OCR Interpretation


Brownlow's Knoxville Whig. [volume] (Knoxville, Tenn.) 1855-1861, October 13, 1860, Image 2

Image and text provided by University of Tennessee

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83045628/1860-10-13/ed-1/seq-2/

What is OCR?


Thumbnail for

KXOXVit.LK WHIG
f thklKT
JOHN H K I. L,
ray r
KMVAKO KYKRETT,
r m
r caee . I (are-, an ! ftmnw
eh f -nr.
vt.-rvt t th-. rr .
a taa ititi t tiaa.
m.u rw
a. T . . UT
kv-a it.a
t .'taevsti vr Meruit v 4 etaer
. r imrLK 4 km.
iifM rin.i.u f K''
!i MAMlA. ' Nw't
l. t.itVI AfA V w
m r. iKiim au o U'i
r .''!; C : v .
."') r Kil ""ata. ' hleoigraa-.
Ai.V;N p t kIVS o t ar-Wl.
t.'t W. I Mh'kv! M-.i.y.
Tt P-eral.'e-iti! rteellt B aiTi tak pier
i Tar-'. h af . memory, i tbea'n
t-. earr.e I me. W eame tka fne-4 lhat
fr a he are weatrke ek-eral th ttma.
i f " ! r Kf t wi. Lt
I'eea, e that tke Tabm aa-lOO MT ! bC.
. thai rtwk-Tag at let natai-aed a.ham
Iii ;lrrMU r-f eeir r-tiee
Jt-revra f Ipctioe T.e.tav
It kaee frA ranoe te h-rliet that Bays- j
nmw er-ee.ii i,l be ra t-ee Tea- j
,.. aaa lhe-h ar'' h e r-er a tllipu j
Fa, aied fctrt aae tiaaraeean kick.,
:e.J .t ihe " I i-"n Ike r neBjaa a. "
i .1 i root t, 4 f e. a- tt tkey i
!rtc lb"- the Put 1 Iti !, !
l-ctj a the earn af rn j
i. rf .W Stk Urf i tr !!- j
Inn ,!' w-f w Irmf ."05 k I VF TW j
.-t-u, g
Eptl!x( ruu U Fair
' F,r. i":' '!'kIh fr it o j
um Iuk R Nn : H" IT-
; f
? ? j i f'T v
TiokK for Privt
T( u'Vf tl m-'-yi ri wit'Tair ami HM
: i F"U itii w c. fl:
.; i-ijn at il M fr tkrii '
; : if f&vt t n tb -
T. r4t4 tffj ittr rotrr ithi HHt
I- t i t't fi !-' noun. v U trijV!f
. 1. rtt u Lru
: f."4 yi'
1
- -
OoUrr (cUrav
- r"-'ti.it, 14aaa. 1. ad
If- c o Inr.i.i ?Si Tba .HU
t : uii A 4t tr wwif-t4
I fvT isU nur flaw, fea
rruil ta faarui. J 1.
DcjM Electoral Ticket
fre l I ta Ik
I'. T rtH . p-nM tit Hr-k-
f .i,- Tb &:muH ;! oif f..T,
Tf f.lM T
. t V'T J . rrB.
? i. Umu. Jtl V.ts,
A l.n &u..fc
V V N :;
j- v: r A-. pt:. u ttk;-
Fall uU Wifitr A4TfTUso.
i - j-f tbv t.oi ' t BMitt tn.fw-rtact to
-rt If- tt . icg w!i nU
Lr 'i a ! a wtji d-r-
!. ti.J ( nr r t'1 it, it t'j !J.
Lifrtol ff Mt Uii lJrf tut
. ' I. al o Mb i ' tukvkr t'tibg ktt
-' ' t - V !.- i,4 lit - kauw
'.-.-I M r. :
Tltt PuIil.CivJ Ilcttidav
V l '.p (in jrl f fVfr- k
-' r.Wlii . i a U it i W u U.
' tjj iur., . ('.' t kir mu
' " .lb tt wt. kruur. n 4 ft...
' -t t. h fj-r- i. f r n.44i i i.(t'fc Mr
i: . :tf. t l:t.t. li-J kvitf ti tt.r f-
1' r t m -v b( u jn. tat 4i kt
i..f ' '.'ur 1 1 ..: tautl i.wi:B brd
t x. u-; - li-.nj 4.4 M4 tkta i (-
I -.t- at -.r 4 u S;r-t! fu;on44
. tii j ' -f r ;,t r itr b4 w.
i!.!ti lfH' . J- rL f ! Ui J Lib
i f t . a .i .i ' a- f'ft -f ' II
t crrj tir- uri:.vfi t rrJitf a s -
( fi fiB 4 ttitur r:ttB Mr I
l. Ltr L'it .f k-ntS ver tL aor
; mv t .t :i,-t rH'tvtftJrU Ui'U fp-
) i fv.f -rct ll 1VM
l itt h it a rt-4.t-rj ba,
: . Mu;t utaiLt:, 't. Ir,i4 ( ut
k i.- rf Jt. ('! 'U- ll rk u'lLatb gift.
if vMu it 3 a hv.Ui
, t - . , ! . Ur J jtt (.utr !. titt ti
ai i t..e V L - lii-it lki-y
. i. t 4 ' ltittl'4d Ur 4.x ttwiuit
.. cut r t-naf-: U Mf thai iWa 4i4
ti.fwrt i(.a.-if fiard. tat affrr4 oa
t
aKi .iv v Tr f Taa
.va. u vf th.fc LoCf .; Lrl4" at
i-.,ir.ti t jN,l in , 4. wtttiiMttiu tug
- : 4t0.it . Mil irt-i A
, ; ..' ! .4 . )! i i i t ' ' t t l.-ia
. . ll ,i I. j - i i r j -;:
t. J ivi a tL 1jt .a iatUaut.a
' rs-i,',5 & f.!!ii' ttJ .
Wk . Mk ? f g W bt f t.Ui kad
s. ; . ' faiti, 8. C3Dt t,
IT. J. BmUw .-gi, I Ikt Vtta Vkln
fMt m, MTftf ro ts
Vsr vaviara ax) felt art Iraltot
M W Mik, 4 t fr totjotrt A n
t?T frtioeUt tb li tnt
I tati t4 4 rr ft'll- la
rank nf tka A ! tloaWt. a4 W M hrlp
4. 1 f t!U f rat
KnaM K tK a mt tha t-il n
P4k Camli4, I trt t of t
anh m li) riT J7a) tKiilr
ra tof fct aar(t. as 4 roat tf Vr aa4
ftiir kl p tk irip.
If H t tt, ttnp mi Miter ar
kew. I -nk rim fruwat f ail
M. UT1( y'oa fll4 llawl it if I 4,4 Mt.
ralkiBf i r-ai. '
w. r !.
t.onmt, M. It. If.
W, V-r.--4 ka t-ur
rtr ef K tarV, ra)a1r 4iartina-
of 'kt. rt Tiar 4ir, -it
mVr.f nr a firM el "air I To
I mtm-irwll 4- tlor jr WarW ctr. a.
nrla a 34 - ta ata IHwft. tk
"ut 4 ta tW it irtnainlrf ki 4
rKja rrd o rotup'r-t j-oitt yr I
Xnt r (tI w kr fa atneWl" h
0I krat tK'ak, an4 tlira tar i4 fratltrr .
Uiuafait-a tkr atf tt farty aJilfc aki-k
ja art, aa r4l at ita iwhj If a 4t ,
ef .WaHiiia llnia tea), yta ill
4ertali M aok at. Tt the rffl .
ear prtt 4 eawtaIlY ta --atk t'atoliaa.
II aa, all aajrrtake tb Uk " fc.lilait aa4
!, fa'axh itf at itk reital.la ftttuf of
rMr retpoi tabiliU, I g rr rea aa t)'r.
tBii p4 rarning eat ;ur ti re a la at rack .
tiatr a4 ftl4 aa mt 4f- j
t aa, t tbiak luont tk ikmi tour
nki1ral (rna mj Mhetriptma lit 1
latiui)ialul ef tml tba l t- .
Krit-ara aaara tkaa tar atker folili. 1 Mfer ,
la tk:t .Slate ra fcaM arf s4 I arTir4 ta t
fMrt eaerj O.taataaitt a mf !tt. an-i
remiiv teir w ri4 at tketa Aa-I If the
arj4 ee r4 t4 tkrta. It ) 4 ka ketiear :
(a tka atrT
eeaMu kt ta Taaeee. apea tka ttaait.
vketi tr kera. are Ike tmae4tate raaaa
if trr a tk.'-aaal. tk 4 f awf t that i
tra ail) a4 arr aa4 at fellffa-er ia t-e '
rarat ef tha kl.tia'i. r. air. tM :
mf aataa a a) a kt t their ttae iaa.
fnart ? Tae tia aiat. tra!4 tka evtim '
( L-acnla he a aaflt-Wat raaertar di.lif
thi I'aKHi I 1ni4 iWtk thettt taa4.
V tte ;J r-f Vf tej, a4 anaamii m
4 fMVa.ef tenat i
1 1 ra4v-ree a'l Pf'l ka 4 aa4 I f
fnrtief thaa he haa f-aa t eat tf a aa
a'.-.t rr'i at He ."s alk, ate a.!':, if en
U&vt' t'. he rlr ir4 aa4iir the ffima ef
tur t trtttMoa5. ee4 t the avit-.eriti ' 4 .
a -. vaaf"t 'At f' fkem
tVrr-e the nl IVeaawaitta i4 ,W,e
mi at tha Hth, ritrin naia at a tip
:: . taeia aurara Wa'rvt, Ta
lifaeirr rflrrtaiaa ihe fttrfiRf arnt;wat
a4y he I 5"tkrr IV,aaa)oaf-t. I am prnA
el t aa i take aathiaf hark " ' ".r
atrai t the (reatetl ea4 Ike bret (he apt '.I
kat eaer eea. I aa, tferrefr. ptv-vn-4 tf
4',utit'( ti. hKatw I au at ar.-f-Ttat )e
Iq aae it e!t-re4 Treoiteat, aa4 r!r 4 vyr-n
a e, t.aeat itaae Tte i.jM-t ame4 tt hi
tk l'a'aatt a, that fa mm e-eea
ft T' Thee f''t t aaaM-a ath the
f;a e Tr4e Mike fe'a atthf i w t'lhaurk
tke Coereaa af the V a e4 (Uatra tad the
ftar-'eare Caart ha re ate.-tare4 it to eta,
rt '
Thr anta ha ra!Ue ckb a rr-aJ
4...1iitt' ef the I'aia t either a aaj
ar a rot aaa ata.-r.f the Vp t-r"tere that
tt- r r "H t at t h 4ar-tar4 t-ere-a
tlv .t'cr. ,.-a:.t haiao reht to,io tl t
Ih thry kete aa tare. If the H;ht et
ltri, a4 ifc ia a raaaa for a 4.aetvlatea
act etea after t-aarala ekaJI kar tan eier
tr A 1 eara 4er the r-fbt nf e-i..a. t4
I ' oai4 hrre a- fti-m jtrrtaaua M aixtaa.
