OCR Interpretation


The Vicksburg weekly herald. [volume] (Vicksburg, Miss.) 1864-1867, April 27, 1866, Image 3

Image and text provided by Mississippi Department of Archives and History

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn84020011/1866-04-27/ed-1/seq-3/

What is OCR?


Thumbnail for

. Ik---..).
Id." "in c:
j Juu u.'i-tn, a. ... .
WJf C. R--';'- a, A ,
-e 1
' A. C. t r?!l. !"
; to
' f. '
h
4 1 , . .
I 111 I
It ,
a at L
- m-l ft re
aa-li by .at
bite
r t !r,
"Willi
M.
Ada??
9; -iS
1 1 1 .- j 4 1...
1 i sVl
ill i f f r M
r.
? i
I fit
I
ft
IP.'.
i
- unicri
-i.
--
" til
..r f
'sr hwc
1 M t
i, ft. . I".vfli.w,.
i.4ll Bj.tWI,,.!,,,,. p UiM'tli
to u a ifnn liiiU mi;,.
I' Itntrruf in liiaf
4 , uivrttr 4twr lo
' ', j Will bt
Br.iut Mtnk tii'i i4ij, -traVeia ihM-lt
ml mm! maT f
i .X.. i i -
.,fI
mii. u.i.i bw at imtm
iuJw.ll
ill 4 W-..,. .aaah, 4ka .
WW-, .' f t-:iui
Vkrf 'Mill
nMt m t ij i. hrirl hi an ftC Om
w, ju Hit r ii, pT. V I. li.kurf , nlkiiHIli'
'Xfr ttt nnA4..vl ImA aiuf .il.mrt Ih.aiiln'
inui hi -tOkl ....OX- a.,1 k.. i ' ' -
w. vi4nHminHV pvui 4,
fiMfciVlll UiihuinU ui MiJ jKiriiil
IbllVVl
pxlu iamtuif pWatirt -itaat
ciiniiHkV
9itf J uld IjotMt UU Mtii dirt C AprU
TkaSlata ml MaHilh . '
fttt. A. Falrebii'u fclmluUf, .
CommrtBikl Eiumx tq.. Ui n J
Kmihiii rran ih&iram
V IUob Ao.,JJaaii or Um l'
Iml
'i' in an
rlald CuuatV: fur Ilia lilm nr'il i h. .,lr.i
mdL tkirtyrMira i iMillans Jia rMmia
JUMtcrm A .lMal,4 ia Uiv It lurt vf
n anaai uouasy. ' i : i i
Tbaaltarhuantlwaialkaralti k ;r l,
dt(lKvliiMa oartatti acriT o, the wl
(kliMMlant, iuhI UMitmii i1Hn.,i.il Utm
n-rouint (ifitie Hlt of Mi iaitl,
; wbbwt inx)paa 01 una lr-n cannot
oaarrau,ilH.o1a. xtiuj la loivuka Inmam
that uuloaa aha iIcImi.,1 ... .. .1 .
aasrakl kJtptaaa Oaatrpaiir, Uo ppar hfforo
aaiu viiruii wn a um next tna tamwf,
UHm JfM Ituml tar Mw Uuu .of lima
Vlbbuna.Mtlkt'M lioata'. -of Juno nut
vMmav-n.piaaiit Mowarrot Uwaar. to.
piaiBiiu a. aaui arilon, JU.lKmcm lanaj Kill la:
re luiatu haav ad aha proilV lanW on
"nt,i aaan.ij-MinBiaaaiia-a naiinlMla and
aomia.
-I tMTM'uMtm&f M aiM Kal tbl. 4oth
ftiaMll llaaw .a A nail A II laaat
-uaaU. l 0!W)W;HWTaFWk-
rww 1UUUK, AU 1 Ul riOiaUlI.
atyMfcwSW i
1 1 .'' r ,.i .i"
ttjkatiVEop teuMtaim,,
Mi' Warrn tounty,
Oil)
tfoaflfr raFV,-ilalailft
nMlkW.'h., -ill-. i i
i
wm. u. jomuou. ilennidaai, j ,
oor auaoiimant froiu tha nClca of timJy,
Mo, JaaM,-4 of h Poans It) and tor
uilll uanly.fWitee tnm aV Utut Rnmltvd
ihI Tireiity.fiiur IMIara and ,Vlfty.fl4
X11 a
f'aitanntiaaa Uauatt ' temn, hwM
MOBlllllV larUHl nav WW... l.mnW w . J'
llic laitl dolniMtanl. anil tha aiai.t . I wli.n. fun t
baiuR a aaa-rawtnt of llif ntaie of MLnlulp.
il, au thai ihaanlinarr tinicwa m Uiu I mirt
...nmM.w wmi tou uMia uiih: I lita in u. lliaao
tn that onln. ttio nam i.-ivii.taat. Wm
l J .tinn.n, ilo OfH-ar liarnni aalrl I'lrcnU
" ' nan an tuaMuf. k ba h.-ld la
-unity of Warrt'it, at tha i urt
hi. Ha in city or V lik.lin i a, oa
" uuu i-i(. iqua. ana utoaiti
i .aliitllllilrinanil ami ailvoAta.
. '1J ?. k v H k -Hurt. ami.
,r m. m a .1 ia. aiiun.(..nfavi :v
. -.. Ku ijl, fan. i , dorviayt. J"'
. ..! 'vaWfl!iffTu3ll Wall- IkJIaaa-
' a t "" aw'uao r, ixn.atute
Cai ' w;"'J!.,niAlv,aV.
f-i - Ucti'ntwii' li tmt Hiuwaa.0r air mrniaVae
f : n;- tiiiit-iii!.i.1)t'aallijrnlirioWrDta'
a-a a ' .-.,..,.. ..B AuoauUMtun-
"i v,,l ""aw "Ailail,artir1( A(V:-
m. " -ia h.hnil Uftiul Aiitrt niHIw
MtTCtuti V4trt A t Hat
fi. Kira ui-niat, W ka aij in ami for the
- Mjnijr of Wr arron at tl.u Cuurt Jloaaa ther
.of. la liia flity f Vickatiunt. ua Uia M .,n-
. uaa, aau ali'ku,' an.
.aaarrnr 4.-air, to .UUuuaa..i.,1,...
juUfifnif.it tiual aili bo rmaanxl ainT
"i ,Ma pratanay aTiaa on- aata. ami tM
aau la th.wu of t" .-m ratnlihae ao
rawMMA laaa. braitftatl. atnnaM. Mia
racatl ' '''''aMaT',oitii( .Tiit teal thh
- 'jttJjii.- !1. UUU.iUKTJ.'.,.lrk. 1
1 Bim-S, jWB.f Br iiliiutiit 7
a"rtiw5w.
ti .IVatota Ctfiaayt' -7.M.-.aai4..:f H
XL.Bair. awitrWarrlTi(ifc.l f f
- all. plwnlllt- - ' J 1
Ka.M. Ui'." nfl'.i- . ilii IKail
Coraelnil Kiiowa, liadana,
Oa 'atUi-libicul,' fniaa aaa cnlira of Matt
WiXmiJI. "i.t"ntouf raar,la.aa4
iniii wanvT. Tr i'
1)1 to
i . i .i
Cuu.Hlirl ui VI
arararr. i. I. .. . ' . ,'a,
r"- .i-n..--a, aau ilia 11114 iii'T.at.
."5 a ii"-' nh 01 t a 1.! .. aa ain.-a
limit, tn
-if I
I"
Iijw
' '- Ram 1 ir
' 1 ' n h
p-l '
4 ..... .
till .
tml .
aal a.
f Y, "-iMi, a tawi
... I.. ...... m y 11 a-
i Juno nexl
,r (1 -our ta ji.i , f
. u... aul aarei..,i.-iel
u.-.M'tirie attaaiaMi aiiid
aaumt ouu, an.
toaaatiy piaiuud an. waad, and all ouaUv
w. . Viron anuar aiy band and toal 0
Ii!d.. 'rt,t!jjl8lj djt,a Apul,,
sijA. ttKO... w r .11 1 lit.
ki,.i.iik n...uiit rr'om-a.t.
JiaaViui tiuw n'-iji h.f yiaaauib-.
- - apoa-awa- Wav:to. ' .-!
JirrW
i '1. 1 ir
..War CotJ. t'LL
mo-iiM tarr, aiin.'iir, ;
1111 - '
1
. M 4.a
1.1.. -ea a .-' Aial tieM,.!a;.t.i.-. 1: rail
'' ,1 ' t 1 na the eli a oV VW
In
tea of the 'ee W .nd'
- 1 1 .r rtie mini 01 ti M,
n- T. ( A 6. lout, of
.1 n . n jtrren ro.niy j m
, 'eilRidiBMNil .laaitaal .biirela, i(alaav
'1 1 ill . 1 II 1 1 9 of U-.
1 :n, .ry j,,., B 1 , f iui.- -M k ,
V :..-i .i i.i.-.u num. i?ii.a la, aiaaO e
a that i aa ajiitl dVi-ndaau hariaa.1 .
' nut Usui uj eC Afiru
16 It, ..Ml IlKi e lr.'
iJkiV iii.j tir jiujimit
1 .
1
'
' i
' f
ii't-inlio Qilseijrirfy, aire
1 Uui-'-s'iatra, liirili-H,
1 ' " ra, an'1 llrmnw.
