OCR Interpretation


Tägliche Omaha tribüne. [volume] (Omaha, Nebr.) 1912-1926, February 06, 1915, Image 7

Image and text provided by University of Nebraska-Lincoln Libraries, Lincoln, NE

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83045652/1915-02-06/ed-1/seq-7/

What is OCR?


Thumbnail for

'A
,
u
' " ' ', ' "' " ------ , , - - r lf- ajg'ji5mj- i .i , i . n
Vttutt. e.1gnZb,,. v.. ,,tn Vakln. fi.bmtoBMr M v ; II. -O. IoKan be. gef- N,.O. ssiiebIch 'Eckiellhaa-. ll-O. ?ofevh tWf,r. rus,frtaf, v'z N .). O. ftrlrfcri N..rg.ki,rn. JWe!bn4 d,, Ms., l. z -'..rm 5 erteilen. ?ornts b Mies, ifmimi
Itiaham, v, ,ViYun Zalnikier. C'cnz- jimi, ; euijof, v : 11.-0. Kran 5,rller, Weikibach. g.'s.z N.O. r.edk. Hannuer. Ikb tu,,,,,, iMmsieiii. v: UX Awl II.T, Uarl :li. r .n,c ,.. - u L A V " . . , ern.,:.!, p.. x-ttro. Femmann. ZNiSjen
ba..kc.,.v:.o.a fkr-dorfer. Di.le.. Har.hausen. .; li-O. ikl i..u...ar. Vanibwlit p ; 1 ,0. nnann tfroiffaiil öull.,. Lud, goha e . Rh.. v ! I O fcccimrf fe n. n utVu' b- LuV f ' Im vi ! V T1' ''J' """?. v J.chami ;?c.rr. Selb, v.;
d"'s. 7'. ..'..,.'. v,.. v .tt .O. JaaU Cftetfelb. ftbenfobe,,, d : u 0, Wfoi-fl oui.. Sanu kug, k. neck..? He rliu.. v : u .ö. ...n lh, i 0 ' ( l .tÄfS k l Ä l Z Ti V' frZtr ntr'TmU Äs
?"ler Rei.idl. Wallftebfni. p : Matt sch. v.z U.'O.ewalb lammf. 0a,nm. s.h. lall. V -. U..0. Paul Tchneider. Um rab Sick. Iink,t',rn,rbos V'.U.O fu. !ll,'cre,,'c, 'c '!; I.si, k' ,' ' "'r' w ' "Ittcr. A.iederferii. v.z Vntoi Wk,'dcl.
',r..Tic.w.t...:..vi..kr,.n,. d ; U.z0 Otto Skk.'ia.i.r. Schwebend. U uick.ö..'b,rg. . U,!v7 0,inr.'' i7ch..h. A elKV.ch ?, a S ,V .1" H. ich 0 Sf yiiÄ, 1 Ä tfä??.
b'. '. i"."" .l..rh.'In. sch. vtick,,i...d j.l,m... Tc.l,n. ,ch.,ttb,..bach. d.z U.'O. 1'alk..n Buin,r. O. i'.onbnrb z,.v,n. 'cck. d; ll'O, Wirf,. dnauc!,ach ",-f; ..! a.a HI,N . ' i d i n 1 2 o n lern iian'im tü äV fr , Am'V1 8 fÄ
":. '""". Amtmt. d,z t",an v -. U..O. 0c,r,ch Z'.cylcr. ,,a, lau. Hcrim. v., U..O. ctta -vier. Llein Jlncdi. VlüUn 6. v.z .). guit heim cf ' ! ,cl , ,lc 5,'le,, , i l h- 'i "r ' ' o, -"' lS'r"' D-;
tl,.ham,..,r. '.'i.wcndcrn. v,z ,eor tcrn. d,:,k.O. ?.,k..b chiigcr, H.l,ft'cdcr. wc,ler. Zch. v,: 11 O. ?hc,oor P,,. Hovck Ludw hakn a !'!h,. : IQ j'k Uta oc f ft i h' , . 71 2 s? 5-'""'. "'k. v.z 2.k.ast.an
"..a. irchenlam.v. ") ,?ol,nn Vpp. v.z U..Ü. Äi.trI .'IgWn. a.,icrkl. Cbfnb oi V; Ü..0. SBUIfcWrr. W.V1 d'ilh,lm Ä Cffcba4 v ; V-O R Iniinr win ilÄ mV-W SÄ ü .5. I' - r"'' V'' ''J'M '".'"
0"!dgrjw. vz M.ck.ar ck.. wp,c... ler. l. d,z U... da rzt. Hcrschl.erg. dach, v.z U.'v. loi. Lautensack. ?.. K.nh. t na7 v ; lk .0. r'd . c,b , tu nm 3 ' j i " V'", " k""'
'!,. B.j L.,ch.i,d nitS, ör tcnrcutk. l. V; g. Bott!,oldcr. ja,kcr?latc,n. husk. v.z U.'O. Z'.ln,c,s,cr. z,accölau. lchl.wr vudk, alsen a Mb II .0 E,1,rt1M Z I - l ! h , n . . . . v.: Icorg Pr',,,,1. tolisr,cb,n ,c!.wkig.
v.. L..d,mst cicr. Qarbu,. .'. Inh. Il,m,cS Zr,ch,,cr. Bkcckci.hcim ?. .. !!.. V l auf : ttb 9 eil. ' gfeR Brtfcnufrn! b 10 fcftt oef 'fcSb Ja.tan mr nr V ni , 'i "" T 7"''' ? sl,,i 5,oIlfr' ' .;
''''.ld'nbach. ,;ch,Wu.schIbt. a.l:c...H..ba.b.rpo.j., dach' v -'U,-O. Amlcld. zm,,c'rlm.,cr,i. B , p? ?Mr K & i? 3 n&' ffS, fili Ä, i"ÄK"V !,.?": ÄÄJ
" v , ,"N "", ,,. uo. ifpn nrmi. txrratim. oci.: vinrin iop. v : ii.d kicvria, nahn. vat,en. . ffiniw . ti n .n c,i,Kr. h-r..r u.i.. -.i . ,,.,, ,! .. . .' . -,
i.,..kn stt,..i.,n h stsi Ourn. --.I . itk.u A ai... ,.' ....ir.c ü.;.., ... 1 ' IVV'.r" .T. . """"",". ''Nl' ?rvr. iiiuuirr, ran l . v.z W frslllFrr
X..i"'..r.V. r:';,V'-'o;i:i r. '.. ' ; V" - VVV'I. i ,v.-choa. vuo,v,s,?na,kn a. !',.. v,z ,elbkdck,. n-f.: i"'i"r. T,,nps. ücll, ,. Jiflliiuiiu. f h-
ii wiii. .i'i.i'i i wi'mii, V . u u t. uuuucii. ncr. Ätari rftiimnif r. .
BLiuIcUIuh. V.: l'urctu Süilö. Wcmcüöfcn, hcim, ficf ,?ri,dr. Crlitffncr.
vcrmmtii MaUrmtriiicr, vrrn, i. B.; rnn) TbmiiaS, Clictiljlidm, nrf.
rtraiM slinctncr, Tiinuniaj, i. v vqniiinn ijiiviuslslitfr. f. bcrbaiikn, grs
cmri. tooiiciirnjin, l. D.; inj tifli. Hott rwmu, cf.: ricdn.i, ilat
V'rt. I. v z (ini. tfrnhcnreulbcr. !Uu fd, ftlinnfnmiinfier, acf.z Jakob
tc,l?grun. . v ? S'atU)(tii (soiliist, tn, oerskcim, nef : 9
ÜJ'iiIuIiJliI. I h : l'nin. Atiiniirmefcr. (ttrnr. s,,, . ,,,.! .k
--.. --i, iiivi u'ii lA I'f wki'it iini.p
Ijtmnttna, l. v.. Prcll. Vordorf, sl,l. gcf,; Hcrmann Mecr. Hü
I ' (A. tn Ttturrl. l trniiliiiin. l ti 'l, ick. II, d .,..,(,.!... . .
. ' ' , ' " k Aim, A'iuuiuit im. ((-
seid Ticlu.1i. Plaflcl',sc, l. V.Z Ioscph Lvivcr, Hatzloch. cf.; ail Echc
i"i . um irM ii ii i. .riTi'nrini " n in utniinn.Yi it i ri- rv . iinMinyi ii.im nih 4. ii r-v nri:n rr ..l . j . , m . . . ' ,
'cknönn. ba.,c, ,sch IMMm. ä.,.zm WcÖrä F saatiö ris7b V Z h i ? i ; ' ' , VL'S 1 !' 1,u " v'1 .cha.-l ufer, J.