H. lal Jilxt, 'id'-ltfra, t a ho a that
tl.r r-fhl ef aeaa 4ae-t a mat. hut t'.n
. a -.-alti airai-i ret i-ttar t- i ra4 the l-mitt I
i ha arrare-h4 The Aiaeraaaa taaattaiian. '.
aOa te4 a t aatentaoa, aad ratitor-t. t j the
f:atea i k fher aelkoriti lhaa etea the
(eat Mavraavea. aa4 that Jerlaret;
Thit toaatrtatw. aa4 the laart f li e
Ci ! l "a f. W alall l-r a-t.ie ta -fcr-naair
Uireaf. a4 alt trelet laa-le, '
' a h ai:i he : sa4er ike aalter t c
! It e r tel Metra h;l he the tfrw (.aa
' i4 tie tju4, aa4 the iniff ia eartf Iite
; tha i l-e lanaaal lWreL-. '- ta tte ( -'
tt.tcuoa -r l.aai of ait JMetr ta to contra- .
I rt a.u'.a 't.atofl.( " jfrt C 4rt. I
I F"r (ua.eal take,! a ill taaie4e bl lb
! ai.n;.o.ta i ;iie tea:!, thet ite I ..it t,
I 'eao !t a "reeere4 rttrht ' l-t at li-
ltrtte that aaiat. 4 nm H-.mir ki at a- ti
I r (til ta aere4e a aactker (tur taaeraiuat
1 arojtirrd laiaiaet hr farrli frta "'paia,
ill i T.-'ijeJ bo ( m- Kty op.-. I.ca.a-
aaa to-ali taat aia at eonie ft4rl Laa.
I or at the eirxtvea af .ta. oia aal e--V
'bt a!4 heeoaaa af all f 4 la the
1 t-erhaer ar. .. Bi.'i.ioei f..r Trttt. as4
if al r aere to taavaV vkat berOBar of ail thrl
: Bufirt 9
B-t t am B"t yrl 4-ee anh thtt errxaf '
rae -f lha- elrrtiva vf t.iat-r.ia I a iil
aacrr I hair aatd. aat4 I aiil fu ah to
tialr t) -ist.i-a ta Ihe raa-at uf h'.a a In I
afl I ana trar ta roitfatt that kit t haat a-a are
ti"a h-atu-r lhaa lli.-teal ear aitkrr tart-t.tiate
l ti.r kii4 "buai4 Lmi'-ie be elrrx-l. ml
; tUui4 k' , f'if taftaatr, rrt.a.aiarrli'1 the ab'
viitn.n uf tl.r alaar tae4r laetarea the Miln,
1 iti.-i I adiiKtir taititg ta aea if it.gra
a :: aaa him If t'.njjlrt Bill tilli
. ha a If.e ontrifr, eaat rtvlanaa f tke ('-a-:.'y.-a,
I thai) a lo. at aa l l 'tl (at tit
, h..f..t Cuit. a i, 4 .f tbat T'thuaaJ aaateta
I . :t. I a nl4 take I be a tua.il 4 liiat
ftf ' A-fJat'aa Aati avew. tkat alt the
r :;.iLTi. :t-a aUuil i tt tL'u it, iid I
Kat i.a a.u at'a Tata ' llere tt atrrr I ia4,
ai4 afarra all t ata-lut ag. ao4 laa -atlLfjg
aa a are t...an. ta atie4. ahethrr tt.tr a are
hi-tt. N.Mlt tt -. I i. .
I'. it 11 r l eitua-r ' a tar 1 aaa a traitor tta
1 1,- h. olt. ait iv a roualrr I aa ailin g
to - ft j efe ta a a tttt int. t. any ant a la ltt
ItiM.tiiuu paitjr rSi.tiik Voar Itlol, Vatrt-j,'
t hat au t;r.t 4 iLt M-JI tare ia hit pt k here,
at li e atVaraalaa f'aaraa 1 kat ahare tt
t-. hate aa4 tcnlatapttMe la atteantt a r-f-Lt't
oa t.f it taJ ao ata bat a Kialttitiu
ttauJrrrr, awt.4 siga it ia lia ia4.ftfiiia- ;
au la-taut Yaavry al4 But kaar tlaxla Itie
caae at betaeea twa aa4 fc atrlf I am, at !
art m-y (tairuit trf jt aae, a aattif of Vtf-
g.a.e A ivitlva af U.J teiatitta ti ait
kibtticrat at4e. ar is ika War uf itlf , the i
aea-ii4 M ar of lB4r7eBtlitjrat aa4 Joet their
Ittea at X.,rfi,;k kj father aaa a "bigk j
ftriratc' ta t l.atudoa t rotai.titr fr.ua
t9a!lias roati Tiaaeeart, ahea et !
luattr, aaJ lriaiiBaU4 that Wat, M uaie,
Ma I. Hr.taiut, a at a t.'aplata ia tka
t aiia-4 htatrt .tr, dle-1 is the terttt r, au I '
da l...t,-a ta.a ti. ihe Nary VttJ at Nurl-.i. j
Aai'.tn liiuiitu Mauakbaw, aa Aral j
L a steaaat ta the Nat jr. ia tkat eat Bit Bar. e4 '
kit l.vatet ra-tt ib tb grata ttr4 at X t). I
jtaoa, haiiag tl.t-4 ia Ika aarilte A tbar-l !
aa. If. iattL L Hau.aaLuaa, aaa a agaB-
aiaaier uutiaf t.aa Jaasaoa, aa4 aae ia tb '
UaJllt of tbc Hurta tb. A f.artb attiie,
J.ttt Uao.taa,-, .aiM..h...it..4l,
, 0u Jarkawa, Bb4 taara bit 4i).au baa fiataa
tlttf reea War la Hnatatrlla. tatnaaiag tbe
Tn.ua urc riatrt'O burr lck I A thh am la,
Jt ljoai.i, a at aa iuftf.aar cftiur ia
tkr .. aad dla-J at aaa I
N, a. tit, akai Taar (aettiyra T Tea ht.l I
a lata ab'.rli miiairreal Itmrv tttttt id j
Um at at tf La iiar atUliaaS, tlaa1 krkl (tiW
U U M C .jtMHM k, bffetbar. tfef
t tt frt t B.iAB'aar,, ,.tTttt4;
tkr-abHivljh .btitia, hh" Aklleat ftiaM Itt
JtnatS trvH k4 tkra ef kHe ika
W rf ta UtMina, Kk lltt, 1 it-t,
U ra Uic fiht rf teteB, R4 Ut fc.tkv ttf
Traitar. 4arli tkat dark Ml Uj'ttf paria
rear aafMtiM,iaa h-,th aUek, ttara rvatg
i ih Cptati ftaitaa, a4 Iftirtal Hk tfcM
ll!atHto eta4 r rakkara tka tH Ita4
BabjOB. Mtkia, tit "8af t",
I'tlfg i4 M4 ctxafarf U tht lrttli
nttl j
I hare a 4e-S he are Tartea aaangk
till la Hatatk fkmllna, 4 tka eeeB4aBia
f Taetea. lajlar a alt tPft ta fa aal nf
the t alam. (a Ika area! f Lloeoia't elaetloa.
Aa4 I think tt fr4 extefarlaa tkat tka
ritattiaiioa tte Bt araiitjt tanne a-taeai af
truing tkat .lje aal feaoeaWr At tnattrra
t4. the aill kat ta ka rkratW tara Aae f
It ill ai'iskaa-lTDt.keroaia aeraatafr t a 4
a aranf la Halk Caralia. if tka ahoaM at.
teaif 1 1 aaeeaV. j M tkt 0Trie kltat k
a.! her (aift fail tka let all mail tnaaata.
iratient ttk Ilka Plate K rloe4. aatt rke
'tl ketatlf pnie litoeal kn-tK tt ntttrpra
mat t
I milled la rhjaath (WlM la tail, ahea
$irmlwm tagal, a4 athea tka fhaVaaar
af ti e SttlliHrraj aaa aat fortk, akiifc called
ft-r tke Troa lait)tiB af Ura. Jatkaaaa t
took titles la fatajt rf tka fiaaa-eavl lltnera
meat then, at I lie naa ; thile tka Chart hea
err farltfn-4 ia tke aaaoka af IWa-lloa, an I
maaiT rf Ik Vjaii
latara, rrerhriftlaui. karttiaU
an4 V.-ihr4 tta
kInatere1 ta anfartrt lha
" t'rtiaaara, ' at4 ffean keal etjareaalr aa aal
lifiiatiMi, 4-trag that It a Wtk rtyuml
ami tvl' Thea rerelee4 aear roaxaaiiaaioaa
to "tit tata aU ha r!4 a4 areatk A'aA
MVa l.i etere traatgre;' aad like the da
l-lr4 falloarera af ttaknmri, Ikry rarrled tka
Airwm af Xu'ltjiraitaa ta aaa ka4, aa4 tka
ktr4 ef rengeaira la the athar.
Tke aalliftara tVna.kal tka eaaBtre, la
that eat ranrahte at,4tleglhaa Ueaaaelaea
kr Bearing a raa-a4 aa the. halt, M4a af
IWae raiW tkaj . not f frtaaa tka apma
atriaga af their iaatkeea. ka4 theea ka4ge :
a.af-itTe-t hi lm'4j relref, aa4 la tka Ira atj ia
of t kita'ra A ieat aantber of tke diawm
f-f le la A lha ratta' rr . aa tkar !) 4 agaa.
nut fetiing rtaaHjt tlt.ag ta ftgkt tka katlle
af ilf ttgf f al dea.gatrig ea4era
It it f Nib l br! area, tkat Ihf kaaae tf trit
of 4itretat; to t,h l ln'l aktak Braaatlrt)
tttrae la I'Jl. latitv orkiag ib tka krte i-l
tht Brat klarnlge ieheJir arra. ak4 a tttnilar
f.M eaaita Ikrai
irmtf 4 a itb tbe
Ntitl (3. alit-a ka keek at
irit ol aatstrnt ta a ail
grt In t-e grea w nwa, aar tinv
uaata arrra iatlare4 h Ih rr;, in tkr
fi an nf a aer-aentjta mill'f tkr laaa nf a J ,
ar4 ;te...g It tn le a "fracehal .eilt,
trr aae-te the dreaytftal " ef feetaieal "' t'ata.
ia the rate a-f AhJ. aaM-W the aatr ef li"4
et Vr a at h'tntW-l ia ika fort hat J at a t'
tor. ! rte'4-rrr Th katloa af Jrat ahu
-tr:!:a-4 ia ihe telre af Jeruaalera. arte all
a." (it - aerej the rthelltcak iebal. It
t-( S tn aht I'mliir.rTtll. Analth Aatf-t'-laaitrta
(, r 'bfir --4k I'fvlma FrUt. m-r.-tiB't
m4 iti irrjrVi tl, la tke 4 of ib
r'.-r-t 1 Aat the H ag af tf jpl. ia trvig t.
