OCR Interpretation


Brownlow's Knoxville Whig. [volume] (Knoxville, Tenn.) 1855-1861, April 20, 1861, Image 1

Image and text provided by University of Tennessee

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83045628/1861-04-20/ed-1/seq-1/

What is OCR?


Thumbnail for

i 4
I i
i
M
5.
; J
i i
!
.1
i
r
li 1 . UJUI II I 1 II II II
tt
I
j
r
1
V
I
r. S3 a SLOW, K5or a ad
ESTABLISHED. APRIL 183S.:
jon vv. opklu
, ..t-. r th tt tc in n.
A rt ....a tt bar :, r.
V " -. '
" -us Ttrnn w. muvb.""
viit' of TutuO Fitft aoi 5tK.tif.
kr !, t ? t.!t t.fct V list ttt.
, , v: t Hi on M rv.
rrnrrKiimt, .. ...... tvta a
I H r v i at I. a. !
I ' ' I HUNK ;
W P F CnKATIlAM. j
F n lit. RI!llt.V
t ;Uuaili'ik viitt eontrlll
I K 4 . .
Iirtl t till iM ti
t. r. ni.wiiT.
WKRCRAMT i ' I O H,
k tUT
t. - ' -
it jut if ( i iun mi
11
et. r. it. ( is p r. l
M . HV:tlT
- i fc v., :
V
t A V.
r. ,
THOMAS J BArU:
bW ' . r . , . , r i h a T
a-ta rat I k Tr4.
A'
(i .
B-t
r
.
tt . ...
R. M. M'PHERSON &. CO.
riim m i: a u INT.
rrt'tr
It B.rNtNWlt TKtlttKHB
. .1. v- r i mm .
- j .. I lw. u
1!
lit
r. If
UliiiMi at I. ,
! .. .-: t f miiT
at tlllK T K a rc
Mr .
W. C. r.'ADOO,
I7TOJ1MV A T I, K VZ.
it 'I! I. l-BI t( Tt' t i Ttar tat tot
CAMP MOUSE.
it 'ti i. j; r -rr-t.t.
i
" -an -ai-tV. ' 'v Ba .Bftw) iaBa
1 tW K ( - NMkM
...-.. K. U V4H.
j-
cr..!:K Gnrocr.y tco.
AMBROSIAL OIL.
.aa aja 1 ati
"t - -a-tr J.'i.a Jb, am;. jl . a-
tia.tt.ttU.
ntK TliTKV.
Il f'titl. . Btl t KVt UL t !! at
4 ' . w -
tt t
4rf '
. a
C'lSCtrf CAN
K CL"at
t t a
111
!' ttit.at in ar.M t ) .a Kltkt
4 a - -i . , ,. ... ..... ...
! -' ' . . a
i . t- j r
l 1 .. -. t. i- l.t .
t .- . .. 1 . ;., '.
II . I. f. ! . , f,
a . ; i- . xi- a,,,
. i- -. :.... I ,
it if a-. : . .. ;..
- . . . t. I . ,l,
H W'. f..J. .... i. .
i-i - -.. tl I ;..J,. a
I)IRiCr IMPOftl ATIOM.
tut : tit
. W.BV4 - . r. 4. .
I,
. I'
I
i . at 11- .
. . 1
..J If
4MEL000!:S
I i T K .VI ft, HUM Ik. It. H .
I Malk.rti.'a M U' 4 tf -,
. a.- -4 r- .. . - plf VaJaVlL I
. . a-tt ..4 - I sl
II (a
V4 tfl J A
- tataa
L'K!,fc.tlS. TO Vt.' lib AD,
''i'' : 1 M ir ;K..ll.KI.
4l ttihl.f
I 1 4. ItvB at- ! .
til !lv ill
' 1 .'! . T fc I. I.
H A-Stei t: HILL 4. fJOODLOE.
att .a.!-1.!. aft.. .'IH -4
ols, Shoes, Hats, Caps,
A ., a...
. . . 1 1. 1 1 - ii.ii .i.tai
tt tl.t IttUMK.
' " -'J fci.t iff 4V
' " I
PRO DOLE
'-ltot LTjttrf) ti
LTBlBBtlG. i
H I ,s, i A-
I 1 V" tKAtro Nil Ht m. a at. aI
? ; ... . ' ' ' ' -. 4 it ,
. 5 J -,J-t'--'.t-air44 fff sfMmmd
K TOO at OF UUOCtUIJVa.
l.-4; .,,1 ( V j, JL.,tjr a-a.4, tj,, j.
"' " - la. f -TB, At .44w4rf f-tlAAKr -
'S tj K Mt ftt-i -t4x 4j A4'
I ft" -. J ti li fcaattt ItVittlUtl. Ihm
It - i atv-ttt, T.- , I A
"''' 4-t.A 1
ftxrfHrtt.
THE 1D19S EXPRiiSSifiK kxoxvillk wmo!
. 1 i "iwin
, .
iMids
HCMl) V A 1. !
II- M A N X,
1!
mhiuh his k k t ( k vi
(i.W STHlir.T.
( .' . - , ;U t 4 I - I:
. . . . 1 li t w I 4 l
l t. ,) .rifrvt
- r ( - . .. f . -t 4 4r- :
.1
r h tir. k (it cMict " '
i r k I-1 tvi. ni k. ( mow una
.1 - . ,,. I, U. k i. . j ,
IHl l lltXhK l) rtMITW
ttkK ir u iWH.l.ls.
iTniii.llu.mLi.ro if i k
b . I . kBkJ H vi Cfc to --
,.., A-:;a, .-,,- . tat.)..
Vltf i.a .4. atf r .TM---..
at . . B,, (trV t . A. kv
! -at I.
r- a
.1 :
tttifr. r. Btnaa-a la it"tiT rt.N
. ' ' '! Mil. . Bv...'itr. f -.
s d ir r 1 1 1 ix o ni cru lt r k a u
'llir Mi an
I V. ft r . ( -
titir hi urn ls btMbk T.
' I - 1'. i .'w t.- t . pm fcv r..... t.y B
twHiuiTinu larLiiatri,
r.vi'.. tji.Tt:T
rt.- . r
... li , I.. ...
. 'I-
r t m i .
tl-. II; V- .i 4. I. ' .IVif
i rtitiiti o.
:. r
FALL. 1860. WINTER:
DHESS & FA0y GOODS
ItX ,,
a - m .
MWi.4 ta Kava-tatlU.
i,.i it (T.vt.1".. a r. f
Hir at Mat- aitar in.. H t I t4 fttac
. -. I . fa . W... t lv; . tii1).
: 4 . )i uil 1. S..-:, B ... v . .
tt T tt-1 It K ILUb,
' ' '1 ....
a r . ... 1.
. " ' t i. .r .
- -- In. 'I . .
I ! II I . I f. V 4) tr-lU
irAt(. W If
i)'
M AlUft 9mv4WW
--.r W-U Iw BV4ka rv rara nim t.ktaj
' r.avajjfc t 4) ! i w
r4 t l- J 4t ft t a;
- U44tMi lit! taanaaaarf
M. i4t akfff
UkiBtri .- ttj )H,a sat r-aJNKttr
Oti JKOt A. MlL.Lii tU CO
a. ai -a. a. u.ai ia
Tin. U.atfra aid MUUm -Jl.rf,
iiHttntTB, ttjBtnt'iK ,
n v-iti.ii iitiH aku fnu;KT,
! . r a.k . M-avI fw
'"'' tl.TltialBS,
'"F.iSTIBf t'
t totri r-Tt: t-iKri'tiT or Rt.
. V a... -il ! ... 1. 1 i i r- f
a t--v r 4 tr.i . aM .
JAM a I I.i .f CKMEJtT
OI 1HII ABLK (U
l Mp ...
Ml.
a tt at i -
t Ulli
t II ... u t II.B..B. lT.
l( . . U - I . 4, ,4,
- Mif- . 1. .4, .... I. 4
-' t a) ma i.i t.
!
tt I LI. T.t.
ih. .. i
tiMil; a. t IVlfc
i:.
I'll, aaatt a; t it.,
HO ttttt ftn.o aauait.ta.ia
t- -a f ,1 r ... . 4 , .,. , 9
Htttt
' u.l .1. i.
ii- ti..Aii a... i
t tt
'ti.!i ia.i.4.
.-i- . c.,f
ii
t J- -1. a . trt
A
ttltf. lat af t44l... 11.141.., Il.taat
a. i-1 tHtr. l .ii t -.r-t 114. . Bh-i ti-
i , . . -v .....t
f" l"l (tiS .IH
HOWARD ASSOCIATION.
