OCR Interpretation


Brownlow's weekly Whig. (Knoxville, Tenn.) 1861-1861, August 03, 1861, Image 4

Image and text provided by University of Tennessee

Persistent link: http://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83045630/1861-08-03/ed-1/seq-4/

What is OCR?


Thumbnail for

dhugs a r.piciiiEs.
-if. O. PATTON.
Druggist and th mist,
(tAJt At f f PWM IKf ftr
JXcoxTille TeaoeyfM.
HKItKUY CALLS THE ATTKRTloi
of f byK laaa, Wrthalta, an4 U. Pabua ..wir
to thVaUMaaetdtKk 7l
"""t ttrittAUlT-ffltfi BES3
UERCtlANT TAIL Oil.
H
AVE HOW 3IIU.U r.
i atlir iTr
tb)a ikt ajTtuUfifij la pArl f rtt Jrt
1 1 4tt"wSs?J
lr
L ' i .. Vi. mailt
tawta. Mac- 1""' '
T B A Y f AMD LIGHT KJO"!;
w.nirt'T. rt'.i.. -
DENTISTRY.
GO
on.
T ATK TRAVKLtXCi DKS mT
, J v r"""" ".Tu'ikd Ithaca HaJT
.Zint4-ft a ! t.vth to Nil
a4 warrantZd to"U rnil to M
rhTrf lfcr itrWal U rhrr will U RwtaraU
jaidl-ly '
CHANGE.
.V. jfe riiKRSox x av
GROCKRi AS
C0SI3HSS10S 31KUCIUXTS,
main mm.
KactTllU. Twitwwaaww.i
RM. McPHRRSOX TEKHERS III
. thautA w hU utttwToM ftVa.W a4 cttrt.HHrra for
i r ltt"TJ patrawe for wn J PU mti i-UuU
DENTISTRY,
DR. GEORGR BICKWEI.L TRSDICHI
.ni 1mt. Tbakra ft fv. .4J-i
Ur. of ptT. tHB. U? -V" VC'r
U, t fflp. t hU. l"1 V ...
CAKCEB CAW BE CUBED
Dm. 1. V. aXCARI
rnEXDERS lit iKnVICKB POIl THIS
l birfoifiil nf (wmw IXiwwMft, wtlir Kxl or in
itim turn. ftcrohiU Kixt Oinmtf Ma trxtm-Til
i Tory miU. M prttly iiK whetbrf Ukra tulwntxll
lraUlT aiw4. The rmh r t prw l
ri artl4 v-na la tb trtseit of Cacrvo
b w.14 rf.-c to thJk)tnjrir'ntltnM'n :
Ir lUiyd. M.D-, MtlMiJ. Tn.: Pr. J. M. rflH.
M D- Kfcftrf, Dr. Pilba4. fJ, Uxinct.H. Ky;
Bw k. Culuaiba. Ut- Brrjr. Muwipvl; Dr.
i. K W. 0tU. lM'M. Kyi Dr. J. M. M.D., Mr
fr--hom', Tm4 Dr. Xdrt M D- IUyL Ky4 I.
avW. M D, R!il-. M lr. DilUnl, M D, Oiica. 11U
rMf.-m Tuht, AtJirn. AU R. J.B.OrT. Xat
.M. Tm04 OJ. J"ho M M1i. IWto. Gai M. U Brrry,
Mnnhy. H. Dr. Mct, M.D, TaikiiTiU iy.
T. ft. ICKlIlt. to- C. T0WMt5I.
SUMMEI1S & TOWKSEND,
CONFECTIONERS AND FRUIT DEALERS,
331 Baltlimer Btrt, '
Soath Side, J doori below Howard St.,
bmtSO-Coio BALTlMOKt. ;
C. E. McT EES,
trn
MASS1E. BELL & GOODLOE,
WHOLtSAlK DIALIIi IX
BOOTS, SUOKS, HATS AM CArS,
Ac.
No. 324 Baltimore Strkkt.
j.mm. 1 BALTIMORE.
