OCR Interpretation


The Elko independent. [volume] (Elko, Nev.) 1869-1872, December 03, 1870, Image 4

Image and text provided by University of Nevada Las Vegas University Libraries

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn84022043/1870-12-03/ed-1/seq-4/

What is OCR?


Thumbnail for

THE ELKO IXDEPENPEEL
a rouxo Ht"3?aAX:^
2: ?i* Tut t>M jmk cny tr Cj* hd cry if ?l?,
Tb* r*-c?0c ? ?? Uci??f s* laa trim
Tlit ? Igi: vat ?dfcai 17 W aea.
Ta 1?tl 14 mut ZXIIMK tkn MI?. SI-hmhi? top*
TIL ?'-r ftjginar-*?<;>. to*l. Urn. Tnfto Md tar
TWfi lur vaT"'i ? iw'l ant ft r *u.
jx *.") uf um :cr?u u? artTul.- ?
Ttea janm W ?>*?? ?* x? am ? tat rau.
(;? ^ hvi tf ? rT r ?? fit ?iA? tr lb* )ae
A?i H*o. am toy iat. hts Z at t ul ut !???>?
JU*r tkrf !??> ! if i*rr tx?r ?*"VM? Laemut am*
ai lit k ?i. i>?cnu mr xjtu> lx Hm i;y1r
hu: B&7 ft ffiiiaim I ton
TIm Jill? it au'i a amQ^m
Ti & n-ta vbt 1? toan tnr bf^g: *e
TSjf tiwh "*!! jr mjm Tin ** l'riwi
toe. MUCO. -XL 1-124 li 'jm* twmgtrru curm
Ttot? frurr*:.^ um -* :*f tonne fr -ucx lair.
jlIix tt* i?m la fcCB TToc?m*r* ?? ruvr
i_l met u. ft toes txac ?d*t )itoa^ jb Hn --fear.
XL 'xx i*ts mart ameir h> w?
71 ?& nr Lf v tit* irj)c I tr * S?nrt sax xntoft?
? txil _ ud*SL?uA.7 n? .*--i ?urn*~
1/ ytSfUt U id. nn^ iftiiwi Uxi 'nail
fruo be* oisb iter ;:ua.jnr*. arnrsl. ?c -&?
?UtiRiit I'Jft* rg
a.* ymrmL. or iter fri^ftrr &jl wxtL 2x* asm
Titer rw*Cii7 Hit ?tl Tv'^c-' I? ?=S
B?r Ai**tr m luuxl-7 ?at !ij?u: y ?1 r,
Ti*cr Hit j *or in* rzaur t2? iU|r? iim 1 1 turn
Tun. ca* ? ? * - wa d xuart uta r*r nuL
jtiueeei.
T1 anac to* trf^cr ? ar r. ?
A 1ft? mm ? utmito ?? of tc tfai
Tton l Fpr*4 lb*c "v-a* Lackr aostrvri-rr
Her ira?- l.n.fa* pm^. jrer<? jl bn?a?ft
iorf 3Ci? feu- or tbr ft??I ii<?fti ur U*? "nsr*?
Br jmk mi if no ft par o? lr car*?ft.
Lr* i'i? 1 * 1 n~ rsar^-oriac. an* ;??: ga putt* a'<g
Lit* ft talft Cat nu ft r^ur: ?mj
Ttoa iiim. uf ur SBJIimckm xiiaar
^ ut<o *jLf at trur meftir m ?r "**"
?3Cj CM*.* I n oun* uubemaed. ' bt muL
?Tur natrr^ xr tii- -a** a nut t? proper aiiL tar?
Tfe lubiv u*? txacsvn mac put max tat,
fir is] vim in* jtr. mac 11 pixec ir lbs *?? ?-?- *
Ta Crum J-.-ria. ar ICrsr. ?I:
ill* otifUTL." t-c Ptgait i. Jiij-Kiirua S.rftiaaii
wi: is* fnlhr rww-T. a^" lot rca^rt jowtsr
uf jtaEi: Fftyrti) litt iii trf >. eying
Etl E-iJ lit -"T B .T1CJ noi tlx.