I-mi tfri rift
. B... a,ifi,ui .ai
' ' ' -' -a- . 1.m4. .a.4.M. w .
1 fj4rm 1M ..a ..--f r. f.
' -.-' I tut A.mII 14.. a.
t"l t lain r. l.lttk l.Httla.
. I I . It., . .. . a
aj.i
- '.I-:.-. i.w,
1 v
-! -4Ml aa--1aa1trflt.
h-BlBr! -B-tr. ri 4
tttj.ii m l t K t- M v
' t ftMt t . ,w a.. , t .4,1 ,1,
I i. 1 , vaj tatl
r-i t r flu; -f ,
- raat !- a . fa-at,
. .. It
I .- fa
J a- i I 1
Il M . Iiril. 1-. t
I i lit il I M I I
4WafHt. Aaa-f at J tj
sM4.i ly
Vholeiale Dnit? Store.
1 1
(llr4VI, lttllllll.lt, lilt
joiin
J I f it ft 0 ,
Va a? Mr.
alattairlMa I k.a.1.1 i.t tfaialaaalt ;
aa4 M.tau Hi.ki.i,
OI.M It alia. ITTKItlOtUfPHt. !
allaa w , a4. t.a.iu.. 1. ht.l.r l..t .
Put... 1 1:1 i-l' u nil. tl;- khlrilMt '
IrliMMkrl il B'.il ILIMibl .411.
MidiMta. tai,k WM4 p.4.4U4a-4a. I 4. .11 lUmm .-
mat 4. "i I ... Br p4w-1 1.1 a 4i.ai44aa I '
m . , .rrl .a. la ..aai.a. imt at . atil
44.r-a4w.41 taiM Mt4i. at ut aar't t raa j
i.i.!i.fai 1. .. !. a a.; kwtiiaM iT if
- UHI.a. Liltll Ull., It) !.. TAB. '
n) it.r'a U'l 1
1 1.14. trf- ntt :
1 iioi ial no. at
t( .
tt Al.
I I -
-41
"III II OD V AH It II.
f.i.. t nf Mitara
' - -i .iM.t
44ikAV
.a. riNiLi kuip it. .a im.
.,00 ta"!
. , t-.-t, i. I k. Bapara
,a,a4 Kw. Ha., taat (ii.av tiii V-
I" , " a.4 a.4 tr .1
(-' JaiBKa
ItK CiHIIilltHkt
AttJIk.
V -. ttiaa.i. LwBaral
t tta Um. k44 ,.
- tamaa ttarat kilM.
t " k--rti lat
M aa.'itr Ifcrfaaa. B.r... 4a M4r4 4a. .
t-1 uaa a4 1 4aaii4itaa, aaal a atbi a-sarrw aataaa
441. Atata A
j,k . 41111111
14. Da,
" 1,1 BMI
tt - tolia. r l.iaai. aatt bw akt mt tr.
BI.4 ,.. 44UAVJ
a --
".-a -I t
i- ,
. .. - .
f "'VI B( ftoBBMMaB Mn
i "
w4
I i3J
,11 til i!2 2T1
' t i Su
.t i i in p ;i k in :
' .r!Tr "r.T- rrz T-tz
KNOXVILU: WHKL
.- v.- t
liViiUILir, YEN :
B.ttlwtat nod Suirr&drr cf Frt
V-1 an i.ii Id. rf i riiiii trh i m
.imt'T t,4t i ti . tUoair i. I).tti
B ilb taax of Bar, let rf' "' CHib
ji. a4 V ah.ii. Jr4 ri-8n.! w: b.
' " pM-)-i:u! I'liKHi'jinmil l.il
1 h-l b (t lli m.b! Iw tin i rra-liia, at
a . fc--1 it ia it.1- . I b...b4 Kt-j, l..i..iJ
f'-i-a irhvttt H prt,- ffioa l y tt Ida
5--.iXB lt.!4rt
(' t t .tt'.i. A(.ril . J --Thf ,i'J la.
ff-a.il! Vr It inaofa tc4 ' Tl taiiar
i.. utt fuii'tau a I.h4. aV"r..'t !tati aa4
oti.rr KnRi. rt"BI-'l ar bb tart Sjatlt ihit
n r; l 4 t. .ii'iL Tt Htm b r.
larn.i lr tJ I'rrl lll roBitn
1 1-- k 1-54 i' p.
V m!'H4''i.i. da i .i-i rri.r J tV.rj
a t.t
Tl ;.!. to , aa) th Bif
f I ;tl tt I l ' i--.'nB l (4 t. lrrl.
ni.! riii rnt kiai!l'!. ..a.a tK.t tat
U.ri . tMibltituti .ti4 at.. W
r 4
1 !i. f;i-ii rt.t n1!r.i tJT BiiHifit
Ibui i39i.4B Ta 4.f iftav'.rf'a g.a. aata
t .w . it-a4 m4 il i.rfntt. . that a brrak
tti ri m Bi if ib tVif .H-iatlUM"! !(.
SS-:r .U'ltiiH f-pla la .. IUtr
ltT 4 ti nT 1 ti r .t.r.-fM.t- -., itial ia
Bti!4 lait.tit-r aii.tt B-a fir a err rt
.4B't..f if Im v . fft rrn-.twr.
t a f ...Jill !. at t l.).a'ttt4 In trj
J li. t ', it.r.to Iiwh.
f li.. BMt'-lfea.frail. Ti.. t .a.l;.B l.
f B k 6-rir$ va tt l nM Tt BilB
li rr tit-id in !- fur lit (-rt4 ftaai.
T a 3 IB iBb-i taott anHta-) ttt ti ril li,i
eu nithj:. w.4 t tl-..rt4 tfHrrrt" I.taa4
U lif f a Hwriff fvrtt.t;-l:i.'ia.
rtrr .B itTi. J
TO R.ml.i'air.t r -Ta
a Bila ttaM.rr- Rar.t4 Atttal B4
ttar taaaata.
I mllti tut 1;-Tn ttttKBrjicfnt
rvaj.nti. 1 a KMtat.ti ItaStr. 4 J'f
. I .-it r;rtt; tn'!r. aaii r'an.t.f
ti-tvra'c,. i..f Bra. Il it rfir.4 t .art ltr
in t ali4 tf lira r.
!.. t w a
t a-attaat - t rtit al aC tjl bb t aaaala t
I'tmiii Art 4 II T:-
1 - ..fc4 tn tor faBfaj at 4
V-.a ia tUr n-mtj, Bt .a ai!- t it
..! Jit i.j ij.a a -.if iti Ui tr.a' -r tf lutt.
t . tin U in a, raarttfravili It at .!
it.
Ttic t.a.'t '..' tae.. Iiaia oit.1 ilittr
4 -Bnaah -t. ;i tti at aaia fci
triiii4'ii 4ur .iif tl.a ilajf,
l'aan. li.ti. l Lata bb4 a lMr4
tt.aa.i r .f-r r. p-.rc-4 atf tf.a Via.
Trt"l.a .ft .mjt rtrj trala.
Jn. ra atari ti a
' f tifTu. t;.ii! II tn af .t'wi,
Tt koaiivvi'iairfct i. attit ( HBf ta, rta
lil titlri. Imn kwtur. Mat ,a
. i rron Qia-.r4 la La raatt( t. tur f.,t '
i B gkit. i
T:; t-rrr r-tii aat.)). tfc-a bar raiiaut ;
(t ta Ifif t- aw.tsf taav raofti.
"..b a. ib tka ce4i4 4 rta.Ai ial
ra4t to utK'TaB4 ' U, ABttaat I
1 i Lara-a taf ttta art, I'll vataua4 of
. i-at. v1t ao'.4i.ta ttat cWa.-aal fwal aa4 pi a. j
- iWiv-oa. b4 (bat kit Oainaaiaat. at ia ka. j
Br ai.4 4att ta4 to tin, tv4 imirr.4 V...
.-it rttv4 Ibrra toaappir aita, bat lira Kaf j an a t!;'t. la 'li-.e,- Ikr t. . t n umt ai tJ4
.it. ana a ri4 a4 T.tka t m4. Iti 1 4 .aa ic :i. ilit dut au4 r.ici,:u,it bnui.n
1 Utl baf.it .t ap l,r. arrittd. fr S rnjatir-J it tljn art it tit J ut a ran.
b far ri a.wff, s4 a a ltiB4rsJ a4 j lr aaaii., , t.p m aoti . J tt ...!. it
oat Ji atitl lat nil b!U4 tut .flat I ia iLr ; ". a'l.. t tn- i'f, !.!. Lt, tra
fiatk, tt Bit! fiia lLa a. il l oir tp... ( aJ Ub I. a4 lt.r tia N-i.pi t,f t;i a h.4
ttrar M .in Ifca o-ii'! War Itrpart. tariirt , i.rtli aa4 .-..mli. ,;( ,.,(., !
ti,.ot ! VuB'.j i.it tl-i KfUl ti.arfal aaibuf-i tt af tL fiviaiUera l-. nij fcj.-.r
i li.r Ttrrj i lltttH ,f f baiU.tvs Ibiitur- ta b attai at, ai4 il app.4 Ida l. n'ir-!-.
j.;ia4ai anil at Ibi'l iiBi.l B'.liB a. ; lur ttt rH.trtt li iiHiitt our aalunia.
