OCR Interpretation


Tägliche Omaha tribüne. [volume] (Omaha, Nebr.) 1912-1926, October 03, 1914, Image 5

Image and text provided by University of Nebraska-Lincoln Libraries, Lincoln, NE

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83045652/1914-10-03/ed-1/seq-5/

What is OCR?


Thumbnail for

r
i
TZgNcht Cmofa Tribune
ji
1 . 'ff (ä
iti
I In.
ml
I
f f
'
i
V
!
'
rv
;
l
1
s'X
sA
Ml
jl
n
fi
fi
f
i
n
iclliist.Listt K 11
Jl
II, n Hirivaira,
il,, anbei r b.
" Mchl bfiiDiwbft m tb
( Ml vnmu,t u lchw, b.
Wriiinvn t tt'l,
K "in 1 1 ra bin,
Ilv,lt ra f.
Lsavwrhlmon as Lw.
3n'intrtlrtfglri)t ft IM, Cttllnliu tat
l'iaairniuig.
2, H.'rop. Wild, Faetecke, b, f,, flomD
r ,,!, . ,o -m,i. "nf, Ttri'drich .
in. . 7i, r.'iiter -.'tunu, , votniian um.
Mnfwmt, b. 11. Romb. IiilinG Goztuf, d,
jbl,bIOtt, ,,,,.
I. Kom, I;tr6rm. Johann li'otba, b.
tti 'nrrTfitlmfiit sto. 7, kaotbtAck.
1. 0f. 8rti'l ortlrt, V.
X '! cmfllatnl 11. Ist, Sts,bebl,
Ctio ririinnn, lobt.
,, tlimiiftr8lmoil Ro. 7, kdi,iil.
! Hart tret,, .
trarrrciliiinit . 1, Cldenbur.
stf. otj JWnmnnn b. Blllmrt'tft Karl d
ichwege, b. nimm ntnrpe, .
ttrTrMtmct fi. SO, Satllniljf.
Qtoi o t m 1 a , tobt.
tSisrrg1ti Kr I, kalzwedki rt.
''.
f. f. Mich,, tjfe!o!T. b. i. 9f.
fttfhtiit tjartit, d. IHf. i&m, . CUillst
otelrt, b. Uiilrtoff. RUbmlanb, d.
1. f1Hsmitt(twriit 9!o. 1, Zaiulf 2al)
; nun.
fSfotion unbekannt tttlf b Heidach, b,
H!ekk,n,t (. 7, ?.
8. 14k. BIjrtoochtnKlstrt Rudolf Prntltr, t
tüfermtftiltifiii . 10, ktfn&at,
S. 8f. Wr 8tftM, d.
Hsttkgikt fit. 11, Seffclb.
B. käs, Pei tiiitfeaV, b, Eskadron und.
r -t, fcft. mit ufchmann, b.
X ,s,knrkgmn, IK, fcionblScl
' 7. kk. tl 4ab, e. St. eor,
' sjtlir, 9.
HskeImkt R. 16, kchle!.
8. f. Paul Rklchkll, v.
It g, z Psnb, ,. 5, f st,
(t. sk. Kibcrl Bill der Heibk, v.
VkltktIUekInk,It V. 10, Han,.
1. rHlfnb Pnflfrlf Äfrmniin Kliiti
EftarlTibnaifn, lobt, üiibkkm yle, Ickw,
I v, Misrd Ischkbmlkow, Ich, d, Vmtt.
I f. stran iiatbl Brrlm, chw. d, !I,,ch,,
, visier flnrl SiuB, (iioIiit, IB. lo, Wule.
f lii.Kr.AUk.U IM llffh.. ,.k. irri.s...
-( , -'v. w Wivv'.u ivii. iv, uii'rtt unirr, aiciri'
, iß -T I im't, Ib. Rl. Cllo Wilhcuhntir. Hwrn, lv
if. Robert Lchonkk. Vr,.,V!ark, lv. eanI,eft,
Asnring txnmn, oge, c.
gkidtiUkrkkkgI,t ,. 14, tntlitu
t. Bfltfrrff. Rs. WilKelm BlÜs. d, Karl
v, Wrkrman Eugen Pi'tt, v, Rs, Unlfr.
pff. Pe Wem, d. 2. alletlc Rs. Bnrl
Koch, v. Ersayballkkik, PairNn,.Unlfri)lf.
Kurs (t!mfet, d. Canbip.tlnifrotf. f(nn(t
rfinmuun, o, z. ü'iuniuensioionne. jnoro.'
l,wta!t. aoifj wtimm, b.
Srwtzablhkil Kkldvrtlllkklkkkglmknt 91, 21,
X. rallttl. lvwr Snihtt, d.
Verluste durch Krankheiten.
gostlikrrkglmcnt R. 87, Maln.
?sr. Johann Grub HO. ftornD.), lobt,
SUsDtrn, na mti (i. namp.i, lori.
Insnntrrirrkgimknt R. 140, Hhnislz.
'.Uiitcrosk. wvslll Rt,Msch,l (4,
Kamp,), tobt.
kks,ba,iU Jnsontnlerrgimenti ZI, 140,
Hohknsalj.
Ott Sulz S. Komp.), todt,
krawiaiaill . ?, Miinsin t. Z.
eanttStUIkrosf. fforluntu Lidin. todl.
Iklkraxbnibakaill, 1, nll.
Vnterzahlm. griv Brna, tobt.
kndstrIsanttktedataIU 91. 1, fläln.
Cbftrn. Peler &tt, tobt.
IlMilHMii.
(tiniblftifslrnrnt 91$. 1, SilnlflCMi) I. ff.
ttftm. Wllhk! ftirf, Jltfbrtftmjboif,
tiutt f4:rft dkiwundtt, bctflotbtn.
Ukateg?t 7, MIIlNj',d Cfirnw.
' Coul Willi Walt, Letdendttg. nicht 10 61,
IGNocrn eeiwuiiü.
Königlich Bayerische Armee.
klbMrziingk:
Hpt. Haiwlmnnn, '
ittm. Rillmkillrr.
c oll. Cbftlfulitfliil.
fit s Leutnant.
Ibra. cibrotSi-l.
. m. fikitlrnrillfr.
ffrn. iiiiielbwebel.
Zera. Lergront,
D D. s Unlerosiizitt.
Gsr. Mk'rcil.
. L, d, leicht verwundet.
5ib. v. r schwer verwundet,
Stirn. s bfimijjt.
I. Jnsanteslktslmknt.
i. rsaikmd.: Wilhelm ugustin, Hel
tersberg todt.
esex.Jsatkxitkkiiknt H. 15,
PüalBt Karl Ritter don Teng, empten,
odt.
, 1. Almv,t Vsw. Eugen Seher, ?rbeim, derm.
',v U.'O. inert ffilcher. rugger, derm. Ü.-D.
koren chaumberger, Neuwied. Brück, derm.
i i' Mir. tkolau ttcqaibl. vnterummcrgau, wirn.
Z )I wa?d . Danti. Elderleld, todl. Unwn
? l ' 4 a f l ra a b t , Milventlws. tobt, Johann
I 7 Anaermener, lnenl, der. Elelan Ibaii, Hes
I eluoch. Herrn. Richard eck, ietnWeil, derm,
A NndreaS Bleilcker, Oberstnnlng, derm. asvar
if M HxäHtt. Würzbura. derm. Ulrich Bichler,
i , ' Schweianger, verm. Sduard Tietz, Hellelbach,
derm. Nrl Galil, München, derm. Bulenlin
tobel Eidiobenried, derm. sodann Hoibaiier,
Eidorildors, derm, klnselm rabersetzer, fforlt,
derm. Ludwl Weihenberger, MiideSbeim, derm.
klloiS ffret, Waal, derm. Wilhelm Hüriner,
KronsSach, derm. Joses Jaiö, Tann, derm.
i , Michael ammerlockner, Hagen, derm. Rupvert
i Krautheim, Haimöhosen, derm. Johann Led,
t : . rlhrtr hrm tll(i-(irtt (l.ifftnflf ftrthimrli'h.
derm. lvwz Wühle, Dresden, derm, Joses Weh,
Giicking, derm. Josel Pavpenderger, rasen
röhr, derm. Karl Seih. Hojllctlen. derm, Anion
frtiiW, Unter Jglinq, derm. jjacharia Ltorbai,
Suriach, derm. stlndols ?chenk. Randerscker,
derm. Johann Eleid, Rolh, derm. Heinrich
Taub, Hokenau. denn. Zuver Trmtl, anb
lieried, derm. Michael. Lwlter, SranlenÄin
,I ham der.
8. Komd.k ?sw, Jabann Jeidler, AmSerg,
derm, tr Michael lern Brrnmbach, derm.
taul Echlicker, Jchenhaulen, derm. Joses
pindker.' Prem, derm, Martin Ruh. HauK
reitenbuch, derm. Joses tfatti Rachelsdach, der.
fMIrt &ntrr &stntinnMt htfrtlf
I t. Pnrnp.i' kbaslia Noichl, Murau. todt.
?sef E t a I t m a r, Polling, todt. Johann
H 00s, ponien, lvl. vaui ven, ivcvoeim,
! I. d. !MthiaS Neumeier, ktllliug, l. , Jakob
' .,h... A. ....... 's te A fiJ,XllH.
, lrioinrfi., ijinwcLvuei u, f. v. rraii uiiuii-,
" naolltadt. I. d, Union AnbrS, Ikaenrieo, I, d.
W. ronß Peterdaner, Paibina, , v. ?o,ep?
rnold, RMpar, derm, ioledh gred, Pollen
seid, derm, Peler Hauck, Liimpar, dcrm, Zliwer
Werner, Raniding, derm, Georg Reger. Penlen
bauten, deriit, Wallhia Pseissek, Lronreilen,
- , der.
, . Kom,l Ct. Paul lZaiteman, ekihardt.
!. Hagen, l. v, ugust Hilbing, Waldsassen, lchw.
t!.. t. ftrn-t Marke, itsckenbausen. L v. Ion
X, jAellhoser, allenkerg, dcrm.
I .;, l- . ,.: Kalimir Deck, Langerrlngen. schi.
X f 4 ?! i . Loren LeichS, Roih, Ich, d, Jssekd Saal
. ' '!ing, frtro. d. earg Ech,lch,r, Hossen, schw, ,
f, , Istnaq itSegcl, Oderbadcrn, schiv. d. Sagen
I i ii-MiiVanunn, Unterlrankcn, schm. d. Loren,
I llK J'aftinn, Oberbr, sckw. d. Joledh oddlmaer,
Alf topmn.ill derm, Jalob Slölh, Wlir'burg, dnm,
, y tst 6tpf, Pas!,,,,, derm, Johann kpraun,
. ' " 't -fuMben, derm. Xaftt Eeb, IrnsleiN, derm.
' fi, llbornn runnex, HohenpepenKera, derm,
' ll- . Komp. U.'O, ftirrl iutfciim, Eleln,
1 1 chm. b, Ion !Mil, Rliendoie. ickw. d,
i t fiitsltnn Haklaner, Cuilenbolen, schw, d,
' ''rittlan Mild. WendelIIiin, schw. d, Joserh
, , ftei. 'l'Wiiu. ch, d, Michael ringer, Ne
--. t.chw. d. Andrea ebhardt. nein
n, siyro. eiiiioir fliieuvc, a'iinjuH'i,, miiu.
lom& ningdaminer, iiiierga,,, dw, o,
Linnhader, HnUinfl, (. d, AloiS fmt,
IifiT, Perm, 'uepo vanoeisyauier, ?,,,,,
. 9dia Liendl. Unlkr.r,iendr. derm.
. ,uü Wallrai'v. Raubersacker. derm. griedrich
chwegler, Lanaenaltheim, derm,
7. Komp.! G!r, Michel StstenliuSek.
ZMeichllug, tobt. Michael eNer, Puill, denn.
Z'ek'i'üan tprial Unler-Jglinst, derm. Jakaun
?i,,nbo!k, beim, Zkabei nstlmeier, TueKen,
rm. Jrfiniin Drunner, Psn, Hera, derm. Wodt
cker ?lirzkig, d,rm. riidn.ig w!ili!,'l, ive.
denried, derm, eorg Reimann, Wlirzburg,
drm. Friedrich Horn, Snolzhausen, derm. ger
Unnn ,,, Panhoilin der Vllllf tnU
Uii,i K.'fiir'iiiiii, x 1 1! ii 's 1 1. denn jldiiiii
t biifiber. .niKlnitii. bi-iin. i'H'in 1 iuri
i ,I',bn,,k. yailb, beim le
f''t, (tieiiiBiiii, ,,,n. !MN '''.stire,
"i'uiiitifrt, d, ,i,i. Zai. nlun Ituliiiiuin,
l'unh-l'ftlfb, IrtHB. d. ,n, tli,,,n,,er, lliiir,
!!i.,,l, l,, ,,, '!, . N iilil (etill!b, I.l iyjll,
lchw. . M,o, !eker, ngeihol. Ich, d.
