OCR Interpretation


The St. Louis Republic. [volume] (St. Louis, Mo.) 1888-1919, September 22, 1905, Image 1

Image and text provided by State Historical Society of Missouri; Columbia, MO

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn84020274/1905-09-22/ed-1/seq-1/

What is OCR?


Thumbnail for

-i
"!?"".-.-"
JHIlilllllllHllllHHiii
THE ST. LOUIS REPUBLIC
HoHseftoM Goods $
OKwedfor Ml la Tba Republic
Wm CMsmaa sraaUr tains ceo4
prices. t
Any druxglst will take your ad. T
f Real Estate
Wtet aaaaa !
pnStaMe. T
iiiniinminiiiiiiHHi
imiumumiiiiiiiniT
NINETY-EIGHTH YEAR.
PBIDAY MORNING. SEPTEMBER 22, 1905.5
PRICE JS
la M. Uato. Cast.
at. uah. Tm cm
itaa. Tkrv Casta.
2?i$-iK''
SUMMARY OF
The St. Louis Republic
Friday. September 22, IMC
THE WEATHER.
FAIR TO-DAY.
. For Fr Lw! an.l VI-I:ty
prater. v.!aj geCr&ay souin-
X"er Missouri Fair to-iay anil
Fa" unlay.
Yealrrelay'ti tTtjindUIanB.
da 7-raTai-jr"- Maxiresai. M.2 .
n tiflwk. TMrJ-iuun. OA 0-!
fj"- .ti: -..ore. .i:.n. 'e-.m in
t- tnorran.;. outi.w t ,n tn-ae..-no'-n;
m-tel-nuna . to'-lty ten
r- - i-r hour I'rsp.tation: '
r.'.ne Jtymltll'v 4t T ... ?-
o" " r tn.il Dar-.T-:r !t 7i
- -j-- -;, -. iei a, i a in.
n " s-i;-. -jr ts ; v-
te-irtb of iv i: si i:n r:ies 12-70
3 il. r.w ir.uon s-.rte tr 3,
tin o--art-r. f..rj- i u; jnova. A.M.
Onot-er J..
Wahirsf-n. fcpt. I Forwent foi
and J-urday:
IaP-r M liiinol. Fair Fridai snl Satur
div .r h tiesi wicJs.
J lair Frl!ay cc 1 yaura.
I mtrrn T-raIr Friday and a-urdr;
:.s-t f ,. tx.r.il
- .ra;a an: Kanas -Fair Frleny nr.J Fat
tx A ktikis. "OMihoT.-t. I.ndiir. Te-rl-.-ry R"1
W"ra leiss-r-ir Fr'Oay r:'l Saturday
H.1NT .WIS
n Paces. IO and II. Clrth. Mnrrla.
ml liurlal, i;ei-rels and tenr f'nr
porr.tloa on 1'air Hi. Ijralli .eillrea
tn l"nj-,t?- T. rl Moetcnl. ca
l'HR' '-
rr mi ;ik r Tii-mi's M:'.vi.
I.t.rmitl Jnrj- .Zl-r lil!itiB.ilr-.
tT lr' Iiiiursiirc itrllsa
ff!a. Poll. '. Ilrn nt a nln.
t-ii IXini.o. I'ront AIniii.
t mlo I.IlV in i;il.-l I:-.t.
.K-?il rr i:a itiirnr:iS.
rrili:i( .rc ltJii-(f.
". IMnrjm In i;piii .!:!iotl.
! !'-(iirl l:iMr:irr I'i:i2pnii.
r . nl "-Ktintifiii J-i V!-nnri.
:tlT "lli-. V It I:- !VatJiTf
!! nMrr W. I . 5. I .
tiiiipFii I'nmr In 1 tl.
f ' J'-itiIns SS. Mriinla, Ilnlrt.
'!n!nl for l.'.tr mrr.
r . r 1'lnftii in f'flinrt.
- li (olllitr S't l'rt P.trl.-.
T im tf lli !lnltro-i!.
!-. I!r I'lr4-il Mini n 111m.
2 Ihnl V. lili I:U- in llrni!.
rrilict Wlfhliftil In ljrcl-r nr.
1. Iit:r.t-mnl In '.Inl "i lrl't.
ll f haiicr In l-ilrrnl TtVirl;.
i.rnff Itffnrm rnf 1n.
I'li- Klllnl In Tr.-iln Wrn-b.
Irfir Iifiinltinn flrfnrit.
x-oni-:ir:. i
!". m nrr!vM lit St I. i-rMi'i-j- ;
-. t r ijn- c? !? iwaiv. ironlv. Tli- r;ir j
t - it. lmrl: from 111 varlit'nsr lrj j
' i:r.v. u. .
.vllRT'. j
1 il ltro"i.vi!i nill .!: "on:r"f to j
' t l" 1i rp'nrm i'tinn arnrisn I
r ' ! i-ml Itltlns corpcrsiion -m-
t i- I'.VIKi I
? .: Vi'- rropOfitlon to4l!r .r J
1 'i;--u 1:oj:! from f"o jirmlurK n
s. Jpi! ti n pl'A for OoviTiai":t ln
S T in thi rf ""fUtloim fPiKlir:. l'AOBl
iimi. mi Misinnn.
I" il'.-an ortlppJ'oMTi" wl! not ho 1L-
.i' ' rrcrll?- of nil" of th " I-in-
r i.;n:
a j.-d-Vrlan t Rttrapti-u l.y th-
f Mnt"? Iwinc rnaJc In ti St Nicholas
I'MPlIiulMlrc IVM1E I.
