OCR Interpretation


Brownlow's Knoxville Whig. (Knoxville, Tenn.) 1855-1861, November 24, 1860, Image 3

Image and text provided by University of Tennessee

Persistent link: http://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83045628/1860-11-24/ed-1/seq-3/

What is OCR?


Thumbnail for

" 1
I
-
I
wa-aja
MWW ILll.IIIIILIIIIM lllllll .KIWH-n wm I
rnoaPEcrrua
op r
ItttCtLtJlKCOtrS.' ': a A fcfttMAfta Lift.
NKW J500KSII
DOMESTIC FOREIGN
i FltLi.D COMPLETE LIST
: "f I" tl Af
if tuntntst
THE im$T
rrvin r0Ktact mi jri-r
J. aaiTki,a4a aaa apaaama,
rmv STORE-HOUSE
Iff KtlOXVILLE,
SOW I Tdi Tunc TO COM-
. jrfsjrce Foaa:o clubs
v -at-kmi tiijwwmmm.fVm a A mV '" ' - " 1 '- A. . ' w -
ooxyille weir,, m
' - -
Ak-iara, tkmtWk-ji-4 lV Mk ? A-wkmaTL- lak .M
. Tim
ftp --! -- tkkA -a w t fc-. ....-. A-- -.- .. -
(IEW Y03K WEEKLY,
H O O KS FO It
"---- -- "" kA tl A-wa t Aaal A ' Aa-Mtif tv. par. hxa ..,.'-
wnfhNiM.M - fttrti-iii vnHaiAu m I ... pa a.4 e ... ,,--
.1 -v j
am rites cf tcr riPEPj 1
- - - - - -. ' "-. . .a - I L - pa
114 AtaAl -...,. pap. i Vaaa Ikc-tp . . ....kaia-a PP
tA 4 l-aa-aa-a-la - ... pap alr'. Aft ...Mt
A
I -. 4i -4.) a- t I .)
k h fa-.! A .. Aaifc of .l.pira, ,, a.aaak
- ci ie kicTtiui
nit'.NN V V II KLTOW!
a m lnd(Mil
tp iMaf-ar Wrtk-ri aM
Ifta.
--' -Al aaP-A.
i tMTtTTTtn l rft-
f
I
n -r"( it '" " j " mf" - f K "-
m-
tnw ami Urn . lurill
). a4 imi mtmm N nUt U
TO KSItT !riiClllKl 'i
Tl ,V Trk, WpfkJjlJr! fkttrll
la .' firlikw tif Tfr far
Tw Dkiii-i:::
STOCK OF GOODS
If a 111 1 la Mmm ' 1
tf -T- m ' '
j
Pir until nln ifliam ill Hit i r Tit - riTI
J. A H A Y L
. -. T ktTt.
AND HAS FOR SALK
OLOTHI N O.
' A Lao
kiaaa ax. ,ia.ai k 4 a-
:
err . I ( N
,, .. " w ... Ik M
.. . r t- err Vrf. ' JP X
,"-. o H'.f r(f', N '
. ( . - . . i-
r -.r .M r - .. II (Hi
. .,f . . . 1.1.1
. ! lb rir'-t ';.- W" I !rn. "fufclll 4m
, ;.. ..c-t'W fc .r ! It W
t , I !i 1-' lrl 5.itV t M':!, AWS,
r f ". irj WW Vto Siir ar fo-
!., ; . ' I'r It i Hi"r"tll "-
,r-K ar.rt ;; K-i ! fcoT
o' i r IWt TVi , feia f
J t.r. I r. vf! i ""
:-!!. trr, li4 .. i' (- Arfe '"
aai,,,, W t.j IKacii r' i.
I r i r 1 1 ff (mihvti J r rr-p-("R'w i r
... lJ
1 . . , . . . ,.. .......I.
tr. ..fWl' 4. ar-r, :
; i- :-nr p f- i"?ff rt 5 fk'ftrmt
.
i pf Dim satrr-4V '
r f 4 lJ -a-i.rit
, .
f,t ni--T. W wwitm n
i .- r.ppati t -i iia mll aaoaBtva
ra r r h(.ia.ti , aa i.iviT4' .
1 k" f l doarr aa4 lltatl a ff.t, '
i.k..i i .t
tr:r. ,; '.kt U'.Uf i:nl :i M k l"ttf
ia .:, r.( (i,. W4aa t. f KnrtiakO. ,
tik a. Trcka Kvlatl. a atl.foan,
.. k Zlmim lan a!'. ianrai t,r ika I ua
i al i. laa.V- m kaia ana
"a -
' fi(- !
i; r. : acf: la fc,.;J rHii aJ .).
r - a -.k iarj-r .f. ,t par WteI.
a-n i Ka rj ftma laaaa r-y
fn vf ar ; A 4 Iter )&
kr- - a : lia4v;a K4' v H.nV.? t fca:T
k a' ajtaakrl. a); 1 W t ffVtI'f
i: vt a ku iK :ir-a tv irl f fjkl
t !- r taa.4 rfcaj . ll Taws if
ili fcjl m ! uf
(iiiimiw!, auvd frr taw I c ,
-r tlii::Utlli t4 l Xiintajat f th
Lji "
i' ljr-va V;a'4 n4-pt ka rar-i
ajr; a"i .k4 s-rc ::t:t' raa ak4
( ; IiJvM lfti.il-.a, rf ..1-1 -faa ?nfISfM.
V.r'.rt is rVk Lr. .fcr? t pt at ka
ek.rt, '.kre It -t ftf Sv!ll
'-i : a a: : S rf rv "-.r.rmj
ri if tt. i s -; A a--!- (ka Paaj
tfTl 'f ( -.Tf n ' ts .v - fae f'arurt
Mci.rf i H ' It ;) JJ:riv;
r.r-'P' i-' ifra t.i Brsl. M'trak r
a ;p ..5 trMrit. .4 bk.ia i at-
aa.-: i.' cr- tbria ral I k!f.w-t.a ratt
ap-r . sa.rri i the t rii.
!'-'-. i J Uit la -.'.
xfcra(,,fva;;. "
V i"T Ot-J Kk' ir)ac lii f.:'1 t fc
a i.'.)a. par-i n i .icM- ILi vml I I
t Ui:r.'4 ! .' 1 r i. t. -.t. dn iOJ.
"' fc' " f . i- a:k fa..t
s i. r J : r f,m. l;. (a- .
r...U- kril Uvi, i.Sa s . atari:.
vc-k. tup
. fct.r 4-r.- .p. auiar. a t.f
ft-:,' u,A.i Wb
O. !..
tn Vkstal.
... s-f-:
r
I 4
1 rai if.'-!.. :ibav.;ialf IH. m a
.-af r.-Ti.. 'a. lira. tt
" u a4 kmtii k, a4
r.lk
U.4 : : (raaaaiOtiiH tm kka Yy
I c ar. AlltM.Wl' I ka av.4
'i f I t trr rr.5r-H!. tr ml atvrr
1 k b -t iB ( nrrif;. I t pa '
B4 ia K-rp.ka f.P lai-t F AT .-
'MM if Ika mrtm iu H lol !,
-. H w.!! tr cc Ihr .! of k fans.
I" ki". i; aal it pBt
H f-o
k"-rjaa ta . r5 - paai W
CHOICE FRUIT TIIKE8
AT LOUDON TENN.
lH ft. V4CarTal-ml ika ft fftr V f M
1 --? lr- 7 J rr , -v-. Aivrnja . !
' - a -4. aBatat fr- mW MV1 f Btm ("aNBJ ,4f . t m-a Wa-
W W - -T M.. T1.- axa. -t kp'm t lal
- - k i,tll i a f amrmfepmir iSmaaa. ukat f 1 -gj tr.i fr a4
f :4a aJkWkaWaf ta-w- f" Wi tmt t- tmf t-r-rt . a! t.i
I Ittk-if -iv at -tbJ Cr-. i v r, k I. mi n
- -i : I T-ajr,.- i II , lkATa tmaamt Ikjkmj "i r-a
" Af AH '- 1 a-- asata f x 4vaw . tk.
'- . f, sr.- aaa. --U- A.0-,-- W i-a- fH4bl ma
v.. ..ti
' ' (-' kftiaVmV-t Ua ImX
' VT' 1 -m lVtaal i kWf Jpm, k.i fa. Dl
- A-.4a--, im mI AW . . -4a-aam . fC
i --..i -- Akv-iw f :. j-. .kkarm. amv4
a-aok U kf t at' lkta.;
f- 4 r -.. t-M. .- 4-P, A
ti ?D AKD GET A CATtLOOt'K
1-- --.'-4- . kf...m l.t
' -k-a i- 4T Ik - k .4 . fc, a. V A- Ulik.
tV- A T -m,44-t .-ft '1 a- -4T
s - aW e- Ifcta kf i rt I
Foil m:NT.
'I HK MM It ft-lAaltlO MU1IK. Ogw
I -tlU tlx l-- . . ., w. vi ra- . - k lata
4--ia-.-. .. -. J J rAfc Ht
KOTICK
pi mr i k or a I'Mirtc or ihk
j .AVMrl r( M K. it - ka.- .m
ttkf flatm kA.- k -
, liMmM -'-
' " - mat Mf imM-mt aVaUUM tJLtf Am- Ji 4-7 r 1 -
: f- - .-- aaf kaaaa Ua Lum - J ra
im- 4mt UtWT&t-t Mr4 Cm Hma--.t 1 " UkV t
110 a r-4 ) tTW TB-JV 4-- mT L4 t-. J. .('
If . i -a? Alt ;(tM. tamt) tWmfal 4 ,A4jWk5 -p-'l-a
k-r ,,-- . AmJ a-kla akt-at a fW Ajf ) k .11 A
- . -V. . t- tV-lM) (fmkvW ar t ft ) . $ 'I' (-S9
' " l.-ft JVM M I fVamaj .tf -TlM4
- 4ac rl al fW a ? -- i
.4.) c tvaa. fk-jrff r - fc-
if- ia.MW J A- lr UrW lari frl
,.- f 4Htti ritjtfc f a m
A MILL WBIOHf WANTtp
M.r-uM- W4T At-" -f..iWrM
.m W af a AAwapiat fPafl irfc 441 btA
" - k -444- fc , kM r-B- it A- fc .