Ns?l ?iilm,'!e, ii,,ib, Ich, b. Im.,, Hin
inner, rdr,,,,,,,,ch, ,,,,,. . ,!,ib,Im .,
Inhirt, ltitibiniiit, ch,, iiOM't i,i".,uii.ft,
iiiaef-illfitiitia. Ich-". . fiirnui iilliit, Ullenlii,
Mim, . J,'d,,,i kgl, Rk,iI,na, lifcm. nnlrl
t'eiM, llineii, Ich,,. . f twilb Öliinlbrr, jltrbft.
bsvklkort. (chw. d li'iiih.IM it.'ber
b..,m. chm d. iibre, ,ihlm, erduch.
IGi. V. IHulilllt r.lltxrc, 10(11, Ich, b.
t. Komd ! II -O. Pari Vkller, kirnebintt schn,
V, Ostrllt 5l, t "linmr. Ulurihi fin I t n
jub.inn Pal. frninb, b, P'iek flliufliirr,
v.yriniur, uriin, .vii , UKfwinaff, P'rin,
. f. Imp ! u.O. BiMl'N G chi m l . lobt, ff'r,
""dann 0 t I , lobt, wft. J ilvd Hfl a b t , tobt,
it't. :ub, 4 r a o , lobt, ck'r, Joles U c 6 n n.
tobt, wlailhia ?rn'in,k. tobt, ktl
5tiM, b,. inirf (arubir, i,ii.
d ' k 4 1 ch . tdi. biHrb ilnill. loot
Jntich k d I , lobt, J,chan Heirmnn,
lobt, 3W H I H m n , lobt, Hermuiin
rn, tbt, J.'d.iiin Db, tobt. Joiel
(anet, luol. tlubrea in u 1 1 1 r , lobt,
frlrb C 1 1 b , tuet. on O X 1 1 1 1 , tobt, fjiam
,,. lob,, xor , , tj t , f . tobt,
cota 5chn,ld,r. tuol. l!ikol, $4)11 Her,
li'bl, Vcler , t , , . Ibt. tlalrnf n
eller. todt, Johann Wörnle. tobt,
!riebrich 3 ( a I t , tobt, I.,i,i, SA t 6 ( f I ,
t'bl. Cubirta tj p if n t , tobt. mt. gritz
urniirn, ui. 51,10. ;io!fr l'ura'r, IM. I)
11. X'. uinn) nprum, (fiiio. b, 1I..O. imon
yeier, ,,i,w. b. U -O. ruft Weiber, lifiiu, b
J"l, JobiiiiN ilNerebrr, I b. J'e ritt, 1, b.
Ontf JViiiiüt. I. b. Johann ?rkharbt. lchw, b.
!bom iZner, lchw. b, A,o,g !zrodmieler,
lbn. b, Wht reeMj.iib! Iim b. (nlil
I tra. b, 'clcr K un, (. b. eorg Üiirr.
nfiri iiiit. p. (mni i!,,yroe,aer, 1, I,.
Cllo M?kirer. s,d,v. d, Lo'i'nz iWaher, ,chw,
Lauler.'liack, Ich,,, ifeo 'li,b.'raer,
s.dm, b. ktln 1,,, 1,, K m:ii
(ittn. b. aspar tciteiieriiMim, lchw, b. Joe
siiiaf. jrrif. n. nioi ,,',meiiel, tqw, b.
reoichard st, scher, tch. b, t,lt, ch. b, Karl
'"Ier, l. b, Johann Gani-r. berm, Richard
aeooor s,m, beim, kl'lichael Il'nrtl. derm,
iFribu richlmnler. derm. ll'Iar krelGer, der,,,.
. ,,g,irr. neun, wi nn riiver. oern.
iran, laikl. derin. Vet Havod. derm. Koibin
Hornlleiner, berm. nbrea J,1,er, denn, ftranj
Klinaer. derm. Zheodalb flntilmaim, beim, Ii
icn rnn, oetm. i'orj fliibn, berm, Jobann
Tiarler, berm. Johann Ruch, der. ,l,an
dwad. drm. k,r,in ib,,,r kr
ki're,el, derm, SRat k!!,?b,mann, derm. Jo
oann ,eokmn. verm. Tchwtchlenberger, dklM
vtiiiiii, i'stirr, verm.
10. Kaintl ! IStm fufir I,kre WtirnAtrA
!" bi ßsl". JiMatz Hekjva, klichbach,
tobt, sr, lvlariin Hbrmann. 'achern todt,
Jnlon b s ch , Holibausen, lobt. Michael
r r,kk. U!ia. todt. (.Ibwig Srndl. stiichi-r.
bort, lobl. arl Dck,,l, tlolbermoor, tobt,
jlw. Grlinwalb, schm. d. Johann fiton
der, kckieuring. lchi, d, amb. Joses Schmid
wen,!, l beraminersbors, schw. . Ladwia Siaa
ner. chweinslirt, d. Jahann ckmibt.
Ueielhausen. schm. d, lrVnebill Schneiber,
S!liIb. schm. d, stranr .Vader kchlkchlobn,
!'erbors, schw. d. kebnliian Mangold.
rechenbors, ,chm d. lUr, vii,i.i?
sch. , Ralsg Nöllmer, Uuter.Jaling, schw. d,
Joles novich, Hohenveisleicherg. schw, d. ikinlt
Zckoll, k derlchwar,ch, schw. d, Mariin iKf
nacher, Tkalmiinlier, lchw, d, Jakoli Holz, Ellrrn,
lchw. d. Eiiaen iluchner. Ileiilios. Ich, d, Mm
Hermann Müller, derm, Nsw. arl Gareiö,
derm. U,O, Johann Pagl. rektal, derm. U.-O.
Maana ??U,aer ,,lr,a birrn II .C
Jlnbtffl Z?a,,ner, Zraubina, verm. U..L. Ceor
.oeii, . oerweiieuva, verm, mir. aiinb
meiS, S'.iiirjburn. verm, r, kluion Meier,
?!ieberaollSa. ver,,,, lr. rxnlp iMutiiii-r a,i.
lenhach, derm. Tamhour Simon kirrabeub,
tl. eoraen. derm, il'lnr Hirlch, Lutebach,
derm. Nonrad Nnaup, iHraleiireinkelb, verm,
?bomat IKSrabiiKr. iSiirln hrrn Piint
König, ?erham, derm. el,r Hader, keil,
derm, Jokann Camhammer, kchweia?,,, derm.
Joles Hi,ler, KermkSwaiig. derm, Joses Von
grad. ?orberki,bera, derm, Johann ?ei!. ?.ttt
tenwaid. derm iXufet Raber, Sniibfotien.
derm. Joses KkNer, Odernaa!, derm. stran,
kider Willmann, Zncherina. verm, Jo'es Reiner,
NeiIina, denn. ?aI Heibrich, H,r'chl,era. d.'rm,
Beier ,slner, München, derm, Jodann Tem
el. Huailing. derm, Jakod iliiokllahrt, llnierau.
drrm, Snaelbert Linnerer. Unlerlachen, verm.
?o!'aan llb, Munck,,,,, verm Ion fiai,
go'ching. verm. Wilhelm Schmidt, klettin.
verm Oswald Wende. Zittni, berat. Joles
Reimmalb. Tachau, verm. LionK ?chach,er.
ÄvoZbura. verm. s!n0f (?i-ih. -Biiitir bjrrn
Johann Caacr. llnler.Meitingen, derm, Joham,
ieiodard. vtedpera, berm. rorg fchilcher,
Zeüing,. derm. Tlekan Schönnex. Kolheqnen.
ver,,, derm, Jakob Nollinar. KarIZderg. derm,
keonhar Meilenberaer, Vening, derm, Veler.
IFeM, Hausen, derm. ikvlau Siet,l. Trilt
richiua. den, eora Sckleinboler. Tiettc,ib.i(fi
derm, slnbrea? striesenegaer, W?,llie,m, verm.
Joet Wamier Tckeuring. verm, Joek Zlaklen
meier. Biehhansen, derm, Johann Z!anaol.
Voaach, verm, VnrihoiomS? Wlf, kberbergen.
derm. tlnbrent Preunig. MinberSleben. denn,
".i.arnn vrou. ?llei,gen. derm, vadwig
ZchwnuiNiter. Hochburg, derm. Martin lMajer,
hockltclt, derm. olek ?ohe,ack Kavsch.Norwibe,
verm, Peter Harter. Slockbors. verm, Slldert
Muller, Houhaulen. derm, Job, Hadn eisen,
seid, derm, Jakob Lanbeck, Unlerallersheim
erm. Matihia.Z Müller, Mühlbch, derm. Joh
itt, Laulerbach. verm, 5tos,'k ClauK. leber,
biebalen. derm, Josek Spengler. Ulenboken,
verm, Rickarb Ebinger, SSUnKura, verm. Liidwig
?chmid iosback,. derm. RilolauS Leonkard,
i.'anaenwaib. verm. ara. e,ckerl. erare n,
leld, derm. Ponavenliira Keller, Rieden, derm.
Jo'es Lichlemieren, Britlrichiug. derm, Mol
sauliq, riovenveiiienverg, verm, nelir Dav
mann, lederleben, derm. Anton Knauft,
Grnsenreinwald. derm.
tl. Komv.: Lt. Nlran ?i5fim. MUniOen. t. d
sr, Timon F e i II l , Ulting. todt. ,r, Jakob
eslner, Hagerhamm, lobt. K'r. Johann
Schivaab, Miileiimalb, schw. d, U.'O, Joles
cblkilserbSkk, tlllina. lchw. V. koi elbera,,,.
Uniersöhring. schw. d. Jakob Harlmann, Nebel,
ackcr, schw, d. Joses Lindenmeher. Hanteld,
schw. d, Kar Lindner. München, schw. v. Mal
Siiebauer, ffichsiillt, schm, d. Mai Pelchl, Neu.
reichen,,,,, schw, d. Ralw Mahr, Hausen, schw.
d. Peler Schuller, mderg, schw. d. JuliuS
Zech, tovdach. Loöura. schw. d, Sllsred iealer.
München, schm, d. vl'r. Michael Krellinger,
iSntersleiten, verm, Gsr. Joses Rolenbcrger,
Pachenod, verm, Joses Herrmaun, Filrltenscib,
druck, verm, Kalo, Taiuig. verm, Jriebrich
Lang, Echmeinsnrt. verm, ober! Maier, Ttttla
heim, derm, Jo'es Obermaher, ffürllentelbbruck.
derm, Franz Reiser, Millentoalb, verm. ÜVnno
Schröder, Slllina, verm. Sielan Stromer, Roll,
derm. Georg Cchretler, klllsladl, derm. nion
Zcheller, fsfcnfclb, verm, Viktor Wagner,
Schmabenried, verm, Keorg Wagner, Hang,
derm. Zaver Paumgartner, LeaggrieS, derm,
Johann Billmeher, Hüslelbors, derm, Josevh
striet, Kreitenlomm, verm, Heimich jWti,
(MoHnii, derm, Joses Färber, München, verm.
Joses Gruber, Wendling, verm,
12, Komv.: Lt, d, Res. rnlt ?! a 1 1 t a ,
Vegnitz, todt. U,O, Leopold Pult, Herbert,
wind, todt, Msr. nton erhärt, Weigold
hausen, tobt. U O. Sei, lckim. d, ü.-t. obann
Anlon Maurer, Mrobbardors, b. sr. Joses
Solang, umvendorf, schw. b, Msr, Johann
Schiich, tag, Pooö, schw. b. Willl,n Simon,
Liig, schw. d. Mir, Mickiael Lang, giurgen,
schw, b. Tambour Bnton Kiser. ivogach, schw. ,
Johann Ackert, Evever. schw. b. eorg Herr
mann, schw, b, Nikola,, Sd, KirchbrSubach,
lchw. d, U,O, Wilhelm ffuch. Zveiweilen, derm.
lt,. Jokek Guaaenbach, Qbermülilbaulen. derm.
Wt. Wimmelmann, derm, Joses ttschmandnee,
Waakei, verm. Le Herag, München, verm.
Lndmi kchiitz, Meigant, verm, Joses kchorr,
Mrolzlangbeim, derm, Ctto Peler Pwl,, 9!:iir4
bürg, derm, Jobann Jakob öngert, aubüitel
brunn, derm. Wollfried Kurz, ftijflna. verm.
Kamm, derm. Heinrich Birngruber. ffürih. derm.
