OCR Interpretation


The St. Louis Republic. [volume] (St. Louis, Mo.) 1888-1919, June 01, 1902, PART II, Image 15

Image and text provided by State Historical Society of Missouri; Columbia, MO

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn84020274/1902-06-01/ed-1/seq-15/

What is OCR?


Thumbnail for

-ysgjs
MfWWhpi
I
"
"1
THE ST. LOUIS EEPUBLIO
TODAY'S REPUBLIC
PART TT
It Ptiattd fa Six Pirii:
f 12 PAGES.
Four News Sections. Conuc f
Section and Magazine.
0tl5 10.. TPAY.JI'K 1. 1002.
PRICE FrVE CETS.
2sITBTYF0LB.TH YEAE.
kj j. . xr
IjAMES J. HILL AS AN EMPIRE BUILDER.
T
'WERE foolish to advertise goods you have not got,
as some stores do; in fact, a sheer waste of
money!! This house is never guilty of such stupid non
sense. You will find here everything we advertise, and
JUSt as fgprpgfrnferi.
T
M
fiiMiiwi 1 1 I ti-i - """TTTTZr"""!""" I
1 WJJ JrT$tn&&F&fttKT& Q,
JAMES J. WM
A ft ppw4 ten yearn eg".
Mnrrfionn Property Ho lla
Canned to no Krecled in
Urn Jforthwest,
ACHIEVED FAME IN THE EAST.
noff IfA "Kinder
(lomp to Tfo 0n of
A nfwfJ Jfiftlfliiffom
'KlnoVrgfjrten" Win
i)rm of tm wpok
nfM iMiiiiiiiMw of tiin
. mkutiil World,
wiirrmt ron tun huhhay mpiimau,
Yhtn iama rrm J fill wan in Hi,
Until IM ftllr dy h i(inlliid wry
( wfiftfrt ) wt with wm ou of vi
JrtV rsf If" frordfnry limit nf tritfinna
iisn ha titta, Vnr lMinf, anttia niw
fcad Mrv nil f.nuf (lii iiH fit liRiillntf
(Ml, r-r ton ptr hundred miles, Mr, (III!
n(, iff wirt 'fiiln.nl anwt to IM, Mil
fi ws .((? N Irt foil rtfMinnrt, Hi ff
"f Aoiim ""l "' fM). "" "',M '" "''
,ylfif romilry M Hi l"l'f.
f'JMflfW Willi ,V(j J'fMMcnl Howard
fillftlff n Jinllifrt liii Kiiilrn.ii liy
mnjifmr tftmnWmm in ih mil
nnrt. rl of . ffft frfnfiln Haiti
i lit I VHllfl
irAM4irif north. frfiiOi. J.il. on. M
-)!vl on mir, Mr. If In K'l whom
MrlhlM hm vrHliln lo ill" with
WflWMJI Wl I1IIMPJ l! HIP I'Uf. ! PKJVB
n pvljwir of filiwrvlng flnyiliin forn.Jn
tur wplowji. yi( lifm rliln liiiillinjo
j?n, Iflll flirt mM, Minrtril ,ijhm
ilsni liouflfilnMi w(ilh i lis1) iinlr oii
1)11 WfiliUt H!)8V fllllbl
Witlonft Hint' of SI
. Pm' ft nuartpr nr
wnliirf. Mf, Hill nn
t'?n in urn piiiiiis I
httn nvnonvmmin wi
fy iiifl lili nimi Imi
ifli llo mimm at lili
nrfsi nfiriiiPin
.';. ':ir.i. .. .!..... .., ..!... i:; :'-
nMilPlil iiHiitrnjri iihwi niiPii ii" ihw
f ::i".. i. . j . i. -A.n. -,j i...
flliHrpfl iff msiii invlrw hi sin";! Hi rm
niPifl fi iiipwi n fflllrwil man lm
Wffflilhii'M'ti in riipvm- .
& mnmnl A nrsiin. IMnut P llskPF anJ
.(sinfs j, in ha (i mi firs n n? fithi i
iiiiiB i.imm flf.nf-w TfifHi 7ifs mj
W!
rapfiii W feivmn tnnlrni ul Hie rlfi(
ST.. l'f'V,i !..:.' '.i ' i'li.VV. !.' M,.M.'.l
ll'imi Hf rilU'WKl AMI Will , I l IIHIIHI
ik a mfimhsr ul the Inn ftf Ji.I'j iUituAii t
iiirii lii fiiiit ul I lift iiiifjliiib
M
f.i'(.iim tiiiii Hiiiijfisi.ef i urn, mm
i L"w rii 'i'v"(i - v"i ;. '' (' .''
sMif
h ins '.'iiniirt.y. niHfS'i".
i
ilnlilfi
m Dm
?l
ISlll.
ID HWIllf.
I . Ill ,1'
IlllS.Wllfil Hf ill f"IJi
It llll HIS I Wild U kit
,.;i.". " t .i
IIIUFl 'III"
HlHUIIi All')
Aha MMt
IU IIHHH U 1 I
( IIMIMI'I III' IUIMH,"
Irv lillii J7i
viimw ik ffim "' 'f. f f iff .
fl'l (If. 1 1 WIIMj ll,HIII HI
mifiiM.wimutt h .iiriiiMiM
II Hl, II
ffllillH Ijlll
iff. Mill . "". "B III Wiwl ,f?j!l
lit WI
msiiifFiiijiifiiin ii
I,", f'l? fl hniiiM.tk
IIP "11
ffl.ai!8
II H 'Jllllllsil
BillriUififM.Jl. Hid flPfl illF ValfPK. fll,
WW,!,
.Hint in
llllf HOI ft
imHii(ii
lion, iilii
IFIIUillllltf VIIIU'9
lit IliS iHtlglM MHIlMllOII, ifilli HllOW
li. Iifid.HM Hiifc mi jifWdim
IH8 hum fid liyms iilf lieehwuml, jiiii
ft. and fii8iw,ii.niiijijiliii.nk in in
mm me m, rui una uhijimus M6i
MUi A Htjii'fL'ihimnn.
