OCR Interpretation


The St. Louis Republic. (St. Louis, Mo.) 1888-1919, February 26, 1900, Image 9

Image and text provided by State Historical Society of Missouri; Columbia, MO

Persistent link: http://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn84020274/1900-02-26/ed-1/seq-9/

What is OCR?


Thumbnail for 9

THE REirBLIC: MONDAY. FKRIMWUV .-. JfiftO.
I.
V
ii
I-
li
FINANCIAL
THE
American Exchange Bank,
i!07N.nroad787bei. Oltvonnl flnrt St.'.-""n
HALF MILLION
Full Tnld Capital find
THREE HUNDRED AND FIFTY THOUSAND
Dollar Surplus, t-oncliirtlr!-: It i.i.ini rtlone
strictly ornmercl-il linn, lo.inlne money In
modPT.it". Amount to reputable t-tiHlnf""".
boiwoa for legitimate. morotintilH neoiln. bus
rtutlj adeiefl to Its linn of patrons', and to-dar.
with total resources oJ over
FIVE MILLION
fo'i!c!t- account". Dj-rimislnt- that ail huMi--"-.
lntru-tnd to It will b trvatnd n-ith courtesy,
protnptnf !. accuracy and llbarality.
Interest p:iul on time cerf.flc.ato-
dirrctors.
a. t. ui:i.i.i:i.
i.i.o. .i i Mtn:,
.i. it. ( . i.i -.
i'iiitio itn.i,Mcrrm.
n.tMi:i - iioi.tn:-.
. It. Ill M W
A.l.lil:it llll.I.. I'rr
iOEjbJsrsr,
GP!TSL, SURPLUS fiND PROFITS -
FA
40
5itnrday IlnanrXnl tuotntloas, lo
nl nnil forric "Ol be funuil In knv
4a pnppr.
FINANCIAL
WANTED. IJV A lR(.VilNKNT
NEW YORK IJANKIMi AM) I
HONl) HOUSn. TO REPRE5UNT
T IN CHICAGO AND VICINITY.
AN ENERGETIC AND EXPERI
ENCED HAN. HAVING A LARGE
ACQUAINTANCE A."IONG FINAN
CIAL INSTITUTIONS AND PRI
VATE INVESTORS. A GENERAL
NOWLEDGE OP INVESTMENT
SECURITIES REQUIRED. APPLI
CATIONS WILL BE HELD EN
TIRELY CONFIDENTIAL. AD
DRESS, BANKERS, P. O. BOX
822, NEW YORK.
MARKETS QUIET
PRICE CHARGES SLIGHT
CORN HIGHER, WHEAT OFF
xviii it ".t - i n-im-i i.i:h. iti r iii.i.
mioucii i:it: ..m t
mim: w - i.ow i:u.
NO NEW DEVELOPMENTS.
n:i:i,i; -iii.i. in i.i.i-ii i nun,
hit 'i in: m iti:r w ui nrr,
'inoii.ii ni:iii:it.
OATS STRONGER IN TONE.
niii-
I'tiiiiic
Petunia. 1. h. :!. l!"i.i.
tVIIEAT -Ma;- i..ti..l at i: ami .lulv
nt Mr.r. After tli" fir-t eff'-ct of lit." cold
Tiave boat.' ha.l ims.-..1 ruvay an-1 it tas
sf-n that -nttv.s ha.l lir.n prett. pctuial. It
look'iI .lifffrrnt to tradf-r So .ii'l thi
alilc.i nhPii It u.t-t ywii that thot'Kh Uwr
lwnl nas only til louer ami Lonilon actual
ly VI letter, both v.ere dull anil loaver for
c a-h aii'l not .t flj;i of forei';n liuin; m
any of Ihr niark. t" The Uverpool .h- line.
t'H. Mnce WttiiiesOji.. a. neail -rt
a-- In America, eo.ua! to aliout l',e. aain-'t
3'rC in "iir.iBO. So a- Northu.st.Tn le
ceijits were tt earn, against i2 .1 m..U ig
and rtnr. a year apt-iiu o.vn only S.I7J Int..
a-rainst ;.Ki lm. last car -and Tans l'r
lower, sellin: onn Ik anie fatliion title oain
and all the r.trh Ji'U.inee Cuiil.I. lot ilav
.till i!'iii to C3e. was olf. re.l twice iiikI
i nt tat. n at t"..iiCk-. .-mil July oh" to CS-.c.
T o iall ftnm tills tliop .iiil not cirrj
l.ruej m iiiii li. the lie-t "."iiCr''.c liiil for
M.li, and t'.'s'if-t1c for July, hut no pale.,
:itx.e '-.- fr- IhiJIi. i:cpt that the laj
clear nu t wire -4 .. 1 lm. in flour and
ttiicat. i ..tliii of an cn-ciuracin,- nature
l.irnen i.i. wh. fas there were nhim
i-C'iiir.tBin-; l'.-ms. All the I'ontinciitnl
arketB wrie lloer. from Aittnciji -e off
. J:uila,-I'itli .e. and ;eilin . Knijli-li
coiniti tnaikt. wete TV lower for the
-e.k linn ih.re were in.-iivtive larj-f
tor!.r.s j-hipni'iit. for the w.e!;. Ilcfrlnihin
lilacin-; th' in at 7,".-.'. and Hinotnhall at
7 .yi.n'i lm . l..oth uniting in the Matemrnt
that a l'lict' liietia.-e in amount .iilo.it
would I... wen. -tatmei:t on the .ash ilt.-inatKl-
w.rc hearit.li. a, little bii-nu-s rc
jort'.l anw!!ir. Xew York p.ii.1 only 1
loads laken at the m aboard lor eioil. The
l.uwnc l.v h"rt? late in the day had some
wlial of a tlst.i!tiin7 eflu t. but did not iall
j.ncc.i. M.iv void at t,.V.!.S".C -iml at clu-e
tlS-V hid. July a oitcreii at (-r4;i.riT.i .
hold later at '"cs and that a-ked at cIom.
Ca-h mirket lliHcU.d. ".t -k-. and M tais
local. The little choice ciuntiy wheat mil
inaintaincl in price, hut iltmand erj I'kIu.
lr:ale tmall fiom cl.ator ir..'t bu . inciud
ini; Mime Xo 7 ted f. o. I', at Ia price, lly
sample mi til. . Xo. ; red. thi sltle. at T2..
Xo $ tfd tJt71e. Xo. 1 winter. '".oi'iM ; Xo. ; j
ltaul. ijfii.l. . X. - -init--. 61'iituc. and hard
t7 . Xo. 2 .lo . tX'.t'.Ie.
CtjllX TN- market wa tron: this morn
"
l.i-r. li.iii-: .-S6,:-5,. bid f.
.
r-cllin; at .; . int-. were ...nance-, it ue. i
N SAVINGS DEPOSITS
and "k'Si'iC reypictlv.lv. Jlav tlien t-old .tl ! lir itt.-tl.. j--i i-tatins and .atiri-
?-... and Jtilv offeied at m-,-. but i,,, -an. ti.- nte sU-mt an.i w.ak.
t,,,. .i.l ......1 ,1,-6 -li,.iM, - ""- ci'.l.'in... iin'.t ant ii-att. I'r rr.1
Mi. Ml weakne-s Miowii. t ,,,, ir, , f.lir a,,,,.,,,.!. anl ta,.v ,,ii,.vt ..:
i:ecelpt- at We-t.rn tnantet. were .,1.0"t J lU,..,. ,., ,ir cn..I. ai.- uuil an I ...
lm . an.iitist Jr."J lm. on. ii.ir ;i"ii, WjH ati th. m.iik.t 1. eH-t.r
bu arrivlut; at -l. laiui. .iirain-t r.T.'H-' Itu. tv:t..i:i ''niHiu.-- .!ult r-otm-i i'. -t. t,
last vear. Shipnicnts wete :".. bu. Irom r -.ire- .-tvl i,M ilrm. I.ut n . uMuri--Ac'tcni
market., and l.'.jl..-- tcj. fiom the "!' f"i-l ei "'''";.' ' hft '" .','"
,.,,! l.nirtt"- w-le lil'tltllil'. I".l 111. inatk't -.a-
"- ' f
I lirro wa iillio OMwir: iminf-. ."N.r j
.oil. li-poriiiiK ij iti.iu-. .lllM i-ifai 'iMiri-
l.ish -T" r.v !- lor Mai. thotisti III. it
ask iM it- clti-. July uhi tint Mttii4.
;it iip tlntf ittTen-'! .it iTS-ffnV. .it t!o
J cli( at JIii51tv -M.iv Nu. - while. :i'4i
SIfcC Md
,1-ill IH'Jlki't ItOi 1-IVnI. -k- nml :t
ar-fj litcal ant I 3) i irs thtuiml
Vicik .mI
Tr.lfk X
cvuoRilh liwi ti - II n
r ivliilOMill .it -1 . wiii In 1 ami tti.it !(
fttt-t !r M 1 .i.inVs. but ro J oftr-re-I j
Si1.-, with "If tin- In n 111.
tAT.s t-ti"n inarklt rrt-rinl -.tT -
u., aaii:tt Sr.7,ri0 bu. one year atti-lS''
t rs MM tn f-otiM di iiiiUitti .ihtit.:"!, i -aitn-ni ;.. t-iwfi w-r- i-!!? noi- ir.ii
but rhu.iMi "nsi'i Mi"iii; .mil li r tips near- j ;!-k n in o-ni4il. Moti .; tjn- rH-itt- -.iw
m .ii,,- r, ,,. ,n,l Lull ...iitiinint --till - X ,l -f-intinr In c..l lnan.L a.-I 'to- t.lar
m,,l,.7i ii1 ' . vlittinclU Mill ' KM ,. -iforc n-l n.lia-Hli..; uin.li at Hehi
llcnliflU. Ri. M- ki'Iil I'M Ob Up. ami .t . ,. ni-.t. !,, m v. m.-nt .!.. ii.ikl s'ai,.,
rmtio. -ii itr.
r. it. : i:.
.i is. i . i.imkw oon.
.. . Il'l lll.i:. .iililfr
I VALLEY TS
gi i i.t-
4EI Ly I " t t r if ni
I -il ' ' i.l . t
I ..i. t .i I i .ii
- $5,500,000
- YS
r . nifn i "'.
'i i
. , -.
i.i. 1 . . I-,
i 'Hi- P.. M
'1- .I' t . .
a-i" ni.ti n .- ;
f thi..-.i-li
lli. I Si'iili. ii
--'.. . Nu, i. :,t :
t!
.!.'
' 1 t
I. lt
I ,
w
!
ti.i
i -.; . ii ' . .ii .-'ti'i
..1 lift til llU.ll
mark' I Oil itk N r
J!'... No. t Ntiii'wrn at
'"' ;'. 2 nlnt.- :it S!ftiii : N. Z !
-'.'' ". . X I '!. at H'.ii-JT'v
l!VI"- X.i:s.. uflrri.'S at"! in:nkt llrm.
:i:i.u X". 1 sihltlr K. MtU- at 1". 1-uili
-"t it .1 to urtivr
I . ill'l -I..al! ri.tliitis liir.; if li '
iin i. .. ..,.. tit in ., .l.im..;i. ji. an I that
n.i'.Iilii;; .-.tr.i. l"":'iBti buiti-. matU a;
a -t.ituKtill.
''i.n.it!i,iii .ii s..f: niiit.- wh it tlnar
r. a- rill.mu I'.it. nt.. iil.liS.. ira
';. M.!. I.-.; -ltaiilit--. ii S1.I3 . .1. .1.
J. r."'.: I , and ninliuiil jl'tli.V.
I! ir.i nint.-r. 51". tu t!."t fr luk-r .
t.) 1.1 .; f..r MLi'shi. irl S! 1" t $3" :!
!.. 111- all in Jutt- !.-i
l: K Vl.)ri:-J..libui .it if, in 1.. smd
"." "- in lilil-
!'."iKVIIKT ri.nri: lCas..rn j.iliWn-;
a- .". 7. ait U.--i-r at .". tr Mil.
'tlliyjIKAI. an im--I. f - I. J!-W.
J!".'., .arl iiif.il. .rll." an. I lumilii.!!.!.".
Mll.I.r:;i:ii St. -l -iml t'.rm. Sfjn'1
."' Jti4- ut tit hli'iim iltiiati'l iy
ni'tjfr.iti' Sk! l.rj:". i.'iii;)' - . a:iI t'lilk. il.-.
