ana
Hil Mr f'hairni.a. ! ait kr rrivi.
a, a lamb-lika MlinK,ar rxnfK'-iiiof
a aritt ii! 1 ..(, a a. f:-i .-: n ...
ann roar yi ( jf. :
Tki ! I la titkan frnm a fnf jn
lotaaaant tku a rr,ui iralr (rri ..f
Mr. B'rakaaritlg- Jr aif-ri .a b. anh
aa aii'!raairrii
aiHrn r K Hvrrt r.rl fa Nam t
.r thai a Hfark Hf.it,lic a r'raa-4aat H
rl rl4 a tmitiia il Si Jinif fiitu-t
( t'B''l :f I
1 fh P '."" "l"ii d-l.i 1
" f,atit4ti.. afi t finli f
. r w t.
U'tu't i liai'l:at-v a ttfi'-'l
( f..rr:l-(
rirail '
HpotaWaod eCUalr Aaq.itted.
TH trial af raatf I'trm, af Hunlaailir.
j fr t:ta hrittliHj tf t 'iin l .iat f I.rttan'-a.
t Tana , a 1 kronifh ti a i-tftaa a rr-k
I M' I'lrri, wo d' lan.j ! i, ;.(.... f'M,
( Jaa.ia rr..r. H m
I. Wiari. H H H .4.
l laila, a'.ia aal am.
Tka lra niiar4 a
i
llaaaix ana ' l J
prt iaratl aonaa.1
I a aril. tit IM Jurv
ra4ara4 a ptM 4pf
i a'0rrv. a t ran Mrnl ) ka ttuna
f Wa a M !.. a kt' irna 'ir a .iS
a rlra Im rrfa"i ijrtn .uia' I ini, ?r
I arvarul f.a frai.ua, ,. a. . trin,.t, kat a
I hi l all inii a. .a -i1 an ikal .t r.
. a kaar4 .a. ka.,af. a- -ir.i.ka
,w(p. . ... inn,... a, ... .k ,
' . ' a..;-1 i-.r l, r ........... r '
I - -
afIBr t FliO '
It. Nat. ia . ... .,....- ,...,
' Ik' rvrr' j i r.ij
prlnfl. f A "
i.a f Jitltli uii art't N.tti
J crtif r lb via ir. i
: A f-M 1 ;i I' .;ki, I'
t.if I i i t 1 i t . : -i-
W -m..i.B
.... k. -
l.:P
-ti ..f J mii-
5utt .-.li t Sit-bfi. thr-f ty1; V lt-frAT. a
Altt.jMi lot4''ir4' o i frta-ft i f Ao.-.s,,.
U-l' 4 1. J IA Ai I'l ii V 4 fTl Miti.lll UtT I in
tiitAtft aHaI 5-.f ' f "'' ' rA'';
Afri a-
' ' 5'V H ' ';' "lAf ! -I tAt
; VklifMt. Ir1t K'lt k I'! fl fr-Ni linfi U
tkafft 1ja Inrna -t 4-aAr i' .hvi ia n
jVa Ik .ar t i I uia t: i- a
, t; -r t-t'-.r : '. n- i-1
AdliJ-aKl lit fH'Hf l n "tl, ay af-
fl : : i;i lh-)t fft rnirMy d;,.ft U . ll 111
!! AtW I V bb,boA tAtalt I Ilia tA iA f
tif r.-'r ia -
4 K rl N,-. ,
,snl It i'-r mf
r A'.ifir r tl-
t;. Art -...4
1. ft it -1
At! J AfHi-Ht ff 141
tl Al AikK tA Jl laai-
-t. J :, ' f A '.- : t
, : -r-kr-a.-: ,
. 4' '1 -
r - Ant rn.; : r, .
1 i
4 la
i..nf ' 1 1 A' ; t ii"
" f.".!1T '" ' -k :
Mr rAfT-.i. .
- r ni -
si ! A'i;i-- -1
. ' fwAi.. I
lit "
i r TV V 4 V .