'' M- A tJmarffta k. a V J i At
, .r, HA tt- (A I HI
r a . NOTJPK
tifc ,v A lft(EK r TNR
' 1 k a.m M-aVaa-.aV M
1. ' tvl kr;m . tt-t fmVl
.. t. T " " ifcVa-lwf l-r'i 4Wl f A
, " -- ' Hi aWpaW'.- r.lk
- " .,-, Mxr-i
. . ' ' ' " 4'i 4 -ka C . fc at a
, . - a- 4 aVaM ajik) A-a
v ,t - M-L k aaVka-A l A AAt-t
- . J ' - t I. A bt- V. .- -4
' 1 fr filim flftrntM Aaakf4l
.4-M tm-r ikfcrm.aarr
p ' .-. fi f-- kr4
' - a .ait,
4 A. Uia W4-A
tmfcUA. C A ITt
r- I latrI. a-att
A . a . fWU-a--. I
1 - mVHt r4
- s-m- i: l,.,Pfl bl lim
- a-! F, ;tA. -Uj 4-t
- j ar a-k-m wa
-J Jl HA-mL. t-
t ui n r.-
-i4-jf. At kivi
t . rr -
a 1
l
ir t4fM t m
- :..M m. U W
aa A.a.4aVW T t-a-J
Iak4 fkma. p,t Aa
ir--) fc-aakk
V L It ALL, fa-
Oyer's SarsaparUla.
tow H kMk H HI II Mt V
! wiiii tm m
W ii iiiiii j . mi M iphii mm H' W v
n 'ii '. Wt .. W
t rM .tj1 hI .-4nW tin j
iiiiiiMwinM MMin
4x" r rwuinl? mmiiM
mmrrwm j
mim, i '" " , ni w ltMiM. mi r
lit WW I BMrtV. 4 raMlal W aw) 1 lank I'aa.all a TiMa i'aUr . a
m4 i-arainri iiai'i mm totataaraa a auaaiai j wu .. Jat i mum m, . . pt
. m. . . . . .'rlira..C..hi a- . fc. I
II n H ami ama mi IWfatoli tm W Mil at IW '
MH ; l-l Utk ,taa laa alau Iw
Hi link! . j
f-i k fcai ara fa:a Ml aav"a mm M H j
it.i f v aiFaMHlF fM I
,
.!. a-v ni. at frawl MM .m I '
aarifcal T Mk a4 .
"la-."aanlraaii
fiwm --m aaa ataaa HMualk fWWf riM
.a, . .. .
- aaw ai aaa ai w aaa a ajaraa vaja
(W jh r !"(. aolAail aataj
It artn. '
CMkaalakHl aw tMHtWH.
a Ha ' ai Ihak klr a- f-wrk
W " "r
Itaaiaa Oaiaa araaai:ra ai faial. aiawai. ar iiati
. .......
. w a-ai a a m paT ana ma a
" p ajai ki aa l aailn. vtri la raa'it t k IW ja-
in aa4 aaaaaaa km at aha l a4
"' 1 4 akara) a a Wta( t
axiairi Aa ak tiaar a-,!, af
. , 7 , '
akji.m k.iaai a) laa aaa atlaa laal ara lk n
Kk-aaaxaM. mt kraatk. r- a4 anar. w M
aawa a-ka a haa fcmal al nkla1 Jii'a . aurk a
W"" f -. Ihaan tWaaiair. pUaaraaa. tHa-
raa"- r " . ! a. ISaaaaai. H rarat. H . fa
raaarlal. 1ark a aa4 lai m (rat aaiata IkaB
rar. a la. au-ai ra ka aiarmaa akal.a Kal
iii tk ai ajtiaij ariaaaaa ta Cajtaa-
ft ka 14 aa aa r-y-a-kal ainra aMkaa taa
raa ai ala. aa4 aa fi 1 Fna aH ak.aa aa
m taa mmm I I ak i rwM ia.
atvajtf a-alarl kMl V-l t' r-ka r aa la aval
anaiaana Pa aaafak a. a tk. St mm m M ak
ft t- namva) kjanaak.a 4 I n aa4 amlxa Ika
aa-a !. k aciaaa Ma
A Kami Bkaaalakf .
mr-aa. Vt. k)
aa' aj. a. mm a-aa tbr ark r - aal
anrf a aj pan lam ukaa. aa I aak frm a ana
aaW .-oat t a kaaa kVaa kJt
fan a Taj aa fat Caaak w aa tiraaVkik Cm
I C ,im P a, 1 k4 laa aaaar kka, a I r-r -aia-a4
Aaa ta M at dwrka
kV Aaa I MaB aaal fa k Wf. aa4 abH
Tw Xa.uina mf kkaai r,ai ft.j
kaailtatakiil af kTIi arVa .. a.al rV.-a4
(. a aatatakaf that vk Villa at l-aa
kra kar atk wf ajrak Parana. Ika aaMkiak a
au'iaaw af kanaat nil af k gaa a fj aa Kr
k . t l Valaaia ! ax Ha4) aaaa km
laikaaarkikiF4aMki tm Ika aikl
' fiailar laaai ba iaaia at fka aiM 1 1 la Mfc
k- : tmmm PTlk aa4 f ar aa ii a km kfiam
B -aaa-k a a M aaai vaaaak aa hka m ak
a t aptajaa. a4 a.it aaia mm mmmt
kakmr alkali fc kaaa ar alavlp. If
kakmama. m awp. aa
' karama BavW. Ika
an II ail aaa arm- aa4 aa4 fc- Ika
p al a kaaal a fc H Hi . aa4
at a. ( aam.
ar PM aV ' It rMp..a a. paal I a"4
amtaka4 kaa aa4 a ika i. mraa4 aa4 fa-ia)
aaa-aa aaal a-kam Ika I aali af Cka aaal park t
aaaar.ai I ajial Ika jaa aakaa "'
af lai kraaa
(iktrt -m- tMH. ffkiafa 14llt4. fhSmf
fmAl !, Km la, ammttt. M N-AmkylMi
taW ttWl fc CttMB ttk . W".
U1. fk.VMItl Aattmmmf aaV-tAt UU Aaf VH
tK pvi tmm 4M ltliajaBf rM tltM mf MaJT W T
M4 tmt J imtaAiMk- Va frtfc-a-4AV4. t- waK fhAkkkJI
h", fW t44.-j t ii (U r.ka f Nulmiik. m4 iV --
kf (IVMIM fe tAW kaMMall f fftlfft, 04WX af mt
ft -tkk-fcta aVta-aV WMatml mfl faT - M
klaj tf taaa faRatr at !- af
Vr In-k fa kvt4-t -) iW W 4 fajkUi W g jm
akvtrla. km-f ttm,gatk (tft ikrA. taT9 . fW
k4.-.lkkff (k4M. tfaka-AH SA lam LJU 4 . U.V VJktl;
rmak tk-kM- $ug fUmmmr. mm lr1 f t maif (
Aaf akaaai J I -,m W .- 1 f'4-i kTat f iW
-bx - I" kTib Jh-n ifc-m. lfrV A I . f LvM aaamj
Atk. -r r.kTar - aT4U I mvak- ftt4() t , - nA
aakt4 V am fat -a- atpBk
CURE '0
NepvousHeailache
Wa cure: (
H.ea
clache
1 P ll.a am '4 tkam Pf Ita fai'iiaV ! k 4 .Bar
aal m Para Mfcaa aVr am) I. amtmta4 : ami f
at Ik 1 1 a an a l -4 aa laaatii lr ratal fiami
Paul aaal aa. 4 tara ana la olataal
Taaf rlam tat aa laaa'al Ifcr .Vaaa Mat fp4-!a
a ak vk kii r a aal pat.
TV at prarla apam Ika km rU I aaaaiaal fa al
Pat aUaVrava W-akaP. fciraa l4 44 all
f ara al aP amVaaiarp kakk, akrp r taal4 a k 4a
ti.a !ap!aj 'PM pv lav PajH ra M Ita
4. mar ai 1 .aa aaal raaani. tk aatanJ rtamklll a4
Mraaa ik .4 Ika k-a l4w
raal U'lltk HL41 ar Ik rall af kmc '-"-pi.m
44 mml:p ra4a1 apaiaaaak haiia, laaa
a am parnf paam, Afcap ruafc.f t.a pnrarf
4 aaat alia. 4 a aa 4 af pa a4 rip m
Mmatek k-ak aaamlmi a aap-waaa. ma ap
ti aaa 4M.aatra kma ai ak .
Ti-rf ara aaiiralf arlat4 M Ik-W HiaKM 4
a. k. lakr . l aMIaaal .U pmiaM ammlp aUfc-al
pvaa-aa aa kmapr rat aaa) kaaf fa akara a) mf far 44
aprnariay ka. raaat ra 4 fcf ammaala' kWal A ff-
afara.
arkiti aa or mh riitl'
Tkm paaiaaa ka Ira va,m at H. t Pflma-r
aa aark -
k-44 kf (i. aaapM aam aS atiaa ll. i lul a M ran aaa.
A k-4 Bill ta ral k 4U pl 11 aa la) ap Ik
riiJCf, Ji CEST0
Ad - pucM kt llkn il U
UtH&T a 8PALDIH0.
am. il U tk( kaitliliw laik.
-rn iMet. ml in n')
"" M TW
4iH
IWWtl ' SKk
imA t . i
I aflwli . .1 i (Ks4 TMt 41
lAf , Vilnrtim -t)J
fcimr 4 . I ,f bVi t a
Wlw . W fcy HA)I.
rr- J w trwteVju ... -.. 1 mm
-Jt-n ... wljwH IwnMIM
t t Mkru ...I
IUft H.w. I at A ....
W M.aM. a...
rni 4 kh l iw w irv-B . m
fVHM(Wli IUk . t lli vV'lri! ...k f9
kat f pr1 'aBtWn ... .... av
l Ikok at lw -, far
llH i, . . p TW T
r. n I Work waakit. Wii ill Kymr.'l N
. aar aaa at a IM
i Will
imrlMMII ; i
l Watai Muknk . v.. ...1 Wa kii,aaia4. ... -I mm
(Mr, k I mm mt.4M 4 tr
I IM Ik k. I laaa Palra ka4ia I 4a
M(liMMl. .l I Mill k arr
- ka kHH I ai
IU.IKV 'MrnHHtHmmm
! L ' J ' " aialala IhaA ?
W ik i. im ,ak w, ka ihailia ... I
aw VJia a ajraa t a Tt.. H-.. . . . aa)
- al aa taat :ak ml aViaaaa I
MM. aj a Maaa i
I
Mal.
4if I iiHar ..
traiwaa. kjvujaa.
; a lk awkl ., U k I.