: Tk mill. I.-jii u.ti'.T' . ami -.lili. T-"-
1IW U ivfil. :"i toi - liK.il :m.l "-"
i'ii tlitiuili. -lniipwi. ""; Kin-. It b,i M'.li
1 iiit'iiuii; ami ai. asr ail" tills m rmn
at the alttllilatK ttf tla-liT" .v..- tf--ttftxl
t" thii-v Mini li.ul to lif mil. Th
in n k I itv. If h fil in rlia!:. Ibf l--t
-' .!. X'. 1 t.i chiiix in d't'Uii'I. and
i..iAr 'iiMliti' -ln. I'ri'-f .i foil, n
Tunctln. til 7.jl:: f..r chmo: Jlllill."" f"r
Xi i. Ji-''iii'.ii fur Xo i: vif'". t.i! V'i. :
t r.in. S ji f..r li'iii . J7 'T..' fur - 1
(j.TVlT f I I X". ". tl.Mlif t.i cilcilr i!l,ii
1 till
I v"T1? VVI..-it m Itt nt SI TV lint, sil
j Tt .t. i., at :;
1 .r:.-. SKKH- I'lsv.'i. 5-!".' for pour !
I 7 ;.". t'tr ihni.t.: r.l tii. -K.'i3"i in huff
jii.l JIW'J for !i'."f. to Jvi7 fur f.ttu.
I'l'-mati irIIIi t. Jir.ilSj fir prtni": II1111
j ".ir..n.. i.'-rT.".. . null.'t. yi?K''. timolh.. IT:
. - M
: r ax.-i:i:i -v.-tiiin.Miv si :.
Xi-TDi: lti:.vx--X'ltmna! a: Jl li J"r
j lm .r .ii lot, prlnif n til;,
j II I.Ml-.-.t:i"I Lat.M alf it S4 p.r M.) U
I l.l:.IK --.. .1- mil a .lull llou. thr.
j .r '"nii.al Ini.l -.'11iiik at SI 0 Oth-r
j .i' lii'tt'iiiH t."t tiotalilf alii. ?l 7' a:
j Al'i'll --'ft JlL-OIlt Cllltaillal'l-.
; -tlMII.TI.Il A 'l.-rlinr hi Murol' lt.i 'tad
'il.', tlaiii-li for a round lot, K. -t!d. Jl Si
In.1
M111 riaiMil nf I'm In.
II',ii,t J-' it, n: i.
!.. Wli.!!. "rn thrt cnn
l.'.a.
-.Z7: 'T'H Mvi !tl z
37 -.. 4t ..! il -o 1 3C7
4 -t tM .".. 1 Ol
. r. v.". 1 ; n !
3vi 7".;." 1""." x-.-'
-.i.) 1..l 7trt t.r..
i'1.1" -ri."-.! !.!. rc
ii ji" 5 v:i ..it
. m ...1 1.1 77". .. ic it..-.t
. r ,; . s.tu
. It 77. I7ll . . t7-.it
-I.I.-I1I-..
Tr.t.!..
Itrtl.'lt .
Kanfaji . it.
Mllnntiki
MinD'iIM4t .
."lluin
Snt V.L . .
tTalti'liT.
riu; firiT'itU .
lUit'tl . . . .
N. c irk-ani
itvt.m
X'.np'itt X-w
S.3 tCCiti
-I .Nl
kt; -.
t
t: i
1 :7 t
..-I V-
! I7i.'l
I 7-"i
'.7t
-t.ii'U if c'ritlti In M.ti'i.
T.. .:- v- a... t
It Ifal
."lfl
tMts
lt-
It III. . . .
""nlrat ftra'l..
N 1 la"at
X". 7 1i.nl
X.. : ..Tt
X . w till ...in
X.. -it.
v.. i v.:-:- .
X.. s ti.
i i-7.i t.r
1 !.. 'li t I.;
.1.
M .
Ii. 7...
U'J
-"h.Sl .
1. .".
J!
f.i. 17
-1 II.
??i C7.
"...I !
;. -
71
-tf.7U
:7 :i
71
!- "
37
. Ti
1 .t
.l
lt J p'tit-iit if I'ltitir.
t I ...ii - IJ.T.1! 144- i'IiImc" I''. WU
It-fiiM- I1" I44 M'lwn.k- 7 -v"i Mil-. M-n
nffii)..liii T.".T Mil- X-v. Y.-i -J.VI l.l.t- .iimI
-'--:i hi. iLnllini..!-. M'"i I4iU Pl-iUoliltih-i
IT. t"M. lt. -i. IS KM an4 t-r V X-w
-iJ.t- -tr liM- unl '.rTT k . Sv.1- it Xt v-.
1 i.C k.
! riff mi '(.Iiiihk-.
T-i-f foH.Aitic tW-"- j4m tiw ans- '? x.i:
In iu'uip anl tah ratn.
lllll llins 1 !!
lrMa. tatur-la. J-!tuit .
M ..nt IVk t tl !. t n
JIr v'. i .''j-i'-'.Vf'. .'!
.inl. . . Will -.-- , -, -. a
.'..ni l".-h 3n - 4 it
Ma .tS'-AaVa 3 1.,!'. !U; .1
li-tv "-.i. a J-.VS;74 c.Cita
Oir. i -1 ri'. n . . -'. I
lla . St.-i ..-(7 . -I tf I .
c'a-h nli'iti. iwn and oatt. t-,riM:
I tt Venr. Ilka Jlilur-li
MK-ar-Vo I tl i', fe 7Sii.l'- 77 .1
x.i : nil ti' j; ;i- o i7i
.. I -Imir -. ftC -. 4S'i . flu
X.i 7 hl.t 7 Vi- . Of-T . tft
X- 1 liar.1 --.!. ct -is-. i,: .ci
'..in-X-i : tl l 3l,4i. . -I'jW
n. . . 1 s. ... I-'-ft
x.. wnit. "'- ;t',.. t,ii
N.i wlitl.- -" 5t fl .-I 11 .
ott- v.. r . "' " .. c 7tVr
S.. . -' Jt 71' ! 7llc
N" N.'-thTn '.- tii .1 ,!.
n.i Mt. -at-. :i . i .t th i: .
.N" Ttlllt- Jl ll'i' . ... ' '..
Ni. hit. .-,..-, 71- '.. . .( -l7.-.
ON THE PRODUCE EXCHANGE.
LlH.ll
;unl
I'iimIik-i .M.miUi..
ii-
1
-j. . in -it.- v -v ;
.i 1 .; 1. . -1 .it -tnl
i--it.i ..
tin - 1 -il !j-u
.. r. n..lii.i:i
..ltn"l
11 l-I in..
Jicli- Thr- r nv
I. Jii'! i-r!
Jn' '
i;tt t- .t k.i't t.j"t trriii: ii
1 ". p th.ir -t l". fr-ii fi-cEin. iiW ma.l- Iml?
lli t t- ! I.U't'.-v
I. t.nfs ti-p-i- til: an-l now. iilt 11m .t.ttio-111.
ti- ira-."
si- t-T.ii 11. jih j , .t.uiltiil. Trt-
. ..... L. . ..... ..... ...Ill .. III.... . .....
Ml - j ioi j ii j-ii-t- i-.li' i. it'ji i-ii,n-i --"i.o.-i iMr ?lti(
.11 allMI H.! .,..rrf i-.. im in., tti.irk. I :.Tiirti.i l"r.l.- -.
i. ------- . - - -. . ....
nut . ,'iiiiii..t tii tn.Lt.i t-.oii. t. t-.m-;
maL Iti.-itit. ftitr lit'.v ..till i1..iii.'ii.I Ittiitin.
.w ram-.
ni
f-U-tJ
J 'rt - w r to m m-w ha t
itttn-r
tku I.i thr . o'.l n.ath-:. th. r t a t.. tK-l.t.-t
1 Ntli for lopi anil J-Pl.-i-Ine ai-.iHint.
(in.il:- f.m'Tif. fjui-t nnl -tal-i.
. iuIh rrf M.rln1l au-1 .ntk a l-otii th
r ! - anl th lMr..tti tt!- li.l
I Milt 11P Wlk ail.) III- .Ull ill-.-Vunl
1. w 1ili ii" t . t . rcr .tilt . 1 t 111 init.i . .i-
U an-l thr . at .! manl Iifila l..r- Ihr
V a- "-a lr .it Tt -In k ntvi J. - u -
i. in Pr.lt- 1 -tn.in.l a
m t l.i" i.ut M..int ti - ji j
ttpnirt it .t) 4-i-r in iik-- uli ul
tit. r
. Si-""- I
..n.i m-"-. tt4ic-i awj tia
FliW.'CIAL.
GELLA OOWSION COMPANY.
iim oiii'imc i i:d. tin i.. pr.o.dno.oii. rui i i
COTTON, 6MIN, PROVISIONS, STOCKS.
W i tiff i
f-nniii v ii . i.
r at:.! .
Nt-i Iv ,. , s,.tl.i- r
'"""-' i m.
-I- lt unit . . ,. , ,i,,,,, , , ,
ir.i.l. ..-i .. iviiih. ,
1'" M.J,., l;. , , mill,. 1 f, . ..,,
r. ' i ; n. isi.i' m , r ;., .
321 PINE ST.,
1 1
tii.
: ii..- .
kit. IH
...... n ,,,,
- wrftii..
rjls ..... ,, ,,, , , ,
'. .hin-.il ... I. ...I ...
t )t Itll.
u:.l-
i ' ','; 'T 'T """ ,'"'1 ''' " -"' '-f.tfl. a!
nu.ii.n .1 ,I,i, .,t l..n..,.c litll- r m.i.i
. "J. C"a"": II-J ' fill- j . ..tit ..n-I
"f. I'll I'Rbl . -.1 I..I.. thn, ig . mr ,nh .
'-". tfNl t !. lU'ittt41
tli.l v r . i .lii.i mii, w.al. t.'ifl1' nt fit-
.l. ..l r taulii. .,. it,. ,-.BiM.,i lu-nt '
W...I i. n. Jk ,.a th nr. , cra. an4 H-li .m I
i:
!. f i nt.uti tn th
4t l i.f i. ..! a i ir
!. slf1flil fr l-r O
'! i niTf
Okw lr-i
iff but - H
. j- .1.11 n-i
.! t.rii i. k -
lilil ro.litfl.
"fl ii itnitNl ttm4iil. n.i t'.ic
- il ttl cr.nl I:ll t-uti-r ttl
' .ili.I Im ; .... .... .
ml rt.fA.
Ill I!
-I
i . Otnvrv Kvftn
it v KktiMP J. .
R.i-. ti- n.ii
!.-.! - .. . miti
H'utt'.. inl.Tl .. t..
l . Ill -l- It
."n. I - .
- fr.
1 i h- m fr-h
liil M4 ... 1
m lau i. . uni!.'. k -
i:i i. l.'fl. t ljitiluiK-r lTy l. .
x. ...fc ml! tti.ttt !;. swm
i.r... 1. ;.,...
1
?"' .'" ." ''-. '!" "'
51' .
,'-' . tr tn. .-.
,, " '' 1 -- t I
11 "' ..-.. I. . .. ,....
- - .i .i. w. iv ;;. !,, is. iW
. ... ... ...1 i ,...... t.. i-w 1,., it..
m .'..rat' -. v !.
1 . i-'Uiic nr- K..
'.I.---
.'
l:.l
. K-ct I. jt
... ..-.'..
1 j-'Miicc ...
c-! .1 ..
.-,.. 1 law
iva!.
'iM... aiii-i .1
!-.. '..- ttl Ml- li,
; i:..xv !. t fm u-uLi
'. I.. . --. ! ; tu
. jli'M'-nw ,.
""
' tk hvlii- - 7' l..l if -iuHmI ImM'
.11 .ntn r.wi 1 ;., i- i r. r , r-.i.
1 .- t-li: la. -i.i.- .it t. Ih-i! in j.rf
.ittti'i u.i
tiitt jtrl .' in t. a-rainft tu tri.
I .in-1 .sH k-ip-.
t".ntntt Bn- 'ii ir rajt- ;- trrif r--i
tit 'lUl RI IIlfJ -t uttV!- f i-
M .' -. lMt- .1 t -! if Hi' I i-tt-etil-.rn
.i ui iM-vrK UnUl-.. m ;i a
ttiHr rtit'tit-.
