OCR Interpretation


The St. Louis Republic. [volume] (St. Louis, Mo.) 1888-1919, July 12, 1905, Image 13

Image and text provided by State Historical Society of Missouri; Columbia, MO

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn84020274/1905-07-12/ed-1/seq-13/

What is OCR?


Thumbnail for 13

-v.T&-ts-?353-P-?r,Sr-ix'iKKAv-ai -"-. rTS'7Tw--iri-;'--''-:;p . - ry . -""
e-B-r3nM--,. -JR. J. UP ! W!'WlBg71glBglgPW'Wg-r r' -. . - ." TS JVKi JTy
"- r-x -? &t:rv v jsv- - --
-
V
THE ST. LOUIS REPUBLIC: WEDNESDAY JULY 12, 1905.
13
ACME
WHEATON
TRACTS.
IHlA - .- -4.-hr1 fra 9
.--:. Ul Il VUs . W Bt MWMftsW wr -.
Quantity and Terms to Suit Buyer.
Tea minutes from Wellston via St Charles Electric Line
to Wheatoa.
Tea atiantes from Delmar Garden via Creve Coenr Elec
tric Line to Wheaton.
Property fronts both car lines and Hanley Road. -
Salesmen on grounds or at office.
f CHAIR & HARRIS REALTY CO., EkttimUatt.
The Newstead Apartments
S. E. Cor. Olive aad X4rrtea4 At.
Then new apartments of Z to 7 rooms are finely finished and nicely arranged,
and contain all the latest conveniences. . Open for Inspection.
CORNET tfc ZEIBICi, 1 1 1 N. Seventh Street.
FOR LEASE AND SALE.
Ciratrs at. lisi. Praprty 11 Twelfth, Olive, PiH ad Lieist Streets.
EST OP TWELFTH STREET.
It will pay yoa to call and let us show you property belonging to estates In
our charge.
COMET ZEIBIG, III N. Semi. St.
ROO FOR HEVU
xn ri.riri.n.rinri - r r - - - - - -
IIROADB'tr. 107 N. Hv room; service Sc.
ift; pr rtr: low weekly wiw
eseseseesese-..... s- s se
RROAUWlT. Ill'- N Oa hundred clean.
!' roorr.i. 15c to i $1 rxr weiic up. bath
fw ,
HRoAim Y. M N. Oc hundred new. clean
room- 1 to 7.-. II ir week .r.'i u;. baths
fie
CAER. lrn larc. neatly furnitbed inst
tomii f cr ho .ketir sr: rnt riir,iU
OARR. !' Furnished rxmf. co-nplet f
Hcht house, replng. ail cnvrien-e; nanai
.1.1 IIIWKWA. -Til Thie larie. Xi!e wiaa IT
T-t.i
iHilTDr. 1.I-- M-- IsrR- hall rmrn for
.mlrrn. tl -fl w-k .
ri!OITnL', Uli-N."-:i fu-iil-hel room for
bouspln-. S3 w-e. ball nom. tl ?" w k.
'(1.1'MAb. SH-ltMin fjr two h-urs- work
ellr
kiuhteenth. ic. t Ne t "-
ond-st. r fjTTit parlor. itI-.i' f-mllv
LLEVEVlTl. K'3 f -CorreotlrR r m. coru-plt-
fir ho-i fcplnir. southern tpwir.
I. AN". 4UI iFeirsr.t --uihjft frTi room.
I5r hfi:n U ctnvnlt. ., g'nilirrn r la
! mIlol
KJNJCKT '' Tti-o n.atly furaitlwd room',
rfrnf-K- fi light tio'i.'ii'yi.ir g.
KINNK. tl- Tuo nnt!) f'irr l"il, .nr-t-lrMin.
mth-ni i;J-ntt. rminalil I-t..
ritANKIJN. 1 r.".ini. Cc liv !: tl
k ; cjfurt. nt hoi't In town.
rilJISKUS, S-Nl"l fu-nl.fcl cold
tiv fnrt rwm. eio convenience fir hou
lirlr. U k
fl V.SJ-ill iw: fn' Mcll .-mrlor-l. U-nulr-
2111 K.ton (nr V-btT)
JCI- KKKSoN. 5- X- Fui!ii'il ro"n. SIM
to r V rir rk, Inclu-llrg fix 1
l.Kl.Kli:. rJv frnin-t're r.'ln
l.ti.iri(..irir :r.lo ir tn utt. uil
l.r-f
r lleht
rrnvtl-
!.ri.i:i'l . 2M1 FurrVi-.i ..r.-tlie fnrt
rtvpio f r ioukilnc. l-tb. ras launtlrj
r-n nutu
l.V.iTSr J-U Two lri coni'c'lri; frrt
rwnrn. co'i.! f.oor. furnls!"-! for !uu'kfi-
iic .
I.iTST rwij --i roorr' t-frr- ri-ml-E. all
fil) P4ITM. h't titt. fa"'' 'Wf
! !.rr- cl. titr.rn i;.k'M
tr i.Hlf all xnrlnc.
I.I A.- J."" ?.!clv f'lrrift.l front ititi.
prmlr fiou-k'-r,l:ij:: j hi.r" an-1 a.l ronvcnl-
r'r'
Ll'i'KV ';: r"urrith-I ir utifurnKh--! fn-nt
fom il3 tnr r jn, cr Mxk nortl. cf
Kt n
I.I Kl II. "lcl furn!'l front room.,
rertlrn or Iuli". tat!., irry rrstr jnahl; pr !
JtcrilEltr'ov. 4:4 Nl"-!r furnl-hJ nwm
fr ri.tlri. r ill nt r lr-.
.Mi 'It'; AN 4ji .W) furnl-h.1 front room.
trlii- ffiratl
iUlltflAN' 4j-NIc-lr fumiv.i.1 row. I
Tthtri; na. all mojrn Cfnni-ncf. 21 Zt
y
IMIMAN rurnth'!. Iirr f'ent m-ri.
nnl rlott. on on Irt. fa, hith. raon
!!
MOIttUN ;i S-rurrlih3. c. nr.-ctlre fr-t
T(.ro nrt fijr; fu-i.!hJ fvr hu-'jritr
a i'inr
NIMrriUVTlI. 41.4 N -!-urn!aS:l t unfur-
r.i--l rt. r
OU1 H 3B1 Nl"' ft.rnlhfl nii-. uh
nr wltlt.t 1 cj. krlr
OI.r.T 5-1 Nil lart front nvtn. Kr
. in.1 rlo-r lir r"on
j
!
iU!;. ;i n. t irni-wt1 f.-'i; rx,Pi-
i k... 4 nl Tf-.r rarlt jwm
I'l.NT ;
r ir It- fun-.".!1 1 t-ra. ec- i
at mW1 1
J'.E. l:i Nlcl rurn rr"a rwm, riewn-
4i-a rr"a onlx
I'JM' 3-X4 I'm -nd iit3 r furntiir rn
'ri t tn nth m ra- 'irie
riM 3. Nirrl. furn -i-l rif nV rn
iro' f all . ir t ' ir :
rjN ii ;Ktiv i .
Jiausir '-ar TfHtlr '
I'INK 3?2Z Ju "i--nirc ur . !r n ,
or pric- - trn ttT. fjrnl1 !rrr- j
ttMr2 ftitiprrrn. ttr rrjlr. J1 '"own i
sl!it '.. .4jfl f-ni!-.! roorr.-w TBl' i
'nt tr-J iltiJtf.. ! ,ou.r':is nwru i
TIllltTI.IINTlI. r;i P -Txvfl farrl - rc-'ma
f.r 1jc!i! rou'icr,vrc. b-th. irl"a!e farnlt .
r-a-k' ti1m
gr-r tlmiari r v.v -Ttii io4P!. jmihri i - n.
TH 'Mi '-cant lart n-ni n lur
a"i r striuit trt.
.NLrl-NTi:K. Sl. N - MIy fjra!-,sl
r-iTTi a U r-nttrinr
) "nt i-Tn:ft ". nn .n. tvVh n! -Je
r(ayt n chltr-Ti jltatl- f r naa
t 1 ' ir to frrrll r-n
T 'fI iiT Nw.f Jrl! rrin- licht
hmi -pit a r crtlien 5t TS tip
"U StT '3J1 1U-.t fcr UIIm o- cra!tra
or fir V.a! t hou-kr4rlns. rl" .! p-ic
U SIUNCT'N
g-ntlfcrr1ri HIX
rt rTi!
4111 lLorrj an J lntrl IV r
it- M.TNUT-N siS- Ijirr- rlrv furrt---!
fitnt n:-t u!t cr nc'. ttu'lri3-c i
"na tl ft-xi
Yl V-IIIN3TON ItS-llsl! n-m II 3 sej-k. r4 , r.,,u.-e.! J, : M' --''-r1'r
n-its -cL net .-.J cla.n. ruanlr; Fl.:.r A upnkkK S Wa'nwrls-' bld
p t e'l ir.rniinirie
f
1-H1S HON "J1 Two nl-l- furrtne'! i
.neit.'ns; feor- Krt rior Vert -ouep'-r
"itnern ecpoure ess ath and -vrj en
emene
t UT III'LLE Plar-. 4S-M-ey furrlib-1
vt r!n anl cr"l. tot tsth, teiephcc.
vr reset liable
ROOM WITH RORD.
. M ei . -li. w .. n . ww.... tf..
