OCR Interpretation


The Waco daily examiner. [volume] (Waco, Tex.) 187?-1888, June 07, 1882, Image 4

Image and text provided by University of North Texas; Denton, TX

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn84022109/1882-06-07/ed-1/seq-4/

What is OCR?


Thumbnail for

WACO EXAM IN Kit
W
WACO irVL 7 2
ANNOUNCEMENTS
HU M I 1KLM I1M
Wi ftr < > Rutin Mnxl t hi wtt I N hn t
ftn cnnlMnu t t r < iiimi natrium
llti from MrlUiiiiif unlj ul Jeet to lo ro
III 11 f f tilt t > fltl n
Wt
ah
fc RI ft
at a tun
ti m l
Wt
IJuin
Mil l
inn t
11 au 11
ml rlr I <
toui t
Ur a
1 11 an
t It11 11 as a
tMJ iU it
Mil rin
I t
1 HitlNi
a i
Iti r trti I
ai t r it
tl 11 wr ill 1 r
ul J 1
Him
It urt ni tt ifi 1 ll H f r U
> U lit l Ui litt til rt ff i
111 Jet M t MllltlN if tl
Ulll
tm i h li l 1 r 1111 Min
tt < ft tr 11 1 Hi int I J
II t > Hit Jill 11 ti
HUE rli 1 ti
in il till I
It Ml J
III Ll I tl till Ul
11 ua 1 n
jri loan
tflUv In lo
I t iniftri o air If
titth ii ucrnc
W nrfftult rtr It untifti i rt It II Klin
titry Jr it auiMan f t t i if l ti
fruiM I in ui unijit tl unit t Ui Im
Hihltir i 111 lit ui I m ii lae l < iii < ru >
i fill u l
tOK VIHK M HlliK 111 UUOIt
bilii > ti t
It i e i > r
iim rn r
W im
DA ft l
M I tit mi
id r jh u > aiiiiwiin t MtifJuIl
A om liliilti r r t nit It Hi I I I le
> iht Hition t r thu routij
1 t w
h life 1 to ami unci LlIlT Ifiuks ilt
t r t < tilt I nnl 111 It ItMftl 1 of
i utj 11 tllf ftUI < J of tlif
r 11 f hi u tit if
ui j
F HI III M t ItMMOU
tt
I I niirinU
or eillJtCl i
nrt nidi ttr It nun 111 c I V > M < M Ul
ak n i ui h Ui i r rf I < tl hi 11 iliu oltlc or
I nnt ur r f Nli1 ciuifiii 1 > unty ltJtft4
1 111 it a ll n nf tl 1 mitv 1 11 o rnrx
t > U It HTM I 11114 1 HAI tt
tli riA I lu aiiiiiiiiii Wm
II Ml I r r lie tint thn
I K so t 1 a tan 11 lat for
Ifttf HI 1 in mi loiintj Kiiljti
tiui 1 in i lui 11 rat
it m turn i 1
< ii
V
Iti 1 ll Mk III 1 II1CU f 1 rtrlt rt
> Ict uai ui t > i I jr t t j Ihf ntttuit ut tti <
il < iu mil t ll >
Wcur huili ru ill nuuui It W I > 4fln
11 I tin lt itln tli oillu t f
ft 4 man tat r ri > Jui
lit u of tli i ui hit mint s > l nUtLi tu
tli action 1 tUtulm mracv
i itr a 1I1 iWlIUjkh nun < k M Mak g
a n Aiilttit r r lu tir < r tin If mi Irnltrt
Su I Ml 11111 r mt oitjulto Hit ftutt hi
or tli imi mi fih tn it
rOU iH 1 I Kl W ICflt
ar null rizclt > in 11 new I If A allnct
tin n 1 bit ll nil r 1 n U < n m cum ty 1 rt
ill r Mini ill III act u < Hie 1 iuiil > < 1h
in crtiii
> l
AV t nrt Biitiiu ir
1 n n u r
ui 1I1 in 1
> l Ml ill KK
it tt HI II lilt
r < 1 ill 1 t
11 it Iu Hit
t U Hater
tin blllLu f
1 lion of ll 1
1 U I 1HUll Ll 1 I U
ft A lit II I 1 I t
till oUUti V lit H lt
ill 11 ui lUlrli 1 rkrl
tl ti ul tin ttnlv tKniKtuc
r I niUNli 1 UlllNhi
1 urn a till rin 1 11 nun 1111 u r tipi 1 l 11
tlttm i 4 1 n m ill tatt I r < iint nltor
in j n l li tin nt tlun 1 fill tuutily Oi inu
la >
p
tl rln I to run 111 I W IajI r
i mull 1 ti r ri < uhU u tu tin llitt 1
Lcmtviitur Hubttil Ut tin n tl n 11 tint
inly I 111 mi
an a ft 1 1
itit siiminr
1 m 1 u
bu Hall
ti 11 r r h nil n
kinot rmy i r Mil
OHtn
1 tint H I
Pill jut I Um
ac ti tun 1 tin
il I m n
ili 1 i mil tin
jhi t NSl ltl 1
It I to U II HI I
hH 1 1 till li tn 1 bt
t Mil Jul tn lit b
t 0 IifUtun
Jlltl Ml I
lit ll i > f Iliu
ullJ
ami unit I r
1 Iti tlon to tl 1
1 Mlljttt t 111
nisn it imf
Hlimu
llicti 11
w i tit n
bi milt ie ii 11 In ml 1
1 Hh Hi 11 to Hit UWi if
tt Hit uitli 11 lit llit
t Kiitiurt 11
ii 111 ty ii tifi
a Uuu il lle
UMlcui I Veltilllr IWI
tn IT W 1
tli r < f lam
1 aui 11 11 Hi < >
Ti I n tin
c I tux n M
Hun 1 I ll f I
in I 11 I ll
if lKl Hlltfltl
1111 ty lin 1 rut
I I to art ut iu
II litt ir n 1 tAXitf
Uim uai t
Ti
uiitm
nut Jtit tt
Mi I 11 nan
il u
ati oiniii Mint I Wt rt
1 I 11 ur Mart a a t m II nti I 1
1 Mitotan unn Miljittiu
I ll 1 il Ulll tl III 1 IBi >
r ll Ls Ht ul 1 M
r t 111 I to ai 1 mitt Jihi
t n ut it Ian f r a t > < ir if
I lu o 11 < 11 il tin n 1 iu ilfti u
W as
N rw I
frAtu 1 rt
t it M lt tit
r
Ml ll Mil HIIH I i ll 111 I I
II U Ifttt flit Jill to till ll lull