CAA - ' A T'IAM-1 A Tl
t) Af A AO it tllAk!.: f
v Ai l H: -
I 4it,mt
J.l.tMli.iA
Tnbatft of Heip?ct to Dr. Ft;a,
ja far r'lf ti-1 r a -rt it- Vic-':,
j, t hi :t fvflt.'A i."t,u:r. a J-..t
. P.-.ki.r T ro. tr J M I- to.
v AAA. 1 '1:a . Vk r ., fr H'!! ftp
i:iiUI So-rrMrtiAr-i
I) .
f Il-AkAtrT A "
if.... :: .frn ; w.
i . l pr,i -i-r r. ;: . . tj A
Atf. 1 , t li I r -'-Ft--
r - A 4 ftt:Ai Affi a
- tibial.: .,t 4:
ft-, (r ,.J
r
. Aft
i
i oita' :
1
- 'M -
V. it 'Tr"l : Tj p.
! i. . 1 .-, (I . ?- .
a .-... i . t -k . ' i -l.-.-1i I" . m -
I -,-rt.p I aif-mla-r rif i-.T tf 'l .;a Tkrr.f...a
i..- i.. thai at t.a.r UrtiJ ..I 13. 'Ip-alk
t. I p i A .rt ? It tptl. ii'. -1 -' ' 1.
-r ' -i T ii t ' i-i;- ; I
'..r i k 'ii' in-' ." fii-
;.Na-i k'.at.r iiiaii ii I I... I al a kaa.kr. ir
' fpf Ti It llll k.a I .,.. ...aii
. . liir Bjanl r ..I .i..r.l. ls-'. ri'.mai-.r
'. f .'I i.' -l . . 1 ! .r', IS..S i-iii' .ii!-j,-
! I! l-l--) fV.. t : a I ll. , 3 .
f.i' r.-fnriar.'afvr
Af'a-t.pW. TU.l ...a.i.ija .111 Ik- !iial
.t 1 aa ii. r I in i n ...-.. -r "11 -t -i . .aU
b itila '-f .-i'...i;i.-;ti - ; . ". cif. :t-.'-
n . ... .1 ii.-r . :
,? . .j Ti) t ii- j - . . j... ..f tbia a..rt
lnr I I'liu-ili il li.r . . r,..j"'i I'f jiu ;.r
? -t a -i.l ' u .( s- at ika ra..il..;ifMia p aaai
I.. .-.ri ; j. i r. ::-.i-r t : j - t-a.r-1
i i Hii-ii, 1 .
1 1 lit.. -.- .
Tarfy Dianioa:m.
fN- fr.rti . -f M V 1. ; i .1 ! s. . -
I. ir i
tr t
iilkl-A-t
( Mi
ia I.J. 1
.10-
i. t
4 I
M . : j ..... V. ji t. Y-ii-'-T ?
i . .1 t . . t 1. - v" " 'i'i I it'-.l fc. a
I! It
. 4a. 1
., :.. . 1 1. . - - v'
. J ... I 1 I ; vr j
i.. a . a;f....,
a 1... . l.. u
p. Ir..prl 4".-
. utii l.ir
til ..I
A - A.
I .1.
.t ,! S t!.; !! i tl s
: '.::..i ii.i-i 1 1 ! '.-' - 1 1 1 4 1 :m
i 1 - 1 f i ' 1 t 1 A a fi i : i v ; if
ir llAIU.i" lnr.H Al llil St !'
ill. iAu. i.i'" c. l.i: lii't',' II. Vi t'Nfc
M--..1 t I'!. . t. . . .' V .. ,.". kr
..i-i t 1 : , .1. - . . H.i 1 . .n , -i
lr. I'm... a i . t - in . hi t .1 l'i .
ili.i P..-U.4 1'i.n.iti't i.l. i ii' ir.'tl pf 1 i;.'
ii. i.i ..a l',-t .. rl u , 1. aBi
l liltl I.T 'I l I'lr I " "i '''
kr -. ...,t i ?-r .I'- I' l ua I' 1 ' "'" I 1 ''
I ,B iiii.i It-.- . "ll I' a ... ' a
mi l.r b..Iu b i'. ..alk e.-u ..a
Ilili t-Mif. Ittfi-i 'l I"' .'HJ4.P t" i U 11 . a.
