OCR Interpretation


The Waco daily examiner. [volume] (Waco, Tex.) 187?-1888, June 07, 1883, Image 3

Image and text provided by University of North Texas; Denton, TX

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn84022109/1883-06-07/ed-1/seq-3/

What is OCR?


Thumbnail for

Tlik li 1 L Offl coin out
tojhc Hol ie to tent nnil
n no 11 ni 7 iss
o < 11 mint i rirH
Iilliril Iriilil Our < >
iHirlii > tile llnol
n I1 nlKlit
lot in I l lllc
n mil nelin tlitup loliiuiti this
pom1
tun
Suit
inn
pupulir < 111 iv urn 11 the linjn
ulm uti 1 unit iiiiti 1
li i II til the in 11 oil null
uMin 4 nn ul > ut lomj I In
1ln iiiininil dinkit ot tin ilitlrlit
coon II < lakm up Moti hi
Hill U15 1111 he ill Wimli rir
iuti6iiit too bus ttiioiueiii now
Iliecnurt houi win nuhii tliilljej
tgidai huilillltol IiiUil I uiti on
11r litiillh rliumlttiiChiiuhl hiveilll
Ilu billinil tiiiiiniimiit
ij VIr Li 1 In in U in tin I 11I iiu
Lue 1 11 1111 I 1
llni n 11 bo tin Itnpiiil nit imUllu
01 tl I i mul loljji I II 11 1 u Ulll
t lilulil
lu in l 1 M1I1 men Hint boolul
In ic t lb Ilu ttiiii uuHLiiliiin
11I1I1 li met Is hi 11 litSht
linn w II be ihMlle mrl 18 it Hie
JiMIll RVIUUOUt tlli IMIiln 11
udoik All in iimliil 11 ntliml
1 up 1 P I us 111 tv 111 1 milium I
ini > i > vi iiikI 111 now 1 oiit < h ml out
d > nl 11
Miln j i Ihllli4 wen itpiiul fl 1
iIji lu I M 1k111 unI Mim 1 ti iluk
1 II 1 v ml Mif Mu Hi 1
tin niii hiiin
Hit Allliill it it t tl it nil nt tl
Uuio Itlll li I it I 4 Mill h Ni thill 11
nuil rtun11 mil luiiipM it 1 ne PuHu
Illtttl this iu lllin
llioiuriKu n lino nri tn 1111 mu
i in hi 1 inn il nl pnt I
I tlul id how th
lOllUlll III Ulll 1 t
I < 1lrl
111 il h is im K11111 uiti I tfl bten pl n
Jiitnllii h 1 li II illltl lllllillll Ilu
I lilt ill IN 1 loll111 I Mint
Mr 1 in
Ulll I
P
roiupcrutc a
llttli IIhj mo not ilioldtd lit a to
whcio thoj Hill mtlc Ihe inlitr nits
m 111 toll Munilunl uoiklnir u rrlciil
ttirlit mul will be a nlciitilc addition In
kuowleiltful li nil iiiriluiiltiiiH
Inilid M11 Inn I StroKoll Kimlolis
limn lenni 1ihiw dm nuil the will
L known OiibIi nnllocil hlippirn In
ntnt ilu
aim tiiiK coiinill binder HrnV nlioe htore
UIV plllMl itioil II InIll multo
k un ii i > i > iUiiUii 11 111 nt lor the lslt
n4 iliiuun
Iliemlnwe bin hnlillmi eh o nl
tiltln I mini 4 11I111111I hue u It w is
1 li
OH ic
llotinlo irsipnill 1 will tin II itilrnm
Ml Jflitll ipb vln fin lull mil nil
Iihol 1 > 11 111iti I IntliottliTK m 11 by
lliiiulitt A Kuuliir M Helm 1 llicrj
b ittk K 1 iiiintii I i 17ii > I ilwe ly
Porlu 11111 hi i onstlpithmniiil Ihtliou
iiik ni Ittil > Sjllne Apuiuil
II 17 in lu
llllllil ill Om
Ki ht iooil lmn ittiineilintil tn
uuiitieliiUil ili mi Tor litititHH niLii
llllil IIOIH lint th ttt tllllt lllo II litltinoNK
111 il ii > pl mul iiioal h un rutin L1 Tit
jliMiiipiliil MiitiiiiaHperniiitaiit I ho
mttltto lt h hi it 11 to wl intenliil
Hilling iniu lime iiul mi If iruiur nnkil
pl 1 1 tl mul will ilu the wink Hint no
nihil lluli rem piM > ilil tin Tim ml
1111 is ilnm withniil hint roliliiiifiiiul nn
hpili nillle uiniu 1 1 it lit r of wbu b
innnol In ilnm on nm othii lluli r It
JaTii I itiilu I it llpn while llii Hi 11 Kltflit 1111 tr fu 1 11 v ulu m ilu 1
lire Inilim nr Kill lnlilr 11 Om uicu lilt
iiiikiiinfmiii > r in S1V r luniiii
l iliipiiii < In inliMlut mij Iiihiiuhx
mill Im furr 1 ikMh with 111 that nil
u linmltHliK ni liKintul mul nil ml
i k h iitiill 011 1 II UunJanl nt Ilu
Jlllll IIiiiim t ilonr
111 to ItlMin H
iliiUHtiin I ntiikliiintrtu mull Mimiiii
Kiimple or iiililriii T II ml inl
liriiN ttitflii 1 We runiltli Knils In
our 111111 nt fncloi r em ntil if n
Minml MiMnii niiiinuiii Willi lluin Ihnl
ulll to look nil I Ilu v nenl 11 it pil fill llllir Kititla
111 lil tin > in htll tliLin liitml iiriie
< iJt
Biipi < ni mi
SiiniluniH moiliir mul ilmi erouii
l nn Kohl us Oil Ilu n fori Me
ilu inli liMil 11 tw ut I ft < ii K urjfi loutiiuiirtt In Inke inre
10 k ipnii Ihi 1 I in in Ut iih til
ijin h mil ttrni t iul ill uliiii iiiitiun
mil tinii h 11 in in in il In no
1 un n mil weirlnj
itviuel Jiiiiu
Hint tin nblmii the Limine urliile
IJ1I1111
mop whunplliu inlluli mill iNtll
llfttlinu Itilliutlltiti K lihiNetlli AekeiV
iikI hIi n iniih S ibl iiinlei u iniiit