.ta ia tttJ-kiire " ikta ttm, It.'t hi
ltie in tir l4 aa I A4 k4 Ike P-.oih far
ajliaa ,;;. Hrrt goBh a lint further a -ih ihtr
t-bait il aeaeatifia, !tl Illtknrr J-nk.-o
t!i iair daraaJj thraa ia the HaaK.-r rf
rVarle-it-a' t4ei1. Cet fmrT er-l'f-e4
le tbr f-tt tt tI artr attk the rfgt 'ar
t-ra ia the arit Lif M kava aaa in the
hae-iaaf tka faiteaj !llrt V.raball. f,r the
it ra it, a !tt a i to tarj the V lr' rf !k
trlaliic a. R..a. th. th aew teraat,
a I a t aacnra-a-tea aaa eflert4.
A nit ta aa af a aaa 1 1 aea ta all liiataiaa.
tata I rek''4e hi 'pittia ia tka targttae
rf !.; 11 a,t . - J.et ttrrjr aotil auh;rrt
at ti lha k gkrr fjoaier. favr there tt upsaat
hutoftaaaal The fxtaera tkat laa art anlaiB4
nf i,t4 tliitott theretWe rettctk the
f- aar, iraalrtk Ihle f h haeaet tf tl4, ea4
ibfT that rraitl. thljii rractra to lkrla!lr
MVtltloa " W 0 taa-iioa.
t'dtlrr ft A A"art-' luf
Jed.e Frrrira . Edwaud Erfrelt
lc Mr Liereitl a a hafura Ike (traate
f,.r . f.krmlx.a a . Bitter t Cagla4 4
tl rharge af ar.aiB:4Ba a-a th .'iaierT
toa arr-a a Jr. ' Ja4g iittait, tke able
.traal frai C'aafgia, ta-lrJ fvf Cieretl. aa4
in a rr.ate4 adttra- Ha Carargta alterar4t,
tlaa i.'rl4 bit ke. and Mr tiaaitr'
' II aa kit eailt. fjtarttea tbr rar'i 1 an4
frruiki; t at- ef the k t-at drrtetrtl aJtmatta,
t.ai the r f i'argaeaa. of Ik aaalb. af
thi t rli f.tlt r.fhl jta aleteraaiaa tbe a)-te.
tit a Itif tkfjeaaiara, 'aUa ta ika aetaiBtah
b -et .-f Ibr ttc-re l.arlid c-r thof krJut ef
h-a Ktatrta hirliutt, kdrUr4 bit reaal
n.t aa akouluer k i asxak't la JrfeBaa ef
iLa at.'
Tl.e higt f tkat aT, keadrd he Taoaa
ait4 ."-itiaui jat.tf4 Mr Paaait In ku
rate, au-l :a h't 4frae of Mr. rtaatr.
Xr.a , ii.e ad rut ate' tf Kaaaraitaa.(, lb
Km'ai be aaawaf-eataeaa, arge tkia eld -i.i..da-4
i barge aaiart Eattirr, aaJ k tt
tbaai lb f-t '. uf tts .H-.iatk tata it a tuj,.
t titt ef a It.aubina tititfl!
The Xa&tM Ttbrtk lilL
We baa aaat heard k Ua haarnlge- Vaarrr
aa-rakrr ttarettie caBakt oueard, abtlita ant
da.ntBi e l Hill fur bit lute agaihrt the Kaaaaa
Krl.taaka ll.ll. an4 aie4 it aa ruuf that be
era a,aatna4 va Ihe irr; ajiit-tlio. An I
art at ( haaleaiua, ea- l IB BltiBirr, the
tan a t-a a ho f.rot at t J lb Bamitratina i f
firft k itirtd: tlfBruBr!ed it aa a a ila de.ft-ti-ta.
a fatal rkret, akd a 4B-attae kaiabw;l
SfMa.ttr litBBiaatl, r rWa,1tl t'arnliBe, ao
rbaika Unard it, and j.aid it aaflt laa bai
bee it k it k4 nut nf tb Mr aal I Tknr pnra,
all utct liar titiulk, kafr alauaBteil Ibo tante
hill ta a a beat, aad a tUindte, aa4 tke aauae
af all the ttua'.lea tliaj aarrtaaad tbat cr
tr Tint Ibra ate dutijg ilka tifa lu li -1t
I (it.m I'ot wltt. ibia autkur il Ih l'--.l
Autt at.il, U.t) i.l jetl ilU lit II fur But tol.r.g
fitl it and l-Jt i Ual lij u tfar taa tJtaa.r,
l ai tlira tbaiya, aitt.f lii facta bale tnrut
to l-Kbt I j
rgr 11. a W at L V aatrt tt.ad apf n k
al htii-Ittlia, arid at tatalter aifruwree, tame
ia t.fft I a Ilk W ( Ftrawelo. tb lirtng
raa-t-uditarat atf ajaaadrfa kiaa-kgaard M'a
are iaiie4 that Mr. Vante sullied kint al
all - rata" ( Va4 ) Afafaar
I l.e t . otamuiilile ttratuiaabta adit tbe
Mao nt, aad fart pet re I ltd tk f.iragutag bar
tgtai-l,, it our I .StriAaaetra, aad It uf
that !att uf laettlt agamat a bum aa hair
tj.it,. it J urn arulirrj, f.,r tka laat alJ )ra uf
cur tJiUt.al life. Ti rjauai-l Ib reader tu
a.j.tril Lit t,bg at t, aea ill brlefljr tlala
aliukala II aat la! k an ret during the
ruat (ullra ui l.j ul. I Jwka Kruaa, abd aaa
ai.ly ili.u.i'iiali4 fur ijl. tkiil itb akiib
be kaj t uul uf B,kt ! Ha aat a Juarariatan
I'r.aur b-f..re that, ak4 rrtttraiiig to Miaait
aiffii tiuwglit uul a Prialtiitg u&a.ta a rrt.fit,
let in id it ft.r ila lull iau, aad mn,trJ fa
fi U iaracW lain lb laiaraair, boak
ru 4 tk avutiat 4 1,-4 hb, creditor go la
tlir I ear ll I
M-al eaaurrdlr, tbr I'toMic aoul.l be tur
cttaed Id lud at Bullae lit aruaiadiel alter
Hut i
Eatni livaioa Ftvir.
Ih Vmlltf IkMit TrBita, aathaiuad bj
the Mate, kti a auir caal f IkU rila, wa
Ttia-ada I talk tbat., aad: lha indat 4:a4 II
li.at u. aikilxittaa) ailjl ta tktrllraL Ik
atui I risg tnd tk aituua af fruiia niM ka
ii:'if a. ft tier ilianbajieiuluf. Tbe trawtl
li) M Ira lam. . fiu dj lai ll;, abuali-t Ik
faliatr tibbUaaa laiurebaa, mtil ka U(.
U Stuik of Zu Ysr;ftjt-tk tit
V tfee.t.44 1 ih Ivtf ta Ctt Qsa
iUiBt .iaruri) -The
rjiikled f h ?ttfcrwa tM la 16
rtnt H)t aVlrt the tr-trke af tk OaVitk.
ttf E.ttt Trntta-ee, M antittBr4 tkia arrek,
t Ain-traAS, FitarUI Jadga la lies af
alg MtKttrait, teadtreil larempfUnt ft aaa
tk fart Ikkt tmt af kla raUttT aat esa af
tka CiMBtiUiaaaU. W gita tltt tka (laia
tttt af tka tort. aad It 11 ka tbat
baa gtaiiivd tbe kali. 4 therk I etkat
Mfr-J f"t Uf TftttU, ba will k ratjaltad
Id 4 1 !!,-
Tk te as argued trftir tk CnBrt, Pit
bel.alf i.f id CtiRit.l.ainaajta, b a. tka Holer,
W. S . V. Ilnmt a, ib. id babnlf af the Ttot
t, by Junta n V k e4 Jtrhd II t raiiler.
Tk t 'tmrl h-ta ati.t tnie4 th4rtiatt. of iatlg
Lttkr, and gnat lha atk-kal'lrta all that
tk t haateiiur had 4rraa4 Is tbair fat nr.
Tbe k.rDKKt nr4rl-4 ky tk ChaBvellor, will
he tuben k th Clark aad Mtte, tad
ale nftlierrMattatalUitk pKajierty lllka fca4
ad liafitii. eedt will k bbliil tailb nittof
ttaa nf tti lata It all) It knatt tlma bt
fute the note hnltiera eaa reallf akal it de
tbran, t-r trill he ararded aadkr tbl drrrea
We nam tSia fart for tka liili-r Ban'inn of
kciane kte haalred arranat a ho liatf SI' 4
tbtr inane tanjaf at Tkera Bra, la all. ia
tara in the aaiit. antuuntlng la ebaaat oat m a
Bate TMt.i taki' imiiaaa
at e a l ainti.ty ite, that In tk afgamenl
ef Ihe rtaia by tant.-, he mad anae ill aa
tared 4nga at the K-lllnr af tkia fapr, he
d.aet aa all .aeraal-n !- thet la an apea
tntf tt e allt.a k -at thia pita Orge. aa aa filt
er! tia aaur ahaae uf him We nearr apeak aif
ktn in -tt li. ur la ptite. In k . ttllief
tenaa thaa Ihnar nf iretk -tlenmiBi'ttig
btm aa a n wi-f' W an 1 a r.tt-f f It.ite
eta tpt-kan t.f liitu f.r tti laat trtt raa'i,
aad rifffi In a tuhrini thl i-nni ae, ta hia taa
daring nnr Haintai lift-, he tlmt ling t.i alt.iit.
lite rra-.-liiiaa re ttna t tat t laaa of nten
ahu ha auth iaa-a t,f B.tika anil inatttai
autta ef Hit kind. W dram it only na e.
