OCR Interpretation


The Waco daily examiner. [volume] (Waco, Tex.) 187?-1888, March 13, 1885, Image 1

Image and text provided by University of North Texas; Denton, TX

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn84022109/1885-03-13/ed-1/seq-1/

What is OCR?


Thumbnail for

mm
Waco
Daily
1h!T" A i I MUD
BY BARTOW &. CRAVENS.
Browser H I lXiSl
WACO TUXAS, FRIDAY. MARCH 1
1 ssn.
V Jh. XVIIf.-NUiNnBEJ 14
",
li5"83 W
'fQ)IJj
This is our Great Carpet Week.
for uinclimu m laUa.kM tocn
To the Astonishing Low Prices in Carpets,
iint of the tmntmloin ruih In thli ilopnittm m w.
.? it nJv.rtlsciuiJiH. bin now hmtewr w. uiiiiuiu
Spring stock Of Carpets and Curtains
.it. nil iwc-sW.l lul uulvvltliblas
Extensive Carpet Strikes
II itliinf KnuiUnn llir ninrlrt nentrl ill) iin-pniM lo mnllitnin Hi lcr I.
e l (aim- our li.i) ir hint inknii mlMinUm ul il, Inn iiru- nhlih hn I nil.
M ihr Uht thnc inuutlii
we Have Bought Very Heavi! !
1 tor ilic ul in Hpnur timtt
V itW 1,11 i M llll u
WE GUARANTEE
Ve Keep None But Choice Goods.
Our Patterns are the Latest.
SANGER BROS.
pi W. R. KELLUM.
KELLUM
WACO
ONTO '7r IW
2,000 hhls. Sugar,
5oo bbls. Molasses,
l,ooo boxes Kirk's Soap.
l,ooo boxes Starch,
l,ooo boxes Numsen's Tomatoes
1,000
,nunn I I ..l.'r. Pol nnn,l Cull ic
IJUACd J. UUSIl
IN TRANSIT. DUE
'Wl lilili Mn liij;iiii salt; v.Miii Itlil-. (it lliillie New ink -ee.l puliilni s l,(KKl
1"V 'tin ( ollee ('nil mnl M i Hi ni Willi' Inl )llir
Cameron, Castles & Storey,
ii?
nifiu-iiii
miuiudfryu
WACO.
WHY IS IT WF HAH riFt IVFR GOODS TO OUR CUSTOMERS
CHEAPER THAN THE MARKET OF GALVESTON OR NEW ORLEANS?;"1"" " ,,,,II,I,I,:"V:
HOli-eiMilite lemler. asked whether or
not tin- jfit iTiinii-lit W.is able to sat
BECAUSE-WHEN GOODS ARE AT "ROCK BOTrOM' PRICES, XA '"
go into the market with cash, purchase in large nUA"-!;;li;;;;i;;llflJ1';;((.n;n"oe
TlTlFst nmrcT cdum m AUiiCAPTlinFRR ANn PLANTERS. AND ihe uide-iu.-iul iuiiirinsion thin the
-.. . w. ... ,-.....
-...-w uiiilui i nuiil iiiniiuinui""-'- - -.---
WHENTHE ADVANCE COMES, GIVE OUR CUSTOMERS BENEFIT Or.ri'Io'iZiim-H.o with the , ..,.!,
cAMr lead, r upon A f-lt.in.xu.ri eiii es. ,
OMmt' ui.AHSIfiM.
teplieil and sai'l In- w'us tliuible to
iuipiiil lint lliintr Unit would slibstmi-,
OUR THREE COMPETING RAILROADS ENABLE US TO OBTAIN AS ;Jliy ''X XTulf 'lie S '
LOW RATE OF FREIGHTS INTO WACO AND THREE-FOURTHS LESS
HIERHTQ Til nitD nncTiiMroc
p.T
l"fc-,
BY PURCHASING OUR COFFEES IN RIO JANERIO, AND POSSESS
IN3 THE LOWEST RATE OF FREIGHTS. ENABLES US TO SELL AT
SAME prices AS GALVESTON OR NEW ORLEANS-
UR RECENT HEAVY SALES DEMONSTRATE THE ABOVE TACTS-
Yours Faithfully,
CAMERON. CASTLES & STOREY.
i u hi Hi i i. I
turn lint liu li
. Mil Itluil-jllM
nl 1" to flrmnifu
Mud uir
llui; iliu Iviin
in ..l u In ihu liu,;
00B PKIGES
Q -
r. ROTAN.
& ROTAN,
TRXAS.
'X8
o
3ES
I ilig miem
O Utll. UdllllOU I l 111 LO',oiii-i ml with l.ieltl.-den. A
FEBFUARY 1ST.
KELLUM & ROTAN.
tim
ii
a 2t r.n jr. a. nt
nK
UlUUUIiJD
, -,...
TIIAW FITHFR (IF TIE ABUVE
now in irnnMt I li.-nio.iii
U'liiiiin ctv tnih unit'-,
PSHAW ! PSHAW
. 1N HI l-.ll llll IMUVS lti ,11111
.. r i i mi' Meauic- -no in mo. liken I.) iii
JUSt as England was Ahotit u-.- tin- iumdi.. ,.t In.m. in
to Present Hir
timatum !
Ul-
,.,,.
ll-
Jii-i n Itti itr, ( oais
IHiimiiiK iii I.I 1. 1- i
top t ...linn-'
Jll-I lit llci lllli ni.liril
:i j o
ii,t- It, uiui tit (id ant on I -
illu'i oinl sti.uiil ! "
.lii-l it ilci 'lluilij tin,. i nan
I IIIIMII i,s i llll III
11 I'lll 'I'lllllK !
llll
III
si.i It, in. , Mini Khi.ci
il illii-ini unit l In ni, n, to
l,.ll the SIH
I.M.I.II.
Tin. si.'f k mitoMirrcii.
I.on.loii. .Mni.-li 1J - Consols lie-fore
Hie oil!, i il opening Ihls uioiuinjr uerc
iiole.l nl U7 l-s lot moil.' mnl U7 Il-S
loi ni count. At l.Mti p. ni. dip were
oil!, mil ipiole.l nt Hit 7- I'm liiotiev,
'7 lot n. count. At tin. ovrliniiuc lliis
iilUinoon iIh-ip mis n jiooil (leintiutl
lot moil, y nl .i 1-2 to .t.(-l per .cut
noii-iii in, line null uuii a .low n- en lor then rcspoulve uinip,
Mir.l niovuini'lit. Kttfrlisli lailwn tc-i-'iiti; M.tiil's -tut ims.i, umm."
uiittU., wi-towi-nk mnl l-illiiMr. I'm- mimiIu-m .1. Mean-,, n.'llujr n iissisi-i-itjij
s,-, inilii-s ,'ie weak ; l.u-.,iuiii., I rcom,wi , (jHiininuliam mnl liur-''-
Wl1' i ton, tliu alli'jf.-il il iiiiinilci-, Milled
AlMn,i t i i.iimaii il. , to-iln for New Yoi'k. Ills object i-
l.onilon, .Mnuli 1. -'I lie inlnnel l" 1'l'ouue eviik'niv nllh wl.iili lo
met At noon. '1 lie iimwiinlh otnlv it'i mi nlllil in ill.' niio ol tlic n,-.