S . bc.bnch. Sa,,,. Ll,,fp,s,abt. ,s: müfinr .-(..f ,rth i ,,;", f, ,..fV 1 T. V " ' " "..-.: n,,,!,. van.i'.'rg. -
. ,B, Ifc , ' ', ..j . -i'Li"'i "'"i' in., uuu.iMiiuiiHU. iuiiii'1, u.mu, lo.: "tf fiih vi MD. i'"aIB l'mihhfr 'rninh.iii(iti ti 'i
W'kh. Kr, Ibfiiiwbttit. acf.z BaKntm Brrn. ,ora Kehr. ä andack,. acs.: W, k. lall, c, iinrsfi. i,'.n,n,rk,bt. J'r . . .,..,..' r h '?,. .'. 1 V..V..7. i.T."sVt .,",""'ni'e"' .?.''?" '
.; nnfou . X im tc . es.: e r Dnlckmna. Lt. I'ac,,,. krs. a,, ? ?ikn,..,,!i ,;, ,i. ;.,(. . .'" ' -1". ). f VV"1"".. " " ' '".' vmi'Ui- i'
l Hau. Jnnbrrt. acs.-. chukav ttiekr. Laatttadt. Mh. .fi' ,1 ir. .inri.'.k, ,.,' V . ' .'V ' .' I. . . ",A V"M .'UU;'" I'. v
Herr, nek : Äm Treber.' denken, ae,.: tob . k's n ; . . 'VT ' "l1:" '"i'i.X .'. iVJ"'J "i" S,,'-," .T., f "''"'. v-Z caernbach. .-...lau Baii.ne,l..'e.
irnirft Oui . SUabl. Riednliiiten. ae,.: W.lK. Maraen. .,,.,k. ,,. ,.b,..kk h iu . 'T'rZ I '.V 1" rV''1:,! : ,l v v V.'V,.ViU,Kt v.z S.,k.,i.m ,n. ! '"c
..... ... . ,.., .. ' ". ' . ,,VJ v-u i ,r" i , fujtn, veim... . ev iwilkniaiui. v,: Wotwnim a er. ,. , -
.I. ,,' ,l, . ,,, i ci.i oiniii .'tu iuiui inniiea iiu r n o . Ivuuc Mlir I, ni-i k K,t, h irunon ,?,.,,. N . . I .,.,r,,,,,,,.. .. ". ",.
idt. ac Z nacb. r.. et Qilcker. ai. m,.,. 'v.k.k,i.. k . . fc, U K.-. V..;, ! . 1 . V'1:... . , . . . . . uer. vurw. v.z lkrg.-"iS.
...k,..... ' ,e . ......,.... .;.''" -"i-r" -v-M. niiiwii. , u., .viiiimnii N,"I', , aiuiiiy.. ,C19W. .1111. M vr, "ric? p.mi. b nimm sv mff . Ti
ni'uiiiii iiuuiciii. in i , uviimu iiuiiiuuim, vji r 'j (nuniiipr. ranieiilkai. rr ,,rk.., ,,?,, ,iiki. i... r.. i K . n .r ...... ...... . ... - ' - !,' ..." " .
ib. Rie. äelkeim. ,k.. Mi,ark M.-d, nkack,. m,i. . ......iV.k,. . . '.V"" " v VL v,.. v1 . ' ""V'11"' v-.u'- ,on cumilier. v.vveN",clü erg.
' . U-r-l - " " " min. AiiyivilIvMlHUI M, imi u, , "wlLUlll 1ULLITI. U.I .'IiriTILlTin 2H I sT ITI . it r 111 IUI III . 11111 1 jMt rtet ; t I In ,1,.. Ct I . j . . f , . .
,Kcr. j,ai tknl. net.i iHfn.r. ,kr r n. r.iU... t. . i;.'.-..;-..;-. L . , ,..7. . .".'.""IT. . ' ' a-ini, ""s. üuno.li. v.z rn,!.
m;u. 1T "V rT. "v:.; ;.: .:( ' . v,, cxn .-,1 'I.ilaiiz, 'v,,c,n. v.' I rai. ocini. I. U.: nuvicas 'l'aitci, Mi,chc.'
rniufo, iaafpiiuiiiiwouii, v : ,umaim crbvlvnch. ncf.; lfiincn EilimUft. Mut tkal. ncf.: W llicl, i) iittarr. 9 eulc rün. tr;ir..r s,-i. - .
2'n'ller. Trva,,. I v.: Ernst GI!,r. krSlaiitern. es.; Walentin Viünb. Nosch. n,.n, ßff; ritbiirlj Wesipkial. u)tübau, Manbach. v.z Äill,elm ü
ciun-iiii, i. i uuuuiii jiu- iiu.n, jiiici. enrn, (ist . wcorit in, i'nnetsncim, ncr; ges.z Willjclm Csl. ZiaiscrSIautern. v . Willielm Wissina.
..uka"cdci. xn, l. !cb llrrti. lbcrtöweilcr. gcf.: JuliuS gcf.z Iufcph Tprenaart. EnKnbach. ncs.: tat: ftricdr. Livck.
7t, aA ,. " V,,0 ''n nci ,i,icvia,t. npncirn, s,cs.Z uvw. m Heinrich Eopplcr. (iifiiinni, flof. ; VlH-eU Willielm lcib
Wrfa, 6elb. I. P.z Voieiii Wrabner. 3 bcntranbt Kaifarnrner; gcf.z Ocinrich Tübon. Hancnbnch. cicf.: ,Uarl ,ZrkN, iub. s.-vd ÄmKcra,
'am. oj. o.; veinciii) wn, wVhoox. Biitliicr. NKcinnöimheim. l. v.z Rudolf lmacn. ncf.; Heinricl, j
I. v.. Gcora Plraf. iUe rfctäsbrf. I. v.: r-;irr Cforhrrimtfi ft a,.iih p ,,i. tn.,i,.,t
,,, k. Nuiifu .r l i.u ii.ijj, vi(jtu ui, u.' nciiii, i. v,; I'nwie
Cm. Ebener. Teiitnb. Sibiffcritiihf. h : unint afiihr. f to.ii- v-inirf
naniiqcH, , v., viur, o.; .vu'inr. JiiinnonaMiutt,
juiocuiujimoi, v.z DeiniüiHniiDcM, v.z ülfint). ü'Iaulu
.... ii .iiiiiiilt. .lini11,1, v,t . . VII VI'
Vk. er. liinnrant, v.z Inii- r tiial scknat.
:
l!TC!t
Mit
I tii
rntiiec.
Dtcn
iiau,
3CfTfj
liü. ,
. v.z
d.:
.raver
-ier, 'l'iliiiiiri. v -, ran.z 0; ubinaec.
ffliibr. l'iar i'eineit, oR-nina, (. v z 5,'h. Ha,dIs,i,I. v.: '.'olf,i. Biclmcier. Lmns,
iiirrf) Wnl. ?,i.Ibnch, ocf.z Vllui kc.yl, 9ii -. oüi'D Si'-cr, Cfffcborf, b. labet
.Jiün. linsten, ncf Z Vubiui liniier. Cfitststbr, WinteriNfier. Tittflübeig. b.; ' Weota
,if (miim k V.t... .:.u ...if. ' . ..i -i , . - ' .-. u
eroer, SKitnbcnficiin, b.; leibach. t).; Vlb.im Gnimni), Hciirtielsifim, ncf.; lauer ' 'tfafenmeifr, euulsiftm, ncf.z Uciii
er. Aeckenheun. b.; iiail v erg ;pkl. cersheini. v.z Iran,, Zlnton Keil. Salünirghosen. grs.z Cnlve. Suieljc
Kr. V.Z ,b.rt 1 Krra
ai-s. ,?r., vimner, ä'imiiiieii, l. n
I. v '!f0ia Was. WCtrWtSEWf, I. V.: l iiir. sfifrlirrlin. h- 9!i-ti-r .-Iih. P.t. n,-l tll.ili.rt fii
BnrAnirt.,i;i lik,.,,!, M,,r ;,),, i' 5J ' r .7 IC i: s',,: Rv":i; ' ! .'v'"... t,-rirt ' ",,'eiger. am. Iingen. v. VWOlit (unter, ,
,..,....,,.., . . v,Hvril, . u uruiuu wnimu, tun .ncprug jkcui, anvau, (icr tuj eill'kra, I v dien ttsakin: IasfkK Tiiri v' Nikl,,a fi
l. b.-f"bf) '"''.''V''"..Tiam,neri,ist. sch me,sl,cim. l. v.; ttotlsiied Ha,er. Art- Schreiner. Ubeosidm, cf.ßclnt. im. MmA V.; Siüllc n uf &tim fei fi ä ?ft
Öl-"b" l. I01J ruliShof, l, v.; smcl Sek. Ü'idwinSkafen. velmann. nittel-lieiin. onrad I,s,ph "Lg oUicißbTf; 7 ö .Vlubn Öhn
?r chkdl. Rcm'enrikd. sch. v.z ? Kvh v.z Jak.'b Jwia. WllmSKr,m. v.z lbrrt Vobn. Otterbac. nel.: Taniel Verret. kWm; hii.Z,-r Äu, SÄJ
Ventnet,, Elf dilmn. sch. v.z lbert m, Maiilim. ' v.z Albcit Pfeifer. Svirklbach. aef.z Qtg Z'olt. rokfisck,. k ä.',k'i. ". rdinanti : . . ,...77
lsanomei. Mmä!!. i. v.: aver wa. iri ,,iK,,,,s. x, h s. r n. ,.. . . c,ki, i . ::. . t , 1 " . ."'v" ".-,'"."'.' y"
ni.iJ.i..n r ... i ,f ...f. .'.. . 'x. .....v... .. ,...... ,,,1,,, ,)"wnv. "' viii--"i;iii". .cniiini, p.: ,iaiuo ?orvaai, .inaf uc in, lieroinanv t iinnli. ÜU' Ihn in.
vtt, .olfettzekl. I. v.z oseph Hmisner. et. nabert. Mi. v.: Äakob Robr. ,Km a,k ? .varl Merac,,. .iiei,ke m. a.-k.; Lii. ,.k ..ki. ,,' , ., . ."".'.