..! rSI Purni-':e r-t-: fcr rer,?I-n "
lit tvcu-.ke-ji-is
H"tTE'Ttr ul N-tr rJ-ald MM t-'
room aous.ve-p.Kr i deilred ali ili t-ira
0JK tlf- M-elT fa t.ed wn-t-Sacr
frart rociiectlac room. 2i ccT-frt. ir-I j
t-rd i
-...-,-- -. ..,. . . -
KL-talL E -nd .t,rv r-m snl toird.
I-KLMSR. :
aui.
liF.I-MHk 4:
tf desired
-ntst-oor f-nr.t ,-:-- : m-1
'IVTt-MVIL !- neaura!' ?t-'..4 --...
ta touch i:t" tare, t., car lirs. excrl'ect i
tabl.
Iit-t-U.1). J-3- S.-sst'T'-esres-:. ser--2.
fVtor rvxan. f.r two aea-leraen. w;t, .- I rr:t 1-7 !i Et-vcu! Welt. trute. llz fe-tpea-d.
rtt-tY l-i'-L-r
DEIA! !-. J5 resatifotlT f--n's5 r--rj;
tweder. ccti nlT-r. tn t-uc with trr tt
car Itrses esc-t'-nt tsb.'
" FRANKIJN -3J--Nat -cr.-4Vy- f-s-.t.
. ss.tr-l era- -! tsse. aTl era-
se--mces: rrrrs' .-enirotatioc
GWSP. C-t I-vwtoo Vi'eR r-r-Usbed r-xrta.
.t cf f sally tsa--
GRAND. r--t--rsr. ool ris. with bear!.
tn rnrsts fs lis ;rrs r--.rab!-
45RANP. "Ss N ta-rs- eie:d-tor-r
acJ cer-no-tinc r-rs. beard crtAc-itl;
rsoiab.
r. I
HANtV-SCMEt.T for--Is-xS front ro-rn far ei-I
tleresn- west rt-e. nsr F-oett l"ark Ma.
.-er-v-5 rtctir rrtist. farsltv 4H rer wek.
breakfss: de-r,t C4. Ms. HepcMSc. I
t-ACt-EDE. -S-a-F3rsi.-d ft-st resre-s: eens , I
Rett tsrasetee-Mra- Siri tf Je.tr--t: bath.
r
tJCCST X-J Hsn.tse-ir fc-Btsirsd raon-s.
g.-vtr.ra .trc-rars !.rst-ctass banL
UnCLatT. ai-Ttee are rvir-t. cm isrr
sss?s. al irw isbi. Ps-l lln sue. j
McPHEisUN. C53--rr-vl-tcrT fJ--, sr-ct J
ara sissnw; gml board. Sir- cortnr; ter-aa j
baa
ACRE
PRICES.
1tA(HA rat 1MWllflt.
ROOMS WITH IIOIRD.
I.O(TST. sn: Not !an r"n: tr-o
m"W r liath. J. 20 rr wrfk :.! up.
IXH.TST slti K-eart fnut'J'-rn frunt toiir.;
aIo Tnall rurn. Tilth lorJ. aM cmn1,nc'
M'I'IH'I!.'V ::- Most r"inrtfi an-I fh
linaW rt!!r.cc !itrict Wt Kti.l: utlim
;it for pntlru n Mil c'ii!. tib. rif
ar.-J nrral jjttrolntn1? r.ts U"-.urral. rairtn
elil". lr.h tfir.-. ml a l.rdln-iiou. but
a hrr". THh horn rrfrt. Mcrhron li
ln. ilt lln- op hi lor
viss-.iri"I 1; nprll I-.fartte Park)
-l'i.mill vvrr with V-ruril.
XI!.-,l.--iri,I. i:" iOpiI:o Iifairtt Irk
Ttivunn lth t nlthoct licrJ. ctr;:; or a
Ll-
ViIh;a.V 4KT -tVir.fr rtrI frnlh! v
rnd r.nr front ilth boar J: jriiate farr.ilr; alo
'Ir.c1- rni.
MVI2 17 -Nr- lrri riirnHh-! rrtofn: aln
In'i -t'li t-fir! If 1r1
nl.IVi: trr.-.-l frrt rornu. itith fr vrltti
out l-.irJ. ojtlirn xp.s'-r: larR Sawn. ra-
tii ,
r:- A K.rt.U frti.t rim aith loaril
for ft.r c-rtl"nn '
I"INI "11 I'urn!r.l fro-1 room, nlta Mart:
ncllr.t tb all rfnvn!'nc.. r rib""
FnTNl. ;:: ? tztxu
vi. rjnl if rtlr.Hl: ! Tj
fnrr.."h-! ioot.. SI
nrlntllnc room.
uIIi:i:iIAN. "TliA Kcnuli-I rm v.Ith cr
trltlM.nr ItiM 1 nth. rrn-M firnllv
1HKI: ;il N T-bo frunt mom an 1
lrfrl for two tins :nn irlvat firnllv
iaj-IIIN!1VN. tlr-Ki'rrar.t rocrr: Ir".
W '-lllVr:'r'o; 43)1 I.oi-lr rril nrr: x
r" rt iMr r. nt'n -nlj T.'no-U irsi
was-hinhton. - i!uti'j:ir furri'"!-.!
reun-l f.nrJ.int room. tt lonri: rouhrn x-l.r-
W .-IIIN;T0N. 41il -- ronl-OTT frTt
rrorn n.u'i.'rn xjrur". flrrt-rla4 tab!, all
comrni"":-'-.
aHIV:tv rvv r.utiin t?.i.i f-nt
room. s'll."it tarl; rnllerrn. S- pr Trk,
xrlxnt firoI!.
W:ilN:T"N i:.n!rrard. IIM De-lr-ibl
on l-.; rv ty v-. with bet tabl- bca'd:
'TW'T1 T"TOMe
wa-!IINoiov rT-:.K-r.
rro. rn c'tv- rf prle. y
iirall hjtm 1 o. r f 1S1
an J rv.il:
a naH. le.
.-!I.S.5TN l.ulvard :1-C.'t- loa
t1 n ou f r- kt I ro-inn einrl r- t rl'.
tihl an -en -t .- T1 l.'nd'l! H17
WE-TMlV.-5Ti:it '14 Mi.lern hor-. r-l
t.il.'e. on.tr.lent to carp-; reasonable to i;n
'n.n vi r, r:-'t l 3 Nettlj firaivbi n"n tvlth
- 'vit' Nor
PLAZA HOTEL. 3127 LOCUST ST.
Nle'v ituate!' rrar. la'h. lrc frf":?
xern"! irrtle. til.i... nn:"ier rnte. Air
Imi i ' n ;; Incle. ouT'.e. i; v.tl.!y. r..m
f - tv ".. rmr. 3: dinn. r r. to . nnly
l. to : I-IL Ileaumont 7M: KIT (' Ifvl
HOTELS.
i:
iiki:pihi hoii iioti:i
nml Tim; Pine- St.. r.r. TSA sand SI.
I'trrri VI.TON . K. C r Klcht-enth and
ietruT. G rle ro"i St up rr"rn .lilt
lt!i tl V) i;i c-e b'.vlt fv-m l"-lon fttatlen
"THE BENTON." PiNE ST.
i 7S. II ai ir !'ri-t to r-iici Station.
"BROADWAY HOTElT
? , I .i.i-.ui t lnv a rr-m Svathra U?tfl;
UK I. KT.TB wTnn.
To :!. ith rticn cf l.j!ns. f r net !
tpti nrf wr , : in arv" uiit.rLati imp
r nlth li u lara. rte niu-t L- rar rr '
I '- aril rt t sT r:..c oaV of itt
l - nu't h- c ! r-il. rfrcr.c V 3lhl,
t "" lri)r av (
nniM itiiovs. irrc- vn:n.
t TMurr r
'our pom cit32 no cLtW-n
..
TM(I' fr at..i t tjqri nfh ..tin;
-
!3X'll!
1 t-I
fin. o - n it ry l;-r-'-rt. fnr
r .i t-",i.Ti t: i va-I art.
t.. -ahruMvrv tjrl-" carrta tnl. carh
tran wit. a-a-. ca-.
:.l"0.?TTr " I":
rton-. fT.a-
M Wa-mT.V MVJ1PTII t"
trut ?
T.LM-VMOM H Thi-- -t .rv v..
ir-r; -i ';; w-nui; .., a, a iijj.ii".i.
-i i'i a r ii -i .iiRv-;e"-" uv.c
t-r nr-rr-nt
only
r.-n .IiIilric !' 4riat to j
11Rl T,rrKU d V nwrr.cU VOr
roit lti:T lRTVRVr. fl.TU
v!.UT,TA i; XVur .rjp r.vrr.. t-afh.
Ni r V- -t-t r'-Jna rM- rv crat Jli
II-.C- V $- y ir r1 rcm & 1 taia.
,aun,i pjnrt a'l - r.afnlfnc. jrni Taoa-
K;'tfl NT -a Ix -rw.n:t anJ tati.