li.Mii .it oii.o ulti it- eil ill lent ion. tiiul
ii'iois iiiickl spiful iluii a ii,i
Mil, lit Inji' ion-iiKn',1. Tin Intel !
in tin- imrtiiif,' mis ,oou i ii I en sic 'I hi,
imis wmiiini, ,1 h -ci i-i nl iinlileuts
lllliill jiK'ti.tetl mnl iiltemleil tin
ioiin.il. luiiiK'.liale! Ix-lo.e lliu ton
It i. n.e, Col. (leo. A. M.nule, e.jueii
In rliit-t lo the ,iii,u, ,-iille.l upoii
(il.iilsioue mnl Iriil -i lotijf int. -1 mi-u
Anioni; tin- i minus In Im n t li i l: i v ,
il,e ii, line to the illt.t that hei
id ne-1 ti.ul Iji-cn mhisttl t h- Imlimi
ml it'll mil ni.'iiiti mnl icipiiicil via-
ioioii, iiii, I ill ei, ie in lion, ami Unit
Hit-ipieoii i -il lift tiiv.inlh iu-isl.-.l on
. liei KoM'iiiuient ,1oini.' -nitii'lliiiitr
, 'I his mnl siiinlii , tones iitliiii-lcl n
j l.-ujii- i iut,l to llowuili-.' ,lieel mnl
ln-l.ll i) the i-ililnct is Inn; in -ession
I tin- pi itni' iiiitii,! i i's olli, t.il i. siileuie
was Kiiiiouitilcl l :i laiiit' . tow, I
i I p lo :! o'llo.k it u :i, mil public h
known w It'll lite inilli-lels Imil .lime
I II i, tepollc.i met uc.nieii to miuiehK
, i-i-iioits ti'iuex'tilMliou to the lilt--1
j --.ill l 1 1 llllll'lll III II II iiiiiiiij;ii Oil
1,'iiv-iaii .nli,e- in A llimiistnn ouii'-
llii Is on 111 with the Aineei's Hoop,
1 Knsoia inn, I ae. opt the ...u,t'.pii in .-,,
ns Kit;;!. i'lil I- boiiinl to (iii.'it.l Ihu
Alelinn Ictiitor.
I ri i iMi in it Mi i i.i
London, Mai.lt U Lord llmtiiv-
toil, l!lltlll IllillUtl-r ol Wilt. tl-ilin
l-oll '
on
and nihil inllitni
milliotilu
l Irleulal nll'air
di nt milil'iM
in.'lii.liit1; -.'M ml In-
ollhialrt, . otneiiiiii;
f.nj;liiuil's coiidilioii Im a.oellicl
i:ntAouniNAii miiasI nis
London, Mar.lt 1'-' --The r,).in
iiient has ot.leied the n.iMil nn.l inili-
l t.'try n n-ioneis at tin- I oitsuioiiin
iIikk It I it lo tit- in le.iutiu -s tot' iiieu
n 'il iiispe. tiott Tin- is tin- lit -t liltie
-in It in-lie. t mil lias been orili'ii-d to
pioieed lo the Mt-ililrir.im-nii
til iim t. Ml HI -.HON
On iiitiioi- 1 1"' I tieilitnn Itti.l
nlli-icil bet -en I. .-u-mediator in the
Al-jltmi di-pule -to, 1.8 iei ovete.l
in llll llot'si' "K I liMMuMS
tins tilti-lll.mil. (ilil.Ul' wilil l.llj;-
liuul'- lelation- with l!n in. in .otne-.pienu-ol
tin- litllif's rep.irle.l en
i ro ti Itni. nl -im At(,'hau t 1 1 ilori.linM
not been uuprined ililiitiK tin- pist
,ral diis. 1 ilmalili.e, under
loiet.'!! -fcielar, -taleil ill.' lilt talis
lili.l not o.illpie.l l.'nbil pass liiie--po!io
to .onlinii.-d ottl. no-, tlto tut-,
der secietan -aid it wa, not destrjlile
on the tint I ol llte-'OM i ltuieut to lu-ll e
. I....I ,l.. ,,,,,,,l,l ,
" . . jj J T.7.. ' . " ',VI i ,-. l 11-
in ? ntteiilioii ol tlto Koieriiiiiciit.
IIIMOKI 11 ril.l. OK KAHi-nl.A.
' -,ir ll.-nrt 'lili-r, roiiserviillvo, mi-
iiotlltce.l lie lmd reieite.l a .IT-pttl. Il
-ItititiK lttt-ohi Imil fallull into the
lihmU ol l-l MhIhII. mnl iiske.1 llio
ifoverninent It tliu nett tva true,
ntiuaiiricc replied lie know notlilug
11 bout ltii.oIn havliiK fallen.
lilt; lll'SSIA.VS MAWJINfl.
1 I.oudou, March 12. A tlUpateh from
1 Ituuhaii sav.: It U reported the
liiiMinu ifovernmoui bu onlered two
r. l-ll.1...ll.r.Al I., A UUIl.
reif.iliniil iroi'i in"w'i' '" ""
bad. Uus.ia i waking active prep -
k i 11 ifirllk Bfctf? Baca B 1BI P ir
I U,1 ii-r.ll. tins spai'P 111 ! low .ht- tMll, ...HH..-I..PI.ts ,,. ,,.. llm ,U
.a)i F?lV Psi II ft 3 rtTN w its. n jmk ..
?U ill 111 I v IfiPi
-SW BH1 H H KA VS.N t3 Ul 13 1.-3 KM IdL S ff H Mkli ,- . I I. r.i I :H
l..r tlu'ir i.itniii,-i!j(
v""' u-tsr.
'loll lilli-.iili.rttii)!l.t.iL'iiii A-knl.nil
I mi ii-niti- nriui ui iri.lia 1 In- gnt
i eminent ti III proh-iblt in.iiiiiiiiMi.l ill-
iprrmmuiit nUilitum nl P.. mil Lu,-lilt
Illlll .H..INI0 llllliv.. sullllfl- In It,. .
1 .linn gotcrninetit.
I A . flllNim Mot l-MI-M
' l.on.li.ii, MiiivIi i-. -li,,. simuhi.U
'mil. iii. Ili.it (Ji'ti. Luuisdon In, o.Hi-
pieit If.ilmt iti.-iiiil iiiTt!(.s tli l.i--
lll'l It is 111.' Illllj timi'lj llliiMMiiclll t.
il.icM'iil tin-IIii-Mnn li i oi.-iiiiiii
il. I.nifr.- iii;Hiiiiii' ni ,iuiiiiiMiiu.
I ui-iiijf iui.ii in tii-rat.
llll
IMHA I'ltljm I I WOlt.ll
I ill!