ataty a attte, that the t'aart fully aint
Bt on ali the -..;,-la, aad derided ageirtt
Cra.-t.rft point aa-.t htrpile
tty aay nf Infr-am tt.-ia to tbe rut. lit-, mm
a ill take thia tn-t aa;. in tit at, that the m..t
aaa-tjf araitV ,-(iatni l-l a.tk th t sfruUtinn
af tl-.r taa-ir rf the ftaok t-f t'aat Tfanfat-.,
aa -rr..--irittad t x tbr 'lr .f thia
man It.-: i f. ah.' i ttinet u .1 a tilt 11-? Tra
der t lUi.k 11 lr a pi! :-t i f It. tt
kflfRl t.ar the t iff-tratlun t-' ila Wurllilraa ta -atte.
and tbn at.fi tmct tta Tfa There
la, h arvlf, a an t tn li t aant t'uart af-ainal
k 'A, ahtak a;ll pai.lirit-.i-i 1- di-t idf I la a fr
d-aa tf -fra If 1 ..av.-f -!rataa a 1 1, r taaa- ai Ji -Ok
abi. b t-t tl ... unrte el'-jiaf ttt.a in nripi-ai.
liun t.ti at, t.r uaa a.at'r In ttk np hi
l-ri tliat I . .nt,t l-ia B!tV, It. II ll-tnk r,.
a ti h the ai fp; t..ii uf lUe ite. at l'tanp
tn.llfr t
liaiaftfa T-.a a utataa aa I in, p
l;wit Ta:aiaiaaitTi.fa
!. the :-.t- ..' V - . n t.ta. 1 ' t,f ftafk t f
I t faaaai.a t uli al. t rnitf aa aaa jfrtfti-Tit
ail a'.l tt tfia.ia tn I bt aoa.a t' l.arft, aad
Jittni a ta liti -tl lata ail 'he 4-t a.!ait .a
tl- ia . a uaa . t'T 'In h h' fit l-f il t .! ,t.it a an. I
a..ilrlii.Me'a 1ii tJ. au, t a e.l-aij; t'-ia Vt.i
lim tl I Imti tt at a 1 1 . Ire rrrai-trat of Ih
P-na d tta pa-ut tj al ain. ktia.Mt r and eaa
t a" i -'I i" Li a u.t T i is t. aa. .a .-u. A lin m
aai, :'. liia i (it f a I rilalf m r ! ati-ut d
t;, i-t i.l h t t't'. aaaitt anl a't
harn.lraa tffla'n ifa-iittifa, etd r i.fiiirar-r
ifcrtr- tl If I iitii-i-t .1. at-il. in tl.a lTi,-ia;r ff
tt-r .!t-rit. - le I -. ap tK r.n'f rr taatae aaf
tr.- lUl.k ut feat Tra-Bi-., and haftu
jaaa lha- ka'aa m4 But fe.rHrte. an tut ta It la. ay
1- .! a.."
I '.'i od Raa.a. r a.rttfd tl - tta.ta rua-
ftart.-t Bat-n tl ranin t-i-tl t'trJi at.i taamr-ti.
at ia f. ira-ittaf let k ahaifc ff i h a r t?f t a a.f
tl f lUak. aat i.ud (.t-fctt.. aad Baaa
ea" n rat af It: i.' atta!t-
I.'!. 11 td ti V-f.1, l-.'.k tt. l'!,tnt.!in.
afi'a atiiS-atBti H!--i ail. a aa-t l.ri. W tit.
laant.'a bi.tiliaie al-i ul f .1 it- .-ta-i nf tt f inaaa,
art ar-.ti-f td tl- ftt.k aal kaat labia aare ftif
thanif!ia and uthai tftd tort uf llhek
t-r.t g tl flf t-iU A at ft. a.r ltia lit. M'tuB Ot
tin treat, aad buld the Tiaarret to aa ac.
r.i-el, A
Tie raotd t.ai'ta a a l auitther of
fa.-ta ; eeaatr it a tn. h ate alertliac la ti.r.f
fh.tr a tar; I'Vt tlanat ml thatat rrta-r t.a the
Rua.lrtarnl uf the Hank pa-aur tia thf eaaiga
cnt a. ' . ail -I rate lbrrfi.ra l.-al t hial Itt t ie taa d.a
till ti-e i!atrtaiiiaiit.a ef the at.rlutn aott
at.Jra raatra to tbia t'oart
Ika pr.anp-al 4ffi--u;t.fa ertae na tha
eaa.a'titnr ura, aa-i tl.e a.liaa af tbe Ttaalra
tiii-ii r liirtri
Tie I M aired t-a a hifb the ffrftaof Ih
Batik aaa paa-afd. ra tbe Tl uatrea, ratnta.Be th
f.ai .i-aicat lang-aa'
" tbia rale atid roaaevaare it. kaaarrr.
Bia-1 ta tb ta:d f.ai'B and lbBfr, trl tbe
f 1,1 u. al tbr eaaa ta i I Ihe aa d Itaak ana t-e
t i-ilattr-l ta-r the hfatrfil uf tbe irediliara, and
a.-a -bt.liir fa uf Aid ttiaik. acid litaat be, ai-.d
th-it it dt-i.t and tit-.Atm,a etai I- dia.
auaigedap far a la ttt a t.le. attd a a a (teed 'la
aa piaitl-ab;e The ratil I'ra-antaftl, la(ra-.
Mi &! t'lib-'iaria .it. ttafrt-a inrifif u;.uu tta
ea.d l.t- b abi Kiuia.-r f r, il aa.t aa.pt pa. a
era lliay (naaaat ttiltutim la 'kr htanf
BaaSl and t.tlitlul af. ra i tha Haak Thrj
Mat auf l-r. nl a luat It.e ritlit til lit itat.a
aatlia maa rAaaia afad;aitt aba. Jual, at -J
ruay d.aibarf the u'.-t. itit-b. cit dahta uf
ihe lUnk to tl t-aal -nlel-taf h.r th IB-tirr-l
.f t.hrllaaik. aad ila f faditura "
The at r . n I .liel I t el.itli tbe irl rtt.le
uf tt -ll.Htb tj t'l.iaf. barll ta r.inutr.1, afiar
tpti.riiai.a itiat f tl-ir tl.e pr-i-rri i . an-l de-riar-r-j
It tlftite uf prtur r.it.1:t ap-n
puil. I a.. I tt aria furtk tl.a ut-ya-a Ik "I ;la
rati itii.-n iu 'b f.ilii.au.g laua-iyf. a.
' i(uM)na..rtJiB'rt;a!i.a ItiAtle fnf t iir tl '. 1.1 a : il
rutta.Ji r atiiirt tnl ttae Ibat la tti aat fit
laepk uf t.aal lihniaaae bi ilraan irtrial
lita.aa l I,-, ka ta l'..r .,1 lie H-.uk t a. , , ,
patableat ttaai ttal-k f.t the Kaptltilii-, kta
I ut k. aaatatuiat lag In a'l lu at uiit r I Ira thou.
u.l dui !at . B lit I: t l.i - k a I. ti f liira rl.4itl
d t-i tu and (. !..!--- t I littrt b -a a il. a
nr i Uitoi.-dtiuu a t..1u -a r f .t tur , aud aNu the
tei-i Vt I hurt harli ! cnit'.taa-r t,-f aaie ia
ret lata A-trik aaia.a ain tbr aaui Ual-.k l aat
Tat,uta-ta Nun. It'lfrlurr. tu ait-.tta- ami
aatr l.ilii.i'aa ft-l -aid r I; -l.il 1 , t ,e.. a r M
f 1.1. t ) ta . il ai'i aim l.i loir lir 1 lie tnita-a t-f
is a a i l the ItaMa uf haal I t aari.aa . n-l
lata hatlbla-atUi 4..avl auV utilr -kulda la, an tar
aa it Mai I.- duc, tr.. titrd it rua-lr .Nun,
li.rrIi-rt, tin- aatd I tt-B ati-l lialnrrr hale
brtrl.a i i-i.trrrr-l un tltrira thf T'llt wrt a.ii.1
aiilti.'fita t.i il an I i hIiii t a-ill.rt at ptil.tr
tit pnaeir ajaie. ant prl vt part f I ad tbr tufa .
n-iiif lit at t iha d pi up' it i . and tu aril li-r t b
IN ttnUl! I t'B sin-It tittlr Ml. l l-tal - 1 1 tl
ta-tt Itia liilart-l ul tl.e l-a ttrfi. iatlra ill lint
trual . and ll.ra lit v la llit.r dt. Iflluu ptr-1, e
ur bii-l it -'a- , am put I i-r p.irt I 1 tl.a iti.l a.i aa
tu t'-tif luttii ful II. a lull nipt. nil ullbr ii'Hti
uf tl.e Uiuk . Am! uiaaut.it it na the It-a! a-alale
ban in rt-narai-d ia lafr and ralun(-le. and
ati.iid Ire da-jwr i tala.l l.j pulliHgil Intn latat krl
al t in, U f taid if-ta-t.-i. ate l.alrlia lattrlail
aitk alia, ii uamt) p. .aar, aa le ia l.aa ul
tuahiliM' a .Ira, pl.rt i-lail, buartrr, that t tata
l.rti abalt uul I alr-lid l-aai.ttd Ihe rrliud I't
la u rat a a II bib a bub l.lli 'bit It It at abalt
lr t-uliirta iii.arii. I bt tat.y tublrf hp-a
aaid Itualtra d ia ra tiutia t puaer Ka tu lit
biud. mi.nrr, atl'l tllti ul ttmk:ti; a.at-a atl-t
g.iil. fitilite tilt l 111 ptuitrda raianl,
11ia almli applr Hi aatiie .i lite teilr tu pi I till
ul the l-auat ul tl.. Uatiik, and lu f.'ir pt
Uiral t I It-r- I tia i ka due Ibr " t! liana, lilat
at Baay rt-bj tnuat ailt aiileeuua tu Ilia Itahk
and tha benant tat n a lu tbia treat, n-Uiuing.