TMlt -.'.ifiti X- 1 iv . .Nu j iH-;V-.
ta. kt ' ..!.- . -tlk- -V
t :!- fw t. Hi..n 4f. m -' . U't
"' 1 !. f-t !-. r.IiM- i . 'il..u SH,.- .
t.-ma .!-.
Utit.'..
All :rt- k'. :..-.- . I i.i . M af r.-l.t-tns
.f. .1-, l.i riiM. .... ... ...... i.. .'.-
.... 17V t..iie rlin. .! T.on-.--
i:. . .Ii.!-U'ti ami '.Ul'-a.a t7'--. lit. ..It-1
It.-.. Uk-f-r-.'M .l '-ti,.. -Ik'-t Kallnl- X..
1 Vi. . X-k ; .. ;!u- - . I' In v tlfj V. I
1'.. . X.. I !'- kull I'- .nll n. civ
li ii. I. . it, -an . 1 I '.' '..7 14'-. Ih" I
l.i.l-r 1. !- II. 1 -- t't.n lilt. "
n.H utaa
..I 1. i.i !.. 1..- ... ! ..... .....
U' n S t ,n.
li- "J it. ."- ii:r
! i :! .. .1 Ii. . t
k. I i .
1 n.ii: I" ...h
j .1 II.. ...I . l.ll.
; tn-t. .
, t..-i, i. .'
.N. il ) 11
M t t U
tl Il.i!'M
'J'-
.'1.1 I -"J
I
.- -IV
irva '- I-.-. 1...41. tiat. l-ilr b..r. !,. ! IIITI. r.A- nl,i "um ainl-r.. l
than X. J. I . -" " K "k la lit - K UV.I.I1
Hiii.I, Jul l7rfll I J iii.i '.. '..lf.rrila l.i.la. . t
-'" -,T''l '"" '"""""I J"! """' '"" rt!S'vi:--Tm.TU."ei?! ""..il- H' r,
" " . . I i.l l.c .k i -. f. i ! Rvtia I..1 ...1 .t-atn-.l
Mi. .in a I.IiImI '. .. -. -.i i. .. bji I In ' l" '" . "i.l -' ' - ' '.ifili'l.
Mf.1. on itti: . 2
11..I 1 1, thirc . -:.
lUai-l ..nl 1 - -I
r nt i.i eun. ij cj l
tariit rr. tt .ii
Hntt hi 1. VI
-" 1'ai.l ljuir. II
Hak.'tc ..rn
btlnltt lu-ti-im
t'irk in. ..mtn '41
Kia. m-MKin. t l7t
Utl.t n u.
I. . lit- u sl7
.tirk.inf.t'b
it. J :. .1. . ri
ili ik . .1 (t
llunj .: nil
llt. l...rT II IS
Kail llw .l jJJ
Ttibr aTi.u
X.. 1 . . . -I
x.i r .
i.ori. ;i mv.
l'i.lr ami . ic
Ii is. !
ran i .
lia" I "...llt
laktit llti.
Ilav liif
.1 -"
'i !
I. 111.
.i .;
IH CI It
u !. .m-tn .
l.aa
Ititcltt ini.ua.
I talk -I rIS
I ln in liunl
I In- 1." IJ
K.it--a. a X-liia-l.a-!lllM
iii.,iiiri il
t'irk n-.lniiti. ff1
llti" itilluni -r:l
l.isl'i nr . It 5
ll.i- .-.ti. t. CI!
Alicia K".t II t
l' . t T A -ollt'i
.M.-.1IHII1 r
I'm l.'t.l-l .1
Kia. k 't.tui . t . r
!. !-
tluc-i
i irl. .
1'nrt.
'i-. ani ttiitt .,-, a1 pfia
! it'.- n
u' u'.al.il -ll'il
"nitti if -. i.
V..f .tlti:.-It. -Mas-..
I t N... I tn.it I. j;
n.i r... .v., i . : ."
ti x - i .
Xu.
IV . . ... .
m;.-
.. 1 nti-ii um
tt.Ulll .. Pt-.llMl-
X... 1
X- I . . .
Wll!.k
. "ra (..t-Xo. I . I I
111. V ft1 t'
X..
l-.w-r: -li.i G
Namm vtiti 14
X- !
Xo t
"
. ,
, .'
.
I.i -i I .t!iw
fi-v-a- r"Ui.i
Trril..-1 J..
,11 1'Iik or
. BliS-l Olle:
.. v4t-'Z1 S". I lame
V-V7-, X't. ; wrJJutn
uapflMi?' X.i 7 .
!.
. It
.. . I .
l.tAtll"
t tljl At
"OI-.
t i
ttp"sii.iiro
iltn
tVIM .at
l-l"t ...
1 1. .u . at
Xo 7
lt.ii .n
m tellnui F
X..
-Ohi tatfr . .
Xft-l1 lla.kt.t .
I ItacbPT
. . eidlng ." '1.17. tent t-radttt-.
X.i 1 la i.
v.. I in'-'it1'
.S.. 1 -ira'l A ...
Ni. :
V.i I
.. 1 If";- atij
.t n-ed tin
.1 x-. I -m:
tf V .'
i"'.-
4-1
7' X.
. X
11111 1 fr. (wit-if .iml ;il-i.
IJK !! li'ixr TiT'k-- -.vriis-- (-.-T
Iiimu tnB ! l.h-k-n l . . :- l
i.tusti .-l 1-tav . r-..-. r- M ? i.(i-f
4 .
M4i. i Itu-i--. . . 1 .4 :w Ti. ;t--r
-.A-
IISIa.KI hll I.TR W Vint? folN.w. .
Ml- -l iin.'i-iirn i- limtn unit tf-- ii
Tmk Hfi Vi . firl.Mf-r-1 i. . i M '..mi
trt fr. n 7- . itikif-i-. . jt- . -hi
i. k ii-i' it iu .;. to.1-
fiMHii Mn-1 M-MI. -vilSt I1..-1 tit .,? .if Tn
T " ti S . ,.--l. f tU tt 11---c
. I Mi: la. iit'n tr3E-ii . .M -i.tt m..i ..
v tti t-i-K t.Miiinli 1- t.i'i ui. m - ?-iu:.
MK M.itfc.i it- iv -rh ra 4n.atiJ
-I-f ii--i :.l li.M'k I i!. -, t -
i: Ititnl ami r.illt. iI r.i !iK 7 "-.
(.1. Mi -ftinc inl l l.tr-r- 14 i .ti -. t-i'.
. -Jr,D.ri itit I--: r .J..-. tin -.t-.,
1I Ja !:tlM- ! T. 7-1 ;. efT . b M
i.irh. Minlrawt- aiiJ 1--.1i i- iittori-' 7.
--- a 1. -A..-...- i . Aaii-i I -'J !- - .U( .'"' . .
-. k ral.tili i i 'fiffuri. M'ii ".. . 1
i:l i.iii. t.i fjr ..f t...7' i-r Ih. f. .r
'tair "tii-fif h-t-ttt i. i.uii jit.i ..1 aff
!-,. tiutaW-- t ..- 4 - . tliiu t-i utti mt-ki
j ?3l . I1..I.. Iji ,-r.nr. Limlis -'i-, (--i :i, .
thin an i-"t 7-
I'm il firnl i'rlnl.!ri.
.!f,Z.I'S In p.-ri i.-tt-i..l ai ! li ni ':---n
I.'Mwti. pr-'i inr hiHl miv--i ai tr 7 .'- f-.r
X. 2 t.i SI V for tan .M.. -. (r-rt -I"-n
?i' - 1 $: r W3 7 ,'-"nltnK i: $. Ki4.
i. .ii.-.i .:."tHi": 7
l: X'i.IIa In iiMiitr n-ii fritin ..: Mi
sn in f"f.t 41.1 7 lnn-? ai 2 - t Jl .r -
I'l rMn ru-i-i at :;..: t-r fal-riTti.t
n-vv 9,1 fj ,t tt j nnI n-- JItw at JT V ".
I-- Ni-C
1 Kxmx : y.i-iM a 3 ir twit r..-
c-h.it, tti l3.j-.-fir1 fur fan. j -'nliftn mi tz .if
3 t "t l.
'fM'Xl T.-T-". rr !. in 1 --mill vt J!
jk r l-i
1S.XAN" i 4irt ordiat- V"t I.ttiK- it tl ;..
r- lun ti fr- t'Tt-t" ni. l r. I 'A :r v-t-mU
MAl.i; iSKAI-K-rtim -l Ti7 iV. Jl, rT
1. f-tr . hoi- l. SI tt: f..- fain
iMl.iroltM I HI ITS vi.ff-i qr. t-a.-I"'.
it ijit ?. 7". fo- i. nr a-.l ilatip.-i j- V v "i.
tt it'!ls -r P IT. N
i!:ii:i fi:i it tt.- i-wirk-; i-iut.-i pt:-
I... I or.it iM -In-c- 4-.i- fm Smh t, -. ts,tv f
it-.t-it am) e-a-i- f r .tl. n.-r--it t ;tittrt n
5i--.. -.ii:iiti'.. .ittitr-- ;tt ',"(- to- ljrk 7.'
ii . f i-Iirt nn.I V i.rt- . ....- i-llnq-.'.ii. I
r.tf-i pi --,tl. fn -ni 'Irl.l to 1 fv !.i.t.t
.I-or-p .11 l. f.r -nj.i-ilrl t. i'- f r Mi. T:I I
-Tt:I.t:r:i:ii: .ar . .-iml lit .,rMn. !. !
!(. 'It nt t .f . frr '"loti-M ht ijiutt I
? OTATiil-- XfTthrn In ..i .m trk Hn.-- I
I i.k .tt li;v for 1'fl.in t-t fi - to Nt?. f'-r i
llf.l i lurM "-UIBI I tlCl- f.M ...fitiiuin ..
tn-t anl (cri.i- f..r . Ti.tiio to fan . fati Lti-Iit
rwott Mlihleai- tutai nt i. . rhit in'n-M at
t1"-" . nriHnr t iu-tit tt nnl n-TtH-;-.-il
a -7- arlr r- ct .". for r.! .tit
I rl-' ! iv iir .. tj :.t front Tyrv
fo- i.i.'i. an-l inr ti f'M fir l.il :., . ;ojr
n l. Mim- va n.i !akr... -nv h(.. jt ,
17 ,:M i:mr worth -r.tr- i...im- i c.;i,f.
NIrai..j t.ik f'ljm to tv. rt.ior.lin; t-i
iltml t" . frwl-M c r-mrn i if-li.i. --, al.bv eni
jtw t-ftk l-)-i
o.VHix.- -mo M.-Tfii m 'imu a H-miml f..--fini
rl -Tli 1 . vrlimr -n jn ) M ifi-
.-M.tin.1 tI Si"!-- HT 4ii' r--tl lilt ,r 4W4-i-
tut ri' at Trt. t- h : iHIo-r at f:.ii j..r
Xo z lo 1 for fiim i tor rat"- .'ri.- .--.ft
rmjT-"-! iff tolr. nf-rinr nom'ti-tllt .
iti;i -i!ii.-o ., ,ir,r, hlchfl jn.I
fitnt ..rf v-r.Mt -.I..-T KittlA l..nc in -. i -t
'llfffn- ipiotnl-ia ht SS lo JTM tr rtat .
I- to 1-1 lb ---It-hT i-ti .01- I,,4l-.-, ,1tn-
ltl .-it JiT t i Sa nn. fam j 1 Lilian.) -l t S"A
to .:. w- t..rt ilil' frril. ftit-t I.. huri
l-.I tAn..i;Ht nnt i-.r t-. If tl - . iK-tn
-t't'' - ixtintl i ..-.i-r i:i nlif-ar. n -ti
l't.t:.-l .-'-nitin-l nt Tfctv- .r il. tir; I--,
SAiri:i;;:rT r. p-r ffiif-ii. -;-. pr
III S-r !. .-i--r- hlh-i
TI.n:i mp uti . - th p fni. itt-mml f.-
Iioir -t.- w it.iintcil n-cl-! i tir-l nntii'n-t.r.,.-
tal". niln at "- to r- t- .lor nn.l nt
ti to "i?i.. it 'rat- ti-vir t-1". lline .
tj .. i.i -r -r. ii". I - f'lrtto '--IS,.- i-- Ii,;n h
trrr.ii t
.!.
l'-
MM TMi-- i i ul an I t' -'
t i t -: t it?
T. i ; -tt' "r tr.'i iiop!' j
r' tti I tI f i b t
r n il . . ft- Tin I) , 1 -.