Kflimr nnvrrnor nivk'rv tjjk. on th
r4 if nmocutlc unity in jit -ari-I
. c- I'AOKll
Attorry Aii'!ron nr 1 Hatrj
a -h cum' to Irion In the trl.il nf a
ci .1 Julc Tracy" court. I'AGKi-
I t-v m UhpnpaaNl tht'Jv mil
, . s ! ijili!n i1:t ncr?onal-l.ix r-
' I'AOi;!.
..r Pri.th St. tMiiv plan it mntil
I iTt;. Null. who jc! family :rom
'' PAOE
. . -r Folk loeionU to nvswacrs
f . m I. it the W. C. T 1 I'AOE 3
K-attcy iv-jj iirr:-xl. . harfirii
w .- n UMt at Allx-rt S'iroiark i.i
- t th Suadartl Oacslris oi&
ia;k :.
t Kotb of St. !-oui. "ounty wlih-
ti.!st upon "lKith of tnlarul na-
ia;e 12
- iptie 1'hrts.ttan church r-
i i srcjll.a t rukM. inlt,)'
l in lt pructir lw FAJE U
s-ip r CJvord3il!. w',u tvo
i : n . ac in ttie pe or h i osw.
Jjy. ia:b it
J t llrtlrvUla ?trr.t lair ur- in.
i t ill lv nf i-tov.il PAOE 1
rrjn otKins al'-iwarc" of Jul
I t'oort for narln;r flarr. unr-
.- ..'..cii lVK 1
tHr lln'l fttrra -fJBmUl 1
Mins iwrpMnr. I'AvJI1- .
It - iiiipoml to tw -Hime .lr-i:.s
it wiiint a:4lB.t iIouUl Mir . :
. h.-i.-h cfBtUl t!l Obrrvartl I't:
'! . xjut b pcctluBr. l'.viL.
i'.i:.m:k i. iioti:Tir.
""i Vatonal "HArrrtr Cntaitij aril
cthr !.: -orportlot ar" .!! to l ptAn-
. . jt;UhmrBt ei iubfiliaj-' factutsu
V""T P.VOB!.
i - i.t IVrVlas f th ow wrk
. i renpny rui.- ior;..r
c .'at. n. cat. afco-at :; -mk-ui
c T-.trf affIr FAtJK !
s.-v-cr of Onffilrracj" rilie Xi(i to
t -i rt nuicrct at Hlrshvlll. IWOE i
1-n , ,cta. ai) KUfeJ a St Lu
aicsp-pr. ! 1U1 Doolo. t S5.
Frar - . .uoty fJat. sa;. Jrcaa tiir
X'atir-s' k-o ojlum nl rluj tb;r rar-
r iage i
Fit .:. 'Unl i..l vrU Injsrl Ui
trrcX. r 1 m.r:viru 1.GE U.
I ilr.clt r.rtx ri to lc-tlcote th
nttris a .j ,o otSa.-r of tit Wtsfrn
InJrror.ty lfr Conipa TVGK Z.
Ailmlrai lwry say ia?.Jarat
War tn prottd 21cjny tif &r.iTj batti
h:v- AI tie 5B! I'AUE J
COTiiltica :a tJi &odr4 "t;rict rf Cn- I
tral Ml4.rt i l-rrtimaj tiorraa! and rai- !
y tliSlS i t-clci tfwr-A 1'AGE i j
;Tvri IVcahist of i-u ttcnu L ck:0 !
SrrV ! rJ"a: 'f " JnTilrr !
4irx!al.o TAGC t. I
KILRO.VXi.
t Loui' natural i!vj3Ih a a criin j
cctr eiii! beiox hr Isterta j
Oasinicset CctsrcHtlon. TAGK T j
MORT "Kln. 1
i
Frowns tat t6 lWSta Iran: ty -Trr .
cf J to 3. TACK . j
Bntcna 2jc to rly, Si. i'-i foots.:! j
PRESIDENT HARPER'S FRIENDS
FEAR HE WILL NEVER LEAVE HIS BED
i ....iltaBatatBiBfa;9-?-9-HBHKfflBn I
I 'v'JllllllllHR-rT-LIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHV rV.
-'-? I 1 'T'.- ''-' " j :TaT'o Z T . - .-aaBBBBBBBBBB-KT'r' WIS ' "C i '
i-7" i c-i -i -, :ammmTO?-?i'iiri 'jBmmmmmv5-' i5-- ':
I raHBlbawlb JSLiiHaSiLall
' . ' TaaWFaT?jawr .. "aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaM
tiialiiiiiiKsl '-If JiLiiiiiHIaiiiiiiiH f
I I a-aalllllllllllllllllllllllllllllllllllllValkWLC " 7 "" . aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaH
taaaaaaaaaaaaaaaaaaa B "' alllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllH
i IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIm. 7v i wHHailiiiH r
.liiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiBrl HPlHiiiiH n
alllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllHBKi .aLaiiiiiiiiiiiiiB,aBl B KaiiiiiiiiiiiiiiiiiiH
4 aVaBaBaBaBaBaBaBaBaBaBaBaBaBaBaM if' . liaBBVaVaVaVal
...........................&: anmHri? ' umiiiH -
PRESIDnNT HARPElt OF 011000 rXTVEnSnT.
r.KFiTi.Tf prr.f-iAT,
rhicaeo. Sop. 21 - Although the nttondln physicians do not admit It,
thoro ar persistent rumors in University of Chicago circles that Doctor Wil
liam If. Harper has suffered :i serious relapse.