I 1 ih 1 I I 1 I ih < loIru tl i I
j l i ki 1 1 h it Ins I ImiiiIiik
I HI Itl
id I 11 Ik hu 1 l i
I nil i illroal 1 hi1 nolilm hI huiIh at Inwi h iiniip for
I w i Imluil ti nit ii mh iiutl jimtliH tit 1 II ilu r
sit ii > in 1
Un Wiilh ill 1 khlU ii
Mr M Hiiui < ti I l piiilllMtl
tt e r ii id uit > um 1 un < i Mi VII Abu I
I N in I il h n it pun < r m It till
I tvHt Mr I
II I tl t t v Mr tin 1 III lij m
I II i I ill I Il I Itl M t nil
ii inii < l I in U hv < MiUi uiiii h iw
tut 11 1 1 tit 1 i 1 time uk 111 tiutllii
NoU < ii will Kjuil ilu Monlc CihIh
j toinprti nt uiklit dtrk nlua > H un
li lnl Inrtir A MuoitV llutuus m
tliinlstor > iiurhluii tC > lUlf
BMhiIiiiiiii lot Hi iiiiiuixiiinl Til t 4l Jl H in t d ir bu > s r t r
IU ti > ui
m tujn i irin < v umlti I iml hit ir
lenlih l ihf 1 ui t Mil lliunin ilu I 1 Ui ln ll oI 1 5Mlu
iHtit nilVi tlull Im
lliiplnii OH
lum nl b t t
fr I
Ih nmru M Hum uhIiiiu > ImVH itlifdliiii Hiff 8nt Vrlth Ku > k
k > rJ K
Kiipioti Oil furiiihluH a tlttr bright
li lit h trvstiil ilnti id lolor 1110 loioits
mul fr i furni ik oriit or xtilinuut It
i b f of t iH
pro
m rt f r to tliuuMiiitlfl of fam luh mIio
M luuii l Htkoi jiMnUij U ImuMWHl it or jitrhio tlui tntuofmt
dtoMor jr In k tin tin to mmi riuhm ami who will tisu im otl r
n t tin tult < il tin rn v lank uliiili innin
Itn Iniu thui h Mi A I Mull
Mofijr i i k < i un put in thf in ircli DiiiI ii r Vivnuh Fiir mul Ajfiio
iprti i i Iowilrs in t uit nut end niiclor til
lhrt linl lining win tlimn Im I l n Ul ll lti ll l > MM Vll1 millullMOiil
murtu n I
irjv i m t
I inI tli
1 1
l >
uMlnit al lor Iulch
1 v let Inlh ml UfihtiniilaK uhlcli inn
UUl
A I InIml on nppliuition Priu rl pn Intx
llio ni unices nt the Tilth un In m ni h muil Kursili hy < ictle >
lanM lhM l w bun
in ui h t i u
i
in It u Am I tllTOlUllH ll lIlllf IIMII M lll K mi
Vvi i UUr im iIUIoi tlc p it third > tin prln
Itti M I dun li Minilii t il li Ikv
Iao I b i ut in r iiiu In Inteiret
v m t mil in in hi a so i link nuiii
I I < n n A oiiliitl IiiMintlou Ui
Iulnl ton 1 in i mul
Moriini S Co Uiio iitftnts l r un
trul Uxf UJUIilini
IlirnlliiiM1 mul Hli vvw tin
Ilimitim iolisli Hilt i Hdii11 eh iiuoihc
i u v i i f kiiiH mul liinnx IloiluH tk jiii i in Inn
17 1u Lin uiii umaiiH v wiis
0 < wont in i boithluto jilnv Hit in tli I
iiMul latu l ill nun thu i < I Motklni
Bit Mtttrl t on itc < omit ut thu illnt
olMibe ultht nitinlHih
Hie kiib < rlpt on lor tlc met truk
fun I xruw Ui < m u hl hh
li nolt H ihe moMiiitnl 1o tttihlMi
ouiH n iiniiiiijHntiit tlitlniL fctiapt
ilit entleuitn who in at ttu In 11 ot the
nitiwiieni now will not uu arc sun
il
m n to tml through
Iiii cntirl lor tin
itkit lkil JSuk luhon
I iir kl a < in ii < ni
No fiirt no ii > lniiiritil anil for
ah l > >
UlIitc
Cviiri it A Mount
51 Ana in Atimo
ttrm > tirtUt Kn I u i i nM ctul Men n low tin Iiovh at Singer Jiron
Win tf L Ui ami mini kiln ihn t l w tort Mf
Inn h ruoiiilian I Id
M i i nl uilu in tin 11 ami wen llintl
ie Uiiimi siimiimi uioncav hi i ill
JcQini im nivtinui noiorki nm i
lloi i I In
I v lmt X t iinuion bitf blnck
wamo mute r m oil unli tin tint to
ll h tut > ntuuii jt ti I
i mi h > n I imitli niut m 1 In o
J Ui In iinuiiv lliu loinn ol Koiuth
WJA tin tiuj nirnmlv iuUpu iuiuiliin
i vouiik July hi whs iindlny III
VL P I i tini itfuttil the iiutiir
wiuion its ninHirliii th it no oik ntii to
uiiciLo urfct wiru Hindu
w At ihe liruturh1 iih in ot tho
j NiiiiiniilliinkMflcnli Mr 11m
f Hit t Ur w ih tlfitttl isftiiit
Ai ki i f lilood I livir narantecil mil
euro all knulri of blotil j tntonin nilior
iteil or ioniaut il Snht b LualWa
Morribou A Co Wnuo Icias
miGiiuiji
Mtnn low button Hronrft at San tr
llroa hIiou torohl to
Nnlon tra qihRtion oi opinion wc
t uurintit tei > ho ol kcrs l > v pep
li 1tiiilt Ih li no J ami fi < V Soltl
o CtNlltt M r wm A Co ilriitfKiMls
Winn iv uirin u > j
HhilnliK citarrli rtnieilv n powitno
in itfor eituirh tliplitliona ami Ilinktr
nioiith Sohl b > Cuhtlt h Morrison A Oct
Dnirfkiitts Wiho ItxaN ouasimil
Ilu Uo Jto II lha > ir of llourliou
Itotli nitM if ami h mu
our h to Shi oi h imsiiniitioii euro
Sold li Iu tltH MiirrHiniA C < i I > ru
fi V li ytte KiHtHVaeo ltxa lljfl jiul
Miller I hi mul ml
