OCR Interpretation


Brownlow's Knoxville Whig. [volume] (Knoxville, Tenn.) 1855-1861, April 20, 1861, Image 3

Image and text provided by University of Tennessee

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83045628/1861-04-20/ed-1/seq-3/

What is OCR?


Thumbnail for

,".....-.- - ., t-,y -...;,. -O., :ktt. .
n
. . . - - .
vuosvuctvh
!. t . fctatat tt.j
mktm sa a an . . .
"V SADDLES I mUl&A'fK?5i.&
l 4P.r f SMRUB l.r!tfrt4k.t .14 AM k.-.. ,4 aa ft. . ka -a .. A aa - k . .. 4, a. ... t kT,a -
mi.;s-s
-. f.r.-i a. r f
if
! i
4
"'Hit a. an ... , - . i - . . -. .j
.. .,- tk. t.-Kl9t 4 tt rt-tj taatar-af I
Ml :lCirv 4001)Ha
i ih.t tj Hint .', :
1
I -at. A iur )' Ar. At3kt. tf ft. aa a 44 i t
a.l-aa., t tkt WK t MTMUoB
KiaX V M.aajaai a., a, of K.ttiWa H . m
" Baxk.MaMraJa -aajt laM aat
""" raaa.u. ... a l aiiBa
aaam m Nra . - m
1 1 IX. B McIXahan &('o , j j
a 4MMITMHf M....M..." """ " r ., ,
.41 liuk,.J. 4 . TRtCHK. r'r"'H't
, jT I w.t awoa e a.-t.,.rr( M..aa
, 1 aJrH.R, I fi,., ,. . .
. I J 4 'IMI'lta.,.
1 t.ttk. ' " l '-I f .3 .. tr.a.
; . TallM lit. i l, a M 0 F.a a ..r -. .-a-
I . llltUA 4 ta.. v , "l . .
Rrvkaa mm4 War1aaa
nt-1 k, aifl.
t aaetr . '
' Lavaa-ai.afa f
. tiatlVttaftl
f Ttwt .vl ...k, TJaHaaftl
n.a4 ftm. Ilhiii
""aria, f . .r.r
.,a. tv- t r(,u
..-ar aA-l tt.aiai.rr taaa.ma.
rflM Uaw. I aatillt
af , at Taa) .
Ihaa tM.m,
at T'-at a
I - NEW K1IIMI
a
' C a.l t
I a.
ftaftJfaM,
-.Tart-
'"''''''''tat.4
Hi ..mi!.. - - .
Pa af 1 v. .
" -...-...-.. I-J. i a., ..,aaTa ,- . w,, w a, -. . , a . . . r I W,..' ' V.J --. (
rtaia.',-r..t)'aM.-ijSa, J ., ,. 7 13 K .T OS i I LI.M I " V a
a r Va-- .J .J . J i V.y "' " K "
IW s . a Jal - ...4a,," X j a ... 'It.m.
I. U fca-.a...Wkrt" W ar j ' 7 a-H-a a- aM ri-M a. . m.-., .-t ...l- .-1
r rw- aw mtaai i m m i i-i mi .. k lui. i - -' -? .
LIB Ell b Or I ilu I .U lift; ' : c trrnr Ktr rT -f i ; - ; v
r-i ik... DiHiwifNiyii-.iK. if n.. . 4 tk.i c t-ti .....I tA ' 5;t -r? 180!. M'ULNfi Tli.lUU.lS0l.
3 . , - 2 . larawia I aaa. w aaaraajaaa. ll.f ' aa- .tl a.ak-
4 ... ' 1 ' I aaa liataUr ' .
M'CtUKO WAUACE.
n !. i nT.ni.H ritct
Ptf l l4t H44 Otaa), ikf) W0, MW,
VM a taa,
tV. tHV.l4r4l Mlbi ltt fti.ol. m t
H4 it an4 Vji . . rr 4n "tat
lr If w a rti t (viol. . 'h. rf a v
I.W.IH iiMkM I., Ki K44Wrt.4 Mt
? I
lXrit, aa., I
I 2 aalaar.MaV.taai.M.aaafaaraaa.H Z
tVtk.r Via.. a.
iMa anka.:.!! U ih f I ;TllfMfra
1 ('!'.
a
-ajaI ta .w -
I. : j i i .
. caaa aj ia.
, J ilw.HlJIV ' ' T faa A af.t( Ux
- S a. laa.,ha I Taar
Itviaai la in ttl M
aM. a I
aak af AaMaaa
eaak f.. Mia a4 MHrl a , BPiliVti...
ltaa a tWaa.tri-
Ikat-K.t'ia, a i lit J I
r aaatnaaa a. I
s57?r -i ?J fWiriMfi SHV'rr(i:iT"w.."
.W ! Kl b'M 1 - i ..TV O. fl f -M. . H
... r,r " .... ; V Sl.l Cttuvt-tii.. 4 111 llAtt1 ' tf t!M. H 4 fl '?Tr,iMN W!,$.'IM m iSM.t,
,.,V - tn K to r,a th9 rt t,,7 fM t U)Wc ,.. ! tJ1 -t 1 ..tr-M.
aa af Rf . a
. a... Rf., a
" aat .... ..
a
1 ivr
a .
I
-t t4 J
Hi
'.-- ;. .. y" . " . . T t
! if HHV-. ' ...11 VM ,
. . ?v li arc. tat4
: ... ( l .!vtim rf l.H, . U 4
! it n c pri a ;.v(i. w 't
' the rbTi,.; t r.-f T J ,.- X -T! j
1 Snia W r u - w ; p 1 V. i
t- U r ik, .!, '(. 4 . f J. fH-.'sr-,, ( g .
I a lt r. . 1.. -c. r -m t '-
ar.-.M a4 v; t.Mi ' tv-n( (.
,...v. a rt'itt ... ,r u- t-U:f
l" ' 'i!V.i r '! tf 0 ! .Urj
y't V- t- h
.:fticl tK airaKr j. ' t , a ttf H -i .i Miv.
1 (.H (' nfiit tl irwHa, t.-ri--s..
3". ", B. H. t.
' . -n 4 a.ik Itwjuia. I k!i
s .. li r.; isr.' (it- k tk "
.'". I'.w. X'.' ar4 1
1
t. '. i i il,.,i,;ii,:fiij..- ra,:j Uf I
OrllTAET.
V . I ! f K O ) 1.1 .
r -. - ? no -Hub :t f; r-ar
j,' - tJirija4 Tgrf 'ft.kSti
. - i.f tr;v St' rp-
. .:- ?. jtTr.?t
, ;a-'Hl Imp M4 tlfcTr!.
f . an4 k t -1 . 1 Ik .iiklaik. .
frr '.. .i k MlknrtMi !i .
... . r.k'.t fkilaa a aaa,!;,.,
. ,
o. a k.,a. .a. . V . W i. ... ...m.-
i lj.t; '.Jiaatt nfft 'JT't to ;
.ti .ii.icti.t f.i k .'.itk 1't
...... ... .1 . . 1 . '
' ri. iM i- k s. a' .ia . '..-.. a. tY
l.-tik.r. A tr aa .-f
It T . f !
f";
:!. tea f lS - ,, (, t,t.J. t,
'""''t ! kit. 1..k4s r.aara ltIa.r'.
1 1 1 " -7 .-f4.-kja.it ,sMj .
-. .4 .Ji. ki. .1.-1 1. flu. I. f.att'f b.t. ,
t.-'.f at .-.t,.-, J-;,. i..4 .,v. in.
'& 'I" f - kJ li.r
r -,i . J .. , It.- tlkt. i..atj-t, 4).-t
- 'ai if, im,.i l i tUa r,,t,i nt ,
I--' v..-' Ill t.lcf ... t..alt. i
.
I tl.t!tt 4 ft.f it.-yt tk ir-....;
,f r-. - -. t i . .. n '
.
u.. t J.-:iIfa'b a E a at etai
itiy 'e a re .a .t fmi
fca ri iSll.kiilij .-... a Sj.
lc I ' - r tL.rO-l I it'a 1 . Lttt ), fl
'
FUz Cotloa-
kt E .-a. ..rr. tj afitll rt t-t..r.l.4r I. -!'
' ' k t ttja r.'tal. ftart . r-r. a ra 1 ;, a
'- "ala tt t.'.a. fr'-t. f .I't.aitt
t k.tt kail ik .,.!K at tk. , ... mi
' l..4),. hfc.i." .4 a .'.;.. t ir
" i!---.h n k'-4tira l I.V. C t I. 1 -.,-
rj.... ,.i .ikkr-.ty f.4 .'..tr .f
' 7 Sc ft i.r i.k 4. fit,... .
" fn 1 . ilk ao .! t.ti t t
' 1 .t.f ti'jr (..: ! I ;Vrxr..i k
" l1.' .1 (UiM it tirrj Tt-.ai tlrf -ttf
' i' C ' ! -r i r I t:rk it., ij l! t kl. al
51 t t a I
! t-t tip at Vfarif
t Atlt-
- ) -k..
- -' i ' : A -.k Ui ( i'.p ft -
' Hi i.A lt4r4Al -4;tyr1 I ft li. I A A
' ' 1. , ftAVk A AVl f-f 4H IsrAAlAP AVfj
tA -trtiti if A.r uwau. A4rry Aa.fr T- a
a .v.rlr4 v-r-' t u ti t
l - l At Ittfaft I r
r iitii i atw,. ai,t m 1 , f
- ' ,,i !,' . , .
