OCR Interpretation


The Carson daily appeal. [volume] (Carson City, Nev.) 1865-1870, September 11, 1867, Image 1

Image and text provided by University of Nevada Las Vegas University Libraries

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn84022040/1867-09-11/ed-1/seq-1/

What is OCR?


Thumbnail for

CARSON DAILY APPEAL.
VOL. V. CARSON CITY. NEVADA. WEDNESDAY MORNING, SEPTEMHEU U, 1SG7. NO. 101
THE CA11S0N APPEAL,
Dv.ly. ! i-iot-.dr.TS ICuated.l
-r.v
IJOSSINSON A- l!licr.!.
u k. :.- i:. u .b:n.-:.;.
Bef i n .i I'. I! , -k BuiMif
la. J. i.ii-i i K li i; .,; .
StTnu.l Stre. .
")aa V-ar, t M i
Si M'-'ilni ...
T':r- V... .t!:.
).urrii i ;: ::,(. l,r . (
lt.t. of
F "It I .
t Hr- 1 I li:.. .. ;
l",'i -ni - ;:-MT i
p,.,r..-..,,i.-t..i.. i .
Rant'l'- I I- . - . i.
r. tit..r.il t . .
!'i-rifi
! .r Kayr-a
-1 ..... 11
1.1
6
n '! r. i r ..-', ii
in;i ;
ii 1
. r It--. .. r i n-nth A
.fu.-:,;. a i. I I.- mrt-.J
FUEsnun
Miop.n ('arfu M r t, ;pimltc J u
lice'. O.l'rr, arson City.
i'.' iri .It .iriu, t ip me on l,u.i.i?.H .""fi-n-cie
I wilt, ft;
OKF1CK Oh' r)ST.3LK
uf riM'n 7' ;.,ip wili - I-lv a tt. -tii.ti,-,.
iifll- r nr at tin- f ii: i.i:ui t.:i tile iv i-;lr
n,l f t i. .ti.,.f.
aillMf R W. II 'l.'.l V
"ZXTE W
AT GREAT BARGAINS!!
KITZMEYEKMtOS.
MDDLCRS,
A VK UT RRCKIVEn I.ARdK
II
MULLER'S HOTEL.
rt "Irr. t, i.i ! nth . T":'rd,
CAUSOX CITY, Ni:VAIA.
COWING k CO.,
HOCr. S1C.V. CAKRIK.K
OUNAMEIITAL TAINTING!
rAUstix ci i y. ni:v.!,.
T;!: rt f-:' ;v!: i t.- .vit- tu;1: Tinf
m -l:..-1 . ; -f u-.:,- r.if ;.'-i,- -i t nr.t.
-f ! ikIii:. l! it . , . i , i ? . i t x f' it
II in, S'.m. -r l"iri--i:H Ir-Vl-. if 11
t'i T-;l.-h ".' I X it,":- I'.'iKt- nil Mi I ; T:t w !l t:tlif
e -.t: -t.-T. '.. t .. , .,, , - , v u i k li 1 1 r ' t v if 'i.
It tii -: - f t: im 1. f ft:. -. .:. Ift jr.
f.-oii m
Tl. l...f .'
tn'fM i ' i . -
-- i.
tri' tf
- I.
''i- it. I IV f .
.lit;. Our
f I "-.t!.i
I l.'t.I- Jtlll.
rarsr: r:ii :i :: t rttir:::
GE9?wa2 ZSIIOVIGH.
FRUIT, A.NUTS.
VESZTASLSS. V CANDIES.
Toll .5), Ciirs. Pipis.
fr'i : ;. .'x.f f...-n C:i;"tii' br Vmt
t - : it I -:.--
K.r- i ir (;..' rn i x- ! T--t i-ti Frtiit
IW ri'i t ; l f r f'r. M-.i r . I'rit ff-
r.t i i '-. A ' ;;!; ! ;i I v 1 t t'i ! .
r. - -, -I:--', it,,- . ,lr .1 K M -
tr :. I'.-
FP tor WAT AS FTR KIXE
ih v ri ,n i ..!, .i ;i i'l.m--,
irin-t-v II i;-i -r ; r it,-- -i';i. . -I.i
DUTCH KICK'S IISTEL.