p ii < i
M ii i pnuiitaih iiuposjlil tint
W LJftll
I I
uMnei tm hKhs In ut Iih post
hm Ilt0r ntu kilv Ienu niiij kttp
Jcti
iy Wy or wnkniit a timu Ills
jttioi i4 jUlle n ompinnKit to Mr
wluhu lint t oiiipldid IiUmc
f trln i ie bjnk unit li mortovu
> uiinj nun Inthoophnm ot tit
lJy milill it ti t < Itcrul ionil
IEmio ljiiiiil > lor hull
An ouiH or t f tlio itlato of W
DiwuiloinHotl ami nntliori7til aknit
of tho Miral InirHi ttriMttl I oik r
for nalo it bout thno thouctuiil itcrH of
Llioiiu liraon latul hituatiil about
tikht mtltrt bouthtatt of tho eit in
trattH u suit purebfiM rn IIkm
IiuiiIh coiiipriHo abmit one tlionamt
iu oiiltnutum u th Htot i > mil
ihtob km
oreinhtrantiilromAtkin ftttu a Uunjint houniH om thousuml in
lW Mn
t
muii ir n v mi quit Mll pruirie uuil the luliiict
oiiZ lo lIVirUn lu l n U
o > > < t on o ml Unit tliei o mi I I1 > i ll
I r1 nod ln J N IVS
hiu I tl i
Xth uore ioi niMi I lltlntf iiiiinii i Otllii MIU H
j u
Anty
Ktll Ulii
Will
i
ivrvi < > ioav iJiosi iiLOoi
III lilki I lill I toll iiIkIiI frinii 1 In U iih k nun In r hiin it tt attiiutl
if u h IUIIIIII I ortllrlni I tlittllt ittnil llnu Un M IlIU Inllt nil
° lh > < tt I llll lr null ill tw rj lt r or > nl It until furs
l l
s nl fr Irnlir I s IllllNilN A til ll rilN II l s
hBi iS BiPSfftS ffl croup asthma bronchitis
IIIMsbS i ftJl Bu fiJ I al > f V i
° S S ANODYNE
I
1 it
t
i Wliol
AKE HENS LAY
l e t I i lilt Itf I I J iv Jt tn bum
ule AKitittvCuMlii Jlornson 4 Co Waco feias
tl l mvlirvWVJZZfVJME
lttlll II l ltlil1
V li lr ill PiIron lor Iending
Nlllili lvxteralii
I lie
InI
tri
jttnn innrkt l hi I t noiii
un cuiiiuinnlt Inuhlti Hit mij eutli > > i mi > mu uiViii7iiir ni V iVIIVii
I Will liUrtu Mill
Client ago ciirriPH w tli it a t ertnin rrl
p tilhty whether it attach ll ro I i nn IXVX V K ZIV
eroou ur tliiiiu tins w mhi iiitlicn V 1 1 < v i > 1
l
lull ill the eu Hof JiiIiiisiiiih >
liinmifit winch m tho 1110 t tmirl1oii > i
internal mull Menial rinud ttir dii
court1 It iniulit tn be kept in euri
1 IKiU7 < l l
I in ms neural In I mill liolu on
mnililii tniU IT tllntiiHt nn intend Hiu j tihitlio
I il it > Ultimo it nut 11 to iMirifv ntnl
M rt tiIrluiMiiitnno Iitlm < > 1 ich tiio blood lo h ind 11 iTt
HimiI r > c ih t 1 lime mti iiiittiilat
an > iit4 l ornery
tin 1 riilUluii mmI Urm an I ntli
hai 11 1 1 t M lir
Jin Urm mill an iipuru s
mint 111 lill 11 uu
> r I nal mniktt nn liitupl Hi puuu i
il no llillR la Iin
11 ill In I 11111 1 rt Ulll
in 1 mum I nliniin rl nun
am ilrin cr all til 1
Hi aul marku iirll iiii lr I sirni
at 1 Innlm 4 tittiliaiK I marUt Miah
Itritfi
itii
I inliuil 111
liithiui
1
liithtilo low lueii Hint iron iniilil noi he in tin mmi t l < n > iiv In
i opripureilintolii iilHoluitl liiirniUim i 1 iirK
i1
ni nuimMiv
the eoin inim I lt intitiK t m < > lorn m l
itniiir biiI
Iiiiij of Jtultiiiun Md nlioolItT thiti
JlruHiiH Iron
rn hh a IuiiHIphh r > t
ri urntiini u poHituo l tiro fur i1 > ticp
Hii Indention Kultiii truiibkfl tti
niitucis iti i iir < ic v ni
1 Ol I IN
VH MM S lilt Soilll ittull I
lull Ml I ll nt I < > M > I i < l ti
I UMi u tm t tt < n In i n1 r I i
litn inhim i nlt v nm
lultit t < mil il < Mm rli tint tm
NhVV tlHK lint It < olUin U hi I tin 1 n
out I itlioiU Hii ttrhni in iktM
luitM lulling llul > nt Ih lull wornin
t tllmt
J mu Hitl
Jul Uti l
mriit
in i
hi i
N tvi ittlit t I < nl
ShV UIK IlltlH ll Ml III t tlttlll t lu J
1amrm t < uti at tin t iIumIiiji iiotiIIuiik
I um in I
ulj in 1
u > iti t lit 11
s im tnlit r 1 in
intir lit in
N vi ml r I nl
liniilt r o ut
I niiinr > 1 I
rt nirtiy in
liUMlos him t > Um lui li in ii tin
liitlkM or lmt mil ill ih still ti inline ituvm
um1 i Hit 1 alliin fmliir In tin i luioi trul
un 1 Minlliint I tliiltin ph I tiler IhIihk tl t
wlnr nil Only n nt ltl tn li > f hr
nn 11 uiim pi itl > triintf it tliuiH nn rpliitit
Hi in nk t wui Im 1 lliuil as ttull wltlt i rln n
tint Ita ifcitl
iirlnmrj H
ii < > I onlliittr
I u MlilllliiK
Ml mine 1
tio I Mlltl ilk I
M I llllK talr II
stifm7
ttittirinni met dull nn I ultiitl wr nr Ij
Pit a Iv lit Hi Mill til 11 n < I > iti llnnl til HII I
II iv I tea I nt tini > hit < IT it iinnt itn 1
Hvtt 11 ti ii i Mint 1 ivt mu < itlur in intln t l c
tin nt Hit lull tvv iUt < iittnUmn