Karl Eilner. bc.m. Heinrich Meier, Georg,
münd, verm. J'üann Georg Neumüller. Eggl
slabt, derm, lvich, derm, Joles il'erchtold,
Uubenhaiise, derm. tOnebikt Schweiger, Ein
delSbors, derm. Nokann Meara Plann, Svand.
derm, itlhammere, (eorngmiinb, derm. Jet
tclmeier, derm, Srhbach, derm, ffran, laver
Walch, Ärerhoten, derm. - Joses Kaiser, Lad,
derm. Josels Kollbacher. Walchsladt, derm.
Jobann Slumüllcr, Rnnnenbor derm. Levnhard
Dietrich, Uiling. verm, olet MartinuNer, ?ann
kiiti, erm MnhTpnA Mriils.ft g,i,k.,,,sn harrn
Aiiflult Johann Müller, ZeUlng, verm, Ludwig
vemrim, ittnam, erin. ünilii,lar Reiner,
Niebermenidina. verm. N!ne4 Niebermann
Kürnach, verm. Johann Äiehling, Heuberg,
verm. Marlm, Diis'.inann, "Hollnliach, verm,
Malh, stühree, Kronlasid. verm, Loren Kramer,
urnverg, verm. raus verm.
SO. Jnsonterlrrkglment.
n. Kom.! Glr. Turach. l. b. Tambour Wie?
miiller, schw. d. Reiter. I. d wieder geheilt,
Jehl. I d. Rinaer. I. b. Sir. I. b. Mücken
rieder, I, v, Hailer, l. d, Luxenhoser, l. b,
Brey, l, d, Tchneok, l. b, Sliegeler, l. v. Mcgele,
l. d, Theodor Mi,er, derm,
. Komp.: cnil. Pachmnnn, schw. d. Lt. d,
Res. Wi, , I. d . wieder geh, U.O, n n n e r,
tobt. Wiedemann, l. V. Winler, schw. d. Echmal
hol, l. v.
ll. Komv.! U.-O. ffnrelst, I. d. Ttrtndl,
,l -J , A ,U 3 K i , , Inh, O.iJ.
meier, t. v. Toller k. d. PclerS.'schw, 'd, Sicgl,
1, b, kr, Siüedemann, l, b, Slrobl, l, b.
Vsw. Welcher, l. b. !ch,nann, l. b. Leinöle,
v. riiernnim, I. v. olweracr, I, , Aval,
d, Lchaiiol. verm. Ton. verm. Sonntag,
todt.
II rnd 1 fi' f f , tbl. N P. Echmeg,
ler, 1. . (, rirnmiift, er,, 1 murr, brrm
tiifier, beim, ailji. M, ü'idi, ,.
f I f 1 1 , tobt, iift , tl. 411. tot.
Hl U tiefn, licht, itt f. im,, .chtik
tobt, ttlui ch , h , t,'bt, ruftbütb, t't.i. b.
Jfl.liMfr, sch, b. l!','UU,r. lchw. b. .
b,i,, lchw b. IfUirlf utrr. Mi, b. it'riig,
Ich, b. Mengt, l. b, il'rodll l. b, sisii,an.
I b, f kmmel, I , M't, liier, . b,
fr. tthrl, I, b Hris, 1 b, l'anz, . b,
fln.it, b. t,lel!t I. b. t?b, berm. an,
im, ,'?nn binin, reim, imti)flui(
uiun.
3. CbfMulKvrlrfdlm,.
f, lklkadront khama ilrzinger, rok,,?,
tau, 1. n,
,1. g5'breN' tj O llntun 1 f , Pl'lntilb
lobt, )'r. rttaii R.,l- fftuntch, Rea,5k,kg
berm. SlUon Kni,n'ii'f , Vjtjt a, '..'., v,m
"m kutner giitih, beim. Johan itöit,
UtT.TI.
rifichtiuufit
' 4. JnlonlfrlrrrrilmfBt.
t omd! usw. ?enediki 4 tit , afi. 1. 1.
8. rtnlanlrtlrrffllwent.
, Nomi,,! klall U.-D. tllbett .Fondr,' II (4
.sonore , ,
1. k4t,,Ikkrrele,l.
Clalt U..O. eor, .ja,vl" lie .agel. m
mm sin. 13.
Skrtt,mb,x,isch, iften i, 2, 8.
Berlusttiste Na. 1 (korrigirt).
lllBNen Wrnlment 19.
C6erntt Tr. Max I a m , r . RereSselm,
wm in.'vi,aiB all 6iaii,irers).
lllnnen rnlrnent V. 20.
1. SSk,: Cito Raiser. Lchmiben. Id. '
Iraginer egimeni 2.
t. Uf.: ll O. Ctto Malhahn, Parchlm. Id
J.lkod ,,lbk,lik. kck,0Nkau,. ttm b :iil..fi,
ri ch Rkuberaer, lbbach, lchw. d. R. Wilhelm
iiiiri. iAi'i'il, vrrin.
S, Eöl.: eorg toll, Ho'slett, tobt. Lt.
. Mit. Paul elyer. ünchen.iiilabhach. verm.
t. ifit.; i. ribolk Malr, Stuttgart, tobt
Ct. Eduard Jakob. Meltlach, r. Merjig, Id.
Berluslliste Na. 2.
Jnlaiiirrik.ztrgimrnt 12.
1. Komp.: Joh, scher, Be'terheiin. schw. b.
U O. Iknaen ?ltenrietb öaniia,t,io,i I
iult, Paul Hruttgkk, Heilvron,,, l. V. Georg
.angr,, ,',ai,oeuren. I, v, am. b HUT, uolt
ging Hossmann, Etrakdnrg , til schm, b,
nist Rkgelmann. Ü'irkenteld, tobt, Kart
aal, 'eilen, t, , rlalon chirbet. laislngen
Verm, verdarb i?.ilrtei,neier. ?,tanr, h,.,rn
Friedrich Lchmib II, Ltuitgart, verm. (ihri'tian
ikialz, Laiiqeiiwalb, ffreudenitadt. verm, Otto
i?!edel. Etiitlgart. derm, U..O, d. Res, Narl
ranck, Stuttgart, derm, CTiv. Heinrich Heidcrich,
iirtiutiin, ciiitiiiii, V'UitBia.
1. Kom.: l,t. Cbriltslt Dnnman. IT!!ii,ltt
f v v, ,n OA.ttr,i 0ur.ir i.,,r,,,l ,h ,
Witflitll Vreilef, Crlchmeilft, I, Asm. Theodor
i?a, re, t-mitgiiH, verm. !w, .roiel
iiaermann, 'ritrin, i. ,m, Karl ,iulb,,ber,
!riitliiia,n. lchw. v. ,ie. Cätnt si-nu l,
las,n, id. (oft, Iroslingrn. Iv, tr, Joies
vaiiga, eiiiooeiiioor,. verm, u.u. arl vemmeri,
SMct). Ildw. d. Labwia Müller. Mori,. lobt
,,,, P , ll u , vikinerz i. looi.
. omv,: Hüt. Ctto Tchtnlbt, Ü31mni,
schm. d. üii. Frieorich B.iher II., ulz, verm,
lambonr Kar, Bierle. rxiibmiwbl i?rm i't
Friedrich ('lierbaibt, Hollgn. l. kr. Juli,
striihol. S'onlrlb. derm. II ,Q. Nrl Ibi,.r
,r,,uieoe,m, ,am. v, toiet "irtelier.
lenbinae,,. erlranlt, Joses aöler. olniaae,,
derm. Örieorich 'ia!tlikb Hendach, SPe ti'l-slKich,
imin. v, iauiuoiir ziaton vcim-iinamt, !i,ge,
lchw. v. i'HW Kevi'irr. imbera, verm. iir
Een Kioy, HaIoch.verm, Jalod Nahn.
Vliinchingen, verm, Siorian Lobmiiller. Ü,crl,,
grn, verm, Robert Maier l., Tenirinaen verm,
iilr, Johanne Malte, iicklaaer. ikral,,ra. verm.
ran Joses Müller I V i, Anrieb, verm. Sagen
Rieraiger. Reuendürg, verm. arl Roih ll,,
,,Ii,ili,,fs harn 0,ir, f
Wbe. lliiersöronn, derm. ?.i;ai' ?chol,e, öp,
innen, schm. Karl Tchnler, Tliiltaart, Id.
aioo hierin. Vi!lei?erg, verm. Jo. Jakob
Ihearer, Ebclweilrr,vei,, Ll. Narl !ultman,
irakiiarg i. Ib. eor Unger II., Wulf
v'-.i, ',(1. ,,1I,H U MtlllflV,
Wreiz, verm, Mar Weiael, Tintlaart. tifiw, b.
nnrf in Di.r, , . u!.m
W'r. (id'org Pirlt,, 5,,ith. erkrankt, Michael
geller II,, vberbach. denn, klilon geps. Türd
hciin. lv. eorg Johann Renlchlcr, Tonbach
verm,
, 4, . Komv,: Vilhelm liiert Arnold, kllvlr.
bach. dcrm, Max Ticiier, era, dcrm, Karl
Gottlob ?ttinger, -tutlgart, verm, liad
Tiklnch, Eiiakburg k. E der,,,. Max Törring,
.irsoen, verm, veit rncr. Z'rak,i. verm.
eorg Eiselk. attdei.it. verm, Ctto nderle..
Lliillgarl, verm, rnlt Ertverle, Klein.Sachlrn
beim, verm. U.O. d. Res. Tohias Dichter,
-airamvrg, verm. U.-D. . Res, Jobann (aus,.
Cbeißbort, derm, Wilhelm ,cckle, kiölinaen.
dcrm. Ludwig Haa4. Zmielallen, verm, Hugo,
eiiemann. n'iiicnicio, verm, Pans Virimmann
?lnsl,ach, erkrankt, Karl Kaut. Tiiklinaen. lv
Sagen Knecht, Reutlingcn, ertrankt. Bernhard
Lobrer, Mründringen, derm, sterbi,and Lokinger,
?lkli,ngen, verm. arl Waulvetich. Hue,woch,
derm. Suaen Romina. Lulaau. derm. ir.
Friedrich Andrea Tchnider, derm. ?lliz
kllimiea. luringen, vcrm. U.O, Karl Ttrolitin,
Mellltetten. schm. d, Mark Glricgel, Hecklin.
gen, verm, Hermann Wvllram, södvingen, verm,
Friedrich Koiilich Agiler, gulseiihausen, lv,
JokanneS kSöfiner Tornhin, derm, U,O, d. Net,
Jakob Hermann Wellcr, ,re,lbronn, verm. Bsr.
Karl Ravd, Hesclbach, derm,
8. Kom,: Hvt. Erwin TrMchler. Stuttgart,
ckannslul, ,h. U..O, Ulcx.a,,b?r Mischer .Hansen,
tobt. Karl BreNner, Taillingen, todt, ikrnll
iisinaer, hingen, lobt, llultav Itt.
scher. Cnslmcltinge,,, todt, Georg Bohl, Hos,
tobt. Tambour ttdam W i e g a n d Niedcrrad.
Kr. ronllurl a. M lobt. Wilhelm Konrad,
Wolsraleliauseti, tobt. CSkar Müller, ftret.
barg I. Br tobt. U.O, Peter Tirbn, Linbel
dach, d, U.'O. Johannes Scheuster, Hochbors, d,
U,O. Egon oudcheaur, d, Sj. U.O. Karl
Zamab?kl, Weillenburq, d. U,O, Karl Tietrich,
Mamilieim, d. U,, d, R, Rubols Weiilerl,
Kkeinaarlach. d. U O, Paul Keller. Eeedors,
erkrankt, U..O. K'ildclm Wcisier, Ciellen. d,
U 0, Sienkried Hirlchkelb, Neuenkurg, d. U,O,
Wilhelm Lirauk, ablenberg-Zliitlgart, v. sr,
Mol'sried Kiiliier, Polsingen, erlranlt, sr, Ma,
Siebschcr, ClbernKa,,, d. Sernh. onrad Neue
llei, d. Sboll Walz, Mülilen, erkrankt, bols
Wohlsahrlh, ilSeileriheim, d. Anton Eihoiner,
Lchweindausen, d, Cskar Bünther, Zürich
lschweizl, . Rlred Kapp. Schramderg, d,
Johann Waides AuSnang, v, Wilbeim Bosch,
ManISronn, erkrankt, !r. t?ikel, Heidenheim,
erm. W, Windmüller, Miinlter, d. Leo Lpiv,
SberSheim, d, Michael stilchbach, Hohsrankrn
beim, v, W, Heinold, Reibensels. v, Pbiliv
Luck, Oberehnheim, v. yr, BSuerle, ?ieilimbors,
d, W. Sauer l,, ffellbach, d. R. Rikol. Sberlt,
,baiaerlach, d, Ehrill. Cllerle, ((alten, d, R,
!elix Armbrustter, Lchramberg, d, kr. Eturm,
?rachseld. d. Ir. Karl BSsinger, EI. denn.