PBODUCE.
rOUUISSION AN I) (SROCERY HOt'SE,
LYKCHBUBO, YA.
WILSON Si SON.
1 S PUEPAUKD TO RECEIVE ASD Sell
i.. n tm Mi jjr-l r!iilta promptly.
STOCK OP GROCERIES.
"W r tnrtl
t.iic.h:n?Jf'rtinrry PrvNluv.
KurtsKKCi : t "f ! TerJi &Mtkf Lynca-
Jmal.Wilb A JcMi-UTujh. !, lwry
tm. 'irn.U. . r 4c-y.
rioirsale Druy .lore.
V 9T11KET. KSOXV1LLK, TINS.
4AfKS0X,
J 0 Ii 3k
fa. nr to 7tTin Jelf.
mannfarttirla: climlt ad WkoltuU
and Hclatt I)raflit,
(JOLICITH THE ATTESTIO OFPHV
O atctana. Mrrrtmnt. ut4 fotilMW tn lr stink
.rf lKHi-S CUKMlCAm. OILS. PAINTS. EftXSUk,
CMtKV. sLKfJICAL IXsTKCMKMS, c.
IUnubctrta muy prrpraticM)a. I u Ml bia M
Rjmi to tbej ru a mivbMt afirvtim. 1
warrant p i:i t arlki r-tiaiM rvi m rtrrwauud.
Hjr (DRrtiB kutuM) arraat mm ia yBt I ra
ruaUkUv U ulMtfai tim to aiy ptnr.. (jnf
GEORGE A. MILLS & CO.
KAcrnram ir r.inj is
Tla. Wooden and Willow Wirt,
nilt'HKS, CORDAGE A.
NO. 11 NORTH HOWARD STREET,
Tvado-jra North f IIarl IIwk
P. W. MILES.
ARCHITECT AND BUILDER.
rruiB CBStniBER repbctfitllt
tba c'.uaoauf hicrvilU ao4 ita Tkrtnly, that
Im ha paraianmt'T Iire4 r.iniM4T te thla c(
Mrpata af eoBtactin( tb baa4aaa of hnHf
ly fr tha
ts !1 Mi i
kjfaaata
Ay la araaa laa i I ill aav4B lmiifinm htm.
I iir-tmrai tu xrata plaM fur Chnrrhaa awl yHvata
rnwk-oc. Ahvs will r awcfal tUniUoa t th ra
w VJD nd iwurfr cf tUl lrailliug. Uffica at tht
.ubtr A. W. Marh. itUt
MACHINERY.
ffXHE SUBSCRIBERS, HAVING THE
I i(W f fumfaOitrwt PortaUa ta4 iutiowary Hm
Uiaaa, T6h Sarr Milt toaa. Tnteh IHtitif Clotha,
Paj UTa ftM. Imut aa4 Kiwi Mwhinrry, WrJwU
ia4 Ifir-1 a i'Ua-JBg llachtaaa. a4 Tylar'a oalahraU4 -WATKll-WHEELS,
wiTl faroWh tha ahora imjbwI MachiiMtry at BaonJhctatar'i
prioaa, wiUi tttitf-t an4 axcbaaga aJ4d.
Oaa af Tytta Whaeta nay ha wtm la aparatioa at tha
Kill af W. A. Keamoly, ta thia city, aa4 'from tbt high
.MtumAiala awarat4 it ia otfcar parta of tha Vnum,
wfeara H at artwH-iT aat, 1 womld rawrtfnly call tha
m4nUom af HiU awaara ta Kaat Trnncaa-a X ita morita.
lUtlURDaOSl A lANPUKD.
IMy f A'aaanUa. 7cm.
