OCR Interpretation


The St. Louis Republic. [volume] (St. Louis, Mo.) 1888-1919, October 04, 1905, PART II, Image 3

Image and text provided by State Historical Society of Missouri; Columbia, MO

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn84020274/1905-10-04/ed-1/seq-3/

What is OCR?


Thumbnail for 3

SSSge ft-1' &&t?,Sf;---r'',T -' . -i'"-ats-r'-Sj.--s.fv tyti'er '-"xs -'f- C-r?.?V'J - --l-f-?v l Vlf Y -ft-frr-"--
,;c-t-t--'i- ; -- -.- ''mH-. - :
&&&& --o
- . -.-j
THE ST. LOUIS REPUBLIC: WEDNESDAY OCTOBER 4. 1905.
a
J
J
ORIENTAL
$125,000 of the finest Oriental
Rugs ever shown in this city.
rr. HIS collection comprises th finest
-- Alehd. Stahol". Blcifars. India..
Kirmanihaws. Tabrz.
Ilaxta-y. Iunliestan".
Kazaks nnd Bokaras. personalty ".elected by o-ir Euro;i.in
buyer ur:Jr such favorable -lreumianccs as to permit u.- to offer
thm at a. iirc.it reduction from th uual prices.
SB p I A We have selected twenty-four magnificent Oriental Carpets.
11m jn various sizes, as enumerated below, and.- lejfinninjf to
morrow, we offer you choice of the lot at the lowest price ever .placed on such
beautiful weaves.
- .. il x"" 0 Mwi
it 4 x!2.a Vu-kaian;
- ti x' P-mlan
il SJjMiit rr.n
-l.i &C al 10 Mul3l'3i
.' 1 :i i"mi
2r,1 V xl .. 1---Maii
r HxHS riuUu
It-cilar isciilar ltrsuiar
H- X' SSz (Jjaltir 1t Xn Sli laja'.itj-. IM
jijii ri 11.1 sxi:: i!urai.aii jirs.i ra i':; in-. fa"
IJ7 V X1113lI0I)l,'rsU.i " "."" i.-'4 li 'ta '15 71
Sf -.n ''ixi;. Muy.abici u7 v sai iii' o r ! sia-at n
IK- 7. !7 jll .ulin ;' "" 7" ' - Jt'l !"t -i ."" ".
! ifi ' ' 3 xW I I't.ai. ' " 77!. ii -1 1 l'-f .f '
.ITT. -. ;i..:ii. Ml4n -It " 1- . 1"
iji : i xil :o i-r-iaa ::" :.. i - 't -
iv- st .;: lnha Ci ..- 5 rx" :.!.. a .'
Your Choice,
$100
We al-o offer 1 .5ti) Dajrhe-tan Hearth and Hall
Kujrs,in 4 jreat lot-at these special low prices .
38, $10.25, $13.20 and $17.50
J. KENNARD & SONS CARPET CO.
roumrn rmmmr and Washington avenue.
W- embroidered In French I ltrv.ii7 tt-
n
X
...' I ...
I rl oial- ''!'. v..t ibb-.i- - ..i J :i I.. 1, r-.
r'ib Mrs K-Whlt! ori;.int!!- ril ' sulmi"-. iiniixir l.r. : .ml -ir- -j.j j ,;
i',.ii iih!h Ja-- I Hit-th. .Mi IIu-.-i- i-.-.iu: k h of j vrf-..
; it. ilr Jnco I'.lark Hrul n .JunlJi till!. v..tli j,oli.t .ip! ':u ai 2 vi- I !:
l itfit. ! '''-s- 'I!'r.o!ul n--I:J.i' I jv ('.
i i! - m Mm Char!' I! Whit" silk) Hoiliot'i. Mij H.ittK Pink !,!!!- 'T I K.tr
p ith fiik ! i' lirr:. i. '-:,.iriii-i aim ji'iit. i- i . w-iii- i(ipi
:s;.ii i.i
. ! '
Rittr.- !
A f
.ft ii- rhlf'in !' ol!.ir of iciirl j H'w1tt j!r-- ' X-w Vnrl:
..-h i.r Mks r-.ii I'al'-un i-n .-IiirT-fi ! o-..t !!.i k itin. .!.ll!
k.
ii-
mi !.,. iniial!iii'. .illlT- i
TAcil'1. 3!r .lo-i.li I. I'.l.-u-I; iiir-.l
:nmii"i vvllti i-iit J'-l J'J imi:1
. Mis. Jii.-jili Willi "titi jaO
H
.m.i
-:lk
f f xj itirn. Mr? lirry I'rJni'-" In
llfirir .lr. C" I Ctfani nr
!'irh' "- !
Ho- Itz ..!r K. N" Whit Mlfc io!nt
h .. li -ll.-. Willi jU',-
Ilomliz. Mm K. X. WMt silk
lu; .!N I'niila Will' Itirl nu!In
f 1 V ,il tl'lT.HiW Ll'.
ilurii-. All-"" lliii--Wliit -ml.ri'!ril
Hr
H- i 1' -Mr- A K-l!U--Jc -tj.. J.k
l 1 r- i I iiT 1
Hoiw AJr-i K X riii ii.Hji'or
;! .ir'J iu- li 1j.
ii'.iiliniii. .Ii- Whit silti
Hri MI- i:i-l K v.lilt rj;jt..il.--in.i
!t ii:.' !a'-f i'V pal- pii'.k Ijr
-t, a
i! iibt'in. l.i-Ia Willi Vrneli latAti.
Ili'i Mr- alkr- I'lnk li. .i1 .mil
g .1.1 t. . -! t t pink ml!, tlinnifiriil
lilan h -!).' ollfte
t r-p"-- J uji'i ml. ra'e
i -I iiiau-- . nijiat. -I--.1 it. . Ijiffoii
"I iiairiijrfl. . mi. :..:-
r? .lir- W. I.;on--I'.l Miio
-i.- ti.niTiinl ii iiji .: i miih Jac,
M" i'uii r ;..-n ,r i.ii. iiu.-
flltlf.
Kl. t-Viir.j Mi". K. A Whit !'.: l.ib
!. tr.fn-.-i -.I'd ulilt.- ...
Iliftiii. .Mri- Kmil .1 -;ray -rrp 0 ' Kt Iff", r. Mr-- S J Whit.- -!! mull
inn: Kinii4finur uu. u.aiiiniMi -'iniiur"! t :ritinu-. mm ia
f
lj
H trt. ill l:!.iiu-Iit iil.t.-k i-i!iiii- anil
K. X. Ulaik ati:i-vtrIfi!
H.trrl". Mr
i;rii.itUn.
