OCR Interpretation


The Waco daily examiner. [volume] (Waco, Tex.) 187?-1888, March 24, 1885, Image 4

Image and text provided by University of North Texas; Denton, TX

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn84022109/1885-03-24/ed-1/seq-4/

What is OCR?


Thumbnail for

'EV YOIIK (iITIU..
6 Hi Urovlwm
uosToxornci;
107 1'onrl Street.
WNE BROTHERS!
We Beg to Announce the arrival of some of the very latest novelties in Dry Goods. Attention is called to the following dross n
LESSIK&,
SOLOMON
M
II
to.
.TO
-l-iH
iri r
Hilt: '
Iflli
si
c.'V. j vrar.
1:P
M m
Pi
Kvcixsivni.Y .ioiuu it-, yi
Drv
Boons,
M Q
' JOO'1
Potiei e illk flABitnl ainl iti'Hir ittl
i. i . - . .
nrurnc ii'pnyrs soiiuuniu m
i.rypimu ian viT) o -irtin, snout
Kltwed Tolle rte irtuvet. rry neat.
MourninbT lluon .nun a-d organdie
Moufifillnede 1. 1 tide, elegant goods.
Fletited anrindlaii. Fraiich
3&ltten HQtfO mum. in everr concMvubU uat Ltnon irlnde. Htn.
iern, ?"J' nJ colored.
In fact woareibowinf a mottdnirable lln-of Turtatom
uns wvuv. AHOTtrin wnite nd colon from Wv
j.
U hfli grwtd" -
Oik ihk1 Indlo lawm fit sc per ard.
on t hp lMraiat. lawn at Weeper yard
u jiu'u1 Wttt-1 good at IV per yard
50 pu i ti linen lawn, at 25c per yard
Nftltuook in tnunt lovelj deiiut
Figured a line tn the lateit tiuti.
ivcru duiir una nt mei.
a yard
1 Antique lace piis from 81 up .
1 oltliiL'linin laretett frnm Jl ( tip !
(Turklih bath tnueKatSl ) per dozon.
White spread 75c
4u0don hcmtitched han IkercliIeT, enlOftM
isorupn. ikk.
A tile job In Mine and child's lUte thfea 1
hose .(..black ftud irarnet.
Something new Ir.lr.diu4' glore
11bt you in out ladU' bautli.t?r.
FURNISHING GOODS,
BOOTS, SHOES and HATS,
MANUFACTURERS OF CLOTHING.
WACO, TEXAS.
CALL AROUND AND BE CONVINCED.
AUSTIN STREET AND SQUARE
G. W. W. GOODWYN
nrfmm
W W Mk MM i Es 0 m
HiTinerciiriddi. I tod ,u 1 u
n el? tu 'he uu rtr IjUiIi . w .. ti
Stock of Stoves,
AT AND BELOW COST.
I -lot I i It'l'IU linl . n-. mi, i l,i
tiii:a"iivi;,ni:wi.u,ii'i not
ni.w (;uoiv , i.Am
! (.AY. (.Il.T i:ix.i.
, OTIll.U.O lt.W
i (.I.S. I TC.
i mil'.
7dr.Trl (J w
SfasSHHaj a
rtjS" ai TijH git!
Si refil'TZtRJil iE-SSl223t .iffB
I
I
BUY OF
MARTIN
EMBALMING
& BRQ.
FURNITURE, CARPETS
UNDERTAKER'S GOODS,
i -t iniHK" uindou )ind and mr
u f i r Hid i hurt h i hair wall nnu kit
-u l in nn iiij," imrlnr and mantle
Our vux V. i Jin i ) t and at luwi-st
( it'iicr 1tt find Ati-tln sirei't. Waco
HEADQUARTERS i SEASONABLE
GOODS
BARNEY FELDHAKE'S
SPECIALTY.
S.-OOO. 5,000.
(inin toTexiii eighteen yenri uo, mill
will liuvc liccn in Wiiro llliocii vi-an
mi M 1st next. Mr. m liuiiinc Iiit
lisii Iiim'Ii line (il our li'adini; (.criiiiin i
iiliciih. :inl i1- liKiiil li nliiioit evir
iiiil'. JHi iiitn was ilrapcil in jiar'
bind- anil j . l.-icci 1 mi tlio comiti'i- anil
i'Vi'i'Diir wlin mine in iliunk to lliis
noii iild iiiiiu'k health. 'I In; Kxa.mi
m it illi a liot of fn'einli, Uhr
Ihnl "lliinnrk' limy ocli'briilr, like
Kai-i:r William, hi-. MMh InrtliihiN.
lintlirr Ill.Mrtltluli.
hTi1ukTi.ii, Mimh J, Iiulirtttiiiu, Tor the
went Kiilf fctnt. I air wentluT eanlerlv riuU
gi'li-mlH ff.iuii'i
i in; coMt i ,
Whlll Vtlii. IIiiiic In Mil' llillrrrlll
I rili M II ll Is I i' If r.lii) .