7 W. H. KISWDALL.
TtTHER ASD REPAIRER OF PIAXO
t'artaa, urgaaa, weijiuba. fecraphinaa, aad ail
aaat taau-aiaaeu ta gtaral. Aaoirill. Taa,
h!i. Kmvm4 m wail acaataud with h trhantral
aatiMUi af tit ahora laaUVBtaaU UU Ptaaa, that
bar hMM harsh fra la( uaa. ftiaila ta anaad aa writ
Mhaav. AU uravn addnrasad tnhua.e U-ft at (Ua
Jrwalry hiic af Imm A hlUiir will mawt with prapt
mttrm twa
tunura ! Dr. R. 0. Cnrrr. Col . 3. IL frW. F.
Palaar. U U. LhaaaN. Altm liartok. J, C fcto, Raas
viU.tia. (U1
0iy
WILLIAM BOOND,
QROCRR, rttOYI8lO!f J) BALES,
. ar : ' -
COMMISSION MERCHANT.
Iat jStrait, Ccrr xr or Uitos, ;
aprftUtf KXVtlIa TtftRtlM,
4 SAFES
TKSTSa IU ACCTDEistAL mZ3. . .
T AflK C. M08CI IS AG&ST FOR
J ParrvU, !iam A Cva. fkbrat4 Chatapitm " t it
mi hrmi Piauf 6AKK, a4 Mamftntmrtl4$ Titt
Maarly luar uftaf4 af tfaw fetfra hara aa4 aaiatj'
thraaa acUwJ Ira, ao4 tUy atUl taa4 for tha
kawi4A4 -Cbapoa.. - JiwyU ,
oJ tWVtb. JuTt Sa,. w. Wf
JAi WICTiaU AH. - v
TOM KtJRlUll, .
CRAC901 WAtm.WW- MM"""1 -
Wit. MftTEERfUt
BnOOKS rAHNESTOCK & CO..
Fert!stt,aaI DoarsUc Pry ooi!i,
FANCY 0009S AND K0TI0N3.
N. 845 BalUfDOT ad 56 GrmB FtrtU.t
HEW BAKERY
And Confectionary IMiblishLifnt,
Q, M0REH0U9K,
I ,Wai.iaiKfc WMt.l patriMj ai,J tb
. . i w. k u m imi.tKl to nnh. at
BREADj CAKES, .
PIES, CRACKERS,
2 !COSFKCTiOSARY,
CANDIED, AC,
... . . .1 ..J In ...hmiiiIIIv.
IUtiiX i at mo a ipMnl Uacker Harliln. rf
N traUl WiU J nJrt7 f 7
... i1 aitfl
WILLI Arl ICMABE & CO.
kiinionuu ou iul rtiaiua
4inAXD 4fid JsQCABE P1AX0 FOllTES
.Va t 3. K ami T. TT
And SOT DalUmara 81 DaJtlaaar.
WILLIAM KNABE& CO,
XXTOt'LD nEPECTFl;LLY5C233--,
InT.U.ttw attMrtif of tha tWL-'-J
.H. im Btof a riRfirf a liti fi
CJ.AMPIANO,toth'rwUiuHjfWaitk11 ""
of tastrnmrnU. which, f c pwf and w.tni-a of tooa.
ru, u)rTttMj4 tuacfa, and btavty 4 flrri.h. ha. by
IS b of Jdf, W mxXMaii ndtnJlr by any in
thrvuntry. ,, ,
Ai to tha reiatira MuriU of r Puoa. wt wtwIJ rfrr
. . .u ..mIImsti in r WO nkj IIlM
Thibi. PUakoach, U. Satuv a- H. Ta.taip, aa W-
'"'TIIALBIIUJ. raacf thanwrt wt PUoifU n tha
avrllMva: I kr tnl yor I1v. a4 fln4 thia
nwI tf a tapwtor toanr t Ul cnaatry.
U tATTKR.Uarr.t Hra Piaatot. jMctoo, -w..:aj
- I tmni Ut tb Piao t 7 part.
a iwrvt asooflaat . .... - .
M rrKAEUSCH.tba4toMaeflUJlK.lArtUt.aaya! -In
mycpJaioa. yr llaaoa raoh aa tha tery bt la
haenntr. ... . .