Sagen ilivle, lkvkenbors. derm. . Jakob Rauch,
vhringen, d. Ktr, ffluftnt Mäher. Plitder,
haalen, d. Gsr, nton ffeberle, Ebiagen, derm,
Narl Tanne, Ctuttgart. derm. Karl Rubols
iünlher. Rolmnrg, verm, Ernst Ramdacher,
Schwaigern, erkrankt, Zlaver Widelmaier, Lüden
darbt, verm, Herrn, Wild, Lichenharbt, derm,
!ran Schneider, Rheins, derm. August ?röner,
Äernliach, v. Ludwig Heinz, Tettau, ertrankt,
ff. Weitdrecht, ffmminge,,, d. W. Wellet, L!n
dach, derm, Michael flieger, Donauwörih, d,
Martin ksrommer, JrSItnaen. d, (fmil frblner,
t. OuiriN! Jobann Baptist Herrmann, Molsetz.
Weiler? Bruno Weisscnhorn, pialbherg! Mollkried
io."rtD. Obernbors a. ,! ll.. stranz Och,
aildorki lömmlliche erkrankt. Eugen Eter,
Schramlierg, d,
, Komv,: Zik. Mottliek Seeger, Rieden, d,
N,O, Mar E ledert, Liick, derm, Friedrich
Braun' l ültlingen, dcrm, sr, ikloc Rcsler,
ffreudenstabt, derm, Sunrn Lotterer, Hall, derm,
Johanne Plocher, röhringen, berm. Franz Zach,
mau. Lechhaulen, verm.
7. Komv.: Svt. Srich M l n e r . Ftrleaau.
tobt. r. ?ldols ,, n a t h , Cherlesingen, tobt.
Jobannes Gallier, SWbechingcn, tobt. NO,
ri ermann Olirdors, BelSdors, lv. U..O, Johann
fflaig, Hornderg, schw, d, sr. Leon. PröllochS,
lv, stinllieiner, Vaicrhronn. schm, d, eorg
Buh, (inünb schw, V. Jakob S?ruek,,er, Bondorl,
lchw, . Ilhred Jelgenbrügcl, lraschur, lv,
Wilbeim stabrncr, Oebenhos, schiv. v. Joses
?osch Ehsingen, denn, Lubivig Hossnann,
Walsheim, verm, Levnhard Prinz, istiehwe dler
verm, Karl Klumhp X,. hmiihle, verm. (fr,
S!elhclm Cfmleilrt, gchramdcrg. Id. Vsw, Joles
Viinb, cbcrberbach, Iv. U.'O. Johann Melisner,
?chselb, verm. Glr, Karl Maer, Vollmarit gen,
verm, Martin Raulcr, Tietersweiler, verm. lint,
Pseisser. Nobbsielien, dcrm. ?
8. Kamp,: FSHnrich Hermann Wiedenh.ifen,
Heubach, schw, v. U,O. olllieh Chni, G'Ilen.
berg, d, Ei, U.O, Georg Reble, Eutii'gen,
erkrankt. Hornist sr. Rudolf Rauscher, R-ut.
lingen, tobt, Ksr, Juli, a III er, tkt.
Wilhelm Kirchner, Einbringen, todt. ,trl
Tchoger. Marttlusina,,. todt. Karl Reiter,
Kibbern, todt. !nkob l t n 1 1 I ? r 1le ier.
derg, tobt, fr, Karl Teufel, Ehlelb trg,
c,..k,,.., ictr atit.c.-e ! rJ. . I. A.
ii'ui. ot'tfiinif vriirr. tlirnnoH'n. ,mm, v. r
her! oll .. Oelbronn, (, d. Joschh ! echter,
Waldsee, lchw. d, rnlt Telchle, Münsi,,,,
schm. d, Palrid 0kmr SnnbbI s r,,,.
sich Hnberminer, Wckingen, lchw, d, ?ob,kn
Linder. ?iriolzheim, schw, v, Johann Luirv,
Langen, schm. d. H. Mllller, Nordheim. id.
fftatt ? Pottm'rjberf N, ,,( tiej.
lutinnni,, ,i., vi mt. Paul IlMiill,
Nlojii, I, lt. etfimll. ',, riaur.f, ( br,t.
bms. Ich b. fr. ouiii !, ? Lumibi-tg
I ti v. b. 7anidoiir sto'it t t ii,,,e t'iib. Mi. ith
I ffi, b. tuitrtl tflet, rinn, litim. b. Itibftt
"ii,ut, vimnoiif'. i. tu, Hüiiii, tiuMa.iii, Iv
f'irl (ftfiKf, rrllob'lni, f.tini. b. l.,m,,i
It,mmef, '(ickiiniig, I. tfin'! e'h, si,,,,,,,,.
i, , .enner, ii in iitu im. b
o'rer, riiiimin ,. ,, in.obot UiiiumikI
kManven. derm ibert Ha, , mann. S,aa,.,b
v,,m, bit iLHf)tt Le",ibria erm. tllij
Itutl lfe,,,in Leilihkiiiibt, !,tig,I, de,,n
i. 1 1 1 1 c-l Niii,tem,,n, 'j'l ,iigt,n,r,l,'r d, ,,n
ail JiiN,, d,lcheim, de,m, KI, Zirturl,
.'r,iri', v,l,. i-H'uiun Te'rr iilUl!i,HD,
'im pr. .etbfiu, ininirtjfrlb, beult,
lldiillian Helnielma,,, Cribrf. ertrantt.
V. ,',.: ."oh ,0,0, a tz,,kch. t'liill!.
gen. tobt, m. buiiaellt Jod, erf.ll.n
WMW'.'i ttfol. ht U !(, ,'minctr.iti
e,t tobt, Not! n n 1 1 n a c, faloiro'en
wciler lobt, ut fon (;),, i,,-r, Ctuttgart, ,tm
d slt-ütfflb, fi)i,n,i,t, t, I.Sarg I. ü ),f,m
. '3. bbfl'ltim ,,brrn4 H,liier, iliiim.'
gen. lv (?it. Ut. Cito ,il iiu, V'annu
',!bn.fiiden, v. tftti) llv i'l. Kart ?i,,,ll,-r
fiedr. i'i,rS.), Ib. sr, ütnn in. Haamair
,ff!,U,,(l, Ib. tr, ;tii. Mirtt, i
v iiiMnin,!, 10. '"irr. ni.T. lii'MDnil f.Mftllrr
?liillii irt. Ib. C.ft. tlsltl ',!, Tuck ,d,r . 1 1 rf i '
kch,,,i!'k,a. Iv, Kail !r. I). iparo l'lidvfff,
lv, ftr. 3, Vav, lnlikort. Iv, Jules Mir
imDnb, Iv, m. arl i'etnbarM, tp.'tti,, ,en lv
5r, 7e.'g. ,l, niborf, Iv, Jkk r,i,..,ygni
aer. ,,,iMkr'l'ch, Iv. !t,'ko strick, t C ber,
lnHiinnii, Ib. find (Jmfn :t:nslir, ttiit, ldoihi,,.
en, ,v. ',,,',ot v'iuijstmitin. Llk,dch lo
imil Hfni Win. Iv 14. Job. ,,r, .tW,,
bei, I5reaaen. Iv. t. blllieb Tleck. veil,ch
lb, otti.'i, Zioll. keie!ben. In. Jakob 1 i??A
tntnn Im flante Cbio, Per, ktaat'N. Iv. Ackert
i- .H ilft, 3iittl!,mi,i, Iv, U..C. ,r. Bit Nrei.
m.-iKf, L,i,,',,b,e,-r, dm, U .p. irorl R,ib,'f
j,iiinunn, ufliinnnu, om. ilt. Itba gt,,,it
deeb. Haart. v,. ?ikr. Hetm, a, ,,,g a,,,
aa, dm, mr. Karl L,,na. if.'o, lieber, vn, n.
beim Bbolt ii,er, üieuiiinaen, dm stür J.ch
finy l.'lenberg, bm. . kinr Cito .s'.'illiern
Miililtanlrn. vm, . Sagen ltlllgaiek, k'ialvlee
vm. i'r, Johann eorg tfberh.irnt i?uM, vm
R, Sdr. fillnaer. Reut!,,, dm, R. H. stre, Hall'
bin. R, Joles Lei,,. Z'ollniarin ,e, vm. ijtrtt'
nf (ifirnann lolf. ,r-nr,, i & ,h n
illlich ftriewi at Voll, vm, Z? Hrin.
rlch laib, ..tattgoit, vm. kübcrl Haa. ?'oen
ertr. sr. granj Josef i,mriii,. Horo,
rke
10. Komv ! 1,'W flrr nnun S, 1
5' lv. -Il'ch. öd. Cb,r'on,heim. 1 Korj
ee'rleb, Salml'ach, Iv, Wx. Sinn, Z,,,nrrmi,m
Vernbach. In, Uaaen ?ch,,b, ibloort, d,i'. stiitz
reiner, NarlSrahe. dm. Itr. Karl "tiitPirtlrl
rlnllgiirt. vm, .Cvn. ?ieberma ,. ,b,ii, vm
?rl, i-if)off, 'aiktjoronn, vm. (',fr. fl,j
lcfler, Ribera, vm. M'r. Lbw. Z,ei', vn,,
lo'en, vm. ?aan Xvb tuttgiirt, bn. U'oih,,
i'ulilet, .HfiSifiibn.tlc vm.
II (tumn "Ins, 1-r,ib,. 3M,, I
??, 2o)f et , ?ernbach. tobt,' fr. ?,, Sink
vobtaa. tort, iibert Ruofs. Zinbrl'inge,,
todt, . iiebrid Tlianir n, .,,,,,.,, ,,,
Ll, skriebrich Cf t ti,'ltnii,n. S!ir!,ei,, (rtno. v. fv.sr
Misbelm ,'(. t'er.!',lben, lai. b. il. ffottüeh
äi'.ilz. Hochbork, (iiro b. Lubwig J,,l. eiiiint,
Ui. d. Hu unkt illiihlo, TckiwaidachCIfenliar,,,
'chw. d, Silioibt Vustutlc. Anbanfen fifjrn. i.
i.M,t. fl.'in.v Hultj fluten, sch b . TMt.
linn, lZinbeck. I. R, ffrnll Lehret lifinl lrn
t. (ViiflaB Halm. Z.ieillack,, Iv, ,kerm. M!r.
aiiardt, Zagerebeim, schw, v. Wr d Ht Cllo
Dambach. Lauften, Mro. d, Hornist Jof'k Real,
ler, Sitlga, Iv, Jk. f,en,Ier. Mülbeim, schm
o, ,r, ,!i,e. ü'ateii'oroim, ,,.tim. v, ?r,ilt
Zurkba,bt. Cbertal. Ickim. v. ''f ,,'jk trt.
der, lchw, v H, iZtcnael, Lgffena,,, schw v
,'t. Mast, fiMlt.-ndorf, ))v. d, arl Macholb,
?,!.ilbenk!ch, iinklS,tu. v, kZrns, Zchiltenhabn
Zliftaig, dm, uitav ?chef,er. Hnmdura vm
!rant Zkaver ?l,1n,an, Meukofen, vm, fr H
Gottlob PfannenfOwar,, vm, Jotes Koller
kl.idcnfiein, vm, lt, ?aen Richt, lissenbaui
te, vm. ??, Maier, Horb. dm, ?t-.,n. g'nbr
Ztras'brg, dm Jr. ivnU foder ??n!toti, 5all
lv, Jakob chmid, ullentlabt. vm. ?Ibam
chmib, Lai,k,!,ten, vm. liiir, S. silev. tVlii-fifl.
tcn. vm, ?it,v. Friedrich fatm. Toitinaen. rrkr,
18. Komv.' ?f,o. Cwalb Lieb. Tieb.'nboten,
schm. d. U.-O. Karl 'iiilav ,fle. Tiraf.bur
i. E schw, v, Joh. auf, l, ellerf. lchw. v,
r. Onaaeiibühser, !reil,rg i. Ich,,,, v,
?lg, e'eriforu, Skiilwrf, sck,, d. Zamk'our ZU,
bett Krei!Ier, ?lih,m, s,dw. v, Joif Anlon
Mosel, Cbernl,ei,n, Ick,, d, Jod, i,,',ist Jui,
sidm, , Erwin Auanlt ?lbel, Mcr5,o,f. tckm v
?ilfr. Mnser I, Paiere-bran. schw, d. r.
:chmel,le, 7mlina,', schw, v, itarl ?..!,i!,.
Eiilinaen, fcha. v. .rtarl r. Rinck, JllDitJf'nil,.
'ch. v. tjiii'ti Renz. ?ea. rloch, lchw. b. Karl
Fr. Türlh, Allinonb, lchw. v.
Verlustliste Na. 3.
Sandwehk Jnfantktlk Mkgimknt ?!. 12!.