I.il'-r U I.iniU Whit ut "'-r -Alilt
silk, .ttnitur- tf Wilt s'lk
Ittr.r. i!xM Noll Willi roU-; ;rii--.
ilT ;-'il- Clti-n
li.il. MN-i Jlicn.'ii -Whit mulr I'r.n-
" K.wti. Jarl: o.-". l-iultnii'i
Iiwui. Mr-. .1. I Willi .a.-.- .tn.i snull:
Mit.il l.-Jcl.,i.
lu-z Wl.it- -ilk mill!
Ji.lin-if.n. MI-m
with lilu tu-h
JtrT-rs". Alts" Xt-I! il!..i k-?.inc!l :t.-
wr i-llow slk clnfl-'n. iiiiiu.ttt 1 1 vUo
, "-. Im!-. yItou irlfivt-s aii.l irII-
.I't'iti-lon. All !"., Wor a h-.itlUfi:l
pown .f "iiti-ii pink lil'-rti .lk svith
la i-inhroM t.-i in rt--ba'i-; irtml -f
pirk r'- in tti-- h.iir.
.!:. Mi i N 1!- I'jI- IJii t-hffon .Vi-i
Mlk l.ir.
j .i jii'1 iftitlKiil I J.iin. -mi-s ji.rjn mi 1.111, :iii.-n:i
l.iilrti.in. Mi I-"li--l IItiK "Ilk Ifit'K.". ' nii'i la.-
t utiitiK" r i rum In i .li.i"-. .li" Kill'-. itlu" llk anl bl'i-
H.iiii1 .n. .Mf I J Si.i:isiii tiftrtrl r:io'
t ji k t.iff-.i. r- I'lnk. ilvt irlai- 1 J..n--
II r;
U.ii'l Mr-. WtlliAin HlMrk Hnu!i
J. 1 hll iif li.l k till 1 Vlli't- 1.1 1
JI.IVi lr AI .1 ISLirk ltrui.I" !.,
I it k tHltt.. tilmiiitii -ii ')iTi'ii
Uiif. rkatnp. Mi- S Hint k uniiroliltTttl
irtuii
Hnr'tran. A!rn. AI -Wh:t i-lilm Hk ami
ti
I -j-.....- Mlf H'-rtiia f Sh-lf pi k
, ..vt 'ip .if t irT; of ti .-'n
.; in l-.i;- !" lf "f ! lllilii" Ii "
1. r f" V"i Ai.ii.i-Whit.- nrui iii .
r tf ll-iiiiilit Mo,4ii tnni:il". n
! r I't J -111.1. 1; jlr iol. iiltI
t.trf. .
Mh . Alii- Jiil.ii K WW n(, l.tu ,
c ""! i
H .-ji- Mm liz-I link, i-hifton fclft'ii
Mi i:
l.riiliili.ur 1..
!!. M liniH:ttl i.ih
tivr Mint' K.li'i.
Jtffr A!i II ! n ilta.k -i--tii?:l roN:
tv- i iir.in- -.titi
J.Mit.",i i. .Mi i.iiiri AI l:lrk inttr
I'l- . sarr'tiirt- of Mj.li vlit !ni Jlnk
t tun tui. it.. .
.J-ii It. Alt J J -t""a:ti iiibicidr.tl
X..I-- Xil !: n tr I'-lris"
.1. .rti in MS" l.iur., iSlavk n-ilif.i; antl
a;ipl!.ii '.irtini. !"" f-
J.iii.-.mi. AII-M h'.i - I'alt -pink "Ilk
"liin-ii on. Kxri.itiir of pink Mik Sov.
" .Ion-. Mi l!'Hlii- M-W'tMinK mn
of pftuiMUttii "" tvr ii'm -.urn
.Itiikin. Mr :tr- -!:- l1nk
i.il. nhitt lit Jin! liiJfk i'K'-t
I..i!iu'i. ill " "t ii.rn !. ith
kjs-':.liat'r. .Mi- Vi.i.irn is.iiilfnl
I'rti. h irov.ti of iii! !uRi.ii. .ml.rol.l
'r in (irt-!in!; ivr wliit taTl:t; Jt-arl
ani tllaniHKiI.
K... ii-tii.tii. AI's a'l.ira tac rol ovtr
IMltti-
K.i:i". Mi i 1111 Willi tir-.in.ll. an'l
!..! noiini.-." 1 ,..
lioiti-r ill- I".tll.i-ti.nt l'ltinrauoitr ti-t
ovtr lilut- i:l; trlnimi:i"s nf pink vtlvft.
K-hri':tn. Miji t. ; -r"m llniv-t-S
tit i . iliii li-. l.i, -r ; iK.nnti:!'!-
Kt iirm.iii. Mrs. S.-lfuLt mltniMrvU in
"rapes. i!iriii..'i!s ;m. i-ani.f p'n.
itKiiri'. Mi". Jit--jth- Whit crp !
Cliif.: MTii-.m lai-i.
Ktt-n. ill KUct Orav rrrpe (- (Thin
ami m.t lac-.
Kins. Mr- I F Plowrrr il nilk tUsn
in- .-Ijmii isi" -Hit.
Ki-f. Mi-. .tI-laitlt--WMt I'.ir muslin
ai"l i ul-
iCi-'-r. Mi--. lr.-: il -White TarS mi:-Iin
arl iii ii. in V.:fc ncl"iint-
lifl'V. Mi .-lv . - U hit. silk an.l .-II-n-r
.;uin-:lf
l.iir. .Mi" O-rtniiii'. ,.f lil(.-ai-II.ir-;nai!
khkti of ,!" Uu flvi-t. ptimt
l:uv; :i:i!i!..lii--.
Uaurriuan. ill." ;.;!..ii. i-ir.k chiffon
t-ltilli .imi .;Tinati Vali-ii-lt-nni- Ijr; t!u
fi'sci-irt-imls
Kicimlm.. l-iuri-ranzi .-ilk. i i.-. trim
II. .1.3.
Kr.w-r. .Mrs II. V. -Tan SM'-tir cr p
ai'ti l.h.- p ii.n.
ICitoh. ,M- ilininj. t.f Sun lVnnnn.-ri
j I'.llk ci.jij tltttll.
, !o.-ii. Air t.. i:i..,-i; :lir.;nl la,-- r-ij-oiii
iil-Hi lilffun ar-1 Mils. pn!irl-i .i ;
-Ut. i .il -
Klip: It . All.. I Whit- ciiilT.iii aft
la.
K.-i!iri...in. Mi il -I'.ilt-Mi:.- trt; t"
t inn- .ir.ii i".i-l"
KItjf. All- l.ilv (iltl-rost iff on over
taf.'i i.i r s.t:si- shail-. nith Nil. knots .f
liia. k v. lift; f .iris.