II Vir.CXTCMPS wrtta: fcI w 4plxht! an kr
ac tha rlw aa4 aU ta f ana c4 yoat Jtrat cinm Pv
T." ff awy of tha a 4tattoouh-4 ra
nr aaJ amatoara m iaa aafj . w ""'
... . .. uhia IU. laat ftar rar.
MWat tha Jrylaa4 laxtittiUs 144. JSM, Iti.
aw k41 t tae Metmp-anan laatitttt. wab.
Jimcfa. i7 aaa, M-J-aJa at tia rraakJitt JttaU.
pb .Irhi'bkl, ltX HrPraaa UrtUt1 liali
lata, Bichawad, l6 aaH 1KA All terwaaU J aar
iunnb tara haw tha fa frws a4 art gmrwtt4
J? CTit-v.. ...MttnH mAJ ts tha attlM-tivfl of ta
lUBOifBti fur 4iaUat onUra, aj4 a pfiTiW- of aachaafa
-aatal at aay tiw withia K atneUta, If tb latraa-.at
lTa.l4 BX pw wtitWy aatatfiftury. A tOral xxm
tu v Vryraira, Taachar ai4 Jk boula. Tnw ltbarI.
T AJuaaUotly aa band, a Ua aattn f M
. M.N&. frvmtha Ih1 r torli"- - '
- u4 PiM kt (Irtmt Ror4HA at nrtrt
fn i kii m Vuuxai axchanarad. liuad asxt Tuaai.
A rMi raprtfuUy x4ieJ. w . - .
t""1-1 W1LUAM KXAB A CO!
Cf'lANUE HP iCHEDlXE.
E. TENN. & VA. K. KOAD.
i
U. S. F.I A I L ROUTE,
OWWEUTIR O Oh THE EAST WITH
RICnMOXD.
BAITISORP-
PU ILADELrUT A.
an NEW TORE.
An tha Wwt aaJ Scat: wl'Jh lUDroadf ronair t U
SAiUVlLLK.
MJCMP1ITS,
okantv jtrxcrto, .
IT.UK71. I
KOBIl.E,x1
- t KSW ORLEANS.
On a4 altar tha SVth 4y of iaaaary, tha traiaa wiU
raaaiUMra:
Laata rkh4 at 4 A. M i
Anira at lirtatol AS P.M ;
Laaa KanxvUla at A. 14
Antra at KaosriUa at 1146 A M.
CL runkLwiB with ail tha Eaaurro. Poatharft an4
W.vra cmw. .
Tliwa frwa SawtrOla, to Waahlftrfc htwra.
4. ao. KaiUmtaa 1 4k
4. ' ' ' au. PtiUanMrhiaX) 4-.
4a. . Kw Tork VI .
TimOUfiH TICKETS
Mil at KiK'irma. t4 LytKhbwrf, RioB4. TTaaJilnf.
lua. BaXtaf ara. pbUadl4ii. 4 Jiaa- Ynrk. At irtottA,
XacbtiUa. Manphia, ate IUnia ihackad lhroah. ,
rThia armmt flw mm "JtlW Uti
both wrt avrraar raa4 ; n H. TEX J LE,
v ' - AiyraiaMa.
TALLOW, BEESWAX. &o.
JOHN JAC.KS0N,
t Wholesale Druggist,
KXOXVILLE, TKNNBSSKE.
WILL CITE THE HIGHEST Harkat
ratafw
TALLOW,
BEESWAX,
; ...
XAKE.ROOT,
ta afhaofa f
DRUGS,
PATENT MKDIOIKSS,
SPICK od SODA,
v - GINGER, INDIGO, ;: .
: ; bidder, rErrsR, . .
': : t : paints and oils
Or aar oOtmr vikU fat fcU ta. (-
' fLOURl PLOURII
QA BSLS; EXTRA CtMlanaUFlsmr.
OU LS KacafhalaTaaaaa "..f. Jaat raMraJ
aa4IUaUhy. (ayU4f AiRk.aT MORROW. .
