OCR Interpretation


The Carson daily appeal. [volume] (Carson City, Nev.) 1865-1870, September 12, 1867, Image 1

Image and text provided by University of Nevada Las Vegas University Libraries

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn84022040/1867-09-12/ed-1/seq-1/

What is OCR?


Thumbnail for

BBMMML aM
ON DAILY APPEAL.
Tl A TPfe
CAUSON C I T vT N H V A I ) A , THURSDAY MORNING. SKPTEM15KR 12, 1SU7. NO. M
VOL. V
steciai. ::oTirr.'.
FUBNITUEL H 2 ? A I 2 7" OOCTIJ , - n ri r T
liiii Li h.-w At I i'jAL,
1 .. -lUJjjX(XkUZXWAXA,
t.iivs jlz tui-.,.d.
5 rJ
r.r'n.-lwT. t-tr.. .!--... -:lli 4 Tl.ii4.
CAIISON CI TY, NKVADA.
u. n. v.: ..i. i. i u
T-. I .
fna Y. -ir. r
f... M "
T'lr ., -
Dc-i...--. , .., ;
i: A I .-.
r. -ii ... - i .
1 .' -. .-
CO W i N; '()..
W! ii.. -I
CHITA
-1
- -
'!".". .' . VA !
T.i.r t i
tlce'a Oilier, arxiiu 4 ''
P""- I'-iii-i.: ;
OFFici: of coxt.t.i in:-;
'Ti- .-r tf ill - r in,,iMi.-- ,-t. m t i- ; "t-tr.
a if n. i . v. v i v
K ITZMEYKR RROS.
t f (Vr .It'-T RKOSTVrn A I WV'-V. f
i 1 'y :' "f J- -
O .A. 23 X X 23 ' "
.. v in a-v. K Liu 1 ..f C-H' -r l m-A V'..it1
Ti!r. isn
T :: t:i:s
team HA.nisrr:i::s,
;irgle and Doable Eurry Harness.
whips. i,i:at:ii:i:,
AT
S X I I. E It V 1 1 A R U V.' A K t " ,
v i. : I'.rtV 5 T:iH i. iv::.-r
I-.. I
a k i t t i-1: i. o w i: i:
t. '! -tt.T !i . 'II.
ii.-i -.'. n. .! ! .-rv l--t .fVlM--' III
'Iniul (rili Ii Krtr w Sol.1 Before , i - i 1 ii- : i-i n-iU-t I-
r::x : v: ;
GT
k . c a
.. 1 J-i,
V TOI' WJT K.xri: t F15ir.
i im.tvA c.d: j.ij .1 i .v ii i .
"I II r '-.":. . - ' ''
DUTCH T.ir-KZ KCT2L,
KMI'IKi; ! l v. ni:vaia-
'jut'" i vw:" .; ! ii !i i.r n.r4
j !'.- il 'l.-. i. v f i: i"
i i tu ' f .. I. I .!! f." I i . i
.-. . . ' i ' t s. ' k.--: - : ! I -i'-
i'I.C- I! I - h . I -I ii ii'.' .". :i ' .
. it,.-'-, t.. . i. :.f '. ;-iTt i .
i.Kf:Pni i:imi
-.. f. v.rt . . n m ( i.!an !::.
V-.K-....1 : uli ii.. i i
V.
v: . r- fi"- .. v v t':.- nri
n;t -. i : . .
r.c-!. .. i . i i.i. a' h i.i : .:..
.' i !):. ii r.-- i i i r:i. ) l : . V.
I. v,- i.
M. I .'.-::: ,
-!'r.ir:.t.r..
-f i. !;! . i
E a.LT II S2ESLS5! ?:oszza stage ccnrA:;Y.
TIITl K'TflTV.
f.rtlAV-...ITi '..T ! ''f 1 i-tt. r,I
-J! :llii:i. -!.: r C .'NS IX TIIII .-TATI.'
Tl!K TflK
;V i'mv ... fii::,j.!: -i miti u!! tJi:'!T:T.;ri. t!-'
:i. ii Ai-t aT : I.
VTV. r.MS
! V IM..-. i.!' ii.. i.i ! 1
.1 ;i".i i:iiiit .a:. nil.