KMl'IKi: l". TV. M'.VADA.
rrH?. rtii:':.5'i;Hi
1 III- ! - ll .f-'.
TIlUll -I I I I it :!i ; tl,
I-1 ir. l:"n;. i'i it f "i. ii '
I'l.A" tl I"--:, a-i I 'i i
it ll..-, ,J lu-l t n ,r;:ij ;.!.;
nh iiiviv; i.niSKni
tf;i:;v tik- t;
i. n l. -in ! i'ih
I i ! Tt:-r-
W liter t"i"i
i 1 f .r lit
II I f. US j.. t.:.'..I.
fra !i t.
Ac'i ti hr in 1
J i i"' r -fi i r
nl n- :t- r .'i-ry
fl i ?l i n : i i v
Clrk ..f Mf'
y u ;i" i 1
fcr u ;h j i' v i
i tti hi-.- .. l t' t
-i-t 1 tii -
t i.nn'' I I i i
in c-j.y i
n t.i !- x- i..
t im -MTV.. 'I
v.tui'i I1' - u-i'y;
v , t v-,-..-.--lV 1.1 A.
(.1
. ,t:i
f. I
1-1 -
:. I'Kri -t ii t "f th 5
r r M i'- N' vvh. in
irris'.v, -l i "i- i-'Miti. ii-it
-' ri th- f ih
.ii, : Ih- -r.tt- da
i . i 1 t -iv. tir i i .ci Jii-t:!
iv .' -v i t"i-1 :i:itiT
..i t'i ? 1 .1 I . t!
-T m i.. I'l f ! lllf C
-A-r'ii -a..' i.is: titfrfin
i ti, ! ,i i r!t!i-
t" : h .1 Ti. ! fl-
i f ti lH"i!ff l- 'f V-'l
JI-' 1 :f ... 1 ,,'it .f Till-
'Nh. wi't.ri ;wfitr ilrv.
v - " j -i i-Mf t Tit .le
: -I ..u, ;l ul ii; t the
IVlIt 1
Irfivr 'Y
f IT'HtrM'l : tn-; -1 . .f tf J : ill ". b-
tw 'fl T l ' i i T 'i " " i ' i " i " i - r i n I t n '. I -x-trn
-T'i-If k 1 ?:-.; .. V.. t'M.;! '- iie
m fi N !' 'i : '(' ' t "-l ' it .v. r!ii!rMi,
Albert vii ;-:-; t ik' mt If . -t'rrll' bor
frfrt-rn i- .lit f .r i-..:. f :;,h ti;C aiiI
rt r irf
Al VMn-'t'iT -l v ti ti( -1 .-: if vvi fait t.
t'ji-wr 1 t.i-w--i T i i:4 ! i; ,nt (,
f -i.re!, th p: t i! j; t ik it-r 1t
i i r r : r j.r.tjfl to nor
..-,;,!... V
;iv.' i tin i t r v h-iTi I. n-i 1 Th Srnl
1 .. f. -f : f i Ii i hi; f rnihv.
i-t. in t i- i- f i-nr Lit J.
1 !:. t i.'i'M:--! n r ---T-rt.
"tri --f" ! h li ; ' 'U A II CLEAN" UED..
A't- t ill II :t
ii ;r.
v 1 Af.
(!:. .it til t mtj f flh? Itv
r'var- '.i.'.tt- fl. r 1 :t. i'tr li l t .
OlT Ut Citi.
M. Ki:Nfr:.)
Pi ; r:-tc-.
--ff I., m m.
POSITIVELY
SZLIIXG OFF AT COST PHICZS!
nvtr, i.rr my sT.r.F. ti ri;r
'T.-r! .ii il.rt ii ..f , ;UTnfi:, I will II
IROVISI0$.