( in cm i:i.
Iliriiin linn's wai lincil
.:! I'm
Xallnin
,(KI(t Knlr C ot t nt to in lot llir .'"i f (I,
.'.((( Tons cnllon in Cecil Inr nil nl ulilcl
lirv nl on I mill- on ell her ".iile nl' Hie i her. A i hi 1 1
li:i(j;inp Mini In Inuiislinl
wt rill inv lliejliiirlieil
ensli
WACO OIL WORKS
WACO. TEXAS.
$33,750 IN CASH GIVEN AWAY.
I!i l I Ills
Till. s'I'AII dl'l I W
I(l.rNN (nivM lit'Cnii' me Hie ii iii li-i r.: iii il milhiii il , nil
thin i'Iih liei'iiiinlh iiiiIh nii'il deo. I' Oli ila, tin heiny iluh mn n mi hi
1 Imiii.'IiI mi tin- -I-.I Hll "I MliMll. I ,,!, irmil ( .11 !. V M"l'n-iill.
)inj;lnle. il llve-ieiil I I. 1 l.'l I II. A l(. ami liimli
tuiiinl rili Uiinl III I In- (ijiiil 11 lueiiiiiiiu niiler Inl f'-'n,
ui-lu'illi, (' iineimi. ' i-lli-.V 1 1 i
Mill -I1VJ
i ll,,. I Mil I
etltlilisr nil Hie ell.l
Mlilrll was ii.niiiln
-UN,
fcubcrlbt'1 nn I .
fifilital turn 1 an 1 tl
(.1.1 I. I' ()(.!.
l l,ir,i. in. tins Miir, 1. Ji, 1'. h, I Mluhinj h, rpol w i tn. -- nl
i, in.' iii y .i-iil ( iBi.i- lomi II IIOiil II-
.St. tut V I'lllilit nt Mi l.t'litittii I tinulj liXA.
THE WACO EXAMINER1 announcements.
1lrs. liale Itll) niiintl lln.tr rrr.lr.l
Inr Olililllltlli; .ll.ill(. llnilf r I iiUt-
I'ri'li'ii.f
'I lie l.vAMIM'li ioiies I he rill(iv Inj?
lrmn ilie New Oileiim 'l'iiiie Deiun-enit(illn-l
Mililiilny. It will he iu
liiuiiilicii'il tlmt Mis. Ilnwe Iriimrd in
tliii eity I ii t Ueienilier:
Cliii'l nl'Aiil" linn n ami Deleclive
('. I'. Ii'a-mn-, nf l.'nlinailu, je-lenliiv
ninriiilif; nne.ril Mi-, 1 a"l n Howe,
tlmijjllitf lier .villi lieinj; ti fiiitllive
IViiiii jiisliee. Neiliier nl Hie nlllrer
hail evei seen Mrs. Ilnive nr hail ever
leieiveil imv ile-eiijilinii oilier, lint
liii-imi-iiiil nnt iiiitielp itemiv Ironliie
in tin nlinii tin- tiiiiitive. lie having,'
leml in the new iiipei-that she was
in Ni w Olleans rri'iltllie; a -ell-atinll
iiiiniiii; the (.tenuis nt the late will'.
( In iiai liln the eitv yestenlay niniii
tw;: lia-iiiiii. i mIIi il at the chief', ntlii e,
ami -ecitrinn the as-i-tuine nl t'niit. ' cur-iii!; ami -wemilii', anil
111! Is-ll. tllCV -till led mil tn Innk Inr I.iIim - -.' inl' lielinr ilrinib
Mi,, ilnwe. lir-t giilng to the ml- .irsiici I. I', iiavis.
i.llue nn private lui-lness. Mo-r-. Win. ami ('has. l.vm-li were
The instant lliev enteieil the Iniilil- -iitiiimnieil tn woil; on the public
iiif; (In-) aw a tall vvninan, whnal- mail, iiinl thev lel'n-ed tn nbev Hie
tiaiteil Iheii attention, ami intuitive- lnstnielinii- nl the olllior. Kor Hil
ly, Hie) It'll that the tall woman vva- , thev were anc-ted ami tried, and the
.Mis. Ilnwe. Ami so it proved, and . iirv nshe-seil J.l and in-ts tor I'.illie
they ariesled her and her liU-bmiil. anil .'.() cents and cn-l Inr Chailie.