. t. Tv;m. r. p.
o T vrr.-t ( -i .-- u.li;ktt
i. . . r.
irMi l.wl; . w
JTJ4'- , -, V .....i- -v.-i.-l T at T ""'-rk
rVrt-S i i:r.i-;li 'Ki i.?.-'"nlil4
. t -- ;i -. "I. 11". l ' IT.1.
."l-'W'l I -J.:'T K. x. a.
V" v. ,-r-.-.. -w-.---. v
I. O. C. T.
m - -a I r-ilTTti 1.i'z:r. .
-- ' T. ! T i;-iv '.---liv rvi tumr.
T' : t :..jiV-.VlliJl.
" - j u i Ti; ----. '-'- - i . - i'" l 1
I 1! i-t AY?.!. W. C. T.
IMI UIT v;'J.rTS
kvi:
M-V l,.B"S..Mi:t"itrHM'.t.t;
' 1 1 .. I U'i i n l-"v
1 rtix city m;vai.
r'l.T PriHriir.
j 'r..-, . 1 - y -.-
r .
" ' 1 l' "
V . 1 . ' V 1 '.
ro.. .. V ' - ' ' 1.
-... r I K 1
- ' '"
. -i -I .
I'.zit 11 " . s t 1 ' - 1 "v. I--:; '. '
jv":,;: ;
,. . t 1 ... - ' : ' V
v,v-.:: 11 1 . v V ! :.: .1 'Ii ...... .!
f .' T
r-' .1 . .," - i. .
?! I i - -, : ' : T f II--
f .. , u - "- - ' ' V '
V-l .t - , - 1. I'- "
..-.'. i ! . I'-'"
f . - J .: ..
t- : :!, - . . :
.. I I 1 -I ' ' "
l If i l- -. ... ...... f
.... .. . ... 1 :, - ; - ! v.-'
-i, , ; - I . . -t
f -1 ''V 1 " ' ' 1 : : M 1' in
. - ., .. . . . - . - I . .
IV-.I: . I I .- - -n t.
'-.;'.;f -',' ..; ;V"; ,:.,v,
.f it.' I . ' i I ! . . ' - I : '
t 1 i I i . I
..;....,,.-. ,.!,. : I- . ...: .
1. ti. 'v .... I ."..r'A- ...!....!!n
A t. . I 1 ! . ' ; ! -' ' I - I i I ' ! -t
i, r .i. r 1 1 .1 - -i . : : . t i : '-;
i' i -' i '
A 1 if v-l '-lit.
9. . . i - n . 1 i . - 1 1 . i ,:r' il. : :i 1'. .'.
; - . I.:- I. ' - 1 . t i .1 1 1 ... il- r i V.
i". ! i .i-. ' ... ." 1 . '. . i; hi i i -
' '
t'ni?; ' ' ; ' f"'' '
t' : : I v . : . i I u I. 1 i.
J ri.tl t,.i?r ii.i,.- !.-!.. i t- i !. I
i-a-iir l'i .:. li:::... ti.. ;.. 'Ii i! t:.- I . AM t.il
Tin: (;i.i:ni;;ioi k
Kll.I -
anl
Sunday,
A 5 ..VI... :. A. "I. f .r
r r.;i- tiniril.i-i.. w.t:i C. n.;.;! .i :Iii:iiiu.; h--I
.1-1 1 .1
olburns Station, Ic-r.or L?l:o.
!; rtrr !'- T:( T V C v if 1
v f i i k v ..i . i.:n t
CARSON O X rT"T .
" u-1 an I Ci-:n. ;..-r -it t!i- liVi.Ii.. Ii
1!:,1 - SJ. ;o i.i Si- "
:. .r l ,.w ! 3 l.O
I-ati-j.rr ?!-alii.r t.. In.i i iiy Ul
A L1--T il ra:r. ii'-i -.-.-rrn!!y -V. .t.-l.