ZiOU In* MSiifit . 1: J* OUT U. rmMA. iuft b>
WSSISS CBS lioili r. Til fc-iT- -? ra.-. liiLl 'T*?
iiltj j.i'f rcmiut jfri tif* kb oritr i: g gi -
tin W??n? Hit T*- ?-* itSi. zi ETJTS!ii t IIjO
WH, ?JaU. Tllhftlt lilt CTa_> irf UlUr
tir. ti* t*a? irf liit cue ran u-t
itpu-: w>ii lit Bntu: ?.i- iiit g.f-'-i
ciiS f-ffatt ci ttiT' scnrii; inenot. <?!
nana* ibt; trt iriJiiiiitid its rs*&?tt. asel mix
tit eaib bretti comet. It- it- t-hiti a tui
b: dit Tact a musx 22. lia* titney.
Hobs u* hi firtui f:e pniginitrir iehlsa s
erf lagr tbiiit H rrtbiiai worne aeryvt n
ioc ar t?: is_? ic j-rwiaa* rostl aaat a
wtouc afies. resteer titer te iehSi Ferrer*
rsl rtai; iniig* 2i*r 11 la Ttri a2 ihiiu inn*
- bttin Tiit t-5t>ii* as. iLt tocy iii f -.-"
art ttsatlitaa.
Saait btr.iitim-rtt oameiic tin: tit txii erf
Sit Tiaia. iittiajiia mi.T.rt-j a Rmsssrt afitr
Xtttau jnhyel tjci tni it rt-:-.iaj?rati.?i :ii t
Ixitr jemmiit. mi? fir tint nnwi t rtry aid
Tioia. w.tit lu lifts. w-tdl tre?te i ty refined
jiry-inr eta bhrq-y tit bongis, iecbiiat a i_at
Titiit: cj at ?*?!?? ? - cin-ibt-iitft mid obt y? l
err rim .it Wita. Oit Bil Tihiit-i it- rtsiha i_it
THiia it wsitod til cut ivy aeone fcnfltsrt 11
Hit aiaiitssm. iilied lit6m&&t iaaa "risa.it
fcwxrfd h ;?xmi erf tw wood t? moorjurhit
a ia iZiKrcaitaa. If. :sia-T musht oixreru
Bits, i-. a h BikV mic h jaacarrit tn J sobjectt
lita wiHi to Hit jmrpoa* erf one tS-Huubtta:
MClftlt
* *
ir_rs ijci ICiinu?Hew ti?-y sit.net'.
Eeciibpiiit sir pt"ot to rs tad t-sr rlilirta.
u Bit-disiit. r iht it Staiuaiioed to tit iua
gtsiersartB *? 'S-ixt-i. Tit itrtt-j af jt*
itrity m lit wtiodwy erf u?dhj
Tiiii lit jiiiitifci-'tT erf laiit* rio hrt
?ts lit tarJ a rtfuitid tr li^t r ii hit cm
tit rcrf. It atK-d tc \m uad ii rteurd to
ionit*
Cat riit fact, be; iia;
Tro vLiit Iftt. trr inn :
Tirtit riat ft*t, iti; Ian.
Fear riait fftt, biii t riitt ii-i??
This off iit hiiiec end crr? ins tc tie
eror-e.
But lit hi r*ia af Itexttr ike cirngfa lie
?-f ?? riysut to:
Otit Wiitt foot. rpT iua;
Two r kit* fe?. ur Lm.
Timt rTctt ft*u Lay tun,
Fear rirtt fwi had h riitt tioft.
Alid h mi'it 111 2 J T it goer.
A Lirm i 'Wis ? A bili iht-mi Iiftm left
riti h lirra for os-Iifctiot. it btaiiit follow
ing note l? tie rfetHtw '"Sir. I k? desirfi 1?
w to roc for S12o dot to at citat. Mr
5>:ttj?lt. If tc-ts fond Hit lit mount br next
Shttrier yoi will oblige it; il not f r X
'CibigtTOIl.'*
Tbi Kioa? Soer ?An Oiiisi yonti. rio Se
RTfi to we?f tit object of ii* effociotie. iwd
ex inte?Tjew witi itT ??iiwtatel a?d is
wiici it eeii liel hitiongl it ibd no r cklti
to thik erf. Jt* it *u "cbock ftil of diyi
work.' He got tie-girl.