UANAUlAHiAMmiWAtl,
U 4V1I jll lllUd.HWfilflMdHlHt Mf. Iflll
Mel in mll Htft III lltHilH-' Hllll tifuliu.wlii.iu
wM and vomtinw mm timmvl Mm,
wfhi anu WD.iiuinr gwiiuca uiiracieu iniiii
fit eH6 afMiigd for li tdutatfeii at
ib lfl wfie hid Man Hi htK, slid jj (tig
iffi 8 tifld efiiftiiiclsd hF Mudlg h wai-j
vaut t'rtlliolie and Altlinuidi Mh Itnl is &
PMlMUflli JmvlH htM"tUlUll" tbf lli
Pmhvltmu mttiitslty, all o, hi iiins, tliiu
d(H Have tH taught u(i In (he allli of
And (Him ml nnlii Hi 6 ad(6 of ifiil,
Hll8 IN a tl6ildld titanjfle of tfoss Lil-ettllUgi
Jis la Baol6h'iHi.h-c!fliidrilsti'AiiitHeflii; it
. t.iim fiH tf. Ffll-te fail- ftbcUttbodi OH-
1WI6. dH sblettlbet-18, 1531. Ilia fathet- mii
tt mii fel Jtelnlld Ol-arigehiftll ahd hi
inamtf a stbtcit mssia ot the Dunuar aan.
WllH a aiiffS twenible to the lioUis of
BtUatl. Th DUtlbdM lett tH oia CoUMty
bthlinifit UoUbU with Catholic helfchbofs,
ftl, to-day oH A hlgll falUR overlooking the
MlMlssltyjl stands the Seminar)' of St
ThoUla bh draat avenue. St. l'aul, a moSti
Wenr t6 the IreHeroMty of "Jim" Mill ttiid
hfi trite, ther contributed $500,000 to Its
ferectlorii in addition to this Mt. Hill ha
contributed to the maintenance of two
Protestant eotlegei in the environs ot St
Paul Mcaleter, a Prtebyterian ttwtllutlon.
and Hemline, of the Daptit denomination,
lit fact, there 1 ecarcelr a church In St
Paul that hae not been aided by the pioneer
railroader and many towns along the lines
, ai iHiHiiwH nn inpirin n ino iirwp
(ha! Wow Jrmn nn lh Hfcflf Iimji at Ilia
Hnrlli l lii enntr if inmr ,1, 1(1 . w in
iilinon r li i ilmTlilril
JiniiP
JA51BHJ,
(Prom a Lite
r.l fh rtllrnate r'nt wlih pri4 In eon
Klmrrn, tliir-KtUirwl fir pMhmrtrnpIr lnfl-
tinlon whU-h h h l(hr 1ju pt Wd lr
r'"rin,
l KARt.Y rUIP.l'.R
A A PffKAVHWATfUn.
Ml m rvn in Mill' 'nrlr tV on ih
Hlifft)fl, it WW! Willi lh (,rj(H
Mmpany that lh CMI Wnr lirrb nut ll
wan fllv In mining mmfmny n1 rnvnlrir,
Mil Ui Male rf mnnemin T'lifil m ('
r(it ymme IUW, hhl h return'! tn mm'
meffinl lite, He wrM fhrHHffi mA hertmn
tni fnr h fwkt pwnpny nd Uir '
mini imiiHr nd nl.ikl In (li trmi'
wriilon MlflM nn M wn luM. II
c in rtrt in l-rin e,nl m Hi, Vmil, mvl
In 113 he tt,llti'ii i'omiminl'tUin l'
twten th Inner ntt tVlf.f.lf.fK hn f'Mi
(lry) liy tviimlMtlln Mn lMttt hIHi
ihnte t,( Umimn KHiKiiit ot Hi Ifndvii
Hav 1'umf'Hny
ltll' nni ww wk lli renrghnltHtliin
f4 ihH Hi f'tiil .r.l I'iMrirt iwilrMd, lf
fIVd ( enffiiituffiieut, tU riiHil
Mffitf WmMn In dl.i i Hmt Km, whl'-fi
m.nld I, triMvtknl tn Hiimmt ten lim'H
IhHl flltn III HlW IJUVM, lie ti(t4ndM in
filllfrf- Din Aid i,l tr. fmrmld Wirilih mfm)
Mr (Ifi'itK jiiifm, cud In W id Med
Wk rlricriri4r.rH. with Mr. Kirphoiin
lifiMni nd Mr Hill nmeml tminnn'r lit
11 Mr, Iflll Millie .fcMrnl i.f Hie (.irt
lnr lm dM ti timiU In ilnvtlw tvlilK.iil it
rtf.ller tit mtMitif ttfim lli fliivrrmM, l
Ih'ijlfll Hi Candfn l'rflii nil mm iH
firt (fie tlmilinn I'wrffi" nn III Mlcr li'l
liAlh lipn riinled liliril diilwl'llen If iim
firhlrh nrt UnllM Him tiivnriuniif, r
firllvfl)' vmhtmih i i?nnMvr,T
IICIMIIWill A tiSWIl',,
HNfldlrm Iwikeil iiinit (' fillnmi'l In
run fl rullwaf illhnu flovrnrnnl nld
Inrmuli Hi MnrlliH"1"! mHiln'w, ln
the Nnrlhern I'u'lfln snrt Camidlfii Farlfl"
lOMlrt not da mid In i'Ki fin' Hili dll nut
rlaiinl III fflrnir h'iv If imMiml tn ID
wnrk. f'nll'iwlna fh frsfhln'ri mm rl
llrr ainiiff III lln Tlin ni9iilliniiM tvr
liulll, In h. In liiFii, f(ilnw1 In' rlmrcli