- . I . r
--
. VlakH.kj. . ... a I, faaai
taliMna - .....n, ',a 1 1 ia
ii
K. 1.
, , a 1"
? S
. U
k. raaaj
Ai
I
( 'rlMlak
tV. IJtaai, kike) a tVaWv Baa Nataa M
rvaiiaai Irart tiiaii VI mmm aar aa a
ana k4 aat. a 4 tVwa ar kv4 as aakan ,
Hak aT la.r . I
ii..n-. I k aapl vk,
I ia kaak aatk Cajr.ata.
ra.aa.
(vnoaokl Maawa- Ak. M,
.i,. a. hrf ta imI.,
- a ai.ai ia. ry-a kj .
kaaxai kaak. I , ai tmanaVak. k
1 1 I
Caaai kak. k va-laaaa, kt ;
M-.
taakal Kaark 1:1 '
--. Wak ai kMllark kaJ
' IHvaJava IWkaf kaatak t aaa lk,
I" kaa af kaaaarai. It !. I k ta.
Ikaak af t.i ia a I aaa la '
I aa kaak, t aim.i i Uaaa1 (iki
U.kaat ,aaM -.
kl aMVaial rp T -ni-ri V
IHr akauk ka . laa ia kt la,
Ikakk at Pwakki laaj a)
aaa af V ! II ( . (a a (M ,
aok af 1 aak ak.lfc C .
1':
0jia k.ltt a aaa kaa ual Ok. t.
nut orn mm b
17
t rni rtii uniAti
ll ai; al Ik k Ikm aaat? f I
Maa iaa Jkm
ft tk mn tm k, it.)m.
I Va Aailf M a aaa tmt j mtlm
APDma aa) Tpmramap kayt tula H, a ak I
ami al aaa kill
lm faaaa ak. 4.
kntaar Haul 'a a. i ,a ami PrVa. at 1 p
Taa la fYaiaa ami aaiaimm al I a
Ak-aa-iaam V a kk.a..a.
r.a Jfcia. rVmm I
4rita WjpjIiiT
, aaal I laaa al a
,
.aa Taaaak tlanki a4 I
'
kakarmi,, Kill
A airailli ataat af at n rp
cat
J aaaaj. a..
Aatrtaa Pm-I I Tniia aaat amtaraap. M N II
iaaam amp 4aa a I a.
-Hrtiati tk r lu- T--f t I
Hmwmmrtil afctt .a JSm aUl. Jrf 1 frA
Altkr WtkBTBlaAf ftt.U N la- aMAM 1
imt-j f-attTpt-tmf t0 11 s t-i
C IH H 1 4Tt- M 1
--. -m
nrr mAaf 4 - a, I pmta Tkv
Att --- t ftaf . 4 A. At.
-IRIH rtfmaW at tl laft. AamkMB
Alf M t j
a liauji Ika -a- art) ka apaaaa fcaa Pa mam-
aaf Ika Ii I ia a4 a aaMra kWla j
jonwBOif. Youwosn otsy. '
11 -plant rkikf.
tra-tr. Hkia 4tiC4 Bii , 14, J
Hav a Him 110 mi
n, kap Bkv iaaa; aaa. aaal 4aaCaa,
a kaaa ; j
ar a-4-a aaa) mm aaa ! aak Ira ka.
- Vaaa 4 11 an I. aa (aaika ,
ran km kraa . j
II kt lamp aw, j
t k-aa Aa kaaHtmi Ba5k) j
aaaaaaaaaik a kt-il i. i
l k-ak IMUU a Ii n il, j
ak. B A Paaamr; j
Im kni 1 a Baa 1 i 1
14 4aa fcm ajaam ; '
U laXiaat
aa taaf kaaa 1
K k.aa P-aka
1' I aa Pk '. !;
t km ka I ktaxkaal .
fc- aairak ia. Haarawp.
H Ua -a ikaam. Tiaaa. ra4 aaka kaa4k .
. rM aaarataaami -4 01 Pkifc a a all a j
'paaal a 4i4 Hal .at PiHtPMa Aka lk ;
lllll. UVI M ara la. a4-a.11 Pa fmaf Ika .
ka lamaa 4 kVK. T 4 1 k ( K !tlfcl all .4 akam !
laaka - aal.l,,.!!!
iHnkTtwr at ttrriKPek,
Uma kaapaa.)). la laamHaai la
1' UK k- k W aaaara ta. I'm Ilk kiikiiivJU Jaam
) Ormmm m am rmaaaat art kkk Plata, ill. Ilk, '
r J I f Ika aaaatof pka pariaUata ka am Ika .
ktaJXlUla V fcrp f a Imt ! laak kkkfrHaa M4 :
vaiaaa-kal akk afcai a appam at aa fcmp 4 tk '
'1.. ami ( a. t, . fc pafclai ti Ca-rt At aaa k al. '
k Ik tal M al 4 Pmaaikii aaakt. aal kali I
a A kaxa I- a 4 laU. aka 4a U k lafcaa k4 cam !
I 1 11 I a kaa aaa I a 4a a..-, .khf.- !
a' 4p-arr
.. tCptlfrttk AM.
a ana T
-ll 41
Ik) I Nil
ikm la
klktaV AT attTtaUklar
iimm. at al a IVaaip wliaaaa at a4.
fit tk aaa. a Mrmnai flaaa Ik am. aka a) kaaa 1
Im. I taa I . an la aa4-a, am a a palp kkaiiljal. aaalk
kwaaaaakti at Ika aula af Tiiaia H a laamPaa al
4a f .4 I f IB 41afc a- ktaatCJ tl p4 aKialkaa BIB
M laia 1' ilia ark4 a taa aaaaailta P kip, 4 a
t pakl.aali.al I la tp af kaaaalaa. a.,a.raaa paa
kaa-ra.m1 4if lataal ka jaaj a kka .! lam 4 fcm
Ir iaal IVmrt a pW'aapa. ka ka a4 al Ika I'awl
Ha ia katk-a aa Mm IKa4 M aaaSra aaf IkaaaaW
aaal ihaa aaal kka fc k amVaa fc m4 kU. a
Wa am -U lap tafca ka 11 fcakaf at k Ptm aaa opt Aa
k.anap mpaiar 4 Iraa a.
k-i: ,p4.k c ptTM C
iHlkfKMf tot It T AT kt CTI-ktlraa..
Pawaaat Pkirkm. Aakmimpiralm. tt aa Ikavaaa-
la). aPal fa Ikia aaa H aianaaila fr. ffcr a,.H, a a fc 1
k a--a I, kka Urn kkakak, 4-ka p Paraa, I '
araaVel 4 kkm paaaa lmt kka tiail an af Ika Aa. :
kaaaa Amp pma 4 ianrp Prajta ara aak a. a p.
a a I kaaa a i4ia Bp fca ikil A Naaa Hal pakti. I
ialaa a aa 14 Iw aaw ati a Ma I atlltk)
Ika 4. lika, aaal -baa P Pap. atapm- fana aaa
lata t Pmaaa. Pa ar -! kaa af laa )!
atl4.ai, a. WaPt at tkajmart kVama a Paak.',.. aa
kha lu-4 lulu m tkaaakal kaat. tu aaa at aaa
a tfca aam ani ka 14 aa 4 r-afc aa i mm a Mama,
k4 4 taarta A f .
. al.ak.42i P I? IIITit f-
AMiirMf coiPT A-.aiM'"
I y kmW r4 ataat M4 al4 l
i am. Ik am af ah V-r-p rmart aa -.
I..m Ifcuk, kkm P. . N4 pa .T?'"mi'
pap aamk I fa) V- Akai a BVa . p a Ma
(a kata ttml a - 4 I.Ppiml.pl,
ami Mai kaa aaa tt k laiawll af lta pHakaaf 1r
km-aaa k ani'i'liai
I kkm ikiptaa a Pi a
at kfcaw4i k Aaf mfmka
al r4.aa4ki4 art am at kV !
lata iaf aaat l a-art aa k kaai a) ttat at I ak Ha
k.aa M.maap af km - aaat 4aa Pa a a ar ma kt
W4 takl. aiMMaWfc4aImaalkll,
4a.k4fc.lralm-al. AAJL PPiA C H.
K0WIaTIll TIMS
Profi table Investments I
rHASCKKT COt RT T fcRUXriUJk,Tk.
fM. m. JktER . 4. t KlkQ, H. .
r lmiiHli. . tlaltwHI ) Mkin.
la anxa-ktai a.lk k ka4 t aatf 4 H knkmr
aaa taeaV af aaM Hart, k t.a aaa I f araaaja
imam kHavai Mar I an ai a aa aj lukakviira.
On Uondajr. lots day ef Po , 18SO
llal,..At1 n..a).ir a.traat Miat Ika aSk
kt kaa k ai i 1 kartmal aki lita. la
AaivlB aa4 aH I t.iaa VarT m rmianl aai aa atrial
af pka katinaai I- I art) aiaa -M M rk ka
kaaliiii mi f L aa4 aWk ka. p. itaj kM
koa, akk ar a -na- kmulan M . v H II.
44 i: M ( H in Ilk tt- ii I a. Ii i
kvA I) I'a . !, la, .t, a i ajt i ..l,
tM r i' paH af . l. i. par r X 1.
ka. aa I a Jt ilalii" ika afcn -ail m A a-
I T kt ka a V.t I attirr mM t-n. I
thaa awa fa aaM all. ar a- am r 'f Ik I M krl
kaa aaa bl ka as a-ll aala-r aaal fl-aa
ka. If .ai. aiM ka4 ia aa iaan. a a 44 kf
"4 (. ta-rf M asllMaj kral tara a!4 k k
) kvav a4 I . au tat - iu I t
ta. aa ka altaak. fck aa'im fcrltlf aw V tar t
a aoJ aa -.! aaa!-la kraaiMrli rka ..aa,
kat H W katt4 aa k,a Ika ak-la aa kaaiSn I la
Ik. atll k la aaa kn
f . amvrtpiim 4 Ifca awrtf aaa V. I ika
Ma) aaa rj kM lkVl a4 mw I w ka-.
M.
Ta) aa.aal a t ka J I a k rrrat.l f a aknalka.
itk lartaM k.aaj . a4 ka1 fka a iyi 4 ra.
mpH. lata, k4 I ri a. ar'-ak a4 aa.
.. ka li Ik.aaka. aai pa4 N 4 .
M c-ml'aaa IVma av k aai Ull aaaVra-r.r ai aj .t 4 .4
I'-"' a 4.1 fc atvf av4 Ika-ra Ika ml, ii.,f
f"""". Iraai a i-lkn
P 4 taiMV).r.
Nsoiioss roa salr.