T w . , i-r . i- j ,,. r. iu ,
'. ' , r ..(j t -''- f.f tU-T
il 1 -:l :!. f..4in tj'tvafca tf , ft
frO At jllf r(A-s:' fitll f.'f
I.,
'lii :! AC A - A' ' i 1-
i l.'j Ai A txat . i-fi'tf. ? ti
iM ab tf SLr f ,:..? il - n.i
a. a, ta.ik I- ,..l,u, i 4. - r f J '
Public Mwtjtff.
i ..i,i i., j 't ...ka tittikt. a r '(! 1
i; t I'.r .(. if lirur I .:. 4-
! IB K ,1-l.rfl 'nL. . tl. 111 t'Jt fl ;
I" 1 It r ta. .a:.-a t,f (M..I.I i-K
. f . l atl...' IL. B,.a.lltl fcf tla j
-!..;:. ir ll. ti tl U.l Mil ,
l-.t.tVtjt .. ...'ird t,. urrlff It Vt A i
and H i... .,(. .,t,. U; A T.f l.i. .l .
i! 1 k. ll u ..li, kb II i! I ' ;.-!, h'-i f- j
!
h fn-.D kr.jM, p(,J !;. f"itt -t( '
I ... ii. . l tt lb. nwtii ltt.ll. j
I I tl r ..' li. ...f ! ..t-l:ar . ttl-.ll . .
I ,-.! "
i! llk'l i:, A X -
tt.;,- hi- . .ii-f Ui.y ..kt a
kt-rk,n.tJ t.:r f. i-vi.ti- rati.!kl
Ik, I
,',i.l. I,-a .1 ktl i.f' k(.t brtt L-l 14-k
...r.i I,. i ll,. ,...,'.. .. a i. I ,-t,.
a Nk-ki...!. ."' tlti ki'ii.ii..i..t. i.f a
fi.J.tirTi fvT l.a1 i tii..r . I 1 1 1,.....
' ' 1 j .Lai
r. t i,. fk j,
l!- I 'l,a. tkiHit
rr-t;l I 41 lr4 1 '
afrt4'--! tit.
!; a:,4 ,
1 i.l, ,.
, - aLrii.l ti. Duut. of '.If
t A 1; . v, li'ilrl, Hit. A 4. . Taj .
- 'uiralivtrj t.r tlit-ktrikf t.f 1.1
,1. t.;,u, 11,. a aiiil li:r tttk f.v.-;ii.. of
- .( Male, lltvl c I..;, nJ.t,M
(,-...,... ,, itiatav.l. ktl takkrtU.'kl fl
ai.i c.r.k.tiC t.14 arkkC It- tt (. Jtvt
t 4,1 It 4 r ; if i. a .4 I t k. ?t S.,, " ... ......... .... - a . ..... 1,4 Man.. . fal ..l ----- ' - -- - - ... . J ' " k- " . f--afl ; lw ., J. Ftlkt ilV.''l li. - .1 T: -ra .wt .-....t -1 . f,. .
... ,jl. tr "ttrr.'rraT.tka ? .... i t, rrnN: wn.. "katim .- ...f-A;;.j ,';r,;:.-:;vv; i'7,--r1 ' "
. ...'I. ,t .,-.... . ....... -f.ltkta. k. Ikk. .4 ktfta., IBBta B ,,.,,." I taa .t. aitk1 Iw !., -a la. .. a.. al V-S- a- V t, , It... a. . I .-...-V I , It a, s. , . .. .'f. ',.!?C l' V '1 T ' i ' ''''
. ! k ' - 4 llllkioa. i I III'. Ill II. Hill at 4...-.r -a! I-I. M ! .1.4 i . ..'t.'Wuii -. - "I -. .. M . t .I !. a.tl -v-,:. I . X .-I v. 4 k . .... 4 a.
, . , . , " i, tt.1 a, ' .Jk-i a 4 ala kat-kkl at rl"rIC mmm IIll) t IKIKI - , I ' ' . 't"3i 0f ' . a av -.-a. av- a Mala k- I. a t .
' ' r;'; fc-? - - e.c..4.?. iaa,f k . ii aj wM . I'OR BALK OH UKNT i ..ll 1 v 4 su., .- .n- t,:. .
- t,r ,a ...r ti4-T. .ajf r-f. , ntAiTAHiAi uuitiiira ia:. m.pa.u M tt,tia. ttrtlMil.t " COMMUSIOaN HOUiiiL : '-J?-sCvt -,11 . .i ..
a- 'f.-nr. iv arKi i ft-. at -a. . fP'l I Tllrt flA rit K 4041k! " V, ZCr. f fmm-XZr 5 Ta. ' Wi . i-Vif 141 a:,.
,M.(tPf -!"fJ !;.;,'.., ...4. ' Con fc I lyne ry Dop trim ot, I i. fM.J imiavk tiiisH to., h..i Jf 2' ArS fc., u., ia-.
r ' .... a aM . . cAaVia. Mtkt. a .; i Itai WaoH '.kitty M " ' " AJrU. tva, art aflrtk4. I ; I' ra1 ttC4iallt 44- -. 5 il ; AaJuJmfHA f J K rfS.N f
.Jk"-'. tt fA1f f- B4.lf A I .-af.f wmh Mil t a.., II H 4A buM . M-aV A- aw. A M m ttviftWt A.aA "A U -fc latan. 1 . ra. il-M A . II 44. It , l " V V A Pa-tct., 1 ? 0Jf- .f t.. ,- Tr Tj t !.... : I I U T- i t '' 4 f' , , 1 jijk. , ..,1 r
' tl. ,.tttr.t. br 14 ..k.i.i., .1.4 .4 ''-" a.ai ,a, : f'"" JiAfiniW 4UU4il I A IT HOI. K I A Vk. AAB aMTtlla 4fKV ; ;M rTaTa,w ' " ' i' l I rllnlP3 -. 1 ti t-a, 4 .V-. itat 1. . 4- n a
.4 l.u.11 .1.4.4 lallitfal. H4laflrl A' a- 4.4 cW4 ft-, tw. k rf J , ll!!lLaJT - aT A-S - Ifl" IHtai. SEfltKU PW, V , t. -Vt4a f-44.J:,4 !.Aal A AvHiOOL WAMT&Q. : t I l(iUU U.ltU Tta.Va ..a-ajat a 4 taaWtMa,
u.t.tul.oa k.r.t.f--rf jt.ui... r " - 4a.'w. tk. 1 a. a. at. tl-aW. i i . J aat tt A latat, 1 U A4 taaa.a, I ki-Uttal I. kalatl I (k. t, I - f.,a4, I Willi I liTriTIOf 11 Tk 11 tiuik i f I.T I ttl'lVf H. At TatTHat-ar. a.vsl-a -.. tta aa tkiw-a rf 14k laftt lakal
a .ki l. u.t.ill.kr u.r.t.t--l,,f J.4U1. E .al tlat t a-tat. ta. Mr., aaka. afaiaackMiai tawt fraataa j ", , aa tl V. aalk. A C a. U4. A jkaAaal Uaaktal taaar; f .rfatatj. k. ... anaii-l bu4' I I - i-' . -trt U .1 iiLkaj W"B1 ffL J . L . k!lVIk kLw-t aa-tar4.
l".t . ... t... ...to r. H. ..ttitt i.krt . .., a k A at aiu... kiH l-; k lt!kT f. " "fc-i?f . --. k-t - l , a ...ri,,. 4. t ....ifc At- - t .4
" ,,.k...k..M..t.,.k. io(MMH)l:i!- '-.avSr itJi:?. r-AH-a- Jtttlw1 I wxriu-aAc '; 'JW-t, i -zzx?. V k4;Tr Siir f-1 7 "sr rsusi&r
it v rHAv. y
April.
t. (M-r rtnjcm Wwatyi Im
tVaw Mtt IVok.
W AwV N(
ft r- n
t ttt 'f4 tlx -4trr frtMT
-y-n fw 4 vst
- t4.
I . iW
I M- Mi) M fV f-
V Hi IV AiiMl 4v4
io t rwy wAr4 y-H'-li
tW ft -M 1 (arm
I ( t tw Mtl m4
I - Ii -M N f ft S ,
Pt mt a,, .- aim
cw ft.;
Sia -v.w-
la i vvM aw.
Ajf f tUMw
ft (V -VA aatJ x
Y. t Lm1 t-.
T -a I w .til iW K. r tU4
TV j 4f j f . im f
f iV W'io - 'J'.j,
Aut K,l.Mti.
M'K.riAFJVOTK'KS.
L4fc'Uit.r,
THIS rnLUIW ltt IKTTIt ma . m
rk t I I TH rAUkaaaatiltkkAa (kva. t.trUA.
Itika...all 4. t4af ? I
. a...u. ku a.... 1 1 .. . .
.it a ywai a4 a.a.ka. ajt. akautatta fa tka k.a4
aaa.4,-. .IrHktari a kly-a-k Ha-t W
'-a-'". IVra-aaa. .4 a 'l HM 4
IkaaaarkJk k .Via TW Ikrat aw a. fikMa4 4V.a4.kl
, .
taal- kta-k Hi tr fta-. M aa ta.4r.aca.a-i
tkl tkft ..-4 ataat la-taaU. atr
p.iai .a- A kk- Vt' tkt. t. W. I". a tax
k.a aaat m afikak. tkaxia at. Idkkt k -at I. I aak
.ai . i.. k at .... t. 4r t. --arka. aj) .- '
.M
. mf kk art K tfkai t- rr aa- at.
MV.a.1- tl'T IkMk. a. I 4. ..M.k Ida
" . at . I aat k-aak. aa4 akl
k ia.t k't tak.a. a t t k-a. .. A
tattt . 1 atr .1,. kk w nf .f laaa u m. t
a,afl, aa- a.. a-ak4 k. atj k)-.. k
I ii k.aa Kf, I, l.r .. asa-t. j n - tk-al . atT1a,.
atlt-...-. 1,1 la n'iVw,! tta.watr
!kan : .i1-"! a -O. . liM. la.aiakkM tla. ka4 ajk
a.ta aat. 't I ka. k-.k . k . ,. m, , . . .