lotplM llainlrlf, fnwni, rliM, failnrlM
nM sninsrlri jiriiii up. urn! Ilin flilnlnw
MllK nf Hi flrial ffor(firn mm fi.rni
nn flnl on, until lli raeifl I'iiam
Fipnd, in mi, tin lliix nnraeinn nm imi
iq of Hi Morilift!, ileelrinf In In win
my fmitrMH tln-lr miPWlillmi fnp wlnil
Mr. HH Mrt rtnn fnr llim, pnmiliiJ l.lifi
In lid a iiFfiwI'in ltn inllw Innc inn
Btitml tnr hmnni Imlilntf linn(i Willi Ihnii
MinlH npnii linnsi)il, who nirt Inln Ml
I'fliii In pa) lilm linnim. if irniaii Hint
(tin mnn' wwit In iiiihiiIii mlstil lilitr
w iillllrt In iihllfi nn Hlllifir', Mil
til iipnii wniilrt imi Ihiv It Ciia in
iiunnp illir limffiir Him Hi wfe fliili
fil toiilir, iimi lis rilii"lMifly Fi)iinlf'l
i mSm ftp- iowaiy.
lii rtff-n'lln Ills pwliifin In Hi fiiiiinn
anil HMliirt ilia HnillifFii HnrlllM
"itwiw1 Mf (lira imHiliiii lia lifHi nt
if in iiii)apiiali(iiii
,WIll WiliWlllla li , Ins it M (IfiU
'fftfln-fii f'iifi)iiiiij' in lw fai'ln f'nii
Iill f'liihiiij' aiif to WMimt fiiiitoM'
imtii lllf Wrl hi muling till llm lln
nil Mffsllf ffUl Klirt III sHIMl, llllt
ellMliWli millMim my M Ilia iiill
If liaVfflfl (ilfwijfii iiji liiv llllH Mie
lifl1( lilll mi&vttM lit iinl MIN
si 111 II pai,HH(ll ) flll"ll Hlifll, Hint
foil n( llmliwf iKiirt. yill niriitfa'iMinlls ill
(Ii iimiii fllli,f'inM, iMlf-vM in i iifl
lilll VHllllill lilll lint ril'iiFil (IF Mplii'eih
WIIIVF ("'IIIIFlll'lllln Ills (fii tniUlll
tilinMi tut Ffilfl WHiill (is mw ifiiUarial,
lit WM vriaiit ftiirt Imlk jn ih;iHIiii in
II tl(li HlllWI 0UH lint Ijaflf (ISIIfp'IFlfl
tlmi In liiHfh!. i(fcM fll n Inw inlliiii(i
!, wleli a enlilrt h hiirtti iinja fiiv
lii' vJf pfHBlleal td!n! Ion i ff i of
IflHtpflftsiioii, 'i'lia vlllil inafHI fnr
all aiitli pFmlUfrli wi at Hum (li pue
nf pfoduelloHi
HWUim HAM1 'I'll I'HIMIO'lll
'flMIIH WI'HI All A,
"Ih Wahliialil and (HWH ata (ha law
el and fl fiodl? nf aiamlliiK (liriher In
Ilia iiilled Mlalea, (ha Mt niiikl tef
vvfiffrh H in (ha (ifHlfls Fttates of (h Ml
riMlfriil Vallff aat nf lha Idwky lnui.
talintj h'Jl (da luifei and shingle fiem
tha Wclfld Ctiisi would net dear ih mn
nf ffiiiii.6Halloii (n (h6a s!h1 If tha
tarn carrying them had in he hauled back
tmtilfi et tifafly as, fnf a distance nf from
i,fxl tn 4Wd frillea, oh tha other hund.lhe un
eeeubled or iMfse!1 iuialed couiiiry
ttloilM the lllie, Of iedthed by II, eOUld but
futtiioh a market for tummoditlee ebuuah
in load the reitirHlHH cataj (ha result lelhtf
that utiles the comfany could Aecute traN
Ha tor carriage beyond the facing coast no
(treat trafllei either way could exist or be
created,
"To meet these condition the (irent
Northern Company mndc ertorls to create
and increase In tha countries of Eastern
Asia A detiiahd for the prodUcU ot this
country! and soon after the. completion of
tta railway In ISM It induced a Japanese
company to run a line of eteamshlps, con
necting with Its railway, on the route be
tween Seattle and porta of Japan, china nml
Itujclart Siberia, and succeeded In creating
and has since been actively engaged in
building up a commerce In which the flour
manufactured along Its line, cotton (both
raw and manufactured), Iron and steel (es-.
peClaliy steel rails and plates), machinery
and such other manufactures of this coun
try as a market could be found or made tor
In Eastern Asia have been carried to Orl-
niTJ
photugraph,)
pntKl rwrts nreJ rHurn rargoeu n( nucti Ort'
-n(Hl fAiMt ua fire comtimtA In lbl
rmimry liny Itfen brought bk,
Hiwnni mi TitAvvia
hmthmi nv run vohpaiy.