. 1 WOODKI WAKE
'A LAUOK RIPPLY OF BtCUETI,
A TaU, SrouaM, WS nafda, r4 Cag-a, Brwabaa of
Cl hihv me. Aa. M tha U-4warr -xa, as fiay ttraai,
prir W io!t tb tnw, m aa
Any Pieco of Furnitaro
f t rll l.y a Sr.t maay te tha VlrUl oa. aa4 M
i,",Ut,4tVhrh.MJ,I U
wits rrl.hmr Uaaraa te r-rt '
a, 4.4iara Atria U att.-r QwK-atery. "",:'r
SUNDRIES
t n moo, n 4tnE, vkvp ti. J,J
PRODUCE, COMMISSION
GROCEltY HOUSE,
Bob or t Horrow,
vvnx r ILLK. TKNN KHHKE.
....Hiuvitn iiecEH'E A Jf t
IB I I XU 4 A ru - -
.:.. lilPnr,vr4Br.laoa tu UmL A g !'
a - "
rio( tod
aipflflK.OP OROCE11IES.
alwayt on Mnd and aala, lw fcr CA.H1I, e. hn,-4
AO HOGSHEADS.
VTEW CROP mo Alt nKCKIVKU ASD
SALT.
LIVERPOOL
1 . OUO Ou- n.l rt-ja.t rl.M
: t rwr
ALT-.
.1 lir aata
RICE-
w CA HI1 OP RICE, J Ml rvla4 an.1 for -lala by
BURIAL CASKETS.
....p i'.iirnti(iit:n. UKUrECTPl'L
I 1 .aMiaM that ha ha on haaL at hla Cahtaat
na. a aaaortwaatof Rariai OrVT?"
jna-v. - yr-i-i4 CamhUa4 tttraat.
TpOTBWOOD HOTEL.
RICHMOND, VIRGINIA. '
aviv linTBL. AT TUB COR
I - .j m.i. mA ata tfrvU taat AnUhml. a4 aiv
Tnt! furaMrti. "P ftbe arrw.i.
a A . a . .1 !.. MihMl V ftktt hatUM.
I ha-a-raml tha arrVkaa uf Mr. T. W. liuuataf.Uta
M0LASSE3 AND SYRUP.
. nL. RKBOILEO MOLASSES.
!)U .& half Ui'U lUlt ;!. yns
Si rta Hula. fUUitiMr F- ,
r
Tte Lxcuange and Deposite Baak,
or KSOXTILlt.
Tt'tt nnnlKtZF.I). WILL COMMENCE
batn oa the IHof Jana. ami will itl lu lia.
t.I banira. tawrw bmuiuw """ "i"
,,rl h-4 pabik e?coritia, ail u Va. ami maka I&vmIt
u-iou. ai.4 nin4it. kwi ca c)inii'o.
t'rial atu-atii (rfrwi to tha c4Irti of rmnnwnHal
, r.oo wtdi libcrai a4aoca will ha maUa, wh(ar
!aaaaitttrii) orparfrfaa.
Inter! will pwJ 4.p.witra a.W f r a J-0ft.t
tiwa, ar to ta withdraw a aftr r'iihl. ntw.
pjCfc Mifwoa, Ciftfer ,
MATRIMONIAL.
rnilK HEIRESS CATGUT, im HfW I
I m .rriwi rich ahcainf l In l.ih tl Ujw hfa, aud
aw a pw n way itat hi chU e. N'ui to UuUom
mly. a tha r--wlpt . f Loo. by f,r"yRWnTof,
plMM ea;T,i'laT.
Asliriillf Mataal Life Insurancr ie.
mills COHPAKY GRASTS Inaatrancaa
I M i ufaMu mm bbJ miniMia atura hr-ar
t trniw lhaa any ottitr Cuaspaa. H olWpa t -ap-4
with h MkiwKny. enotMnHt with tn t jaath a t
all rti. aa taaara naxM. Pfra iaartn(
Ufa ar iHJy raqulml to par SS pr cul. 4 prorowia.
ami (rra their prvtnlaiary aataw tba 7 pr rti-nt baannf
ibtrMt at 4 a ent. p anuam. A flir 6t ya
hunnnL thv BtftlrtBata ia thw aro&ta.