,tkM,., lalitaM
1-a.a w.:f C 4IAI.Mr
ta4 ,a t-tt. fkM W tt Jat fc rk.
aaas.tkla, f ' a. a. 4 I aS takuJl 4-k.t... te
aaaa) taa. t . J. ) ai
--.ak.
aiK.Hi.tap atiTTKMa tta tcoTrn
Ttataaa kktaaatk... aa. aa. af altattkta- ka. at
aia.at - u.. Ita k. -..al ka.. ta,. a Wa k-l .. n. u.
t... I.a li ..... aaa waa ... a4 rUwfttkt..
a. ta.1 .4 a" UI - " . ki. it a at-aa. . aa4 tm tm
lk..- ... - .rf. t.M' aa a.iak na.v a. Ih.
k.a ttMf.l. tt-k .a.ar tt.. .a. ktkt.w. 4
t ' k. tll k.taa4Ma. k' tka aval a. ikata.tkki t
J. " -! k? I ftk.
- . . t rv. I. r aVka... 4 M 4Mtf I fl 4 Oi
t. taa, . tj. attaa. at. aa .m. k.
I Ml 44t tkJ.uk. fta.aa.lka
:roA-
f.; I is -rr Aar (, A i -- rtfaAtf ia is.
I iAv- A- . 't. tr.a.4 mas' AT ta.. Ma fA,f. tir!
1 ...-a aa f . ii a . . aat a iaat a't. ...
, - a-aM U a. a-u u-ka ta a a. at ttaka . iktrf
1 t It -mf wa Af 4yrt4k tVitv Ar4
114 1'a.r'. itv ii 4f?'it A w aiaAT ka - t -ft
fi a.i 4i4M ii" A atatna't a. a a Af a-V
- 4,a w -t- .-, t- ak4-takf i ,a t A, t.a )-
" ' fifM-ri afi ttM rA A44 4k-
i. i t 1) . 4aj a. w .tj iftkt- AVaaktkt 4-k.aic. -M
.w. ta k - I ' 4; 'hAv-aW f4n fM Vl '4 i'f
'rw ' lii Av j A -M ttK 4a t.f tv-.i ifkavAv a-'i arp
t. a la- 1. A.t lAV Ml. 4 ..4l fk. U0
aTti l ATiri.
l-a h !4 H a ..y ( UMaA I'. 4A ifV 44M
l4AV tVAraw fcl rf 4TAA.t4k,HA ,
J 4.4 . a. ... k4wtit t).44W-l ail MaVU In.Akif-r
A -i-n4 t, A AatLi 1 ftrta HA ,4 -
tHtiatAt
AVAl AA t AaaiA4lAU T. f-
kk aMaaatW at-ra Is -44-aft larat It A
' -. a trm A airal . Att . AVAktl t. i.t.
4-kl4-- ajl rr4aaa4tV4ai . i r tW4A.itl.a l-
4 i.: 44A4f.afB ( 4tf4AA-- ataAH-Avi 4
.4.w . -. 4.4-A AN-AMiilAkAJa.Aat .rKfMlta t
I;-.t. ... j. 4ktia AAa 4. A-' f4-Arl.- -artl.AtA
i : til -4 r.Kfta II l4k a-- atrk4a..l 444 a. 4t-.f-a
J :- t. ( -4-.j4ka ti . U a 44- 4atk1 44 ajnt
I -f -J.! -l i-i Jl
TUIRD BOUND OA" QUAtlTKIlLY
Me t i g. f r Kmc xti'i. X):klrlt t.
4V4T- . .HVM.al4aav4t.Ma.. . H. t k t yt I )MM I f ' 4 IH J H tM. ta a It. ffcak.., j ' l t T It k' ti M t l 4 f t I II . . " 4.
4..l.k kwik-,., .t-a.,.ta . 1 lk',r .UUI ( ki..a!.,1a.4.,-M.i...kiit!.a-i . " , ,,,!,.. V.4.. . T.r.
4...., ktla.4llk,l..,a-..ka.r.k V I. I kkrkii. J l - ........ -aa.l f ,.,....,. .1 t. 4 I . 1 . 2 . II. a-4 , .( t.. a.,, r.l I Uk. ta. I f
4r - . kl l-r-aal f aiaaa, .V k". 4a K.-4.4. i ...- knaa.kal k4 .-....... Ptl .. -..-. .4 .., ar. I 4 ,,vk. , , L
4t4.f f t f a. . .-k. t. 1 pii w k. a. r..f ,fcta, . 4n ' . a .,.ik.kl ra.al f, t.l C r ... , f
lak1Jka4.fcJ.k,ikta.-ta. t-lial.farV-.W ! PABIkEU .! UK, a,.-. i I ... ktUV. . r,rf , , j . , W!a, L
' " aat a M kt4tktvI 4 vt I t..k'1 .1 t. ... aal Tvww.Ual M.-uc,.... I . . If
aa - - - -- I 41 . tw at.- . ... 1.... iu.i' N H tl I' .1 Ut (I U II II O r II 1 a.-.-. . .i . 11 .a iaa ..... ai u 1
We. i " - i't tt. 4 A fi
- .(...:; -,ti - 11 - I !
A-lV- t-aAA
M-4t-i - i
I R :. itf ..-. I "
ak-4k.rtf,. - a a
I. ii '. !-'a " 1 "
tyV la- a ir. ftailm H
At . -A -Jtt V -
ft V UTt.tM- r
a. , auMMk 41 1 ... - TV. Aaatt 4 kakia, h.
tf., L.,ki ktt...lt,iii .itk t .ta.
afa - .al,. i.aa.i.i- -fttatt.k-ak. k, ktak. fca.. a ta kt.
at-.at4k.lft.an.t.
ta.U k. aawr It, k. .tfl aa4 44f t4Ut.f. 1 ..
4aa a-4 f.M af aftatfal tlk Ik. Aaatkt. fa f.r.r
,,.,1 kr.. ll. Kka .tik lh.f .lllkli r.l fin
i, (.H ma,!, flM ataina l. Tk. akl .4
w . It. kltwlart t 4krll tk. Ttralttat t
b.4: lit. aSltUkt aa .raat taat-aala-a atk ka
. :...-.- a i, -
I
. ii.. Bkkkiw ih. fa-a riH- mm f aa.
aiiii
kt. :btt 4klJ 4. aiu
l. kl. ,trk i
n.iaalaatJk ktkak ttaaal J .
ill 4 a f kilt rOTBTAT MV0 riLI-K,
ta AVa k aaaAaa.. a .11.
lrr "t.4. la tk. c.ua. al tr. Altai t.l a I a t4 .
a - ,.'' -
I ait! a Ik' I a.t aa at Ma tft
tt,.. , ... 3" katka. Ma Wk4t al Hal Ikkl. tna lataa.
a.4 I t Itaaat af Uaa.aal aul Uaak- .
a'.-tf k. a kt 1 .4 k-kln ..M ka-kataat a.y Vt m lula.
r.t.:aaa. rtai 4 4. an. . rk. Akatt trffaa:
la,- M..J4 ta a a-a-ata taa ai.1.4 aa aka ktafc Aaaaa -
I-. a. a, U..4 a la. Ittl tM tak., ;
tu.4 . Ic t-t. ka:i, lattrra t.aa Aaa aa, la '
taatta. ka. lal p. 1 .a .4 tk. aar t.ta a aat. 1
.. tt.afc-444 B A kk.k.ft.fctt-A Ik- 4
i.-r-. a. tr- : -: : 1 M ITRlBUaiAIa , I " atuwa. -'a.' , jjata 4. tak. , aa-4. . kttkkk 4. Ua. 1 .ka, . a. 4t4 Call
ai-aaj... 1111 vi.ii tikn 1 - - 1 44i.. attak.44 iiui tl art 11. a t. . w 1 t - ' -w k ? -- . .... aa ...
TALLOW. B BUS WAX. to.
J01IK JACKSOX.
Wholtwulc Druisti
KilOXVILkK.TIKXISIKI.
w
11.1. wK THR tiM-HVftT Hk
IAL1.0W.
U1X4L J. II
EtlK tllWir
V 1
la H-lny
. rxrtst ntvi sk
- - -
' 1 rim I it kti MT.rm kk i hi t. ;
' I M4b f. fkafa. 4r4 Ralaa, l l f. k .
' la.wa. 4aaa Waaa. It .... 4. U. taik.
aliwilkai'tw. aalufca ahipa ta lkw.1.
I m ik. a f.aa a ar-t a idtta. 4 ta. ' T ' a. .
. .. ...J k. ta. I . . ft m k .alja fat rw.t
w. W ai. a a... ....a. aa-. v.a
m aaatwa4 ta ioi affca..!
. 1 a.t ttta a4 4 aka. w taj
ai. at .a. aaal laiai -f ta. iaal lvt 4a ' aa J
at M la-.t H aw. ta raaa. ... taa krai
" . l 4a. a. tk-. u I
tttOT. at. a4-4 lata a a4r 4 la. ..Hltak .-.4 n
tkta aa ttk-akw. at. Ik.
1 k.vkaMk. ta4
a.. . a ta ka..t..e
kaA lantkia.
8 II llll'VI. I
1 inilrrMT
T JkrK.iHtMt..