YOU WHO ARE ATHIR8T!
COME A* D ODTAI* THE REm t?TTR
GEM SALOON, U
5"TU. ?M# erf Onattnrrela! ktrct Gkft.
"^y^HXRE rat E"* St#
COCKTAILS,
PVyCHKS,
CUOIC E DRJSKS,
< REAM 2' LAttER.
Aurf all tb? l?t nnrtM <4
Plim tlM(lllll(Ti(t?l Li?|IIOTv.
Wf k##j. tb* 6o'-*t CIGARS ?cd ?T??J-Uilr.f thai oat
b# found In any aal(v>? frvaa Xf* Tort to .-** I rah
riaoo.
K El-LOGO A T-RICTL. rrr^r^awa
I. WHITE. M. I>w
pHWIdA* A*I? RCROBUN - UKTVTlATt Of
I Canada. Ora?lnat? <rf tb# erf N" Tori,
and a)#. of lb# 0|<hal?ik Coll#*?v liflv# ar Mailroa.1
atraat. Brat rloec Iwlotr lb# 0#m Salo-'U. Gtc
t* atr
JOHN S. MAYHUCM,
irtrncr. or thk nurv. r?m iu.k<> i*r?
ti Aly. Tm ?>i nw. iHllt? tn Vj !? < ? R-iBJ i
vRpali- tli# !'???< np r I>? (?.i
b< inltvbi ? \ M t -a I H
1.1 'lit Caem ?ta ln> ?to?t
ntvi.-w ? ,? -T ?Ju? 6taU :<
i*r i-m^maiiL to* cm m inf*t *t?:rt Un
?rtaiiarj H? j?t i rsss at i_? ni't Ti?tr*
tin t>- ? ll: :r?r? i.;n. s?.* t t? f<ltiia*ii?
ar.c at ;* 1? kn*? >u W_t iit
*"_1 <? :c v?? stn TJD?I tnii^v
vxi. l>-r a a-c-i-t? iairi -mi nr: sjaa*
rci riCT Tiit tsiot-c. *?* tr:?~a
? jcs "Jd riati tjt? sitt pn.?? u t? Ud
trtc tar?^i'" aac* midts at jc ?n.i-iir "mnir
Kalmt-* wane V UX- jufc?? ail- t?v^t v tl
?aiy-i ?-; urn. kit ibt x ir-.mnt
lumskn ? li uit fts^exja. *"ti: ru
fcruii ?r_i m* B rt ?ik. Uii *\ii. :;?:. l. rt;t
Wo. m* ? i.c-a.t east nd * :.ih l? ?"...
l_a ?I'ltlHt*. ia. in-.iit uiX-1 St - ?f n ???> .-? !?.
'? i I: it -_trt ftn.; i-? -t.-i.r
a. "-lu vteii If tin rtas i &w ? ? .m?it cj
timc he iitr iii-tt iitr rri trvt al Hit sin*
Tiit~t irt --tr * ii4 a * .m.li :?.o ? ? tstixuc
Kaua ILLI a irjif tx?i?
- . mm .
tc rerun. ;iif t-:m a atiiat 1-7 aa'-mi mc aiit
er,i.?-tc Hit " l.ttcmur *<s *s niabi nunc 5ui_
ii-7 Slit Lai *til?r~liri 1: *-..-tw-i,r ,- -
?ir lar 1 lac: a croc Uhtt.t lac II'
CTJ of Hit * diRin-.".. Ilbliert t^?a II LT
?*a- a a Ht * irta li *nL at a W?" sun
rs ?' !
2>mn iiu li t^-t tn icnsi Lux
The i Tim,. mi itst~ irtui .isn Tiit ?i it
? cfcrf
A. B. WHIUL
*~n <: r.f t :.r i t. ? rr j
GROCERIES. PROVISIONS. GRAJN.
WINES* AND LlCJVOK>.
at j.K :i?? jit 7 :*3.a e-.
WfciT Hr^. nr.*;*?* EL. Sr^k V-r
THE cabinet:
In. Irn'T ? r ".^g . Win ??! ITTI: u.: * ra.