tin ulUitH I aim an r of luiif
niljf
1 iuil tti am inn 11 W in 1 an l >
1 il lor Aunt hi r 1 1 U i cilljei t
1 I Hit iU 11 ucrai j nf MrI < M 1 an
tAratt rtiil tounmnimi U C Klinarl
a a tti ll lut 1 r atMf > r Ituii ul jitt lo
llie hiOon t Hu iltiiwiraiy of Mtl uan
1 h nlv
Wo arc a 1 ruiltoattiouniflliVil 1 jriiw
a at i l l uuMnioroi lanta Mi 1 mn
onnty n t to tli atttuii of llitcuiiuiT tif
U uiai
W
A Mi
ttmr
Hi utl 11 ami nnift Ju Jtfi H r v
a on tl iitf nratiii > airi f tA f
l at 1 n 11 Hn > Iftnucralii ri
I 1 nan u ui tj
111 t r it I lo ai lonutt I trow
t 1 ilt l < r ax < ithfi 1 11 tak N Mc
t n Mil 1 t In Hi attic it of II
raj It Ttt
r n 1 loam 1111 it I W stun
m 1 Ut ir b Bi r ol tain
lunoltbi Iiinot ratli 1 aitv t f
ltll IUIll 1 M olh e
N 1 ru 11 1 titctwl wtili tlm liwifVti
taut t 11 il f uuttiorlztHl u makt pirilahra
ol am 1 ta > ig tla ruin tharM l ti tt <
bit1 v > it iiltrltiM tl Kbultnestiinan
t r CM Hill MrututlH ml uMtn
i > 0 rtf i in aa I fkifrtUj lht >
t x lb t llnhll Unit Any to ay tit
mint u tf 1 an trln a alum tfttftl will
Jo at th 1 i rUk Wi latlatllvb lliln
am t t whii h U rnuliTtnl niHi flary as
1 lie 111 llit r lmllti
Hu fi nal trtic buieau nport tin In
UluiMons 101 lod y lor tin Wi t dull
Muc j rti > cloud woitlnr and ruin
i t n il wimU ataliotiHrv r
tduui tuJiir biroiutter fclUht clun ia
tn Uic temict itiire
THE CITY
< oik n tlla lit i lint
Ad itiemln t of the < onconlU lIuIi arc
rwjiii ie i o ntcnd ttiemitiiihut Ihchall
ot the ml in OJd IiIIowb buildinir to
1 l tit to attend tu iuit ortmit UubIuui
Jt Orle U JtUHKNN
Vneidint
lllll Ct III tlltl tMMll
W but theft bubon hae to do with 0111
mibject we really tauuot tell but trneh
a title I a bind line will unawtr ua
wol tin Mi other when wo lUairti to
cab viir otttutiou to the rabbleu
ltaznr ihe Fashion Jiaztr 11 not h 11
iutf out at cont but lias juat remud a
new hue of chips Iulo straws hand
Ktme ueckwtur and hobo to keep up u
full atoik bi a u 3 mo eceHar to muini
lnotlato ltd piitronti MJlto
lllrtU IllnU lllrttx
TucktrA Wlllld limn tliu t rv larjcH
rill pi ot mix i bltil Hutl mill Motkliu
lilnl lofxl uliilttltt uiu killing tkittp
tlit up tbnp
at Ialiotr v m < vmw m
I jJWtV
tMfatitlataiJUal
A IMMHt IMI M hour hoticfarm itr Our founty rondi
rr ull irikonil nhut t l n ItftH him Ik 11 >
Hill Ono hit Ii N 4 uni tiniitllj trtrttil ut t If tl mi l tn fut t
I i it In Ilflitill of i i ItiilunW wifiri oui or tin Imh ami t < j if
j tin In ftp run ir ill tli < until
Intln rifi i f ritiu tit tlm > up t fir I < r mural 3 < in m pna ui
from ilny to la 111 lh public j tinutW lj f bun lining what olio r
in loeahtin vrlipro tluj ou nr ntnl nru cntiutic think utratiKi hritikiiiH
tth graphed nil ner tin country lion out I bitt ot candidaliM rrom nmotitf
common i 1 to < h 11 lust clntinu fol tlum ill fool mt u wt mem t hau
lnwiijfcr thu tlttaiR tin uprt iini tho I rot tin boat for in vur > tUpiirttrciit of
munion r m of lii hl > rtfli < ctuhh > pi t < nmt irmnrumtnt wi cnn utand neoni
n nti Mho > ontitf innti 11 hrillmntl
tnliirntcil an 1 Intln rlo mow I 11
the hut nocittj In Tt xuh
if thu criminal lmp ui to him kitlcil a
nihil or hurt ht tu Liitfiitful in hornt t > t al
lu r prntiiiti uoiihI though lu may hnw
htnnl on Ihh fact hh lonii an a hot huml
Muni oimi mil tm found ho ik n ml to
hii that tlmt bo > in of tin ery hi t fi
leutn and it vi marl Kill him mid liH
folhtttoMind him to tht pfiiittntiar >
lho idea that a wrnwn man loutf pn t
htsuiHJorit fhould b calhd a bn > iw
wt often hi ar in too ri lioulotn ifjc
Cinllj uhoi inostif them for > uar li
fori hnt In u lYirtisuiK < dl
tho prmhtfi of tntii
It l time that tin 1 ool It nil our tho
country not o r tht ir tm t k mo 1 Ht > or
an tho Imidi ml tt Hurfuu poi li in
ouch mattcrf and tnU Ilonu l tin 1 > m
adviit and l ill a hot a hot and a Mptnh
it npmli Ih catift a > 1iijk man who
commitn a crimt inn hax 1j 11 of 11
1 tctable 1 ar ntaue and ih himstlf oh
hihhuI of brilliant attainnuntH and ho
end Htundttik alu lid not hi an 111 tin
meo in hiH fuor after hi m Ih