- W . IsrSl . 4T. V. t .a-.
tEIT-l7lyN ITS
-Pit-r-m "at. Nith
Kl NM'lil.T JM l-". .lee ,nr.
msi rut. m
McMILLAN "- Klv- roo i-a-d tath -,n-!-
f-jll Jl!t - .e-vlee r--t 17 50 E LaJJl
W.'t c-'ee ; Sef-itt b .li nc
VITVitki isT"n -F1-1- dc-is. mcie-n
fvu-iti.rir 3-r'-- -i.--, j ;
m vilv '"iiitni ;- rhetrt.t t.
eHENM0It -. 'fr t-r: f-Uc-1
to -It JT ",-.. nv r-m nd bits ft la the
t ee it '- n tJi .very -:!' cca-
-er!ere
FFEI' liV.TKn r Wa'ns-sht M!r
v vensra i.r-ni-rt -vw ?!. tx
---- si rn.V conveni-nci fxtcrs
"ij ! rT-en. tc ihhd ire runa!ae a
w KT KE1.LX Te-rare 4;5t s nv-r sat
v fu.l 'at iter -ervtce Sfu -rt .- ,
-A-T- l-V-T.T-- "..-- --. ,-.. ..1
tJFZ FZfZJZZZ Zgi2Zr?!t't
v.-n?T naiE T-rrar ti--tee-, rcori. sr.l
hath otur nil jaraio- .-rvc rvari
rer- I'll Emanuel W1L o:. ; Se
eirT Mil -ttnr
VVEi-r BELLE T'rr--. 4aFlv ro-- .rt
bath -r--:afs farnic- fall Jxni:r se-v!c:
3A fuwnii: r'jtc. 4 rec-. bath, fur-
Tlse. -rrIC3 !!. te 1751
-A Keik-xk t 4 -x bl-i. : floor 0 -n
54-t oIt s r- 1' ba'. it srd
Vsr. - I1 t
"-7.V N lyl av I w . ntt. ete J7 m
l'i V N T.-'t h, 7 r-ws. bath tr )7 6
27 ivv-jis st. I r-sin-r. ri nr.er 1 on
::ii. V!t-kc t . . z e.r . . S.m
GRimN- REL ESTVTE CO till Ci-tr.-;v
rO RENT-rLAT.
S.i Ve-car; tt. --ce- : ---t: --
v"f-l Coo-S In V-T T-SK-J tS'ied ST.! ! I
; issic-ttc-, -;-isrj m unite aic.i-rt tn-
I rr rs. porrelsla Jux ta-k ----- irit'fal
b - fTrr. ?U- -s-li b-r d c-Cti-c. Jets e:
r'.e.', ra.n; s1-. Sta--. se-eess and
?a3 tc- far-le.!. rV.rerev. rrtil
l-TAl. IVAT-7)r.V7 CO. P7 N -tevsat-.
I
r.Nis!strVMtAlFRl1ilCit.
:4-TV f-t-s-Jtea ir bs. -eer-a
rsm bsths. ess. ; 1 -trmlr tfscc-str.
s--t ts Is Ce r-.r Rem eely 13 a
csstis. Ths. -t pit t ssrset Vrr
J I EPsIEiN. ) CJmr.-it rt
uin-ruinrnnriin-nii 1 rn" ---
CHOICE deA room: or' of pkeat: S3 per
IROnth. fl Bartlmrtcn btUldlcr.
FTtoXT room DSfcrnl'lKtt. with nam r tw
ccexecting rootna. 0Tr ator: sonabte fcr toe
tor or tJ'ntlrt.; central: alee scicabgrboc::
waonM: phoaw B 3XS.
ON SWITCH, $30
Warebeo.. xlM. with lot SCxlSC: itch 13
frrt lone: rnt K0 per month: V.'ater ami Kraiu
a. GRACE PONS. K N. Elahth t-
I
I
COOL. UGHT OiTICES.
TOBIN BLDO. 8th and Loeast
WASTED FOR BCSIXEM PIRPOSES.
0tamm000iu&mB aaptaaa.ja
TVANTEI Stare V.rT, ftet with firm
lnu -!?: Irr lrjr o.la traij: V.ahlnrton
mr. rce trferrd. Call at 003 Jltnntxi &
Jaccarrl bullslaR. T.I.. I 119i
FTBSISHEO IIOCHES AXD FLATS
FOR RCXT.
CXUJK. STI1 Xlcclr furclsh-d tSrre-rocm
hath ni'l e.
OAItniSON. 1?5S Kurni-.1a thTo nr.J four
renn flat; outhrn xtoiit; hct watr: ra
somibl. IVWITON. r:-C;np!fte rjrn!,-.il t
ir.n fiat, all conveniences; oj other room:
rcaor-ible.
J-HENANIIOAII. --Mo-rn li-rootn tijiper
Slat: lath. Cxturrsw crer.: tZO; rear park.
IMPROVED
CTTT I'RliPCRTV
RAtE.
FOR
Jt"?T rcTp!,1. r-.oJrra s!x-rOT flrr!lls:
.'uth ?: locality, a laraln. Ftor rarllr.iUr".
Sru-itr Iitmnt Co.. 11 IJur!!na"on Mil
llOHEUN two-toy brick rs'dcn'e: n
larit rocr an.! ttlc; bath: pantry; -ranltoll
cellar; hotater hat: trrt rav5; connlnt
to car llr.-. chnrcbtw and arhools; "Vt-rythtrs
complete. nt to riat and la best coalition, lot
?3tIK IS5 Mr.rr.o
ItKjrr r'f.n-v will bay rur-rfom frari fcoo:
lot KalS: -ood !."itlon: cod nrair. blc bar
rln for ca-li. l.vd'k. ."7 Frarklln.
A SUMMER SNAP.
lVarohcrj"- flxISS: cne-ha!f block frcm
rwltrh: -1" BL !-;ln t.. rnt tt. I rl-. .")
earn OltA'n: A ONS. I N Hlrtth t
HOUSE NEAR 18th and WASH
I'M N TTEhtfith
rxic rr!u! to t?.o.
etsnt-rocra bnck:
ORACH SONS'. Yt N
r!-!th t.
COMMISSION MOUSE PROPERTY
NOW PAYISS 7 PER CENT
NET ON $75,000
AnJ lt arn!',' ramcltr can b lncr-.M V
J-aT" lltd at ITi'.) arl ant ap ofcr on :m-
pri-I profTty ft.rtlrc 112 f an.! o Srch'
-a Norfi Thirl nt . and nmnlr.: throu-h to
llroadTar. tilt1! a M-f. t tiJ.tillt rn TJ !nl
f... for rhlrrlna- nnS cllar ric' r.rd lJ-f.ot
im Ilrnadtay Th iprnr I- cont!ruiMJ!y .;
ctipIM and can !- )mirorl to a !i inlr' llx
c.:!rclv wld trt on both 1J". S'.urlri;
lutrf of llcht and fhlptlnc rz-yc
linr.KMANN K. i: I'D. IK Oe-tnut ft.
TO-DAY'S BiReilNS.
iist of swiisn laiuwes.
!nTt$tijttThtse Wtst End Korats
K4 -abr.tie eve. S ro:r. b-iff IrlCt. Lot
water l.eut; tiardaocd Xlaz'h residence, let
x!.
4T70 Wh!rrton boulr:-rt. Ji rort l.oue.
ritli lot ZZxVj,. tli! ilellin2 has slsn porch
and l In l Iet .-ondltlon
i7rj Von Wren rs... i-rwn nrvl-m rM
lenr. rok f.of,n ar. 1 Cnl'h. hut -water beat:
tile Uithroom. ecparat" toilet an I l.ith- i"!it
Ink lr. kltct-en mM iraf In 1-avncr.t;
Lrrl: poreh. with til- f! ir lot xtv-.
ZZ33 f'lt-m-n nve.. 10-room h u- nyl'i ft-,,l;
all rooir' llKht ord airy, lot ')!S thl h"v
i 1k-.i:..I rltl.t in the end of C.cxrns ave .
the j rttl-t b-ttlon In tl city
fW7 !CenInton av. lro-in dxelll-c hs rl
oo.l anl'h. lars vemnJ-v in front an! trvall
vrrinli In the rr. lot "t3
.7 ralrrnount tie.. & roo-i. Cartha- toae
frort :e!denre. lio:-e 4 rrv7rn i.nd rorn;!te;
In : rfeet c&e.dltln. lt IoiITS.
Z31 ltaymon I a . a ll-re.m Itrelllnr: n'l
m!.rn mv! cor"ilfte. oalc finl1!: eiejrant ba'h
rtHim. with tile rvwr Wlllir.1 r m 0:1 the Pilr!
Itcor. a Iimu lullt on :. elrd-r. tnl ;rp
ertv a I ui!' for a horn-, oal ccn b eecure-l
at a rnrrain.
7-vi Vernon air, !0-rriTi dweilirr;' rplndll
WHrlvvurk. all ".ik. l-it of deifrsilor: roJ"a'
larc. llcht ard nlrv. rraie arlr and Jlno
fruit t.Tn in Jock jard. lot Cx!J7
K.r xirice- and tcirtlcuter. a! carl of aJ
nl5slcn to rnr of atov dn-ellinp. e
If :( it; HIi-4:VKI.Iii:iC REAL ES
TATE TRPiT CO.. V.Z Ollro t.
FARMS FOR LE.
A KXN'n !!out! at-k farm ? 1 '-" acr":
r.cr rholrrt i-ralri' i:nr iionrlIrnt nnl
ho.y rl for t? tr nr.
S If MOKTON &. "0 Jfl I.tnroH Trut N.!r.
ATTKNTION i.Ul! HfTnUS-Xt 1' tnu-osU
!.! to P'1-t.s iur Tit!r- 1!t r eUr y..i a
fnlr !Va of l!1 ntinr iMtxalr vc- Iia fr
a toti ran r2 in. an J mor Yv xVlrt;
our harciln Ilt rI lanl map. fr-- ta i:rj
1! iIl t 'rlt
S H MOISToV A tM. 34 Unf-nTTi Trtsrt Mils.
M au9 of rM iiitnoiw !ar 1 for &(. r
ch lia n:.r !5 -t" tin
P IX oi:TN r. : UnroXn Tra-t hMz.