FU3 OXR II HOKE,
T
Actual Cost lor Cash!
All ktuil, ofC-owl rciin-T!-
TEAM HARNESS,
Single and Doable Buggy Harness,
A Urge teirtuint i,f
WHIPS, LMATHEU,
INS
SuDDLEHV IIVKDUinE,
tri i.V will l-. .ij AS tr'W AS THE L0WF.ST.
-.i t ,:;11
a LiTTLK i.twi:n
I IH
Tm? roiTi.p. p-i..Tr nnrfF n?
'f-t rv l.ik"ii liv il..i!i-Tti.n!l. li" al..
Ii:.l ti.ii- ut i-uMt- fttT-.n- mud
lite Le will KI4.I t.isr .11 hi- frflMl.
TIIK. KMn
r lar . an.l t!i irt!ily T-utna?l.
TIIR BROS
r. ft th t iu.lity anil m ill alvay. t tejit in
iol Coy.li.hni.
THE KITriIE.
n; j.!i..l with the HKST C.v4lKS IS THE tlATt:
TttlK T.1BI.E
wilt tfrr.tw furtii.liM a itii all tlM-lnxaririi tb.
mat V-T aT. .r J.
TIIC BAR.
pl-n'l !..-j.fi,.l. ut lt tin. f;ett Irarit1
. HIM.S, S.Iliim: mull li. il..
Pt -ft v: vf 1 f h rm irtV. .'in pr;T,,
l.tt .1 . I -.t .1 .1... 1 ..( K'.i., .
c:oJ Artlcla Ewer Mil SM Before i n r" "i i 11 tli- .:-li.-a in t!ir amrli.t will l.
f 'Iltl-l !llT.
SPECIAL yoTICES.
I. O. O- 3?
r..t- t:KUV Vt:cM AM r-'l'KT't
1 'llr KVtMMiS . li-itli- Al
nttiiTiir ISTnarifa g h4 tTNlirr are ct
ti.allv li.vitr-l tlrt4.
A. T. TATUB.C. r.
. nrr?irrrw frrite. ai!it-it
i. o. o. r.
' JV.rt srrtr.iml!r to nttm4.
Aiwt rr.r Xi srrz. -r-tmrr.
I. O. a. T.
ratoa Loalate. . a
.Vttct. ftTM-ftlT. at Hall
H.-LAVT. -. C. T.
---- A pan
1 JiETlDA!
V -ii ar tm. tfullv itjviT'l t.. i V. at KTT7--Vr
VHi: I'.Kl . .xia;:iie tt;i-;r U; li-:i liirir
.ri--.-s Hfl-t r- 0 rafl'l hrlji 1-ul t.iiv.
e sti i ..ii ar..,ti .:iti.t, ttj,.-;r.. tt-f
I'.-i.i.-.l II 'i, a:.l ite Ur:!, htiiCo.V
: Arts. ix city, ."V t:v i .
):' -::i;tf
WimM j.i
tl:..
l-er..r hur.ns
rr.ics fTiUE, k;j stem:-:. -t
-li-.Ti r v, p-i f,T it. i?.
DISCREDIT.
-i .if
ALCKRT mi.l.F.R,
fratprleta
WARM SPRINGS HOTEL!
Change of Proprietors!!
CHANGE Of TIME.
T
flkataa.
CAKRTISO TIIK V. . MAILS
AM
WELLS. FARGO At COS EXPRESS
'I'tlVrMlFttSTOVKIi ll.WIXf; l.rKT
am I'lfvi.-. II -tt nn4 ;.-ii J
f. tixfnr-T.. tt.; W1-.1.. i-:i1 th att-liT:n.
