OCR Interpretation


Dziennik Chicagoski. [volume] (Chicago [Ill.]) 1890-1971, July 21, 1905, Image 3

Image and text provided by University of Illinois at Urbana-Champaign Library, Urbana, IL

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83045747/1905-07-21/ed-1/seq-3/

What is OCR?


Thumbnail for

DZIAŁ DLA KOBIET.
OBIADY NA CAŁY TYDZIEŃ.
Niedziela, 23 lipca.
Zimny bulion w filiżankach.
Kurczęta z kalafiorami i rakami. ^
Kartofle nadziewane.
Sałata orzechowa. — Omlet ananaso
wy.
Galareta owocowa. — Zimna herbata.
Poniedziałek, 24 lipca.
Zupa pomidorowa.
Krokiety z gotowanego mięsa. — Syp
ki ryż.
Tuszona kapusta.
Pączki. — Kawa.
Wtorek, 25 lipca.
Zupa z groszku. — Pieczeń jagnięca.
Czeska sałata.
Biszkokty nadziewane malinami.
środa, 26 lipca.
śmietana selerowa.
Polędwica na rożnie.
Sałata z ogórków.
Pasztet wisienkowy.
Czwartek, 27 lipca.
Mieszanka kukurydzana.
Krokiety cielęce. — Kartofle zapie
kane.
Marchewka .w cytrynowym sosie.
Tapioka z śliwkową marmeladą.
Piątek, 28 lipca.
Zupa kartoflana.
Zrazy z, łososia. — Groszek w stręcz
kach.
Ciasteczka. — Ser. — Kawa.
Sobota, 29 lipca.
Kotlety baranie z miętowym sosem.
Ryż sypki. — Kapusta na kwaśno.
Melanż czekoladowy z wysepkami.
PRZEPISY KUCHENNE.
Śmietana selerowa. — 3 filiżanki
drobno usiekanej selery gotować w 2
filiżankach wody 10 minut, odlać .wo
dę i selerę zalać filiżanką, rosołu zro
bionego z wody i łyżeczki ekstraktu
gotować do miękkości, selerę przeta
sować przez sito napowrót do roso
łu, cebulę sparzyć w 2 filiżankach
mleka, dodać mleko do zupy, 3 łyżki
mąki ubrunacić w 2 łyżkach masła,
zmieszać wszystko razem, przyprawić
solą Ł pieprzem.
Mieszanka kukurydzana. — 4 fili
żanki drobno pokrajanych kartofli na
pół ugotować, zlać i włożyć do sagan
ka, w którym pierwotnie przetopiono
2 płatki słoninki drobno pokrajanej i
cokolwiek cebuli; zalać to 2 filiżan
kami wrzącej wody, gotować aż kar
tofle będą miękkie, potem wlać do te
go 4 filiżanki - sparzonego mleka, 1
łyżkę masła, soli i pieprzu i pół ły
żeczki ekstraktu wołowego; zamie
szać wszystko razem i wydać do sto
łu.
Czeska rr.łata. — Na spód miseczki
włożyć świeżych liści sałaty, oddziel
nie na to rząd gotowanych cienko
krajanych buraczków, na to rząd
twardo gotowanych jaj pokrajanych,
na to rząd usiekanej cebuli i zalać
wzystko włoskim sosem.
Włoski sos. — Zmieszać łyżkę po
midorćfarki z 4 łyżkami oliwkowego
olejku, i jedną łyżką octu, ubić dosko>
nale i zalać tem sałatę. Można dodać
cokolwiek soli i pieprzu.
GOSPODYNI PODCZAS UPA
ŁÓW.
„Gorąco!" — oto wyraz który
najczęściej i na każdym kroku
słyszymy w obecnej porze, i rze
czywiście goiąco jest, zwłaszcza
w kuchni przy rozpalonym piecu.
Piedna ta nasza kucharka! latem
ma ona podwójne zadanie, bo nie
tylko że piecze się sama przy pie
cu, ale nadto każdy na nią wy
myśila, że potrawa nie smakuje,
to że w domu gorąco, to już że
nie zastosowana do dnia, jak gdy
by ta sama kucharka gorączki ani
braku apetytu nie odczuwała. U
gjtuje j osół, — to powiedzą, że
latem rosołu się nie je; "upiecze
mięso na różnie, to znów mówią,
że ci ognia zabrakło, chociaż sa
mi państwo jesteście sobie winni.
