OCR Interpretation


The San Saba news. (San Saba, Tex.) 1873-1966, November 25, 1876, Image 3

Image and text provided by University of North Texas; Denton, TX

Persistent link: http://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn84022097/1876-11-25/ed-1/seq-3/

What is OCR?


Thumbnail for

4
S
IMIII
VHtllar Mi ft
Vital
0 11
T H 15 N E W S
ftin I tfrt
lu
J J HTMkllUtlKlh
I > < ill I 1 II I r
l i1h mUt I rtt lug nt
II 1KII I hi I N 11
it tviioi ioikii in it r
IhltriHl Mnnlit iiiriilii at Mi Uk I M
IllllN M KINS l l 0
J II SSMIIMiS kills
NtN II I lOnliK Vl > tni U I T
MiHAturliltAtili la tilfihl Mmtara
in tt tatiil lit lie pun ul In utli n Unit
I I latal Stt I SNELMNf M I
ItrllRloua
I I WTM1V rtl a n l l Mil Hit I
tttttittiintU h Kit J Uallr
Ur 1 Mil ftT tartWa til ttltatli n A
mnnlH 1V lUv riiM II IIln rt 1 a
sll lUTIt M mail hit 3ahlitti
At IhoiHli at li t
JVM umi s ijirh trul lit
rrtvat mid Ilrpiirtiire or TlnlU
Mali Wtra Sail SaIm 1u U II mUl ul I
HKIurilM I I lain nt ul fi m mi I n turua
Mriil Iai III In m I vi ttt l i h
Mall hoi I I tint arrlt a At Mi s Ihi rvrr
MllUt Alii I I All A Sill saIm mt v
tlat ul ha y
Mall lattia Sin siIni f r tin wnn nl trn
lluralar n mil jj uil tiliinia Ntltil laa Kl
I ijiUli I AMftrlnainat 4 I Ti ta lit
IIhiwaII j lif art in Itlr T lliulntf n lull
u r sin ins i si
LOCAL AFFAIRS
ljtijn Itll throughout tliiinunti
ArViliiL
gjj l mt dining llii4diil
A party is in i
tOllAl t O i MII 1 Mtti
jAwH iiy tli it lit naa in Iiih atom linn i null 11
king IW fcfjJ C iHlllllllil I lillllllllami ilm
itlinini tot45SJsnnir nmt to tlit n at put nf tlio stun
bummi iTrJUfcTOt
nine ill tiiktfg n
llmlbiiin 300
Wo notici tun hi i litTulni rt 1 ping
i rtctid nn tho south shin uf llie uilili
iiuui tint nf tin so is designed lor
n titiit mnUt uuil lliu olliu iliti i < h
IMi la lima liiiubti Hiiiihuri
nt Hound 1oikiillii fttijHtior induct
incuts In lutnhnspis llnii stoikcun
aJststif all Mmfi ul building miui il
Ku inltiiti ciiiciit
Sin UUtis lie pi icu ttliiio tin
Vifnto auks tlm man 1 ho luilliiiiil
il is Uiwis mint nut llmae uliu lino
In iitnfiilo bun s1lnlittd cm huo a
jiiilgialtip amid iipim alinU notice
Piof I 1uliinl mil ikliwi i
lei niu mi Moiiil ij night nest It Pi of
Slllllill fillllllll Ijllllhi Alllijictj i
rlllllt nn lliuil of ti lllli l lll tilt III llilS
A i lie ml UMlllilnct 14 nulltllul Iio
lulu fue
u iinili lftiiml tli it li lin Iiih
I nn ilifl iiiiliil tlm UMifiii luo of
> lio M I innnli In imiici oil tlil < < ii
i nit tlm mining iu 1l P
fn ah is lit ihiu as ini > l lln tlilu
A iltrtili i t iiui i Iiiik tiniio iivtr
llie suilL if tin niilliir in tli h t
I n u lip < t mil in it nn tn lie a
ln litl tymiri Dining the vcrl > pmi
in tin In ilof IlioiliT
lll IUITjJ iTO
m Hpmlei MiCiillmli oniili