A nepir'iiiwl, cll en en Inneee4 mt
liniwt, tram,' hn thus hn neeurni liy Im
tnmt'Hny, emihilne II m mk mifh ru
nn Imnhi-r nn4 nilir ,rtAKi fit the emm
try ireq py e j,rmU ibm to re
tMwetl tn l'fm mum! Hh profit tn
tile uhlflief
"fine yier More the nurllniiUm ftirtthw
thin ftientiti tretne i,4 rwxil wh prn
inrtlnnn ilif f.i Ureal northern Oimptwv
ranted m r l.'fim h wnirii'Jil"n nf
M'riffttliiii tn run from K"lll in f,rt In
.litiitu, i'HUih miA the fiifiipplri'x, whl'ft
Irnm their kii 'nrrylim ti'itty, nMd
m ffifiif'Afiy in nmye the Ihrt'H vnlnrn nf
WfMlrf.illd irifllp m the lnH i ml,
"In ilm Itilernutte inn! Imemntlimiil rmn
infffe which Ih Ureal Hmlheffi itomtMity
lm ifiii liulll np II rnmil f''illi In (hi
I'fiimiry find mi the ttfnn Hh Ih nihr
ifAnrnllniiil llw, nd t Ih Orlenial
pnri Ii iiinHieifn fur tfiwm're of ih
wirtd fi rutir nfe rtd fruit Ii niil In
inmiAililnn with ih im nf (,nn cuf
. tH Ulifl hy Yillf III Ilin IIICX CVillftl
"Tli tiwy uiif ri.nnwn ny in nrrn,
Uiitlhetn I'tiintmny In building up nn Inl't-
milliifiil, wild llierfby Inlerttnle, tiitnifi'fe
lifts l.fn rilMw'l df lli Nnriharfi rnlltn
cnmiiHiiy li H rfiranUiill'iii In INI
"In crfHilna and niiilulslnlng Ihl u-m
piilliv lniTliii nd lnMrnllnnl wi
11111111; tiMii ih flrfi Mrrllirn f'iimpiiy
and lb Horihnn l'finn ((.inimny wrr
haniir'l imd (ln'd ' dliidvnlflg
with Hi nihr iraiiMVinilri'fiiiil railway,
us rvll wild i;urnpin firnplllr. by
Hi wmil nf sufll'lsnl fltir-H rnnnnllnn
with id I'rrllnry nfforlnK lb !'( mar
H"la fnr Hi prodii'ils nf Hie rmifilry Hloi
llnlr Ilin ii'l wlHi Hi" pi nf pr'rtiM
ifni nnd rri cfnirr nf ill'lflhiillnri frnni
whl"li Hnlr irnfll imitl h unpplM,
MMia III' IIIMIilNfmiN
rifii'ifiiiini iiiHiimnMiiviP,
Anil f"F niHiiy iniinlli Mora Ih pnr
fliii nf ih (nrllniiin alurr. Ihsy Iih.I
pfniMfl'FM Hi li( menu nf lllng fiiF
in mirli iniirkl mid nnrf nf mipulr. 'I'll"
Hum nf Him lluillnalnn, dllr than lliw nf
any niliiir prmipsny, fnlflll1 Hi rriiilr
ni'nl nf Imili lli Hril MiiFllxrn f'miipany
hiiH in ftfiriiirn I'Hcmn roiiijiHiiy in r
ainri nf maikcln fnr aallamini ami frlahl
thr wiMlmiiiiil iFiiili, Th IliiFllnmon Hum
iriivffnP ili iFwl Hlaira nf llllnnM,
Jnwii, Mlniirl, ffHraakii, Wynnifni, mhii
m and f'ilniaii, whlfh afford ilia hil
mailiHa fF Hi lnmiF nf ih I'aclrii
f'naol Thry rflPli linvrr, Hbiim ('liy,
fliiialiii aiiil AuriiFHi whr bf lorirt ili
liriiirliwl milfa nf Oliver Irart nm.miPli
aa am ww) iwir Ih" Hum nl ilia urml
liiiillmn IMllway nniiiwnl
'"ifiy fiiili tmmiiiii Hiiii'nn I'lty and
iihU.imi. niitm nra Hie aral htmim
hum ami On- fl', miMi Inr lli aa
jl and i"i fii iMbni
'f.HIIMII
)M
mi a, hi HIHi vyy
aiia, Wynmlii, Malm
HI, I)
OlA'll
and vvHiliiai'in
'ilivv roiti'ii Fll lml nnd lianfia (lllv.
