OCR Interpretation


The Waco daily examiner. [volume] (Waco, Tex.) 187?-1888, March 14, 1885, Image 2

Image and text provided by University of North Texas; Denton, TX

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn84022109/1885-03-14/ed-1/seq-2/

What is OCR?


Thumbnail for

-! ! IWIff m.
l'UOrT.SSlONWl,
EUGENE WILLIAMS,
Attornny-at-l.aw,
WACO, - 'IIA'AS.
All )iintnc!nitni"li .1 in him will prompt
it) ami f.tlhfnlh alt. mid In
OFMCK lt Main, .orttrrnf lu-tln Mrcet
antenna!, on-r bi mm h n n' M 'ceicy
,x "-00
IV
O:-
WALLER S. BAKER
ATTORNEY-AT-LAW,
On account ot being overstocked in liiivv goods, iVoin and after Momlay, December 15, I will rfoll
WACO.
'J I Ak
FAIL TO SEE MY STOCK BEFORE BUYlJ
THE KEHTTUCKy
GA
TW CS lE
J H. DAVENPORT, Jr.
ATTORNEY-AT-LAW.:
WACO - - 'IJA.
Oil f ll ' at- Bh iv
OVERCOATS, HEAVY SUITS, BLANKETS, ST06A BOOTS, AND LADIES' CLOAKS, AT ACTUAL COST. DON'T
Li!
If I
My. I
r i
r,.
K?i
II
rimiM
81
JENKINS & JENKINS,
ATTORNEYS-AM AW,
AA(0, 1 ""
Will I rnrlfc I" tl'P f ..una nf till, ml I al
Jnlnlne dl.triLl- a t 1 u. tin iii r. nn an I A
IcllalsCuutUtiU An-uii aixl hulnal i mill'
at XX aeo
Joe S. Willis, M. D,
PHYSICIAN AND SURGEON.
T R. JORDAN.
ii:t inntr.it 1 1, iss i.
Office rnnnif 1 t It. !in u
tin tmt "r 11 I In'"
"1 eh l.huni iii nt-1 I in "in
s ilniK stun Ans
nn I i mirth slrr. I
..111
J. H. Caldwell, M, D.
PHYSICIAN AND SURGEON,
onvw 1 I
lfK( I
Mid WhI l
Huuilell it
I mil ttrrxif ml t 11m rlit?inu
rt ! 1 ii tnriii r 1 iur'
Irn H -"titf fit lr - 11
r I ' u liu Mm t
W. 1-1 Wilkes, M. D.,
PHYSICIAN AND SURGEON,
(Win; ntlli Wmo I I W ('.
littered at tin- rnatnlliM" at Wait.,
union I Uaa inrtUltinlUr.
v.'.. .-A.,n.M..I.-..tl..i.K Wlltlfltl fill ImHIi rIiIi.-!
ol il.- iflpor will riMC-lie atU-iitluii at tltl
i-n n.
Kill. a ..I sol.si i i.ll..ll
IlXII.Y
rrnit-,11 . . "2 III
I'll MIISTI1H "J
Tinm Mtiatll - - :'
ONKhUNTII , . I I"
WKKM V
TKIl ANNUM 81 J
HJ MOVTIli . J
FOUR MtlfTlIt . .. . WJ
AilvcrtMm: rulos fiiriilalii.l mi pllrutloii
rat-Inn iilliir i1illtiii. liiilMIni! Ni w X'ttk
H. I' Ul Is XX llll, Multilist r
liii...rli,nt Mill, .'
Tin- KlaMlsimilll tint 1 . In 1 I nl nnall.l."
Inr all) l.lllati.llUil. I. I b lnl Jt "I Mil"
nllit., mpl nit n iirlttin . I I f sluti I I tin
l.tlillliN. inallfisir
THE WACO EXAMINER
WACO, 'I I..,fc, M 1! II II, lWi
'I he Itmliimil (in slum
It) Iht.'it
leinlels '
stirri-ssoi -
Wo think
llie
W vt ( in liooniiii";
'I'llKWllPnt plOHpPfl in HIIIOll.
Wt: would f-n ll' legi-liliue td
joiim now williotit it tt'in.
Tin: Witco In ii k xanU me yoing
iheittl ayniii 'I It'll menus busnics...
Wa() Will llnl mini out aCfilllll best
in hor business tin" puug iinil llit;
tumiiiL' annum r
Tin, -.on of tin piopnetoi ol Hut
London 'I iini' ilicil ti'tonlh al ,titlii
It'irbni.i, Cnlifoiui.1
Tiir uiiiiN nri mih ti Itlllc 1 1 ri-jn-
lnr the-f ilnv- 'I lint'll Iiuit llm
tunurii uit'ii II ii Hint -pctdily iciti-Ik'il.
Tin: Biiiiittn'i i nppiallnui. will bo
ny (.atlelatliiiv it tlif war lietw't'tn
ltllnia mill Kiifilfiml ronics lo a lit'iu!
Tt'A.t w ill roup it ttiiitoit htnu oiintiijli
Tin: Tori Woith (meito linn nit
down iiuliillv li.'io it into, iiutl lite
Ion oil rotluitiiiii in i on-,. iiit'tiri; u
aliorl paper uppl. tnnkia it look
ftulov inilapil.
l.K.so itould iitukc im excellent.
LoiiimUgioncr ol ki ii ulttiip, ami wo
aliiLOii'ly liopo In. will (iot the place
Tlio entire 'Iih ilulfgottuii .IkhiM
ktippoit llltll WUlllllk
San ANrovio Im, totn itrtttlie.iw ltd
depth In biiiini- il.'pn--,i.i.iii intln'iil
"1 by the irtit that lic in mow
"iiioukoltn;' with it lluiiatoit mail to
lirlp out lior ruilrmid m lioiiipa. u
itwliil, but tritp.
Tiinirol(lciitii sihri polnn U Ibo
wcakoat tiling wp li.tve ot won from
him. Sllvor i oin io 1 a jrem i,s.
kily now, not only n a iiioiutni
inoto, but tooitruitriij?!' tlio li) jj.
ititij,' luiliif,tii(n of the wel.