1 A II
j I..UI.I.HI, Muri-li l.'- i:pcriiillii i
in in tiw- irin-s- I-) luili.-i lo ntipph
lit ii".i'r.-s nnil tnnki' up l,u tin
.liiiin.il tin' icur-tori,. , liu ., hn
ik-Ihi- rrli-i. I'lir imti. priwi iik-iiii-iiiiiniiiih
iliiiiiornii-. tin ii ...iili
i liii-.ui
llll'Al.MIM AI1MIMI.
i.iMiilim. .M ;i I ;u I.'. I he ii'itinn
l.-t.-i'ii l.iijilniiil mill liii,ii .mic us-
iniiiii n iii, in- tnMiitilili- ns I
Huron I e si, ml linn imp u t-l to (.iim
Mllc 1 1 10 COIIIflllS ul u iltpiitcli
ft oin IM.ipra, tin- ltti--lnti tiiiin.i-r
ol' lot elfin n II a n.v. hi uln.'li il i st it 'il
tin-. in r-niii.-xtlj iIiniiiw u upo,.,
anil prim 'Inl -oinl ion ol tin- ,-i(iiii.'
Il till lilt. AlltOj-1-llpll lllll'lllllM-lll'l II
i M linni il lietwirii (Jin-i ti i.nnm
in. I r.nip.'iiir W'illiiini mnl n l,-tt,-i
Ulfjillfi' pel iDtitil mllllrlli ! with (In
ivitl to pli'-.-IM' pi' II .'. I.islllll'ik I,'.
niiiiiii p-isivi- mnl iiiniii-tin uilli lul rep
i.'m 1) t ti t ion lo l!iis-i:i.
I OM-OI.S a l lil'H inn K.
Consols lo-.ln loiicli.'.l !Mi.".-l. tin
low .--.I priii- in si isiiii lint tnou-n-.l
ni tin; ol ..'. ni'irki'il liiiNini; iii,l,r
ni;iiili lii'in ii'i-cMC'il It urn lii-rlui
I In- ni' .,-iiie is iilmtitiif.
1.1 'llll III 'II MS.
I Kuril. Mtir.-li 1.' dens. Wolli',
Ititn kcnliiin nn.l Doiim-r hitu luii-
UIISL-.1 llH.'ll.
Uill.MXl N WANIS 111 111 I'l.
I.oikIoii. lmeli 1'.- I'lie ifovt-rn-uieiit
liu- oiiloieil (lie eoiiliiii hn , lo
push tin- i-oihIi iieiioii ol the mi ikim-lii-tl.i-i
t-illuii. Tiki liunilr.nl ii.l.h
ti.uiitl u i. lie. Imw Ill-en mmiI lo ioik
on I In- I on. I.
...MiD.iN s in mis.
I.oiiiIoii. Miui'li I.' lionlon's ili'ii'
wa, wnlleii mi l,.; plimi tel.'ifiiiph
lil. ml., the paj;.', -ewc.l lojii lliei Willi
twine tin. I eei pnfi' illiiiniualeil
Willi piiluic. (.onliiif- li'ttei, iiiiIi
i'iil. ln iluii was w litleti lor the use
oi the yowl n incut, ami il l, i. ,pi, -led
that lite f.'u im niiinil ..lit ilii,.lim
.lli-l pulili, fnc ,ilillie, ol it n, ,onii
a- it ii-ii Ins l.niiiloii. 'i'he iluii. 'i
lili li (.onion, i, in i Milium-,.
I low llll SIKIIAs i-.i-ii I li
A ilisp ileli lioin Mi'tkini sn , The
lliilmu niiliM' ,oiiiii i, ol il, e Miiiin,
,,f.ilmii, wen- in tin i r
,m lVtptlan s,.il
in "I cii,rafe
. nt.-nlai A
p,ut ol ( Ismail I lijriin' A lulu lumle
mi iitta. k on on.-ol Hie l'.iili-li out
posts in tlic ni-irlil)oilioo,l ol MiiiLini.
.itni the iklias weie ,enl out into tin
Ill-ill to lepel the attit-'k. 'I lii-v weie
"pleluli.lh liniiille.l, ami show.tl n.l
nniahle eoolu.'ss mut slemline,,. '1'h,
sl-.iiniii.il wits hot while 11 IhsK-iI, lint
lliu AiiiIm win- soon leptiUnl mnl
iiiait) ol their .lenil w ci . lett tin the
lielil. Tliu uistiallii's iniioni; the lu.li-
an lioopx weit- few nnil uiiiuipoi tiiul
The A tali boinmr paiiic-sltlck. n
lien Hie saw the swmlliv iloluiuie-ilan-
lioin liuliti In. Inj; Ih.iin in line
llritisli nl lo nnil ili-lit i-rin-r (heir lite
with sin li pic-i inioti as to make -il-niosl
I'tei t shot tell
MM.ll.llM It 1.1 (.Is I. t I HII I,.
SI.NAII..
sjini'lul In 111. rxil.iil.UT
Au-lin, liii. It 1'-'. 'I he bills Iniro
dine.l wi'le-
l'.y r-oiuilor Cidhoiin-To niiiend
llteni'l to I'liinif,'!' the time ol Imlilin
I'oiirlwiii the It.'d tiiul !Mi ju.liouil di--trl.-U;
iil-o to tttliihilii tint xulc ol
town lotn in Coletnuii City.
lit M'linlor I Illusion, of Wheeler
I'o belter i ntfiiliite "tilts to u-euioi
I fill I'fillllU.
Iloiisu bill known ns "the lion chid
.mill bill," wa.-. piisHO.I to it lliitd lend
in";. '1 lielioti-e bill itiitkiiit; rambling n
lelouv whs taken up.
A lililtorilt tepoil ol" I Ins cfiuiiiiltlc
pltuiug Ibe lull befoie the somite lor
, (iiihiileriilion uiul niiiuiuliiieul wa
udopie.l. seu.itor I tut is oll.-rc.l lo aui.-n.l b.t
ie.ltteiii!;lliep null ton Hue. ol not lo-,
I bull $'.'.'. nol mole llian 10lj'uiiil con-
liiieinetil in the louiilt jiul not, lo--tliati
leu nor tiioto tliiitt niitet) duts.
Adopted- ;ea- 10 inn- 2.
r-uiiiMui .. v.. .... ........ ..ineiio ...
iSviiiitui Hell luoteil to .tiuell.t lit
V.-llllSlrK l."'"..;.!. w' """"
,.lm,or i.0,t. nu.veif lo nuipixl b.
iiicliitliitj jii-rriolik wlui bet at the
(jauii-. l.ot iiu 17, I'tm 1 1.
Tliu bill Wtts i'UJfoM'd by a vote ol
" rSu-to. u..,i. tva. eiiuii.u.ti-.l
nun!'.0 '"l0l,ti0" '"' '""""' mA"
i ue vote ttnerei. tno lloii.ton tit
hiiraiiin bill wa Uetuttie.l niu reion
sidored and the bill rei omiiiltted to a
kpuylal i-oiuiultleii lor revisiou.
onnior 1 rtt mr call, u up His 1110
lion to rermil.er the votu rcfusiiiK to
engross bis bill to require lax lollei -
lor. 10 acit.o Wlin tlie eonipiroiier on
or before tlie llrst dnt of 1. Car-
rlcd, Tlie bill was tluui oniionied
House bill to repeal the law- aulhor-
itUia county coiiiiiiImiIuiii-i. lo i.ue
bond, for bridge pni pose wa lakuti
up,
. ItlilM.A. tl'f..lj ..U...A.1 a U..I..III..I..
u..--. vuv.,iD,mH .uwumw
' proviiliUK lUatcoatity ooiuwUsioiters
-. " M M" kl WM J x VS
i ill .!,. ,. ,. I ... I I. ..... .
