OCR Interpretation


The St. Louis Republic. [volume] (St. Louis, Mo.) 1888-1919, August 30, 1905, Image 11

Image and text provided by State Historical Society of Missouri; Columbia, MO

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn84020274/1905-08-30/ed-1/seq-11/

What is OCR?


Thumbnail for 11

fS-srs?;. -y-p-jw-;. -7irj'i-yvvfjp(-.-ir-sv-M'
GS.t
SB P I I I Wk-BV - eBWaBwe IF. II J .h aTljwaTJVr-l ,Twa7Wr-- B1J I . . J -"Ei... TWaE i
- a
11
THE ST. LOUIS REPUBLIC: WEDNESDAY, 5CUGUST 80. 10S
fl'
&
FINANCIAL
ALL ISSUES'
flKRUL JAPANESE STERUN6 LOJUI
-DEALT
FRANCIS
214 N. FOURTH ST.
RNANCIAL
TRACY & CO.
FNITI All OLIVE STS.
MEMBERS
New Yfk Stock Exchmaz
dtlcmgm Stack Excbamga
Cklcmgm Br9t Trmd
St. Lomlt Stock Excbmng
St Lrnmht Mercmamts,' Exchange
OFFICES
CHICAGO
HWAHa
sT.ioun
Row York and Local
Stocks aai Bonds
ST. IMW lEMESKnTIVtS
ABO . MOMBIIE ASSIES J. IESTER
ITOCK AXO MOM AT ItOSTOX.
Ifrmton. Auk. S5 fo.i-r a-Jot.tlin. trwnr fr
ffr.urt). tcnj. taki hoj iLininf .hart. mer.
follow.
Jinxiir
!! Icaca Sai1 rr cr.t; tin. lan.i 48'i
tT c-nt.
I.ONM
AtfMWl BiJJ
4.
. llrx.can
tnt- 4 T
ItAU.lIOAIj .-TTK-KS
"tin !-S;ii -Murc r ..:-
I pM. . 1"ISVlx an Crntral :iS
r9"m A Albany 2iJ 1 N y . N. u. 4 u si.
Jv-ton 4 !aln.. 17S l'n!-n I'arlfic .. Ii.S
3'-ti-n K)l-d ,11 i
im Arc. Ou.11... -rw.
i.f j . . j
i i:ictr1c t'lij
s KWtrlc .... 1S
I- t-M CI
m : . . .
-i'c.1 lTllIt . 3W
"-It. J Mic ilah si
Im rtd ZIl
I- S. I!.l ST".
r pf: .. 1l;s
U.tlrc'iouv' ceni S
Am. T"ra. Tub.
Am. BuKar .-
.Uv.
lV.pfa
Am. T1. A TI .
Am w-wla ...
Iv ifd.
.141
.11
zn. 1. m
1"
111 Elr. Ilium. Uv,
MININO M'AItEX.
Adv.ntura
Allow!
Arssamatad ..
Ja. Z100
IMnctiam
Mont C. A C.
ti. 'HI rwn!nlci .
7S'o..!a
12Sil'.mt
J?'
a.lm
IS 'Oulacy
1 A HkU
Of.tmnlal .
im-v
.?hrr.n
jTjtTnusrw
Vrwr Ranc
IltlT Ut. .
Jv,n .-oal
rtanklls
Iranby .
JIt. Mining..
V:i-M-aii .. .
't.k
.1 ITMnltr ...
liSjUiltfcl Hutf. Mix '-I'.
7 'I'altrJ Matr.Ui: S 1
1S t'taa v. 1
7S , Victor., i. 1
t Wlnor. ;
lSi Wwlv.rln. ...... ...Ui
u:x TJLtkfi.
VlatlaaT IImU at Xrw Turk.
Nw Yotk. Aa 3 VMl'.f auotallor.. t-iij-f
nr fttlnlna tr- w.r . toutt.
AAaraa Con
-MW- ...
HrMca .
KniiaarVk C,
vmat-. Tuatifl
n iMl . Va.
llra lau- .
lro.1 Filter
l-..lll! tVjv
I eI " empty JR
I i55! pock in Dfl
I aidagaiyou H
I atart saving whU H
I W pay 3 per -flHPII
I cant interest LSjHaV
I on savings Bs!
accounts. Ts j
BBsafasssMssss-i3
t.ttl t-Stff .. a
Oaiari.t 20
ort.IT ID
'".ilt I
I'M Jti i
saar
.-'Tin llo; 1
M.StlM Hi
u
li
I'd
Xw Vnrk Curb flocks.
nttd tr
Votsna atrto
II. WalVrr a Cj. 777 North
I vi.:
111.1 A.K-!
111.1 A.V!
15h i'S
Anariean C
ro. rri.
Am. tl .:
IV. pfl
Amvrlcan T
Can m. 'lu :i. lit.
.! r.
nl Traction
rni.
1
l-
aiMfln Writlna l"r"r
t iM
wrttlaS Cil'imM4 CVrrtr
s
. . 7)
... S
iV
s
aaMMftirnt ftrrl
ta. PM . .
tT.lcaao fc
aSartrli. Vatsicla com. ,
ro. vtS ..... .. .......
Oraaar tr ..
OnaM o-rtr
fo. pfd.
ambaii i-h Kar'i Tnwt
Dtvraattnravl H M rvn . .
aatv-har Con;nr com ..
ta. rft. . ..-.
Manhattan Trant
SaaBA HoatO .......
an Orlaa Ity rttra.. ...
Da. rfd.
SSow Tortx mjirt-rtA.tloR ..
JCartaarn Kacumla.
T. .lib.
Otia Cirvatcr m.
r. pti.
natM Al. Una rota
V. tt tl-
tv ti tri
tjandara f!
jassaaaaa C9VT .. . . . - .
Vaapsah aCln.es - ..........
Vaaa, fjcpjr ...... - - ...
tractes Cpsar ........- ..
DO. SCA .........
ro.vx.
s
i
'S
4
... ;3S
'..'. 73
... T
... K
- S
IT
..tliS
... U v.
.. "S
2.:
s
at
4t
:
i :'
.'..'. j
k
3
. ITS
.. .
. 1
...1"
-- "
1
...1
... 25
.
U
.. :7
. u
. . :i
s,rs
Wt!aa. nw.
tTS t
1 CW- ! CtU. .
I Air Ur- ia ... :-,
:-
t:S
r
tj. B. Of atl.-xt i. W7V,
aiiis iwi aa. .... . '
. 4a ... - rv
rktcro Cortk ftar.i.
rr O w. vrUrr A Co.. 377
Nrti
lTi.
A'.
s
IUS
IS
v
roca.. .. u U
A
traa Baa ow.
IS
pea. ....
.... -
V-,
Ta Caat d
UN
r.s
tie Carbaat-.
ftaaartaS t-y t"h:-akrc 4 Cx.
taaam, jCa. SSI Arta F.urUl .-mc
WJaaa a 44 a.. ......"
! l"rr,ajl Tmt Otrrar
H 4S
..ai m 4 tta.4 S Sa4S fl
aawv Attya tunAoav.
"
ft-Sst-
ClawSawas WaVftSBTaaVaam
;!sarj. t.-o.
1. Al.
wc dl "-T Ola
naawaata ......... mJ-ts r
msSBSja .......-.........- par r"c pras
CaSawH .-. -.. :
Sasf Or4sSSSw....Mtt.....4 4Ua
aTatataa Caeaaase.
Caata B-asa-r.
. . . . - r. .
...... ...... .... 1 I .... t . c
X T--X
"...U."ni4i.a
IN BJT-
BRO
&
STOCK EXCHANGE SESSION
LISTFUL ANDUNINTEnrSTING
ACTIVE ISSUES ABE TOTAL
LY NEGLECTED.
Volume of Sales Light Even for
Quiet Season Missouri-Edison
Bonds Steady.
Local securities were on ths downturn
at yesterday's session of the St. Louis
Stock Exchange. There was no outside
Interest discernible, anywhere, and the
lime trading recorded was at a scslplng
nature Banking Issues, and. In fact, all
the active issue?, were nearlected. and
i nothing developed to put any Ufa into ths
tnuaimn.
Granite Ill-Metallic was flung about,
nnd ?Ycra lots of the stock chanced
hand? at betwe-en 11 cents and IS1 cents.
American Credit Indemnity sold in the
tarly part of the htisston for tl&i but the
last tranfcr was at tl below that figure.
M!ourl-EJion bonds were steady, one
telling at JltC.
TESTERDAY'S SESSION.
Closing quotations;
CO
rtn. Aamd.
Toorth National ta 9 BS.
Mrchan!r.Ani-rica3 .
M.rchatt-lci-1 JU.M
Natl'r-il fjtuk ct Com-ncrc... :44. I4i W
Th!r.l National ;.
CVm.-'.nw.aith Zlt.'O ISC.T1
Mf.Tir.tl n S&1.40 4.y
Mlit!pr! Va!r .)
MlbMiuiI-lJr.con 117.
S U.uM-l'nton STi.W)
Ftroxn Hrt fcab 4."'
L'niu3 IUi:.a pfd. 11 ITH 1-1
I". 4' M.X KkTU
Ij. corn V -T. 25 w
T-r!!i iln Zi !.
Miur.Url.r;!n r 11 ya.
A.. G Kt I Trac i .7S U.OA
lnn!t-iil-M-!alI!c 12 .1
U'ajilc- Ctt-Ain-iy ;.
t-'iar.Siril AJdJrjr !:.
W'vlnithouf Jl.'jO J".!
Vnt vl nr-l Ck pfj M"l
fhlraeo Ijuipm.r.t . 7.'
An-erlon rt-!lt ln3n.nltr ... lTJ.yO 1
Walker t.f.i 1.
K Ft. U & ub. Ity ts lfil.75 10.3
r'nti.jn f'orairrss :oc!c :i.23
I'lOduy 101.75
Klnloch TL ? : C
!" - 3'J
Mlsnurl :-j ,
TSjrlo- Atrnu 11175
l:ralnir A!wUtloa it IXi.: 1"1 n
Kicmh TrL ij K.t4
1 M!-".iur!-B1fn So at :.
M mrimn -l!t itiiratilty a J2.-
7i Amr'.ran CT!t lal-rnuity at 1.
r:n.nlt.-T!!.MfHlic at ,
J :-sr.lt--Ill.lI-ti ic at IS
s! oraniicIii-Sl'taUis at 11
"" Vnrk Stack Qaotatfoaw.
New York. Aue. S. Kolluwlna" ar opralcf.
Mht. lowtn acJ clofinc quotations fT rtock
oe H-ock i:ichaui? to-Jay. mlth tha aracuot of
C"c!re
a:- uprn.llin.lo-.i:iJ.
Akamai nirr
SO
Amale-irr-t'tvl "Vsrx:r. Cl.l'O
Am i-ar i- I'd tt)
Oo. )M. .. .. ..
rr ?r K' K'J
Amrr:.-an (.'otton oil.
I pM..
AiiiTlraa Expr-....