' t 1 i t- r r s t.,. k ' .It
I7T I . i l i f 'ntiit.n-.:. a J.""!:
I.t-1 . I"! riJa t.fft.i,t-r -uui-ti a 5 ."
if -r-t.-
r r
i - ( ti.i io n it. in.iU
,- .. , maf-itiM
I f. 1 . . -.ii t - u .
( ,,, , .1. ! 1. nl 111 Ii III. ii
a,.,. n
ST. LOUIS, MO.
! , Il i ; . 'J 'i ( k . .
I ! I II I.J
I:M-IIP- Mi- N-v -..i. t
f Hi fI1. ! .1 i-lT !...- ., f
r -ll til.it i I tl I r'" I M ' ' p. .
TtriXn 1M " l f'-Hfi' n ii ii
tl- n hi. I f 1 . i"l i. -t i .) w li
tull liiM. tt h r'.ri'Vt r i" I rwii f f; ; r
IU i"'. nt Tt. autj rt i ,i ; r l.
.! K ITW n ln'.M.f H ". (- nil !"
t iiijiif.'rHi
At'I.injiU I'll 4tmt Itfot r.i.1 tt j j .n
J! " ! r rial ;,r .HLtt
TJ liNH" II'HM i?ii "l ' t'ti". . .i
IfMi-r On .:! f.l! l..rt- fT j- l fo
B'-ffwVil I " f. r t irTt"-! X'- tMln.t .1
ti rr fT iw.
"'" I'l.A.T J
VI.
n t ;- fo
Ua- rzmlm hit ! . f IJ'K' It' tl ft
SWIIir mi t an:- ftm ll'mrnn M
. r .! f t t: imi'h .iml n ?i14 f'
-riivttwl
I'MSSXIJ. ll..n- :r"wn l a ffV ;t iii
in- rii ttrj;tl it 'r 1 .14.
.. M 1 1 -I Ihm - KI'irMt tii li !t .. -r
IwMfcfi t h.i n.r il1 iirH.
I X'r..-fn it !.'. r t IM
i"HItT Ni Sfiith-Ti .. at r- if
i.. ,n- XAit'n nft-tli5 t SI. 1 1 r
SV- IT". MA V.!n"U l l ." ! .
:ief'l
itrsfM-ii ;i!i:r
'.!' . nl
. .1 I 1 1.1
nt.iii:i:i'i-it
t-r II.' .n .. .1-
lliKrc'lliiiifoll 1 II l..-l.
IIIIHINJ--'llir "' 'f SI .-
i::s cii.i. r.'ii-i: vi u miitt lUc . .(
7 . r Ml lb . li 1 ' I- Mali I. $1 ; ,. .' ii
I IM.I iwt '
! t. i-r It-, li-ivi - .- -tHl ml
-t.. -,. - ... t. ,.itt . hu'l.-,) . 11 a
, , , h.;.,, 5... ..,..- M i. S yjw
f .. t'tftur 11
. f.j-.-1l :.l:lli:i.- .'"! ' ! r.iii- -.t.i
, r; . (1 .-, . ,!. v, . luiif mi i. .
ya -i.tt ut. '.- . . .! . tv ln..c . . -u
1 K,tijc l.,mr.l . . b-.i - Rt .-. l.o.U-1 .
' ,, ,.r , ,.jf ,,, ,,. 1 (. 111 ..1 5 11 ,,
I 1. 1 . N 3 Pi. Tutl 1" '.l' Mtlr rf
t..nK.l .il tnitrr rH . --r tn.1., tku
, , n,t.' . tl ylnt. ccbit. Ij.
1 ."il'KltSTI fl-V lt ! I.l" !. ..
1 . ...,... 1 :1.'iii I'M . H7 N. . . 14 In-If I. I
1 J- i! '.-E- l'tl'. I-'.I - l-t .'"t!. '! K
1 It. tt'ifk ' ' ' "T " A- - 'l
fl t . Sv rwli !4 t. SiiM -.;.
; r!.i I4i '. Ii ..tir l f.r !.. tvt. S;.f ,'.
J 1 . lt lf 1 '. i.-Ati Itm, i.tW Iti-I T ..f.
-huvt-i y-rs. i.-' 1.1.1 J"
1 tUklr!ftl I :. t. r Jl ' iw.iL I..!
?1f iT. iUit. -.ui r.tiBil-li-.B tUwr UM- -5
iUt h --t- .. -. nlf iiltli -. . Jia' I.M- V ;
-...-m. .44- :: m4- i
SI'IKLViMlIX Xi-HrtwJU Jl :o JK jt t o
HtCIWW rim :ilm' : r !-.
1'IS.Tlli:Sb IriiM fcit UlHt t- h ni:.
ail ifi in lr- "fc tj s i li ni
-. . JswJE SKI'S. XXV i-IH . aXXX
"itI'l.KIX im-w "I ;- n. . r-..i- T".
I cm" r.n". KM- attl dat3i-l . T 1
I f..no.- .. nr. ... tr It I-- -rn.ll I
' " -'" IHi-i r- - -, l"" '
I !'" ---.l . J-U- -l 7 , .n.k
I--'- "-' -:r"' 'Wl' -!- !-. n.ilk
I ' " ?.' ' 'T - ' '"" -' - t "
- .i .""
-a-
HrlKlTi' I'fTl.TS W.i- !-" r. -St. .-.. t.nb
I unit fnrari.n- c .. in. -Ma'ilfi. .: ."tc '
I l v ' ".11.11 !- ' Hlnli' !! II
i m: i ii litis ii i:i i:i..
'Ili.-i. ". at ('fiicriil
toll nit. I t( i (IMa...r i
.- 1.. Ill- -
.tc llllfl III I .i.
'nrfl -ti C'Htilet.
I., c I-, i p...
- .1 III -
i . i a :- I
. '. . t., I, ,ili i . Hi.l fuiti.. ... ;l(r 1-
.pti.i. ..it, ti.. -t. neii i,u i t l.t't..
. I., r. -. i.. i. . t.-l i i fi'-i.. t an.l t
tuii treni .. l. I Kiin.. i 'itat.. f . . .t
I l..clllt .ll.it.t I. re;.,i- f'.i ttl" -"null .f l.ttt
rt, in'i-rf.r.il n.l). I. tali. X .url. ia..
taltl llarl -tea x a,.. - lr-.l '.. t.tt-r f..
.1.1. . i.; i i . IT point wti n fi:iur. Th- I
.1 tuatk.t .-. i. tiuu an I ' . hl--1tM. v'tli -!.
. r tM lt.
Ia.tcl m.-t U.iTit !.
(Tvlttur:. 7',
tlll.1 Hf.'llUIIC .
l..,tr :iitii4itrta . ."
Mi.i4:iitn . t' l.
C-...I mklilllii l.lt.
."LWItH: fair ".-It
Tinip. anl clin '.ItV b.l"tb c.it.
-CkStni-. itc-t taril- I'.-ll- "-. r II.. t .
p. .' ir.3
: 1'..
lli a ti- II.J II tnf. urine c
. .. i i' u.. tat-ii:.it t'tiat
?.t TK-.ll t. t. -..
X-t t vil..ii Kir. . m:.! 1 .
C.ll. lt---lll t- lav
elm.. i.-clnc. -in. S i.t I
1v
.-I
i:. -.
t 171
.14
14-".7
l..'il
7AM V.
I.c-C
ic.rr. , "fitrfi..iiiii 1'i.ui
cii.. hitnAfif mik r-pt
.. . .. .ai bait-l
I.
cM
1.71 1
:i i
J I,l...il Matk-t Sf.it .li-r.n-l Dmii 1 I 1..I
! ifcr ui4.ti.lM :. :-! . Ak 7.t-' kAl. Kutm-t
' ilnr-ti Him IVi' -.1 I. I.. -Mat. h .. r-etl. Jta a.
! tnll ".I I.. til-M.. I .1-1.1 J7a -luti.-
1 -.7--t.l I. Jim lil! I ".I i.4. Jill, it-r I -MAikl
Amr.-Sept ' S7-.1.I . S-pl.tit I J.-il i.
ci. ' -St... I It- ! t
iHwtifptlt inatk-t. -
V.lHMii -l-irtii. ntiiitllnr h le.fl.A. V"
Idil-ti
II.Ai.lin-S'.a.b at I'M- r . 'fit. I K-l...
t.H.'1-lt Si, .it1 al re fie'- 7" li.il.
c.al.tin l!t'i- ac ... r,'ilt kTlII 1mI--i
V. cii.-art--Klrnc al tctliitj. C Hil.-..
i'l lt.iin M c.l, at -. i. . ItitiK .' Iial..
Sli.'i-njih S'eati. at VV . Itt-totM ".171 lal"f
I Mlkf'..--."t.aitr 1 kr. rf.-iMt. I.--JI ImIi..
.,J.iti '.i.r-1 Ml ,. . ! Aimr. 17. hi'...
Vufi.!k flrrn l .". . r..-l1.t l.k-i ha'-
X'. ti.wk t'larket.
I
"A Mfftkft itii.i at 'a -el. an Mrilii:.-;
:Ki t-tnui.- ii.nl imi
't- llhth I ..
W.UI li-l.t Tm ay Ta Oa
M-t.nh .. . .. 1- ttl ;t v .
Amu : . ; t t
51 ; ; v M -".
Jiiih H ;, , nt) .,
Jul .; n m .-.j ;
At.t t t .. . r- T T-.
1 1 nlft ; II v . til
t..t-r ... . I ; t ;- . :
II v "IV I fiint .ill.
I. I . -I Tn- Iiv.ii...l mai N-
J -'It' Il Ml.
t it'll nl-ntn 'I t to -ti i'i itpi'li- jh(
I - " tin lulur- li-t (.t-.li.. Hmi- . h-m. j
J il- -a1- iii lu- fct.4. rnd.kft ! l-
t- ait I-'lli.,c. "ihi ' f?- lV.io! tS- .-
1 - ! " -iM-. iht-.l. "t. il ..., j.
lIl-. ivli! li u t .-- i'jiI; 'miiM 1
I ffic Miri . .1 l.nt iih wi kt .lwvl
( '-" Ahc irKii Will lr--t. wtinh ;it .h.
J " .. ...... 1 ... -..---. --.,.-.. r. . .m.
J -- I-Hifc . -wmi lnite I 1 i--i
a X"w itiil trul.T !lt7itia. l-iil In tli
-i i
Tl."tlM
ih- miiMt .-M linn nn.i-i..ti ,t tt
th n t ti br i- ."1J.. i--.Ht th tMrki
hhK I-"-.---.! iti- tiiul -t- ttli l-i. r
11 irl.t-t l irrv -.M t-ri.sul.i-i. -alt 1 I'm Mi.tr: ir
ti i)(-ri4ti Ai nt .ml livr" i-
I-rr.. who. -- t ti.t tt- ut iiwr'fltli- ir..Iiit.
ti-trrrtl V t.tk- t.tifitt r-Mii-r iui 1 1 ! -.-
t;i Mn!ii A 1 itil. f.iwiir l-i-; -r- l-
tt-vrsj t. in--.ii- tv iiiiiik-"T . lo-.l t-i.l i
mt jol-Ht-- f ! K tviint- U.i.l -tr. 1
Iiotiti" lm ;'.f Im!i of i-.'ti.i-'i i- .' .... iii
vhv ? tVla-fr . n M nWi 1 nt n. ' ffu'i p .
t.rf-tk 'irt lirtw- ' MI t.tl.. Ith'UvU t .01
i-n ct.1- mu i rtt-f-r titan want!. Tit .It
u -t,.itt or 'ii' i-iit if .v-ntif-rs- to t ik iitt 11
f ni-PntNf.il Tom rhmtr -.tlmulii-.l tv .r
kt r:l-.tinc Th .liiiutH--i f r-tfn
t-jtirrif! .-pi t 1 1 -fI 'i-t. "Mi'i tH-4.-- '.
llctir ini-.n.nc tti U n J :t - it, . .1 i.i-jtf 7-1 .
1 ii- ;- it- if- rtmit-! !.'". .-.i.iv rii y 'i
f vj, iil Stj- XIt.J vV .hit." v
s i.( ,i!v 7f g " 7iV 77. S-i'i t II
r) " i. t 7 ?. . X . 7 -v- . W 7..". . J."
' xv"n 1 I aii. I-. I C-ltor fin- ! -
lalfs. On.in.-tf' 7 -Im - iHiwr : I.
In, innllllitT fc ' o Iti'ita - &l r.itWltn.'
