OCR Interpretation


Brownlow's Knoxville Whig. [volume] (Knoxville, Tenn.) 1855-1861, October 06, 1860, Image 4

Image and text provided by University of Tennessee

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83045628/1860-10-06/ed-1/seq-4/

What is OCR?


Thumbnail for

ll:
m.
: ! t
li
& -
"
T 4
i
.' J
f -
V
i
5 i
5 t
. 5
t 1
ORA ftSDCCTtOJf
r n k i o it
Ta
,iPtl tlxltlllk MMH
ir.:
ka ekaaaatlia. .aa ki: a. tt t v .a
.... t r.-iki a t lit Ka. V.ta -.a k -a. t hm4
i 99 f i u m w nvK-mni
v TMt,. . ;
. 1 a--ki. M4 Kk.tM 4 Till ;
t LtirriTo. I
- M 1M.-lH. MMl ti MMllMI. I
' N It ilwi 4 t W fl i
r It ail MMt 1 H ' W'
w 1-a ivitr Km-W 6-4
.- r4i l4 k4 f -
-. -tr. . Mn1 H-rf WiWil I
' VrM Mt. ( ;
nl
t M p.-.
r.. I. , w. !
.-.i. f-aj. r : r..
1---r la. eiaw tr- . e-m r-i
kl. rw Ha- rM far '
. . . 4. ...--a fc N-
..Ik: iv. T '
. ..!.- m . mA Va '
? Si, ir ii tnv r. I... .4 I.
. l v . t'..i a.1 ib
. f.l m m?m r-..t( tf' . i
. .; tawl4 . i .a, ai l
Tlalr- Iw.
Vi Air aa.1 aM a. a4 , laitik I
I kr -a wa 1 n.ki . aartit. -a a.at j a
, - . M . laa ... laiw. .H aaj. ..a la. I
1. - ... . mm tawaa a a.... I
a aaM mx4 - - a4 '
I aa . t'tarM. I fc.-aa
laM.vlal.Uii'.
- . . .a aaPkaaa. l-H M - ,
K-aria. atwaiar. fi-. . .
awa ai..-. pa t r-a
. a r 4) MM ft .k k NW4) .
' ' .tmg i-m 4va naT "J. aa-m4
a tV W-aX-a .aU4I taW4 kaak kava, km 4V
- -! KaiaMl t v 4-mata 4)
-savk-a. la-Ja . KatvatB aa f4
. T L lalatM VtTkfttMMTBB
Vrli lain
tf-a. Atom
-.- 't b.
r.m- 4 rfUatv rft cm4b K mmmimt, Ma t aaj aaaal
i. - w brb 6c 44 IV4'4 tV.. .
; r k-k.a- av. A 4Vt. 4a4 K ,1 ,4 1
a . a . . . , a - At .... i
- . Ka-a 4atft k laaaVe1 !
) . aa4 . av -Ja aT4 L- a Wl -
VW-4.f axt 4AVH. V S
i ' a4l af.a afe kaalaal a lerT a .
t r faa iHL tHt. . Ik. bat rfaaaataS m -
;-.,..ia...iAat t.. t..Nc ii'.
i a
1 a .
. au -Bl VU-i KaV a k-Cl.-H
-Via 4-- ""nr .- iar- a4T
- aiTal m 4V atarx4 aaaa T -ea i faf -
4 - 444ai atf-C aVajWif T , T - Ta .
-r mTL tta-tt,aj 4a. Ta'..- b Vataat j
.fa p.a Dkeal a -a -a4! tKA' , a !
',..-K.a.a.u ... !
-- a. aarttt .-f ar.
I
a in i
a ..-
a -mm A A
L t Jlikt-t
' f.k tim -
runs- abi a ttaieift.
i:i rr T Da'.Ur. !
Mi::ir..K Krnu.K.j
A
i mi it Arrirrt joi ri al,
. Ta
it 1 Wa-al44aftf. MaW'atfY, 4iaafaT ata1
My J. At ai 4 I I m C m 4. ,
TitA ill '! Ati- i.
7r. suftT INIIIIT tfti
-9 49 4
ritrjpnTT I n i-un
I .k- ar ---rf Mta, . ta - I. t.- , A
. Oaaa ta.a f a-na atwr a a-f A ., I. : .
I " a - t-T HWtt - m Hi T-4 la. t .
t m aw 4 ftj rte. 14 i -
T : ' r .atM..
I . 4f Ata-'Afaa
k - -ata- 4-a nJ 4aj aatt.t V .
-.aaff - IWttH-i v ikn- a.. ..!
-1 4 Mjia aa , a .ta f i 4 V A-tta 4 ax4 ta-.tat
-. ' 4-i-a a-l -- ftiarrtat 4r aafj "OA
4Af t .V-i - f 4 ' I
VALUABLE FIRM
r a 1
1 if- l- RKtlM4l tor M4YlftU LIT.
I I ' - t- a a-va. II IAIM I I-a 4Ui aaa (a. I- l
-
- . CBv- 'fAIlt Ba-a af H.aaaWt r lM akr. 4 4i.
' t 4 'a attraf a. f -rw- . - (a.,. a t '
- --a "t.'4 -4 Vti'A M a r r' - 4 -
at) Vkl t'aVlar.! T 4- at-a
aa-4 .4 B ati.at.4 A 4at ' if ia-' -
A' IV 1 -AVta.at- to AV -af I :. b. -,.l;..-a t.
. t Ait Taabtaaaaa.- AVAaa! MMywi B.il. B'-la '
- W-A Iff tat, A -A. tit-t. 4 Ik aVC tJA.f ' t aa
- a.j a- r-aaaat 4aa i.aia. . 4- ra 4a. - ..
t ii e Aaaaft fcaS 4W4 a4 4aaa4 aaV-iar U'Batft
aal 4a $v
' 4a rU. aatavr. aVatttfaaa) lAa BaaaVaAkf taa4
4attt 11 I BJ.I
9 W iik'H-T
:TK,ril;IMRVBIKI,ll!i
' L LLIWO OFK AT COST '
v O ME ONE! COME AL .!
lxrAHlt lHllatT(n M A
1
B a. . HA aflW w II-a tvJ. aA a taata a
rilja. 4.44 llhU Hi eAA- A-aat ltat
-av-- Y4ahaaaa4ar Iff. A 4a i,44-4 ( taa- laaat a4
- . 4 -aaa 4- lar -.. a ka l.,t t aHaaaH 4HI kaf
-4. ava. i 9 k-f -aj tj-.i ,,-ax W taa la A aja H kk
aa.faa lf'Jrta 1 riavAktJ. att t M,4ta,Utaaa
. .- afcCja jj t,ii 4r-ai4f k -4 4 a a.-
I .fa.f --ad b.Uaa i M-.i 4 Ik. a4 - a.1- y aaa.
. .l-a-t -..! AW A Aa 4l-taaAl ft 4- i a
, l l.akkJ'li. ar ILI4 4kfl) U 4 4M4a-Aljf4t
4 BXkU. AkJ
...,V4t, ;
. A. ! AM A t" -t-I 4kM4 ati .4B. 4 iarl .
K4i s , ai; tkaatC ta Bli.1 ajkatSa atjad a4Vf u-4 t aa41
...'
. -i a ,4. a. if a. A-4i.w Ua4 u k
(-V4. fri,4j ", ar rUaat li,.aB IV ft baWaaaa ,
JAMM M AftMft7li'AO rtt4
a" 1 1 t. . ..a- is .h ..Jtn., t,, aa t
A.' B ii - U.4 ra.l.y4V( Aaff. a?Ui
. f ...i f aa. aa U Lr- all 4. aat 4 aiat AH 4 i ai 4,
. -a -1- M . -a,Vf-: V 4-t l4-l 4U4l 4V ! afi
. -i ! 'Ci-Ua! at-AI aa.l4a r; .4 li., uhj a, ta-
- - .. ..kLaft- i. att a k, fataaaaa kAVaa -AA. Ua Ai. aaltWa-WMal
- I.i i.. I aj kt IV a,traf 44 faf4al t' aaH
. a Lava taaWvitHtt Kail W C aav- a.;.