MIIS. A. ?I.K..l.it(;.
ii- if
J. GUT "Z 2HL AITD,
F3;-:';v.,v;-.,:v.v:::::1
-i.-.-': r ..1 ii' ' . . .i:.I -liU
t.f .-: ! . -i ..!. "u: tli l.t
h4 ..J r-'l . I
:!(! ' n;i!'v srsnr.T,
JI-t. -i !: I I !I .i- i . I H'.i.i',
rh-rr:i- 1- I 1 - "ii -i . .1
TAii.iv. i .. , .! '!.: usiia.
I-i--r - : : t.i
C V T T I ".' - (5 1) V 1 V T I "S i
u:i 1 . ii,:. . f
sti;5.V-:::j :sr;i.r..i!
T y i ,-. . : V . A . iv
; -l . .
, T T-
1 :. 1 v T. i ! -v '.Ii- -v. ."i-t -;
fci..; - i. .-!..'. ..!. -j 'J
n.l i . .- - ' 1
A Rvt il T-.Tri;r Hi'lsi.
1 a:7--i. f . i .v ' . -t : I .... i-i- ,1 II.,- --. ',
Kv-r ' ". V i .1. i - iv
TV T-l" Hi- "71Tt: "V
r.l"'i .i: . - -v .,-. -i -i. v..i....
ihT.-'T ' if '. ''
.,r if ti: ' '. !! ' - - V-. I ill I'-"f.,iitii-f if.
an t t . ' 1 ' "' l"
..-!. t .i-v'r'v- '' - U --.
..ikIi.th. !''. ' - f h-ir l"v, i
ar-.ti-.-l - Il ii ' ' 'in :-r--i':.il. it hi'
lni.l'iir-to r I '-in - i I tli i Omit J of
Kuuerul.lit. --'-it.! ..f ; v i .
j nlN I. II I I.K
POSIT
SELLING OFF AT COST THICZS!
UAVTV5 .Ej!FIt MY ITT.!!, T TK"
i- 'i l:iii i-.t f kJ-.:- I-it t, I ill v'A
j- .... -t ,.f
AM)
for. oxe Jiixrn jiokk,
AotuarCo.! (or Ca-li!
Per-n. 1 ty t;- in
wiatkr sri'i'i.trs.
',V -:iM .! mill tornll anil 3-fi-er.rt? I.uyin
,i li.-:c
Ca- i::t!CK FTir.r, K-.S-. frr.i::? --.j
r-ir.,n Ci:. r'i"r,!.fr K I.
DISCREDIT.
CARRTISG THE t. S. S AI'-
UT.LLI. FUOOCO'S EXPitF.SS
THE PIONEER STAGZ3
ex AXD AFTER
rnnrsda7, June 2Cth, 18G7,
LEiVE VIRGIMA
AT OTLOfK I.
AnCARSOX riTT
AT P. n.
AUIMYISG AT SACRAMEXTC
AT TV. F.LTK SOOS SfKXT D.U
OScr. TAUfOX CIIT. at W'-V.t. rrt.-o A C.'.
WAEII SPSIXG3 EOTEL!
Cl-anrja cf Troprietors ! !
''-?:Hii!:'5"i'vr'.;: wi i;!.' .?i"i jka
it... u , ,, .-il , ;.'i-.', ,1 -J
i!i- - i .. ! . V. ti .- - .1 .1 1--'- I
i.-- t i-.:.-i 1 1 i i-'i tl.-r ill. "il. il l:.--li: "t
3!ni!trliii;H..-A Jlrrrkfa! ParSlr-ii
;,r nrr 'Vhut iV f tut: l!V?IItAT
..I. i i : .-1 1 . T ITiI.V: 'i;.-l. at.'i- -I.,
fillli. t -T rl :!.!;.:: AM'
comioricus 3.1x23
"-r!. .1 .-1 t!. r . t .-ir I.. .: -1
. .-. -...,.,. . , , v., r-'T!.-:.. 1: "-f t- ft - ioi: rsi
I, T'l: l-.l- ' r--i -.:-- II -r .'Vr-- .-.. , ,,,.;;XM j.' , 1 , ,..
I.l ll. . U-.K.