I 4 aril kami t I
aa.faa a Unaa: aa4
tkaatt n
vft am .'f.
k li kal a Ik, ra.
av-ra.aa. M fU atAt. -.aaaa ft a i-5r. tkak
auMvaM aaa rt l.nkl. Me I a.', j
aa. kaiaHaaatraaru ttk a..t
laa1 al ta a. fc.kt at kkalVail II a., a jl
k .m t .a4. r ratl. lataa. a la. .' k H aa.l af !
aa. a.t i.t kka.4 ...aa kVatkr taaaM t-l at ta :
awa .tM fca k-a ka tattak a a. ta k-ak atat alft
k.a.'f.. f. H fk.r MkB. t 4 U.
j J It
TOBACCO! TOBACCO U
e I .T-okta. rt
fraa. aa aaartu.
iiiii .him Totiero
It'll aala, k.
laakta taa at. af kkkurtl. kaaa
t- aaaak ktaja 1.
:tr aaal a a aj ntkt i k CO.
SULaUTIMOft '
t)A IILI4 RfHWKttt lUttTlltl.
.! 4. k.a M flftltka.
.,t k M MV)I (f
aj tHKI.ll- HkltttH ktO t.ktv,..
.jH kaif Ikta fWi .. tt".
a aaaru IXsaV tkaftataa. I 'af'
a,aV ..HfSt't If-t
fiUHDEIES
Ik. rtt. rt fta.tkkk... ....... .a.
a.Ot.rt. Mkt4ta;44. krkjrJkptk;4 Af.c-.4
V i-itiT. "ATtr
M ri F t4aaai) i an ,
MUSICAL CONCEHT.
ftHftt ferif. 4. AtfkkSa Of kk. . tr.aaala
1 ttat.t. 1.1.1m taalt .4.. af kVai at.v
a k....t .aaart af laamMwatw tn.4 a.a 1.
laa ta, la .t Vwaki ..Ka. lata taat
. a.,.. 4f.tta fr. l.k kv, la. fat Hi.
kkPkk. Iik.J.4....4at Itatkaral lattrtl..
akkt. 4.
It ia. a..it. f ...Hty. a, trillT.
tat. kkat 4 rVaaa.a
THOMPSON. BFEKHV A CO,
WliOLKSAI.K GKOCKKS,
4 I ft
ri.VDV SIlMTJrTlRERS.
T I
t4.1ttl II I
...., II k.,-
iirtf,a iiai4, a.iar( I aaariai,
wo iu Kixts or riQAiu,
44 aiarlk.4a4r.4r4. k aak till., T
f til k kl a)f M I Bac fk. kaftkatiar 4rl .
I ' k.
kkAAftlVA-i aa v J
. , . T .a T.T -
"f
I
, 1
!
"" " - - -
FACTOST ARKANOMKttT9
U IM kttl4Wlll i f tit tMI 4
CANDIES,
aMIMSTV (OtHT K ft W ft 4 Ml T
J .- (4 IW AMkA, f Uavl AA-44 tAa. A 4 41
... ttk-t ... laatw i. ... - . f.i.ak.i
' .' k-art ka. laat. a d tua .
ltHlaa lal 44i.,i l.ia-ii.li.. ;
. r- - r t'T .iMkaatai taa. .
Vkinatf Ik. It. ,4 ktta aali.4 4aat.k4
iu4 wiki tl kaal. IM). k.tkkiitkklk.aa.ik. ,
I...I lbl..li.i:kii..all..t,.4..l. kk-l 1..4
. t-.a-1-t aa ta. f.lata. K.ata. alf. ftka kuaaxyl
na. I. fcaaA. tkaiuauiktra w I. a ..... .-.talk j
ta-..t. -4 aaa k-i law fntr. a-k ..laat to. ..fttrT-kakar j
I'"l 4 an a.,-. . Uta .III ka nUtal I.H Ilk. j
t..i.fUl taj.U Ukl.U, t It (kil l. lS.rft I
t oiiitkHi mi Mr at Kaitt4ii.i.M. i
H.4 Ataa- aub. ra .1. -I a.4 a.1 Itlaaikratal WU 4 a I
KT
- A.Akal . 4l.f4 T AtrAkA f. f TW 44-AA t. fl 4M
U.tkltk. tt I -kfj. a A 1 t-f,..-k.l Ttt-kB-4.. 444J tttr-Aal Ml
lAi Ai.Ai U H ,f..- tt tMl. AVIf atl tta Rla-a. .atir
-- 4- a- tV. I lUA Hlw-nirM:! ft IcAai BtAAtlkAlaAv A
an -:T4r- n -.f . ta ( l.4 at.. rt, ,-l:i
I At a
Grocer, Provision Dealer i
Axa
COMMItSIOlT MEECnAWP.
lit? t.fCT, Cni Ar iAitii,
44.1:114 Kt44i villa, T.kk44aa,
HIHtlTliIti hM IklKIHIir
OI.MItlH IIIK 44I W4 lUtUI.
tl alati 4.4. tk ikm. gJiA-4U ,4 taa a .41
ki tail tvaMta, tka. taal ta Ik, .aak. al a-a. aat a
I tk . , .1... I.. awu . aiatr .l fa. kt. Ml t. a
.tak . o If kt. A. ...iakt. h ka 4ka kkif
..a a taa. a ll- 1,,,01-v t-i : ft.akwally 1
1 -Jiaj, i.awa aatt-aa at .44 .l-alar .aafc t-tl
, aaratHiy 4rtr. at-kaiii. taal itat. m. m rakaly ka aa.
kts .ka l ta. akaa. l. mi laatal aa4 1 la kf
aa.a kt.lt 4AI t.lt
tH4..HV, IOmitlllt 111! rilK.'
" a arttl.. kautaa. tt4.eo. tktawkk tk.
' tk. aft. aat) Aim 44 A 4-4 A tt tk Va't. 4 la, fa Ik.
I ftrcrfra. af atk4ta.4.tt. 4 4. mall tir-rav. l.-aaaiktl-a
: . --. tkt k-.-.H .. tk.. kktaaJ 1.1.1. J k. I-.
.- . , w, k,,,. .... Urtl.I,.. l.aatkL i
. .ttit a. aka kata-k
' kiflt ik1Vrf l.l I A aatAtMkyif
af a..rtka.ttt4a jalkl. 4 4 Ht. Hn I 4,
Ar4.il U4ii.ti aura.
aaw. A. kikik
R fOAIa AH la, Af MI M 4 B8 at (.a !
111. ... aaal Mat. Matk a k-a-a.tr at.4 !aii, at
M 444 t. 4 k-ta. kn
. .1 , . ..... . ,L . .. Til M I I.I. 1 1 U-r w r .. Illk f..t.ai Iktk k p. 51 a J.-4 - tk- - I - - ."ti. . fa . 4t . ... rw.tl kt a. .r a-- tt ..a
t W-4kA4l far.4,Hl, aJ l Ak.a Aa f T i.aa.- 4 -...-i ..,i V Mti"-I- a T -rV 14. a M tA. AWll JTy 1 ' , ffil- T IaJ IjiHaiV W ll'lf.V rilllf . . i! A fv
rim. ' kv 1 -Aau 1 ih vr 1. rr.ktttv a 1 . I 4 'V - M 4 n m ,1 ( i.r .u, i.a.aa-, n,.. ,, M , T Tif 4 - . Vi wV fc?f B ii A Iu Li-LU FAAil h A r-
. t 4k. ..1 .1 Krita. tta tk. 4, -t y.Ht.k ..I ? .rf t". u a. ., , k -
: - """ " "- : r . ,.i ,-.,
lb. HI .kk4k.l,...ka4,,ka. at.. I.-,-, k. -k aak. k. ,....,.... , , ...
j -a-l . I . k.a... . a.,.,. 4 a, t.f I... . M . a.l k.,.. ...,. ... , 1
. a,.. .UtMIII. t)4kt 1 j ..k f, .k. ,k2a.
H kl B A k V la ! " ' " ut M.avt...4
Fl4 III I ll V. I .rfaattrf kM at tk.t ..H k, ..., k.,,..l
1 H Jku a 1 it 1 1 1 a 1 . - - - , .. - . -. w. .. . w-.tArf .. . .. 1
""
iiiiuiM.aihilbif.MilMrfli...
ai" I
It. tm -a4. -Ja lb.
1W, kn. ta .! all! V. 1 It aM tiku,
) Mttvvinli f" . a t W W .ml tor f '.I tM..
"ll IV. M at rxVyWa, fa clt i)m
a"" )
- iaa.m l-'U ta. aatHhta w Hi. 4r a.Maa at
aa4 aKk t twwi'.i f t . . atll
a""4 a.l afinv4 aa-4. a4
aaW fc i-H akl-a knar. Ia aari i rl..
I rtMi MM. aW.ata. Ifc' a.l 4 lit. -r1 m..
a rT't I aa. t.t4t t ta
J k.v4.a j( 11. 1 m a. . at fb :i 4
: '- ! A. ittrrr.t fc.c. vt
1 fiuritt mi
!U
i.it iui tri.w
rMIWa n I- a.M rf ImiI nOr
1 aMuM t.a te,, . 4 il u .1 ika
f a.ata.it m 1.1 at llr la.l la.l ,J aa.-.
i.atrt . I ail at r aJ
KtiA. 1A h -na m ! fHv -, trt,; yA --J
j fc A (A-t- IV ii 4 iali fc.W
v4 . htiA f-4 t, j 9 m4 ftt H a.-4
i W tN - w -Ai u . ai
. r MWtit ,rtAaoi.n-vi f inn,::'t
kU.aak. at.aA k L Av r .1.. -4.- 4 Mia ...
mt m.H wilM,4l' a.. ! v- -Mttf
I1RICK wons
( A ViP I, 1 NJ f 5
' .a. a. . . .