J 14 aVl4i.'4
. ita. JrA4a
, , , . BaA- 4 C f aaBalt-HA1 ,
Passmore Brotherr.,
. . aV 1. U 4aW-4r4. A Y m a4A T . ,
! 1 ;; its a 11 ni t m 1 st.
CaCbl. AitIIC'tA. CMAMICAIJ fAHTI.
..II." 1-1 If I ll rim ni
MIM ARTKl.ra, Iti , III ,
ar.krit i- a cn -1 .
, mi viii.1. rmiMt
. c.a aatl 14.4,1.
IMMfcH IHII KIIN Hl.
1 inta tiiaaa aamv ai.h hi .
VltMl.WrnWrtW .1. !k, fk.M)WlIMMl T A N II U II U U I kt;
i i-ws, lit; m mk ki p ik-krwiwWMiji.itswrti. T.VOH HM) "tt SlU M TUUI.,
I- v Ktinr-, Z .-2? ; -r - - i-rf ,,,,...,,, ,
..: :r:,nr.r;z .-- "--r - ." --
I I' - : ,4,, k-a, .4- I ... fc- a ttM M
!-ta. l 4-W -4t j Ijt.. w r.-4- -)l-i- 4i lfc. aat
i..aa-- Wa4 -Ja; . t w P-m. Mf4 -"4
...1 T liP-Wmi ar.aaa. W . . .ix ta 4e k.l.aj tw..t
?s....ftfe ttff tt&fcmi.
j-, ftrKt;rot ft 4m i,t
1 ' 41 .." "..! t I .t-a.it.
. i- . " tti .., aaa.,..-. . I . r
. rt . I ; s: V jk -4 !...- krt. -
ata fc k-'' H T- a. a ,-. i. t k, .-i4k-a.a.
I ,, .--ju..,l.fiaa. ka. 4I at Mat k.. .-at
t.- rM .a.ni' I
-l .-aa. r4 a.4 k
' t
1".!,.,,
m W HHiW. I ka1Mii
.'""?rw
JHH!llll l . t
i Will) imw4 '
. . m. . ... fciij. . M klOr. I
b.n
ft ( , -. - .tH
J jbt t va I '' -4 ffc-
i . m , ! . .. , f4 f1 WH0
Qum k 2U1 1 Small rrfl.
I v T u i: !'.
i n y
o o o n
i.a.
la.
.t .;.! r k.i -a
III I I ' lilt I'll.
'tttat aiulirilKIT lt I
I a . - -- -.. . a 1 f a2ci?
Iaa4. J a ll t ' . e
mr ' ' - -.-. iK- Tt a
a. ta k..jaj " - . t.- -,.4 " rw
4.. . 4 - o ii- 1 , T
J aiawat . . '
Titai.K i imiii inr (.
a Ca
. ..- .lb.IV
t-. 1
H
w'i
jmt nun jt.
s-.. r. a it
a - - " "
li t. aK a I t .ttl.
riu 1 a 11 k k u HKTlll. aM(.
i1 4 4
r-M. W ar4aat --.. a ktaaa 4 Ua-ap
' tm 4a 4-kf tP-d a-Wk 4 V Uiae.ai 4Lf.an4 444
! A VALUABLE FABM
IF'OX" Sa5Xlea
f irflHVH
o
A rTt 19 T VkXaUlaaa f
4 Lae4. 44 I'Ulaf -ik 9 tVT4
f iaa la.llH4 - .- W a us
rftr - fl aV-a4 mt n ra T F" a- ' i wm mm-
4a, 4 , aW .4 -H tr al .
aakrf tt I IUMI
FARM TO BEHT TOH lQ
,rnMK lPtKlIKIi Ik !:
rpttK ttPAHi
f taai k- . aa-.ai i
fax r faaj. aaaa -4 t at4, a1 -.aw t .-...-!
4a laji4Xi,- , a a 4-m t- 4 a, 1 1 raa
aV-ia-4) aHi '-a a4' a-4 -.- .4 t:a
aa -4 I 0artA fkV- MM ftM
ak. AaM..4a4 J A " ft .4 kk 4
Wholesale Drutr Store,
antwltrlai I k.al.l (Ml t kalaaala
a 4) at. .Ml U.aiil.l.
t-oi.teiTa tnk iTTHTioorrm.
J-t ,
at. Ian. t.
, -a h t ka . . e - t
taf 1-4 1 HI J If 41 f til) j I lftk tl ( -Hk
Maaf.fV1aVaS aV- j aa t -a .
M -ei tt'M a if..f t- l a-'- ti-.i 1
W aa , ' t 4 . aa t a a- -.'
M a kb- I -aft 44 I -atit-aj at a i aati4 tata 1
- Bt.. t.Al 1 ! Y4a.
tlil ,r' Otl
T !at Uk 4
k - aa- .-. ' ftJ 4i Aal
1IMI"
Ol. 44 1 llK
I law rat A4 4 "4 a4V
'. A
WAV -ta 44
VAtla. 4 OAC M AV-tAt'Y lARItlN.
lll'l.-'4 AW.
I ' a., .ta-U'
1 " P-a-k J !. -4
AI Jfa1-4
IVAMILY 4Af J ft Rati.
4 H-a Maaa4 4W t44aTA -4- taaaa. 14V
l.t a - !. at a,a.a I .Aaaa- 44 . saf. -
a,aaA4Uak aaBRaAkte 4 af Aatl kh- 4-k.n'ak.
y-i . 4 A a-H F
i.ai.aa itiiiltiM k 1 imai.
m I !.,.
. a.- aa tlj.af l.'a.' al
k - a--.' fl at I tat 4 alia
I " Ik ..r-. ar a .a. k..-4 ,
- I - 1,14 t-l
It .a4twa A..-.ar 1 rfitai 4 . M-41t4 V.
1... ..-ik mt '. . a.i4tt.. mmi all .4lM -at., kt-kl
k.' o.-a a ai 4 l JA As-., r
I t. a a nt t a t. iiTMitTi of a: taut
I t. a - awka rl'a--. tal ItwaH.
k; .--I l a... a a...
, .Ht I
jklka.k
i iNtiiibt aiHiai
tl'll.l M
tl k.l,l4
hi a ri i i. ai ppt.t ir
l .. I.M. a 4 i... in. ii
1..4 a-..l.
ii tl.r ihi.i. at hi l"
4 U I. . a .
, ... a anint.t tin
LADIfc IT PINK IIIOEI
ar
J ( TAR DIICII A (OA
tin "i e t ar
a IIMHR.
14 al.ak4a
Ainaca' riaa: ifmi, a ail. i.tc-
4 tat
ft k aaa-tit,a la -aia
fO mS aiaal
an. 41. ffaa-al
'44.H I f ! aa4
aHaatl Aaat-4ti44a,4ar Ha.
r- at tftatl Aaa.aja.-4J W .
-l.aaH. tt
A4
'k4
4k,4 .4
A I I J i . aav w" - t-'J
a ft 44 .M I I '
FOB JKT
N1
RtA ll Mmr.HtTiBLIClrUI I.U
I taM H , '. ArtJ l
-.a .7 4 a likM.4-k.4ki.ki
aa a
OUH BELTIHO
urm a ti i tukkuii o
lahliaj ia. .as Aaa, 4W .4
t U A4 fM
II-
aVV
HYDRAULIC rKVCNT TlftS
fMRC f HIMr MS Uft I1A4 Fl tt-
j Aas44T4 d AWiaa aa i Mavrt I aWatl ktel taj '
Aaaart T' Bill BBIIB AW law BrrfatlHi Iw i.4l
41 1 fta. I Atf tb
I t9 t'tf taf 4441 laVatiara IB aJI ravaBH) a 4
II ' avaaa ar
A I ft itkau
4kfarf4w4
ft.llHhl ft ttHtMlttt
AMANaf .
fl.ai.