Dlaczego latem nikt, kożucha nie
nosi a zimą muślinowych sukien?
Tak samo ma się i z kuchnią.
Latem powinno się przyrządzać
potrawy, które mało gotowania
wymagają, jak zupy z mleka, z
ekstraktu; mięso jak zrazy, polę
dwica, kotlety, rozmaite kiszki,
szynkę, a nawet mało jadać mię
sa nam zalecają, a więcej jarzyn.
My jednak dotychczas jeszcze
wierzymy za mocno w starodaw
ną, a szczególnie Polską kuchnią,
ażeby od razu uledz nowe,chociaż
byłoby dla nas daleko zdrowiej
przyjąć nowy sposób dyety, lecz
pomówimy o tem później.
W Jym czasie właśnie mamy;
łatwo przyrzą.
zyny, których
sie spożywa,
9
reszta zaś mało gotowania po
trzebuje i tylko soli i masła a
niekieidy mleka >vymaga, ażeby
zasmakować; do tego kawałe
czek sera, miseczkę ryżu z so
kiem owocowym, który t^kże
jest obfity, szklankę lemoniady,
albo wreszcie zimnej herbaty: —
któż może powiedzieć, że za skro
mne jadło przez parę upałowych
dni?
Co w nas największą gorączkę
sprawia, to właśnie tłuszcz i cu
kier, gorące potrawy, które roz
palają krew, piwo, wódka i ostre
przyprawy, zwłaszcza sól, która
■daje pragnienie, a nadmiar wody
powoduje, że człowiek dużo potu
z siebie wylewa. Ryż, ser, mleko,
jaja, chleb, jarzyny i owoc powin
ny stanowić główne nasze poży
wienie latem.
Lecz każdy ojciec lubi widzieć
ażeby w kuchni wrzało, gdy
przyjdzie od pracy, inaczej gotów
rozgniewać się na żonę, że ona
cały dzień nic nie robi i jeszcze
gorącej kolacyi mu nie ugotuje,
chociaż — biedak ledwo swój
'"pel" do domu zdołał przynieść,
tak mu gorączka dopiekła, a za
pomina, że trzy godziny silne} go
rączki w kuchni latem kosztują
go dużo, bo inne potrawy się psu
ją, lód szybko topnieje, dom się
rozpala że nie podobna w nim
spać, kładzie się zatem na mura
wie, zaziębia się i jeszcze nie od
począł sobie dobrze, znużony za
pomina o pacierzach, chociaż nie
wie czy jutro zdrowo do domu
wróci: więc czy nie taniej a lepiej
zjeść obiad albo kolacyę chło
dną?
W obecnych czasach każdego
stać na Gazowy piec, który jest
tani, gaz również mało kosztuje
w porównaniu z ogromną machi
ną do płonącego drzewa, zważy
wszy, że już nie potrzeba wciąż
na ogień podkładać, drzewa przy
nosić, popiołu wynosić, czernić się
od błyszczu pieca, ani przez gorą
czkę sił tracić w kuchni i włosy
gubićodpotu.Tylko pamiętać trze
ba, że zapałki są tańsze, aniżeli
gaz, więc zawsze, skoro potrawa
gotowa, trzeba gaz zakręcić, a je
stem pewna, że rodzina składają
ca się z 6 do 8 członków nie zuży
je więcej niż za $2.co gazu na
miesiąc.
Drugą uciążliwą pracą w domu
podczas gorącego lata jest pranie
i prasowanie, lecz i to można u
łatwić w ten sposób, że lepiej bie
liznę częściej zmieniać; nie bę
dzie wtenczas tak brudna, więc
nie potrzeba sił' wytężać przy
praniu. Dalej jest gatunek mydła
''Fels - Naptha", który można po
wiedzieć, że daje rezultat rekla
mowany, czyli że namoczywszy
bieliznę na noc, rano dolewa się
ciepłej wody, pierze, płócze i bez
gotowania bielizna jest czysta.