.loil.s Iiii.iami ran nllonl lo kiiulu
ul tlio iippuiiilini lit ol .liu km in. In.,
taiikoil ia an Milium ono, unit l.
doc not niu pun. nl.ulj tin I helms,
tilily ol'thu now tiiKiilml, licvHiiao be
iloiMii't hao to
IK j on want lo lir tlio l.llo oiy
protoniiiiij in ii,,- ktoiimcli ot tint edi
tor ol tlio Iluii.iuii Join mil ,Ju, t toll
liiin that Win ii i making '.', pi i lonl.
on hcrwoikiuiiipiliil. liotlnu mnl
(iiihi'feloti both dcjiiko to i o mi inte
rior tmwi :o lioiiu
Tiiisl'oit XVot tit (..izollo' .niu In.
kion that Iho .MUmiiiii lu, ill, . )
iii'lo fori o tint blulo to kii , m-. i
lor Iho load at iUounl "nai i
atraluod unit oMeodiu;l in i.t .1,1.
llocauao a man mnleiltil.it. to jt-f .
a iiiilroiul It doc not niiiNhinU t.
low that he U both fool ami kn in
'Hit ii.lin; .oliiplinttioiik on the ( , vilnnd winl into olliic we liaM
(oidil loiuN weil mid -onlli, ntiin ,,w,t,, nitlMi in 'lfn imi-t
dimu tho iiiblii mind to tin K1 " itiPiiuoiish to the Iiii-iiiph ol pnriel
ii ul railroitd iiiosiion, and in n me hnjf out tho fodeial patronage and
iinpiulialK mnl patnotii iIIn nltoiiipt- u. dp-ire to plim it wlitiolt will do
nm to p.ei intu thi' mao '.. Itu.l, it ti,e ,t (f( ri tlntoi that inti lost,
p.mail.le ,.nti uifiiis to ((mil d i lb it-1 1HM , imilntion, bit, become von
u nl I nniimsi tlioap uiiinli rou, inl.'i- j o1ilfiit. '1 In- delimit l l..to.l
rtnnun with Iho bii-iiioh, of the i,n imnll 0f n10 m,RS )mlt
tounlryfio olliu mid so ituipth oi-'B(e ,,,,,1 felt nllotidy, iilllinntrh the
tiitinili illliii Iroin the iupnlil orj ., , ,,.t mid pnielii)f ttjih in
the iiinunjreiiiPiil oi Iho willtiilm h of n f.nelpnio. m ontoiitoul men aie
theiiiipliufi 'lln ip m no i ml to tin-1 nli c Iv slidfpil in the letleinl eiie
it fftslntioii nhf ml had in the -iv"i,l i KiM-iiih", tin- f!ctly llittit tmtli I the
,lali-on ihU hpinl, -mil et Iliero ln- j tulIi i otei Iho piPiipioo. 'iml ihpIiiI
In pit imthiiiK oil, nil whli h piiimiic-. !,, I1lU r(. bonk, .1 tin (,'ooii pinna i
the least aeiulilniiro ol teliel ot ,e- i,lmillln ,i,l, j.i.miisos ol fuluip
itiriU tin tbelnttiip. 'I lie bill whuh I f thtliKS wilbin the ffilt of tin- "1111111
pi,iptl Hi. 'If mih MMitilo tliculliui tW (rMlIlx Wn.hinjjlon.
riMiiiniiK the foiiipn m Io-ivp 'Hii.ieiKtfo.iiif to be lionble 111 this
tl.iilv dins iiolin- boloie iinil.lnif 111 init,,HI0 ,,,,,! jr u , k( ,
nit, anil whltb Inithoi plans lientj I)t ,, j, )V ,.,,, , IIIlilltf
pimillns lot iiitnltriiiK lo pietotil tliili to-v -t n r as it did fin the
imn lioin neikiiiK ' niplo) iin-ut Willi J lopiililn an-, when lnt un- itiiloiiiit
Hie toads, is tiliotlier ol Ihoai ,. I,,,,,. st iniif Olnmisp
dea.l-li'llfl nihil a wltl.li We pnul ,, , . , nIII i,Jmllln(r
.mil to aee tliem li.lp lo sin II iint i,, tin it lateallii the d.-siriible pln.e,
toliimuaul i-lnlum. im inipiailifiibl.-1 jM (M. pui.n, sen,,,-, Iml thh need
ami ti listless a Hie hIihiIhw on lln , ,-( ,,. a 10111111011 nppieheiisioii
iimoii are to Iho dwtllei on the ,)t tl ,, lt ,IIIIIIM, 'Hnie is 110
imlh I.mii wilh Itonjjitii',. mtei- ,,11,,,, 0,1,,,, ulii.i, ,ho,tens politinil
MittoniiuiiiPiie bill we would lme i,u , j,,j , in 1 lit 1 ttialh as
no iPiiifily Hgtttisl Mlih 11 Hl'Ue fill,!,,, tl,P lepu'lotl ileaire lo boss
itllmiH us non ovist 011 the t.ould f u,,, A bos in poliiii Hies well,
linos 111 the west. I he loiids tlieln-1 i,,,, , hIioi t-llfed, mnl a polilii-iil sin
heller, ran do nothing to (,'tmid j ,n,te dllleis limn an imlh 11I1111I I.11-
tiKiilusI tlifHO iiiiuiieiiii. In tin-si i(1MN ,m , ,e, in-mole ol Ihoiti to
f,'H"il 1 oiiiliiliiilioiia theie ilealwns
one ol more louls width piywell.