4ft AiGC I4i
,
fltllla atlBAt At Aa MITMKKTO BBB
1 i"4-4 U a 1... kM, ta ,K. dM..aa4 4 4.
1 aa4 ka ...a, k4aa Iatr.a-a4 I
I' lal' - -k- laaa aaa k.. ka. tU A 4 A
t4l kUlt .-a.,.Hk..4 a lb li avrt-.a, j-. 4 .1 Bkalk M
k. a-, .a kMtfna4.k.iW, aw..ai -T,4 .a, atarltj
kMk.4:Lal I. 'I.' aaa..ta 4 II r k , n.4,
a M4i.itiav.ie tmmu
4,. H ."'a 4" fc 44 fv fr, . .W( r
CAHILK WICK
ilKtlK44 IOTf, ear Maaklaaa, ata
7 I -4-. ... J. i. .4..
. J - t4 ..HI"" 4 ...
STILLS' 'TILLS ! I T Ii I H
I UK I AKI- t
.If 1. a- an a
i. . 4 M.I..-I
I mil 1 k 1 a a a e"t a -
aWKV If 1 urn raa(- ajl-1tt I
0
i ft ; oxt; -
m.
7
'-
IV tilMtf tUTHH'M at ant. A. An. A I.
I I. .ik t kliil ..aai. k.4a . M-.t-a 4k4
- . .
pry b Bailed srtniva ii
AT Tit LOWEST TMCK5.
......
.-, . , -
! i- m I 4- i i J i - - i
,4 J t m
U frvl H: hvMt ? li tM - -I I
liTiit 4 rt i " i -i t ' .
I .4 m.t-fc- r--- Wit. tr M4t
- tt irf- v., :
ki I f . ( . i t j m t
.4 ' - ' :- I
M I
t !; i vr '! '4vV fc-
t-l- - 4. - 1 i- r"
4 fc. k fN.t. v r-vu 4) ' 4
Mfl -J.rt v '1 "-ii -'ti.iM
k W . h r 1- J 4 "
p4 f r !T t '
r I -I . r ft -. .4 .(-r I t I
4 M M I ' f - - ( t. ! . j.. 4. '
4 B I. - '. ! - M',l
M - r it ti-' - I '- k. t
Ik- . A - t . -
-1 t.!- . 1 ' fc 11 it f
4 i k T t , (r Wm,ku. .m
lir w Kv, T f-h-m . A
Cl h w. !.. ' 'J i.f c
t4r .4 - H'W-t --:" l ?
I P M 1 - S
i ! i
ikai f V -- t. 4 r n i-
V 1 1 - 1 I , i . 1 -''- V 1H
a-
t .j .
!(.' U tii !
1- .f
At: tic:;"
miT Jins nn
fa
IT J 0 M. I4l.ntllk,
'pMat tKMPri, rriloH (itnrkt.
! -f-a(. 4l k-tf f i.
A '4a t 4-4 if a,-r.aTkt- j. - if jA.'am .
f -4 uikat m
Caa k-.! .Iltii I
T-r. i;.ytaa. ?Vii1 ' j
L'av x "
kc. .-a- -4( ff , -.. xr.: e. i At -V . '
v ttt 4 ftlfl 1 - ' 14 at ,!,( 5 - .111 V V.
I- 4 f t I I . tt f-'. -a i i f a 4
4r.ltf .4 v --. . .4-tva - , r- -
"Ir'l
tka tkl. .
.IjU X
it - tir f a
.,
I
a
- -I w-
l i -1 - I'l' '- if
i tk'fca. 1MB 44 I'll'
9 ' T i4ii -r t ll
; e 4 - . t . t, . - l a..-
av. O . . a ik,a aV.l-4- . 4a.--a-4) t-
! Y '-: j I a'T.U'l'.-1 (iatta m I 1-4
" U J Ajt! L4,M.4
V ID J j at At-" '-- i1 "' ,u
h . - ! ; v
- W " i 'I . MIU I n I! N
; lliaal A,... !- al 4 -4lak
,J . I' I i , . K 4 . .
. . 4 'i S . j fi' -.' ' '! -'- ' t 'I'.t""' '
al a- a..
l" U j' 4 ' M..if i It.-
c a ; i
i; ' J a ! I I '- ii r.
't V . C r . . , i .. . 4 ..tt; t , i . m.,i ..
" ;'l , I i -I ,, . . a r .. a. -i . - . .. M V- . a
- at 1 ..i. ... a-ii at
k. 1 " i , i -a -' 4 5 ' - - ' - -' a tataa f 1 If
K M 1 4 I C - ! . I a- t. .H
-. 5 ' a. i w c ; 1 . . - - 1 1 .... i v -
- . .-. ' a ' ''-'
. k i. ? a, w
t 'i.. ft t ... kva. : -'-
s fJ tl .-..- ' . of ' r .4
-k- kJ - Aa 1 .4 I- I A.l I- . I I 4 I A-UM , a- b-4
al x m 1 I -."
Q a - - 1 .a, 4. I T. i. ta I . t I. (.(- M .4 1 4 I J,
" ' j ( l',MH'-l
'
CQ
d
4J
(a4a
P
O
O
1
ii.
Dr. Jj
1 u i' f. i. ; j
i O V h r
k I ll I I t I I I
iS ! r
1 O I) b'
I. I I !.
A
,t..t,
11
I..
11', ant
-1 ! - .
I
1 t t a I. aa 1 1 ii
1 . .... ak a.
.i I a
,.. 4 -
a, ' -
.aUr m -k .
I...
aK Jkl
t.i '.
Al; al. ,
4 .1 a v
I
a- ll-
- I -
la.
. .. , . -I II.. a .
. 4 I . I. V.
i ll ti l i :'
.1 Mill I i 4 .
i-m.rt i i.i-.
a ...-.I.
4 .1 ....
V.aI.UAiI,K
run i'l-:. (TV loi; sl.i:
AM r 1 "J m
(j . 4 - 1 an-l I i - Ii- Mt . a
I' I 14' , lai mk
. k.. ll -I i. 1 a. : 4 a h1i..
Ii.v. l, kl ta
... t; a. al f.t I .-a, If .
' 4- I .a ;- t. f f .t a aia Aa a Li4i
lata.- ii, ---
.! I (. AVI
1 4 III. I- f '
la- Maaa tt
.tf Ii.
Ma iVif l I tka
tlx- I.) lata . f 4fc4w
lAkf l- ymUi laaaw- ' I
r'l.OIMl
'iiHirJ";
Mai.f. ia'i
A In at 4
,k a k'tlk'k.
-4l
BlIKt-TIPSOi ANIi ftll'N YARN
(ANt.a. 4 1 itllTlll I. K HO T N
j -a -4.4 I .1... -1 , t tlp
aalt. I h t B (1,1 kl, it a Ol
fttflODEONSt
11 aT h ail 111 an. a Htiti a. it. H.
fcaillk.Ki.i.a a fcn. ?.ttu '4
,4 a. t.rta.aa. 4 aa...... a.! r. IMIV RU 31 C 1
t... a. ai.4 -4 a.ft.fk-4 kat ai.4 Ti.ii 4. I " J I
a. I aal. 4 im a. . 4.a.' I k ' 4. t .a I , f iaa."'
. I wt.aka li.a.1 al
...1 .I k. k 1. 41 a t,,.,,.
, A-4a .k-atl. i.. I -a- U
-a, 4 It
LiANiRlDGE
TKMALK A (' I) i: M V.
.flaalNkl,-Mr.. A a HIM
a ......l'""1"111 aittaaij.
taalalaalk ; UtsI ,,
'I'M tAlt tai.ini ii- 1 11 Ik 1 an.