An II .I. I., pfj
Arariran U .
Am.riran UcxrJ Oil
1 tfl
Airt'riran ioscomntlie
1K. 1.7!
,
s' r
.. . si
STS
J4
74
ii
4-)
''0 t;s m :: sa
! 111. 1!3S: 11 -v. Ill
Am Pn.:t
I- rf.l
At i I-l
i: it'frg. :. ti J30. l.T at jj'ii
,., 7-)ir !7 i 12;-,
!.. r.f.1
. -. J-v : . -4 ,
00 N r, 2U 2"W
Am. M-jsar lit ar.!n .
3.0 14 :.; tnu li.-w
) KM! ! 101-r Jtla.
Aai. Toll rid ct-rtlf.
Arsmda limine O. 1 J 117 117 117 11
.tchUun U.T'yt i s .
!. r"
Atlantic C l.lrf.
I!a'ttn-r 4- OMo
!" lifl
1S t lVtiT irt
s.ua :ns lto 17S ijS
.7. a;s iK. 112s ii2"
lt:v.V, luaM Transit ".. 7"'
n.nan Jvi'ltl" .. rfivlfS
tvr: of Xtfw Jwwr.
.. . .... r-
7S 7u-y 70S
IWi 1S 1S
21.
CHOI
-vt l-i
I- IM . .
r-'.atHaVe A Ohio .
Oilman' 4: Alton...
tv. P:,i . ..
rMra.-o Grfdt ".v"t
7A 43
lv
t; it W. S
S !'! 4 J-'S
3 0-
1."C" 22" 2:4 21S 73
IS'.' 2lt 23 21' rn,
( Mc.to a. Nrhft
t-. ;i & m i
. '.3 ? 1IS 17S l'a 1-S
.. 1.4..1 1 1'ttJ 1 1
2.S 41S 41 41i
t"M T-r-n c Tran.
lo ffd
. " . C. t I
: ih i-?r. Ytz1; itc.
1.5--J i: 4iS 4.
1.4 2SS 25 2.tJ 2-
l-k J J JlT
1.3" -. S 3 4tS
. fJ1 :w4 is-;-, iv,s im.u
1CH
70 4U 4 4'-i 41
W 7:U 21S 2!-a 2i
45
1.411) JJi. jew t ..14
Vnrado Piifl A Irvn
Colorado A outlifrn.
! 1-t f.fl
lv. 2.1 pM . .
fnn! latf.1 llxt
Cm rnviuri .
I pM
rliiwartt .tHjd3n.
! I- A- tt
Duffer IIIo Oranla
Io i
tttl!r' Srjrltl
li
!.. i-t rfi
142 '-)".
2SV ';
. 7.1. 77
MS s :s
MS RV MS
7S 77,.y,
! 21 p:i
R'ifral KlTtrte
Il'-rlr V.llf
llllnol. CVr.tra!
ln-mat!or.al lai-r..
! pfi. .
lr.!rnilncal I'-jnip. .
l pfl
Ina . n:ral
t. p
K ."".ty Isiutafm..
7t. pfl
Tou!f A Nash
M.nfxa I.
M:ropol c"rltl4.
12
...
2.S-"' ITT", 174 J 1, 17J )
l-.o S 21s S H
a .a . . .a ST
. 2
ft-A 2S 2S S'S 2
" t7 C fT" fcTi,
2-0 2TS 27S r 27S-
) 27S 17 1-7 Tt.
2:.:j :. 112 tas tis
.. 4 l CIV M
v. . ur, :t. i5in
7J?.SjO 23S 2. 25". 24
.... 70
1 1! 123 IS IMS 14
2 I 1 l' 14
:iJXue:S i"S 17 iw.
" ?4', :-, 34H I4,
2. 7. 77j 72S TT;
1 '.-) 4 4. 41', 44'
;. i js'I 7 w
Mir, :,, 1J!; Hi
IS . ". ..! I'4
2.T-X) K. i"
Mexican n?ral . .
. Minn A ft Ivii.
1! V i -S .Mo. It
' t. tM . .
S!!ourt I"M13C
! S . K. t T
. : rfl...
Nati""l ImiI . .
1 Nat it I! cf Mcx.rM.
' V "' ntra! .
IN V . O i "A. -
Norfolk H. tVaatcm .
tv. p
Northern l"arln .. ..
North a rtcan
l,.-lfla s:'l
l.nnTlv- 'i
l-rople a . -
! .' . C A ft I. .
lTf-l Meal car ..
r pM
IMilmnn I'a.. - Car
Um lire
t, -.1 rfj
;v 7i j.'l
llaputi 1 M..1
rw- pM
It'- l'Un.1 Co . .
! Ptd -
Itubbar firi.!
lt rM
Sk M !
.-t I. 4. f K 2d pfi
S- l-iti" ScutT3et
'l" rM.
s-itaam ra.lrje
t. rM.
H:'n luilaay
I- lt.
"fM C"(nl A Iron .
Tcx.j tt ftciO
T-l .-. l A Wnt
'. rrj
t'1 l.-t,.T dtT .
2 " 2I1'. 71t 2,'S
7 r-S 1 "" 1
"JJM S 4 4 4,-,
C4) 1CH 1"S 14S 14S
-,:n i-s :xs : i
i
:i-.o ;-, ass c 4.4
I
. I :4
t.V 120 12.S 11S ir'S
72
J ten !, f u a
. 1 4J1 Jl; 22 21S 71
) S n1"
f.T-1 r 34S SS i.
2-v x : a-u su
.... . ..." -41,
'. . 1
vo i : tl ?ts
4 . , " V,
. :s 2 ts "s
. -4 4'i .V 44
m iti- in- :'. i'.
!.- -i. MS 33 3fS
. "- MS "S 1S
I. 34 X fU
: . S-
.! f 4H 13JS 173S 1W,
fv. rj tx. iit
i '.l -t KxrrMi
t"-it.J ftal Rntr
1 t-si tatr nutter
f "fl
t"'-d ttr ?!
t rfd
r t ItP
tw, pf;
Va.rHaa C'tc
vv pfj
xvtro Vn"'
TV:! !. TV-.
-onTpo'-t Ctr5
. tru
JT t, -, ri -,u
- riu trv tvZ k '
f.1 jr4, jv. 1--S. ns
w 27 xn vs 7S
jrti iM-; p-s pus "'
-,4 S S S TT-S
-1 7S :s 7 ITS
: t: "z k :
?t? J3S US 32S 3SS
14 !- l"t tXV. I(tT
2 27S 22S 2T. 22
X"0 44 44 4JS -S
.. t-9
k. :.
71 IM,
-el ax,
MS J,
2 tt, rr
e ii, jv,
S-- So. "eS
- lis l
7. tK..
Total tor ti. Say. tO.2)0 aiar.
Cork) Crsla starkeea.
t.-trt TX. "ti-i: TV aatd. r'
b-s Trsp
:,M"-rir? -ii'vt-rt-?. r-.- .et-r.:
oi. 7.a-iS- iv- 4:-.r-3-. --.
r, ;. ltd- ..-! s-rpl. ecru P-.ta !ISHI.:
c lijjavc vi . . .
JtlarrA.!-!-7- tit Ce artai, t-tt ,e
fcV ca. 2Sf aaard. Dae ajtaat-Fcta 7V
takfl. cilCj tCSe.
Si. la-wia Wjoaey atarkee.
i.-tS.-a..4 a: Aa Uxcks ? In evt v---
xin- -;jlHx."c.'. f en
trrl d:-rirt ar oc t.
rata, n-i frcea 4S ta S
tarrraaa. D-jcxxiit
1iattr4iy steak Cteari
Tfrtfjel c4xr-s.ao4S ataa-:a3t atrwag
cx--lx C"77.427 a-ai tkalaaxaa aU.37.
Tlte Metal aarktta.
'- TV. Asv Tr- aa Vcbtr ta tie
Iavi rjLre. c'r.r tit; n. f-r at mot
t-1 vtrf r-trra. I,aiiy. tie -a-fct nstaoi
s-tl-x. Pot tscisft-i-i -r am 1- taalr tI.xi. t-i
4o; !--.t 23.S--it Osrr U r-rct-Mccg
tsa pre--K WIK i:a T5ar.i , aa aimiLa
N ajTO-a af" """a "TT St. aa
r-!3at.K afjer to t rvatrarti y tha
rr-NTsrx. aacatsaat a: im.ia- a.-
l saccrtats. UR tt U ajartad -Aat Sna
srva. -rta ye r-.M e-2 aara. Laia aavt a.
trcijua aaa t.ttort. aai oaaosg AA.-3-aS
ssss- sSratfTssy-atf
bcaiir at tvwam.
lb foreign Irca
miliar GawarOW
rse
Ha
wTTi.tiTTJ 2m
nanji; no. i"?
Srartaera StwSlf-73: Ha i SSL" IT
tfMH aad Xe. 3 foundry Setaaers at
-. i ! . .----. -: . -..
.
Not York, As. Si-VaMrd atatas OgjejnsseaJ
bonds tdaesi im. In ,:
km prkn ruled Btrceg. The exited tratbag la
Japanese Issues waa tba principal f estate, la
other quarter, tba principal deallnra wetelu
American Tobacco ft. Erl cooTrUfcI 4. SIi
caa Ontral incomes. Union Paciac xswvertiwe
4a. and aseel stasias tend Is.
UNITED STATKS OOVERNTHBtT BOISCS.
Cosed To-day. Ytwtertiay.
a. reentered. W. 1M1M
ta, coupon. la3A..........liwSr'
as. RTtend. IMS.. VKSftVAVL
as. coupon. .196M4w
3a. small bonds ia .....
4a. coupon. lff iMVrlos
4a retristerd, 13CS IS '
4a. coupon. 119 Ill I3
D. C 33a... ..Ill fi.....
J!Jf !' '
VsCrU-
iM?bt I
11 I
iaSl
l'414i
111 B1J4
IE 0114
117 if.....
FMIlpptn 4s raw
l9-
STOCK EXCHANGE BOND TRANSACnONS.
atl" of llai bonda m:
Z.at Imp Jap star 4VuJ do. H
iaaa n 't 30.w do. JJS
U.M do. 1M !. ?
X.aoo d. 1)1 lo.cne db !i
.&) do 1W5 1.M da. t
1CW . ..........104 2.M dfli. V
.at0bdo ......... .Kl. lU.wiado. 1
l.MS da. ......... -10t, S.C0C do. .......... ;
SCSMda. ........11S tl.eoo, WJy
H do. ..........19tS &MT. do. 1
25.'J0 do. .JOlS R. do. l-
IS. do. WIS J. da. 1S
2.w do .1M . do. ;."
il,Wl do. ..........191 M.l do. JJ
li, do. ..........11 S.4U. dc HS
iS.-9do. la Ss..v(.luk l'j
7. CM do. si sarm, .' do. JiS
. ta ........... H .vjC do. Ms
. da. .......... 55 l'.i do. HS
tM do. tfi & do. S
i dot. S 2-P do. M
HOW do. ! ICO."" do. SJJa
l.M0do. M 2dr.. Sl-a
lZAt do. .......... 5.a do. . 7I7
SUM do. 1, l.'.isuo. !-.