.f Tli- i-iTiyift. .if N-ia-b. t ft; i;t in ,lt.
tl.. ui..r tlieirc.tntril T th entrlai; n.. fit f
Dlaner,Saiiprr&I.rekras Partlea;
frt! - ififMT! f'F T!IR KfsITEVT
AM TKNMI.T ITII.Il-; and. ab. all
PIOJfEEK STAGE COUPANY. i "E in.-r .-i : t.iiu.u and
C0HM0DI0US DATES
tli it tlf rit'-t (. r.-n -n.t tht--rjti'" iT'-m
i'-. in ail rl-Hr ! ;niu-ut, and xLjU tlj
ArraMflngth Batli Wtnmmn Car the
ITCtl noSTIlS.
Tt? w nM C'ni'lcTlii'a v-f tb I'd! lie ia re.
;- -lily it.iM-it-tl.
THE PIONEER STAGES.
01 AID AFTER
Thursday. June 20th, 1S67,
LEAVE VIRGIMA
AT O'CLOCK P. ?I,
J. STJ T H ERL AND,
TAIliOn.
r a-idS.1 "1 t .. a-i ! a -it k-i- w I - 12
the Tri.l i - - i i - - fl
'i. ..f Ciisi.u ut.il t.'inr.y tliat a
Irf irm rn.
aa. opf
shop c kos s rnsKT,
ff'.trii il : ! Il., i.r i'i 1 tti" .lu-le Offii,
Ur-li- ; i .. .i -i ; . t- tl, Li -i. T
TAIUH'IN.; AXn KKPtinna.
I . 'i; ir :itr:.:itin pin-n tu
CTTTIMi A X U I'lTTIXU
auto F -r '.tl.: ni ii;'-. ftf
stsm'i:r STOI.K !
tr.,-
n.vilj; lU'r
A ll'n- it.l of Twfnt y OnHara
T- i"r f ! I t'lv ii 't'i-i w rl r-'liirp ti I Ilurn. ta
tn Ki.iT "t '": tin- Y : I. r ir-,.-i .Ntv.
aaf.-tf '"'I ' f .".
"TV. :.:vrA. iv
f 1 i..-l .,: i t
',-f.r.Ty lltre. J
' I.-i:.. ti is n t i.a:i
to 4 reditu I'M
I !er ' .: '
r Tn T!T: ov tih: f.-tatr or
fi !.v l!i mi ".rs: trTio.l. A!iiiinttir-
tr rt t'i fff ti:im"i if , t" tti 1'rlirm f.
il In all ( r -fi h i it "l il.ru :iRiint ani-l lir1-
-I. t" it t itft ;Lin.'. m-Uii rr(?ir
vanrhr! i'liiii fti rH'T;ii from lh flrat pit Mi.
atimi tti notice. t tli nnlntienml, at lai
rwi lTr on K tt 1kr River, i I ho CoODiy f
A'lro'nlatiMnrw
life Comity. Aujr.t 21-it. 1S.7T. aa3
Ttja i ti- t in, m rl y lri, mn:r'-
tliftt my innif h i ? n -tr ri-n fj m t!.e Mtli
list rhurt li : k in ('ir'ti. I litv. t ti :;: -li-T
tl." M. K C! i. tUh.tv .i-i.l ;t41 h
knt ri'. ki'-w hI., fb. it f -in t-Ai t 'tli t.i my
rhur li n l O-'i'itrv. I thcr- f r ca-:r. Mf. j
tunip si. l ir. I: If. p-"ir!.s-. nf l! I ch;i-'4-,
tilb ina'.iu ut'ty -'i i ilm;, ml--,1
ii:i(!iiie 1 1.. of i t;r 1 -V t.J .1 -n i.t.ii , :i. !
M?:::f;ii.L k :mii..
Cif r. PT,ti,', 7 1 f.
IN THK li?T::fT OnlIM' F TIIX H'tM'
!i--ri. .f t!i --t tie - f n .!. i-.
f-T Tu r.in:v .f I, n-ziis 1K.N.;V VN--H'KI.K
v. ( KINNKV.