lith in n ft ii II
l 4t 111 1
il ttinlit r v i i tt
oil It r t i > 7t
Sim mlii r i i Ui i7
1 ili r < t t > ti
MltH II it it Um mi uml rut In
uliN int 1HH > rtJitf in I Mttrh inat
lrUiiln Il7 i iiiii i vIm 171 t run i tw
rk Muck J7U
I ivKlllonl Jillii ll SltM 1 ItMl inn
irtt li pilii fnilj Miulhil i m i
4 ilrlt nn mIi fN Hat i x rta un I
1 tt nl illni li lttl4 in rliiiii i iMintUa
I mI ti i mi Mm t lmn t t > ii
t l n i linn < l i i tttii i m ralia
niL luwtr ii ml mlliiui h t I iw ml t till k
Vlt < Dillil Ul Milt H ttLfll l M l
lll iiuuts Vn nw k JIt
MOSH AS1 HTOt KS
NlCVV tlttKAN Illlll I < 4llt M llHDk
on iw nrk JIM pr Hun iruiiiiiiii
Slprlini Imnk i juliauy
1KVIS ANP 1ltontOK
IvANSAs t itV Illlll tl Wtuitt tri lovvir
Si i ml H7 lit it > i Cnrti li lovvti
U lu I miti
Skw liLRAss Inn rt Minr In itnl I ami
twill l tkli I t t4irn U ii nr
tuiittl i i i wlitii Mti Out nr In Ulr
maul > iv inrn tin in mil ut t IU
iltth W I nk I bo il >
M 1 Hul It nit t tut I linn in it 11 kK
Hulk un at In liiir itui uml alt nil r
f mi lliinr < iil T ftml Hulk iliniil I r 4i
1 iua < 1 V il ir lilt ID siicHriii
ta hr llartluari qultt in I uh
iliiiiK 1 k mi uniU ubicli mi stifl r tm
in t
uutib lilbiur
l OTTOS
irlothiMlllnc ot n > t I tllnu i lrlttl
llilltllliK li Irt till 1 llltlfC w Ml It I mkhI
nrtnir > l iu < mI nrllnitr ti ulnttl
t t oil
UIHll
I nt tn < Itiflit hi lliim t liu im Hum
< I nlv liiolitlin gruwlti ihu 1 Him i > tl
in imiial
UHAlf
II iv per Ion mi7 i rn 11 r Im
7oL Wliott M imtriHiifitn k i it
rmimii KHiuli lhl Itujfti lttrtl > fit
1 K l 11 IS AM Hit Mtlhi
11 < t > r or ilnarv i r mm i ihi fa mil
J i ti 1 KM ti i + 1 7 iittiil i t 4 i
II Hot in tl witt n ii l irr l
Mi > n lnni iiutr Ik Htm mKarnrJ
i uiMhHl It i II j ltr I In iti l
uj r fulr 7 i ii in i
r i l M i m I i 1
fu ItJr to kiNil lu i 11 mi I Jo ll
rhulti i ilh lu i mi I ui
I ami in huL ii i u n < > i i u
Hut pft l > rn I t i iu
I r Hi < i4t tiriiuii nlivt
liilni h Mm ii I 7 t i
titixl Ulti stlt f un 1 1 ii i
etiin liuilittt tt tKHiUiin i iili ltUfl i
f > r iv m It n t il ii I i it
ti 7 Iiarnln 1 i i7t n r j ill > n
t Itl Mia IKilll l K
Inrktjm r 7 hi1 > i i < Ulikt u
I hum I Jtf 1 uttr
l iv > i t Iutt ii iu > t r iHiH
Inli ui vv 1 < lluli Kirtn h ir > Hint
nm ii
i 11 In ti ilt jun < iii rnrttoii euiii
tl ii iii nrj lil pi In rih < t + l itiii iHHirli
u atlit Ti l mul iKit H t i tl tt I ii
K il uit i t i itih 11 Ili xlu 1 ItliiiMltrn 1
In tnl nt tl in HiiU < > r lliim mi
Urn I tain r l iu l U rul nvli a
jir Ih t ill > r iliiiiil i ti Hiu titrtni
piwlir < < nm < it nm in tp y rililm
l irn + 7i ti 1 nl 1 11 u tt Ih + l ihi
lnm I li in t i < ii I i li l tl 7i > J ilium
nil hilt in i 1 7i H hit vt Millinr
li r Hi iL Hi hilt in oi MMrt
loliHUOt Up tl ril U Mt
jihin Itil iii iilinn oil l I It li Mint linn i
iitri uii 11 m
II tl llV AUK
vi 11 rtlni ii 4 > IH in iiftll j r Lip
il i tin li r lui i im m ti ri
n > iilti mttii 7 li nt 1 iriti 1 ml ir
l I till h ll l Mil < It Ittllfc HI 11
ii t mul itl Hint ii 11 r cnii
mint Imtiic i 7 tl m
i kiiiici nit vt > m i h
Oik ht I li iOitr Iulli r 1 Imulitt r hi li
Itiitiitr i ii iik limit imtliir nit
ni icti I itrinn ItHllh r i in k okirtintc It ttllu r
in 1 III lit lontll I lit I ml lit Mittiti
It lllHI hklNC fllUffb
In uipi r zt ii inirlitii mif klitt Vty
1 ini null 1 rt nt Ii < ll iM ns Mmih m null
tulitli ttCL prttooi ouxiiMi h irn
tulliii ptr i inn mi tirruw
tun liiAtiulfti inn h i I < ii i in j i it
huiii tiuli I miI li i ilnit Hiivai 1
I Wll k > N ettii Iv vtennrii r Uill I
tl un 11 t olln itiplli t rli l tllKtt tnlti lilitn
mirliin t t n > ii Sii ur U < > t in I Urm
i illinium t k o I > < Iir t
lultr I tlr ii u c I i in t < It tio
ill iw i lurllit i i ilmti whit i urlili 1
M ii < > ill itl if ntrlliiiinl i i
ItliH lnii itl t nuii I Vh t l itlui mi l nil
hill jinni mil I l nn ii ir ullo
rilliitd I lrai nil at t
T llor A Cruik ilruj kiKtrt at Hoau
uunit Uliii h i > llrownH Iron Hit
lern klto uiiivcrnul Hatinfaetion
HjUTJUw
I il ill Uiiinl I i nplin III ilftir ill il
tliI tht li H inn In tin uintkit
Ilu j minow itui lltr hi ut rittnnl
i lot ol lilt III llnUtl
Uillirlinltcilto curt n colI or cuiikIi
ik rn Cilibrntttl Kii 1imIi Id mul