.LWtdo. lii . do. SIS
fro do. 1 Sj.' d(, vl .
l.M do. 1H ,i.t0 do. .S
S5.j do. ,...1"0 ' do.
(I.jOdo. 1 ?-2do- i-
I7.'. do. ....1".4 .vdo. l-a
H,rf(la. 111. 2S.Jdo.
la.ftM do. ater la . do. ..... V
tSI K i. a 1C.0W dx ..
Cki ctra ....9 n.do.. Y.
tado. 4 1'-.M) do. ;i
2.00 do. kS .) do. KT4
21.!ido. N Uw.frOdo.
7.000 do. Hi W.' . 21 r
2.S0O do. 4'a lv l A
10.w do. W .. . Co ctlg .... f?S
K. do. 1VKW d WS
I3.4 dJ. tJ 33.'M do. KS
U.duodo. l.v Aj. -
S.'W dx 21.CM) do '
XW do. H T.4l0l
7-J.O dx .......... I" do. KA.
2 do. 'H I.' dtf. W-
. do. S. d. t
U.W0 da. SS 27.f di. "v..
4...J do. SOS ll.fl do. !v.
70.do. !S 7vtdJ. JSi
S5do. '.'M 44 ."',
2:.fjo do. S S.o.J do. K
).! do. f-S 1. do. .'Ia
ItniM. Srf-t !. 1.
!.) do. .. l"-"! J'- Sf, ,
Ti.t'M dk S 3'" do. W
S.f.i. !' :.)!).
272.- do. 15. do. S-'Jj
lSi.IWda. -S r'.,'i f
l do. ,lS .w do. K",
."0 do. S"S 15."" d.iL l
i..) do. !"" 2i".d.. lv .
U.Ofl do. St .CO do SI
S.t do. i do. SI1!
22.0' do. t TS.""1 do. 1.
.- .l.v 1S 3-do 1.
. do. 1S 1S."' do. S
lu.( do. S'.S 4." do. MS
lv.w do. SIS le' do. 51
JW) do. MS 2v 1j. MS
1V0 do SIS -'"' !o- MS
3J.O0O do. MS 7-.v.j o M'.
t.(.do. M !. do. MS
tf.WMdO. MS 4V"0 do. M-
22.Odo. MS i;." d.1. MS
l.rw do. M . 4 US
.'vi!o. MS 7. !.. ......... MS
rMdOk. MS 2.UW IUp of Cuba
S..vda. MS ,.-,3 '.
i.M) do. SIS lf.W do l'i.
Pal, of dcmalle bcn-l mrrf :
,,
T.ivJ Am
a .
1 -Otdu.
l.v Am
M t) di.
tl t'.o.
taa effh
..il .lo. -ft inc.. 21S
ns
MS
f'.'. ! dOL 2.'.t.
SJ.'O. do.
.( d .
!.f-tj ,!o.
ln.f. do.
2-..I..1 .!o.
2,Kt. An,
7.". .to.
7..l". do.
13..-M do.
"7v' do.
l... do.
:. do.
ti.'- do.
10. frt .!(..
i-
1
Tob
4s7CS
.. 7H
.. 71S
..tlt-S
...tl'S
...11-".
..11S
r-s !
s.r.o do.
33 '0 do.
-Odo.
Te
4.) ..
-
12. r.r. ,
1SV do. ..
2,. do. ........
. do
2do.
U. AU:h T A
K gf!J 4.
f- do.
.....
. UtS
B
..l-'j
...J"".
. l'i
4.
, 20
, '
. i:i
. i
;
. i-
ai.-w .:.
-.i Inc..
t
.( do.
lt.Wp do.
l.- do.
14 . dii.
l..t.. do.
aJj
.1 ...-.
l.'. d.
!.) .K
(" dit.
... fS
1
7 dx
lCrt '..
lA-t M K A. Okla
iss
... VS's
S. At ".Om1
4.
3, H A O P
b
la4VW ... .. .....
ha
f Mi
Lew n y . n
It rcn SS- . K-"
2,M do. I. S col
tr 3'. . .. . w,
r do. so-,
2.C0 do. M C col
tr 2-. ... 7J
40O NTCtM
I. 4 . .. Ki.
1.000 N y O A tv
4. K4'i
2.VK Norf i. w
-n 44 ::
!,H Ncr 1'ao r'n
2 77'i
tMO It A N
ron U ... . 1'CS
xmc. s r. i
" l2i
U.Mo 6 I. rfs
7
I'.OM IVnn cvtlij.
rrt . . .IKS
7.W Tt( aJ Bra 4 ! 2S
ltw.io va
s'"a ift;
5...T.'. :ij
2,4 M LIMA
! lt ... 117S
t AW ,t. -t
1.0 .! tar.l an'
tf '-
"""do. ij.
l.o.l d. M
l.t" r: I. A r I
r.'jr 4 S
l.d- I)
4.(1.-? St I. Ja
5't 4 . .. fS
S.." du. rca 4-... ."S
!-d.l. :s
2.tt S.n A u A
i 4. xrs
t.C' rVaboard A
I. It- rfc U 1
l.C'"0 Ho I'ao coi
ir 4 . . . JC
t."" do rie 4. tr
o ctfj .. .57
i.eoo so i:r :.t
. ?
..
wio .to.
ILAM ft It
T
renvt a
It.nm do
.... J2S
.
2;..w do. .......... -'T
2.f' do ""I.
1....1 d.X .......... ''- 9
fo do.
4 ...1 f-n (7a rytn
Sa tl'S
2.w on la t I IS
2! t. i"is
14 ft. di . .iil:
2. CVn IMC 2S 1JS
t.. tti.x d.. ... v7
jVp-M rf- 2S
Mdo. M
S.ftodo 3S
7.- B A Q 4
Jnt W 1IS
21v)d(fc l'"-
j..nn H'S
;. dt. I-'IS
. It 1 A P
rfc 4 .. -. i
S. d.i. r . .. I-VS
3.(i ,1n. col 4a- . "4i,
l.no An. S
J.ftO do. M'j
7.. da. "St
2i.n. .10 ... . ;
S.0US ' M r SI
O rrjl ..t,,
2.CW f C C A t?t
I. sn 4a ..lS"j
iw'i i"JS
( 0 Cni IndJJ
-t a T A 77''
. Co! S I-. M
j,nf f Tot 4 w.
1-Ja . . . " S
;t.. I tt O (aiilS
..) Iirtrl't
vrr I . "
ito . i'i
lii.j nrle ccn a-4S
-n - ... i:s
:,'ii.i.U otii ..lIHii 2.P-"" t'n 1'ac ::
-.. SIk 1I71., . .. .IWi
Xi.")d-.. 1I2S -., inL ct U 1"i
. do ut 1 "'" do. i:"i
Xl- ...-. l'2-.l "' do. IV.-;
iT.o.-d :t .! ir-i .ix :rr
TJ)."-" An. r- . d.- 1-TS
lift" a :& :od. ... . ur
-r.i. "o. . . .. SU i 2x1 t-v t" S Mifl a
lAXB K c n n i f Sa .. .. -7H
A M 4X . ... 'V '.i'.o 1-t,
t.-tW ll O s- 3 72 ,lt . do. ft",
. do. .... 71 ' t.n. Tl ... iV-M
".) I. a. at S , :."-.' Va ii;a c-n
dh it ... . UTx 7s IH'j
25."e I. A N unl 1 Wal. dfb It.
4. 1"4. IV"1 df ... 721
lw1' lf4S ' aik-MVah I'ltts
It frt. . . . 1 , 1 Tern M t 77S
Afle-J M-a Cea eon I 2.'v "A - J 4 'S.
S :. West sj std
4.-.B da " 4. K
. dn. fcS T-C-V "VI. On trrn
2.-"do. " 4. j-i;
2...dx. 4S ." Iio V.
, do. fc'Sj 3.Jdo SvS
t C-. -'
TJtal fxin rr.flli.". asatns: t?.X ;
T .lay. 31.V.'A( a --ek a,o --U I-.J4-.CC0 a
yrar ago.
1 rs Ave ILIA mj. Ir.!-;.. t can hre.
Sew Vark Carls Market.
Knrruuc s-i'eciax,
Nw Tcrk. Aur. 2 A aharp adrarre lr Jt
araa r.w ', pr c-f t N.r.tt r tb fratar.
of tha OTtaiJa au-ltla mirirt M-day. du
t tt ?nK!L4j of tc lr;t5 IC34ian and
Jipar. nxoy. the !-. was o try artlve. asl
adacwt from S t? . a c-ali ti IS pe'ntx
t?arS aaccrlU'x araaraCly lits-ror! la )-mpalSir
rtth tba cex,raa of prtr.a on tt rxctxast.
51-ao tnlitrar wcrked or fr?m t3S to .
rlclre at MS. An-rlran tlar. p-efrrrM an
dacfiadly m:re actlt-e. anj adxaneed fteri
Ta. to 72S Tka ccrinv- aaa frar"i-Tially
fclaftar at tl1 Crran. 7ocolMat-J Orpr n
rra artia "st tmmrl cS frcn S4S to 2S.
T-rr.m tnr-renr-! to IS. Norttiara Btaitlra
r-cxrrrr"J n tf Mcaiaya Ir. elr at ;-.
T.. "-FtutMi' wera nxrk-l up frcra 3C2S to
4f"S Inta-Hro R. T. a. qa'.rt bat otrorc.
Ja-.r-TJTtrir f-oa r.4. to 'J Varka. CVra
rar.ias enrancon was cssr artua. iM ajractl
frota r-S to .
Wees York Moaey Market.
New Terk. Acr 2S. Mrcrr ea rxll steasr: 2
S7S per cnt, cie.'re Ud and offtre-I 2. t!ro
lea steady Mty aat n:r-:y daj. 323S jer
e-.t ai rrtiitst. 4. Irls caercasti: fa-per.
4-04'-i. Ke-i-aaj exeharia y. ith actual
ttaWeeaa In waskerti- MTJx a: 4 ataC4 4i for
e-naAa. ard at 494a fjr atxsyJay ty'.la:
rytttet rale. x an xiui. ecenn-ert-vi 01.
a 14373. alrxlcaa ttotura 47. Ooxra-ser.t bo:
aavt raCrtaxA atrcsg.
Tuaeair atatesnewt.
Waaktr.a-.seL ar. r. Atb't eaah setv-.
I-23J2C ce"S eota a-i e-TO-, XJ.SRW.
irl! cargflcalts. t7T.I32.3wl.
ar sMeer.
Xtw Tark. Aaa
teTtdCB. Ag 9.
par cure.
t "r -Sfr CSC.
-Bar allxrr juirt at 3S 11-711
CowSS.
. -. .- -. -Bur., a - ni ..-,
Ntw Tore. Sac SS -CSara e, nt bio attady.