Aflarnr- n4 raanorlor at LaWa
C.-.KV-; C2TT. M:v.'.J..
tt i- I- it i: x- it
T- 'i - . T. E li V-. r. ; -i -itT"-
till -I t - "- I" r -f
SAJ1. . VklW!i.
illt-irliry.ll.l.ttr,
rlrl-l Alta,nr tifS -n--k, C'oRlitf-
fiC.Ti-i I'-rvt li'i-r- ."a,-! '-J-V. Ti -
1ri T-J-l Il -,1T. i- -I, - k -il t-i t .?. M r lk
I . . .1 -!' f- I k 1 '. i"-t
TI.'-S-'IAS WI.I.I.S.
tlorne-r and Coorsrler at Liv,
X'i r.',ii.-T..! r. 'F lifFT - lot: rst-
;.,J ;i:l.-:.l -li I
Arran-lufjlir RatH Itooin tar tti
AY!!STl:X noSTJIS-
T - f iv -i.il-'.--- i-i I--. -it:- :i .-f l-.e I'nMi i r--
M-IITI(;II.l. A !5ILtF.E.
nyci: '::m-.ir.L.
?i--rj mill;:.:. r.-r
U.S. V.A-i'N. - HvJ-r.
MASON & II UIT.
v 1 1 i . i : s a i . m n . 1 1 : i :t a 1 1 .
;.Ror;:air.s
pnoTisioxs,
: - a' f - i- t I I - i -ti li
t- t - .i i; ? i.i- - .
rc IT n-- : ! J.- . " !. -I M.
--. fu- I - t-rw:- 1 " ' A --tiJrC.
- t r
X. I. KIIWAKDS
Atforiirjr asset c ks.m Trr et f -.W
OTirv i fiFrr it. .civ:. r
' I IIS Hiiifr fi"-'-:-i -.i
1 i- -. ?t I", r. ; -?.--.-. i r' '4 -
n i -In! ,t:-i;. n :v,-t -til fan:;, r- - -'-' t
in . t. I" I :.i --i -I il - Si. - l nlW
i tii L MiJ l :-. Ail..- iSNf i;l IT
Utt. 1 -"!
If. r. RIC E,
RITl-tt
ITiTIC-C TDll FZCI03ALS!
c-T'n it-.i-. v :u. i:r. PirrTTia,
lit" C--II1-.- -k"- -tli in 'I- ."ity
l:ii;: 'i- nil u 11 v. . v....-i. i . tl-Ajr
l . i II..
Se.Rt Day r "-pt t:-r. A. O.
-iIJ.
Ft mti-T " Itf MII":IT I. AF T-.n tl
- - I " .'.l-v 11 ;l :.i iT. Tl T "'IT.-. .'l -.fi'l' V'4
V'.-im Il I"' I"' ; Ii--' - ' ?'
i -ii v t'ViI:. -ill-- . 1. l-: I-.! c - -,t.-i-.-iI
r-ir - i .11 f !: t :..: .. -;v S . fci' i-1
-;..I r.. f Hi- ul --'..1 I.. I-
T..-...t- n I i....'. t..'- 1-t-j .-f mT-
Ti t ki-J ..l:-r J.aili- i.i.l- , u-;-lii- 1 mLU--.1"
'--
M.J ."ivr-.
-- -t -.-;.
r -r v. ---i; I !, . l-T. criM
M2AL,
PI.ASTKI1 OF PA1IIF
( it- M-Ti:,
PLikTrar.Rs' n ixn.
PACIFIC
n-rsusANCE cohpaiiy.
S7CCD cucrrrr.s 7Aira :
j'tir kthift mi's rTi v v. rr.nr
I i-ii'lii-.Tf-ir -h.l1, M ty
i--1 : -r ..J.l-il-i'. r 1 l.:-!1- t.-ll .jiMSa
n.-i-'ift J li'lk!
v .r Vin-i'-V., C-.T- t. V .11.-. IHijHfl
k-Vf
Capitol,
$1,000,009.
former r:r.ra ard .-ar-j-r StrkCt-J.
;.::sj n rv, nuvada.
I-Jii i m tit lnr, m -.iHy st Ifi. ii'-nm- siv.
tlikl my mm", lii l..-n .tr.c!:ri fn m lii. Mi-t'i.