bohind priton barn vlun hu
linn ctiinniitti d an opt n crime
ntfniunt thu law and Hocitt lh < cr
fact that a pcrno 1 lm btiu wu 1 rainid
and him had all the udMinta tH of
HuciLt and ood idiicutiou uonld np
tat to Ir an nrioimtnt in favor of ih
it in 1 hi cri r 1 iifiiHhmLiit upon him
ulitu he lonimitH littth 1 nmiH linn
afh r tlmt in thrn t it j rtporn th of tht
Kxamim 11 h iw bun nipriathid l
tho fricinlH or > ouik mtn who b > tin ir
nitH have Rot la jail an 1 tho ntor >
rilffii > B hiiH bun Jhat mom of tht
Uht bnH oti oir km w and
Inn parcntH art vtry 11 h 11 tn
bit 11a btht bojH do not
iiituul tt into jail but it ma bo and
tor oftiniKtho uiho that th btht of
fatbxrti and niothi ru haw wti anl hoiih
for whoHoattH tiny an in fio uiho re
ipoiiHihh and shnm luiirtH blitdto
Ihinkof tne Hhamo th > art tulle I upon
to endure In many liihih itrhapnllie
Htuinlin of pan ntH and prtvioiiH 1 bar
iicttr of tin otrtmkr nunlit bo lookid
nt favorably but it in it fa t that it m
bitomm tio common a Htory to lnar
that thin that and th othtr horiu hn f
murduior rapist or uhabtr
he may bt U a hciod
ol tht t Hi othoii t and him 1 ll a 111 di I
nmn V tin nt nuntionlti iiiiikh tint
trlnilnaldietiUt touit u 1 ow in cmsIhi
wt mu < > t fit tint t lit inn romtuliui
difKUHttd h h tiJian ta ihUii1i
vshuh vas I nun led to < on yto our
mind ami p itnpn Ihtou h ii to tin
public that an nt ifclinm wit all tail
an un i I and hU tiiiolon mum hui h that
he cold I ml to n wion or In olhti
woitj hhuiitil net I l niMtmil tvinlf tie
di I Uci iiinot firti otiihtlvi h tol t i t
Mint tiloo I mid mill bliimlinj fho 1 tl
scrufi nnvi in wlitntlicv io wion ninl
the lit ol tht c uiitt tut dnly do not
lunttmphii lluil MH h ishfttl 11 tin cim ll
my nboiihl In luokol upon ioriblv It
4I1011I1I he tht 1 o ir at d i noiiint hut tin
ln ay t > jn tlic in all dm t ml Kimih
in It hi r 1 Jcli or 001 iind 9utl1 hlnmltl lit
Uk ilii Won of mhh 1 ll f time tli at Ih
npittntiiht 1 Ua tout tin I inh
ntniidiu it ifin net in 1 eh ill ot 11 intln Hh
fthuuld uiiiu to ht paialed 1 11 tin n
laud 01 till I lhtiiou itith U 1 uiu
nil pit > a trim ml hi d kin it j iMlu wiih
tniiii hut to ki > Inn linn II an
tke v > tu n lii > in t > 111 Ih 1 on in tot u 1 ot
ante Mkntfu 111 iuntondltionottihn
inuts
A yood ii pititi lauitot txlt without
mi ti trlion l a ti r rt I Ivii lliltira
hilnxnbout huh 11 ey iiiaki oudinMHt
w lint out Jit and want mon old ti
lutkir iVWlliih Wfiui ItMutUlw
1 Im nt it I it ik Inu < lull
Ili Mill vv ix unmbriHot
Imh B ur diuiLt I mi Inj ft liool liming
thotirmjutt toctd tu itrpu tul U > nui I
at I turn hull I InifMhiy ni hi Jum
th nt o th t k to 1 iki Mein tin hiving
1 wi tklt f > iri < H 01 liitts lh inii nil I
1 cum 70 l2t
I llO S11 H I llll III IK ll > l lltllio
II N allK I
i it t r
Veo linit b IU fi rrinu ti 1uvt
trw louimuuuation with rtftritui
t > tho Hiipiemo uuirf Miib Iiokiii
tli nit u 8iiKKitid wool 1 In t r atti pt
able no doul t it m uht be w 11 to con
nltr whttln 1 tin rt h an ottieuoito
put in W tilt li 111 the l lui 1 rl of hltlKth
build and Stat m Hie last puhtii in
foruuitioii Wi hnw ih that hidki t ij
ton will not Htand foi ttmuriHH immiH
HtippoHtd but vull Kit pt a plain on the
Hiipnnu hi nth lie ih a comi aratiM 1
outiK man in full mental M or and
t oiunhil t 1 hi an able judjjt Chltf
JiiHtUtj Ooultl ban bun nppomti d to
tint HUprcmu lourt both b > Coke mid
UobertH who ma n atonalil In ex
I eetul t havt hoiuh < aim it to jmUi
bin mt ntH HiHneoitl fornix jutrn ih
bt fort tin pro ft hhioii and 1 e ople
and etitainl hIiohh that he
ih paitiatakiii an 1 iiiduntnottH
ami IoiiHLiontiou1 lulu iitithtr a o
null nor j t rhapH a nnn of urj Knat
powt th bin t pt ritmi maktH him hi t
ter Uiahthd for tht phu than an im x
pi rieutid jmlift of rtattr nwi r
AhJuiIkc lit ur > would bt unliktl to
aeiipt tin 1 lau with thtM two and
Jtldki Uuhard Ualkirwo would hat
a Htroiiff court Uf ludku Walkir bin
liHrnnitf ami attainnuntH it Ih Htiir
HoiiHtOHpiak lie oukht to hae bttn
on tin Hiiprcm court bi inh for the lani