("illliwlllrt WI? will' I h IfMWilit Ih
nilinn filHlMi Ifnlii thioli fmt inw an-l
lliaiillflii'llllfrt "'Hnn M'lillied Int w
IhpjiI M Ciillifl fi'J Jmiaii, , ,
"A t'lil'Wi aiirt, fll Uml ihn Miiiiiif
Willi lliJillf )(Mi lr;ll III Imiitlt ut
silMdi ni iiHiWfalill'l Itnii, ip, nni
I'liiliftf ami llif fiifliilifai'lilffrt flilNf
ilmi III") (iiniH"t In .fipaii niii) I'hlim,
'"iilii Ihitlliitlhii line, viuliiHnitl fitim
kUimnth'M11 mill Hi i'mil ftlmi Hi Mfl
iljipl IllVff lewlm Hi iff-al etinl dwlM
nf fluiilli'in illliiol,, lli ff'l w( hi
i'Minvlviili and Wrat viieliiMi and II
llahi icllfiile and ei iiMiwiii. low tel ut
(Mii4HA(lnn (iisk K jiuMllri In supply
eii'di "al in imlnl on llw llns of mpi
fHidanl railway. ((iiHiiany u( nf (li Ml
noinl Hlvef, fellvliifi (h nnipl and lhn
fallway of (hat KFtal (rillory from n
tire daiHdie won tli f'iiiiylvaiila and
WtH Virginia fiilnr, (h unpi.iy tftui
willed la yaily liaeoiflliiB more colly and
! cfKfllin"
IIIMy fr(Jil'lfH NAIII 'fll ,
AI'i'ilOAt'H ?JfHMl, ,
Mr, Kill' f-ifUinai which I Jd (a elo"
ly apiifoach ttm.mito, wan fnitly aamM,
II haa not ftrefltd by (da fiiin of hi
fellofflan, fila ndurlilea hat enhafid
in valua mnre ihari a hundredfold, and thl
I dug io hi own iflfahanmlbir vluiiiy, in
addition to creating weallh for hlms-lf, hs
ha rHHahd tha farmer aloaif hta (eni,
a fair Mtfmale of the farm, reld'hce
and all trade concomitant Ih that section
KgrcgatlHB not les (hall H,tW.009.tiW,
Mr. lilll has devoied eonsldernbl of hit
time to (ho siuiy of fanning and slock
raiding, and at county fairs or whenever
ah opportunity present itself, )ie never
misses a chance to Itnjiari the knowledge
thus miulred to farmers' who reek inform
mntloru
Mr, lilll has also esiablfshej a railroad
school in connection tvtth his system, where
nspirlnfj railroad presidents are givrn a
practical education In (hit Industry. To be
a graduate of I In Hill Itallroad School i
the highest recommendation to present to a
railroad ofllclal. Hill Is rec-jgnljed through
out the world as the mot practical rail
road man who ever lived.
SfOXS ASSOCIATED tS
IJISISKSS WITH HtM.
J unit? Jf. Hill and Louis Hill, two eons,
aro craduates of their father's neujemy,
and both seem to have Inherited their par
ent's fatuity for handling transportation
Millinery
5rv-'-
and the Simplicity, suitable for automobile, golf, yachting
and the cycle, all -dainty styles, handmade of straw, trimmed
with handsome plain and dotted scarfs, draped in a manner
that gives the general effect of dashing piquancj' undeniably
the shipt-waist hats of the season. Look at our windows.
Prices ranging from $2.98 to $18.00.
We are also showing the new straw hat the Bangkok far
superior to the Panama in wear and durability and lighter
in weight, trimmed and un- (jJO OtoW 0
trimmed Prices ranging from.. .vJJU pjf Jf
Carpets
and Rugs.
Attention is directed to four
very attractive leaders in this
department, which will be on
sale all week:
Qxt2 Tapestry Brussels Car
pet Room Hugs, all this rea
son's unmW, they all sell tlwin
for.$M,50 - CP
.50
ail thU week ip,
Pine (Iratlfi Cotton V;trp Japs
iife Htr.w Mattfiitfi, ail in rr
pct fialierfl; a rej.'iil.'ir Mz, a
ysrri niattinn;' OOC
;ill this vi'ck lor...ii'"'
WILTON VUI.VHT CARPfiTfl
our retfiilrtr $1.25 a van! hitfli
grartY velvet carpet in very
awell (imam Q Hft
for 021
,10-incli All -Wool Ncverftfble
Hinvriifi Hnif, rich color rffrr in
our realtor (D1 7CI
$1.7!
Knee PiinU. -1 to
D 'kZ.tt, nitf, for,,,,
I Boys'
I 3:UijA.i I mi I'M
I i.ooo norV me
1 lol, iliflllo
wllli iii(cnt clique v.iki, liiinil, iiml iiiiidt tonll
1 ut Me 1). Cr.i
1 Hneclnl CiHm
wford'd
ii.iiiiiiiii.iii
imimtwnifjnuMrwmiiliriwmii 11
IWMfciaiwnirniUBm
I D.
GRA.WFOJ?) & CO., Washington Are.
mmmmmmsMFM
wmimmmimi)
nnnir i7i"i " -
i5'iiliHfllf I'lrfill III liilMr'j r;f III (."'
tmiiiii iikii in inn in
ilin liihiUli hi Jinn mitin in hiiitl
lf fijl Hill 19 Illl'l'.'lllf "I'll'lil'I
Ii I lids nmnii "I vim n Bn "
riililffy Hi IteW Vmk Milk"! , lili'l
miiu ii nniin, hi ow t'ik w
A .1,1;. I, I, I II, H ..III lllli llllllSH
nl ilin ninmiim wm n'.miu
wo li "ii, vii' f"lUH( nr'i'i in, nn
it'ifiwi iiipfwi in m wmm hinmi i
'Hm CUlllMI, I mil llllMl'IIIK lll IHH
IflllMflfl H'll'i'il I'll 'Hi9 "'.W8'"", ',,f. 'iltii
?f, mmuim JumJ I '?'hf k '
hvv filfl KHir hnn, t r lilll, MM m rlllW
IH?" NlW I'llfl' 'if '" W Wit Mi'!''