N.v I trectee O-tfc: tattd eady: tXee-ral
'Je. Tt ara-ket fer reffea ft-tarra opened
ateaSr at aa a Jeese f twist. J a eril-j
er ( pc-iat. eerral!y aichattred. turlr rahie
rare strxdy. ar.t Irttrjo- sxxk:-, rre'rta ItaM
er fc: that waa etr-iairattTtly Kttl itsnzA
hrra, aad tt trese rateeer. aelnsxc. th s:ar
ket aaea wietnt ta ke-xra with ut caMea
rroaB Starr. Th eire was rteadr tc too, rtrt
a wet il 1 rati af Marts ecle:s sla tara-tevt
I at. aw fcarx. tjMtidcar sec. 7 tKT7.7Se; T-. 7 J3 I
rr SV: Jaa. TJsTerca Z.tm:.: aUy 7.74i
Tabs.
PEACE CONttliSWN HAS
SLIGHT EFFECT ON STOCKS
AN EABLT ANNOUNCEMENT
MAKES SOME FLUBBY.
Banken Begia to Figure on Peace
Loans, and Are Glad Disturb-
ing Factor Is Bemoved.
New Tork. Aug. 9. To thoca who ex
pecud a tremendous znanUestatioa of bull.
ish enthusiasm to follow the peaca news
from Portsmouth, tao courso of to-days
stock market must hao bees aoaawbat
disappointing.
Ta ta aiir tti .-irlv .imeuniviaMit
brousht an upward epurt, in which the
KK-aitr part of the lieu Including the Jap
uae Issues participated, but this move-
ment woa not weU austsined. belnar fol
lowed by periods of dullness and soma
hesitancy.
Operations broadened later and tha mo
mentous event was received with satisfac
tion by the tanking interests, relief be
inu expressed at the ellrr.lnatioa of a very
di-turtins factor.
The attention of these same bax.klnr in
terests wiU now doubtless be encased in
Usuries upon the peace loans, whicn. It is
generally assumed both Kussia and Japan
wilt nnd convenUnt to negotiate.
Preliminaries to tills end have been In
progress for several weeks here and
abroad, and. while definite details as to
the extent of the proposed loans are yet
unobtainable, tt U atronsly intimated that
American bankers will play an Important
part in what promises to be tha greatest
ttnancUI same of recent years.
There are assurances also that any
money r quired for auch loans can be had
without disturbance to conditions at home.
The conspicuous ftature-at the opening
here was Canadian Pacific which ad
vanced to a ncn high record on buying
credited to foreign interests.
There was a renewal of recent pressure
on Iteudintc. and s-nnie of the other coalers
moved in m;athy, but later recovered.
Th Erto i.-suu. especially the common
exhibited unusual strenfith. this clasa
maklns: a netv hlsH record. The move
ment in IuivMe and Nashville was
traced to buying by a commission hQuae
which operates for an Interest once very
prominent in that stock. AtnalKamated
Copper was strong with another advancer
the nrtii within a week, in tha price of
nirtaL
Of tho other standard Issues. Union ra
c52. which sold ex-dividend of 2", pt'r
cent, was 5tr-i;. Although the news
from Portsirouth bfcamo known boon
aftar nuon. reports discrediting it were
current, and It was not unUI an hour or
more that traders seemed to grap its sig
nillcance. Much of the buying that then st In came
from the shorts, though the very larj;e
purchases of Japanese twi.-s lv forclijn
hous-s helped to carry prlcaa hielicr. The
betttr tone was w maintained, tho
closlnjT hour bringing prices to the highest
lextl of tho day.
Featun-s of strength war th1 United
States St" hares. J'cr.nsylvania. Read
ing. Southern Pacific end Chicigo and
Northwestern. London prob:ibly restrict
ed Its trading In this market because fif
ettlcnit-nt opemtl.ins. hut bouclit on the
lace announcemt-nt. taking chiefly Cana
i!:i:i ParlSc and Union Pacific.
A noteworthy feature waa th strneth
of Americans on tho Ijimlon curb, follow
in? tho closin? of the regular market
then-, flcmuin banking Inter sts were r
ru. ..! fit l.t.. fiirhqii..il .ri...1 t.tttit.Trtttf
i of Krio ls.uw as w.-H sis J.in.incs bcrd.
4 rfiiociion 01 cximiiilt mercaxuiif -ntii-tions
was found In tho temiannu-tl j-tate-ment
of tlio A'-sic!alid MerchJinta Com
liny. which jratts a numlx r of dry
Ewvls pmrs In this nnd adjacent clti'-s.
It curt'hi. fr tlif jM-riod shows nn ln
rrea" of $;ir.v Another h'.ix-y transfer
of cash to 4jJi!c:so wn reports! to-day.
making a total of JS.Cn.t'tO shirked to that
center 4lunng tho motitii.
Tho bond inarhet ndvanco"!. In sympathy
with the ri In the Japanese 7oern-ment-
Total utin-. par value. $T.tOi).t'
Unltel States bonds were all unchanged
on call.
COTTON MARKET IS NERVOUS
WITH PRICES UNSETTLED.
Dry Weather ta Tessa and Peace
Cuofrrrnrv Iteanlls Appear to Be
Without t.reat l"ger.
New York. Aug. "2. In rplt of con
tinued dry weather In Texas and th; bull
ish int.rrretation lljcd by many on the
ti"ws of " ace In the far Hist, th cot
ton imirk-t ru'ti nervous and unsettled,
and. whlb" rleady at ill" close, showed a
nt t decline of nU.ut ? to 12 point
The ojKjnini; .s quiet nnd firm, - to
iints lo.'r on ne.ir months, which
were liiilucnc.-d 1" rather dtsappotntlnjr
cables and rei-jrt tint 5.f-- Uiles hail
tuen is-ued on St'ptetnlr notices, tihlle
tho later month, were 2 to 6 points hind
er on continued drought in the South
west. Inime.li-itely foI!iwlnir th call covering
and bull supjiort put price a shadx alHito
tit" I'-vel .f yesterday, making a new
li'ith r.or.l for the movement. Offorlnss
lanie ht.tvit r on tho buteu and rumors
that rain u.is falllnt: at sumo points In
Teias caused t euknes.".
Ths Weather Iturt-aii reptrt nt midday
was cnnsldxred about a stand-nf?, but wis
Iidlowrd by n bear raid, end the low point
of the day v. as reached, with tho active
months s!:o'.!ug a lo:s of about 12 to 13
imlnts.
South' m spot marxets were trportrtl
unchanged tt. ;c higher. Bouthcrn bulls
-.ifre rrcdltcd with taking proflls. whllo
Wall Uriel appar .1 lo Le surj'O.-tlng th
market at th declui't.
Saiea of futures estimated at 4y.C""
bales.
Cotton Qaotatlnas.
New TorJt Auc 23 Srt eottcn c!'jM nul-t.
y points i!.-c"in nil"l!ir upland 11.25c- inM
dUn Uulf lLVc: no w. Cotton futiirr
, lr-l :.ly. Aur 1040 Sett. t j; Oct.
It : Nov :i."U. l.t ll."2c: Jan 11.17c: IVb.
llllc: March 1123c- Arrtl U.27c: Mv lt.2c
IJiervoo!. Aur 2 ?it rotten In llroSic
d-mxn"' trices a.y: American mildllr.ff f.ilr,
4 2W. cix! rr.iiU;ir.j: C13-I: mldJllrir J7d; Ijw
lal.l'liine ".lit; ro-'i ordinary ".-Jd: ordlnarj'
C.47J. Tht- ! of tl.- da- wre A ) Uilex.
of nhl'h TS".' n--e fiT fiwHTulatkn an-l r;.irt
and Ircla-.! a."' Awrlcan. tecflpts s' Niirs.
Ir.cl i.Ilr "." Ameritar. I"utur. open J ar.l
An! ;lral Aup. Aus.-Strt .!'.-.--. S'.'Vl:
tt-Nex f-M- N i--Uc S.Su.1. Ix-e -Jan.
6 97.1 Jan IVt. " r'd: IV"-Marca J.M. Slurch-Apr-I
:J. At-rll-Jlay tCTd. May-Jua. Jun
July x5.l
New .rl'ass. Ac. 7S Cotten fa:u !ady:
Aus l."lc- sv--t Mile Md tfc-t l)4r
10 3'. N x : "JilOST"' r-. ILAtSUOIc: Jan
lli-JlllSc. I- 1..17--1! 17. JIarch II 2TmT
11 Zf- s-r.t etiv Kale. 0.1 bal Otiinxry
7 i-tr. Kcl e:t!naty '.-. Jew rr. llllr. lc;
mUidUnc t".' midJUcc lC-U-I'.-. p-.M-dime
fair ll'.c lj.l 1.1:: taUa. ioc
t.4. ba! -
M. I.onla Co turn Market.
Srt market Q-jiei. ur.c nan ;. v;ioi.
Orxflrarv
tlood ord'narj' . ..............
l.v tu!ll!n . .......-.......
"lllwi.Sl. ... .................. .........
(.! nvludims: ............-.-...
3!.121lr.c fair .. .. .......-.....--.....
... S
... r-s
...1SI
...US I
"r!rc -.SJc 'S wnu
Oalre-ton pp"t nrarUtt fins
fa'r. t27 ba.
;w o-I-an-4;t rairrt
tri r. a.. l.V. 4jrt
; rrJdiliig 1H.C
quirt; tn!d:i:s
-"ttr.pM--.-l" t irarktt !a.lr: trtiJUrg V)z.
Hvt'Tl at pr3Clf' Prta:
eialxtte- tl.Cs: 1"1
.v Or'3n, 1 127 bas
M U e. 44? bait
h.rar.nxh. 3.13 M.e.
Oarltnr Tix) bi:v
N. rfolk. 7? 1.
Itou.t-'n. 17.? ru.
M.n-.rht 371 c.il-.
Net rwlpu a: all Vtitel Sut' terti fo
"nr day. re 4-'ti; bl. artrjt 2V..3 1J1-"
last rV and 74. 1i ! In 14. Iixrt. STw
70 :-. acxln :.27 la 1M Eloca 3.27i
LalM acalrJt IK 31 t!' 13 I .
T tal rrirt. from p'. 1. lfc-4. to data.
jii.es; . rrdnt 7.771.177 toes far tho
txma;r..;ic 5"rll tte ar prior.
ht, IVhj wr;tKBe itaierarat:
.-v n- ..and St" I ' Tf3
N r 1tt lac- rTt- 1....... S1.S7J
:.. 'MtTtrt, f-!iT...........
t;.4-j
CSAl
tTCJ
21
i22.:
13S.13S I
N't 7.!frr.-ni4 tt-.e Sept. 1.... K.3
s.:rc'K on hasd t.-Oiy. ...CJ
OrcvM rere-pi . . .......
c.rva r-lre ate st. l....3.3C3
Cron rfi'p-rAtt'.r txSay ;-,..
Crsas iln..Tj tJre Sept. l..((i,B2
realtry.
rrmtupsprrii!.
New Tork. Auc 20 TJv r-ultry-neee-p;
7 cars TVem. 4 Siutre-p ani 2 4r-athwe.m.