M M t1 ,-j jr T7H IKV n tSJ 0 fe M K-m 1 IM nM
... ..I. J-.l .(MM -Mil, .HUM II- I'lUIIIIIIl 111.-." t.Tlll- I 1 1 T III. - I
turn rl n-iiliMinr-li-ill'iit tin- . outit
""'i.i' ..it.-, t,.M..,M.,n, i, ii...
luupoMMtr Hii.uiiiiK ii.i- i.ii.if..--
loin,, ,!o-iiii, liter sil leet w id
'I hi sub,ul(- ii, -ulopled
Seiinlot ll'it is inoteil lo -Hike out
the pi.itiioli siibinitllllitf tl.e ,pii
Hon ot binldiiiir -i liriiim- mnl is,miii'
"tut- I" it toll-nl Hie people l,os
, a- II. tint , lh.
"-iiui.il s-iiu-oii uib-ii'il mi ntuend-
UteUI pN-udilij; that lh, potlltotler-to
the .'.limit eoniiui--nitu i, 'iskitt; mi
el. ol inn In build a liiulue -hull depos
it Itlonet enotijili to ileltat the u.
p. ii t ol in elei Hon. Adopted
.-s.-nilor ll.-ll linn ed to iiuieud lit
sill' tit); mil lilt v loci wide" Adopl
o.l 'I he bill w l, e!ie;iiiss0(.
AiI'iiiiiiiciI till 7o'ilo.'k p nt,
III Ihe titelil ,i iou Mi shiiutioii'
bill i, ipinine; lailiond romp.tules lo
Kite llnrlt tints imtiie ul a leilni linu
III WUgos mnl lo puiiuli stnkeis loi
iiiiilomiii;; or ilitituid tliiitf nut pei,ou
ill tit-felt ice ol the coinpaities wa,
nit rieil .'tis '.il, nut s ..
Allui it"iliuis-niu l-istlitt until 11
o'clock Hie bill wn- .'allied b tlto bil
low itif tote;
I'as- l-oll. Calhoiiii. Cauip, 1 1 it I-,
I A tins. I 'mi. -it, I 'owlet, (imiixon, ( t
eiidnnei, t.ln-scock, Mull, Honshu,
nl lli-Mir, .lones, ltilj;oie. It tiillel, I'uii
.oik. I'eii. I'lettlloi, I'opi, ti'iiitiiMi,
Terrell. Tuitloi, WooiIh -'.M.
Xnt s llairisoii, lloii-tou ul Wlieel-i-f,
limiiliilph, .Miii-mi- I
II pas-ed w llll this oliiclj;. u. , hiu-e
nttii. lied Mr. II nils, .ii w.inied nit
nut. udtiienl ntt't, lied pint idtit-; Hun
the fonip.iuios tiiii-l jrito mi inplot e
limit ilat-unit, c In Into di-i Iiiii)iiik
bun 'I lie a-ioiiiltnenl In in-; totul
.low u he oppos. .1 the bill us In ill;
otte -tiled Ihe bill piotidtts Unit
tlit-lt dat s notuu iiittsi be ulvon in
alliance b ihu eoiiipinies In lore a
reiluition ran take plait' and Hint
peiHoiis iiitiiimltit in-LC tailioiiil ottt
ployes or those desirui; lo bet ouie
einploteK of railroad- sl.nll be piini, li
ed b :i line ol nol nunc than f.Mio or
iiiiprisoiiuicnl mil tii.ne Hum .i
ItlOlllllS.
Adioutnod.
llni-si-
'I be land bid toniing up on Until
pu-i-ti e, nnuitigst utlu-iN Die Iwo bil
low nt ititpoi taut atiieiiilineui, wen
iiiloptod:
Ainoiiilineiil lit SlrTnilton to the
.niton Intent Hint on lelu-iil ol iinlt
1 1 siny the lands Hie iilloinet-i;i nenil
shall have the ilKht, witho'iii bond
beiuj; r.',.iired. lo seiiioslet Ihe slock
ltei.liii(r or leoiitnj; on Hie bind, wilt.
l.lftple.l.
'I lie bill .oniiu-r ti)i mi ii- lliitd
to lillll-.', .Mi, nods olb-l. it uiul spoke
to nit eildllll'lli lldilitlj.- In se, Hon ,'l
I'lnt i.liiij; il mi poison, linn or col
pot.ilioii who tlsi-K Ihe hind, teluse- lo
jilt tent, sinl slrill be broiiiihl hi the
allot not-!eioi,il in I lit- dislih I
mi. l i.l lion-ton, In looovei i iiil -lor
the use mid oi.iipmot lb. tool,
the stale In bnte pi im Ii-mi on Hn
piopeilt I. -Hilt lid l.u pattiienl id
lae lo se. tile snu I . -iil
I he lull pa eil lit a tote ol 'i7 I o
1.1.
In the etonini; ,i inn in ,, munition
ol ihe whole the lion,,, luitliei ( mi
shit n , I tliotippiopruiHon bill ( limit;! -llloilillir
iiiioliuls lo bill tin- evlelil ul
alow bundled dollat- tteio iinnlo in
the Imiil, iiiliitiiiit (fPlii till - mitlnl
toi lie -;.'iiei tils, olli, ,-, bin on Hie tip
piiipiiatioti lor 1 1 mil ii r del euse n litilt
was had "-etoiitt lit e lliou-atid dolliiiH
wn- llppt'op.l led bt Hie bill, lilolllll
ol "-an Au-;u,tine unute.l it lived tit
"i-'.'.'i.lWtl. The whole siibje. t ol 111.
urn-;.-!' lone come up I'm iiI'L'iiiiioiiI
l'oinliiig (lisiiissiou Ihe cominittee
.ito-i'
Mi. Ill t-sios.
Iloli-ebill eMiinpliii; liremeii be
tween 1 mid l.'i t. ins old 1 . run lilt t
mnl road .inly wn- cuim-H-il,
House hill in t-vi-nlliiif liinlioiuiL' oi
eiuplot lit; iiiiiiot- without p.n- ill- or
1411111. ii ins rntiticul was oiini'-eil
."-e'l 110 tun lojxiiiiiiiiu,' iier.iiii! ol
-hoop pns,ei 1 1 1 i n 1 leiiiliii);.
IIoiinc bill loslonni; liminnl jttris
iliilioti to Camp loiiuty mini was
billeily oppos. d bt Mr Aruii-tend,
w ho oliaij'o.l the inl(.'i was u ilolnult
ei. Me r. hilslbitt u-i(l -Moltinno
aiL'm-.l Hint be. an-.- n imiii had In oil
indicted il did not lollotv Hull lie wits
Kiiiliy
Mes-is Cut lit, I'mtPiH mnl I ptou
.onteinle.l tiiul the Ji.ilf was not on
ti in I belore I lie lioil-e.