4kv4a -V4T- W rak(mr ttil ftk4T-i m4 IW
a. Iv f taal T lak-tapajwakk
Aama. kn vtrat f. 0ak4
-W-tM -mV-V afj (rU fmTm fma- m TmktV U
MM I - m
TW m tgtmmt WmM W 44 ft 'r-J
TNIVK MtTHRl, rtllUKf, MAT.
I ., w.4 H fyi H .u HV
ii . 1 4 t, npur Um 4w4 h
.t ;jk-ti t a
irorsw o o b oru i .
Ri1 HfM, VIUUISIA.
I hw nortciu, 4T thr rnn
fcVT f aa. 1 arM M A-V. H4
farfty imMmi to ry- M mmm m. 4) aj (msim
prilim w t4w W-t m flw m mry t rf
W mnai t Ik tlrM .af tfc Ik -fM
I Vr m-a Ht pk.4 -. olHf t ll-aTtfka.aiar .
ttf ! fcwaM IIAjtT, I l
rpttlft IOHPi.lt tkltltTV taMrt4
f IH 41 tVaW H.hMa, kkVaT k
kvk taa ? Uaaf I V-k-jkaaVf TV mtfV-a M axvtt
fMk Mk.Wt, M4 Vrftti .l ymA
fi -VJV Ukakktr J Krak.ka-l rMlta -W
IW latV r skfttf faaaaajkkkt tm: p-t 2 raa ., mf ft
tkJ r; Ukmt ftmmmv W km t U -r t takk.,4
ttw. M kff mmA pmm , : i
ta-1 V tt prarmTM it Lm aftia.
O-XflVm. I Mttl ra -,m,'r tm)H r)t - - M-Af
. HHKaa, Mr4 g-1 Uka-kf tW-ta-t HT Ml iajal -.al4j
IV fca-f raaal.
tk-Hk ttva ikkaMiftaM tWa tmijTkaarai .4 fltkt -"-,'
- llA t4 kaa.aaawra. fiR )W -aM . ta r-ml M- (
tmVaJUkfakg ? aa rV WrrB
rraa-' a"4 aaaia m laaa il.U aa4 kur
all j Ikar I nwa f la Ik lr IrM IH
pi ala) a4 akl k.am.4 k m l.a-aa i aala aa a K.,
aa4 ajiaa k i an a apt wlara i.aaaai.r Ika a.wa
il a. I aak .4 tk laliai kmaa m Urn ta. . I 4.
ki.4 at Ika ai"'l
lavrai.i ka liamian a ft ka a4 V- ta rrt
af Aalian4ar. akara - talxawl I. m)aali.ii
ra Par I. . laaanaaaa. ika lattkaa -4 ra.if
Pkiaii kip a ail k raaajiawif ka prtaaa armivalkm I la
all PtVa tt raa-
I -T aaalawlt -4 a-. 1 .4 a---!.; la
ika km! af ikarafata la aka niai 4 Ikjrar 4aik f
aai;l ap.aaa. ftaKalia a- ka atar-.-t MMI .. a
yiapum aka ika larraaanaa .a at Pka Pat a ..aaa
Aaaariu. . 4 laaa f
a:- aa.
4 aa Ii Waa I r, '.awr,
MN n lair Tar a. a.l "-i :a
C U M M I H O 8 JONKS,
CkIv-Ub 4 Ftrvart.M rchtois
ri-JCIftSATI, OHIO,
Ba-T Imkkl fAll-t.lt 41 k-4 :.taJ -TTiV-tm.
Vrrtu.r-M
t9t ftt'-Lkm- ft kat4 1 P A A N I (f .
4k4V ".. M Vt tx-tkt A t--'!mv Jaa
WwM" tf . A ftto;r.t., 1 ..
Ma- t 9. UWl rlk." ilk. ttlttTA, UaW.I. Hkft 4.
, -l-Pmmt-.i, tmn 4t,ft M ttttiM fcma.1V X --
I -.r ( amvkk'rv fn! t m Ml !- i. 1
i'fia; fbH k) Nlta-a i tf, fc l- ,ia I.
IU ) t atkV a. A 'V , . Ikl Ua4B T 'aJp.-r
Kaa . 1 V BBktAI t itl.aJI . fcttil U. t
rtBa..V fcMk-f ) 4 I 4J4 k) A U a(H ikypllkf
U ltWt f. Ukm iBfWka Tlfc- t4'
4kxry krtw
(tHiM iit ofcr at moivai.K.
J aWmp P4--a a. k- -a-r tm A m rrfcAmapr l kU
! fmmBikkla- V-tfe) - Ikkak-mm Vak falim, ml I V
tmakkmkkvPf tatBfc. IMa. W aa4 t M 4aa-r-p. a tva (l,
tafa kkiik &)- AMI h k-ka a)-, 4v9-kM turn J
fpkktM -w . tltMC-klH H Ith!! at I 44.9
Um IMl aVlT .( l-W-ait--r 4t4. as4 S'fk.f, akf ,- kf
iM. -a-AaaV . fAVA Wmmm1 kmf ItM fcA. A- - 1
-k to pfa--4 Irwt -4 MfM M f-ii fc.
.-mk At ttlUllA Af , ml tf kf fcmaT Aka-f
V Mt-J kvAkfi--t tf fr--qA. I ttta t k. 4 dt4. M
t ---1
fcm. 1 A ttimft. tl kli - rv4kma4j4j fa. TI
fM LaVaakaaf lA-mAW ! aka V IHltk4 laa 4rjA AamStam. Vl f
A Pka a aa. aaa ka mi ara at klal aa ptiaa a -aria
larva a Ika laa I 1 -a Ira . aa .
I kiaaaM4lkiaa4 Hap a) Ml aiaafca
ppp all a Paa laa
4 aa taama4 aal Ikpaa kaa, naaa 4at. a4
Hk arna. raw amp lav k fc. I 4krva4 iiv. kai-a
a ta Urkaaur taMair
I km ual Iii ka. a) la r.ap .4 fc? -a I
UI4 a
a k kaaa. uk flaaaa k- a aa ka af tkam a t a-4
KIla. al aka 44 uj Hal aaal. aaal . H4 'aaa
k.a a ton
f 4X4 kaa, an kaa k ai aa aak, atfc 4 tk, 4aa
aka.
k . kaa iaf am aa.a.iU.r a-4 af IN Kalaa
ka ir a, am -I a aat; a-... 44. ram I I a a.a
k P an kaaa am km) aa Pa- ra4 I lark aa rka t.a4
a aliaa-i fcaa Mala paiaal la.kaaaakaaalPaif kataaaa
Bl4 rt4 aka) Ikr araak
la A pas .4" p'aaaA k a J It Cn B-4 k
M Nirkr.al laiat.a Wibm Ika kalaa k-. k
Part a4 Hlal r - lar I .aaa al.-ap tk fcaa I lira
rar r.ata.v al.a.1 4 ai -,a
II 41 ail .' f arr.a. laaaaV ral l.f AWaal ( . k ,
at Ika kalkaiB prk-a '4 it. raal t- ll Ka.il. mi
aaataaa a la iit aa.4 a.ifc Jama -k ara). k waa
ka lla Haa la. k I paa.
14 A ka-aa-aaa) k4. aaalk af " "!- ai IU.
taylratlma4 la I ara I tk Pavliaki,
k a :
14 tkara I allka af aa k r a Ph4 a IT aria Taa
kaaa ak aaalk ra Bka k a kka mm aaiu iKWlla.. a
taam ka Ik , ka akml I pa Prak Ikaaaaaa.
la
II 4 l I - af -f.ata-4 fl a. 1 1 a . a lr) 'aral. 44
t!4 kark fc. Ifal I la-k. auk ll.r-a 4rM a- 1.
?, Bka kaa tt. II a- -f I J aal ll.fcp Ia4aa aaat
Ika raam 14 aaal la ik- aavlar al Ik- t .a .4 u.
14 4lam i. aM 4a'aal. a-lkum. ik Ua ktaar
Bfcm 4 ik kam frm ka pjtr.al t., fc"fcfcl af
V tt kaaar a taa
Taa kraa ,4 mra a4l k ka4 Ii aamlkal... Bilk av
I arm fc-m aaia. k i I a4ara,arilf laklm). a4 .tu.al
Ika !VVa4 r4rmaatfca. a in- ra)aa4 till ika pa. 1 kaa
--af Ba4
kiv. ka ailk Ii. ti!'ta aa ifcrm. a p a am r4
pram Bfcafc aa) ta aaiaa.!,..!. aaa iiL mH ta
aBVrr4 fcial aaaralall u4 an...i4 i 1, J ika
aaa aaa. a-at akkk fcf itay (kr kaa pa u r
A p-fcaiak man pi,.. a. taa k ataaa. j4 tk. in at mr
kW af pa ratr. k4 aaa-iial ajlapa4 lla.4 .nla,
faartraaa .4 U aa ka kr at Ika aa.-. .f 1. 1 i.tk h4
Mala 1 A Pkl-kl.Ka t. k)
BaaUl4ara4ll
" KLAVES WAN! Et7 "
fiLIMPLV . PRim II I a I
I . ai4 aa4 4 ptiM at-aal ik mav aw lara
k'paa la.a-U aak) 4. a. H ! rail ap.
4 Uirlirn. .tk. .r
Ba-ll AaaaaaW. fra
J tt'Nl' l( H Or A Dt(pIK lK
tW Al rttpakl fcT, . aVa-nlla, r j,
IAfc -W- mf if,i--f, IrvAA. I kU tAa-4k m -,.-.. Ir pp,k, -4
laakl wfrn H aa Akf 1 Ilk - kf fcaVtsavtllav rMr
Wjt Ita tM k, i Itw aatrkra- ft-a. IW Ir-wo nf .t4 bk
laV flt-mlaUPkkk, Bnrrimt (I. -I. -k4a Im) 4 T V k !
IpHBkwrfct -4 V iUtAW M atrir fc4t, l-Ari-l tvt I 4 m4
kfcaVl.a.a BAtat ,Vfa4 mmV Arfck4 t IPaa tf
-HTAa tlM,( M Itrp N f-kkM atk4Wl t4 .'