Efblvimnibach. b.: ierner.
ira,eiamiv. V.Z VUotJ üioal, tnchcS
,u1iiiirt, nef.; ?ul). rieb, V-: stmn.1 SeMiiieter. "lüJu-fau. b.z
: Alllv iUülnle. ffiriit C?t,'isii- VUti-ifiiiMhf h. ,
firlrnann, .1?. v.z W!llw!,a,i,en. l. v.; eor,i .CberK. B. eitler. WeiKenftabt. v.z ?cld. Zieller.
ji.ii,elai,ter. v.z Will,. bcnl,a,!,en. l. v.; Albert .reuwaintner. mann. Cijinnierdovf, b.rt'sini't. 'sti'niim,
ni, ü.; Jnfjb ftiug, Hert. 0öl,eI'era. l. b,; Joseph Haölreitec. TkicrSlieim. v.; Sebastian Sölmer. "'.-.ilz.
zraiie,, i. v,, .vrrniann xunnerarr, tosen, b.; ?akoo (schrei, iloueiieb, v.z
b.:
f.. . - , " . n " V 1" "f I ' V f , '" , . . . ... . . v.', I..1V.I, UlUlli U l..f l. -i 'VV
Vordorf. I. Rnbcrt Vannia,, Stran. cii1ase. v.. Wilbekm SäiloK. Stein, zieilhaner. Landstnl,l. gef.; udlvia Bern.
ing. l. v' Zhoma, mdergrr. uerko. tnciirr, n.z fAax Ullrich. LndwigSIhal. v.: hardt. Olterbach. gef.; 'alcnlin Vaumei.
' 0 i1" ; , i''"1""'1""' : üv -st" aller, XslirniiaM, .; vriebnrtj firt, llr prinnen, gef.; fltichaib Gtuivein.
,.vnnoii er. Wrm,ttdorf. l. V.z Lud. Weber. uUh l .. v.z Geo", Wilhelm. Z.abweiler. gef.; eitgen Rüller. Taii" '
sn, lf f n Uitv.iHi ...w.; . . r . atMff. -Hj. t l ? . . ' " 1 . . 'V t .
i'iii 4,i4 vi' i'uui e. v - .i'ivi'i '"tiiu',1, i ii nrnin,, lnii'ii n - Ytttiu ., inni II II k,, t -t h tttti :.vinni" icitt r i
erölaiilern. v.z Heinrich Kr. ,. jia se. eim. kck,. v.. nun tot 5akb Aokck. Mö. ür w Vntt r 'w;1(:L 17 o . V J51 V :.",;,'; "'A.i" " "U.iw-
. V'iilina. . v.z veon. lautem, b.-. r ebr Arnold. lerS, .in.. . .,l.n,i Lvinxii. Ftt,ina. i.. V ö777. 7.!k77.,77.'. ,77 rr." ' '"Y"-"!' v-? r,,.. ,r.
'ruwuing. i. u- aver keim, v.: triebe el, Bakl narn. Ri k. ..l,. . lbrd Äuilina. 1'einSivei. .7. . 7.7 , TU ": V,: r ":": -" ' "v"'ur". .. r. verm
I. v.z Job. Stocker. Ha ,i. f.f, n V Ot,.n...i ,.ikr. l W. n ; fV': ; ü i . i"''"" : V.'".'.!..,'" rnnu. o.. ..a oo.vvmiiaim. s.ic. kaizvikrayo eil. l. v.z ?oeph or.ler. verm
edeich Meierknbrr. CiU ftViX 9V ,hw ftS, fi Ärrn VXiT 7' wlirV ' '''5 . --'N' ."a,M.t. v.z jvr.ebr,. , H'M'bcrt. ZZe.s. Traiimtei. k. V.Z.Michael Herb. Unter.
uer, Straubina. Biia. Maudacs,. Milk. Blak Wriin. öin h r A wV,rr7r f,. r.iihr h- 2 "'i'JlV'. , '.. roucioaen. n,ki,ei,te,n,l. v.z Matty. Kebulmerich. An. verm
obler. Ältmannttein. imhi h lk.nknrn. rni,rf,.7r. W.r. r,..,,, r,oi ,ri i!. .'7 7". : . , ' X; t;.lu'- L' "'"''"' naorunn. t. v. o,ep oa. meitingen..
Ca'telbera. der. kV7 5 ( h - m' h' 2 u-r. .naie,,ta . v.z yeobor Mi . I, v.z Franz T.rr. Egel teilen, l. v.z I h.
, V'etlenbaulen. Demmrrk. Lanaweil. l. v.z Jakod Dörr. Wa tenbeiin v.: JoKanneS Eckönfieael. niriu ; . M JuiriZn: V? ci'. m. verm. oy. llnterwurmdaed
'er, vermareiien. DuttweiKr. v.: üatl öck. Riederborbacki. r,.wif,r f .,hmi, Unik. '.,!.. 7 m'T:' v7i "7' y"".'' "'r '"MT.V't.wv... ,w ''". Aoro. ans jnuii, reivoiz. verm.; ero.
-ckweiner. üiackelS. , M-tin Smamiel. MUnck.mrtter. v.: !.is.. . ,, si,;, ' h S V!-. s;..r ''Ä.'iLi0.1' '."."5 Uüu. , 5-"'"". ?-. .'mverg. 1. v.; toern. iin. eizau. L niann. verm.: Johann
Stadelmeier. Sei. Virhrirf, ffmh.f7 .,lllb,.' - Jakol. 'm. . uik. .'l. 7.'' . ' vial. ye.n j ; 1111. m.ersiai, nn. v.z g. v.z Hanö Sammklmeiek. München, l. v.z bach. verm.; Joseph
SmtM, örbach.aiseri,ärn7b. nr. önler. lior 7 ? a n fflraün. i.-S'CJ Zr , 'r'1'..0:5 Ä. t '?!"' Bu ach. l. v.z Johann verm.: Mich, ucharb
vifn.h nihi Hir n r ' .. . . k...z aii.i ... ' ". " f- . l . r,,,nt vih.mi.h.h n, ..if'V- 1 n u. . w. . i'tui'Lii cuiuiiit. .nui kncir. fVraiiit'nnnrpn. L- n ii i j Lnirnci unurf MJrt(ih
.Minä'ver.,..; ffÄUK I' .eS.-C,&r' d,; Wilhelm Schambaa). Ludwig-, serslaukni. v.z Äroeg Seibert, öcklin. ger. Ebenhaniei,. sch.'v.; Waan. Jrchm. OtWnaTirMkn
. V -. -11 ' - - w ' umvii.i . v.. .iiiivn .v..i...i, w..(ni.t)..v. III III II. :nn . II I II II v.n nr. l1 n n ha, niit n. iM-t-mrttin nim II 1,, V.II. I ... iii:i.r. ..7 II. ...I.. ..7... r tt. .
SWtg, sch, v.z Johann wollig, Äiihlbühl,
I. v.- i'iiriDtii.Mnnv
fiitrbi S',all. 31
voller, Lilina
dersbach, l. v.z !ri
Keim, veriii.; Michael
. verm,: Johann
denn,; Hubert iambeck.
, nnsit; Wfero. Lanbmeier,
derm.; ä'iatlii. y.eitrni'
dach, verm.; Tboma?
laä', denn.: LeonKard
berSdorf, verm.; Johann
G'i'ri tifiinii Clniitt 0
titifet;" Johann Atrtrl, S
Joseph Sebelmeier, '.Sulchero,,
I Inaer
lendorf,
rerm.
derm.