Thef waa a fair .rair.d and th rrxrktt wa
,ty wta en-1' '. 3 ai :a- qun-axionp ca an
dtrtrt.'er ef wrliMc- stie. Imckt ast cea
la C3e m-vt-rate dt-nar'" krd :-:w otrtlcuariy
vraJ s-stherr. dsckt 11tot- . ralr Sve.
Other a-5ctariir xnchanr-A
rr sed lvultry-r.etrerrt. VT-1 ik The r
repita thl rac-r-lrc ( rnedtrale. but trad
"f -. . y.tteriay Invc4ee. to hand ihj.fl op mod-
-" . Jrate. with the irnrtle-) cf fcwi 1!M-T than
I waa eij-.ed Thej wat a rat-e- ttex.ly r
w acre, in ceaa&a earvirn-a nnr w.n..
I ta ratnt. tee,-,. tr tl ract thi iarr itxt
cert Mcdxy wKl oak a doaile holiday ad a
rood d-natd if expeciI fr?T3 oot-if-tawn
Itr Day
n. er-i
. hi-t-Ia ar.l ea-isi-
I:
.. .... .,
. tf-.. th:. week wild
that
aeate-, Prime;
- ...t - . -
beT. dnr-piciei rswls we-a sra and sauabi
.... ? t -TL-e teX'I. Slra he.tr. rhf..etia.
,us..' Cry-rtrVed c "KM brsciht lie. Itort
1 ee it,, eh-ckers. owe-. wtre ef tredtcm
J caality and M rl extted ;4e. wt.i erltrary
sd porly dr-d rolre liwar. XV.em rrrie
I gnf-.. roe. pwnTy ix i .r..7 ',
I .-rv,.. ..-arc ac,! nirk't arrt an p.a-rp
g5Sj JVeU ? H;-JXb. la taite l.t-
, .r,. t.Jt eraM- !- jaorel n'ely
, .. ,31, 'Jr Iee-:cke,!5j3ih.. rn!ie.J. ...
tl "Kf2 13. Other atIo-. -jcehacfed.
Petroleww.
Oil City. Pa., Aoc. 2 eedlt Kxla-c.. TITT
t7e-n!2a-e t Md. Phlrroesr. f7.44. axerare
r3.7t. rara Il.-3. tre-in 17 471; ihlprr-eota.
Llrra V.Z" aterac ex..-. rsii. Lt l.ili.
axerare 47,
lo!!a
Traa ac4
Aur' 2.--l-Si-:a Ussa Kr; tv&h
7r.:iara ti . .
WHEAT PRICES WEAKEN ON
IDEAL NOTTHWEST WEATHER
1
CORN ISUFFORTED DUR
ING ENTIRE 8E88I0N.
Oats Decline is Sympathy its
Other Grains, and ProTinoss
Are Firm os Packers'
Support.
Chlcagtx Aug. SX Ideal weather ta tho
Xorthsest was the sssia weakentaw tar
In ths wheat marktt here to-day. A
minor factor was a corcraslcn of snaMe
menu for peace between Russia aai
Japan. At the close wheat for Best, de
livery waa oft Wc. Corn was Iowa
lSc. Oats showed a loss of ttc Provi
sions were up 24c to STHc
WHEAT.
Weakness In the wheat pit tie-reloped
After trading was e!l under way. At the
opening the market was quite steady. In
itial quotations on Sept. being unchanged
to He higher at T4c to (-.
Tbe principal Influences were tman local
receipts and comparatively steady ton of
cables, notwithstanding a decline hero
yesterday, pit traders were Inclined to
sell as a result of the failure to material
ire of the oredlcted rains in the North
west, but for a time offerings were weU
taken br commission hcuscs. LAttr macv
small holders became active sellers and
prices quickly declined.
An increase of 13O0.OJ bu. in the world's
visible supply as shown by Bradstrect's
was one reason for the Increased selling
during the last half of the session. An
other weakening Influence was a decline
In the price cf cash wheat at the chief
grain centers tn tne united states.
Announcement of the amic-tble tettb
ment of peace negotiations at Portsmouth
had some effect on late tradings For
Sept the lowest point of the day was
reached at 74c.
A slight rally occurred on covering by
shorts, but the close was weak, with
Sept. at 7?a73c. Dec. opened He lower to
"ic hlchf-r at SlUc to SlUc. sold off to
at-SttSotc nnd closed Sc lower at Mrsc
Clearances of whent and flour were
equal to !") bu. Prima rv receipts were
v7.0a) bu.. comrared with 8I1.COO bq, a year
ao. MlnnrapolK Duluth and ChicJico re
torted r.celpts of 2T5 catv. aK.iir.st 2 cars
last week und 421 cars a year ago.
CORN.
Weakness prevailel in the com pit tho
entire day. Commission houses and cash
interests' wero liberal sellers. Ier ca-bIt-4.
inert ase.1 receipts and almost pitr
feet weather for the maturing of tho crop
were the chief bearish factors. The mar
ket clood weaker, with prices at pracU
caily the low.st point of the day. Sept.
opened unchanged to "ifir'ic lower at aty
4. ,0 to "."c xold off to il"c and closed at
the bottom. Dec ranged between 4i"ic and
l"::;c nnd closed with a loss of ti"ii"Q at
AZUiH'fiC. lyicat receipts were 7S7 cars,
with AU of contract grado.
OATs".
Oats wero weak. In sympathy with other
grains. The volume of tnvllug was light.
Sept. openel :i shade to S'it'ic lower at
25-st-'Sc to Sir.'ii'SVJic. Mid between "Kic
iin.i iV4i2r,"c and closed nt S'je. Pec
ranced between Z'-c and 2to.Q'J;c and
rln;t-l at K';1j"c. laical recaipts wero
417 cars.
RANRi: OP FCTUnra.
Oln. IIlKh. Iw.
Close.
vS
US
tiS
HUS
43'i-,
42S
4
M'iSS
3SVS
1.?S
WLcat
S-'-Irt
1 a a. a. aaa
Jl.iv
Ccrn
Sept- (ol.5 .
?.rt- inwi.
Iv. (.j!J...
I. tnew)..
)Ij
OaS
pt.
nv. ....
Ujx-
Mt:a I .:!;
srt.
eht
I.-iM
; t..!""".
Nu. .... . ..
!iort liit
H-rt.
xt
,.7'iB7H
.HSn-IS
.MSKalS
t5;
1S CSS'S
IS
5S
.33t;'fl3i
.V:3
..4I",U
.43 Vll-i
..tiT.as
.'.r.uKTi'i
..tfiSV2"a
2'-.
" 11.73
,. H.72S
. T.JTH
7.Ji
,. 7.43
BSJS
4s;
43tjS
2o 'l
3Sf
1I.S7
14. ii
7 52S
.(
7.k7'i
4IS
47S
42S
2S,
14.71
11.73ri
7.I71J
7
7.'j
14.
t.7!i
S.T7H .2i H.TTH t.2i
k.ITS l.K'x I.fj a.Ji:
ltECEII'TM AND SHIPJIEXTS.
Kecttrtx. Blilpmenta.
Ilntir. bW. 2K.0) 2J..1
'.VI tat. bu j:.i i-"'
4.im. bu 4S. 4C2.e
)at. I.u i).' 34.i.i
llyc. l.u 3. V.U
luncy. bu 31.300 4..U
Activo supiwrt from rromlnent packers
Imparted strength to the provisions mar
ket. Uberal shipments of bog products
helped to create bullish sentiment. At the
e!o. Sept. pork was up ri'jc at tlASSj.
I.itd wps ub-T's." at 7.!Ct-. lUbs were
:V( hlphcr at SKjS.KYi.
Ilulmaied receipts for to-morrow:
Wheat. Jl cars: corn. 41S cars; oats, SS
cars; bog, 2S.U0 head.
MAHKBTS BV TCLEGstAPH.
Ner Yo-V. Aur. 73 :-1our Iteeelpts 25.759:
exirt. 2.3H: mari't dull an4 lower to aelL
Itya ftiiir r.w. tealy. Cornmeal steaiy. Rye
easv; No. 2 Wtern 0- e. I. f. New Tertc.
Uirley Partly ttradv: f.dlne 3?"e. I. f. New
tork Wheat Ileetlpt. . gpot tasv: No.
2 i"! 4(- 'levutor and Mc f. o. b. afloat: No.
1 Nurti-t-rn IHi'.uth SISc to rrl f. o. b. afloat:
N 1 North-tr. Var.ltilx li7.o t3 arrlxa f. o. b.
.i-it Wtcat oice.1 dull at a slight decline
.n-i after a trir rally weakened coiuldcrably
ur.lT .iiapto'.ntln? t-ahl-a. frtwI crop nowa.
peace deti-rmlcatlon and lncrras.1 rlilMa aup
tlv Strp-If'. it-lllns leame a feature, under
wl.ieh no rally .a wdi:. TSa daae waa
eaiiy nt a xvt deellne f .Mll-lfc: Sept. BS9
'.; cled USc: rvc s-TSJlaTS-ierf. eloaed K.c:
Stxy s'.U?!. cl.l H'ir. c-rn ttecelpt .
f23. at ar Nj. 2 le Ie-.:or aad Sc
f. a. b. oSta:. No J vtl'ow 59Se: No. I whito
'ic. Option TnarSet wa. Inactive, with allaM
Ir loaep prlc. unle- pnor cable, farorable
crop a.-eount rnt d!applntlne export demand:
rlov.3 tarclv tadr at n net derllso f.f S'SVi:
fb.pt tv.uc. rlovd Oc: Dee. l-SajlSe.
cl'istd S-y.--. xti Iteeelpta StAW: "pet ate.xdy:
mixed eat 25 to 22 lb... 2&2lr: natnral
hlte, J m 22 lb.'. 305J31C: clipped white. 3 to
pound. W-.ftTr. Hay tfa.'.r. Hop. quiet:
S-iit. niaircn to chelco VA. 20i7S : rit I7
23c- eld. 1KB:: TaHUc Crt. 1M lt&27c: 103
nominal: old InrlTc liid-a firm. Leather
firm ttv.i rlrm. Hef tt-ady Ctat meata
atrtily: rleItl ham llSUSe. Ixrd steady:
rtrintl linn. P..rk t!rm. Taltow ttt-ady. )-tnnwt-d
etl ttead. retroltrjm steady. Rice
qnlft. J'u!area Una
Mllaaukr. Aub. 23. Pi-vir lowr. Wheat
!m-r: No. 1 Northern f::nif3: No. Z North
ern vv5-t: Ppt. 7SSc nxke.:. Ry hla-her: No.
1 fluUe. lUrler Heady: No. 2 52c; can.p!e el
trf. Cora wak. ppt. 7Sc bK.
-nc!rnal!. Aus. 2? Whtjxr tl.2.
I"u!uth. AUS . UT.eit To arrlx: N. 1
N"trn rT 3Sc; No. 2 Notthrn 73Sc: felt.
oK .tSc: i-ept new TTV.: Dec. 7Sc Oat To
am ir and o-i trK.: snc.