Mr. Ilnwe was at tlmt i Ii icilan The w hole iiinniinted tn over ;b tor
Imigi inns nml Miupleioii- (haractei. each nne When you are. Miiiiiunned
but thecharce was siib-e.iieiitlv with- In vvnik the mail it i, liest tn obey,
illiiwn mitl Ilnwe was .li-i Imifreil. then Iheio wnlihl he no iniiil and lio
Mrs. Ilnwe was placed under v.'.ooii costs to pav
bund, wild Ii was -ined hv Thniims .u'srnr it. vv. n.vvis.
MiCaithv and -he was idca-ed. The ra-n at .i. Manner v-. A. I'o-en-
An'nriliiiK to tlie allegation- nf lie- lell, a suit for pos-e-sinn iil'a hniise
tectire Wii-iiiiin, it iippe.ir- that Mrs. renlcd by ilel'endiiiit, vva- tried ami
Ilnwe, who Is s,n,,.n iin i, ,,.,i- n...ulteil in n hiilifr jurv. It will br
i sitlou as Utile lloiner Clnvii ilia liemd iijfiiin Wedne-dav.
'Hate llniner Cluytoii Ilnwe, in Sep- i nfvi v i-oput.
I tember, l.ss;( obtmneil, bv lal-e pie- 'I'he criminal docket vva taken up
tenses, li did .Inhu I.. llriii'Viuii- -j..'..'.!) - mid tho mllnvviiiK ease- ilii.pn.cil of.
j the lal-e preleii-e- con-i-ti'tl in liei Mnli' vh. .1. 11, lllack, ciiinliijf.di-
'htatiiif; thill she hiul jmvelrv valued lit niU-eil bv the enuntv nttnrnev. Two
over that aiiinunt in Hie hand- nl" Til- or three other cn-e-'weie al-n dUini-,-
l.'l")' .V. ( '( t New Ymk. Kasinii- ed.
sliiti'u that Mr-, ilnwe claiineil in have drei'ii I. van- and .lnrk'-oii Trroll
been relmeil In Ihelate I're-ident (.ar- Iw n erap -nmilci., were lined -,( ich'
Held, ami ua-yuiltv ol other ili-lmn- Albei t Sl-iuyhter, foi njiirravated n-
L'st acts. -milt and bati;rv, plead umltv, and
Mr-. Howe, on the other haml. ' w us liue.l '.-,. Albert vv HI make hi-
el.'iiiiH that -he borrowed 7n and I hnnic in Hie lail Inr the picncnt.
paiit snuio :l(Ninii aicniint, anil wiib, In the case ol Alviu Malinini', .Tin
peiierii) wniini;ln pav the lialaiiee. Wilcnv ami IM. 1 nr-.'iiril, cluivcil
I lie na ier- in t he ea-e liavi. iern.
to
to
I.O.S'J -liubeii Kmifiiiau, tlielt.
l,ri.l.'--.)iiu l.uii-t'onl. a-. null
null iter.
ritm.w M vv, lft.
4.ii7 llnlliiitror ami .siiin, Ibell.
I.ij'ji! Iiinnksibre anil lir.iv. tlielt
1,7-'.: .Ml-, (.en. Monie, thelf
Jlil.MHV, Jl VV IS.
I.7.'..'i Miiilli 'ninb. el. al... Hiel'l.
1.777 Mimic Hn"mi, a-sauli
inurder.
I.fi'is A. .S. I'm i ni, inunler.
'I I'l.Sli VY.M VY ID.
1.7-1 (Jiceii i'raier, tlielt.
WI'llNlhll.VY, m v 'JO.
I.sjo-I. A. (.nld-teiii, Inrjtoiy.
i !l--. A. (.nhUtein, 1'ni'Herv.
i.s.l'J I. A.dnlilstuili, I'nigeiy.
III! IS-.liW;, m.w 21.
1, 77.'. -Willimu -icltle. tlielt.
I,'l;i -A. P. daley, rape,
rum vv, M.wJi
l.v.'l Pd. Uuiliy, as-ault to inpe
I. MM -(.en. I avis. a. -anil In i
.Ier.
l.efl.1 -I nve ( liiblor-, lmrg hu v .
I.M7 -.) (J. .InhiiMjii, inrfjorv. "
l.fftll -(J. ('. Concur, di.pn'sinj; nl
Midi t;tii;i'il pinpeily.
s vi run vv, may ':!.
I,M.'.-.I. II. Winslett, . euibc.le
Illclll. I.siii-.r. I!. Hiii-lett, embezzle-
llll III.
l.s9 liiiliei I .lohii-on, inee-t.
I,"-'!- A. .1 Tanner, -vv iiulliiij,'.
MllMl.VN, MAY 'J.'i,
I.-.'.:.- linck .Inne-, theft.
I,h.'ii IM. I.. Nell', murder.