four > i irn and we bcliiM would hnio
been but for a fuilun to upriHH the will
of the ex < etttle lommutu at CorHicanu
in 1S7 L
Caittra I IttU I iu 1 HU will potUiel
elm ahk hei li he and nuii iU leiiiru
I Ida ii nut t ilk hut mitli Om id 1 d im
lo U hid ol all dinjj imp sis iidwitlrw
mint ol I h luelei V Wilts Waco
ieua itUdw
NIkiii l Hit 1 inti s
Minn of our txihatiKtn in all partn of
the Htati we not let tiro tuilulmiu 111 fa
cutiouit and anunatic coimntut ou the
numbtrof inndibittH Milaiimtu louu
t him 111 thi Uild We t riHUluo our
uuikhbora art tiijoin that wa of tick
luiK their fun Mr much and wi Lat
no objictioua fur it d t not hurt ua in
the haat In fait wt ful hkt joiniuu tu
the UukIi aud wtabtiik tin re wiro a few
mon tatiilidutiti in tht 1U Id e do
not wish to bi ait down aa a
l ublic cenaor or u Hourtt from
which to reiilu adiu an I itiloimntioti
jniU but we tuUlit iiiuaik that it wtiuht
ImiunKuumnmrt rVj V V Jfirfi
out 1 tndidiiti but aloin ituuuiou otln r
thin IKloic oinir imtlm wt mi hi
v t i
I nn lo fliM Jfnl liaV
tLt people trliii do not uiint It
mn bttlntt omo tt uutio tbinlcbitautit
wo bito fort or Uft mndidattH in tin
fluid for tlio Miriuu ollnt in this coun
ty tlmt tiny uru iitlorti fat lUiut uud nil
ytPTt tn P al <
lariiou willi an otlurcounl 111 II
ntntc It haHlxtn a ouimon thini for
a lotifcf tllut to refer to aco an tht horn
of ofliet Hiektrn liilt 111 count inattt rn
at Kant we Kin Ha that t hie boon
fortunate that wt Iiiim hiul the Htrht rn
forwo liavi proHpi rid UI111u aiootl
batih thin time and wean kla I of it
If torn 1 of tin < titer countn won I tot
nut hh man find as uood no n and h t iih
alone tin mi l t 1 njov a r ater di nt
nf proHpcnt l > tin chaiui
rinoiI u k to tho e who Unit t
fnton whih hi id oil tor 1 tUh
T1 > N hiai > i7Iph
At K ION s m u an v < I tor 1 Ml om
an loiiiittMH rin llot Sinllf f one an
om one < in A j h oru f an Sfiaw
liirin
nr 1 Motth l ppf r iunn u tn
Mr U I
Mm lui V
tin II
lellj and on lioltlt Mexican Hot PhUih
I > r I 01 V 1 avt to di loi a vl it
to II itnlltoii h xiih
Captain Hill < VUfh 1 m
Jo < U t oiiutv li t i i hill
down fiom
I i U 11 pitffitln I pwI
of Iik m Ihu mdn U In
Mi I I Ii Hi r llWpnn fill 1itnti ii
il nti f Hu Mlftoiul IilIHc roil li rf It
ten 1 nt Ko 1 r < i
Maioi U Hi v Iokh ml fiinllv meiet
into ttuti Hinti or 100111 in tin mw IV
ellh lu tt I inlay
Mn > r Iuuikln ot Muhliin lmrn
t 1 houn loilnj mioupiiicd t IUh
Tint it Mutermn wtio will vUit tllei tin
ll t n
hnl Im ikowan 1 Um Ittir
on in In 111 tiom tin volkx lHl Ht Sit
nt nlo 1 Im v 11 pmt h ixinir hit a
imutiilhint tlrtn
Mrn t ndtiain ot In lutl > < m
rli I in the 1 iiy inti id ty and will ie
iimIdmim titiM ifitin hei il ui liti r
Mih Di MiUuor
r ui mm li pt cc I to su that Mi
10111 M itidin mc tilth to It tint tm 1
abort 1I1111 ihKiiIi In a It w dun hi
tlO IH to I I it hM ilHl5 n ttln
1rof imiii i Iiih tlnlhhtd hU < ticfi i
nunl h tin in rot tin 11 s in dm ln
nnd U II I tHt tit ht h 1 hit Imii 1 In I ill i
Ib wilt return in tht tall an 1 o < u sihool
nfa u
Mts rc 1 I Vm > and ti tin i lolm
Min an pn piling lot n ttlp lo tin miner
in 1nlo Pinto ount I In
tum lo inoiiowand will heaUeiilMMi d
wi i ks
Mr 1 al 11 Miiankh ol utin in tin
ilit on loiuuuiiii bush ii < lb ia o
imII ph 1 ul with U iu th it 1 < Intn h
to 11 linn with Idi t uully nnd makt liU
ll
Mi M 11 li o er uturnoit hi t nUh
ftotiin IhIt to lihn i MM Miiikit ud
othit 1 umt uoitti ot MuMm in 1 I > i > h
lint an I npoito hiin ha 1 1 ceitHd
liiiHlnuH an I ho i il tiip
Mi Ml U I ildour an ninmoit ithu
ind vt r illiiitut itipun count dirk
Itiuettn la lura Nit fo hlHotd Immi at
HuniKiilli Alahiuii lb will a
mouth vi itiuv lri n It in dilh tint niti
1 t tl 0 stati ind will hi ftire tn lnii 11
t IttiMint time s mt ot tht hiH i tlmt
i t nt will not touit bin k Hlnih hut we
hat mult lontiliiit In hitti than to hi
lit if tint In would ur I m k 111 U < Wiuo
oiuuIhIu IIowimi wi witdi 011 a
h i 1 > timi < out an I wilt i njny etln
on tint V aln li or in ftiitt
l > r U 11 WUktH ifdhrd