IMtlku 111 t1lKKrttl. KlUt
I a-ax at..k tib 4 atkW fi. . .1
Ctv. t. a Ik. kHila. fiavk4 .all. .. a.
..Ktajnl !..( a I I h la tkM t-.a. n .Vat a.. J
.itk. a..4
TO THK COUNTHT.
.k...aaalk 1. ..fa B-ll
, t.4-. Vk,.f.,
s- it
rutiv 1 nii!
n.
1. i .',
... . laffag...
. I a V I k I X I ill
""' !
1 r.rttv vtfit 1 1 . it ..j .ttltif u
Sl(l l'a ' S I I I 1 aS '
UIV'I I1, HI"! I'..
.k Rt .
; ' t.if.Hiv -'r'
j '
I TIXWAIIK.
t kaa.t I
f Tk. ?.4at .ail aak kkka. .... 1 t.a, a.4 lar.aa.4
! .ra I. 'ra Wt I .ln t rrr. ... . I i . a .a 4
I tl- tl--. tt ..a -4 a tktMk.. I ... MT..wa
T . a., k -Ii rkk.. a-, t I . i . 4-.k T-
( fl-.JJt l.a It . I . M.ak k. lk.M 'k t ..-..
j f .4 f - . .H
i Ikii .ti-.tt.a f- 1. .11 vr V'4 t' I a-.k, k
j !.. u.!..i., r'.at.. fa k . . . rtti -a la
LLatl akatk' .aaka tHkjka..aikkkk'a kl l
. taa -.. --kkk-'kkkM ark a.
tatknt Lionr-Air;a tons
J fl I -t - -r -.(. J4 t f,t-.: . fflk Jlfl -!4aA
; avtri-4-rf aKf-.a.4
I A -4 .ft. - ! 4r 1 n.f it -iir - t
.. -.art rA C.tR A I
"- att.t-t. -,. -
; a.... a- aa tl III 1 I t
ki;,f ii,,4
I ' 1 hi ri rit r M.m 1. 1.
lUi4
. t ftf Aj
At, or
MikW iv. k ii 44 i.4r. j
- M a fjatalt- -. k.--4-a f
!ESr
i a""'t'..iai.ii .---t - i .ta, ..art
1 U.a,. 4 o.-,-. ,kl t- .
j tt fl. U 4 I'M OK. C 1
i ..lint a. a. a "
1 . "
i p' riVIt A f 4tt.akl.krik: A..OHT.
i l.'.ltl 4IIUI, ll.l.l,, limit. 1.1.
! ...
a. . .... ai ... aa- a a ... I. . L . k
1 tostockuoldi:r3.
j 4 t Tin taa I 4 1. m tc a ti ai. af Tim
i 4.kau.. tk. k ...ta ka. k .at v. t r k . a
: i.iOaf. fc.41 a. 4k. iak 4 tlaa.1. tal. 11 a ...
''.4-t T- tl ktkt 4 !. In -an. a ki ta
?S5
aa-ik at 4i.
r ' a ft t aaH kf a ta..rf.j .4 at. k.n ...
ttti at.t taa a. a ,kti .... :.t
till. It 1. ..
4r...4 f-r...rkf.
'if ' HKT AT K.tlkkM 4.1.
ta-r--Wa. J J.h htVaf t. At.'.ftk
(VfWaik 14 k.-. t.Bt. at It 44 av.fr w ..4. 4 1 . a.. 4
j S4I li-. 4af-1 a' I ! (-rk. a k, . i H.A.4 sajj
-wtja. !Tv a.., ,r, it.a a4- . 1
r.rr. i . Hk -..j fc ak . lit iA J
Kkrla . tptatilkkki'i. ai,t.. ,
tak.4 ka .tal kaU.k. v.a.-4 f.al. a. .4' lit!
aaatl .ia t., a,,.-....! li . I. k
4r II l-i II....-, i, :, ,
"
t .!. ckT M llllH::.,!' I' II
4f't4.akHtt A.4 4UI II.- lA4a,4k II tl
A. Ill .f-tttfka tV4 t-Aaltt ) 1 I t Iri
I 1 . H.4M 4 M 4' -k.4 .
A.f.k. J
akallt.
ttaa. . a. I
Ma:. ulMul.l tk U ti, , i..v i
al.U 4 4 11 t ti'(rk.i '
Ami It-ak. ka-a.
. ...
t-k
fltllA.T l-KM.lia k I tl I ti 1 II f t M .
tk.M kf nlti. 4 1-kl.M,,, ft.1...
4 I a II .la. aril aaa If aaa .a I I a .:.,,, ,
al.. II wt ka-l t.4 a. k-k-ff .i,.. , j,, .
k. ....... aad la. L.U-UU.U ftraat, f. f, ,M, . u
..WW uaaa
j T"1T 'f "f"- r-a-.
,TT. . rf -f aa. ra .-a. a ta. I.t...
AVAyAfJ.
i..i... J 4I H fli
ft-At fAI-jr . . ',, .f. , ,j
NQVIC&.
- -
... 4U 44 t'"4r 4 1
atlki.'. 4 f tBrkNTtn
...1 '"'" M, IV Mr.
I II itrKm l-
. ' Hi.. .4 4
al Itiil.af. I
ilk ..atr walr. I f
aai i ......t). .4 lit. tttkal) tkra. tMtl la H. 4 tak '
latitat. I. al. .1 Ifc. ti.i .4 laa f tart fttataa 1.
A.-.4. II., -at faiaiatt lha Itk At it Mir !. 14 la
.4t.lbka4ltll.rlWla) I ai... af 4 k Vaaaftrai
. tat, k ... ft. kk 4 at., ai tk. kit. kf lia kr,
t-4 A.aa1.. M.a, a. A- la a. 4 1,1. tail)
aat Artl aa ktlf af 4W4 M aktk Sa .4 km 4,41
t j ...1 a.ul af M ..u a. k., tut 44. ta-. f
..II It tk aatiaaaki b kk.ta IhlliQa. fk. Jr .f.f
ka aa aa ft a.attlk tiaa. a-tk.a ttta raT) of ta
Jaai,a, kli.( bat aa I a-a.tlf a .tt, tai.-.,al f ttta
far fcaa a.,,. . a.,4 . i. . I H .....
Ala-, lawk... k... 44 a.4 &k atkkUiia. tk. tj.
ft-a.Ua a IVat t.t. t,kt aa4 .aaa a. I.t k .!.., I
k aa 4. a aanakialtiaa u... f..a kaa H.4
4 raktala. ai 4 aaatika. k.a.4 at4 aai-i" rtt,ar.. I 1
aa.,ty ih) tJ.a.kk.1; a laa t. r.aan4 ltt ..tatal a
atwitfti ptalVtAti li 4 I'k tiik. k 0. 4 W
lit AAFk IIT CftiltT AT M4l t IKLk.
V a -". a' kkMI AT-T T o .1 . t I I a At. T
.4 tk. 4tat,4 fi
' k k.aa .wkrakal Ik., fl . . k,-. ki..i.
.1 1. 1 . t,.tt 1-vk.t. i rittirc itj.ot.V4c. i vtit. til. .1.1.4
11 .ktk.llk4 It... Ih. .1,-.1, .a, 4f ,, . i ..(, , 12 -TV " " V. L!T7' T .H'"- '
ta, a II,. Ika,,,,!'-,,! tl Uft,,,:t , i tT Jat kataaaa I .akat.tt.1 tta.1 Ckiata j
It .4. J 4,. tan..,4aaa4kaal.al J a.Tl. k, t 1" " h- - r-r4k kt kaaa. ,
tkt ... aaata rr.4r4.l. 4., aal Mil wa Z?Z ! -' W ta. k at,, k'a
,.,..ika4,13Zr"'J' "''i.rT.kT'r"?"" ! -IV raaal ka, ,UI k. r.W k 1 aat ,
1 i,u.afckl.,w.t,t4a.t-aaiit.4miiii-i . CAHDf.M wrnr. I
1at4 ata aa.aal taa-4a4.a. k-aaaa .1 Ik. all l. ( -.m- . 1 tTttn!..
a(..,k, 17., ,.Tir-.:k, attarat." i O" BJL2JT"' f AA-k.t44, , FWfia
1 aa. taa a. u, at a-. I .ai nl a,..w w t ' - , " ' " ' V,7 JT.rT I 4 AaCT
Ik. !! araM.ll
1j4 VI VvAi JJ4 I 1
li
IX)W HA
M JT.
fiMfn HiKKiia An r. jo! it
1 lllrW Ai-Jiir AvrH4 (m t H I
irt- -f tt U' r ntiMif wl ntl
tHUbb pi'U. is rt.ir mhwh m v ' m
I l -4 "f " " t ' I 't- Mltfo lHta f
eatt ! li aftl M la oaaj iv -r-
Lv m 4ja f-4t'ti -" a L4 ') a H 1
lVi.t? Mf aaAriT by f.
u.i WIH HI NT,
Vm4 rta, -t II A t j . tt R
I III VI Ifl4 I l I V 1 I 1
1 a ftlf.Kiin AtOMTMKf Or TNK
' j f
I VI A A "A fl A V T 11 t A t l
I "-. -. frf--. AM At. -A 1
HOOT.
aal taati IW Ik 4. t-i Tiki, vawk ta-tat
... 4 l.i.a aaj .4 k t
call AM) si:i: irs.
j
a. a .) ,. at' ik. r'. !, ...k k.
M.t ia lltri r 4w f a a-.. . 1. a
r.aa at.-l I ..r. .4! a fk iwi.i t.-w 1 ....