biiwrtrt, rtiuugli lull tu diat barge a.tid Hint
t ban kt Tin) I. air, alau. authttllt) 1.1 nilu
pla leant uubttiabrd huillniga un au) oft-tid
pn-pnii, if In tltrii ju.l -in ut lb aaiu a .11
It ruttiintfj lu valtta-, aud randa-frd iitut
BtMl at-lal.la- Ititlt l.j, alad t,(jrt, tu abtpluyattd
p.it aa ag'-tit, II Hfira-iitj, tu aaaialtbam
iu ttic- HtattAfiru.i ui ul ib prt-prrfr a-ti4
'I f uali-t a arv alau aulliul .- ate'-l lu rrlialu alj at a
a-'! ri.ttira luiufitd b ibrHl iu lb dia-
litai ul tttla tiuat, at,d alau a fair aad rrae
unel.u- tuinpauaaiiub tur tliatr aervnta. At
the ilt lil ul I ti r ra-titk of Kiat Trknetaea ki
dir. liaf-a-l, 4itd llairaaira rrdl-t Hard !) tha
pii.i i i ! ut ih pr.ipi tty lirrrlu ruateyi-d, Ib
eaattr altatl be tulriad aa a arrdlt aa tba
iii. k I. Ila la Ibr llahk ul kaat Tebnrtar "
I I tt irt Hut alula ut fai la.tartuiUvjiicatiaiat
ata- auluuiliad tur uul dr lr lailualluB Atnoug
abubia. the aiilbunty uf tk Tfaialri ta
pit It r ta-rlatu i it-ilti,,!,, depvaititft, lr., ora-r
th ,itui ia! tr.-.liiut, and ara uf tbr.ipiB
li. n Unit un ait.li auiborila ia lagiltmaltly
da.luiil.le liuw tba liaal. f bie await lint
rtptuliiili lnM, tb.t a dibltii may ptaiir una)
i inl t.ar tiitr am.ilict; but etaa tltn pit ft r
eiu e tBual t li . i,r., Ur tbe fm a uf tbt at-aigiiiu.-iii
ki Ike t.i.i id eieiutiag it, aad ka
kaat liwl ! t k'aaU, VI tiei lai ki
Mklgifl ika f'ghf la di-vrt frittr ftraVf -
ret, ta Ibt ar4i- of fere- ;
alravtd giwat f fit! pn-Terenea t Hf ?
Wriatai idik.til.-trTelleaA..iaa5tfc, I
4J.
ThU rkls Ik 4s"liklt; aid lb,ih, )a
- . . ... .... . i - ; ! .. a .
W I rim. I a tai lairj ta taa arriaaaieat
' h B-ank. tfltl the Tftttia .hall bar. .. Ml
i and k-tnpl aoarr M tht frtai-'eflt. IHrectcart
I and t ompkny, tf tk Haak trt ht Tt-BBf-Mi-a,
' paiate-fa thrana. Ire, la tka uranagenaent B4
I raatml af tba atTairn f-f Ik fta, il it BB
! aker ln.a-ted. trial tht Trutteajt k Ikt
i atliaritt, at tttfie a difMliott, ta trfV
' tine eredttnr nrrt ithrr tkltkaat tha tnk
teat of lb rilhrt kebttr-UHea. Rat oa Ika
' tjntitrafr. thetr pna.ee it limited let Ike earrrUk
' ef dia. rriltia in tba eeeJut tioa af tba asTarta
pf the Hank tn their puaaie,a, and ahaa aa
fedared. tn apply tnm a lathe lata dira
ted "fi the rredltur a4 aaat huHer a "
It hllti Iherefiata a a 'rnilf f, lkt aa
tke Tf aaa hate eti-eeded tbnr kntlinriiy,
aad r-ld ia defng-llina nf laa. Ihal they Bill
be kiH liable ta Ihe roaipliBnt. and uthef
ante kulderat, eaahmeed la lfc airanaeata,
lu lha eatral nf Ik r-mi, ant tk irtaa inut
aJittateBt . ketwrea the Hra retelard hy tb
Birferrr-d i ie.lituf a. and the lotn to a hi. k ia
th final dlalrihntitn nf th f olir trnal fnnd,
tha-y mar laa rnt ild
: i It ta farther alleged tllet a th rent
' tilainantt prntaalily nhtained tha Bute nf tka
llanh, npr.B ahu k 'heir It. II ta prrdlt-ated, tvl
a keaty dtaa-ttnnt, thee hnnld anl lua keld !
re.elrn mrar then Iher gr fT t'tetn. Thi
pfi.p.iailittn, rantutt he maantiatd. tt hel
the II ink pnl her B.ate ia let tiUtlna, h I
pfeatimed tu have feer-tred ealtie frtr them,
anl hr her rhartee. the a honed he re.
di-am I'lftn Ib g"t-l and titter. ha pfeea-atd
at her runnier, a-td it aanaal a hang krni ig
mat ndeaik tng a bather th fc.ilde pare
rh-aaed Ihrrt) at their nua-laal aalj ar lea.
Tb Haak la ailt Wined, ia either errat. far
th eft. .mi! i allrd f..r un th tara of lha
S'ltra, and ran bat na atuatutM af that
.1 It le further laaiated ia Brgnaarnt. that
aa the taa St... k rt.Ua' a n,...png mgether
.t tl.e a.tm nf t t'-.14 1, Id. en Inraed he
t, . . , ',
ttintge tt I hufrhaelt and iioa in anil al
t. pia.ail attilai lb a:frnnint la l.tna
an. I liam.rr. a ho hi aerepting thalrual, atlp. '
n!-,r. f.,a delay In Ih prlnMp.1 dfl lnr, .rtd
tlnrrtia I,., l.-ij-ed (he ettdurerr Mnaerr
ilun-l till prrailtirri Iti-it; t.e fe, laa. it ia Brat
ia our riiBirm. tiiatainrd hr tit ta. I nf thia
rear theae ia no delay ttip'ilatr d fur ia tha
imae nl liiraaeaf M' f tnng and Wallev
ta trie I nti.n hank k lli m "a tod I.eal
aa !t..aiet - 1(1. Harp 417 Una tk Tru
tra a n-al arte tniluail :alr-1 a , and rfinr-e lha
a t-ii if nat land aa repidlr aa p'-aatbla la
ra-!. 1 be (a, tlitl thrr ar r-ntatrrd "tm
emu. It cluap ' be tr-in ailklB tau yeere.
tl.raa ntri ptraent thaai Irr.tn prtx eeding na-ter
It tiaimeiliarlr
Her,M,il therefur. tra tttt tfrriBfld. dia-thar-,e
lha rad"relr t-ut Irate hint to tettt
bta t.elita At laa
4 Aa the t li m- eilur haa l aertrd aa la-
tt.i.rt aitii riteran- e ttt tb 9 it.-athMi, ' atiati k
Jl 1 a do a it rl r H -d npue adr lha
Bala before a, tn arTral It; or t intla
ni:a an .."t.i.itt aa 1.. t in- n't I !..u :l I uf a ltaah
ItiK 'in '.-tatl.rn rt tta airfl.ei. ia fatl'Og alt
r.;'. laU't. tu -leittu! ila i.apil
a aa I . tlit
'f .1 i ,. II, i-f ti.r Tf -1.1 fa f. r , , I it tA,
arrr,. tb a P,lt f B a I frrf -l-m"-! nd prr
leat lit ani.aal nil. Ih.l lu-'1r Oi'l la
taken aa ..r-U -rd a-y tb I h.tb. a 1'n.t. an.) a bra
'! ll l. tl af, ri.iirl t lie : I r, ,.1 t-
t.i tt f-a thee t.e (. I.'liiit i I l l It .
XVr 'Itmr tl.i t'.e hat- lit',, a r.f WiK
!ia-ai t I ba.a. haaail. a d:f. led I a tbe I I B
ffl'r.t. ra:: l.r t aat'.-l e.tli b'-.il au 'mf
a. 'hi ai ! ttlalt-t la On Tr-t!fa. Il-ey
a "l i i. it le ttale.' tl el a'l, a-.lh tbr a, I.
Ite nl (I e .r, ; ,! al,e t-tf l . ' !t
aal'- end m-l al the prt.e fur akl. h tt may
li'r lie. a .1 t it i .jt Trtitiraaa-e a-i.oey
TL' ilr.raenf tbr t bat. r iiof a ill bt- af.
ftr.-i.ii li: tli n-i'-difi-at i'tial.i-tf 'n tf- 1-re-l,
ae-1 thr r-auae I rttian.'r .1, I-. tlie rad that 'he
tft't li-ti a Ir.i b a i e rr. i I t -d mum thea their
juat f upnrti.-n ut it Ire-.t '-in.i, err te
ha-nitbl l-riui M r ri-itti ard ll it'lM aa
I.- a l.r lb tr ih.-y arr but lint 1 to rr!tir,4i ,a
t --or i a I. ..it t.i ibr Taaatffa frum prra.aal
reap.-Mal-iiiii ilelrtni nfd I i (be 1 banta'ifif
Tie
'ta if tbf aaeae a .It It pai I i ut of tbe
faad XiUllll
The PerinyWi EImTiom
TV.r -ta I lr. ton a attr..!4 :u th Krr
tti -.r !; hi T u it.y !aa. aa I ike frturrt
5-. i'-altt lUat t!i li. . t'i'. ant kale tallied
;'f .-"'.tta I a u'lreB tb-rn-erd uf a !--.-,- '
till re Brtr but llil lanuia't lu 1 Le kat. I
fur Imiitoiit, f.artt. It. e, k or iljrt - V tan t
a ram. f t. at4 I'l ktta. ftaptil liraa, ar-n-.na
ted !- abet it Ibrtr letme-d ihe I'rfj ir a I'.r
ty ti l-.l thta ffaHit i a eBturttaK.ng lu a. m -
il l.r a.ia.nriaa iBilr t t.,lli ilfriu'll
.. . j
f parlie. ia tl.e tl,:: Tu.ra arte, to tba
l l't uf i'tuindr pkia aim if. tbtfe lhcnaod
Tilaa (i. linn, ttal ai,i ait t.e g.tfB
to I.ia.utn Tt;;a r!ei i-a -,r j f.'ifl tl.e
vaeaerr ol 1. 1 . . k -u' ' ' e tn- Ibe t avta
of 1'iaunn.fl. f.iaaf had li-tarfr irf.lB-f..-t!
tndai! ft-al.umor H. k-fan a it.
rnpt .tttruiaiatrattuB, and tua lunrtitaie a
Itred a.n uiata ran beer Bp an-'tr Ti-e . m
biti'd tpp.-a.li.-B ra-ltid kale riertfd f.-aler.
but tl.e .t-ln.toiat lain a pat!t aete aolitaiag
tha nt ihal thra
oatl.f rlatm ria a te- I'-B at a
Pi., kmridga trtuai k
d. teat
lb. a . tuuota la.f hi
--.- . . ..
Kortlity ef Buch.r.te. OfSft-Holderti.