CITY HHAI. ITITR FOR S.U.K.
sasSfcjussw. ssmx.ssasTi s.ssW sJ-.'h a aeaas
j Epperson rsi-i.-t r.i:s fe-t :i im-
rrove-i'rt prtre jc rr f it If'S Ilie'jo-
IelT? fu-rKK. bi-u- boll en rrci.tlilv piy
m3t .--ur!;y lnvt-ara: v.. 4 Itcrllrrtcn
WjC
SEE BEAUTIFUL
A -m -m m wr
UMJJVm1JL VAJSS
Take Eaton At.. Caria.l st off at T.vVA Ar .
4r Kjcluchws) . wali, north M t h G rand rntrancss
Willi tno run For iilat antl term apply to
DV.. 1L'M1'UKY KE-VLTV t-O. W7 S. ah ifc
MKIEIIW PKOPIUITY FOR SLE.
v vwi.vv'i iv vi.vvevi. v..v.-i vnv.
EAT ter-ns. suburran rmrne; TvrklaaJ
pUr- ;in!-l: rivirrr. batn. launlry attic,
tre-s. .j,i.-fl cr racr-. only ",-.) Ilcttr. !
'liv
Beautiful Country Komi.
Ten rtwn nln-aer.. water 'l-ht and fbon.
rt doo to rnlnif.- walk to vtatt'n. n M.n
-r-erter r"ai iViil on I.-nt Iar.ti-ll. Wln.o-a
I st OfSc- ?t l-iU! IVuntv. i!o
ini:v nii:n.
i.. ..-.
A MNrPATPRtM. btln4 im mile fro-n
?t L.ui c.in .- Jl to L.c--j on Kuarnte.!
divi'erij plnn. anl el emilcjmrt tf deidr-d
tn what vi; ar actuabr a 3t;h ta the lurlae.s.
Ai It-jubltc
lli:TI.TRY.
-"- 1- r.nnn.w
1)1! 1IAH7JUX IENTI-tT exarnlnatlan fr
f.-t cla work a; low rrlr.. rUt"- !4 to I.
brdgewi-rk. t4. pen til T p n T: l'ln st
TEETH
rorcelain nn HoM Crotrr.ed IW.lee
work. Palnlesx extrnctlnc. Gas Klv en.
Plates of nil L. n'I Prlc- rncdersti.'.
DR. E. C. CHASE,
s. F corm:k mtii au i.trcrsT.
MOtK
TO L4I4.
ft.
Ite.vi E.tnte.
Firet-Class Bib Loans
Jn r-; es-at- tor I ru-e-I bv f-r. .'ee-S
cf trstt, en Improved -itr t -orcrtv j-e. us
NICHOLLRlTTrR - O.enn.t.
On Prrsosial "'rrperl.
XONEY tn loin rlir!d refle wither.; mrl
ty P I.r.rI. ic IuSo. tltc. -ji a.n.1 1
-AILL ma, x few -oar on -o. o" fa-r-ttr-
tu -ror.ble na-tlr. trc'Ir ccnflien'-vl.
Ri-n 4. rv M I tu-; nc 1!) v eve-:
EVGI-..-- a --R.-LER
R'e i I" tl -ve-;n .. n. j.-j tcIMInr
WlMienl !n l7i
Ilf.-tOST'RMTIT.e WiTl!(T.
MONEY TO LOAM
on- trnstrniK or piant
I0 NOT FAIL TO rI-L. ! re our rs.
br-r leltlr-e 'an -ewsT, o-r :.- cti. i
Ni. TIM)- .-MALI. PA. vti-NTS ar- 35 t ilA.--r.Y-4) it. . 13.. C t . tea:s r3
75 it cent !l"-ount wfc.-i Pi.d t-fore r!o. v I J. Railey. tr M. 1M-. charl.s
te P.-- FOOK wre a. tj-rrrr. trr en- I V utx to "hriv.-n H Irur .
-rd tVe da not -etar. jayn rs 'l' slCK EWARt' "it ft, s.. t-t I-ajre and
OR 4irr OF work NO rt rt;;TY t--;-r . r u.uir. citv b-k S771. Henry J
ran b- rlrxcd at h-a- WRITE OR TFI-J". I V -tA ard .f to Suae HHIs-ia anj
riJCNU tr aaS w - send r t - ei-jia'a ) ; . .
o-- Y'STEM VVI iTH E I..NIJX ir n nuiuMrvT-ni- Ita.e s.. i-t. liar.
4t or BELL MAIN I-! I
nFLTTT RROKERAC.E CO. I
ic-o-R o. .it v - 4,;. .rust H-iu:rc.
Rratfsrv ssdfViT t. Er-ranc 471 Oar.
LOWS AT 5 PER CENT.
-.VErrsV LOVN5 ON prnNTTPRE. PI-ANjS-
17TC. sfMK r-mai. NO P-::j .
TV S.e .s befrse r-tlrc a Win t!w-.
wlS r rcc ETfy. CHEO'KR lATI-5.
LO..G.R TJVE? .-MALJ.KR PAYMEN vv
-. cfl acj LOAN es- -i!kse ee tout FL R7CI
Tt'RE. rr it roar CONVENIENCE. Ursl
rtrsit-NTs: CV and t eorvtic 1 'A rite
r temei :!' A C-. I NION I-N-NC-E
.a. -C sr-l 3S Oriel tcJdlr-r. Strt! at ccr--r
Slit ard Loet-tt. Es-ranc 214 N. fls-S;
e--v-s-e Karr s.
MIEY 1WA1CE1 TO SALAJIEI PEIPLE
Tearast.rs. t-rd- Ne kerrs. wlthoct se
curity. aiy -Mvr-tnts "4-t business la -J
cities. To-a-t-a. iK Hour U-S-, 26) Caestaut.
tfWWWWMWAMMWAtfWMe)MMMMAAAAMMMA
wiaiwwpwwaAiwwwMwwawwrw.
LOANS! - LOUS!
t!4 to 1200 loaned on FtTRNrTCRE. PIANOS.
HORfiCM. WAGONS, without remOTal. at tat)
err cheapest rate.
II .S WEKK1.T PAT8 A tTSM IjOAV.
Tl TVKKK1.T PATS A S3 0 IjOAN.
ifc WKBKtVr PAYS A IS.") U3AN.
x: TVKEKLT PATS A $:J J IAX.
Paj-ment can be irade monthly. If derfrtd.
EXTUNKION CRANTED la cms. of SICKNESS
or out cf work.
AMEPCAN LOAN CT..
ti; Borl'ntron HulMlnx. t;o Ollra at.
Take "levator l sixth Rocr.
Netice to Borrewers.
AVOID PAT1NR TIIGII TtATES for money
bv PORROAVING PROS! CA We loan money
on ANT KINO or .-Karltr WITHOUT RR
MOVAI COMPARE OIT. RATES WITH
OTHERS 1- all w ak. Call, write cr phone.
Main ini or n !0.
NATION VU TjOAN COMPNT.
raj ani ;n mei:mod & ja-"aro rr.oo..
"T N. RROAIWAY. COR. IjOCI.'ST ST.
LOANS ON FURNITURE.
Rates and term unheard cf. Xxtol::
tl.l urklv tny a !7i han.
$!.W weekly ray i ) ioan.
II wreklv xu a Vj loan.
Ztc weekly lays a l Iian.
Paytnents n-ay b- made cklv. semta-.cnthlr
or monthlr. It ! to your Ir.teret to ccrsnlt us
All buslnef. prifat.nnd abo Uarl. Pc us.
cih:mici. finance o..
fl CTemlral bcildlrr. KicUtli ant Ollre.
TRUST-YOU CO.,
110 ILIYE.
Mia SM.
IT- COST? 50c.
Anr aTitjst on furniture. f!ane. weton.
hors, sxlarle. tc: no crrrrrlvMro: a!est
tem-: liberal treatment. Ilion- A 1731: Main K.
MONEY PROCURED
Oa hourho:d furniture, pianos, horse. waa
una an c.ud In to-ac or other security;
salsrlvs advanced : conn ientlal.
f.T. LOUIS lNVESTMlCT CO.
Room u Mloct:rl Trust i:s:ia!nf.
irmrani- TiE Oliv. st
MOXEV QCICKI.V
ani CONFIDEXTlALLiV n rurr.ltu-. r-lsnes
a-.d PATrui:- at moiki:atb nT:
SMAI.I. PAYMENT?. l.HtEKAI. TEIIMS.
tlOi weklv r. paj ttJ Iian ct! COSTi
Jl. weekly rerav jr.) lean ami 0ST3.
norai in-ic-oj. roi n Ninfi st.
A f4. Mai-. 44S JOHN W STW.TTT.
MONEY! MONEY! MONEY!
Ivj-.i en salarley. chattels, notes eti.: low
est rate; no delaj'- mntMentlil.
rajCITV PINANCH CO..
11)1 Missouri Trust buildtns;.
KMCIITS OF PYTI1I..
.J. j weOMJWwwwWM
BBIIUMITOX lAVUCIi NO. S. K. OF P..
nitetn verr WeUncJiv evenlry; In hall
No. f. Fraternal bullUln?. norihwe.t ccrner
i:i-vnti anl Franklin. Work In the ranks al
ways rn hanL All m'nlrs are requested and
visitor art. Inrlttd to attend.
JOEIM MOONET. C. C.
T-nrk O'Con-rr. K of R S.
CHEVALIER LODOl. NO 71. K. OP P.