tdi a pi intiinnt ai iialdiiU Mitnu ol
tli MIhhuuiI I m Hi uiilwii Hllll
t tin thou h the mill outmIm an I bun
hiitt ml up tiiiwh it in rillioiilin wt
an hoi 1 tor tho i who an on tin loal
that In y mm niir ntt tin tut ol a
Htir ion hut should tin unit with mU
toituii wt uttiimnirt tl em tin 1 nupim
h it in t > r W tiki a man rlj 4 in bin horn 1
able pm i h n to hi tin m tin tunc lit ot
hU likill in tl In ut whtnuuu inot n ul
the tutl ol kiuui piiutht and tt 1111I11
I > r J W hlhtnn ol Ark Willi lor
main juir in wilt wn a Hnlhnr trom
a ti nihil It 111 tit ompldnt I hat b fit I tht
nklll o all nhi hH niiiml tin si
u et Hr Hroiu o h k I n llh V mil
llilt rn llu tuiid In i xoun I at d it 11
ind I do not lnitati to ia tiny him I
hi r tilt 1Hi lui
I att lit nlclil tie Inliiilon wm
in n l hi lit dutclEon ol lulu
MttiMnri numuitiH in the < ou t
room jhiu tin rituhid tlotktt hut htm
tikm up
Iht tin itnomi ti r Itlnentel mnt
tioplt in tl 1 dilution ot Um 1 th thin
jeUttdi
I he In it wjih ritliir etnme itfttr
11 but a nice tool hiut r > iuuiupin
the nlu
Win I inland U > ltiiu th tmnt ot
fill toll iictut ol pilui an 1 1 In I I d 1111
pioMdUiit U nntic thk
1 ht pprlnkh r ma It it tpiltt n ht bin
ni > it p iff > id up ind down the um nut ih
terdi fittlin tho duM
Ilhcl man a trietion < ujni wis out
on tin aa uonU ttiri nla ar d atti n ted
much atti ntlon on it c Mn ct
Iht niwfiot tht lobbtr ot the ti nn
tu ir lUnton c uind uuiih inh t anions
nnu td our tit fin who had tikmh in
tin 11 tin
Uiom wlo lnve bun out hunting
hi Ihil ipnflnm nralrie t hitkin m nu
tin rout in mm plat 1 but h ird to huM
llll Ft lOt
A kttu lioin tin thiritl ol Navuno
touniT to Mnritl Ilnll ot tlii n unt > iu
ImiuH him that the man tla r Mliltr who
win amttid ht it or the tin It nt won at
LoniUalut U now a talnj tu mini tn tin
eountN j dl th to Milk r Ih the j art
whom thi mum llltam W HU una on tihil
in the dbtr it limit e lcnli is a mod
ol limn t ikn moiuy tnuu the 1 tr onof
aad he wa wanktl at a witn t In hia
I iihtut londltlou In would to ot no alut
to the at iti und lua 1 leuui u not
akid
llu 111 lit Unit
moULtin new Imj n tnimta ol tin
hi ha Mincoti hit I Handier ndd b
laior lllithiiiui thmn iniof wlmh
iiKt 8 hiiaw to hum lor ctintn ami it 1 nt
n quilt ft alii ill pt rtloll Ot the Urm to
mitki tint ot attain lluc thnhira
ate u it mt e I the hiai m 1 e in tin world
Mi li ir > tautoid took t nt ol tit m
h > I > i I tht M J r I o unit li Unt nnd
out It wuul I tlirttli in 11 < > v uu I do it
i tint till mini Hiliiimintittmitiili an I M n 1 proniptH nplli1 11 tlmt
tu itucr > dctuoiuit it tlmtitu ui tuitit tnotitit Iti Ur t tn put into tt r aiut lo
nut Hntl uniituintt liluit t It tic 1a ji > j iitujr tatttr wurk ttntniim nutlilnfl ntutf i it
to an tillUtand t btlitMi In mliv all tnlnt un I tliulur trt tn Hid itioiiiul
jltitid mill ttiuit In MiiUul unttl tir ntmt j tht trtti itli onlv tuo nun to nu It
hituii tl to iittillcitlun b tlto dituotrai > thim ami no dittlt on tlum at nil Mi
of tht luiint It tlmt intiins wt not bUiitoul iitn tin inim t ink mid tlirish
onl ittlit inoii optil tr but Hit ttstinin irlo liU pan tl lit mlt ntl ol tin
for our count otlit nnd nro not lmr j < Uy b tcini i fitn ill air tit mulm ti
tltu ltiir itdtr tnr n iu our nntcr J vtlitt llm i olt to ui It tlit u tlmit <
conutics with nun ulium u mitjont til r u ir tin touil
llisll it I < mil I
lud i UmiKt itrilrtil isteitli morn
In it ni Mtilin bj tbt t irl trit n Hntl t
S u tn t otirt vus optiitd Hit tlrnl
tiny Uue to do la lo ijit tltctnl ami tnkt n up wt rt > iliu i ol Niiltnuur ho
tUcu imt thtir bund iu tbo bnn ulitn
tin pltitsoatid uii tlio couitn fuiitln
ml libitum Webtit tu utidtcoit < ttoruo
of our uiighborit it tlii tbink tlmt m
tbo wn MtLeuuun county in
run If tlmy ui tuko tlio
pnius to look tht will mi Mmt o Iuimi
uou in tbo comity tnitaiiry itbout
illiUutl tbe cout tlocn not om > n dol
In t ll
Mtm tb irtil with ttittl ill ol a tiotst Hi
cvliltiut btini iiuullltiint to ptuut a
ionlctlon In tin tlr > t tai tlio hioiiiI onu
UnnllMlllsMll Hit it xt cii vtu tli it