. briettat-iuai .if it ..,in,iia i 1
11"
t and 11..H
" Of Ml y
' " a. "
ftf Of " i ni'
J
W Cr,lal, If HMf I
f 'H'lilO.mil I-1 j
d ft tiiftV Ot ftOi-tl
'. i '"r! V -1
y. iiiWAiiiaOla.U I -
1 in a entiitiy ol W Mraa,. at UMaatavrt ' .. , 1 . i' 'VVtlt! fvf OITtTT.' - A 1 f -a.imi'. . 1. oni mat have lllam tna
''"'f1 t'l.i-J ,1 , . , ,,,,, 6, inwiul h i . H ,1 aliiiiaao4iu,Ua.-fc,wiJina,
,-.11 -.tn.l, ...laMeeea, .,. f ' . I. ...-... ... - . .l..rr.liMM: . . . ....... . .
(. i li 111 r BIT hand - d lu J It? , ' ,. , 1 ( V. 1 Til I n... Blli.i 10 P., md a W
.t t,Viytm fUliU,
ittlf H
1 t curl f :m-
t i&K6 known
t -to teujir be
ttrrlay of rtiq
1 vlijUia i4ui,
.,tnSU.,
lit lit
11 f -
CM
tut tf
IIMlfll iiinnwif, tr
m Mi "'" "
ii
V ; 111 1llpiHII-
A' lit J U lit! UtfXtf A. U.
r or tlrmitv to 1 tie j
t moit flual njll ii
lik-iB or ifr
n ' h..uii .ill rtsli. '
" mif Bun i Mif nut 1UU,
rf Aprils A . I. -1mA' f
JUKI II f. 11,1 IrU.
TT
' JuiwTrrrfi, licO:1. Mi
Wwr i. stwitw, tif.or)tt a.
K.i"itV n, imuuUjl T 1 I n,'
t. Bulrhuiiwii.ilHMfciiCl t ''
. ... ... .M,i..r M.O HMfww
t i i""-!"' bin k nii.
, m l.l.ji u i "i i"IHIl,i. toth.t
bjio . i ,rJ unHUfUw Uturt CMHOt Lh)
tm IiIib- "in In to iuktnowa
I 4jiJl'.-ti,lcJtin.i.
iul f:jr bctur th mi ur
eu.lCuiir, on ill mt tlTor t(w But (.no
tlwraur, totekakl 1a mnt tar ttM iuirt c
wWtmv, lh.Uir UmiM tHrnu-nltl
pxt,i A-.P. Imh: rliiA.r.li3.rruiUf8iiir
to ptalntiri uud araoa. aajHOaaai goal wiu
bo MVU-rml int Uf..ua.aa,el lu
ilia IratnU of.Mia iiM rarnitliiiflliiiiiiilUi.l'
MaHkii Hm plamtaar iltnumd. ami iml.
'i-rr-..T!Tr,"-w;3uAo;li-)'
I -Hulii'Sai'iloraki4i.Ji'7 'lo li.'iritu
fjn aTtichnitilit'rVoBt ttt-KMr4t oif 'ffcoi-,? K.'
, Burii-n;clorkaJt UtaUrralLiiartiof antiL
comity, lor tlauuivu( AUitb Ul, RMirautilij,
I to tha Juno 'ltr'm of the" Uronit Court ir
1 MUiloouuly. . J
fHCalMiranucdaitivMiioakiiYtntboen
I Uulili'(lnaaiaIUif aiailiiU.
anl,"inr ha brfitK a.'untl-ri'.liU'iil of bI.I
4uv laat i Mai HnNiiarv pruovatiof Miia-Cauri;aaaiKitl-ryoil
aiacblmrlti". tlicli'T
lurv. pnlvreil that uiili ( ibr mill lUrrmitint
Jnfulaar, ilu-atiinr krMon ! Iieliiri'llio
rat lanr of tao iiilb ua or uiM A.lnoit
Court, to bo UiAileu Ail lis tgiirt.boii-j. lutriu
oltjrof Vfck.rnn-, oji 'Wo iioAinil Mniiilntr
Juno. A it. 1HK, anil lilaail. kataiirtnrileaiirr
B) Uia, f iminlilt ,iilun. JniUi
iKtnileroil nirSluir Iriia lurfu
mcnt wilaill
uJitiHUIllhtall'l
ill.. aotu.-oC 'Miitli aiSUtitfxaniliue. inUid
i 'i '.
. . lalvf-n iiuilcu- mvu
mini aim llio .oil
i Ii8:Vof Hakf r'.W"U,'lt -tll Will Ik of
'H.rr':a
; ajnrn.-iu Minor aunm-a rnr planum. :
. aprt-HtW ;! ! - ,"' : ..!' ii
tut sTXte'rtf MHifeipri i '. v' ,
Warrtn County. ' J M-
OulhrhJ. White ... li .-, '
Jit Minor Stuwnrt, ,attorr I,aint'-,
ifo aw ;.'. 'A
Bmnillod WrifHUaiid f harlen f
Allen, - --.t. -. . aJJJufU.
f4--M,dli,r of J. U. JaoUBrnUIar
On atuchmcnt anil irnmialieo lurmnimirrnni
JhaolHco of (,. K. Jlir. h-tt.krklof tlio
eirrait ( inrl id and rir mill Aiuritv. for tho
man r-oiirilliiiu.-u,!, ono. Hii,I(Wi and
Heaoatr-Ulreo Khllur- nml Plltv iTlU "!
UtrnaWwrllii-Jnno Tartir. laBlof tiuClp-.'
cult Court of Wurirn coiiuli .
THK attachment l.aited herein liaTlni;
been duly loviitl on the iin.pcrtv of the
null deienilnnr ami the eirm inof Uio'-ukI il, .
lenaanu la tin' luio.i. uf the .nl.l sarnMiee
and tho aniil dofendant, lliimiliou M i-h-lit
nolna a non-n.iiut r iliaM:.a r ui..u.
Mppr o that the ordinary iirnre-i of tint
Uoarl Cannot be mitwi h Min Thlid; tht. Ii to
inalio kuo-n that iinlii Uio taid duiea.laiit
Hamilton Wriitlit. do appear h. uiu vai, i r.
euit Currk ntUiii uat term thereui to tm
arU.i.il Oir. Iti.r rV"n.' !-
on the -iif Mom, .Pj-, J "
aanlu.t him, the pn.pi-rtv levied n,i ...1 1
i.hoo
uuml
LJl.i 1U. ,l ..JJ?'"'" "', Ulla
.iicii itiinerruv lumi ...,i ...i
IVta day of AfHCuTi, tfjf
' .,U)Jl-J;iw-.iu.11v, .l,..!.,
3?1rri "V. for plaliiti...
Hr. rf
wiu,iBr,
Broadna, f t.,il, towill.hALj";
ip,Vjuuean hasa a.auinle lp' aWI(,tok
i T - "ii 111 wrTiiir iiiMr
k iu i. . ..1. " i i-iaaiiHi-, i
7LZZF2,W IV'" awana) fld Vwitianrt-
Haaaaj toireiher with 'a VVlloaaMtWMwuh
lV
rtraaiy.mndoiiiro. JaniW-tfi,",
. "w-vairi Lomity.
C'biiaea V.-aUtihair, Plt'. f7mTmr
a. aiUKUau Co, Ufa,
Maoaclmut tana Uati oftW ar odBfd, k'
i 'lHrrlie.tt,ebrfeof tho rault rotirt in and
'or aau. eaunu. ft,. u anin'r.r av.A
tiiraaldeto jH jane term, A.-a 'lBM ol
ilaVrf iniiHl Court af Wa.nm (MM.. .
fpliiatOK'nlhAotlia'u'iHi binwkhartuirin
!?uiZ !it' ".""aiu-pranartT of tna
f denfralaiiUL and the aaiit drload'iint. bo
aoavraatdwiaatthe Htalanf ilUii
pniirnoi
idit
aj Mutt Um ordlaary Maa of Uihi eutln ItSTJ
fcthe aenod ttpoa-ahrm, t ) ia ta'tjr ijmkjai
" a;inaaa mo aani lU-lanrTaat., s. K.
ludeu.Jt (.do auialf hL.. ..lk .i1,,T.
jtfi...- . tl i - , . . . .
wrtaoiity(.fnVarren, at tfie oJiorV--hoilMttMranl,
4n tha aiiv iJ Vl-k.l... .
J an M Mnaaay of June. tm. mi, (tlemj.'
aerVlidaiaiir to bialflUaWRaid watJ.ia. l.uw. J
rai(Mt olafOOaliUUI' 'adeaaaairaad all'
' ivan-niV w. tfanJ niij.kt -wa.L j'
PVoaAfc-l CTOiry ni(.liiii.iipilljjiiy:!a. .
M w wr.in. n -ii 1vt.11 rr, JR.
if 3! ?ati,Jtliiuni.'jui. (,.
urt.
lki,.t' -v"a
aa. tr- f. 1' I
lliriTlTllilvin&.iCiiinlii.i . !
IH Wart" j (.ujmoar- onrrt at fiahav Uuid
beiiiretita Lioi a ol aid Court at tlio tjimrt
i f uo la-tn-miy aa b tain b ara, aa-Um Wilai
' v im aiii-n a. i'. 1 , tno laiM Dclug Uio
luird awuiaf af alil-aaentli . . . i v
Mary IL Kooea, by her ) ; '". V
Bali S iud aiarper V. Hani J v. sir Llu.