Ell
Hll'-D CO? Prvjtri*ver*.
yn cB:cn-;-r ixfi r.rr. .? .:-rir rr>m :??
WINES AND LIQUORS.
-<.n -
Geunrn*- Hauaa (. imr?.
r<pi?Trt!? on liiri riar*2-iB^ i: tmeqn^isc.
TX?* fct?*-*c imciu* rf T?>r*^? K .ai A X-K.
K.i POKTER ia -. biii n ^.ot
3T^G?VOZ.Ib4 SALOON!
?-?ri.i . f I.". St! L?UE! 5f^i?
T. S~ ftiu^? Ll. Pt?fn.u.r.
3k TE3. *AG?!>_IA f-'. ?: > IS VBTZXAl
at x#. : trt.? mi?aEi7 L7i * . ? . . ^i -
w l? Sl< tu*r* J*
WiDfs. Liquor? and Cirar? !
-?J ??.; 37 L-1711-r^ we^js^f. 1 ley. ?-?? -?
i." Uia s? kb. :# 'J4 x: KILLI ( K Ll 7 11SLX
IT Xl? BIC13T7
?u?: 7 i ifc"rrrs
CALIFORNIA HOUSE!
Tum.er.7 at v~T?".\ .?,*?. H i? u.?
G'.|J*? i.r?C. !?.?-??? trvs. v. k ? ?sj
. A: Q?? S'Bfc. T1.1 ???
fini k*.-. ts.t ??* -.77 .. us -
"..* <? * .? r- i- ? - w>
? IIIB> .ttar X- :s.-ie i3;a mu rrrc
(MTV* r 71'' *- 7' *? * ->
^Exbji B 1.-1*1.1 K< Jii_- j r-. tH u*
ausxr. BB?n-t3.!-i.-. ctf
sao. u;rjL- A.S:- n;iui
HA V-Kitinr Lou? t*r
AT Ul? (KIT PK.R POCTD.
iK iOSS Kl IOSAUl
C. W. St H? 1HB.
GENERAL UNDERTAKER,
or z?si aj> isy.'ETHDn or cklst
h.l.u. ? oo *
Patent Metallic Lurial Case?
and Caskets.
Aia: ra. bftiit U<* i?wr.
C-u&u* ki._ Tr r n.n r1
J?J1 u U* Sfe:;tx>?aa t?f
Ai uric* rwocsi 5rva it-? wrotrj kr.?ait5fci t.
?"itt jr-'jjj.j'U***
?1* C<ir*rr TSurt as* C.-*m&rms. Lit.
REMINGTON"?*
jgjgr "J FIRE ARMS.
Soli br the Trad* 0*rrrml!r.
?(Hi.fKiO l arjiub'd fbt I". f>. (??TrraMtat.
*? F.?rt?y?* ? n Gct?rnw?ru.
Lntr. Iw$v f*olk* mrfvm I-?*
j'-rfer: hrrtt# l^ni < *r E*.
?-ml* (*rcnAfr?- frn?chrmilu^atiC i.r* r.;t
nil cr^
K. HF.III UTO^ A ?0*4.
jtW*n,tJ4 IUC?*. 5. T
OBLEANS HOTEL.
117 Phi Mm!.
?11 PR **< IM O,
B K t"BUA5I'7. Prnjinrt'ir.
*&+ M:* P.FTH niirtr Atr u~.B7 BO ma
> i'J imhC nvriir nc?oi.i, ?i;? i.t.-?< t?.?
ti-J ' < *"<-1 ?%**?*? 1M.H1 If. '.r-'XL Um
tf?U IO tit. itttf-i
s*err a?li??rT th?t ?*t >t? ti?'. it tb. pet
epne tin t?b>
Ttn t*?t '< ?WB AVD LJ<fTv?R? to tin Iter
r.*. then n; trit-r^H it ???? in U>. uty
It W U?? l??1 ft* t'V.jj Mid 14ilr*l (Wfit
?#-r-f>tu? ei/4 trr it'
!Uc. Fruie&v:. iwtontiibrr II. 1AM. I2tf
F. W. LAUMEISTER.
REAL ESTATE A, GENERAL AGENT
TVlt rtrwt. CnaiB^nui ldtbn. Kt
Jrr?l? >'J
F. A. ROCERS.
N'otart rrr.uc n>K i lk" c?>rvrr ?vr< pom <
Mmoyr.it or l-rtr* tc?iif .*i ? <>?r?