Momljo.-s of the family are hastening to Chicago, and the gravest fears
are felt :n the university over the turn of affairs since the return of Doctor
Harper front liatile CreiK. Midi.
The operntinn performed Inst Sunday has affortled relief, htst it is not
lielievd it will rc.sttl" in anything like permanent hip.
I'roFideut Iiarp'r's frieiitls fear lie will never lcavo his bod.
TRUSTS TO MOVE
ACROSS THE OCEAN
I'rnjtOM. to Kstnblish Stibsiiliar.v
1'in'torii". in Kiii-ojiean
:ai.it:il..
HARVESTER COMPANY IN LEAD.
rnirt;iiiity as to Tariff t'omli-
tin5 and I-Var of Kctaliatorv
Jlnvi-1 Aliroad t'ntiM of
New I'laii.
nwi m.i-.TrfiAi.
Ch.-Mgo. S-'p:. n. KoprrjrntatScs of th?
Ir.trraational !l:tr-ttr I'oainnf fcivr
rccut'M option"! oa slts in Southern St."f
fln with b vi"v to bulMIns factories :roi
thloh the tr.n!" of Northern Biro?- can
Th- work In ir.c tVtie ! f(!cn. it !
JunounctU bv ;-r.er:tl ilanacir KuaV f
:h hxrvestrr t-nrr'onitioii i teln; iup
lica:M in otl.er i:.r.ftan capitals
lD"t'ttairiy a Si American tnriff endl
Uunr vlth ti- po.lliility if r.-taIi.itor
mrlff, against Aai'itan m.itmf.i-'turt'rs
liehwr rnvrallv a-!opt.i! alir.i.i'l. 1 Riven
as she r"o:i fr pl-tnnlnc .-'ili-Minr-.- f.c
torleii In Kjro;. other Vic Am-rlron in
itiirial -ah!.fhtnent. It '. all. ,ir
follow t!e 'ivJ of jhe Jiarvcs'cr tirr.lir'
"'"ontlitior.a In th l"mt.l States nf
5uch. ' 3kl Mr l"unk t-lty. "that the
International Itareter t'ontparsv h't
twen forcl to trotct it ir.tcre's In Ku
rope, and i planninc the j.55lhl trec
tion of r!it In StvfJ'v I mar ay
t: r a j -jli". ih ui:h at prefer
ri iu- te "a; is- r sTpa. will l.u'.lJ
r ai'. 't : e I'j. i-fi" -Tiftri
:
WIFE HI HOSPITAL!
Mr-. Mar KHtott. Said to il. Suf
foriiii: Kiuai Stn.luiine roior.
ini. t'iaim That Her Smmi
U'jt in l.eapi'1 With a Hival.
v"hi:ins that hf hiJ bfefn rHio.irtl
in the Jat're-u ei a rtval lor th af
fteJteo f ferr huUiiJ. l!r. Mr" IJllo!
J tiXen to tfc? Oty llrer-arr iat
1 tM r3rr4ns jB."fr?rinfi from h: th
pbytctar JtacnoviJ j trychslne mp
toia. AMontlnc tj h'r jtcry he haj b?"!
paratel frcra her hi!ind for iai
time, an-1 fh,8e he Hvel at fce- host'
N 3l uth ThlnJ. h- he J retrieval t"
il' s Mr Se c- a No. U Ulsh
Street
p'fce ttated that he wnt for ber yetrr
dar ad tlutt he tpofc her to a rtrnt
r a vetnas r. itiio. Mr- Killer
ta 1 a ihal far her place la l.f
hujlurvi' affectian. At thw rtaa:-n
he atC5, he rectHeU x cvz of e--See
hk-1 h r-ferej centatae-J cs:e ji!.T
.-r: after hr rtura to hr tvc- Se
trlrfcen -KS Ti';ect pain ta ti
t-tsar-fc. ?r j T.t lo the tXjrjar
arl a. r-tarf wjt Her ccrsiltlorj ma
pcotxrescrij erSc.
H"" l'ita&3 a Arrf-tevl and loKeJ u;
to the Fuarth ttre ?ijhL0- He ratr
hjt rvashe a leri ii KWeU A&1 h. 4
i- i tt JIta street aar.
At as eariT fcosr ifcU tn-nucx tt pjc
rc t J -?arca2c fr it- rrttaurar.
Xecpcr- Jaiiih'.rfj i.jc case it aces-
HUSBAND
DETAINED
LIIIIIInZLIIIIIIIIIIIIIIIIIIIH -
STRANGER ENDS LIFE
AT HOTEL BEERS
i Man Who Registers as ''It. L.
Ilrown, Hoston." rommits S'li
eide With Iorliiiu.
ONLY ONE CLEW TO IDTENTITY.
Trado Laixds Torn From riotliinsr
and His Kvfjjlase.s
i Wa Without Ha::
frase.
a.b
!:: iinTio. or tiik
i ii)i:mifii:i) si fcini:.
Th man nlm toojj morpMr. in
Hetrs Hot'I a? .1 i!:-.l j-jst nicht in
tie ritt n..pifi wi3 aijut '.
ears ol.l. apparently anl uelche.1
alut 3 ri !
He tt8 J.V f.t elRijt if. he, n
.'.iK'.t. t,f lis-ht I ii non.I rnrnrle.
ior:. iK.ll,.fi.l w.tl. Jark-fcrnnn
hair and line rvr
II- iu-i.: a hu-.tini;H-a.e ivatc'i. No.