I Pijlif niitlila li unililii of an
Wliul climutii aijil
jfl
1111piVairTitrrr litmh itt Jfllhtflrt
finy ami nliiiU lls > > nunl
itli > i nilli tin i i mm
A Mill wlioWcKfffltli iitiiiiinl
nnm llillii lipiiTtlliWlWn siliusi
Our tin tli imiiii pi o It mil In ut
li mlnnri in inn iln ami tin1 bt < ln of
ik fltlil tliL lulls ol tin ntr llahn
uud ntlior n ilm lU vi lo kgion
Tlio n msslioppcn nio Rilil to lit
luulni0 Mil mi icoiint nt tlm tolil
iiiatlui llitim uliu nioispirltncul
in JiiiUliig tlio ill ir icti r of llio ji isi
Inpptrsni tlitio in Ilttlt m mi ilin ci
nf llit giaiii crop Uiii iliiungul lii
llitm tlio taming jtn
Aputj nf liainigianlKftiioiiiniim
lur iui iiil tliuni Ii tonn mi Wiilnca
il ii liwt nilli a Moil of silking lioiiiis
In lliii lounlj llino i lintt of gooil
1 mil In tliocoiiu onoiikU to atl fj
nil uliu ill 13 iiiuio Iln uolj i11I1IluJ
lit llioir iy of I in nil iants < ottliiif nnong
in i tlio uint of fdcilitlt1 ptnlll
liiiiiiiilng fiimd mi nufllitiit lJinl
lltllK
ATTINIt > lOUIMUIII HON Till t U
tfijiKiTiH WoimIs Hail liLstnriliti
U unliVit mi otlni anil lus no uiial
llio Iinpiouil liisnou logttnblv tilnit
pioptitlta itstoinsgro li irr ttf n glos
a natiiial color uatinc fulcil ifr
lljlil filling lllill ItatnlCR llrtaata
f ixa ilgor to tbrlnlr restores Inir to
ptiiiintuiil bilil hiailaj tttitotts ilan
iliull liiiuiora Fonl triiptiott inli
tiiui ittliing nuil seal tliiit v No
nttltlo priiiluitnHttclitontfttful illuts
Tiy It mil foi Woods luipriirid Hull
JtlatornllK unit tiilf Orjmrnjf t t rtify
ulbn arhtlt Sold bi nil tlruggiaU In
this plico ntnl iltaltrfl ticruiuo
Liailu atiptiliril at iiinniifaituiLa priita
li C A Cimik Co Chitago Solo
Agouts for tlitVtiilttd Stalls mill Cnn
ntlas nuil li Collins 1110 S Iouis
A > t tlJ LltlI > U lltQUtl T
1 lie strongest nigiiiuint Hint can bu
iiigid ngaluat tlm nthisalillll of nil
miiiUttiingaiicli corrosho nml tittio
iUstroliig pol oiiaaur tiiic anil quit
iiliiu for liilcrniitttiit ami rcmitttift
fiurs Is tho uiatly snptrloraucctss in
lio prtiintlon nml turn of eucli ills
i ic uf ft lutilltino wlilcli Is itlio Mir
nntlpoilu of tho nlioio nniniil
iltngt
both In rtipctt of its ciniiposltloii nml
tho risiilts tirouglitb It Surliniiiul
iclnttns Ilostctttis btntiincli lllttusu
pnrcl legctnblo propirillon nliicli
not only onullcutia tiltli woinlctfiil
proniptitniloiitry trnco of Imcr nml
ngiic nml Kludifil 1 pos of malarious
illicitae 11inn tlm atnn but Is 1 itr
tain piet cntlroofull miladies begotten
niiilaaiiifttnliitcutifrniidivnftr CUtso
t emit a iiiluirnl null ftUi llu rrnntllcs
lo not cifcit with cerlniiity and tlirlr
iiintliiiiid una entails coiiseiitttnct
ligltl iitrniciouj to tlio sjstem Tlio
Hitter mi tho coutnu not oil ntlotil
ltulv nlft f but tstnblisli hcnltli on n