Kri-tmiiis .Mr.-. W. W.Chiff.in .!mli
oi-r t.tiT.-i.i.
UiKit. AI! l!Liiiii--Kinbroiir! :ul
oi.jr unit i iitia. i-ill tf i;oUi
Mi"t H-.-I link
It-
I
lit r ill" K K -t'tilffon tnfft-ta Vo- (
i n--I.it- pal l.lo (Sim- iii.u irtll.
II rur All"- Jul! i lrln i- pnwti of
t- .. It.-n ili-".tn. t.vt'r lAint ilk
j-.iti Air-. J.ini K lin;nirTil
1, r ,. Mu.i.i"l 11 llll Ullijunl-'
. lllt. f.,rt.hn Whit -tik iru'S
. i . t.ndl o" -Ilk
lii-iii il'-, .Ml-n.- Wliitt o'ca-tli-
i- 1 it: -ricit ni."t la-"
t f, ii. ti. J llhiik -s"i antl
;.p iiju
! ii .Ut lirl- link Mn. ;ink. i-l
-.!!. r-i la.
- M. Ktl-.l Willi IV. -it. nitu-
i i !
r Air- i: K -Whit- cluff.tn tinta
i t lilu rlbb-tn itrtili.r
MS AIr j-litl. pink mull .ml
. t '-t'.i- Lf-
i M:,- t."iair -.' -TihU i,o n o"
it . ki'til'ur nf 1I a rlHO-tn
i j z.r.l. MSJ Mtrtl tttlt I'Mrt---lri.
aj-n.l nn la
Mftji K . tf Xn York t"lty ! :1
I .ih
i Ml Alajl II Iitntj . t.iffon
i . -
Mr- T I Hlack i.- 'it. n '
1, li. u
Mr-. KJuattl J Wi'. ni s-.i
with IrirJi i-ilnt. i-tl ' t'n--M
.tup. Alit Ilia, k Hi -i-'-l
ri-eu iutl
' Urt lt-t -Wbi' fllk tit! I !ai
i 'ui s'ii-t..
ii tl. Ml ilotii U hBk! ill
i .-n. ni'cthn i..l Vi-n i .
a . nJ tilanMtitl-
it-: Mr- .tir n:ck n-i " !
- .. i ij. built r liiit . k
Mm i"tiati' tr;i.iti'-t ii .!
.j. . f whit inimlln.- i!.--lti"i '
t . And ralM-U i-mt n -- sari I
.i. 1tatr o- Itoji ff-ti-tl
,! rttl-l tttaifL
. r.- Mt. ItlclutrtS IU. k la
P-'ti v.at il- lin c'"i--k
Mr t.tritc-Whn i'. .tier
- . T lai.- pank r-n
a it. MS. Itllt-- lr-j S J1--
-i ,. i'awf-'N
,. .. M: Mjt"-I I'ttii m-.-'tf. an-I
i- 'a -
bin i
Ja-i'
pink.
t-lv-t aiiii whit I.K-. iliiiiioritl tar
l. K't-in-r i" W.tt -Ilk ini.il nv-r
Kirliv Mr" I. Ki-ItIi -tKiin
i-i-ni -.Ik t-r ti i 'hiii. oi r -
:ta M.k. trimiu-'.t witu ic
lifp-i.-Jj. Air. Ti.ini.,.t A-t h- r -Whil" i lni-li !.r.
pink utTcU; pearl tanmrtas.: itTi-dl C
white silk.
Keanc Ithtt Bnl J. Blue crepe over
silk; cbiffon trlin-ilnT.
Kif-sel. SUM Ateia White net over bin
taffeta tert&a of white lace; trifitralnga of
blue panne.
Katr. SIIsb Gertrude. -of Chicago Im
ported sown of blue silk and velvet, yoke
of cream Renaissance.
Kernpff. Mia Juannette White (41k vol!e
oit-r taffcti: pearl trimming.'
Kelley. Sir. J. J. Black lace over black
chiffon aprliqu.
Kuxst. Mm. Qdgar T. Pale-pink radium
silk, crcarn lac: gold necklace.
Kummerer. Mrs. W. A. White d'eaprlt
ovtr orandle.
Kurtzt-born. ilra. Arthur Ecru lace over
chiffon ar.tl taffa. applique chiffon rosei.
Kalbflrsch. Mr. Outave Smoke-gray
crp an-J lun'It trimming; diamond.
Kuh. Jlry. Kdward !. Impnrtttt whit
illc rob. hanit-mbroiired an-l trimmed
with bantS of embroidered chiffon.
Kempf. Sir.". K. Black crep de Chine:
black vt'lvtt: dUmonl star.
Kanir. SISs Jle. of Stexictt. SIo.
Pir.k libtrtv llk: dclletc: Cluny Lice.
Katcr. Sirs. E. H.-Blue silk mull and
late
Ktmbrouch. Sirs. Ed Imported gown of
hai"ln:idt- Lice; diamond..
Kti'i;L Hist Alma White net over tcr
tjuoi aren ."ilk. nlth lace.
I-i:;dai:. STr. A Trji crepe, embroidered
in bin motif.- of tan cloth.
1-u.tJa.. 31r5. 1 Point arplique robe
oi-r white.
I-av-r. Sli Klorenc Pal pntnrost
ji'liow mu.lin over whit taffti. hit
tiiniit' a.tin -irdlc. r.h!l a,i .houMer
rIhvs anti slipier.
lltctvi. Jli-i i::h R White chifTon
rtili
IJK-'Jt. Sir. H. 1". BIa k point lac over
Mat'lc IIk. tA-hlt ro- iint trimmint:".
I-tulnr. Sir.", David iari!rtti cr.alion of
unit Hrues jmiut lai-e. built over whit
chiffon KLtin. haitil mhraWri!: ctirs-iKC
tiriiatnent" of iluiniom! and pt-arl.
I.yt-. SIS !:b-va-White ilni-wl. net
and V.-!r. I-iin- Lu-e. ur-tni natin glrdlu:
curor.rt of in.iiilfii-iiatr frn.
Iailix:nir. Sli I onor White Paris
mi:-llti an 1 VaSiu Stint's Luce.
l.-iti. itr. '. H While silk, trimmtvl
w.tli nal Uc flf.ivfr?
I.i til, ills Ktlilh Stand Whit cr'i
d Chine over tAhit" wilk. trimmed urith
prir.ce-s lac tutni. and pink ri.Itud.
I..T.I. Sir Kn-ma E. BUck "ill: crrn.i
t.in rriic-"" Ktmn ovtr whit j-Ilk -Up.