"'-'. i'!i works numlMre.1 ;:m
The or.lr torMble cimh-i of i,.ntl'l-e.-.iion
h. !j1 r.oi .Ictroy ni. t
t.i, !-w!T-rv -:.! h: fi.ini
an I ailil'es.". '"ft id, i. ;.T p. i
"tre;. s j. rj ., ..
A rctn hi reentered in Hotel Iteer.
Grand and 0!H" .it S oMotk V.-dn.s,iay
nleht nr. "R. I. lirown. l!o!ot." '.m 'a
the oty Ho'-pi'a' I""-t r.fs'i: a. the result
of taVins morpNne
"l hae no tflL-c.u-e t,u; -Know the usual
hotel rules." he said to Nih: Clerk G S
Watts, and forthwith paid In advance for
r.'chl
Kepairlr.p to rxotn No 121. to which h"
na axened. he stayed the a fw- m!n-
ie ard tlin carae down into the lobby,
smoklnc a cljrar He ne-.t out. acd the
r.icht -icrk did not see him return
At noon jesterday 1)h-S Cltrki 1 H
Adair, upon trie ta'"m'n' of a chsmher
m.it'l that she could r. Jt ei into No 11.
gained ntrance It m.'an of a fire e-i-ai-e.
through a window, and foir.d th
m-n unilres'. tn bei aad uncons-ioa'-Hrside
the t-d j. a bottle jKirtly niltd
with nr.orrhlne
Doctor Srwnce' ;rav.-. cf Un iell boie.
tirl was summer. d and atterfded the n-.aa
jntil Patrolman 'bertr.ltler look him to
e City Hopit.il
Th rollcn ay the mas took m'r rre
camlons to kep h s identity ur.kno-an
hn any suicide th eer heard of His
.lothirc was r'.tlv foldt-1 and p!ard is
t chair, and rry rni-it that nIt t be
uwJ as in the way of ilenttScatlcr. was
J'stroycd. ilten tl.e same -f the optician
aha furnished h.m w-th o- clas tian
tcratched from the :!"- rae.
"Brown" of md.ua: heisht and
KaiKi. with llsht comp xio 5"!J ja!
tsscsith-ftced. and was fairly -ell dree-i
ie zf--it.l -o t- J years oVi.
POLICE AID FLOOD VICTIMS.
Mother and Seven ''hildron Sleep
in farondelet Station.
Mrs. KUtabeth Vac Dier. 24 years old.
vt.r at No STU PMk strtc re?orte.j jo
hr- Caror:det PeUce Stloa iat rlht
At her hrc- Is sarrojadej tv tt iooi.
At has setea ci3-!ren. ranFiss la ae
rcta t to 14 years, arj tro of tNra are
i;fc The pice shelterrd the tacUjcr aJ
tcz UrTt str rJiw
GRAND JUDY ASKS
MILLIONAIRES TO
EXPLAIN RETURNS
Thirty St. Louts Men of Com
bined Wealth of $50,000,
000 Subpoenaed to
Testify Concern
ing: Taxes.
TWENTY TO APPEAR TO-DAY.
B. C. Kerens and Charles Letup
Said to lie Among Witnesses
Who Are on List.
ONE JUST MAN IS FOUND.
Witnesses Will Be Examined as
to Their Statements on Per
sonal Wealth by Circuit
Attorney Sager.
Thlrtr men. whos combined we.ilth in
estimated to aggrcgata at least JV.ft.
are wanted by the Grand Jury to testify
to the aressmenta on their' pergonal
tax?.
The rubpoenas were itiven to the Sher
iff for service yenterilay momlnr. and It
Is under.sloo.1 that about twenty have been
errel to appear, this afternoon In the
Grand Jury rom.
Seciil btwidle !nv-sticatlcr..i yeerat
time? liroitKht rich men lxfore thi Grand
Jury, and the lavr-etlmitlun vt the James
L. Itlalr case causttl the representation of
much wealth In the Grand Jury room,
but the tax investigation will break all
rcconU as to rich tiltnesrts.
On the lUt are two men who havo fr
qt'entlv lieea estimated to be worth $1?.
rtirt.V.i or tlHOn00. One of thee L nich
r.! C Keren, recent candidate for
United Statca Senator and at one time a
leader in the Republican party.
Tit" name of Charlr Iemp. brewer. Li
nrncne those on tho list, and J. C. Davis
Is Included. Further than these, the names
of the witnesses have teen carefully
Kuanied and the others who are to appear
ar not known.
It Is Mid. however, that these men. like
many other citizens of wealth, have al
ways left the rnattT of pergonal tax re
turns to the Asscsor. When the list is
left with them they yn it and then in
struct the Assesnor or Deputy Assessor
to fill It out as he sees fit.
In this way. it H said the Granl Jury
has dbvovcrcii. many wealthy persons
claim that they are not to blame if their
assessments aro too low.
One prominent money lender is Included.
lie li believed by tiir Grand Jury to have
much more ready cah at all times than
hi lajt personal property return shows.
Ho will be asktd to explain.
The IJcene Commissioner's records
have been carefully examined and then
compated with the perscual proptrty re
turns made by y.-ver.il larso mcrchant-t.
ar.d some of these nre wanted by tho
Grand Jury to explain the difference.
It is understood that the Grand Jury lias
run across tho name of it Jurist ho:o
per.sonal return Indicates nearer what h--l.
worth than any other man in th city.
A well-known lawyer, the ;rand Jury be
ll' ves. tovk ureat pains to put his per
icr.al property dotrt: at a fair value.