soon tunc 11101111011.lv, 'Hid iIiphp
itiiislimi) loads whlili tiieiiinal 1
dp id Ink. When, n 1 tin' lossiifji-h 1 v-
ipidtliP piollls thill Ho i-o tin n-lllesl m ,0I1M1(
ol 11 dm 1 1 it lollow, and loiiilumil as,
the) hip, Hit- mills whlih p i 1110' Ci 1 1.1 ti, niuhl imtei hateioii
plmtil in Hip hiiiiip nwkwuil positiim sli" I'd ,1 ibiuel lo suit Iho iriliial
onlipied b the iiiiii-puv itijj lonls, lepulilii 111 inei liani. . 'I lifi tiro now
ami tho pnipli, who sitppoil mid poin' blisil) 1 iifiiit-ed In pn kill),' the ixoof,ia
tlieii Inmluess lulu tin lino w huh pa' l'1 ol his pus, nl . 1I11111 1 In pin 1
in. pill at the sump illHiiUanliijje ex-l'lhe luiilii ol.jntioit is thai it has 11
pent 111 nl livthe pi oplo along the line , KO"d dial ol soiitheiu timboi in II
ol a non-pit) nix load.like Iho Al l .V," llkls """' people n Ioiijj time lu
'I. 'lln iluiie ol pulilif iiiiiIli lie ""d filil thai the me wlnppnl
Ii mil 1I1 Inn il and will umloistooil
N it 111 lx 1 1 1 , 1 inn Imt ills, bulb In stale
Il ei,lnlllli and bl 1 titleless, .-, I these
out nn I11II1 and ei ilimh. lint
the all lull to the irroiiud iiomptl
liheliPtPl Hie 10 ul lulls lo pa), mid a
ipilmlitiu, with ilk iPHiillmil stnki ,
and OHM qui III llllel lllpllnll mnl 1 11
tite sloinnye omits. Wo look in
lain lor lehel lo main s.iiuips We m,n nlll 1)m.) is tlio till.- ol a
appeal ill 1111 lo the putiinlixm ol ,.rt,Minil isunl b 1'iot Aliilen-on
eiiiploiesmiil the souse ol jiislue ol , lu Capil'il blisin'oss . oIe(e ot Au--
tlte man iKi'ineiitsol tlio loads 'llu'-p tl n,(l pmiMIhii"; the piules-.ni
mo benuliliil tlnoiipn, but whin wo ilot s, 11 1, well done.
atlompt to lodiuo them topiuliie
wo mo mol utlei tiiulh lit siuh Tin Naiusolti 'I ablet is a most p-
ilpiliiiationa itk IliOkp' 'I hat n ill nllonl weekly pnpei It would bo
oi) nut-, but we mii'l pt it load am wlmo Willi intiienl It 1,
with the 1 sui"; malo ot II lite, ' veil new,) mil oi pieltlh iiinile
tho iiipii otl;lit to be woilb moie, up
ought to 00 p'llil moie, Iml lion 1 tu
wo do it' Ol oil tlio othei hand In
iho men Willi, e, wo admit the 10-11I
flpinoi r-itic 1 it t not I00K plnep and no adeinii
siiiir Mr. i liieails Weie oil hand to siippn , it
llll II.MSII
It l.
die
1 1 elf I) limn ill Texas got 11 IpiIpiiiI
position w ho is upph mg, tin ip Would
not be plan s 1 noiigli willnii Iho pill
of tin-Ipili ltd iiiliiiiuislriitioii lo eo
Tin Austin -mil wtiimli sii-lniii,
Hi 1 1, 11I1111 in Ins m mil 11 si ulint ul
ol llie wmiloii instill nil, 'in, I him Mini
his goi.d Iml) In thf (.1 1111 ill ippi ol
An. tin. p ngiit PMoiilnigh that
tho lln, Im I11I11I meininabh 111 In
mission, ami Ihal the ibhli tlpseiuil
iliilbblug was iiol nil 111111 1st en il
I here is no Inline-, whtleui in tin
1 hinge that (nil liel'inil is ui tine; lit
lln- intil.st of the 1 iilloud iiipii It
shoul 1 lip leingiiiuil that lis tin . Incl
ni'iglsllate ul the stale ho Ii i l iltli'i t
dull lo pel loi 111 111 the nitpr. ! of
pi in e anil onlpi -I1011I1I In 11 111
sieml tin, limit, theii blaiiip him but
lortttiiilv not for inittitig himsdl 111
Piptipoi-e lo tin his lull dull anonl
utg to possilih exlgeiii lea
Am run v's strongest ,lioiitr-ntiud-oil
woman li'is loeeived many n rap,
but it was reset ml for the l.titt'do
1 lines to adiiiiiilsU'i the intip ie
Kline:
Susan I! istei or Murk Aiilnln,
tho liiiiiutir. Is in Now Ollcnn,
lining Iho po
Tiih (itipit o1iUpi uiiliko Iho jit o
ti s-inii'il bparor ot alius, lina a hi ail
that sinm llint, blinds his Pies to the
ighl" at the pud ol the shining b ti
ll I and onuses hi. lingei tu trt lilble a
it nun he Iho liiggit. I lie l.iPiiing
l.'eioiil, loffigiiiing tlio lai't, ou
st 1 ip,
spi akiug Iroin llie siililior's stniul
pniiil il is . -i lo s w hat Hip dull
ol a militimn 111 in Hip situcpot tlio
-tale would In , w hen oiiIpipiI In , inn
pet en I nu I Inn Hi to mil 111 pulling down
laboi sliiki s; Imtwheii the itPMiuii
Is lalseil fi Hi,, lnlit 1 pl.ilit' ol liuinmi
s in pal hi, mint hi 1 oh input on let, into
Us 1 oiisiilenilinn.
A MMi'l.i in, 1,1, nil nl tin iiiailguiii
lion leiPiiioiiip will llie long alii r
Hie colors ul'tlie Inight tnnl bpiiutifiil
steno hnie laded mnl Hie Mure of Hut
bias b'liul. has Ik en tin lied awtii on
Iho ties) ul ihe Im tlici iiuisl wnvp
ol ,0111111 Iho l.t'lluli JoiiiiiiiI
l)S
I'riai.luiit Clplplmid look Iht'oith
ol ullli e w ilb his Iniml ip,(ingou Hip
IuIiIp gm 11 to him b) liMinolhei m Inn
lip was hllpt n oims nl agp. lln 1111111
w ho linos Hi. wind ol ( .o.l ami 10
lenslhe iiii-it hi i nl Id, lunllipr 11 ill
In to Ii list
I UK (.Iin l.'oso Cilien (I'nl I'lttoi
U' libs) 1, booming Hon. (Illu
'i llboitt Im upeakei II ilnesii'l hurl
lillle (llm miu h, and is iiium 1 ul
pa-linn lui Hie roloml
1
Tin (allot! Cuiii, 1 1, iupiKil
iililltaiutn. Il wnuldu'i ippiot uili
Ihe blue tibbiiu ol Iho l.ogiou nl
llfinoi hall its mtn Ii as il would 11 mu
nition 111 Hip sh iip ol leiil lolultl
1 1 .11) s
The pip.nleiit tippi (I his h tl In the
I'ltsih oitaies ol !. I.0111 as Ibex
pnssi d In 111 111 1. 1 I lil, ink Malik the
old hat H'solluiM Hi tt the 1I1 mount,
ol Ihe 1 titiitli tire miimous to line
nppi il in llu.11 iIiipi lion itsl at this
time.