*ltb U>? county in cn t.j
Mr*. IB Dto J?t'
WW. M. GILLESPIE.
\TT?>Ky?-l A>I> (vl AT I.<*. ?i?
AKnmj fnr lako Comity. it
K'Wa * V tt #?<*, lit tb* CVttrVHoaw, ET.K'i
M ?i. IIO^TTV IKIKI.I*.
Arj ? \ AXI* cryAru^B *T U*
? it i I m b'ii.i
CEXTltll PiflFIC KAflRflAD
Tme Seiacije. 5ewe=.t?r 2. 1ST70.
Lxjrn* ? }v? nf
* * - ? ? 1 ' "-?n ?- f *?? sum:
; tetel ?? I .
te ISiow tew (?a. m u? *? m. an ? jl
- ?. * - k * -
te ;n ~ ta * tK ~
tens - iita * a VB
tee-aa.-u. a-?*1- 1JI " U?a >M -
larmaok L?" i 1 in
Xa? ? a? ? % ? ' ? ?
3iia * ? a*. *" ?a i
anas j?>r : a - rs - "T
tesu ~ .11 a. * !<!?.? * f
fnwn an * lit - it IS t a. ? :
tela- ligai * 11 w a IIS a a a i
ar-la * m? a il l ~ ??
El * OS - 11? T a - t
tnSua * - ? a a "a a a 11
Ur-m a?sw L m a a l i*_ a a *
} S T]a a - In ? a I- - ll?I IS
ns.'alS Tn Sxait'i
_ lair ttwfOkkt Iai.7
tan i li?*k i Lia?a inia
talus - alas - 1* a a
Cu *? a as a a ill i a
ca-dte 3Ui - iC -
inter "W.-.-TCau ? LI i a 111 a a
raaain "tan" in *'
tea-. - m a a UJi '
Cuim - mi ~ in r i
C!i=r 1 1 a - Ll. a a
la al . L?> ?
?n nrrrrn: a??a 2 ? L a
iaam*;.! lr?i _ -41 *" * ? a. a T M *
teai a *" 1HI k i > *
tei 1 ok aT7??* Lib ll n > a
Ikim - Lk * ILK -
In ?1Lan ? t a * 11 *l I K a a
1. S> T: >V'j. i. jioiei !c?niiicuicL
Z E Ok*.' la Lai. .?Jrl ?a Ij 11 ? -kl '
TH<?MA? G1BLLN.
f.i r. ? l ^>- T r
LIQUOR STORE!
C xznr ?asuo-sjk. atu. ? nr-a Si- -a. u.?
?%mr-cc IV-T?t ?ta >rvkB.
FINE WISES AM' UQU0R5.
1.1ILL
a ^'T1a.T3:> CAXJ?.
Oifxrs ini Toti&ce.
f??. r.?aiiC7 o-a=r? jrcjc: u. P ?c
XKW ^Xolii. AT
HA TT LE MOrN TAIS".
Ti-OWP*OS A COOSWIk.
t j ii ntyn a > r? sr xa at uru
I 1 K'n-TSfc-T ?x*m a?7 *??j cMOXitt at u: :
ik %er? Mrp* a? pn-rk trr- ~ivk?-T f
' it jar. (t
, 7*.nr\
2*qgok
vTvri
tV&toc
ALi t mi:r^i at f j-<j. nf
Pr^dtf. F?>* fKk* U. Mm; ?>rtil*
tu? rtt?, fit.
W-f
E1LLIAaDS!
MESSRS. PHELAfc A COLLENDER.
'r?: wtE I iwl iL'lar: ??. Mk *?
1 Sr* i <cl *?:
JLt ?aT-cia*:*-* Mrasid. rtf acp Uta*?- ?
? f1; r?;.# u*i T a I-i.?*2 u* L-U~JI-~T
? > : ? -T XJUTI ^ l:" V : v- J
EiiUAftU ULKLl.^.lU'THvi il>
i?5 TH> OCa^T.