Do prasowania zaś uzywac mo
żna latem żelazek krawieckich
które dostaje się w mniejszym,
formacie, a które ogrzewa się
miękkim węglem. Proste sztuki,
jak ręczniki, spodnią bieliznę,
prześcieradła, powłoczki, chuste
czki, .pończochy i t. p. można
przemaglować wyżymaczką, od
prania, przykręcając szruby mo
cniej ; sztukę prosto złożyć i du
beltowo przekręcić przez maszy
nę, a że to lekka praca, więc dzie
ci ci to z ochotą zrobią, chociaż
by nawet chłopcy.
Jest jeszcze dużo innej pracy,
którą dzieci pomiędzy 8 do 10 lat
teraz podczas wakacyj zrobić mo
gą i uczynią to z ochotą, a nie bę
dą odlatywały od domu. Np. przy
zwyczaj tak chłopców jak dziew
częta, ażeby rano naczynia po
mywali, wody, drzewa nanosili,
rupiecie, jak papier i blachy itp.
z podwórza usunęli, chodniki po
zamiatali; okna i podłogi umyli,
nawet przy praniu mogą ci dużo
pomódz wykręcając bieliznę, wy
lewając wodę itp. Jeżeli masz pi
wnicę, to pozwól, ażeby chłopcy
kąpali się w piwnicy w wannach,
a nie będą uciekali do rzeki. Boso
chodzić jest zdrowo, lecz muszą
się każdy wieczór czysto wy
kąpać, a będzie zdrowo W miesz
kaniu i czystą pościel zaćhowasz^
983=987
Milwaukee Ave.
983-987
Milwaukee Are.
WIELKA ROCZNA LIPCOWA
Wyprzątająca Sprzedaż
Wiosennych I Letnich UM, Mązkich, Chłopięcych i Dziecięcych.
Ponieważ nie mamy zwyczaju 'przechowywania towaru z jednego sezonu na drugi, przeto postano
wiliśmy resztę naszego letniego zapasu sprzedać po cenie hurtownej, dając nam tym sposobem gotówkę do
zakupienia towaru jesiennego i zarazem sposobność naszym odbiorcom i Rodakom nabyt ubranie tanio.
Męzkie ubrania
' letnie teraz po
55, $7, ą
$11 i 114.
Są to zapasy tego sezonu, robione z najlepszej ma
teryi, ręcznie szyte Venetia, serżowa podszewka, podług
najnowszej mody, pojedyńcze i dwurzędowe Worsteds,
Kaszmiry i Szewioty we wszystkich odcieniach, sprzeda
wane w sezonie po $20, $18, $16.50, $15, $13.50 i $12.
Męzkie spodnie które były sprzedawane po $4.50, $4,00,
S,«tSM:s!'so:»2.98, *2.48, $1.98 i *U8 '
Chłopięce Ubrania, wszystkie po cenach hurtownych.
Ogromne obcięcie cen w dziecięcych ubraniach dwusztukowych, Buster Brown, Norfolk i Yestee
modach po cenach, które nie mogą być przyró- djfl j O d* | Oft A ft
wnane, §5.00, $4.00, $3.50, teraz po * • ■ C/ j i • Z? O * Jol • ■" O
Specjalne ceny na spodnie do kolan
39c—21c
Nadebrane zapasy tego sezonu Galanteryi i
Kapeluszy, męzkich i chłopięcych Trzewików
postanawiamy wyprzedać po cenach zakupna.
NIEKTÓRE SPECYALNOŚCI:
Męzkie miękkie koszule,
wartości $1.00,
Męzka spodnia bielizna,
wartości $1.00,
Dziecięce koszulki wierz
chnie, -wartości —
50c i 48c po
Męzkie i dziecięce białe
pikowe czapki, "2 ET /r
wartości 50c, polv
Chłopięce czapki, wartości
50c, teraz tylko ^
Męzkie czarne l brunatne ox
fords nizkie trzewiki <£4 i $3.50,
teraz 82.45 a które były sprze
dawane po $3 i $2.50£ | QO
teraz po. •Pl«VO
SŁOMIANE KAPELUSZE PO CENIE ZAKUPNA.
Niech chłopcy, zakładają ogród
ki kcło domu i pielęgnują je, to
będzie miłą zabawką dla nich, a
'lziewczęta ucz szyć i sporządzać.