1. Kom.! ,bt, Lina Atnllaar, lv l'f kick
?lltaart. vm .et Mvnt 1 a o,r,,,,i
Oehrinaen. vm, II. -C. Jos, ! greich. OderSrecheit,
vm. II. O. Martin ?ch!efer, Laussen. v,n. II.,
O. Karl Sckimibt, Cai,nl!ait, dm. ll.O, Olio
tretaier, ieuabeim. vm. ll.'O, verin. geller
Mergeniheim, vm, lr, olilieh Z'arrift, Llutii
gart, b,, i!ir, Karl Z anerle, Zockinaen. vm
Ir, Kerl ?berharbt, 2titgart, vm. fr, ffr.
Knhi,, onlk-eim a, R,, vm, fr, Robert Luck,
er. Stutlanrl. vm. sr, Wr. rast Mack. fnjtt.
terzimmern. vm, S. H, Albrecht, tuttgart, vm,
L, Karl Pev, rol',,ri,icki. m l n?5,r,l
Bet?, rriirf.-lb, vm, L. i'lboif 7a!ch, (ablenderg,
vm, L, Gottlob Mahde. Heillrotm. vm, L.
rioois ob, veitorotin, vm, v. ti. -rndn. Murr,
barbl. vin. L. tiabwia ,feler .o,iirnn inn
L. Kni chosmann. Cannftatt. vm. L. olllob,
ro,,an, veinitigen, om, u. mom. jcdiinh, S. a,
brems, dm, L, arl irlckner, Mckimien. vm
L, nton Kleebauer. (5berberg, ,n, L. Karl
lenk, Zechfkiberg, vm. L, Emil aber, B,t
kerZbcim. bm. g. Karl trepp. lirkeld. vm.
L. W. Laumnnn, ürfeld, vm. L, Karl Makko,
?'.mv?i,m'n?,m, vm. lag, Manz, !,eliabe,m,
vm. Jakob S!arr. ?ackang, dm. Mst. Reud I,
Pockingen, dm. R. Reu. Franfenbach. dm,
ottl, Rahv. Eluttaart, vm. Karl Reilinger.
?alheim, vm, Motifr, Sieale. Ltullaart, dm
Mottk. Sckialer, roftatpoch, vm. ipnltb. Schenk,
Harthauset vm, loltl. Schick, orberblichel,
berq. bm. W, Schlivk, Opprnwciler, vm. Hugo
S:revcr, ii..ver',te?,e,m, vm. ' atl Emwab,
deilbronn, bm, Paul Ttrck. Ttutlgart, vm, ffrnfl
5 toll, girchbera. vm, Malt, Etamvs. Iürfeld.
Vm. Keorg Weibel, Cluilaart, vm, Karl Ve
der. Unlerweilloch, dm, Lconh, Wcigek. lcilcrs.
heim, vm, ffotil. Krivvrecht, PSnnighcim, vm,
siarl Wurst, sigeibach, m. W, E, Jerrer, Slein,
bach, vm. Christ, Chmann, Hcilbronn, v. Karl
ruber, Sicbenknie, v, eorg Hammelehle,
Sluitanrl, v, corg Lochstampfer, Hcilbronn, d,
w. Münz, Waldenweiler, d, Slug, Reuv, Ziran.
kenbach, v, Herm, Reber, Ungcbcuerbos, d,
arl ?chfer. Slichholichos, v, S,. Ccheible,
strankendach. b. Karl Tchmctzcr, Hcilbronn, V.
Christ, Schmirer, Eichlws, v,
2, Komp.: Vfw, Robert Theurer, ?onl,'lchin
gen, v. ll,.O, Hch, Holland. Stuttgart, d, U,O,
llr, Dederer. Leildronn. tob. llO, M.
L.olvv, Stichen, V. (ihr, Allinger. Laullen, dm.
kldols Bausch, Clullgart, vm. Jgna Beer
baller. WangeN'Ztuttaart, todl- W. t.
ffreAdenial, lobt. Rudolf Sgner. iuligart, .
Eugen Gerner, Milckmiibl. d. Fr. Höbn'k, Heil
bronn, bm. Josef Kagerer, Vockingen. vm.
t?bnrd NiengeZ, Derheim, vm, Christ. Niklas,
Erilvcnhofen, vm. Christ. Tchenerinann, Krok
erlnch, v. Ludw. Whn!e, Heilbronn, v.
Z. Komp.: tr. Johann Lang, Stuttgart,
tobt, H. Wagner, Vöckingen, tobt, stranz
Hartmann, Re,,aer5baitlcn. d, Gottlob Kern,
Backnang, d. ?ir. Haag, !?chiislerbeim, d. Hch,
Müller, Laibach, b. tZmil I, Lautier, Kalben.
Weiler, d. fr. Moltlieb I, chliechenmgicr,
Hordach. d. sr, Karl SQ. Mlöckel, Hcilbronn.
vm. Joles ffr, Maile, Giniigart, dm, Karl
Friede. Schmetzcr, Jngcllingcn, dm. Adolf G,
uicr, vriivronn, vm.
4, Komv.! Hermann CA. ffberke. Nlkeln, dm.
Robert . Reichet. Heilbronn, dm. arl D,
Elrafter, Ecchfeiberg. vm,
9. Komp.: Liabarzt Tr. Liebermeistcr, Tö
hingen, v.
10, omv,: ?!fw. Rleker, d. Vsw. Jiegler, v,
11, Komv,: Vsw. Heller, v.
12, Kom.: ß.-LL BammeSberaer. Seil
bronn, d
?nt m v tom. S..D
Jnsantkkie'Rkgiment Ro. 1?4 Wkinre.
2. Komv,! Karl Müller, Lausen, d. 1
Z, Komv,: U..0. stranz W e n a l e. Bunmaier.
tobt. Gsr, Rich, Reis, Breiienholz, todt.
Jnsanierie.Regimenl Ro. 125 lSinttgnrl).
8. Komp.: W. M ü l k e r, ?chwarzenberg, lobl.
Jnsantkkik.Reqlment No. 1SN ?!?!?.
7, Komp.: R. Haisch, vm, R, Rechöberger, vm.
R, Haag, vm, R, Fronunel, vm. !?. Dold I,
vm. R, R'-endes. bm, R, Pechl, vm, N, Huonker,
vm, R, Psan II. vm, R. Schneiber I. dm.
tit Komv, Billerwols, vm. ?chieder, vm,
chmibl II. dm. Siork, dm. Vieler, dm. R,
Beilharz, vm, R, Bierbcl, vm, lr. Blocher,
dm. ?k. Hannd. vm. kr, Kauvd, vm, R, Lii
gclcr, vm, Bsr, Herzog, vm. U..O. Tteingr,
der, vm, R. BShm, vm, R. Bubermann, dm.
R. Kahmaiin, dm. R. Schwarz, dm,
lanen Renimenl R. 1, Ulm.
S. lkSk.: Sera, Joses Slogt, UntergröninaeN,
schw. b. Mai Mehcr l. Münster, ld.
Das norwegische Storihing hat
zeht, Petermann! Mittheilungen" zu
folge, filk die geplante Nordpolar-Epedi
tion don Kapitän Noald Amundsen die
Summe von LN0.000 Kr. bewilligt; da
durch ist daZ wegen mangelnder finanziel
ler Grundlage auf da! Jahr 1015 ver
schobene Unternehmen nun gesichert.
Lkklii Hu 1,1
II
tm der Q). Zl,btetlkkt,, (3u',ti,)
fot. lielel, sch. b,
tu bei K ks,r Zi,s,tetlkh,lgb,
,tlt, I. (f.),
eneralll. v eHopttgaiten, gen, Heidlek, sd,
Ztai, ulheineyer, Ib.
ljandrh,it,ietlkl, I
)
l Komp. g jjiminermann, dm,! Hlb,
Koaxtf, ich. .: , iif, ib.: Zichki,
bin,! i?,. je,,e,n.,yxr, dm ! ! ?''s.h. l'M.! M.
iiinmann, Iv.j 1i, Woltkowial, dm ; H.
.in um, nin ; in inii t, inbt; tnin
Zug. lobt; tl, iehoib. Iv,: Hm, k.oll
viit,: Ll, lüeanrk, dm,! .'einhatd ?lek. bm,
!an ji,n,nc,,ai,. Id.? wuir fintier, du, ;
'itailt. T haak, lv ; H. foeiibt. In,,.; Aob. Zchaiz,
in.; Heim. 8Jflit,ili,.Iet, lv.; Mai ltoauotke, lv.;
um ,',, IIIOI,, pii, ; v, ;je,,(, 10,; cicio. C1.
I'mdule. lv : ftiibtir. Hil'chtt. schiv. .; Mk
y,ii, i'iii.j v. ,e, in.: k. iiivebllbl. Ib.:
C". ijichn, bin.: Sint ftonkle, vm.1 Paul Willi
vm,: iir. Jißiifl, gks. : 'dich. Malthk, bm.
lt. Komv, libw. j'fl jf.t. l.-tim br :,,tb
ifiicharl pm : ich. HaI. b,,,,: iiaul Wiis,,,.
vm,: I'r. aaft, vm,: Rcbert, bm.! 'i'iinniir.
iv , inikgioa,, m, omp, Ctt-itell
iabnel. lchw. V.; Uateroft, Hallo, Id.; UntnoM,
ri befiritnb, nt ,lfl,rnff Dt0tr hm . W.1r
kl Ib. U.illiift.in. schw, b.l'Oilr. fatnniii. Ib
v i u. ... r ni ir,n in ,,r v n . i i.i.in
: !r. stnnlbaaien. Ib.: lliiteif' v,n ! fiiier.
'11,1V. o : riiiiiiiiia. laiw. u.: na "'11 er I !
kaetz, Iv : ',fr,bck, lchw. d : Volt, bin.;
Hohl,, schw.b,: Kuba, dm,: W. Lo, schm. b.:
V. Clillsit. bm.: tiua. iti i 1 1 . lobt: f.,,.
,.; ennt. i; , g rn i ii n , inoi; ,,, wiimnnn
In.; Echvl. bm.: Lchwar,. vm.: fr. I;'al, vm.
M bonteil, tobt: .iri.brich. sch,o. b.: Tone,
rr. ltm t.imMAft hm ll...,, hn . 1,'..
. , VH.. , ,I,U I I, 1, , ,1111111,
bin.' Ilb. Schult, schw. b.; K, Siditlb, lchw, b ;
.':'r,imnrn, um.: tj, vm.: uiche, bin.; Pos.
seil, bin,: Biiichuer. bin,; c,n. dm. I,
omv. Vt, I. b. topfs. schw. b,: Herm,
Zub,N, dm.: Rob. if,aer, vm : IXItt nthn,.!
in.; rtb. Becker, vm : Paul Becker, vm.: Vau!
kerger, vm,: ob, it'erihold. dm,: Rob. Bialecki.
oii,,; Piniroa,,,, v ; iit, lin. vm,: Ng,
Borbe. bnt.! Jot. Brücket, bm.: N S,,i,.
vm.: . Bingcl. bm,; Ulk. ffcuke. dm ; 0.
lireund. dm : Äaa SckmriNi, km . ,,,rnit
urrti. vm,: ir c. bm.: Cllo örover.
w, D.
irrnorrregImkl H. S lIolt.
5. Koniv, tr, ?a,il R e d l a I s qovvot
lobt: Alt. Homulh. Prust, schw. b.: ,. Ä
Kievke, Ltrttin, b,: 2h, CikorSki. Ztuhm. Iv.:
O. Mai. Graubenz, Iv.: ffel. Waller. Ian,ia
v. : ft. Toiinahkiid. laniig, chm, b. ; Leo
niiiling, Starsin, schw, b.; n. Reimer. e.
ferbeich. schw. b.: ffelii Kliewer. Tanzig, b.:
...,,mri aert, entiiv, sivw, v,; 'er. üiicffeof,
Irnnifl, schw, b. eZ. gvmp. liini. Sing
I r a 6 I 0 tt t f t . ftlbleräfuirlt. iabt: Sin,,
(lilinlfi, Siifil. lobt: Leo, Lewandowsti.
mrog i,:au. schw. v.: Er,ch ü (6 i, t 0 I ,
Hcluien. f,fjrn. v : Si,miÄ .sSM,rinh,,t rt,hnii
fifuo. v,: Max JoachimZti, Cbra, ickw, V.:
8(1,8. Lefchivki. tubmöbors. Id.: Bernd, Buk.
ak. ?chwevin. dm. 7. Komp. Jak. B i 1 1 ,
?i,i-.!,.fi i.tS'i, rr...-L an .,, rc,..i.--i4
i.si.itf, u.1.1, iiiu. ,,(iiuiiii, miuniiHu ,,,
schw. .; Beruh, Pasche, Zal. BahenlnI. schw,
v.: K. ?vick,ew4ki, glemark, schw. v.: t.