Circuit Attorney Sacer and Assistant
Circuit Attorney Jchr.son will examine the
witnesses and the Grand Juror will also
tak- a hand at propounding questions in
casts where thev hive reason to suspect
that the fair value Is not Flven and that
Mil personal property is not listed.
GIRL GETS $60 FOR
NURSING FIANCE.
Mla Prrltla Kaoklrr'a Claim of 2SO
for I arlaar for i:. R. Waainer.
Wko Haw Olrat. I "at Ooni
by Iks- 1'uart.
Jli" frletli Jt Knnblcr o No 1M
S uth Tw.Ifth str'-et -.Mained an allow
ance of ?" In the I'robate Cc.urt yest"
acainst th estate of Kus'-ne It u'aj
tir. to wlmm she vr.11 eticajrt-d tn Se ni ir
ritii. for r.urs.r.ic him durln; his last ill
net, s
She claimed C20 for services Curint:
f.fty-f.ve days prior to January lust,
when he died
Ie litd with M mother i:id step
father. Mr. ar.d Mr Henry Schchtcr of
No II'JT V. omi:ia trt Sh Is 21 jan
old and he was on- or two years old-r.
Hbi Hf r.n Ir.-ured for II.'a rayible
to his rstate. His stepfather niiy ap
pointcl aJminlitrator to colWct the In
surance. M!s Knobkr wa reprcer.tetl by At-tcrr.e-s
Iaxon ar.d Citrk. It developed
that she hail received J-"V Mr. I"axon.
who trie.1 the ca.se. said th $ was ciren
to her by Mrs sshechter on the day of
her son's death, to purchase a mourr.lnif
suit, and that the money m spent for
that puri-ose.
Wnjrnr the aforney said. dld of ; n"u
mor.'a afltr an ilin'ss of two months
E.G.
LEWIS TRANSFERS
A BIG LAND TRACT.
Head of PnltlUhlnc Firm Tarn. Oirr
tn Iteall? loarera l:.oni 1'ronl
Keel Valne4 at l.iani.OH.
The tract "f Toun-l containing ?
front feet, valued at !.("'.&. tr.d cwnl
by the VrJversity Heichf lieatty and !
vcicpnieat Cotspany of whi-h concern E.
G Iw prtskltnt aril secretary. a
trir.sferre-t to" the Hc-Ibrook-I!!arkw-eider
Rtal Kstat Company yesterday.
While the ral tjt eorrpany does not
holj ary claim o.n th- prop-frty. It will
d!po cf the crour-t for the concern
which U h-add by K. G twi.. Th
tract Is to he dirtied Into : and will
kk'ly t- sold at auctlsa.
Th- salt of the property It is rsid. will
b- with a l-wr to ssttllr.c up the matters
cf the Peopie"s faired States link. whilh
l r.i la tfce haaJs of a receiver
Te property ! located west of :h
Woman's Magazine buiidir:. aad is said
ta t alue-l at sore than a ml'llon dol
lars It was understood, same weeks aro.
that the property was to t dlpott! of.
but at that tl- it was expected that E.
G Iwis woulJ (roaallr u;-ervlie its
JOINT ACCOUNTS PERMIT
BANKERS TO GET PROFITS
BELONGING TO N. Y. LIFE
Vice i- resident Perkins, Morgan's Partner, F.Tplarnr How
Company Put Up AH ths Money and Lost HaK of the
Gain Evidences of "Wash" Sales Are Produced
Certain Banking Institutions Favored by
Great Privileges.
RECORDS OP THE COMPANY TRIP UP WITNESS
RKPUnUC 5-PECIAU
New York. fcpt. 21. After a futile effort
had been made by the Insurance Investi-
pators" counsel to elicit any Information
from "Judge" Ar.drew Hamilton's secre
tary as to moneys paid to the "JuJse by
tli- Sew York Life Insurance Company.
Gtorsp V.". Perkins was recalled to the
wUr.ess stand this rr.orn!njr ar.:i continued
tn mcnopollse the attention of the commit
teemen Iccr ii.to'the afternoon.
air. Perkins' lime ess mostly taken up
by explaining the "Joint accounts" of the
New York Ufe. One by one he outlined
their bejtinnlnjr. prtisrt-ss and settlement.
showinR how the Insurance company In
each case put up the money for lloatlnjr a
block of securities, and then pave at least
half the prjfits to the other partner, a
banker or banking firm.
It developed durir.a: thi tlay that the
New York Ufe Ilib Leen a heavy purchas
er of bonds ar.d securities of J. Pierpont
Monran Co. It wa shown In a list of
purchases niade by the New York Life
on D-ccmber 21. I&a. three blocks of bonds
OKsrejatlmc nearly H..w were bought
01 the MorKini tomranj-. Mr. Perkins.
Morgan's partner, was asked If there wa
any authority for this purchase, and a
search of the books nf the company
showed that there had not betn any.
On February IS. 19(0. tt.0A.fr.r of these
bonds wit sold to the Morgan Company
at the rusate price at which thev had horn
I bought.
KVIPKXCK OP -WASH"
STALES IS) PRODl'CKD.
Thi re we. also a record p:. ..luted of an
U.').0 sale of the navigation syndicate
oertttlcates to Morgan's company on De
cember 31. 1SW. This was shown to be a
"waeh" sale only, made to reduce the hold
ings of tho New York Life in that par
ticular security, so tliat the company
could make a better Ehowing in Its re
port. On January 2. IW. two Uas later. Mr.