A 'tae of tare Intrran iro .iff in the Cir
CU-t t'nntt uf 1 lll.m lOwll't lt Berk Jrt.i;a
lla-iata rar:l l- j- It rtan-a Ibat .'lif W i.'rtla
fwra.-. a.-li.a trala ear kii'.rd a man in f !t
b. r. a. r.mtili aad li.. ft-'m jtjali.e, ai:d aftef
art a'-iarift ( laa aertr trlt.rrr.l a&d ftum
a -ati.iria 1 e'l-ra Id a itttrar a il-aapj et-rd atd
kr But.! d . ut uf tba d-d,. !t liufal t.-r t Ut
tb a .roan uf til fu r, l--.it hrir.r the
i.l 1 a uf a rir. f ajar rl autdirr. tkraat draa.ug
a . i.lil-a lie de. lined Uiarrtir.a bff, Le
raa.a ta lhat Ural, ahe aoa'l i.--e her p. n - -a-nn
llriain a ill, br r ibl at ai aardu 1. :,
id I i.iua .uunit, aud thrret priif d k li-yy, (
of tbr in l. a a nr.lrf, and Jm aeaAeaint i
gale him the t'ttt'e t I l'o! Maatar and fhl )
bt a au- i-alid aitb tnl li.iajgrta kar pint auy-thit-a'
t ul au c-ld.-tty buuaa. aud (airiiug on
aii.r Ib Btuat apprua ! ttal ul tlit l bum- ;
w i tig I'ertio. r 1 1
M.ill'iiH( a 11 h hi efui'i-ia.!. ia 1 iui.ir.-n of
laa. tiie I iiilatit Allt-rtit-l tur lti t un. luiiu
urallh. t nl lai'llll an ("I aftlf at-aa ti.r
a I-7 ey l.ia a :le, l.r at hum he he. rttnr unifrd
tit ai-.li.vk etui lira. (ti:. ti't 1 t.r
J .i-lfcr at n t. 11 . e-1 h int tu 1 hr rf rt.i.fi ' h a :u. i ti.
uiitrtrul at--! li if la a i -r apprait-1 l.i !l.ru
pta tur I ,-ut t a brre I l.r i ar ail! I.raitj ..u,
.,t,l-!., t la ptr-rol ar.k V 't-at,
th. Iltr. k.itri lf-f l l.H l..r f. r Ku. I'i
t't.t. d-f.-fi.lr. tl-ttat. an I aa an araituttnt
ilb 11, r In, .it tl- I I. a lit. 1. 1 ii.ui tut aiienl,
u:il-l tiial tl.r put in' lul.'lral a.iuld a'tilir,
aa a, i .tu totild i.prn . r fcelnl uul ttiaila. Tu
I Ha Ibr Ju.la, rtpltr l tbat Ibat an ibr l.i. W
ttul uf Pfrii.tt nt Una hatiiau, and that tbc laa
ul T.nnraarf, andrr alu.b kr a. led, made au
protiau-'Ba (. r ruth i-aat-t !
.titi'lli.r a aar uf lb. a Hui liaunti titi-ik'u-lulgtf
uturaliti lathi Tbe Sau Jav miu, ' a
ttutt-tuiii.'til ta.irl, t aptui.!. ua tba nib af
Annual, al tbr tuiiiltb ul Hit t ulik narr Hi
" M "ill kllia-. ' l ual.ial aiatrr. batinaf ai I
Inialil l3 Allii-am, Till traarl aAiladllu'B
I tila traafl aoila'd lltuB j
id tur t-atiiaiti. a Ifr -
N. a Vuik la Aptil, and bt r rap
".Ij'l, aiirt l-kra 1. I ptla. Urr, autttraatd
lu li e u Aiai ra ul tbr -' nti Ja. n.lu be
bad An-WiA. latrrW .Vfar jVartAuJ a ( l.tiu) ;
l.i It I bim drpail ftum Mavu ty iluuk in.tpt.il
Mat tbrta rr tilth aa Adnimittratiua a'
that of J.titf, llu.ltanau ,? It dor. really '
' I
teem lhat tba liiubauaa l'l-utui ra.y kual uul
tbit tlaa uf tillb'ut taa bit tba retpwnaihla
tifti. aauf lb t uuntty Kt, M ett, Nurtk au4
hnttlb. 111 t itlitpttillia, tbt-flt, filtgellrt, auj
kiibcrira, ul tint tiliaikuua Adiaiuiatruliua,
luuiD up tu tuiiiaaal priipuf tiuiia I
lUa.Kii. - Sta ti.H.'i . T J r.iaeil ka
rrtHotrd l.i lua Bra Mmi lauiu, (a la Juui
houtk uf tk I'ual tiStie) a bub ka baea
kuili ctp(aly Pir a gtucial lubluag but,.
a, aud ia u uf tk Iwtl aad mnt to.
tnibt buttteetk kvutra ia tkarity, aad Bub
al tbe aaa la. I, kera ka at la daily rbtiaa
af a Bra aa l atlraaUia at.uk uf fait aa4
M'itiler iieixU. It la only arretttery fvr as la
kuaumuair-j kit rataaaaiaiaa4 ikal biae fameig
at i lt nail ia taritiy tub in titia'aad at
plliea koi au l Ik litua. t ail aud tea baa
itoak, aud ib baalaeat aud keenly af a
arrngronaak uf hit tdout, U( bit ri4
Ian. b kf ( talk A4tt(litBl k4 ,b--
A ;' f thai fififti f sUjli.
Itrairtu T-f))- Oct. If. .
, '. . ' '
X- .p1T
dng fn hH jattf, l mf tit -,' fur
ti. .-,,,. aad r!tia eaeraifB. ketbar ef
' e . .
aaeev tt.aa ifankae t,'r. rinlre 1, J lata
" f"1 7' V .
at Bi-amUiag by l lki tlwatry, ho gter
ally atllr4 l klaelt at, light )!, nd
kit bai, ataatly eafiBf bekutiful f'i'
baal In tb tmtnta o, big -aaf. ffa look Ttr
trkll, rpt tkkl k It fffOarlkg rtkr fart,
kd bit fait la be a mitaatff la air, if b t
aae tek kava-k ta tk lUyai raa-h Ib Wrirdnar,
tf, tthera tke re ill he a t-tar-a pnt l tk-.a
tiull teedlaag af him. Bad d-eavrhing him ai'k
( hampaign Wlaa. Iarr a--npl are great fW
ia their artkiB mf tftif at Rnyallf. aa I
trt liable la mkt fttrelgner af dialinr-tiua
tbiak they ara "m (.ampkiar '
Tbia a "able aea af ar, k kat aa
fracefally ta I file of rak la tkia eoaalry,
I la katta. ea a Tiait ta tka tntak nf W aab
Irglua. I fompany tritb Ik rreei.nt sad
kit f'altlkft, c boeH Ib Mteamrr Harriet
Lane Whea they dfopae-i Bar kar, tk rl'im
er lnr4 kef koalB. and ymir tpp-l
la th Drat baeaek. tatioae4 kimaelf at tha
fB. kad aaiaing tht tilie rupaae. tevr4 tka
Ikk boat Bab if ia aa luf -I kl atyle, baring la
th baet itb fclm tha rreaideal and h't
ieee, Mta I-aae, a large and 6ehy I'ennay!.
tenia girl, laaardering opna tk aga uf an nil
mail! Th all well aegh. an I ahoar
kd thai yaa kad flra tha hny grvad aad
koleaatm fuB kefnr ten-ling kim
ahrnad
Wtae b fa.-hd ib Ittmb af tVaanaaaruT,
b aa dtiaapwiinld ta Bad at? m-ir-la aim-
plti t fr tetl !th fh iatf. reatip p'. a
of Qn .b grwk(,M tm4 ,, ,(,,, ,Trt
lived, and hoe gUrtatia tjaedt aa a H r-
flar and Hii.oiaa b an fur k aneh-iur
. tb tneraua uf ail luataaaa of lb at aaf id i
Th, ...a ,,,.
,
ant iitiiv ar uaa ao arae ae wi iota aampil-ta rt an t
krnra aken the M-altua Baa-1 al;uk t.p a.'il
ama ditge, yuur batT planted as avara rlr.a
tb tumh, aad kia I a- le. tk 1'uke ..f Saw.
taall. tt'io ) atlk hit ba-l atitatatt J, an I
bed a fee anhiddra trara la buaor uf it ,t
Ik rr.liab flag aat kntaitd en Ik ihy aa
b releroed to l aabinglnn Kapiain ik a t.a
your dear buy, (ib b. relim, aad tell kits lb
inpltriiy, al tke roB.plimrntt paid tn Ihe
K"tal tt.ia.rr, it titnutr a ? aa baa af 4e
ikg Rp thirf-a ia tbit tlepuh'-r.
Theynnhg anan kaa behaaa 1 Lima- If r try aril
ia thaB f oantry, ilk tbaai. epi.ua r-f keep
ing bad C'-wpany at Vt aaiuegtu-i. e aat
aaeiiaialrd auk Jimn and .tlrneT
l.r ar-ra! I.'-1 mraa' df. t-. dly bad t hararler
in lint cottatrr. Mr tear a are, ll.al yanr
il fake to am ar-l aVeraty. ': ? It-D- .
t; ,g a. id tbraeaeea lnd-j tbeia are rr,- .
titan al bad aaorale ia Virata uf h, mtat.
mrnii When he Ural ram fce be r!! i
kin-afif the -ae -a ef !!'' I..;' att-e tet-aa
t.rt-n k. r.,: tbe rnraijai.y uf ? tae r..ff atit
ftinr tii.nar-.f a at Wa)i.t;i.-M b- ft it . -r,,'e l
k-a fiaBi In that of .'-r ffraar'-a-r. It if lb
paaaliie rf tba t-emrii fa. n tl.a -.i.-aafv.
a iit-o they kale reht-e-. the pu-.j.,- Tr-nll,
ar atotfti the taoolr-t of a Mnck t.i irt.a! ain.
dee aamd aaaaea Ynnr l-.a ia fel'::ir into
thea Uad kal'ita. hi;b yug sail ir.r.arl at
I iv.' a mt in get kin l.a.-k to the '!ir of
tt in laor '
Baroa ltntVe tliu v.i..i,' fi.t ai';
But retitra tol.reat ftritair, a Ih a f..T'fit-'
r'po't ff 'he t-tidii i.n of atif r.i!:' r: an !
d.itirU:f aflifl I'rt i.l.;nl I (a'f i". a t-
dreaai-ia Tria th't Irtter, it to rt-'.ia ' I
tkll.a; In It a t.g'ir- ta" ga-nt e:-
orifaTiifahlv l-epf.-raa-l Ka tl-e inr-'t ri.-r
bry tny gia a.jai f-a t.mf tn h.a f.i-rirr
ke( panrd at a tm t-f taa ru- 5l -eta f-.e t .