jK t i Ttlittfls
Ortit ticltiincnt prciallul in
tonn oil lmlaj tuning rcik nliont
ilnik on I tlio eliiiotlng ami iltatli of
V V llirvick llio Hint Intimation
tlio pulilio Iml of llio all lir mm tin
rtpoit ot stttinl giiiislioti giinralli
tatlinitul at tlnio fnlloiilng cull
otlni in iiikk micits lon llio Mug
uini l to prociul fiom ft point mm
J S iillanis btoio on Wallato atixtt
Aftti tlio Hist sliot itllilit attllllion
nmilium ii in tliiulitr ioiiii initi lit n
i in in ai iliatoiiitil miming up tin
stittt ton ml llio Dnlllunjio llonsi
mil alter miming almnt lnili put >
In In tin miJillo nftlio Utiti litiij
dossing Ill in ill a C C llilllil
In llio mliiutta lio n la ik ul liailiiy
tvciiutl tno alioU out liUil I lit
JMttlCS n lio nlil tlio alio itlng i in oil
Atoiontta jill > mil aiiuiiniinul mil
alttran tMiinin ilioa iitiiiiutl tin Inl
Inning eriliit Ui llio Juivi lluil
lio iltu istil tamo lo liU il ntlt tiinn
pistol aliot nt tlio li iinUot II J lis in
iiuouliii ti Ihliti b iilng itt r ml ti
tinin it is put nniliraiuit lnriutt
ol liiquiii Inlil the aainv ulglit ami ill
lltAt llllllllillg tlltit 1 UtS ill Mlllslllllll
tu to liiiuiglito it inn illiinai Itslltliil
Kutusotho link iln irnuJ ilrait IliU
time a allot tt la lllttl li llio ilttuiMil
Into tlio Innnli Hint Plaint Inn lliul
tno allot Huni tlio liouat Into tin
ami itnoa aillit iuitatililunii it
nln tin r tlio almta nut lit til at ilt
tiaaiilorint Afiir tliu lliiiig turn
Ijiiioii ntnl Pitlici lilt tlio lniiiAi
IiimliiiAOii ttrilml a yuu out ol llio
liouat lio also btoagltt ouu iitlt turn
it Inn lio lahh Ono otlni ititiu a
loiinlioiatul till ataliniiut in anli
at mtt nlillo loin ottitr no liilitu
ti llliul tint Ptsliir lliuil tliolliat shut
HlO llilltllCO ill tlIC ClaO It I COlltill t
lug hut naa ol aitliiiint atiiugtli to
imtuto tlio tiiiitt to liiuil tin put uu
multr i lioml of sum tlioiisuul ilol
I its
MMtitrtn On Siitulit Soi IU1I1
lioi I is A Haiku o Uniting Mi J
II trill in to Mia Maiill i U Sir
tun all ol mii < i cuuiitj Sue ml
tin count toiumiioiieiatouit
nl lt iiat si sum it itit ul ilio ualgui
illll Of I Pi Ul 111 I > U 111111111
mil aiipoliitul John 1 Ctiuoii in lua
atOlll llll lollllttillg liaiguatltlllrt ol
IllUtO Mill Illtljltlll llll I ploiutltlllta
in nln Infill tho icanuta 1 IIDin
ami Juatiio piiciuit No It rtaiguul
Icjiiit not liilul J luiinlnhiui
Iiitiu < t piitiuct Nn 2 iiaiguul Pnt
tti app iintul to llll Miiaui It C
lillci toaut inminUiiiiuir prtcluct
No litaigntil Miciiii lillrtl It tin
appolntmiiit of John McNyilj 11
JTairr l li J 1
fi tnr < TSJu1nHoiTo iiitiBiir fur
ill nf tlllao who appolutiuVl
Olltvir lunia Minns MalllcnftVifii
kind ill s M Moon liultttho 1 in
thtiiuttrsttra Into nutlioiit to i ill
tin mnii littncon tho ngis of ilgh