A-non ifi ti ;li' in t!.tt lt-'ii- t r.-.n-t r
V.'Hl Ju licnl Lti-ttH-r f tii - :ut- ! t i-I :.
141. ii iy -f Ji-rif. A. i. I 7.
Th .fV ..f -.i! st-'i-Vj pT'-t'.m t. A nun
Ki'inry. -l-f-r :ntl :
hroit:l'; i'nT it iv '.-' - n rn I I ! t :'.(!
. th I-.fr'Vt Onurt "f tti it 1 Ju!. t V- ,
ru-t i f l.i- - V i. 4 .n. in .s r: 1 1 r tli C
tvof D mul '. rwt I T hmiw-t tli ? c i i l.'t-l
thur in ti -l.tv v!itiv -f " i v -.1
if ric- ; rtl'ti-r l s'k-h ..-i v hi . f .t
if w'tt.ifi tliif r..ii. t . ..r i -t ...1 .'i4t . f
flMf -II'I'V, t'Mt lt t!n- iM-Tli-'I. W ! I A-i"V
friT, of-."!- w;t!ii f -ity'liiTs -r in 'irv-'Tir v
lefHiilc w-U - ttikn tt-r- i:t fcToiLiu: t it!:?
p H)i-r "f ni-f '-Tili til-T
Tn--!-lflr-Tm iHl.fn-:it ! ry'.T-r! r.-n t!
nint - f fs tii n-"ii t r:;:t im i-i.e-.l t. j !-"-
I-3!l- ; tw- tS-.ti :::i-l -!,? Im-Mlr' i i.:n-t;, -Tl:
ml ."Jt-ltK 1 llnr-"rt ci; il ii"t ittti
.rtnn"-u t :n-e ! ii.ii.tiv r.ii-i .v-.ll. tiv
y..n nul n . . Kirivv ; t l u;tti:f. !.?.' i
An-it r 1 '-". ; I !;-ifn f tir- m 1
f i lite titl'itr! Ivtfn't tii st ,t t'" i;.
mn nrt-'iint f r fr.!-!. :r- nt ?n-r !. in1i i
ti ! liT-rl n ly N. Kit:'iv. fi.r Vi. -r
i-tii nnl i-rt'-riiie i Ur f.n hy m.uA . Kt n -v
ut nr tifaf-ctil niHtiuii : l r ij i.t. i. r im .n-v
litiaiHl rt- ! tty t n Tn tli f ftnirt N.
Kinrjr f.r in 'tif.v t 1 ut. nt:nr I ;itiJ
tiI-'I fr v.o I n -iil'l S '. Kitrwv it v ur
((vial ii t ti - r '-pifii. ni-no f'.Ily jt-.
ujr r.uaiiin m'mplm t-.n ti - ii-r in.
AM y-n an l r .y n t:-:t if T n V1
fc iir nn I n,.wr -;m 1 r itis:i..i'nt n-
i purr !. th -.iil jilii.tifr W ttk- jti'''n:it ly
d fittlT nrin't mi f r 'i I n n f it; l!i--ii"n'l
rialit hnmir"! l.f'f-t :u. '.tl liii iullar, tut'tlier
with ik'.errr :'. f it.
ittven 'i'l"r my l-a:nl. anf Pi-nl ot
!t Str m.l JirliH.ti Ti-tri. t if tlia Stn??
MrTl. i Hint Ur iht O'dntv .f
lfla. tl 14th J iy rt June, in ilieye-tr - f our
Loal. on tliotiaaivl -tht hajodrel mud sixty.
ASD CARSOS CITT
at ft p. yi.
ARRIVING AT SA CR A3ISNT0
at TWs:L"e ot)S sext n.iv
OSct?. CAlt?0 CITT. at W-rarpti t C.V
ii. r. RXt E,
PROFE!STfNAI. CARIW.
CEO. A. SOI REE,
Attamer and Cavanbr et Lt.fr,
CAn CITT. M.VAttl.