Mlrr.-tp-JU'- Aur 23 What S-pt. :-'
flSc, Dec ;tii4e; Hae lvte; ; I haft
N'o 1 N.rthrn V- anl No. 2 Northern
tlsc llea In bulk 1:2812.73. Flour I'lntt pat
eni. 33 sr.JiJ'n -rond pattnte t31r:5 3i; flnt
cieare ll.i'14: second cTrars S2 33R2C
tJxtr:vjl. Anc 2? -v.l.tnt S;-t nomiaaf: fa
ti.i.s sit-aiy Spt Cf S1. Ic- C f.i. Corn
Fp't f.rra: Aro.rtcan mlxe It 13; future nulet:
spt 4 iSd; Pr. 4 S'i: Jan.. r.ew t Via.
r-orix. Ill . Auc f .i.rn lowtr: .xo. 1 yn
!or U'.c; ?70- 2 K'xrr No. 4 53Sc- no-rrado
siy. oi
hlt 21s
txt ta.jv- o. a wniie .v.- p,o. t
c. Xte j.it. xxnaxy jji.
f-Ucao. Auc. 2. uih Quotatlona wet as
f.llotta: flour r'.tiir. Wheat No. AaXe;
No 2 red 7a:,. .Vm No. I tie: No. 2 yl
lfw 63i-e inu-:.V 2-2J,,ty25!-e; No. 2 trhlt
27Stj-",.e-. N 3 whit- 23':177c Itye No. 3
? rr!)-Sood frMr.r 27e; fair to cholea
maltir.i 4:a4'. Pd-lT!nj timothy Stil:
clover, contract rra.! til. 73. ProTl.lona He
frk .per bt:. titVSltK. iarl pr PO Iba)
t7??: .hort ri" !. (lto Ja7Sxf3: .hort
clear 13-a (tall U Xiti9."'i. Whisky (tails
of h!rh in- IL14.
Kai'ai Ctty. Aur. 2 Whtat Hept. 73e:
TVe. 73c. liar 7JS0T;Se: riah No. 2 hard 7.t
2e No 3 TJUfTi'-e. No. 2 red t2e: No. 2 He.
UVrr.--pt. 47S047!,el !-. Sr: Mar Sv.e:
rah No. 2 rr.Ixe.1 4'KJV'e. No 2 whit- toSe: No.
3 4St fH-.t No 2 Mt 24f27e: No. 2 mlxM
Tic. IUv :!-. r!iolr timothy r3v:
chl- p-alrt. KW.7i Itye tteadr: We lie.
c-!i:vh': pj'. hn.: eern 72.ior; rlt. 7.o.
eklrrnnt '.Vhtat iCHM bu.; ecrn 3C.(m); oats
1I.C-A . . .
The Vlalble.
vi I ?7ew TerV Aur 2S 8peil eahia ari4 tI-"-ei
! a-anhle ecnmsnlcatlora recl4ed by Bradttrtafs
how th. lullowtCK rhanct in avat'ahl. acp-
r.ll'.. a. ci"T!fnred with lat repona: tTThext,
t'Ml1 Slate and Or-a.la. tart of tha ttrk:B.
d-crea.t irtoo tu : aSoat f- and in Etsmpa
ir-rea-.! X.C'.lO. tr.tal rapply !ccrevel 1.4J?.
wf. Co 1. United Irate, anl Canada, exrt of
th- Itockle. Inereasej 433,i bu. Data, fnlted
fctate. an-I O.tada. east of tha Itorgien. In
eread 1 24f". Th Je-elisc lre-ea rtrTta.1
this week ar- r73.y bu. In Vaaltora. 341.4t
,t ? r!rai- tsrtvata elerator.. f..'fo . at
Omaax ! r" b. at St Joaeph. Stocks
v, j k de;jt harbor decttaa-d 13t.XiO ku.
j
Wtaeel.
, v- jn. S. E.
I.. Cre a low,
2J 423
; wis.. N Ark.,
T.lc H'rteEt ra.
J ..i irs
ut nfK z.
H-arr aindv. 15 trz7
" cV.t'i taii...3e4fri
rta a rye.
eTothlr-r
I- a tr. .21
tiM. 1 . t clear
(730 iPra-h: me4....-uaria
fj7S r" tned ta it-S
UJaht ne 21 fTTJ
CtTtS IleaxT trv...u aj:7
24 I Tx-hwaxhed
. -nlxe.1 . ... .
!eM! t-arry.
1 Hird hurry....
. ... .w
i:uj No t i
rj
rrt
n
i w
. n
I IJffht f-
77 .rt'ehtiy hxjrry-tl
earr sne im ta..
No. 2 . It
vouihera
Hart rjrnr....2
. xt. I.eee.l.:2-t,ejw
Arm uret
.rf. ---- .-- ..,, 1, . - . -
Med nooati .-xfri'i inw ictitx..
Kti-.tr-r birrr 33 at23S.eSv-rt
ictrw.i's tyij
ly berry.: 1 17
a V
lt.4 b-irr-r . IS lllht
Tes., I T A a. W.- Burrr
Met l-3 m-X UVfQ-T '
Idee.
Wet stork
:td rocnl....... ttx,
No. t tatted ..... 13
N. 2 aa.tel - tl
Th 1 r-rlh. I-.
lart salt-d Se !-
trjiu ., .. .... . Jw
t7hje .. .. . 4
Irr Stiath
TVrax. heavy.,
Texas, fallen..
"Hat
Teut. liarst,, r,
Natlte A Arte ..tS
t-ry naj lull ,...1
etTce . .. ..... ..34
Prv salted .. .... ..if
All Mte. trtended f - marhat ahoaid b pra
teeted aealr-ri rtamare: th green .rjoold be
ttyjroarhly Cbted wits. Satt, WBUS tAO Sry
b prccerty pciacctd.
SUMMARYOFST.LOUISMARKETS
a tk. laeal a4netr
of life tat the pit, aad the
r thasi has heea the esse
m W. al.n mm ataaafv whJIa TJaeaKker
Taiego wero saSjssi
aasskaL waa araeli
Aort-HraaL ataA with the break la Mlnnca'polis there came a cor
r.ani. -na. aatawtaaxi faevf' fat tha situation was the MlnneApoUs
recssts -sere x ASat pnispects aro for
sprlast wheat. It ta Sgured that frosa now
b taza assl aMthbis ta in sight which caa
mnaaaaft lAoaA of the tradlnar was in the
. I,.... aa-ta. aA at fhi-aa-o and elsewhere Important anas took m
brotsjat ssJlmj pressure, which proved most discouraging to tho twU sale. Ajaotber
thias; -gas the ABliouncement that peace between Japan and Russia was sl1cAlIy
assured: WaSs the war has' not had any direct effect to speak of. there waa a etr
tsja isinsul of sentiment, which the bears availed theatselres of to aaaaater awtoss.
Oa the break trade was active and general. Ia Chicago wheat J
price and there was some buying from that source. At Mteneapolto It. X ta tw
was offered at 3c over Sept. -nd at a decline of 3c frosa Sloaday. Ware aad lAtand
of Chicago were liberal sellers of Dec. wheat. In St Loots there waa not aaaeh
chaage la tho cash situation, but At MlnscApoIis that section of tha ssarUt to grad
asllT easlas- off.
Cant was also more active; And the range was wider than for several days. Oa
that cersal the aews continues extremely bearish. Receipts aro plcktas wp aad taero
Is Utile likelihood of hoarding by farmers. Weather conditions ta the cora belt aro
generally favorable, A fair caso demand esOsted. which, however, waa amply swp
pUed by the offerings.
Sept. wheat opened steady aad closed l'ic lower.
Sept. cora opened He lower ana ciosea iiio lower.
Sept. oats closed He lower.
Receipts of produce were la fair volume. Prices of fruits and vegetables were
generally steady.
Local receipts were ouu ana tnacuve.
Yesterday's bank clearings were I7.C7.Oi, balances SMCST. Discount rates were
steady between 4 and 5"s per cent.
Spot cotton was steady in the local market.
WHEAT DECLINES SHARPLY .
IN LOCAL GRAIN MARKET.
FOLLOWS PACE SET BY MIN
NEAPOLIS. Northwestern Weather Keports
Favor lleavy Moreiueut Ac
tivity Follows Break.
Opening about steady, yesterday's local
grain market trailed after that of Jllnn-.-aKlts
and suffered a sharp break in
wheal. On the break there was u goodly
amount of trading, more than had been
seen for many days. The news of as
rured peace between Japan and Russia
hail a sentimental effect favoring the sell
ing side. Cash values were on the down
turn. Urailstreet's report the availablo supply
of wheat east of the Rockies for the past
week at 3U2.0UD bu, decreased. an atocks
in and afloat for Europe increased l.SA.
w bu.. making the world's vis:ilo increase
l.-ilK.IM) bu.. lyrumst an incre:xr of l.ti.
t bu. a week ago, and an increase ut X.
lt.0t bu. in 19W.
Sept. wheat opened steady and ranged
from 77Uc to T-rSc and closed l'ic lower.
The range in corn u:is broader than has
been the case for sorr.u time, but the mar
ket was weak under contli.UeU favorable
reports from the corn b-it. Tradlurr was
in comparatively good volume, but. sis was
tho case with wheat. It was cor.lhi. .1 large
ly to professional transactions. Receipts
were good.
Bradstrect's report the avaii:ib!c supply
of com east of tho Rockies for tho pi"t
week at tlXOOO bu. increase, airalnst a de
crease of lv..)0 bu. a wek ago. and a. do
creas.. of Sti'M bu In BH.
s?ept. x-ttrn oKned c Iow r. ranged from
-,c to &tiC. and clotttl lc loner.
Ilradstrect's report the available supply
of oats east f the Rockies for the past
week at 1.;a.0 bu. Increase, us compared
with an IncTx-aso of SS-tSJ'A bu. a week'ago
tiu . iiiuraac t.x iMt.JU I.u. in l.4.
Receipts f wheat at St. I.uiit were
1X38 bu.. of which 37 sks. and i9 x-ars
were local and Z cars through, bguiiist
1K7S bu.. of which Z.6H sks. and 1Z cars
lo-al and 15 cars throuch. In IMi.
Primary receipts of wheat for the past
II hours were ftrt.000 bu.. og-.iinst S4v bu.
in UM. Shtpment-4 3S&0QO bu.. against CT-7.-o
bu. Northwest receiv.il 122 can,
against 25 cars in ISM. Chicago received
Wl.tMO bu. and Kansas Cltv l0.t bu.
Receipts of corn at St. Louis were 19.W
bo., of which cars wero local und 1 car
through, against OXCi) bu.. of wlileh 47
ears wero local and 21 cars through, in
ISO.
Irlraary receipt of corn for the past J
noun were 57is bu.. acainst ZO.'XO bu.
In 1WH. Shipments were Kr..f bit.. a:raln:t
,v- ... .... ,... u... .... tv.... ...
and Kansas City tecetved T.KM bu.