HOME-MADE WORK,
1( ,..a-,..-.tkJ..,.,.krJ 4 I.Ik
r r.f
W.irktn.ih.o lTn-jr1
i 4 . lil ai mu 4 Lil.a .a I I w f a.t.
: tta a..a ( it I n l - l"..a . 4
' aii. t a.a. ...I .-ti ., I . m t. I
r d i: p 1 1 c i x t:
.Hi lt, i-art jii
,,,.. n.. imivtH It,
i;t rt:t.vt i !H.:iv v
I 'pill. II H IIHTri.. AT TIIK itin.
fkll IM4-.f-d -ar f h. arAalk. v4f aa4f,4MM
1 4f tai taarat ' t fcr." tVf4 Uf ;1 t4 - fa-f 4ft ) ,
W iat"4kW ata vh 1 - fta. : tJ. - ra .
I .r4rt.44v-rA IS (,,, 4-r I W U W !
af Aa v it uv raa a j
-kl) -ArH H At AX -AM AT I
OUiA BLTI7ia
4 1
4 tal
...!
tkkl k.ta4ak. at7 k.a,
r ti i!.i4
NfcW tXPAnTNHHIIIP
V. TH,t "i.tk. MtTAi
I f t k- ia-i . a. takaa.
I aatk.ii. 4.a..4
.MrDtlftCL, 4 I8CT.
kart.t.a. k-.t t tt. 4 aa..l.t it.-, t
fti4t VfjiLKRa. k 11 tc . ttt un to at
I Iklk
I I- A'm .k.4 l4HrM ai4 . ta A
a mim v It P4 at 4.44 ft. a lit. Ki
-a f-'a U 4f4 A.r, ra4 istk.,,,. k,r t11fl- .
fa aAtlkrralta 4 hVf-A (v-ttjlr? f,tm fc-4r4.:. tHi'
aam! 1 Atr : ..i-a f.a. ft . t
aMcaAa -tw w U44 a aiA Sb
ft iV I.MA 4- aj(i cairai Li. a. Aa A-;a
K VM'-.fV
POU KLE.
.a a. . a
A T A . U M A I ! 1
"
MV fill. Till
M A1HI-, -t:-- tti lOaM T-V
atr AWkl i -aU. 4k, th. ( X. If M .Ma rj lha- .If
fcli.- It 4SAaAk iWAitf rft rt-4-t MaAt atv
llw tth-f Al V lla.a.t'-lrvt (h-rvai ft
! aa rtkvVka A am t. in i..rr 'ai :rH-.nt,
Attavl 4M4M A4kst.r -4 ff4t4 AVA (i Avia444- A. (Aktft ktaji itarf j
U t4 I 4 A. H- ll Tvulk'ttM - At A 4 4,MT4,if
l-t . kwaa a k.arfc . kia.1
' "att awl.t.t k. kfwnl I a attkwi ttM tlia.tit ..I
j ..ta....ll....l1llt.-l.l.M.4ik,J,a.
J a4 tw.i.l a..M..a j4 ka.. ik,. I'.i. k. ai a. akf
I "'' .a.-"t 1
' '!'' ' f l-a' k' '
...... .
1 t a4'k, k r -a, ..... aVai'i-i. M .?. kauH
ka.. rkair Tik.ft t.taatia, 1.4,4. It.lk M-... aaj '
h. t.. I... aa. ktkka,. kk-. f.aif I . awl J.
I, .illlil
WANTS A SITUATION.
rilllTK II. NAI'Miai.T l..l. a
..laaktk m k ;ta . at. Ma-. m. . k.vl, a k. ... t
aat, 4..laa. l- ttkii) taawa a.K a. ia. .1...
..II..II. r. krf .1... uar. l Ikt VI. i
.a7aa'a'a'a'.'ak .... a a a' '
I I " ' i t t . it. ta . a . ... m . . .
. ..k t ' a aa .at. r. aaaa tat, a .a. .
I -iTIha. a U.J ..I. . I k. l la ia, u. ll .,.ft,...-af
k-a.Ui. 4lr,..a..a ik. i.lilt.41-1.. Ibu.-vihl
4 4t. tuaiall. a4 lb. a,f-itata. 4 a. aala4 f
tkri4t.,4 f.kaakt 1 l...r.r..4... ka.1.. ..
I.. Ha Ki tak- II II. a. II I T. :4 It Uaair 11 .1 .4
.Ha.l taa. It.k.. 1.1 U.K. .4 U.l -tl.
ktat.aCa.ri ll-ata. 1. A. . U I. P lt I . k. a, . .a 4a-
a,t k, f,n (.-Htt,,a, a la. .kaa ,n katak.a M.-a .
tllitll'i-'ta.luUnkiithllw '
ait k tt,af..f 1 14 tMAIll I art 1
.nulla.
MAItB AT KIIUNItllS talO T .
ta) MaX-i. 4i't 4M ,at4 It I
Tat a t a I I. a I
KOPK
MAHII.I.A tanjiToi
i 4. ft) 14 at talatia. faaaa
a.i li tf
' A441T. Fran I
fat, aaa taaaiw. k,
t.l a
Heady Jclaaa Clotainsr, ...:
k..-aal l k'a t. 4 .a . . pr-.:. .k ai ' k.ala. , 4 i m.. ' . . ' "k4 kka l-.O. o.a. .'.
P l.l4MarIUIa,..kl,a.rf'4lltM Mkt ktl H. kl Ik, 4-k.k fa . I frv k. f ttar..,.'.. wlrakk.-ra. w. .a,
41 III I HIi l . al IIIISI f. ''. k kBkWA I
lr- W-Wft 9f) A'A J.f " t a a a av AA .9 U W fc A aatw- " - - - . -
. 5-wu j .-orTii.a hat Ar .T ..ta.-Vr i AlH.il 5!-l Lift iAraMr.
WAIUII KAIL I i ptrataie tTTkvTio it itvtTkn ta .n-' v t.''".? t!X T fomptair Attift i.........
.liMI Kaa. t . kr.kk,.k4l" ffaaak a aiaaflat. at. aat ka 4-4ti . t a aaaklal kkLftad U.IkaA k. taal aw a t iaavaai TV. -a. . aa.
- - -k rk .. A. . . M Mm. 1.. .... ., !. , ta)t4akaa.4kM .al...
latlOAIIII CtTNtlTI Uf ktkHt a-.vai.lrila,Jkl . liiti.y ..ttrkt ....... .4 Mika a aar -..a. !a a.-
1 aaraatl I'lka. ts-aaaa, itak4kaa.ttM k.atalkl 1 rtftata. kaa4x. aal tl fctat aMktak. j ., LV. " aa. akt ra,t 4... r" -a "
4T. -i a I... (J..,r , . A4 IfAfl. MATt A..r. J f, V- -.r.X 4aa4a, . J"., ZLZZ' .TI aTT7 l.
!l- . k., ,,,1,4. I t.;.i.t. J l fa, l. Wt !,,, , kl, r-k .r.a-ava "
KKIV IaIVKHV STAIU4K. j r.-f- ' - -2Z1X
Xt kiaiv ."z LtraaTtw".: f t-7 k-ra--; v:::t:?j?"xz- !i!ir.rii-
,1k-. ' aja . --a ,
ft. '
-- 1
IM )
AL.ettla. :atWl.ala
aa af U.Ma. Ma tb of a.rj.aak
paaa a a anvr-a a aa -f U.. at-...
(aalrai k...k f 4k. ... .a taral k.a.a aaf
vi la . iktax ..aa)( IkaiOaMt .. '
aa that af la... 4n "rt, aat . taenia
aa""" aHak a. 4t u-, ava. ana "
1 f H I H-la aiMl....
aaakaf n.ailial at . I 4ai Manaa k afaaa
rtaak I il.a .1 -a. WHtaata fuaart
aak af aw .. . I iH.! aaak
Caaiamt.ta) Kaak 1 il i.aaak. JU.u. ft.T
aai. , .1 aatavraaaat aa. aaa a
a -4 "r-t.tk. I r'-a.a'.' H... a. . a
kkt-k arttaMaar.. I aW laakai um. Ikwk .
kaak f Ifc. -? .4 I C - jl al. ak. 4a.. -task
. tl,''.j. .. i atlvu Ho . i la l 4W
I. lat-f "Jaia 1 I 111 4
llli b.1 .a 'Inla,.
MarrlaaJa' Haat l f C" j f f-4-al.aala ,i4a,
tri 1 C a !ftM 4 luTaiaa
fl a. n 4 aka tax-k- .aHVatetai.4i.
llati'M' B V.(fft-!4 -aa-k V. In,,.
IWI.aMtllkM. ; '-a I'mwH a li.
kiaf aak ( aarkaaa. .a.fc -f it,. ala .
I a-a Uw. -f ! ... ' ... knK, . . 1 r.
L)MI44 ,n. t..kakaaitj a.
4H ka iWaibahi . a " a" V! Uaaisa . 4a !
KTUl J.,. -.k '4 .twaa . 1 j
-. -4 nl l 4.ai t 4k kaif Haak af t j
Haa.fi tr. , ,4 .' Jk . .. '.ttn'
- i .. 4 iai . kaak af 1 114 1
4t.li4 lMM..au k.t,at..r U. !
ltkkrfH.iHl.4l.' .. 4 4a .t: a. aa--l rf
H,ac . F t kxt 4. " Ial-k 11 k.l.a. 4a I
kl.it.4. i1,..IUak Lf.a '
tik fl. 51.1. 4 44. ... ..... . ..f,-la
;
a,artrval. j.tt4,k.a.
!. - ""T"'-
Utaa. 4ta. ... ..
tll.aa.llli.tu'. i'.'kW-a
a -tM a. aairl. , 4 at l: .
kt. v.w .... m T- .H..o, ...