I., l-v mlMHn: fa- V- i: -j:-.--- , ----TV
'17 I ntnr - -.i-.vn. r.Ii. ... Mm ft h .
I Mr I I-fj 7v rilj " l'-1'4 n.7.'
it : . Ji.lf .77-t 7-. nz -,'', -- . .-tt 7 .
V 7i . "-- 7 --77 -.. Xo 7 47. . F-. 7
-l7 -n J m. 7 l--.i7 4.
Mirn.t.i I !. ;t f . 1 -. "-( t m lr-.t- .t
nvtvi wlifn 1 l'i hiali-r a :! nn T.il4lirr;
i,,r 7 IM. pt I mnMHn '.! iiiMoltn-: "-' IM.
l.ii iiH..IIfn l I-i-l a-! orHi3M "I. o-.,
tmn t I K-l aV f - tit .It; tt 7- f
iMh "- rt-r- f. !- hIi-. an. -..ri jd-:
ii. i.lr.l . ! to' n. stn i:-- "'II.T ...I lM.'
up m-ri 4tt I nt nt ' i!--! anl .tl ll-iti t
t'i nlv an niif. i nVil.rr- ri I"-l'
. -Rt,! IVJ. -lanlt K "-" V- h MtiI ''1
T.-11 Ma- t ..i.M 1 . I - Mn-.tTin- -7 M.I
li Jut." In' .144 -. ! : I iui i-
t V ftl Vl! . i i -".' ft ( fi'tiCI IT-.
M t i . ! t "C M -' if I X t 1. -JH X.
Ho 1 !ftl(il II t-t-l
mhki:t in ti:i.i:-.ii rn.
otfc r . n"i- i:-tit'f .7.-:. .
"ii-. 'lull .tt T-riT-ii-T. intir pit-ntv t-. -i
ritilrr -t-THcM tt- .. lllin---t "i
nr .
l.ai-nl- it -asit n lnt-r Mfft ' -iir . Min
n-.-t i l.-kr X; M-. ii vtintt-r Im. crra.I $7 T.
i ir i:. ""- i''- -'.- T, YVS '--.-'.
tiot-f. fait i ii.-niti-" to. "-. "ii ..
. tj w-fit 7- Itui-kwl-'it --tr't st ;.-.-- off
X-r Votk iVra -tl tal . II ti v t-mO .
Iti i-v. (Ir-tnM.int JW "i lli -ii. X
W.ttTi M' f . I afStfit -ai Iti- -7w..
.MT V orl. 4 ir lot. !flf .I'lli f--'iin-
X--. YoV. inaitiri -ni f o-X
malt ililtl V,rft-m "tl - ".Vpr-.f T;r-
J iimI
?M- : VI- .- "'- Tt .-i-ll Xo i
t.l TC'.i IV nila In -.- N I XttrtHmt
li-iWt.- 74 f . It Hlt-ai. X't r ia-1 7tt.
fioi -tor M-itl n. on 1 -tt-i 4tti . n mn h
Irf-t'f-r IwiTti-. I t-aPU tl-an .t ltl. P.it im
n- l.atli ot-..T.t -1 wtli h.-t I i- anl
I". : I .tr .:f-tlfir-- " ' 1 ' l - Tin-!. I
. tt ii inl cvirfi (,nin- as un t ii! Ia-tt-j
tl nuoii'i miiil rar I' -- v ; n
, ? -( .. lo t n r J li i " l.ii a
. (ni-il , - Vt 1 7 M ii "
Ci 11- --.. I , t ?f-t '-? rli-pi
-.. rrt i-V ,) T' . - f.--( l 77
i-xt t it -; r ii x i -. i f ;.
ittl i t.r '! I - fp jl firm
fp l firm
:j J h U ri-
fi ... Hit i n - l v :j i i i rr:
- ! u .,..1
, Tl I . t Hilt
-.-ill. ,, . -.
. t: .
, Jul
! . .- - I .. v
... .1 .1. .1 .11 ..
. I r lire .
t lit n Ml" it'-. .
H 'tint i f itpiii,i-
-. t ll pii rial
Iit-.'l .. -! 1 II
tt 141 iPllI .ltl
.
....... A. 1.. . -a... A 1 .IAl. 4
.....i. tMI. I1i !
.1 n.. . i-.. .. W. .i -- .!- -''- '1
. ..r i. ,. itinll llil' hi. lt'f
' - I- . f hlt) - W !.! IltH..'. itV
( Inlu n- .-..' ui ro-"tt' -lk .
! l.i-.t lli '.jp puliH hflr S
I ' kt-l ti-im J,'H" ,til ! l.l
t .u:l thM'l ' ttiiirn ! ". '
t''U t. w hi m i ! I t !
ti - )!.. vjll -It m .ti . tJmih il -i
' ' tjll W iltlH't. i .rtlill ','(
' . ttTl-' Il '1. HII .!- X. i
r. i . xiim l,iv. JuiHin !-
- i.dnt. ?.... fin. i.5r.:r-J
I. -.-., . .... .. .. w.. .. f..
lnn'-i liv M i 't. hl it
h . ti.l .,1i,i N.. 1 JiHf
i :. 4.. T if.v. t.ri. M 3T. . '
a.. . tt.t-i .1,: . :.. j Willi !":
. i 'CU " ,"' N - -Stiff ;tf .ftv (
fi.mi imIk fluT j Ittitf. li.ini!! tif
9.fXI
UT IS VK Kf-H ll I... U'tf-! '
) y. ...n ,4l( ,al i-h
I I : i. '. '. Uat
.tUi rI I nr fT
t M-tt . .V -tsh -"- : Hit .J' "lit M'-t
J V tiiin 4 .:. . ;-. mil X. rl 21. I
, tr .mil m t wi:tK'l X- ; -: " !
ii'l-"'. , ... "v p?h rl'i. frti .-1 li,
I 31 " I .. II- iw. t. i M h . ..! N
j ! f .tl iin inct.
!'i.. 1.1 i ii ii ;... L..-
i .
I v f hti . iff .Mlm kVf -t i : .iii
iiaiahtft i iVjif- vf : h -i
.: i- r f. Wit-! N : -fti- .
... r.. i4ff ri'.i .- 'i 3SV X"
'.Ill"
..,.. t:- x. 2 -i i ii i x
. j .
i- LI..K.H1 ... 1 t Sk. V 1 tfi riAHAlh
I - f t !! S ' ." 1f'r 'ilrntt Jtr3'. St.I
1, it 1: 1 :n i 11 i:ui::-
lcn V-illic- .111 vttl,.'l ..-t ' llnifr
in l,'iit llnr. li..iu.il -l..il.
t- I 111 .-.!.. I . .'. I '
It
. f ,1:
II .V1 j .
I MB 1. . t
I II .!-. at I m .-
j TTl.t X..ll. ' il- Iia ..- I" ijt
. I!,, i.lil. '.-i vU- ' .H t' 1 ! -i.'t.i'f
1 n.Hih .miiu.r.t 'il. itl en t-r t-t -...k
, .. l-.. I- I il'..an. t.. " 1... w.l.l
1 til . K 1t.fl T 4-HlimuM .. k - !'. f '
' in iw ....-r 1 -1-uHf.-r 1.; nt.-. . u- .
li.- -'if 1. ill .i-.iln I .hart '. 1 . .. k 'V'I
.!-! - .' . t 1 ai .( --- ic..
Il-.i'l-i . .n .hi in.. 1- l- ti. m. . ..i IfW.c
I 1 I.. - - ..... I . .... tata I,-..'.'. ...11 ..'.
h ! k m Mi
. ... . t,..... ..it ...'
, m. m, , ,,.,. ...ii t. j
T -s a " 1 - 1 . T
1 . .i --- 1.. .3t.
I ' alw- M fit
1 wn-iti'i; . -in.
I ih :?
1 c--, 1 ti I'm'. T''.- XU- mi Httiflii. .
1 :. 1 4 i-4 -ttl ! ikii- f . 1 n :-t
-.I-,-
.. ; .-.irlltt i- ni.ttir. .-.: iV. f .
! .' mix..' a t:. - tt. al 5. .
1 n".:.- . -c, .t,.a!i m iii .a ... ..t
if.i l-r. m . .j. 11 ' fh. uuatii
' - lirt. c.m.1 ami --ral !.a4 n..! u.n
, ii. .. ifn-liMi-4 Tii. tia4i- .-tt- Aith
l Ian .t.acna .a l.i ti.1 nci-IIUM at4 Ih-m '
! ...-M... im I Ik. tt-i f i. t.M.1 -ii'l w.i. .1
JM.. ii..-. hit l.i matkl -.i cr.k ft
j crii .fin t '. u k... .allWi .. I"., trit.il
III' 'I.l.'lln-'. Iih- .it-, feul'ii-. t.MIKtil t M
knt-i. Mil Md'k.1- t." itm.1 im ck. i.i. 'Hum ana
I'M., k.. !nt Ht. tictH iti t-i 117'. .Nil
' M." gMlkl Cl"!-! tci i' !- "- I "f
fvtA. ac..: a fri Tal. a ''- .-t fe.1.1 ...rt
I -. X .. I.Hieltl : t.7 1,.'1 tail a-.raa.l
.1' 11. afcl f l X-I-H. M . j .
l.rtittt .; h.a.1 .t acia.I .'il tl eel
i ...nt JI.7 ttrl 1. i.:i. .i .t tl--. -Ii -.4I-. a.
!1 ' Till, c ii, wr l."kt.r .'..miatt. Lrtirlil t.
!.. thar - .iv.l - th. awl ...I M :,
I'ltet. ttil. ae.l ti-;tl. uni. - I ti. - il a
V. .1 .. Jl 7 lIRl.t- I.. t. ! tt.t tl tl...
. In ll.'. eclitt-ii H.tcc'i. a I- l. t tl .
'at II 7 t Sit.. Jifl h.t.l.. a ... '. t.. .
, a. . . i . ; a. Tl.. !k irf i .. I..-- u.i IM
Ii.. -i at 51 . jl -.
K-iw-.ta t. i-ei.
.N... IT ?.. .
.n.ir t... ...i -j...... i. . .- t -. ...i. 1 ,. ... .....(.. ,..Lh ... ,,,.,.., .
'.; ! .V .-' ",.'.'. '"V '," ;rrr 'i n.i.i ...:. .:...i.it,c .n.i .u-'.-ic .- .
I ,'.,",;- ', .. t' '"" " " M...k-tr. .h., hi IH.I.U oli.
1. tf nt. - T. tu... .& .. . t. c-.ftal.li . nl I fc -
, n.i.i -wi, w.k. t. "; .. .'.- b-.i i? 7"-vv.;.,.;,1:f,', :.".", ,'" ,, -,
r."..-...,::LJj ;'.ir,':;;;! ' ?.: . g'. -vj. r .': C, "f -v ''
'- f. -.... ..a.. .. -.1- t.. " " - itf.ii ' ! Hn!j r!trt. wn
1-1-
I r V-, A l-V.
31 . . -".. 5
4 7, .is. 1 7i
: :- . .-; ..
1 ;. -7 . i.t
4 Vf . - IN
4 -, i .M -1 m
I - : 7 '-.. H-.
7 -''7 .
. t --i
I '. .!. .7
f 3. Vf .T... 4.-V
.i.l 'f -n w-r-Tt -
4. UU
HC -J 7i
.IT .7-
Trf
.11 -I v
ft . lit
7: ..i
71 17.
t. . .-!-74.
.711.
- a i
7 .
I . -II
SI. '.. 4 V
H. -. . 4 M'.
. I." 4 i H.
V 11 7 . 7S ,
m:ii bi --mi h f-
miw- jrnl i. .t--riunttv th- m.nV-t v. 1 -- f-
I'll.- IMB.it .m th- Iilf-h ll-t -'t4t4Himl
r.I.p ix ,ttl fMir li.n-i- li- Mitffnt r-fiw
.u,i is- vi tnoi- ti.n j- ;rr.it ir-.lrat- -!-
-U r--r- ifl tit'illt it of .miii-. r i r-t.
-to t. ni 1 iu.T4 -ai-h tM- .--ai i,-iu".i
.--.l t ih'- limti ai .Mit
! "-. el t l-l rhuit.fi -i - fc V
H'-P-iv j; ft $1 .t!l tt4f-' nt 14 to ;t it
II-I r-M-m ti- a)i.
X.t I'r.
7 ratlv- Ril"l , 1. v.
7 1'wrk- .. H V.