ti ui mill foil llio e us to notk nn
llit ronil of tho count nut out tin
il i sin tlit tit mid in cuso mi niu
I ul oi itfifci to noik win ii notilltil
ul fills to pi in liouofailtii woiknni
doll it ptt di judgiiniiit fin tin
amount in i bo asstssid ngiiiist him
A iiiniantlc in Ullage otuirrcd n
1 ho til
Ion d i s njo in this toitul
ciimst uitoa of tlio c iso cjiiio about in
il Mis Pin d
this n ly T Xii hi
t lint to tliu innclilsion tli it lilllliul
lift na biat l liitti to tilth ixUttnci
and tint pioiiiiiilaliitutii
In Sail Sib I It biing n ntuir point
ilinii llioiiniiood tho count alto of
thcli onn count llioput tonlioni
tho licinso u is diitttiditfiisul to pci
fniii tho ttcnioii Ul luison of fit
liictiao haling bun issutd in Sin S ibi
in ml lliu putits bnnticr wuo
lint to bo liltllul li tlilllllgob < tlclta
and musing tho Cnlouulo liur wuo
miiiitd at llio iialtisulgo nitliall tho
pninp nud uttmoii iucidiiit to pill
till illglino
hat li is Woine of tho S in Sail i
Diamatit Association ulit some tinu
wlio 1 tittttattd hi this aocitt liiforin
the ptoplo ivlicn tlio next tlittrtalu
mint is to bo givin Wo nro aatiallul
that tlio lust plaj9 gato gtnornl aatls
mctiini milt that tho public nouldcon
stdti t n plcisuru to patronize tltfi as
soclnllon In tlio futiitu
Cnl nml stc 1 11 Ollrltns now nml
lunutifii stock of fiirnltiiro Ho tins
nn luiiid light thousand dollnrs not tli
nf furniture nldili lie Is selling tit Aus
tin priies nod mini ai licit nt Its
tlinil cost In nidtr to m iko room for
his liniiituso gtock Nmr Is tlio timo
tn supply jnnicolits llh ruriiltttre nt
pikts iiiotf tli ui iiiiothiid less than
tut bifoio aolil Ir this in in kit Cull
mid txnmliio tur ouraslics nntl you
will tlm pricts nlft 1lis tint can not
fail to pliuse Sub nuil dooia ut
tin priua
AllS
45 1
V I Ptiibuid Is niilhoilcil ngent
lor Oilsdistrict for C C Wclbusclis
lliinlinm NlliBtrt A book showing tlio
illlltitnt iailttk8 of fiult slindo nuil
ornniiitiitnl trees together nitli vines
ahiulibill tie cnu bo seen nt lliff
olllto lit nil linns MrPuiliind Isitftd
In null orders mid nllldtllitr tats
ut sutli tlinis ns will but suit liil jut
tomers
fill iiokik Tens
July I4Ui 1670
Koticu All persons tvio mo iiulebt
oil tu W O llnndsliey nro requested to
tomv rotwnrd nml s ttlo toon If Jim
inito the knlosteiV tniln it nit1 do
nml nlligo i our hitnihlo > i rvnnt
tf Y 0 llvsiulln
Kivp Mini Mom t it Hump
Prom tlilailitoliirniiiil I nill aill llnnr
mi il ami foul na Ion ui tlm lottist nt
tu mill fornsli null
I tf J H lliniit s
I lio iroatnt tlmo an ma to Ik rntlnr
tinfnituiro for unintj ntlluiila itltlilu
a fin ihjatiiii toiintj mult Ins lun
piiaiikiloicr > i lour tlllUrinl li
ginlltiiian ami ntliti tin taint llmi
tlirtt juaticta of tlio piaio liato in
aigintl ami ua m ui in n onti apiu iut