Lytic. SIiMi ll.Iin XII- xittn ilk with
lac li-rtha.
r. -Mi.-- SIal-'I-Can'alion pirk Ilk ard
"rifti chiffon. Irlmm.ii with -Iu-Ii.s I.r.
I.i!t- Sir-. II. L l. Illaik lace.
"Pr."!eil over Ha-k .tilk: dUiiiinnS.
Im Sir. har!-. WurldV Pair rol-e
of v.-hu. lac iv-r -ilk.
Ii"it-m.tn. Sir" . A Princ-". rob of
lil.n k lie: and hit vr i-llf.
I.'.ii-a.t. SH.- II 1" - W-u'k McttiKletl nt
over lil.ifk .-Ilk; garniture of pink chiffon
rot- ".
lii-a. Sir". W. E. P.'. blue crepe d
I'liln: liantllli lac trimmlnB.
li-m-ii. ili." Evlvn HIark tin: -i- net.
Ic.-Ii". ill Xora Y. Wlilt ortrandicand
Y.ili-ui icnt.t s la.
Ix-.-cheii. Sli-s t.utu Wliitc chiffon over
t. tnie .--ilk.
I 'lien. Slis Gertrude White I'ari
miL-lin over -iik. bin atrtlle; V.ilencinns
iat'e.
l-i ILiikc ills" wna. nsurcti s-wus over
pink tatV-ta. -lrdie vf pink p.tnn
Liu. Air. ' It. -Whit orKatuli and
Valt nciftiiit- Lit. TAlilt liivt..
I.i le. Mrs Clin. It. White ilk crepe.
Liit" .ok and blue silk airdl.
Ij-ilh. Air". J E. White ert-pe ducher"
1 rtln dlamitnil".
I-is-v. Mrs.. Alary E. Black Chantilly
la-- nil.
l.-iirinittre. Sir-- Prnnk It.-Hnw pink
ai!n. ipitiiitur or pfiirl"; alWves of pink
l.in.Say. Mr V.. . Dotted wla: nirdle
Of bill -ilk.
Liitl.ti.J.1. ilt. P. H.-V-ain Bruct
kit, rob over chiffon; tiny mettea of
bin- ribbon: dlamnntl corsac om.imnts.
I'ivi". Sliv. t:ttl-rt u. ii nit rtinroiti
nti rtpe In rt-s and violet: Irish point
Lie, pmrl" and diamonds.
1-ik". Mr.-, it. tt.-l'al blue moiieIin
at.ti Hilnt lie.
lnTAnMelii. ilr- il. J. FloTrrd nt.
applitti srtii l re:. Iiiah velvet drill.
I.leitnn:idt, Ml itatI Old row- pom
tiiluur r-ie ami bin sird!.
Ian". Mr, eh.i. -While lace robe over
-ilk.
LiRitmiar. SIr l-Yaiik A. Princ.-t
Bn.-.-ti nf v.h.t iiuclit-"e laee over blni
ilk. blu -love.
le-eb. ilr? II W -Wnite 15niK.cli nt.
.il-noienns laee: I arU and tliamonrt..
U-irrlinore. Sir. Prank IL Pink ilucturcte
VHlli. II--COUCI". 1
-at - rwt -.-t.t. ..!...
i.mnt man. -ill.-" lara. ini.- ia.ii.itii
Silk ivi'h white lace; -old necklace.
I.jnileur. Sirs. A1x-USblue organdie.
Illicit. Mr r- iv. unite Droanciom.
tiataai1i.4taiiiiiptitaipttiitiPttii
-"" - J
r
The Next Event of
Interest to Society Is
THE HORSE SHOW i
J5 UT the noble equine plays a secondary fart.
Ifs femininity gorgeously gowned
charmingly beautiful femininity that plays
the stellar role. More interest is taken in what
Mrs. So-and-So is wearing than in the horses
and equipages. This year's "Horse Show"
promises to be a fashion event of first magni
tude. Society is faking unusual interest y and
judging by the many afternoon gowns and
wraps we have sold for this occasion, the
matinees will be as brilliant as the evenings.
7 HOSE who are not fitllv prepared for this great society
event, and the many brilliant social functions that will
follorr. will be greatly interested in our superb collection of
Evening and Afternoon Gowns,
Wraps, Suits, Waists, Millinery,
Lace Mantles, Garnitures
And All the Other Dress Accessories Womankind Requires.
TI 7 H, of all St. Louis, are the best prepared to serve you. Our slocks
' ' of high-class apparel are the most complete. The styles we show
mre the most authoritative and exclusive and the prices we quote are
incomparable. Grand-Leader is without question HEADQUARTERS.
fEADER
Grand
jtt&$azJ&tGi?
Fastest Growing Store in America.
It-im; of turtiuiti b! i. tliaino!ia tom--ltins
I'll tosle
Kai. Sir-. A. II -link tiut- -ver pink
alk '"iuny lac. 1rtht and Kiilmpe of
p-l1"I I .-e.
Iv. it'll, . Mr- Lilian -ISal ttf-r toll
,.-r -Hk
ltt i i'ij :rac Yll ctp it i-hi'.e.
i'n nili'mtlt i.,i .-hl:Tt.". .-n-l--i ig---i"-t
- incled la
I'ltl-lin :it:il point I-: dLiPl-nul".
iiarcti.erer. M-st i A -iint- i:-t ni-r
::t.irt. -, k
Kr-i."J Ml". Alma Whit- iit oir blu
Mlk. d-folti it . Mil.- -irtll-
Kttii" AH-- Jul i. -Whit" Lit iiil!
tut'i pink -,1k
kt?'. .'Ii 3 I. -! 'a t-1.1 i i.ilini:
in taf- antl cMfft "
Sxlle i KUlll.lt.
I
Mr" llnrti - Wli:i n li'un!-
tt mull i.lth U. .md jr.iri :r.atiiiit".
K-p;h' Mi- 1'ti.irlt" il -Etii: lolle.
with blu r.Hiti.' ..nil aill-i.it.
Kieh. Air. Theotlur Whil vrcrantli
ainl V.il- a. inn-" lar.
Iii urn .Mi"- Xt'IIe t'd ro t'ret ii-
, I "hit. v. ith iniint lac ben ha
Ki-r r. Sir-. S I -Pink lk m ill. -n-k
irioit
K- if Ii .la! t W'ii'.- 1. ttir
ONE OF THE QUEEN'S MAIDS OF HONOR
Ml !-"" -Whi
, i4. if v'-'-at- ""
Mr Y
K -hlfr n
lrnr-W M-c"lt
Vl tO-ta J II -!njs "-t"- it. 1 lrih
A 1
an -
li
ItCC
t . a f Wtr- IIV
' ' j V. -
. Mr, t.l.-fc- fttTl.'--! r
, li
Un iloa-itrtw Whit P- w
- r. !- ---o wltti cair.'t - of
; rc ibta .!'