I.'tjfi'l. Kl, Zchenkenbetg, schw, d, 8. Komp.
Lt. Ifrnft Z-chiilhsZabemrechl, Zlltong, schw. v :
Herm. Müller, Bückling, tobt: Untewsf.
arl Jäte, Zicker. schw, V.; Henri, Kalten,
itotfitiit. schw. V.: ?.',lab. Mnrawfi Rebmalbe.
sckw, v.: C. Schmabike, Kemitten, schw. v,; Kg,
?Iker, Ratiduor, schw. d.; Herm, Schutz, J,tn
kerirohl, sstw. v.
Jnfanieriereaimknt 20 lZIittenherg.
s. Komp. Rf, sterd. Kornrmann, Beelid, schw,
d ! Rf, ?Z, Rügen l.. Michelsdors, schw, V,; I.
'?!, Wölbt, Ren itenicke, schm, d,: Rl, ffr.
Zchulze IV,, roicheeren. vm. 10. Kom.
Cfl.Stfsl. Kult Biinaer, BerIinTckcbera.
Iv, lt. Komv, s. 'Haiil iin,. er.
dort, todt; Rs, Zllb. P. . Fuhr. ZIralsund,
'oot: v,. arl von Iich, tchw. v.: fr. Rl,
Rich. Söftmilt. Berlin, Iv : Reink, . Richter.
Greppin, lv.; Otto roke, lichclsdors, schw. d.
Jnsonterieregimknl Ro. 27 Halbktstadt.
z, Kom. Ö. ?.ie,riw v.: uimff b. Mf
'Net. Kahnfen. d, 3. om. Gsr, AIS. Sgc
ling. v : Rf, Hcinr, ffaiillick, d, 4. Komv,
s. Herm. otlie. v - Odl, Mar v. Leite!, v,
k, Komp. Aag. läse, ,: Herm. Heine, v.i
fr, X. Loofe, .; AI. Suiek. v. . ,mp.
Paul Z'cd.'ck. V,: F. Kolnla, v. 7. Nomp,
ivr, sliorcat. v : u. rrune, .; Aiaz
Schmidt, d. 10. Komp. Lt. Aussarth, d.;
Jod. reraer, d.: Rs. Ad. Srnlt. d.: Picellbm,
Jfrlv iüiilber, b. ; Paul lebe, d.: W. Kockcriy,
,: Horn. !r. gcbmaan. v,: Rs. Fr. Nickel. d,z
Hf . D, Tchenkenbcrgcr. d. ; ff, Ziephanick, d. ;
O, gimmcrmann. v, 12, Komp. Mark. Cie
mienga, v, ; Hplm. Rickiarb Gucinziu, v.: Paul
LafZienba, v. Maschiuengewehrkoiuv. Rs,
Herm, Zabel, v. 2, Bat. Ttabl Lt. Ed.
Ansfeld.v.: Rich. ffranle, v.: Rk. E. lause,
V.; Rs. O. Nagel, V.; Rs. W. Rah, v.
Lanbwkhrlusanterikkkgimknl Ro. g Mctz),
4, Komp. Ein, Schmidt, Bcrgfelb, tobt;
W. Wenkc, Vorder Berscbe, todt. ll. Komp.
Zaarloi. Math, och, Ilschwciler, lobt:
Herm. Heermann, Rolhcnhage,,, tobt: W,
Braunlich, Tüsicldort, d,; Jos. Bock. Tüücl
dors. d,; Pcl, Hcrschbach. Remagen. d.
uiisilikrkkgimrnt N. 33 umbinnen).
2 omv. H. König, d. Z, Komv. fr,
B, d, Eabrorvwski, v. 6. Komp, gr, H
bert, d,; W. Zosckckc. d. ll. Komp. Terg.
lirnst Nauiokat, v. 12. Komp, H. Kieskciir,
d,: SA. Ribbert, d. Mafch,.,o,nx. Alb.
ffiiknmeifter, v. Lt, Ezibuli?ti, v,
Jnfanieriereglmeni Ro. 4Z (öntgSber I, Pr..
9, Komp. Rs. Hcinr, Thien, noibzig, Iv,
12, K,m. Lt. Janzarick, schw. V.: Eerg, Otto
Schulz, Ripperwicse. Ickm. d,; Unteroft, Kurt
Slvvelw, Ncufteltiu, schm, d,: Biltor Barden,
keim, Effen. schm. d,: Ernst SV. KöniaKbera.
Ponarth, l,: Eduard Hill, Kiautcn. Iv,:
Klr. Angult Octermann. Löpten, Iv,: ultav
Turowöli, Kalinowen, schw. v,: Oskar erhardt,
Olilig. schw, ,: Karl Hcuscleil, roßK,nmcl,
schw. ,: Hermann Herrin, Berlin, schm, V,:
Alfred Bromer, cnslenberg, schw, d.: Franz
Nunert, Tarmihel, schw, d.; Paul Knulb. Ki
bichensleln, schw, d,: Adam Ringes, Karkt, lv.;
Willi Ttolle, Lichtcnberg, lchw, v,i Richard
Wal,, Luckenwalde, lv,: Rf, Mar Baulcuau,
Pillkallen. lchw, v,: Karl Klciufchmidt, Polsch.
kehmen, schw. .: fft, Wilh. Belasu, Reisibors,
lv.; kr, Johann Milcwskt, Panzerlanken, schw.
V.: Gsr, Otto Jörn, Braunschweig, Iv.:
Will Jürgen, Braunfchweig. Iv.: fr. Ibert
Timpe, Blockenfledl, lchw, V,: Wilhelm ChlfN
dors. Blockenstebl, Ib.: Heinrich Wilhelm Rei
nicke, Jerze. lv.: Wilhelm Kiimmecke, Luther,
Id.: Lubwig Unverzaat, Braunschweig, vm.:
Hermann linderzagt, Braunschweig. dm,: Her.
mann Kamrad. Jeserid, lv.: Wilhelm Sbler,
Rnrthenbos, schw, v.i Wilhelm Tue, Jugleben,
schw. d.; Brutto Kupalb. Konti), e,: Hermann
Florian. Crubischken, d,: Hpl, Reich, tobt;
St. Eichcnbrrg, schw. d,: Unteross. Paul Wende
hake, choppeiisiebt, lchw. V.: Unteross. Kurt
Brilt, Tlarnhelsen. schw. d.: Unlervss. Marimi.
lian Karrcr. Weideuborn. dm, : Heinrich
Asch um tat, klopohnen, todt: Wilhelm Bur
dinSli, Reidenburg, lv,: Heinrich Jclfeit,
Barschbunen, I.: Skr, Hermann John, lkhem,
iiir', io.: ,n,iiav iiaiau. ivricoraisriio, ,0. :
Franz Rimku, Fricbrichsruh, Kaisernu,
todt: Paul Brosdal. Eenluvcn, lv,: ultav
annibki. Riebubzen, schw. d.; Martin Kaute,
Buckau, schw, d.; Paul Kriewald. Schönwaide,
vaiii ummermem, awiiop, sgzw, v,: iu
sind Muerbach, Rarhcnow schw, b,: Paul Pam
iik. Likblenverg, Iv : Mn, Maz Machbai. EI
ding, schw. v,: Wilhelm Friedrich ussenat,
Lindieken, schw d,: kr. Werner Mrafe, Bi.
schowwcrber, schw. d,: Wilhelm Toilbobm,
Bunkhausen, Iv,: Karl Beter, Braun,
schweig, tobt: Hermann Bilbcl, stinndersheim,
lchw, d,l Friedrich Streinhofs. Wrelcherobe, d,:
7heodor Ctrohhach, craffel, Iv,: 5mil ÜZalinger,
Fallerlcben, lv.: Willi Werner, Schönefeld,
vm.: Karl Oltersdors, Ubehnen, dm,: O
i?l,renpsord, Zimmelte, dm.: Wilhelm Will,
schiebe, Bräckeln, dm.: Hermann Sammann,
Bewenrods, dm,: Karl Jänlcke, Braunfchweig,
dm.: Karl Bickener, Lichtcnberg, dm,: Wilhelm
Meier, ifelde. dm: Karl Ebelina. Alverhok.
vm.: Walter noch, ffaeln, vm,: Friedrich
nuvie. naiiwerve iCalvorvei, m,: Otto
ffritfch, Aüllicha,,, dm.: ffran, Klmaibeil.
Fnchsberg, dm,: Otto Hcln, Kammera, dm,:
rnil Euskak, Bittkallen. tm,,: Friedrich 7nvv,
Bertheswalde, vm,: F,'l?cbnch Zavko, Moö
wlli, vm,: Wilhelm Subke. Berlin, vm,: Nugust
?ch!tlz lll Grol, .litten,, vm,; lrnkold
Schröder, B.lnhet,, vm,: Knrt Klielsch, Slolberg,
v,.: Srnst rabosch, Mnesen, bm,: Frik Gott,
schall, Berlin, vm,: Wilhelm Doerr. Lttck, vm.:
Robert Briiaarmann, Hilbeheim, dm,: Mr.
ugust Cchalwnt. Alt BudovSnen, dm.: ?am
bour Heinrich Vrevler, ?!euengeseka, dm.: Wil
beim Bcrleck, Tabiellcn, bm,: Friedrich Wil
beim Krem. KonradSwaldan, dm,; kldols Dem
Heck, Lichtender, dm.
Maschlnengewelikkomdagnlk.
Iliignst Blnhm. Lablau, schw. d,: Mar Minntd,
Michelau, schw. d,: Richarh Unger, Luecknwnlde,
schw. d,: Hpt, Boehm, schw, V,; Lt. don Etein,
,! Sink, Uo. Erich Unterberaer, Bnddern, schw.
b.z Paul Slowack, Jena, SachscnWeimar, schw,
v. Jnlob b. d. Berg, Walbcck, schw. V,: Richard
Haiisatto. Berlin, schw, v,: Fritz Tchimmack,
Franksurl a. Oder. schw. .: Richard Mahlrw.
rtirobSichterskIbe. Id.: Karl Lampe. Sachfenbors,
I,: Cbuard Szeupel, Mauenselbe, lv,; Kaliber
Strnwe, Königsberg. Iv.: Sinj. v, Friedrich
Tchecr. Memel, Iv,: Karl Kerlach, Etegli, dm,:
arl Tilla i, EögkioltenbureHt. .,
tftfailfter, j le).
Ct. b, Ktacht. lchw. b.
Klt,er,e,l,i W (R(fvlrs).
f. , ht JUigen ANtthinrich 7i,,Nr.
fch,'"t, In : Hch. i ch,,,,, itei ßionrii, Ib.; ,,
.-lit). 1.1er. i,!,,i,i,,g. u, I i),iio.;
t'bonrb rintiirfrn, 4 i,,. Io. 4 ,p
Ll, Reltzma, lieichara lobt; U, 4.er.
N F:ikbsich Lote,rn, sfeiwv schw. v ;
:"I,I 0 1 1 , Li itkichoinlrld, labt; Mntich
tunibura, lobt; .' iliic, b 0 t ( n 4 1 n , iH.niull,
tl.ilin, labt; itf'albtiit gnevrich Riib.r, Meiling
schio. b : Leo iivnieti, ,,.I,,,U, lchw, b.; Ji,k
g, n bittelle, z,,ut-i,tf, t,kw. b. I jljinn Hall,
wann, ,lot,bii,4, I ; m,l mack. rtti,ttftl
0 iir. 10 : Itutl. l allet ,,, ,,, H,lrrr,ich
I ! R. ttl't H'Nni,,!,, Uobtlott, I : fluti
l'),ifjifl. raaboit. 9t. Viubira Sübitl.
'. i-eckfelb. Ib ; "! ntn't.ib ' ,f,'b,it , 11t
,, 10.: m. stet t Ollen, Ciniir, In.: it!
bub 5rrhrb viiert Nnael,,fk. 'temi-ihabkN
Ib I Gsr, i,, iibrillenie,, i. cfn-r. jiorttntit, Iv
j.iilll ifrichft, dm,; Vlnton .Ai'irf Bluiflile, uu
a,n Nlofter, dm : arl llnbreal 'i eterl,,,.
roliiei,l. bm ! öa, HanikN, ,,aen. vm.;
'.t.'Iarkub Gabi, ,ii.',ikr. vm nbie" ,,
Zhmotz. ZchiitiSillll, dm.: Kail Hv-Moller,
ideravfrlb, v,n : Uo,isle i!,,rag, Ziollir. vn,,!
Glr, Ithriltian RieiikN i,',',,a,d. Zoiidet,,, vm.