Perkins bouitht back these certificate
from Morgan's company at the same price
at which they had been sold, plus two
days" interest, amounting to 2. which
th New York Life paid Morgan A Co.
rather than admit to the Insurance depart
ment that it had these securities.
The story of the New York Ufa making
itself agreeable to certain favored banking-houses
rame out in detail to-day, Mr.
Perkins helplnir in the task of revealing
queer Joint accounts by which certain
'ankers made enormous sums out of the
philanthropic and generous Insurance com-
pany.
Mr. Perkins was not so fluent as he waa
last week. He tried to appear frank and
open, but he was confronted with u very
disagreeable situation, and sometimes he
had to resort o the fencing: methods of
John A MrCalt.
WITMS TAKKS lVtK WITH
HIS OWAMO!.' KKt'ORIM.
H took i-vsue with the records of hi'
own company in one Instance. Mr.
Hughes, chief inquisitor for the insurance
committee, held 1 efore Mr. Perkins's eye s
tlie minutes f the New York Llf- Fin
ance Conitrlttt-e a a proof that a certain
statement by Priklnsi was all wrong. Mr.
Perkins h-d been trying to explain wiiy
the New York Ufe went Into a Joint ac
count to buy $3.it.(.i l.or.g Island Itall
road londs. when the same bonds had
been offered direct. He admitted that the
company had gone into a Joint account
with W. K. Fanshawe. had put up all the
money, and had gien Fanhawc nearly
all the ptotlt.
"We did th'tt because Mr. Far.shnwe dis
covered this business, and brought it to
u." said Mr. Perkins.
"I Jut ou. jmiraftf. rtportcd 1n your
Finance Committee that thes bonds were
offered the company by Kuhn. Ioeh ft
Co.." declared .Mr. Hughes, holding up the
minutes for I'.rklns to s.e.
"That must lr an error," responded
Perkins. "l know Mr. l'anMnwe brought
us the bu"it.ess."
The minute. g.io record pr.K!f that th
cumpanv had -.n opportunity to buj th"
bonds direct from Kjhu. Ijrb A: jj th
Hjndlciite managrrs. and that the com
pany did Lot embrace, this rpporlur.lt:-,
but. on it.otluti of Chuirtnan Ptrkins. went
into joint account with FaiiHiaae. The
minut-.t btruck a. rude blow at Mr. p r
klns'M assertion that the company had to
fu into Joint accounts and syndicates la
ord' r to invet money.
fOMI'A.W pit tp.wiii:v
I'OH M-.AHLY AM. THAASA TIO..
W. S. Far.shawe ws the most faipular
of Wall street linkers with tho Nen York
Ufe. Far.shawe lusht bonds from J P.
Morgan & Co and Prkln ns Morgan's
partner Fanhuwe soM bonds to the New
York Ufe Fansh.nwe proved thmugh
Joint account with th- New York Life,
but the insurance company had to jut up
all the menej.
Ther- was a little testimony to-dij, r.j.
crninz th' dual a?t where Perkins, nct.ng
as Morr-.n's p.irtr.er. louht st--rlt!.
from IVrkins s -.i?e prel-'at and nir
man of the Fina-fe "ommltte of the
New York Ufe. ar.d then turned around
and e"ld the yarn securities back to him
flf The d'Vliprr.er.ls from I"erklris s t.stl
nvny R-r on the same line as th- tvIa.
tions of Idr.t accounts iat wtk. Usually
a Join: account was profitable, especially
tn the partner of th New York L!f?
Mr. Huehes ccuid not make Mr Perkins
admit that the company eouid hxre made
much more money by kpinr out of ;olnt
accounts and reserving lt profits fcr pol
Irv holders
la ..tai'inc the m-th! of "Joint" cpera
trs. Mr Perkins sail.
"'a F briary II. "l. a Joint account
7-i-vh Farsin. Iach st. Co net:d the
New York Ufe triOT BoaJt to nominal
value of $::) -ii purcfuised by th
Nw York Ufe for th J'olnt account.
rvarkted by Farson. Lich A Co, and
the profits divided "
"I I understand." .sr.ld Mr Hughes.
"Parson. Xyach 4.- Co did not put up
any o! lh tnre T"
Anothr way of pvttlng IV replied Mr.
Perkins "They did ail the work and we
furnished the money
"He rectved the money fcr our bends
ar.d divld-d ths proRts."
"What It th worn they didr
"They calit d our attention to the bonds
CasUM-v-a
ST. LOUIS HAN ELECTED
BY INSURANCE AGENTS.
s . m a
' bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbI '
' ' BBBBBBBBBBBasaBBBBBBBBa '
BBBBRaTCeV- '" .TSRBsbH
. 1 aaBBBBBaasVH ? - iWjaBBBBal '
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaKlC1 H
aaaaaaRPPKl "
' JBJBJBJBJBJBJJe. ,. kLVi- -,
aaaaaaaaaaaB' )--JaaaaaVHL:'aai (
JlttlTBaaaaaaar aaaH
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaPESRaMaaaai "
' ' aaaaaaaaaaaaaBHalkHaa "
aaaa.a....VBP9...H "
aBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB. atBaCaBatBaH I
(bbIbbIbbIbbIbbIbbIbbBbbSbbH '
bIbbIbbIbbIbbIbbIbbIbbBbbIbbI "
aalallalalaHHHH ,,
' isaaa
GEORGE BEXHAM.
Of St. Louis, elected first vlca president of
the National Association of Life Under
writers. AGENTS AGREE
A
Threatened Split Over the Ka-
leijrh Resolution Is Averted
by Concessions.