I'llli Itiuli . rsin til III.- Iln4-lnrii
I. .ill ul III. tll.l. p, llttf 111 f ..I
I exits.
I lit r I r 11I1HTU Brum r
Iinlepi inlein 1 , March J - 1 n . . nnl
ikltpialpw ilm- simi. Imiii (nn
alii r l.mie, 1st lit 1 -pn sidonl, mnl
m ting president ot the vi ler 111 a--"
outturn, in xv Im Ii he wiiti- 'I'l, a--l-kiie
1 notue that oiling to hind
liliips. tin nil ol hot mini deilitit lo
t'liteltani il. 'Iheiifoio tbelo will In
no 1111 el 1 n g of the M teiails on the .' 1-1
ol Api tl. also tint tho i teran. will
bcimliiii.l uheie aiiil win 11,1111 nest
meeting will bo belli I Hunk in bad
In iter woik up loi in J n into b title
tnjd I'.ul in rase the ligislituie
, piis-r-s H , apptupi ml ion to bring bin k 1
I., 'I 11, . I ,il .l..l.ii,iu imiinMia 11 "
I iii,l-,'tl - lllllllllt'i ,, v,.
DJSFSGURINC
HUMORS
HUWIBLiATliMG
ERUPTIONS
Itching and Burning!
TORTURES
HEADQUARTERS.
lo 'I ex t- (
I 1 i
ir" 1 I
, iv n
n. 11 111 1
lh -r nl '
i III
M 1 IU! r
tell.
1 1 1 -hi!
1 oil hi llien 1 a till I IP oil mil. IW 111) lliulars as si.Miiis t Mm 1 Ii t'l 1 1 t. 1 m nil
ii.'i, ,.bi. . . .. t., moo. hi the , it zxvutK ;.':,i"a"ru,; ii '
ol Austin and lie pies.ut at the in , n nlluhi, use Hi 11
1 liiliial nl his reimiiiis ill tin .1 lien in- .nnUUK) 1 11 v ItWimi
i ten I iiipii mI biter" tiom Me-'
I'xiioih anil l. fti itli.tuuli M'si.t.lai BLOTCHES CURED
WlinnsfllO Willi Mill 111 s.ll Itlg tlllll I tlnl .mr flltlrnra 1 111 dl - li t I
Wl Will llllP to l.u.tpi.IlO till II MMIf '""lain ..101,1.1.11.1., 1 1,1 xi r '
M. .. '. . 1 tu , in . mil urn -nit) i- tli 1 llli
1 litipe I. thill lln 10 will be 11 gt 11- iiii.ii .tli. iir.f.ssi nl 11 . ni 1 1 .
oral cnoi I . 1011 in tdi Hi is em and the tli. 'Im iii-rii.i nm 1 . .11
I .ii .. 1 ............. .i. 1 1.1... I nil, I .mil till 111
"i.iiii iiiii issi, im, 11,,, 1 iiiiniiiiiiiir 1... .
, 1 , . ""'" "n 1 llii skin pur. tut 1 m 1111
1 II n- I 11
ol.l leva
ami until!
lite I mb pendent 0 ul ToMt
veterans, who totight Im iiit.nsiirt i-uim imimni
' .. . M s 1 ni.tni
I IllllsSt W II Oil!
.. I I
1,1 I.
Ml L
loi ten
...11.., iiti-.i.i.i. ... unlit miu. 111, nun
SALT RHEUM-
I I turn hnl tin
i!i n t hi til 'mi -.in rn i iT kiitntu huir n um L
...... .... ,-.s....... ... ... .......k. .. ... " ... . ., ... r .
1 I , ,, n .....! t til. 1 11 I H Ml II (II llll! I I -'
togPllll'l oil tll.'PVPlltllll Inltle llibl ',(Br an I hiiimpn timi. an In mil 1
lot Sail -liu into, w lib II Will lie the til- u.uriMl iil. m-n - minMn ilii n
! Hflll llllllltol'slllt ot tho Melon Ul,i,, I'llnr. 1.1..I1.- win 1. an. d ni.O ,'jj-
I sp ill d In Texas 1 i il ami religious. Mnr-lu 11 1 in-I nut. iii-ini
'llllllll, '
, Mi.-isAisiiNli.txts i S200 FOR NOTHING.
I s, 1 'I eXIH PtOIItll Ass 1 tl limine p.llul.xil ftml 1 tl r I . i-s In.ls
,11 nn in I tie v (i Im it - 111 irl I tin
Some il tssii-nm, 111, r n. lira r 111 11- ill 111 1 ir 1
nm r tisini. ,,, 11 . -, 1 1 1 ,
tm
t M 5 til
f si
iViih-i Kl. m fa
ss: M J'i
1 Hi nn W -smith, lute propi it lot ol
j Ihe Amlei-on lintilliiio -sloie,
J oi Hi 'I I, ml stieel. Win o, ha 1112 1 x
I et nit t lo im- his gi m 1 il iissirntiu nl
ol til his iit-oiieiti Im Hie In in III ol
ill ot his 1 tetlitois I now gite 1111I111 ' i I Trpi 1 1
' ot lui iippiiililuieiil anil hiiMtig duh I . '-.. '.-.
oil tlilletl as sin I, n.s tguee Ml .nil-
ilfils i.i . nil lleiiix W siiiith en '
lion In unltlieil topi, sent Hit 11 1 1 nm
Mx li.istolluc is Wain, Mi I 1 1111 111
f ounli, '1 1 xas H
I I. XII ItsflX. s-IOIII ,
III MIX -Ml I II
W.tio, M1111.I1 ss',
1 s- x rHiiut 1 'v n t ti irl ! i Xltiss
I - I 1 1 r I It 1 n , - 1
I . r Ii 111 I 1 Oi ti I ll il
II It 1 11
1 - n 1 1 1 11 1 -k n
1 1 - 1 1 i in 1
ii 1 1 I.
-ss. M Djns s fTSP L7-IV I-l P
rATARRM
SkvVaia S i.ai.C.UEd Ll
FULL AND COMPLETE OF
Lamp Cliantlaliers, Kerosenn Fixtures, El:
PUMPS AND PUMP FITTINGS A SPECIALTY.
Ci. N. C1UWTIS VA.(() TJifR
PAID UP CAPITAL
SURPLUS,
11!