I '
a.t 4 aiaa. kktvk.
ta. taa k a ! I. -a a.k .
4a ;
. j
la ai. ..k-.li. ImH laat.. tat .
-ri-4 H tu W4kkfV4- -! r.a m3 a I
LMM f urt-t.. i 'fVisrfk.A.ft t 4V.- 4 a at . .
r r - T m -m t
-v"4-. -r
W vr Aal.. - rAtif. it If f 1
",rai A "a-tis "(klaf 4t f r 4 , 4
J 4f'4
twiv TAt-y I 9kAn4y II f)
.k-a
W 4Vfani4ta ftv
4itiaa .k4r.f at 4 . 1-. ... ritaratat a. I 4. .
.aJwkJ4. .(, ... Mm,, t K-. iJf 1 J tt. aV
J !! H l.t i HMt.i at I a
tr. w-. j k j v .j
4.-tt.. tt.t4aTatll. . t.iva. aa.. 4. at I .
tf.H ,u k .:a- f. aa . J.- nfv V
..
r. t ar-xa -
Tv, fit. av ; u A', f W . U4J
- J J ! atA-. W tprK rf- -74f 4kAal -kkt-
"-.fj lr KVaVft, aA4 tl kjrt a -f Va44tk
E. H. PARHAH
HIV-.-
a. ji .r Kwrt. mkii ritott kw
ta IV -.- 1 . an., a .- a I ....... 1 .
k I ta: a-il M . 11 taa... 4 ...I ka-aaf yaa
, ajskk a:.tt4l 4
8TPf.S an i FAUCY DHT QOOD3
. : k v ri -1 a.rik. .-kiit.-.
,iUin A.M MHJI.".
.Ji,aiJrt 4"
UT. Kn 1KB Vlllltt tiJUDS
t aaa.ka.aa. W
I'AY DOAV1ST.
A ! 4k ai 4-T r aMtp k, I4HB j -."-
. - t-- Al - : -.a
.-- ...... U
. ..
fCfT tl.K -H,., l
w ..-
, t - I'-ratv. I-I. a a. I -"A . . itia ;
I . ! rfrai Ifc-i -A1! liti Wti i1. A 4
flV.PnA -. tl -- i -4-klk4, tH t-A4kA
t.Mi.. tf Jllv. t" 1
' t '!-' fl - It H'a4 4, - 4Tk k,t - A
f-i a. . 4i. f.r f v Uj
- UtA4k,ti 4J aiX- -4.1 i a.Wal 4k4 rt -4.4t ! ka
.ftttUitfl k, .4VM .-.. t.lll lllli; -f I IV A (
"L. , f-A. -. kl . .fa f
r 4 .UMfaMvi.HtlMVfVii.-.ti AV. 4 4t
, .k ..ta. U MifWlii fi A Al i A bilk! M. A. A Ai I
j , . .
TUX AMIiUZCAN
i" A T ft A V III I V T f V T T P fl t
IIll A I' I 1 I II I' I All '
lUIIlM I li .A .1 I I I I 1 till
rTfTi it KKstvs a rAtscH.
)
iTb.ltn af Ik a.' rfaa .ill a-a ak.aa. ?a )
tiMA THiaaian oit or hiitiii
A ft. It ... krtkkitikk. ..... kk ka.t 14
l,t k4 tbk aakaMk. ak al Maw. 1 k. k.i
Amrif ((!. rU6l litlrr
H kk a. la I kit ..aalrtl.aia iaaaak.t
in,. . ka at-at. V) hutl 3j u..l'k a. a a.l
'I-" l. l 'k. tkl kll
lit. la.,, at aka lrMa..aarl. ...r. 41. it, II. k-t i
.-.. .a4 Itkaktallat Ikk Mkl In. raattl. 'a tin. ta.-a
..,(., katanaa a. ka la. mt a laa , tk.
,H .4 r l k..,. Wi,14ii anarfa tr,. taaa k,
a .H 11 llH kai. fa. laau k at .4..
a.li k... , 4 M.rW tUa a.a k-ik. .l. , w
raltaaa.
- k.f. a. if a-tk V. lai .la l 1 '. V 4. rl
. 'a . l....rv ta-i ta .H -tka. u tkkk 1
A .a J r-rt ta a t la. -at. at. a:. k a kk- I a. I a
la. antt, aaffMltlilalaiklitl kt Ift.t4.ai.
.auak-ak
t IlU.i.. .taftBt...!, 4 aatrllal . 47tt,
I fralutf aaaartaA Ik .a k.Ta kaaaa4 a ka-kiaa tk tt :
H it tkk akr4 tk. ,..-a 4t.M .... .
taktf r 4 a lata, laakaakaaftvaf Mtk-k, .4 la
" .a tta. aaaaa rata aa Ka a. aat 4 uba
j taat
1 I lk..4aak .4 lia aa4 la.alkiak .a vat4 '
! a k ka.i l.ta. tk . am. aaa a... - a. 1
kaamaaak aa4 at.ili a n. tat, at- aa4 - - .
aa.ai ,
A HTK4.4t,la4ik4Tatt4llkaC
BSOOKa, if AH!! &JTOCK 4 C0.a J
aaal hafca.4Hl.la ft .a . . . 4 .
IB I PeBmiC trjr .Mil,
..A At r ,.. . , b,... I
i .. . r1.af .1
...
. f-ai m - ' -a- -AjaV
T ti llill.ni r- (KftMbtrr liinaa ill iaUmt. ha at., .Aka. - :- aw . l.lllttAf A CAft. am Aa. m. . k.
I
J I I t ! . -'VajraaA.A
: 1 V JlL'A ;lTakk I'T
t x 'A taji"
. Ta. , ana f
OLD SACHEM BITTERS
4
WIOW1M TOHIC.
f14Ma1 UIUCMII4 r.i-lka.
.1. tn7,r. 7.7.-":
aa. aa) akwIM.aai a.a. 1
a j .rk .ka.. a -l W lJ- .at 1 .
! , fc... Taaa M.J .llaatl.at t.r
) .ar.4 la Ik. .a .11 a.
t .vt ri. a.a -f. . aaai-f .la.aaal faj.-l I. I - a .
...nj,,;, '..aB.,, .
; A. . klut.lkafMk4lMa. al4l
k
f:.f Hill 41 f Tt rl
t-tt Hktrt, f 44act.k4tU,
1 -1rj'
1
IS T , "raJfV. . I
1 1
DB. R ll U t" HE l E D I t
Tilt I.:. 4 til 1 1 t- fits-ni k 4u
j 1.1. T IMS Km K kf lit SU l.rtfSi r
' itirttk-tv Rcim Mri.irr.
1 AIIW KKUI I.ITIIU PIM...
IIDVIT'I EI)T4rit HitmT
'I. HI ilMUU I .III. K 4 H 4,-ttil
T?i i'k- it ilf mnjc;!
' - - '.,,.?. ... . i . a r c.r a'"tW
K . ttr t Afrt.). ; . . f
r . J--
!- tkr4 - It- .
.4, 1 n ,. .r,,
I t a r:. - f
ri Uiikt.' Hr . .-ra.. .
.'ran f!.-r
,f - 1 -a '. .
taa.'-
r.i rwn : ii rv
A Kki.
4Vv4klt af . J .. f.a
!- -Laki, ,n
4a- a HrtkaH rttf'l
I . A4- At.
tat, 41 -af
- klH-1
ti. a--'- .,'
fcT
J-V. t
aL- V l
a cf
:l--a aaftk I-
fotVa Kt f4 ttt
--.
fU-Hr K- ? if I
-4-,l llar
m v
t iw.r . r
--a-A ..(. ...
U. v tM tf -rr-fj
kVala a aAaaT av Attk,
V" -a I Wx At
ff:.r tj iat ret ;tii rt.. i tak wtit-.
Iba t -l4W.v? ia 4M-x t4 V. ftatmltf- iv 1
I fk4.-.
alht4 ft-C4AUAt
. I". t.t .t JaJ . -i
TUi t or rr.rnLM' .itrrtTi--
. IW -( ft la ftM r rf,
k -4 --H am 4tt..t-..4al4k,)t- H'tAVIvaa-i
tlEAt VI'
( n:r.
tfaa a a. . .it. .ka..
! 4Air4a l-rt ttki. f t -.-. lrv.- 4-r-.- r-ai
, ta.K iU Alk fMk.ftk .. tftat A 4kk l.-A4-t
.--a. Hi. aiith I lkAi.iWf IV-tttiki 1.4
W fk4. . M IWWll tW .,- ,
: .-if, .1 -.v i .( ia. -.
i A.A.4,4. -4 A
I
, R A U W AT 3 It C A U T U 6 LI P.
tvtm- -ti v i- tWiaja BtaAa Hif
,' rkf rxA
!'' kaaaa u.. a. v .. aka . taaa ...
: :" l t .lata. I 4 a..- .. a a-l
: f.-ta- 4a. a m.it.l I. . k-.l. 4-a. at 4. n ...