OFFICE REHOTE
Tt! - l,'j'i.L Kai dine 4 tip i- 5rr rui r'trak.
tul:l nip-.t l,.f-
SAM. (H. DCSVOS.
Atlarac y atLaw
DSMrlrt AflafMyafOrMs, rnx
" lf r :i C- ntv ItaUinj:. Car- j Ci?y. Nw
!.v r;--?ii! mtf't,tl m u to (m-i r.aT t"t.
t"iit?- i Mat- rtij';:T Ur. mt f
KIC.IITIG1I,Iai aV. niLLF.H,
l.ANK M.;!ITIW;iLL,l
Mr.i iii.i.i:i:. i3-?f
ii. s. ma a. uurr.
THOMAS WELLS,
Atf orey aaA Caiiia)r1r At lajs
A T fYVMl?5lr.n fF ITT roil CAt
ll 'iiM i. 'f5. ii, r t tiiVu jr.
Il mi'I -rt" in H t1 T ir- -4 t Mti.
.. ia liM-CiK-tii- tl trtinlCi rt.! Tlr V'dtifld
Tatitt-. !-t at,---tulatt--M WtJ lr fe.TtrtJ lfawl
tut7-r iiTru-iT-i t 4i -! .
aM mi.tj L. : ui -.n t -.d..!, r
rm.Tll- U-m. 1-t'. tr -f iy it.'-tii,at-d,
Ct-Oir-'. XUiitiC tdtBUe, aiid -a-tWIi -.
-14-tf
X9 -A. O X X X O
IKSTOAITCE C9MPAITT.
Capital -
$1,030,000.
MASON & HUFF,
wi i o i.i :s a i. k it t :ta i r.
i
rsALEsa ix
cnotERirs
rnoTisioxs,
Efiqirotts,
MEAL
PfaASTKn OF PA11IS,
ciu Line,
PLASTEItERS HAIR,
5Et)
MERCHANDISE GZHEHALLY!
Cerser FIaza And Xcssrr Street,
CAirSOM CITY, XtVADA
T. D. EDWiKW,
Alloraew mm4 ( arlav aft Laar
OFurr ix fA-Rnrs itmnvj. V9
.-I AIK? l i'lrrinii. .J H.l.t,
tlii. ;-taf. .r.4 ?a tt:.- t'nitl rtat. Crtp. 1
ratlal ait.lt cia t.iali a. .ft- t- . r'rr.. 4
ht.. vr in ti-M;-l !itirtl.n4 5r atataft.ifa
r"'-'i'tis ' !" I'MTt SlAlIj- EAMitrrT
LAW. jrl-tf
S0TICE F0SF0P0SALS
cri. it i-!:ori!!i. n.i. in; UTrrr ri
' '. tl, Cit:t "Vik" fK.r ia It.. Cam-..
Hiiit-iiar ia Car. Crt. S.vaJa, C.Cvl2 aJ;ca
Mollis
Seweatli Iajr mf 9raXaafcrr. A. D.
F e Tfttirir a SFW flHMIl.t T.nnr tW
ti.IC.qi-,rT rnij.ite ia arr4-.iari'witar.iiri.'t2
llaa all'1.-ifi.aTi...ai ItW tn rh. .Ti m a.4
"..ti..tv 0-i!i. Hi. t a.tT Im Mif.ff i. niwfH
f'lt-t.ii all irt. aiai-ial i. , ..ai y t.. . .nl'
-nil r... 1 b,- ountrat a II i crw t'. ata
r..n-lt t.MJr. t:fr T.rrii. 4 tav-
Titt-tit a.'l .tlMr luticuiarp mjcirt: d xti. obJcr.
l:y i rtVr of l!.. E- arj.
JI. J. Afw:r.
r..a f.VlX
"aw TiT. Xrarta. Anra-t r.a. l-"7 ... C '4
WC0D CHOPPERS WASTED !
; iTrlt--frtlii .j ,t f araNt. I.
tr,-t e aitliraue. F. 1.ftT t'irtu.-.Ja.a
-n.in:.. J. m . ltv-:-i.