SADTOFtDS RADKAL CURE.
11 1 1 1 1 1
,111 1 1 -
In 1 I ,1 1 1 I I I I
1 1 k 1 1 1 I 1 1 ' 11 s
1 ,111 II. , 1 1 1 1
11 11 1 I 1 1 1 u 1 1 lit . 1 I
1 sli I 1 If I I tl r I
,1llls HI till, il -I I. -I 1- . istl It
stt.lii.tli ami I .ii 1 l lnp .1 nil. I
int. In. tli rtuli al . ir. ti 1. x laitrili
- hi nl nn I 1 in In - ml t 1 - In! . 1 11 1 In
1 ti I.111. nl till Ir , I- ( 1 -I .t I ir -, 11
furl s rn li il 1 1 11 nn .11-1111111 1. .1
lln h II 1 1 In I 111 11 1 ir Miir, 1 I I
1I1 in 111 11. I
I ttu 1 1 r 1 1 1 I 1 I t t! 1 , Must 111
( Igtiti He siiinkeihiiilltiollPil .Igtinsl
iiiiilttliiin, ot Opt 1. 1 Pull ( iguict.es
'1
hall
II still
leal li"
sinning and tho glass
'I lii-ie is not nun h
room lor the Iniinois 111 h!j nix (onto
I COIllllsx
is not pining, but how can a mail
liio mid maintain n I'tuiilx 011 lo
tluiii n dollai a dax ' lltloro tlieio "(),,i, Tien Mould imlocd innko n
two HiiHWols tlio loltio-t hliilosiiiau- good marshal, but Jink l.lgm xioultl
altili of mix age will -land iltiinb mid nt'tko a bolloi, irul that ixerxbn.lx
xoitolchs. know,
Clonrlx, llien, koiiiolliiug oiso niut
lie done. A ronu dx should bo (-ought 1 ''''": nppointniont ol .liu kniaii u 10.
lor !u fioino ntliei ditoction. Out ginloil 1 11 til irk exc to the -lute nil
govoininont will bo oompi lli.l lo a,. , luinistiatioii
mine tho thargu of opointing tin
ro uln in do llioso ot r.uiopo gen
n.,11, .a.iil nu .UK.. .Inn. .In, .... ...1 ...
.,""" """ JH-si.il si-,. ml uii
xiio. It will bo many xoar, 010 tlii.
idea will bo iclished li) the people tu I N it "aptoinist" lenlli, oh' tliou
its general discission bo tuloiatod. (natit liu hiinl White of the Journal '
lint still wc will bo forced to it
Hums i, iitlemptiug toitiiilui
tniiiiiiipal p,iiiiimgu on puielx pattt.
'Im Winn llowor gaiilon me lap
lill) taking 1111 goigi oils luiea
Till I'l nil tiers 1110 all in lihiinu
Till situ "tlo kbiiie. '
nun-
itnbly 111 tho etui, no mat 1 01 if it I
oonci lit 1 nl imt, pin 0 ami simple, t ine
gtiiioi il per unit; 1 itu Ini linth pas-nge
ami lreight, 0111 geiieinl wngo lor
all Mirla ol laboi or servn e on the
loads, mid these lo bo paid on a 101
tain il'ix sin. li Hud 1 eiialnli , no inal-
toi it tho line loalios iiuuiey jii mil f ' m irlm Mall man noxi 1 has 1101
for the goxirilllient .Now lieni tliialiieteiwill.il al tlio loot ol (,t oigf
iitattei I.i mint! anil eo if fioiii this W1II111111 Cnilis, 01 mix othei nxilsor-
out the ill.f'iiasioii ol Iho wti)a and ' xlie leluiiii apn-tlp I be Hull toll In
menus In width this mlglil) ihiuixu , the atin-ght mid miiiow uilh ul -link
f I ll'I'IM.
I Ml I ltll X I s.
Siiinellliii.- ttinfli Knoxtiliu.
All those who ,ue .illlii toil wit lit olds.
loughs, liioiii liitis, aslhuui, Hiloat 01
lung lioublo,, 01 111 lut any disease
im 11I1 mnl to this so-noii ot 'the xi, 11,
win 111111 iiiiiiu iiniie ami poiiiuinoiit
leliol In tho Use ol l'mid's l.xli.ict. ll
hast nit, 1 tliou-iuil, ami itwillturo
xoii 'I he piompliliide witli x huh il
gixesioliol is leinaikable (it iiiiiiu'
lit bnlllis nnlx with bull wi ippeis.
lit. It sun's lil I i.it..i itu...
'linns me tiulil lis Inn , hut 1'n ,
lining Im lln- In 111I1I11I is instils
stlitllg -is elei l.'e. ogllllllg lb...
liuls. Mi . II Jut kst.ii ipp. lis In-i
I. no Hie j in Irl 111 the mle nl 11 pint tn
Ihinpisi, ami 11 pint In al phll 111II11 o-1
111st al Hint, lh' ha- gmie mir hi
iargo stm k nt Inn --hi in -mil uli,'i 1
of xerltt, appli mg Hie pi 11 lining kill to I
tn pint s 11 ith a In e h Hid. ami a x tsii I
to in, 1 luptn nun uu 11-I1n slnol.
The 1 111 net. Hit. siinii.r nie m 1 lliei ,
lliali exci ami Iho pines Hotel wilt "v I I I M .
so Ion We up alwaxs pl.-i,l lo Cn, taip
shun ..in iipw gnoils l.t t llielailu-j j2LTSJll '
1. ill mnl I. nil., xx lit Hum tlesiiing lui
pun h i,e 01 mil. uigi 1 lint
11 in 1 . ii ti.ii
In .I.. 1 ..it 11 .Hnie. .il.i.nt I i.i iC 1.1 1. ' rI A PTCH 3
like sinioiiown when tin .Pi nnlsi .
x 011 1 in got a mo il nl il.oii', xx liu h
will 1 piiiIpi x oil 11 ppi let I I list ill.
I'lP-i ilpluuislilh il at all lioiiisof Hip
dax ami night il V. 1. 'I m kci' thug
sloio, 1 xippt on -iinilax, 11 lion tin '
ding sloio Is tloslll lllllll 11 a in lo J j
p in., 'iiul I111111 7 p. 111. to. to ! 11 m j
Mghl t It 1 1, w ill.iii -uiiiiiiinis ol door
boll.