ol lliram lllUuia itdlon buck iliarv
eil with liking tnort t lituii tlio ttrronol
h not Iht UIIIIbiiis Uonoot tlioi impii
iKntIlllooking tla tt 11 nt roi who an
tonsltlcii I sliirn lUibltrb anil batl mtn
union tin coiortt uporu ami till ttt
nriutbf world tbo ra i i of taintion in wnuuf Ihj ulilmt jilii t lilm In am
tenciuU ontbf om lmndro1 tlollar I louit Hit < ti w on trltl ntnrly all
omstbtui no otber count in tbo nlntu dt ami at a Ittn liour nint to nir In
cnn m ami mnlu unniiiul ithowini and wln c hinil the tt I i litiu still
wo lime Kootl unit btuldiugii jail rtsttd litt last uUUt
1111 ton niHi
Ik iirHiiN t ii tlilnu li <
lint Nnl In y u < i
Mtdfin in Iltemon and 1rM Ivor
kou 01 mmiHsiotii rn out by tho J m
ctrdia olub to the Han Antonio Milkn
fiat nitched homo taturday morumu
It wan a food luiiatment h tiding thiiii
for tiny rando inb IHnont nnd careful
obni rvationv rind return with n ftoro of
i has to lio utitied in tho forthcoming
fiHt in tldHci on thu fourth of July
Hut 1 < rhapi the moat valuable m hme
mmt or thtir journey was thu hi curing
tif tin cilfbratul militnr band of the
lwtnty Sicoml U S lufantr
h rdl odds tho tltust muni
cal organisation wihI of tho Mih
MKBil d out si do of Snint Louis and
Sm 1 rnlicitf o I his band ban twmt
the iiumbirH all Htierb mtiRiciniH nu I
to have it lu n on th fourth will eot
the oiicordm club not a ci nt b hh tin b
HtMii hundrtd tlollarn I bin an one hiii
h itt 111 of iTp 11 0 hIiowh what the
olltHfiit ih tfimw to bo lireworki
pri7t h buildniKH and othtr o < < hhhi
willfnotui hftM nhundrf ddollarn more
nt o i an pn 1 are for an iulbu of Mai
torn Hiich an alu Uiih ueur hi t n before1 j
fir pattiiH in llouMon San Antonio I
UiKihttn and Austin an alrea I nr
ranKHihf for Hpt cial excursion triuiiH
1 shall not he Hiirpripf tl If I
tht unnibt r of Mtitorn from otht r
liortiotiH of tin atati conn h
up tu thn e thouHati I purnotiH lo make
tin hi po lh fecial homtuujo Hum
itlwHitnd trtat tin m well ho that tin >
may lmo favorably impnamd with
Waco and itKptoph Hhould bt a duty
mciitubt nt ui on itry utizcn to be
prformtd htufull uud with pndi
lb Coiuordiii will mt 11 tliiH tituinK to
hi ict all tin comnuttttH and ut them
to work ami in a ft w daH tht phi for
tht fttitwill bo aha td audphutdht
fori tho publn Meobody Hhould
tin 11 tain I10I 1 and to opt rati chit r
full for if riiflitl uiniikid tin volkn
ft nt will ht a trump card for uco
Pal itittion ot the hi art neivoiniuM
tituitdifi h neivou tuiuheht iti d ban In
in I hit pain in tie hack ami oiln r
It rin ul wciknchH air n lliul h I ir
ti r lion 1M14 mule hj t < uill lor tin I
hh oil mncianl tomilexiou s > lil b I
lutktt i WilllH Waco tw
V1 tt nipti tl r n
Ah mt 10 p tn libtnt ht pt rKons who
wen hilt n ouliIde tin Ir hmiita illit
cied a liHTitlLhl on the hi I mar the
thiol North lhird Htuet which looked
vn muihttkua Ibt A1110111 the llnl
to not u It wan Dan elftik ami a m ro
man tioth ul whom inn to tht > put
WttnthcN ottlure tt cy lotind it win
the holm o iiipiod h > Mr dhn I nUt
md undt nu aih one torui r ul the hulltl 1
liU was lotiriil 1 bo tilled with Ehmiu
Mtiiiattd with coilull Ihe mata was all
d lae mil hud alnal loniiuuiiluitetl
w lh lit oaldin on tin side ul the
h uai IIil 11 10 lahliul the box
hi in a it w ih and thn w It o 1 r a
1 mi ind h Unit tlmt tielhhorn urilvid 1
iitdwlilh boiiit it mnTtd the lontthtH ot I
the h mcoihcM Hiieuideil In p iltlnj out
tht tin IhtloRxwan mil titllink tho I
htirnin d a tew lettot the fide of the
liotni and tin trouh e ot uttln tmtk
tin lontinU btiiiK all 1 he until ol kii
ot ue win uu tn tiff and the eiui In
whit It it w h hiouht wha louu I ttiar In
Atin the thu ha I httinputout Mr h nvht
wl o h id htcn i > cnt tm hu 1 Hiilvttl mn lo
etau h 1 jr tlte bos which had h en
thrown < > Mr tin t mo but coiihl not tin 1
It invwhui um 1 it li belli Mil tlmt the
I artici who mhi M lo burn the houae
came hick and carrlc I It uway for teir
omt inaikHonit miht lIm tin in nw ly
Hal tho nth init lien mtido Utir tu H o