Itai TrTBfiraa. ad th almtiat rr--r.-"i ota -..
tht- f-eatieeftd kartaoay of Bt-e ae.-j t, .
aide, kr kept company itb tbe tmn f'-a
r.f Arner-i'an rtt-trna at'k lii y.'a-A--ara
ie aa-a-eet-a The heller rlea of aar te-o p
..I I But call ta aee ynar ana a t lie le aaa
ta tbe e-ar-iely f tbeee r-d era 1 'rt-t.-ird
t-jilmg r-trjt e'.ilie on U'-r ,-r t, "
klB ,. B, !,,,, and I kit.. a ''.at
a .r..e
rar-aiderattcna i.!ui r-l i'.r : - 'a an-! .Je.
itai f af fir i-nartri t-t .1, ia il.r i-1
khiu!-.fr TV atp'a-t tl.-r - -.an I.) Mm.
ard tn th l j 'urtini'. I"..r;.a in L.'i: ! r. tl at
tba may But th-ak hae-1 of arr errtinr reg
Irr', or aiy failure tu ate my rard ar-.,,-d.rg
to et nuntr
0 bra roar Itl-Mlritfat ana frtofer to Fog
land, k :!! gn yoa a filae ar(i-ii!t of th
a aeee-y fee) t,; of tbia cr Intra H- aat
among the Ahi lttina.aia ard R-pi:h' . an- (-f
, Vrrtk. ard of the th-trit t ar t'. 'gru'
,oJ ... lmi ,, r,t c,,ma,, B(;,T ...j
karmoBf.'B urk it ga tour ' par uliar ira!'-
lit, una " P!e, art bits rijkt un lh a ial
jea t alau.
A. i rpl my kmileraa. and ahaa tbrta ! t rr.
ally itb Pr-.-. e A'hert and renr a-tmer-.tu-reapuBihiitira
la tk rarnt ef ftt.i a
rir. tioa lu the rra-aiiira"-;. I fcai aj-ea.l th
ant fi-ar yrara .a l.uc d.aa. at M... ai, f lu tb
I nn of .It Jmn Th. aa t ib that .-.
I a.ll do tutacif tbe plreaur and yua lb
Aoa.ee tn call pa yea 'a peraus
Tuiir moat .ihrd.eiat aeraaot.
W li H..aaiu
"BrvwnlarW fur Ditunion "'
W are it tia'-ed ta a Mivaia.ppi paper, that
ear uf th Prea hinrulge eialur .a ibat Mala,
rea J a at Wrltrna 1 fruttt ua uf vw r a pi r. Jtr j
ankl'iiil. at I'lnia.ti !-!m.ta.i irat. .1; i
prui!hwt a a.liiKa'rd li-,auo,,-it It t- benr I
oar tun uainati. J.t. l.aaia, one aiht. .a U- it
of Ibr t.iirl l,nt-e, ettfUipt to pii-ie l-.un
Ibe aatue t-uuk, tlir aatr.e rtdtrtiiuua .fn:w
biil ae Ii.. k ti.a . ilber noliif i f ,1 lua t.i
Uii,;'. at ll.r ahe-irdi'y
Vt dtl irrr-l bar apr.ibaa. au-t l atal ait.
aa-t ib i are huitnd :h uur aoluk-e, iu l!t tr
tjer m a hi. h tlif j aire .Iiitrfd; au I fn-n
til t.a laai, a rip. a t.i I'ta.itua ai tin
arr. br) a !! itoa f. r turluarllrt In mir
unit au I la-l a;.tr. h, ae tjke p tbe a!.j. t
ut I'iatiBiuu. and iiit ptkC .71, ae lliu.i ...ti
rluje :
" Th epp. arra of thr Sarltlk b tl.eae a' ri
nti-eaara-e, arr-k Ut ttriae ata oat ul tlie l'i::in,
tbul tkey Biar a-prupiiaa Itt irj.uie-iir.
abm aar lutattta. it lutue il au.l, ti-e m-t a
and Iba sat a aud tbr turtte-nta uf the na: . ,.
Iitnaiiitl hut ae uf the Sujth ir.U'u I
hi. i.l juu w tbe I nlvin, nut eat uf ll ' tut
alien yuur kra-e-.Jrd laetN cumr -Mlb,
lib "Miatpl (tlira aud Hull lt.i-.ea. to
kriae Uk.u uur alalia, lei ni aar l.i uu, tkt
tbr a -aa alt n--t ftiid il.eaiaelaa-a itt A-ri.-i '
Mb Intu' ttul'iiuaial ai tlir ..rih are
IvtnuraMl ul ibaNoulk ta all matr, al rarapeeia
Iti.iaa anly a ku reatj Ibete, .i aim baa
treta '! 4 rate neitriy ll(uua;k Ilia .-ou'.l.em
i MHlet, kau ihnr prnpir, Ibrtr m l, ci.'.iale
1 aud I aiaet itiea t'eal a. iii era I.. It.- - ......
, htb.' my tuitalr. m.n, ad abet a gUt.
ftvu-piwpe i merit lb flea ' raiihafra-
". kara do ton 6ud a land Ibat
't"u "rk '-' col.m,..iK- -
I-eok al OBI laatUulruaa, (.at agri. mtural and
tuiiimeta tal lalattata , and aleui all. and
atur Ibaa ail, luuk al the gigaatu- atrtdr a
ar Biakiug In all Ibat auaoblra hauaau km-l
Vra, grnilrmrB, oar 1 Ih laud uf cbual
ry. tba baud erf lb muae, Ib alrvnl uf ttalea
tara, tba hum el otalurr, tke da-llibg-pl.at a
ul' tb kaelucwta, aad of lb kri , tk a-em-a
uf claaaic raa uiira Itoa aad of kalloaed a
a.u ietioua lie tuulb wf M.aua sad l'Uuu a
I. jn; and ahrt, lb -t.iuih j aruatiaatr .1.
bt.h llud ia lit marry acarf Iklenda.i th
geaiua ul Ilia Bur Id t!l arep amid tbe r na
ul Ih exaly Uua Kat Kepublu- tr kaaa w
ciiiliard maal
la aayiag tbit, t aat aul f,.r teparaliug from
tb Nufib, or diaaelaing th I'atua I am
Billing tu lia aad dia Aar Acaerir, at aka la,
aad kava bras bait America ilbaul tka
Huuth, and bltgkl, raia, aad devay cm upua
I i att4 bid a lukg fuiaaell la lk lat
tawaaat ef tank I baaatr, kad tka lf
kaaaaa I
M hu a aaUmat tb tain af tk Ataart
raat I'atua ? Proud, kafpy, ihri. a kappy
Amative, 1 Tk kum af tk uppre-tvd 1 lb
aayla-JI of tk atalgraat ; akara tk ctt.aaa
U tary 'lita,!) bk kJ4 af ft4,
0 nat; free gae4 tMrfraeaejaef .d e Ih H! I
arlnda rif ka f Bp'-aed at ikr ut uf
tiraerty. ia r and hi er,d, irtt .-t "i
bearl that thtilla aot at tbtuaukof Aa'
frr aa raian I
Wkaaj Iba a.lj ty.tr!.'. ' -'
lm4 p-H. an.. in .. '
et ill) i.t:ti,n alii-a fhr.iara ii ! I.eie
raan!.d. and draaelie thall hare to f'-f
goftea may th't ft .fi.rn l.nt.'n J ','i tK
mn4 tteAeaaee ,.arA.-e- rf .a'oi aal Vrr't-
Viifiaaaa, tttad knjiil rrgnl raim ar. I no.
tinna! deaoiaalnq, l.par:r-g a'tt-li-a-, i i it r- -
aat mrinntairi in the Itvirijre maeaiu . i-rt-mo'alrta
and m ago-hr-a r,i '
l-t uarluear- aal tht. let ra er a f.etr.e
tl y e N ..ft hern man. ahiil-t-a an - . i e - . ,- ..
bf iBaeretrtei, thakuf the lr.n.rlt -if
Irrrlher a f-.rvalaa-r.raa, iatir t.ia-n tk- air .r
of h'f f ontry H.at li- '! tand 1 . '' f ' -tt.tnliaa
and !" ' I e eree, a...ri ea e re, i
abaha off 'he Ira-nnael of iaVaa a an I -ert'a
re aad pledge baa !.' aad h-a ... i. I r. .
Bur t't afnd ha t be I :ortt .aritrrva of h -- "
ter a t. iba laat a enarfel -r t !,--. a
d itttaipieled hr I't 'iprt -ne I .'. f . 'n
a thall are ea-eyy bnarl a abtel I aa I a dra
It.-r I in riry hand It prfarfi-a , a-t f
ir p. Iit-oal aafely ' T't -h i :i " f
d a la'ane apr-a ota Naiu.'iel I uf ! ut
air. N t.meraua.rl rrueofite perae- rt'i'i'l artaae
fan tar i am d. 1'ur '.. r ra-t ul - t.-.n ti an ,."
hu i .ah.!.' arrni i arri'tf.ir ' '" !''
nl atitprnit-irjt tpfren.ae a1- ' Ibr ea-'n
r-at ka at ut teal, and the thunder p- a' e.rr-
ita bead !
I nnteaej 'a! ng tnir r..i.r:tf jr at I hrr - ' ,
era f-re.. a apea trfen uf ti ,m i h--ra irrf.'a
at may I anl et :; 'h !h p'.et
" I - -ia'r r tt, -a ar.tna,
a-r.-ay . aaaoe. I 1-riat .a 1,1 -a.
M-et'l ...r-Va -l- -are ,,.1.-4.
f' 1 al I b- ttra ae. ar,..lrrl a-an-.'
y-e. .-e -et--na ea aara-e
t i.te -ja -I fall. I.r't, -
ta-l i aaaafc aet aeaa.l.-rta.
teey tfcr ,fr-..i-r fr -r- I' . ir'-
Lttrr from Dot Uiiat.
VT. pulrliak tb h.lr.ir,g letter r Hu ti
Hr a f. t.f N . a I ,ir Iir, ui.a - ' , , ,
r-.-irir-r.ir tieaa .1 at af 1 I..- r .tt.-.n
T ' rt Ik that .-I'll I at
I ,. a -' it .
vv a; r.,ati... f-i f'-" - .1,
ba . a, -. b-e-nt f. r a a 1 -'f 'ie t ali- .
g -1 njjf fraaaa aeru-i'v ttt t'liiti'
!..(,. Iri anptr-.r .if rr e
a t I-.-
T.rkrt. Thia intl't Ii- Bit i' 1 . :'-' -- -.1
k -laity in fej 'yir-g to ynur ,--f-r it
been ipirt.irr f r inr 'r .' - '
t.iiV'1.' t l ui'.T ;fl , 'a:.-.,-- a t-t . .