M mil i"iM ii 'I'rfiiiii ' nn,
Mr, lilll fll the UllKllI ? If"', Kll'll-l'l
liM li!ililil fiillljr m Mr ficlilf' liMic
(iillijifll nttimii,
'(he limhi'iKf lm ai'inr lfiw 'li'ioi'i'
fifl(l, II win ' rii'lr fit" "
iwuMiniilllj' lie dr-e mil fnnvy, nn nmuef
tow mtunl Hi iniiii liiHr I, If lllf i
OllfW, '1 wi" t fol'ff 'HllU'l IH"'!.
ei- ttv li HuiMsrfiil iiii'Jrjr lilinlf
Hil muiiil lnr Willi mh unpldyt; wlm j
t 811 dntlllt 111 dill tf'perl, lie llllllhl
llOllllllg f dlelrfilHU MM, ll1 IlltliHIU
l,flv ftii III Ills 'WW my h wtiuhl
on "fire" mr-ii ( f1 ' l'1"' "
aiiothw ld! ( llii", on (Hi t'"Kl'.ti
tfUMed HMilM I'ff Oictirefli mnhetn
find a nlvtii rHtf '" of eeai;
iHhdftiHii Uy Mr, lilll, 'fills f.rfnlfii
In a New tork mllrdfld mmh, who wtit
SlrUdH Wltll (he ftirtfe of II. t'j'Oll ttiwllli
Mi, lilll later (he Utw Witter .eked If j
didn't (filnk lie imd wade tlje iellpr u (rifle
tod Stroi'B, Tills dhgered lilll, ttllfl, rH.
rtetilttS UP, sldl "Vail let iital Wrtll wotll
Zrfou for rt tear, and If you don't my nt
Uic end of thtit tlhie tlint he has PflHed
Wn (.slaty twice ov.'r I'll pny toil tmck ail
joU filve him," The trtari U still In the Ne
fotk ottloe,
JUJIOSOJIK llltOUX SttJB
iti'isiijucn is we. lMti,.
' Mr, lllll'i home In Blrl'oul li one of Ihe
hnndfomest in the country. It Is of Ltonrt
slone, HnJ contains every interior refec
tion known to eclence. The houe Is filial
with art treat-urea of priceless value, Includ
lnfi paintings, vases, tapestries and nigs.
Mr. Illlf haa a -weakness for French paint
ipgs, and some of tho masterpieces of Co
rel. Hlbot and Rousseau are bung In his
gallery.
' In an artlcla entitled "James J. Hill and
Ills School for Railroad Presidents." re
cently published In the Saturday Evening
Tost, Paul Latzke tells how tho financier's
Department,
Grand Opening.
All the correct and smart creations
the summer season direct from Paris and
New York. Ribbons, plumes and pompons
are used almost exclusively, making a beau
tiful and magnificent dress hat. The lead
ing colors are black, white, navy and parrot
green. Also a grand showing of all the
new Shirt-Waist and Walking Hats, among
which are the Santos-Dumont, the Newport
Skirts and Suits.
For the month of June we cut the life out of profits
on these goods.
For 49c-50 dozen Percale and Chambray rf.Qf
Waihts, stripes and figures; were $1.25 now rxW
For $4,98 We will place on sale Monday a great bar
gain in Ladies' Tailor-Made Kilt Pleated Skirts, colors gray,
black, oxford, blue and cantor; QLL. CJ $2
vere $7,50 now wp'ac70
For .3.;25-r,adies' Box-Pleated Tailor-Made Walking
SkirU, t itched flounce; 32Q (JSk
were 3.V8 now.., ,,P-',-7
Wash Goods.
Balloons 1
fit! riifftn 2iticli wide HeerMieker CJinfc'Iiaui, in a vaWety of blue
and white Mri'iex; Iflc riiiality L(
Hperial I'ricc, per yarrl"""" ...... ......Je
Wi pieces 12-itirli wide f'rinte1 Marira, good range of ntyfe, in
pink, blue and black (ripc; regular IHc finality j
Hpecfal i'rice, tier yard. ............................ AW-
All our renin ininif mock of fine 25c finality . 12-inch wide Kuyi.
tilin Tissue go now at fJlLi
Special I'rkv of, per yard M.2
Clothing Department.
floyft' MM) UoillilP'ilreFiRled Hulls, nges 7
to Ifi yeiirs, iiindtt from (hiicy vrwU find
rlinviit, Htroiig, drossy nli. mndo to
aAllntiyK.no- ffiO CA
I), Crnwforii'H Hpeclnl (Jti,..yr6dJ
Norfolk MM Hull for boy .1 to 8 yeiira,
iiuiile with yoke, strictly nil-wool cuasl
iiififfm nnd clinvloln, In lllit (iinl dirk
iliitriMimHdftlnifilHliff.O- (DO C(
I), Crawford' Hpeeliil (!iit...4WJv
16 win, IrltMly nil-wool fliev-
A)C
ii.iii iii.i.'.iii'iim fyr W
'
'
friiil mw in III nan Mr lilll'
rinw
V'lllf I'Mei'f H lllli d fwlMrl
An A HMIMIIAHIIH AHII
Ulll'lilli III 11,111111,
It N hii pinnliit liiilld md ii fillfiiHilir
Hon Mi lilll' a tmiff I ltmi"ihp wlhr
mn im nn ilji nt nitimHiv in In ii'i'pf
Mfitv ymkifs, III nii'lilil-l llil ui In
Ml"iiin His titfnlml inlilimd until In llf
tilth! iw liiiid dill, Iinl Hione (.y m mnf'
yiUmntitiilir-iiy h lii li'illl i'n In lli" twill'
WlM, lilll hV lllil tllllllH, HlA, It liwllll'i
win nitiiii&'-r, fuel Hih nul't Id Holme'
ll'iii lli'rc liV (Hdiilfil lli imml mni'
t'ttiliil iMlwi'l mwiHlnm lit III eiilihtty,
nihil wliu nf, now In fhiunii et llix nitiimne.