J. (Jultaian Moore. - J or'- .
. VrwniaaniiwinaiiftnIIUloVCoaiplafnanl
and nnon atf liiTlt nted,. 4t aiinearjna; aatliaj
awtiw.iuatii M.e luuii nun uio piu. atil rea
11MM1. r al uia aata lateailaut i wnmraa aud
lia tna proraaa m uiaturt eaanot no aerved
raaaiMUielurt eaanot oe aerved!
iainiinr-i.i-aar.lr.1 WiaannleaalT
etuia Mm'
.loeaaiil defi-nnant. J. tfttHft.-in iiat-. tio ud-
naHtti Mitatlii I oiirt an -r aviam'tna tm,
oar ol ne vi terai.thenv.f to be IX'ldattho
Court liiiaa-m tbecltf or Vl(iii i on tb
and Mraiiiav of Jiiaa nrrt A. 1. iin.l ulead.
anawwrortti'atur 10 CoaBaaiiittiiai awd ilili,
,ti ntniter aad ttiMix. -.uiarain wuitainul,
iiiii Uateieft lur flit .aetl aato biin, aod-a
i. . n. wl ji' rii Lf.' 1 I ninlier
fii ..--t u ao-a nop? ei tins iiiitar . aii-M.tt,
ed n tna V kvLnrfW Herald a Nnui.
itiairnrtnii! unit pnnninaii a taa
, lii.-tior ative win iot lourjitceewno
itior ai.wow'il kit loiirjiteCTsmno 1
WOt)
it 1 'it.anJ." a iia-tlui.'ilii bi Aprilj p..
rirrta. Itiirri aim liarjier r. liwtf. WI. u.
i.:fir'i wimj.h. - a"--. .
i. 1 . -s1 i ' - Mdi'tL .afc."
1 J.
n " 1 f UriW Hif'
tt-l like i'i ttl t i,t..n'U-v.tllli.LV.
t )V (l-Ttnn l littjjil art UN) Mlitr Of ,lHid
,t and liiutjue-iwmyr -ytff -(Miit
i" r-Mi iiDi upyn miim, a o ' " 'G
I
twi.i.,.1.
is til'
titili'rtK 1"
ti. tf i-
- rja : , 4 1 tilft: t 1 ' tHHiirW 1 1-' ' i-V-t
n l. ; ! -i
nt'ttriwy uf VK'Ufr'";.. m
,-J'ji.rt neat. A.tA 1 t-i
. . , 1" fry ili inUl' U itirt'. ' ' mif i
.-titiMt UlU.frit ii.. : . rnii-.
4 )..- - f -r rutiftsntnl on to J1i;m.
r,-.- .-I tv ft nriiuiaiv-.'. nH e-i
r li.. i
x i jot v4v.auuifjB. k,njivr r
.A'i.,. tThl'I'Hlt drnf i-w r-
Viik.'roukaialbjlot Jurrtwai
fUUM'naa
.41 u
4. 1. ..
t
r 'm :
m tin: II
pu!l ti - v .;
fir
i'ir. 01 Mtti
1 n;m CAIM U It
nt f,1 1
urndtit i 'I i tinit.;eii n
X.li.i'". ' . ii
- . ,. .tx aur"
, AprlfJlMrEt - .
' "-Cn'ATlu.
4 tt li'tHll uu cl ua 'y
1 IITTfiy, (llT.rilMd! r
rt'OU mu kerr.hr )
I 'I'TS IUO J'mlMt f in,; '.
OMUrtf. i M..n I hjAt A( u
tiatlxf Mm )rl il .-i ,
A. J. tiwn mwl ilKf Uj .
pnvMi ei.n, why th fi r
'X. ii'iito. v.--ftr
IHJ II !
r 'I IMS t-
fSKit
lx.
ti-L
' I -' -If
" --..nra l Imn-n,
:i n aiitianii Purrt.llolriof
to--,x &. uttnaa, atatajcrr: ' .
Yfl a t torp).y cltPfl In It nhrl rir I.
nwj tho 1'mu.iW Coort . of , H arraa.
roonty, M1f(lii Laa.lli I)iit,)uil4.,
luy ucm r'rt.Uy, Hit. h iKy of mh!
a."ii? frrtn, tiirn nml Oiera U Unt eituw.
11 niiy Jry shy tho Until awoiint ol
'- A. Klein. uar.lan,n., of Mid hnlra,
.1 n-.t.-iaivaMkaaaaaa .Madiaant-Ji
I - I WaW4aaaW.Iadkl
M-H-fi -1 ii'vU Haiawa'(iaaa)a)iMa aUli
a'.;1
,1.: i
wnt AawlUA
,. -.t" aJl.ftfil.hnUI(Tt,...
-!aw. i'mJua, iia.aU aaJaaUy.
f Tt.Vh II.- d.-n K ImvitiS'
:: III
rtaim atrnfnM rim mMb wnrbarti 'UiWaTru.
l.liHlMl OaMCMUJ bllkl. -ttu. ?:.J
1 ... 1 J..-V.-i."'i'"'.'TVl.'."" i.
I mi pr-i-a-na- iTiynm It) lllu aHfiflT I'sraTO
.u. t a .'ii i il-i
; COM SJiS6 JQ!ft;8jair '
SltUo of ll-a-iiitil.(u n
, Wamnlauuiila.l .tan . vu-f. ! .. .
W un in Uuuttr Uonrtr ilea s last.
luuniai. uu;uy, t, ii k-ia
Jta t;.',a 'an, Atlnutl VjSlSn'
oi llal. W l.naanUwa.ef aU
a If Tlrtiia aiMi in niitaaauaai.airaalwaa
T alj uuiuaiu- nuiaaviiuio Ainanaaia .iioanvoi
I a.inl 1 niii ay of UarrrnMio RndiuahfriaiU nai.
at !auir a in v wit .tT'mn aaunaity fl ararf
oiitinriai! Illhalayaull all or mi onion, raar.
of, m tai- a ii Ilk titla und iiiUnfct- tha IMfrn.
'Initt. Iiciaiu n lil buaeiwaaoj pa aaM
li util,lililt null llcoU.ln lliadllkMlnulau.
Wiila.ill.anlt" ait A coruin tra.-k or aro
ol Lamf In tlau I oitnty ol Warron tutaaa ai
II I'H nwaiii I'liKO," lieimr iho N dt of
i..ihi iniin-. uiw. ,t. n, 14 m-aoriion
d'-e. U, uil K. it of mv a, aid lN). a.- ti. If
Uiu a. U . ul .-oa. i. all in Towuililp
l-.ilivu, :l f-v-l, uumutalna 11M aen-a. i
ui'l Kill- u ill Nike ilm:o in fiuat of Inn
inair hi uie i nun iiumv,- of; aaatii I minty u
die t ill or Vii-kr.lirK, within tips hours pro.
wriifua in lav.. I ..-niia i nn. ' '
tl 11,1.1 All! Mi KH R, CiiiamrtnIntnVt'.'
Tf ATn.ltS rtrHMWMTltAl'IOXon the
Ji eruiooi m.,i,iii ,, m-.-wdioi, iKiaat'd,
"urn Ki.nUal bjtlHi underaiKni-d by the l'n.
i.uuvguii in ii iirran i onuiv. ill tlio April,
U-riil. IsW. Unm ol'. All nerm imlehte.1 h
Miid i-tUteiiill uiiiko iiumodinU) payatoaa..
iiii.i Mimt; unlink uiaiini aifauiM moaauie ara
niiiiii-eii in li:ivu tlu-iii iimhiiU'd awl rvaia.
u-rutl lyiililn tlie lime prtMrriliod by law, or
14IUJ HUim UUIII.-.I.
KATKK. SKSHIOSS.
tMill7iv .Ulra'r datoaiaaaa.
A DM I X t STK ATION Kol'tCE.
1a IT h no ol Aninlnl.uarkin oa tlieeiee
Ji ut Koht s. Marri,iiaiid,wriiurant.
in omIw uaiiaraiKiiial by lliv a'rvlmto taunt,
uf anvn toimiy. at. tha Aurtl tiimi, lM,
thiTi-iii. ah ih i m.ii. inilehi,..! to taid I'ulato
..! inikii iiuiuiuiiiBi payment, ami thoao
ii-iviiiK ulaiiai ii -.'iuii-1 the aama ara roaiiirod
: "7 " i'i-"""i Buu.raaiaiareiViWlttiul
hiitime iiaatiiiml liy law, or tbj.v -Kill lie
l,!.tt.'" duiMiatraUiriia-ai m
Iaiiar.itnyr AJlMINim'R Vl'l(l-y on ttia
, 1 l0"i."- ? TuppaiiB-oajcil. hvlii
im.-n wia-tln Uio'uuderrtanje-11 tho boa
omlHenl'piuateif..iirt.ir Witrnii Couui?
at ili i A-i.rll lernv IMw. tlierTOr. - a! imr-im:'
iailiiitniuiiiaid iviutaim bereHy lmi.llr.1 In
,inko iuiiiinlinto lwynieut: mid tnaae haiini
riauiuat im.iUHi .mitif-viII liava Uieiavl'to.
laiWiliiiM -iiire. lUiin the tiioe pre-
" ia oranny viibiw aarraar - rv
i I ' "v Rhiliid.'1'iai.iv..v
urlll;,,;, . j Uu, Z Ady.. .
..- :. . . - - - . v .rt
Wli" niien.ijrnni, having; a "the lint
T 3- ."l ,uin'', Mil,ndM!ionrt .d:Wr-
I itS-L-'"'"? -iiWd, ttkni ourf
i li a a. -""""-'"'i"n Oil .miu e,im of
"I. H r dlirni aau.uaV atliaatoaa iiaviki
f" ,nL,f f' 'B 1 waW inuv uuiiimi
..iiEi a "TTl '"ujr uuliiml
ba exMl,h iBu.u,,,,, ;ii,ln(h4 tjineiequireif
bf luw m hey txlll Ihi lon'ror Uarml "
ume
barmt
' inur 11 iir.ryii
'.Ui-w:iV;
njii uiratrijv
1 J. n',"" itardlo.
Pn D.it Cpiirt; April Joiui, laia. '
IB md r (ntinnsiifn are hVrahr ulnii ft i.