Mi. Aiiuisteadolloie.l nit titiiomlini ul
thai the nol -hall not lake ellei 1 nil
lamia, t, IK? I.osl.
Ihe bill tviin eii(;iossoil- nye,, i,
'I he bill lii.tiipoiiitiui; Hie Ib'tal
A rdt .Itni. let of .Mns.uis pns,ei
iiiioh, ;M
House nilotiined.
M.MII.-I.MII I sl.sslov.
Mr tiiuiii, rsiin tiler lln
nlililcr,
lliirrlns.
Wiuibinjjloii, .Mui-ili 1.' Mr. Mnn
dei'son oU'eied u r. solution tvlib b lie
tisled iiiigltt ho pi'inl.'il itml liu upon
the table. 11 ''all, upon the sui'lelui'
ol slut.' for hiu li iuloiuuiti. ni us the
ilepui t.iie.it mil lute ll-giirdiny the
iiiuiurcil titli'iupt ol (ion. I.uli.io I'.ai
riitf, pio.-iib ul ot (iiiiitouuilii, l s. ie
ou the teiriloi or di -Iro tin iulei;
rltt of lepubli.'s ol Miiirnuuti, iloii-
iliiras, hnu Suit aiinr nnil Coslu tin n.
mid teport what alt ps have bo. 11 Ink.-u
lit tin- Koti.'iuineut to preseite the
liKhls of the I'liited States uii. Inr i-l-ti.ij;
or pending tiemles.
Milialor (leorj;.' ii.cm-iiluil Hie rc
iloiitlals ot .Mr, Wnllliiill as sonulor
from Mississippi, vbe I.iiimif, re
slgneil, mnl Mr Walthall look the
mill.
Mr. Vim 'i'k eallo.l nil bis reso
lution otlere.r.ieiterdn dliu.titi); the
ueiTnlorv ol the interior unit atlor-net-Uoiioriil
to lake 1oiii to nretenl
the nl of luu.U Kl'unteil to I'loriiln
, H, ,. euiiiiiucUoii of rullrutulx
j imt Intu.
4 onu di 1 if- r-1 , j 1 ar'
u i,v Vim l.'tck. Ilul. i,!l I'n
luinli. but
pending iiclliin the .enate adjonriieil
ttiimiui nn I'xei'Utttu tcmlnn mut
without icculviti;; miy liotniiitttiont
from tlie piciidunl.
l)nnr-tok-er la much dearer tl.tiaa
ill-MWOli (in Opepi I'nll Cignrotle.
n fl 11 ttllBV HllrPn J
Ijilyj ttti ilH.LAn i
cJfj C L5U3M ilSiLfiiJ i
Flutter of Hope that the
Groat Strike is Drawing
to nn End ! "
III- Lot el ll,il ol
Ullit It.lllsn- 1
Lille 'I'l lie
it 1 -smt 1 1 mill
i- li tinit
Hon '
1". I " tlnii- I ill 1 iim irs
'Iluii lie I, 11. Home
.0 It, 11-011 1
11 lute I'unleino Mill Kei-pt
11 Itlll. in lln- ('iinip. o
tin- si 1 ill ,,,
some nl Hie Mintt- Iclei
lint's I'itlul ltnoos
In, ,0.1 I'll ,,l I'll,,
I III. Mlilt.l ,
(lit. Mill lllliiliilii. tt tiMI- 11-11 llj-lll
l-ll I Ii. Slll.fl 1 1.
M. l.oiti- Maul, 1.' r.tettlhliiK
wn- iptiel 11I10111 the inibnail -liop-llns
nioiuiii;. The men lire all 111
W.ilk nn.l seem In beeuliielt siilt-liiil
with tlie a. Hon ol Ihe coiiipiint te--tenl.it
in le-toiiui; iheir Willi's. 'I he
slnleinent e'Diue, lioin ,li Hei won Cm.
liuiile mi tlie miUuuilt ot one ol liu
leader" ol the Sediilia suikoi-, wlio
tt.t-In Hell lilt to-l.i.hiy 111 iniilii-
I tl.e tt lilt dot. Maiiitniliike that tin
le-s a seltb-tuelll ol Hut dull, nil Is
Hindi bt riiilnt 110,111 Hie engineer
mid l.i.-imti will ioln Hie strikers
dot. Maruunluke will send a special
II pi. -elilnlite lo ."se.liiliit to make
luitliei inipiii-t r.'K'ii'iliii; tlie siiua
tton tlieie, mut will piobablt appoint
n coimmtlie ot peihoual lru ml- -it
-n'dnliti to I,, ,'p him llior,iii,lilt ml
t isoil o the .-.ntdlHoli ol i.t ,nr II.
does lint Limit tt lit. II il be He 1 ul -i--l.'lloil
Hint 110 tloleii,, lias In -u u-i.l
atli. no illicit, leiuc pi'nilue.l It liu
-Irikeis, H.til ti litis do nol nuito innl
Hie I111III, ol Ihe mad I- tint ie,iitm,l
1 1 AH limit, 1, ,
St. Louis, Mar, h U An Ad In
It tis , spe, ial lo the I'o-t-l.i.pii.i h
sat- I In" statu, ol the -111I.1 is .111
1l1.1110.nl, I'n-s. ii(;i-i' mnl mail ii-niis
nie nil lieltl rioilit liaitt-tuiti bei n
(lilileh tibniiiiiined. Iliimli 1 d, ol
lo-ulod im- nie sidelia'ki'l in tin
t-ild- No allenipt Im- In e,i nu.d, lo
ll Unite IiiikI Olllie llciks mi i,li
mnl some have bee 1 it,u a Int-nl)
The -ii ike.h tt on I m 1 . pi -i lompio
llllse
AT It -VMlltl., tin
"-I. Louis, Miik-Ii I.' 'I he-tilkers'i
llatmiliil, o . Iinte In 1 11 jotued b
Hie si it uiti and some wood iinikci-,
mnl I lieu (olid iiuniber 1. now tiboiu
-otenlt-livii .No lieluht tutins nri
allowed to mote nl. Ihe .M l.m.iil 1.
bill's . fc Tetns nuiil, lint pa-snii;.'!
I ni in- are limits! in bed d.meral liusi
lies, is sulli'i-iinr mn I llter-i Im n jroo.l
lenl ol .lisoiitlenl beeoiuitt! IllilllllV-t
mnoiiK lit"' laboieis i.i liiuiber tnnls
who hud wni;. s 1 educed I Holt
A I Mum in t, mo.
si. Louis, tlnr.li I,'- A spocinl 10
the I',.t-I)ls.iilch from Mobml, Mo,
satti The slitke .''iiilliiiies willioul
new frnlitie Lti 1 1 thiti)i is iptiel, A
lOllfe.ell.u between 11 ('n)ullliltcc n
Hie sinkers nn.l Hie manajtei, of tin
MixMiiul ( til' loiiipmit, the lii is ol
the W'nbl-h -liop-, has bei 11 hold,
liu- niiimt'i - -int. , to the mi 11 il
llu-t ttoul.l 1. sun, work nt the ,111
Iheir si - would be at once 1111 11 us
ed iii.oidiU!: In Ibell worth. 'Ihls
. proposition mi- ii.m led lit Ihti ,0111-
miiii-o, t no stii.i 1110 iiieii ttouiii not
j.,. lo wnil, nil ,11111101110111- mr.