. Hub af tl.rt.iiiriBnt.al at arBHivltia, that Bi.aur,
it a e, II all. pt lit fura..ti tha Kori Bilk, ...
rrjt ..-:ra. a prtHm'M kt'tf out tb.t 4aa an., SjJ'JtU tt tLflr OJ
ti. tt cf ant tri .( Ik kib4 vui4 W fit-! M hatr no a bail -a t..nrr.,iuii,i' i
r I r.lt - a f t,rreai.t,l aiialum- in pi a.r
(Xa I
i BpA.a tin hr.la of tvaa t.i 11 tajr. .i.'.irpt
-. ttaaartcatai. III. aiataai ta Ilka a, i . .
H taaa. l,'tt-i..tt-, ae I a 11. !.m.,i- a. ',n
I'nuuittf Afrit !!. : " 1"l''4 to r r.4t fr It.r ri nf
T t.. Wiun ; I ata. 4r Ik Jauiuxduu i-f tvuli Ul.tri
Ht.B ft . Aa auiboria4 tarttasyar fVota i 'rraa.. I ailattilBg li,pi,..f t,o,l.ri,ri uni-l.t-iiutr,
m J-..I taf,irajr4 i..nii8r n t.at j alaara 4rnaa4iu tl.r pn.ip'.4 t-ni.nr
,.4u...!f u,.t rr....,at, , Bill U tl to u, at.t.,,,.,,,4 pai.tn.i.ia, .b4 ,fc,
t mi f- ital. r -(..rabtj., !f ihrr eaa, forriblir . . . '
f ltj Bi.ui " a4 J ' B'tt"at t4rr af htalr.m.Bli:p Ttia a It-la
U. T Bttt tkataa. ' talr,-taaMMt fc aa4 ia.t It., kaa A4.
j B.lnt.lr'.ltkrtt, bar ((M.kc.l a tlii ihr In, l.i -l iti.
J 1 . ! ti-rt to ttaat r.Bl4 a J. r., 11, I tt.l I,..
MBii II 111.11 W at aa ta Ctaak. ! . 11....
M. ..,.;). i W"a4ili4 f rt-rlblftf . BMl.in, .ate
HlfcaBiai, April 11, Ma. 4iftrtbmt..a af t.ni!t 1.. a thirU r.t, .! ,
iii'.u Htii it....", tkarli.tiia: tin 1.,
aift tmiii.iL.4 ItUiligiK.r t'. th.. r..i I. te,
!,..... 4....I., af ..tk..,U,. ! Mr. ,.,,ttt, , tM ,,,, , Wl,
t.n.t,-r 4.1 it, a.Mt ah., t ...iaiaairal.4 10 : . . , ,. ,
ja tl.r iatiali..B -f Iti tt .i.iaru It- ' " ", r. I'M -t.
, . ti. t.irt. la tpt t'nrt haaaiat t.jr ton r, ri.a j r-atr.4 a liii r-mtr, tbav ' a.itvo.ty it
' ai't at urn 4rmatt4 ii. .ani-a. ha 1 an4 tf 1 kar, tli it ttoibiag -rtt." fUf n,u..
, .b...r,.t..r4 ,...4,a..B,b,a.,r..,a fcf kr ,.iralll b4 .. ., , ,rm
, njf (ii'ii.nnf, In tiatii II. An. a.r. 1 ,, '
lf ig4 ) l. P Hum. j "r "J!u"f ';ra-ar,U.1ili,f m. r-trtatti, '
; liriBj-to ItiiBiJ tHti Niirtbar. Lltr ihal foil. n.
' W .T j t4 Atiiia 4n in lb. taik it. 1 i.iblun i.i'
: . ...... t aetata. ....., rtuw, rr . ig otll .. .l.r, ..,.,H, ...t,,,, U
t attitttut. April In. ar,l.
Tn I. P M titta ;
Tl.. d-wiaa4 Bill U
to lit tawMiM-rav,
I 3 a U b
1. T. Biti attiaaa, ilii(a4iT Ut-aara
JNU.4J
" aarataajr af War la ata a.. ltaBaiaa
(atraV
K-'trwiiHi, Apr) 10, lilt,
j Ta K'B itaat at0, t barlrtiaa i
! I tltit llirr art tt-tHial rraiaat ton art u4
I aith tuiirttt ruoJ.iloa, tt la riati4ar4
rtfitrrr ttiat yoa ibbI4 avakt lb 4ataa4 al
! aa rartlrr hour.
lSi,o,4)
I., f, Wtttna.
Ua. IbaariltM ta I aa rat Birr tT
Mat. ..
I'MtluAaTati, Aarll la, .
Ta V. P. Wtuca t
Tba rraaofit Ul p4tl tW laralt a'rlatk.
l&gm4 ) i. T. UtitttatiU.
A
Ta tka aaiBtaaf ' War.
CKAaaMftM, Aprtt 11, .Ml.
TaUP. Vaittat
1hb4 taul at I o'rUiak. A!)tr4 till
trlitrkklltfttt,
ISaarJJ U T.klAmaAAll
PUT HOXK ON
KXOXVILLE, SATURDAY MORXt.VO, APRIL 2a, 180 iV
f . tt a. I. (, trari.ui
St.t.-T. Ar!. II. Uil.
ttB. xnriHiM, I ttartrttivB ;
, Ttiaaraak tffij af At4n,R-i.
f V.v 1
Imwmm at a tt .
t, iiiiWMi, April It, at
l. (! :
"if rl-o'4f th m-ip1 ef tout.
jj tl1it. ! tftttg Ih ratina of
. 1 1 fort, i4 to lt i ft'lf tirw tKt H
W nthij 1 9 HI ! ik. .ii
J I' H Vlf W tr, Ml
t ft t in f it) .' A
H..Tii.ili. Arii II, i ( 1 .
To li t. Kitt,t'lirlf-lva :
W4f.ni4 4ln rll.lr 14 tHMl,r4
Part Murfrtor, il JMah-t AJm-i il mnI
On Wat 4 (KB, indM-ora ft klm. h
UltttruU, nJ P(frr llttik, tn tt
ill B..I sit gn Hain't m. neirit
etiri h.-l4 r wpotri git I n rt )..
t ;p r (V..f ir4 that to ., ,! Iti tf-
j fniwJ, rt.. tti furl. jmr jn'tiiFKl
! (."ifn-H J I. I' Wt.iii
f
i .r'ii!
! "vmIJ b.,1 f"V I .1!
!
fN.. II I
4 i. mt
tt at.
( miiiiioi, .tv?it l.'th l-l
T !. I W.tt.t
tt r nHia.4 fi I tt j-"ii t.
(i fn I f I'i tt fk'.tlia
llir kr4 Irtith I. n-ncj I t !.
Ml.(ii.i'a.in!tt nf a rtwr. r,.i t yr .
til.-B .f .af et iff.:- ti ,r cn!'rl
- ti HI
Il t.l
A'lBi.ill.li.llut .1 t Uinf (III. . t.4
'. an J trii" .1 ll S
rl ti ( V1-'
la Vi-f r.n 1 1 . tf .:r t ;!!.. ..(.'. j- ii ...
hr itiatT. tfftf.t i.f iVii . J-.;.' m r',-.
allw t fa. t . aila if t i i "i. j r i
aji.-a Iti A. .'hat iti!. I.. t0i
il1. i-'rai rf -..I i.i 1 1 f ...i . t..rn T'r.
- 4 t .
. .r
' . . ri 4
I !-..: 1. 1
t Umtii jli I. Iri. - n. ' ' f.M . r ' i
at tt t ,
i.riiHifi
In a rci!i.
t-l M i
Tit ,ii
a rf ar.n
ItM ' '. ' I f V' I f
-i ; b Hil r
Tli- S " l-r i. a
a Kjiit or iwit I y,A.t !' I i T(" a -.i
.j (fl. 1. tt ttlftfi.l. J.r... iti'.l I., it . rtrf
wf a t.raft, ibi. .tr. 1-1I lir il
V f't'if '-f !.'! fitar.t r !- . a nt.!
iti t& liiJ. t.f Mif.iti'.j; tHr fiiB.f
..( ;lP(in j-a lti bt Irt.l t. s tp.f iHrrt-.J
ra.raht. nr. .011-4 'ritijt. t.