.ill . .1 fri : ;i 1 a i. -1. II i 1 .1 ! " I b "t
. . a.l -' '" a .-p.. a', 1.1 I. . Hi '.
i.r.'.b i ' i r' .C'lti. r t 1. . . i'.-! k:ri
1 1: i;..i. I.. . .'.ii I a.. ti. 1 it b..f
11' ;.Ma ti-r...a .nip. 1 ..'.a h . 'ir- l.i
ll-. -1. a.. 1 - : . - ' pi i-i'- -i a ' m
l.iattl lt''. t I-'.: 1. ..l I '. . ... '
.....liir.
i.p-rv ai.i a ti.'iv.-a n i ti.t . tbr
l-.-- -.1 lb. .. 11 ti ll Bill la.- ipBi.bi
. Tl Kill ... 1 1 :t I.U !i. :..a (j. fl
t...Bi ii.l Ur. ki.ri.: la I-i
BreckiitxiJfje RcfukM to Aaiwor
i Ur .r-'.i..:i. it'.: aria j.i Ij Vr I:fiif;
ta al Nirl.lk Pa., krf-n .BtJ . Rra. k-
llil.ti'l- r.ir. rvrr i.vt 1" t' r rra!1.-
uaa niii t' ippaw p.., - - . - . - , ,
. .1 . . .1... . a... .......rail ..1. p. rt t
tkit liirr .bp.ii.tl bb n w af. It. k.ril
hciiiif. ..b.p, .1 I" . t-,K..i .; j ui tb.m tu
b.va. Bir. k.ai. ( vara . t ii . ia i r
ha B...1..-' H r. fu.r. I aonarr Ha i.
air.'ut. ...I lirrit't aa.arr.
litiia ar l.ir iua.tiifii. aftua a. re pva. ,
a-fUB t.i lliai kti!4if . .
t ll kt.rAham l.iO' ..ia k !. 14 tr.i lrat ,
f .. I uia-l !!.!.. ailllNr -H.aikrrri Ma
h iptittii ia .rva.lia,! tim tk I ai ' : nri,..,.li,i 1 ..Bk.rra.-r 1 rr.i: lo tk
i If lw, iv S.,:,ilwik Mi.a W tram l!t,r,, .i.B. B,, t.B-rM k. Ar 1 aa.B,
Iii l aiuu ujM.H l!. .uan, urslu a wi k'.abia ( Bil r )U hbh, ika bp-jiff-, man.-. .u aa
Lia.iiln, I1. i-.it la (ran i "'"'' ' ko kl I :a r. aiBjt-vl ibi 1 .mam-a V
iii-l trir . ,.!. l iiloaal ri.! ai l r;. ( f tk-.l it !lbi f-i"Ptra,iBj lajaa-iua-iltr
,w ,ad.. ur rrwaarB b rra la ! . 1T, m.. n to
lii.ir wii.fi ( I uiinu ii.tii iu it ..-.-
Aa l ilia., a. a ik aar.nwa kb,4 Mr. f w ,p,, Ii ha4 r-k!i'tl tk Ki'.
Bm.ki-ri-lB r.l' I " :", i, . a...-ci ff.vraik irai .1 a-.l I kaio
..all ad. ..'.ii-d h.b -Mr lk.tt!l! . . ailiuii IU, jAk.,.t..,.H....T-..i;-.
arriiK ll- ia. Air lulaa4.iBa aa.a .r lb. a. ;
p.ip..i -4 fr.urt Ifl-ff 1 !r t !" t
and Mr. Uf. k.Hr. tj ai'difer. j
r ma i
iut bail, lf ail Ike mt liijuUfil j
ri.t aiat J.ibii rtrll In la St-alb. Ik ,
BbBtti tJl kr 1 aawaaj 4a lk lrf. I
I I rrpaal, a.,4 tke oikw 4i. tk.' 11... A !
BUll.opaof lo tan- ai-f. Ktr- I
: .... -A. fckio r.M iMAnUto I. t. !4
ial of U Jk. Ball I lb. a!T r kaV...
whtt hM ktw, T9t4V4 ,m,tT ,... krk
... , PM.B1... I
im nutrH rnxn in "" .