Receipts of oats at St. Louis were V Wi
bu.. of which cars wre local and 8 cars
through. :igaint 7Jfl0 lu.. 'f wliteh 47
cars were local and 3 cars through. In
Ipii.
Primary receipts of oats were 773,o bu.,
against OO.VO bu. In I'.XM. ghipments Sl
ow bo. against 34o.(x4) bu.
Stacks of rala la Store.
To-dar Yes'dxr. iJttYe.
Wheat .............
LPIQ ...............
data ...............
i.je ...............a
luirlev .............
No. 3 re.1 wheat.
No. ! hard wheat,
No. 2 mtJ'd corn.
Nu. 2 white cum..
No. 2 yellow corn.
Nu. S mixed cata..
No. 2 white. .......
No. 3 rye..........
i02.4sl
. 1S."
. 4l.27
. 23.17
.'W4
.IV73.W7
. 7SC3
. 2.474
. 2.704
4.2M
. 3U.2M
1 u'.iJs
3.VM.373
1.-1-J
4sl.l
SI.230
t.tKI
1.07t.l
7J.-VJ
7.334
4 2-:
M:.i.7
is-'ni
to 1.4:4
2.(13
10.317
STM!.
2.1
27.2 n
ll.'Al
1.721
S7S.CJ3
33.371
3.239
fesals Fatare Prlees.
eo.ed Ranre.1 Creel
McnJay. Testerdr. Testtrday.
Wheat
!frX
A"eC tttttll
aadT a.aaaa
Com
Iec. .......
May
Oats
P'Pt.
I c. . ......
May
7'J b
7w b
J3S b
tlSb
, 41 a
Sa
23V a
rjtjWTT-1,
7",av
!!.'-.
4-t;fi.v.i,
'. W'.a
.........
77Sb
7"
KSSb
4r'; a
4Mtb
-.a
3
ti;b
.ff....
.......
.......
Cash (.rata, Floar. Kit.
WirVT No. 2re.tx5tUe: No. 2 red Sy??t?:
No 4 red 7a-V: No. 2 hasd Sia'V: S. 3 herd
ll.ut, n. m l.Aa.1 x?,aI a.S InU Katt!.l
In el-xator: No 2 red 7Sc: No. I red 77'.-:
No. 4 rd TSSc: r-Jecttd 7. The market was
a ;i-"X,L- aJ. w atU'A f4aVa l- x.V a'-t, aa-arxt
.ti.II .R.1 m'llle demnnd Ilmlred.
CORN No. 2 mixed at 34c: N-x. 1 33c: no
erad 44WIc: No. 2 velum JH-c. No. 3 vel-
low Mr; No. 2 white S3fS3Se: No.
OAT--4 No. S oata rejimc at 27
7.0. 3 wnite i'rf-
i-r o. 3 cot.
23-c. No I white r-e: No. 3 white 2733',c:
No 4 whit. SSttTV: anl tin arad. at 2te.
IITR- tlrm-r. No. 2 at "xr No. 4 .1 33-FIJOL'It-Stendv
and demand fair. Quot-:
New ufl winter r.our: Patents M'f4.30:
atratrht II "MM 13: extra far..-y 33.70fl3.3-f.r
rolnar In wood; lovr to mrdlura rradts ut 17-11 to
12.73 I lute. Hard 'In Jute raeknj. l"ater.t t
f4W4.12t etralrht S3C.tf3.H3: flrat clear S3-M
3 20; seeoR.l clear S2.IOS279: liw rradt. at 33.33 J
40 sprlrar rairnt at M..jxru in cu;.
HTC
Z ItJOI It I"ura rew aJ-SSii 13 rat
.'.. .nd 13 IMII M IB wood.
e.'OKNalRAU !7TC.-C!ty ro'al t26 f.
o- b.;
Tl:a. hominy ana pen mu z-r.
HtlAN Steady: tjulet. Quote, tad. jj. tr.:
Bran, per 1 ' aMiOu;; but Oe; inie.j fj
OTfc: mUld'nr 718,'. Thi sid from rr.111:
Ernn 7!-: rrtddllrES SCe.
I-UtXHEKIe-llO- . ,
KPfTJ-TEIt-Fltm at 14.04.
I.r7AI-endy at S4I0.
HAT E. 1J batls: New Tirccthy: Cfto'c
r.iail-S-V N". 1 rJ.HSWSn; No. 2 S7r; low
le7. r-ralrle No. 1 l W: No. 2 rn: Irw
r.C norer No. 1 SlOffl'tl": N" 2 t:t: low
S3i4- clover mlaed No. J, H.!rfi: 'No. 2 tt'j
a b- low S334.
STRAW Wheat and eat at SJ an5 ry at W
WIIIRKT received 110 bla Qnot- at tl 32
en bai iclnts. aa reiwrted by tfc. Merchants
Exctacc
Prertrtelaas.
PORK. T. O. R Standard mtt. In a lotting
war h'aber At B4K. . ,,
UtRr Choice rreara E. BUI at T-tTje; ket-tle-rend'eett
St7Sc.
V.KEIIN MEATS. I7TC.-e-ar 1 t. n. h. 13.
at da: fiams-is-ar. PS v.: l I"V; It at
le: 14 at -: i" ?-.'."iJ r- r,.I:,
hama-:t at lie: II2J at lie: Jtrils at IjSc.
California SfSc: N Tork iKTil2tr. C.Vt
... i ?e- belli, a- tret ar. nxe: io-aT. lie.
ar 'c: 14-a. sc From the bl-ck. deL: Ham.
ISC fcr rce. of house: UII! Se to US', aerrrs
Put to averas: Catlforcla Vve; Ntw yk
""ff's. JSBAT5 To arrive. !... etrrej cnt
e!o-l: 3-av. I.Br anl sn-ar .'. c. a. f
shcrta
;: rib 3S: anorT.eir ,;: b;il-
.?? pr-x-: r..ea t-.v. . -.u .. . aa
... . .. a. ... .....1 m ..
.t Ku-.. SW-. Ordra hlsher.
ItACTiN Had- e. rraata. In JohMer way:
Frtak'faet bacon He for h-avy to 1 for
rhelc lUfht. tarn H12e. .-a:I5mIa tStl"
New Tork .boulder 7S-: pl.ln f-oe htJ.
lit la a r--a:i Jobbing way- Kttra h'rta Se
r-r1 at c: ahort dear Itc; l!.e liO
... . I-. .U . 1,V. IL. t.3nt
tiL-a. at pine- hlrhtreei or&tT '
eir,r30.KTaJKii etrro at r-ire.
TALXJW Ar No- 1 eousirr Se; rarve.
.fnt tStTS'-r No- t from SU3S: atre:ly
2---Z I ...... ... ...-.
prlrr wcrtn rrxir.
tiaf un or-r.
TUrr-Ted-PIate at S4.7S:
eeji .t r'A- :.;. Market at r. m.a at
SLSS Dried, per poaad-t at tic. Iss-'de.
at ITSe: lTCk at lac; cvMx at Uci
toe rue. at :3e and lie.
OREASr-Brown at tr; yaliow at ISejJ'ie:
whir at $e for erdtaary to le fcr chcic.
BI.I llarV-Q'J' nearnerr stra Sc: first !
tt: recd IstrtTe. IVavtu.aeked Ftrtts 17
t;e. aecnad :aif-4e TJalry wcked: I-ancy
K3T7-. pner to fair 14gt3c. cte-ctry cho'e 33c.
fair lie; area 4tW.
t-IijratsOT) r.edeea: Ttr!-:. 11 lie- !-
12Se T.-aUlea ire . T A. 13c. lasr harss ITS':
Ksta t2Sc. HrabBTxer. choice. tClv,c. yo. S
Ir: .wwa. rhuiee. le; seraad lv!4c,
TOG Hi lived 1.71 eat local as LCrT
mmmmm itnut ahlprjrd L373 caae: market era:
Aemaavl gacd: eemntra ngtat. Csder th nieo
b awajsasr aawaw, Swaaa aa awas
market' WSS tlMltSSSt SCtteO ftS 1
-rolmne of trading. "skSs aarsaly :
for a tnontt. The owtmmm; i
WAS OnlT aC OB. BW UWB)
the taost faroraMe cosaUttoas fee I
oa effertag frosa tho taieo-i
-Sl
Interfere wr aa issusu aw
Dec option. In this ssarket I
of over cue do, at the caa. Current laxlpts
N.-ar-hy. cases returned, at lHc: 8outnra
and tnfertrr stock less; ttrsta. casas awiadas.
lsi?: extra 2e.
LJ.VE IVLT.TRT-rwlsSSc:awaWaraa4ea.
liKht. i:rc; heavy 13c; rooster; Ic: tsraeya. old.
avxras SS:: and young S-Ra. ayrae lc:
njv) Icm: Toor.i ducks e: old doeks 7c:yauas;
Stea c. o'.i cecse ic: guUtea chlchenav oM. Sx:
and vour.r- S3 P-r doa.: ptaaons 75o per dos.
llRITStSKn roVUSllT Scalded aav
with h.ad Uik feat on: Ftnrls at ate:
dre.-d. If rouxh. le-s- rooaters (c: old '
xixt? roiinff lse: docks Sc: acrtlacs
vi' At .si stndv? eholc to faaer
rrySOi
tlua Issb.
Vbr.1. S?(3He: heavy 4c: small and ttua I
ruo; I.t3i:s-Chelce larg at i. sot
dlum 31 4o: sir.all 73c.
I-llESII FISH-Black base Be par 1
ier at- lit for larire- crapr.1 a- re
to c for larre- dreajed cat collar I
tee: collar bonea in Sc: apobnblll cat "c: ball4
heads dressed sc: burnilo arose Sc: barge
drmd Sc: small dressed 3c: small gross 2Sc:
:erman curp l.irse dresatil Je: anal! gimmt
tc: larso cross SVe: small a-mas le: axxerrah,
4o: while perch 2c: dressed atnnraoa. acales eat.
tc: striped teas c xor meaiuaa ana sc zor j
w c.
Fralts aad Yewesal
NT7W ArrLjrs-Constane,! parrti jota at Slw
II.. '.i tcr windfall, common sweet aad ordiaarr
stock to t2.23T32.SO tcr choice to lag".?! for
fancy bright and l.'.asb. according to variety.
1'l.UMS tvr 'i-bu basket: H. O. Newaaaa
4v. ixcd Iamson 7ljSi-. acrenllng to roa
ditlen. Michlcirt not plums. 1- tw2SJ3ar:
4-t-iL ease fcWiTle. and bu. baakets UAQiMz
liurLankx THjmc
I'KAenilTS ilome-arown f par H-bu.
bJ.krt: nrar-by M'tfTle S-bu.; 3alclilsaa J-i-kw.
lv.vTRRMniNs!-Car lots 3tlit far 4ataka
to f7"'ilr:i for choice to fancy larg. laaawaa
in Jtlilnc way Jl'j23 per l.