-ar i an-i k- a. Car. ail.v, L-.au;laaCi
irilf
r Til
's fl.r '
, fTEPIHi A. KMSKT.Olsrk.
KicWO.Allaa. Attrnerr riata'.iT.
JaM
la.ZAtZ XaOSSEiO
PATELK IX
United States Gold Coin
030,000
DEPOSITED IX NETID1I
JoxATnAx nrxT. rriit.
A. J. RAL5TOX, S.vnrt.-.ry.
tl. r. BICC A sent.
At tks Omea Atf WIIi, Fare Cr.
SJ CARS05T CITT. tt
Auction,
Agency,
Coianiissioa
INTELLIGENCE OrFICE.
T. 23. COItlalACS.
r1Mtl VFXTIvlrtV.TrtTnfaTr!!
f Sati. 1 w:ll a.t.il In An'fi 'n .'i'l tS--t;er-it
Ar-n'-T l-wi-.i-.. K-ii;.ili m it.il. -! wi'h Fi-tn-ilr
h.lp. "irl i"-irin aitv-tiw. wi'l fii,. i.t,i-.- .
r.ifyiimt ,fli--. I'-w-hnn-a ..i"-.t;il aiil:
i'.a: r-i.I ni'.l-a 'i'.it t t " Iia- I.-1'.ir-r.
S-.l-tli trtTter.. T.-m"t.r. W .'t .-r t-: li - . -.
At.'n:i.t Liv.-ti : ..ii i ins an.! f rv r t:nn-i"-it
Am ft linviiir. r-ntia au-1 i). 4 In4i4.
r.m:- a'.A -i-,.-i,t
far-n. Ar. il-'' I!." ate-
Xottce to Banders.
tVT-E IS IIEBEUT .:t TJIATf-CALSS
I IT..;. .,1. t-
CalM a SclaMl Ifaaiva- la Eaaplre flt0
i!l antt l!ie "t; ti .V f f-t4:
. I. lvr. at 12 --,.l..t V t tl- t all
Tint-. f-,-bi 4 Ili-tri.-l 2. at Kn:Tn t it-.
11;. ri-ianil .j.-t,.-atl.: f -tl-. ti -. 1-
at tae.h.-e.a' Jaaar. M.cia-. fr . Ji1.
f tti- tv.. at l--j..trrt a-'ity. tirat-y -. ..-.
N. v..ta. Tlif Lar4 rr fl." ti-ttt t . rtjact
all !. E. JHM.S,
ault CSai'a ,a,f t .r4.
carsox aad caipiatr
EXPRESS
LISkI
O-S AXP AlTrU THIS P.-lTE. I -arilX. US
my liir.t.Ulsi ran.ai and Linj ire
1-T:i- rr, T A. M. V '. P. V. t
hli,;.:ial.r,iA. M.aa4f. p 4.
11 V. irEIBA. lTr1ri-t r.
sr CitT. Jm.t. j.-!-t
J-im. W. h it, tli. fient YtTart-honH. in the
9tate. it tt.Tn a,liit'y fire-jirttt anil art oca
nrpar-4to t.--Tfrra liail iTt"uat .4 MTrtiiii'i-
aw. Fl.ajr or lUrlT i at.iraipa at r.amaV..
ratea. All caa rfaliTtiraa ia a, gnoA order mm
ltara rereirej.
je3 RAH-f ft nOIF.
iJr E S T A r R A T
Xt d.T t !8ocki Ihtjs Slam, Cm. a OM;
THIS P.fSTACISAM MAtncO BIXN
Iy rvTiTa tBrfnarVt. ia mw. frei, S
cfivkiataraa-ei;tncatilleaarcMraai aajaa
At-4 ia;i lied witaall tha it-aara. taa Mafc.
aSarda. tirra M call.
tnr.p.JPT.
airlT Pw-pi'ajaj,

xml | txt