TI! T?.?" 13 ?rt tC Urt u. ? ? --*? ?*
l rrt '. t u'} ? ?;?l*-w ix. u?? Li. vrx. ?*^w? . at* szulluJ*'
itr* ; n "i* r?e*ir ptHMiXj - xu*.: fti-r.Uiij-C ?
iHOiri'UTiy: acj*i viz ?e: n>
Tin L'v r rz.y.*Lnj a. ?? y^r. n >??> V? Lb*
?'V.i ul JJIMU-J. X- I-, tr? :~*i
t MiUtKuV fur jt -n tff. oiaciP*"*?*^ frtr ?J? t*. ? by
Uf- Irrf f]5 ik. i_l r*??A# ?'*id i* :? Lb*
!?MP. oufcL'7 Uil Lb* )?nae* ?x-l*T ?? ^ *? *x J cAbe?
liOtll* H Lb* }V"LM VilUlilif Lb* City at*
sltca? ti- **i?: :>cr wtetroi* ll: uir;^*: c?tr ?? r^.
GX> L JBLLi* W: ItA'K
X-X ybthUc *?'t ii.1~i.-d :Lk! b: til - ? r*
?*? tH P?"3l: ( 4i4 Lb' r^L: It ?aT iltAl ?
r-y^V I'T^ifc" "" '* ??"' cS*-*trr
GREAT 5ATTRAL cntlOMTl :
txi cr, iTuni'
HUMBOLDT HOT SPRINGS!
CitH '* ?* nri?? t? K.L \rT?iA u.*
Isnif*.
pnr rvr-Eitf.??'.?::? eeeut rvrotu- tee
Jl or '">? fci.i ir. paMii faMrkQj U-f
ti* U' Ai'i rUrc Urt ?Oot? m'T-jiur; !>irjif?.
Hi Wt Vlt'E jf k.4 ? w? pr-f.k--4 .
? tai Bill i?t .? n tbt t~t .om
SWIMMINC. STEAM. TUB AN3
MloWKH HATtlK
.? u.' u?urr6 ?rt;?!?iu.i .
FOR FIFTY CENTS '
Ita*-L-Ait hwi- I? f--r.iKfc.d 1a ij*. m.1 i"?*i
limii-i y? iti.n..;.t J'aU.*
Tbr J-*':.? f ti.n pftckorn* it (uruif tUiMit&fcSK
nil otlfr-r ' I ~ l.t' !*j~fc~-fc
A ompMeut IBieJvli*. if n. ?rcu1ai.:? ?: *a>?
Sj'njir*
ljCf . ua. W <J t bL.I Ml'. c?mt? I*
p: U At.I !r--'it *. tr I. I IT f* r n*
niW * HEJOAT
SHEl'HEUIVs HOTEL
?LSI ?
STAGE STATION I
white pine road.
FLFTEEK KIIES FROM ELKO!
O. H SHEJ'&LBIL Prcim?t<?.
ge the ik mm k or the ai? t <**oi
??? H IMH ti n "4 nj U.f-'-7TIITlf till tr??.
? A , xoillu Uk< 1* ii v ? ?-!???
ft'! ??>'? iu?? !i"i> i.in. t aftS:. U fi>? son ?*;i?
ttrmrt n.ftr i' rr
the 7ai.lt *r.i ? r rrrrur: *tth the txkt
THE BAR ?7U BE BTTTUt3> *7TH 1 HI
CBOlCEftT U^l ill* tXii Cloik
Itt
^
WASHOE SALOON,
Or?in>?r-'-i?J Bt-'. tin IFf ifti
I |
J\MK? PII.R*OA. Proprirlnr.
Liqnor: of all KitkK
ax>4 wTitrfc will b? !-ht>4 it tin 8?i-?1 qinlitt
dcinioriui'. vr.m cr?T nr.nni.
elkn J?j tiatx xl l?"?n )?ew
CARDNER A WESTJOHN.
pHHXTRACIVW ASI> hi1.MM tt+vilu r
' Idfttl ? ftftl Rill lUl*!!
I ?*>* ; HtHJ ?i?rk ? J V; im J*
TBS SISO
INDEPENDENT
NEWSPAPER,
BOOK AND JOB PNINTI.NG
i
OFFICE,
Oa Htrret. (>j>;t?- Vii?