CANTAIJ'U'l'ES-i-i.!. riulo ItVieky a"arA. r
frlcerator stock tl.Ta per pony crate aad at a
atandapl crate.
tllt-M'ES Home-eyown sU!nc at tSwSBs ser
ti.l.u. loose. t."cnUrnel not wanted.
PK.Itss Near-by 3W31c per bu.: aswtaata
le- (Vr.te. 2-3 bu.. Ontlc: 11.. t3.234SX.aS far
rn.all and WH4 for uirr bbls. ; tsuotharn Kte
Trr slow at 37ti2.30 per bbl.; Duchesa iiaaa aavt
M. kle 40o per bu. U.x: Miehleaa. Barttatta SMP
4.M and ether xnrletlea tJieli Bar Bbl.
oriNcriTS 74ti per bu. bos.
CItAK Ari'LUsx-lUtla. SLaOgalt,
to varl-ty.
OI:a.Vi:ES In JobMne way. per teat
Callromla ani l.xte xaiencim a star.
I.UMO.'.s i.auiornu i.u..o ana
Una J7. per box In Johblna way.
ClH-iANLTS-l'r ijte. E. trk. I
wer 13.73 ir y0.
Ai.troitNlA ritTTTTSt Ttartlett
223. le..c!i.s. l-lerta, Sl.13ttt.33 a bos. Malasa
KrJI-t fl.lv'jl.u a box.
i:NVA JeHnnar -,t Sl.SrrlJO par hoaeh.
NKW l-OTATfKS-rar!y Ohio 35443ebxx. 4L.
acrmilins t quality. On Levee 2M43C.
NlitV t iN l"Nrf Choice re.1 alobea .Taa and
fiat at 7t331e per bu. Ael.; Iowa We; yel
low 7-7uc
fAHUAtlB-I'er crate, en orders, at fl; lease
frt m watrr.n SOcOtt per VO.
-fCJ-'MItKllS-llom-ErowB BtfOVo m ba. beat
So.-'. Ii!l plrkltv 3301-Je. Gherkin WLtJtL.
KM'KKKKArT New city make: BbkB,
i i.-i.M. tr.73- lv tl.
nkw iioi:si:KAii3U-HirS rerl
der- hlirher. .
t:ij:itV K.xlarnaioo. araail. aatffe see
bunches. Cat casta 33810c. aad sqnare '
Xi).-TiC.
. Tl'KNirs-New home-tiuea
I itt lm
bu. bnx.
i:t:i-7T.-t Ilome-rrottrt ZVBSo per
and 4)"il0c icr bu. bos.
eiUKEN TOltN irome-aTrom StrBe a ass
Y.r.r. I-UNT Quote choice at Vf?fcVl a 1
tomato its At e.'Uioo twr bu. sea tor 1
Order, hlcl.-r.
lrrTrci3-lfome.BTowTi UtfSoperl
sawr-ET ifyTATOJ-S HomerTt.wn 1
3.j!iu3.- rr bu lox Nnnxemond 704r73c.
r.i:m:N PKI'l-l.-ItS-llurcc-srowa alow at 3S
tJ2V" Per IrtL t.
OAItl.lC Per strtrtr 138ic.
1iK.Nt llome-urown. round gma. So per
ba. lecse.
SQi'ASit llomt.(Town. aumroer. at He ser
bU. IOe.e.
CAHIt" iTS-irotne-trrowa 733 Slo per be. VJca
Isun Mix.'w p.-r l.'iO lbs. ,
GL'JIUO At 23ti3e per peck.
Mlrteellaaeaaa Marktrss.
Cn.l.S sKEDS New timothy S3.33frI.iS far
th- inohth und t3.r. for early ahlpmeats: clover
IVrlT. either xarletl-. not quotable.
KAFPIK COitN-Whit St.ut per ISt tba. ea
tr"c.
iASTOIt TtR.VN.S-!aLxMe at St.SS per ba, for
car lots an.l t!.3o for smaller quantities.
1I:U1T FKCIT New evaporated apples at
Cc for rings and ISc tor cl.opa; but accarate
quotation, are rt sa yet etrahllabett. Old
trutt (applf ami peuchtv. nominal.
KI7ANS ASP I'KAS) ejuote on erders. frenx
ttore. ptr bu.: Wilt beans n.ilSl.aO: Scotcli
pen. tl.llftl 13: rpilt peas Sl.M; bUckeye peas
r-Ji2 ', tr lb.: IJiiia beans TwtSc; lentil
4S3e: red kidney brans S'.jc; whit baaaa
in car lots on 12. irk. hell at Sl.Ctfl.7a. coun
try nt 73o to tl 13.
llONKV-Cemb-No. 1 white clover at lap
lie; inoT c-.Irr St.tV5e: inferler. brriken. dark,
etc. teas, txtract-J r ttralr.. il rhotc la Bbl.
Iiil'r. do In cunt SJ3'jC. Inferior lea.
Mos.-Quote. Per lb.: ;ray mixed lSl-tB
Cray, bruan anl Marie Mixed ISttSc: browa
nd tl.iik mixed 2ii-,-.c; machine-picked, X M
3Se- NX 3hllc. XXX SJc; v?ty aaar:
txt-.x Mark t'.-: inferior Itta.
iKIt,i;K-Quoe. c,n orders for prompt
, mm . .-. -. -". - - T --- - -
."j. .., ti'i.ri .i. xur wTxion-mxinn.
"? ,"' r a:x-n,p irnn.Imnd. SJ.4J
!-T!'s:s -:. " t"rk bbl... S1.3S f or
annd
and 11.30 fur tron-lnund: olvu tea.. I!-) for
tlKht-hoop: hrnut thl. tt. do. half bbte. 7e
di ktrr ,c do. caLs tl.43; aiaek-srork bbla. -einht-h'jcp
Rour 37. tla-honp di. S. round
hocp t.. 3V:; e,(;i,t-)...Ji ausar 43c. la.h.i
do. 43e; mlll-rtin a; pi. 33c. No. 2 do. 2Sc. meal
2.". sl-nep Ilmo 3-e. fuur-hoop do. 2e.
ct)TTo:."-sn!:: oiie-wmter n:it 7e: yei-
low 3(c. uril.-.er uhlt- ite; yellow 33c: 4lad
27e; riilcir whit. 3ee. ytllr.w J3e.
'AbTOIt oile-ln lots i-r too cai. or err at
I0Uc rr . for No. I and Sc for No. 3 In
bbf. smaller rjuantttlr. le per lb. mora.
FKATHI2P.S-Prime white Lv. gteaa In SBMlI
't. C4c. and In larre kj. 13c; prim gray
A". V.. In .mall and 47- la tare ska: old
whlta if. X 27333c: XX 17tfic: XXX l
V12c: XXXX tv-; ur 19 per rent nn small
axrk. and 3 on lar-. Du:te White 33c; dark
3AU3.V:. Turkey Tall, clear. 22r; tall and atrlrt
r-c. wir.r. clear, an: tall. wlnr. hoilr. chete.
Uu Oilcken cr.o!ce 4c acaidtd. wet or taaaa-air-1
..'x-k northlas.
ItOOTS-!nnc at S3 34t tyr average ra
eeli.tt. but ttemmy. weedy, etc.. Iras: trottl
vated nomlcal. lady sllj'ptr IS: sent-a w)S3e:
pink 14:; ct'ien seal 11 foe prim dry: black.
Ic. May rP :: -iaka 37V3.c: anr-llca ac:
wahre-tric uf r-rt c: tark of tr. z: b!ont
ir: blutfiae :; aaaxafrua. bark cf ro.t. ic; wild
cir-tr f . sMkerard ir- block colah le,
UKKSVAX-Mu-t prlrs at 24c ar tax.; ait
Impure a-d mftrter lej.a.
I'r.KIt MKINS. trrC.-Out of araana-womlaal.
Quote, er lb.: Itlme "r akin at 2tc: Mack
tall f! at 2ic; tcftrlor Uas; aaulcse UsltSc:
(uat lMJSe earf. " Wt-
Slli: PKI.TH-4cccr!r to tha aatouat of
aiy.l o-i pelt, (rc-n 73c to !:..: (retn ahaarliass
33aV. cil4 and dry 1333c. try taliea lltjias
fv.r heavy and He for liahr,
i.t:..i:t:ij enie-Quotau ia lot from l tat
hl. at 13c per cai. fcr raw and Uc fcr Lc41d.
I'EfANt Offrlr: l!ht and selling at 7c to
7Ue for tt'.im ar.d at 707Se for Temaa.
fCANtTM-Quot tarmera atock at 3BWSO
i rsr Mte an.l 2ic ror ret. - -
I noiS-tjoi-: New Tork at Kae: WaStarn
at 3531c fnelrn at Ie to 43c: bo IBaUaatfcar '
aaiall lo: of near-fay arowth.
I'UI COTIN-Ite't aai was at gLSS war xaa
Ib. for white en cob.
MAi'I.i: slTOAR enotahla. star jb at SUa
tir tiittern and :24c for Canada. "
eOHCHCJI-tiuote prirs new at Me ser sat.
HUtjOM eiK.-v urm. in oemaas aod srarrw.
Qr;r.te: Oklalema hrxuh. per ton in ear Iota aw
- . ... . .. - . . "
- xnt., ax .rtjm ty. if7r otTajnary ta jw xor cnoloa.
li')Nfti4wii;earhe.i in ear lota on try thi. m
t;t per too .mailer lota S10 to SIS.
hCJCAI I HON AND 11 ETAU-Per M tba:
Wrot,eht mnl havy cast at 4Ue: malleabi. auai
I and tteakaare 33c. stov 3V : iisht braas SAM:
t.aty brat. t!3; copper ID; sine S4.M:
si:
3 73 pewtrr I3
KKI-7T nAKHEUt-C-al ou. awsotls.
I tha. tpirita. ak-otol an.) xarpentlna U.o5-
I .. .. ... ZZ. . ' ..
i i. wr.iaer ..7,i uneeeu. Tirnuiix. mirwra- u
We: rrachlne oil tic: oil. arts or whl.kv. kalf
, r.bU . t-: pork and sirup Se; palBt SesjOe; Sar
33-: Sour Toe: sussr :7Se: kraut : aaesl
4,-.3&c: kraut ha:? bbl. 1: pictu do. afc: Awse
lHTi:; tar tea. 333c; sac orr r sroata 1
or statrt.
Cjttaa tales at
RKPtTIG ePJJCIAl
ballas Tex.. Auc. tNarly S
eoium ne3 over rrosi last years
&".
te.i.1 ej, waaron m th
ef
day at JSc to 5e tr lb.
Only
tea walaa mt
new eottca hav been reeatved ta raaRaai as
tar in:a raeon. rxcainc win aof a
.rarvd until Sot- I, threa watks
laoal in this erctlon.
Tarpvatlae
Savannah. tx. Aur.
c r.. ... . x
S3.3C: F H.iC. 3 S4 ifc H
U M.S4: N S4.t3: W. a S.S3
Nw Tors. ASg. SA 1
BOW aw ajaaiii
tasal AAd
y.- awawt ss-iey
aaaaaLr-r3t;vr&ii
JaakV

xml | txt