olil li > Ciiillm Morribou V Coiieo
11 sin 01 IbUJ 1
I nr ImuiIjiirk miln or lunl u f Slu
IoIih niriiilH iiltihtir Illio Vrt OlIltK
1 1 or mlu In diiatlin Morna ii A Co
Wuto lixiiBltiiNlin J
I i litiin in
I oil it IJn
li a nu thin new in l
Wium iih HumlulM mul lmlim ulipinre
m SiiihtI llrin llioo Htor li 1 to
A nnmil tiiju or ne with iacli bnlllr
of Sin olia ciiturrli niutil 1rui Wl
tintn Solil It tuatlitt Morrlioli V Ci
Drukkitt iu < T i Mioia 1
I Aro jnininili imui rulile I iiulnt
I tiuu ioii tliiitnniliilitiHH liiminl ii f
iiili > illo kuw hlnloliii Vituhztr ih
r iniHitiii ni Solil bi Unatlia Mor
Iimiu A Ui > UriiK KtH Wuto Itlus
I IWWjiu1
I MnrFc i iie Mtviitt Hru uaih tfMl
1
tonut liu anln ue Ihnwh nuDir
LINIMENTCT i vo r
i iiii iiureiiifliiitil
t M hi i i box nioiiiy nlunilt1 il n
n i i Ml I hll wbnlenli lllll n Inil 11 < nrtlif Mot
rioii A to W a o 11 xiut JlOilwtuu
I HtN Illlll IllltZ
Fill i in ai I in I
juplierji li on jiiki 111 i
t Koujjli on I
H fc Rtirntini 1rctt M A 1 i
J W Ulffgli w rlntiilitit
Capital SlOOOOOif At
Till toiil
Four
AND
I1
Willi Texni
25CENT COLUMN
rtl irocnt wlllbo mucrtcl In Ihi col
the follow Iriir
It T1 s
Honor lc one time
mo or Ironnno wctk M un
minor Iroo imp nmulti ton
rnriattiMlhtlutial I lhu KlotentA for Ami
i t ai i
Land iitr Snrk s
LUIIUI LIIU UIUUI liin < liP rri t tn regular a Ivorlnrra
nil
liKMItlin
Ollliil I A 1 Kb l
limcti 1 Napier lluillltip him i l t t
Joiner 1 hinl nntl Ausliti Atricto
er hew I ne ltro li >
lOOlU Ilotco
Parniltiffniitl ii7hiif ttuU In Iniy
mul fm ill liictn Imii lit nut
old on cnnitnlfcttioii
rm r li 11 ritnriii
I v rfit i itlwti it N
Unit i it
counts
HE A J QUA It TEH SI von ttB r
I 1 4 iiitiw < I tmoit wl ilu
KOUALL KINPsor I oyntli mill
REAL ESTAT
LIVESTOCK
tti u II kn
On ik nt nt li n
kit 1 Jlllll tin iiT 1 l l Wtlk It I ll III
ltli Mrn t li
Or I r t v mill ulll rt
Win t i iv milv
r tin l nil nt ion
Ml liMllltt M litis
I llOltl > IN
l H Ll lM ijtnlli in tn nn I ult i ttti
I tt iU iimii mu Mtnrt n Mill fiinnli I
r i vslin lm r I VitoiiHiiiilAtlun llnl i Ihhi
I i nit n hrnti lo tv li iiii it itrlcrnin
nit i iimultitt I 1 i If
MU M 1 MM IM
tirutr rrmikllH ttti I In III Mrn x
lf N1 I It til whit irlrlith ut ll t rs
nl I linur t ir Mr It < < ntturuuiili
Ciiii Property Bought p h
J V O I rtun i ii t ii at nih 1 mi ii
I tlT l ii Viiolln Mr a fu
Afull lino ill iron > rn hIuumi mi liiiul
Collei tloiiH ol nl kiniU ioiiiill >
Htliiiilril In 1 u Huh h i 1iiu
to Iiiij hell lout or iiihIi >
IiiioiiIh will lunl
it to lliiir ititiiiKl
to rull uml
lid us
JtTWc refer hy iitrmlwliiii lo Wain
Slnti Hunk WiiLoNiitloiiiil llnnl
mul Mutu LVnliul llml
lliu It ii inituil lint ol
iroiort wo nu now nllcriiii
FOR SALK
No 1 lSiHl HH4 ol laml One ot
till tllKnl tltrillH III MlLlUllllll i1IUt
nil until t Itiuo mhi aoron In mllivf
tion Unouiius in in luu 11 inth
limn Waro
No J Wm > line Iitnl in IloKjiic
No 7 TODrure A bnaiilitiil t inn
lino pitili onharl well Iniprtivrtl
1 0 in rt In i iiIiImiIioii tooo niHof
t own ami i ahert and 7o < bunhuls coin
to bo Mold Willi lilt in
2J yjilttiiisol Inn I known is the
Conner Itn in on thu Ituios J milt h
norlli ot Wain > r > tori m in bijh ttato
oi ullivatlon J inns tlmbor hind
IU at ren uiidir uhhI ml ir rail lem o
l ooiloiiorliiiili for an ono uisliiiii
toillltHt lU till Illlt Ol lUillM
Uraonriiei
in in i I urtti un I Hull
AM
I II
iS O Xi 33 i
rpllh
< < iiml > Hulahle foi hpoip rtiiiih good laoi
ntiiifo iiloiiLy fliHilo ami w itut
So i 7Mi in re I tml hotII > Inn
huml In Coin un he loiint
No o 11 Mi itrros pnnl f irinliij
lantl w ilhlii hall mllo ol M Crrj or I
No i Wl K II H nool lltrilllliu 1 nill
on tho Neil Mt luui tiiMii vi > in 1 ilU r
cnniit
lroui mo neat Unho > station on 1 i t nii
No 11 Utnj Hue Merino ewes ac >
cltlll lllll
No 10 A htnall houo and lot on
Tlilnl sttcot nppoile Col U It Iai
rotln re nlenre
itiila h I
< ltlt tiii l i i ltli I ti k
I will llllnlt 1 r mihn r h
iKlnr i Iv to t M llvi in < I
I iiv nl tm i Niutli 1 iintl otni
X inlitnlnlnK tiRlil tHtiii4 1ilr < r
uttintli
I t 1 11WII It
I in I < nt
ii 1 ml Hi mil Htlli Hi i > tm 1
A i l > l l lkl lltlllslt ill
IDK liurkittni In n tl Uh hii I In r nt
I1 hniiHtHtnllnn tirhviili nt K nl N