üvvii
v., ,,ii-"v ,-viiiunin, .iiitiiuui, u.; .v. Mtl. iiniyi.Hiai, v, , Zionino :
HilI'I ?iil-I,sll-I. f h hh'm'tf.ifii. WuSlii OtfIKfn u . oi..is.:
.....v, n, . ,n,iiutn. iw. AU4fc'tV, V. , nM.HHMIII iLMlill'.nilUl l,
.(Tiirnmnn, sin creiamecn. v,: . cm. heim, b Ruin i ii-.fi-r. sviif.fw Wim
iioiviiivonseii
,(chfhei,n
Poiiiiing,
niriv.'. rmvicus vuurr, ivo., lunionn ktl'frtit. tf nerChcim. b.: 'Jntaü
; Weord inina, I. v : Ludivia Nemnaier. Uoll H,-tiiibn. t!i!is.! . 9i,!,i viri,.
l'alUrnch, miliiz. l. V Z Johann Neuner. Äallaau. l. er. Aorlaöreuth, b.z Äarl Cckerlein.
sciuui.'n. o i'innrrn 'rni i-r. i'intcii1 . I N - I'iiki, ,1.,.?. I,N. . UI? II. ! .::u-
: ; i : - . " -i", v , ,.iiii'u inn ,iiiu'ri iji hu, v , wi .iii-i'i'uiiiniui , ,sno
Phasen a. !)!&., b.; Ifrnil Nopf. Adam Bet.,, PirmasenZ, v.; Adam Bis- Mvser. Ailiaiis,. l v;
.'im. V,Z Johann Lachcnschmidt. fart. Lindeubere,. v.; gran, Deutsch, rer. Aritina. sch. k; 7
ig, I. b., bieiififaliig; Wua. Laub. Herrheim, v.; Michael Deutsch. Maubach. bera. sch. v.; Mail S
) .1 ,.iu t 4. iuj: ) (,r .u (j..f. , 01 .. . t( . i 1 1 r i , , , . " - ' ' . .
verm.. .t. heim, v,: Jalob ms. Nokrbach, v '. Äarl v.: Xlarl tdaiiik. Babertbcim. tf.: .arl Ui rn'i
, yiied, beim.? ('ieora iiba, lUN lünnfi-r v,:,? sar . ti tivtrt fsSuSier. o7i wifsr;,,;-.., v . rwi li,kr .
un-j- . ic r. ic i r .w,., " tii, AKiuiiiiiiiii ii, V. , .'v.J. ....ivfc, u.umuSiiJCIIn,
, berirt.; icdv.xd Ornft. KM'eil. jjenfrnbt b.- nedr, Heil. Ludiviaöhafen Hokmiiklbael,. v - Johann Lauer. Lller k.., . nit
; 5or!'a!i 'amperl. Laiie,,vaib. . i,!h v.; Friebr. Seitmann. Hartlina. k,adt. b.; Ernst Mvser. Elmstein. v.; U. Vr.'v-'Jose
. rinoreas zne-nnnriri, ,',ie,?rci. Kas,', - i!!aict,n .fikk. ruiia. ,: N?k, ?,.iis.r k . Kriebr kl. ic...:r '
. t . Cm . ( ti if c - - , " (MUiiUi.v.ii i v n i n n i 1 ' fivw. VintL VSlIIL'rilllClI.
(boten, brrni.: rlnton Sckallcr. Eh- i,rtrr Cwiiiin .is.rni.rh. h i'irhm r. . ..; iii;,iv, r-! .. ... .. '
.ttvuiiii v. . i vt. VJ lil ililici II. LT. . lILtlL'111 l 11 1 tlL'ltl. Ilti V'l.- V" T lIlfTT V ' 1 1 J-I I1 1 n i.
t ' V"'1 i'VMH.j ..'Ull, illUtlt i, UlLflljtltiCf
V. Jndersbach, l. b.;Tavcr verm.; Michael Nulanb. Grub. berm.Z
, l. v. ; Johann Tä'mudc. Z.'aver Weist. Titting, beim.; Johannes
rt-ian, ia)iiiny, -ajo. xmiö, ticheiuerg, verm.; l'iap Bachl.
nnimmm. (Viiia)nu, 'iieyo en. derm.; Wo! qang Hans er.
. . INI 1 . II tt, . ' . . , . , . . -
um, verm,; o,epy aeii, !!er,am.
.; .sranz xoicinnger. !achelfing,
.; sluansk öienncr. viraben. verm.:
Michael Obernieier. Oberm iinchödorf.
: Alois Liebl. Vnckielsl'iihl. verm.:
cinr. ?teichcrSwrser. Straubina. derm.:
Ludwig Lehner. Oberölbing, verm.; Joh.
, verm.; Jos. ideiger.
Zieilermann, ilMg.
Meier, Ergold?.
Brandl. öcoizina.
. Schwabach, berm-;
verm.; öttiolaus
verm.: Johann
, Hintergeiersberg, verm,; Nich.
; ' -,.,. , ' .7 " , '"-: """" vuiiiniii, -vvui.iiun.il, umi, i. u., otiuijuiiifi, ifiuuunuii-ii, t. ?ieniam, vinkerneiersvera. verm: ttai.
h ?'hJXa &m$U l-' um imrick). udlvifleijaff-n a W.. t, Stephan Aiier. Micöbach. gef.; Franz Heinrich. Sörifzl"nuth. verm.; Johann
jj-, j ,f? Sl Wal,s.bcrtM,,n v.; Joseph H,rschenaer. Viehansen b. Passau. gef.; Kraf. rosischlattengrün, verm,; Ludwig
nl'W Schubatt, rcii, furt. Wahl. LambShcun. b.; Ctto ErlenN'e.n. Georg Beendel. Wiedergcltingen. gef,; Reichenberger Hintergriesberg. verm ;
vb kbilbert. EinvrtKal. ; i,nsw.,f.r - l,.rf MiiNi ?r o: c . ..c, ... .. .:... .'....-, ., , . " . . '
renberg,' venn.- vao.ä(nchart, libeu. Jakob. Godelhauscn. 0.: Joh. iiailitt, mnfens. V: rtto Schmidt.
eKms:'J V"-'' fr'" Siorbeim, v.z Karl Klug, LndwiaShasen v.; Heinrich Schuster. Hahloch.
,,l.t. IIvhA.ll fltli.. ll,..v. 1,, ... . Ill.irt.'A . . r . t a . I ' ' . ...
,.ri Tfiiiahrif hrtm MT?ir (.Irnlimrifr.
i" -"- .,; ;.r 7 li,t,,,uui. v. i imi. cumi, .vc,!"' niener, v ; iiari ?oaoorse,
.eiienhaiisen. renn.: aiil ,Ne,. u. ,-tcit,( b.. Wilhelm Sehsried, LudwigSha. Michael Kravv. Roth, v.;
laumg. Pk verm.; oiei'g mu. crrie. ffn ft. Nh.. v.; Wilhelm Schänzenbächer. fer, Schiffersladt, v,-
i'uuiiii, wuii., -vhi uui) jiuiu., uiuHiu, .ranfeneck. b.'. veter ÄMoii, wallen veim. n.r.sk.ii,,. um
derm,; Jos. Tchedelbancr. AslmannSdörf, b . wmnel Sturm. ifferitabt. .: it. r.vf7.im h . iwiriT.fm
derm.; Johann Er. Siraxbing, denn.; Wingrrter. Lindenberg, v.z iigutt '..inn. Emil Peter. RoÄeim. v.z Friedrich Rapp. Brendel. Reubn
Johann Mitkaner. Eaern, verm.; Johann , j!r,k.s. i. ? lbwir K.,nM,c . ,,.,,7... . v n fliVif,fh ?,i.n. m':
Ä ÄKÄs;: ?N'N'V,: riebti aimmnet. fcfli. dors. v.z .Uarl'Äc.äffer. PleiSIveiler, v.z Nauschbach. ' b : Jako,
.,.i..iiq, ..,1.1.1 . ....... i,niKnn, ?. ,wioo vaiicr. rrvcrg. atob i-cherk, iegeivaa,. v, oyann i ngen. b : Michael
ncredors. verm.: ? dos Schronlineier. Un . r!,4, ,?,.'r ot;; im.n n fr r-.j...t......L v.-j..-,.Lu. ... .-s " x.1', . mll. ..
fr.rm.Hmf,,.. ii.rrn- 5ak,. 9?eiibmi.f.' 7 . ?j,7 7777r I . V; .v X" ' ' .V'i ..7.''. ä. 7. ' ''"r? .vorn.