NEXT MEETING IN ST. LOUIS.
George I'eiiham of Missouri's Me
tropolis Is Elected Vice Pres
ident of the Organiza
tion. Hartford. Conn.. Sept. St. Harmony pre.
vailed tlil.- morning at the third day's
sf-sion of the National AssorHtlon cf
Ufe t'n'lerw Titers, and th- threatened
spilt oyer th- adoption of the resolution
rrt-sentt-I Tuesday bv lvtVgato J. J.
KaMsh of St I.OUX denouncing miscon
duct in insurance circi! was avt-rt'd. A
compromise resolution was adopted.
The report of the Nominating Commit
tee was adopted, and the following de
clared officers of the association: Prt sl
dent C. W. Scnvell. pmliiirg: first vice
president. Gorge lienh.un. St. lyiuis; rec
ond vie- jiresidfr.t. F. f.. McMullen. New
York third vie- pre-.nl.-iit. Colonel Ilobert
Shodden. Atlanta. Ga.; secretary. Kni'-st
J. e'lark. Ilaltimore; treasurer. Kil D.
Wiks. Utchfleld.
Tlio next nnnual convention m be
heU at !"t. leouis. the date to b- defer
nilred by th X'xe.-utlve eommltts
The resolution reeomni:niL full jmblicity
In relttion l a.I irsur.tnce oi-rtitlnns
It was as fallows:
"Itexitvefi. That th- National Associa
tion .? Life Tnaerw rlters record th- fact
thit the fun.l eif th- policy holders in
llf- insuran companies of America have
during th- i.-.j,t tia!f-c ntury Ije-tn adminis
tered with a fidelity, integrity and nblllty
which rec-nt events hnv- Imt serve-l to
emphaslae; and be it further
"Itcolved. That for th- !cst Inter ftp of
the policy hollers, and th- companies,
both of whl"h In a s-cial ser.se are com
mltles to u. the ns-t.clatlon stigqtsts full
and free publicity of ail th- op-rations
ef ti;- life; insurance eeimpani-s. as tat
calculatt-l to minlmii- future oprrtunl
V. for evil, and tn retain the confidence
cf tho public in the best and what will
surely stow to te the greate-t rystem
of otgantie.1 1-r.er. -are In the world- th-
j bu'ir.ess of llf? lr.surane-"
I ACROBATS INJURED
IN VIEW OF CROWD.
Tro (.rtaloan Areltfeata to Waa aad
Viomaa I'rrfnrraerw 91nrk the t'letw-
la Day af tle flelletlllr
street Fair.
Th- Street Fair at IWI-rJil- lit . cl(.sd
last ni;ht with two serions accidr.ts
which nearly re-suited In the instant death
of Met DeMona and Htrrv fturrel)
The net which t suppost.1 to catch th
ball la which the female performer rt!!
down the t
rack after tice looping the I
loop broke, prv-ipltatli g her to the
ground a dlstanc- of ten feet.
When picked up sh- was unconscious
and was hurrle-d off to her bcardlntf-ho'isr
whti tfce spectators looke. on la tirrt-r.
Itu-sell, who ! th- trick bicyti- ridrr
an! who loops the loop talc- In sm.ces
sicm and then Jumps a high rap. fell off
th- wh-el a it went over the chasm, fall,
tng en his ha-l He was a!o plcfce,! p
unconsctoua and taken to his boardlag-ho-js..
where his Injuries are considered
acriaur.
Th spectatora had hardly recovered
from the shock of th firit accidr.t when
Russell fell, ar.d after th women who
wltnetsed both events were revived the
crod went home.
Ma'tarr.e I-Mosa Is said to have suf
fered internal Injuries, and her roaIition
Is considered ss:rVsua. Physicians ttcre us
able to dterrn!r tltr.tr t tat vkUma"
COMPROMISE
MURDERERS ESCAPE
FROM MANIAC WARD
ATFAR,M0.
Emil Serven and Bill Dooley
Pick Lock. Flee to Woods
and Elude a Lare Posse
of Pursuers.
SEARCH CONTINUED AT NIGHT.
Friend of the Fugitives Are Be
lieved to Have liiven Aid to
Them May Now lfe Ilidiujc
in the Ozark Foothills.
THIRD ATTEMPT FOR SERVEN.
ComiKinion of Man Who Killed
St. Louis Haloonkeejier Is Feu
diwt Recently raptured Aft
er a Long Searvh.
HEITl-HC fpunr.
FSirmliigton. Ma.. S-pt. 21 .-William
Dooley. feudfc-t ami slayur of tan men. and
Kmil M?rl Rerven. muni, rer of Charit
Bonnettl. who ran a saloon at No. 721
North Ninth street. St. Umls. scaped at
6 o'clock this momlmc from a tletetiti.in
room at State Hospltnl f-r the Insane No.
4. in this city, by pi.-king a lock, and up
to a late hour to-n'ght hove not been
found-although fifty men sprat th? en tiro
day s-archlni; th- .St. Fr.sr.ci XUvcr Ixit
toms ant the feothiiis cf the Kzrks.
Sheriff Croke. with a pick.-.! pcse of a
duxen mi n. Is continuing th- -arch. and
every effort will be ma-I- tn capture the
two men. who ar. regarded by the hlspital
authorities os being v. ry .l.-tp-rate
The 'escape was made tlutlrr tite breai;
fast hour, and the o'thcr Ir.mates had been
safely conveyed to the t'.tnin-to-im.