tn ittt nt itn I Suttrv unit ii l tntli ntr > i
ui I null Im IIIci li it I IJtrtl
J tli hAlk
I i s Unto rani I mr iiiiln Ir
vAii
lliu r iijH r mil mil Inn IIik in i
i lmn tn 1 rt 11 hi i 1 r in vv Ininiir i nn
in > nut nl iv luii h In n lull imrlii nl im
will tkv I vv 1 im Mli ut
Mm tur >
r I t ll vsii wii nn mvi i rmn f
hit u 11 s in i i in i K inii in tit < iiv
lum I tr Inn I nt i k nr Kiiin i > < I I iimf
< Iv 111 lltlM ll I im
I t N lurnlli t i Hi in I ut I tnt nutrk i
1 tn ih thru thinin I luiili I ii t nn I
lit I limli iiui > rui I n Mi n
l i Iv tn II iiiilltini i In I Mm
AH M AMiFKIUh JMJTrilM
SIHMS A FIIM
Al rnitSMs r lw
Win Ixaii
Irartti in tin n < lirul mil Sit trior rnurln
of thintitU an I hi tin IMnlrlrt iAurlH of Mc
tuin in titlln nmI Hill uuntn H
tihrilk rmirth fttnet houUi of Alut 1
ur v in nl r OMW
I Ur Vi I AW nil II t
A
nH s vims w isk
i mms nut ni l it ih > s mjt it in i
Hi Jiilttillit i m iniiiitlr Hi k 1 oi li un I tl
til > iHiujJit wil 1 Siirvrvil ilnth I it
mil rin rn runinmt 1 littl I
j lt
CQST COST COST
Itliln lo r tin liolu liihiniK unit
wanting to I lo l out our tlntk III
KottiN iniilll hiII until tinllmt nl lul
our inilliu
IIIHVI1
noiinin
hMllllliii IANi
rAliASOIS ill it
At Htrlill coBt pili 1 Ion it i > limn
4 l J loot hittli OoiiiroriiilileilHillniK i iin lulus
Iioiiho I room onthoii CH hlubliH
crlba fiiioonhaiil iicadim I J 111 birm num mil uml
jrupOH liui tiiidiitul noil o I l l nurti
wellH Wilt aill tor iimlliiiil ihhIi
uml bill into on time tn fciilt t lie juir i SJTtl MI IM NHv l > 1 f n
tluiai r or mil mule lor lattln or
liiir h or lunl imprmul or iiuliri I OltiilJH
prniuil fioulli ol Wurn ff
lio iicrc nti iuo one uoHiiW Kin at mul 1 ll M U ilii ll U U AUtlllti
filrftiii powtr prtHH iiiul injou hi nlca
All Ktinrmituil in ln ttlnHH rmnilii lull liioin i i or Itlitl iiinklin i
onlii InItinil Blmlliiiii mul i
nil tninplctf or uill truilo lor uiltlu W Al 11 I l Ai
or lioraiH lnurnriM iiLuiiiat tl uniii mil Iih In
No II IHI ntrcii nmoi bo Join i n hinh loro nl a m 1 ut n I
Inrin two inilti Iroui M irllu in 1 ilia J u in r
ciiiint nil iniikr Itntu aul in tiilli mn m i tir Hk Inurnnio n > i
ati ui thrct liouiics anil Doil m in r I It3 i Jlli
Will htll at iiliurnniii
Nu Hi Tor milt or cxlinnio nl iiiilon on
001I Imnhiart aloio aiil tluunitl I upiou III uun llrat 111 iiiuriu tur 1 in
builitsa in a Hourlhililimn jinn St Ihuiih Miaoun in IWil mul not nn
lion ot two rnlliotuls mil iell or ix innili nt ia on ruonl iih luniiii riaullttl
rlinnuo lor Imui mul ftloik or pirl ihhIi j f 0111 itn uao liTillliu
nnil lulanco iltlitr litnl or Mork A
rruptioiiH Hon h luiuttliH rht iiiniitiHtn
art lull intlltutorn of luipurii bl oil
Atkt rn rlooil Ilixir ih tliori un I hnhl
Noft Kiitbt on
rtH
at tl
orelall < < Co Waco U
Wuto
I wo mul lie iron
all miller lento ami iu i illmation > 0 i I
romlmtable Iioum j InfiuitH iinllt tun ami nlippt ih IIih k
No 10 J aireof laiul ten mile iiiiiliiilruilatbiiiiKirllriit nliou nt n
HOiilbof Waco nnil four iiiiIch noiilli I tc i
ol ItobiiHOUi lilt on Moorevillo rontl
all In tiiltiiatloii three Kordttiiiiiil StWHrt titu nnil oira hp
lioines box 1 lx2 two jooil well ol l l HanKt r llroi Mmu stott l < Iti
UtliiBWHtci ootl fenee lnoliarlnl in1 iiuli m
wire anil plank conieiilint lo h Ii ol BIltr liatlw m the I
ami clmrili Will ell in tratU to
lHt IllllUj ur at the Wiuoliiiuiir
HUlt piircliaHtrn anil on oa tinnj I nuirHu pt n ion lrulki HixbiithHliil
No II UJiiirn a ilrmralilolartii r ji HKie iJutl > l ttutn
tight and a half inlltn lroui V aco on wyiHim
ibo Waco ami Vullev Mill roailonu1
mile outli of North lloiiiuc all iiiulcr II ur ijntiia in n httlo iliniuknl
fence itcvciity acrt lu uiltiiatloii ami ou want a Siinplo Itimuilyuo nt
balance pantuic t oiooiliomhorili oucoto lucker A Willis liny liuio it
anU two box liotneii one ceiled ami or i all liJuwa tl Hlylta
other Ialulttl mual > Iiouiim and crib
Mel ou 0lfri lutB ul Hin r
twowclliof lanlii < wattr plciil ol jr0l tor 01 tf
limber for lira wood twoliarlitd wire
u out i > Itaml fuc I Iitttli J tier UIIM i in llii tmrial aud
I 1y ri ca bbaUuce ou tune un lry t D50 tf
> uinwnnwritBnimmilllfntOTlM
FURNnUHL
BARBER FURNITURE
CO
CO
CO
CL3
i
CJ3
CO
as
f P