JoHa B!l U tW oalj Ck4i40 kM
avt4 ir Iy to f"f f r-"" '
J .!.a Hl: , !,,(ia l,f al
!'''''''-" aa ti-!ar
f nttr ,,at.. r iv . a 8t-wt a rtf ra4,i
; ..rtiH!; I.. . ,.'. . ,.,,
: In u it:1 ; -. !.., t,
i?.- ,t j n.mr
f,r.t ,
nii. ,,
(
i.t ..- f.p fni-n
ip p f
.; -f
ip.. i j
I , . r
- I'Ji'-i Tl.a
'f-r:4 -p-i rpit
EXTRACT
Ifakia rih ij.lp.r afika I Mn v4
alfi . otpaar
Hr. .Jiffj' na par A.
f-p. ' rp.a-a AiV 1. IM
Tka aapjrkara I. aa Ma . K ttraaaaa pfaaf
t! Il '.iH'i!u' raaparK mi.ia at laf. al
; kv y-M.i, r, I 't.p '.r a-i-i a? !ka fas
rrpfapat;t. 4 t'.t-i . H rilrpiar A (!i.l
; . al : 1 -t i an'?'' '-.-I a-."l-l Sa I
a.;'i
iituli--r; ( a "m
a .. .:...-. ..a
. H -f . t - I . -r..-.
1 !, .. !
' t I 1,-rii .lit,. .'
,is..,-ia I a H-t
,. ,r r.a .... ! j r. ,.
aa ti-l-'
t a-1 HVir p
; MA -liri:
lUr. I ul.t i
akw it
Vfv! -
' 4raa ((. t
! w
II
t'l.l I'j .
riii.-j'. r
... r.
1.
f. rtpr-.
' i.f i -kl"
r-tn trt -
o4kJ- "
ni A?Am'I
t.r :..t J i: -a
lr-
-4.
it
, kro. -y t,.Bii ja A,,,,
li Aa-A-aiair A.V "! n
-At - ' i A y
IS";--? I 1 .'
1 fi6At' n r,r r
jmr .4i J .-!-.' t. A- fk ! J JT -JA irOkf
4ri tir l ( i4r vr 'fl" r-
ii A i I '...ovr
'KAAltiafi: Hftrfl., tr ! .Mt 9-
t-1 '-fpflirtj; t'f aj,f-f i'Tklal ttr
X . (A. i.
r . '.j-. ; s i f - ' : la ,.rj;. r
lK'ltr-4 tfcia f-. k (AAf) '' !U ftif-i ' -
f J'Af tl " Vom kt. WkJrf -i A At s.
. ti uu ;va ti... ...,. .., i U;:.-u :
ttaf K '.at ; .a a jl .Ifq trpV j . T
S"r : .. : j .:u. to
4'ttii.
i, ... '.f 'u-iAi tu.:
,. '-tlrii fr ( lUf Nu i kft'ft
r? ( ti'..4 t. ... W lft;r t j ldif;,
A TA!- :
r ft
. r- -
a. a...
! AA a
'9 - ."
; - k4
ii as t
I.f 1 1 a ia Ir. PrfAf.
;... 'i'l r . . . -'. ! - L-i rii'Tt .'
; '. ! r 1 tilt It,.' - '. n A'; . . " 1
- -.- a-- . . . - : :- ,
; - 1 v -
, 14 I 'V r ' f .-. :r-r i,-ra4ft
I IT '1 - " t nA "".A'r (' i a
i. ..-!. a ; i; :i a-j - k.-.A- ; ;
"-.: i'-...: i- , I- '4 V- .a th;. r,
: - 1.' "-tl. ..-. I ; . "A a" iTlrt a '(
Tftft .i-f" ,,''rv ii 1 ' :t A;ti.tr4 f
h iki b h' r bta rtttii " a tj.' it-.i w ' ..
tti r f j5in r :..t t-i rr 4.-. . iph1 - w' littt
1 t .-. . 'n.. . i; j
lA". ; t . . ..- r--- -. -iv
Bi .'.-a
r..t: l. ibtt
;- r f -n "-- i
a. - A. .
tb 'ih atf
f tf ta
iv i: Yai-
a . ui.Ii.'a! '9
.'a.'.!.
AAl &" ft-Jr V-T
iha jf)', r.. ' -j, .V-i'lj
f ' J T ' T-A -' a" -Wttfl ra-
.i.it ,t (Mat :i lr- ib;t- 'a ia
-.-I'-". . ati?:riJf"i .ti it;,
.il.-; -t, ' - W M! 'vr
a. rl-k 1 S" ' ' " 1 -V -
. . .-U
LiiJki ;n
p.-i-.t
I MA 4"l ! f -?
urt ! ai'.1.-
. t 1 - I. Ml
f!,r ni.-f I
iW;-f 1. o.t -
I - air, .-f J f'Am
A ! 1 it.k. Nft
mi ' A Hv-lf rti
' ', A t. A tk m
-is. Uj ! I:At
l - ?.?
t jw" -4- -l-AO A
. A - 1 -J r -
a . . . t 4 A -i 'MI !rft
L'.-A -f
ii ; U l-t.A rr-A.j.i
1 -it .r tfftn-'ft
n. t . : t 'ka :c-
v:' 1 Yah .