ul
Tlio nogrocK on litml co Into
fntmtil tlittusillti a ailninl nun
iiiiiiittiiitliniUAlgn of iiiiiillngtliiiii
stlua of tlio Man litntlita A ail 1
in tli It hi ttioll lula lilt ll illnpi t It lull tin
aitttal moiitlia tititil ipiito iitttillt
I lilt atl I inuiiniinlts Ii n a tin In i
tiiga ul ul tin it tilth inlnr itlm nill
tiptn tlit atliool no 11 o til at ot Inn ll lit
t n nni itilraltHl
V limit of Inrrgi
zir
mni IpprrtHllon
A n mt nf tin tgi tuilsta ptnpli to
ni lutiir iiiipoitatit Imainiaa thai
ttiulil tit tato tinin in aociit ami pin
in it t ii r iiu i it n It m n itltln uoil
ol uliu is Imili In a itligiinia ami nili I
lo tiial point nf liiti A it till nl in
i igi ufitii ijiiist a tin in tn aliiiuk ttniu
lull amiin tniistipitnti nt
illg la tlnllo ItlMUIlt till i lit tt III ol
pi ilia nf pllhllt itinalipt ttrlusllliltl ills
nt It itnllnr i hia I nl Itopiot
nn ut Miilinna of pimilo am ui iliug
III ill attpa ill nl tin to plnmiito lllllsll
mil mil iiliititlnn llnnii hoiit tin
iiluilo ttoilil ami ah ill nut ilinsil
pipulittil iii < gliliiiiho it u llli hiriuig
iillittnt tillua ami I liming taillitlta
tnlil Its alma anil luiiaiii ptlttill ilnr
ui llit ill til no ah ill liiilo litlngt nlul
into tho must nt In itliiiuoli il uknia
Wo taiiuot ittiuilii a nt ait nt mtii
It lit r liiipiiiu or rctingiailt into a
toiuiilito atnttnfili moiali llloll h il
nn our iiti hlinilinoil piomlao thin
hll I on taking Into ti iiaiilujtion tho
altitilant tin couiitlt na it la nilluitit t
plain 11 pulilit noiahlp in an iuatitiilo
nl < iiiniut It is t illtti itunikalilo
Hi il n rommiinlt nill ilipiiio llitm
ai Ivta of a gooil oppoitltiiit tor inu
piniiiiiiut nln ti tin intlilauiimpllsli
inoiigli to 11in llu in fii iillthilrlaliin
lint ft nant oftntrgi liiniltia inn
lilt Hieing In tho Miits of thohiiintllit
nollil Hit mo an mil llll to thonlll
fiuntltr 11 To tint the rm lint u o
tnnugli motnl ronrigo to ptntnnto tho
inilao of tilutatiou aa otlu la iloiiimoro
iiinolo ligiona It I not tiuaiiattlitt
are too poor to build n litiuai but nig
lirt upon Unit iut I look upon thl
in igliltollioinlnaliiitigonrntttiottialtli
ii t in S in Silia tnuiitt ami lunii it
1 not pouily tint ktcps oar gnnil
liiitliuui ami ptuiilu limn liuililing a
rliuiiliaml piing tlnir tti tii nhohna
bun doing thiui am In but a naiitnf
c iug ami nppitiiation fin tlio iiiust
nf CI list 0 tli it no hail innto tnrr
gdlc proplo in tlii liir Hist If m
Iml our touiiti tioulil tlilltt in nil
itaputaml thogtnoi ilntlfuoof iniiti
kiuil ttoiitl be pliuuottil nil iim l out
I mil litapttlliill
himios Clin k
Itouml Hoclc
sAHir nootts
H10ilJ > Sli ilt 1 lJ il
lllli l 71 JlMil 1 IlltSJii
liMIJJlKI JIOMitd Jitlu7ri
k2 > J 71 tH I0J
i Kicp const mil on hind a 1 iri