Cantle Ha'l In OdJ Fellowr- Temple. Hal
No. ?. eighth r.vir Ite-ulir milns everv
Vi!r.il.-iy rerin nt iei.ek sharp. Work
In the -ark of Pia We.In--'ar even'.rs;. July
li IXi tl!u:ratrd with steritiptlion views.
Also buIa1 i f importance.
cn. c. niniNKn. c. c.
Attest: Lou! .V .-Vrer.frei. K. of R. A !.
Attfi e. No. rs! Arral street.
DAMON L4JDGE. NO. Js. K. OP P.. MEETS
every V.iIn-dav rvr.nlni; in OdS Fellows
UrlMIrr Ninth an I OUvo streets. ernth "cor.
in hall No. 3. nt S o'elocfc. UV,in.-sJay. July .
Ruiir.e nie.tinT. rnioker. Mepilr expecteil.
VKtiss brctte-a roMitllv Invite.!.
.. nnni;.;K m. 1HRN3. a C
IT. r Rermel. K. cf It. A S . No. 37 Evan
v-nu
PREMIER LOIKli. NO. :. K.
IT.eetjl rtrr Mfltrtli .r.ntpe n
OF P..
Cal.
Hall, old F!oiV!" buildlnr, rtvemh fioor. fni
No . Next t-.eetln-r will Iw h-.M Jt-lv 17. :-;.
tvorK In tho rank of )c, J!rl'r ar
requt-J tj be preen. Vil7o w:com.
. . ... . r- r- fiN'surroN. c c.
J. P Wltte. Jr. 1C of II. tc S-. E-iv Sulll
vnn avni:e.
AMIE.XT FREE AYD ACCEPTED
MASOXS.
''--"-------- ii'innniiArinnji
GKoitai
A. 1.
E W.'.SinNGTON LODGE. NO. 1.
s A M. will holt reculae rom-
jnunleat'cn Tun.la-. Julv n. ZiV P. m . M
ivialc Terr.pl. .:rard nn! Tirnev avenues. .Vctt
In sublime decree of Mmt-r Ma-ia. VMtari
with proper credentials weleom-
. ... JOHN KIPP. W. M.
TVrr. L. ReyiJld; Jr.. rWrefiry.
RVIi;oir.r lodgi
OI.I NO. 1." A. P. 4;
Aedreiav. Julv 1L St
A. M. r.eeirl in edreiav. Jiilir !
.wi- rn . tiran.: Avenu- mj"ci.:c Temple. M.
M. tiesree on t(ir-. M-mler snl rLdtlns
brtbrr: are ri'ie.!el to attend.
IIENRV M l!OI.UND. W. M.
John II. T)ens. Secretary.
TRMC OF RE ntR.
fm ENTLTRY COERT. NO. M. TRIRE OP BEN-
Hur. neeta al I'h'.nlx Hall. Jeffsrson and
Cass avenue, Meetlr: every tTed-.e;Say even
las. All ica asd Luui:litr of Hur ccoruel a
hearty nelwce. UiXZIS J. ARNDT. Clitef.
Mrs M:r.nl Divine. McriLe. 113b N. ltroaJway.
IMI'HOVED ORDER OF RED ME..
i-ii-iii irvssfiratrariririi-insi
m INNETONKA TRIBE. NO. 43. IM
S'' a proved urier of i;e.i Men. rrets every
lYiia -vealrs at Druid" Ii4lL Ninth nr!
Market ;r-- is WorS by the lUKre. leant that
made . Iviulo famous.
ROYAL ARCAM M.
GILNP COPNCIL MIS50CRI. ROYAL AR.
canu-n. Nt S-;il Hol'ar.l Rulldirc A
cordial wieom to .Iltcr. friend . tr-'hren
and member frcm abroad.
. A. RAREOER. O. R.
J. ft Jcf:o.keT, Grnr.d -creta:y.
JtMOR MRDKR IMTKD AUCRICAX
ii.cii irs.
WasissisTnns . , , ss,eKM.st,s1isjss4ssaWssjsslsttssJts1t
i- A j: Hall. No. 1 R.uth Ssettstli ftre,t.
. l!:ors arc wcicoaie
PllO II ITOPPMAV. C. C.
ft. 1511. Fe.--ry. Nc r-i.. li.- nade rtreft.
REAL ESTATE MEW DEPART.
V. J. Holl.rook ami Holiort A.
Rutlctlci: on Vacations.
VT J llolbrrok. prei'.Jent cf tl. Ho!-broo':-!!taPi:v
lilcr UeaS r.-tnte sn! Trtut
Company, tl iirietl fcr the H..t yesterday
on ht annual inratlon. He vlll srw-nd
alioat fn daya on t!i roast of Ma-ichu-
:ts ar.J v.ill then fo to Xcn York City
am! around the 5t I-awrnce IJHer, re
t:in:lnK to St. I.oIi aloi:t the f.t-t xveol: in
A;i;ru-t. Hit wife aocotnpar.!ed him on the
trip. llobrrt A 11ii::Jm of the firm of Hut
I"rise A- Kili-ntric:. with hL farally ilo
rnrtni for the Paci'le "cnt tprlBV.
TI-hj- win i-!t th l.ni and Clark 1.x
lK.itlon al I'unUr.J Ltfore returningr to
fct. lyuli.
BUYS INVESTMENT
PROPERTY FOR $35,000.
Jsms C. Crotvdus. n. corr.m!ion mer
chant and a heavy Investor in ral 'tate.
jertcrlay purchased from Marie E. I.iy
tcn. thrcuqh the WelN.Grhart asency.
the Investment proprty at Nos. lK-i-07
Wahi:;ccn avrnn. for Ee.0.
Th- imrri'vtrr.rntn consist of two thre-
I tfiry dweiiln-;'. with a frontage of 47 ft
I V... .'a i.l. .. t ... Tt m. ..a.. .. 1 .11
i- 7"!..,.i.i ii,"..i, .' . 7 -, ;, i.u
.... J- t ,-.-..- ...... .v. -i.-l...... .l,.l.
Sale stf Vseaat Crnaasl.
The I"rank IS. Tobln I-ive.m:it com
pany rr-tefday sold 3.'v ft of vacant
Krocrd on the north Me of North Market
strctt. ".i feet .t of iliml.ton av-nue.
frotn Tfomas G. Taffe to Jo!:n K. Ia.v. for
:: t".
Real Estate Transfers.
ALIlf-XT-VA -- J-. n. . n. w. cor
1. aas. c.'y bUk 2-77. F Tcrr.-lr.-
lr... Ac-ncy to Hinrih Wllra.s-r-.-er
at-i wile I ttz
AlUt..NAL-:7 ft 4 tn.. beirr -1v-- v.
II aid C A rr-d. c-.ty tl.c 4-5 W .
(..; II nr to rs.rah ! xlr i.'m
At-LKN J ft . . teL Ov'o nd Oil!-
fan a. csty -" :m, jieaaor aiairus
- .-, itiiibeU
7s
e
v.. i- lr i trr h.ick -l l--re.t VV
:"rler-nytr and wife to rr.rre Irrrf:-
r,t i-
rt l!t-5 ft. . bt Wei's -n-t
ItKr. cltr bl"ck iso; vv . 4Ta-a li
I Itr and S.-b4-. to ISl c. r4t
snd w .
CALIFORNIA -S ft. r . bb SH-se
n L-wh. dtr block T.-. iJfaystt
Bsr.k Jena.' Vmrnlr r C. .
CTE HRI-J.!A.NTE-i3 ft., s . b!-j-tr-t
ta Brilliant, city block :0:
Wslter WV-Ja al to Evan I".
r and wife . .
CA1? ft w . bt S--vrr:t3th srd
Elbtrth. city Meek -8; Cha:
E-altr Co to R OJolsr
CKR-7Sft. n. s Isnr 1S-S Car- elty
tlk "-.' Michael L. krey al ta
Mix L-cr nit wife ... ...
z.m
iu
1.7-4
ilt1?S 5
areas-
Con-
rectctt Realty Co- to -.- T
Iv-r!--' st wife . .
CvLtrCRMA-. ft. 4 '.x.. e s. bt.
Sl-s.y and Decn. city bkvk SITS;
Lafayette Bask to Emma Haver f. &.
BftOADWAY-a ft., e. .. bet. Schlrmer
and Cburtols. city block HT.7; Joseph
Neenan to Patrick Leahy jtc. d
CALIFORNIASI ft. 4 in-, e. e . Je
gtiz.tr and Lynch, city block ?: La
fayette Rank to Maria K. Muh--fee d.
CLEMENS ft. n. ... bet, Hamilton
and H-4.lam.nt, city block 43): Realty
and Securities Co. to Pauline C. Boc
ahenx CALIFORNIA-! ft. la., e. s.. bet.
Kdar and Lynch, city block "7: I
favette Rack to John C. Niemann anil
wrJlt"!? ..........
CAUbORNIA S P.. e. .. cltr block
-07-: r. ft., e. a.. First, bet. Chstnut
and iisrket. city blcck I: Ilenrv Zl'C
eshein et aL. trustee, to La fa jet te
Rank fee nominal
COOK 5 ft., n. s . Iiclr.r J-'t Cook,
city block s; W.Illam I Flvnn to
Gnevle and Mat-1 Huey jtc
CAKR -S ft., a. .. beimc leu Carr. city
block Hi: ba-rael GIbstine to Joe Man
ensoa and wife et al
DUNNIUA li ft., n. s . bet. Lvjlslara
and Arkar-is. cltr block KM: Jco
Koratann and wife to William Tvets
and wife...... .............