11KAI HIS IN
ALL KINDS OF RICH AND PLAIN
ni i > iiiiom run nu ash
OFFICE FURNITURE
Wll
Undertakers Goods
a
H
liMiiiiiulst Iouh railionl
No tve loU on Noitli Illtli VI I II kk M I < sn
htnei > > Mlh A I IIAI I Si I
No loPne icrcn Iniiil oil Xnilli Innt iltli IM13 sliliih
nl l 1lil ItCI M
> OH
mVi1 71 ni iilk Aitn in Uwin HIM
tnilH iwlilumt i lot I
ami sixth mkm t U 1 u
No 11 A tlofirablo risttlciiru en
roiirili Htrtei Hirer ilontft tioui miihih m n
ntr ol Mar tour with all
> rootun I lie Mtmui < is mi iimiiHii n hid 111 v
inotkrn muwMiieiHirt 11 iiiini i ia mi nit im
No ulObO lino Merino uaos ne1 l TB 0Art V twiiiiMtuiihint
thin itott
> n 1 > ir tn lln hit n lin hiri
Hllli un I MUli ilni t W nm Iiviin Miln
imiirH rmtit t i m h I i tn i in uml 7
to in t m 11 hili in I a hniL1 ti it
LAWYERS
16 Aorj ileMriblebikkrosiilonco1 11 UAK1 >
on Franklin Mnu ihhi I hlrticntli i 1
lx moms oiitliiiiK > N Kitiluu ftablt ATIOKMA AT I AV
iominnttivol > nou houfce in rplonilkl Uai o Uai
repair lot mulO I
Oilbo om r Wh > Mao iWnU um
No At 10 nits of laud iiiul an A
No 1 Hour mill and totton gin 11 I J MS1M
iniiit liom Waio on tho Tcut nuil
ht liOini Milroad i few tiLpH trout
South ItoMiuo htatlou Mill and iti
iu irood riiiinitiL order
No Jl tXJ head of him p w tliert
i ill sluarabout 7 pounds nj one
two and Uitlo > uurn Kor talo i htap
No li 1 line acred on Austin
MireU juM beoiid tho Ituiuov pbue
No JO A llOUhUIUltl HtVLH loth Oil
Ninth renth and 11 HlrcoH Hoimc
otiLoriiirot Cla > and Ninth now
lion weather boirded < t room
goml utll lot and a halt kneed in
will bell hin le totH oi wlioh piopirt
Nt J7 ior Halo orrcnt tvolioii er
Al HtliSt 1 U
I liiilim tiuu ini it ir in liti titti
lin 1 rat tli In nil tin ntiit un I Ixliiitl
mrli nil m
on Mai rtrcel near torntr I hir mil
lt ii in mm ni l > i tn tn m rv 11muK
tceiitu Albo one vacant lot adjoiu
No 11 271 lies a line tnrm in
Hill count > on Hie Mrk iiuait < otitit >
line a tipiarc Idock nt 1 IU a < ren In
cullivtilioii about ICo iu roH umk r
j oud tail kiiru Loinfoi tilde ltoti tj ami
onu tcimtil Itoiiht oud well phut
flro wood and tall tiuibor on lunl
liiMinn upriu luriii m about l ri inilcH
tmui Want and a niilen Itom Aiiudla
taliim Kdiitli join ieu hoi ltoss
tariu Akootu pair tnuloH mid lour NHKWIM
l SI A I IIMII I IK IIM UK
CROCKERY GLASSWARC LAMPS
I CHANDELIERS TABLE CUT
LERYCARPETS AND
MATTINGS
20 20 I 2 anil 22 Southoast Side
Square
J ± fS JEl CIAXjTY
CAUTION
To Consumers of Coal Oil
1 hi I oiii nil liolu IhU tl Ul will lint li unlit liHiiiinii OH ill I Iuutlltit lor Ilu
tollouln It ll lt
IllOirilltt Oil I llllk I 4 Will I I lllll IO OUII till H I I llll M Ilk lllll lilt ll tlol lllll
Iiil t m iiiIm im i tl li ul iiiii ii i iiIiii nu tt ill ll I lint li it nt i il Ii hi r
iiiii i iiil mul Iurolliii I mill Hi Ulll I Mill tt II l I until luiv I lit HI U lllll III llk It
tillilil liiiliriilin llll If slniH urn iiu I U ol ul r muttUll 1 ntwnn ra li in
nn jri llnnl i ot It Til 11 l m urilj 1 imlloi i fliu Iv mil if 71
oil i f liii < itliiii tiles Kit ill In tuilt i un lliinr lioiilil i ti v tiiy until i Hi
r u nm ol 71 = ItiiHollii mil tilt n 11 mu tin in suiiliililt i I l in nu
alltt itilit
llii iii il l ol luiii in i i ill mil Im Im win li li i In ti I u nnIn 1 l I ii ui r >
Oil I li k > ilnm I tliliiiU i I ilu 1 iniu I l ui t i ii i > on ii i ml tl
Itllli ll ll ut will II it In li til tli I liltlliil I p tlul
WATlltS llKRlK OlIiiOJirANY
Schroder UcGiniy MASTFOOSCO
SPRINGFIELD 0
J ldfflj 3kB J3feliateisB llKiStf
scMcwrsi
ill and Fever
ANTIDOTE
Over 2000 Gross
faOll IAVI sEAbOV
Itiiil ilu littuimiilul ltoltiw Imlori
nn It ii the
Best as Well as k Cheapest
Ulnllnuil ievcr Remedy Known
1 l I 11 It m lunt J7 1 > si
M r 11 mhi iior i XCoUiiU8
im It iit
n nili it i n our Sihotl i lilll ionic
lu > i ttli ilull otlitrililll nu ill
In ilu iulII In tlih t i Hon
Minn jliui luionliii to illriLtlonij It
i irt U till in lirt ik tho moil otiuinHtn
iioot ilillla I toiittlili r It un txcillint
11nn no I mu ol tho lift AiitlittrloilliD
Ilu into alitulil ncouiiiKiiil It to tin
imhlii nail U Ilu i In ii > int nml most ti
ll nuil lu tin in ti ki I
oiu4 iifitictfnllv
kins llnl 1
Moiiius in I n Mi JKSI
MiHM I lioiuion lunrpi 1 Co Unl