Ilii.r-I X n-1 1 ti'i ...'iM-1 in - -!.
.i-i" incik-t ritht-i li.- U l tv. .r-tt att't
.-S. lvM ..U'-t yiHIi l Ii-.M ti ' f i. I .of 11 ..
Ii;im tiil . -t.-tw- iK ii-r.j l iw w-k I.n-!-
K'l il 1-1 - Iwi. iiiVl rirmi. 1-ut t-i:
-tfl I T .. Jvltl-N Ivl li-M i Il I- -I
S ih in hir- hi ,tlu --"IhciT a ivni tit-i
I .im-, tt'th th- t..t or" to r- .ntil at 1
hlrH "-r'-"- liia.i th L 1. an.l nn--l-irn j
.it i- r. 1 "-I
it r- rt-ttUiTi-
Hr.i' i nl? ofn-rm-.n to r"-- t "'I'.
.,.-.- t. tn lt I.. Slli ln.-iunitn
to o.t j7. to S.1N. hnjt JC t Z't. Mh b r-
flW : 5V .nMrt-'.tnit-.m tu feo - tn
Jt... faiw . 1)- to liuh. ! 10 .M
)h- '.-imiti I" pi! m to j. ho4t-v I., .ii.t
St. :.. ."'. Mt"-iti bo--" onunt'ti t s ---.
I1 to 1.. Choi- ti. !. J t. J rWn-Si
ti. t
"ll'i IuU- 1rjif -"'..t'r-.Iir a iMit k- in
t- 1 ti-.. ti t-t.ili-i t.i !.. . jt-t- .lit ii -.ain'
n- ofi il"a. anl Vo j..t :(M .m that
tit- i Hl t i- -ii al t ..a Wltl.t. TlklTTK
tla r -k 1-1 ."H-ial t" t.i t,-n m m1: th jw-,.-
t. .i. r-t'-vt-tr- an oi- t ih -ti .1
tN'taritt I Ii r li-i II rt n mi!- u-!-:-ii..in-M
-trill jti-l Mititi 1 It.H Iir-.i-tt to ti
ti-pk. r i.lttH-i I.. nine: -onuu.ia n iiafri luM
jttvl ritl.i n-il. ti .iln- He -n- mI-hu It.
II,. v.U Iih-- - ! 7.i l-.i-lrt llv tch
.H f.t htp ! t -. lo th- 1.M-. AH 4
i.-n ii. .i al !'! i.t th- i.-k -i .I.
ilnJV li-vtotaTli r- it. 1 l-.t- ti.til 4 t 7 a'i
aif.
14 hnnN titn- Taii2
II hi-.- I'ilk ti -.jI
It1. Imn-iii xiri-ut ranr
if I'aii.l I-h!!. . --11-
I - t. f T ! A
11 . t -..
4i . to 7-t
i im !- ,xtr. antr- m i to .
07 I 1 W.it-
: I..'-, haii-
Iaik f --i ti t.o) to . it
xtr. in Tjiic &" i to ti 4i
I. - li.tTW-. lank . : -ii- . .i tn i i
K t. K',, hi tti". -ti-'m- ran- . to Tji4
Ic to - h.-. -miI if al v,iMt,i !;..
Bulk if "-nl-- t-1 tf-Mi- ml-.i mi.!.- n rtt
liat;! fit. ath.-ir lm IlttUt- l.t- lit TiTh-l
-t- mm-- iiw m-ii-' v w-ij-nT. 5t .(j
Xat. j 1 a til! m mm art I -Ittiit.7
llj ''srjt fill.
X. tv, "oik ""! 14 It lif---. ji lli
tt v-i-l f- llilt.t. tfoitr . li-I.lt ir-il. K
I -it I o .jtt' ,.il 7.-0 itHari-l l" !
1 ai- tl-t -mm" r.' it iii'trk-'t ri.-n in-1
M- '-'
a i ni itmii i:-it t ...' r-.i- m. t . um'.
-H.to t t.ni i-h-i-ii vk f:ih laml. ; L"
. " II.- I Ipti r".IT. ia.r f.t Mif. nii.
jmlli it,-nk
t mi- t'ltt . I4t .'4 'ittl !. .!- t, ,
p'triiwl i ri. vit- .wi -. ,r-k 7 -'. I u-
I il. i i ." i ! (ii-. . . -i (ji i'i- i tvf, I
..ifi-r ti4nf .(Hint: fcirij- .I.-li(-. aU tu IV
II ai rti- -:ir lrr:e Jl. "-.-. i,-.
wlKbl- ;i7-il!. .t.itT.' anl ft-ra-. s r- I
. i.nf. her j- .-.ivi - an.l n-or-f. it :- t i . .in
iirr. 9S.'0iZ. . i-! Wtirn T !;.. I... i ,
...n -i-t- i .! .. rrs-,-" $-.i-i IV 1 1 .-
i:-.--Jp: ?.- hinf I prlir-t. l.tta) t
I lift iinl -n ir i.o Nt ii nitrk- ..n . t
-ilnt lrl-, rh H-k. aii nntfrc t. at tit ; .
Hfii.ti -lli.ic i't-.Ui i J'M v:- ;i:i-4ftt t ..
ttt.7'.. H-M 5t t'tJt4 ;'.. i; J!.t.rt.. -Jii,.
I, i-opt- ot th nk .i T.-i" ip i,fit
.t-a li rt. .ifl In I -k. NU it li t
i(U k!i T-f. i.'fc I .n.l im-nit.v. l ---.l f . r it
i..k ivitli N t k - ialr.- ft Hi t .l-t..'H.l
ltnttt lnnln " " "' 'ilN- ti iia.
I tit. m J' .rf. -ft, l.-i ttl 1 f- .-l- Sl.ffS
.i S'.
.-., .hi, ilmaha Xt I -I .1 iatl l.--..'-mat-Ut
Mt-il' . Xallif l-vf -t!- U i
i ! -t--rn -t - 7 'l 4 'r.- t -tir --3."t
ii . ...n .tnl h-ir- t-i -lil ..Pftt--i t . -.t-t-
ttui -,Nr- Vi'. a.r JT7 .
i.win. it.iL-. t -i;i4 ii. -p- i:-.pt 7.if.
miikr am'i ' t i 7"iil .T1-. ml-i.il tl
jt7.' Ptt t "..t4.; . lir- iii!... tun. ..
a- 4 V7-,fil I lp i:-r--tpjt l..f innil..
.ion t I Inw t ilini-p t,tMiWfrf nt. U-t-.
ntif.i-- :. "J' . -tik -Vi--i 3 KM vw. Ian!.
ji i.ii. 7
i iii.'i v. . K.-1 i ".it I- ': -trti ;t.
trI ll.'t-" l'c'pi f v . l"-ai!v f.t - lnsli
cht t 7ij t 7T nofliiir. -l !--t i ti.T
1 W iii-ri V" .Mi MT. "il T.'i't . Mir;.-
1 1 .v
ta.l
i.tiM') -loni i:iiim.i:.
I'rlfr lntrtl n i llrtuli if f ttf
nr r,i-.
I. I -I'l I"1 '-" - .l " IllSt ' .r ,. r.r.t
W. TV ni' T I thlt t'l I l- T I ,M tt.
..-r !" S-t- t r ,irfi-r la-t -, l.rltr-t,-i-.l
. . ion-.-lrBMt a ' p.l- c -Viiil- 1-..-H..'
i-. 1,1a :.. Ii..int ar t.Il .i,a...i-. tlttt .t
ti lo5 - t ln h .'Ion-: Hi .ntti. mi.
t.i-.t Pi ttn-ti hi '-1" i i ti .! mmi- it
ft.an th ---t lci "f - -'.
1 1 f-3t'it- ti.itir AtiTrrl afi" a t' .I mti .
fi.- XtPIk ail Vttrn t. r. tiii.li ri. I ,-n;
anl fr llJoliti-; lrli-. wlt li s4 l-i'tit. hi
M-t. MilwiO-- -iti'l .-t Fa nl f-H ,. l.tji-MH
til "xl'I-Ir 5 Al'hl-on, TumN an.l .i .
F piffTiI. -. routITii Failflt. ,. I'nin la
i tl I.tltlror anl Ml. . tf Fnp--rl
tri.i '
f oai Min" f. tn-- -t ti m i,r in ai.
I ail oI-ri It t ih tiiari;- ai miin-- tati
.Itil .if I'ail - li i-iti,i : m, tu ft-t.
Tit. tirat ni "tnMii lihtifte h- n a ii-. r 3
i tut" tn HciniN. w I ' 't to a--. -. . : . -v a
irirtUm ioi
M. tii-v , tn c"t I-tii.1 until Mnitil it -3
t "'- t.r . 'I. tlAttl-r- . T . :r4. till."" tl.)ltJ4
i.i't-t -; T-
-llnrUrl I lci-il tii! nt
(lintlft! tin Trli-ni.
i: Fi I U -I'F I M
Xn .t, F I li t tcl I J tt
rlr
lo
t i-i
III
I t I V 1 t
I I -:rl I,
I J.T.-I .
.!-
ut. hnii ,
(I ll til'
I t. i :i t
I tU H.-l t 1 lfl t
It toot. f'lmtlr i(nitnt iiiii.
I . ' W ' " ' ' '- I ilti'- -It- l.
""-" .'-' ' 'i,,..-
1 li.iilt. r. tii.-.. i.m.I r,sa.
M. '. . i, I- I, Culfir ,. ..,,t . k.
t tiit',f ti titf . ,.n,. i p.j. 1. 1
' tt j, i -. i fft 4 ie .,,
,. t t kir.kri t. t, r.t Ui
tz ii't t. . . i.m- Tl t
, l:-.i?f , jk i w- itiiKt nri- v
I Ml mni. If' H. it?i -ii trar il'jit
f .
U !
Jr..., .'' -i .
' J'. " ' : - " "."" 'rf !': f" .
.nil-. I ! .1 !. nic in r.-h N
1 ih .!
; itt '. If v
1 1 ( I : t i : !!. i! .
I t0! .Mil
- r t. . r..
Ilrlfi 5'rnil.
Xt f . ' .
.1 . NTn.i- !
nl . t. .
t ur.- ir u-i
I IK . ; nMi''r 4 i..t.rt'l t .
f - .t. i i .- ...! it t n i
t fcV .hi
' :.llf
! i .
!
i"1- I
t 'in .
t . i .
'!.i. ii.
Mr (mi.
1. . J.' I 51. . . ...-,
I ?
' iii. .i ... ..... -ttii.fM in. Ni itwiii..
tiiii. ii-t.:i Kiri l i.i ; :! - it
'i. it.un .tiii- fi.. : .! i in- i
..!... fjhi.i iihI U in..i tr-i: "I .
in 1 . .IhII ... ........ ...i . ... . . t
. " ' 'IIUI - !' . - iiltH ' lit I if I '
T.i i'n ' t -tr."fta i 1 it;flit p !.-1.
I . -
ttntt tnf.r,ttl. . b-I,i.ir tif l-r.i
I'
i --'fi u rin.!''!'"-lfmt-
.ii t l. I '1
-11 r J1ll M f '1
-n-iit-'- ..ml ri.ms j.n
.1 Tl.(
.: f m.i
l"i -( .n-j
ft !.tf t.
. 'I 1
at. .Ui-t
,.i..rt. fi
:ia.l').
if I ..,1.
-l ni .
1 i 'a - .cj Hit. unri
t uiii'i .- i. ( v.b
fi J--t,-r Mu'ti- - nU .nt -
i. fttu-tv. r.-i .1 "tr-tn i
I.U-i')itil inri..-l
!. h...T ;-.t .. 1
1
A- .
1-1
J ', A- . 7 ui' f I "liftrflt . t -
j r. -!- I , A 11 in 1.1 1.1 fc.l : ".-
t r . i iti.'.tl 14.1 2 i.i iFtitr- .,.!
, Kl . i.ft. if-.il n ) 2- I- .. Mi,. ;i t 1
, -I I...n'n f.-.. nt .Ml . 41 il...-
I...TO-1 n --tIM tfc--t l til rt :Ht. 1. IV 1 .
'if rMati . . l!-r flt-w-t xtr.i Ih.!i tit. --
trll ?' I-- - l-tir!. ilirti iriiiw ii.a
1 ... .- - . "
r 1 --"-- -' I JIJW M...-I .i.r H t. 1 Tl.
i ,M: ,Tt
! .. '
- :"" -. fi ' iiraiM-ri-ni'i it '- f.. .
j :,,. M. liMts f f , , ,f. I ,4. ,
II I l" '' -M-" -'' ' t . . Ii- .1 II 1
II.. (...-.rrl.Ml )..iu '..'.. t. ::.-. .-.il
L !Ut 'itmlMtfi'j
!- . : .r f.f-i- is r..