CU-rfymn Lauria v only raquirmi to pay 20 t
M-al. ratuiam, a&J (Ira thair B'Ha for tha rroMluiar
jl per raut.
W C -r BUU JJ "aa a aaa f-a awaa " wma
own-r' bota for Lha rataaiaitit Tk prr rantaama tarara
I tliVl m.A m ..Maarta aw rant iinW Ilk bu I it 1Aib avrt.1 tkai
liuturanc ffilri.t fir nu4a on a rawitaUa t4 Nfr
trm aa by any other CoNitwny ia tha ftbte. Aaaattira
graatMiaaJ ail kio.it uf Ufa laaraera wa4a oa aa Sur
aai auitalla taraM a bjrany otb Oaaaatir, tba aura
rltyaa4 ItwoAt of tha Insurer tnaoc aiada lha Srat o
at AahartUa, whare arwry laaanalkta will ha UnwtdLaUU
u . o a at it-.a.. . . M Auit
ftUlUJsCAa
WM. MURDOCH. ratr.
P. aThia opporttMity of profltim of prart4ln a r
it.a faaUU of ClafiyBJ la tha arret U thrir 4oslh
a Tory assail asaaaaa, abtid But ta iwla-tni by aay an
tak it tHrit.
AOtriJa, M . O, Hot. 8, ISflO . - tfj
DISSOLUTION of PARTNERSHIP.
WK, THE VXDERSHMIED PARTIES
ba tfab Aay MrraaA to tal aar aartaarhit
Riat aa Mrchata, tradlaa III Baatavilla. Rt-.Ht Uaanly,
. . . i . v. am. b . Bi.a t. . amti a a
i rnvwi .wi
I Cuia4 by Mntaai eo tt. ap tha Witwli)f trrna. to-
Wil : Tha a aianaa .wwimnw". " -
a4a aad araoa t4 athar praparty. aw hakmclnf to
aiit A rat. avwpt w 0. R. Braadav, 1144 I
an4thaWa.itwpay Oartaad atxM hadra
i b!I1hm Im Mitts klnrBtiiawof bia Mil wf Uta parMarahlt f-
foctai altu tha aai4 ai h la la pay a U eat ahla of tha
partaeraiiip tHUtaAia 4u to Xmf Palra, Praa mi
Carta.tt4 tK aa4 tba mU P-lth actaea tapay ail
4hU whathar la aotetor aeamau, wbitA Raa harw co
nraca4 bv aaid Im. Uiea aaWr nr aaa4a thia tha !t
Jut, U4ai v . JmII.1 W.RAUTU.
AtiLr-J. V. CAttac and J. X.
LARD OIL.
f- BBLS. LARD
rk . - .
OIL 1 l bbls.
TAX
THU.LApBUck
1 " Karuaaaa or Coat OH, at
W. F. HAMILTON 4t BUO.,
ll( locks, ,ratcn2s Jfwelry.l
I'nVtEZ WA22 ASD YASCY GOODS.
II aaar oaM. orar tfaa f "fc.f .' ih .tv 1
1 KN cXVIljl.k, 1t..
XXfoV w v w wVViw W; v w v it' ?r.
fin i i: i
(il j ' ri 1 ' hi
a u r; 1
tOUI, Ll'tlUilG 6 CO
Wholesale Dealers,
Ho. 49 GAY STREET,
4 RE MOW I! POLL RECEIPT OF
2. th'ir Uta parchawa. wiuoft Uy n to
CASH BUYERS
AND
RELIABLE PROMPT
MERCHANTS,
AT
VERY LOW RATES.
K.tox? illr, April 27, 1861.
J UST RECEIVED
SPLEXIUD ASSORTMESiTOP THR
lrarlcat
BOOTS AND SHOES,
Ulroct from tha maaa fit-Urea, al th eira ar tha
BIQ BOOT.
ma. eter.y for tha Jfrit. TraJa, wUkh aka ow
uk k UrKa aa4 eutHfla.