J I at Iaa aal 'aa I-M-aala4 .4 k-,.1. mUI
imJ tl-a ati4J-l ..alaka, -4 la. -.a..iat i4
taaaWm. It . 1.4a H a..u. . - 1 ) W ia'ata. Ikra k
la. ala 4 4 .. ....a aaaa
aaa.-l.- aaluaa l. I ,t' M W4l'a II.-4. Ikf katf 1 4
Ik. M4U4a k Iaa..ia ka . a.aa.4. a-at,
k.a.'kl al r. j a . ! aa'.-afc-ka-l J rka a-a4 .(..4.
a a.'l ... -1 . "I a... J 141 at 4u aat44l
l.u I 4 a.iU l- k. 'ita at. I
U.i .j .. .J. aJ;.,. aalia al Ita Mi
... ..all- .44 ab-l .1. a .4 I aali.
1 -at 'a.
aim, at T Ml.lna I
I '
!
i
l
Ltat
i
!
CEUBRATED ;
LIVER PILLS,
i in 1. ,
.v Hepatitis or Live Complaint,
DnrPPSlA AND WCK IIRADAt HI.
Syniplinui of i !i-atrj IJvrr.
tka jin it Hi tivf lH lK paitrtii n
ra!r aWe t fit i ch left htrt mnviirort
tk P' it -It WnA't tK thntiMrr h!l'a,
ml tt frojuctitljr eateiiji ht the fnp of tht
thoul.lr, and 11 frnx-iiixn mi'tikMi f,r a
rrteumatiwii in ibc aim. Th H-xnh it
aTntvd nub krti l ppiite and kvfa,
H boweb in fiwril ar tmii, knmwimr
ahrrti'iv ith U ihe hf I Iroul.l-yl
Wttti pin, aTiriii,iril -ith il,,!!, hvy
anaiM in llw Kil ari "'lif i nc
fl a cwmi'lcralJ' Ik ill tiwtmuy. atnitH
panw.l riih a jxitiil nwii'n of hating
Uft unln toincihii?! -riwh iuhKi in haf
& ,i,r. A sHt, f iipl i ni
thnt' an atfvn.Uiii. 1'hf jt-n fimplm:
tt ihr n l 4rt iliivj b rif'lr titll,
nit frfl l f j!j if t-arriiug. tnJ he in
tin of a prirkly icnti-rt ol k'nj
Thrift ar im t yi aitlwwi.ih he i 'iv
fceJ that etrrrie j'i-jU If hrneflot! to turn,
jrft be can .arT'v umtii'n ap hirti'mla
rtx'U(;h M fry il. In fail, h JhltuM eterf
remply. S-vrr ol the ini'"
attritJ ihe Jxraw, Kl cc hf otvurn,
hr 'r Ir nf ihrm J. l r4imnri-.n
the ttv, iei .lfh, ha l-rn ihc
U ta ., nave liem tilrouvrU k tangt l.
A(;t'l;. AM) KFVF.R.
Pa. Ml.,l l wa In lh, in rr o
A-ae Fa, Kra lait-n Ji lnninr,
ar priKliU lilt of ihe lmt fcrr" '' N
betwr laihaitK- im h ucA, (jriv y ttt,
aw afire raking limine. We - jlJ a.lx-:
all who are n'.Hn.i uS tint JiwiK tu e
thrm a ria tiiaL.
AJJrr att oJn to
FUMING BRO, Pif-naca,. IV
r a ii 1 hmm w u
fl 1J aw, ,4 4 U r to Ww ,;f.
m V IV M r- ?
f. r ., v. r"
kai. w win 1 1 I m aMrt. pnm mi T r'
1 1 . an ci - i
tl I ... t-a
IB! YOUR LUCK!
Hodges Davis & Co.'s
!. 4 ktl,. ,.i i: -; It 4 -t.w
nOVAI. HAVANA I'MN.
i...'' Vi.- ' tf.ii-j i. H'71 -'Ht'
tt . : i- ..' I u mmm
NO I II III VI.,
. . a " ' -
I f . r i . j . I1-
; r-
I r t-
t 4 I
r -a I
fV a. .
j,...- i " a i -. l!-.. 4 . ' - t - - l';
: OMIJTH. iN N W
CITV 1M.A N !
S30fOOO!!
FO K M uo
Itaaaa . Mailt kl a a. lath.
. I i, , . ; f i a h b t i . i
i - ii r m k
At- f v I i.t t 1 - . a. y- -A, i. t
i a
a...
I"
I
-
:i
- a
i
.a . ...
VlilhlDkNTIAL K.LhCTlOK.
II i.Hlt .11 4 a 1 tl t I
RICE. LULL & CO.,
MEMPHIS, TENN.
i; i.. r u ., 1 1 1 i i
n mi: sonn.
I, , ItMIMIIIl laTllk fl. lltlNI at
1 ikMtmi,
ta.kl.af .
..m tit aiauaaja.
4i it 1 a 1 1 t t, umii.
IHivvt li!iiur(;itioii,
I :. M
1 : 1 it r
AA.lt UN !. 14 II II l k.
IV.Y GOODS UKNKUALLY,
a-i.vi-illt.ii riir.tr
It' I CASH.
hii K. 1.1 1.1. a 1 . ,
... 1 a..i. I I a 1.-'-
it n v. f -a
.. it I a 1 il k A a. a. 1 11 a-a Ian
a a a I Ha,
.tlllia HLAIIICA HII t."l1 !
I I dl.a.
.I-,... ., ..h-a
.' I .1 '
k . I kill tl a
n : i- . it...
li :k II- a I. .l, - .4. It...'.. A. la v.
!,, , im. t4' k 't lir k.. I k k. .1 ..I.-!,
k ,.i-.. .ia., -
In 1114
LA OIKS Ok KAhT TKNNK8Ser.
tpiiK it leaf taktna4 m ai itiatLa la.
I ,ai.a- "kiair.'.aa. I ... . -a.-alk.ri. Ml
ar.iu..- k. h.Ma. I ,a Hit k. ,ak . akl a
m. !-- ... l- n 1 ...a-l ItkH, at4 .4 ak.a.4'
kJ.,IH, 'fe,f i , tikkll aklkt 14 I alt I -M
a.M.. ak, aill allw.-, tu aattiag Mak'tw. .4 . a.t.
,.i.JH II .tit
hllfAriNO hiiI YARNS
HlLk.-' 4-t ttuo TKU Hll.l.a
,1 1 !..
I. kklMI aa ft. .Ik Hill. lHalkai
.t 1. a k' . f r. v ' tl..
; . I . ,1 a 11. I ... .
i ...ii.'mi 4 t k l 11 Itnit:
Iti.. k. L ' M u 1.4 a.. .1-4 ,..
h M a. rlit H4k.k A lat
HA KD RTOHK
n hii him iitrrii. tu riiK
1 . ai- i . i.a-a.1. u r.t.. 4 li.'ita
I I "at . "I.. tllaa-i -III ,4 I Iti II k-ll,
al.al. -1 l.itlal 1.4- a4 a.i
a Ml VI. "i
Tivi. I . i.-.
,t t.. I I.... W 4 AoalatA) Ala."
fl k-a, -) l...i.-a-1-l
k...i.--a H-ii
..!i' Mka.ta..a
TOl' UUGGIK- VOH HALE
A'V A ILMHIAI X.
SH4.VN tHffaH rlHI iitttk .
l-y ..li' , a t -t;.l. fl mmUU :u .-,..- f 4Aaa a I atfaf
!aSttn- a'l ItUkaW tlrvlrf .,. ,-,v ... ( WttA fttaat
Cl-tla 4-t.,tJ kt .H 4 h'f but iiV I Mrtl
.i! ll Bl M -I-'f .-'k - Hatf in Aft-A.