I.ui.le siilislai liu t to w.ilkiuen all
aloiiK Ibe line. Il is not llltllkclt the
, nut nn l. Iietttei 11 Hiu Walui-h couipn
nt mid Ibe li s-i o- ol Hie simps hole
will be can., hd il the iniiiiiiics do
mil I'oiuiiteitu! ttoik in u tert lew
ilntH. (juite 11 uiiiuber 01 workmen
hcic nre imikin nrniii(fouieiils to
inove lo olhei ilii.a wlieie 1 inplo-
iii. ut inn be bad.
A'l HIIIIAI.M.
HI. Louis. Mui eli 1.' A M'diilin
spei ial sats No dimitfe in llioion
ilitioii of nllnirs In ic. ibe streets ot
the ill nre ip.lol as Sunday. S. illicit
aut business s Ining iluiio. Adjulnnt
den. .In. iiisoti U here iigniu, nn.l with
Iliopubic lor.e oniloavoro, I to move
IreiBhl traltiH I'ivu nttt'ttipts wore
mnl, 0, nnil oin h tlitie the stiikers re
.pioste.l the otoli,'Ois not to move
their eiiuiiies mid the inijuest was
(o.uplied ttilb. The striker, will hold
a i.ieelliiK this i.ll ililiooti, when it i
expo, I, d dipt liiiyos, senior Vinj-
ni'osldollt of Ibe Mls--uii I'aellti, will
be present
La iKii Again this evvuiiii; ngnits
nt tomtit. mi 111 .oiiiieiiioii Willi siiper-
liiieiuioni itaKcr 10 geiniu iieifftit. A
striker re. iiiosln.l the emrinoois not
tu ilepurl.anil lie said he wn- alraid
logo. At inn uieotiiiK oi tin strikers
this ct cuing Hie eoiiiiiiitt. e Willi H
wont 10 .Iritiersott ( it y to see the
(oteriior titn.le their report. Tlie)
said Hie g noriior toblhoi.i Hint tin )
lmd n perl-', t rixht to use iiersiimioii
ami as long in Ibe) lin-.l uo oilier
menus In stop trains lliuy would )o
tiiiunilu-t"d. Tlto tnt labor.-oiiiuiii-tee
tvns pre.eul at Din iimeibn' nii't
mlvtseil ItioslriKoi, to'i lottork tiiul
plutlgl' llllnsi II lo do oti 1 Hi ill IT 111 his
potter Ui poritiinik tin ruihtn) com
jiatty loai't liiirly. .Vo froixbt 1 ruins
liMve moved to-Uny and tlmro art) no
liuiniMlLilv ptospcU of Hn-lr iin.vliig.
Wild li.Ui ITl
81. I0uis, ilurch Id A .Icllcrsou
h
&&S3
PUS!
Sin 5J H H
e s a
ih;
ill li." li11.T JH-i'p u-i-i
1 lit. Mo. -p., ni
to
in- r.i,i-ii,.
til d ttllll llll
llll -till,,!,,
boon ellei li il
I- it' li - i- - I In in 1,
-nl I- "I W llll , II 1 11 0 1 ,.
' ' llll. 11 1 ollllli)ll)l-e II 1
ot i.ot III, Mill, lepio-elUltn; III.'
1 nlwiit iniiipailt. to 1,-loie tin- 1.1,1
Wines n list I III, ,,i- with pinb-
flble inoie-i-o dot r.iottu , s
1 lie statement and -at- ihe rnilmiil
will Dot negotiate wtih the -.tiiket,
e.aiie ihet tire nol lan-abiilli.ir.
Iioiient eitjeiis. mid conbl not treat
ttlili (hem under nut clreuintmicc
A H-IIUKI. T - I'tsAM 1111,1,
oiitirreil lliis mon.Ing. Tim shops
utt.l tnr.ls ni-e in po,-c n,n ot the
mob, mid trouble is leiired. Ihe
iinlitlii me still ai (Viitriiiiitvii wall
lit! 01 dors
t lit 1 a i-ni.ii i-'ti vn mn
M. Louis, March II. I'nlte.l stales
Mmsliiil Coit-ltis 01 ihis.it) 1 en, hod
ll'itinibal, Mo . this nmruiiig ttlili n
-I roller tone of iliipttlies to prole, t
Hie M iibasli rmlwnt piuperit Train
Mn-ter llllibie nlso tuiited. liiHigiii);
lour eiiuiiies It oin Sirini;llebllo inote
t! NK londe.l Lvlulil cnrM lielil bt
the sinkers- Tlu-e ttele met bv Ihi--triket.
who icliised njlutt the en
j;ilies In jr (l t. Mlssou.i. Itiitisns ,v
Iotas ta. Us tm earn. Tito nf the
leailel s w ere ill r. sled. 'I In- Ineoinu
tiles wme tln-li periiillle.l (..pass, lm
the i-iighiei-.H teluseil to run tbeir en
gines willioul pernilMsinn the
sliikeis. I'ulicemnu Leilfotd, who is
nbiiut lialtengt , then bonr.le.l 0111
ol Ihe loooinolitos, nut to Hie tntds
ami kI out one ol the train., whidi
-tnrle.l ens! Ihi- nlieiimoii. Tin- reg
iilai'oii'ilnooi's liiinllt coin lude.l to inn
Iheir englnoH mnl lln- ttoik pio
fiessei!. The slilkors nre ti it ludig
ti'iiil nl I'nlii email Lodloid
A I- KAMSAS I II V.
Kansas City, March !.. -No luillier
dovelopinciits in tliu rail. nail strike 1111
the .Missouri I'aellli. The put oil r I ins
not tot niriveU.
tttiltitKi,i ,
not.MAiniN in Mil. itoMi,
Alililson, Miiroh li. 'Ihnie is no
. liniigr In Hiu -ilualioii, overt limit is
iittniling the 111 Him of Mr! Untie
dot. Mm in soul Mr. Ilnvie 11 Iim..
tol.gi
to tin-
b lfiain lo-ilat ' allui:.' Ins itllonlion
lioiiil belintioi ol llitt tiii-n. 1 tu-ii
liriiinnss oi .impose, trcncnij Hie
s)iupnHi) 1 liu-puplu with Hliikers
mnl the exlenl ol the strike. Tim
1 nil tt nt oniiiiiilssioiii'is irosai.l lohnte
I'liticil ill lln. gotetnoi's lepiesi-util-lioiiH
in Ihe nii'sMigi mui wtiili c.i.'ilinl
nnlly no no. essit) twists l.-i inll'mi;
ml Hie inllitiii.