T.'pt?t>r F.-r*Sit I>? J >o<.
f lk(L M\ V t> V.
_ i
THE ELKO INDEPENDENT
? ?- ?" ?? "
I
Ir^r.i sud m*'i_rdiT.
c l rn Ei5> i h c mirr.
rl a^r?-i t? a? jc- ua n.^1 af a.* *??5 fc 1
?.ifto nf -Oj? ri&u ?< Sr^utM ?Jtt tl' C?m.'f.' r#
? li .;# rj :-n.T ? ?? :? !:?ciai Si< ^u*-. X-: :j
^ viit i aatr tm.\r* m.- c u?
Nt i * ? .xt ix*. .ii.?.: Wil. t? ?r.n 1
r; i n.4 i ,'_^?ra rf rui rul r? riTJ "^~v: *,
- ??_ ?C ?.? r-uti?tlj ctr.?t>i
OUR JOB PRINTING DEPARTMENT
?- :ca!r? ?TT7 Hr tin imcvtoi
ut ;? >--? *j?. fcg~*
JOB PRINTING!
u-? t<
MOI)tR> TYPE,
INKS. ?I? ONZKS. En.,
Of rrwrr tot Bi>> vmr?<i.
k.ut ?irt 4?i/rr!?; v f _*'u'.w: MutStniri
W? ?r? %r nocoV ti U>? HjV >< U ?
?rv u>d r.a ??>?? n<n? r??*<>aat-i? imj.
W(gTf?8
ClKCl'LAlt?.
F.JLUKEaT*.
ball. ucket=.
labeul
IBOAl Bt.WK*
IkK'b IVrfl* T1.n:tT it J cntiMl P*-r^
BPU of F?rt. *"?? BiH?. Bu?n.r?? *&d
Stifw C?rA* o' Stork.
H:*r<k N r u-? ( ?tk<.fui>
Ml!t? nf K*r.b?Sf*.
torolrfe*,
?ni
All KINDS OF JOB PRINTING!
D
?
V? *r* In f f**? , 1 O f H)-?t *?4 iu .?!
irr ;r- t?J irU> >?? ? vaam-r f i ore a tine ? f 1
? i.<J ? iik u*i nrtiMix In ?:?
uin nuts faxsi'T nr. rvn.i.rr>;
I'KHHINN. A. 1-1141UK'1\
<
PACIFIC MVTUAZ.
? * ? ? *#3rns # # i?;fv #1 j #
LIFE INSURANCE COMPANY 1
37 ui 33 SKOBd Street,
UdlAHHTU. C4L.
' L'-tf- iTAJSixii- hMlMt.
a. r Mirrr^M ? tw? h?.^i.
: juara ULtaursx hyt.aj.
?CRIlf>'ER ?c HOWELL.
ODUi luLJW
n-m x ' m ?>< t'jta x. U.* X txt >LHi ?.
ia;(t C ?? uf LJ< u: tuo.: > mm !n?
rri i rv.
TEX PACIHC MUTUAL
Lm?a ax? Iwro }?"A: tf? n. i<
u< L*Ii xt On ?*-,!
U hiUMt lx ax J-iClTK KHTU. ? im
? -,f k&: l? k< rirajc fr.o
7^ Wt *! ??' pt?< amLW JSf? ?t U 31
LOB J?? tiec-1. *?- LL? I? wi7 irj< a. ! -re
its:
Patronize a Home Company.
u U?i aLx a? icf
is tb?
rtfcTBf 3 TBI ?ACTTI<. KVTX xL. x*l u?KW?
?> ? : af Tlx x-'m.t ?rmr
Uafl.l'"? u>. Uxtl:
? r. .\. IIRfMNKV.
A 4 c >t. Vtrfial*. S(i
A. J- TOBI AS. A(? at Elk*.
tu. M. ? -yw
Dissolution of Partnership.
1'ffi ftrroLiE^ HDJ-rcr ouroa
:*ti m * 1. x. L Vfcsr: *a Urrij
(L?-or^ tj asrux cr.em.1 TV Vuu.i-*** rf u-?
t*Tr r^. ^?Vf it Oi'.-t Oil m' t at!