I n.l appVnr hatoo thi'-Wiirtabtluiuoat.Uirin
pifjrunf, an l then ami Uieie to allow canae, if
. .-mi, -i uanuiM-ooaai. should
u, tiMiiiicrii uiuaaiinweii a proveit.
I U llmaat-Maa W . 1 .......
Ui iu: or ,,u. .
r ... J .j.iti tViairi'EItj.tlli.r..
ajM-w.-w. -i.4iaUiafituii. II.C
j ... liDAUPIAX HAtiE. 7
!iM AN r., r of tho Prolinn
the Pratmaa
1 af
itti-r, nnfla-at tUe
Sliire
tout. :
tliereat, the undaaaWatcd.
fj terflaraa.la;
1 T-KHra UidTliior of tho
;. ;a. WiwatyM
.Hl.nriwfiiUy..wxi,
rl of saU rte-i a., in!
Ifitnillmi a 1 .1
uaaae-t, w f
iuaat Hib ....
in 1.4 it ; ,-,.,il,, itVutJZf tzzy
Aat!T Aiiihal WWJnau.,uiH,oa.
Dajaoril l,.!i.Kt .41,1'tilv. '.t.
Vrrf -Wlaill 'W. ,
..u. . .r X 5.-.,. .' ".T"' ""V' "T "
Liu
ADIT 11 1 li AT1U Ji. iaa i ,t,',
TtriKIW l'l A UMiNllii UATrOMoatho
ion taio ofj 1 a 11 aa . dai-aaiiMl . aram aw.ui
edkntbaundtiitlroait by Ilia I'r-nau! rmrt
of Warron tuinty, 11 1 the AprfUwrnl tao
tlioraaf, Al! purennt lailaliUxl to tha aakd a
laioarohcrtl.ynorifleil to make Immu.linia
payinuat ajillioo harinii oiaiuia iminl
the ntae anil'tmiired to hnve tbain pruimt.
d ft1:! ref Siiort urthintha time n.-r.-iit.
od w Um d a.V air-er brYTniu..au.li"n
't-'.'yai f-.i'-'o-'Vi i'
AjrriH.wt.r ',
t, da,
h, j
DVf lmTf1!!t' tdirthpnt: Tirfllht? IWIum
,PAI urt r. nuraait tirca that tha'llsal ac
V'l. ,th"-" llii'-iri -iirdin of
antmij. d fl taa, day beeit fllM lorauiH.
.'X ZC. Z.T.' " t ''! - Mi'Miivii.
UVMllISiI'LVi iii lillTUT 1 ia.,.1 1...
? r. n r - t 01 1! IT'
oa tht
Ij-of Jipa fc'C
ii-. 1 4if h . t .
H-a ffrania 10 a 0 un.u r.f..'iH!.i m ths- i mi
bati.ulietoiWW4 TLuiaaa.iii,.aifta Hlm-ell
bTTl( HiI Um ci .. ail .i.uat. th... - 1 to
turn eatuio. will niiltd iiiiiiii." ' t m-Pt,
ad tlmi:bvln lni i'i.u-i. c ,1
roiuliwl to irire .heni lmniuti-ii ami r.,, ,.i..r.
ed BtiMn 0a tb.atanreiairilieil hyvatr, aruy
. aa. . , , . . .
. ' 1 ' aisui A. ri v iii rif a
!U?V 'i-Ll-iii. ''nir'
r,AJ1IK4BATlVaaKU,J,.C
JtTll.lta , ndiiiliiliU-iUion on tbiku
11 rkriAn V liliia'.lii.- .Inre.aail. havlli
l.u, ii itmpl lninil.tl);aij li tlie'tta.
litf i.,uiivt of Wmi-eiv Cou.u 'V Ubunilfy, na.
ilu ta-fiiina imviTiff iMi.ina ajafii,m liar
f(ir cJatl lltMIUtl laO Of Atjl,if
nvi (huiv Ki ttiiawt-r ttitf fna. t
tii tMt.itjML liw : Mn, .Ut
tlli-'. if a iv
tile
ritittrvail
lly r-'
Tf7- v -i
it d
ITAT10I.'.'r.e'-
"retted in trio ivltleairnt
i uf tin ttebau: of vbariet
-1 . - , ,
'r-Mteirtr ia and anpenr
"ntwue tiirt 'vtftttaiwM
.in Um U. t .Uollil.1V of
fi .i iHtf'on eiPPnl-'i.-tlfii floy
To all p
nml a.iu
" llnn... ii-
'jyi(i am
1 he o i t.
"ruitlll.,. Alia-
.dune ri'-M.
of aunt ai-Hi.
Hit' .
i.ui i
i!'n and'lnaru Hit-iwiWii,!
i' -.1 Hieaiiiv -n iii utoi Li'. iir
t- af . i i . mt,
.ln.aii., ...,il t..
If
4-J
1
- inalpai wi-a-wt laawn,,
1 I
VI II. v r. ill Wl AUl'l i I.U1L,
,m: a ..Ml. 1 1. lull' , ' .r
1 Hi .
Irsr J. U.K. 0U4J.T. Li. C aiH-ia
'"ii -i'..-4 m. . '
T !' l ii .......
"'I I WW It ti -
' - Hi i.xtj. .
til f.-l,..,n r , ,,,
lt:-:;lre - J! v . . . .....v..:,...
ri,jKrtf , - it.
( ft,irvs t .:.... . ,,... .
i. a i i I Nib i i viti. .,.!:. ta
t 'fiimii, M
'il, WUIU i.HM 1 lil It'll t-J ..
I' " iHl iW.Mrff t 1 1 . : ...:
i i-.ldtiramiwy, h i'.i'.iu '.....lul
tftw '-i "lisiiavuiif r:,u'ii. .:, . :
jl - 1 -i.v irirst i IH I:' "t .-fit to i
llilirt tiu 4inAiwltinllni.Uiuti.4iUttul i
Uw.pt IW.4iwULbilirr!.i., n
I , k- - " , I U iViOl'IT' '
t.HUI(f I
-li tit, am
tnilf nllti"
aifurtHi ...
hy nMiutri aiw i
tlnio lilllijial tlv 1
barrod. ' t r '
j." l I? A ' - B.
a. A. Aiuu i
K.-tiia
nartoaaif, ybatnV0a, ItaJciforav
iirT&iA icUMaai. v
a Swaaaan.iat. ai.V- .- .Wrr,
; jiawaaia, aanaafcon, praitHiyi lof
waa aaaa ' .afui.,
uo vi it inraimu. laoiUi ahoroiadutiu-lljiiL aad
Ulo liVtaAllftltv. pi tli il
pain(a)UUllaCartio
fctaoturty pi tll d-.oflhta;t il ;li.
lni(UtlUllaCartioal thliadtlu,aai
VW.1IJ:,,M' Aiowjuiaiiiaia,
rliliiro anrubloatar.iaeiidtaaalaf.
Bi.iii. i ou)ouu,,u)a uuuita
thereor;Vi (Wit Unr'oriUnaty nrote' of thll
Car iiuD, urKil.UauU
taiiribraofrcd.Ly-UiuAouit.tliat.tliav ba
anil appear tne hert "rtgtilnr Vrid Of thii,
wui, H, la.Disiii uaa lAinra aiouaa lit' taar
town of JPreiitbihaa the a kiunday of Juae
pert, anil miirfuuo if, any ttiey arf, Vliy
fha praaafilf nld- aaUtiMor-tboa'M'ba
Kraaled" ai
And if uiTiirUiur ori'lAnd bVutailourl tii'ai'
ilaelta'.ldtrhe'iiiilili.heiP in'Aha' VleLnuray
thla
Via
ihl tkrtakt aiiawaiia.paaateBcd in, tha
rtfy. of. Vllk,liut
lour itier
iwur Biiercaaive WOCKt. . . 1
I UklBBall
. Ji.TOMir a.iimii':.
jipUjaftif.
ha-k, iaiM Coar
( mTBrVMIWair.n ',
in
1 vTaauingwp.iiMOlaarl. V
In UittCircuit UMirt, o wihj
'f r A? .i'--l
ti.H
fllHK iSl3el,n.rtil l7Ui.tWia.,'-r)l'V(ift;
L laJtha.plahaatT aaaiaial deiundaaw a?
I tf&icMjlVfflrt-wit oS'n'5oroi"
tr.Tin beta atlatiaaa,' .nd'abu raal Aab
f. Vnfl'-B,,not umng tounil;
tin. il p. iilnko iiimTii that unli-wlbe mil. I
d'mlai.i aiinear on tha' (inn daV ar tlia
bavlloriB of t,il l.iitt, hMbl at tina ar
yylo. P tlio arennil M'Ui Jay of ilny acit, and
i'irn.noni--eein, mTirmanl will bofiilered
totL1; ,. '"W-.A, HA.YlaUrf. ( bjak.
W. T.. Snp-nt .Attomi'TiarnlalhUir.'
ninralJtrai v. 1 -i- ' . 1 .1.
yriK'9TATBrt1',J!1Hs1rirtt-l, r '
J.: WHhhinutoa liiuaLir 1 ! a.. . j.
fit Uto UrtniHi-C'iKbof aitid comity,
to May U-rui A. . D. lm.