imnl vl iniinif ut Hi H(l rnllfdud iiroi
ll Df Atll'llftl, ,
'rll 111 l fl IIKWl lllp'lfl Oil", lllll!llllf
wllli W li titwnmn, vrtl4i-nt ut the N'tv
Ynth (.'ellOnl, Old iHtllldlllH flll'll 1111 a
llnll llifdliif, Hilid tic preldtiit mid
nrfifHl iiuiiiKtrof lli ll'tJiiri rflclflany'
I'hii A U Aiulilr, prenldeiit mid geneinl
IIUHHfier (,f (lie Orcjioit llallroiid lld MflVl'
KPilon I'liiHiiinj'i Cfisrles II, Wirren, tlttt
vtt- ,rrldH fld tenant nrnmntr f lli
OfifFfil l(allf(fld 6f Nw Jeney W, C.
Wnlrttii, niii.i(lii(piideii( et Itttmiioitillmi et
he (lyuH l'dclilei J, i, kartell, .fesldeiit
rind netwtil ttinnaner ut Ihe t'aiifle Coast
foiiipfliiyi William V,'. fliiley, wtid tlc
preridellt bt the flmilliefri ilallwnyj J, M.
tlarr, tlce (irrident of Die Allatitld Coast
l.lfie, nhd many Others la pusllloha of ihl
parlance,
illl,l,'.1 KiStllUUIAWttiS" A
iituotisMtitt ixsmvrtuti.
"Itlllfti KlnderKarten" has hecotne one of
(he rccognked lh'titutlotis of the railroad
world, To be a dreat Northern man Is In
r.illmadtfiK what Id be Carnegie man is
in ths steel hUrlneri. There is IKerally a
klndtrgnrten connected Wllh the dreat
Northern, though this Institution In not
meant, when ?Jch men as Mr. Newman and
the others alo referred to as having come
out of "illll's Kindergarten." Most of them
had already had railroad experience, and a
numbfr of them had held Important posi
tions with other road. But they were all
n-l-,1iM off In the dreat Northern, and
their present value Is due" largely to this
fact For It Is recognized that the Hill
... (,-. uie Lie inott acvanced known to
railroading. It Is thl; fact that lends such
value to the work of the real "kindergar
ten," which is one of the many unique crca-
Shoes, Oxfords, Slippers, Sandals.
A JUNE BARGAIN CARNIVAL
Opens here Monday morning. We've scoured the shoe
markets of the world for this sale and now we're
ready!! Thousands of pairs no trash, but shoes with
a name a reliable manufacturer's name back of every
pair, at one-half early-season prices.
52.50 Patent Kid Oxfords SI.50 Two - Strap Sandals-
for
widths B, C, D, E, sizes 3 to
7 made by Julian, Kokenge
Co., Cincinnati, O.,
$1.48
$3.00 Louis XV. Oxfords kid
and patent leather, all sizes,
made by Helming-McKenzie
Co., Cincinnati,
$1.98
Lace Curtains, Portieres, Fringes.
,150 pairs Ruffled Ciirtnini, best grade, plain
HwIrh Ihco liifierllng and edge, for bed
room and cottage dr.tpery (Slightly
soiled); regular vaino Q,i
fl.fit) to sf2,2S-per p.ilr. ,,,,,,,' -'''
75 prtirs Irish Point Lace Ciirlrtliin, one p.ilr
of pattern only used Hiimiiles, one cur
tiiln ullglitly soiled; goods tlint sell from
W.WIo7.ifo- torlenroiit tkfj Fii
all odd pairs at, pnlr......Pt'
i50 pitlrs Heavy Tapestry Portieres In red
Hnd green, with fringe and eorded edjej
regular valiu ;f,fiO 4 Q EL
per VAlr,.,,,,,,,,,..,,.,,,!' '
,lfiJncli Curtain Herlm, was rftiiow, pur yard.,., ,,.,.., 9c
16-lfif Plsli Net, for sash and door eiirlnlnsi was J5enow, yd JOG
Cotton iiall Krlniftj and Pillow ('ord was 7cnow, yard,,2C
jl'H llittt linve Iissii liffiiinii! Illlf Filn: hv
lln vtf-iiv
win m iiiiirm niitiwiiii.
It I A
mmn in inmiui'iiim in wuuii r
fpfrlfMl ii llnli'd nmnii" nl tiiimtinlnn
lOnnn ni'ii MmUthin in H I ll wiillin
nt liy IniMm MlrniuUr In Alneile. whn
nnow nt to etliinii, iioillr, mlf
'in1 I all mi lit Hi flMfll HiifUini nil'
liloyfn, Iml it few imlnlii'in hnva ii d
ililfd tttnn time In lliim iifidsr iillAfi:l
Hll'IIM'lMl'e, tlll l,( "nfhtihW Who
?rrtu(fi hr'titly l ymintfr mm ntMt,
iiii'H Hllmmiu vitamin. ut tw italtiniHl
'11 Jln hi ttew YoiU, ll "fllnndort Oil
HanU" I II U Uiinwn, and Ihe iMil fiiiaiu
elsl InflKMIlHfl In IIi t'lill'd ((
HOW llOf'Mlf ill) OH UHHA'r
ftliiirutuis nywrtiH,
Ymiiik Ulllliimn now fwphiyni nn Ihe
(IttAl HoMi'tii indent, In one nt III- ohiiII
Iiwi, where i I pawn tfi knuwl'dti
lis fllfld lo fira'd.! u, II I Mini,
however, Hint (li jirld'iil ef Hie Jrnt
tluflhein eniimmt tn lakt eulslde "jiujill"
lulu hi ratlrjfld cliool. liiiili (lis vim
nire from ikh mtn who Imve on ttiy
dwlrc Ui httng up tn the railroad lunlfi"
1 enormoui and conlatii,
"Tin fli9ol," ald Mr, lilll, In rlrtlzi
the Hrurneflts of one ot hi ttitndt who
dlrd to tnter his tnn, "Is not liiitndiit
fif an lniilliitlon for Hie production of rail
redd men generally, nor I It a peraunnl
affair with me, It wa ofanld for tin
benefit of Ihe dreat Northern Itallroad, and
Ih purpd of it existence I to help dreat
Northern employe who show epeelal talent
and evince special Interest In Ihe buslnen".