Se t :i - .at - fMa. I 1 xV M A4ifA
a (.Hi' 11
4l U- 4 f I la ftt . IVK'T
kti)J(l . r-4f ti'tt4: AtW. lir., k-H
6ttkLx AK:'T'''":"''no313JTTini,S
vu A . J ,j. STOr.1 ACjlDITTEflS.
?7t- XTcl !' Tfc riet'a aa-4 iwwiifefeiif n'-
-4-.-i.J.i. -V:.1'-' I fl altaal a-hfc r- f'""
I - ! Xi ', T.i,..et'l'B.f.arr,ryl.'l
I : ! 1 f ! ( hi4v (to Wa kt wtateaJ r-
4 - p.' -
rinr.lTLIIr 4TV' HULLS
! I ) aw-.- l.rtr al
i
i r R A tf W.
of ,1. r,i- ii.M.. , 1
KtefcaMMailt j
fc ifct W MH1 Ma :
'
iwu ..th Mw."" fwtriiHt t4ni. fir- la '
iv.,i a- m )( :
,M 'HwH' ")
in 1, .ii pikV.mi Sttoi .
nm vn u'ii n m n i. ii'""n. ,' a
I j
j . e.jH t ... a, M aa-
y,;t rif.i.. P"t.-h- r-f
?!. .i iw-.'. tt. rwp "
.,.1.., .1. ..(. ii Mta.-rf
... m. tx-ii " (1 uili. J rafct
' " U ,,u '..
IHIIlH. HI' III ItRIM IK.
if T1 V i V I Ir I'iklll
i I.. I I , A , . t 1.1. II. lt,M.
1 I- V
Aj,t i'1TC
t.4 V .
i,i , r ".ifitimti
U. S. MAIL ROUTE.
alMMtHlilll Tlir. ICat -.Itlli
(
Ma M I f !
1 MM
I !. l n mi
.a-.i v i tr tnit i
V. K t I II .i . IS (h Si
l-H:lf-
H l XI 1 .-,
1 n
te a tl
i m- t i v
. . It. . V M
'1
a 1H
1. 1 . M.rt t..Wf,
tl'MU lAldll
pur i v
I Iat4.ll)
pur i ir Htia i ki ip roj.
, t m- . tia- fl H
f ft a .. . - - - i ... '
. l lt
I vaU a a-
iii'mnk iniar tr k.miiii r
It M til. Tl I II
.HuANa.lt at tilt. IIUHI, THIT
. ..,.... .. I- . ..a .
I . . .... - ..t IHa
l-i ,ai.m 4 in. ... .
'.... .,.- -4 K .a- . i I
l 7. kaa.aa 4 il-ft j- -
I'll I h. . 4 I. ' t
IE.. I.. . I' . -. - :i a
I ' ) I .4 .- . ..I
. tt V . a.;S 1 w.
It f HNH Pt'tl A HV
mBKI A. IHII HI
at t 4 ..
v - - -
I .4 4
Hit. ihii ri i: HI llltll Ni
1 1. km
MIK T Hit IIMO II. RI
f a .4 ...... -
V a . I l4
y my m r 4 1 i 1 1 m : iittt
V. .1 '"-a i 4 ! - -I - a. I
4 I.. .(.. . i M.7 M 4 - -tWal
a-t -. .... ! a. .1-. f - . . - . -ir-a 'tl.. aj
. ttfe.v.4 . k tat. B444rAa44l Maa laaMt Bfl ltka
al-4tf Hab 9 mm. 4 a) i 444 1
f... .. a - a. i "I .... .waa-ar . - w A 9
' at.-., uf- . ' ) . . ( Hli:i i'A.Tri4 link a-4
. .- . A, a - l.t .. u.O a I 'It I v I. t 1 t a.a
444 ''. -U -.tt- .. ! nfr MA- ajat.t v aavl al
jj I: .ik-;-. . 4-.. .... iA.i t ..ti.ta4
. I a, - ,' f. - i. - i It aa' a- . ! a-a taaaa
b a-
- '- a. .: a-. 4. j -a A i -at IW
( . 1 1- t. k ..
i m 4 li
-a. a-, a .... -'. t.t-a - rft.
HI 4 I lal 4tMat 444 I y I ttvr m I 4 4 I
44Jflfc4a, 4.,. 1. .a. . , a Hm 1 1 A 4
II.
t- Afctvt avait ai -tirkaf
- .k a 4 a' vavktit r
lL' - -a fVrtkaa
(- f I h H-At
- It-ali". a. a.a
I -i . i -I
1 h
lti!la
I--" 1-4
t . at . ' . tv.. i a 1. L.' 1 ft-
.t I It 1 . A-ii. H ;.V If
M'-.k AAA 14 A
a a ,4
A !;
I. Aal fri.i 4r HII K RCT,
U a It 44 a4- 4 att Mi ft i I a, It. raafaa -af
B"f -at al -.- lle.-a aa t a- a. I.af AV.Aka-4
A .! 4 tl.. r. I ii..k
J I VkiAftt
ri.owar PL4 As !
' 'i-iia l a la tt n. a a ii -v"
Jl !...... all a
. .. I'l a. a.iu IU.I
. M.-ri tl.- kati.ii
Tl a -r.4 . ..... a . fc...W.
.i. i ... tt.. a .-o I .
..-,:;. ki k i,k tun I. a
k'Dt't TIOfl A I-
'lll ,a,k,,a l.aifc.l. ,,ai, I.
I ... . . r 1.1 ... ... , ....
4 .1.. ..It. ., a ,(.... 1!.. ,4.k . a ;l k.
LJ a alt N
4 f '.Aw.
At' ' I k-'Aka Laa)
a .ll M
ftia. WAaarSa. AM
4 H.- A lilk 4 W4. a,t 4 k4:l"ktAk-ttt
Iaa At t A 44. -A" A f4kla4.
CLARK GRKOOHY ti CO,
A 4 4-4i.tt
I' I 4 (1 a Mill! I
AMBROSIAL OIL,
I b k,-m til . I UfA 4)tll aV-Aail '-taa. at
4- . M., -I k, lA-aii ita. f-.mt.wt' A4l
. t 4 -" Va.... .klV...
Jw-j, , v . ,1 , , .t,n i , rta kta a ft aataX
i ak4 III. R 4rtA. !itr J-
NdTlCK TO TAX I'AYtt'RN.
k I I. f...a -k. k.t. ..I pat.) tb.l.
, I ll I I t m: U- I ' I ' -i .. pa t At4
.a! It. lit. I ...(. i--- I aA-4 f-ll I.i
j a h 'Ktl I ru - ki I I I- .lb W af . . f
II. llk-. I .1 !,. ll 4-kar f ft at M ttAa .. a I lfT
I t; - l ti. tkalf a. . m...- I-. i'n-i - I a tt r- I1 fva
II llU.n.i I'll I r Hlllll Uli H lit
' t 4aAtMf4kA
I' eINlTA, kMfti
t 1
LOOK OUT HOI ELK aJKPKI.a.
II'IIK ital, I. -) Ita f araltaaa,
1 h. i.., i . i iu,... i 11 I. ...I it., a 44 I.i
..-4 ... MH,,ll ..,. .!. t. a a ti mm4
a. I, a, a. ,..li..l. It .4.1 .1 a.i..l. ..la ...4 .a l.ta ral
. " latt-a-
It., a.-t.-
'
" "' a. .n-'t. .a........... atar
--.--"--"-k llia
1 HI.-IA.H .! "a -;.. I- tf
41 1-ltH l.lll.ll A All All. AH HltA '
II'
.(.kii-t. k.4 a 4 t-i u.aa.
aal i Inkl aa.kl.aLia 1 a I.. 4-aa a'alin 4-k44M
A M A I V ft. 1.4 t At AtolaA.