I.vi- l.'iuru Mullens, biirfjlary.
I,".'.' l'.oli .lohii-on, di-pn-;il
uinity:ii;;ed prnpuitv.
I It nil,.
I- wm
llIM IP. 1'ivO.I HU,) tu,
l" 'klliK alt.rr. fur , ,
t ftiln In .Mil tliolnue.
A lirteaut
"iJui,1,,
HOUSEFURNISHINB GOODS,
t wtjtltiifn iri i
s4Lbb
LAMPS.
of
WACO, Ti:.'As., MAWCII. '!. IW
fclllll . -
AMUSEMENTS.
Opera House.
-I I r , r ait'l lBti r
Garland
1 V OAP1 '
Tuesday and Wednesday March
24th and 25th,
AND WEDNESDAY MATINEE,
, I lilt MAYlllt.
1 Vm inii'li'liil.' f.ir in rltt litm lt the uDlii'
I til M.iiur"! Wiuti.Hl tlio (.nsiilmt dt'tituii
Al'rll "ill ft WILKKS.
111. r. i.y Aim. timer lnvuvlf in n raiull'tHU- for
Miiv,.ro( Win ii, vleillon A.rtl 7Di IksV
A HlNI HMA
A.. nn mnhnnictl (n r.iiiH.iiiii-c .'nl H B
I'nrnill n- h mmll.tHU f..r Mayt.r of the
ill. t.f w n,i m Hi. I'li-iiitiK elf.altm mi tlu-Tlh
,,( l.iril
I Aiiiit.iiari M
1 ll .1H)
' lorwiinlcd lo (jnv. Mcl.'uerv. and Mr-
; Howe will be taken back a- -nun a
j thev are junjierlv signed.
P.vcry ilrst-rl.ts- dealer selln (Iporn
, I'ull Ciifiiri'llm. Will not .ink to the
lilt-.
OiM-rti
.. lfu r-ft. ,1,1.1..., f..- .1... ..Atnn
ifWtii E. A -TI'Kl.l.s
W;:,
'oil. IM ATJllltMIY.
nrc niillitint.l tomiiiuuiit-i. R .1 (inntti-t
I 11-Kiini.li.tiilo fur lllu nihil nf .It. ,
nii in tin. Vcnl oU'i'11,.11 ' .
U'l'nrt'unieirl.itl tu muiuiinri ( .t T v.
Itlttir rt- h i nn Inline for ro . hi linn ...pit.
mt
nut nu in lln iiiimuKrt!) l-lwlluii -,,......... nn iti-iitii t
cDcncDini sflDnc i '"..'ii.i..t.'f..ni.. ..! of,i.vMmr-;,i'v u',i"u v u",ll,. """ ''i "
rnrllrKliiH UWuKllr l l """ ' . mi ii.u fnleitnin: tbu tiitteriiift frame, tin
8upii.iu.llv . i v.r, ir.iiiHtr ..ii,,n T o ie huiIi..i,..i to nmnuaco Mr jtini. . , i T'.'' A M)"1, , b'l,ll(, w '"' I '
icii'iii;i,n:ii,
I ri .1 Uiir.tr ill ..iirliuitl
IIiiii... Iii-Mu'I.i.
This emiiieiit inijoiliaH will appeal
ill d.iili.iid'- opora li.iu.u lu.ii;ht ill
the rendition of ISulwer l.yiton's
initsterpioce, "l.'iclielieu." This will
be the ilr-t time tiii- plav was out
jundiiecil on the slsiijo in" Waco, mid
it will not fail lo diaw a hir'o and
appiecialivn audience, Kiehelieu in
the hands ol Waide caiinnt (ml in
e
with stealing a -kill fmni vir Ail
l.n-ie, the ihai'e;e n'niiist Pnrsniil
waul ili-nii e.l ami bo vva- u-ed as a
state witne--. Mmniin and Wilcox
won- lined ') and co-is and given
live ilav- in Hie county jail.
niMitii-noriu'.
'I'he en-e of I). C. Daiiimon v. V.
I.'. l!iriiiint.'haiii, i- on tiial.
uutu r tiic ii , i , .
v.lll lift vi Hi.' I . .
till; c.ie.Iall ..it..
.i.rrn .'-mi
' inn
. I t. p.
II I Jfu-v
.0 IulIH
RICHELIEU,
Ol! 'I Hi: ( oN-vI'llJAC
Wtdm stilt) Mfilitltc.
INGOMAR, THE BARBARIAN.