Każdy przyzna, że zadanie ma
tki podczas wakacyj gorącego la
ta jest trudne, bo chociaż każdy
o.vakacye sobie urządza, ona nie
może, bo coby się stało z rodziną ?
W jej głowie to zawsze jak w
zegarze sprężyny nakręcone. Jeże
li na chwilę zapomina o swem za
daniu lub zwolni je, już cały po
rządek domowy przekręcony i
nieraz trudno taką chwilę powe
tować, dla tego rodzina powinna
|ej przychodzić z pomocą o ile
~ możności i ulżyć jej chociaż tylko
objawem dobrych chęci podczas
wakacyj gorącego lata.
. RADY PRAKTYCZNE.
— Do prania używaj sporo do
brej saletry (zwyczajnej sody do
pieczenia), a bielizna będzie czy
ściej sza i nie potrzeba tyle trzeć,
ani mydła używać.
— Do zmiękczenia wody roz
puść sporo saletry i powoli zago
tuj wodę.
— Węgiel drzewny świeżo
sproszkowany dobrze jest mieć w
lodowni lub w innem miejscu,
gdzie mleko albo prowianty się
przechowuje.
—- Do filiżanki wody dodać ły
żeczkę amoniaku, a otrzymamy
wyborny błyszcz do srebra i zło
ta.
— W przyrządzaniu mlecznych
potraw nie syp soli aż na dokoń- j
czeniu, albowiem sól zwarzy mle- j
ko.
— Plamy farby można zdjąć
za pomocą chloroformu. Najpierw
jednak trzeba plamę nasączyć ma- j
słem lub oliwkowym olejkiem.
— Krochmal ulepszyć można
dodaniem soli, cukru, masła lub
kerasyny.
— Mieku, które poczyna zmie
niać się, można przywrócić sło
dycz dodatkiem cokolwiek sale- j
/ .
— Ryba da się łatwej oczyścić,
jeżeli najpierw umacza się ją w
gotowanej wodzie.
— Kerasyna zmiększy obawie,
, które potwardniało od wody i u
czyni je giętkie jak nowe.
— Dobrze jest dodać łyżkę ter
pentyny do kotła wody gotując
bieliznę.
— Zmaczanie włosów .raz lub
dwa razy w słonej wodzie, zapo
bieże wychodzeniu włosów.
— Kosztowne białe pióra z
damskich kapeluszy i boa można
odnowić, piorąc je w słabej solu
i cyi wody ciepłej z saletrą, wy
[ trzepać z wody i ususzyć w mące
kukurydzanej; tym sposobem pie
! rze się także delikatne koronki.
— Skrop pokój częścią wody
i częścią lawendowego olejku, a
muchy wszystkie wypłoszysz.
— Cięte kwiaty długo się,prze
chowają, jeżeli się doda szczyptę
saletry do wody, w której stoją.
Nie trzebi jednak kwiatów ści
nać We dnie, tylko rano lub go
dz;nę po zachodzie słońca.
— ChcącT zwiędłe kwiaty od
świeżyć, umaczaj około 2 cale ło
dygi w gotowanej wodzie i po
tem odetnij tyle, a ciecz napowrót
wróci i odżyją kwiaty; wstaw na
powrót do zimnej wody.
— Doskonałą herbatę można
zrobić tylko za pomocą miękkiej
wody. Jeżeli o miękką wodę tru
dno, to można do twardej wo
dy dodać szczyptę saletry, gatu
nek "Arm & Hammer".
-o
Uczeń zawstydzony.
— Nauczyciel, tłómacząc, co to jest
kompas: — Z przodu masz północ, po
prawej ręce wschód, po lewej zachód,
a ztyłu co masz?
Uczeń, zawstydzony: — Łatę na łok
ciu; mówiłem matce, że pan profesor
zaraz ją dojrzy.
i
o
— Z Paryża donoszą, że mieszkają
cy tam oddawna stale znakomity pia
nista polski, Zygmunt Stojowski, wie
ce też ceniony jako profesor, powoła
ny został do New Yorku dla objęcia
profesury w tamecznem konserwato
rynnt
VARICOCELE
HYDROCELE
(pozaienseato tył)
u Żadnego e!<eta tal Mli
—uę njn.-i.4jv każdeęo mąźczyzną cierpiącego na Varlcocele, Strykturą, Zaraźliwa Zaka
żenie Krwi, Osłabienie Nerwowe, Hydrocele, albo Choroby lUądzykroczi.