DEI-MAE TO ft., n. s . bet. Euclid an 1
Aabert. city block J7t4; John It. Ituss
and wife to CSsrVj E. I;uMcam
EHIHTEENTli--- ft., e. s.. l-L Utah
and Cr.erokee. cltv Idock 1-37: EH-a
Ptrkln tu John Ko-ninrer and wife..
-V.N-5 ft . s. s . belnc 44 Ev?n.
rsot
ISO
K0
-.70.
M2
city block -774: Dennis 1. O'Cennell to
Lominhk ularl and wife
FIRST-?) ft., e. .. beinc N. Ptr-'t.
city block S: Lafaette lUr.k to 11. &
4 4h Hair Co fee
GREEN LEA-n ft. In . . .. be!n
41't tlrren I-a. city b'ock 4J: I-Jfav-ette
Itanl: to Nca! V. Hul-er and wlf.
IirMrilHHY ft.. 9 .. bet. sprlns
id ;uti3J. citv block 411J: Crnrectl
cut Rraltv Co. to Mollis He!dSeck
HARTFORD . ft., n. .. bet. Imill
ana. and Arkansas, e.ty block ItC;
4Vnrectlcut Realty Co. to Geo. I.
Lnrr.ekr:
JFNI.VTA 21 ft., s. e. tet. Sprire nn.1
;u?t!nr. citv bb-ck 4!li: Clorecttcat
Itealtv- (To. to Chas. Stahlln
KEN.-tN;TON-:o ft.. . s. belnj SlTf
7TA Ken'n:cn. cltj- bleck 44: I). B.
Ilre-nan R K. Co. to Jacob Ix.'ky
LAIII!E-?" ft. 7 in., s. n.. bet L..nb
dln ant Nevvtfad. city bl.xk 440fc?:
Itancls J. Msfulr. ard wife to John
G I-Utnnrn nnd wife. .. ...
I-ACLr-DE S ft . e . be rr 4- Ln
clede. city block r7.: Her-y HMe-rn.-n
nnd wife to Antcnia i.-v-ioia
LFCvS-M ft . n. . bet. tanl!a.il and
.
il
T
S,5
omt ten. iltr Mc.-R i-c;: Rals-t T.V
Itirr.'-ert U Alfred I-yle
I.OFls:ANA-S ft. ID'- It., e. -. south
tf iw.-ecla. e'tv bloik e: ilv? J.
Fl'iller to Royal C. Gie
MeKl-AN a .. s. s . Jet Ar'r.i and
Grard. city b!oc' lfl: Vrrectlit
Itelt- to ItenJ It Etbenp-d wife.
MAGNOLIA-.) ft., n. . lt Thurrmn
and Klemm. rit- block 4J-: Ann
le-r.; aol hu-bunl t" WIK'jm II. I-yl
MeixiNALJV--) ft".' "ti." r"i et," p'lnc".ind
GtiMtne. city blck :: c.rne.tlcut
TiIT Co to I-rarik lanc
MAEGVEETTA 5 ft. . " l-el-s rr:i
Marsarr It, cltr b!ck ."-.: Henriti
1es -rd -rife to Wtlliar-1 G. Hv-rl'n..
MISoPRl- 5 ft ."- ".1-t Mia-nl an4
Wirnilaso. city llxfc 1?3I: Wlllisra
To.r to Lrra Nledner
MAGNOLIA) ft., a s . be Thurmiin
ard K'epm. citv bkvk 4?7;. Wliliira II.
Lnv... r.r.d wlf to lb bert J Iivil
MolrGAVIV.ltl)-" f. TV. f. !. Ar
ul red Hartford, citv bloi. -.4;
Hrnry Gers nnd wifo to 11U R.
Crvt.n
NE.TII- iZ ft . e. r e. cf nel!ci. cftv
block ! T:iomi K. Ilelmer nal wife
t al to rero Invtrint "o ..
NORTH PTAII-S ft., n. s. b. S..r!na
and itntin. cltv bl'k 41I-: .'iinec
ttcut lleaitr Co. to Mit. Ib
OSAGF-r. ft., n. s. Lt. Porr'ylvanLi,
end Minri.sot.-i city bbvk j;p John
prin: and wife to Fred tV Hnn!s
an! vif
OLIVIJ-K ft., s s t-t. Thirteertn and
Fourteenth, cltr 1 lock I'.'.: J -ph J
Liw nncrt nnl v!fe to Emraeran Heal
tv Co
OME..R- tl ft., tr s. b-lnir 4!1- o-e-ir.
eitv blocS If-?; Mr.rla lUr'on tj Ellr-i-
le-th G"S
OISKGOV SS tt.. . r. . S-"l 'r.ev and
Macnolla. eitv l-loe's D7: I-f.iyetto
T-in to Avrit i:ios fe
0!.! MANCHESTER-r. ft . k. n
cf Tnlmac. ri'v block ;w.; Mary T.
rci. r-ni to nrthu" F"-!t,ll:fi .- .
PENNSYI.VANIA-r. ft.. let. Sld
rej and Vnrnolli city bl-vk nT:
Lafajetto Rink to Marv A. WoltJ-n
fe
PAl'IN" n ft Lel-i- tZi Pap'.n.
cltv !e- :.-.; Ceo . 1'erke! anl
wlf M.i-v T C-teo-an
FARi;--') ft. r. l-t St. rrdirnnd
asJ Nirth Market, citv block i-4: John
.oo
l.W
IT0
1.5
:n)
teo
7
I.YJt
r.-r
?)
I.sn4
MS
J Lnv et nl . iv Sheriff, to II E
" I: i. r rrert s;-.erl;-. !d In pnrt.
POl'TII ITMI T: ft., r r. It -pr"r
nrd Gti-tin rltv block ;f Connecti
cut I.e-il'y o to Atthur G F Gu-ther
FPVl..VTII-r ft. 4 tn . .-. s . bet R.J'
r!l anl Ann. city h'oetc 7. Ita-tura,
llorra to VenrI Mrak anl vrlf
wii mtv to Ica.eboll
SARAH ) ft. e. ... Ij-;. St. IVnllnard
rr.1 Ncrth Market. rr biccfc ir-t; It.
1. W Ru'er. ns-nt. et al. to Iuls 1.
Yer.nt nnd wife
SACILMENTO-r. ft r. . et. So-i
erd !:! IM1. -ltv Mock Sftll; i-anlon
l"n!tr anl Ilulldln? Co. to Renry
Krnener ... ... .... . . . .....
STRANG T. f:. - -. l-t Ialrvlw
and Ivtcmnr. citv blo-'t 41I: Viri'l
Gl-'fc a-d Trlfe to Daniel Glelfcrst
a- I wlf
SAI.IJ-ITRY--7 ft. r s. .'ns UH-IS
Scl!rlrr. rl'v l.l.vl: Uu. Crar!- Ntd
biiw to lernard Nordh.u!
TIlEOIvilslA-f) ft . ri ... rf Pnlon.
eiiy i.io.-k 4'dl: Vincent McShane to Fe
lix Mel.nnshlln and wif
TIINNE SEK-5) ft., w f. !--. Osceola
and N-.ho. city bbcl: 7ji. John I".
S-b'tP and wife to ir. Mejer .. .
TENTH -t' n.. . bt North Mar;'!
nn I Monro, city b'o.-fc 74; Wm.
rn-!'.!3y. etat et al . by Sheriff.
to l-rarl: Raf.'e! Twr!:f .! .. . .
ITMI-:) ft. . .. Jt lin-Mtna nnd
.Wanti. citv- block Illl -or.rcticut
Enlty t'o. to 1j- nanl S.-hi-:er an I
wlf-
1 NION 4 ft - In.. s h-t. Mnfd't
en J Terr-, city toe!: -.)3: i)i-rr.l II.
II 1'urm.m to Ru?el! , u itlenard
on UNION;? j. 3-. m . e . . !: Mif-lt t
art T'rrr. cltr l.tcrk ;. I.ncy )-. I
Elrhard'cn rnd busban 1 to i:irrard II.
l"iman
VtiN VERSEN-H tt . n. . i-t of
Re't: Hirrih Hlrrrh and huLand to
Rrb-t I- Rllte-
WE.-TMINSTI.lt M ft.. v. bet. '.me'-i
hlchw-iv and Like, eitv block 4X711
IMw-arl W Hir.l'te- and wlf to
.Trbn .Mclrtvro
WIT CMtANNE 4OIRT K) f : . vv s .
el'v block I'll: William -rn--r and
e.Sf ti IM-ranl J Henly
Wi:S"rM!N-?TER--.i ft., s ji.liet Klnr.
I'.liwav- and Like, city bloe w7l!:
Jlm Mclntjre and wlf to IJexEia N
lie. . ..
X REN-- ft . . . l-t lie- ant ind
Harney c!tr blvck Jl Wllllsm H'uer
rid nif to Ieula Ileti Neunvin
tC l . .
V.T7MI.N.'-Ti:R-.v ft.. r . l,t. ;Cin-.
M-!-.av rrv! Eake. city block 4'v:7rf
I:rtr.K N l!es ar. 1 hrbnpd to Edwa-d
tir!ter
WYOMING S ft n .l-t Grand an I
Sprlr cltv bl.vk $' Jo,vh Fer.bv
to Gctar Rrk nn 1 wlf
WASHINGTON 17 ft t- in . r . bt.
Nleef.nt'i sn 1 Twentieth, cltr block
-. Mirf E Liyton and hnband ti
Jsni's c Crdwdus.
.
.!
2
.-
r
xr
S.V)
J. 95)
?-.)