it ion It in
Hinrhiri I nut Siliuilicr I look liolil
ol Sthtilln I hill limit uml up In tin
piitnt willing lint pull nt ritnil two
irnf All tliiuiijth thl iountry It 1 the
lull 11nli unit Tut in u r lillullo i urn
tin iiiirdinuiiltlillh uul Knr ln tliU
I I Iintl
loIm I tllliuot tin without It Sill
nu otii > n < irit > i r lmn t > ti iiliur
1 inn hi nit v ni a lum i 1 itiiitliiiti
Iimii ii tub i in I tipiiiittihh p irllm
ion mail Kiim tltllli
I S Icoill
i 0 i IAimo1
antral
Ml AM I IS
Stovesjinware Crockery
GLASSWARE
UMI llllKS
General Cornice Work
Roofing
Guttering
Repairing a Specially
I putiul i l ii ii nnti ml work mil ilu
I I Ml IH
Xo it Austin Avoiiiio
Him lliu
30 000 FOR S2
r in tn nn tit t in iiiH un
SCHRODER McGINTY Aijfa Waco lex Thursday May 31st 1883
J linn ill till ll 11 in nil lllf I IHI till Ill
SALd NS
RO S nS JBLJ
Saloon and Billiard Hall
Fourth Near Franklin SI Waco Texas
Pnutl Itillianl bull in thu i it lioin lltiiorH mul i icnrs
W II 1nrilt Proprietor
UllUlib
NI3W DHUtl Hlt11
CARTER MOORE
hi INVltN IO
T W TAKinNT SO l AUSTIN AVKNUH
Kn p t < ir fiith pun ilrmrj hnnlinl si In t pntutnn toil t itrluli auilH ami
ilnH ilvo ima t all IM h I imm ohIi ih atil pn k nplioiiH ulu in 1 UJI bl tin
LKlUUItS
S ARCHENHOLD CO
llll lll > IIKLIAhl I
Wholesale Lipsr Dealers
Have punlmui d tin itin i
j o jLjrsrjsnsr
and i oniolidaii l it with tin n own M iiiiio li vt I w In li tin
03 AUSTIN STREET R E BU NHAMS OLD STAND
Win i tin v will bo ft ad to wil nun all Ho nl I Iru n I no I ti
luitnih hi htith hoiihi lln > art wi ll no kid with
HENRY CLAY Hand Made Sour Mash Bourbon
Anil iiiiiiiiioiih othi l i Iiiiii e brtu U ot All null uilt il
Hlmk ol Which I orili tin Hi mi In Hull r i I
Special inducements to tli a Trails in 3ast Brands of Ciiprs
I A GOLDSTEIN
Wlini l > AI I Il Al I It l
SQurMash westMasiRye BourbpflWhiskies
AdJNl nut
ftnheusers BoilS S Beer
Vlin ti hftfi taken Irunniunai all Wnrll I xno a bun tin
Inttt Ibtr in tht world
1 he larktst iHaler in I tntnil It x in in ml kimU Tort I ti r
and ttlifornii mul Imported
7S7ii3Loei and 3Etir LJDLciie > 3
1ricin liiriilnlnil on mul onlcr Until Willi tare mid tlUpatth
I A GOLDBTK1N
TATACO TEXAS
11 ll til Iitll lVllnlllH < X > ItHl
k p at il nil nliintioii l > lliirm uti1
1 ilt < ml It i < pl n < l tin nif any
> i d In i tiirnvi im ni tin law lu
ihn tun ati In i ii ih mil honor ui
U mt II nlil pl ui h wlih h
i In n < lt iwiii nu pi ti v n hum H uml fair
i Jntl I < pil hlliin
N II Itn I < iiii any tiuu now un hunt a
nryi i it llul ti I rnmrvi fum Ittit I im
iiliv ta Hut i i rl rir tli
AlKII 111 UIM
I rlit i 1111 i inn tl < n iiti fltin
I i > Inmm a > pt ni IU no
1 ft ihmi > mni ji a K imo
> M i nth in i mi Inn i > Hi leHO
ii i rfKi i um
fimiinih n iuiIii nttoit rlttfl lifit
i jmifirh IMil
> tun iath till
fMiirU n III4
vMiil tlrkat Ilnlf tliKHtnfli i7 th Ut
tot riMlltl film
Hiiiltiimii nr muik Draft In inter nr
ml > riirmN IIONI 4h NII HI Ht U
ilrliHUMIMl llll MHUirHlr nu
llIt Mr li th i t to nn I upviiir1 l > nrn >
Hiiln mill At our ititint t lr all nl
> t tn K VI lUmlinMS Courier Jour
nvl ItnUUnir l lll
A DOCTORS TROUniCS
1 j t u h O fl f t in Uift tutu J t
> If at IH iir I h i
ffoth + r I il ilu no ucb tblic
t t w l Hi i I < l r
Dnmthtr tr I u r k i or lit r > I
I r k oilf nil mil iul q u t il ia Jn
11x1 Unix tfd Ijr cLau n
3lothr I t r II < dicg r i b < l whit
ill t
ti attar Tf w
in r lit tt M <
tun
n b Ii dimtrroaily lit
I t elf tt I IU I
t r I r nr it i let a
il I u 1 ft iflla t
Ul aui < lf > ami
f
ftvth + r f i I b fin itJiilop mdgo
Hattor I I I I I f n
Jlothrr l r l i tif 4
I ul 11 o I I < l I b > 1 t > 4l < iilit nt i
It w bin titvltr I mil ucuif > lb l biib
j Ui ii 1 mt fill
IHtughter < it w lona IrD l l cttlmk
ll iu iuj tlil tbdt i i toi ui til Lviltli
JfollirtOil cul ol mj t ui tt U tut
tl
II uflM l Will > h I1 bJ rit
41 JIMlt li l
Id lll i l
lb Ibl inir tliJ HI U It tllpul
hilol fc4 niJ tn l il ni
TnE covrtsstox
Marnr Vvit Iru u4 1 Illlll Id fcn
Hit ullll 111 blM Ibll 111 UlODilMt
f s iih I iuUi Utlliri u lb wail wotlitful IuiiU
Itulit ilib I I l iil MI loiiril
imJr lit fcnlAci r t tn m J iiutnMb
Lt bbiii no fiilt u il Jitil
ti Jim rriiuMitutuiiiujiti
Ui
I

xml | txt