!I .WACO MMIA
yXTJL(J D, TEXAS.
- 1 tl ttli III Ul ' 11 It I 1 ( 1 III i lion, I Xi ll HI!. 1 Intu In in 1 i'u
Ol till I IU1' ll sslllll III I I III I
J M Ti. -nli nt
I Ivt l.Os. ft
VVACU o I A MZ. D
WACO, TSXAS.
Collections Made and Promptly tai
Itf I it slnill.r 1
I ttllttlll lull t
w nk ti 1 llivti -l
!l m 1 1. 1 Inv
1 s, tttltl nil 1
r t - s .oi,i 1 1 1
! I 11 lurv 11
I I 1 111 X I 1
1 1 mil- lit
I I 1. itli t
1 1 1 til t I
1 k -l
( ui:i:i si'iiMH I-.
I W IIOI si , ,u tii I ( OIM'.IN li Mxlt (t) I'
-I 1 I s,ll,sAss St .nm. I ION 1- lllx llmik I
1! ll I III l( IIINs ,V ( ii.l, ilxoslim s I I I I I ,al ,1 ipt)!
Ml l!( II I -, I.IHN AMI ll!ls j li U MiiNDMi I at
C. M. SELEY. President.
W. V. SELEY, Casfcif
J II 111. U(.IIUN I'lc.ulenl
T
I D II Y- MuVI
It ll..i,i f.sl 1, I iirllllit-
to fp a good -ipiun mini at liu
( ll lilt'- olllx .!.ri u Ills
(
f nnl.
To all xi ho art' siillormg trout tlio
ti nils tnnl intli-t 11 1 ions nl ton tb, iki
xoiis xipitkmss, i mil dotax, loss m
mmiliinnl. of , I will -i ml a locomt
lii.it will iiiio xoii I K'l.i; 1 ).'
CIIAKlii: 'I In, gnat miipilx wn.i
ili.ioxercd lit a iiii.sioi.aiv lUMiutli
Amount .sunl isell-aililies.eilenxi-1
lope to Hie Ilex .lntpliT I ali.sla-l
tiim I), Now lii'k (,il .1 .'tltlt oil .x-1
xx Iv. I
l.xeri aiuukei
loker"
nhotlbl tiy "l.lltle
AIKS. A. BJfllVXT
192 CAWAL ST., NEW OKLEANS
nu( In ti) for m tklni;
FLAGS LSD BAH1TERS,
i 1 1 nl r.n ul' kliiKof
Pftr 1 1
ul f r hn I tli
In 1 m 1 -i'
ti", ml fur itit
s8tIlltl in and
r 1- tabr kU rlo '
IHE WONDER OF HEALiNG.
Subdues Inflammation,
Control: Hemorrhages.
CJ.1Z3 CA7A!U5:i, nnS'JMATISM, KZV
SAL5IA, EIPHTK2SIA, SIRS rilSOAT
HOABsrHsrs, tootea:;::, ea3a:hs!
HI.SS, somes, woukds, botiss;, ekj:
niriAUED on sosh sves, ?smals
CJlELAItiTS, ECAIiKS, SPSAK.'S, Stz , tt.
CACI'::' --..fi rsttrl li t:'.l :-.:j ta .:',. t-.-v
lie tjis fit j lit c.i-, ,-t c: .:-.oi 1; t:r ::'. ,81
rj;;c:i Ti'i c;r aiirirk tie-e: !t-j! ca i:zs
t.ii 1 Zr:s:t Ei'-cs a I .lua-e-'s -j .-1 ;-. .-, -..
lrt puiitl ..til I.
PorcVs Estract Co !Icw York '
11 t 1 1
I r tin M
1 1
II
l. XI 11 r -nil
I Mis
lixi'r A gnat
, lo xi Im li in 111
mm .1 li.ni ilt 1
oiLiiit Ixeop il
ma) bo wrought in p nut moie fro
fjiiputlx mnl tilth talked than Hut)
hate ett 1 been lit the past.
I't flinil I'uii niinue.
kOllblll til-Ill. II till X
'I hu baiun 1 tit Hie tit uioi i.'itie pall)
ill the last enmpaigii xuta paint, d in
iiig lottirs, " I'hu lepiibliimi pmtx.
Illtlatgu!" 'Ihe sliilibolelh that ltd
tlioiti to x it tot) was "n I'linugo of pal
tt i. net f-s.iii i o 11 it'lt.iin ot theguv
einini'iil" Now that (etelaul ik
pioaiilonl. he iniisl pri.t. o.l to leiu
the ilfi'l.s and make Hie 1 haiigo as the
people In thou b illuls dei 1 in d hi
iniisl tlo 11 lepiiblitiiiis aie tn 1 i'ii 111
Hi olllt o w hat xi a Ihe lu't'es-ili o ii
'I bo disposition of Hie ledi ml pal
riiuagt ol '1 1 vis is 11 XI IV lll'llllllo
iillaii, and it ieiiiue moie deltiios
mid disi letlon lliali iiiiiiix a mall, nth.
oiwlki lull lligeul. iieiihl In lieu-1111I1I
im nn ikitmuip. tie inaltor am it- , .
,n , ... , ., . ihatiuo." liiloim iIoph not tin an nu
nun U -t good il,,, I o! Hie hiatoi v of, , .jiiIom em p In the pi ex ailing eoiiill-
ii iisi. 11 ixns nn niifc 101 is Hint nie imn 01 allaiis. It luteins a 1 ..iiiim 10
nine iloiiiiuaiit ropublu-an lutilx ol ri novilioii ol ihe ginernineiil unu lu-
Tex..kplll. It j,,,, ,, ,, .,,,, w", ,, '""it, 11 w hug out mnl ......pi. to
-u,i. , , ...... ..B.. . oxorhaiilliig l.uatiiig molt in nllieo
a tin, Male got. mm, ,,. am Us pil-, slniI,ij bemuse thet are then wmil.t
loiiage winl, imt wl I, i ,,,, 1(, ht, , nmiikliiiiik uiuikilt. Chtehuil
I'tlict lling mil Ulli loli-h Iiul,. hit, o I nillliol nlliiltl to I Of p lepllblii nils in
liohHP.8 IiiiiiUIh-.I In Ihe (,,,,.. ., 0IIU0 I.e. alike they me good 111. 11 mnl
.,11, .!,. , . ' . iniiipotitiii, win 11 Iiii fan (Iml il iim-
. Ib.lliPj p 01,11 il) wonttogPtl,,,, b),,Iut(J,villilllthoblll.