, k.-tu. . I' .v. J. .. r S l.a 1'a.kfl. .
i ' . . .. w-..
j WH) tt. a Jlj,T. tvH k..l
-- - -- - "-at
. K. r. 'k-ir. 4t1:t.k ... ,
k i kt tr . r . a
WAV S RMil t..ri(. flu.!
lU.wi)' BraofiliBf KralUKl
a '. t a--.- 4" 1 (., l.tt kaaa,.. .'fcait a . air, fc.
ka I rr t. ka kk.. tar. ... k.a4 Jt katkraa. ..at ta
Mr I , atl 4 ?ixr . aai l.i, raakaltHtk.
n;t .SOKE F.ir,.n.i't..n xt ii!'Viii.4.
rV Apk-f- f S'-f-fti-a, ---t-jaA a.c - t$tt. 4fS.aaj.s-
f ...ra
A-d .tv - . . a,, .
afV-. ktf s1 rdf taatl - A I
I AV I f. A.tv.f-.ki
" " '"at! a4 t.. a.l 4. rt..i,. - , .-at
' 4 aa a aaa. a, kat k. ... a tk
f a-1 Ww -M
, -"' a "4 tt ta taa ka. at.-k ... 1-....1 a
u ' ' " "'P ! " '" ' "'
, .- 4 4B.a! !al k f. . a, -. a- . - l a
I, , rw.. lak..H :taat.. ,.v k.
ft
a.t k B f-4 ... t a. a a t ,k Ik k ki-.ta. I , ..
k ...'. .1 Ikaltalata . u I u- , ..
acta ..... k. fi.4 Aa..t t.af att-Jt ..74, ' -1'a 1... a
kat f 1. a Vtax. ..axtat k aft, ra.aa) ar. aa4 i
a- . .. at, a ima, ti ata . t-i kaallA t
kai-4. V.ai.it.,. aa .AJ 4. !.., Xakktatft
.at 44 a a aaa -avaarra
' fat. y Wa. kt-f. I ...ak. k laaakv ..J
iii-tattta. aa.,.j ... .tkaav. r.M kMtat .
k (f.4..i4.ii. k. taa . a. f., t Aaa..! t
taM a ateavla at- ta k.l a.
.Jt.444 k lark tail . r . .
kvlatal . a- . .
tlfakia I.,-. 4
k-tiaaltak. lalaa. kr- a tm ka. 1 ' akH.a - - :
A f klaa nut. fttWiat ttark, 4 aaa. aas In.
... - ... a . ...... . . . . . . . - . .. f
V .-a.- I Kk fat .'a4 liatk
: r-aw.. fk.aa, blaaal .MM. fkaa ttm ata.
7 ki' t -
T - : -a aj.t.. k.M ataaffcl .-ttaja.a.Sfra. ar .aaa
ta. . . . i .- , ,1... tf4 ta kt Nka
4 , t 4. ii . r-S-. l t
tf
I
, 4 l-
1 r- '
i j 4 .. .t v r.:
j . -r.v - .- Iia . ' ' ... "---. k- .
W j ' : - - V ! . 1 - 1 . -a.. 4
I - li t 1 I- iii.nur I;, rjiiit
. L . . -.a -. t
i f -
I
mm Mr.
B!:0T.S-4 '
4 j r mw".
tt. M M a ' . " a-N. a) ,t 4
TfttH ft KI , ,w , , ....
t " '-' -.-'
1 HBMaTN-jll Ual k ,k
i lf:..:-'.-'ll,.,,..,
I aKUaV.I t
I .a 4 -. 1 ti.
r a.iirHaa .1. . .rvt. ll
, i IM 4 X k.
' J. Wktt
liniucwttT WHitkrno
I" ' VuV '.V.M A ' aT',T; ..
iiCLI.nGIIArs
ctttt rr j
'
; si I M i: f. at i . o . ; i; k . r,
Tot th VflUttT i lUir.
f
,
I
laa k... I k t akaaaa 1. kaak ar k.
-l..i. .4 -.. I f-i taa. la., .k- W .
t t"w I Br. ..a i .i n .
A ar .. tarfy t r rf - J . ' a ..
fa a ri
THE STJULATIXO
I. . - W . I Jlt t' f , l.-.4jM . fM,f I-"
1 - . '.- -. -. 4 -kvJ W.t - ;
rt fr. a. !l
1 l t i T ..J r a " . . J
f . - , -..
tt 1 - .. .
!.... "H. a
r . 1 a ... ,(
."t rk w:wt a 1
J a.
. .... a k-' -
1
' ' 'i- ti,.j ..-....( La , -t
a,t .i.ik a.....rt, . t4 a.-
. li-. a. J .fvrf. alt. 4 a-a .
. a i-t" t. tt a il a t ' -
- 4. 1 HI 4 V
k -4.. '-f 11-; ki .
,- I It.
. u. k--i r .r.f t A4t' V - ft. a U
t --! I - ,.i i. 4- if -t ,, a 1
r i ' u a t - 4- . ;,j a., i,- .- r 1
IV r -a a t f ' ' - -m ?'...: 4 . -
fl4f . M 4- - t.i
a.l a w
kf.il a.ji 4) tk i-
(-.. 4. r4.Hi t
a .
-" 4kl-' 4 t
INsr'liANVK.
Iiauaitat f iw C Mdtil m cl-a lai..
r awaan flf t tlA-tr f Iffiaia.
Mlf mai, ant tta ff J 4 aiM.
A4 af It NMaatf,
iA - a -41H - . . "..-,.
I
4V 1
a- . a.
Ha af ttk C -M fktk a- .
Ui - at-rn Vtjv4 af 4 Atvt att
.
I' r.b - -- .. ' rai k
1 A- -I a.. f Ti -J S.A a. tji-fj
j 4 . fa; - .
t !.-- - - at 1 f.r m-
j awtr-aa rv.tw- r r'--.4. i .
i t., t.ivMfc . 4 . .j
fc. n 1.-. r
; . .
klfalr- t t f j fa ah. cva rv'1!
frrak. 4k Jut T .
'-- '
4'- A " ! a.?
A- '..tu -.--. -ar.-
la fttlta ..kkTEataf .
'-'J-a. I..-. a. aU
VI- ..i. r- v...
CT k ra .
rkK
-atiatra, .J. '
al ,-t
B ka.
411 - .. ." a S. V I.-tr-
a-..: a .. ft, kk. kt.
i.ka 9ry- tm 4 -a.
.1
i 4ra ..
-...-;.. .rrk.1 - it .s .
- 1' - - a-Tk . .a ; -a . . k: . -
4
i.i taiiaiT tr
l a t at IjH tKa rl. 4 -.4,4-
-r kk. I i4f t. U-4.4- t
tV felt, fjtalaa I af (B- 4 - , j4- A-Hl
A4W 4- ajkr4 A
L a I :kA74Atl '-1
a- 'I -aftaJW- l -. t ( f
f . 'tl- fa' a (
It- tr..-. r
'-A ( 4j-a a trial a Bk
A - lki 4Via .yka .
k. tar-4't ft . 4 klii -. w : .Aa . .P- '.w .4kattk.
TSc Tra4k-4B .-aB-k( .!..: I 5 . t r - r.A a
.-"tM; A ?-- tV '-- A '-4,-44 b l- -
T' AJr-aafjt N. . v 14.-.' r---t f -., s
T t.i . .:if'M VI I 4S.A. t A a. K .4
t..-4kki , M t ,. a 4, S.;- v.
; iim a "Wf ---4ar,4a.
t Tta. .ra-J.at . a , .-, . .
k.., k 4V.. . , .
' ,..17-.. k. , ... 7 l T , Clta I
Ik .1.-. . k a r :.. ,.i..
; .14.-..,m.,.,f.,.-
att.a..t fll.Mt llHI't I .....
t, Vi J 4 I . a 4 , .4 kA a.A. i I
: 1 I S ; j4 Aa I H4tt4W I ttMaj lit .fl If
( f nv J-. it- I ! A x. A itkktA Aa S.a.-t t
'-- AVkfavA a -A - AjAl 1 ! TV. , raaa tanAk ' If .a
4 .Ik - . a A a-taaa-a, lkaAa A jk 4rt WAV
- .-. A t. HlllHbilkf' M. it -kt, 44 :Ak t t.4
-rav Av tAr .T. a., : p.4Btavti; . 4. ..,..
W!. 4-ip "A ' - tytA A tVA 1 A 1
l-k. - ra! tb a a w ti.
AaJ t Ai A A lAU a l 44..: tsityr A-U
i 4-Af ;, Wakht .AA I tk- ll -f A,,t, I
, 1 f!-l-r --. .
t s r a rAitJ - fr- & t iv aama4 I'" 4v npt r ;
.-M'a - l:-4 a.rt jv-- ' . . .1 4 tt..-..i c .
'f A MtA 4t-u
HEW ARBAilGEHEHT
MrAk I
' . ,
; I .."V"
- A aa tta. lata
Ikkl .K.alutJ t- IHIt lai.
. 9a i a. .a la a.la. f .. ,.. t
t . a.. . t i-a aki.-a. ) .4 . ka aaa l ... t
us v. Jan . 11. ant itru. i a. .
I to .
i ! aaa.aaaa -1 .aaak It.tHltk
t. a. A. A Till K. t.
r-.-a. af 4-aW.Ma..
Ill It. B. MfttfA ka t. a...
r 4ra-t af I . . f,
n iv. Tk-.
Tt.a taaya A- aa fa. l I , aa4 4' 4 .
ar'at, a aaa rata 1 a a. a.
aa4 44 4 taa. an. a-it. fat , aaakiaaj ti at a
lak
tV-r-ka. ITiaa wattr aaa 4 ISaa.fat ti aa
-
tataaaaraajaatal frr tkak aa) . lVa.a.la aa.4 AaT
. . uaka iaaaf a kk. aa k . . . , a
.aaa - .alattkaU lra .a-a. a, Av.
..laftiara ara-a-ia, ..aa. aaatsaai aaa.
4ta.ka4 aaaartataka taa..,,. taaj a-4a tka tv.t .a
a a ttta awt-ta
tia,... u Iwaa.. a k Ink a......
fkr - kaw fat.ii.fav t aat-a araitaii aa a-
1-
". tt .'
' 4 .
" 41
-A
i
. s .
r ; c
Mi'
: 'f .
r ! 1
,,i - ' ."-4

xml | txt