. , - uiiu'iii), wu juhiii, u,, ". viiiiii- leoerr, SL4äuruaen, v., uimiui --vihh, Iikarlin ,?aurk Vlenitenbarli b ?.
s,,bnti.s.lb. i.rn. ? rr,r, M,Id. Mark, av.j.:.... u . ui.s,: twi tirt.w ... u .u.r....-..si. Vuuu' nuwwiimnj, o; .t
' ' 7 rtt . V. V i ii, x-'uuniv in, u. , yiituuui .nun, oviiu- c, oaa o.; Li o icifiucc, v'uuu iuui, ßriiisf. riiiiienlie m b niirnh sv n tm.r
rfimg, verm,; Robert aminel Leite.,, en. August fte!g. ros-,fischlingen v.; b,. Philipp ri.mb. Bad Türkheim, v.; HoMtten? v '
hausen, verm,; Georg Schloth Schwar. tldam Sonuneraner. Knöringen. v.; Gen. Emil Weist. Niedeihochstadt. Karl v ; He nann v - Her.'
enbach gefangen ' elin Brock, Haveubittfl, v.;,oh eld. nM, Ätendorf. v.; Alfred 'Becker, männ Knöhr. A
,Ma,chme',qewehromj,.: 0-fo..tellv. mrtnn, Worth, v.; alcnt! Dreier. ,ieinfifchligen, v.; Karl FuchZ, Offen- Merker. Kli
?re.,,z Rukf, Kirchheim bolmiden. l. V.Z Rükhe m. v.: Ferdinand Seer. Rülzlieim Kars,, b - E, , iu-sirt. Ror.beim. v.: . e 8. '.717' ,"
N..O. c.w Arnold. Landa,.!. v: Adam Jakob Ohliger. Godelhansen v.z Otto Schmitt eter' Crailsheim. v. Johannes b - HeiichMa en, Ou r
2'?'' r- . Mar Ctrmib. Andres,. Weingarten, b.z Wilhelm Soff- Bauernschmidt. St. Johann. v.z .Mar Ä T b i Si'
lernnau'fn, ncT.; urnra s'irtnt-u, i.ci , Hr.uh.1 ti i'nr.rn w tfn.r. ittern. - . riww r.rii ... t ... ' " x,;'.v 7 . ,, '
,waen,aes..-Karl Tckterer. Oaaersbeim. v7arl J ,n Zamh. ' b. Otto He i ii'b . !vrfmf elb. b. ; & i 5 Mi
"'"?c d, a Rh- odrams.ein. v.; aust Waldmann. Zud vig Hollinger.' Neüburg. v.z ffranz S'v bTri oH ioX rnä .,,
W. V, Joh. ecr.rrr, ronweWeur., c-cheibenl'ardt. b.; Smi Staub. Aobin. Knöll. Hagenbach, v.; Otto Mukchln. v? Heinrich Täi ii ffltefl' b- Z
Ii . ffmonn.i Zk.ciik-?. Ptrnfitont. sin. ... ...- ik! n ......'.?.!?. ... on.... n.:tu. -""'. uiiwuiu, v,. f., t
iTw rerfrn ;;; h ; ms. r AK1 ' ' l,!,nciöqc' P-'.1' ,'l Egelskircher. Has-.Ioch. l. v.z Georg EK- wig
riTK r w, s;;;, ?;".r"'.v'ÄA.4Vi tT: . c! "'' W we,n. Aellheim. I. v.; Joseph Koller. St.
7 '' .'i ' n r -. V 7 ' r -i . ui'uijum, wni ui I not, v. - Beninci eiiyeinicr, !vcci,iifi,i, Sch'vcu Iinen V- Emil Melil NuKrKarl, r.r
Heinnch Haas, ros-onkcim. l. v,; Alo.S pausen, v,; Heinrich Zimmermann. Äest. &.; Ludwia Thcobald. Herrheim. V,; B. ffl'LxBS b S f!'
(Tifn.ii.r ffh.rnnrrrfi I h ,..i. i. . 0sr..t. Cjr..:,t 0..tAr.. n . ..r. '.. . m...:r rrxx. yi.'i y"i,1, q,iovut. o. , 8lU. 0,
ri.dr Noll c..7;r r i : u 7 Ä ' -y t-.- "" "1. im, v"'. um-, ouuuiuuuu, ,uiiimiu.ii tpuaro aimio, or i. verm. tpeinr.
2'S rTL1,.!"-' 9lItH'b, b.; ßernnch beim, v.; Joseph Heller. Odenheim. v.z bei Halbersiadt. gef.; Konr. Neiszl. Nonn. riinwald. Hof B.. verm.; Johann
Deu sctwof S W'n Hicher. Molschbach, v.; Johann berg b. Altotting. sch. v.; Johann Johler. riesbach.' Hornwagen', verm. Johann
b - ott. nn.r:vl i."r. ' ' fiiui.iL'cuti:, o; ,.nvr Micrct, a,e,oegg. l. v. oiepy oarit. eutiaus, Kuller. Regn dlo au. verm.; Jos. Ker
..v oil hr, Ellerftadt, V-; Philip Smn. eiö zzeiskam. b.: Vc cr 9c i:cr. st si.esii- m. h h (hr.na si.rf.f ?,4,'ii, r, Vm.iT r i.i ' U;..1 j . m '.Mi'cm.t...
niihi, viuini- ';iiiih, v.i, mim., i'nui ; n II. ,M0 berm,: .o evll z oen. iz, ,is, !?nni,r.r linril n ' IHtnrn t'tiirr. . k..c fei' j rr. . ' ,T , .. 7 ' i - ' 1"'""". w.. ,,..0,, 11,., ......Iiiipii, , vcim., viuiiru sotoi,
Oofmann. Liitzeudoif. vcrm.; Joh. Lim. kersbach v- Ernst min, .' il.- f V eirV.. b o" , , Swa o lar IM, aiaio , b.zakov cun. v,; Friedrich Österreicher, Weide,,. I. v,; Siiedermotzing, verm.; Josef HauSmann.
mext. Kedib. verm.; Keurg Seidel, La,,. j'. nstaö Knpn Pirmasens. b- bam 3i W W I hr.r?, '(f Än-fflo0s' T obT?e"VR-VrÄVfl,,,,,,IV-fc&en j,slfl'ar "lbrecht. Goldkronach. l. v.z Vorderbuchberg. verm. : Lud. Kreitmeier.
mau.-ve',n.. ö'kar Back.l. Baiblokn. . cibclin Lehr. " ar?6"ifrt, tt - al &lA&eÄbt Ärtr 'ÄmÄ koben. Michael Nebho. Siebeldingen. Sebastian Hell'schrott. Augsburg, l. v.; Koppeubach, berm.; Simon Westerme'.:r.
derm.z Ludwig Hecht. Siliilderwie en. Viid barf v ' akob Ma i ,h" ri ., rf. öSÄ .. r ' ''. ÄlTi1, :'"?W,g Spengler. Schwahe,m b.; Joseph Heigl, Metten, l. b.z Ignatz Ost. Oberhornbach, verm.; Joseph Schmalho;
d-rm, Johann Ka"l. Salching. venn.; bach ' b bardt Waldar f?Ä,? ll' . V .,?ao,,ÄbJIIm' m- 11. Dar,te,n v,; Pcter schrei, ler, Dillihausen. l. b,; Albert Schorer. Zer. Lülskofen. verm!; Ludwig Himmel,
f'dols Laa. Kotigen, verm.: Joseph 2 'J .h r. eSi. iih S 7'?''''. ÄtT!.. Wnhausen. v.; Rid. Zin nnerMann, Wies. er. Edeölzeim, v.; Jakob Schwarz. Her. Welkertöhofen. l. v.- ??-ran, Schroll. Thal. tok. Nieder,',m,ia. verm Zkv -t.
Il'reiK. Mhelsdorf. verm - Jak. Mi.Kl. W ii, SS h T'Ä 's . 's? "v '' W' ? ."TO " mer-bergerhof. v.; Karl Weikenburger. masiing. l. v.; ?Hdr Ler. Reisung. l. Bäbrach, vnm.z Xaver Voael. Biechtach.
. K , T,' 7'1, " " : vivuuuiH, u., vh-uih uijciin. uneiioci o.; lanr, i-rieooem, I. v,; aoensiirger. verm.; vnedrich AmSIinger. Stetten,
' Seid. Morihenn. v,- Ludwig Hiljende. ler. v,; Josef Wingertcn. LeimcrSheim. Ellwangen. l. v.: Weber. Kolbermoor. l. verm. Joseph Koller. Lo berg. verm,;
m. O enbach. v,z. Theodor nntz. !ra, v.z Wilh. ins. Maikammer, v.: Adam v - Remöeck. Lo kersbork. l. b - Hber. S-rki, nk ' mm m,Cr
ibei K UÄ. Ä5 l-ÄÄr Albert Wißmeier. Windberg, verm.; Jul!
I". ?I itmnnn W.iifinf.ii h " r, w.h.Va- 77,V' ' Ä1"' "in i Ä jl1""! ""z.- . .'.lv 5 u. imeniamm. verm.: o,. mein.
!,. s,'imra,e, t. v,: aiiu. ivresian. cileerte S. beim.: lo etik, .arlice, ok.
' ,'. , ' " ' - " . .'.n.,- V. I III. , l.'tyy Olti.111, ütii'ciwyui..