A-A)ktSB4t- ! tatPkBtakt lk4 fcvlm JtkHa ArfcA aaa-4
Mfcam 4 ta ir4la-if Aw'tyiMi M '4 Uil
A-a AW WaV at a-a. 1. Afcl-a
k--at-t . ar
fclTUA'ilOff AS TEACH fert
W
JAITK0 T A L4DV mho haa
4aM AtmtArAava - IcftAlVall W-m-kl Mi-a 4
At. tP-tiaA i4 aaar to a akti- .., ft
(kvAtjakmt fc4k'at4.-art HWaawJt -IkaTfJ A'aVlVaaam, 4 tK 4
ttia fctVat U4 t4U J--kfW (ll-.k.ifca-f f) At
(tfO M KM! feTIMI.-T Ifca HaMr
taf fe.4A T a t a. a. fcia.., ti-
ua fc. (kf ( akftAVma r --)H f fco:-aW. f
kAk. aal mim If A fc a Triaa. kTtMi 4 -a, 4tri- a
aAakat at ft liiaaH i ia at iMt fcvttrimiH rtife
aa4 A.. r.mVaWBA (WV ifc W.r4-rm lalMA, f4lAA'lV, '
Itta fc-4Arfcir . li -f fh. f fca -- i
fcia aw kivimtaa) kt it 4., mmj 4mt. K-ffc a4 Mv4ar (LMe
a l kPmtW fc ak YtfcBp. aaf lrllmaA, 4kmpV ffcat AW. 4
4 -fmW Mf CW mmfr - I rmtVfa, lAlIP ArT- IWi-A-f f 4
lAaaA ttW .an v1r Aw a-t iktik.il Ifcrkf aMflttl fc f ,
MlArTd Htaf kil laP- fcfmfapkaV4 ftm 4W kit -.katkfAB kjT
IVrafa-a-ria at, aAki fc.M tit-Mtt ant Mtt f Ha pfatA
fc. I A lfcAIAltW A. I A U.
iATiaBVrt IWajl framakm-Apfc
iUIASriCMV (Of 1ST Al Ka)ttlU.
j aa.l. Atm4aAa A ' aa. Ililapsaakt ttkMra Vfc a
a-vaA ft -fta-va. a.mtai km $m a friaaVl a If
i i aaa" kfc rka Cw( am- frr at4 fcar. a-v-4
tittA) yTaia iiiaiff U-LAl a-aai-KaA I! a-A-)v
tM.i-vfc .-! fawkaaa! w.fcA m ifca lv"1
-. a4Uatt4 i fca-U- -itj aa4 aVAAaavt
Aya-. laTArAaai ffca rAmAAraa a-a, A 4. ftaaaaaUia, laM tat
fckMmaky -t AiiA. IW W U-- va m fc-a Aa-a A
(AM utl or Om UA lmiaAU4j A .ifctai1 aa lHPfc,
Cp4ltM Aa aV-aaT-k-4 utfm A f it at-tk-a.
A-A&maaAataWA A lfaU4e4iAaWA,Cl
tmt iWatelMkmal "Waf V"MV raa)a, ( I
amkarla. la It .rkak 'illiail aal.p, t
kMkr4a (tfalmmV !
A Dra kaatWar UMtr, 1 1
tmm , i
KT'.H'J"J"M
iuFEOFVASHIIlGTOfl
ikn act avtt.1.
(rl AM. t Haa (rmk
WITH M AK Y PTII !-..
I. 1( Jk.lJ
SPLENDID BOOKS
MOST Kf.l, (JAM .MANNKI.,
a ttn itiitip
Wilb Mrtl .Bit M..4 Katraflnftv
FOB rnEGEfTG
V aami m" Ik. a.!.
; UmtU'j af lam ax Valaa aaal I aaa I
kaaaabj Pt.
; I kk, Tark Aalva
j t af taa (-.
ki-m, . -
Ul m. Ia
. . I .
v-l-ar.
ka'V .
II i
II i
T '
t i
! '
HARTS'
FEMALE rilOSK WHITERS,
;M''H.P IHMIll P'PT.
11.4 aaa ik ti'l. k..
im i r 11 y a v
ta-ka H p a
(aoa '-aa ! Ha. Tk
fajkr . I ! p.lk. 4 kk
''.1 1 Iw. lma.ta.fc. 144
a aa a liaa -l ta-a law p J kj
a'.l !. aka. fat ' Ham, M
tr-a-.il II aaa U aa. BaMaa.1 l . 4'. -a
It. ala r I a kjajf .-a. aa.1 41 a
Dr. J. DOVEi: PODfl' I
t M t t tt t A t HIXK ITTtHK,!
IAX AM Alml.ttftABa Y1IK ilttn Ta
fPr-4amtT-t tfcppl JM A Im- Av) Kammrn.
mt IB ! t4 Jfaja..:!- f f .km, -W BT 44- V !
i itf iu uf n. .4 v aaaj , p4 i t -aiki ai i
Jkfc ft a immmmt . fPtaPBvl I a Btt -tt l
i-. t -t- l N" b-. a ci maijaaa V'-kmalk t aM
- v-a a'- Ait -- ta.kkki K-kkk . fcr kuatt
Aakmaa! A a fc -V-. IAf AW- I -fcr -'". fa 1
. -J at4 ., .- fV'Mtmt, 4 -.a-ta
r. apaaA . p ...a. fcp ta-aji f 4
I Av4 tf ,4 bp Ikkl-A ( a- mk--t mrnf K 4 mpaf
t tt-f-1 r t At kMta
I kP-a-t kka t? . H J:I ffi.-4 !,- -4 H.t
. ttT't-4 -- tAf ' Kl 4mm 4ka(lm,4 b4ff fa ',
f. M Bi kat km , .. m4 a, a 14) t. - a, a.
-: 4--aVa ka-k'. Fv m rl f tt - '
Sr i mm 4 V-aAyiP-i fe . t A 4tti.r flfftl '
4m tk-a-a BV fcka-IPkf !- P f'-at a A t (k l-l. fA 1
T-m-tr 4-a tk t-H -4 - A i'-Wa ta -aAfcmv( hmUA -, 4j 1
M.- fct:i fc-Vt -f TX ,4" Lva-St k:-A -aA
J kM fc '. apf.4 t Jif4Tar-fa1 k , K--vl J
Jk- a 4t fc-4fc ajark4 -at iia -af tat-A ---fctt va4
af I -A mAf .4 ,A -t
tA -rtAt--9ii A-f a-t ik.(fV'.rf t 1staiikaMi avA ;
-t,- a-,. fcaV,. fcakjaa. m v - laaT t-f) '.4f ,
BB.4- tmPa IM -HM tk --- , A to af fcA -(aaal --4
-k-a.f r.4a . m u4 t , if atA-aHl' afc
IS"- ttki'f 4ra'app fc. !!
A ' kmr0' r -- i
f Hi Ala A alii!ftli ft fc r -p .a.
.a ir-jv. A-a- .-- j BrA
fl--J l Hfcifl tV-lfrt
tr-V-Va ifT- 9 KM fWtaail-aa j
RUNAWAY NKQKO " j
rfttlCHh la P4H I fa. OH Tt KB.
I fcapkl k.r kt aiiaalr at.i Pa -a ka. j
la MlllKlUWIIl.L tfca hi a kal ra-aT '
a. I Ma.4 k ta aipfcl aa ka fc'(k a - 1. 1 a-l .aa
i-a a .1.4 aa.1 aaraair Iiufciai4l k a at J. mam
JZ
t.
.'im ak l.ia aaal t aaa!a k-alk I ark
.'I a.-avw la Pa kaa. at ti.at ika avrat-ka aiikl la
tU pamtk auk k a oa Ikr rar aa ha .apa-4 an.l ka
Warn la Ik a at paa .a. ia t.i II - fc . a a at .4 a
am Lara a IB a.ia .1 aa n af la rta.ki fa. -km
ai l,a lall aal. TP rM J plaaa raraaa
allll -. ka pa. aall.i p.a k.rBa aa4 - fcB
aa .i tl.a Ilk tai .(.aM. Ifcr- k) L III ft. 'V
Mrr.f af
oo rr.n month.
M
ADR BY AST AtlOK raHtT,
A lb iWtB4p.l 4 tm1 k.1 ft., ft T'kill ) lU
i -a-rt (tH..r ffi.ft hamHi-g 4pAM. a ait a) ara
f af U'p-a. ( u- -kuaa ai aaA'ai. n k - fa A.AV
a L Atll Ufclifc
a ai AtfA tt'rtftap. n
laxoH SkHOizanj
Aa lb l.ur)iria Haa.
I ITT "t SkkT I ik
.1iti(I Kml il ( pal rr lp.
Citf Ball '. Cmnmt f Traakfiut ftrapl.
al).a.laa lr Hall f
aak a Ik aaa k -r.ki4 n tfca ap a. lata Arkrla
rv t na a a Pat km ak a aa4 Pal laaa : k4
la Ika U -1.1
a . kaatit af Maar aal llarhaiaa
ko ... a.aia l.ll (fa. rttlaklll.
a at Ip fra.lf
nkor6 doTout
MT lirt Nap, lalkiat, ataAa fcl
a, .atl laiaa arrk apra fcari M I -lK-r-l la la)
l-l) 'a la k raaal llr a alaaat 1 taar A r
tlfck aalala4ar. aa4 Bill la.! aaal Ika tfca at
aa h k. a - a 4lrra4 tataak 1 k acaknaa .fcakm
I a.W alia tr4 -4 f l If ka a l-aavl atifcia tk
r...a if fcakra '.aal .4 lU -.all. -fc kl J
til itt.alta Mr a a la-ttilka
a.-ptU41 trKT Irlfc 4
ItKAOY MADB CLOT 1111-0
T
PHK ATTK4T.O Or THM (WMAJTIaK.
AWaAA IBatfat toaat 4 -al -W-i I --.fc-
H 4 fc fcT-A-A.-Aa mn a-A -. mna rvaaa,
i irAWr-iataV ai'fc - A A AalTaA fc.-, f saW
flrJ t'aaytmTf. I rakptr , tUAW A A U Vakrli-- t-m-Vaa.
a H A-t t - -ft-ikAta i t a. fcf aa4
.kar avtfal feirtH lattaa-ra mtm 4 MlaMa
mvit aW aAAvaaii Air a-v.Tt-a.
tAIX ft-ilft
twin, or r it - nm ukJLu. &m h
. tt. av? 4 lafk-mtAm Aft tw fcin. tk4tfcf . mr k-mm
mpI 14 vttti A r " -a1 fc-A'-lWap. a4 avai.imv a U'y-s
444 A 4 ltrvl AtWrUlPA, PrrW. fkS) IH -W Tkl P-f l4
-tif tU. la l-aktk-mtu-i 4lat-TaaS i ) f Akv-a aa lJk Aav
thaa ArtiBffcrajta. taa a ia-A. 4 taa a4 pmt atH la
a t f Ifc ftkWmmkr frif t-! atav-al 74 I Ay.