Wednosdii) liil.t. Murdi 2Mh,
Damon and Pythias,
Or il.. I. n t.r KM. inMiip
Thf .aliM f ri"i titti t mi vm'.I t h'Iii nt the
lei liftice fiftlur.iaj ii ..rl.iiiK
I n 1 Au, lit-, .n junior liicinltcr of the llrmof
( .ii.ii-ii,..ii nun .-. aiiiii r.ou, HM u imiilltUtc
("- th uilite of city miotnev i ih cinulnx
i tlw'tliin.
I 7" "rl lliorlmiil lo nmitttinro Jir J It
M Don ni iHinlhlntu fur the ofliie of
1 .-il) attoruei in Hie cmiiliij elw ion
RIVERSIDE STABLES.
W. R. KELLUM & SON Prop'r,
Firit atrvet, ixar .m r . ridge, Wko
I 'int
Hare the U'.t anf4 ih ct of fttfM k and fplcn
did new thl. le at j rl . s Ah luw m tbe ltwtt
A firit-clabi Liror) (table
JN0. T, WALTON,
Real Estate and Financial Agent
leal leelileties-iiiiil tnmitiii iri-,v..i.,..
w ill ever be present, mid in lis lemli
tiou lij thi pent iiiiper-onator will
not be louiid lacking in auv rc-pect.
Iliclielieti is nno of the. ,'ientct of
.lianins, woiiilerliilin all it -iinouiul-iii?,
ainl no moro inn-terlv pro
.liRtiou vva- over pre-cnteil 'on tho
American -tae. It took liiilwcr's
Tihitf i.'t'et inliid lo conceive -ucli a draina.
i mid aide will produce the i.lav to
i tho -fiti-fnction f overvone. Hi,
lllinort is heller limn In. 1,,'t. .,,...,. I..,. I
I ,. ,. --.- ...-. k..,..,,. II III.
.. .. i nciore. .inn t in.tt .. i.r. ...i .....!....
- -- . m. niiiiiitiiice mi .i is- -- - ......f ii ii,. nut., i-ui'lll"
liiiiiBUMiniriijeiiiauu l, i arne ami in- Mipeil, coiupmiy to-
...n... ... ,-i,i,i,i,i infill wiiiiiaveio
wait for another sea-oii to witmvs a
phi) worth MM'iiiK at all. i0 -licet
I n.'ii)i.is .Vllcnlioii.
All pmtie. owiiitf i-tatiiand loiiutv
taxes :iiu notilled that unless the same
aiejuiil by .March Jl, ls-5, cost, etc.
will ho addeil ami jiropertv adver-li-cil.
Oils W. Daviii,
Collector nl Taxes.
.'Ill '11 V 11. IXK'KI 1.
niil.ri' lint Inr In Hit. l) luliiiiK
III Hie I 111, ar) .
Another ipiaik is ntnoiio; lis, and
tlio lin-t tluii"; -nine j,'nnd citicn
.-hniibl dn i- tn nive him the lull lien
elit of the toe of a boot or take a
club ami run him oil of the pieiui.es.
He ;oes anions the poorei cla-- of
white people ami the negroes ami
claims to make miraculous cures, hut
e alvvavs ha- his fees paid ill ad
mine. As soon as he gets hi- money
he in not seen any moie, but woika
in some other part of the city. It
would be a good thiti'' ii some one
who hu-been swindled by this iii;ii-k
cnuld have him arrested mid put
away where he ( aiitiot play his -harp
games on auv one el-e
dh
LANTERNS
TABLE GLASSWARE,
AMD CROCKERY
Wt iv, ft frv Ke liuo !
MENS SHOES
at $2, $2 50 and
Our w Hu ot htH .fv.ir
MEN'S SHOES,
at $5.00
U the utbl.it'Pt j(id be i liu.
efer tht titdr
of S. i
$3,
htue
1 Mthfr .Wtfr. nu (,.,
isk- ts Hint haniitf
IiHMii i r- an I in-irk.'ii
. ' ir.. lof ..i , ,, ,, ailf M, t
ilnir iiHi-,i ..r. i ..". wi
,-...... " " ' ' r UIUK
"' tn lanci
'' tHfU I.I
ID I llllltf 1
Jfl
AT BARNEY FELDHAKE'S. AUSTIN AVEHUE.
I g ff& rs ps n
pw- and ry ilieni
S eeper, Clifton & Co,
AUSTIN STREET.
First-class In All Respects.
t,0RNER FOURTH AND FRANKLIN STREETS, WACO,
HOLT & HEATHERLY, Proprietors.
Il lll)tOl!l
' t w
r, I'll,. '
i i iti-wly furHishi-l mitltit'jiMt ,,.
erery fut iiinen
I lllV ,'X C .'111
an 1 tl, i ii
I. II ' , i
'ilirlTiTiEtJ ffl7Rfl' I I i
TEXAi
J.JIM t 1 1 hi'., elm"
I TOU CITY MAKSIM!.