iiilit whin 1 m rom > lu thu Ictnlty win
iuif t the hulldliu woulduildnl hnt
tin n loHt Wli would hic atttmplut
atieh a trkk It U haul to till J he build
tn1 tho 1 ruputy ot Mr H It Ctuuplon
11 fj eptle ft mptoiiH nutb iw retfiaHnjf
ol tin tood I Ichlnir heat In ttn atoinaeh
him buiiitti promt tl turtdbj Hiowiih
IronlllitirH htll b luikir A Willln
Waio lex 1 Olilw
SMO KE PETERSENS CIGARS
1 onttlnatlon it 11 dit ihttmaku a d
It ula to Indit > > tion at 11 fttoumi h In art
hunt kur I illouunH thk hiftdiitn
lorpl lit ot tin Um r oil Inllammati i >
dinia1 nt rMMiHin hi It H4 ol n tn I iti
itt I hi Ht um nil hi n moMtl h tin nail
ot Ihdlt d Sillin piliit nwlni
C0 ttj >
< 4
fel
W
GO
hd
p
CO
Ui
c +
GO
i
CD
CD
JTf
a
o
H
CDUl
Ul
Ulk
o
CO
New lurolcoot Air telroniv i l Jin
sywrr
hn patihur h is and 7 < i nntln at
nue don I full t alop an 1 < luinltu tin
hux and will lu It I atork u lloiit
1 uinkthln hiMili t mhiiu In rtilhin
In thai line 111 nihility lo a honai holdl
Clotkt trwuie llaiwait StiMH I tti
wrtiui uthi v Ihuki t Wood nwtu lb
hl itatii hj ltni 1iiiU din totti
hwc an 1 tin mi 1 many llihu ti o nu
inn uiu to mention
I run now ieuiin lu sn re n 1 nrloti 1
ol lh > taiuniiN hiimei tlliKVok toMsi
tt W nt know lull d to ht < upt ih 1 tonm
lu tl e iimrkt t and oh i > > lu moiu ton
Mfiiuiiet lluin any othtr attne now of
I ltd In thl inatki t I 1 muiilai I u u
antte ttnve ton In it t 1 input
lime aUolu ftjnu nt a nlielhicot
Itiin rH a I iptcd lot lu Iti im family um
width I nlao warrant
llavt iiihtiutiMd 1 carlo idol M won
ill ttnlliur llnit Jain width I b mlif
dliul In 111 tho tmtoi and will tell low
111 ease oU
all or Hint om ordiia toi whatiMr
001U ou ina wlhh tn ui Hut an 11 v 111
I routine you low Uiiua and Mint jott
will tt what ou Im ui m motto I to
plian L N t Willis
ISLAHIIA lMHlIlULLX
MAM KAl lUKhlts VM DhllbKS
IN
lltiriwiqs SaitiUos Trllll
niiiigs Chains IIiuiics
anil tMr thin In llnlr lino
ATTENTION OF COUNTRY MER
CHANTS SOLICITED AND
PRICES FURNISHED
ON APPLICATION
0l
A lino null itiMk ol IInuUvi on
tliiouukniil at tliolowiit piIm Ki j
tilr titi in cum mi
I unitr ol lNlttct stitW and aqiiMr
BOOTS AND SHOES
BUTTON BOOTS
Q
CD
Ul
a
o
CfQ
yi
CD
uiui
ui
uie uiQ
trt
CDhi
hiUl
Kool II
Q
CDUl
Ul
i
Low Shoes
AM
ill Man si > lM nl wc rJn n h
Vo > i 1 ti tJ
JT Sullivan Co
Kill I
T TXE 3 I uuu iiiiii im tiiM < ii nw < j <
jrxisrj
We Are Doing It
ui ilnif iuhI SniniiiiT liik now In
Inn I l < 11 Hint rmilil t i ikvhul
lr > tin iniKt Iltl llnitK
BUTTON BOOTS immense
JVOCISiSESSS Wftl
BUTTON BOOTS
nui
I ndltg illftHfifud thlllnnV line
SLIPPERS
NEWPORT TIES
SANDALS ETC
CDUl
50000
FNTHI
00JS
Wt liamllii iinllilotr tl nd tbo ptoplo
iiuitioill iuolt4itlitui Hint wi can
tin btlttr tti AnuoiNniHil and
PRICES
lluin rlhtr lioiHtw who imiwill M not
t tim < il m ikt thU lluoot ootid
11 Mtion I il ionliciatou
In tlnlr ttoik
Look Ai Our Suiis Of
AUSTRALIAN CASSIMERE
SILK MIXED SCOTCH
BROWN AND BLUE CHECKED
WORSTED
BLUE FLANNEL AND YACHT
CLOTH
BLUE SERGE
BLUE CHEVIOT
hi i it tui lmr in ii < < ii r stiio
I an ti < iliiiuit
Jo I Ull 1 in M > Ut ul
lllrk iMIil
IAIN i < mil htjlNioi OAls
Al i a and IJlnli
HI D II I Lilt tMltllllM
lilt k McllMi
I < IS UMilRiuiil sttk MlVli
1 hlto and t oloinl
III uk ttitixliilanlKI lllalt
TAN IS llltlllllliiiilMvliai > t IAMS
rt
Jll Ulllllllll SItKOf
oritnl
hi ill Its bull iiilin nt DUSII US
Esthetic Styles
fjjlNECK WEAR
CD
w
t
o
GENTS HALF HOSE
GENTS JEWELRY ETC
5000
O IN MKNS AM HOYS
11 ATS
Underwear I
llAIIIHIOAN
TRADE WITH US g LI8LB
AM B Will
HEAD
Sllilllli AM tllLCKHI
You Haopyjl n
NAINSOOK
XCIlLACE
1VUIA GAUbh
AXGOLV HANMI
Knap Kool Keepi
t Drill
1 I 1H Dor llrown
DHAWII
Drill
l or lOt Vi 7V f 1 and 1 >
SIKH In Mliltt indlolouilSlililB
5hU Dortn Mm u Loll ua nnd Cumi
Our atoik ot
OVERALLS
ntl I < ttnnidp lanta h llinhrRfiit In the
tointi and tli mi I wi maku
liurniitiula m iltI Ihe
iopi uttil ua and nu
bao tomuto
Spafc Mall oiy Alb
i4IAUSTINSTREET
EY BLADES Painters and Dealers in Wall Paoer Paints Oils and Glass Prather Block Austin Avenue
Ui
DCUl
Ul
Ulo
= 3