Billigheim, Weiler, l. x.: Weidenthaler, München, l. Perm.; Jospeh Seeberger, Nedwitz, vrn,.;
II Al-. ...1. IIJI.N,. 1. . V t
u- t-"u 'vcuiu, .-luuui, u., .vuuuiui atiuii, v,: a inaoerer, z..iernauoeii, o.: ma. xoniwD vacitert. icnr tenmitn. tirntt :
sicbel Lambreei't, d.; Albert siabel. Miinsterap ftr. Nantwein, l. d.; Joh. Blnm. Ober Mich. Zimmermann, Drekendorf, verm,;
sheirr:. pel. b.; Jaivb Sainba. Vergzabern, v.; svcherina, l. V,; Joseph Fröschl. Miin Johann Lindner. Neudorf, berm.: Krau,
lo, v.z Wielm Metzger, Erpholzheim, v.; Georg eben. sch. V.. und aefanaen: Kran Klov Lana. Bch.ntnrfb. hirm- Tnh.r cvfm
! Sebaftian Herzensliel. klrzheini. d.; Leo .Zoll. Roll ser, Pökling, sch. v. und gcsanaen. . brecht. Grim. iveim.. Keora Wcinm.i.r.
twtntnet, Wrin,n,ol5?hair,cn. verm,; ofi. vj(a(, Schifsweikcr. v,z JvhanncS Pfalz- hclm Mischer, Edigheim. v.; Emil Föhli
.venvor . mrenveig. ver.n., zu, w r,.f. Erleiibacli. Mi. V-: Wob Renner, .r. r.t.reh.im. n -. (iimtab ftertel. r
cii..u..,-..ki . m..u rrr.:t.r rrt:r:AM. V . . . rti..r.t.-c .
r, ;niiriLiüiT,
Georg Ler
Johann Matte
UM. ,,!,- I Aft . - ,r i i ' " ' "1 " u V , U.FI u
nSl , . ooner oe.yeim. V.Z ann raun. Rudolf Martin. Kaiserslautern. Otto Pr.. l. V.Z Neubeck. Rimbach, l. V.Z Kel. ting. berm.; Otto Gailling. Hoflegen.
v.. ,c,niuii,ni uiivoio evpci. Winoen. v.; Johann .auver. ler. Neudorf. I. v.; Schwaiggart. RegliS. berg. berm.; Joseph Klein. iSciaersdorf.
' 1 h niniitt.hirt I ' I i (14. rt . . l. . l, ..r sj........ c : ir c : . ' . , . rni -t. . n .vn-- , r " - ..' 1. . ,f
m v., viviiiM"1!! i luiHiinm. v., 'situi oajJüiu,5, st
i iiir .
4 f. , U.', t. Hl.
1 Ekett5. 5
ffritz, Wollmer
ffrectenff
baftian
ach, v.; Heinrich Briickner. Srröbbach. Maschinenaewehr-Komp.: Hpt. Walter Wuniiedel. verm- Mar Bnrbn.r, Alt.
v,; Johannes Hn,ch. Kleinriedersheim. v.: Zrhr. v. Du Prel. Straßburg. sch. d.; Lt. bürg, derm.; Xaver Wagner. Herrnberg.
Friedrich Rau. Minderslachen, v,z Karl Joseph Schilcher, Treuchtlingen. . v.z verm.; Scrmeth, Neukirchen, berm.; Lei.
Werling Mmderslachen, v.: Heiur, Dörr Konrad Marx, ?vrauenchiemsee. sch. v.; -tel. TeiSnach, verm.; Gg. Moser, Lamm.
Burrweuer.v.z Karl Ehrisliani. Gossers- Joseph Wenzcis, Oberham. sch. v.; Georg, verm.; Karl Knchler I.Ottenzell, berm.;
.. lumei, v,, u xiunna, iiamoerg, u.; ei. riugsourg. ,ey. v.; :overr isaiar,ia, Johann Xroidel, Echönschleis, verm,;
Ferdinand Bauer, Rechtenbach, V-; Joseph Berlin, sch. b.; Georg Panli. Unterzeis- Erbard Wurzel. Maierhof. verm. priedr.
: .!, sinni, 0i.inrin n ,.!.ii,ri k,, 1, N,,l a.;rs f.:'r. Ä.r.r..K ' n...i.
. ((""'"v iniiiiii , i. v., jniii iwnt, uiittuiiu, .iiuuti. ioa iiuni, verm.: .viro. lau.
,egcl, Silmgenn,unter. b.; Adam Ei- sch. v.; Georg Regner, Gössenreuth, l. v. dinger. Hinderdorf, verm.; Max Everl.
ci. wuuin, d.; vwoix vioos. -pir. Pam perv. vaioenwang, t. v.; o,epy oimttein, verm.; Wilhelm Brindel,
S. b.: Joseph Tebald, Groschenbach. Schmid, - Herbertshausen, I. v,; Anton Stmubing. verm,; Franz Kahlhofer.
ter !Zvgeli, WollmerSheim. b,: Lud. Kiial. Abach. l. v.: Gnstab Sckml. On. Maos, n rnn Di.l.i'. kndnr.
Kühn. Herrheim. b,: Johann Dörr, .rwieck. Nr.. l. b - Jobann Osel. Gntten. b.rn.
Martin, v.: Ludivia Brand. Wattwei linm.'I. b ? BnitMier. Wi.kads. X. ß ffnmn miw ffrtr otnnnmnM .k .
v '. Peter Geis'ler, Groizbockenheim. v.: Martin Maier. Steinbach. I. v.; En Lt. Christian Pfafsen'berger. Warmen'
Michael Ulmer, Böbinae. l.: ranz nclbert Häusler. Karlsteiu. l. b. s,.!ni.ch. h Pf. (fri S?rfn!r,f nn.rs
eelinge,ZIülzheim. v.z Heinrich Kölsch. . hausen, v.z V.-Feldln. und Offizier.
Stellvertreter Gg. Knoke, GeLdors, gef.z
B.Fcldw. und Offizier , Stellvertreter
Max Straszer, Regensburg, v.z Serg.
Xaver Wunderle, Wagenhofen, v.z U.-O.
Christian Schmied, ' Oberrcdwitz, gef.z
U.-O Joh. Wendelin Heller, München,
gef,: U,-O Antun eGicr. Jngolstadt, v.z
U..O. August Tröger. Michldorf, v.; U..
i bmTrmi XM mi l&$7!& ZV tSÄS
Äill Ä l'l, v.; Mb Diin. ttÄÄ?
immermann. -
Schwitters-
?:
2. ?eldnrtillfne-Mci,ment.
Miramont 6. 10 Brcguoi, 10. 10., Fon-
ZTfi m Oheim7v7z Krl ffast7Ede..koben. v.i vz PhiÜpp Keml 0 "al; ' 16..' S S OTiS onrab ' ffffl' b ZSXnl
i r r. August Zaugmeiuer. Klingenmiinster. b.; ch, Hcrxheim. v.; Karl Krebs, Gom. ff lc M T bernex mmL l ? ffl. P&r st
aliSfsfeSÄS: k?aafcs
3. mt.: 2m ,Jol) . Sengst . EbenS. bach. b.; Karl Bauer. Freckenfeld. v.z Eimer. Lamrecht. v.. Joseph Gen.eser. WA .v'iler7 ?. "Ludwia Ä&ra
lb, I. b.z N..O. Hngo Hantee. Ho eiden. Wilhelm Weder. Burrweiler. b.Z Kart nir.fk.n. v - giob Äaa. reiben, v.: 77777' v. .77.' .V.rr 22.5". .iL1 " I". Eilenbrunn. v . akob
l. v.;U,-O..Walkr Spengler. War. Wa.nbsgan. Mörzheim. v.Z Georg Weil. WeterVfahlrr. Seelbach, v.z Paut Man- XT'k- W.?!'
. I- v.z 1'edr.ch Tp.ee . crche.m, bach. GoimncrSheim. v.z August Pkalz. er. Krank ntbal. l. v.. dienstfähig; Lud. 7 :i V" T'. i TTTJi.- ..' -.. AI
,; Georg rubel. .Hellingen, sch. V,; ras. Minderölacken. b.: Johannes Neu. ,i Kkinn.r- Äakenkack,. v.: Kar Vbof- 7.!. 7.77"..77 " "7' ?7 ' . ..-p' " "", ii
Boaner. Jcucht, I. b.z Arthur miir7 ..keim. v.. Äako Ziiscker. Kr. ,.7 "ffiS. rft. ß.W r . "i? i ."-i ir,mn vw, uemwig. v.Z
, Obbach. I. b.- Karl Böhm. kci.7.. Ösma d Fack. er Ä. SaFT VÄiÄt Mlib ÄWIA?.V S,' P"'1 W'-nelM omann. emoersheim, v.; .
, sch, v,; Johann Rotteufuster. wm. v7z ar'l Müller. Sibeldingen. v7; WBöbl. d.: bttivv MeÄem7Klin- "m11 .
eld, 1- v.; Theodor Julius le Adam MeeS. Jeiskam. v.z Wilh. Maier .nmünkter. b.: Karl Wanner. Roth. v.z l rr&'l: T:, . -'""r
S W ' Heinrich Li.t Offenbach. WSiST SSlS I
V"e , ''anerslaurern. Herrle. L.dwigShafen a. Nh.. b.; Karl tius, Bornheim, v.; Karl Annefeld.
pcrlust-xiste ZZo. 34.
o.
Nefcrve.Jufantcrie-Ncgiincnt Nr. 13.
Lauterfingen 20. 8 Nohrbnch 20. 8., O- Xaver Kainz, Kirchmatting. v.; U.-O.
Frescan L!. biS LS 3. und 1. 9.. Lu- vieorg molken, lttittersvacl,, v.; U.-U.
nevillc L7. bis 2l), 1 bis 8. und 11. Johann Schmid, Wunsiedel, V.Z U..O.