Ui Kathi"tan Kmbrr id
-- M-t .T.X "etor e M'. ' r
M . M-' IV -i.-i W"'
A-iO . ttir IrOflrt H'"
. in M - K;hr - ---a ia '
,-t ." fetatk laSeta
'-, SI ' f B hit- tat'ii
tt,5 lac vilr. hi" i-a-t
rollar of wry axaatt on.tr.rt
si'iiaun Ml" llth-Wti!te rr.-,-'-v
.imrlfia"' la-e
- s. All." H" Wi!te 'a.- . i-
. ' M. Eltt-Pavl Mu 'as- ttft
, of rblflen r-I !nn nit
. n Ml. IJl'.te A M! Ill
ff ti r "tiu ilk. trinmi-l -
.t V.a rf i -Ab" --J"
.i- .r'-i: k '!! -"" T - r ' '
Mr -"'a'-ie- i -iMalle p. t ar !
. - '.t -jihlle an ajin''. J
t -i
li-j-tt!'t
.lr KJanl 5
j"--t 'lu3.t
i Mrs Je--XK-c-e ci" -
c c-f f -rpe te Prt -r taffeta
j" "Ivt Est.a Wltate "t.V trs-
f rtaml tn fml Itj- t !
1 1 j s lln liua-Tt K. -Laoi h . -
- T pont Vaee Mtfcl -r-l carcti.-"
- t Mri Mri- H ivi--- " ' " 1
t i ' ale-T-ier! (e ar- -
t . v:a- a ad dtmori ftnarU--
- "ty Mr. A. M - Ret-.il.- j
-v m ivSitr il rnffle i f t,"i T
J I :j S'l1" Xart-OJJmtra- -.
t "r-jil "-: oTcr c'a-aroaii'uc .- a -il
siiCs
tf-jprii r Mr G Black irts a .-
Il-r .-- P7K-e" f OjiriBii! ir
Vi i H-ui loe .a-r c n ,;.
Itatnlltoo. Jlrr J P -P! Ms.- errr
,.- i--. . ami ro- r-oita' tic
H-fzr1 Jl: lawaa Tir. U - ?
, ir.vet sira'lur of fT?
-IdTr. Mr, Hxicrtir POifV ?r--.-
t rr Mti of Iter ar-l Jt raParit-3 :a
r t-r'' "" eUe-a t--"
j;.----.. Air. .. W -iMia P-n5
IKS!fltlaCS. i
.laiiaMlaV -
. a)TglBaiaiaiaBlailiala.
Vaafialiiiiiiiiiiiiii.
ra!.Nliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiia
iHHv sHHiiiiiiiiiiiK
.tfNlB .-ajliljBjljljljljljljk
H t; 'siNiiNiiV
iJlBaarV4afaataNal
mHi
. - r "i Tta-a aT aTga-aTaaara-- -a.--l--
-aa-ra-aaBaa-a-araV -fl aHlBflHHBI
NHHHHi .r"'tn5ilallJlaVaaVaaVaaVaaVaH
Niiiii1 -MNViaNliiiiiiiiV '
-.fcv'' A
i OZ- a '
a 1 lv v at " r
v & ' J? . :
" " - " -&x0& '' ' '
I- i?-rWaPBf t
' ry-a frt. w
at ,W1 A aa -ajLOf Wai e NNN
I ' ''-I'XZM
JEaa I'.' a1iNliiiiiM t
"Vi.
I.. Paii-re. S!r. W E Black Bnis.Ii
v.d. l-itiid of molr; band of pearU and
rttaiiiord"
I.titirt. MI -a f - Itin crepe and Va-Iii-
i"iit'.-.- line.
L-niuii. Mrs Im-Wnlt chiffon cloth
and Life; .ilamoti'l.
Iint-a-if-. SIS Jlalt'e Prirn - gnivn
nr i.ntpd-r i ret", aarnltur of velvet .it:.
Ui .
l.I;irt. Mrs .1 Point lac oie
i hit. -ilk: lian!.d
l-t.-J":. ilr. E Wh'te mousselln. with
lli.iilti.nfiotinc, .....
I fhim-i Mr. I. .1 -Black lao sniro.
tt.ii. I:.-! -.iitl' Si' bin vt-t: diamond
nal p- arl ..rn.in.i-nt.
I..'.'k. ili-s I".or:i"". flllniville. III.
Kr"i t h S'tia it ttf champagne. ct.ja d
I'l'lT.t-
I.. n. .Mr I-'it-l H- -White crp d
PI in- ani limy tic
li.pp.-i ill- la.tli.in Pal Hi. cn-p.-.v.
V.il.'.ii-l'll." Lie tlt.uni.-e: apild :.t-k-:iee
.m.i itimiatur.-s
i I, U"ll Air- i Kir'" iinii -aiia u
i '"lii'i." Mr- A Silk chiffon, taffeta,
i I white lat. ..... .
7 i I i.fiiian -Mr. . A Black Brusfl"
i j ii i . pil.it -. o'.tr priinroj-c yellow. .
I p.ift i ! it'-"'. t.aiv black lac, un.l y. I
j I low i.li t. lart tiiaiiiitn'l an-i em-iaM
-ut hi.--.
la .in- Sir- .1 I: -Irt-.!:i h'
l-tii pi 1'f-r !
M
erii
Mooi; ill.- pHiiiil. TurU'tl-fe
bli-'k ! 1.-. la "ha.
SI. .oi. .V- St. n P.'at k , Ilk.
.M.ill 31 ik K.-"riitni .l!k. iiale pltn
n : ! Ij' - yuk
Mar- iii- ,:.iri" It - iv irl -r.ip i'k
ut .1 1 1' -
SIM.- M Jil'.i of Xn .trlfsii-Ini-pt-r-t
I i r. I. fc-r.-r ttf . r'tiM ill-.m.
ir''ne ' .i "i join: d'AI-wtin la-1.
Math, .it MS- Matid"- I'lnk cnlffiia cloth,
.t-at'itl' -1 -l'.-r ap iii.iiia. plnlt rt-"
it.il-. M-- A P.I.'.tk Ircv ro!-. Marl;
.-l.k l-i
Ml ' Mr II -It!--, if-; lr:h la.-:
.I'M. Tl' l- I .a .11.
j St.M.f Jlt Mima E Iv:vSr ehiff'.n.