IVeareamliiirlitlinnnnonme Mr rimitn I
,,,e""i".ii,IMt for the ottlco of
,oii.iihi in mi-ill) oi l, aco i-iiillon l
, ..'.t. ow.
' V'i;ur.. aiiihorliedtoaniiomiie M II Bian
1 ' 'lifer u a lalitll.lale for eleilion lo th,
r ' .-"j uim-iiai a, uie nexi eti) ekitlon
I Wvi , ""'n0'" tn uniiiniiH'e Mr
III I. ar.i .in I....1 .... ... -. . ....... ",. -" " ,,,..
.)UwHf:iuTULilfrMMwr sea-on to witne,
the om "f i li nuir.bal, at Uie eu.ulng citv
elei lion to b. hi l.l a..os t..v v"'
I 'y?.!x,M ? "KV'U ' " ' ll,le for ntv
,.......v ... .,,,- ,, ijTlllltl 11.11,1 ... ....
ihariit of the duliii. of th .,,..,
UOUERT 8 HllliS.
now open and tu ket- uie sold for 1
FIII'Il.
frtllhlul tji.ifiarifv
KOIt (IM SKfRbTAKV.
i. . ""'""" w niiuouiirv air J F
W
rUotfnn April 7th. lta&
t iui iiiitjrjxi.fi in innni.iiA. i i ?..
V aean.lM.u. f,,, ell, .emlVr? ," ,f '
tinning miiniil!,.! election, April Tthlias
. 1T1
Wr are auiiiorliei to auuouiice W W Seler
(iiliittr u.m. di.iui....i, - .. .: r?
Ottut iu rear i
t Wam aiaU Bank.
WACO,
'I l. ts,
FOR SALE.
A M.H SI'lll.
Mis. i'age Wil-oii, at pionent a o
joiirnor in Waco, ele.tritled tlio audi,
eneo at ftt. l'liur-chinch on Sniidav
with hor clear, sweet mid powerful
soprano. It whs Indeed a treat, n.nl
nl tho very highest order. Cminol
Waco do -oiiiclhiiig to induce tills
lftdv to remain licii. sl,n lm. i,inclm.i
THKAM'KKn. I'nlent of u vei') high onlor, nml
.a A - . ... ... . M'nuiil wn lini'ii ( rt .. ..l.. , : i
, !,'!'. ,,r,.1,V':l,!''llt- if tliopioporiiidiiceiueiiH worn linld I
""""" ." or oul. Tho .'lioir at --i. J'aiilV would.
11. nil ,-f.l,n Llll.. I .. - ill
ru ,,.,. i ' i"""""""'. iiiuixi- ii iiiierm hi-.
roK AXJihiuiA.N. , rangeiiient vv ith the gifted ln.lv.
ihJ,iriTiM l,,,1,,"1, '" Mm..froin -ms U.i IE K,s lllitlllnvv.
Wl.H.re,"ihI"'"d tonnnouncc J. R. Kah.iie Mr. II. F. tsclmiiiai her, "Ui-iuark,"
ward. '"'""w fr alderman from the Hr.i oclobmte.1 his sixtieth birthdrtv ye-
' W,V '"'flwd to announce Vr vv ii ' l''.r',l"-v-. ",il;-" a lie i, liimMlutly cnll
i Odder a. a ..i.ih..,. , ,JR ' " " e.l bv 11 IllOkt Ollll nml ill ill W'.inn .it,, I
for III.
. nam
11.4 asm iitualetl
Co. liri. k linii.r
j.-JoroJ, illuautl
.' niUn we.i of VV.
i..l.;ieru. 11000
-"-! -.. "--. i . ail mi writ tl
ii niiu, wiiiiiiuin; l'Viutth HlinUI-
Tntioe, ( arroa imMin, and 160
arret Id wood will. hout f lOfA 00
Jlnum with 4 loom and Joi Wxl& nn
North Cth lrec! & w
huxt ia every porilon of the thy
Call aud lev uie (i h miik uiid prin?
BEE'S! BEE'S!! BEE'S!!!
Italian Quccn'i.Dcc-Uccpcr'i Supplici
and Iloucy.
r.ir lata by Iiaae Ouyloa auccciior toilny
iculinu. JTIiflUlftiooii ai.i.llcaileii. ,V
dun all order lo Ittao Clurtuii, VVaio, fie.
Uauamouuty, 'Join.
Wvl'!5.?,",V'ul'u, ' innounte Mr. F C. I.
fromV).,f,,d,;.,rt,-"',,W" "" "win
BWZ'Z',! .in hi.f J". '' fr Al.
'uiau in ike
k.i.I ." """"iri '" snnonneo Tom I.
h.. " " V " vsio'iiiiaie ror re uiniion . .1
Herman iu iht third ward luu aa al-
w.