9., Les Jumelles 21. 9 La Fargette Jh, Bauer, Schwabach, v,; N.-O. Georg
ö. bis 21 10., Bois Bernard 2. 10., Reitberger, Stras;kirchen, v.; U.-Q. Xab.
Ascheville-Vimy 8.. mit 4. 10., Bcau ierl. Oberpiebing. v.; U.-O. K. S.ndl.
niont 2. 10. t Thelus ß. 10. 11. ' Pmckenbach. v.; U.-O. Friedrich Spath.
.yannyauien, v.; u.sj oiiinin Muer,
Bohmfeld. v.z U.-O. Jos. Führbacher.
s,
bach.
en
v
Wilhelm
Krontbal
Reppendorf,
Grenenf,
ger, !
nriiiiuuii, . v., .".Hin" q,,v,iiiiiiin. oani, o.; tinjaci iviaiinwi, loiiiiiiiit, i.;
Oerlenbach, l. b.z Georg Egerer. Gusten. Joseph Ritter. Hoelispeher, v.z Heinrich
r 4. . . v ... r, re . u. r . i'iri . ' T 'T . ' ' .
tcioer, i. v.s-rorenz ,vnner, .uan a. w.. Frener, Kien,
I V.z Georg Mark. Lengfeld.- sch. v.; Gg. Becker. Dielki
erz, emmelcoorf, . v,: mxi schramm. Schönleitc,
Ncuenmarkk, l. v.; NiiolanZ Langhirt, serslautern
... r.r F JL i. . crt...i: I.
oazocrg, ,m, o,; -aieniiu vgr, eracii, Wattweiler
I. v.: Karl Brohr. Würzhurg. l,v .; Franz v..
Weber. Seinort. verm. ' v.; Georg H,
1. LeichtMnnitions Kolonne. 0. Batt.: rirk Lioock..,
Lt. Joseph Lindknber. sch. b.: Gg. Mcih. men, Biichelbcrg.
ncr, Wurzuurg, ,cy. v. ' Maikammer,
mersheim,
Ludwig Wambsgantz, Meinflschlmgen. heim. v,. Nikolaus Brauer, Maikammer, e,arl Äütermann BcllKcim b - Ludwia
. . . u . r.,;(, ni,,, oi.Mm k, 1. . c. cnt.:A 1,1 .c.k. u. cv.-,.kt J"ll-l''"l .HUi)tuil, 0., i lUlUIg
UrrllllTsi Ilir HD. 24. V,,1, 11 .VI,, 11,1.1111, ,v, .., v,, Pi)it,pp .'vt , qnilliu, v., ,ll,i Illl er, llna icin, b,: Heinr. euk. Markll
iiVl cl e' .rkninn. geinaartu,. b.t fofaiiS mü M,IK,. k . ckniif .kr I, Z"l . 1' : ..ivir" i VVA-. 7";.V.
.'niiti,
9.h.r
' . Heinrich
ia rn-i..... o...k... oius vsi
xiiiiiiiiv'iHiHi'tv-M'ii. ?.b,irr,
Adolf Nott. 12
Gitsta Freu. 1
Karl Schwa. Stab: O.-Lt. Otto Obcriuaier. d. Uf. wf. Niikr.r, Nrn,r,,'i,-ts is.isi ' .rf .f flnr' o..ti.... innt nt .
tr f 11 i , . , ... . , , , ...,.v.. "v..t....vj. ...... II., . I VI . w.viifl iii.iuiiuii, iiviiiu .11 HM'
Emil Buschbeck, Chemnik, berlebt. ?,.( N!isn. Nnnkors. n.s - Mnr c,,.n Nl.nr Ilni.rkiir r.sf..,.k,z.!'i
Stubener. Wossnstmiler. v.z 1. Komp.: V.-Feld,v. Georg Gebhard. ler. Landau a. Jsar, gef.; Alois Hupf. sler. aef.: Michael 'neidl. Rottenena.
fr.ii s,i, h Äiff.i wliirtiirti Ortfi. nr..as, .c . rt.-.. r?..:c. it..x, .c - ...r. x . vr. I'. I. ' . ,7.
2. Bataiöott.
frrL.r.. crn . r ... rn-i rn...
, KJrtiY,s,;, Mi h (Tn.i.ti sililfi x" .-.w.n.,-,... m.v.. lins, u.nijiiiii, jintt -ums tiu, mmu. viujuc uu iüiui. rtiu r. ,sui, iicu. Ziariörron, v,: lotiann SnUuei, i-slUD.
mer, Wollmesheim. sch. b., Eugen viiiv, Jaaer. Schwe aen. b.: Karl ?!na. Ban, crfrsiknrn h si.iriri.f, ?.,i.r irr.. ,m,nw t. i , V i. .i.l or..,. ' Tri; iüTA::"
feÄÄrs: SiäÄS'hi KWSWÄKW Ksssya
b ' äi.t.r Echu Ikcik .Uat. ?..li,, iiiin.n 1 ,.fk !?bi,l,Ier jj ; v Vi . V i Ji. . ' ., ''-"" -i i. min ui, umi nun in, u, ,eieri oifiiier, lemannsnieyen, gci.;
b - He nrich Schau t .iö b ftenrirfi' Doll cfenf oben w,g Raz,nger. Herzogreu h. b-z Srubr. Wacker. Schifferstadt, b.-. Adolf Äolff, S. Komp.: Hptm. Eduard Söldner. Ludwig Bogner. Uttenhofen. gef.; Kar
, v., vrniruq amumvuiger, jeiskam, v. , Heinrich ou. -.0i.nrooen, Sauter. Hock, veber. v.: Geora Sckimitt. Pi,kmias,as.n n 1 fi n P.ihin in (Trt.T w,n&hrn .f. r-uu tzJ ' . nLLtJ:As fcMiv
:KbffSK SÄttÖ ?ÄiLOT J7Ä 1": P'rmasei,zLl.dwig'HKstch. wigffi ü;'' Ä ffl
;,iifi MinderSlachen b Hein. im. ..r P77, bä,i n ' febfi ouAe fiür. SVi V"' '"u. -i v.; r.ugu,i spreng, ergzavern. b.; viiig. .; .-Felow. und NiZier-Stellvcrtreker Reichelsgrün. gef,; August Steiger. Ober.
fÄriA' $Z .WÄ Ivm? Stephan,BergMcr,,, v.z Theodor Dam. Richard Schliß Schleifeld. v.. B..Feldtv, lindhardt. gef.ssepk? Fischerö.iedlers.
d- Frau Heilwcck G.nr m. .j n. mer. uowigsyalen a. im,., .; Wilhelm uns iier-'stellvertreter Asp. Alois wald. gef.; Johann Och ger. Aufzerir.
'!.'a"? e, v.ci. iyeorg Mltziuger, . .ayii, v,, ouanncs llnaen. b,: Bernhard Hosfmann. Kim. Rrni.rf. Kf, , l.,. h - TOi,si,.r w;. mr m!.x. h . n? ...,i., r,.. " Ic , :rr..o' ' v. ' .r " i
, v,; Jakov.Wn vach. om. Daniel, Ko ersweiler. v.z Gustav Echa. ,. , , s.nfi CM rf. a . 77.7"7. 77" 7 yj,' ' X o ' . , "' : 7" y:.,.'1"11 1 a '"'A'
b,Z Georg Weber. Arzheim. b.z les. Sassel. b.z Jakob Eichenlaub. .Otters. 7 P. m.r77 . "h .ÄirS .r Z "L"'! V. ü"' """ e 'uau,en. e,.z noreas mm.
V., ...VI ..11... 1.. .fc'iuiMii, v. i. -v. oiuiiiuü iciiu iul.iiu. . jiui-iiutiu, uciwt'ui f. iici.i reicvcr. :...lns.
7; ; keiiwanyeim. v.; vtomxi Wagner, g Wolf, Kaiserslautern, v.; ,sranz üben, denbcmcr M
in n u gcrsheim. v,; Richard Rauch. Strcchbnrg. burger. Erfweiler. v.-. Georg EndrcS. Neubum'b-
29. v., 1. b. v.z Friedrich Maurer. Duttweiler, v.; G. Birkenfeld. v.Z Ludwig Kimmh, Rhein, v - Wilhelm!
Enkler. Kleinkarlbach. l. v,; Alois Nann, gönnheim. v.; Peter Müller. Erlenbach. Philipp ako
i ii ,n t,n,i ms.,,;,n-A 7,.n,.,..? . o .:. n j.. 'ts.
Vn. r,.,k! PV'V Y'V"" .'i iiiiu, innen, i c . , a;uii:ii,i oicim, vsu iuui,,yu
JngerBata,on, Fielsliig. dorf. aef.: U.-Q. dam Stör. Meisten, rina. n.s - 5ka?ob Nim.i.iwi.s.r Vmrf.
stadt. gef.; U.-O. Joseph Raab, Plaruhof. gef.; Johann Schörner, Forbau. gef.;
hncor. Schrodl, Kleinschwarzenlohe, Christoph Bruckner, Goldkronach, gef.;
Karl Ohme, Oberkotzau. b.: U.-O. Auauit Lorenz.Sckindlbeck.Jnkofen.aef.:
Hans Heinrit), Oberkotzau, b.; U.-O, Ger. Johann Schieder, Landshut i. !!)., gef.z
stel. Altenbuch, b,: U,-O. AloiS Maier. Konrad Ott. Sauerbof. aef.: Ga. Schis.