Va-i
!
7i . i- t at
. t --.-p ti.'-ja
. '-'.;!
TkiA .-iaAra rH0imm
T". Stat of
. , i" -: Vaa'rai
'..n't I'll ik ti
;-'at .al of p.aa.
1 - v
f
AT.
. Ii.a I. '
"p.... '..
- u- C I..
.1 . -.. -ir rvaiipp T-
! .: I ! ph-o T'.fr4
. .H. .'iitriT f'l.a. a
1 K.r.-r .llaffata
'. J n - ' ' r Ipay b
. - .a.-a. !.. a a.B.a
: .. .nf la. ii B M-nj Wka
. -r-v . mil. appr.a
T'..r pTalrTfrrfil. nf (VI
l-l r-. .' ar-ri .fa"
).;, i. . -.a A f.r .r-.'p
I
I -
t !
A-'
. ,.. l 11 1 ia l'i. a i r a! of
a fttt S 1 !i . t ..iB i' 1 -..'.-.fin. . fv'ri.-W
S'l b 1. '" nr.. aii. ..-ina I.i rr.. 'ra
t ... .k a..u::--r-i .ata. v( itr . .aaJBra
u i : r ... I. wr af iia
. 1. a 1 ii faa.a kkBa. ta-
-. .ra 1. . bi .- t-3 H. fr a. ..r . a iia . laar B
1 I il. r. J -. . 1 I' i'S :l i t 1 J feat
n, ; . . ,1 . ' -a . . l irl r ' H'1 l III
: . r- tf. -1 It ' . I ir. i'i
. .iv ... .- '.fa
Una. I.. Aaaa.j.
t t r kit M a'
. -r f , .... 1 ...
, ... V-'-. -. '- . !-i 1 -ii.r
r -.
1 . I-. 1. f.i ic '!rnli. -i
r-. a-r. -;an-i. a.' .f . f-
B.i : ' lr -..1--.. a. V
r 1.'.'. ir.l ' .ia''.rt. '.1.
- . l rr-n rv'-p? a. a
11,- t.r.. of l.fi-B
p.
, , .f .ii' it
.-iM 'o rf'.'-i 1 ff.
kk.iii,; .....a ii.li-1 ur
ia. . J . Aa Ifi I j-p.
a .- a .'..a -i i j i. ff
ltl ; O'". a. ; tv--.f.'
... pp a-fara-
k. mi
g It-. i'l.iii !i pf ti-. '."-rix.-trrii
c i-K'n -p. a ..r
llo:ii lMa -a
1 lrn:;. ar w.ii (.rr-t-nl
I B. rl t. i- . -r - l'i
. iSai.in.ine anr'r av '1
i-i.- a bp. i N?
.w ra krr la
vaa bun an la -
l-..,ll,- up . .' da.l.ai ..I
t. a I v, hi.Uiif - ... V' '' '
l h. .K.rr-". Ik' .-I- a..m fi.l ! Aar rf
t v..v'4Vv ar n. i .. ali.. fW a
... - .V.a. 1 Br. bp.pbV.-pI. . .
r- ..k....,,.! a.tii.1 rA lust trlr -.Iba
tx,mi , rf--a
iiiB ! .-l'i!"'1
rm 1 in a i
-ai V "a .a . aa
.Avr tft.Tft
4--- ' W irt.--'l
pT' i A4
ik.
" -" tM"r" "'r.
- -'" "f W" 'i'
mfi:y ba 4r.64
o.-a ! -1- a
k w.or -r '
ti a aa.a na.oiai aaa p. a. . -r
Sr. )ut Jkaa ka 4ar, w
kpM b. m aafaal Aa A ka
-
W, W iMtao
rrv i,
r aaat to.fm Aarmf rs aviaa..4p
I
i
i
1-
. i
1 J
Ji.l
li
1 r '
-:
; - -
J
1 .
-1 -a -
fl...:it".r4f'.-J-w
ia.r';
'tfWmtmro V - y.-a-1
prv-VrMftr1i- --4a-f.
A ! ft'

xml | txt