(H'lw I tr-W ..'-...ii.
t4 W.ti r J t'.r.r 'ft Si..;"-
Mit'l r '! BpftB I . ! - '.
if it r- ti- r ll I.1;' I .'t.
ai!'" IuVmi v- jknti a ! i-Writ-
l.t bit tvit .i.r i -.
Vb !l Il frr.iB .,!t ;irf .
fattta... . t f H'a.r ir. :i'U n -ttt
iiil (.!; I'li-nti, a t.
liajf ltf .mi ..mt f). 4tl.ii -a n
an4 1. 1 : . : tr i n riiji i-f it.r tf -ftr..ti
.t.i-. ; a., q r. I. fit Ti
II. ;! I.tarolii t . ran.i i. ! h
fi tf. i : t, T- f - !... -1
Jl.t la ru Irttii.f a r. If. .T
ft a . A-! I.' tut:, ti-; -.t.f a
t4 .
.it ir
lt't
tB.t a?
- I r i-.'.'t
,1 . r r .
f li -
c i I I i .
.. ! t' l-t
a-itiii lii
:.tr t-
t'i
t I'
ttr'. i-.Mll, .t-.t, S,.,J ; t . I t !
t.0. -naiat, tVi.t ii-jw; i r. I ,
u.'- a: -i ,..t.;.ii, .,. - . t
rra t .a.nift.t... it. ...hii-j; ai i t-.
rr.all vf w i ilt a. ..'I . a . i ..
B(f ttl-SJ !.. Brti...-; .i,r.4
... ...j
1 ...ii..
I ' . . w rut
a i U"t
. f i. H.r.
ijitattir. Tti r ara tt tli.r j t. t-
ti. 11-
. - ' . I'll' 1 t-IIH -.:i; 1 (.lin
, -t
4 la
li. rt fc.-..tr i-t,ri;t, ui'iti i.My
jrat.fv it,.,! ,t,,i,ja , , , .
lu.tM noat li.t. il lu !.r r httilil lu..l ' .
t.rt I ii-rli Iar ! all iatit)lr i-4,i .. i, i y,y.
"J Artiiirfji a.4 It.galat I- la i?i ia iht-.r
lirt an-..!., an I i.i ih.m tt titi.- up a
talsir, lur a fi: nh4 tL.rt fti.. and rjiiia
ttii-tH.it t'..nr anil. 4 ail a. r. ti. l.r r. ,-,.
tit.t!!tir. of tat i Mnimit., B'-ji. t.r 'rr
mar br.
Aai-lui-r, sn4 a itirr d..nul f jhi l
riiaaa
I urt ln t.a. to
l i .ti I.
l,t fi o I I.
It.,
ifa
li-iltteiurot
liJt tf fit kap-ilrl
j fcall.li.f Brokjj llirrr i. uu ,.e bull." Tin
apillt ttt t, ttt rouaii t..t, i. ib iH.iM t i.i
tut ttrtrtu of atrtit.a., ttb rlc tr4 l.l..lu.
aJ aba kuar brtir,: b ut at Wa.kintue
l'Ua4rr it tk U4ir.s ivKa at lb W Imr
lloaar, aa4 lat rkarti t, uf lb p..liii..l
tui-Bdliaalt aba taaruj ari,a4 Ihul l.iim
Iratpi, it itai of a iofitf .. I ul tcfi.-
gft, twrklin Wna4 ati4 laral ia I tir tiauia ti,
Kigt-rr t ,iKkul fWiuaalt, 4u! t Bb- tli.
r tk 4Mta trf lb rtr) hat riitjntf. 4 ub '
kaar af tb Mflaat tbrfBbt tba I t.-
I4at 4 kit t'btB.l, ir. Ik t ai'.t (hi t; '
kat bataia par. kt ,ail att b at ail
taqiriattl tf tba Hmnn ktlrl. aba a...p- '
4 tat tb aaatpi uf a yuulbrra tVar4 . i
Aoy, at tkt trrakiat p trf t dr. tf ikii-ir. J
4tr BmbtaB,tiirB out tu bait I.... bin,.
at an., retabareA milk tb urra ttvu.bipMt
4f LiBtula
-. j
Tb lu&Tilla Vomi&Ut)UA
.1 IbttuAAU.. Utblato a,.
. , w" ""V
la KatkfiUa, Ikt Irat traak la aril atuaib, to
auotiaal a eta 4 104 bt ba iupp,irii-4 bj tki
1'itiua aita mt Itta tttato tVr Uut.raur. U
atba4 a to If at a,it ifc.
, a-. , aa a. pan. tB
!
ft.
OUAitti BUT
A .VI 1-2 1 1 1 0 A N H.
U li rair, ti ,(., .( ,i, Ht
i tfcjit Is Krt fli, lb. im.
' I tkr i 'iu- nh I trio
j ft, 1 tt ( , e , ( , rom.Pf il
,u . . ... .
: ... . '
till, tll 't1 f. a tfufnmrf .!(.;..
loll (wiWU.; B.Hi it.r , B m
lB(MM Cff ) (! TBB. IB
Lb Cf tilt I BH,.., M Bl bint li.ra.MB.
Hot Huu'tl i utcrur. a iwu
! Ii. ,4.rl: f BJt,.ir. l .if. .4
prt...aj b( sr vvfrti.. fur b, in f.j rcua.
If ItiBvtifc t li. . , ..... ..... ;
MHa .1.- . : . . . i . . .... . .
"f'r Hifgrph In oar lao, t ttl.ij. f ;
IkBculilM b( l.i r nr,l. , .,u.. a
Bfi., IxrBar r h4 tiibl .U ..
a ' kl4 Mi. iftr. cirv bb4
""ft I" .itl atr, aa',1 4 a i in. I IB
Itr nHi" i.f tK ir.t Tl"if4.t in Anj.
at. Tti i... i. ul tl, Mnia ait ,.(i,.i.
' to tula tut a l, i.t tl,. .1a..) . ih.
it. r. ir ti.i l-liritr. a. Ii.i.mi .! -nl-t,
a. J.'J ! t lat. .iwri. n.-In-i n li i t i.
4 lali'ia frut.i til umitin. Wa.k.i' l.r
I Bia in i!i riaM ti.ii:Hij,;..n il at ai. a-.t
' t.iif-4 (tt tij a B-ai'iriii ..I W' r ;iu. t
'..f .Htorali.. itiMni a. ii iii-irii.-iiT
itilllntt, a.t,iB( at- tint.',. .1 U.
( h-.ll.jci tfev Jn-.r t I . -Hlti. ill I'.a - t.i .
V at tiMifii, tii.ij.iri.,. J,ftr J. '.
, 4.4, a4 tH tiiftn a rr. .( . (,i .i i s .i
fi m t.t.fi ... in.l I"-' i 1 1 1 1 i-L'-i
tit 1,i4i p. S . . il t ; .)..f 1 1 III I'ii ;.
Iriitt Titnn -i a-r r -t t )... ! tu ri . i :
B . I I. v Jr.... .. i . ,....,.) '., ; I .
.f I Hi- r a i ii I . i .
tt a mI( a-1 ' .-. a : i.
t-'il l-'niii , ! nr. ,. I I, .
.3 I St . I . ... ' . . - rt I I it i :;. ,i.
ifl .if ti a a I f .... r . . t ' ' - ... ... n
. .- I r l I 1 I - r ' . - a . . ., , t J
in il f M iii !u Im-. ' r r i . . . . .
( . . ' 1 1 , r . J H r ...,..
l i I-. -4 it. -.'. i - . . ' i : . .
t.i n'rtri i i.i .-. ( -J
'''I'Ctll ttgi-l IT . 1 ': i I Hi t . .
' - t -I. .' r - j .i ' . ' . I ! I.I . : r ,
'-- ,! u. t. aft.. ' : ! . Km a
. . ' .'I 4 .- . ' " . - , , I.... ... . .. ..
' ' ' '!'!
t.t I ,tt ti.M
t:.r ! ul la - I - -
i.-t li.ilr'tn.i II II i-
atl. i. a a . i i. m
iiti-nt nit- 4 a
f l.ijr . ,.'.. i r
It a if. tut .: .li t .1-
1,1.. irt I' r -.- i
f'M.4 l ' - r
i . t
it I.
tcr;-.ai;oti .'. Ititnt
f- .t-.