am i ml f mil htnsoiiiil I llinliir cllh r
I uihirlriHsiil tin
AV jr Allison
ATTOllNHY AlJaAW
HI i nn
DUil I nt
It UHtlll
1W In 11m f H
I In I lie Si pit
J H WILLIA3IS CO
Family Fancy Groceries
Yillnce nt San Nnbn Tcin
i
Kc r mslmiillr nn lian t f ill u XT > nf luuillj
nntl hHK > nHtlt Df nil ktiU autLtiu
JNKMl tNM lM > OI > S
T0IlCCt CKI VI S IJOOtN
SUOtS VMlitTLUa
rinlUu ummlli fuunl lit tt ttll armni d
iriHi Mtrti
John Carrol
JJ11ICK KILN
S5000 Urlck on Ilaml
n mo non on ami y 000 illicit
qiinlit rul liilck illicit wo arc otlcr
Injr m rluup HiickfurnUlipd oml
put In wall ot iirlio iinnully har M
tur ruck ik 1 will cdntniit
w
h on haml suflli lent tu wipj ly Ml or
derl iT Wfi will also ronrnct r ami
rxi t no nil klmli of tiick work AI
4tfIlTlirilANJv
Lite of Now Orltaus Lajf
COXTHACTOIt BUILWJt
SAN SABA TEXAS
0 0 M
Mr Hank lias penn inently lncAtrdnt
San Siilin nml Is preparcil lo give rtti
niatiaounll contract woik Hung a
tliorougb iiireliittic lia ingliBii neural
inrs cipeiluiro in largo cltlea ant
work entrusted to lilm will rocclib Ills
prompt rursotial nttiiitioiiandlicgii ir
unties satisfaction Ill Im
lAKE NOTIOE
1 am trtlnj to adt
noma iniprorcnicnts
llltattl j
ll Proparty and must liavo inona
to my Mill
tiiittiltiritlir Tlon
otl of callirg on all i
f llu Kill Tulitij
Vti t 1 nit mi < iitu
t Jl H
areftirait tilknthlslnatll
itlio sro Inilebteil to
mo in enmo forward ami a ltlt irltldn
HIY1Y llUtl ItrlngtlioMDMlV tr > on
ban ltlfuii lisvnt got It nml rstiunt
irrt It ronnt nml arttla lu Htinn olliar tni
i witi t v mnov coitM wiiinr
11PIP P Trrl or IlOfiB at n tsir vtico
flila i ilt ant fur rali mul mtry iiinn mio
is linlbtwl lo llii All aiouma lint aslla
nit fnrgi t to bilug I It but ir jou lain fwtnY i yWl ii10Butaa I
It settle nolo
It gel lij v m placl In tho liandsi f li
ixffonirirs fn liniiuWllste colliftlmf
JOHN II HllOWt
13
Th d < b tlics UEf sa waB v > ee
OlliKi nml miTi
ncai r lilioiil tUpnti
Tf
B
101
Xnilh mat ornii Pitblii
B A N S A B A
I I la mil Inlt ullon to 1 up
llilunb Itiiuitlit nut tint la
ilimp aa mi lt itiivMii
o ti tutk III Alt pl l plll > m to
iiuut
utttliliutlial llu iropli oflhi Plolilli l lud
Ni n nil tu i an ntnnil In ill tin in ua
hunt
tiitliish
Wt tall tlir itttintlnn i 1 Moil nn li
htm with tiitut i units
iftBEwdSia rS1exj5S
C piTSS
tali tllut Congiisa Atcniti i mi on
COSOIII S AM MP AlbllV I1XAS
W liulnnnlo nml Itilull l > iilt i lit
Hooks Slalioncry Xcms and Yariclies
All Papcra ami llsgrilnc Snpplltil al Pnlilishcra llatisi
aium mm or school hooks
AM isookS op olmil Lin kvtuiip
TATIOMn AM PMIL 111 llll S
Gold reus anil Ptncil Writing Dials Work Ilnxca lirlnrra mil llcliirol ramca
il Mni 1 Cnrtla
bti n nsriiitcs nml ltma tllniiiia nml Music Mlniiua Injing
Pocket Kniiis Itiiclgaiiirntni Innitls Clicaa iltn Ilruahisniitl