?ttb* i ^ a&tr TV k h V a>rf
L :?? ;;u? ttf u?< Lrxi
I r I'TTH
x ? fL n
Li: Nr Til.. Kfc.
V ? Incr i*#"? ftaaan ?*?i L? ?. ?m
Um Li. a*<j?e iirarij rf: .??? X? A B
tr tiit li* ?%r .w ^ t~i? S't-iufcr
: trt-?ra V . t MIL
1?A . Sw? Tlx :?5?r L>
DISSOLUTION NOTICE
v* ?n i is Htm (iii i v im*x T*r nrr
* ' MTkL-i 11 Lit** x. if U.B
L-u. ^ I Itn4.fr.it i? tut d?? c??i. tr{ t y
1X.U*'J*L ?ia?r: *?. TV V .A.V -? ? *?. U It
> X ELftAM' , v fL. a_ tcncwaiH * **te
?rx. otf I-Jimxr- * ?trci?-n.?r
> MXJi&x *?.
4 L iL..Ls>
* vi.tx.r OCT iwt? r X 1C4 *J*
Dissolution Notice.
I 21 l UTTMT <cii- EPJT ? x? ntrrv; *? .
1 Tt'*1 I IjmiifSrtCf U. UM hk4k.*1%'t?l4
ia? j.1 I ?*-??! 'ii? -at ( uib <t r<. Xa. 1>cc i.?*"t t j f * ct*
?-Lx? a fcoor.T^i x# ?t>* tlx lak *rr do* ?x?'t
t ? ti*t ui_- . a:-' ttet i.. :?*!!*
U ? . in ?rxut< ?:*, ;?t v
*K> 1. uHOITN-Jk
Lit. Stt T. irH. iMt
UNIOMYILLE AND MILL CITY
Accommodation Stace Lino !
r>i
FAST FFXIGHT AND PASSENGERS!
(tnmu THE l~MT13? STaTKI. MtlLk AJ>I>
XTiiA rifc>' * Ki > i~X>i.IL-A
fcK<? M. nit.U:H rnUfrt
b l! - v t j Irio-Zi a* hw. a ? lr*>.
fiutdtr. :!?? t?' uw ?*u.)4i*ta*l
? 1-.M t*r?-e* Luuc'u *IJ_ K.L ,St?. cut
iirrva-c wjtt U><
CLNTLlL FICIITO E VlLfcoAlt.
ltif. C^ty S<* rtin t-ilk rt cry m'vn.114;
tt i o'aitKi ixtj< :?. HuimU' .
flif'* w#?t rBWc?Lit far Nik C?> M It t alrai
* it Xili Oty Uh nxt-f tx^ea ?a: Uit r*r?
ftCl.'f U 0*-J.-TUA
.vrw* .4-V/? CoJtrftHTABl.K STAGE*
U?-f prrT-iAf?l for u?* ->aJ ?r. :/ u??
irj 01x1 x xr.L?.
TUOU'MNK S.\ IA H >X
And Sample Soom.
CRYSTAL PEAK BREWERY DEPOT.
( snnTtlsl Mrnl, I'mith ??4
Klflh Klks.
' | ~kt. ryrm?i *vttv furtva rr ftca4sr.ntbk
I rf N?ir4. HOC * !??*-< c j it a? T I
rOr.rufcr hsi *?r. t ?*? o.Ckt LUsl Lr ? tii
k"fj ?V?i?l4Mly ??L Lsiid
WX2VXS,
LIQUORS
XUTOL1AH ALE 4k PORTER,
CRAMTAONE,
All Kind* of NVlM'l*f*.
riDKll.
CIO V HN. Arc. Jkt.
At AVholo?4ile and K? tail !
OMUX/IX >H' M 7 US < UlSThY
SPVTO Fl> AND VWOKITI V aitknvko TO.
I'KTKR III HK RTT. Pi op?????**.
nv? ??r?>n>twr ?A. 1**1.
M. kirkpatrick.
\TT><nviv *t i.??, klao. *stada.
C. TERRY. M. O.
Orrici: in tht in.* r--v*+ n rwnrtu at><?
i m*1. iw
DANIEL E. W ALDRON,
\TTMRM \ 1>P VOtS?l UuR AT Ilka

xml | txt