If
, Aici.eiinuti (oiiuiv, urn
I -leiii, (ieinmnv. 011 tin
born iu Hoi.
'.(nl ot Mar.li
fift are anthonred toaunounce Bor-'
W
WEr 1 ?'.'U"",1 lo innonnro (.en. J
.he ti?r!fti -T"'":. ii"ZmL
re are auihorlied t ,,, , H .
Ae areauihoriwd t , uounc Mr J mi.
WK '!u'h?,!T' . .5P.. Ja, a.
therifib Hiiril. """'' .wa.nw 1.
He served t.ie war ol Im!I. 11
riie 'I.iiiiiL- i,i 1:111 Hi, r Mini run)
nml .hu s.liliii; nt t'rlnilnul .'use..
(Juito 11 number of lavvvei, of the
eiiv met iu the distill court 1001:1
Niturilnv lUieiuoon at '-' o'clm k, mid
pioceeded to el the iriniinal docket
11 follows-
HOMllV, MAY I.
-' 7l--Aiislin .-sims. then.
,t,ti.'iiiAu-tin .--iiii-, inurder
11 kmian, .vi v !.
I,0.'i-A. t'liuun, then.
J,iHl.t-liiII Hell, murder.
VV hlKslAY. Jl VV (i.
1.071 1; C.ovorbv, asull lo mill
iter. 1,201-- lark Crane, burglarv.
l,-.'-t. 15. I'atter-ou, eiibelc
mem.
'lllfltslIlAV, MAY 7
,:li!7- Win. Hooker.iiiuiilei,
l,2-.':l-.la-. .Mohair, theft.
1,-71 Win. Alien, el al, theft.
I'llllMV, .VI AY fi.
4,271 Ima Thoiiipson. ti-saull to
liiilidei'.
I.2M1--W A. Ilrymit, (liuiikcue.s In
ollice.
s vii'nn vv, .vi A !.
-1.M1.1 . 11. Ivliiie, imirder.
t,W)7 .lolin skinner, inurdei.
movdvy, v v U.
t.iiOO iloluimid Uan .-liiii, inurdei.
l.oOl l'eter Kimikliu.et nl, tlielt of
cattle.
TTKsn vv, vi vv lo.
1.002 ,lohli Milii. Hiel'l nl nillln
1,00s- .lohti llrnslder, hvviu.lllng
l.u'Oa lleudei -on Tiiv lor.
l,i'i C. ;ll, (lid-on. then.
l.Osl 1-.' M. 1". Auiouett. inurder
Wi:ilXi,I)AY, ma 13.
!),'j.'1.'i Wilboine l)Ion, tlielt.
I,2.i7 mbiv .Vav lor,tlicll.
i,n'7 Ale.. llolden, murder,
'iiiriisnvv. juv II.
t,f.2.i- A. .1. lluiluiiimi nml Tom
stepluii. allowing I'lisoner toesiape
V ...MM) 'in i;om;,
,,Mr. A. O. Dewey, agent of the
TeMis Hpre compaiiv, ol this city
U'ceivcd a letter tioiu 'llou-toii ve..
tenia) nniiiniiicing the death of (Jo.
1'ianci- i:. Whitlleld.of Corinth Mis
the head -ollciior of tho Texas mid
Southern evpiessjconipaiiics.wliodied
last Tliiir-.lnv yt heart dcea-e u
borad of a aienmhont on the Si.
.Ioiuu river in I lorida. The oflko
in tliit. city is draped in mourning in
honor of Col W.. w ho vva-an honor
ed gentleman mid beloved by all who
know him. Col. Whitlleld command
ed a .Mis-is-ippi legiuient during the
late war, mid vva- a mini ol marked
ability. Ill- lunerai took lilare nt
.Memphis, leiiu . on -iind.iv
.mile- approve
I. Itlt,lnker
Inst.
ORAND BROTHERS, Proprietors.
Ten Largest Sample Rooms in the State. Everything Convenient
ijuiiiiiitiiuidi Men.
M.nt rpji'ri
!i et m
tflf 1 II Mil 1
r.ueit f irulihed hntfl in Xnnli tt.
ii r iuii.l floor T hi- holt I has iwn.iv i..,.,
'ti vill
. .. a i """"'' .-triiii- in'i'ii r it
juTinvla uiuriilng lor the rereim m f k
Min ar J Itaii
1 lulfflW
c
l
la'!