.IM
l!D
."
i.r
f.!J
i.a
-.
RulldinK I'rrmlls.
P.vrrer R'nl E:i CVirnpipy. ttro s'ory
sto-e sr I iIvwlUt.g. No. IS rjuth Ieonard
nve-u. t4fl
I. M ft-duber?. two-story ds-e!ljr. No. IJ
Tillsn street. JVO).
I. I Milpley. one-s'-ry store. No. .:--
F-uton aveni.-. (-.ISO.
li I) M.!piy. en tcry stor. No. Wtl-C
Fa'oa svenue. n.4.0
ICat V."h!pplr. one--tory well!nc. No K37
MoPnron averu. J4I
1ara Rrln.-em two one anl on-Iialf torr
fiwriniics. Nc. Kl-7J Macnolla avnua; I4.ex
C. BIEBINGER'S WILL FOUND.
Was Tlionght Tliat He Died In
testate. After letters of administration had bei
granted upon the estate ot Conrad H
birKfr. his will was llcovercd. It was
Sled for prol.nte yesterday.
It was executed August 4. IVSt. He b-iuit'-.ei!
hl etate to hl wif. Mirla.
who roldks in Speyer. Germany. She was
tntned executrix, but not lilng a resident
of Mi'fourl Is lnollsibls 1; act Allwrt
. la:in. to whom admlni-nr.itlon letters had
.... -.-.-..-,. t .-. 1. -. "
, vi:h th3wiIL The state Is taid to Le
wor-n !.-"
TIRKIMI Vw. HISA I.fsj.
Antnlne Pierre. Manaxer f Wadralle,
I'liatlrncea tlarkensrhaMt.
Antolne llerr. manager of Madrali
th.- l!on of Turkey." ha Isue,! th fol
lowing challenge to Hackenerhmldt in
lrdm:
'Now,- that Haekenrehmldt Is again In
IT.Icn. and e.-g that h has taken :
the catch-a:atch-can tyl of v. resthnc.
I would like te back Madratie. the Sultan's
l.on. ag-i!nsl him at that sty!
' "Catcn-aa-ca'eh-can l Madraii r'yl
of vcrestlinc. and at Hiekephm'dt r
fucd ta meet him at that styl repeatedly.
I ' no excu-e for his doing . now that
he wrestled Jenkins at that atyle.
ST. LOUIS COUNTY NOTES.
! e-se was Iud It Clay-
Crarles E. Ilag.n No.
ton -resterday to
SO". South Sarah street and mno, Eckert
of Vnedy. III.
Th jury In th cvss of Clinton T.
St-phens -vcilns: Samuel e,th-. a Ft.
I-oui capitalist. esten.y retur-ted a ver
dict in favor of th rUIntiff for J-fl.s.j.
Stephens was '.Tip'oie. jor f4ve yars by
I-enth as manager of his mines In South
eastern Missouri. He -aas pale. JLT-fisj and
ctalTte-i tZSfi In addition as a reasonable
narj.
Tli. Srt r! the S-t.day-clo.sg cases
will X" tried lr; the Clayton Circuit. Court
this morning. Five kepr mu answer
before th St. Louis County tar. Her
man Zimmerman, a saloonkeeper in Strat--ran.
will te the. first to be place-J on trial.
0 to lU-cghiars. Seventh and t-ecuat.
for sued things to tab
RUSSELL SAGE SUES
IN EVICTION CASE
United States Government Is Vir
tual!.? Placed ia Position of De
fender of 3Iinaeota Home
steader. Thrcash the? action of RuH Sase. the
octogenarian r.-iHiomire. oi Xcw Yori:.
who'C ssjlt trail entered In the Unitcil
States Court of Appeals here against a
settler In Mlnr.oota. on the claim that the
Inhabitant was located on srouid b!ons-
lns to a Dakota railroad, the United States
Government la vlrtual'r nl.icvd in the rvo-
yitlon f tlefemUr of the homittMtlir.
in lusi pet;::!..!. i;uell Scse -tate that
he Is a trustee of the Dakota and llastincs
jkiiuriKiii ana in.li Amtrew ti. uockvov.
thehom-toatler. is on part of a snat
made by the State of Minnesota to aid it
the construction of the roaL The case i
on of the roost complicated thai has
arisen late-iy in the courts.
AccorJitijt to f.icfi on which Sasp and
th- Government asree. the, railroad was
incorporateii in I57 with the undt r-tand-Ins
tint several grants of Ian 1 yhould be)
sn.iiin to it. Th- Statn of Minnesota re-qti.-sted
tlie Government to allot a portion
of the public domiin to the road, tvsother
with the title vested in that State.
When this land was turned over to the?
railroad r discovered that the occu
pation of sever.'! sections had vitiated tho
title of tho railroad. Thee "sections were
re-tnred to the public domain and other,
thought to be free from occupation, were
EUPStlttittd.
On one of the'e latter sections Rockvofj
had Hied claim In 1VC. Throuirfc overslcht
no record w.i made of this fait in tho
General I-tmd Office at Washington. Uock-
7i...rXt h... ,. Ae.;
voijs claim TS'ns
wai ovcrrute.1 by the GovtrnmcnL I-ate
It wrs alloweu.
Then the railroad's suit commenced, to
d!spoK"es him. On this accnunt tho valid
ity of the claim involves the Government
rathr than the settler, whose claim h.s
been aIlow-d. The Government according
ly is virtually defending Uockvos.
LEITER CONDUCTING
AUTO BRIDAL TOUR
Coal Magnate, With Lionel
George and l.ride, Iuc to Ar
rive Prom Chicago To
Day in His Car.
Joseph I"Itf r. ron of Ievl Jf. Ilter. the
Chicasro millionaire, nnd himself an ex
tenyive cn.il of-rator at Zelcler. HI. Is
conducting Li nel George and his bride,
who was Mr-. I-lora PiKelow Dode, on
their woldins tour in an automobile from
Chicairo to St. Louis. The party Is due
to arrive this ettnin?.
Without taking any friends Into their
conlbit nee. the IrMal party went to Chl
cago as the gu--.ts of Mr. l-elter nt hl
l.it.colii l.'ulxaril home. Krom there they
Mirt. .1 for St. I.r.ul.
The tri:i from Ciiirago was begun Bun
div but t'riiilnated. two hours later, at
Jilit. wli:i tl.e machine broke down. The
party proceeded to Zeicler by rail, tak-
n tl'i nncliine v.-ltli them.
While the car was being repaired at
.iirier tli lr!ilal couple were ent(rtaln.l
at tho coal rr.trrs by Mr. Leltr. the di--er3ion
proving entertaining. Mr. 1-eiter
r.at Informed yesterday that his outo
would Is In conilitlon to iruike the start
for St. luii early this afternoon.
Th coal matrnate and hi-s Kuests exoect
' to arrive this 'nlng. and he has engaged
I one of the murt elaborate suites at the
Planters Hotel for the party. They will
probably nmain here several da. a. .
POLICE CARED FOR CHILDREN.
Susie nnd Annie Kuntz 3fissed
Mother at Union Station.
When Susie and Annie Kuntz. aged C
and ? years. r spectlvely, arrived at Union
Station yesterday, hoping to find their
mother. Mrs. Minnie Kuntz of Xo. 1Q
Market street, they were dtrappolnted.
T!:y came from Klrksville. 3!o., and were
toM that thtr mother would meet them
vpon their arrival at Union S-tation.
Yhn the slrls looked in v!n for their
mnth-r. thy lejiorteil their plir-ht to Po
lice man Lnxon of th Central District
v-hi took them to the Tour Courts. They
rfmal'id in the care of Matron Klntzln-t
for a itw hours, ami last evening the
mothtr celled at the Kour Courts andtcok
them home with her.
Shot Eire la Hewae.
A hot flrcd by an unMent!fie-prson fn
tit yart. In the rear of WInfleid Schmidt's
hdme. No. DC4 South Jeffirson avenue,
crashed through a window In the rear of
the imtlrling on the second floor. The bul
let buried itself in the nail. No one was
injured.
HAPPENINGS IN ILLINOIS CITIES AND TOWNS
WOMAN ACCUSED OF BIGAMY
TO DIVORCE FIRST SPOUSE.
Sir. Mlanle Aadersoa. I'ndrr lodlet
nrat la Belles I He. Bring Halt fa
Straighten Marital En
tanglement. Mrs. Minnie Anderson. undr Indictment
on a charge of bigamy. yetrday filed
rult for dlvorc. in th'j Circuit Co;rt In
Iiellcville from Charles Andrson. her first
husband, who was instrumental in caus
ing her to be ln-l!ctd.
Mrs. Ar.drsoa lived with her husband
in I-obanon. III. She alle(ts In her peti
tion for dlvorte that they wet married
on October -D. 107. and that several times
between thnt time and Augut. !-. hi
trleI to Injure her.
In that month, she alles.. that he de
rted her. and. she says, that she learnI
from fr.ends that h had secur'-l a divorce
from Lor.
Then she consented to marry William
Cr-ley. Two months later, rhe sa.
that Loth she and CtM-Iy ' arrestiMi.
S-hi w. iniilctis! for l.l:amy. It is ex
'c:d that the dlvorte suit will straight-n
out the entanglement.
Mayor t nnU. III.
Owing to the l.lnern of Maor SlI is Cook
of I-rvst St I-ou!. Schuyler Smith cf the
Third Ward act-d as Maor pro lem. yes
terday and presided over council nv-et-irg
lh bill" .tr.d claims for the moi.tl: )f
Juno vv e allowed and order d paht.