K- -lull.
i-ll-. II f.. KM- . j
:;- -vl -V.M
ir
-.! I..'
'I iiriirt tin- nni! Itttln.
.. N K-t. i. ic.tnt. t-j.i' -t iiro-1.
1. -f.-l 1 r "it - la- .ii-t at -i'
:.i-t .
. mtn ti
i:-lul Ii-rUl.
X-r- ik I-... .4 IK.- I.-. k-i
l t H.10 : - i 1 Ji
(iilr- for a
Ilfili-A .mil l.-ii I li-r.
X-- V i'. I- I i... Tirm ililttli -t
J, 'I.- 1 -,4 Ir.. ! I.'l to n- . t.
...i-.'m - ! - II -I'j. Ia-ct.i-t tirm.
1 m' , i- Mu-ii t. lli;hr t. lk-t
-is.T" - " ' 'I -"-- ?
' tiiiii-it ittili. I to tir.
Miri.i .'i IVd ::. it ritil luan nn
ii-i; 1 . .11 .- . I ..itt.-ti .
.. -. Mi tJ Inl .. itn tr Xo I Jt.ir-1
. . . ! tli iu ' J .N ath-tn Iti
l-l rtiN-ti in
?:- . 4-. -rj -.tromi lirn. II11U-i--ll
11 ami tti ri't.r- - -. itt l.alk :., i-Kui
Ir. --.v o;k ' -
! l r- ." -it 1-ahin --' ".. --tfnt.-.
r I. ii- .i:.- -nt"- tnptn 11T.1 ..
aii,- J.i-T. Till i"i '7s. .-i.- -.:..
siii;iir.
X-.t a Si. I VI. .1 ij,u. Itat '..- ; tft.n-,1
iu -i m -a . pt.th.'ii-f - . f nit. tt.riM-
1 1 .lit h.I H . tifl.-,l i ,-l ii-Mi.-rv-l
nraltulal-.! , - . ul , -1.
.-. : .in. ;t urr . no 1 , n-r-n k-tt
;-.; iv. i.n I.-!!- -ot-trt l 4',ia4 -!.
-f l.llT. tl If ll.M : -Tl I"-Ia1 . till Jrfclll4i
A' U--- iJ.. trhlti tit.il cf-i
Ciitli-f.
X .-k IVI. l -V.- mkT T.-r .-.T--f'Htfi-
..iM-ro.i .i-tlv a iiiitni; ;ii'fi t. j
)i"t ni(,nr an I 'i-i l-o-it -t..i.i- -aiiii ni.i
r:T- I- tit. i-fn tailn it,t i -.-.l -M,lr.x witu
ih.,ii. ni- i-t-r f-liht .inm; to th- .itn
. j.iikiir -h u!tii- - jpi-at Tl. iTitkt i'o-i
i-Mt-f ii..tt at ni tit. nun, -l piii t i jt.nti
Iin i.tii j-i.- u.t ink Kik- in.-i'i irii:
t tt .
5
Mr ti at '. ;o I 7 . -1. I" . 1U 7 o1j7 I
J-rr 7 ! . iti 7 ' --( 7 i7 '. . '
. T .. : - - . Wu7 ' J tn 7 '
!: ...r... 1:1. , .1.1 X. I tnt.a. . X
I?...- . . . J..I.1. r.i .. 11. M tn.
'. t. . 1 '. 1
THE WEATHER.
'I-l
1.1. .
I iriit.
ro--irf. f..
U--i.i j
an.i Tu-1
a li
For nl an-. -
. IMII. ot
i .11 Ml
Ptitl . ..r
ii.in Al'-"-.la
nt 'I tiHrnn-r iton
1.I..N -Mir tint: to
F.. lo.lta 11 j 11 . -now flu-rl.j anl
ai.l-r n 11.. 1 pti.i. !' 1 im o. mu T'l
i . 1 itl ltttt.r.t: t it-tli
.r n t i o finir-- j'Ht la-Tt'.ir M.ti.-t .
Ti - 'a.- it1 - ioii'.i i--.i n .tth-tTl
i
Fo .!i-a-ri it . v itit tn or niow
V.-i -. l I. a :' 'mi lv. iri:tli with
Tlll. Mf til .lllHl-
Fot Kii-a alil XHrika IVil'-v I---I I...
.1.1. .it 1 f.itm.T i'l t-a.trn iii.aiJ. ,ot.tiit
la t i ' 1 i iM- r !
J n ni llrMirf.
t ih:.-.. Mm r-i. r pwi
.i-; a 11. ..: ; 11.
Iln n-T.r. in I -a- rM . '.13
Il lf.ltr-l. ..cr- t -t
! vit.it oi-fci-e- . ,
11 iii'M of -a m-l W
V4 tit t tr..tii . Ii 7
tT. VlfMtf-OM ..
Vti;i-. , Ze m . i -,t 1 I i I-. .t .
i. .-ir. mi:. .IimU'it iii t-a-tatKi-. ?. imni-
I -'- ttMfjtit. . Ktr. - i-t Htfi I1llll.1t;
I I "-- -r ' ' Hr at lirl-t-v-n. Ill
, , ,V J- -11 W ',
l.t rrtimrtt t ltrttirt.
lv;,irit.int "t At-n-rtilrut-. Ujinr i:.:i-u
Mt-t-.ia't ICIial ilj-l Ullri l-IVrl ,-.; 1, nils
1 -nti) - ! at v- tn Iial tiif un-l .
;. in -' iit v -nut, 111- n-li.it, tun- j'-Mati.n
Mkui .: tl. r-aiitr inoi.. nt of tin at dl rta-
ti n-
tjt1o-l"
.n 1 . t
l'110HO'Itlr t
it it so-n, ton
.X.fo!K
iai-l-Tl'
.it tU..II
MUil.i .
M.i!i-iin 1
i.iHtlr
"f tirt-.n-Ijltli-
t:-.k
; 1I1 'it on
IVif-ttr.
Iir IUr Tp -M
Xi .. II V.
w . m; k is
hv r .: t- .r
.W J v. s .-
v io i .
U .1.13 41 I
. I'l t "J
-.i; t n
i; st.oi . .t
-.U 7 o Kk ,
. K 3 H 3X o
-u ; . .. ti
' Vi -thrr
4---.f
If-.
I l-T
l-a.
l-j
. t l.,r
'1- r
I '-Mi
1-ar
1 I..X
!-r
'Nar
lr
4 lar
'IHMV
1 in
. Fair
Fa r
Ft--.-
Stit
n-..r
.! lH.r
T !tr
.! n"!
l l-cr
l-r
Of.tr
Ur
T .My
Fur
- .-mav
fl.tn-iv
....v.
luti i
t 'Ioii.lt
Fair
nl NUIr
.- i If tr
. I Mltt-l
.31 ill
.. I"ar
lmii
.. Ilrr.y
l-ar
Hair
Fur
it Nn.r
. r. -
IAlr
Fair
Fa.-
i"ar
1f.tr
I"ar
IMlil
1.l
It-lflt
' 73
- . ,
v , ,,
. ,. ""
' "t,.f'".
t;
.
31
-NU
.- i; 7i S
13
"It -
T'litttiair II-
u
.! 13 Itf,
i n InntM
I'm-1. 1
I 'a ; -.ut .
.tttTat..
Ii Ifn..
t:..ii I1 1. o
'.T.ir-it-ti-
nt ntSTi
iMlIlltli
I tatiin
I... Ifrttt
Fa-il
l--j Mm.. '
; tirc.l-. Iii
Ia-w
air..
,-or.nll lo Mo
!. n-Mi it . . .
fill
ltr.n
Itl-Ttk..!
V t--l!
t tl.'l
Hail
II-Nr-t
Itapfl tit
X'trfK I'NiT-
I.PI"
:-inr.
tm-r
I .'.'
I1.-I3- "!!
iti.i-K.nw
FI I 'a..
.'WtM-
Atninll.
Tav Imiril. 1
:al I il
-. a- 'i.'
i-art.- F
U ? 13 II
u r- i t.
13
M To -. 13 14
XW J!.. N
w r. 1 1 u
. . X tf-t Ih 11
xi :; -4 3
. . .t 1 to
xv It .t t .
u 1 it i 1.
" . i pi m
X a.T-- v
..-1: r. n - j
XW 5 14 13 14
. .u- 3 n - 3.
"-W it 1; -i" -4
. s ..: r 3-
. K " .. 31
- .'-.t.3 K
XW 7" P. 1. ;
.XW -f.t 1 1
..- Ii 3 I
i: : ir 73 11
. w -ft'i. 7s
-:w - I V . 3
XW -3 4-) 41
.XW . 13 -
..xi: -v i. 3t p.
.X VK " 11
xi: .i -. 4-t ;t
.xw -I.. .s .
X -1 r t 1
x7 ft.o :c 7..
,. W - -: . ;
.xi: .- v- T3 7.
K 3:."3 a, s
X 7i 'A '.4 "I
-. .
X V i.v i i '
' .. . .Iir
1. 1 ton ir.i p. il...
1: J IIVATT.
.. .al F- jm ifnMl.
-In JrF
--
RESIGNED TO HIS FATE.
. .......j.. 1.' ... ii:.. :.. .1... im.... '
.Mlt'iiiio ri'it.iiti tn in.- 111 tut- i.ii-t-- 1
nit- 1 "li.-iii T I f.t.. -
Na .i-:. I"'!' -I Kn-ri Tiling I- it,
-".I'I'tii.. f'T tit' .'Hti.'i .' .Xt't'iitit !. r
I"." in fi.- .Siiii. cii.nr at s-Iti-- Suit t--nitiri.ii.
iiitttiiltt- Tli .--;--. .it'.tj 1- -rt for
tl,f . ti-riii't" iicl. .-nt! it I aim. iu
tl.,i il iii t iK 1 1 "' I.i ltr- nno'i ii-
i.i Tin- I-.-! li'-'Ail-. iii-. Iai-ii .1.11 ..-i
t .1-11 III' "-!!.! iit' li.m- I lli.lil.
r iriirn. ti.tr 1.1 ;i-1 t-i n.i Im n
.11 li .i"lf i" I-' it In i- nur .i1!
!' -a 1 It nlll en I.. If 1 'i.c.r mlli'ii.
tl.,1.11. Il'' i" ltll.ll' I I.l II .! MI .
Til I- of ill Itu; Ii.-- w .itk 1 .1 w nu
ll r' si cli.tm-i 111 iln 111.111 Hi- l-.i- Ion 'if
STEAMBOATS.
I.liU till MXlllTf
Tmif rittil Imirr 111. Jtrr.
NOTICE TO SHIPPERS.
II f rt.f f.i I I f. h-t.'i. I'Hl 'I
3'1 ? i .)!". It 4.11 k.t'U J
tl.l.lVM tlViI'M. Ktll.ntT
I'I It'. 1.1 --t t. I I-, ... . -
' I I a ! l. .. . n hi Mil
l .' " )" -l.i n
For New Oblems
SWStf .,... ... -
.
57. fLL CUV.
j i. .i ' . i ..i ..t
- Ii U " '. it i t
f I.hi'v A '!t'iiin-frr "Ivrr 1'nfl.rl I .
.
! I . .'
. . v.
Winter Arranssmenis.
o
Regular Cap: Girardeau PjcK:T.
jji ..".-
, r '..tl .n
t- I. - M 'T
' Tt " i : II l.i X
G&ii13SS&&&
orm
i-lr
k?i;
-a
WlSmBtMLT4Xi
Ei-ra
.&iS
&&&W
ABSOLUTE SPECIFIC
fOR
Indijcestion. Constipation.
COLDS. SHATTERED NERVES.
. ti.t 1. . .1. ..A -.1.1 .-..I. ..-llv r.
Jti.ji.ir'i.i '-..- V bo"!"
Q-G-O-EMH
-11. i.tt .1 I ii ict- nt-tniicr UU li rrirk t
l-i- . .ii.'itt t .il! thr..u--h hi-- l"c P'1 "
in. ii- . ..
iii Apr-! t l- I" :t 'is! nit'i ' ' "
..iiutiMn:..! I i.in-i Mii'-liin.i. ii rr"X-
lin. IVrrit" .-it lli- ..J.I'oii' "t - tiir'i -.