,V 7i H-af fmt'. .AA.'k V Attr ) .l t rw
A at.U 4"atr-l J Ata-k f
VAI.UARLK LAND FOR BALK.
m 'inc. i 3MiA-HaiuAA.it iirrrNt run
I t,M iataak.il kaia It,d4 ft.. .J.. aalli at
t.. at I'- ... lb.' . .4 l. lia. I.i Aall-I,. Tina kVtaa
t-ailatia I kk . ai4 m aaj ka', twua. k .11 ta ikutiaataak
II.. 4l.i ...ll.nl
II I 1.. ! J i.-t.a. t. 1U trf 4 'kt .11 a at aak
,. hm . ..., t 4 .1 ka.la I-, It.iilt. i iilkklan.
i-.. I ai H U A a, . I.. . I!., a, i. latitat . tk.
a.....a .f, Ulat, 1 1 t i -t W . iaa
HIAAI IMt 4 Ol MV AT Nnia.ati..
via.,l Kla.a Iaa kk-alk... -a.. Lai kaaa-aaal
IU k. a al .... -a.' rtkaia. -i,n4. v al-l IHll I ll
aata... A. a. tit. 4.k4rta. alal kk,t, k!ta n,a tKat
I. a latol(M.-4v l A a lag ai.4 law a-akta. .ia
- l-.l itak 4 l l ... -4 t-a:.,a. ,1 a llwr ti.
4-. 4 ku.l ,a,.ia,araa ka. ai.-w nt Ik,. A.tti!l ka A
l at wtta a.tka, f..attia.a at ka l.a.h at a- a.
4aa 1 . . Wp' n I Ma.r ti I 4.,, I. ak-at.t kail Hk ,a
i -.l At k.. I -...I M -a- ka tt.H.t.u , , .4 la. ...uala
t,i 4 . i-i II a. 1. .,i,.4 k4 ia ..kali
tl ...a ...4 .-I n u.- II....1 a .a.u,
'...k..Ub,.t-.H .l-.tti.K.ka,!
aa I B I rrilll, ,. a
v. , k-.i . i
... I '.! 4.1
a .i i ,
..luti.j .l ...M.T.
f !.( -Ii.-.- ' ' - ' '
I.. V.;l IU .V -. I t 1 V -" - '
,...t.i. v. ...(. J. . I'll . I. !. -i 4-.
: . . i -- . . -
" 1" k.Aili.
.-.. - am. ml ' ,
ti-tl I ,
v . Ii I mi ti t a khil . J ", , " '
1. titiu it I ' i .... .... I - t1
tlKkt. V an lie Jen tin i i
A a-H -Aki .as FAHkT t.ct.a ' ;''".'! 1'.''
li'lll -..). J i v! -t
T V. a n . b M a I ' '
li MfM trill f"-""1
Hinw f bar rnt a M fiS'rj
7 emntfliv a H -"' a "imwu-a !-
aea fe lM fft aat.l r a !'-
h u ' ' '""'
tba Hiinj r li a ftUm aUl rew S
1 BMr aflil, "it- Ta t i.imw av out
nui , .r,f Mm M I m r i"
nwlf . i j. ..fe-a'aloaJ h lrt t'-
linn, ar. tb nctra af Ifca f-rmi '
--Ma i ia" a-'k sf eo-"r
vhara ipi rh la la Wt fca
MllIMM.fi4 ,, t;i!i-t i a' -n.ta. fcni
IT:.luiwK....ni.i...i..
all raa f wMfmill
a. I ii, . rrn Itimf ll ftni
hf ettrtuff wf " u tin trnw-
1 valine li e ,.i .iln ie tlia !itr. bl a a-iU
J;f(-iMl,iH ,M.-.aa. ai.lrfc
? 4W-1 la ae ilr,rw a nie
: ,.airfm't rHrli Itiiiara tr4
a4 . M)e Mli-a e w.f i-iwia i-ia ;
: tMth'l ! iin jr fcon.iTa.U. It
,!.) . . !...! '!. "tU'l'l"
: r" a rTt,, . f- f-r i - I'j - f r ' ' I '
! 'M. I'.pt .
! an- y4 1 I' - tralla.til 'iff
i I "' " ! ' "' " "("
j U lii 11. o-r h. ill-it I' "fit
lhl":i li. rrr f.-i 1 ' .r",;' ' -c " .
M:W 1 I 11' ( .irrr.-:. ,i I - r- i. :i-. .i i.i
laai-"P liii.-k -ii-i I, n.a lal-it ! . -tr ara
r tl. f'.ni '.n. i.f n.iir.
t ,.Ur,f frrK.nm r. B.. iWlf'Tl I nl M
I.. If . .nyn.ij I V -I I I '.. I'
... f
1 , .1 l- .a4-
I !,e lei . :. I ' '
- , a . . f 4 -J ' I
W - k ! - .
i
, ftitat M" . I t" "f "X rt"
a - f I ' i .t i f 1 'rf
Pii.-T t I ria . re-t.i.. i -it i i
it tir rut - t i f 1 - . - f : -.t
t-fciiJil-f (-fl.-: I . a .-t ; -r
ft.. I .t.til l --. ;, I I ,
r ...ii ,r "()4l1 f J e4r y ';. U y '
f . - i.. r Wka I ii tl I'l Ip! kM .'J
ff-tr -.T M r,l ,. ;'..,,,.. ) ( , f
, f n a
. .. .. . .1 ;;
! 41 i ...
. ra "
r. a-i r I
ia
m . : it
ilr art '
t? r- i
t . a
..i.l I
it I
1
I 1.S.OW M ' H l ft
ltil"I I 0 J ! T TMIISIIt
T1 ' in. .'ii. iw iiii.tii . ni - mi.
II, rf I ill. -it.
'i-Hi ri m ii ihi. iii Miai miiaa.
ri-HI
I
tllllHt.
--a a aa . ir'9 mT -aa-a-
I -
kl. aa.. ,.r. 14
li44 f- A. I ' 4,
I . - 'a
l . . ! 1
.,,. . , ! t It
1 .
II t M4
M TU a ,.
t . K -k . t.t 'am
- . , 4
ff-4 a
; f-
4 BlUttttarr 4Ml4l.
. i - - j . . . . I a . -K. a,
-.. S - ,..-. ". ar -I :
Aaa.a i.'-a A' -44 ' We! "i' -.t at. Aak
, a-.- Ha -tra.4.
4ll-A ft M H
VALV AIU.K
RaCsiclonco
K K L K
I a.iaa.11 .1-. ii a.k 44 ja-fi I ft . a I
l v. -.'. 4. 44-4 kta 'V -ji a -"a-J a B)
1. va Vl' - ;f 4 .4 4- - An aata) . la., alt U.- ba-va
l.i (ir-! fa'. ) i k ila ( ih..i -ll
1-kl . i - - - -1 t ;.. -hi air . r- U -
' fill 4 a t - -1 I i lHr --aia I" -a, t at I
I t-'attn
i I.- t ka AV ! I - I ?,'.
It A-a-.
.-.,.a -a; vli..f k a.fa- 14 Bay
lf A. Ul I 1. it (1 -t ,'i -.at t ii at ikV. aa- aal
t -4! )a 14-a.t 4v a
TVav a . 4:m 4 aaawralur -v-A 4W 4tW rrl. Iaa
aDaif aaia
Mill Property.
I kk.- .-ftrt t ) 4
t t.4t ataa : k 4 l -:-. O e, t . ' 4W
ai au. 11- , A-t t a. . .i a. : I - .1 l ' at
ih. k :!i f Ike Kii V I 1 4 .
I I Ua f I A tV-A- aVtaa
f H It ! 44 fa A ia, f ae aABTA AAa a f44
rata 44A iarUr Aaf 4a.a4C ft BaMtwHa i
f - Aa. ftrf.aak -atta 44.
'- --r -A a -t tt
aatlA. 4 Ik- i-fi: A I l.ii. 1T4 - a
Ik ta, ',. ! fa' I t'B S- 4 e. ....)..- a
Vh a tin .--...) I L t a a. . . t I-
. Akl .ata. ! WW
j r Bit 4 LV t 44 44 4ft A- ft. Mat fc.4.l4 ft ktl.