CALL AND SEE US.
wa wtU -artaialy aell tha aaaaa, tary ehap for rwA, to
ttlttheaaUar4Tim,a. AUiiJMal
r(irravata4. ratiura of wara rrywwri" v v"a
HOr.lE-r.1ADE 7ons:v
a twl aartairat alwaya a kal of Til TSMT
MAXUtULtmrn
Workmanship Unsorpassd.
Ai'o, Tr7 kta4 aa4 tl or LaJUra an4 OeaiU-BMa'a
An lkwta, UaJtara. !. Daaciax fwupa. Ac,
Bta la to niaaaura.aad warraatol to It tha foat.
REPAIRING
Kaarui,Ta
oa a. t. ata. w. aocia. . mrtt XkXUM
LER. taOCKM TAYLOR.
.-llfltOLESALK ATJ RETAIL 6RO.
Y aara, Couniaafon aa4 F warJiat Wrrcaaaa, al
tba uM of Laa, Atoka Ua a. tai Maim atraet.
LvBrhbara. ta will S-J proaspt attvtb to ta aaia 4
tf-! K falaX a-TlW. Card. Wt IVatl-r, v4
C..iiy PruJara really. BMka Uharal aataarwa aa
wradara or tvhaarttaa la haavi for aaia; fw a4
Lah tiata Ua waaw raqtrira4-.artaw4 prvttpti; j rw
atWrn4 ta ha hj.-wr4ahra alwaya han4 a larra
mi wllWcta4ttof af Ofwartea, Upurta4 a4 1A
pw.tK' Lkjaor, vywra A.
' 1 trrAWa. ra 4rrHf ' -
WINDOW GLASS.
1 mil. BOXES OP WWDOW CLARA Aa-
1 !
Im mUm bbJ Itf aal ha
a
aaa.)
M. M. McFUEJliWN A W
a sia : a i f i . -. a-i"
oi la rvrtt. tr rrens,
j . : P9APS, PtRflWERT,
tPICPAClXGU a,. a,
terara, b4 M efrriaf aala tr r,j
Ha iwt rapactfulfy ar.lirtU a kr.4 o p.j( ;ip M, J"
aca, aa4 Rapaa iy aifatioa a4 car w ,7,
tinaaBa.
Phyitrlifct PiaatrlptKiW a4 f wa.l Rm,, f4lw.
faliy ciipoa4a4.
BEE3WAX,
TALLOW,
- OIXiENO, '
SNAKE-ROOT, 4.
taka ta atehaay, f ir PRCOa. ry i-tf
STEAM WEEKLY SE
taraan .Saw I k Uw-
punt. Utt'lm ami pfnafWiii( fm
ag-r. at tt'RKN!raa.f
nit Phtla-l,. U 5tu r
pay latvB4 4wpntrhAi( thtr full-puwrrHi uii-i,,,
poa tm.h(-m W"w:
Vy W Wni"w. r ... . ia.
Oirw.Rtaray.i24o.
aa4 rm Batttr4aT. at lrt Pir 44. 5 Kth tlm
m. - A - A a U al
flRJTCARIS. jrrsjeT:eK.tos.
tara Ratara TVketa. f ' ... $0 A
pMwagera ajrwaraa w ns. UMaaarc Bt
nra. B twJaaa, Actwarp, Ac, al riH 'Ima t,f.
4 praoM wla 4nf ta artaot lar ftw ua tyr
tirkaU hara at tba foiWwia rta. hi Sa 1 : m,ai
unuiil or OwffPMUrwa ; lt C-tt, TV. u ai iv
Xhaaa ftumtn hara aarV arr.ai1v.iTi fr u
rwecra, aa4 carry aipcrince4 2artM, a4 rt
fira Aaalhiuuira w pnara.
fur further la noatfc PPJ ' 'wlr "wa
la- f.i-i .
TOBACCO I TOBACCO 1!