T<j korzystną ofertą robimy dla wszystkich tych, którzy wydali amoja pierildes dla
wyleczenia sią bez scutku, oprócz tego, aby udowodnić wszystkim tym, którzy tyli to
czeni przez tuzin lob wiącej innych doktorów locz bez akutka, *e Ja mam Jsdyay spoa6k
za pomocą którego Was raz na zawsze wyleczą.
Nie płaćcie za niewyleczenfe tylko za wyleczenie*
DolegliwoJc! iołądka, wątroby 1 nerek, choć bardzo nawot zastarzałe, stanowczo wytoeat
PŁUCA.
Którzy cierpią na dychawicą,
bronchitia lub suchoty stano
wczo wyleczą podług mojej naj
nowazej metody przez wdechi
wanio Oralinowcgo Gaza.
PRYWATNE CHOROBY
MĘŻCZYZN.
Ja wyleczą was szybko 1 ras
u zawsze 1 to zupełnie sekretnie.
PORADA DARMO.
Wyleczam na stale I
Specjalista
Chorób Kobiet
i Mężczyzn.
DOLEGLIWOŚCI
NIEWIAST.
Zniżenie macicy, b61 w pflKKfc
białe upławy, wyleczone nAata
łi moją metod* do leczenia.
ZATRUCIE KRWI
1 choroby ekórne. Jako to: kr©»
ity, wrzody, utrata wło»6w ltd.
Ja wasz wyleczą ru m
zawaze.
MÓWIĘ PO POLSKU.
DR. L. E. ZINS. 247 W. Madison Street, róg SangnaoB,
— ■ ■'-■■■ ■ ■ — — — mm OBCIO-ACłOi
GODZ. OFISOWE: Od b:30 rano do tt*J wleci. W Nltdz. od 9teJ rano do TmeJ wlać*.
rc
mm
465-467 MILWAUKEE AVE
^rijtó-śitófoiCOFł. CHICAGO AVE > v
ZE ZŁUAUfcM WK mtż*.
BÓL GŁOWY.
Ból głowy, nerwowość, ból w źrenicach, fawrót
1 t. p. eą to skutki rozmaitych wad ocznych,
które w większości wypadków naprawione byc
mogą przez dobrze dopasowane okulary.
SCHROEDERA OKULARY
pomagają, bo przez umie
jętne zastóaowanle do
brzs pasają.
Zastosowanie nic nie kosztuje.
Doskonale dopasowane okulary eą tak
taniemi jak bezwartościowe gotowe
okulary przez niedoświadczonych do
pasowane.
465-467?
^ 71/LWAUKEEAW
COR. CHICAGO
Godziny ofieowe: od 9 rano do 9 wieczorem.
W Piątki do 7 wieczorem. W Niedzie
lę od 10 rano do 1 po południa.
M. IDZIKOWSKI,
784 Milwaukee Ave.
Pierwszorzędny
Zakład
Krawiecki.
Zaopatrzony znacznym zapasem jak najświeższych, najmodniejszych wiosennych materyi, wy
konuje wszelkie ubrania mązkie najdokładniej.
Ceny bardzo przystgpne.—Wykończenie nadzwyczaj ataranae.
DA CV HA DIIDTIIDF aoina teraz ca połową ceny kupić irproat
i Au I i!A nur lunt * . zutoiowHiej pjm|
Polacy jtlercy na
nahifi Pol»k6w.
■ iabrrkl. Zaatoaowanle 1 Kbadani* prza
t najdod wiidcreńazych bandalytfów dl* d«L_
1 mężczyzn Jeat bezpłatne. Przeacło 60,000 zadi>
nolonych ioatnmerów obecnie noną oaaee paay.
HOTTINGER TBUSS FACTOHT
4M llŁWAUKRK AT1NUR, rtrCblctgo Awm, «to IH«tro..W««iwjj'
Otwarta od 9t«J rano do toj wtoworam. W akdtklą od tUj wno do 7m'j

xml | txt