MIU IIOll'"-l 111 ni t.
t i,e-ries.lo.ll lloxie icpll.il o
dot. Mm liu s leleginiii Miibslanti.illt
islollow- "II Ihe ineii will in cepl
Iheii put lo dull-for theli lilili wink
mnl will pi'imii ii- lo 10, tune oin trnt
In it ul 01 1 upt 0111 pioperl 1, tte tt ill
iiiooi lliom iittil ilis.u-ri mnl inimige
liiiyos ttitli 1 hem 1, 11 tutiire oinplot
111, nl 1111 an inlelliyeni ami bbeinl
b 1-1- "
tt t S.I. Mi I (It M tt S III lis.
I .10
1. 11, tuers itml Hie .., uir.tl - tttir.
I) I'l slit, 01 innl 1 11I1I111 1,
H'lishiiiKtoii Mm di 1.'. 'Ibe pu-i-ileul
has uia.le 11 1 liaiisje ill Hie dnt s ol
holdiue, iiibiuel (iic tin trs. ,o Him
beteiillei Hie w ill be In Id Tiieailnt
1111. 1 Thin s.liit ol em h week. 'I be i-ub-itn
t itiet to-dnt iimler Ibis ii.-rni.gr-
ueiit. all lueu.beis were itia'leu.biiioe
It is uuile. stood Ihe so inn was ,e.
voled to ,1 ii-uleiiii'; the tlklnlioinn
situation mnl the iieiieuil point lo lie
ohsciicd bt the .nil. ttnistititi, in in Hi.
umtler ol appointment.
The picsitb ut hn, desiuiiteil Mat
lolltis diiiiluer lo represent Ihu in
t. nor .1. pii.tiiieut in the exoiiiti-c
boa nl ol the New Orlemis exposiltou,
tl.e Itcuj. Iliittei W01II1 ictigiie.l.
'llll! IIAhN OlIIII-tl.tllllAI..
Hi the Hiten cotirt'iiuiiHiil, Hie
.ld;o a.ltooiile u-ail In the , otltl the
iidinlssloll ol In. In pioiinseil bt the
accil-i-d )t'stenbit 'Ihellfst admis
sion is Hull while he ( utilised the ai -ion
ol llii. so. n tin t ot war with re
speillotlie dieelt etpediliou mnl
sind if 11 sleuiii -oali 1 had been sent
tiotu St. .I0I111 till.-l Ihe loss of tin
I'l ol ell- the whole duelv purl v
would bate been sated, jot be inlciuf
e.l no ilisreKpei-t to bis Niipeiior olll
11.'. Itmtilolph Ivuiili.naii. reporter
lor the I .toning star, tvntilied to liav
n.g I.H.I 11 (olivei'saliou Willi dun
llncii Ihe stilt, taiioe ot tvhiih trie
published, ami whiih represented
(nit. I lu011 a- adiiiiitiug lie Innl writ
ten n h-l'.ir In Hu so.ielmtottv.il
Hu owing upon the Intl. r the lilame
tot Hie tiiigic teiiiiinnlioii nl tlie
(irtnlt expedition, It'.tiiruuiti -nid
the illicit lew as ptibli-beil was sub-
stiiullnllt (orrccl At this point In
the proceedings the sti-tiograilier,
whoso lompeiisHlioii, it wtt-nsoeitiiin
ed, 1 1 ml been Html at uboul otit-lliiid
the price lie 1 moiled lor similar work
in the hwtiiiu court-mutt lul, slunk
foi blgliei wages, nnil the court ad
journed. 11 ( Att,: mo i.aik
A ttrilte.i liie.Kage Ir.iiu the presi
dent ttaw scut to the i-iipitol this nlier
110011 lor the iurposo oi tv itlt draw lug
Iroiii the senati) the Nirarngiiau mnl
Spanish Ircntlos. .
'1 lie M'liato lind niliourtied.l.o.vevcr,
belon ihu message lelulied Its itesii.
nation.
fooiisii iri- t 11 1 1 s.
Tint values uf exjiorts it breiiiUtutU
for tl.e eight moiitlis .n.teil I'ebruar)
SlHili lwf.,iin,7'. .,iifi, against 110,
;W.H. (J7I anio period 1M; values ot
exports ot domestic 1 ultle and hogs
ami beef ami po.'k nnd dairt pioduolsl
r.-bruart HW, .7,Ul,.'iH; same lint''1
1MS, ifii,t..M,S0n, two iiiiitnli. Hided
t'i brunrt Wlh, IHX.'i, ,1i,.t-i,l I - im
period, liai, ilti,lli.i;77 dint pm
dm Is ID iiioiilbs fiiiiiu I 1 in 11 n f 1
tb, lt., iia,l.l,l.'(i, ...mi 11 1 tt 1
-MI,all,7Kl saiiie pen .1 lx"H.
hll.VKIl I'l it. 11 t.-l.
'1'n-asurt d.-ii.-iiimoiit lni pun hn I
l(i.'.,issi ouiieos ol .iltei. !
till. I, ill 1 111: 1 1:11111 1 olt t ,
Hint 11 llruinl tssiisslo Hit ! ttlili
tils limits (in.
U. Smii n M in 1. 1 ' do
Illltv limrsb 1 lint ut In U-it ll Dill tin'
ltnllau teirlt -i '-i t I. ht two
Sa'Vsy H
1 tli.m
K
i'v -r liolon- (.
lllo.'isn.
B. HABER.
b'oo.lt Hngeil.is win, h recently o.
i.'ie.l in the wilds o the Cluck 1 iw
n Hum. About three weeks a-.o John
M .Jliter. a Miie.pe.oiH wlnii man
In ut.' ueiii stonewall, lit 1 k i.mi na
t.011 -out n ttnirmi to 1 111 u'u'i, 1
11 niieil (. iikett aite, ni.. 1, .
t 1.11 k.'tt If l-l-i
) IM I I ll.l I I
l-l I It , ,
W11- li 1 , 111
hull,. I
bifi-tu 1 1
( 10. ketl, li 1 1
-I
SCIIll llll 11 i 11 11 1 ,
'') It III II In Willi.
" Will 1- t 1 1, 1,
t in.' 1 i-t Out r
n II, 1 It ur II ill I
ltil-lliii Will
'It Win 11 tin kit
in I im . troiind
nn kit nn.l Ik 1
o In id killiu
' - in n -h 1 in
'i 1 1 1 1 k ,,1
Uli I 1 il In
I itni 1 1 .1 up.
nt 1 1
1 nn 11 d 1 no lire,
let turned 1
I
(litter drew a ,
him in the hnck 1,1
him insimitlt. I ).-' 1
(be ti.-i)fhborliood
Oliver, but when
nrie-t him ttu 1
on
w 1 ' 1 . ti
rille. Tin 11 11 , 1
In (ill.11. o i 1 in 1,
tin tt d.oppe.l his V
-tv -hoolol with Ills I
out shot nt liu-(illlcei
on, but vtlt limn ell". . .
stun in ihe loll wrist
drop Hie pistol. Hu
ttl'lit i.m. He
In -I-1 Irew n
1 lu.n 1 nut tired
bi Inn I i Wtlg.
win n he wns
nii-111 bint to
liinl.lt picked
1 In 1 -h -i (truck
ml 11,,-iliur in
1 In Id mn little.
il up naiiiti, when nn
him in Hie shoulder
She loieltend. lie lh
ti'ie lor stippoi I mnl
niiinil U lliflii-
i.K itlll 11 it Imllci it
. k
Inni in the
uioiiili, when he dropped ,ie id.
inn.., mui. 11 nit u.