It is Intended Id give Us conftanlly et supply
of available men for special service on tho
road. If we were to nil it up with outsld'
eri whose services would not tw at our cllsi-,
pesal after they graduated, one of the chief
reasons for Its operations would ceasa t4
'" , .- .
The membership of the school Is recruited
from every division of the dreat Northern
sytem. Among the "scholars" are office
boys who hue shown "llkelincss," brake
men, conduc'tors, switchmen, clerks, engi
neers and others. The number of "stu
dents" is generally limited to twenty,
ttough there Is no bard and fast rule. As
soon as one class Is graduated there ara
plenty of applicants ready for admission.
WHAT THE HAJLHOAD
STUDENT: BTl'DT.
In the strict sense of the word the
"school" Is not a school at all. Ther are no
hand-turned, all sizes made
by Dodge Bros., 7eYrbury
port, Mass.,
98c
S1.23 Children's Shoes ;n tan
and black kid. sizes 8 to 2
made by Bolton Shoe Co.,
Rochester, N- Y.,
69c
Household
mens.
THREE SPECIALS.
72-inch wide Cream Table Dam
ask, in floral design, the
same quality other ask 6ca
yard
Sjiecial Price.'....'
39c
All-Linen Bleached N'apkins, 21
inches quar?f regular dinner
ize, floral and spot pattern;
vere ?.J ..15 a dozen O C? T
Special I'rice, a dozen .. 0
lH'ineli wide fileached Twilled
Crash, with red border; was 5c
yard q
Special Vric, a ynrd.,...-''
and Sixth St.
lfjf, nn I'fltiiftt, snd nn riilr eief
Wfiih Tlw lrn, If Hint word can ha uA
(i yeiif 'the UMfiimhiii nini-ine Jotl
nt Hip wmn nt dllr(iMlii f'fiiil, Tlit
I'ti'liniil" le t'allf a lioiiK'li nt On? iemiin4
Inn ,1iarlmnt, fit If, rimi, a nrji nf
MrtiMli- Mini ih "(I'lidMof dfrya elfiM5
rtll'l lJli(HOH,
hmy bam nt .fii li"iirf"l In ii
iipttalimi nn4 mimaiueiii nt ih mud
Hs hllll flfl f'hf;,l ll) l Mjl lit
rpifi: from ilia iij nt yatiimn linmtU
tipiiin, A now ftiaine hi la imill nl tin,
thin, tttmita In niiiriHffwinl ut moilvay
mwtr, tit runt ,,f to micli, 'the "aliiHnd",
mlfl IBM Oil cot(iid dllflMii II atfotdf
Ilin Ui Ih' sailoti lltti lh( flrur la llio
fijilriiidloi nt the machhi", Hn miHi ha
It-en I alii tur the K.el, tn tuiieh Inr Ihi
hmt, una to ininh Int tmih ot llm blmh
iNlrifll hi !( riw lalf tin inii'h wim
paid lor Mini in facbloiliiK (lis f,ol!f (ulie
which re'iulMd o many hours' work at i
miiftt tn iwur,
f'jio(,'i-, t.uiniKir Aldisu
IS MVttlir IIIIAMI,
the cost of fiii(irlHleiilcne waa o- tnutUi
Tho cost of fashioning Ihf dflvln wheel"
waa ao much, lha piston rod so much, Ih
fir box so Mitch; and hj every l(m l "d(?'
triouiea" ami analyzed, ltd cxict eoic
found In raw material and In. labor, anil
VI
ine exat
lermlued
llmo feijulred 10 faihlon
eJ
THOUSANDS OF IMMIGRANTS,
All llccorih llroktu at Ellin Inland
Now York.
llfil'UBf.tC?fit'ECMf.,
New fork, iUy W. Twenty-five thousand)
Immigrants are due at this port next wk4
They will be passed through the mill at!
Kill Island by (Saturday and will make ;
total of between ar,,fl and (0,000 arrivals 1ft;
n month,
This will break alt records, as the great
tst number of Immigrants arriving durlnt;
any previous month was In May, lM, when
72,000 immigrants arrived.
About 1 per cent of the immigrants ara
deported, most of the deportations bems 1
based on the likelihood of the Immlfuatiw',
becoming public charges. The prohibition: '
against the entrance of persons with con-j
tagloua or Incurable dlseaaes operates toff
present many others from becoming cltwf
xens, X.
Ot the 614 deported In May, 1801, GOO went?
aent back because they were likely to be-fi
Zt lor violations of the contract-labor law?.'
iSlir'iJillJrJiJe
w
iMl It
'I
and Z3 ior various omer causes.
ir1
t
feafc'jCgSfeV affiyjfra5it-.riwa ,,
eyijad
,1
&!&gg&g&3S&!;f
asqfegfeSJMias ,
tS1ft)&--

xml | txt