300
BOXES TOBACCO IX STORE, Fai
ambracinc ail of oar faronla braa 1b aian,
si km a awada MaaU'f lmwro
Z RL Jfo MPttXFJ!l a C8.
AarllJ-tt .
IUPOBTANT
TO
FARHERS AND MILLER'.
WK MOST RESPBCTPUIT CALL
tha attest af
PAR1IER3 AND MILLERS
GinatalM4AmWbito.pirl. E-rtl.a:ta.at,
C kK Carat a4 other taipurU;; Vfr CUtr.
all olhrni.whera t b ko..aa. lbi Jvf-it -r riv-a'-1
1 t - u.',! a.ll mm tir lM.rm.nt rur i "
W RKU - "
I hin tn.-B U4 l Ttitxw. J t ir.i-ia ia to U.t
Ibrva rn,aiHl it la i-a hww ...
It te m-ioV uf tha het Ur.i. i ' -t.ns twra-
. . v i. k . i--.il t .-:r .lw o ia ..ivmSi-aa ant
eioi M for orsrB. Hr.l r .iMiti a pi.
ttn li to. A r. DJVU. Jt-VUa, Klu.,
TvbirrM-a. , . r ,
mm- Ut'wura of imf't-'. tha J!.na mi. J iK,--witit
'laiff of Patent t-.iiip ap.a ta. tn. W
t- rf.r to AailtBCty MUt. Jua il- Ara.r i
aQ Qtlnm. tlt U thu h aa. ,i(n.
HACK TO THE OLD &TA.M) !
fnilK ISDEHIIOSED TAiats f 11"
I .L .1 . u ih. nal.iic .lid lt ks. ' i.v-
iwra jwU. lhl ha I ack at hia M tau.
THE BELL HOUSE,
KiH.rtiW a wtlaa r-i.rai
rata of at thia Urj ao4 oair. a5wt .x.L IA i
! iii(t to eoavaaMii to i ain-.. w m-
(JOURT HOU.
aa4 yrt it W rrCrL ao m to N 4etet : ta ter
waU reatiiataK. whila ery tt-otK- .
i ju-Kr. (loofStf) JAMI'5 8SLL. Prrj.
ADMINISTRATpR'S NOTICE-
YTAVIXO AD5II?ItTERKU t ,'-'
ttoaty. Teaar . 1 a-raUy mouty P
hara vlna aoi t aaa.a ai.aa
aa4 ail win. ara ia4rb4 to th ' rJltTI
Mtla ImawUAUlr. AWrwa F. VT . AW.
tiA4i9-i4ua
THE EAST TENSDES
MEDICAL S U t a x
"..t. wJIf 32-15
JT tha Rrat Ta-aiy vt ea. h atoath, l . - ill.
il. m mt lAa Pmi4at. U ulL
W ATOHES
JEWELRY.
MCH PUTHO GOODS,
Fine FrtBcb aad Acericaa Watt Iks
TOfTUIR WITS A
LARGE STOCK OV GOOIft
C.CAllT RPT IRrOCR U5t.
WHICH TE OPEE R FOR C v"
AT THR
L'OtVESTrOSSlBU'
PRICES
. 11. SSITH A CO.
Ksotllia. Oct. U, 10.
JOnNDOOLEYS
SOtTTRERX HAT maBT"
ntllLlC ATTENTION
1J ..y fpriaj kof Uata. 414
ChUar... My .t k U x'i1 1
artuaa to ut tha praat tfct. ih
MaaaUttarawMtly aU sUM U WA
1 also atanbfe-tara Uijriy. aa4 uf - " '
. . MILITARY HATS ASOCarfo
Carv4ta. al Tcu-a w.U Miiry uouu
vmkm ai aoiaMta4 a4 prpUy
4-al-ly - tlUhA8traX
C.OFFJSE
C()WAN3rCLUNG&C0
. JUST RICEIYED
BUY WniLS YOU CAN 0 rt
. KaAru.l. JVtf
'.I. aii iii.iiiiiih mm r
11

xml | txt