IIIUIMUI.
Allicrt W. IlUDliar.i
....uitt ..in. , , .'. ' T ,
riliiKaUm'kmentl.atteH herein at tHd "Villi
I'vuniiii. atrain.i tno eauteuf .tbo
raS&if lMva , Boat uendlna
Ui-litTreaitttrTea Mra.hlKtti4.eMi.if
5",",; P?rT"lrdptMtiajaaai(n
ari.l)l VM Hid lilllUBVin BaTIaBl falaH fApaaA immW kaauail
tti..jiulfineiBiwlil 'ha aoterad Uiariiai aha
Batii) th -,, ,0, oAy. ajf-aanaana.t 'A..MV
: Vt1-! 'f,iJLj-J I' t.,-4ir'tlf
aIl4.1rtlh,iiVrbrlai!
nttiL' wa..i
Natl - TT .raj
vutOTATE ri-jiit,jiT;.,i'.:';
S-vriaf-;r-;
J na. Iv-BWeV V rf- M il
rill! aVBatibmaat tea3id'lii)raiv,ai thoaifW'
temlalil
IBala the taid att. n.'tr Waahiaauiapl
z:: 'I a a anu.uia as.
!ariua-ilaaaiariin tnaaiat.ia f ttia.
ttttitiavaf.alat p.- t at
Uliail.tii aaub art
w.Ji ....iiaatwtil.Ui'aa.
lertiil UlcreiB and tbo't.
uivan aaour airaaaaiuia uie aeaj- of atf)
H-l p". oa, Muaaud day of hum,
a? ft';.iaAktitw,..ai
v . .fOWfllUlke
' IV AtiltIMtiN 1 trfat " . la
lb
tRriait ivnrf of wv1Qyrt aj
.1 - a-MaV laaTTMl IhaaaaV . ' '
am'r;j i. t
i AajaBaBeni ;' .ii
).: .i , e-
. Ii.-d herein, at (ho Hiiit
raluati,iaB..t. an Ji..JL
.via,. .raa. . ... '
sr. ...... .minim. . 1 . . ,
, 1 . ,
TfiO i.ttnaliiiu..it. I?...! an.... - Ji-....!i
of the plat.tf,iwa,,H4B;.;t7r
tbotairfl,tiw,iuKrBTOllBKln thoeireuat
onurt pr vv iialuuii-un. couuty, liaviar been,
aoeuH,l, had Ulcd7i'tBlotbrdntrnSiid;
WWfa aiat-anlmamo'taid
Jeft.n.lfuri, Mw.L Jamaa, da aopeat n Uio
Hrn day or Mm? iVrkt ti'nn of &lcul,rt, to ha
hautabUMaailbk. on thd liiid Uoadkf of
May oert, ambukwil Jo Mid .lotion, JiiUannent
. -3 y.T rlW' tfliaVaja,
a . vatt ti4: ri
- . . .. fis il.
T;SM'.V.1;:;tiJs:!'.?-
rn- T -i v mjuijw.
-ATil-mrir ? WW,.t
tfi 1 V - f ttiu. .
Or UlaWllil IT. aVaTmaatft llatjTWjl a. ..Ma aaa.t.ail
firth fHini at yui ii haj. noviMntiing in tt
CiiTiiU Omrt of Wnhinjiton eouftir. mv1ilt
lm jT-niH; nnA tt. fivfriKliint mot bailiff
Da , Uia iai tu .MiahaU.av. at laMal BflU'W UmI
U Mi 'il'luilaUrla al. i . AfhairnVTa. tiO AlllaKBPttll
tMti in -i iinr nir aiwvvvi4'-'n if '(.t ( rtrrt,
U wikl-l ul.i '" utiMidhi tHnM ititmiifT
hand niidinraolitl,
ttiirnr A. n
ai. t 1 a inn. tfl. j. -,a
uV j '
nliii
iWt!,tktf
r i
It i i
ix'.-l'IAN.
i.x'
ti'l a-
4J V.Jk K,Jt
1'iT..
"JS'",
r.aJi. .: i
. XitoX Mt v
Vi JilV .:.,')! .'il. li
: 'irldUi. flj" d tr---- il-
" I'll-.": JiV'ij': .
""sAU P'moa. .1
!u t
r vf' ,. i
ii Lt ."'ivr
I'H
IHI,
1 IJV1
T) ' 'V-iBl .
vb- a v
lloilaaji J I
ioeitii. v f
i '!
,aim is
.U I- .!
lie pai a ii.
'.a
1 I.
tBltr.IT trf
lenfc ii..
Men " .! t,
lU-K'il
ch.-r.'
1'
1 1 l-u .
itu, .
-ntii.-tn
J ii i a- n itsae. . .-;i.j ,i..
Ri f - .i - . . R.-.I. la
' " ' - '' Ol
- .nu- f"liiil h.aii-iuitiFRiHialtaf
t.r-a, and ltewt inrinuta afauit, -am attena
tobaalneet of CollMtlont, Uklnc ' Dtpoei-
tiwttt., ap'USW-aiy.
Hdtli- I MU ipia.
. -Y"" . . "iM..L. .
; 11.0 till Ult .t'i Ill'tOt , I L fiOlP'.
tliS .V.":
ttaaa. 1
ll"l . vV.vV-!ili-CTit
r
want A
f
'i ' " ' f ia t'tl " - 't
Ui' ;:.,! af wta
l.nt Kiafaoa-iaaifftir S-o H T
r'liai'ii; ,,'"- " m uud tJniHt
lonnwr Kaliiui.':.v maHii', liatinr V'a
oaaouaMl, anal Ilia iwlaounmwi bflui fiaaitoV
thai! atipenri;n tin: trat il ar ti.
fir thoaaldtfeHrt kila be4 atUroaavitiu; oa
!?!23i&mVf?( laraVM-aud plead
U rnttd action, Jiidpaenl' itf lla en tared
,1 ftfliaiHion County. : J.TiT7iiIol
au .iwuuoi. ivori vt aaut ootiuiv ta Mar
. --lerhl. si. rebU, thdreijf. '
U. (KiltWl ',0-l ar)A.1!'! UrTB
muji Mliment .aaad.harfd at, tho, Wit
twaAMath or Iho doVndatpJ, i! ti Bi.yl
",fi,!'!'( "f,wW"" .radlag iaya
r"'"..v '.-T y'li. w anmaifiiaH roiuily,
s ...... .tn -- --.-i'
,l
iiarmr eu tMN-ntei, M't ttrt dtieiwlairt nni
belak tbawh kbit kt ki taalk amoaiai u biai
that Mlik lui ilo appuar oa Ua Urat daaaf
tliamlf ti-ra 0f the inl.l Court, tb ne heJ.Val
(jraenriUa'niti'tlie tncnnd Muaday pt ain
iiail, ami uleaiU bj taid ioklaB,iudifaiaat,wiH.
rr a;! T.T.,f.Tw'i.,B' h,", . f
...1 :'A.. ArTliBWSiJ.CatHt. !
-J" U'Mhiiiiloriutlr''"'tiI u
m i" uimnn tr.taaxnatieaBfei
!(; Inn i aiarhaiealt.' jjr"'. i-t.-J
af' ".i"nT' 1 . k 1 ! ipVui.-nr iphiii
auk atlaphnient ..) ihareia at tha tart
of roe idulntiff tiAin.t ftio entnladr taw'
lion
vniO(laidi.W. . Wabtitiailha aa .J an. nail
w-i.v, ."iia Mwi iut IP aoaaiu.i,iiTiiiruuirt
otWaaliinKW.n County, fcln5 lien tvuatiiad
and thoidiiWtutt lima iooad, filial. to
make knowa ta.hljaj 111 A ilplaatibe ahall ap-
IM-uron UtO Anlliiu: Of aixin.vt axrni t.r .Tirt
laaiCanrt; in Da (iHd at (l'enfilW,'on' Ihi"
'T'""'t ' aa.ia pieaniia
taid uctiou, JtulKRieut tall boeuautvil thuiav
In and tho cnuito idtachdl nold- '
. . .'" "inlor my bpid and leal oTttld
1 Vrrli1 ,u d oMniuaary,, At II,
r3l,T iatt. w'a .'iiIti'u ut V.z.
u,e.taIenea, ror aUuatill. ".. '
-J;kxW.V 4al4U.!a.'P-P
' rnrttianairVrnnfir' W P:.
AbMISISTBATOirs UOTICB;'
T' KTTKltoof AditihhIratlOBenthaattgail
U i imuia v. wriKbt Oeotaaeal. were
KiaiiUaJ la tlie nndeniined at tin, April
kfm, iwm.-of aie I'rtJmte t'otirt of lfa.iue
Ba wiin: .- allrHasonalndobttalWaaiaa.
111 b. : iiaii..lliaa.oa,tttt..t i;
harlni; ci.i.i, ,, ,,i -tltoaan-apt'
UatapaaMiriUil b-
aji-aiir' j
TJaa) aiita a
' 'Tr:' -Wi.ii. , t s
Cbaiii-.'! f . t I
oaion. aiMitiirk.il .. .utt
Uic in aud tor 1 ...... i. on
Ote Itith Uty f A .1 1 A Vm v ,
a ru Oayf...i u.a ? 'i , a i -
C.iit
.taiiv.
O iHHiii
.,.,.-4
:L An.