11 II llgl H 9 I. 1
; r4 f AB.ia4V- 4A Art 4jf 'V I f-aa 0 0-, j
riMIIA- AVITfttalMlt4.T M RR 4 !
1411 ft aA-ITftStalvMIt ftfiT M RR
atl-t-iattl if A-a-l lk . M A aaal f. mm fk. A 4) a, it
aka aa.1 aaa tt. -.1 I. r..
, - f.
i i .... a.i, .'kk! kt .ltkj I
H-t; .rt.. ,. . J, n H .ai
....,.., i ...... i.k... a.riH
Hktl.
14 .. Ik It.. I'l't
"'" f
! raa .W.... ka ttka.t.t
.. 14 . at l a at t : S taB A lifiv !-( iMl
I" lb -t ' ' 'I ll-l t '., I- Hi -m AA. M A
I'--'' ,! lMHk
il 'Mill i-, "H ' 1',"cl
If.f a, 'a. itt -( 'i 1 1 1 a a T a -a at- "a I 11 ;
vl-l (ar. ..a 1 aH -faf ft "yaCAV Aa-a-I tk aAa- -Att
-fft , t 4 1 h ' k a Aak katatA. AVh tia.B)-A. va -
ail.- P(..:.t.a at S . im al j- t' I a w .- Av
4! ia la tl.-i i e J M II kl a. a U 4 t ! ta
la v -4) 4 -at.At I t i.ii k 1 i . Hit-. I : 1
amv -t 1 t ' a a a.. b a .- 4. aa-
ka I . .. ....... -a,. 1
Alt.. 1 1 I - - .,1 a
It .r. I,. . .. - a. 1- 41 -
B if I & .-.a I : a, , I 1 . a , ; ... 1- 1 t
l-fcr ',.,e-l.- tf. I . : !-: 4.t. it . .
fl , 1 H l I I I I-'a
J k t ; l, k-r a. tal tf fcl katvr BBaaaA, V.v.
AVtaA I I
AlWI A.afB. aYBlftWl Kl AM' taaA
taf ) l'4:i- lv..aM'- I T . 4 h' a.f.U4 AUoA
M-W.t A avav-rt Jatl.- 4 r .Utl- talk
akk Vk ai.I A., a, I ailatarWat.
1 ft-mMrti 14 I 1
J all . 4a.
tfc 4 b.al A-UIV Af..ar l
: 444TMI. A4W44ia.maalt.tl tHIt.
- To t ul -ittrn fk'rnhatHa aa1 Daa It ra.
j tnHH AI'HM HIA.Hk M A t B Of 4C A tvlk
, , , iV,.. ka .. 4.
; 1 , .al 4 1 , , It! ,1.1-4. k.K aiktllL
, ,y,k(l .,k.iia..a.itli,k....i ...
' 4 a" k I. a. .4 kktaakk k aw 14. ft ttan-la. .... Ia.,lv
,,, ta Ik. kait. a. -- ..4ai. I I...
lla..,ki4lw...irt..B. I,tl .1 ,il,k, ,
ka-.J.a.,ikak,k.a .
.A4.a)a ai-.A a it. ka.-.. ..jla. M -a
ana Wli. n. aaf una, a. J a.14. a Ika
"a " a .. a- , a a nK ia iiaibl M
k.ik fa.il.ta4. a4..a.kal ki 4.tA4aia.Mi4 k, kka
.aak
Aki.aa I.. LM. J t UluAial kk a Bkvaafca.
4a4.uk. Itki iai
AttJ ft1ktla4 A At.
IkaaW tk., A a j: J .a i'ht a
tW-ataa. ki.ia. (...
a t Jla. a.kaaat
RAY 4k KKNNKDY.
-t HITK JtT rlfc. m
ba..i.- Aaa,,, . ...J k. ik a" J a ...
a, al.a.4 ,v aka Ifca laa a. ka aa I mU a a
aft al
arftVRIaU ItHIH fta)l44)A
akaa-.aa.ai ..ak- k l-. . r. t Wra. It.--.
L a a ,. .,u ik j . Lata 1 4 .aak al ..atl.h,
a-H at Ka .-.t
rakk-r. t,,r, aa .ail kka. ia.,.l k. k-
Ua aKT I .....tktt Ik an I 4 k. kaka a.
a, ai a a
taa MW. k ka. kabra. 4 Ut,
aaa.kt ka tanka.
,. t 11
...a.... ara.4kTI.ia
raaaa, . . . - , V..ka J. at llaiar.
I HA MtTMM. 4 R 4IH.A.A, M4t.itll '"f.kla Yi, ? 4.-r"ka
I taa-.a-h.,4aH.aa -W II I-A. -k .-.a . at.l t4lkA4k IK: i .,1
aUka Ik-aa. AH . kaar-l U- ' t-a ,1 1 V.4, A.. A-. 44 A. AT A,. U 4 l-ai
tioiHii I wm
falyj r4f ,atx t'e-n. 4
ll T. O'KEEFE'S
nnanatRtf-M-a 1. t at,
lot ro-iri aaitv
- ruriii: a t aTii
mnm) lama, 4 Ulhta. .
-.. ft- 4 i a
,1. .l
4 - 'Ir u. 1 " f - i J i - fi
ft' -4 ' I . r. f- -
Y H-a.t im- j - -t t
" ) M .'- ! a i .-la f a
I H'- aVtkT ".rt-vl-rK. .!r -.tt . t -fa
BOY'S CLOTHi.NG ;
-aW. I i.Jlj Ja. k -71 4 fc k
r, " lit, k I l-l.-.- ' !-.'
tt.'r-rt-- I . .. n 4 ftavo A lark 1
, at.--r V-t, lt.,..- I at. -V
-.. Y . . i ... .
tl ,., .1. .. a'
... . .
I, .
If
I- I .
u
. I
firmsiii.m; goods.
k 1 . . -m. - -a r - ; .
-1 - - ,.-
' I - i -a "i.'ta a'-' '
... tl i -
.aik . r- ea A a 4
' i . , . W .4 4. 1
i -i i i
.!( T a. .!..
..... I . ...u
f ,
'K I
'I'MK I.AUl.ft T T4M K r M M
Naff
I a.t ...
l.r 'H ( It, O'allat.tl.
ntrssi'T ohovk whikky
'1'iir. rtatir at;iu at. ikiii.t,,
rw biur li .. . w - .t . a- mi : -. t. m
I - - ,r--l .-.'. t -t, . a. ...a-
....-x..-. nv..'. - w.. l-.a.ti-aa
Till I...II li II IL a. iM I -jwI a.v... .a.
. ... ft a l. .i : p : av . i:ar
... i ... . - .
K.inrii iTtk.
I ail . a.
... . . - a .a r-.-'
. - r a i ta
'v-
ak, a, .
-I . a..-i
t- I-. - .e!..4 f tt-. aA
4-r. a, k.4l! ..r'lt I 1 I.,-
trt.it . .t lavaa, ..ta
.t , a T. A Iv4
" A. AM V V4- I lt.k., f - . rt.- Va V.4 a
Ukf'-l 4f Av. k) 4
:-ff 4Bf.4.-? 1 t-ai 't J iaat . .-'ttal la- a; fj.aj
.. tV am a at, a -k-i-f-- at- lA4t. aa.
t 1
4. I
ft. , . f
i':'k HII.!1'
-Vt kt-. . n .
- - - -e A -..;-
a IS- fl . I -. . a IV f v-.J C ta
- . -a--' - AV t .--
marirtt' a 4 1 1 k T 4 ' - aaw. t -r
x a w ...4-.
al. It 1 f v ,u
a. k-Yt-. k. t.
J u ' : H ik t I i.aa j. a,
4 I. WAalAVat a; 4I f- la- -k a ri
T It V I" r-ak mll M It, .