. omv.! llo, Wlliielm Vaul F,irbch
Hovpe. Clerwik vm. , mv.: ?e,er J.it.
nenfkn. -l,berA!olliim. bm,: rorg Nuijbctaer
,!ttrichei,ch iMitlelltiinkenl, vm. 7'
Komv,! Geota, Johannten, !!o,vballlg, vm : Gsr,
Friebrich Nisse, ?,,nd,,rk. vm, . omv :
ß"i,t, Werner fi.'v, Hamburg, vm,: R, arl
ilbriltiaiisen, Siiderliiaum, VM,! R. Karl Tclh.
leib, 1, Älichaelibdonn. vm.
tsttbelnlantkrieregimknl Ht. Lg (8ltol)0ut I
(f. bnb Zobern).
I. Kompanie: Hpt, Koch, todt: Obll, Elct.
kenj, schw. b,: Lt, Lekelb. I,vw ftunn.
rich Hut, lobt: Uo, lifon & a) 0 1 1 1 1 , todt;
Uo. laute! 2ü 1 1 in , tobt; Uo. Karl kr
dam, todt; U,to4 b b I . todl; Michael
Wendltng, tob,; vieorg 1 0 k , tob,;
Vlichaet T h 0 I . tob, : Proipcr W I s t e r , todl ;
Wilhelm L 0 b m ,1 ,1 n . lob,! Labwig R 0 1 1 h .
tob,; .ff, Ncichmimn. lchw. d; llo. Hermann
ahn, schw. V.; Uo. ."Wfef Hühlheim. ,. v,;
II, Hnn Rcinhart, sckiw, v.i ir, narl Treiber,
lckiw. v,: Gtr. Uiiatbia Boo, schm. v : Grora
Liebundguth, schm,.,: timü Bon, schw. b.
Ludwig iettlet, n, b.j Jakob ,rch, schw, b,:
Innr-i. 'i ,,., (4,n. h l..s.f . ,. w .
""i o"i'ii"i-, I1HIV. v , ou,t rrnii,, nitro, 0.;
Rlchatd Ha,an, lchw, b,; crfon We,I,ner
Ichm n ' Ilii, 0..1, ,4,1 h . 11,'.,
. . .v,., ,... v.. ,1.111,1. rnu.
Rtiharb, tww, b : eibarv L,e Matr IV ,,.
m-iin v,'grn, ,0.: nrrnqat sacin, lv.; äiilibelrn
Gehlen, lv,; Joies Men. Iv.: Wilde, a,,
in.: ocinria, Boeter, lv,; AloiS Pfleger. Iv,:
Stocket, I.; O.Li, Lelling, Id. 2. Komp.: ..
ti'dt. ü. Komp.! 9t. Willy 'trabet, b.: R.
Iheodor Weiden, d,; Hptm. vi 0 u 1 1 1 1 , todt;
Lt, i i 1 1 e t m 0 i e t , lobl ; Uo, Taug, b, ;
Uo. Wols, b.; Uo. Biegert. b.; R. Narl Stank,
d,: R. Ferdinand Pengeol, d,; R, tteorg an.
b.; k .liiichael Gietd, b.: R, Georg Blesz. b..
.runcr n j( ivnnji n ti t n r f
veinri veaer. 0,: m. ,nr rant. v
R. S. iliielm Bonaen, b.; R. Gerhard Laermann
d.; R, loi Diebaid. d.: R. Karl Helle, d,: R
jobann B a st i a n . tobt, 4. Kom. : Uo,
niiouio mietet, 1001: m. 011er, tobt.
8. Kon,,: II, ffrevfi I : Gfe 0f,?r ,n
Keller, I.; Landw, Des. lv,; Land,,. Heinlv.;
aow, vraune, ,o,; anow. Reobe, lv,: Lanbw,
",n. ,v.; anow. ?,omme. I,: Landw, Wel.
bei. iv.: Landw. ebolb In (innhhi ,r,it ,h .
Lt. Keliler, I.: Holm. Wettis ,,ib, vänhm
Lud, .: Landw. Mathias. I.; Landw, Has
,i,rr, ,0, , omv, ! anow, ist 0 I i e n d 1 1,
tobt; Landw. M ck e n tt u r m , lobt: Lt. Heine,
Iv,: Masch: Schöneborn, Hombrnch, todt;
Slren, Etadlrebura, schiv, d, lt. am,
Major Laue, lv, l,I. Komp.: Wilh, Heinr,
B r e n , ch 9 i h , .tSrtÄn ,1h. e, ccrnn.n
ifgc, ,0.; ferner aut, aarlou, tv : Tnm
bour ?t,on lhfr siiink,, ,n i ihrtfi e.,111.
bert. Reuweiler. Iv,': Eugen Maurer, St. Jo,
bann, tobt: Eugen Tenlenbrenner, Bürlch. Iv.;
unaen inmer, varis, ,rnntreiaz, iv,; Nito,
tau Kindbäufer, todt. 14. omv:
xi. u 1 1 n e r , Dombtowa, tobt: Joles
uchmann, Rosenwciler, I.: Kst, Slutcrmann,
Nalmarttein, Iv.: 0..LI. Mut,. In.: r,m .ftitmn.
lit iniinnann, Psaljl,rg, lv.: Uo, Joh. Simon.
Oher,obinabautkN, l,: l?wnld Sibcv, Iv.: Wil
Helm Bergcrmann, lv.: Franz CSiinnu, .; Ja
sei Heile, Iv,: Johann Kwasnirewst, Ib.; Joh,
Kleib, I.: ffr. Huck endub ler, todt: Anton
vtiiiniiij, 1001 : ,(oio : e , ch e r t .
tobt: Gsr, Friedrich SchSll er. tobt, 15.
mo,: ?:eorm, ve,nr,oz nitfer, Peiersbach,
I.: Sebrm, Josel Adlos, SchwcinSeii,,, todt;
ff, Gulia Eichenbrenner, Lliesger4weiler
!,: Ila, Joses öfter, Grafschaft, ld.: Uo. Fr.
Hoderlein. Scidenroda, lv.; Uo, W, Groftmann,
Hockbauien, ld,: Webrm. Kork Va?mchr
Eltendork, ld,: Webrm, Peter Brion. Diebendort'
,1. , iti'f.M .'e-. ,11 ...... , , , ... . .
1 . iiii. in i, m,u, veiersioaiy, ,n.; veorm
Emil Lnr, Oltiioscn. Iv,: Äehrm. !r Bunber,
martn, Halle. I,; Wehrm. Fr. Hellmann. Jscr.
vi. iv, 1 ?earm. nr 11 recht, onweiier, Iv.;
Welirm. Karl Silkreivt. ttofzweilcr, lv,: Wekrm
Jakob Klein. Jmbshcim. lv,; Wehrm. Phil.
Haas, ?.!erzweilcr, Iv.
Württemöergische Verlustliste.
Landwehr.Jnfanterik.Regimcnl Str. 123.
15. Komv. : Uo ltbr. Usik, Riibim tn e
Mancher. Allaaierbof. de. Tannhausen d.;
ölut, Zcv, Uulerwachinae,,, v.: Wir oild.
Hepp, Eanloau, d,: I. Schneider, d,: , Eil?le
Bibcrach, Ti. ftllbler. flliriihnrn hm llh
?.'ler, W. iNf!i, bm.; Lv, Hihler. Hei,
benvctm. vm,, -. Riisch, Wetlenbera. Mbe,
chweindaiiten. o.. " Meckle. KIao hm
G'r, Sl. Driliner, ?,r 'an. bm Mroitor't
Leutlirch, vm, fi. Ko,,, O, Lt. u Komp,.
fführer. Ernst Etadelbaurr, iLlutlaart. lchw, v,;
Uo, Adr, Rotenkäusler. ?.iiczcHSiisle,
Goe.. Bein, todl; fr, Joh, chi. Her, Bier.
Itetten, todt; Ei, Kapdler, Baicnfurt, todt;
Jof, Wad.g, Rintcln. Gde. Grünlraut. todt;
Mal. -lein ser, Milielbach, todt: B, ff
Oiltii, tfellvcrtr. Kurt M,,re ,?,ri,i,rn ,im
d.; litt it. üiilhor, Unterwoifcrtswciler. (übe.
Laimuau. Ib.: Uo, Binger. Friebingen. V.;
Uo, K. erster. Biberaih, v,: A, Funk, Mafel.
heim, v,: I. Roth, Ringschnait, schw. v.; ff, Jof
Kolb, Obereibcra iBavcrnX ,: Hornist Jof
geh. Mchficicn, v.: Jof, Hummel, aishaus'
Gde, Wolsegg. V,; . Rcm, Lieinenbronn, b,;
Jof, Ropper, Rird, be, Taniiau, V.: etäuble.
b .: Ant. Eilele lvenbera v nnf raihinmm
schw. .; Iib. Locher, aiigaart, v,: Mg. lall,
har, WielerlSweiier, b, Tannau, v,; K, Moos,
mann, Wennebach, Gbe, Rcinslctlrn, vm : t
Reifch. Oberopsingen, vm.; Jos. Tolpv, Ring,
fchnaidt, dm,: Jof, Wetel, Moosheim, dm,'
Kamm, dm, 7, Kom,: fr, Jod. Frank, Bet.
lenweiler. Gde. Zogcnweilcr, vm,; Gsr, Paul
Traub, HerrlisbiHcn, Gde, Hüten, dm 11
Komv,: Mor. geh. Michlehaiubt, ges. lalS Be
gleiter eine Verwundeten in FeindcMtioe ae
ralhen); Mor. Eklinger, Gens. vm.
BMW 3,0. il
Sieservcinsaiitrticrelilineni No. ü;i tettasiburg
EI. Atnotdl.
1. Komp.: Lt. Han H i m b t, r g , lodl. Ernst
Michel, Schwelm. todt. Ll, Ätibre, Iv. U..O.
Hugo RetnS, Sprockhiivel. Iv, Pfm, Heinrich
Harze, lv. Gsr, Adolf Lchulie, Jlcrkobn, Iv,
W. Heller, Schweln,, l. Karl Erdmann, Iv.
Eugen Pfeiffer, Tk, Johann, Iv. Georg Will,
mann, Scharrackberghetm, lv. Reile, Iv. Eduard
Horn. Walfclnheim, Iv. fr. Theodor Mockcrs,
Rorbheim, lv. Gustav Schmidt, Borde. Iv.
Johann Seiler, Wangen, Iv, Emil Christoph,
St. Johann, Iv, Paul Nicberheider, Wiemcl
Haufen. Iv, Alfons Kreder, Eversmünsler, Id,
Theodor Dierks, Soest, Iv. zg. Eggers. Heiddorf,
l. Wehrm, Michael Schmitt, Mülhauscn, Iv,
Ernst Bollmer, Schwclm, Iv. Prospcr Burger.
Schnecberg. I, Emil Oswald, Lohr. I, kinivn
Bierka. BlegnSzewize. Iv. Wilhelm Saalbcrg,
Langerfeld. Iv, Jakob S i e s e r t , Boffclshaufcn,
todt, Rilschler, lv. fr. Michel Krieger,
Griesbach, ,dl. Kurt S t e n z e l , Wasfelnhcim,
todt. U.O, F. Boh, Iv. U.-O, Georg Köhler,
eckarbswciler. Iv. fr. Birkcnbufch, Baltenberg,
Iv, fr, Otto Heckmann, Hnslinichaufcn. Ib.
Paul Böcker. Jfcrlobn, Iv, Guft, Bruckerfcifer,
Wissen, Iv. Hugo Hornberg, Tahlhauicn, lv.
Ernst Keime, Talinghofen, lv, Otto Küivmann,
WefterbaeHoevc, Iv. Aug. Weitster, Börde, Iv,
Gsr, Lubwig Karcher, Ergersheim, lv. Tambour
Emil Steib, Sl, Jobann. Iv. Josef Bcrncrt, EI,
Johann, I, Emil Häuser, Pfalzwcilcr, Iv, Fr.
Jackel, Nicdermobcrn, Iv, Ludwig Schivetakoffer,
gahern, Iv, Union Wörth, Wasfclnkeim, schw, v.
?osef Bagner, Rrchenkeitn, Iv. Ignatz Fink.
Tnhlenhcim, todt. Georg Müll I Buchs
Weiler, lv,
Jnfantcrikregimenl 91b. 111 (Raste).
4. omv,: Mah, d,
. Komp,: Tallgauilr. d.
g. omv.: GnKner, b.
Jnfanterinegimenl 0. 112 lMulljausen).
2. Komp.: Josef Weingartncr. b,
3. Komp.! Karl O w n l d . todl.
4. Komp.: U..O, Joses Muckenhirn, V.
5. Komv,: ldolf Bohl, d, Bruno lock, d.
Ildan, Kraft, b. W. Maier, d. Jaroh Mayer, b.
Karl Schäfer, d. Eugen Süllerlin, b. fr.
Guflad Weder, d. Heinrich Weyel, d.
. Komp.: Albcrt Ander, d. Ernst Len,, d.