I tr i.m i i'i ' I'll Ihcc
j SI Mr- J,piin St -IIai'loir.
ct.-tt.ni. 'f '.f'!!. t-i.-;- and hi... k iIt.
Ma-iK- AI j-ietiS-Bl.uk tnt-rili.r-d
r..t
Slar.c- M... Ktfh-r Whit chiffnn rlotli
an.l ia'' l-r-.li iioint iat
Ara ISnr -'Irav -III: and pon-
Stav-. Sites B'-atric. of Xcn- Orlcan"
Whit ..rK.indic.
.Martin. Sits. T A. Black net ovr whit
cliiffoii: pompadour "inlle: liertha of J-t
and I'inl: -suial; tilaniond i'ndant.
Slauutel. Sir. Joiiii J. Potnpadour mult
with i-mk niet; i orals.
illtcitt'll. Vivian White mousseline with
appliiu.
itir. Sti." Xcllit While lace rob;
cor.il". . . .
Jtltehell. Alts, la P. Whit brocade
crt ni'tt blue velvet.
SIiltent-.rr. Sir. W. II. W tut crepe.
I Phlr.e. Inh tutlut milal!!ors: diamond
prav and eorats
Sliirrv. Stis tlraoe Pir.k orandl and
ViU-neientifs lac: t.trl".
itoni". Slr. T fa. of y.iir.cy. Ill
Wl.it Iae ovr wliita silk.
SI .irtiii. Sir-. L Sl.-Piimpadoiir nt with
pink ros.-. whit- lace; pearl.
AI..II. Sits. . I" - Whil pompadour mntl
r.minil In tiieiitc-r n-". laiendtr sitln
rn-f Oil th laIItt.
Mier MS- fvst.l!" IV. n"h I'n.
Moloni. Airs. Ji--a'tl:ir- Whit crrp d
( .line. ttni"h.. of Mat it irlvet. l:enal
i.'iiM' lait-spanifltd SkIp'
Sl!n. rr. S'l.-" Sin l!!u rrep ar.d
tt'lt h-i-c lac
Maitranjc. Mr.. J.ph -Itot:e.t twli,
and la. over ; Ink taffeta; eonil ham
Stotr-lifll. Sti- 'lh -Pili-r-pa:isid
r. t o-i wi't. iftk d i.ucp.-m lice.
ro. i p-'rl"
j MiKiell. Sir- ii P Pink lac- over pink
I i!lk: c'tmii'ir. of embt-e.l la-li riiiSm in
Ip'tiL a'nl r I ni" i
Slav. .Mini Xn.i- Itlaek t-r'li de Chin,
d.ieidl;: i.ir.k rP'Ton. m-es.
Main r. y.'.'P Sa-ali p.il p.itll. mini,
witn pint, ci'!! ard white l:n.
Stol t rly. M:- J B. Pal bin Jnlk sau.
Jtah'-i Alt1 .l.n-t.li -Iiiipiirtt.d rol." of
!:. built ovt-r ye'.lnw silk, tou-h-a -f
tilt a.d hti"1oni" dlamotnl eiirj-as orna-
tllllt
Stuitls. Sir- K nfXm Y-k - llli.-k V--I-m
p ii. ;iim lae and il..ii:i.::i'S.
Sto-ris. Ml. PJoratH- Alice (.:.: taffeta.
I r.l.lte la ...
MoirS'ir.. llu. xanei unit "iii; mini,
with V.-iit-retenr. a lac ard blue si-h rSb-l.-n-
.Mtnri"..n. Mi-- Bolvrta Wt.il Unit"! .
la.. oi r a.' -"' nk.
Mij.,. i
tl'-.l la
SI -l-a
Lp aii. I
5!."
kr,.e ..
C il- i
Mlt.- ,.
rr.!. -I
P ni i ,
Mc
:... A -Pifk itlk with rrhlt
.. ..-...,--.. , : ..vr :. .. .,
'' I iL"n or i-ertralia. Ill - .earn- .11 p...-
ttrl 'ill tl-riillaf -ahlta. ... II'""". il..-.
M. Pardv Mr Gib Tt Pa' blu "ilk Im-pt.rit-tl
sunt!, trimml In lata,
Mrf'auslitati. l.indii Blue tind rdre.-
w'K. mbroiditl ehlffon menlr".
Mff-'tkln. .Mr. W. X -Black vrillni;
ami la", ita-.li. of pal Mu
MeJIorr.'iv. Slt I t !own of tream
chlf.'on lod. hfHlie "f lifai. :inlIll wltn
Vfctt pau tit ol
,. - r " i ovr pink, fr.k slipp'r. rlove-a and ro"V
I!; Vlila-,Wh.t rno:i.tln ' SI M.,.row. la- ta Wbll nt : ore- -.hli
,. wit., real Vn.ti..n ip- i "'L. bithc turam-t tilth chiffin ap-
Jj4 SB Slari-i. . Mi !:.i-I-itti'!r rao.'s!.-;'
IV jf . a-S Lt. c 'I n.-klar.
"" fl. Mtrtl- i:-s .M.ry SI -Blu rllir
J (Tl St-tha f Tti h-t
' ' ! Ma-ar. Mr W II -Whi' .;ik ha-id
plitju
. ...
r'rr- and hifft'i. ro lac.
Sllis HBGlXi..-. THOSIPSOX.
Slal- cf trctsr
4 I ii'.-oi1ri motif, .tlarr.enil.
MaS.n. Sir Ior;e I-G'i,.-n b:oan
i br -ai at. i arhit iat. lnh .,f lac.
.' 'd ' kLite
.liaM-l lira ; - -lliaca- Iara- Oler
!- i ... joi at.d whil lae
SI- In Mr L ira -black 'k t hlf-m.
.-t irm. .:-.- rtrairic 'loe;t. .
i::..j. i'- I:t-.ard V Whit ttj-ktt
B"4 i ' lr:-h ;-int tulrri; . orna-tr--r
- ' tM nam-1 asd ilinv&nil
V T-.a. . Sb-a .rr.c K-Pal- b'.n
i: i- ? - ii..I la,
M t -. Mi V - Black er.p atui
r-o'-t M,
M-! - r Mf Iaial BU'k it efi.a
:,k tr.- .; of Mck lar
M. .! x iii .Matt.-pI ;,rk -hlffon
ivar pl- a t
AI-..M.X ill. Slaiiea-lllu ehrf,-, -
Mt. Mr II W -P-rl sray m.iTJn.
-r ff-f. 'r'-tr- c
Ma- in Ms a ir llr.k ifa-eor s'.tk.
Irl. ia.
"tin- . Ml ii-iaittt XII rrri
era;- trth. of Irish If.
JtuIIiiT Mr? s J -Whil o-atandi.