Vi-t Chur.-!i lli-.lt 'n Cii..ii. T li 'Vi Iw-.-n n iiii-ii-
mt f the M. K Chu-vli ttii'ty y.-ii'. an l all wli
know tn. kn. w t!t I 1 yil I ..Mi tut
'hlir-il an-1 CmiilTy. 1 tVr fw cTtir;ri. .-.
-tjiip .in-.I Mr. K. II. p-iu-hi-r.. nf t' i. eiiiri:
villi tra'ipu-ui;iT kiiilitliiT, a li-n-f. t!:e nil-,
iii-:illli unil vk of onr b'l .leu inii:ii.m.
MF.KKILL KKNTiktl..
Cnr- in. Fp tl-ii1 r 7 . I'fT. fcflm
TKW ARMVtli AT JAIHB1
I Pi.Tr Oim.l.v !I..0"r,.ri. n.' ir St ir
.ifCftl.DKN t.r.T gtioKISrt TiinAi'fO. tli
'rt iti tlia wurM. Ali a mcr 44i.-tnint ol
PAT ABLE IX
United States Gold Coin
300,000
DEPOSITED IS 31 E V A DA'
JrtSATHAN IICXT, PreJo:it.
A. J. RAiSTrtS, Secretsrj .
n. r. RICE, Agent.
V. tli OSes ef Walli, Txvg ft Co
tmmvt
A.Hin.i-lriti'-. J Wtnholmrotlry. I'ij,, 4c. I is nl ' mffi CltMS CtTT tt
ilia firii'y. o-jiHtil. ,'". fc yuatatlt. uT-tl
inc'i32. Aic"7, CoiniuisElcr
v.vH': k:-T. ,TT.vi-T.n'.rMi;
. r .1.-.-t ii: 1 - - : '
N-,-trf- ht::ti.i t:ikrSTiisT.El.
r-..-i-t.
Ilta.l.l m S Iuh-I II r ncr I a l'-rajiirr CII j
nil' t rI tii-f.I t'.. -:..-. -::-v ii-.I-.
. It. 1- . n. 1 ..-.I t - 1: rl4 i
1 .....fvi..lin-: - a. I m:.:ir lit.
i ii. i - - i i-1-- r.i - v.il '-
-en t !" ' -i. - V r. . i - . Jv t-.-
IV- -I (V-l. r i .'t. . k ..-U.
v..', !-.; 1 :1- I' l-tj-.a
..I 'i-- s , JiM.
' i-.!..:-l 1 t.illl..., ! . I: -w-t.
r inses Ar.r i:3inc
Firsts Jkf---T 1. 1 x
O-.- i-n Tirs vrr. t ir;
tlV 2 J.". ..-11 . 4J-.41 f t!-l I !!
Tccico liny S
.-., v I r---. -n,,-. i.-I T i'". ...' j I. - ti-r-. n at 7 A. I' I r. V ;
..I, .;i...W-! --:i-.i; --;'..'.:-.. ..:.ir.. ,,t.i; AH
i v-T I i. - ,..-,......,-1 1- i - Ii --II.;-A. ri.
; ...- .v..-t -I'-iv - - - ! f ;ir..!n.i i.i :. j.-r-tf
t.-t i .ti "iv.-.:.. i i '.-"ir ' I " -i ..i'-ii: -!
:- t.. i-.i-i'. .;:in ai.l I" -f It..a--t.
I r -li--- i l - ' -
Or--".. T-i' :. -!:-" llr-t
A Nl AV YKK -r
Jly R SSTjrRAaT,
.-t .o,ar t- MtuI T-.-nl J.i.i-iy
,.3 riyT'tTlkT IIAVIX1 TT!FI."
t. it li-imr ! -!n-ly f.rn-,T..f. nuA arf" rk ! rrrJ .
.iMtr. .1 1.. r,H i. liniiT.-djm ii!l -f V-.Tu-in-l-1 A .-T-atra -lif.m-ti.mt. r, -na Ir-aa fa
..-. I., t ln ih- i.i--' it,- iiiii wn . -- " -n,
ini !.rl rithall t'je Inaorin tlia !5a k
ul4k. IiIVIMI. Call.
bbtIT l-r.-!--J--kJ
nit-M. All c" dv'tTtTT-I iu gM -r

xml | txt