7. Komp.: Karl Engelkc, v,
8. Komp,: Philip Frömmler, b. Ferdinand
Echmili, b. W, Schmitt II., b. Hvt. Vultab
Slelber, d. R. Georg göllin, b.
Komp.: Gustav Bruder. , Od,Lt. Friedr.
Mecklcnhurg, v, August Roe. b,
10. Komp,: Wilbeim Hablcr, d. Joses Rolhen
auer. b. ijldom Llreib, d.
II. Komp.! Heinr. lber, , August Haut
mann.v. U,O. d'i.t !!'ll, b,
l!t. Iimp ! fr, Lohau tlt16, I. CiM.
fftill t dmidt. b,
Znttkrtnt,,k4 0. 14? llvlblhabs U 9.).
I. ,,ip.t Ü-O. J i'zh Gtetner, lli.ü.'hiuite,
V,rin, mir. giiebrlch llttmaun. Linien, frerni.
lt. owp ! ttftt.b 1,1,4. RuilV lo,.
Ji,f L.igintkaiib. Manihim, berm, Jodonq
Ant,. ?,,,en, der. Heimann ÄiUier, bÄit,
dr'in. Jftf Btoeich. R,ihe,i. befrn,
. K mn.: 11-0. rnfi 0(0,0), f mmr.
leben, ,,bt, lt. flirota Gchetet, tkolmonn,
loot, Leo LtebemobN, Gewe,,h,im, tobt.
Lubwig Häufst, streidatg. lobt. Liibwi
Tltztlocher, eillin,,i,,ibt. Ib. .,,,!,
isset. Z ertlna, ,t, l Troll, kl,nech.
lchi. b. JohrnnFitlert, kt'okieim. detm. Oiir,
iihonn L,ii,ieid,!ck,i, Z!,iimi,bl, bm, V.,f
i. ,1,1,0, tun, ,. b'biiivp Ludwig,
eckaraa, beim, tr, Georg Willler. .,Ib
ooa'llc.,, berm, 1,'enbelln chleif. Kattuni,
verm, tt. nist Ichlah, rfteirr, berm,
4. Horn I G'r. ,,,n, k'tiiieibek, WtMm,
derm, JiiIIii aoigi Friolsdeim. derm, ,!.
Hn ttikgiee, it'üdleithal. btrn, H. time, 01,
liiiufii, bettn,
Zns,,erkt',te,,l tt. 17D, Ersotzltolll,
t . Hub AbetA.
Heike, todl.
Zfa,ktirtkgi, ,. 17, k,ch,.
. Komp.: R, Liiiti, Iv, R. -"iweiicr. sd.
Franz u,an, JiH'nm. lv. W,li,e!m or
Mull,, Katetnveia, Ib. . G b , k , ,,,ot Hifrt
iatt ll., iv, L.', klf,I, Ib. Paul wnlewnkl,
schw, b, Gft, Fcre.iiiiinb acoien, i!,lckbuta,
lchw, b. Gsr. Fnl, j,oi,i,i, schw, b,
IN, omv,! Johann kmalive,li. liich,.,a tv
Jakob Malchntta, Linde, iv, riidert :ei,ik, sch.o.
v. Mr ?i,,utioch l u,-O. Mr r,i'fliii-ii.
schw, v, lt folaschkc, lv, Johann Leiite.
lv, Wifchevli. schw. v. Mar Luck. lv, ,rl
ReumniiN. Ick.io. V. Hermann ?chmieglew.,lt,
lchw. b, Jobann Jokloii,'!,, . Tacod. (nocu,
Iv, Sitrilbrr, fru. v, aiech, Iv Helb, tv,
ilr. Zchriw,',, lv. Linke, sch, b, Flbiv. irf,
Ickm. , Fävnrich Teutlch, schw. b, Wopl'erer,
ichw, V, Juvlmiz, Iv, Isw, PiinI 3re,i,T, Ich,,,,
v. Gustav Iiirting, schw, v, v"r. tn te!,if(,
lchw. v, Wlodisla, , fiter, schm, , ff,,,z
Pamclkkki, schw. . Otto Seitvf'al, fck,m, b.
11. Komp.: oh!, I, Hpt, Otto i e 1 1 t,
tobt. HI10. Ehov, lchw, b,
12, Komp I Paul Betnbt. fch. gmil Riebet,
lchw, b, .'iiehlte, b, Zliom, schw, v, Oll
otchin!. schw, . Kail unnetke. lchw, b. .
Zchwichtcttbcrg. schm. 1. H. Wiesrnet. I.
ütasl'kttegimtnl 9!,. 4 Münf,kk i. .)
ielett, tobt,
1. ..: st. R b. fr. Sauer, v fr. R.
Reichftci,,, v. fr. R ii s i n a, todt. Kit.
Fischer, b, Schuld, v, Hitifebulch, d. Bärge, V.
Kuhimrinn, b. Slellpflug, b.
Ttogontrregtmenl II. 1 Patchl.
4. Usf.: ..Wmstr. Betnd von i,bab, b.
Itazenertegiment 9lo. 1! lCtbenbnrg,.
Teorg Bargmann, b, Rtnr. Karl don Elch,
weg, b. tugiilt Timpe. d.
Itbtliinkttegimtnt Vt. Tl (9J!iiIl)ttfm I. tl.)
1. Eik.: Georg Nefiler, d.
5. Cöl,! Gsr. Albcrt Göhringer, d, Karl
Mensch, b,
lZeldeiktiltkkitregimtnl 9!. ö2 onisbrt
I. Pt.l
1. Ball,: U.O, Hermann Riemann, Löwen
bergen, Iv. tbir. Albert Lange, Schcttttikren, I.
onrad Schwarze!, eukukce, lv,
4. Bat!,: Friedrich ,t i ch 0 t l a, 9Nnioc,
todt. Johann Srbinji,, flntp,,, schm. v. t
mann Bianta, Simmerau, I, Otto Woll,
k-ehlan. schw. d. U,L. Kurt H e u m a n n.
Königsberg, todt, Johannes R e i m a n n, ö
niqsberg, todt. Paul Paulat, Nön,g,:,bcra. Iv.
fr, Heinrich Blonsle, Krengiurt, Ich,, v, U.O.
Ollo Wcuk. Oililienhof, lchw. . Otto Mtnuth,
K.igi,ch.cendorf, schw. v. Karl Randzio,
livoratilc, schw, v. Hpt, Oll don Hartwig,
Loburg, lv. Gcfr. Richard Trum, Gaibcmitcn,
schw. b.
5. Butt.: U.'O. Hatt Krause, Barnikow.
todt, Mar E l I e r m a n n, Gr. Hauland, tobt.
U-O. Paul Obereiancr, LauluvSncn, I. Joses
Zchwenzfeter, Grog Klnukitten. Id, Ernst
Mcrtfch, rofz Engelau, vm, Sg. Trompeter
August Fleege, Zerpenfchlcule, dm, Ll. Waller
ffröblich. Berlin, todt. U,-O, ilior P , a t
lowski, Ncuhauscn, todt. U,O. War ra
schewki. Ll,ck, schm. v. U.'O. Max Ziemann,
Gr. Scmlin. schm, v, Wilhelm Tievmann, Lübeck,
lchw, v, Gcor Kraule, Reuenoorf, todt.
Heinrich Schirmachcr, Podlkchen, lchw. v. Fried,
rich ffordcrung, Rofcbnen. schm, b, Ctto Schleif.
Lichtender, schw. d. Franz Streiber. Bändel,
fch.v. v, Lt, sItcr Eonrad. Görken, schw, v
ir. Guflad Hein. Miickelnick, schw. d. Bein
bard Jculing, Essen, lchw, b. Ollo Hes, Sand
lacken, fckw, b. U.O. Henry Propp, Königs
berg, schw. v,
. Ball.: Franz Hofer. Blindenpüne, W.
ffricdr. .büke, Gr. Enaelau, Iv. Herm.
löiitng, erbauen, Iv. :liu La,,. Miibiibn
leim, Iv, Fricdr. Schlctb. Rendsburg. I.
?Irlhr Süft. Wangritten. I. Otto Armborst,
Kliugerswaide, I. Gustav Rautcnbera, Schi
penbeil, l. Guft. Sakauttki. Baltnischeitcn, I.
Lt. Fri Rofenow. CalSbach, schw, v. l!,,O.
August Prang, rünwalde, schw. b, 'Franz
,,.,oivnL,i, .relierruichien. 10,10, v. min
0 0 I et, Titnritcn. tobt, arl R e ele. ichen.
tobt, Andr, Bart fch. Siegfriedswalbe, tobl.
Herm. . n d k e, Glanislack, tobt. Klag. Volk
mann. Kr. Bariendeim, schw. d. lZri .Grinda,
ZchilaZken. I, Giiff. ?.al,ielnv I.'itfpl lv
Heinr. Lust, Eterkrade, I. Friede. Ratled,
r,in,nnen, Ichiv, v.
Muilionkolonne: ?Iuaft Lada. Kallentin.
lv. eorg Schneiderei!, Schrengen, Iv, Gustav
Steinwallner, Jnllerliurg, lv. Briina Kulm,
Millenberg, Ib. Gustav Philipv, Schippenbeit.
l. Ollo Padl, Hermk-dorf. tobt. Hugo
Boefaber, Wernegillcn, Iv, O,.Lt, Bruno Ehlert,
Nenhöfen, schw. v. Lt. d. R. Rudolf Rufsmann,
Wolbav, Ib.
IKklbrtilcrie.Rkiment 9io, Sl, Hagenau.
4. Batt.: Schmcllckcm. d Fieibi. v. Ms,
Bcrtranb, . U.O. Schulz, b, U.O. Ebert, v.
Hüöiaen, v. fr. allen, v. R. ciktont. .
Müller ll, b, ' Sickittg. v.
r. 2n.: Ziiamtm, itruB, n.
, Bait,: Baumbach. v. R. Benk. d. U ,D.
Ollo, d, Gsr. h, R, Kalter, v. R. Horner, .
König, d. U..O. Lehne, b. Lt. Köhne, b.
Feld, lobt.
Fuliartlllkrlerkglment Ro. 1, KiinIWbcrg I. Pr.
Hvtm. ?ftrow. schw. v. Lt. Lienrich. Iv.
Prengcl, Iv. Hollack, schw, v. Törfer, Id.
Palletige, tv.
Fuftartillerirregimenl 9!o. 1, Ulm nd l?tkslch.
. Ball.: Lt. Wilh. Holzhäuser, v.
ffeldflteger.
Ll. Joh. Bone, Schmcllcnwaldc, Iv
Jules Lemciitre f einer stür
mischen Zeit, in der selbst der tragische
Tod des großen Redners Jciurss fast un ,
beachtet geblieben ist, wird aus Paris, aus
Umwegen, der Tod von Jules Lemaktre '
gemeldet. Vor wenigen Jahren noch war
er ein Politiker don der Richtung der
Patrie Franc)aife". Wie ssoppüe und
Varrös gehörte er zu den Anti-Drcy '
ularos , und was er damals an Litera-
tur von sich gab, war nicht inferior. Seit
dem-hatte er sich aus den staubigen Wer
lammlungsllltalen zurückgezogen. . und
wenn man ihm auch den übrigens sclir
klugen Angriff auf Rousseau verargte,
0 hat doch eins seiner lebten Bumer. die
von der Anmnil, WS friiNJärifAn fflasli
zismus erfüllten Novellen En Marge".
den Lemaltre von ehemals wiederum g?
zeigt. Er hatte eine gewisse Verwandt
schaft mit Anatole France, sofern gelehrt
Neigungen und zartes fformtalent in Be.
tracht kamen. Mit Gedichten debiitirte cr
um 1880, dann wurde der Literaturpro :
fessor Lemaltre Theaterkritiker der DSb
ats". in denen er seine reizvollen, fast im
mer ein wenig ironischen und mit dem
akademischen Ernst tändelnden Kritik,
veröffentlichte. Von seinen Komödien ist
das witzige Parlamentarkr-Liistspiel Le
Dchutö Levcau" am meisten gespielt wor
den.
Gin Feuergrfecht mit fraiizösischeit
Chnsseurs. Aus einer Feldposikarle
vom westlichen Kriegsschauplatz Miile
August: Gestern Fcuergcfccht mit fran
z'ösischcn Ehasseurs. Bei ihnen Todte,
mehrere Gefangene. Zustand bet Iran
zosen schlecht. Sagen aus, daß sie keinen
Spaß an dem ganzen Kriege haben. Du
halbe Eskadron hat nur Stiefel. Kar
feinet schlcckit im Stand gehalten, Anziige'
auch schlecht. In Pa,tascke cimZ fr'
ziers ein richtig gehendes HcrrenKorfttt
gefunden, wie zur Zeit kl Alt Fritzc
H.I

xml | txt