1 . 'ir-'n!i...u,-i T
abaytrMtiraiof Jiatatia Mm.
lr
UaSoi.aiiiRf th-rt In 't tm'te,
ami .iia.,lavl.lii(. 1 Jt npi. ...,, iu
OioaaUiaH,B of Uia' Btui that huniiiiinf
Mejli-li VftU.-ll Ann ..r hd.i..,..iuiul(M
h) B no6-rt.,-Iit of thestate ol kii.i-.n..t!
and It now imh fromiiiU State, m u 11 a
nKr?Z 7 A ' ui tt Jl.lit la aortal 11 m
im. trtn a-- , ..'.rvn.tw.at ll.at Utn. . ..m
awi de r, iinrrjill.ii ak.N"ll am-e. an
1fi.i' irmm (KiaUiartmar aafcra MMflrt
y ni tn aoakuirm Uietnof to ha haul nt
U.aCantt iluiueje a.d letaldeair"' err. 't
aaquaoa. ua the ..u, .a Mtda ol ' Bt,T
i. i.-iw. aao 1. 1,.-,., a.lwer V l
arat t rnfh..arir-- t?i)ilH iittoiiin
Jt.ia rurtli... a, inat a-
...r rr t
'"'pllahailMiBl 'Vial'.'
ofVW.lu' ind'euto, i
aVTiJal U-naa , , ., l:h t
I " kavrn fut Vivupl tb.a.M.
aa irj . j V
riADMlXlfi'IiUTIOiS it. lki,.
T-JUHl.Urat Aumiid .kralua. . iu.
Jljirranteilnioby tiiolTobtia c iat,wt kJ
term AjU. thai Uteaaul, iipua Uie cataw uf.
Julio H- anaViarf.. ,.t ViiMainv .,m
taut bani.ii clum aiiaiiu-t t . 1- .
tpi.aSaawt.iata at haiitby la.
taaaaniai.aniiiMtMi .v.iitii. u, 1
'iZL'"' "r.tf"ir "I1'1' "r" 1
K ttf piyaay
'."it "Blttl-f
ata.' .. t. u ii.
.e?twW-':.',r 1 A
i r
UPSTr.Tiur.xi.ri('
n the: ii- t.aui
... l ... ktun
gl Hilled Jokftei sr.te.ijiSi.ji i ,-ohaie
Cpnrt of la,., , foiiilty. kt,,,, himmy
notify aU iv.-, iiavtnvatat.it. ..a, at .1
eatat Pj li.iva rti.mi i,.-..uat.'d il fuirterJ
lfh!3 p'" laai, af-laay
jd-Ha i : -m
Vaaf f
J lit rule hU
at the Court
r, the d dr
4 aa0 4T -
XkaVtt) ttf lt?l--i:i,-.
! Iataaiiaiii"t'riii"
beture lii'iii.ii a n. t ,
Iluna. in 1 illuia, O.I iu, ir
of Aprti, Irt ttt taati .
-taid court. ,. .
i . . ' i
HolJ Chauoeryl fa.. yn
su,tn r!. l",-irk, et. al. ,-
it
TTTON opening lur uauvra ia ihi. -ana aad
1 J Upon ajhitaait.il i-iuanlKMiam-Hannaraw
IBiT to Uie all. 1.1:
tl.,a.,l tl, el nua i.,i Mnaaq
1 ,,.,1 wiif . -,. a amt a
n. rarki. Bii"
Waad.ki,Mr 1,-int 'aai.r.--i ,i,Hia.
tiila in tl..-- ,..i m aai i.i.i , i, ,1-1.
ridentfii,T nr. I ra coJ
aaid rHaai U i tiuni-roro a dtrreil :
ii.-tr'iii -.ff. ..:ii m.iMir itn.l ie..:,,:
I ll. -...1,1 w l.u. ll.kS IU maill'll!.". .... :
t l.ia.a, .a v.. v ut a i, I ..t belli
iwf MHO ii -1. .lei in at I . nn. ,
u.-,.... .inr e. i- i w - ,
ni . -.it aad eat lor in t .
la l -a 4 i a i i - - l
It i. im l nor onlon'd thtt t
lltiierl la iii-Vleir-liBr W.
'.-a
unaetp-i. i ua.t is tl.
Imry, 4n f , litta, Jt'tytt s.
, , Iliu oi iKtrtd halt M dtf of t ' I," '
,a '4 J at. C'l.e ii. I
m, T" ir, Solli-itoi' lorCklii,i(iiii4
!,'' it ii .' ' i'.i
t
uw a
ilVti
tw 1 '
m Ml.-,-. m,s, . ,
d illllllo :
I aale. )1
ii i M
t and A
l'-r iimi iii, ,
Hi!
, lit."
i;P-
r.i-. i,IW-i Or-,
'. i. - ti ed
1
i , '.na
.H.,''. b lull,,
a at ..lion..
" '",lr C '
tien . H3.
, 1 Al Ulrt
JrB K.
K ,nc C,:il ... . ,
. l
A '.ha. - -a
t K...U I V . .
AS attortnienl e
a-N-ae..!.., .
ikarsl .,
'I.u. . 11 -o .-..a
'V "J '-" -tJajllaa
?'Ww"t-arLaAaAstiic,
'"Ulii 1UI, V limCiitile.nl. atll.a. .Iar...i
1 !,t'a!'tt'i'.riiAi,ri.ijuc
I at-al ' V4 ' ' Jf
-a J i1"- r Tt T - ' 1 inT a--a- f r f,
i.-m. . :-
.1 a"" 1 . i r . .-
. '.-tt-a.v .l .
kr:,:7' "aiaara.ir cipira..
" T r '. a.i.iiMi.iiiiMi aaaiiiut iat
B.oiIi.."ly UM..-I1 Baii,y4.;a fenMW.vwijl
aa4.MfrttVl,vM.HVd T. JZZZ.
mu im taaw 'j u ianlHioal aa Ja t k : a. " Al
ii. rain aHiari oa lualaaia. at 3UU
.ataaiMi.
,.na ai. nil vinwi uq ja U4 aHH yaiVla
n..'i iia ttaiu iuii-mI n.. ) l.u. - iii.. md T
Haaajaimi .an Tm..ai'..aiiii..a.
llwaa,,irrltrii Irrt?'
.j. . f-niF i wMrriwriHwr HKmitiKV' at
ajaaaMiav kjiraatfr-taaoiltfn aVT ,
1 i.'i a-.ii.it 14 ..Mt.'i i. i.y.j.1 aiiian
I .n". -i-.'Toa .aiiiii Ti nit nl
I f.nt )jd ol . 'to inn o.;r iwr
I .l.anfm ai-iilant .lie'i-j mii,.LI f uMii.iLhi
I- aiii.i v.i. V1I4-- yiill 1, ail ,lt. TOOL-,; b.'
Jalo Mil vnuvl i rwiam ur- isaiu ao,i ru
aieiii .'na a--ii yo iui'" .
1 -" aaxitaoM.ie
1,7, " ai,nui apKta, at ntibj at iirmae.
IIM of naobaauPMi ihow no iBoonwuliuwe,
and oo pi ,- it itUaat IpLuutaTud
"'"f. iiauunliaw la iu iifOHvaoirirea aVtan
"leaf.' riiiai.:. ,f -.,-.- ;.iaii-l
- "il-. 0. il-". am uij.' ; , ,, " JO'' :i 1 no
M'b. , na 'li,uil -innlaj . .i.h'l .aaia kwI
t tila MjM" .tai'"-- a ,iaud rnvuii i-a
um " ' e ; I- ,ui.ifVH
. ' u.ij i'-" ni.ii ci. , if , , , ia r : .0 -J 'nil
' I :.'i n ..a oai un f " '-.aij.i'.
'. ' - ' oii. -..nil-- ,,1 in 1 .jvpfl
rftaa.aiiauvai'iii HM.NCtl'rTItAXKD 'EX.
in .tun i.. tatACX UUtJHU. .. Mb' .ii"ui
I or; 111- aavauia....:iil'
1 1 iu. T vrawia rfwano, ,
. IBK..
Jti-
waui j 'vta, -'aijl-aakji.avi-,
...,-aV.nlilraai Jbiaal -MrataKPi
Bw r7JroMrl tcoordlnr t tfac'ralel
JViM.AoBurryai11aa; bm,J
Ua (aal aaa.aaataaai.
liij ft J, M'
it um is . 'it--.
t'iia ..,11. -.m-Mii 1
.aD'l. '. tfil lot ten
t(T -lid
;rta 4"
1 eyiid 'o I
aV f
annua ai.-, -
VIM
' ei,i,ia"WlUaUa'8AjC-Eat?kUlr' u.'ra
rWiWanhnaaa ..aalatnw:iranM..'WM.IkAMA. .J
....i..KO Iwm'oi aatlira whli-Jraroi
r"'!1""1 ov 10 many aiafaMair aaard.'
1?" '. TOntC- nieB will lm AiiindlndiaiMi.l.
tioa to HlaruuawLiah M.aa u o-lt..,
aaat, Horror of illteate, or Korobodlngt of
U hi faot. L'ntiaaaai laa.ll.ltlai..aia.
jam. anil inaalltty t uat-'P tha ooiaf-d
mania oaoeietr. ...... ' 1
XLoCaaatitutloa,onoanwlwltbOMaiI.
M Wrakneae. rooulraa tha abl of ktaiiei.. tr.
tamriirilieaaaMt lurlaorabe tliear.tem, whteb
ih.I.alUwLU'H KxYkaCT ltlti lilt "b.
rialdydoea. li no Uwuaiaat it tubaiitlod t j
Couaiuupiloaor lu.auitr euaaaa. ..
' P ' ",.,. ---"-l -aw
-a.. JL 1, 4. ,
itliD jUtlUACI bi 1 IJU.