II. nil Miles liil.e 11 IIiiidI in he
- lint-
I.-lliii;.
spritteliild, March .' In the iniut
1 o.ivent 1011 liolli ptiil , tilled. Mor-
I i-Mii icieni il '.i'l Lo, in, Ji, McMil
lan (11 puliiniiti) timl lor Nelson
lllnke, oil imago, A lilillieu (ili-uio.
nut) voted lor Wind -illig (lepubli
i'ihi) tilled Tor Wn-I I .1111, and stipci.
Ill-(denincral) toted 101 IllacU. 'I he
seo'iid Imllot ttns t' 1 -nine omujiI
Han es 1 loi lined to v. . and Moirisou
ri loived (Jim less On the third bal
lot McMillan loletl I u I ogiiii, thus
in iking Dip vile Login lie., Monisnn
!'s Itlnok 1, Wn-liliiiiii I Waul 1;
II 1 in not vntii.ir. 'I he louiilt btillol
wi ti-the thirl, ex cut lldlios in-
in 11,1 il MuiiiKim's tile one. 'I'he
lil'li bidlol was Hie sumo On tliu
ixlii Mi Millnti 1 hull r.l In Klako, btl-
tun e Hu- saiue, mid 110 tin tioii. Tim
.out. 11 1 1011 Hu 11 udjoiii noil.
.11,1 Kill itml l.u 1 1 11 1-li r M-litc(ir( it.
( hi, ago, Mai 1 It I'.'. In the I'nited
Stales 1 iretitl intirt tins iilteiiiom.
liter lioin in; 1111 ehhointo ill L'uinolit
I ir a tirtt trbil 111 (he ,nio ol .Itiines
(. Ma-kin mid Wlllmtn diillnglu-i'.
whowcic loutul gltill) lit the uie
biatoil l.tKlileeiilh ttii.il eh-i Hon i-.-e,
.lii.l!.. Klnilfjoti iloiiinil Hie million loi
It. tt ttial. lie then oiiloieil the pils
mills lo stand heloin the b ir ami
Im 111 ill M'liiciioeil mn h in iiiip.isnu
.... 1. 1 in .Inliei -mil impuscil .1 Hun nf
itsi on on. h I It- in id 11 it llieni into
tin ill-lot!) ol Hie I tilted Slates
m it-luil iitul delciii d tin dull' ol thuil
1 film! nl lo.loliel m ten dnt s. Neither
in 111 linn hid when the scuiciuc was
pl.uiotlll, ed dlcii-ou's ert-ettns not
di-po-cd ol. Leiiutiid swell wishes
lo pit -(in Kiine fiigiimtuts to the
-1. in 1.
Nlllil ItlllE t( ( litenl ill (.ill t 1 sltili,
diilveslon, Mnnh U A Rlioe;i.ir
nn 11le.it in (in red Ibis uinming, ie--nil,
nit in the almost iustmtl .IdmIIi ol
Wn. I1. Moltnl. Miltau was in the
eiuplo) 01 I'nrk A. Mii.'no as imiuiiKiu
ol iheir siml luisinesn, and in 11I
li'lnpllilu lo bniul tie onjfin.) n Hm
'1 1 uS.li'Mi 1111 11111 tow gnugii 011
iitenui- N, biitieeii I wenty-tlist mill
'I'.tolil.t-tliliil slrcels, misted his loot.
iiiK mid lull bttw-i-011 tin! wheels and
W'iis so liiinitil) (rushed ami mangled
Hint lie died ill a few lumuouls nltor
being extricated
t slnttt lur sliitroK
Sui I imiiisio, Mnr.ii M 'I'ho V.-
mitiiiet s siui'iim. ti.it special uys: It
lias just been broilj;lit to public liollio
Hint the b-L't-lature bus passeil nn
nlii'-iuliiieiit 10 1 he 1 nil code which, It
is 1 limned, is in the interest ol r-cuntur
Inn. 111. hem ui.' on the sbtu 011 illiortu
suit. It pi ut nie- an a upon I tuny be
taken Ironi an unlet liotolol'me or
hot, 'niter made boloio mnl after Until
iidment iiumIviii pnjineut of
lllulley
ICiiiiiiti-rs li mn Ictus.
Arkaii-as tin, March li Clou,
llnt.b litis nii-iieU an ullloial ilt--p.-iiili
Irom ( is 111 1 Itti-scll, Indian tor
ritoit. sdiiinn Unit his 1 boomers from
i'osu- tin. I Arkansas are uioviug tvcsl
ttnul in t-oss Ihe fine nnil io
r -. 1 tiiliolis. 'I he general llioiuitpun
issued ordeis that tbet be Itiined
Inuk and coiiili.leU oil llio govoni
111. ut lands,
ll.lt ttiuil liurl. I rial.
New uik, Mnnh I i. Captain
(iiaiios N. Itriii Ucti apiuuieU In tliu
Cnlti U states 1 Ireull cours to-day mid
pleniled " lot guilty" to an liiillu.'lucnt
for bribe-taking. C'.pt. Itruckelt
asked a sliced) trial ind uie Tith Int,
wa llxnil 11)1011. The 1 1-0 o- ("ipt.
Chitlker, siinilurl induinl ttn) t ik
the sume (Oltrse. '
Hulls 1 Inn ttcri- 4nr(?(l.
New Y01I 1 n nl.'. Mo--is a 1
(.tnulcllA: !l ) 11, inttoii bioki-t
bnte am 1 it I to ibe New on
Cotton .-i ni e t lieir iiiubilitt 1
iiietil 101111 1 1 The lioi.-i is nn ol
estnbli-h ui nt ilnl Is intuitu-; ou tin
bull' -ul.
lti llli;'nl l.ntri'ilu .Iiirtflti At
liullt it.
t hb t" Mu.ib 1'.'. The iloitriuil
I 'kin. 10. is., speiiul sats: Tl.ejuit
1 I 1 icitlu tofnot guilt) in II '
1 -it Nfihe llonrn, ebtirgeil Willi
I -mi ug her father, mother ami
I (tin l( led.
, l-hiladelpliia, Mnnli li -Tlto Jul 1
1 111 llio orto of I.'. ilnei' Urns., funnel It
I bitiki is of Tltirtl st 1 or t, on tii.il I'm
ipproprlntliig tuoiio) ul their eiivlo-
iie r- 11-lutiied a turdiit thin inoinltn;
. jiiiltt of liitit-ny.
I In 1
lir
I lllukill" tobiccn U "I.itllC
1
f(;
1
r
m
(E

xml | txt