Rorgiie 12, In 14. 10., Nttlf Berquin Ergoldöbach. verm.; Johann Eigenstät. er. Kleinwendcrn. gef.; Sebastian Süst,
p n cfj?n'c! l?, 10.. Sailll, ter. Stranbing. gef.: Joseph Rcbk. Lau. Schönau.- gef.; Johann Erhard Trögcr.
7 &laio!cÄ,;1fcorrti:m 15, 10' U- bmi a- lar. gef,; Joseph Girl. Pilsting. Seußen. gef.; Georg Stöhr. Arzberg.
27. .. Heudccourt 6. big
1. 10, 1. ,
1. Bataillon.
Stab: Oberstlt, Wilhelm Gebbarb.
'bau, gef,; Lt. Erich Köhler, Homburg
1. Komp.: Hpt. Hermann Äoldfu. '
terberg. gef,; O,-Lt. Hermann Risscr,
I?i.l..' 1 H 0 vS!......H lü.sfrt sls....
vii;ni v. . f)v.i.vniiiin. -wuui i,. tun
trjhi f.r Lt. Michael Eimer. Neustadt. S
,. v.z Felbw. Wilhelm Pfalzgraf, Erlen,
back. I. 0.: B..!cldw. Ginn. Nieh.rmo
schel, V.; P.-Feldw. Alfred Mel,lhaer. pellen, gefangen. - bcnstätter. Scheuern. Vcrm.z Matthäus Fückenback v - U -O Jakob rat, kwü
OnnhMI t ll II! ,,.Thl,l i,ik M!, k,,. n ll . C-X. fl 0(1, N. ,,,'.N t, . ' 0 1111 1 UUUU), U.. ,U W iVUI 01011
Sr7,7 r " Ä,H ST.?2 n5:7.7' "-"""""7 . vrumn. gkk.z.u.. omiev Echmttt,
vLiv, um, v., M-pviw. oiiiwimj atiiujcuif, in i. ti, vuii vcuiucpf, cr. ö. siomp.: .ypr. .pans Zioiiimiiller, i'mirmt, ncf.: u.-ü. .oetnrtifi iiyü t.
fttJmfl, emiffiau, Wurttbg,. verw,; Serg. lach, gef,; ..Feldio Jakob Danuer. Fre. Würzburg. v,: Lt. Ernst Dahinten. Stutt. meröheim gef,- U..O. Georg Hahn,
Ht &(intftntp itiin(iiHi MJtrtij h ..k..k, t . fti -TirtfSv tti ..rr-... i . iil j:.. j... . .... mr.... ' . " i. .
t--, wmi'imvv! urnyv.ii-M.n, l' v' I WlHjlti.', V-t V.
Il.-O. Jakob Schoner. Siel zenbera. ef,: der. München.
U.0. Wilhelm Schwarz. Oberrotterbach. Schneider, Obenidorf.
gef.; U.-4J. alent, Stauer, i-chifferstadt. gret,. Haurc. l. I
gef.: U.-O. Georg FrühbiS, Kirrweiier. müller. Ausbach
o.z U.'O. ogt, Lanhkirchcn. v,; U.-O. Frch. Brunst, Meckenbeiin
Metz, ciuizos, v.; u.v. Karl Beutel, hgrdt, gef,;
ti y iin.it. ?i Him hn. h y vtnhh
an.- To ff Ä W 'dMÄ' sen, gs' Ä'Ät gef. Mich! ge,
h Cieiiirich Brandstätter Erlenbruiin ber. mhmrt M.ink.nb.i.n h- r, Sinnt l ' ."V-' uiy"v ' c.uiiu. l,jciiyii, tuiioerg, xiMiinener, Pvaing, ger. 5m, iz 'iani. vioam Glicht, Wnrlch. tot; Martin Lo,
bl St eS ÄSta li & ?:"?s Ä5ÄÄ!Ä' iÄ .Ull Tl,alöd,gef, Friedr, Wihinger, P ren. -Unterwachsenb .'v.Z Johann
verm ' Alfred Glab. Bjschheim. verm' tta nrst.r Ott.rbai, Beter Mi-.s, 17 -li v, - i)ijim., oiu.iri iu., sH.iiuui, 1. u., uiy v.nnqin, .eio, ges,; niaiiz soieuci, '"evronrsi au- eimauy, Berghau en, tot; Zrrnnz liiig-
S' S'5 , J , S -' S . vermijit. . v ... Launige,,,. sch. v.; Georg uer, A chalt en, gef.; Franz Dirmeier, Mittenau, v.: ner. Lenach. v,: Snm. Beraer. Müncks,
rlenk lÄSbeun berm ' Karl'NK kner nwei Sieb ldin. . '""I ?V77Vl"c,5'r Wnsen, fch. !. Ibert Estbaumer. Ult. Michael Jgl. Freibausen. b.: Bartolo. Höfen, b.; Ludwig Lehner. 'lltkofen. v.;
ai.iii. .uiu,h, utiin.,. jinii wuinncr, uunweiier, 0,, ranz.ciiiier, sieveioin , er. I. b- Lt. Evust Benkemte n, llntcrof. s.k.. sch. b - 9W.r. l,.n,ii ii,.iikr.i. .,'a rn,rtr ei!,!,, 1, . m;,i, r7.. a-; :
: Sei'b7AiM""K CnfiÄÄ Ä ,
1 i'f v -'"uu. niu, .'uiyiniui, i. u, . umo .ui, mvku, v. , VIV. ciiici,, rruiq, V.Z uoivlg Psaylkr, kwll'urg, V.Z
L. omp.: B..M10IV. orenz Wiesheu. Nkofcn, v.; corg Wolfkl, Geisau, V.Z Leopold Semmler. Jnao stadt. v.: Jakob
. Walkertshausen, berm.; Joseph Wimbcr. Michael Lehncr. Jnkofcn, v.; Karl Hof- Assenbninner. Beutenbauscn. v - ,kim,
5üM3n. ger. Utt,gkose,ii, gef.; Jo,eph Engelsber. meister. Habcrwöhr. v.z Jos, Birgmann. Puchta. Schatzbach, d.; Gg. Ä.zmmer,
New ger. Unterfirdorf. I. v.; August Grüber, Grosiköllnbach, V.; Eduard Schwarz, jlieck. Landau a. I.. v.; Heinrich Soei-el, Hof.
ck 7 w i . KÄSES .ÄÄfö 5iÄ? w'v,: KM?- m. v,, Mich. amrTbaebrf.,.Kon.
h . )bÄ, tt.x:, " c 1 7 u-''!'" .;'". v. ' i",,! -uci. i- tuiiu eil, 1. 0,; o,cpg r.; a'cinaci Ivkvger, ergen, v.; aioo rao Z.'eipoio, kauerbot, b.: ,(oh türm,
b,; Serg. Theodor a. Rh gef. Lt. Artur Dnimm, Landau. oitendork. ti.: U.-O. Be er Nastoff. 5M'-r. sil,ih- ,..r. Mlinch.i, M, h . f,.ht , un w,;.r q?.,!r,f,7 h . als m,;.,f. n:Al..i:7i": l :'ii Li..i ":'
M He... Brand, v.; elbw. Johann Müller, Krumbach. heim, v.z U, O. Jakob Sauerhöfer. Kuö. Schwabstette7 l7 v, ; Ludwig Zelliier 7 . ii'frp
aef.: ll.C. Adolf ti : N.!.iIg e-ian Vlsir. ..miit.n. r, ' r!,. . it.C l.in Ir, (Mrrr,;... rt-r.i;-.. -,,t . 1,1 r. o;..r..L 11 '.. . .... .1 I ,r .. rl ' v .z 1"' i y't'lL'.,; "
,,k 11 I... -'- , 11 01 r , Tr' 7" ' .';'." y. -'tutniii, ci iiirnni tu, ,,, aiu. uioci,- einen sDuiflinc rji, 0.: einr. ror, wcinrnuaoL ncsrcum, .: Siiioiaus itoca, ifnoiait. v :
. gef.- IUO. Lcn. U,O. Georg Baier. Gruuitadt, gef.; U.. v: U,-O. Lii b. Ruf. Ma lammer, v.: k, Nenbem a. 31 . n.f nf.nh r,w. r, h eJ,-, a.rf h 777-'k-:. u w . V..
U,D. Peter Fooren, Em. O. Philipp Germann, Weinolsheim, gef.z U.O. Wilhelm Klein, Strabburg, b.z U. München, l b.; xäbffloI m F,. MiÄaÄffi EaKbäch
"V...
' ' . ' ' V. ' ' ' ' " ' ' " . .
r
X

xml | txt