Iliooiiuaiiilu Kilkenny cut ktiugglo
wiiii 11. moxitfliilo i.iaiilt fullfninl.
llll ill lltBllptiir Uu ir tail.
.1 ml tin-s.liiU i, 1I1, ir nail.
Ol Im.Ui .ai, in, iiu iru w-tl, , j t rIiy
.Vow then, if 'Iml 1, t,,,,. disiojv,
mid li I- 11 poni )n, ,,,,,1 ,()ll
1011I1I be it-uiitiliil Hi. v iit.nlil so
li -lilt doi il mil kink 1 m t ,
XollMi the ttilhisni in it-iliiiu
ijuartoia tliat tliu gox.-ii.oi una pre
luutuiu in l.kiiing Ida tioi laii.ali"U to
Iho klrlkork, llm lloiixtou Joiinml
conn s to the ri -1 ni -
'I Inn is 110 tilling what nn-. K
on ur and lit wtttldbc wol 1 blauiod
'I akt e no of xniii
llllllibi 1 ol Ihe lilsei
kind mo liable ui.e
oil iiiiiditioli ol Ibis
111 a sound anil lualthx fim.liiinu mid
.01101111 delx disease I'mkl- A.li
lilltei. me t'spoi b.lh idtiiiiul till this
pllipii.e, liellia tniupo.nl o ihilgs
w hit b in t uu the 111, 1, mv mg il tout
iml ,t length til w 11 list nnl 111 il 111 1.
lit III ', I II, lil.lt. Null .-.
'I In best will e im tl m Hie w m hi tin
1 Ills, In iti.es, pii soles, uhir., ,lt
1 In 11111, ti'ltei, iliaininl I, nnl-. ilni
Plain,. 101 ll.. and all I. mil nt skin
ei itplioiis, lioi kles ami pinipli s. 'lln '
-ill pis giuiianti't d in gne pot It, I
stitntut lion in otoix list- Up .nn
ton get Hi nix's Carln. In .-alto, lis 11M
ollii'i'.s an Inn 1 tin in 1 it it mnl lull la
timis. I nulisli 1. us llriiiitli iisl.
-oix bioinliasi likegiain: leiiuii.
lit, all. ks. III. Illilllll pit k gIPPII
iin.iiml ..nl -nli , . i.ebiilUlo 111 nun
1 enp mnl iIiiiisi w In 11 dit, sto'o mi 1
xt Intel ll-t , x 1. Id isixl) liiisln I pet
title Itux si ei in ihe' bulk al tin
Sseitl stole I' il 11 x 1
Ibulo mnl limid paiuliil aluiib -l.ollis
anil Hi-ill) iliiipeiii", also 1 1
miu ilnli'1 1, plushes Hint s illi. 1 s .1 11
dun il pi It i, ill "-till,.', 1 l.m'r
....
I.o In ll.t old "I. Ion ltiur si, ,11
lor ttl ll-js, jilel geiteial 1 nun si 11 sup
plit s. Iiuli'l l.iigil 'he ph.11 No
ltit, South 1 1, ini all eel.
I 'anion inittliug. 111 In ii x . whit,
mnl joinllesa, new patterns m.il .0I01
iligs, limii l'i tenia poi wild mnl up
wnrcls, at Miligei ItioV
. - .
Jitkt ro.fited nl W. I '''it- loi ', a
largo niul Iroh Htipplt nl gnrdiit
seed Call liefoif .toil, is Ulukoii, 1
"ISJCi
sm. DUFF
xJsLsssj-.-Ay ! IB ad unn M tBliD m fft w c?fk rai Hi2l ILsit
crrnrrrsr mwmmjnmm ww nutyMHL la n
WACO, TEXAS
Mil 11 Ifm lutti atil Wlintt ini llll J Ii P t I - I"
FIRST -GLASS LUMBER B
Corner Third and Mary Sis. Office In Odd Fellows tt
1 lu ikw 1 inn U r flft. in Wat i hit's 1 u i) i in 1 li il I irk 1 1 " L
willl i 1 1 tuiili rsolil bj n miu Wi-lnj ur tuini i r 1 ( !li t u ' w e' -
milN mnl t nn iitlur t In Kill at lln n. nt ml Urn il n . I f H
irttt Our i ill t Nin tin nlit I i-lli w linlt mil inumii,rl I 1! '
fill un ! vull RiiiirnHtu i-iiIMhi tur) iru.H i,i, him u nil mi lti
TEXARKANA LUMBER COM"'
nirlimit rnri.it il t i lt -n 1 1 1 tllon . Iinil iitli J lni.1 mr. . i t '"'
. S. A. K1LLOUGH,
Uniictrii It asks,, .tuitiiliiniico of th . oustnm sn ji'iierm-ili i!!""1 bn ''
'liopi't yuir
Kven thing oit imh in tl.o hue ol
GROCERIES.
Atichtdy Puro and Unadulterated. Entirely Free from FUSIL OIL,
J7TQYT flTT -Ifi via knoix xilnt It l,i Askyrnirriivsli-lm
K "
' k tl n I lu-ltii pi, mnl tlinn en i lo nipph m ,Hlf '
in mm iiiiiiiti t
sun -un. I un f r
- nnviti knoix xilntltlgi Askyrnirriivsli-1111 rtCHniV nnlonil
orllrt El.tn, 111. Hill trl! x hi tli it I V IS V UtAULT PU Ollll
lliiliirln lnliiini.tirt I '.in...l..l..f s I ...ll.rn..i.... ..JIT::.1
Prnstrall..,,, I trout lilul I riitil.l.-at f.i-ncrul Ilnl.UU) l,,,s"f lli-iil.tt l.in, r
noil llll XI nsllllLl Ills, us. .. 1, l irse.1 l mor .l,Allll I'll) alt liinni n. I l h ..
In; iluild inliMlilll.lM' IMI 'IIIMC In 'l,tlti,l,l I'en-r. llta.-iii.it
Dliurliuii Hint ml Ion leriiis ol lllaraae 'llll; It l.t ot.M id '
ANTIDOTE FOR CHOLERA.