M-Ht. a f. mi Ala kk4-.4j t- AA1 imva fwofcaa a-kaf kA
it4 tl') tAvAaiaaA b-ra. fca A
JA1IUCAM.
totf aiu.i.-OkI" i i,v
.'JEWMAfJ CRO. .'iJI.S,
BALTIMORE, HI).
uAtirAeri(At ' tr
turL mi untati iku
Iron Frame Pian Fortes
taltlkOaaf IV PIJ.'.H I Ikf A
fll iLBAtfU,
VIKl'lTtaVlrA.
ATltatiiist M,
ara laaa. - - lUluaa par.4
Paaamp - . . I A tfc aw pa kmat w4 m
kaaariptta Can aim kal Ira- pal f - air p
aka
papp rta i iJ k a laataa at I la taa Bttk
ailailra af a, k .t aap taaaa 4 ik k araika
ita ft p at k kmtrtatp HkJaa'lifj
j4P
cheap cash :;tohe
BROTHERS.
Biisheis of Dried Pcache8
1 J T I DM
1,,M'IJ -kkj k niaaa.l ajara.l tPrlaa
a -a aa aa. a an rt '0 trnl
Alk
A1 9
i.'.H? raramat laaakMa! ka Ik atti
4 IkkikU. irkkkl k A JL Waa4aa4
WaJL;LaZrtmV
taak) a ara af WALIkm
IOO.OOO POUlfD
w a t 1 dm
' ,UH,M
FC NETT CASH!
WALKER BROTHERS
Prop to Wboi4la
p.L Ik lakmai hl4 a- Uamal Ih.p
kf . M art.', it iHrlluikk I mHIij It
P-r'H'ii IM aa4 am tamp laav. aj
UATaaa-NKW HATS.
Vary thtip tar Cb.
raaaaai - - . .
' I a- aaa a aalaaal p
-amakiiaaiH,! IILIU III.
0OOT3 AND BUOES.
kTOr K kaiarp.,.. la tap4aip,
TavlP W praaa. IIUMIkk
CLOTntKQ A WD FURJCISfllHO j
aaa) p.aak ka- lm l BVa (MP I r- nfl) MU
-a m II km PkVik
- .... ... ....
r.OtfltTt IHn a . a T-G rr aa.
JlUJ.lr.T3 ABU HIWES HATS
I f II Wat v Tr.ttMti.gtv- A U
1 1 tVr. lV - Ba. B44B4 MmTAtl4JvwA Wa.
Papx Mamiiam. aa. I,-
k, '. k-aal Ifc-raak Arl-mal ! ra., paa aa
a. i-l all lal (mat, kakakt rk-Mp, al a.ti ta a4
tait 14 lal U klUkl k 4
klUkl kU at
PI. IDLES. CAllPKr BAD3.
I ItTPRI. Mark aaat Mala Cl!ct
A 4. taa 144 iraaarmtm. pamaa. I laaa) a av4
lllff III
"a '"k-ap lafc kai af 4LASI R .
GILT PRAM1A FOR PICTURES.
1 LI4TI PkffBtma. Pp4 4l4 ih rvaaaa ;
"
"
4 karP-fc a. a. tTLt- mk Paa-fc 4
' - -
IfjaTT
w fc
3Eit TkJLX S
f laVf Imsiatf Qiwirl It Ultrata
r
E-rAI "tfAfctf.
atNat. tatStlA HT IC OIR tO.
paaiBalpaikt
C.iantT of OlTOB. AT.
-
ImklkUaallkalliaiaaaarr., Tk- ara ra.
a liar la tfca a aaa attarlla aaa 4, kail am
k-ra4BHk "ail kal apaia a. fca4 park, i ap raam.4 a
fcaallfc a pr4aall kUMark4ia p fcl I
a . aa. . taal a4 .afcar ' pr.ap.akaa
Ika parr lk-. ara r-r krpa aa. kaaarmv fc POma
Itraa kt av4 arraraaaraf rafcll aa r a laaa a at . k
laa tkr"aia4BBiakala.lkr4 4it
A aal la. pa II taai aa . a fcm k ciapki a rma
r laaa. , A a. !- lim lammTll a4 -!)
km-lamA. kal Pi -a.a kaa 4km lla) lai aa A pr,pmlaA
raatr. a p a-a aaa) Ika aaaaaa pari 114 L fa -fc-a.
Tk 4aa a n af Itayaam aaalf fc Uk la I tmnaa
kaaa aak ti aai kalax fciaa 4 lark 4 11 ik lai' 4 Baa
af ka I nil aava f"'4 I -aa
4 Parana OI Ckaia.
flam) fc. fra k-ra kamBiPa I rataart af paprr-aa
laa a kka. naiaa-aat aa4 aaatlll al k aa a Ika
para a.ik b va .aa. p.imal ral lta up. I a ll
kM kl Bar kaat a av kt al a aa fcua rata 4vr)r ta
I I ape.Pi talkatlV
1 arap lamil.laa. Ip
( fc. PTV41 Ptktl Battaj afck kvam) a, a. a
'
'
rJj
aka I Ham aaa am.
A NotaliJ ta lh Art World
mtro.iirBT iro rii(Eni.
..iB4 kp kaaaa p-a ta la t amal kala.
AaslaatM. Pram aaa kAik
TBI 4kllRH At
, -. , m.. aaa
.rapflltl rotWlllll VOOip.aj,
Ba Tit R. aJaa. laTal
ka.taa araaaal I kaa kaaaa aaa4 lattai aa Iptafcl aa kp
laaa a4 kai.paaa ktamwa. aa falip papapa a k aa-
a -l all am-t Ir
liaUlBf UklAtllH M rTl Cktk.
rM,aiaHttklmalartmlfclm4
laatMlki'lkk.kra.mi ilal.4iaai
ak ikiaa a hat art., paaltaiara aaal.tf 4 ma
krt.lr kt la.i-4 iv4.iilm) fcja t'lliina aa lla amlaal
pr laa ifca artarfca apaalaatk-ltnkaaiakl
A Ik. paalaai ppaaaa tfcalamtpmar a Bar la
pr-aia-ta a p.a.at4a. k aaa aa pa afcia fcal
rawkaaiaaJa . pa T 4-ra af iprrpatarll y
- t-aaaaraa raa fca liapwipai laalllia aarark aaat
avi . l 4 4. Bar. lam. aaam P armtra aaa atf apt 4
krvplaa aaa) plana m am! of kaary af a
k amaavml alalilp at a
I f .11, ataa, Urpki'ktt Caak. Ta.npt Articlp
ai ... a...a.a-i -a.a . a..
l4Mjkmr:r;
Paa) axatlaala p'k4 ma
I Im W farraak ka. iMa t Ik paa I -mat Im U Ika
laala taa. aaaj taa aa.--l Ifca aaa -1 -- - ,a)
: . . . . . .
ana a tot a a aainm taaaa. rami ml ratal
iap.1) fcaa taafy-at -I M la-fl -Wax taa .4
.am a-a.aiaa p.-a aaaktaal a lay aaa ar-
Ita 4na-rkaa Uaapakp k af ika paamt
ra.' k mm t n ip . pilp kaa aalp ptip a pplka a 4 fca
aa. ik ptrntaa, laap kk 4mmm
T mtmrt Pvmaip la atafy aertiapi ( th I ata
rftriu aa Cbiai,
Kraiaitat ta Ika t'ariatft, a k pi aakkl I
Tltit PPt-a-aal(t th Atatta 14 U4ini
ia k.tp Vark.
ft ! - 1 1 ,1-tkiiBpk. k-akiaattp ar -jttri.
ta-pa . Maila sf Ik kVappa. a kaa tak, ua
rta Daltvr
- ' - ----a
A farhlt orakatiaAt aaraakfaal Tap a4 (-
rrr. altk Um arar trail traaafrrr tk Praia.
k ktBBaallllB a-aaipianlpp J
m, a-tt .
"
rtftaaa Datlaptvj
Ikaaj t imrataa ia rata
A Pif if tied Sttra Va,
aH ip p-rtrarta raa.aak.1 wfaai a ala alar aaral a t
Bal la i.k 1 inn put I aak aaat ka I.plaama4 a -
aakaa awa a
Taaam ml aamr aaaiilp ml Aalaa.
I P M 5t7 BI '.
PkappJkf ta ptkp Aaat
T...., U ta. ..4r4 PaM.r. tk, fm,.
k fc - - - a a. 4Ub kka abap-k fc)!
ra noa tixoviba
.a aa Bita ill piprkk PA
f paa pa Ik la ip'wa 0-t. apAaw ka paatp
k .r afc ra-.m.a .a. tt at a BVa .t
m a att al pfc-ainal wt I a pkrp a.
ma fc. p. .aaa. Ika BMpt mm t-t Ha krar. ami ft
ftrvaat aal
k-r.
w.4. pavap.
1 .-mm, k. mW aM rart , " fltll?- X T!L'.'a!L " - -la am !a a-k aaa a-ra a, a
pkap ak BBat Ip kka i i i i. ti,ik. Ta"1 1
A BiiataakTa Ft-tk TM at T-llH Anifa -5--
a" tk fm-kal i.pii4aal kp ka ppjap B I iranik n .a t-aamt mmemmm. A -- f Bm ptfct
p a a laa pari 4 apmak4pp an kdi a palv ka k a Pvmrtaavai M timaapa
tl-4B-aait- miaMBpaaa a " .
AH Mtt-r P- fca fclli atnA Aaan-at ciari a ta Bfcrm, k-k.
.ar AarnaA rWt,p.VkiP P.l-i. - itm2mTT mtZZi
dial.;, pimaara aa-l kattJk auamTf Ptaaa ifca " f -
a a " -a a ja. la 4 .-afcm aa- 4 mak)l, Bkua f
ri ttrrtfi ninvtm . "- "a." -r.r'T trak tat
A Ut4l wf
rem
krlk. 7ar4al Wprlaa fl lakli kj aa4 a':
a 1 a i;k vri aaH Raailkarrkva) . kn '-4iar.
t'.k aaal kaaaa r-ram k3aaarka4 4 aal Mar.aa
Half aaa. a aarj kaaa) aaalraMa aak a
REAPV-3IADK CLOTIILNG.
l k rk km aaaar : Aaa r-. I af at al
1 a -a I Ma t aahaiim. f r pari artKa
' "mf t a pan. aim fl a4 Tkat vaar
FOR THE LADIES.
naarkaaaa kWaoa. PVamal , PklH a4 a ri
f-.kal . kamk aaa) Prra. k kfm. H .4.
kmwm) aa4 PWa Ian, i. t pvaa C tarn
4ka Pir...i. V , k- I -mra-l. k aa 'u
aa) krt naanki. kilk. aa4 l a
rmk kkaam A (rral m"a -4 .k aa4 km
Vak. P aia. . aam k. II aikk i.iaaa tara
k-iaa aat laaait av. fiai a valrl L .aam
f-4 ra. p.aH atmrna-f-kMl ari Ikaaa.ara4 I ipaa t
J llk.ma.kaak. a. a laria u. k Jt !