.1 r ...:. kiil'i.i; luni iii'tllith.
RIVER NEWS.
ItKI'l I!l.l'-.l,K'll.-
. -,.. Ill tv.. ... "P.- r'.-r f.ll t f -it .1
i-r .I,, ij-! tc.tit'-io". 1-t.ttr. Tit. en it" i-a-1-.
.- T t.1 Tn -..i-ivr l .'.M H-in I mot
,n. thr.jl.nlm- "nt.-x r r-ili 1"irrA ,. . n.i
.raM" ri".l'-ni-l- i'- T-mnlnB rt t't Mi-ri-
ii'i 't: " o-.i-. aihJ ht a't..ii- .' t -
1.1. 1 iwi-11. tl) 1-.-1" ' h- tarl.-.l ' -
ft.. 1 il ..f I'a.Iia-aIi 1- t.i at tl- lai- h"t"
a.iI!1iii. ..r.lT. ul.ili nlll I'.tt" nhTi nc.l-a
ti.n I- -i-Hl. 1 . r" l"i 'tr-TRi. Ic -alt.
,.,. i, i.r, c.,. 'Ur.u.lr lit Itii" n.t.n.ra !-'-ht
.xittl tt. H-.1HI- -irti :.-nlKl Tb- 11"
i.titi iilth .-"..I t'.-i i.l.il-n.'l In ni I'.'lw.'i
tt...' .h c ..ill.l H" l..iti .-iT"-vtri f r -
irl-jl.. Th -in.liln- linni M":nli-- -lit a
, ...I ii if-. Atrn.1 a' V a ni . 'It " I"'"1 "
ii - aim! .Ki-i't'-tl i"r ii. ttiti.ti at m i' II
.ti ."ti-l-t. f '-"It tt li'lr .tix-t. r-r- Ati-1
iin.lrl- Tn lrt fr"nt ti- !.. r Ml i"ip
-ltli vti- lK- if Unit-r f- r 'Iik Innate atti"
At ! tn -' .iiirt".l otith Ith "mrll"i a
. ." ti v.i. .liAri .ki fmni il--- 1at.- rv.n.'-iriii.-l
with . -a-.- . i-tii till- f.i.i.m-A.
Tli- .'lli Sifill.lil A'i'l tl-. "l-'l" ar it: t -T"
tf.-.A Itii.r 1..A.. lie J - t I Hit Tr
. l.-i- .tll .i.trr l'i" M'm;!il an.l Kr ir1' J' in
tn..l- nt-r -- tiij.. thl- tcii
Mt-tri.!!- "i-r.-t K.l' -"i - Uli.r Trar.. "JS f"--i.-i
th- euu. Jtvl t-m hanr-.! f..r tnfn 'u
t...tir- MVatri-t- l"nr .t-l i-"l.l. r"tttnc w arm-t
Th' 1'jt.- Win" arr'i"! Ia-i nl-.t from "-kt.:..A-
it irl'li a K"O.I m:. an.1 will 1 -iia t.
ii..rr.i i.itnir ii i-turn .rt. Th" t-m" 1-"
Si.l ,n li-t nltlt fr. ni Filar a IVI-it -fllll a -!
trii -Ti-t iv ill iliar t i-iu' -rot-- i"nin n t"nti
Th K.art K I-- '"" fn r.i A'it-'rt ti l"i.
:o-n..t-. ri"H'ti "l I'tlltn. Tli- "lt" o M ti
i.lii. t- 'lit-1 I. tin .-t lnt on icav to II"l"n.
TI- tin .if St. I.oiil M lu- from St. 1rj!-. ..n
i,3 ... .tr rl-an..
I'a.I'i. nh Kv . .-! - till"" sailr." r"a.l
r.-t atvl fillllt II. .V. Iluttcrrf freni Xa.li.i-I-m
v p. in.. ilum :.: 1 a. in f. r 'I-r-. 11'- t
p r-. .1. r..l.r from I.van.iill-at " r. t"
nl.iin-.l l. -I i.l OH"li l."l'ln "f tli" I Kill i
i.i'ii.,1 I,... Hil- 'l"n.i.n II" HI l'i Til"
In null ill- lnia: f.T WliltA Itli't Volar W".
f nl.-! lo t ivi i"-trljv. l-ut f-tll l-i." t
n-iio iii'.nlnc""al. fr cumNilari! UI"
-h -wi. il.t.iln.! or. rf.-r.mnt "f ot rcttit-.c
liM. Ui- IhT .l.ar ..ii-l "-..I'l liar l..-.i
i-a i-l io-in at t.. zt. willi ton f.f coal.
N-.m .trl"an- Ij . Kc-K ". Tli- N"- "-"11
ha r.t i-t nn "1 anl It 1 .1"ul.tful l
iiil Ir. -iM" t rf-lnni V".lr."-'l-iV at mMnlcl
a. a.lt--'l"-l Tti fi-r"nt nn.l tvire". ! t
rt Mili-liltk,- N..nc ... '" lr--a! -i't '""
l--.-- li"njn" in "i"i-l tli. KT.rtra trr.m It 1
Knr Tnrv a all nil.-.: -"ith i-jrnivril r'
frr.i;"!
l-"llni- IVI. r. Hirer IS- atfl ln
ltli.r till' of 1." Tn.ni-..'-'t"r toA I'"-iart-1-
l-a-n H'lr fr ltttl.urir at I -i. m l-r"f
r..r ;n-.tll- at I in Vlrslnli to- "ti
ctnniitl at - a I. Iiam-ba for P!tt-.i't-s
S a tt - K-i-tot" -tatr- lor rit'.bttrc at t r- m
t icltli cn-i.tl- -T I Wril el p. m
1i"l-r III IVI. r.- I..--T tatl'na,f- Can-'
t - cvt rathr mclTatlne an. p-irtl- rloti'lv
Il"ai l. nmilni: Ta .:--rKl Iaa ''.i.rt-.'
f..r M.n'i-'iiA at cl-vl; li?' ri'Bht Tli th"r.-.-
J.Artl for t I.tit at 4 a in
U-J r.i T.lTir. 111. Kc-li : -.Iforela 1- il
i.ait.-l f r .! niplila at S a in ioni 'rt.' 1-a
n.niir.i- I. -oai Tli" alier r.a-N l..T ft. a r'-A
f .; tn la-t t w Mitt f.Jr ti'iir. .ithr clonl
aii.1 ..'.: tali n-i-
i ai- r.irar.tVait. t K.I. I". -Vathr rnll
i:lt-r ri-tne. Id- cant" mail- I! ft rh
;..rii I" .ion. - a. nt . aJinx nour !
if lit ' l-amnr-
IMrllnzt'ii. la Fl. -Th- rlt.r Ml I !
I. ii'it . fl al-.it-- lo.-walr mar. of l-.'
w.tlli.r cl-ar an.1 tarr tnlch colrlcr
."lr.i-ini.pii IVI. -. l.tvr S.-. an.l rll--t
cI. t ii-'Atirt It -..,,
K .ir-illl" l"rl - niicr S." an.l fall.ir.
itr.r nr.J . M
WHY CALLS ARE UNANSWERED.
Sink- I.oanl of Hsiltli Mi'inln'1?
Ict'iily in ('(iiii'iliiiiils.
A i.ti!nl)tr o' roiiipl.-ilnl have ln mmlA
tint in. tnl.rs of the Sl.it I5nr'l r llo.illh
liavc in in.ni.- ca-s fallcil to :in-w'r .ll
to points Iti th.- Stat- txl'cre tilt l.tcnrr
.f miiuIIiot. ! rst:ilili!ir.I tf us-if"l'l
Doctor J. I". -M.-i:i'. -rrrotary of tin
Slat.- l.o.r.l. la-: niclil rp! iin'I to Tli-
llottul'lic tin rM.in for ihi-.
"The l.it l.ris.l.ittir. f.ul-tl to appropr.
atv .tut- nionnv f.-r tit.- ilt'frat.-l o' th" r.-pett-.'i
of th. nicnili.ri of t lit- Ik.anI in .ii:.lt
c.ise"." Ii S---.M. "anil. a", tin mi-mlK-rs .! -nut
nffonl tn pay thoir own rtiwnw In al
illti.m ! lo'lttc the tlitiA from Ihnr lmi-iif.-.
the t:ill h.u to If 'If linrcl. r-c-cpt
win io tin town or ccitint t-. ill civc a
.naranl.'A llnl tho Ia-Ki-.litti.ro tna-iA th
Hiiroprlattnn t'tat tt.i a-kr-il thl .lllll'-tilt-nimlil
Iui- lii-n cilivlntrd. ami I f"T ii-a
that Hie .li-oa.-. mhlrh 1- -f n trrt mll'l
tp. althoiiqh Ki-iifr.illy pr.vnl"iit In th
)iillicrii pari of Iho Stat wonM hat" l"-"ii
-t.iini'i.l out lfforc Iim linn. It i- r
xpl'Iom t.i-it tnwn "r ..ltintK nill -'iar-.-int...
thc-x. fvprn!. an'l frcitir-nllt. t-..
thv v.ill not t-nforcf 'ltiarantiii.- rccnl t-
t'011-.
Ki-liic-t.' h.-ito hf-r-n mi'Ii" for liill of
hoaltlt for i rlo:iirs nin. .hoiiM h. iran
iMirti.I to tin Stall I'.-nit'-iiti-try. tthi.-h 1-nr.ili-r
Mrift iitiaraittin. In all tl:--- ctce
i.-Miir-i- v.ill h.iM to 1i rrfii'.-il. iml.-'s th.
."tn lv .iti'huiill.-. nlll anaraiitOA that th"
pri-on.TS hh-tll t" van iiiati-'l. thel ltii
trnir-rattit --hall t tak.-n for tt-.n tt1,.
ii-f.il" liaii'l. iml r.'imrli in.nl- to in. .i :
rot.trv of the- I'.iir.l. iipl tlial "liirins t "
r.hol" tinn of tin- n-inoval of th" prl-"iir
Ih.-v ihail he- t-oinpl'-t'-lv i-o!..ti-il front i!I
othr-r i.af-i'i:r- So far .tpt in th
.-" of Hill Kiini-'li. Ih Ir.iin mlilfr anl
of .ini" fortv-flv" lTionor-- f iio ltavo li-"ii
-nt from Pt. I.ont- th"1" .olt.lilio'i iia
l'ot luw-n ni'-l. ap.l llti-r.-for" tit 1111 1 of
h.-.ilth litt nit l..it i-ti"l. Xo rl-ki in
li tai.n In rt:-tttl i. th" p-nltntiri It
v.otil.l tin an to. nn Ii to ifrntit "ten .-rl-ht
? f th" ill-fa-, to rtitr that t --titut'on.
Tor oil" thins it muiM rirfi.
a !-. "f S1.ii a ilay It th" Stat..
"Tito lioaul 1- r antion. In riii"r 11
Ih. a--i-t.it 1 1 tit---ii-l": inn It- ni lll"r
vatinot ! I'Mf t-.t to Clt" th-.- -..ft"t
fr an'l i.iv thir -.n tt:rAii-' I.i t' a
ttorl: Th- h-nr.l frl trTr cr-.-.tli tnor"
tll tiiat it i o li.ii:Ii..tt.!f 1: lull ti"in.
litioit- ..vr rot of its in.ikir-i:. ,ii.I fanii".
!. li.lue.1."
Intcrf h liic-.l nt Uinnr-r.
Ui:i'l l-.l.li- .-l'i: ll.
W.i-hinsloii. I' ! 5. Tl." S-.r"tary r
th" lnl-ri'ir .mil "li. Hit'-hro T. "nr
laii't! nt ilittttr la I V"nin- to" St p.ikr
anl Mr llrii'l'-r.-oii. Sn.-tir ir.l Mr.
S"i.tii. lli'ttiral a:hI "Ir i;rnt-littr l:."
Aihiui.il anil ilr V m KttMn. Aitotn-y
lo-nertl an.l lr. V.inilrt.mt . 'inm.
Iitt.t iiipl Mr- I ifll. i;irrrntvit J y
.nol Urpit ri'i.-iii'- iv.ir-
tlr.. I. ml Ivllrlinc-r.
I. I'l t.i I SI'IJ I'l.
W.-l.-iIo" 111.. IVIi. T.. .ilr. I.i.i Ktil;
nT tllMl -i"ifi'lt She lll lo I'titl' j
".(luml'ia TtuT'l.i.
1
cj

xml | txt