"o nrp tho only c nti-eni lu Urn Unitisl (-talis, m,0 nrp tiotttlni; an 1 snllmj t lh. X'. illi-nl
rr f ss, ,i, ,.n i lirnj- Trailo mi nl.s lnt.lv lnre II nil Xt li.l,.-i e tli n Is fr,. r ...
I'l si I, on, mil t! at is imt only I tn 1 n the si leboatxii ul lln. bn.ir.ii.ilin ii.ii..
timntr, but tils in llie plisi iln s di.s?Osin r in
ATKINSON HOTEL! Tom Padg
I
GATESVILLE.TF.XAS. ' . ..,,
m. h. havens, Pronv. ! Saddles and Han
. DR. ARENDT, "ip tim .pii,n Cheiht.t-r -"riiattmatleau nnnlo.i.
n-,,..r l-Cl.l 11 i'l r II si. J, il.ri ,. a ., J, r ui.,lilni ,rllT ,!!.
.,.! ll,J,.,..,.,,,l,,,,l ' ,.,IU l.U rrlmrl ?, ,,( c.ZV.UVa,V,!cnl"'.,
Irrtiirnintluntmtl tllitttlhitiim In on t Irolv f roo from full nil .in. ......... '
nmllt.r. ....... W..., (.,, ,. .I?? ,V,r,J5 W,?r V-llnil . ,. ' ,'uV"V
I7ECOMMEHD IT TO THE MEDICAL PROFESSION! ' '
I'f.xI ll HIMII It tilt
Diitrjr u Mt I nk v I it i i t i ,
lutif itiriu llii t tl f t , j
rvcoiiuii inurt u li ii i r ( i n
The lAtr I(I1( 1 11 KU, M 11 Tr
U,ft II tariff Illilllll
i it r i trk it ly ir
-H it
to m Mult l IiULi I km
U tn nut uiuuiiilit rutfd
nil ii li. ku us. i Ir. ofu.
il nt. ftl I I
y r j Mil
i 1( I.. I i
lunll ll i . J j
fyuudin H u ,-i k t
JMI
ill r
tli
lUtl If I itff ri t h mi ttfti tl It ttmi nkli
tli I Itvtlt a. n Im
M D f-l ten Munrl.tri , .
Mull WliliLn
i vry ituif n t r. ll
mn nllt mi A ut u
'I "l ll 1 fl r-l-IJ J 11
' t It) III f I I I rf
I H te lit- la xi J
i- lnai ttj, i i hj t
1 -tor
I rai i
nu I
f .r
Fi t iIim iinninniilHiioii fr r-itnmerr1ii
msMmi
Z&it,
tiTV't
IJ!! la 1 1 u.lst
ItJ tTAfST IT IC A riC C- n A s c? mm .......
" "w "" " "i-i-riiwni r.Ll mcu V nt COMDNED
...ntaimts- SU. Ituurt Until,- f ir I'l Hi; II X l,T Xt 11 js Ti5 ', r ";'" u
urllm,. nt 1 ,11 nil S.-nl in itnimui, S III! nail IHISI I I Vi . S"..'.!1 '"
I IINSl III'I ION ai 1 tli rll ISI IX . lil.i.tli s1'..1..' .V1 ..' . ' I 111 I r
I rim,!,! .. I, . npis-pir J . .a all, f ri. I. iUeKixsuti..niiui.i .. , i i V"-,' " " '
lnai.l.M.rs-vmlij1,'Bny ,' h ,w k ,i r ..'"."h. TlfJ ?,. , .1 '. r..'."" "l"
3S ItyXVXlT XAT3C'rT-lTir-r7.STiSv....r"-VV 5". " an 1 uiir
s.n'n.n.t. ., lui. I . 1. t.i.T. rTTT77.7T. T"T """. " ' '
f m.ifg tt 41.1
T-. - ,-s r si.ii-,ror-1 1
VfX C (H Lul att .10
VsSjVx4J I , j,1 vc ", J,
lioiimili loll- poiii pons, no
li ill . mn , ,i . in 1 1. 11 all stile. 1
t 11 II ll ill Slllll't I Itl'l
iiu'iirovrtinicti nunvnip uiuiu nil tin, inn,, 1 softlwbaly aitj Tl, tf7in.r., . ,,"i ''w
ii.-ii. 1 niiam man iim y liU IMPU t r irtf 10 Other U tnl lh u, . il "-" iiu a
carlxmUiaotlio ill.-aW ma tihau.t, thinl$BMiMur ',",' ' '","' ' is.
- SOLD BY LEAtHWn nnnnntT t T.V.rKtrJilu,A "'" cuctl.n.
Mmilo li urt Uottl. svnt tonm a.l.lr... i n, . t.. . rr x ' ' I7-
l.m H.unlji .k ami 4ui case I xprt.,tl.a,v,t pitfall cil ' i ..'. .4l.,.'
THE DUFFY MALT WHISKEY CO.'BAITIMORE. MD., IJ "Tt
A3i!.cilCuri
ion
.PEHHAT0RBH3A
IMPOJCiCY.
ajTctinl fvrevdrfi
jra uy uSO Iq thou
isAOds cf cast
(a Ir t t i i .
1 r m . t ir t
J. tt utwrr 1
'W I I U ll ifcU
1 a .aj-, lftt tie 1
Hcf ti nt i . .x.t
T kuii-u-l iitbr.ust 1
t fi i.in 1 ki 1 a .. 1
t ff r ki butUhT osb
" m "wt imu iv
I ne-j l laavl c i i
e fiQ KfM ji tii-tt '
1. f-f-inijo fxufftftam i
I ill .- ., i.ll ! nt .1
V S(1 11 1 II1.C1II I
Vill IM
litfitait , , ' r el "" uC fcHtei '
Willi a I IWnj r V ti - ttoh iwkuoii'!.
cuhHkl V -jRiai v-Y i''i
- rcK.v-E. f an. -14 r n. ti
I "-. I .t X T f.,1.11 I a.
s in nnsr-s 13153 ' -."!.. "J '-.
- inwii.g rr-s a si uo. (MJJ4.J. I
lAnl3 RCMCDY CO., H fg Ch'rit'1.
IkikLnI j I.ll nu.. t a.lu.lJlS..lt.a
SlirniPS Girths.fci
atrrWJB. CiU
ilUSTIW " ,1 - " J
IRIVFRRIDE STfl
W. R.CKELLUM
.11
' i a ii ' c
11" F 1 1
tat
nil
t
AM
Hi
Ktniijewiron

xml | txt