.- i, i.,.. ':.!: , ! ,
... ; .Jtii. I!,.-,.. .....
! . l-'Ej U ..(.'( , ,u
i.lln.1 tin: It...
r I r. . -'l ! , ...i.i
I i .I - itr . .. , t
I I r.-i i a o t t . . :
t f - .. .i... -i.i-.
t -.-' ilt' I'J'I tl
A frnii.! wp- 1 I .1- t.'i!
titr liii Tr. j- -pi. ..'
Ik. r,tt.li,r i ,fc int
t," I ' '
I'.p.t ii..i ii ;
Jilt . pi,!. . ti:,,- ,. ;
p'-..l rt lit t-.- .'
t-nrnfi.ttv.
K!l f'f.a li'i-il
titlmj rV.tii in la-n,. I.
!, tt gitt I It f p.ipV i:.
tiffli . b,il B4 b - a ttii-th-t
ii'p-T !.r.
t: IH I lil I,.
i. l-c. tt .a a !
1 ' V.r 4 or 1,1
l.r-. B I. B r. ...
"it" ti air .at
aai.ata lb. a.i
ji'iii.Ir f.t,l ...
We Atptrciatt anj Thtnk
r ti tt at 4.1. u l a. a... w.-f
th-n-ful! l.tt4.r ll.rln. lb.- I... t f fat
trir. 1., in t.riiiu r-iir. Nuil'i 4.1 .u'fc
Bllil, JUfitlf HI, tl in injt. f f' ll rlr-l.
tti. it fruitim.li 1 .l...r 10 t,.al iSf 1 . 1 u...
l!na t.f fitr p.p. t Tii. altil'.nal Bia.i, ,r.
I' l fur it. 4tt.rtT I. p.. 1
tbfia B-llti. l.Oit iu itmnlHl it rri. I utit
Bni'l l.aUlh. .t;r.ita! l.r, 4, B-. IhrJ '.- a I a
'.i.V4 It).-. al.i. t.tir a Hti. I .-a a r... in r
( .asl af Bar 1'j.p.Mii.titi t.i tUt tr. a..i i,! ; - .
ri ..i. -a t piiw itir r j t.i tatii.ii cf uur p-
r. hy an Ia4afiattil.nl !'! i-. a. aUH. .'r.
pi t. aa I nil i.im.b IK. t n r lir-i .r.l lint,
rrutin at 1 i-r Ih.m.f . f it . prrtu . .!
Juries !, ,'v iii.r f i' i.r. .r.i pr..fr.i t- r
a ,; tir laaitli- aal nj..... ni 1. 1 a..:,, , 4,.
II. lii.ut'i rt ni-trr i f I.il , !..tit.,v ti.e
In. I HI, b. ..in..!, ot ,mv,.i,,ii II,. i J.
1411.441,4 Abtiil'H. I.;. t. ag.t all t.l!, I l.ttl'll'.
.1 11,1- li ul, II, ii,,,( ;., il, rl (iv.t.l.,
a'fi I hi I'lrrriranl I il-p.a Irai a, mm fin.
ui lin t kl in ib". aiti-i ai gclltaa up . S',1.1
f.-r ii'ir p.prr an I pr.iai.a tti.ai Ih.l tt I
ill riiattttaa in our Binkifmii till.it , i
,iti4 ro'iMplitin '
- ...
latatt War Newi!
A i! .pii. ti ti, a grattritiaii ia tin. tin, J. :
1.4 I bltttrii I' i,,. atltmi.!, Tt.Jr,.i,it j
I lib. .MU. I; .1 tur lil.tit.v b t.l niil lhr 1
r.HI.Ir!,r.. , har'r.tflt t.tll .1,1 ..mt', n I
t.4. U I'll k.D' h.4 .ii I.rc4 Mii A.
I" quit IliB fin at ; i.Vlm b ll;i nra.
Iiij. b'f. r., i.t .r Bnc4 rnram-B. Ihr at
l'b Ih Bar .tr.11,1,. i,f Ike I', ft. ,:,t.
rrf-,itit trarr ti.,.,rlv rtpr, tr,l . h4, a. mat-
Irt l rpiir. ii o il.ftr .rrttai a4 ailruipt
1" tin ui.li Ar, l. r.c.B, a. ihrr wi'l i.i, .ml
i..i i.t,
nll.-lil t.4 ill, nr ill tn lh. .tl. 1114.1 it,. ......rtt.., 1
tt ni riu an.
CoHnnittinuf tt Bojeoted.
rrrat.rr .,.,. u,,t.ir4 lb Caii., ra
IVatmlaiiloBir,, pn xt.f mhU-t., that ihrt
.u.t.t ..I La r.r. i...l t. w .... ,! ... . .
.......... Ui,nl. ,
t naii.u.HinrK, ,) it
tual.1 or.!r fu, i
trnilrm... Tbi. i
ibt'iB aa Uim! a. irirtl .rtHlritt. h. 1 hu i
thry rr (trill it a. da.i.lt aararr, an 4 .fi
f ' ., bilr Ikrlr b.itBi (H.rs.fi.m, i ra-
' "f at I
ra4ort th artius uf !aar4, i ,
futit4rr that In r.ioti. an, aark f',.iait.
'", antl tu a lull lb rty, . H.,,
Ik ti .t arnmral .bI Pkata
m,th ,b" ' , f. ti(
"f " ,"1 'a"''1 tfanrr ttrrlr I
-
" tlttatw.Wii rati attratiat to lh rtt
aftorr4i rf urtirU. , tt,, fc m
ataa, 4 . mY w, M
' lt t.rjl Wagkt kvfur, lk
VkMa; li'""
lt4atITf.rajl4 Jarr. M,a.,l.. r-.
Jadf rt avtiag aa4r, aatb, tbaal4 tfcarat M.
(Iraaal J a fart tvbnaltl ot.kt pra.lal.. fat
i lLaiaf tltt-bA Av A aliaa a.JM . . t- . a u.t . a
' " an a.
f4t - (,44 ,'4 b paibt1 f
i 'ii-r In i;,,r,. f B.,,
- ' :"n "ii .!f lni
iir. la ....
r .... Itti T.:.IHtl.
-ft
t,f OK. I: .V.rlUlf.t. t
ItUiL, t,,.i,..f,! ,,., (j, h,rf
"",ri -((.;, r..r f.,..rr.n .tt, I
. ' " -
i '"' -urf '..! l.ft.ttB par. Tttrj f"B
f. r f-tl't .K:l). f., l. i. Ik. .... ..- .
- .. ,
. TI.omai J. Ottintr.
, Mr. ?-!prr, of W .. Tf . ., fca.ir,!
t "r-.Bir IB a )-ivr fc. ftt,lu J.).!,
Tm. ...... Itiib.nai. f'M..ii'
. l
.l-.l tS r.ta ia t.t fjnr II-V'-rn
a. to M t III it h. i. u n a
r a at n, lull hi l.r.n hi.
'J i.-.f ,
i.B.4fri r.f
Utkg i. fr
a W !i e U l ikr j. . ..Sr . I ,UjBg l:
. I t. ' ir i i. I.i,j. if a n .ii
it i
i ...I an. i t.i l- .!:-! a I mi.
-4 1
. a
- - f
r...
Dr.
BiitHif-fTt
rftfr Jttjr9i(!
I.7.1kt
i-t ' " t f.-a. It I.
Tt . f..:
tx r
'"Tf J M; Mf
It. :
r. r
rt
1
4af t if! I 'ft ;
"'f tun im i
' tt'f. (I f ItlO'-f t .'l
. ,!t, i ;
4 f.:: I, Tl I M
" . IS , T f a : f
i fn ,.,r. ,.
i '-.I- n li . J .
' nfii.t i
''' .tt.i t- i
. '- r i i I..
... ii-. i i., ..
PI...I at. U
'.' ;.. t i .,.
-; . t , . ' V .
a .'
it II! 7-.-,if
I ,
!' It I ,
i . .
I t.. I.,
i -t at..
.
I rr -
I. i (i f : I-. f.r
I t. 14 ti r ll I
It..
i-
t fl !
i. -i ..n.H.i;"- .
- . ' . ti . . i' r..:'.f,
' f.v, . ,.(.J t . ., .4,r. ....
I .' - . . n-i I iu-
. .. i t;, ttt. ..-.; t
i .:. ,r S li-. , ,t a t',
...j. t'"; J-.' ..,. tl.f.cl..-t
r a - i i r ji'i'-.i i. .2 an t .il
g . wji t... ai.irip.,. 1 I,
' i-;t i !-( -v.- r.- - .4 ;f
a i t Ir"
: i ir
f i- r
H i t t T f
-! i.-Svr -"V
t i ir; ti-r.
r .,,.'i-r ft.