I ll n m. x.. a .a am io i
'riu 4.HK a r r k 4r thr i i V ' s.1 v ;- - m 'vr'
-a, I a, atra, ,4 - r - ' ...-,, -I..,,
- V, . . , .. . t ! I ( C H V A ! U K ( K K 1
At' A Al 4.ati -.-a a. - mt h---
la t -A if- a. f. CN-Hiar Va'aaaT-at
tl '.w, -avf "I a - 1 11. I l at V -a
t A a- . .-.i fr.,...)t . . a avr". ;
Hirs
f , , i -! 4.4 .4 I . "Ha(4a,-t
I ..... . 4 II a, A. - .a. T
' 1 - J J .-. -V .aJ- U -a- k .-
..I1, .- XaaiAt vl f.t fa-aji. 4 .a
. - a -a-a 1 at ta, b a-t .-aara-a.
TnilKK ROLLER
ak,
aa
aa
V
-
X
TV- 'avl Aaa.r A :S tAta A V
!! I". '-tJ a tat, I la-Tai aaar - -ft f a, W . .
; a., . , .. l4..-t ..-I "A fSi ,av , . . fc . ,
t-. "b I'- -I fa-: M - W J ... '-a-.. f 1
V a.- T -kt.-.- A.-ta I' I r-
V. M- 4 I I, 4 - at '.ti aa . .tafc lava
4 V ta a A I- akK
A.kl ll.,.l- .--I -...
A If.'ll Itt-IV 1. k -aaata-'-kitf ,
a t a; a ;.VM
1 H t..4
., i',m al aiik ia ..j.-t!.a ,llh- ktH 4,k 4.aa. ' rv
. D I , , (A, . B-Matl k ' Bk'ta. 4 'la-
fjj.'-AAitift A -ara Ut -f a? Mata-kl A
14 a.i It B .t kaiat. I af- " I I anka.
... .-..- r.u,,a,...
Uk
PARK A HICLEY,
t kAUtinarHAkiuurHHiti.
. .r, W.llkaA a I a a. It . - l a. .a au . I ..a.
-.a." I .al.t ta. ). l a V :.aa S .
' laJ lkl-ak..a a.. : a ..-a .a am W k.ak a .k ifc.
t a a -a, k-a-l a . -a in - . t k- aa . a .
-t. k a ,ka 'ia tkt .-a- a, -aa p a.. , ,. .-.
a .a taa I . ..n i ... ... I ....... k. a. .. i -.
'i ... u a atMkt 4 r . . atat -,a.
..1 ..aH.at lk- a. k. a.a t .
a.. , .a. .k-r. k. till t H'l
k; t,t;4a. Ta-iaaaaa .-1 4 1 a. k.U4 - . a. . I aMb
-
llltHAAl AlllrilTIAk,
Mm., lAotwiT, riniuu tat,
Hul III. Wk ktl taail..a.l,4
:r.:.t-c.r;,':..',;:i: r ? .k:n
a i. ' l-la a, k.i.HkW la.al al.-k a.. I a.
i.: H nail..
TOH SAL
1-.U.4 atvtaw aaaa) At.aa. a. A .- ,.t I 4-aa-t -.Aai
A t4A 4 aaftlA 14 4 .-a.. k4k ammi - A--! aM
Baa) A A iavi Saw -.,, . . . .
ti Al-t l-"
IlkiPORffcTI JACA
.4 A.aa .A-tk- kt f Art .'k-ara M
I AAMk -4 ' If- f n4klAv"
, W. 4 - '
k. Aa .tii- It- aaa. aaat
...aam-llk. .44 - "
. ,a .a-l a -a-. t..- .L k-.lk -I
.4.-1 -a
14. -
t...., I -
a. '
, k.1 ktaaa-..-.
I ia.
t
rktaa 4. k. ai, k
Xaj-." Ai t a -I kV- f-a- . S.V I. ,
7h Ml- 1 -ki i
.4aA7 iKa tVv AN-4aj4 4 aaaaa? lar a aaBaa 4t 4.
) 4 r 4k4 laaal
J 4aaa tfttav ?ta--4 lAaaaftWaal A4 r
, ff
. f . v'
' lf
,
: aA-aa
ftaatCltta, - a ttSa A-aaa 4a4A
AaaV-'4 aaa laAH -IS- AV Bt-4 Wlaaal ;
.4 A-tAvr ItA-aaaA. f llt ,
AttlriWa Batvi A4 VtaBraa a Akkttr.4.
a .04. ka. a at
. I-aa. k k. . kraal kaak I'
A .. k-A.A . akkli a. aaa. a l k.a I a bk. aua
- .---i.- .
4 tk. -kS
4a..ra
4 ta. ak-Maanaa ...-. . . . . ' r r- ar-
m a naaat
lul f iiait
laikt U
tikttt atna
tf I I
i j J
H 1
Ml
I I
JaTV -4t.--i
-a -
3a-
ATnn
Ague Curo.
IntTT ftr-n. fTr 9r f -v
H"a'"h a',l ? -m , F..,..:
Bi-m in kinarj ii
by '.h Mni tt . r,,i .,
i
r.
H . v.
. I -. J..
a -.. ,tr i if
.., .,...
:' " - y
Aycr3 Catharuc
res ah M rj!?c:r :r '.
J. -4-1 - -
V f . -:
y . n- - -
4 , - .
nff ! ; -
k. ;;4t-' .-'
k . .i.
i . . . -. i
!.. t-.i .
I . i k
r i ...
Aycr's ChcrTr Pectoris
a - i ' '
tioa. ar;J f ir tb r!af c: C -.-.---.'
F-iat :a AJ.ia.el ativ-i
IhwAae.
n-
: t-
(!-.l ,i.r
Oat
r-u.k'!- a
DR. J. C. AYE? : C
FAM ILIA RL V .EXPLAI5K
ooiv
9'im-W a4W
Kim itaM: ft v inn
.- ' a.! '. .V a.
JOHN B. RIC&RD1.
- a 44J y 1
1 ,
- m THtlKMi. T ti r riain .e
r .
amilp (Titocrrirs.
Taaa. Ci;a lift- 't. '.- I-.--.'4
Cm!. 4 Ru-a. r.ia. Ii.' - ?"'
Curraa-.t. D.. C-."--
.:ra .f a.'.
fa A) f t C
W4At4A.W
FKKSt'H A r MV.-v:0v5
T ..-'. a i t
Fancy Figures.
A- - t 'Ava -I MA . V a 1 -
wiioLM i.k 4np
! - --
a A
- tt RlllltA. 441 lite A B Ma
toys by Tin: r.iri'-iO.'
. I I IS t '
I I a..
I J
r K F N i. !I 1 : w T
r
a-.
fca .....
, . . , , . ,
f I T I t l I ! ' ' 11
a 1 1 4
k ...
a.-a.
. .
, . t
m ! i I l . 1
l.'k K MA I.I
. a
...a a. ..a I ktlkktl1'-
( ; , ; . .
: ' . ' tei-- . -
: a. -
. a.- kK-
. k. u. I-a -.. a l . -a
tk aa a a ... .a.
...... . tj ... t --a. V
.a ... a, .... Hi. . -
....
. i al v. ' t . -
-rt kN
j
' L
VaV? ICm it..
14 KW CONCA-fiV
. , fcl-.. m-A' "
A V v 1
i - i
t. 4-: a
.' aval. .kit A..-, a.-
a . -a
- . , . , -
t k ttaran
( aa, y- t,
, . A.4kta'a4. ";t a ..- -f
ka, .,.., Itata t...ui. i-.l a
t It-iaa aHi- - a
ti nt..i'
'V , ,
I AW. . k...i '
J . H
.1 1 II I ll -
,4a. 4..1 iliaa
II ilia (ta
UkiJ Jkua
4 Aa 1
I J U.a44, 4k4a-wr..
4-kU tl k.i.
ll' Ua AtatM, l C A
awAai
f ti tU
iki
a 6itoar- - '

xml | txt