.-t.a'r a f ' f e ra flee -- fr- -., rr . a ;- a r r - -, !
hae k r a- -el it Ua.- a -
re.e tat TaB'i.aaar l air,.-! e,.: t , .- a
Meeting ia r.rir.rl.ran- e a 1.1 t-i if r- i -t
freu Parroa it aa Seen a t;, roe a j !rt e
or peopi ajlh jri.-dffiVa r. a- . ' -
rotiteat , r T'lfk. till We er; i. . . ."i 1-'.
Ibat a lil earry ik ."i-t'e
Yuuf tftiy,
W V. tr
A Frtdn.i.t Pfajioa.
Vt'a ar inf.re-aa I n p-i g-er -I -1 -t ' r 'r' .it
I T-i l.!. i aa l an ianl -il ! i;r,, t'u' .n
th. - ' t . it d a , t.g a p- at -. -t :"--itn tii- ' . .- -
H--.T.elt tri'iai'y, as-1 Ul 'iee-i , - i r
j ra and ihal 'ter aLif uaara a- r r-i,.
ariB't. t'a !!raif'ir. frfnr fii.- li a
pai-'a an r n't;, a eara-t re ! al .a r r-ii
llair.alitia'' .1 tiai' ia aj.-t rrsl.t1-! a
---t..i,,n i ie tj r-oie I',. ,-1 ,.f -i,e f - :r
a bf '-1 I ! ' , : a ,. , : i - . .a
j.j ..( !',- 1 j.ta 1 .Vain It - t -
t" t Att.amey a.f' ''ft.'. :a i h
AtX-a'. alt. ..It? Vr a ar: ,-(a-r; 1 l::ii l..-f
k-. .a ait a'--. 'i-.e t-e an! 1.er a-
l-' u'i - 'faera in ai tUfir f-al - a-. !
h a '1f h'rfh-at ttr.--iati.ia f'.f l:.e ; n
nf '.iir ! j iriria t".i-M'
tw ' ' ll-' and Jea t I-
a,', at I-f-. r!,e -ti -. ,-f l.i-,..-. - , t .
r - n . 3 1 -'i.i.Ur N,.itai'-rr i-1 ' ai
t!ie i -t ."aaatur ie-. Ir'-ira liar r, ti - : . - j w
T V ReearrM. and t A ll-.i.n't n f V -a;l
- - .. 1 , ,r e 'ed !n a't- J n- 1.. .
' n l--aT - ' -ra- ti ,iii. lia.i- aTaf
dil .a i'U (rf lira..
af a a a.i-r bit
r V aar, r W tl.-a. Jll-l'l-. t II.
J C 6 iwe
'lltr-iltt t -i ae -.-'t-a..--,! '. 1 - ar-dei-
., ,,..rirra uf bra .nr- i; a-. 1 !..-,
an! 1 ' u Ti . ? -1 feape. t.aeiv, o n ler ie t i -a e-
raitrtt. trie ttt.,ea ..f !'-at Maairr. i'-a... r
AgfB. and I1. atrial t'ti rat If l a. uia
a'o-.ld he rr ted, aon'd 11-a .tgree u --or1 a.
u 1 uuiie-f b t tdrii Btlriti-a ' T'..t
""'.ni 1 a..', pr- I'-jr. ir ! n aaa rapt--.it
atur t. b il rrep tfally, aa I it ia tutped a .o
it atjraee it Ibraagk aae of garr.tf pt-r.
A ! a Vaa
V- a.. '- Tl.e t'.,.a J f i, frnrt; I !
Tr 'Ai'l'i f M e -.-b --l.t. 1 -.e - ,e. .'. ;. a
a ! t '-.au.'- aa, aad It rrajaea-u y ,,ed
lieu- I t-atc au be tt-.oa -a gt 1 . ug .s
J r riiM art i .-ind d antarr ( "a.J. . a 1 i-i-rfc-a-9
il--i a a:- i-err ' ttj e bn4V Ji- r-.--i,'-i
W .'. a l ut.-o man laa- 1-1 lama t T.a 1 ' If
to. I haae aa o-.irre i make tk b -n. aa
tbi ia a free r .imtry t," 'ft'. I a, a. t -t
t'- t Id, ik-'u.
Doulw in Cbkttioogt..
J-a-ige l"--itiLaa laaro -tp-'n -r ; l
t.u fiM a.l! tMrak In I b-lutn - . a' i-
,1a 1 te .7: 't mt an-! tier a a I t.. h a ar
h - i a a aat re .. a d He ia ia f Ib iit
tittup vlrim-Ti 10. .-!:fra
Spftkutf at KbditcctuI.
tl aivaua - :t Lt Trrii I. t i - '.-
T't !-iat'a Ivar -.r ' a tiae ; r-u a-d-.a:
.rU ,v.r a 'a del, thai ttirre a-.-w 1 tr
fa' '-a at tb. p: ut tu-iaa. .y ... -,.e ,.
Ibr u-ilerr.'trd I it-ui-aa, y 1-n it a.aa-it-t : . t
aa lititivi a &.a aoull tt 1 i f.-'"; 1 i
ntaa ;u i-e uf ite ei.l.a. a t u t.-a are i?-f.iaua--.
aau aaa t'i I iter-... vr aI".r '.e
I'. d am tee ra. --aa -"-n Tse .! a 1 " zt
tit.-..(!;t a ir'i lr- n-ar. ia U a.-ant-.- ua-t.--i
Ci.t tin rati! in ma raltoaai .--a i.-e
put-, 1 a :t'l a i' . a-i'-- - a ll --tat I -a - I
-l a 11-r ; .. T iic. r rre , , ar -. . . , . - -
para 1 it pr-aa'.n Vlta-ee ltrliie ittlt rril e
i.r 1 r 1 1 a:. I ,. e . -4 tu l". . a . a. - , .. t - , c
.- A: : ia' t , '.etc br aaa X "fHl a at . i,. .la-rt.
:r ,- '' ..I I !-. b-it. if il-r i .tie- a , r 1, . Jt -, re-.-et
' ,T. i- 1 ..iir-r Ihe i t ,;e ir ... a a a. a ,-. '
! t .. 1 v .-"a " e -a- i.i r. . -a i T: . . i . f
Mv .e tha ra mi aaa ,.t toiiiM - r- :--i
1 ...-a t oiftt b-it up aa I f." r... ,,,-e t -.-.-!.
a. 'i - ii ur... l.t. te -i n-ie- V . ' t. 1
' . 1 . a A H un K B . lrat.i-:i a: -a. I a-nt-.-
i I e.,.iij,; I a '.i e .1, uteiiT . i, i: tr
1...1I .It ll,a ait be. aa I it, u-.i ; i . .
a: - .it lu bate a.iat f.ta kl a.----t: '. t--.a.
k.-ur tb lutte a:'. a '. -j.n t- '
tU A '.r r f ' a ., ,t. 1 1 ,1 . tl, an at . a ri t . . . .1
rt, . ' '. It. - . t ai : j a ' r ' ' J 1 re. "
a : .- t - -t t -t .a 't J t m j '. u li. ; . . .1 '.r- t
li..1! 1 , In - .. B:i Ati.t:l:.-ii-i . a : t.a oiu
r r a .. t. n , i a ud in .- t . - a t br
.,i.i'irra fceiiaY a.-a.nat the N r:' - ri,(,i, i
lii.i' '...ti aii.t it., purit a I. if- , . irtv
li..' ' .d llla- .-uiia- t alnai vtp t-r l.te;r
li,.i'-. au-I tr.al lit t-.. 'ta aiuiil ra.
It u.n liie H a a. i. al ! , t . . Tb li": ft;.': ja
ai- aaatlf d.aai-p-ritita-.! ,lt b' r-t-rt. v.r it-ca-pl
a lea id trtr ri.a ytAra l-a l mea k
a. t.ti a l.-r I't.t tau h.iuta un.riie'ru;.:r 1
H Ii. a kt aal lnr,.ian h a arak tiji r'. t t
rl,at..ta in b.a iia.uaa I ...d aa-tuuet p.i'-at a
Uaa 1 liii ! 1'i tliurr auj a. i b arm (aa -,..i.
too. it I ', It turf llie par'i and tt .-au i iiai.-
li. a.-., nl i.terat-.d tbe faiae it.-..-
a.-.-u-t '..it .-uii. ei mug tke I .ra ti. -iia - -t
Hm an ! i -. a ') aim e I ISat fc ba U. u- . .
ko .at-ail l.a rtdf' il. Vat Baa da'tratid i a
I'rtl ea. ad i,t-k Kepli.au, . .-r: . t
ri la ta. I Iba tilllr t.ii-.a j-l h i ,.i ii :!
te.aiba-ra that Stit t tie-aalil'tiiy aprra I r
laifi b.tu and ike nttira.ug tun. iltat;1-'-that
hu riuraed aitb tbt'a dtaaj t-a; iU
tu'ne lu ait r-ueu Bp a'.atrt i,i k - - '
aiutae. tn uua eaKurtin I a j, t',-
aarrt tur lb ptaer lilt! I't-M.-a l. r It - i a.
kiH l.al: 'U, altSaugtl k rtakia d--.elaet b"
tea ard t oaered atlh ...me -f iii' '
r trf l-emara-rai'r aad tir'i uue ul ii ' ' 1
the ID at I cu laid B.il Ibit.k laa ..I l-ata l-"
tUea -t ,t hr tbey had le-.-l h rg.-tica b.a
at.nat atllbem. aadk taa.'tl.i !' aaepui t f '
....tight i let. ufhia aaa-ka-r, and thra - 1
a. l aul tur biua aaaaf a ' aiu. -
kaliiar,
I did an ialeadluattieyua kat a h-a . net
bra I h.-gua. and Job eatil pi- a rr 1 .-i
me I t tai4 taaa lo aaak la,;ik ;
ieil trum aaa ll a b'ti
Tt't truir
ktjaat
SotiUirs " Ctfiavl " CoftTMtioa.
Tb kiahiauad i aaa-rtr--a Vrrt. kian Jg
paprt -of a Ul date, tata -
" M'a par.. rue hy th Suibra Hl'tn tkal
tkeie aa ta ka aa.attte rtaaatbera I uuaai tl
t'uaaeuttoB bald at AttaeU, tia., ua tb av
aad Munda af N ut tu be r Beta, an anrek af
ter it l'rv.dk.a tuuwal. It appear, by a
cuuiuaauiaialKiB ita Ika tbarlaaloa Afreaaafy,
Wkkt lb at C'ailNUtt ttaaaNaiUi k th East'

xml | txt