.'
: .
Ltittt 1fU Tflkfl, SI!. 14 StrtV
'
J
BDarfl j
Maaaa . klaua Hal. a
UarWma Bkaaar aal ta lama, af Paaa asaia 4
FIIICXCIICIIIXA:
' a.lajkn P.r4ma)k1.a.1nmapaa.. .
Tama lrla.Cwaial Aalia Av.Ac
HAIUrWARE. ( rTLEKY,
t
COLD JEWEIRY,
a i afakak aaa) la amraaaaml I iaipla4: T TT kV
1 . af cia laMi. Lara katat alam piaava,
m av-aaaaaaiaa aa.al raarm a. .
A aar a-ak -. kramila. all a4
A, A? " " """
44 PVaa aak kaaa 41 fcar kaamftl oak raa
1 car ka4 aiU aaaafM.fci 1 II 1 aal aa aa aaal m.A fc.
, . . . . ..
"laTir, a-rC'j:aT7
, a ,
1 amlaalam a m
:r4-:, v,Tk.pm"k?:.ma:
r raa .ra a aa. fcf k k kaa. yap- 1
T. J. POWELL.
la'.ap karat j a
BABBEH-aoOM
! tit I IfKRt COttAT AT K Slit TILkK
i ViltlillllUklw.-JK takM h
j l .lUaat. ami .. fa 4 kka Ik-a 4 p -k.a
t man. a km fia4 l af Tvffcaaa, a aiai-4 m
kita. a .am a a pakaaralam a I I Ii fa tar aaaa
L MM ta k!,rM. kaa. ,ama) a la.
- ;la. a.frt4 a- I fa a fcaal fc. a-aar I kaa lakr Ckaa.
I kij imi a aaana aa aaa arm a mm r ra-i
tfcaa aaa laa. a kaaik kkaifcUakM or ik
' ' " ' ' a k kaa. Bt a 4
,j a.a
a . a taaaa aa. fa. a
4' tnirTiiT roriT l
; I ---
irtlkfRRTrnrtiT tr K koi t i-t .ft. 1
a Ta laraa I !
tl. 'Bra 4 P. 144) kill kaa.raa.kal - aaa
' M-.r af I a aaata) a rk. fcm at a .afcar4 Mat 1
;ma.araika fca aapa I law I i a. it a. aak ta ar
liaa.Ha tk alak4 a laaa) t k-nfrki a
j a- akt . r kkn laai'aa ar . oart laaa-
I aajlh Im kvmmap m Ipt 11. kka am aaata
, t. al'lafckaa l kaa kaa. a aaa aaa at ka kata
) r nakaaal a p. k-k kWaM ta kanpp aaaa I
TtTLtx
IV I 4P p. 0.
; raj,ra-.t tut tar trkasniLtit.
If. rana A I . a i .r4aa A lai n fka .
' fkr.ta:. ia at J f ikfa a k.a. 4 P m raaaikl a4
'aa 4 T.aaaaaa. a -I a laa fca.a. H a
I ,a.rf . . .. a. a- a . a .
k ka latIM am paalUtatra) k I a-
afM a p, N
) pa mf 1 A M.-
rR!rp;. r A j
THUSTEE A 8ALK.
I lit tlRTIKOr A DKKD OfTMVkT.
j J f ala. afal t. ka. r a . a. ,. .a Ik laX My al
' " takaii a A tan .4
1 Bar aa a rr. ipa a.a.a rr..aiat a a ...a a paaaa -
, praaaam aa kmaMap tk. tl par .4 ttarraalr. (aa u
I it. . -at rtu. arf ctaa pk 4 ka a., a a a a a a
: p-l lam aa4 k4 at l.aniCr ta c,t 1 vt
I k - "ni kal ), af taaaara .!!-( Im k-ak i
. f 4 ar-,!al .r,4 B P r-a-r!- . al la tap at i
1 kt m tka Wa rmrl kaaa an i'aaaKtl 4l.laa k I
la at:l. fcnaa tk )-4 14 ! J 4aa Ja.n'1 a m km aa- '
at oalat'c k am armka l ai aafarrl aa -
tk-p.Ta-. Wa4likVt IV -M 4 rkm.aaa
a p RXAPaktl
aartll T ku
AUCTIONI AUCTION!
i 'I Ml
' I Ip
PtK I aOKftklOaKD KPKrTrra.
lamaip maap-a .. rrp. laaj ,,
k-''U.
A Oftt IC tk A PICT t!flTII tri P JT In. y
. . . . , . . .
aPtap k Ittk) plilpat Ba aaa) km lakia ami a
ajalaa- avl a Ht k I fcai 4 ' Xp a kaaaa ,
; Laa mk i an kip If antaaaa klaaa a aa
aaaiakt l kaaaa na mtm at ca.a k u
-.'. kr. B--t.lamraf7Ba.a--k: km. am.
raakt - 4a -km a kaa rmakp4mt i
,af aat-al. k P H
MUSICAL INSTEUCTICW
' IIM. TkaPttk. W. RUIN WI1.L
, .Ilk.,
paaitar 4 a 4 fr Aaa pa
aaf a aa--aai laaftra raak mat 'ii fc fcaa r ra raatta at
Wat rmkar a I aaaaS--. aa.4 ark u. a kaair-m. a4
aa.a a. tt kal 4 Uaaaa
Ir
' Maaa )M ll, a 4 tmla
' .. a . t.. k - . a a k- , ka mark
1 a. laairma-aal -
I pa r !- na ka aaa. I Ha ttaa. ram r.k
u U -a Um IwaMt 4 I r-
I aa' I
J
TKl'STFKS SALE.
t tlkftlOP t DIKU P TRIIT
' J I l.aafc fc a. Papa ia Plm) -m ik II -t .
1 aKi I r afca fcraaal JatV km I 41 mV ka ala.
. n ia.a i" ...t II aaa m laa .ilk, T- aaav
k Aa ktk tk.ara.4w ta-k mi Ifcalkl aaa) : .ma
il Pali-m. fc- 11. km fc. iat Hat aa.! l-. k km
I aaaallk. aa4 kat , la. At aaal a-J, m tr Bkaa f
j lata aaraltvktam wrala fca ttk tttfcr aa4 w .a Pat4
taa f. a. I 'a ta Hifl 4 Patt-m ataa. aal taa a fca
rk fc. H' , arrr TW prk'll k Ml akal lk
; I, ,1.1 a' n-aajlka aJ la aak Hi kaa J
arl.-i u ap-aaatra a a-trrr TTmaai
' karar-l -an ITtntlB aanriPl rrtP
Eed Siilphur SDrinars.
aaaam maramm a pr maa aam Villi 44. tfc
1 1 a m m mar tr aaaaaam. aa - a-a-
; 1 aliaMa-4 llalllt) rill fc-al a
a liar pafcO. ika a -ak. k . ta.a-k aaa t
rati, la asa.a tak a at kfc I
aaaj katp kka tkam apra ki.tpa a a
Ba ma'fc ppi l.P mtk kka Itak af ka) ka t-a I
at Vtttpkaai. Ii kapttap ka II I a a ra aaa ,
af Immm Ika .-karpa ka kauA .01 P 4a
p.vaa la kk af iaaa aaaa tfc l a Pipliklnt la
4Blkaaaak4 aaa 4Kaa 4km kat
aka takl aa rka 4 aka aaam II Pa 4-a
A a, attataaa aaa a parpli k fckp i'aalp
ataaft iSa tiaianil tkfcl tlaata a t paa at Pa paa
kkkaafc 14 kBBaf tkaa taat aaaai-p
aitaal la-kaa ka aa, aal ftm rally IlliaPa ka kfc
A-lk tmw m ffc. I) p.ffcal a a1 n a tk I
k aapaa -f l-prta: aaltaip km) A iramar ml rraa.
rama k imar-4 tak trtpprp H p Ika am. Ika
B aaaaartaat t ik aAM la ak am tk al . I af
Ifca uat a aartT a ' ai t Biipan k kka Pal
a imia.akaiiiaa laaa ptaa. mm mt kat mm
aa ta-k IWm aakfaatv ka lla I aa pal aatta -4 tk
ftrai Ttacl -aa.4 l Bill. I all kata ilap kat I
k.j4BJaa raa k a a ik I It fc!
tJaa Ika aaaa-tatal lifcal
Aap-akan
-pvt. a all ka i 1 1 i I k aa an
ttaraamW. fata -al.a kaa.
I Paaaaai-aatali-kWtTlk
Araaalka
TLl ft i -- -fc. tki Bafcar B fk-IPk
-- - - .m ii -Flaam. piarsaamt-k fcarai -
IBa. Itna.4 fniaa ai Ika kaai. a pa ifcapptaj at Ik
kaart , kr maflliaak BiatHaaaCait .4 tap aaaaaa BPaa
aaaiai a. ip-na, iwkia al tW k a aaa kaa
Aa klB ka 4aa. krai aAWtkm att la -a
aakaa k'kali ckam.r mkBiila, ma ' ta
knkBrk f ikvama araa-tava a ifca A.
TH. aaafcla l tMi k aka. ak kka a f
p kaa- ia44aakft.ta.la
lZZ- m7?Z
at
k-a aaa k it k kl'"- " "
Ha aa-aataa
...a, kkntal haO ka, fc,
T . .'rTTI-t tmM Ipaa Aa4 -ak aim
. "? . all
, r t A CAttffml 0
, . a .aa-. -.,- k -t- . S t atl-l -ry fkf rT-Br r ! ik. .
i ir.rH rkaaaT.4 -.rr 'ilt ;: : -
ami l rla
natapp lkpam- fmm
ajla a a I aa kaa.
a niiwrl aaa
tT TZSSS TO CLVRa
I f ana Jaa,
. . X aa.1 la Pirua. 4 r f
ITlalkm a taar
f nil rar.am
4.
4. -
n
14.
14.
aaaj 1ml. Vw a krwrk4 rtu.
IS
kaaal U a I
a4 amjtaika NT atl w 4 rlTV't K I
am-aaa a faaairaa ar f-ll ll.