Ttk ' A;ncir.ia
St.Ni.it Strs fr-o'at r Broc-ai nati-i.
n Tj'-i .!coIIe tlja ;oi
Mar Slr-a. II p. -Pal- Mu editor..
yoke of ihlt Vnlnciarne. pl-atinc. of
i.k
S:cirtn Sirs W It Blu nt over Use
ik p .-i:tl yok of whit n
SI-I- M- H V -Gray n-itlr.. tahi
PP"J al Nj ttimrolnir
S1aa-o- SI!. Alty -Whit mult ar.J btu.
S'.io SI la S-Iii White i!k and Val-r-'a-re-.
ifcc-
Mrh Sir, Hr.ry BUi-k :la ta vlotei
iev-:arn'tur. jv ;;t :..
SI.-en-r its St- fait crej-e de Chice
a, pots: lice.
En sla rid Pink
W -Grn t!k.
Ait ilium
ar a
M.iFar.and. ?!-:
black d'JiLt-i-" lice
SltGrath. Stt- J P -i". hit mull and
Vaie ir Si
iieia-.iii! Mr. SamaiL of Fort Smith.
Ark -Gray r.!k leited In black and whit
r rt; Jet ornarr.-nt.
1 StcD
Xi-s. rJIna Whit moaaeine. Valcn
cii'iiue. Lie and vetirl.
Xandniin. Sirs. liatold. Black f.l!k. i
ltiiir". Xaudaln. Slr. Ilaroid Black chiffon
cloth ard bla k lae: I-lulant of earls anil
illaniond-'.
Xui:. nt. Sir. Byron- White net cover-d
with .-ill i r MKin.l s. b!a- Kitln rlblmii gnr-nituri-
athl meiialllons of lil.uk ami whlt
late; tli'iir.outl necXI-ice antl heart ptiidant.
Xits. Sli-M IMi;a C ilnusscllnantl VnS
Cllelt'lint-S lice.
Xorth. -Mrs. E. P Sl-tcor crepe oier
ilk tiiiitlr of TrSli Lie- iarS.
X" l.-tui. Air", blench While embroidered j
chifftm: n-arl iranilture: ilLimoiid in-.in.int. I
Ni nn.ni MS" White sHier-spanKled
rob-: pink ros- K.irnltiire: coronet of pink
rn.-"; diamond necklace.
Xli-bt.Son. SII- Halen TelbiW crep;
IrSli '.ice
XoLui. Sirs. P II White silk mull over
"Ilk tafeta. ribbon and Lie sarniutr;
d"mitr.i!n.
Xoi'.otny. St!a I.tK-ll Whlt silk and
VaSnoIenn" tac.
Xapi-r. Mrs. IL '. Drea-den net antl
riunv Lice.
Xiitw. Sirs. John V. Y!lmv irept, d
Chine.
XI' hi!."on. Mi." Whit mull and lace
cii-tllllie.
IF $2i-2
' BUYS A
Mms Ctstea-Mait
SHOE
HIUV PAY S3.SO
WW fl Elsewhere?
Alt vtle-all leilhers
ail size" all wbith".
NILTSMIfe&FraflkliiAfi.
or.ekii. Sirs Elward J . of 'lav-ton. Sto.
Pale-bii: el.k and pt-irl-.
Oat'Ien. Mrs. B'n Jr -Krt:cii swli over
whit' tlfc; r-i'blii trlnitnini;..
i-Sne. Str.. .la A. Shell pink crpe.
duel . t.i.-e; il!;imf.l.il".
l!!tlv. SIri. G. B Pnl-b;i: crept, and
la.-.
'Kl!li. Mri. SI. B Black lac rob
with hi:" k v !.i' ami J"t. puimp of point
la-'" tpaicttlti p"tlailt
i-ieai:- .Mr" Edward .1 . of Claiton
Pat-blue cr.!ffcn cloth and Ciuny lac.
0'
silk.
onn!l. Stt Julit BLick pan!;td
rot
Mi Xamara SIS" ftorenc Pink mull
oier sa'ln iir.d Valenr!r.ns lie. :-arla.
it.-fle'.Un SIrv Prank Porter Ecru nt
atid i rt-im lac.
ilcAulirT" Mr ta:. V.h.t Paris moua;
"ehn .tr.it alrc1an-a U--
Slriiujd Ml-" Elnor B -P-lnceiR
l-i 1 ir.ri -iln and VatT.cienre
SIc".l Mr William link ailk .-san-.11-
McGInri. Sir A. -J Black -paneled
rof" ...
SteBsrnv. Sir Sam I-ac rJb over
aunt, diamond.
SIcBritle Jtr IL W. Whit cMffor.
clo'h aci roa- )tnt Iic-
Jtrtntyr. Sir. E. Whit rri nus-
XtcBurii'v. Sir Sam Bfd White lac
nd ? rt.
N
Charle-
-Whit -atla
Xier .- Mr
aitd roe point lace
Xar.i:. StS flora Blu crepe rt Chin
over 5llk.
Xlmycr. Mr . J Whir orrarall
trd V.TJ-ncienr.ei Lie . ...
Vutent. Slra Oi irS-W hit nbro!d
ril mall with Irish Lie In rticna; Urife
diamond star on tti cor-cc.
Votta. StS SlaJ-1 link pompadour
re's!!. jrl strand, pink aatln clnSt.
Xorth, Stliu" Su-an Black tat rob ovr
Black chiffon and -ilk. SArI.
Sei. Sir. Ajg-i Black r'.Ik aatf. dU-awenda,
iT.'.MI, Sti-ia Kath-rir. J Gray
wlth I.ne lr;liJi.
tlrifii. iti- Xeomi Polonl.il .hvii of
r-ari-whlt- s'lk. trimmetl with ro mlnr.
Lit. !..r.'.- o'liirh ..attitr fan. s-IIpp-ri
ti :n I -l-i!'. to match; dlin.ornl un.l pearl
ori mifiits
1 1 Brl' -i. Sli. Iara -Whit net. ovr bin
"ti.. i rimmed in VnIPt:er.nee ijc ar.d
ti ffon P'TiK white sloi"a
Ilrlen ilia. Iren' tll.it k net. tilmin..!
in rlhStii etlKtil rufft. of faanie material,
low ei..i-- and Ni' Iv.; Ions IJa.k
kIhvi. Arntrl-an b.tutl .
fiBrin Sir Con-Pink broadcloth ar.tl
trSh point tic
ft '.-tlloian. Str A. A LnTr.dr or-
ilnil"
tUt-llly Mtt Acn- Pir.k bmca'a, n
ro-es and ?rn bm-a; whit laee, chain.
cf p-ar.i and j-oid
f'N". I. ilr Mr.ry Dreain ;. ovr
Anirii.in beauty silk
j'tlaltoran. Sir" Anthony 11. Lai-nd-r
and whit- silk mult and lac; lai-niler
sa-.