Combs Ptrflftnrrj nml llnlr Oil He etr liubticr
los nmt Itjlla nml ull ufta nf
Nice Articles For Presents
it Great llnlll1 Oilier
IIdle Thnci Tbnl lull A
Mi nlul fooil inj luiceanry for nnr
fill to look through our llook lepaiti t
N
12 ly
I > KUU It
lTlt4rit > TU llHIltl
IJ MUh Htntlou
TV iVUflltllM
VhII l Mir
It r il h U n
nry rtoniiM
I lr OH ioyB
tlollfll ll C Hll
UIhh una Hm
G J N K A I 1 i A la Ell IN
Clothing flay
1
Slilugli Iitb Doors Sash lllind mni lliilldtis II nln m Manufac
liucia of VII kinds of diissid lunibir mouldings liunkits baiiiiislua
ntwtla sash doors bllutla niiii ipuas ciiliuis
Pic in elicit
llll 1
mo and isrrt
AiVi tlio bcht Stock of
aicinorniulum mul Blanlv Hooks in the Stale
SCHOOL HOOKS AND WALL PAPHItf
welfare ns Pliyslcnt fro do not
i PI VN V CO
City Clock llullilingt
t r5 3 jsi iti ja
Vftt lt i
C1 < > < 1cm mul
T ilry
lit f 1 > hJ VJ il
lijB
Mmtorr
1 o Ortlot
All 0 < hm1 nml
Wtitlc AVmi
rntitiMl to Ol it
Ph 1W IHatlH
im tionoi moiiy
lt rttiui 4i
erron
oenfe uvniHlii
Hound lloqk
IImnn > niglil
tiinbUit to silt towtti
i iijrrrM
I VI NDULMallWI I I
I 0 0 I
II ma lli U ti mtltl ti in iwt t
Itillfill I Mil Mii II Mm
1 luiliinj ii in i
Mound City ComCollegG
Hi Loiii Missouri
Palalilishul IrfVI
7tt Cifcit OltSllhS SiVn
op i in
SOUTH WD irJJST
undiitlid by n Culpa nf PrufiBania
who In Point til Ihiiriiughbiiiolirahlp
and Pxpciltnce in linihtis nlul At
lountnnts alo Milliont Hit lis
Illis iholni hII Nii1M1
r
M1 OO
or oo
B I OO
Mat CciipLleTlic > otigh and
PjXttttcal Course of Bnztncss
liTstmittcii in tin USlTEti
STATES Comsc Itulipcn
5ilWt
j uil
I
to lliviy Young J > Iar
Eitienni the Ann o
Pop Pariiciiliirs Addresb
Thos
2 i dm
A Hice LJill
President
The Great American
PIANOrOllTU housi
11 je IlIIDliIKlalJtaCO
t ntellinnan Itvluira X Co1
MjnuaJuivrs anJdJijLrs in
LMnnos Oisransj
Ami All Kinds ol
Musical iMcrchaniliso
ilrnrrnl timeantid lleaitQiiortcr
Means Pfitarlineiil
DViraVsLw riaxAa
ntJtuwSoil
jrhis is
One of tlio
TArgcst Pi inn
lloiists in tlio
Uiiltid8tntiannd
la doing an citinsivo
liuslncss tliiuiigliout tlio
JCiitirn Bntilli mid with our
Ursurnnsscd fncilltis wo mo noi >
Eniblul to sell ntyiriros tlmt Mill
Pncliido nil competition nud to
Souiro cvtrj ndinutago Hint
J ho ninikct nlliirds Wo
Ilipttscutnll thotlrkt
MnkisChltkciIng
Mik StiiiiMnyllrnd
VR bury ite ns
Wtlliuttlio
C lililpf t
liistrn
nuuts
Wo will ilclivcT Viiinoi nud Orgnusnt
nnj ltnll llnml llIut 1 JJi > gJato
GREAT EXCITEMENT IN
uorxD iiOCk
IT 11 KOlPEL S
li II 0
Hi big liatt to tall tin nllmtion
nl hi old llitlida nntl intunia r Nill
Sua and tin niuioiiiiillii u trrgen
unlit that In has niinul tl c latttat
ietibll hitiiut llii ml ofdaluaTon
Hilling aliiirk Niu i
nm Muslim in fuouhli tlmr lit has