LI.
rka a BWakiaaaa airaal, . T .
VILLIAM KfJ ABE "& CO..
tauD i4 riie rm rtTE
Ika til aaaf ' taa at ppa.ktXr Ca4aat SLmai
Aaal af akaJtalammaa a (alilawi.
WILLIAM KflABIIft CO .
! ' "-- ""- - -f t. fa..,- tXjeys,. 51
4 maa--Kp rk-a rn aaa al I r -,- "J J u f a
, iMNMmklkva . i tt 1 I
' !M!'-! a-a-r 4 r..n 4 a..
j aarf aa lar4a ... aa-. kaaaur a4 mm .
r.'pa laa f maa.4 ar4laaa k aaf a
I II. -K'.'l
j A kw Ika raXt.r a-wtr -4 Ml Pl.aaa. aa a -aaal
f la flar1krm ntaaia. a at a a i f- aa
Taa'Xra, Mrak ava. iwiaaail I MU.aaia ka
l.a "UID aa 4 ik. aaa aaa4 PI i aim ra la.
" "ml aaaat Vaaa ax kaai kaaa
t. T aafarn a I . .a uaa aamav "
, ii liritt U.' WWa iiTi. aVa Mam.
w la -llaallMwrmaMaamiaav-!.
. warn; Nm aamkjiVi., ka
, Ika c-
M lUt (Ttinnaa
a 4 ltl m mr
'S -.aaaT kaat paii aa af aa at aaa arm aria P a.
I
1 k- r-4 a-ikal- kaam I
kka ma aSarhr-a ak I a-4-a.
tl..aarr ; aa-. in laa f L .a. rat
. n 4 r..aaai . .. . aa-a t'.a a. tatr .ata
1 la ' WaS al Um ariaaa4 laaftal .a., laaa. t a."
I .akllnnltka kaHia kaaa taar- ca aak
!- : a-a, kkaayaaa al paakka laaa laaa.
r-V-vaa.l laaa. la P pata aj ak fc aa . a laa.
kaaa la aaaam ! aaal am 44 ,. a ma
11 a 1 11 1 aaa kka aa a- -. mat a jn i-ia i
ar 4m am
Par-.a all pWrpni nam 'a Ika Ha om af -
ailpi fc aajaal r4-a a.. I a -ia, af aa a aafa
fraaaa4 a anf 9aa " -a aim a'aa 4 iha -a--T ma I
ana at aa pa m aira.i afmmfc 4 u- 4- aaaaraf
Aa-.-m-aa-rrak-a. h,a ,m-; , Ala
I ."."rT. TtJrTTT a .
1 . - . ' '
; k- l-a .. r aa a -a liuJ aaa Tanmk
! -a-amrf,. -
! old sachem ditters
i
WIOWAX TOSIC.
j rTMRK timriLLKR atTTKl am
I I TO k I i.' ara aaa piMiai aafc aapmaiaaaal ami,
I aaalMr'irmiavaa I a M aaa ,4 ApfaB
I a laa, la fc4Ul p. Lama aT 4 -rtta- r aa ai
aal a . ta aaa ua -f ni a. 1 aa aa aan
kmaalklaVaa:
PSa V-,' l2 ara. . - Tiia aiava
faa f - tl aaaa; w ra a atari fc. mam r mr pra.
i aMikaaarark.i-l .ik laanpat a
! Bwraama alkaaka 4 ,m Bia. I m
k a ckr 11-1 a 1 1 . r a aakaaapaaa A Ika
sa-p .
arj a3 a V- iaa-aiaa taa araair ami Kaa-ai,
: a a ar-,.--) r rarrma kaar akak ram
a) a a 12a. ak-i a " a 1I.1 rka ara naaaak f a
? parama f pa-apa-i-a aw taraa. a j4 fcafal aBtlata
aajkiaaxrtt
T.af.' a.i &. Aapv 1. It.
rW fVr J J Mkm. lmaa Jkam
t fua.ia.t a-av Taaa- .ta km aa ar at
t I a.li'a . I .)t aa! afia-aa fcru 11 1
t ar-t raa .fc- :.) fa. i,i, ua,a aaaraaa a
j aartl-; I a ftm - ... a- wv ra aa) ta . tfca P-4
a !lraciialal ji ati aa) ipaaau aa-fca aa-4
I p Va a -d tr-a-r v karatl-raal ay a aa -kmp
f -jaa-'-a A M 4 A-:'- aa .aarB-. -
aam laa
t laak-i. mwAr- uaa i -t-t V'Uamrm. .
IrAWf-WlafU -f
fc K.t- ! I MApfc Aaar
tA AV T'-aH "-iT-afA. Ak mk-aa. 1 j . .-.
vaK r4ma ,W 91 Va --, .A pmVAk. .
rr- mv t--ApAf ( irVtrf rV-kt , -
-...-tp i A- '! a-r- a a tfcjcik nmatt fcfia a- -a j
a- A - fk-r- Va-a . tffc- n , fc-i fr A pip
B afc-a-C IA- -a la A S :A- . rtmm -- mf 4t
aapfcma I Ikrar a-aaafarama ra N. a. -a ...i.
; . t -a a. . . V a,'.:i-t a- liv- -'aa.l 4 ...r
, kail.-Mwa:tfa.'MiaVa;Kawi
Ir t. .p r-laVam. .V.a P-a-a
TV -i.J - B i7 T a. - 'I- a a ala kM.-
; TV a a a J tkafcaikl ar.g, fcaa ar
i .lal r aaa. aaprrt aaawafaal aaa
raa kka Ai i .ka. .Vaa
f A m-J a.a.'.a r aw ..I a, lH -a ta a,.Vr4
i ' -arkam kaaara pa arrt. afcark ka -a :m-t Mm
' f4-njr fc arararm rs-m ktia, a. ! -aa-i aaa
I km V aa fa .mi aaa kpaar .aaal aa kaa arm. 4 "ka
: raaaara. Il a c - a it vra ma ! a I al
pr -a aaa Ika rap aaa a jar ami k-k. a raa - m
j a. ii4.il a p aaaatajaa a at..- i alt - ta I -4 krataarai i I
praavil. r II I "I, kafja Tm a?
j taa p-m-Tv4 !- araatiaak ! Itftsiaa
. Ikr pkaat ma ...
l-iafakml lllp.l tm ta t-l
JTJSTKKCEIVED.
- '
! a -i. a.i .-.,:.. - p.., .
1 . ?
IM. at IP IT! IttllRTMHTaf COIL
ON HAND!
'm Hill Ot HIIU I PUl
.... k -4 HMT a
t IT 4-a -t a- pra-a at ia
aa fcfc P f.v. 1
a- 1
J I. r aj-aprp.
! kri
.
' ! T 1 11 l r. -. 4 Uk I I .
, V pkp. Aan-a. . la. ara
! -rn.laal.a-4 la t kkm t,
; a aa aaam -" " ' ' " --"..aa.
-. ala . Bk. at f aaaaaa Vat a fc-r.
kmkkkap , imi. ivai k4
i blBIali4lai4iitia.laalma,ia
m tk IM -a4a a paaM aaal. k mama aaal a.
ittam. tfca aara. a ,1 a. tma. - .mkai. a fck
j km-lf B-l k L..4Jlk
V 2
j , - pi,." r riTta Tat
lUHHI'SI J.I ii ISl 3 K.
im 4 a pr, kKlltlH AP I kka. Ik I) TPaa
t pj ,., a alraa. ( larlppall, Vkl. -a.
ta a4 aati k-at fca-v I fa all aaa. kaaaa.
Jmk. U pa. M . km n. lal kjmat. Para
, , fat.4 I via.. PaaiSkaa. f 'met tti ka aat
i a, air i a pa.- T-a ! . t'l la tkaaaa
' tJ, , - rl , a ga-mtat. r.tprm a a-lk at
, , , pm p.aa aa. . a. 1 i- a W Hti-aa m
I BkmV IVa. Pa-am. am Imra, Baa aaa. aaa
km a -aa.m ak) H i i paw aaa 1 iiai- aaa aa
: -1
11 1
. . . - . .
LSI f V tV I ' T L II T K H I I P
j l p V-k M 11 I Mi lltAWAt
18 0 O !
Mt ITtM-KArrUk AS kTlltlA
ItaaA a -"aaay at c amitaaa f kkaa fcikk
PVaa taal Pam Pkl tkil aaal ma man fa akam-tfc
I V aaa J aaaa kaaa. a-l aaa aiaa kaaa lt
aaa AVaa-ra Ukma kr . I I V farm m all
I ifcim aa I ll.ak la Ik fct ipi 1 kvaal tPa4
atari, fca a a a tfart u-.k Biaa m. Ua
ana A.ia-ifc aar-a kaaa. imam "am
aaafcaa, (a. ir a-
. . . laVaM.ara.aaka a 4 Tfcf-m fl .
- aaiP ii B I iaaaTa ta-ma tk-a-mta. t. ar.
Iiaamiai. fcaW Mia. kraa. ri -aavta la
aaa -aka taal kat aal ai -1 Aa4a kkm aa aal
tapaaifc t kl II HI 4 fA a.-m kaa
akpvaP - -T-- , . - PkAW tt aBta.
sacwoAcaika
OK I m aS 13
' PAR A.ILC.
f Warn "PA
I Aaa-a kat I
Cm Pip i ia,
k ki t kl.P4 t A k BIAPA ami la -A a ay-A-
il Baar tt IB ta-a. s a klmaaa am -4
AXI OA A fckt k. IMA I-
AkaKk aa IB. ikal aaaa.
I -pair)
a pa- m (WW
4 p Am H- k-
knl."! taa-aa araat. fca) 1
-..- AA a-rnl AT AHHA.
Baa-tkar a-Mk - ainaai mat fcraamk
kaaa tan. 14 am. aw-tlk aa AatrtAi P'1' '
P-m A--ata.
laalUlt ka. -ajaaj tkt a-J p nm amp
f Pka Ekat t aa aa a A ttt-a.lpm. latatkl a
I fc la tfca tWI la 1 a P
K ,i- i- -r kt -ava k kfc k4 p" martyr tk
",''V.', A. MJAOA
aAycfa Cherry PcctoraL
- , A-t ? - - w- . I Ii mwt-'h A -
RLITMTT TkakPTAAA
aaA. tk lark taal akama i fc
ka af . tBittai Ita k
aa ia)
al aaa 4 Ua fcaa k
fciai a aka ara 4
ua a 1 at Aaaaa aa
kaaa iti llml
- i
i
i K
? r
i i
a""
1

xml | txt