..At -1
.
I I' ft ,
... al r.. ;
' l .'i i 1 1
t,.i..
llllt J(l. .
.i"t t-l
i a-im-
ii. f tr.-i-..''if
t i
t.- r - : . i-t ;
. . .i - at 1 i ,
fim r
. ' ' h t 4t t
t h v - ti 1 1
. ...t 4 V v. -
-IS r a t'l
t .. I i -ii
. t...t...
t an t it
a rat. a i
. I t . int.
tn)
- i:
il
Mr
. I
' . I .
: , r
.. i t
tiul IS.
.1., tt:..: '
t!i-
Ir.i'f I , t.t.I.- n! I. , t - M
... il t i ! (ii.- l. I i l. ,-Vt
1 ...
ii a ,1
r -'i-iiii iti I.i i.ai" int. rv.-1. int..
lit tail ti t I.
c.'tr .It.ra-
1 lttf.t 4il
;.S . ii. .
. .. h
..."
l.
'i t .
' ... r.t- - -ifti
'o t tr
I .n4 ft. a
Vi . tt
ll i
I..
tir It! f
iii.il i.f i r 1
tH ' if Kl
V tl
K: .
..i ii r tf-
:i ' I ? -
' J i -r at p y
r i -
i -'vir j-aii 1
i -tl f k.
I-
' .!
ii 1
I'
up.
T.. IS:
1
I
pt till
I-
a t i
.Il
I
if i t
i,, V: tar it . i '.t f-T
i'ti i. i. k;f . . t tH it fr.,t))
i 1 - ' f 1 1 I It- . t ' V '.-
i I I': - ! 1 - i:.' f '4-
i- r !' ( r lf.f r .-M
tv Hir . ftik-r. l- ti ..-
t kirf iA.i. f . . f'lv k I!itn t t
t t ttii, r -tth f.l' J Tt, if 1 V
if (;, f.T t! ta ll trl1t.tT -
WtJi f f
tt.ti ii
I f r J
tUI A
tirt
tnili t lltT Jt1,.HHt si trtt t Jt I'lf Ui MtH
'I J"".' t ('t'i, . '' ! til lH ' -
I ! n-;.t i .tp- riv nil.: ; . i i i eu
t'.t; -v.nib, Hut if ut ji.ttv u
j!iJ 1 J 'i.tx' 1 I- I ititul mere
tl. k til tti - bi farfl I ttt attt-t I tit Tti Utl,
14 iNrjt, in tftl lf'tirj( Ittttotl,trtik'
uffSirrt-t l liM tiiA rvbttta la Ik i't ht
i fin, ul tlt fc. u.Mr, f ul Ui t r..fa: vf
I t s tft to a.'i tt.
Ml r.tjo ua ot i! It fi.... A'l S. ..fr
alii bol. t'.l.t It H,"v Ihc
tr t'l.pj ;. ftT Iti int'Hr l-Urt' It Irfc A t
i'if tifvit. ti,1(l. WtMM m-t iitHtt'. ' iro
.kit B4 P- I ... 4trVl.- 4ta I- Tft it .4.4
!.n j i-pi. 4.taaa44 lit. pr.-tii..a '4 li i-t b
1 1.. tr " tantMl pa, a4 prit. , if tbur
, i-i', iir trfa.a ar b-,Ii 'rt lo fc.n I tM, rti
, piit II. v tt. ml ti.i.rvrr r.laruut . n4
' puiifut ..pMitr fta aeila BTiih tlioaabu
. .ii t a iii at4 la pa.b i-b Ibr rolataa.
I I, ch.tr. ti coaipaat l-vawa raUi,(ir-t. ttra
a a ii t .1 t.'l K4H a mi. .at rrt daanKtr4
j Hi I pt.n,i ; t,.j,4.J ,( . ). pr, 4,.4 a
i tau t ui-l t , i-r.tiit I':, .am ,' ttL-iL fHrU vv.
- i. . 4. ii.. mi rt?.ar-4 li T tin-... 141 a.it.4
. " - 1- ..
ami a Jill imtni',1 by
KU-HI.
ibia fiti.it ul llt.t. 11 4..ttHti4
(l1.t.,,..,ll,lt. .r,t .tb,.t.k-
I in I. i.' It it.t, Ir4 tka prH,..,iT 4 tba
t-.t:,t. aatl M taa raJttaatl to a au- ttai..- :
. r7 r-i-"r, aa at
. a. itta r t.i Lmui a.4 iw.u . r 1
'lai.u.h .k.tlhaa di4 to .at,.rt. U "
' k.i. .1-1.. ..t.i . . . . . i . . .
M,.i. .... ii,i.ri't . aaira at attattr.
m.t .,k aif tKHI raa44r4 to tba l-aaa f
" r."U b,r- ThU " t. '
j itilBf dabta, aa I ait putt uf It aa, Irlt.
t re-il l h appritprttttnl totttMt tht bail4taf ut
j lb itl. Ik luaaaf aft rvaia a tbtrt raa-
I , im.11 iiaaaaa attvataaifaM to MBiaiua,
. i-uii . .tu.lt MtNiiivt. ... ,. ikea aauat
ta4r to fat aa4 atttat ia lb rrt.U, ara tbatt ' ruatvriiuB b lo4 xt ti4.B4f ataa Uttaa-.
ka baagkl Ibo 1 1.41. u a Mw.kt aftrr lu : aa4 dv.Ur a4 itaartaa-atl la tba p4tttw.r
tatlitt tiutj. Tkata rba pi4 at fcaaa4 tba : art tti aaar. taaa 4t )mr
bit .-.at p abant jaaaratlt aaatt la Mi j Tba ataaito tka taa uf Tmta ia aa4j
Ibal to aaatat to bftb tba 4kla traa 14 B'fr lb aiia4tci. af tkt tat af Tr.ar.v
vutittat tk raa 4. Ta aa.t lit tlibtt tbt-a, ' ia I'tr4 to tMatwa Jila4 tba t'.t4)
ttta f a,1 ta 4HH ta Bi4w liit tM "tba r
fat, atatl 4. H ag.ta ( tba uat ta4 lat. I
4itat ataal ftt-ii.ltj to fmm m'm, Mta )
tHla.llaa4 tbt auatu , U U a 4-lafr ta '
ta.pa.-t a, tuti;iB tkat Ifc Auutbrra IVii4j f
IUi!ra4 atfl btjMA I'trtf, aa4 tba toa. '
ttwaa aka p trakt ap to tb. rV.t, to '
battvt tor tttt atttwattaa aatt, Lbt aa ba-1
Wraato. .
Tba IVaar ttk. ,, tbt iraatot b tkr a4- -
tB.Uira p.atiun!f , AVrt Ut o
I") tbt rar( ko)4ra f tAtM! arMat at Vba
" " aa tba llk alt, Wtatott tttavtibbtaf
tha taatlBt. aMtalit, M4 aw4, , 4-
talttt a4 tbt tatarvttat af rt. V. K. thataa.
t rt I fftT i rr ato cktarfft) rea4 J
I'OLUMK
iic rtra tiar) .c I 4 arr.r,. !
B r4 .f lh (, i ..,
BWt.Bi, b iun !' f tlk T'i'i. r'.
.Iitfni'l -tr1t. f:T r.Jil i.r ral aT
a.l'a-il fm M't rt.riKMMi .
Bl r '.t BfMKTBk B.-BT 14 .,r..-r.
tl U, J : !.',.,, r. l
' ' ' I I' f l 7.
.ir- olr it li !' ii.rf, !..
I B.. r.Bl r -rrr rai..
,,i.t. (.r,.B.ur I. B-,i'4 k.
i .4.i.t, T' fc-jM-pv it,..
San4B w.-t !r rn a (. it. It i. -
kr.l 'r.r tUirkhlil.rf 1 hf Bibat l!r
a lrft bM. -a. th ihai'i 'r'.JB -!;i.r
Br.'iB. Bh.it ani.a rw'iB ia.i;ant tt
li.ir .u.rfttl tif ri.l.i-o I ;iir-r" t-
Cl aip!f to lft f'f.M rr .tr-
..' .r ;r ; fpf po.f .ii Si.-. I
ii ! tBM to ( BT .tt .. . I
B4t l 4b bt, I "tJ ! nf rl I
r.l.t, an 4 t,J (, tit t!'. 4 r.i-i'.i
r-f I ate ta Vi at B'.f.v.r j.. . af.