in lit bis inula foi inah ationaidua
Mo lias than Ida inniiititoia His
stock uinaislsiif n lull Ilm oi
O l ot oi Inn 111 y CIi
ltiii c
HliliiiilUiii < tJiiiniMuiiuiltituiy
11 ilajti luj tnltciiil 1111 Moot
P iiinsitiiU uniiir liuiure laiiaul
i t istli litl cat r rinli
lit la a tit man Tit a l nlltilltc ami
mIi aa xtaala ttliliilinsiitt ANl irti ai
ITII uaka liu iitall aim tMtlil ml
ak i iMj
1 C S MOItHOW
uu < it
ItccihiHg roiMiinling
m >
Coiiiiiiission allorelinnt
OIMl HOCK laxns
lllp l
ran at t ilp li li tittiiiii
I intlVtlui la t ntnlt 11
HlnAkilalltll J
III Inn tint llh
ilatltai lliiulfclo
nt l I ir 1 in
i mt at jirctit
I win I lltiaai I in ilil all aislraita
lirt itjh i In ul nl
Wholesale and letail
11 ALl li IN
General Merchandise
vilbuiix 1 Yr taoxs
lilt hlIStOMIIIlr
yCHjX fJjELLS IOWS
IVHII 1 lSl IN tkj Jl
U inln naliin laniul 1 in 1 11 t
ili mt alockniU lrtf 1 1 i uj
ui wni in
JMne White Oak Lumber
ShinghSj etc
OMrro flllitl wtilt i r ti i tn M an 1 car t
mi MUlty Illll itiii lKlwwnilaw ami J m
Immnitnst Kuiim 1 IokL 1iih < < Cm
pill lOCKMIT Agfiit
IMI 1 lilt t I lit lin ITHD
0 Ii SHINGLES LTC
71 Itotmil ICork I xnn 3m
J OKU OOl A COl 1LNU1I VM
Li cOak Lumber Yard
HOLM IIOCI Tnn
Ut
nnrrul Itultfn In Lun iHTBiilsiilnjilenl rn
SmU hi I JUlii l hiMiiiAl itteutlun kUcu to mlir
rniiiHttiMlui ff
iVUiHn Nurlhpf CollnoTltiiftiiM tor l i
tiiilmilU rjjtt two Atiiiuv 5W3iu
Tyo iImhock iiTuj hol si
it NEGBAUES
Ittmntl Tloclc > Texas
Tat 11 1 Mt caali i rlco rl 1 f r HI It C atu t
irt Urt b > nils 1ioii tu lesiM Try luc SOui
N0T1CIL
Siiiittcrs lit tug ou tho lnnils of
liinliii tN pilluinn oi John Jntnes In
bun Snlin or MiLttlloih tonntits nro
liirtli notilltil to innki spccinl ttuns
nf ociupiiiit nitli tho iindcrslgncil or
lint o tint 1 tttds oi nctlon ol ijcct
ntciit to rtntovo them irill bo coni
nicnitd nt oiics3 i tho Fedcml Ctitirt
for llio istcrn Distilct of Tcxns
CooivR CtiuN Ijinl AgiiiU
faibl
Sun AtlBu7TB7 < 3
KOTIOU STOOKMLiY
liming rcccittil tho 1oncr ot
Altonioj of llionins P Tlnilnll > f
llobi rtaon countyitnil biing his only
ligilngtnt cmpoticttNl In colli tt nml
dispoao of tiny nf his viroiicttj ns I
nnj ilum jirrptr I liutiij Xiiiriinll
persons lint to ititiiftro in nut man
ner nitli nny cnttlo in tlio 7111 cnii
ncctcd r 711 tounicttd arnnda vtjth
crop otl light car nml stiullnnfotl
nml tindcrbit In Itftj nslsluill pios
tcnlii nnj nml nil tilth pcisols tn
tho full in unity of Iho Inn Alt
4ntvcrs of Attoincr hcritnfoto ci
cittctl by lhotnis P liiiilnll nit I
Nnkul lioiti tils ilnti I nm nl
rmpoiTirid to cnllctt nliy innncy
Hint unit bo dili Thomns lliiitiitl
for cnttlv tint hno bctn ilrlun fiom
8nn Snlm llnuo I intpssns llrottn
Uolcmill McCulIoth mm Miimih
ttinntlts J Jf n
S VN 8 Mt t FiJj UsaflL
TCnv ww WiS
J VCcwiw

xml | txt