I in , rionaji-. ' . i
n I 1 a ft
sttU-a, '
i-attii .,i ,v 1. 1. .-i, - p
in-. 11 of t nl Mi irr 1 .1 , a.
fnunniriv.dirrin ntaajof ti. inoiiii; ami til
einiiaiui laelik-iit to the to, .,p.'iiir
a 1 up iiin.iia ut uariwl,ita m.y(.
fta.
)
rr rj
mm tl.a ivai
.if IIHMlf,a
I ill. I I .
re
1 A atiil
4 - ati uUiita
...lir a' j
..... -a S
t r J
0
"iA;'M r .i V - 1
i '- r 1. t r r
i .l il 1 JH r
a-i-MflD KV'I itf
pTkB p. S' r. of I. oreani, ujaartiaaiaa.
i. .in U. jaie"or "rotnaa,'- iiUUi a liaiv i-r
a.aiieoaiiauiiaaiaf. aail BO ui.f'"'r.,boi
a ii.. It It illeniiBVlrTi ii--a-.
r ibjt-ta aef n, n.n
aw: t uiaa any or tinj gnmsr . , aa. ,i,ir
1 l-i mirenn I ..ft , n (u ,i n or Heh
aaa vr"-'M""- i f J nta.nuiaur at
1 a tea r ,.. )M a ', Ilint'lioVa r?
' -... riYfu a
" " Im MbmI.I r ItwbaW - ,
t l ...,l.l lluiMllllHMa, " v
" '-:jrn v .,a.aiH.,AIM ..: 11,1 .
-' " 'i"'i. . "aiaa... a.
dlttra..- ,-e-.. ,.- a
1 v iiatlirl' '.jj w. -a.J-l
""Wi t' "a"t Jr-:jr,,(ijTamir-i.
'
L !' k-STaACT ftllffllff !V "'
UTikACT BUU1
M-
a ma flltrif mrwea-irfl
irOtTHD
'1 I A,
jtP
-.-"il, rmiiutie '- aUT-hiroa.
: i iiiK .i-.iB au Iia
' etia r n . .n a
itre it pa; ti, j ,,,,, , (
d, ji i( urniii IHiim i
Ic t
P
I al
e "f I' a
Liiai kuni
V-ull
- at oi .,.i. i c . r.vi..ia or i- e
I ut aait U-i. I .j-s, ... 1 '-J a
' . i.ipwat, and al) auairaruu;
I'. O. II, MM. Ill, , . ... -, t - . ti.
A h a ilk. All tit VIMl-l TUK UOMPUtXIOaf
, " fr- a of tha worst disorder! that affanl
a. -' n-ntnna uie eormptioa that aoeav
BuiiiialB Uiabboat. I If all ilia iliu....i
'Uial liveb.-.-n nixie to nni-initont Bnntean
rqnai iu r-nuot llh,iJHt;"!,D'd CoHPOUJiD
txiitA-vX yr ba;. ..irAUil-LA, ""t
Otaaalataa aad raaueaaaa Mat Inaan, inatllt the
viaar ot haa.ua aaat the aaalei-i amf-r.nraa
inn-..llat lltnn.iir - - lit, n m.. il-'.".... "
" IMH I,-. ,'f .. , ...
ilH.tO aVVV'
i-ll'iMt (lly-:
,i.a.sU-( at.,
a. - I til
i-lt' -
. l u.
i at in
itt tu-
if
tetr-
1
0
tr a. 1 w . .
...
.il' ut.
d , .
a it will p 10 i
raatttfiwai .,
'Chime t t f 'i-(.
Oil
' Wbor the I
' ;rla) 1
1 ... j I
lj wtaa. aio a- - '
a f Wriewo.:
T'l ti' W f
V. rfllll
1 ,arrnua.i . -
votlte t
laiiiA ,,
""'laTyr.
nad ,7 am..
hi:
.'fltrattdrtl'i ra .m
iarWoAaBdifi' v"
Ull ,"'
"iiJ li . Uf
Jul! tTaaa) SBj
'Af(er atltii twe'nV
llti'i mwi WW .
,iu;.iiotu
rtiluhftl-f" -I ....
UiBilnSft.Sr
Sold brail Dri'
I'm ,
i'.al"felikraU,.
V iiriT'ftla;
-ln f.,.vl
K-I.I U".t
i a tnipleXaarl
eaea aa' awr
rr.ln.nba.
r.ialraJaaUlial.l
Irlu.-t nerfMtlf a.
' u oair .Ui-d-
d to j.y pular lujtf .0
tNHphi Hiaiaiiahii
-M. a UMeie in MalUar
m fnia daer')
ii i.Brlialiln, '1 n j
t n:::L.!iiaiiiiatiiia fnwtt
taeaaiJW anla
anuakolUiJent in.
have raised tha a
aU,nuyru tiara
No 1 Cure ftv
f"- tatrfY'li"' ' ''i'
jr.
, -...-.al TWl
alti
.. i
, u rurar, Wona-
(td'Toathiaf
uia..; ......
4hia a rUekoaap .
HaC.QrihlnV.'jlli:
ot .1
1)T
'
fi
kMirntuauirtif
rft i
U.A
la -O-A... i , . . .a. '
e a"vi.a.iaa, ..
, taJ
liultva. Sua UCaila. .'i
.fbK ..:.....".lr...'fs
f. "fi.:i'-ia UlBia-fl. IS
hHPpraaara. . , . -alul i'oti-.
o.it ., . . 11
, WlilUM . t nuiia roriudt., ti
. t.riMlb,wU4a,ai4iUOBlt lltlMllk. v
a'tlhantii lErTtiue'ltTirritrS''"
. Si
t" :.i'o' B'j:.rtv,aa.iJ
I 'VlBY viaar'ii Ajji'S tbd) fcrT,
l .... . ...ut an
.... - a
eaJ
I 'IT" . u,Ur.1WhBia..a -ii.
, f arv P -l jp i leaaa,. .a ' Saaaw rTiMtfr-
,i-.i. -i, area.,. r:-m...MM.ur.
.' -.' i Uaiariik.-ariu 'OratuMUat, Vu
i i-. i tl eeaaa. . .:imt ....!.
,.i -Whooraiiaaaaahp- JiaiQtii.. ,
if r.-jttniiii. .'.'.aw...,ii.
. aa, Alm:C &iiitl aikoaalji. ,
i tn
uffl
. -
T aa
" - .Jrf'! 'Iilia.-ii-att. ...
l';aiav.ftlii.arjoJ lainjiloir '
J A. Kmriu,,........ k,
! i "V W v .rta, ttaakffoai CjaiiL.. -
'daa !. I. 1'lJli........ ..,,
1 , a. ,i aj'r!t
IT- -IB.-
'r -, .-ii .. r, a : ?'.iioHaiaaiona,aif
.'7 - tw--,oit lUai. a.Bee aauaM
, l u. .. . trf, , Jj,
im.iriiai"a Mrkael' . im,
w J.rM i-aia. j I
' . m, , .h- a, xta, iHilrf 1
rj s. a ., 1 4 fiatur..jj -a . fali
ffl.t.- i .'. tm.. aaaaK' Watar I
t'-alaaa) e I..- ...,...-
rV aaaj '!-
, a '
h"!'
k-i.ltkT
"1 t
I - t
-.a. 7 'a " '
' at tt v
" .-faa t ' lie I 1
a,-.. 1 ... .. --' , . '
1 -I
......---
wi.il. naia, a ui.i-rui . .1. a. .
) 1 . rl- . ,.
15 botvt ll 1 s aad b
. I. i-5 : -, , .a
w. C rf
tt.,.a.v. f t
YpT' lie nyi , ...
.'."'I
Vl ,
&t ill irnr
, j..-.. ) ,,
a -'
- -a 6,uy, k
I i ., -a-aw jtaatHta.
' " l-t .1 i
ai T- T .1 - a ( , .
- . it .
ra a.
I AMV. Wi
tno a,, ill u. a:
ori.aii.iaa. .
Boajir'-tT'
IM. ,
kd ..
i-a-t. r .
aia dKataZ Vl t f aaitx.ii
.KtrW tarow: "tin.. '
' - ... j a
A CWillf.ytliti'TT J : taaUaTW'CUar.
ft A n
Laant-a, a .1 UUJj ArfQ '
i.tl
never1 t
an ......
'ILllUi.
'. . i I . '
I Ja.i--c
-it I
B"
Ih" .Hi
a ii
MB tl 11 1..
, h-fa tn
i, ta whom
i 6T
rut,
New
- II'
. 'j' a. ,
I .L" '! P
' ' U3 tt. ,
t 'it iaVa r.''
sir, -"".J. i
Mo ' Wl
... " Ir.' .-A 1 f K:
n-wl lVatera Uklfad.
.,e"ii aWi.hl.jH,
t 4 A la; '(bS
a -i O-laana. . "
AS - ,
III.
J I A
to A . .:.. i
''Ula
s
6- tfrrfl
I - . I
J.
ill.. ,,'
.1 1( .
in . Iw; '
twMia ft.ii
imii. 1 V -' - 1
i! . itr . . s.
' .haTrM,.. . ..
At,inii-!n j im 1-
.-l reaaaaaar-tbai .-n f .
i.iira pufHajBajjla-., t 1
4 "-' I tnw c.mlHji.iil a .4 g
J'iUu ,t t,od Bur 1 U'k It,' at
1 1V U atuaii aoaet. af 4jtpaonfiU
nth, ajalBsed al.sn't Uuauottlt,
1 . aitny tkin , litai to Dim). as-
: a k.
iaf I
'io.viiikji 8ir k whUefelloif Mr
- vw, uiHawr oy avy owinga
fr.ijr tyilooj. I
Ultt ItMlwUAt taT1
Touimb well b
Tt
taytnifauen l-ag on, that I uiiiOyoa (ojia
nt of tf opottlavaf dhS aieaM aaiaaia
aijjrriu ..imij.. .,.I0Brti " .j-
ntraar'arS PotriTnf Cirrpd
..U'U' a..