MKHt'T I 1 bmbMLI I" n'tr1 I til f.t
B (ifato . i. ttnrk ftB4af .u a.
r Pafifir K. m4 ai.sfi Vr is rrr f i -
. .. ... i.
tfc'T IhllT ! K B"tti--
y f .-'kr tftl b i1m f'ta-
j r 1 1
TrttMin- 5 !
nt -fi ir T 'iij f ji f ' f-' ' ii
r -u f i lht-:f if ' -cv ? '
t-f . htc VI --.. ,.f !" ''
'n-riiafi -n rf tt Ih H 1 If .'.
f rn l r i ; r 4 n. ! i f f ; ! I
f itt.tinp' in I.r !r -. i . - - '
a- I
P f . .1, i f , . , 1 1
... - rv t r 'i -r .
v ,-.n li
4 int .
. !'- .; -...-a
t- i a -. I
tit'
r 1
t i
.. . I r, - r
a.
.',' -'
II-. i
tr.
,-t i-.
... : I-.
in. tMta
.' !, . ' -. ,i
a r - .. n !
li t.i
1,,'. tl..-l
I I-
1 1-8
I ,1.
I - .4 ,
t ,v.
,.' V I ' i
Of.
. l. -.1
- !
'
r-
,r, I
I-1
,t ti r
a f
-i
,1 .! ( :. la.-.r. ' -. fa '
.'t !.. nf tT tf V. -l4- .f f
'i r,;i. V t . r.-tr,l. M - tpf :
l:ttlH. !lt Tfi bl H i:f -w: - t 't'
t r -,i ' -.if ; i r r nr. tf
k-i t f ' t'r fsp". y.tt-a
,V'.r-.1 lR-l I ti:- prilttr-f T .f t 1 I C-..f
: Sl;T4. f.tV fflM, r-"-rt,ia AA 1 I'l.;.-
i 1 iiT a t r Sr f.n , f trl ltr - m
.rti-.i.ji nt t I "i4.?l -! V, At '1
W il -t -: (Sr ir 1 tt I' . t 4-ai v
Itf . tnt t -)it.t lr I -- ! t ,t,
f tS r-..?f 1 rl. J i i a ; :' -
rtl l ' ft l.i. .(! ff3J V'a- r-',.t:i r-
, y ! ikrtr '.tit'M a??- t- - ;!
I . -. f '.-a --- ft-.t:3 I- ' .ti' " - I V -
5 aT ' ' 2 -" t f ' Bn; - .' i
Ht -C- . !!- fTP" Ui r-1' i - V
? n - - j .f l . - t. :i ' i-.it v
;..- .. ttf I a - T- a." i - I
'i-l - -r-. ' , ,H t t" I '. i
. If ? r lit. rWAt. J. rf t .! r,,..r
, f-. si .. Lr?.. t
. K ! tt Cl i'A. aJtlSi .t a-fcf.
k; ! fl fT 4.'(4l-iT.i-. at -I
: -. i 'ii lt , r Titr " t i. - t ' -
- v r r ri i-tii ; t rt , -i !
1- tt(tt-J tl ! aiflK - .
t.t-ti a I if f W-Tttl t J l if. al l4.-'!P
t. . - I l tc . f-f r a. .t'f. r lit.; n -
' - -l'1 tt, It !ft. ti,) Ol - I !, at
I . :a Z i 't,r:,rir t.t!to.-( n'-fc
. t to faff , ( tl, iWI- n$ lir -!-
f. . ' f l, ffntiTim T.-r-ek4.r-t. viMii
a a ,." ir.Ut1. tid-irf a- i I ( l" .r'i- i.
i ! tt f ' . , pij f. TW J 'j-b ?-
't f tt-iiit ti ftc-nr pry9 t -ITU r t't
fnntt I ii-tiif Vklft tir in -r t.f h- t. i.
tn ", Ik t.i-.'t4a uf t!ir I .t t-1 .-,,
IV j-fi,!ri tuvarJ ti.i .u 1 k.
i-Tlt J4) Lt?!t ,r1 if rrMiK f t t a. ta I .
4 - tr 1 V. t.'rt , fr ,-.. :
T j't'iii -Mn irr-4Bi i I- ii. !
I a t i r tur9 ( i.i Mwf r at .1 t-B
t ! ; t r - .1 i:t i ti'i?-ii i ii It t.-i - i .a tt
!. . S . ; m u , ). f , t te hfi' -i , tt, j ...
,. s . ; h ir-a it-i I i Vi t ('.
K ! jrtl if, "rv tr h it N..rrtT i
.'a tiirt lr J, l t' -r. r-.
.'. ;:rr Jiri)!, thttr t t U r
j-. r 'l4 iUt ,Li it. - i-
''i.i'.nt rf. iiirt ftfff gt 1. 1 14 i. ,r
.' .ufif i it-ik rt-rv:-''r l-..r tt'f
ft 1 i f nt - -1 I f (. 4 T .
Kl 411 4. ( a l k.P t tt.f .1 (.t i t.
-. ' i Ir ri..n . (t i .t- nj'tti
,jw It- j -tft.mti .v ,;S i-.Tk. t
t I t ii ) -l .., I Y.h rr ftf-rBii,i .ir
tc-iii n 4 k .it.f- kai ( Itty cJT-m-
r . " . i e-t ti. tUsi -itt.i c Tttt - . ; '. J
n-i a ti rut I . inf
k:(. -H .'.l- i! r t - It.-" I". -:! !'-
tr I .t. 4 ,-. t- -tt Jf I i i i: ' .' I
1 i'lt i.Jri,t uf - .r ; a iff: .:jf
t i: .- it i-4 Jfj- a r J i
( r t, , f - , H 4 t b ail. tt '.lUti J
ul -.ft t"r .'). jT "ti - ! W ajt-riav.! I--,.
ts.t. tt t t4 !') fltvtlj 1. tatat 4 TJ. ra !
t.-; U t . AT". tatai filli J at t 1 tr! iftr
.Ua-'ti 'Ha'. i 'f
II r S t -. .- Mitir t' ti.t.p i ..-' .;
kjrti ;ti Lrr rrtattti ti, f ..fcr.
i ftft t t?4 r I. lba-t U. a .-.rr if l.j
; I ut.vti Lu i t.t h'in t) l
I vw Ht-Mff. ia Us .1 t t : tt !-, ,t r
Ir'i .l.tUt'H 'In tT nh.ti :,. ( OH
ng4t..t t t -M4t4. Tu t! I T r i4r
t't) krf I1 jii.tritt It4 4ttUr-, kdt ',!
BttiltUtr ifrHiw-fl fi tttI lt- t .N. vi,. f ;r.i
H ,. t-. Wp, :, tf ferr 'Jv 4; i
rrAit.n jfntt ilte ht-tir Trio - i .
tfl. Trfkrt'g ttH( fr( tt Itr
K 4'!frilf lirif.itt l Ik Att''- Af
M IK. t HlWi
4. I.itl'n t if illl-l ta t-il 1.: th
tii-.t ruiai'iit 't: ri-vf.
1 fcauatHt;: f tl"tkil aij-ptn- a..rtt -luf
aat raantira at Bpta Bar atf.iB.t tt
Miia ni I 4ti!r4 Hivr. bt it it .to,,. a,
I f ra:t.t.t., vr fr.. atiajj. vt par.n. 1 a4 vtr.
rr. tu rait.t fur that p'pi It. tara t, it.
ti-a attjji.r a tit atBBMBtn.a, -rutiata, ur
aa titbr ml.ria fur ttvatf ai4 .t tatutil
4. Iulihi at bit la a ia aa, ant nai . iii-4
ia furatiaf an. (iu.,t.ia.ti.a pl .t r . ua-
tplrait ft.r tstratiBg- tka M..I r I a. 1.4
Mat.- i-lc Ikr b04a .r fi.Bar ... I...- .
titta.Mi. I
.l.... I. twi.....r. to -
ti,.,ri.i - .. sui. ..... r- r- - " ,
... . .ti. . . . . .... . . .. -. ... ... ' mi. ...atKlaii. t
A.., tXa.l Vaftat iaPH..a k. lb. Itait.a.