('i"nnnll. Slra. Rote-rt Drevlen mull
oir plik -ilk.
Mara. SIri. Joaeph White radium iik
arid lac, srold n-ckluc.
Petti. Str? . D Whit lace rot ovr
wh't it"K
Pfeffer. Str G v: UUek lac rot
over s! l.ivnder ill'., ttiarnond orna
rnr.t pfiff-. Sll-ai Clotilda Whit lac robe
our blu -t!r diamo'iii nklir.
I'eck .Mrs. John Adam Whit orffandl
roS-. hand embroidered. trlmmtl with
VaSntJenm-a lace. eliaw lv.. whlti
un'Iried kid Icvei. wreath smalt pink
rnees tn hair and oi enrstace. dl-imund.
an-3 f arl n.cktac
ivrry. S!r r"orz W Whit ehlffon
and Bnaif.a.nce lae Ir.irt. I rtha of
paCKli Iic ar.d c-ibuchon pavarl. p-rl
cf'tlar
Paamor. 3trs Chrt-i H White moias
elin chiffon enwn made over lace,
trlnnrad In S!ejilin lie banda.
Paul Sin. rrank LctJSt- duch-i
aid point Lit IT-Incese kc3 oir whit
chiffon. :arl cirdi.
Pratt. Sirs. Alfred J Liberty satin, with
laee otrira.
p.'eff-r. Jli i Stalvlaa White iTlnceai
lac over rruarahroallow gllic. trlmrn-d ta
bihy Irl"h. touch of cold jmd Ulamon.l.
Pauk. Sirs. Hnr' rnbroltleeil rown
cf blu cloth. v-t of lar-
Iarkrr. Ainta Chiffon mutt, lac trim
mine. I-ker. Sii-i. Harry C S"cl: chiffon
la"t.: pear!" and 5lnvnd.
I1nrfe. Sir, i. S White crep di
Chise awtr wh:te taffeta.
Pout-on. ?.trs. Jennl il. Wlilt Jlnt
d'e-prlt over Milk. lar Iwrtha.
Prufroek. Sirs. Harry Apricot ehPf-ti
clutti. with !iii-t of th sam- "itade. point
lat i-ariiiMir-. net klact- ami fleur-de 1!
f.f diamond: mauve oreliliS on the. cir
SMCe. Pflaaer. SIr. Jolin SI. Whit embrold
ril ehllTon.
Plekl-.'. Sli.- Panita I- French -own of
bin- chiffon, pompadour -arnltiiie, chif
fon snsli.
P.ijne. Stiss St.ittli Itliit, crepe, whit
tact .
Parker. .Mis ten' Vetlow cr-p.
Paul-oii. J nn t: St.- White n'-t over silk
I'ayne. Sir;. S G - liln-k-dottett nt ov -silk
taffeta: Atnerl-iiu beantb".
ItckleH. Str. "lia K. Imporletl row-m.
whit eitin and lac.
I'lachm in. Sirs. . B. -Whit .itln ami
Iri!l point appiiqiie; p.i-l. and eonils
Plant. Sin Frdrek '. if WiSnr
Blu i'lk. with point lac- sinilture mi tin
-kirt ami l-ndlce. th Lerth.i touched wllii
pink; dtamond
l'tiiuu-t. .Mr. Erncat- Wiiiti itit:.
point lac: niln'aliir ornament."
Pli-kle". Stisi P.inlta I- Prmeli -own tif
franeli enp tl Chin vi r taffi.i.
Pit kt.-. Sits, chirlfs IC- Whit- lmifirt
et (ronn: Li. and diamords.
I'Mllippl. SII"h lmra-Pink cr'ie- do
Cl.ln and t"iini lac
ISt niter. Mrs. Gtorit W. of c. r.tratia.
til BniLit "own ' I.irerlck late over
thlffon. tllilnotitl orn.-uiiint
Vtl-i SIbai Slozelle Whit silk tiii
with lac rufll"". American tieaiitlti. i!.i
niontl t-'inliint
Prlre. Slii Sim T Jr -Whit- crep. ap
pil'iuetl with funsLi an'l drt.ip3.
Qulnn, itarje -ha-npan pone with
ihad of l.tu. American beaut!
Qiii'-nb-rry. MI- Huran ; . of Cr.pei.it i,
Ind -Black "ilk.
V'linette. Jlln Adl Whit s'li"3 mutt
and V.ilencl-nn-" lac.
i.-ilnft". Sirs. 5. K Gray and whito
silk .iriti lac.
Blnir. Sir Krarik fvari-Kray dutt.i'e
brth:i.
Itud. Sirs EiizaS-th Black and T.-ntt
silk and In
Biordan. Stl Kathryh pink ehlffon.
pr!icK; la-arls.
Biordan. SII- Celtit.-I.ac rot- over
canary silk, tliamondi
lla. Sir William J Pomsidour "Ilk.
whit ehlffon j ok, pearl
liete-r. Stl Aljrtle MSirel rlotu arel
whit silk.
Beb-r. 3tl. Iternie Whit vollo and
crejt da "hln.
fteir.hotdt. Strs. J W -White .ilk m-.'I
ovr pink lik. Lice lerth-i. ptart n-ckl.ut-
Sehur-man, Air. Atari E Black ilkn"t
and Bru,-S net. Amt-rican l-initl-
Sttin, Sir harl II Cr,im er-p-;
end luny laee; diarnnntL
S-.hulte ill, rrr.ma Blaik hlff'n
Bow-n. t!co1iete. laiender -.i.'iv.; orr'ol .
Stlnd. Sir. Eu-n Xestor crp, haintl
painted motifs.
r-tvena. SIlss SI.irth.1 link chiffon and
diamond.
Both. SISs Aminda SVhtte nt ir
whi:, cirtli of pink.
Bella r. SIS. laiuU'- Whit chiffon .lct-j
and ro oolnt lac, (a arl necklai
Bichirdaon. Sirs. Ghari Pompadot-r
silk and IrSh lac.
B!vr. SIUs Jeanr. White r.t ani!
Valeacinns tac ovr pompadour silk.
pirls.
IU !is OLvf White roh ovr pink;
diamond ornamnt.
Bae. Sir. lad ward Ijc rol- oir
whit.
ltlvtrn. S!l- Jtann Whit rt Vat-n-clannea
Ia- over !:
eclnbolaat. Mr. J. W. Whita point
a
li
..
-J,

xml | txt