' M j'reu'..' 11 ,jai J
) ' -i ' JH.'wat f no i at attretf Si
v
Hi.
.etf
S e' . Pntftyl h, tlrren
11 fi! I'irHiit ;,"5i.-.,
. in
ton
our i
't y'pa by larti d(.i!- wt tfau ,a.'
ft 'rar, 1jnaat,rna aataraa J.)t M
3iWiIMeW tirt; Jwb,j
Icayaiiw .fifaf xjaxjiaalitir
n-(, UotUut of your t)Tparia cored a
froai a tfaiM-a bklooBtVmti, attjaa'aa-jhr
uenrr.ri ih Ors!. 'i'u
laiuciir
Dl.n t raa,1alTa v.' '7
WaatiY'a- rtojA aJea4ftafaaByBlJa.
-larrtor jour aa-fBA an anyfnf i. hi and
Jouriartainuirvta iat"iiwllent ailetatiro
la Oi iMMMiaaa fauitiaBBaV'fi wkiek-a
4ry. tvdaaa trouHy; na atBaalaUf tn ah.
atafc IwMHQf th, JieulojitieJat V,",
.v . ataii; iTBterata aaaty. af laTB.
aritaA',uj- Kaniraaoe hrffle awai)ii(it'
wajaajiaatiha adcfraMaiii bYajh.. .1a
BJatreMoa lyajir Jtaaitoea.- a 4aw
laawltiiB mj lrJMw'jtJewiti( tfr"
femlo'iWr1tojTnardu-Si-V. '"'V' V
Blaard aV'Wrnm.,l41traaAia'' r 4
WlttajklMAaaullreiaua ar Mm aw.. I
IV , " "'aaj 111 HIT
tlflli' rctr.a.iet'W
jenit.thaaa-xaaipla.'wMihB fmwr-
krartot artapaawa. 'Our bUjrtklaa ftoaaaA
aoUiutg but titrraaUua,.ioald aifwd-wiiaf,
im. na, n,TiBtf IMH '-
ktrtimariiaanan -.,. ,:amiJ
evtnaju, .AO't t
'at no j; n , ..
I'M 4
8jrpuK;(h-v--
S aw Oabaaaa, itiw Auaaat, Us. -
Ph. J. C. ATM: hlr. lobaarriillrnaaaula
alia the rpiooTyoti nwii. au.t r nerl to
yooib i.f tKaaCvet I !m raalituil with
Toor-fiar 1a'.,,r;Cw mZ . V . 't
. ir.Tr i- .a, aniri- ftyHt-iuy H-ttejle!, Jjp
f" - liaawiBl fw KliPdtat hwwinaia.ai. '
t'..ia)tti' fc,. 'jStavfy wflV.Wi J
aiaM'aoaaa'rl.' - 4 ; . aXd . j
tiuruijiinv im ... i l. ... . : -
1 . . ..... , ...mj r"m wMaa a.
aamaaBie-f-nar.T- mea-tiialiir . .
KaWW htai t p i K,Mata, Uaariar.
iardii, iik i, hly fcisiMtr-aiiee.1 . lilmiln'i . a
tuftj ;4k'Jj-W altaekaa rrerTlu,y
uiW.,: labii noatted th1pjwr,t4)P,t4
"t sW.$lUi, to
tma lieliov "tlio ditiniler anrvld umi r. '
BllTilrfjtirfknnifral 'iSui R'rtiXiei.fc j
r
illel'fi f ni-
Oaatk "ediiihddWii an, artioi.ri. f I '
li..,.Bi'flnaiBafei afau. 1 ! '
Vtf "TiaiUgK HS4 Ibritawtaiia OJaJ.
" " 7 - L -
ua.. aaaay atil lie. ,0
Ta(flv- .Ttri'KfaHar,Uii,aua,.t . -
H,, , .......... ,. a .
nd" WM.iAievia at-.'' r .
laiawatiJW.-t-;
a.aiatiBBaaafprrt art,
bi aaiataoa frolaf yoBT III !
aeaea-t--,
aatVrAaaiwtreaaraaaftoBaiueM
nil f Ma'r t LrV-fslBiai.a- a.i,.'."f
-irtaad aa fr l.anaai i tn I , -
-.jiina-...ai
r" '-. af- a
tai - ntalaaiby: Giii-ta;'IaI,lTrr(,--V.
. .. . .. ..!,.. . . ,.
' ant .-pi, Triinaiiiyy llift '
diinTf ii iiiaaaaa ill n i ii n -i ...
r-.A. if-arBrf.t bt bi.'ir" 1 5
t..pl .l"ilrr.nlri HSm '.'-,
a,. t iitMur r., , .eh aulh.-ii tu aaul.it r)
a tuaraAuui.aii n-ai
I, until I tro.it yuur M 'X
i-n aiiB'twe-artat,
t MlWt(i
oaatnaa ituu-i,.,!,!
'ra ( l at' .-- I I
lalitana, i. i -,Aai'.
riin-m-iliiaii
:iSll0rlt.nil, W,,.:,
"d ir-5'i,'m:twti aa
:-.T
I'll
'in: n-o,aVBir'l: Milll I
, fouling m .--J ura.
iiaumii-iiiiiiwanak, r'
ewer ranta mini .ia-T' 1
H'
ktv i ad ui.biriU.
e,tiu oa tiniii )iMt, andt'iy
' inane tu worib tr-ua-ri Hy ti.
' d t h-a oaat me, aad Bat ii
. . , ,y 'i end aa i Biaka aaw -i-b, af
1 I. . jui,j ,;: luahatt that tea
Iwauul-ai youlii..t h.vii a0iiufB ,
ot-miTai, ianccir i Uitioi
r. Dbsat, UicoraLIon.
i -I . nurj Exfoiihlton tt ,' --
.. A....
tu -aw.
i.Hll lr.
ui-aaiiiraa at Lh-e fi. aa.i
t "-"IP, lio
...it a "-ei a'" if-
'I!
aKtealElrtj
i'fal'aKI l.
e rani-ark i. i
' n aiaiaa uv i .a
... tlie. Il .lire,:
. i T i i g
.Its v-
'f tir-t rthai f
... r at li
t
BaWHfclMwa
lre'
1reara a Rr. . f),mia
aBVaaVafkataj yfwmmm ,
T'f W.tTa.aikla a-kli'
i
A r-i-
c V 1"'
f ' '
1
'
.....
1 wt ti" t .
i f
fSaaiwaf
'I t,
- '.
. of
i
.
.i
i m
!. ii
H' "J frf
. ""i'..J I
'fa .:
'
:w' ..i '' . .
Waaar Baai aa-i ,
aa iedlf,l
li,;, :y.i aa... '.
I , '
lb ' if b
Ut. if -
T... i. -.aa ) I i
, A.fr-yr, ;
v.r ' "- a, 'j-
tatr .
iaa ' '
1-
wlw .
.4
TT--" aaaaaai.a.. A ' ii .-
-' a-,s a
flli. aa fan. ilv1aj Baaaet V '
F i 'AMt,Ae;.t'?jA..''T.aiir;r:
n d
1
aararabMitiTduMa, rhWlaa),Ja, ;
A VaVik ata al. , t .aa a. '
. i'.Vl 'at f,1 'Ai . ,- I i , . if, V A: -,-, ,
i " ' '-' t r ta ,7. ,.a - ,
-Taivirf' ft' i kW. ' atfcli'l it "
r .1 .77. a .. r, fj
.AUtthu oAir- ..utihli.. -) aa-, ' ,'
.ear-...-. ! ,. . w .s a'v, . -
JWa?aHp,a j 8, "
aT.nil atuta iav,. ' kMtloa and hainurai,i.wV' v
.aa. ... . , .r. rar-i-T .
4
V. i,JL,.J.r.-t --..-jr
. -b.a-at-' 15 4t?-' MiJ aj
'. " i '..,ia,J",'--'.
t,i. .- - ' .fr:'aaava'
V''
ir-
laauo
-.1
.: t
w . ai ii'
iVaJ-t
J
ir ,
'
I nj
' V. i
T a f .
l 1.1 pn-H '' J
'r.Kr:
" ...
"iiini--
iT-J 2-
. ii ik .
... nti'du-'T
'l -tjL' rt',V.i a
Pika)laail
IV-..
i -aaa.-H',
aT.
.rf "fl
"".atlti,.
Bl-t-1
iyilbavd A '
kaailyilu-,
f aai .
. -! f-.t'TJ ,
d lSuil
.i',UiJl t'ist '
. .. '
Vi ' ,1 j
.'l- fai :
t
- a -
ILi
;.. " - f'
V i , ...' -J i L. . ax IT V a
,';i !T : -i;at'- ,
r.Al
at a.-p u .1
ta I BM1 ''If. It JV11 " -
ri 4.' i--
ii-r-t CGyl.tlaj.l lii
AU.
IB
1
r . k' i
b.
i'-i r
i -Tk .
, at. ,'i-'
' ,i V
.t
fl ) o
A 'w v .-aa-t -i' .fc A
r J
s
a'
; 4
a
a
:i?s.
1 .
. .j-
r
1 -
It

xml | txt