tlrlfiitil boiotlont
It
kHu n llm km at t ion
Wnio Itcm
E
aj 1
tn i
Simple Romcdic
tllul prputlo width i
ulcbritfd m MuK iu m
rinid iiirpiitni I ir 1 l
sunn piHrliiK Hi itih a
riiiiiliK tin Ir ill ln l
IU
Jnir
ntMt liii wlthoiii it
liitvl t Im
repmd onl lj Imkir iH I
Iloi < i Coco Saxollnc
A icrliit lialr tin
t
tnott rot thn Knmih l i r
Ollltr 10IIII 11 Hid 1 tl ll
proptrtli x A
Mtrloii toiiilliioiiM ih I u
It soil ii tin 11 tir who
til It sooth j tho
trilftt
skin It alloriU ami iroliu f
t t luster rtmrnliiK all htuj
wort ilt tin ii by niiiklin n
bun ifKtttil without nliii ti
Inn iu licit iicriiiii tm i iur
will imli ton ou mhh ir j
ritptrtd onl by lt H
Wato lixa
Pence nod Hnppltiiits Rulorfil Again
II ill oil In an t llk
lia < now In t olllo olio of ll In
ItnlUi li alilos mot Im iiii our many
tiln ol p 11 mo tm I n nIir
ht i ll alii lo lllnl an llili to suut
t tiln it fm mlaluh il t no of tho
inml mil suit i nm
In iiiii anil y t It U ih I aniiks u
watt l In lt t llt I No in tlir liittln
iifi1 It will mi 11 it iriiint It ijnin
I hi ii mo lull and Hi It llruilom
ii tht Initio Ak iiir ilrn iibi
rim J > ii ills i li in linarrl
ul by 1 ll kt l A iIIn Wato liiai
i
Electric Uonsiioipllon Uurf
Ills iiintoiiht ll ih ti I n lit A
loll ol ail no In iht iniftf
i onailliiplloii that tt li tt tiiu
nhlo to tlml li l in in 1 i rt ly
lor roiiaiiioptloii ami tin who ara
allttttsl ultli a ai I ioiili tl
lonir stallllliK A I w I m s lti Ull
Illto r lh I ami II li l ii will rt
It11 a t int < thiiiu to ilia
liin s ami ph iinr to t il nu Kssl
niellis < li i i tin I ilio i 1 ri llul
pirti lns of toii hlni l ttiirlli mora
lh tu tho pi ho of it hill I tn Isittlti
Uk Jinn tlrti iipl til a Imltle at
imiio piho M uls an 1 fl itslut
IlwpHlid mil li luikti A Nilll
ati lx is
Compound Syrup of Sirs npirllla Wi
Iodide of Polnssium
lltti rcinttlits lu thn itpintlon ire
t iktil b Iht mi tilt il piol Ion I110
most tt it tin l altt ratut and tl I tirj
tlws tiiii4is inK ll > of itinmlnS
11i > m tlio blood Ilio i humors ot priwi
pita whlth ill tuib ll puril illrtitlni
liirin towaril tho natural ixinloiy
thaiinuls Itlaitnplouil wltliHOiau
ta o lu ihronlo Ultitioiis of tin skltj
t ruptho and skin illstais siith as N
Aiillion8 lire crnliwlii linillr
pustults blotilns lolls tuinots titttr
ot salt rhiiini si ildbt id iIhk worm
tilt pm ninl 10118 thronit rhtiiiuatiiii
phlllllf and niPriurlal til tisn
Koncrilly for thu tarlous iliiifw i
Ink from liiipttrltits of tho blood
It forms a powttlul aluritUo for tna
it nouitioti ol tlio blood ami for tho ref
toiatloti of tono and urcnsth to tlio
tyattni when dthllltatcd h illc >
A > k onr tlrue lst lor our nuke II y
arc In iarth of i s 1 1 < U l r
nmlnllrriithu Iliie 1 ltr hottl °
s bottlts for Tit putil h tm
iiul > lllla iHimifittturliiK chctniaw
Waco lixiw
Tht Great Southern Remedy
llrtios Chill ruic whlth is
ranted lor tht cure ol chills Il
Is a noltho antldoto lor m ilir a >
baa no rlal aa a tonic for buHil
nn ttnatlitul 8atcni from futli
nutic taiuts and to thoc who hio
nctcsiirlly ixpoecd to inluniii J1
incis anil nru atttntlul with
lowing titptoiii mill as loss ol 11
lite rlIiIhk oi tho baik anil joint o
irl hnci seero Ittadiihc imlil
lion to Kit about low tplrlts It11
thllh siii Ulon ami > >
hot burnliiK fuvir wbitli mi tln
In
rimltnut or
tirmliiito in billions
tirinitiint ft > cr wo would
liaml all tn
ou keep u miliplj on
tlino and tnko a iloso thru ilimi l
No othtr uitdlclno is iitii sir jis
powtrlul In tw
tr conitiitriitul niitl
iffittiiliircnioiliiK tho polonona
anl no i
mt nt trom tho blotsl
appntiate this warning UtUr Ilia
lt l
lariner wli Is morn or
tothosoatinosphult kI ii I1 1 f
Kitl IM
In tho IhII t ason win n J
rroiaU tho inlddi sun tw t
ami htmythttaol moriiiiiK i
thou iiiullKiianl tt i r are i
lint tntl to thtm wo would ni
Irarst III I
tlai loeof
J
inornintroii rUliiC Jtl
r
tl
r
mold minH V ± 1se
tli
s mithliiK of o or
aril 111 tr nnl N
arsetlli Ihoplnsilaus f ir
KlM
riHommend It Aikjoir n
It ami lako no ottu r Trie 1 1
lie 1rt pared onl In M
WaiolvM

xml | txt