Eojtinc iurins j trmsacl-d uao th
Council was adjourneil until n xt Monday.
IDENTIFIED B I.OtM-E BLTTO.
lindr
Foand (rar
Track a That sI
Andrew Peleraon.
ThrouRh an .. O. IT. W. button which
he rsrrc. the lely of the man who was
found dead on tho railroad tracks al
Itrookivn. r.ar East St, Louis. Mondiy
morr.lng. was
i. Menttfid yesterday as that
if Andrew
t cx.err.on. 4 vrats old. mar-
tied of No. 11 IS Missouri avenue. BM St.
I-ouis. .
l'cteron was a teamster nnd leaves a
wife and four children. He left home Sun
day afternoon to call on some !r!nds in
Brooklyn, and it ! supposed th.it whll
on the way home he was run do ah by a
train. Th funeral has been set fur thLs
fserr.oon. Burial will be In Mount Hope
Cerectery. The Itevtrerl Mr. Rode of the
Gcnr--n Eva-geiical Church will deliver
the euloy.
ESTIMATE!! POFlLVnQS. AT TO,-.
choal leaus af East St. Lanl Fars
eaata larreaesl Atleaslaae.
Accordlr? to a rchoot cer.srjj taken by
CSar.es U. Carroll, the estimated popula
tion of T-art St. Louts Is close to 7..
The school census shows tfcac ther ara
VT2 sales and 7.J07 females tn East SL
EDUCATION
BOARD
SEEKS LARGE SUM
Appropriation for Coming Tear
Exceeds bv One and One-Half
3-il.ions That of Last Seasons
New TeacLers Named. ' ,
Nearly CWO.OOO to cover the expenses cf
education In SL I-ouls for the coining year
is the sum which the Finance Committes)
of tho Board of Education recommendeil
as an appropriation at Its meeting last
night. This amount exceeds by J1.3r33.9
the cost of maintainir.R the) city's educa
tional system for the year ending July 5L
Of the appropriation recommended for
tb current year. $I.11.K&S9 will be de
voted to new butldlncs. Tbx Flnanew
i .
j Committee's: estimate of receipts from
taxes and sundry sources of revenue? is
announced as P."-" which will be aug
mented to the extent of $ji.-W. represent
in? the balance now In the treasury.
Tlie incri.ite of expenses In 1K5 and 19M
Is due. In part, to the employment of ad
ditional teachers and help about tho
t schools, tho raisins of the salaries of
ilerkt in the Hoard of Education and the
purcLisc or ccstly ecjuipment and appara
tus for Central and McKintey Hi(h
Schools. Other expenses will ba Mv for
manual training :iml domestic science
equipment in tiie schools at the House of
I.eftige.
Tin i'mance Committee recoramenJed
that the ..alary of Otto I. Zelle. a clerk In
the tmanci dvpartmnt. te increased from
tL-Su to 5t. a J ear; that of Charles L
Ikirr. cterli in the Surmlr Derartmnt.
ft-ont W: ---at of i-Tank S. White.
and that of Miss Sonhla It. Shaffer, clerk
In the instruction department, from JL0
to S1.1C0.
John n. Quinn was recommended by
Superintendent Soldan for appointment as
attendance officer at a salary of C.500 a
year. His duties will be In connection
with the compulsory education laws
pas-sod at the last session of the Legisla
ture. Mr. (Julnn will have at least two
assl-tatits. whoso salaries, the board
leoi'intiKiiJeU. be fixed at not more than
Cv u ino'itli. 1
Suxerintondent Soldan announced the
the appointment of K. F. Card to succeed
C. W. GllMin. teacher of tn inu.-il training
at Euls Avenue Center. No successor to
C. II. Sar.ford. thlni assistant at McKlnley
llish School, has been named. H. C Walk
r wr.1.4 reciimnMnile.l for smnointmetit m
J supervisor of penmanship and Charles M.
i-ostcr. lien ttieuctt. jonn . coiuns ana
C. G. itXhmann were nominated for the
posiii.wM sf a"sltanb superintendents for
the iu.xt fcholastlc yisXr.
IJlIian Williams and Kate E. Torbert re
port. ! that they had returned from leaxa
of abis-ncosmnd were reassigned. Miss Will
lams us second assistant In tire Sherman
School and Miss Torbert to the reappoint
ment list.
The Supply Commissioner waa author-l-.l
to buy a homo and wagon for use
In transporting UB exhibits of the peda
gogical niuj'-unsjfcom school to school,
and tho bid of tCiR year for the rental
of a horse nnd vehicle was rejected. This
was tho onlv deviation from the recom
nw ndatlons of the several committees.
On recommendation of William It. Itt
nT. Commissioner of School Buildings, to
Jeremiah Sh-ehan was awarded the con
tract for Installation of shower baths in
thi Jefferson School. Mr. Sheehan's bid
was i--'.:. which was about S-00 lower
than the next lowest bid.
Tito secretary's action In purchasing a
lot fronting 52 feet on the south side of
St. Louis avenue and adjoining the Co
lumbia Schioi for 17.7:. and a rccom
mnilntlnn that the lease on two lots In
the Walnut Park School District be re
newed for a jtar. were approved.
The amoun. estimated as necessary for
the maintenance of the schools In St.
Louis the coining year Is C.432.SSS ,. (
Is extctel that a balance of $I1.1S0 will
remain for the jer lJoS-OT.
WATCHMAN CUT
BY AN INTRUDER
Richard Malone Sustains Six
Wounds in Side, bnt Returns
to Work After Thej
Are Dressed.
Springing from between bog cars, whera
he had been detected, an unidentified man
early this morning stabbed Richard Ma
Icne. a niftht watchman for the Americas
Refrigerator Transit Company, alx times
! vvlthout serious effect.
I Malone. who lives at No. 4BW Cot Brfl-
Ilantrt avenu". was walking his beat at
ljeve and Gratiot street, when he aaw
the man Ix-twen the cars. He called to
the lntruiUr to pet out. whereupon, the
man -.tabbed thi watchman a half-dozen
times In the left side.
Tho wounds wcr dressed by Doctor
G'orne W. Konlg of No. T South Fourth
street, and Malone re'unid to his work.
Tl.e Intruder escaped.
I-ouls between the aces of C and 21 yeara,
and that there are .777 males and mWt
f-mal s letween the ages of 5 and 14 years
In tin.- city.
Of ihW numW only one-half Is at prev
ent t-nrollcd in the pabllc schools, but tha
numb.-r 1 exr,ect-d to I lr.crea.s-d great
ly next j ear.
East St. I.oals .New Htrm.
The ojcI car en the Iwnversk.. dtrt-taa
of th Kurt Ft. Iuls str-et car Una waa 4Re
cor.tlnue.1 c-t nlicht until swh time a the
cbarr In th sauc .ball be ecmpleted. This
will to in a f -. it I. said.
Tl- funer-d of Joi-)h Voudrl. nara ed-L
of C-r.t .III Statlin. wh- d'd Monday nlaht,
wlll ta .'aee to-dav. service, win r. hold at
th Center. Ill F'stlon CUtholic Chureh. and
the burial will te at th crntn-y tfcera.
Mayor SI las Cook waa cocRnd to bla boas
yesteruay by Hirers
steer Sfasaale Cosnauiatte.'.
sYlIllam Jackson, n. horticulturist of Oesf.
frey. was lntalld Monday night aa Emi
nent Command r of Rdrtdere Comraand
ery. No. i of Alton. Mr. Jack-on Is tt
yars old and has len a Mason sine
1'tt H has fill.-,!, at v-ariotu times, ail
th offices. In all of the bodies until noth
ing remaln.i! bit the hight't office In tha
Cotnmandery or Kr.lghtr Templar. Tna
instaliatinn ua nJucte.1 by K. a. Merl
neth'r. th retiring cimro.it:.tr. nnd tha
nw commander r-tlvwl an ovation.
Raralar Retarded kjr Plea.
Pie, stopped the progrets of burglar fa
the horn" of former County Superlrtendent
of Schools T. IT I'ool.ng. on Tenth street.
Monday riitht. Th thieve efftcted an
ntranc through th" kitchen aad not no
fathe- than the, pintry. wnlch contained
a cumber of fine pies. The burglar ale
all of the? and burned almost a half a
1h-js of matches In a probab! hunt for
more ?!- Nothing els w-.u disturbed.
trprmir Held fn f.raaA .In ry.
John Sprow un yestsrrlay bound
to the Grand Jury of the September terra
of th Jersey County Circuit Court by
Justice J. ti. IMwia at Jersevville on the
charge of burglary and larceny. Sprow,
ivitn another man named i.ugne Uryan
r.no was sent to the. Southern llllnoi
rnlient!ary at hter L: week. wj
eharr-! with robbing the, home of Israel
Evans.
STREET FAIR FOR JERSErVltX-B.
Cna.errlal Clah Heeldea ta A
fmetfnn BeIanln; Jaly Z4.
A rpeclal meeting of the Jerseyvitla
Comrcerclal Club was held Monday even
ing, at which a decLsion a is reared to
iK-id a street fair In Jcr. yvlll-. during th
wrek ejf ju! 2I t c,ub tuthorlwd th
oracers to close a contract with the Mon
arch Carnival Company to furnish tho
attractions.
I-resident Harry Sanger of the Carni
val Company arrived In Jtrseyvtlle yes
terday and completed the arrangements for
his company The Mor-ureb Ca. nival Com
pany at present Is conducting a Lfft
fair at Unco-a. UL
iS-.'

xml | txt