RAL LOAN OFFICE
J-il V-, . cnEATDARGAINSlNDNnEDEniVinD't.3J3i
. SJ S 'V s -. .
f ffttir- Bl i "VWSiV iMii. a.i.i f ,,n'(iilnin made Oven it,
VV'!it-fir,.-i.'Wr ..... . ... . JOOKIlie Solltlsit. r Ittttrtfiiil Will
1 -. -w ji Ann jmw. r r't.ii.i.... .....,.,.. ' . -- .
za " -'v''"tis. ..iiiBiL-iii iiihiriiiiii.iiiti nn,-, ueromi
...... . Atone third of their artiml vm ih
U"f 5. .. " f01." .'' vtr "em winder and .eite I- ln wild
A Kill I.Ks OK VAI.L'
tv-r-.-".
ssr-
.'P
1 Of VMtir AtnnL Tin.
ltlt JllklT " n
& I nOYAf'Ba'i.tfV i
-ii.r..T.i. jr.
I r I
aW -t-'i' 'IfL
AVENUE HOTEL
Oonfrcii Arenac, Amtio, Toz.
Largest, Best and Most Central Ho
tel in the City.
ampin Rooms for Coinmerml Men.
D. M. WILSON, Proprietor.
New Uanacemtut Moderate (harcei
F . A T.'.f'.lTV
wffim&
vi, tr t... .1
iSiiS--
1 1 Hll" Frnm H
frill I F I gall
I sro an -. - . i
'hi HUP' 1 I
1
1
n Thr.'o illli lull,
l-MOXl'V I.i)NKIIU'
D IIOVIVVI .k HBO.
I' 0 ll.it 1' iVicm. rn"
riiilirelirrai.d TrlMicer honied
.tr. min si;iii reinmmetiiie .
,et Tb f ,,",,'
1 - h ,1,1 I'
"Anheuser and Budweiser's"
. FnM m ebiplhitf ''
n the mark 1 we ""j"?,
ver them flinvihcielawim
I Hinei Tiv ,urTtii"1
H sv Mini 'in In.) Ml iiirnilnri. ill Fnrnaa ...w ...
I ., t.loii 1111 1111.1, rliim IV. 1. .... i...'.j,.... " "r"'" mi are
ad of Tour ictaflcM. or wo will deliver
- nun 1 Hiiioriua ro(rnac and
I A. (.OI.l)-.Ti:iN',
lifM llii
A 1 ne line .11 I -kie in,.i im.
127, Ati-nti -trcct.
,r
r .-ti' .(j
t-P 1-"'
:r
Absolutely Pure.
Till ! lr in wr a-ie A marcel of pur
It), fciri iifcth nt i I nl Miini'iuii 31oroeo
nimfi'nl 1 1 nui tt . tllimr kimU, ainl raitno
he sold in t min 1 i.iivMi wuli the multitude o
w tci t.l.;rt ni n h: alniu .r hoiiihte j.ow
ihrs. . 1 ..;. ini hum ltijl tUlitir I',.w
der Co l- t s Y
CARPETINGSifeiiSli
W. & J. SL0ANFiy&
W. & J. SLOANE
HAVE VAPK
a oiieat nrnt-iTiov is Tnr pr.n 1 m
all auAnrs or Goons
OIL
MOQt'FTTEH. from SI
fv. t Mtw o-r i 1 in Mil 'itn 1,1,1
I HI.NA M iTnxn from . i-er roll ot w l
)arda uj.war.i
CLOTHS, MATs. RUGS,
IN OUF.AT VAI'.lFrY
I ijam.iMant l.) mail ulit'iifrcr dralrml
'iri'iiwu"""1""' ll""l'HlU '"''' proiupi ai
Broiilw-jy mid I9tli St.,
m: OltK cm.
RAGLAND,
Establlshod In 187 1
AACO, TEX.
A. K1LLOUGH
Ui',eetlii b n-lt-u tiiiiinimuort
of th, oiistom so iviueminlv i,Bl
vow nasi year.
Kvorvthlng 7011 ni-li m n.e line ol
GROCE
H'o are s o. t.i
d -ml beiler prepared Ihan ever to snpplv our cii.lnm'" IU
ily and country.
ilii
DOW
J . I
As I am over3tockeil in California Canned Qoods and do nd wish
THEY
i- 1......... ... ....!. .. I , . .
1. i 1 -- , ""invini" .-.nui iv-v.1 vjcuuvia in.,. ' ""' "i'i" 1. ni., ..,,-. iii-ii u lltryjo lot, 1
i.iuni:ii iiviiioaMNJUSt fAUKlNU UUMPANY, and are -iiar.iiito. .1 l.elt.'r than .ny ..thi-r goods packed on
:l lariTO lot. I hnvr r.t,liinr..l t. .-..:.. . r-
tlm p it . . vwcuia per can. uie
mo i drilii' (.oast.
,ie
goods
Alt
JOHN F. MARSHALL, Waco, Texas.
..'

xml | txt