AM. TRACK I.O.ST f
BXAKS OF ST. FRAXt'ls Kl VIIK.
lrom I)e 1-isius th- men were follor.ed
to th- St. FrancN Klv-r. e.r.lt iiundrnl
ard-t beonl, bill here all Irnce was lost.
It is ledi-ved by th'- authorities that
friends of Serven. who says that his homo
l at I '.kin. Il!.,were notiiit d thai h- would
atttnipt to escape and v.tre en hand to
aid In spiriting 1:1m an ay. It U al-o !-ll-ved
that iwverul of Uoclej's frl-nds li.nl
u iiand In the escape.
I'cri.ii; the tUi guards were posted
tiiong the river banks and men we-e ti!
pitched up and down th- stream in an
effort to discover the trail which eml-d
abruptly at the east side of the rivtr.
TiiiAK Fir.nivKs nii)i)i:.
IX FOHK.HTS OF OZAIIK"..
No slfcn of Ihe fugitivts cmiid be tii--c'iv-
ere.1. however, and th- iw!i.i spread out
over th- mljoinimc territory. contM -ni
that tool-y hid ltd Serven. und probabl"-"
some of the friend- of both, tn th- hntvy
f ores is in the ra:ks lylmi loutic vt.
L't ,Kun. where looli sp-r.t s-vcr il
months vvitlioiit detection after - had
kilbd Wi'Iiaiii Harris on a train at Itixk
Springs, a small station r.car Io- Itun
severil years ago.
To-night the Sheriff". pse ts sconnag
this large tract of tlmbt r. but It is !'
llevetl that the m. n will ii"l be fitur.il un
til a tltsi-rai- starch li.t N-en tnade
P.oth men ar- tinder Ind!c:n;t at for mur
der in th- first degree. Tht S: lu'.s
Grand Jury returned a true Mil ncalnu
Serven. but he . i.e-.er brought to trial,
as li- ens atlJuilKetl In-an-.
Since his Incarceration in the sstluai
Serven has esi"ip-d thns- lris. He tas
espturttl the tirst tt tmi"-r- lilt smcts-t
In ese-ipinc to-day !- attributed to the
cunning of Iioo'ey. who ij famiilar with"
every bit of woods In St. Francois Co'in'y
ar.d wh:t for more thun a .tear outwittetl
th- entire 1 -.!- force o St. Francois
County and the 1'inkcrton agncy of St.
Iamls.
STven waik-t into I'liarie. Itonettl's
saloon in St. I.ouls on the afternoon of
July 2t. 13W. and deliberately shot Itnn-ttl.
Afttr the killing Serven iauxlitd and de
clared that he had com- to St Lonls
from Pekin. rurpo'ely to kill Iton-ttl. !!
sail that several other persons in St
J.otil: were to be klll'd for th- sa-i- ri-i-son.
but h- dee-iartit he wei-iM not tell
wliv he did It
The 1 riso::-r was again tiiMied over to
the asj lurn authoiili S-v r-tt wck ago
h- escaped from tii- Institution, but waa
caught In a cnmtleld
tvvilty his !en an ir.mate f the r.sylum
nte-tut three montii. While awaiting trial
on th- charge of murdering V. illiam Har
ris. Dooley wits tnrareerattel In tho St.
litils Jail. It l.elnir reiirnl that his friends
wouM make an attempt to ii u- hlra
from the riirmlngton Jal!
During his irfiprtsonment Tn St Lvals t!..i
guards at th- Jail became ttinvlnced thit
h- was Insan-. and his attorneys aj.ked tht
St. Franisils County Ciurt tliat h" be ad
Judged inane
S-vernt guards from th- St Imis JaU
testlfie-d to his q-.r e.ctbirs. and It waa
largely uron the'r testlmonv that rfoIejr
was derl3r.1l mentally uriwinn i and placed
In the asylum
GOVERNOR FOLK SAYS KE
IS NOT A SAINT.
Ilerlaret. In sjtiii at llenirr, Tha-1
ellher Me etr Any Otli-r Man fa a
'.Inks tlls.-irirl a ProliIItltloa State.
Denver. Celt Spt t: "Grafers ort
h easlejt p.-op!e ;n the world to whip.'
I said Gcv-rnor Jo V'.'-. of Missouri at .
' Chamber e'orr.raerce reception tl.'s
morr.lr.g
Governor Folk dM not mike the statc-
Bnt, "I take a drJri: when I p'-ase." f.-
tribut-d to him.
In contradicting the statement of M-.
e'orri- I.- "itrt-n- Stoke, chairman of t-
Knr.-as V.' c T I" e'laventlon. that e.-r -rrnor
Felt: was !t-ning to the Prohibit! :i
idem, the !attr sa!-:
"I am net .aSair f Iimw thai l.elle
tttau rj people In KaaMtraa Is-a-r-It.
My rtinstltoeats In Mlaavaarl kier.
that I neier raaCe aay fr-rtensl-n o
bt Ina n ralnl.
-Those itnxiri la Kaata nnsttt t"
hantr that a tie raa Mnke rlxbt
tbte mrraptloaa af the wtnrlrt In nt
lay nr rtra la lifetime. I t-rlll ei
foretp tke aaattay rln.lnar latte an I
el-use ip ataay af tttr mltnn In 1U
ei.arl altaa-efhtrr. km in close tbea
a far all (late rest, mare -rtitfc the
asreale thaat -with me. I bate not
l-romiiilion smi-p oat at jit
I caauut, air eaa iu) athcr
1'AUE A.
Ta I ' IWi. tmMl ItlB'.S. M
.f--jij

xml | txt