' . - . . - ....
tun Ur at I "a ut.. " J " '
tts l.r.t.t )
tb.tl It .t tr
ftai::'a t't ttr.Uro
trtrrva kata ka.ia.ril.. 4 lb
tuaua.tta.-'a uf ltwa, BB4 twu-iali to aaitr. j
bb4 4-t avtt at twua aj t etiaitm '.
auk utft-ai; to tba taataraa, aaa. Attn, j
art liria.. ut . a.f a i i.a -ii. i sr 1171114. i
tr of aaiapriaua at inattua. aatt ar.iil tin ,
Bil".r tai tk Cut at Itaautar.
fkj f4laa uf Boaiai Carwtiit, Vitaittt,
AUk.ata. f '.nri.to. k3iaa4itipti4 a4 iWaiaa-t,
U ia t tuta at. !! . at4 ia ta t ttaia
tt,1 1 r ira.lurt ta ia l'lA SUtoa. a4
b 4. ,ti, rr,.it4ta btJi. katra at
UHri4t4 riatiaA ml trtva,aaji-.ia
tba ttutaA Aiaart, aa4 kaaatt a tka aablit
attraaaf Uala.ta- ,
tact tut kaa a tb p!a trf tka ihata
af Tf t atbiw' tW ttkia4 la 1 aa.
aua kat baa tkiaa4 to tka Uototaura .af
titaa af IbaM Sta Aaiiraattt
Taaatatoa ' . ..
Tri'tati art 4ataaai1)r aaA tiatlt fc't.
r-a, ,-.; lit tktf '" "
XXlf -VfniKKR 3
fl ' j r.fl
if n f. ' 1,,-
- . . Jt.. f
i W. r-. i. ......
' . , ...,., "", "."'
'''.".'
rnmmi,lt4 ,m4 m, ; :;
j r ; r",.. 7 .
I , . r
! j , . . , f ,. , t
I.-.-. ! - .. f . ..
rt. r-f" t -.--.
r ..a .r
B'I l. I ,.J ..',(..
f .- I , .
-U t.. r K i ( . -
...
t
i. -.1
K. a
; 1
Ma M t,.,.
1 A
A
rt f f
PiU.';n of Var:';;
, ... t '
.- ... .
. -. a a r
. i ' ;. . i
;J r r f .? ' : . .-ii,, -
.1 3 . - f -a tjtir i.i ,.f the a -(. .i - J i . m .
rv ..." ;tt- Af' mJ mu .
- -
TELEGRAM".
rrtw Ui tt- t r Rrarr44 iMtJul
' lM,rt 1 allfti ftr.
I 'ti'i-TM .r. . t w
.- 7 -r-.jBft: , ,. (
Kit u -'. t r. k 'w?
' !,: '' v h -. It tw
I'll. I. a fl -S TLt i":t,r. ,..
7- rHf--t.ivi''j tJ tl - .a-tl T-ratr. 1 3 : f
:f'-iV :- toaf ti r-ri-PAfrJ
i 1
k" --f : -t;- .' . !,.-! f , f-.fx
J ,. T r .7 - ...ii
' t; f - -- t ! ,1 t fit J , ' J I 1 a i.
... iri,. , V . rvfi '..,
'' ' ''' -4r ' .f ,
' ..i. '- -; (4.1 ,'4,rrr fl-
s ; a '
v ..;. . : tr a 's:.
' ra-a.tji.ai ' tBt it tt tw
Htl4.ltW4l . taaaatarl r 1 r , ,
AAflt-41 tTHAtrr Maa.
. k'-i
r frm i . f-,,;
fit -fat - r ii!rtSt.i K .
't,.:tf k". ;-i,t ift.-.' i, is
r ; ' f"'r Ji -.J 1..-. r
i h t- r -,. - -j! .. ; .. r ..r i!r - .
, t M 'n ' ! I. : Ti.V'l , ., i
taat.ra ifta- o V A-tV'i-.i iSi in.- -''t-'-rtnl
wftJ I r.j-t.t .;m a-ii t -c I
(tll n Si fWr.l liif rm-.m -: rj j 'tj;
Jd f rrt f.r-1 r " i ui I t-r K - i .
T r. 1vt t'ka ' Tr-".t ,. -.
. llfifi (tt,- in Ihr !,'?4: j ..j i, ..
; jtr-jt'i if ( -n ti . . .-r - .1.- t .
.V-.J J. 1' f r... ;? a..i-t ; k
atW !- If i f r .--.;.,,
! A J ! t.i i-f M T; - .. 3 (llia
t- t. rat ti. lt.tt t'O 1 ..Ti iff
I
a;, .t r ; i, ,tm ti t , tj T:.t -at :j .
t- i'ip ri". lit i . tt-. .j ; j r-. ,
Iht -. tTi '.3 ;: i-tj .r,)a-.. t . j... .tit
ioii t( ihr r-fi I (-rrtr'r ttr-r X -
Utlttlftjat l) I I? 1 a - l, t ; ; t fj, .
lltiOta. Tt'J 'J . t: t -'f it. . ;-r ti I- I l
krrit VI . . itr . i tti-r V vrt, as I -t. - t,
J;tft fUTi-i . I -."" tf ft .jI r-r ;! r
1IC l:rl & r' fW t f t ) ,.j . .
't 3 LU f ! !i-'t !k .' '. t i .Kia
Tt li' r1 . " toit, ' r.' tt ' ' j'.t - U- . ft ,1 U ft
ftti ir .". ir ii i :. ,'-- i? t I -
t'A )tr,.rtii .in a.-, i :-, " ir inj.r.-.
f.l r-t4ria.i .i r-i rt r-;'v isTAft: ;
Ij -kt ri
!. t .
li.r V'-t
I i
-i -i.tt
: 1
tSr
it .1 .
r t a
l: -n.'-i? r-!
.: . . ".,. i.. 1 iu . a. .i!.--t ,-t t--"
' r ' ! i' r .1 iii ia-ii,! t
' ' i' t a i I -ri : T us..- lia I
-'Ai-, t.-i.. i tia-t.; it-ni4 fir- j.rii.
.f .- if-i v . k i.i r a-l 7" wn- M -rt.
. i-i.t!al a ia-; p.tt .-t or
... .k ;r, ,i .....J t r f it. a,:'r l'it
I',
'ir I
. r I 'ft ; : i. ' t . 4r:iat 4
t I r f m. rar,
. - tp- I Tr-r i p l
It
t
rr t;
b jii arr, i 1
4 !.; ...iklt -r niiit.i'J
f'r. !r a. f
f. e V
rat.,-1. ',ii4i I'.-i 4ii4
' t a p.n k 1 t I. , . , j:i .
. i:-t J ,'tii h't.r. .a !ii
I ..r I raiirirr.!,. . t ,
'I'Ui His 1.i!lrrt'i I,. ,;
I u..,1 tai.. a.4 t tpj
nf a. 4-i( -j-lturu:. ti .f a a
Ha ar- n, J at b n, , il...
- ! l.-ri4.t bi
'.t ut i. i.,fa. iiw'i!4
ttir.tt 4
Vk .
i'.r;-,
ai'r.-
B A
t rwuiiir. ir.t ut' I .r.-t-'itr 'B
1 'i r v-'i ra' "-a: 4i itf .ta.trna li jv-4
i, i .'bJi l.t-.r- a.tiral-v.. a.iu.b it
i"i--J iii.; ia ...".-lat Barrv.'if
4- f' a., i f.
Ttrn .r. a,;ir raatra i n.tt l.4.r.i
bit 4. u. .ui-. .1 il fit t nrt.4 b ti v.rtiaB4ii ri
,., . ,., , y '
ri, i ,r ,t,. i. T l. .
' ' J "f tb. !., .,aal:aa ba4
. tai I a
,r .vw.j til, , , ,.,..
j ;i,';I,f1
" a V 1111
twin ; 5a t.p ni ut 1 1 J . A raa.
tttt .,, 4.4 b. pitf fvr k a.
A raa..ia-
-
irtaVioa a! Franca ttat pa-v. .
Aatra Taaa.a .lll. MtaA rtvaa X. lark.
tj tut, tan! -Tba ttwrptirt
, u,. , ,B.i .i; ,4 trtat to t-ra lf.i
)u
ftaaaauta. Aanu' a Tb mr Brau a ta Ib
Wantatwa Vara V.ii J aa.4 to b 4,M1-
l-t n triM.i f tbt t-fiiiBai af thstr
a ay.
hunt, A at It tt ,.A aar ataasar A.
a VaaJat Btyttt, par-traaa tartatr
Uta ataa ts at ttto br-wrt.'ejj. .
Nta Oa.tta, April . 4a. ftaai Mty.
B ttta tHa, ttratoaa tka avaiiia( af tbrot
aaatt tb f 1 tW jit lA-taitif v
"- " Anttt, ttik.t-.i.
Its. B aetata a -t.4 rmaaa, latxalrtat
aat-iWM anua ait lk aaraatwB mt tka btta
rW la a a. kvat-a kta 4iap.raa4 a, ka tba
ttaaraajrt l aarl, ac b14 at J aak.ua, tad at
Iitra4 V kt tBiivaM.tatiua'U.
Taara, At- ,
.A Caavtatv
t ,
i,
i I
t
S -
i -
'
!
?T:
B--- rtali-.4aa-

xml | txt